HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2"

Transkript

1 1

2 Index Introduktion Introduktion: Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet Planering före installation Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut sirenen... 9 Sätt i SIM-kortet Nollställ larmsystemet Spara telefonnummer som får SMS vid larm Spara telefonnummer som får samtal vid larm Radera/Spara över telefonnummer Registrera enheter Förbered kodning av trådlösa sensorer Kodning av sensorer i yttre zonen Kodning av fjärrkontroller Kodning av sensorer i inre zonen Anslut trådbundna enheter Styr ditt larmsystem Styr ditt larmsystem Fjärrkontroll Styr larmsystemet med SMS Knappsats Styr larmsystemet med App Larm SMS vid larm Samtal vid larm Strömavbrott Inställningar Namnge och Inaktivera/Aktivera sensorer Radera zoner

3 5.3 Siren inställningar Ändra larmsystemets PIN-kod Tidsfördröjning vid Aktivering och Inaktivering Personligt Röstmeddelande Avancerade Funktioner Kodning av fler än 16 trådlösa enheter Tidsinställd Aktivering/Inaktivering Avlyssning Appendix Specifikationer SMS Koder Falsk Larm Trådlös knappsats

4 1 Introduktion 1.1 Introduktion: HomeSecure PLUS larmsystem säkrar ditt hem, samtidigt som den är mycket användarvänlig och med en enkel installation. Systemet kan installeras fullständigt trådlöst, dvs. att det inte ska dras kablar för att ansluta de medföljande sensorerna till huvudenheten. HomeSecure PLUS systemet har 16 trådlösa zoner och 5 trådbundna zoner. Med HomeSecure PLUS är det möjligt att dela upp sensorerna i en så kallad skalindelning eller zon uppdelning. Där utöver kan där programmeras in tidsfördröjning i larmsystemet, som används ifall man har en knappsats monterad innanför ytterdörren. Då kan man få ett antal sekunder på sig att aktivera/inaktivera larmsystemet innan det utlöses. Det är möjligt att namnge alla de trådlösa och trådbundna zonerna, så att du alltid vet vilken zon som har utlöst larmsystemet. Huvudenheten har ett inbyggt UPS (batteri), så larmsystemet fortsätter att vara aktivt även vid strömavbrott. Back up batteriet håller i ca 12 timmar, och det sänds SMS både när strömmen går och kommer tillbaka. Larmsystemet stöttar både 220V och 12V 1.5 AMP. En installation i stugan eller i husbilen är möjligt med hjälp av ett 12V 1.5 AMP batteri. Denna manual beskriver, hur man installerar och styr larmsystemet. För mer information besök vår hemsida, eller kontakta vår support. 4

5 1.2 Funktioner 16 trådlösa zoner (kan utökas utan extra tillbehör) och 5 trådbundna zoner Skalsäkring Tidsfördröjning vid aktivering/inaktivering Sänder SMS och ringer upp vid larm genom GSM nätet Stöttar både GSM/CDMA mobiltelefoner för länder utan GSM nät Upp till 5 telefonnummer, som får både SMS och telefonsamtal vid larm Inbyggd strömövervakning, får ett SMS vid strömavbrott Inbyggd panikknapp i fjärrkontrollen Kan styras med SMS, iphone och Android Inget fastnät är nädvändigt, arbetar uteslutande med GSM nätet Fem ingångar till trådbundna sensorer Tidsinställd aktivering/inaktivering 5

6 Installation av Larmsystemet Efter att du har packat upp larmsystemet och säkrat dig om att alla komponenterna är där, så rekommenderar vi att du installerar larmsystemet på följande vis: 1 Planera installationen 2 Förbered huvudenheten 3 Nollställ larmsystemet 4 Spara telefonnummer 5 Registrera de trådlösa enheterna 6 Gör de nödvändiga testerna för att säkra dig, att larmsystemet fungerar korrekt 7 Montera huvudenheten och trådlösa enheterna permanent Härefter är larmsystemet klart att använda. Se de övriga menypunkterna för att bli bekant med larmsystemets egenskaper och inställningsmöjligheter, för att det ska fungera som det önskas. 6

7 2.1 Planering före installation Före själva installationen börjar, så rekommenderas det att göra en skiss över huset och därefter finna ut, var huvudenheten och de trådlösa sensorerna ska placeras. När du beslutar dig för placering av enheterna, är det viktigt att överväga följande: 1 Placera huvudenheten på ett ställe, där det är enkelt att få tillgång till ström 2 Huvudenheten bör placeras, där det finns stark GSMN signal 3 Välj placering av de trådlösa enheterna efter följande guide: Montera huvudenheten så centralt som möjligt i förhållande till de trådlösa sensorerna Undgå installation i närheten av störningskällor eller radio störande enheter, t.ex. aircondition, element eller brytare Minimera avståndet mellan huvudenheten och de trådlösa enheterna Minimera antalet hinder mellan huvudenheten och de trådlösa enheterna Metalbaserade byggmaterial, som t.ex. stålarmerade betongväggar, kommer att minska de trådlösa enheternas signalstyrka 7

