TYP / CSD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TYP 1110 350/88 1120 CSD"

Transkript

1 BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TY 1110 och 1120 Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. 350/88 M A D E I N S W E D E N CSD

2 CARGARD 1110 och 1120 är ett mikrodator-baserat billarm av senaste generationen, avsett för personbilar och lätta lastbilar. CARGARD är en helsvensk produkt som konstruerats och tillverkas av CSD Creative System Design AB. Larmen är testade och godkända av Stöldskyddsföreningen. En förutsättning för att ditt larm skall fungera som avsett under lång tid framöver är att monteringsanvisningen följs mycket noga. Detta är också en förutsättning för att Stöldskyddsföreningens godkännande skall gälla, och därmed ge dig rätt att utnyttja vissa försäkringsbolags specialvillkor för fordon försedda med godkänt larmsystem. För att Du skall kunna dra full nytta av ditt larmskydd bör Du läsa igenom denna bruksanvisning noga. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kodsändaren...2 Automatisk aktivering typ Automatisk aktivering typ Manuell aktivering...5 Avstängning...6 Vid larm...7 Specialfunktioner....8 Statusindikering...9 Tekniska data

3 KODSÄNDAREN LARM AV/Å KNAFUNKTION IR-kodsändare: Genom att rikta kodsändaren mot larmets statusindikator och trycka på knappen kan Du aktivera eller stänga av larmet. Mer om detta kan Du läsa om längre fram i bruksanvisningen. Tänk på att rikta kodsändaren mot mottagaren, och att räckvidden kan variera med omgivande ljusförhållanden och sändarens vinkel mot mottagaren. LARM AV/Å EXTRA FUNKTIONER Alt. 1 Alt. 2 KNAFUNKTIONER Radio-kodsändare: å Radio-kodsändaren finns två stycken knappar. Den översta (rektangulära) används för att styra larmets normala funktioner (aktivering och avstängning). Med denna knapp styrs också panik -funktionen (se sid 8) samt aktivering av serviceläge. Knapp 2 (den runda) har en eller flera funktioner, beroende på vilken larmtyp som är monterad i bilen och hur larmet är programmerat/anslutet. Följande kvitteringssignaler kan väljas (programmeras): Vid tryck på knapp 2 tänds eller släcks bilens blinkers eller strålkastare (beroende på hur larmet anslutits). Om ljuset varit på mer än 1 minut släcks det automatiskt. Ljuset släcks också då larmet stängs av alternativt tändningen slås på då larmet är avstängt. Vid tryck på knapp 2 avger signalhornet en eller två korta tut. Denna indikering är i första hand till för att indikera läget på de styrutgångar som finns på larmet 1120, men kan också användas för att till exempel lokalisera bilen på en stor parkeringsplats! Om och hur de olika styrfunktionerna på 1120 eventuellt skall användas bestämmer Du och din monteringsverkstad. BATTERIBYTE I KODSÄNDAREN: När kodsändarens räckvidd börjar minska skall batterierna bytas. Dessa kan köpas hos din larminstallatör eller hos de flesta fotohandlare. Batterierna (4 st) skall vara av typ SR55 (kallas också G8). Lossa skruven på undersidan av nyckeln. Ta bort batteriluckan. Kontrollera hur de gamla batterierna ligger! Ta ur de gamla batterierna och lägg i de nya (+ och - tecken i sändaren visar hur batterierna skall ligga!) Sätt tillbaka och skruva fast batteriluckan. 2

4 AUTOMATISK AKTIVERING TY 1 (Endast för larm typ 1120) DENNA BESKRIVNING GÄLLER BARA OM LARMET HAR ROGRAMMERATS FÖR DENNA AKTIVERINGSTY (GÖRS AV INSTALLATÖREN). FÖR ATT STÖLDSKYDDSFÖRENINGENS GOD- KÄNNANDE SKALL GÄLLA MÅSTE LAR- MET OCKSÅ VARA ANSLUTET TILL BI- LENS CENTRALLÅSNING. TÄNK Å: Automataktivering typ 1 ger ett sämre skydd än typ 2 eller manuell aktivering. Larm utlöses direkt vid öppning av dörr eller huv / baklucka, men hornet börjar inte ljuda förrän efter 20 sekunder! Avaktivering behöver inte heller ske med kodsändaren, utan kan göras genom tillslag av tändningen. Larmets startspärr är inte aktiverad. Stäng av tändningen. Ge akt på larmets statusindikator. Om någon statuslampa samt topplamporna blinkar hastigt när alla dörrar och motorhuv / baklucka är stängda indikerar detta att fel finns i en larmslinga. Larmet kommer då inte att aktiveras automatiskt. Aktivering måste ske manuellt. Vid felindikering, Kontakta serviceverkstad för åtgärd. Öppna dörren och stig ur bilen. (Då dörren öppnas indikeras fel enligt ovan. Det är helt OK, eftersom den öppnade dörren nu brutit dörr-larmslingan! Indikeringen försvinner då dörren stängs.) Så länge en dörr eller motorhuv/baklucka är öppen aktiveras inte larmet. Du kan i lugn och ro packa i och ur bilen. När samtliga dörrar och ev. baklucka/motorhuv har stängts aktiveras larmet efter ca 20 sekunder. Aktiverat larm indikeras med en kort blink varje sekund i topplamporna på larmets statusindikator vid vindrutan. När larmet aktiveras tänds också bilens blinkers under 4 sekunder. Detta gäller bara om larmet är programmerat för kvittering via blinkers, samt anslutet till bilens blinkers. Vid automataktivering kommer bilens centrallås INTE att aktiveras, även om det är anslutet till larmets styrenhet. För detta krävs att larmet aktiveras manuellt! 3

5 AUTOMATISK AKTIVERING TY 2 DETTA ÄR DEN NORMALA TYEN AV AUTOMATISK AKTIVERING. OM LARMET SAKNAR ANSLUTNING TILL BILENS CENTRALLÅSNING MÅSTE DENNA TY AV AUTOMATISK AKTIVE- RING VARA INKOLAD FÖR ATT STÖLDSKYDDSFÖRENINGENS KRAV SKALL VARA UFYLLDA. TÄNK Å: Automatisk aktivering typ 2 ger ett bättre skydd än typ 1. Automatisk aktivering låser inte bilens dörrar, även om larmet är anslutet till bilens centrallåsning. Avstängning (deaktivering) av larmet kan endast göras med kodsändaren. Stäng av tändningen. Ge akt på larmets statusindikator. Om någon statuslampa samt topplamporna blinkar hastigt när alla dörrar och motorhuv / baklucka är stängda indikerar detta att fel finns i en larmslinga. Larmet kommer då inte att aktiveras automatiskt. Aktivering måste ske manuellt. Vid felindikering, kontakta serviceverkstad för åtgärd. Öppna dörren och stig ur bilen. (Då dörren öppnas indikeras fel enligt ovan. Det är helt OK, eftersom den öppnade dörren nu brutit dörr-larmslingan! Indikeringen försvinner då dörren stängs.) Så länge en dörr eller motorhuv/baklucka är öppen aktiveras inte larmet. Du kan i lugn och ro packa i och ur bilen. När samtliga dörrar och ev. baklucka/motorhuv har stängts aktiveras larmet efter ca 20 sekunder. Aktiverat larm indikeras med en kort blink varje sekund i topplamporna på larmets statusindikator vid vindrutan. När larmet aktiveras tänds också bilens blinkers under 4 sekunder. Detta gäller bara om larmet är programmerat för kvittering via blinkers, samt anslutet till bilens blinkers. Vid automataktivering kommer bilens centrallås INTE att aktiveras, även om det är anslutet till larmets styrenhet. För detta krävs att larmet aktiveras manuellt! 4