8 2.2 Förbered huvudenheten Anslut GSM antennen GSM antennen ska anslutas för att larmsystemet ska få kontakt med GSM nätverket. Anslut den som det visas nedanför. 8

9 Anslut sirenen Sirenen tjuter med 110db, när larmet blir utlöst. Det är en bra ide att vänta med att ansluta den tills larmsystemet är kodat och blivit testad, för att slippa få det höga tjutet under testet. Anslut sirenen som det visas nedanför. 9

10 Sätt i SIM-kortet Det ska vara insatt ett SIM-kort för att GSM funktionerna ska fungera. Sätt i SIM-kortet i huvudenheten som det visas nedanför: 10

11 2.3 Nollställ larmsystemet Följ stegen nedanför, för att nollställa larmsystemet: 11

12 2.4 Spara telefonnummer Där ska sparas ett eller flera telefonnummer, som blir uppringda och/eller får SMS vid larm. För att spara telefonnummer ska där sändas ett SMS till larmsystemet (alltså till numret på SIM-kortet som i huvudenheten) som beskrivs nedanför. Det kan sparas upp till fem nummer, som både får SMS och samtal vid larm. Spara telefonnummer som får SMS vid larm 12

13 Spara telefonnummer som får samtal vid larm 13

14 Radera/Spara över telefonnummer Önskas ett nummer ändras eller raderas från listan, skickar man bara ett SMS som ovanför med det nya numret till samma plats, eller inget nummer för att radera det. Se nedanstående exempel: 14

15 2.5 Registrera enheter Enheter avser till sensorer, sirener, fjärrkontroller osv. Där är två slags enheter: Trådlösa och trådbundna. För att de trådlösa enheterna ska kunna arbeta tillsammans med huvudenheten, så är det nödvändigt att först att koda dem, som beskrivs nedanför. Trådbundna enheter ska anslutas till huvudenheten med kabel, som beskriv i detta avsnitt. Förbered kodning av trådlösa sensorer HomeSecure BASIC larmsystem har en såkallad skalsäkrings funktion. Dvs. det är möjligt att dela upp sensorerna i en inre zon och en yttre zon. Det är möjligt att inaktivera den inre zonen oberoende av den yttre zonen. Normalt så placerar man Rörelse sensorerna i den inre zonen, så att de kan inaktiveras under natten, medan dörr/fönster sensorerna, samt Rök sensorn, Gas sensorn fortfarande är aktiverade. 15

16 Sensorerna skickar en signal till larmsystemet, när de blir utlösta och larmsystemet registrerar då sensorn. Utlös sensorerna, som de normalt utlöser larmsystemet på. Alltså rör handen framför en rörelse sensor, ta bort magneten från dörr/fönster sensorn osv. när de ska kodas. De trådlösa enheterna tilldelas ett zon nummer, när de blir kodade. Där är 16 zoner och enheterna blir tilldelade ett zon nummer i takt med att de blir kodade. Dvs. den första enheten får nummer00, nästa får nummer 01 osv. Vid larm kan man identifiera den sensorn, som har utlös larmsystemet genom det nummer som står i SMS beskedet. 16

17 Kodning av sensorer i yttre zonen 17

18 Kodning av fjärrkontroller 18

19 Kodning av sensorer i inre zonen 19

20 Anslut trådbundna enheter Där är 5 ingångar till att ansluta trådbundna sensorer, som du kan hitta på huvudenheten markerat som I1,I2,I3,I4 och I5. Ingångarna är självständiga och kan slås på och av var för sig. De trådbundna sensorerna måste ha sin egen strömförsörjning då själva huvudenheten inte ger dem detta. Sensorerna eller andra inputenheter till portarna I1, I2, I3, I4 och I5 fungerar som NO kontakter (Normally Open) alltså de är öppna när larmsystemet är aktiverat, och stängs när larmsystemet utlöses. HomeSecure Plus är som standard satt i NO. Du kan ansluta mer än en sensor per. Ingång. Genom att ansluta enheterna som en serieförbindelse. De trådbundna sensorernas + kablar ska placeras i antingen l1,l2,l3,l4,l5, medan samtliga - kablar ska placeras i GND porten Får inte överstiga 220 ohm. 20

21 Styr ditt larmsystem Huvudenheten framsida är där fyra LED lampor: Power, Status, Record, Signal. De har var sin egen betydelse, även beroende på om ljuset är fast eller hur den blinkar. I tabellen på nästa sida beskrivs de olika lägena och deras betydelse. 21

22 LED LED Status System Status POWER Släckt ON/OFF knappen är inte på ON. Strömadaptern är inte ansluten och det inbyggda batteriet är tomt. Röd Strömförsörjning normal. SIGNAL Grön SIM-kortet och/eller GSM signalen fungerar inte. Grön blinkande SIM-kortet och GSM signalen fungerar som den ska RECORD Grön Inspelning på Släckt Inspelning av Orange (Långsamt blinkande) SIM-kortet blir undersökt, och letar efter GSM signal. Grön SIM-kortet och GSM signalen fungerar korrekt, i inaktiverad status. Grön (långsamt blinkande) Larmsystem aktiverad Grön (snabbt blinkande) Yttre zonen aktiverad STATUS Orange (långsamt blinkande) Blinkar långsamt grönt efter Larmsystem aktiverad med fördröjning fördröjning Orange (snabbt blinkande) Blinkar snabbt grön efter Yttre zonen aktiverad med fördröjning fördröjningen Röd (långsamt blinkande) Larmsystem utlöst Röd (snabbt blinkande) Blir fjärrstyrd via SMS kommando eller telefon 22

23 3.2 Styr ditt larmsystem HomeSecure PLUS kan styras med fjärrkontroll, SMS (och iphone/android App) samt knappsats. Fjärrkontroll Styr larmsystemet med SMS Utöver den medföljande fjärrkontrollen så är det möjligt att styra larmsystemet genom att skicka SMS från en mobiltelefon till SIM-kortet som placerats i huvudenheten. I nedanstående exempel är lösenordet , men denna kan ändras (och detta rekommenderas efter att larmsystemet är klar att använda) 23

24 Knappsats Det är möjligt att aktivera och inaktivera HomeSecure PLUS med en trådlös knappsats, som kan kodas till larmsystemet på samma sätt som en fjärrkontroll. Du kan se mer detaljerat hur du använder den trådlösa knappsatsen vid Trådlös Knappsats i denna manual. Styr larmsystemet med App HomeSecure App en kan laddas ner från Apple s App Store och Google Play. Du kan även hitta en länk på HomeAlarm s hemsida under download: Efter installationen är det viktigt att kontrollera noga inställningarna så att App en fungerar till din HomeSecure PLUS larm. Nedanför hittar du en beskrivning för hur du ska installera och använda App en. Tänk på att alla SMS koder i denna manual kan sättas som valfri funktion under knapp 1 och knapp 2 i App en. 24

25 Larm Om en sensor blir utlöst, medan larmsystemet är i aktiverat tillstånd (eller en sensor i yttre zonen, blir utlöst när larmsystemet är skal säkrat), kommer sirenen tjuta i tre minuter och ett SMS till de telefonnummer du sparat. Efter att SMS en har blivit sänt, kommer larmsystemet ringa upp till det första numret på listan. Om larmsystemet inte blir inaktiverat vid första samtalet, så ringer den upp till nästa nummer på listan. OM larmsystemet blir inaktiverat, stoppar larmsystemet att ringa vidare. Om inte larmsystemet blir inaktiverat inom 3min, så kommer den åter gå till aktiverat tillstånd. DVS om en sensor blir utlöst igen, kommer larmet starta igen. Det rekommenderas, att de personer som får SMS/samtal vid larm, sparar larmsystemets telefonnummer i deras telefon, så att de vet att det är larmsystemets SMS/samtal. T.ex. Namn Larmsystem 4.1 SMS vid larm Vid larm skickar larmsystemet ett SMS upp till 5 mobilnummer som är sparade. SMS en innehåller information om vilken larm zon, som har utlöst. SMS beskeden innehåller Wireless Activated efterföljt av zon nummer på den sensor som utlöst larmet. I detta exempel är det zon nummer 01 Alltså den andra sensorn som blev kodad, som utlöste larmet. Om trådbunden sensor utlöser larmet, så innehåller SMS et Wired Activated (16-20) Det är möjligt att namnge alla sensorer till HomeSecure PLUS. Vid larm kommer SMS et att innehålla just detta namn. I detta exempel har vi namngett den andra sensorn som blivit kodad till Ytterdorr. Med zon numret inom parantes. 25