6 MANUELL AKTIVERING LARMET KAN ALLTID AKTIVERAS MA- NUELLT, OAVSETT VILKEN TY AV AU- TOMATISK AKTIVERING SOM VALTS. OM DEN AUTOMATISKA AKTIVERING- EN ÄR HELT AVSTÄNGD (GÖRS AV IN- STALLATÖREN) ÄR DETTA ENDA SÄT- TET ATT AKTIVERA LARMET. I SÅ FALL SKALL LARMET OCKSÅ VARA ANSLU- TET TILL BILENS CENTRALLÅSNING. Tänk på: Detta är den säkraste formen av aktivering. Du ser själv när larmet aktiveras. Har Du ett larm av typ 1120 kan du också koppla detta så att bilens centrallås låser samtliga dörrar när larmet aktiveras. IR-sändare: Rikta IR-sändaren mot larmets statusindikator på insidan av rutan. Tryck in sändarknappen under 1 sek. Räckvidden beror på omgivande ljusförhållanden och vinkeln mot mottagaren i statusindikatorn. (Normal räckvidd är 0,5-3 m.) OBSERVERA att tändningen måste vara avstängd! Radio-sändare: Radiosändaren behöver inte riktas mot bilen. Tryck in sändarknappen under 1 sek. Räckvidden beror på antennplacering och radiostörningar i omgivningen. (Normal räckvidd är m.) OBSERVERA att tändningen måste vara avstängd! Då larmets styrenhet accepterat den sända koden aktiveras larmet. Aktiverat larm indikeras med en kort blink varje sekund i topplamporna på larmets statusindikator. OBSERVERA att först 10 sekunder efter aktiveringen kan larm utlösas via de olika larmkontakterna. När larmet aktiveras tänds också bilens blinkers under 4 sekunder. Detta gäller bara om larmet är programmerat för kvittering via blinkers, samt anslutet till bilens blinkers. Vid manuell aktivering kommer bilens centrallås att låsa bilens samtliga dörrar, förutsatt att larmet (typ 1120) är anslutet till bilens centrallåsning. 4 Sek. 5

7 AVSTÄNGNING LARMET KAN ALLTID STÄNGAS AV (DEAKTIVERAS) MED KODSÄNDAREN, OAVSETT HUR DET HAR AKTIVERATS. OM LARMET AKTIVERATS AUTOMA- TISK, OCH ÄR ROGRAMMERAT FÖR AUTOMATISK AKTIVERING TY 1, KAN DET OCKSÅ STÄNGAS AV MED BILENS TÄNDNINGSLÅS. Tänk på: Om larmet är programmerat för automatisk återaktivering (görs av installatör) måste Du öppna en dörr inom 2 minuter, annars aktiveras larmet igen. Larmet kommer vid eventuell återaktiveringen att låsa dörrarna, förutsatt att larmet (typ 1120) är anslutet till bilens centrallåsning. IR-sändare: Rikta IR-sändaren mot larmets statusindikator på insidan av rutan. Tryck in sändarknappen under 1 sek. Radio-sändare: Radiosändaren behöver inte riktas mot bilen. Tryck in sändarknappen under 1 sek. statuslampor Då larmets styrenhet accepterat den sända koden stängs larmet av. Blinkindikeringen i topplamporna på larmets statusindikator stängs av. Om larm avgivits när larmet var aktiverat, indikeras detta före avstängningen med fast sken i topplamporna på larmets statusindikator. Efter avstängning visar de små statuslamporna vilken larmslinga som utlöst larm. Indikering återställs när tändningen vrids om. 2 x 1 sek. När larmet stängs av ges en kvitteringssignal med 2 korta blink via bilens blinkers. (Gäller bara om larmet är programmerat för kvittering via blinkers, samt anslutet till bilens blinkers.) Vid avstängning tänds också bilens innerbelysning. Den är tänd tills tändningsnyckeln vrids om, eller max 2 minuter. (Gäller bara om larmet är programmerat för detta, samt kopplat på visst sätt (se monteringsmanual)). Larmets startspärr är nu avstängd och bilen kan startas på normalt sätt. 6

8 VID LARM OM LARMET AKTIVERATS MANUELLT ELLER VIA AUTOMATAKTIVERING TY 2: Öppning av dörrar, motorhuv eller baklucka utlöser omedelbart larm. Larmets horn eller siren ljuder under 30 sekunder. Om larmets styrenhet är ansluten till bilens blinkers blinkar dessa under 5 minuter. Då hornet slutar ljuda återgår larmet till bevakningsläge, och nytt larm kan utlösas om angriparen gör ett nytt försök. Om godkända vibrationssensorer anslutits till larmet kan dessa ställa ut larm redan vid mindre åverkan, innan angriparen tagits sig in i bilen. Hornet avger då en uppmärksamhetssignal under 5 seunder. Bilens blinkers indikerar enligt ovan. Max 5 larm av denna typ kan ställas ut under en och samma aktiveringsperiod! Tillbehör 5 min. 30 sek. 5 min. 5 sek. OM LARMET AKTIVERATS VIA AUTOMAT- AKTIVERING TY 1: Öppning av dörrar, motorhuv eller baklucka utlöser omedelbart larm, men larmets horn eller siren börjar ljuda först efter 20 sekunder. Om larmet är anslutet till bilens blinkers börjar dessa att blinka i snabb takt omedelbart då larm utlöses. Vibrationssensorer kan inte ställa ut larm i detta läge! 5 min. Fördröjn.30 sek. Larm 30 sek. Tillbehör Då larm utlöses, oavsett hur larmet aktiverats, kommer toppdioderna i larmets statusindikator att övergå från blinkande till fast sken. Detta indikerar alltså att larm varit utlöst! Se vidare under AVSTÄNGNING. 7

9 SECIALFUNKTIONER TRYCK SERVICELÄGE: Detta läge används när bilen lämnas till serviceverkstad eller liknande. Fördelen är då att larmet inte kan börja larma, inte ens om bilens batteri kopplas ur och in. Du slipper alltså få din larmanläggning urriven av frustrerade mekaniker som inte vet hur de ska få tyst på det! TRYCK SÅ HÄR AKTIVERAR DU SERVICELÄGET: Larmet skall vara avstängt, och tändningen påslagen. Tryck in knappen på kodsändaren på samma sätt som då du aktiverar eller stänger av larmet. Topplamporna på statusindikatorn tänds då under 1,5 sek. för att visa att serviceläget är aktiverat. Därefter avges korta blinkar var tredje sekund för att påminna dig om att larmet är satt i serviceläge. Denna indikering kvarstår tills du stänger av serviceläget. Tänk också på att behålla din kodsändare när du lämnar in bilen till service, så slipper du att någon obehörig mixtrar med programmeringen av larmet. AVSTÄNGNING SERVICELÄGE: Slå av tändningen. Aktivera larmet som vanligt med kodsändaren. TRYCK 3 SEK. ANIC BUTTON Detta är en form av överfallslarm, som Du kan använda om Du ser att någon försöker ta sig in i din bil. Genom att trycka in sändarknappen på kodsändaren och hålla den intryckt mer än 3 sekunder, aktiverar Du larmfunktionen i larmet. Resultatet blir det samma som om angriparen hade öppnat dörren på din bil. När angriparen flyr kan Du stänga av larmsignalen genom ett nytt kort tryck på sändarknappen. OBSERVERA att denna funktion också finns då larmet fjärrstyrs med IR-kodsändare, även om IRsändarens korta räckvidd begränsar möjligheten att utnyttja funktionen. 8

10 STATUSINDIKERING å insidan av framrutan eller ovanpå instrumentpanelen sitter larmets statusindikator. De lampor som sitter i toppen ( indikering A) innanför den röda kåpan informerar dig om vilket aktiveringsläge larmet befinner sig i. å insidan sitter 3 lampor (indikering B) märkta DÖRR, HUV och SENSOR. Efter ett larm kan du på dessa se vilken eller vilka larmslingor som utlöst larmet. Du får här också information om eventuella fel i larmslingorna. A B Så här tolkar Du informationen: Vid körning (tändning påslagen): Efter körning (tändningen avslagen): När larmet har aktiverats: A: Normalt ingen indikering. Om serviceläget är aktiverat avges en kort blink var 3:e sekund. B: Ingen indikering. A: Trippelblink (3 korta pulser följda av en paus) indikerar fel i någon larmslinga. B: Visar vilken larmslinga fel uppstått i. OBS! Om du har en dörr öppen, eller huven / bakluckan står öppen, så får Du också denna indikering. A: En kort blinkning varje sekund visar att larmet är aktiverat. B: Ingen indikering. Om larm har utlösts: A: Fast sken indikerar utlöst larm. B: Ingen indikering. Efter avstängning av larmet: När larmet satts i serviceläge: NOTERA HÄR HUR LARMET ÄR ROGRAMERAT: A: Ingen indikering. B: Nu visas vilken/vilka larmslingor som utlöst larmet. Denna indikering återställs när tändningen slås på. A: En kort blink var 3:e sekund påminner om serviceläget. B: Ingen indikering. KÄNSLIGHET SENSORER (sensorer är ett extra tillbehör):...(1-8) LARMTID SENSORER: 5 Sek. 15 Sek. 20 Sek. 30 Sek. (Obs: Endast 5 sek. Är godkänt av Stöldskyddsföreningen.) AUTOMATISK AKTIVERING: NEJ TY 1 TY 2 (Obs: Om Du inte har larmet kopplat till bilens centrallåsning, så är endast typ 2 godkänd av Stöldskyddsföreningen.) TID CENTRALLÅS (gäller styrenhet 1120): KVITTERING VIA BLINKERS: TÄND INNERBELYSNING VID AVSTÄNGNING: AUTOMATISK ÅTERAKTIVERING: KVITTERING KNA 2 VIA LJUS ELLER HORN: LJUDKARAKTÄR HORN VID NORMALT LARM:...(1-8) LJUDKARAKTÄR HORN VID SENSOR LARM:...(1-8) BLINKKARAKTÄR BLINKERS VID LARM...(1-8) 9 1 Sek. JA JA JA Ljus 5 Sek. NEJ NEJ NEJ Horn (gäller ej IRstyrning)