26 4.2 Samtal vid larm Vid larm ringer larmsystemet upp till det första numret på listan, efter SMS en har blivit skickade. Om larmsystemet inte blir inaktiverat vid första samtalet (se nedanför, hur man inaktiverar larmsystemet vid samtal), ringer larmet vidare till nästa, och så vidare. Om larmsystemet blir inaktiverat, slutar larmet att ringa vidare. När telefonsamtalet blir svarat, kommer larmsystemet automatiskt starta den inbyggda mikrofonen i huvudenheten, så man kan höra vad som sker (ifall man slår ifrån sirenen, se nedanför). Det är därutöver möjligt, att använda några koder för att styra larmet genom larmsamtal: Funktion Kod Aktivera #1#1# Inaktivera #1#0# Skalsäkring #1#2# Siren vid larm På #2#1# Av #2#0# Avlyssning På #3#1# Av #3#0# Ovanför är standard koden använd. Den kan kan du enkelt ändra. Under larmsamtal, är det möjligt att trycka in en av ovanstående koder för att inaktivera, skalsäkring, aktivera (ifall larmsystemet har blivit inaktiverat) och slå ifrån sirenen. 4.3 Strömavbrott Vid strömavbrott tar larmsystemets inbyggda backup batteri över och larmsystemet skickar SMS till alla de sparade numren. SMS innehållet är Power Change Off, när strömmen gått. På samma vis skickar larmet ett SMS besked, när strömmen kommit tillbaka. Detta SMS har innehållet Power Change On 26

27 Inställningar 5.1 Namnge och Inaktivera/Aktivera sensorer Alla enheter som är kodade till larmsystemet, kan tilldelas ett namn och var och en av sensorerna kan inaktiveras och aktiveras separat. Vid larm kommer detta namn att visas i SMS en, som larmsystemet skickar ut, istället för Wireless (00-15) eller Wired (16-20) som beskrivet under SMS vid larm. För att ändra namnet på sensorn, ska det skickas ett SMS till larmsystemet (alltså numret som SIM-kortet i huvudenheten har) med nedanstående innehåll: För trådlösa sensorer: 27

28 För trådbundna sensorer: 5.2 Radera zoner Om det behövs radera en eller flera sensorer till larmsystemet (t.ex. om man vill ändra en sensor/fjärrkontroll, eller den har gått sönder) så kan man skicka ett SMS till larmsystemet, med innehållet: PIN-kod# sensorns nummer(50-65)#** Efter detta är sensorzonen tom, och det kan kodas en ny sensor. 5.3 Siren inställningar Som standard så larmar sirenen vid larm (om en trådlös utomhus siren är ansluten, så gäller inställningarna för den med). För att slå ifrån, vid t.ex. under ett test av larmsystemet, så kan nedanstående SMS kommando användas. Skicka SMS innehållet till det nummer, som SIM-kortet i larmsystemet har. 28

29 5.4 Ändra larmsystemets PIN-kod Det rekommenderas efter man gjort klart installationen, att ändra standardkoden (123456) till en kod du valt själv. Skicka ett SMS med följande innehåll till larmsystemet: 5.5 Tidsfördröjning vid Aktivering och Inaktivering Det är möjligt att ställa in tidsfördröjning vid aktivering och inaktivering på HomeSecure Plus larmsystem. Detta är speciellt för er som använder en knappsats placerad innanför ytterdörren. Tidsfördröjning kan ställas in mellan 0 till 99 sekunder. Dvs. man får ett antal sekunder på sig att gå ut ur huset, efter att man aktiverat larmsystemet och likaså till att inaktivera när man kommer hem. För att ställa in tidsfördröjning vid aktivering och inaktivering, ska man skicka ett SMS till larmsystemets telefonnummer med innehållet, som visas nedanför. 29

30 5.6 Personligt Röstmeddelande Det är möjligt tala in ett röstmeddelande på upp till 10 sekunder, där man kan eventuellt upplysa om namn och adress. Det kan vara fördelaktigt för personen som får samtalet att få denna slags information. Genom att trycka på Record knappen på huvudenheten i 2 sekunder, så kommer Record LED en på framsidan att börja lysa, och man kan då tala in röstmeddelandet. Efter 10 sekunder slutar LED en att lysa och inspelningen är avslutad. Om du vill göra om inspelningen så är det bara att göra om samma procedur igen. 30

31 6.1 Kodning av fler än 16 trådlösa enheter Avancerade Funktioner HomeSecure Plus har 16 trådlösa zoner, som var normalt innehåller en trådlös enhet. Om man har fler än 16 trådlösa enhet som ska kodas till larmsystemet, så är det möjligt att koda fler än en enhet till varje zon. Detta gör att du kan ha fler än 16 enheter till ditt larmsystem. Detta är möjligt med Dörr/Fönster sensorerna och Rörelse sensorerna. Genom att gruppera sensorer av samma typ, kan det kodas upp till 9 sensorer i en zon. Nedanför följer proceduren för Dörr/Fönster sensorer, men det är exakt samma sak för Rörelse sensorerna. 1. Dela upp sensorerna som de ska grupperas. Tänk på att högst 9 i varje grupp och de ska vara samma typ av sensor (Dörr/fönster sensorer eller Rörelse sensorer). I detta exempel är det tre Dörr/Fönster sensorer. 2. Öppna sensorerna och hitta den med minst Jumpers (Se bilden på nästa sida). Denna sensor kallas Master Sensor. Där är bara 6 Jumpers på Master Sensorn, medan där är 7st och 8st på de två andra sensorerna. 3. Placera de två Dörr/Fönster sensorernas Jumpers på samma platser som i Master Sensorn (Se nästa sida) 4. Bara Master Sensorn ska kodas till larmsystemet, resten av sensorerna i gruppen blir automatiskt kodade till larmsystemet. 31

32 32

33 6.2 Tidsinställd Aktivering/Inaktivering HomeSecure Plus larmsystem kan ställas in för att aktiveras och inaktiveras vid en bestämd tidpunkt. Dvs. om det önskas att larmsystemet aktiveras kl. 8 och inaktiveras kl. 16, så kan detta ställas in som beskrivit nedanför. Först ska larmsystemet tids synkroniseras, så det har det aktiverat och inaktiverat på rätt tidpunkt. Skicka ett SMS till larmsystemet som beskrivet nedanför: För att ställa in tidpunkterna för aktivering och inaktivering, skicka ett SMS till larmsystemet med följande innehåll: För att slå automatisk aktivering/inaktivering av. Så ska du lämna fältet med tidpunkten tomt. Dvs #31### för att stänga av denna funktion. 6.3 Avlyssning Det är möjligt att ringa upp larmsystemet och avlyssna, vad det är som försiggår i närheten av huvudenheten. Efter där är kontakt med larmsystemet tryck in: #3#1# och mikrofonen startar. 33

34 Appendix 7.1 Specifikationer GSM-AD-003 Huvudenhet Matningsspänning DC 12V Driftspänning DC 7,2V Medeleffekt Ca 0,2 AMP Trådlös mottagnings avstånd <= 100 meter Arbetsfrekvens 433,92 MHZ, GSM MHZ Arbetsspänning DC 12V, AC 220/110V Arbetstemperatur -10 C till +40 C Extern Siren Ljudstyrka 110 db Arbetstemperatur -10 C till +40 C Fuktighet <= 90 % relativ fuktighet 34

35 7.2 SMS Koder Funktion Kod Exempel Aktivera 1#1# Inaktivera 1#0# Skalsäkring 1#2# Siren vid larm På 32#1# Av 32#0# Ändra PIN-kod 30#önskad PINkod(0-6 tecken)# #31#654321# Koden blir ändrad från till Tidssynkronisering 31# Tidsinställd aktivering/inaktivering 31#akt.tid#deakt.tid# #31#0730#1800# Larmsystemet aktiveras kl och inaktiveras kl Aktiverings fördröjning 37#00-99# Inaktiverings fördröjning 38#00-99# Tänk på! Före alla SMS koder ska PIN-koden sättas in efterföljt av #. Som standard är PIN-koden , så för var SMS kod, ska där läggas till #. 35

36 7.3 Falsk Larm HomeSecure HS-ZONE-01 Falskt larm är något som kan hända för nya användare. För att man ska kunna känna sig riktigt trygg vid larmet, är det viktigt att man ska dessa falska larm förvinner så snabbt som möjligt. Vi rekommenderar att du testar larmsystemet ungefär en vecka innan det tas i bruk. Genom att göra detta kommer du att minimera risken för att få falsklarm om du är bortrest. Fel uppsättning av Rörelse sensor En sensor är kodad i fel zon eller båda zonerna Rörelse sensor med husdjursimmunitet Dörr/Fönster sensor Radiostörning och annat trådlös störning UPS Batteri Problem Fel placering av rörelse sensorn kan skapa falsklarm. Om sensorn riktas mot ett fönster, där den blir utsatt av direkt solljus eller rörelse utanför fönstret, kan utlösa larmet. Om t.ex. en rörelse sensor är kodad i både den yttre och inre zonen, eller att en dörr/fönster sensor är kodad i den inre zonen istället för den yttre zonen. Rörelse sensorn med husdjursimmunitet har bara minskad känslighet i den nedre delen av avkänningsfältet. Husdjur som klättrar i gardiner eller hoppar upp i möbler, kan därför resultera i falsklarm. Om avståndet mellan magneten och dörr/fönster sensorn är för långt, kan små vibrationer utlösa larmsystemet. Radiostörningar och trådlösa signaler från andra trådlösa produkter, kan i några fall utlösa larmet eller störa ut signalen mellan enheterna och huvudenheten Töms UPS batteri, som sitter i huvudenheten, kommer larmsystemet sända SMS och ringa upp. Lösning Se till så att inte rörelse sensorn riktas direkt mot fönster, så att den inte kan upptäcka rörelse eller få direkt solljus. Nollställ larmsystemet och koda alla sensorerna igen. Det är viktigt att bara den sensorn som kodas är igång. Justera vinkeln på rörelse sensorn efter dit husdjur. Tänk på att testa installationen igenom, innan larmsystemet börjar användas. Placera magneten närmare dörr/fönster sensorn. Försök att flytta huvudenheten och/eller sensorerna till en ny plats, för att komma ifrån radiostörningen eller andra trådlösa elektroniska produkter Säkra dig om att huvudenheten får konstant ström. 36

37 Trådlös knappsats 12v 23A batteriet är inte uppladdningsbar När strömadaptern är inkopplad i knappsatsen, kommer det lysa en röd lampa till höger på knappsatsen. När strömadaptern är inkopplad så kommer inte batteriet brukas. Om strömmen till huset försvinner, kommer batteriet automatiskt gå in och ersätta strömadaptern. Knappsatsen ska kodas med baksidan påmonterad. VIKTIGT! Den trådlösa knappsatsen ska kodas till huvudenheten och ändra pinkoden innan knappsatsen monteras på en vägg. Efter att knappsatsen har blivit kodad till larmsystemet och skall monteras på en vägg, tänk då på att stänga av larmsystemet. ON/OFF skal vara på OFF och strömadaptern ska tas ur. Installation: 1. Tillslut den medföljande 9V strömadaptern till den trådlösa knappsatsen. 2. På baksidan av knappsatsen inne i hålet sitter där en liten blå knapp. Tryck in denna knapp för att starta knappsatsen. 3. Tänk på att placera knappsatsen bredvid huvudenheten när du kodar och testar knappsatsen. Detta för att du inte ska aktivera andra sensorer medan du kodar knappsatsen. 4. Se så att status lampan lyser konstant grönt, om den inte gör detta avaktivera då larmsystemet genom att trycka på det öppna hänglåset på din fjärrkontroll. 5. När status lampan lyser konstant grönt, håll då nere Reset knappen på huvudenheten inne i 2 sekunder. Huvudenheten går nu in i kodningsläge, status lampan blinkar/lyser nu rött. 6. När larmsystemet nu är i kodningsläge, tryck då på den lilla svarta knappen på undersidan av knappsatsen. Kodningen sker då automatiskt och den mellersta gula lampan på knappsatsen blinkar till. Det ska också höras ett eller flera pip från sirenen. Händer inte detta så är inte knappsatsen korrekt kodad. De tre LED lamporna på den Trådlösa knappsatsen: Röd: Den röda lampan bekräftar att knappsatsen får ström från en strömadapter. Gul: När larmsystemet aktiveras eller avaktiveras kommer den gula lampan att blinka. Grön: Om batteriet används och det börjar ta slut, då börjar den gröna lampan att lysa. 37

38 Ändra PIN kod: VIKTIGT! Standardkoden är 1234 Pinkoden måste vara 4 siffrig och alla siffror måste vara olika, d.v.s. pinkoden kan inte vara Mycket viktigt att knappsatsen är på. Du kan se detta genom att trycka någon knapp på knappsatsen, då ska det höras ett pip vid varje knapptryckning. 2. Tryck ESC efterföljt av ENT. 3. Tryck in den gamla pinkoden (standard pinkoden är 1234) och avsluta med ENT, nu kommer den gul/orange lampan att börja blinka (innan den gul/orange lampan slutar blinka ska den nya pinkoden börja slås in) 4. Om den gamla pinkoden är korrekt insatt kommer du få höra 2 pip. 5. Tryck in den nya pinkoden (innan den gul/orange lampan slutar blinka) och avsluta med ENT. 6. Tryck in den nya pinkoden igen och avsluta med ENT. Pinkoden har nu ändrad. Använda den trådlösa knappsatsen: 1. Aktivera larmsystemet: Tryck PIN koden och ESC, larmsystemet ger ifrån sig två pip. Och den gula lampan på knappsatsen blinkar till. 2. Avaktivera larmsystemet: Tryck PIN koden och ENT, larmsystemet ger ifrån sig två bip. Och den gula lampan på knappsatsen blinkar till Återställ Trådlös knappsats 1. Stäng av den trådlösa knappsatsen genom att trycka på den lilla blå knappen på baksidan av knappsatsen i det lila hålet. 2. Du kan kontrollera så den är helt avstängd genom att trycka på något av de numren på knappsatsen. Om den är helt avstängd kommer du inte höra något pip från knappsatsen, 3. Ta ur strömadaptern. 4. Ta bort bak plattan från knappsatsen. 5. Skruva av de 4 skruvarna och ta bort plattan. 6. Du kommer nu se en svart knapp. 7. Tryck in den svarta knappen. 8. Medan du håller nere den svarta knappen, sätt då tillbaka strömadaptern i knappsatsen och tryck på den lilla blå knappen. 9. Släpp den svarta knappen när du hör ett pip från den trådlösa knappsatsen. 10. Nu är knappsatsen återställd. 11. Pinkoden är nu

39 Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på eller ring oss på Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering Copyright av denna manual: HomeAlarm ApS

HomeSecure GSM-AD-003 Version nr: 2

HomeSecure GSM-AD-003 Version nr: 2 1 Index Index... 2 Introduktion... 4 1.1 Beskrivning av de olika funktionerna i larmsystemet... 4 1.2 Funktioner... 4 Installation av Larmsystemet... 5 2.1 Planering före installation... 6 2.2 Förbered

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 Innehållsförteckning Introduktion... 6 1.1 Funktioner... 6 Kom igång... 7 2.1 Huvudenheten... 7 2.2 Sätt i SIM Kortet... 10 2.3 Starta huvudenheten... 10 2.4 Huvudenhetens

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 18-11-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 18-11-2015 HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 18-11-2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 6 1.1 Larmets funktioner... 6... 7 2. Kom igång... 7 2.1 Huvudenheten... 7 2.2 Sätt i SIM kortet... 10 2.3 Starta huvudenheten...

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Användarmanual 948 GSM-GPRS

Användarmanual 948 GSM-GPRS Användarmanual 948 GSM-GPRS Kontrollpanel Aktivering och inaktivering av larmsystemet För att aktivera ditt system från kontrollpanelen, slå din PIN-kod och avsluta med OK. Du kommer därefter in i en meny

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2018-01-26 Version 3.00 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Användarmanual. Installation av hemlarm. Kom igång med ditt nya hemlarm

Användarmanual. Installation av hemlarm. Kom igång med ditt nya hemlarm Användarmanual Installation av hemlarm Kom igång med ditt nya hemlarm på 07-7 7 00 så hjälper vi dig att justera dina inställningar. Bild. Följande utrustning ska finnas i din kartong:. Larmenhet. Strömkabel.

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Home Larm Air. www.homelarm.se

Home Larm Air. www.homelarm.se Home Larm Air www.homelarm.se 1 Innehåll 1. Om Home Larm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen...

Läs mer

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion GSM Larmsystem SE-MAJ01 Installationsoch Användarinstruktion 2008-09-01 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Grundfunktioner... 3 Anslutningar och indikatorer... 3 På larmets baksida... 3 Indikatorer på frontpanelen...

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

HITTAREN Användarmanual

HITTAREN Användarmanual HITTAREN Användarmanual SIMIT Hardware AB Engelbrektsgatan 9-11 SE-11432 Stockholm Sweden info@simitab.se Innehållsförteckning Allmänna tips om GPS... 1 Ladda Hittaren!... 2 Starta Hittaren första gången!...

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC Användar Guide - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NT-1. Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa

Läs mer

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR 850/900/1800/1900 MHz GSMS-SW22 Manual FJÄR R ST Y R T G SM -RELÄ ME D B R E T T A N V Ä N D INGSOM R Å D E Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide

VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide Steg 1 Systemuppstart 1. Förbered SIM kortet för användning. A. Placera SIM kortet i en mobiltelefon och starta den. B. Stäng av eventuell PIN kodskontroll. C. Radera

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

LARM www.induohome.com LARMPAKET GSM

LARM www.induohome.com LARMPAKET GSM LARMPAKET GSM LARM www.induohome.com Larm för olika behov Induo Home har fyra larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag,

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340191 / 1340193) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340191 / 1340193). Värmevakten

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com FörberedELSER Tack för din beställning av larmpaketet Ninja, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här: 1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar

Läs mer

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

Trådlös utomhussiren med blixtfyr VL-WOSF

Trådlös utomhussiren med blixtfyr VL-WOSF Trådlös utomhussiren med blixtfyr VL-WOSF Installations och Användarmanual Installations och Användarmanual Förord Denna instruktionsmanual är till för att hjälpa dig installera din trådlösa siren. Det

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start TH50/TH90S/ST Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation....... 2. Funktion......... 3. Användningsområden......... 4. Tekniska specifikationer......... 5. Komma igång

Läs mer

Börja med att ladda ner appen Blacklens till din mobil. Finns både till iphone på Apple Store och till Android på Google Play.

Börja med att ladda ner appen Blacklens till din mobil. Finns både till iphone på Apple Store och till Android på Google Play. Sida 1 BLACKLENS APPEN Börja med att ladda ner appen Blacklens till din mobil. Finns både till iphone på Apple Store och till Android på Google Play. ANSLUTNING Det finns två sätt att ansluta kameran på:

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

QUICK GUIDE. Besök för quick guiden på andra språk.

QUICK GUIDE. Besök  för quick guiden på andra språk. QUICK GUIDE Besök www.ctsmall.eu för quick guiden på andra språk. 1 Köp ett SIM-kort (normal storlek) och använd telefonen för att avaktivera användning av PIN-kod. Se till att det finns pengar på SIM-kortet.

Läs mer

Quick Guide. Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE

Quick Guide. Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE Quick Guide Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE PROTECT ZOLO Paketet innehåller: Enhet Antal ZOLO GSM Larmsystem/PIR-sensor.... 1 Fjärrkontrol.... 1 ZOLO Kommunikationskort.... 1 PIR-sensor.... 1 USB-kabel....

Läs mer

PowerView Motorisering Smarta gardiner som gör ditt liv lite enklare

PowerView Motorisering Smarta gardiner som gör ditt liv lite enklare PowerView Motorisering Smarta gardiner som gör ditt liv lite enklare Scene Quickstart guide The Art of Window Styling En fantastisk utveckling för gardinvärlden. Denna guide hjälper dig att enkelt komma

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

Installationsmanual. Klar att använda! Namn:

Installationsmanual. Klar att använda! Namn: Installationsmanual Vi gratulerar dig till valet av C-pod! Med en C-pod installerad får du ditt eget kontroll- och övervakningssystem som ger dig tillgång till din båt via mobiltelefon och webb. Denna

Läs mer

ESIM251. Inkopplingsanvisning

ESIM251. Inkopplingsanvisning Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM251, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

PowerView Motorisering Smarta gardiner som gör ditt liv lite enklare

PowerView Motorisering Smarta gardiner som gör ditt liv lite enklare PowerView Motorisering Smarta gardiner som gör ditt liv lite enklare Scene Quickstart guide En fantastisk utveckling för gardinvärlden. Denna guide hjälper dig att enkelt komma igång med ditt nya PowerView

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe och EPIsafe 2. Art.nr och Programversion x.x.x eller senare. Rev PB SE

Rekonditionering. EPIsafe och EPIsafe 2. Art.nr och Programversion x.x.x eller senare. Rev PB SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe och EPIsafe 2 Art.nr 464220 och 464230 Programversion x.x.x eller senare Rev PB SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Funktionsbeskrivning Egenskaper FlexiSwitch är en styr- och övervakningsapplikation som kommunicerar med användaren med

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Kortfattad Installationsguide

Kortfattad Installationsguide & Kortfattad Installationsguide Vi rekommenderar Dig att noggrant läsa igenom GARDE HEMLARM manual för utförlig information om hur larmet monteras och installeras. Nedan följer en översikt av de viktigaste

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

Ver 2.1. PITBULL PRO Kom igång

Ver 2.1. PITBULL PRO Kom igång Ver 2.1 PITBULL PRO FörberedELSER Tack för din beställning av PITBULL, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. CENTRALENHETEN 7 Pitbull består av en larmcentral som är inbyggd i en rörelsesensor.

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Felsöknings guide för SST-901

Felsöknings guide för SST-901 Felsöknings guide för SST-901 Denna felsökningsguide hjälper er som kund/installatör att finna de vanligaste problemen med installation av larmsystemet SST-901 och dess enheter/tillbehör. (Obs! De flesta

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10 Rörelsesensor PIR 169 MHz Best nr. 648233D V1.10 Art nr. 64 USE 593 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR 169 MHz Inledning Rörelsesensorn är en sensor som ansluts till

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Paketets innehåll I-2. Omkopplare smart kontakt Frontpanel Snabbinstallationsguide CD med snabbinstallationsgui den

Läs mer

Rörelsedetektor för smådjur

Rörelsedetektor för smådjur Rörelsedetektor för smådjur Installationsmanual Rörelsesensor som känner av rörelser i ett rum. Förhindrar ett närvarande husdjur från att utlösa larmet. Sensorn tar ej hänsyn till smådjur. Rörelsedetektor

Läs mer