11 TEKNISKA DATA Nedanstående specifikation gäller för CARGARD larm av typ 1110 och Vissa funktioner finns endast på typ 1120, vilket då markerats. Funktioner som kan ändras och är programmerbara har markerats med ett i höger marginal. Matningsspänning: V Strömförbrukning (beroende på typ av kodlås, tillbehör mm.): ma Temperaturområde: C Larmingångar: Jordande dörrkontakter:... 2st lus-styrda dörrkontakter:...1st Magnetkontakter/skyddsslinga:... 1st Ingångar för extra larmgivare:... 2st Utgångar: Signalhorn/siren:... max30a Separat sirenutgång: (typ 1120)... max500ma Ljuslarm:....2stà15A Startspärr:... max30a Centrallås: (typ 1120).... Inbyggd relästyrning, 2x30A Fönsterstyrning: (typ 1120)... Anslutes till CARGARD styrmodul 1420 Övriga anslutningar: Extra fjärrstyrningsfunktioner: (typ 1120 med radiokodsändare 1210) x250mA, 1momentan, 1 växlande utgång Ingång för batteribackup:...ja,medinbyggt överladdningsskydd Funktioner: Kortslutningsskydd:....Detta innebär att larmet inte kan frånkopplas...genom att bilens batteri kortsluts ett ögonblick. Kvittering av aktivering via blinkers (ljus)... Valbart manuell / automatisk aktivering... Innerbelysning tänds vid avstängning av larmet:... Valbar kvitteringssignal (ljus eller horn) på knapp 2 radiokodsändare... rogrammering av flera sändarkoder:....3stolika koder kan lagras rogrammerbar signal till signalhorn:... 8olika ljudtyper kan väljas rogrammerbar signal till ljus-larm:....8olika blinktyper kan väljas Överfallslarm ( panic button ) (larm med radiokodsändare 1210)... Ja Serviceläge...Kopplar bort larmet vid besök på verkstad Statusindikeringar: Aktiverat larm:...dubbla blinkande LED 1 Hz Serviceläge:....Dubbla blinkande LED 0.3 Hz Fel i larmslinga:... Indikering av felaktig slinga Utlöst larm:...larmminne samt visning av utlösande slinga Fjärrstyrning:... Valbart Radio- eller IR-sändare Kodöverföring:... Binärt 32 bitar = 4,2 miljarder koder! Tillbehör: Elektroniska vibrationsensorer med pulsräkning, Glaskrossensor, Volymdetektor, Larmsändare. 10

12 MADE IN SWEDEN BY CSD AB

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CL-164 V1.2 . Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CL-164 CL-164 består av knappsats KP-513 samt kontrollenheten CC-434. Kontrollenheten har två reläer som

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2.

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Picanto instruktionsbok Så här hittar du rätt sida i boken. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida).. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås så

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-11/16

Installatörs- och användarhandbok DI-623-11/16 Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-11/16 . Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han på direktknappen med ditt namn på. Därefter ringer Din telefon. Under samtalet

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2006 Bäste Volvoägare Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL BioLine MED MAXEFFEKT 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

Trygghetstelefon 10. Användarhandbok

Trygghetstelefon 10. Användarhandbok Trygghetstelefon 10 sv Användarhandbok Trygghetstelefon 10 sv 3 Innehållsförteckning 1 Identifiering 5 1.1 Dokument 5 1.2 Kundtjänstadresser 6 2 Presentation 7 2.1 Allmän beskrivning 7 2.2 Innehåll grundpaket

Läs mer

PICANTO INSTRUKTIONSBOK

PICANTO INSTRUKTIONSBOK PICANTO INSTRUKTIONSBOK Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås

Läs mer

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder 1 Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB693 - maj

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Leica mojo3d Start första gången

Leica mojo3d Start första gången Leica mojo3d Start första gången SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro Tel o fax 019-228005 INSTRUKTION LEICA Mojo3D GUIDNING. 2 Generellt denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Officejet 4630 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor...

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer