HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 18-11-2015"

Transkript

1 HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual:

2 Innehållsförteckning 1. Introduktion Larmets funktioner Kom igång Huvudenheten Sätt i SIM kortet Starta huvudenheten Huvudenhetens inställningar Inställningar med App till iphone och Android Inställningar med SMS Registrera Trådlösa Enheter Kodning av Fjärrkontroll och knappsats Kodning av Trådlösa Sensorer Zoninställningar Ställ in zoner med App Ställ in zoner med SMS Namnge zoner Namnge Zoner med App Tryck in det önskade namnet i text fältet Tryck [OK] för att skicka SMS Namnge zoner med SMS Trådlös utomhussiren Anslut trådbundna enheter Siren: Högtalare: Output 1: ,4 Output 2: Trådbundna Sensorer: Telefonnummer SMS Telefonnummer

3 5.1.1 Spara SMS Telefonnummer med App Spara SMS Telefonnummer med SMS Samtalsnummer Spara Samtalsnummer med App Spara Telefonnummer med SMS Radera Telefonnummer Radera Telefonnummer med App Radera Telefonnummer med SMS Spela in personligt röstmeddelande Montering Montering av huvudenhet Aktivera Sabotageknappen Aktivera Sabotagekontakten med App Aktivera Sabotageknappen med SMS Montering av Sensorer Rörelsesensor: Dörr- /fönster magnet: Andra Sensorer: Batteribyte Styr larmsystemet Aktivering och Inaktivering av Larmsystemet Fjärrkontroll: Knappsats: SMS: Larm SMS vid larm: Samtal vid larm: Kommunikationsinställningar Samtal vid larm: Sätt på/av samtal vid larm med App Sätt på/av samtal vid larm med SMS SMS vid larm:

4 8.2.1 Sätt på/av SMS vid larm med App Sätt på/av samtal vid larm med SMS SMS : Sätt på/av svar från huvudenheten med App Sätt på/av svar från huvudenheten med SMS SMS meddelande vid Aktivering/Inaktivering: Sätt på/av SMS meddelande vid Aktivering/Inaktivering med App Sätt på/av SMS meddelande vid Aktivering/Inaktivering med SMS Hämta status GSM signal: Hämta GSM Signal med App Hämta GSM Signal med SMS GSM övervakning Aktivera/Inaktivera GSM övervakning med App Aktivera/Inaktivera GSM övervakning med App SMS Gemensamt SMS innehåll Ställ in gemensamt SMS innehåll med App Ställ in gemensamt SMS innehåll med SMS Sireninställningar Siren vid larm: Aktivera/Inaktivera inomhussirenen vid larm med App Aktiver/Inaktivera sirenen vid larm med SMS Sirentid Ställ in sirentid med App Ställ in sirentid med SMS Sirenpip vid Aktivering/Inaktivering Aktivera/Inaktivera sirenbekräftelse vid larmaktivering/inaktivering med App Aktivera/Inaktivera sirenbekräftelse vid larmaktivering/inaktivering med SMS Panelpip vid Aktivering/Inaktivering Aktivera/Inaktivera panelpip vid Lamraktivering/inaktivering med App Aktivera/INaktivera panelpip vid larmaktivering/inaktivering med SMS Tidsfördröjning Inställning av tidsfördröjning

5 Ställ in fördröjning med App Ställ in fördröjning med SMS Ändra koder och Återställning Ändra lösenordet Ändra lösenord med App Ändra lösenord med SMS Nollställ inställningar Återställ inställningar med App Återställ inställningar med SMS Radera alla zoner Radera alla zoner med App Radera alla zoner med SMS Radera alla fjärrkontroller Radera alla fjärrkontroller med App Radera alla fjärrkontroller med SMS Nollställ allt Återställ allt med App Återställ allt med SMS Nollställ allt Manuellt Appendix Vanliga frågor Lista över SMS koder Huvudenhetens Specifikationer

6 Introduktion Tack för ert köp av HomeSecure BASIC larmsystem. Denna manual innehåller information om larmsystemets funktioner, installation och drift. Det är viktigt att först läsa igenom manualen innan själva installationen påbörjas. Detta för att minimera fel och problem samt för att larmsystemet ska fungera optimalt. Ifall det uppstår ett problem under installationen eller montering, hänvisar vi till Vanliga frågor som finns under Support på vår hemsida, Larmets funktioner Här hittas information om larmsystemets olika funktioner, samt en kort beskrivning av dessa. Det är viktigt att känna till alla funktioner som larmsystemet har innan själva installationen påbörjas. Några utav funktionerna är listade nedan: Ta emot SMS och samtal vid larm Det kan lagras 5 telefonnummer, som tar emot SMS och 5 telefonnummer som tar emot samtal vid larm. Det finns alltså utrymme för att spara upp till 10 telefonnummer i ert larmsystem. Skalskydd Innebär att endast dörr- /fönstermagneterna (yttre zon) är aktiverade medan rörelsesensorerna (inre zon) är inaktiverade, därmed kan man röra sig fritt i huset om kvällen/natten eller när man är hemma och vill ha larmet i aktiverat läge. App till smartphones Larmet kan installeras och styras med den kostnadsfria appen som hittas på Google Play eller Apple Store. Alla inställningar för larmet kan även göras genom appen. 99 Zoner Det finns 96 trådlösa zoner och 3 trådbundna zoner i huvudenheten. En zon motsvarar en sensor. Installera varje zon för sig Välj ifall sensorn ska vara aktiv eller inaktiv under skalskydd och om den ska ha tidsfördröjning. Namnge varje sensor (zon), för att enkelt hålla koll på vilken sensor som löst ut larmet. Tidsfördröjning 0-99 sekunders tidsfördröjning kan ställas in på de sensorer som har zontypen Tidsfördröjning. Denna inställning måste göras individuellt för varje sensor. SMS för aktivering/inaktivering Ett telefonnummer (det första SMS numret) kan ta emot SMS när larmsystemet blir aktiverat/inaktiverat. Detta är en bra funktion för att hålla koll på när ens barn kommer hem från skolan exempelvis. SMS vid strömavbrott Larmsystemet har ett inbyggt backup batteri (8 timmar) som slår till vid ett eventuellt strömavbrott. Larmsystemet skickar då ett SMS som meddelar detta, det skickas även ett SMS när strömmen är återansluten. Inbyggd sabotagekontakt Det sitter en sabotageknapp på baksidan utav huvudenheten som direkt löser ut larmet om någon skulle försöka slita ner huvudenheten från väggen. 6

7 Kom igång 2.1 Huvudenheten Huvudenheten är larmsystemets hjärna. Alla trådlösa och trådbundna enheter ansluts till huvudenheten, som fungerar som en kommunikationscentral mellan enheterna. När en sensor löst ut, skickar den en signal till huvudenheten som i sin tur löser ut larmet direkt. I huvudenheten finns även en inbyggd GSM modul, som sköter all telekommunikation till och från huvudenheten. Den skickar SMS och ringer upp de sparade telefonnumren ifall larmet löser ut. 7

8 Huvudenhetens framsida: OUT1: Larmsystemet är aktiverat när den lyser rött. OUT2: När den lyser rött är Output 2 styrbar. ZONE: Indikerar vid rött ljus att huvudenheten är i kodningsläge. Sensorer kan nu kodas till enheten. RF: Indikerar vid rött ljus, att huvudenheten är i kodningsläge. Fjärrkontroller kan nu kodas till enheten. REC: Indikerar vid rött ljus, att huvudenhetens mikrofon tar upp ljud, inspelning av larmmeddelande. MON/SPK: Indikerar vid rött ljus, att högtalaren är på (ifall den är ansluten). STATUS: Indikerar huvudenhetens status: Blinkar orange: Söker efter GSM signal Konstant orange: GSM-fel Konstant grön: Inaktiverat larm Blinkar grönt varje sekund: Tidsfördröjning / Skalskydd Blinkar grönt varannan sekund: Aktiverat larm Konstant röd: Utlöst larm Blinkar rött: Larmfördröjning Blinkar snabbt rött: GSM signal upptagen POWER: Strömanslutningsindikator: Släkt: Huvudenheten avstängd Konstant röd: Strömförsörjning normal Blinkar rött: Backup batteriet ger ström Mikrofon: När det spelas in ett personligt larmbesked ska man tala i denna. Högtalare: Indikationsljud vid kodning och programmering. 8

9 Huvudenhetens baksida: ON/OFF Knapp: Slå på/av huvudenheten med denna knapp. Trådbunden anslutning: Här ansluts alla trådbundna enheter. Läs mer under 4 Anslut Trådbundna Enheter. Rec. Knapp: Används till att spela in personligt larmmeddelande. Läs mer under 5.3 Spela in larmmeddelande. Sabotagekontakt: Löser ut larmet om någon försöker sabotera eller ta ner huvudenheten från väggen. RF Knapp: Används vid kodning av trådlösa enheter. Läs mer under 3.2 Kodning av trådlösa enheter. Strömanslutning: Här ansluts strömförsörjningen. Simkortshållare: Här placeras SIM kortet. 9

10 2.2 Sätt i SIM kortet Huvudenheten ska ha ett fungerande SIM kort installerat för att kunna skicka SMS och ringa upp vid utlöst larm. Om det inte finns ett fungerande SIM kort kommer huvudenheten inte kunna kommunicera över GSM nätet. Larmsystemet kommer lösas ut vid larm (Sirenen tjuter), men det kommer inte skickas några SMS eller ringa upp till de telefonnummer som sparats. Om kommunikationen inte fungerar, kontrollera att det finns pengar på kortet eller ring till operatören och be om en status. Om sim kortet varit inaktivt i 3 månader kan det hända att operatören har inaktiverat det. De kan då starta om sim kortet för att få det aktiverat igen. Om SIM kort och huvudenheten Larmet kommunicerar över 2G GSM nätet. Då larmet är avgränsat till detta nät så kommer SIM kortet automatiskt välja att ansluta till 2G nätet när det sätts i huvudenheten. Det är viktigt att pinkod och röstbrevlåda inaktiveras på SIM kortet för att få fri kommunikation med kortet när det sitter i huvudenheten. Be operatören fixa detta eller sätt själv SIM kortet i en mobiltelefon och ta bort pinkod och röstbrevlåda under nätverk-/säkerhetsinställningar. Är ni osäkra, kontakta operatören av sim kortet. SIM kort från t.ex. 3 fungerar inte i detta larm. Vi rekommenderar kontantkort från Telia, Tele2, Comvic eller Telenor. SIM kortet sätts i på följande vis: Tryck luckan åt sidan för att låsa upp. Lås SIM kortets hållare. Sätt i SIM kortet i luckan, så att metallkontakten på SIM kortet är vänt nedåt. Tryck luckan till sidan för att låsa SIM kortet på plats. 10

11 2.3 Starta huvudenheten När SIM kortet är på plats så ska huvudenheten startas. Sätt i nätadaptern på baksidan av huvudenheten och sätt ON/OFF knappen på ON. Larmsystemet piper till två gånger vid uppstarten, Power LED lyser rött och Status blinkar orange tills den har funnit GSM signalen och skiftar då till att lysa grönt. Nu är det klart att börja koda enheterna och installera larmet. 2.4 Huvudenhetens inställningar Inställningarna kan antingen göras genom att skicka SMS kommandon från en mobiltelefon till huvudenheten eller så kan alla inställningar göras med mobil appen till iphone och Android. Alla funktioner och inställningar som är beskrivna i denna manual har en vägledning för inställning via både SMS och med App Inställningar med App till iphone och Android Ladda ner vår App (HomeSecure 2014) från Apple s App Store eller från Google Play och installera den på er iphone eller Android telefon. VIKTIGT att starta om mobilen efter att Appen installerats för att säkerställa optimal funktion. Följ nedanstående vägledning för att ställa in App en till att kommunicera med ert larmsystem: Tryck på plusset för att lägga till en ny enhet. Välj [HomeSecure BASIC V2]. Namnge larmet, tex Mitt Villalarm. Tryck in SIM kortets mobilnummer som är i huvudenheten. Tryck in huvudenhetens kod ( som standard). Aktivera Låst skärm, för att säkerställa att ingen obehörig kan få tillgång till appen. Tryck sedan in den kod som önskas. Tryck [OK] för att få tillgång till ert larms huvudenhet. Allt är nu klart för att göra alla inställningar som beskrivs i denna manual via appen. Du kommer få samma bekräftelse SMS, som vid inställningar via SMS. 11

12 Appen skickar ett SMS till huvudenheten från er mobiltelefon, varje gång ni gör en inställning. Invänta bekräftelse sms innan du gör nästa inställning Inställningar med SMS Det är viktigt att utforma sms:et enligt beskrivning i manualen, för att huvudenheten ska kunna godkänna SMS koden. Alla SMS koder startar med huvudenhetens lösenord efterföljt med en #. Lösenordet är som standard, men kan ändras till vad ni önskar. För att skicka en inställning/kommando till huvudenheten så görs det på samma sätt som när ett vanligt sms skickas. SMS skickas då till det SIM kortet som sitter i huvudenheten, och med det innehåll som är beskrivet i manualen. När huvudenheten har mottagit och bekräftat SMS koden, skickar den tillbaka ett SMS för att bekräfta att inställningen är gjord. Se vägledningen för varje inställning hur SMS innehållet ska se ut. Ni får en SMS bekräftelse från huvudenheten oavsett om ni skickar SMS eller använder appen. Invänta en SMS bekräftelse innan ni gör nästa inställning. 12

13 Registrera Trådlösa Enheter För att huvudenheten ska kunna kommunicera med fjärrkontroll, sensorer och knappsats m.m. måste alla enheter kodas till huvudenheten. Varje enhet skickar en trådlös signal med sin egen unika kod. För att huvudenheten ska kunna spara koden, måste den först sättas i kodningsläge och därefter kan enheterna kodas en efter en. 3.1 Kodning av Fjärrkontroll och knappsats Först kodas fjärrkontrollerna. Knappsatsen kodas därefter på samma sätt, se instruktionerna nedanför. (Läs mer i manualen för knappsatsen, finns att ladda ned på vår hemsida) Tryck på RF knappen på baksidan av huvudenheten för att sätta den i kodningsläge. Huvudenheten piper en gång. RF LED börjar lysa rött. Nu kan fjärrkontroller och knappsats kodas in. Fjärrkontroll: Tryck på fjärrkontrollens panikknapp (den med klockan). Huvudenheten piper till en gång. Om fjärrkontrollen redan är kodad, piper huvudenheten till fyra gånger snabbt. Knappsats: Starta knappsatsen genom att trycka in den blå knappen på baksidan i det lilla hålet. För att koda knappsatsen trycker du på den svarta knappen vid knappsatsens strömförsörjning. 13

14 3.2 Kodning av Trådlösa Sensorer Koda alla trådlösa sensorer omedelbart efter att fjärrkontroller och knappsats är kodade. Tryck två gånger på RF knappen. Huvudenheten ger ut ett långt pip. RF och ZONE lamporna ska lysa rött. Huvudenheten är nu klar till att koda trådlösa sensorer. Rörelsesensor: Sätt ON/OFF på ON (Sätt den på OFF igen när den är kodad). Dörr/Fönster magnet: Tryck på kodknappen. Rökdetektorn: Tryck på Test knappen. Andra sensorer: Utlös sensorn. Huvudenheten piper till en gång, när den registrerar kodningen. Om sensorn redan är kodad, piper huvudenheten fyra gånger snabbt. Viktigt! Skriv ner följden enheterna kodas i. Den första sensorn motsvarar dp Zon 1, nästa Zon 2 osv. Använd eventuellt post-it lappar med ett nummer på och sätt på respektive sensor. På så sätt blir det enklare att hålla koll på vilken sensor som är vilken när man gör inställningar för respektive zon. Avsluta kodningen genom att trycka en sista gång på RF knappen. Huvudenheten piper en gång och RF samt ZONE LED släcks. Om du senare ska koda fler sensorer, så ska du trycka två gånger på RF knappen, så både RF och ZONE LED lyser rött. 14

15 3.4 Zoninställningar Zone avser varje sensor som är kodad till larmsystemet. Zon 01 är den första sensorn som blir kodad till huvudenheten, Zon 02 är nästa sensor som blir kodad osv. Till varje zon ska en Zon typ väljas efter att kodningen är klar, för att få den bästa uppsättningen av larmsystemet. Varje sensor kan även namnges, detta visas sedan i SMS meddelandet som skickas vid ett utlöst larm, på så sätt är det enklare att se vilken sensor som har löst ut larmet. Se nedan vilka zon alternativ som finns: Zon typ Förklaring Sensorer med denna zon typ 24-tim Zon Real-tids Zon Tidsfördröjningszon Bypass Zon Sensorer är aktiva 24 timmar om dygnet, även om larmsystemet är aktiverat eller inaktiverat. Normal zon. Sensorn utlöser larmet om larmsystemet är aktiverat eller i skalskydd (beroende på skalskyddsinställningen). Sensorer i denna zon löser ut larmet efter en viss tid, som du själv har ställt in (max 99 sek) Läs mer under 10.1 Ställ in tidsfördröjning. Denna typ stänger av sensorn. Rök och Gas detektorer Dörr/Fönster magneter och rörelsesensorer, som du inte vill ha tidsfördröjning på. Dörr/Fönster magneter vid ingångsdörrar och eventuellt Rörelsesensorer innanför dörren. Sensorer som inte ska utlösa larmet. Skalskydd Förklaring Yttre Zon Inre Zon Sensorer med denna inställning kommer vara aktiva när larmet är i skalskyddsläge. Normalt så har dörr-/fönstermagneter denna inställning, men även för rörelsesensorer som man önskar ha aktiverade under natten. Exempelvis om de sitter i ett garage eller bod i anslutning till huset. Sensorer med denna inställning blir inaktiverade när larmet sätts i skalskydd. Normalt så har rörelsesensorer inne i huset denna zon typ, på så sätt löses inte larmet ut om ni rör er inomhus och samtidigt har larmet igång i skalskyddsläge. Viktigt! Läs mer om skalskyddsfunktionen under avsnitt 7 Styr larmsystemet. 15

16 3.4.2 Ställ in zoner med App Tryck på [Zon Inställningar] Var säker på att [Trådlösa zoner] är vald. Välj Zon typ och Inre/yttre Zon. Tryck på [SET] för att skicka SMS. Tryck på [lägg till Zon] längst ner för att ställa in nästa zon Ställ in zoner med SMS Skicka ett SMS från mobiltelefon till det telefonnummer som SIM kortet i huvudenheten har. SMS:et ska se ut som följande. Lösenord # 38 # Zonnummer # Zon typ # Skalskydd # (Lösenordet kan ändras, läs under 5.5 Ändra lösenord ) Exempel: # 38 # Den första sensorn, som blir kodad heter 01, nästa 02 osv. # 1-4 1: 24 timmars zon 2: Real-tids zon 3: Tidsfördröjning 4: Bypass zon # 0-1 1: Skalskydd 0: Aktiv Zon # SMS besked till huvudenheten I ovanstående exempel är Zon 2 (den sensor som blev kodad som nummer två) inställd att lösa ut larmet utan tidsfördröjning, när larmet är aktiverat. Inte när larmet är i skalskydd. 16

17 3.5 Namnge zoner Det är en fördel att namnge varje zon/sensor. Då syns det vilken sensor som har löst ut larmet. Då slipper man komma ihåg vilken sensor som är kodad i vilken zon Namnge Zoner med App Tryck på [Zon inställningar] Se till att [Trådlösa Zoner] är vald. Tryck in det önskade namnet i text fältet. Tryck [OK] för att skicka SMS Namnge zoner med SMS Lösenord # 39 # Zonnummer # Zon namn # (Kan ändras) # 39 # # Max. 16 tecken (inkl. mellanrum), får inte innehålla Å, Ä, Ö. # Exempel: SMS besked till huvudenheten 3.6 Trådlös utomhussiren Följ vänligen den separata manualen för utomhussirenen, den finns att ladda ned från vår hemsida. 17

18 Anslut trådbundna enheter Det är möjligt att ansluta ett antal trådbundna sensorer till huvudenheten. Den medföljande sirenen ska anslutas till huvudenheten via dess elkabel. Det är också möjligt att ansluta två trådbundna sensorer, som kan styras med SMS. Ett relä bör kopplas till output som slår till den sensorn när larmet är aktiverat osv. På huvudenhetens baksida hittar du en grön anslutningspanel. Här ansluts trådbundna enheter. Nedanför kan du se en översikt över portarna på anslutningen: 4.1 Siren: Sirenens två ledningar ansluts till de två första portarna på anslutningen. Kabeln med helt slät yta är + (plus) och ska in i port nummer 1. Kabeln med räfflad yta är - (minus) och ska i port nummer 2. Om du har en äldre siren med röd och svart ledning, är röd + (plus) och svart är (minus). 4.2 Högtalare: Du kan ansluta en högtalare till huvudenheten, så att du kan prata igenom högtalaren vid larm (Läs mer under 4.2 Larm ). Anslut högtalarens + (plus) kabel till port 3 och (minus) kabel till port Output 1: Trådbunden output som slås på automatiskt när larmet blir aktiverat och stängs av vid inaktivering. Output porten ska kopplas till en relä box, för att man ska kunna styra apparaten. 4,4 Output 2: Trådbunden output som kan slås på och stängas av med SMS (och App). Output porten ska kopplas till en relä box för att man ska kunna styra den. 4.5 Trådbundna Sensorer: Trådbundna sensorer ansluts till Z1/Z2/Z3 och GNS. En kabel i antingen Z1, Z2 eller Z3 och en kabel i GND (jord). De tre trådbundna sensorerna svarar till Zon 97, 98 och 99. De trådbundna zonerna ska ställas in på samma vis som de trådlösa zonerna som beskrivs under 2.5 Zoninställningar. 18

19 Telefonnummer Huvudenheten skickar SMS eller ringer upp vid larm. Det är nödvändigt att spara de telefonnummer som man vill att larmsystemet ska kontakta vid larm. Det går att spara 5 telefonnummer som tar emot SMS och 5 telefonnummer som tar emot samtal. Samma telefonnummer kan sparas till att ta emot både SMS och samtal. Läs mer om vilka kommunikationsinställningar som är möjliga för larmsystemet under 5.4 Kommunikationsinställningar. 5.1 SMS Telefonnummer SMS telefonnummer, skriv in de nummer som ska få SMS vid utlöst larm Spara SMS Telefonnummer med App Tryck på [Allmänna Inställningar]. Tryck på [Lägg till Telefonnummer]. Tryck in telefonnumret i textfältet. Tryck [SET] för att skicka SMS till huvudenheten. OBS: Spara ett nummer åt gången 19

20 5.1.2 Spara SMS Telefonnummer med SMS SMS besked till huvudenheten Tänk på: är det standard fabriksinställda lösenordet till huvudenheten. 20

21 5.2 Samtalsnummer Detta är de telefonnummer som huvudenheten ringer upp vid utlöst larm Spara Samtalsnummer med App Tryck på [Allmänna Inställningar]. Tryck på [Lägg till Telefonnummer]. Tryck in telefonnumret i textfältet. Tryck [SET] för att skicka SMS till huvudenheten. OBS: Spara ett nummer åt gången 21

22 5.2.2 Spara Telefonnummer med SMS SMS meddelande till huvudenheten : Tänk på: är det fabriksinställda lösenordet till huvudenheten 22

23 5.3 Radera Telefonnummer Både SMS- och samtalsnummer kan raderas enkelt Radera Telefonnummer med App Tryck på [Allmänna Inställningar]. Tryck på [Lägg till Telefonnummer]. Tryck på papperskorgen bredvid det telefonnummer som du önskar att radera. OBS: Radera ett nummer åt gången Radera Telefonnummer med SMS SMS besked till huvudenheten 5.3 Spela in personligt röstmeddelande Man kan spela in ett personligt röstmeddelande på 10 sekunder, som spelas upp när larmet ringer upp telefonnummer vid larm. I röstmeddelandet kan information ges till mottagaren om att ert larm löst ut eller ge direktiv om hur de ska agera vid utlöst larm. Tryck på REC Knappen på baksidan av huvudenheten. REC LED på framsidan av huvudenheten kommer att börja lysa. Man har nu 10 sekunder på sig att spela in röstmeddelandet. Mikrofonen sitter högst upp i högra hörnet på huvudenhetens framsida. När de 10 sekunderna har tagit slut, spelar larmsystemet upp röstmeddelandet, då får man bedöma ifall det låter bra eller ej. Om man behöver spela in ett nytt meddelande så är det bara att göra om proceduren på nytt. 23

24 Montering När alla komponenter är kodade och kopplade till larmsystemet så är det dags att börja montera alla komponenterna på rätt plats i huset. 6.1 Montering av huvudenhet Innan huvudeneheten monteras permanent, rekommenderas det att först kontrollera om GSM-signalen är stark nog där den planeras att monteras upp. Om signalen är för låg bör en ny plats väljas där signalen är stark nog (över 12 rekommenderas). I avsnittet 8.5 Status GSM signal, ges instruktioner om hur man undersöker GSM-signalens styrka. Montera huvudenheten efter nedanstående bilder: Skruva upp monteringsplattan på väggen. Placeras med fördel innanför huvudentrén. Montera huvudenheten på monteringsplattan enligt bilden ovan. Nätadapter samt eventuellt trådbundna enheter kopplas i på baksidan av huvudenheten. 24

25 6.2 Aktivera Sabotageknappen Efter att huvudenheten är monterad kan sabotagekontakten på baksidan av huvudenheten aktiveras. Den är inaktiverad som standardinställning. Sabotageknappen löser därefter ut larmet så snart huvudenheten tas ner från monteringsplattan Aktivera Sabotagekontakten med App Tryck på [Allmänna Inställningar]. Tryck på [Sabotagekontakt]. Tryck på [Aktivera] för att skicka SMS. OBS: Tänk på att inaktivera sabotagekontakten, om huvudenheten behöver tas ner Aktivera Sabotageknappen med SMS SMS besked till huvudenheten Svar från huvudenhet För att inaktivera sabotageknappen: SMS besked till huvudenheten Svar från huvudenhet 25

26 6.3 Montering av Sensorer Det är nu dags att montera sensorerna runt om i huset. När sensorerna ska monteras är det viktigt att säkerställa att den trådlösa signalen mellan huvudenhet och sensor når varandra. Räckvidden är normalt 15 meter, men kan i vissa fall vara längre eller kortare beroende på antal väggar och vilket byggmaterial signalen ska igenom Rörelsesensor: Översikt: Trådlös infraröd rörelsesensor. Utlöser larmet så snart den känner av rörelse framför sig. Se separat manual för teknisk specifikation, den finns att ladda ned på vår hemsida. Hållare för montering On/Off knapp Batterilucka. 4 st. AAA Batterier LED indikator Sensorfönster 26

27 Installation Rörelsesensorerna registrerar rörelse 8 meter ut i rummet och 55 grader till var sida, som visas på bilden nedanför. Montera rörelsesensorn som visas nedanför: Viktigt! Rörelsesensorn får inte monteras så att den exponeras av direkt solljus eller är riktad mot en värmekälla (kamin eller liknande). Detta kan utlösa falsklarm. Den kan även registrera rörelse utanför fönstret, om den riktas direkt mot ett fönster. Det rekommenderas att montera rörelsesensorn i ett hörn, där den riktas mot mitten av rummet. Placeras på 1,8 2,2 meters höjd. 27

28 6.3.2 Dörr- /fönster magnet: Översikt Dörr/fönster magneten är en magnetisk kontakt, som består av två delar som beskrivs nedanför. 12V 27A Batteri Reed Relä Intern antenn On/Off knapp LED indikator Magnet Kodknapp/panikknapp Installation Montera dörr/fönstermagneten med huvuddelen på karmen och magneten på dörren/fönstret eller omvänt. Det är viktigt att avståndet mellan de två enheterna inte överstiger 10mm. Magneten ska sitta på höger sida av huvuddelen (annars kan inte Reed relät registrera magnetfältet), och ska justeras till botten av huvuddelen. Om magneten inte sitter i linje med botten av huvuddelen, kan det orsaka falsklarm. Se bilden nedan för vägledning: Andra Sensorer: Läs manualen till varje extra sensor för rätt vägledning och installation. Alla manualer finns att ladda ner på vår hemsida. 6.4 Batteribyte Sensorerna indikerar om batterinivån är låg genom att LED lampan, som normalt registrerar aktivitet, lyser konstant. Stäng av sensorn när du ska byta batteri. Byt batteriet och starta enheten igen. Sensorerna behöver inte kodas till huvudenheten igen efter batteribytet. 28

29 Styr larmsystemet Detta avsnitt förklarar hur larmsystemet styrs för både aktivering/inaktivering, samt funktioner vid utlöst larm. 7.1 Aktivering och Inaktivering av Larmsystemet Larmsystemet har tre statuslägen som kan aktiveras med fjärrkontroll, extern knappsats, App, och SMS. Nedan är de tre statuslägena beskrivna: Inaktiverat Aktiverat Skalskydd I detta läge löser alla sensorer ut larmet, förutom de i Bypass Zon. Detta läge aktiveras när du lämnar hemmet. I detta läge löser bara sensorer i 24-tim zon ut larmet. Dvs. alla dörr/fönster magneterna, rörelsesensorerna osv. kommer inte lösa ut larmet, men t.ex. en röksensor i 24-tim zonen löser ut larmet. I detta läge löser bara de sensorer som är satta i skalskyddet ut. Normalt är detta sensorer på dörrar, fönster och kanske sensorer i garage, medan rörelsesensorer inne i hemmet inte löser ut larmet Fjärrkontroll: Aktiverar larmsystem: Sätter larmsystemet i aktiverat läge. Inaktivera larmsystem: Sätter larmsystemet i inaktiverat läge. Skalskydd: Alla sensorer med skalskydd. Panikknapp: Löser ut larmsystemet direkt oavsett vilket läge den är i Knappsats: Läs separat manual för ytterligare info och vägledning. Den finns för nedladdning på vår hemsida. 29

30 7.1.4 SMS: Det är möjligt att styra larmsystemet med SMS på samma vis som inställningar via SMS görs. Nedanför är en lista över SMS som kan användas för att styra larmsystemet. För att se en komplett lista över SMS koder, läs appendix. SMS innehåll: Funktion: #1#1# Sätter larmsystemet i aktiverat läge #1#0# Sätter larmsystemet i inaktiverat läge #1#2# Sätter larmsystemet i Skalskydds läge #30## Får larmsystemet till att skicka ett SMS med status av larm. 7.2 Larm Om en sensor löser ut larmsystemet, så börjar de anslutna sirenerna att tjuta och huvudenheten skickar SMS till alla SMS nummer och ringer upp de telefonnumren i den följd de är sparade SMS vid larm: Larmet skickar ett SMS med information om vilken zon som har löst ut larmet. Om du har gett sensorn ett namn under Zoninställningar, kommer namnet av zonen visas i SMS:et. Därutöver är det möjligt att skriva en text som visas i alla SMS. Det kan vara ert namn eller adress, läs mer under 5.2 Gemensamt SMS innehåll. Larm SMS:et följer följande uppbyggnad: Gemensamt SMS + Zonnummer + Zon namn innehåll Kan redigeras 1-99 Zon Kan redigeras 30

31 7.2.2 Samtal vid larm: Efter att larmet har skickat SMS:en, ringer den upp det första telefonnumret på listan, därefter nummer två osv. Den börjar med nummer ett på listan igen efter att den har ringt det sista. Larmsystemet ringer upp tre rundor innan den slutar ringa, om inte larmet blir inaktiverat innan. Sirenen tjuter i 3 minuter men du kan ställa in sirentiden själv, läs 5.3 Sireninställningar. När larmsamtalet tas emot, spelas det personliga röstmeddelandet upp tre gånger efter varandra. Det är möjligt att när som helst styra larmsystemet via samtal. Medan du har kontakt med larmsystemet kan du trycka in följande kommando för att styra larmet: SMS Kod: Funktion: 1#1# Sätt larmet i aktiverat läge 1#2# Sätt larmet i skalsskyddsläge 1#0# Sätt larmet i inaktiverat läge 4#1# Starta avlyssning 4#0# Stäng av avlyssning 93#1# Starta högtalaren 93#0# Stäng av högtalaren 94#1# Starta Output 1 94#0# Stäng av Output 1 Tänk på! I samband med samtal, är det inte nödvändigt med larmets lösenord före SMS koden. Om avlyssning startar, stäng av sirenen då så att det är möjligt att höra vad som händer i hemmet. 31

32 Kommunikationsinställningar Det är möjligt att göra ett antal inställningar för hur och när larmsystemet ska ringa och/eller skicka SMS. 8.1 Samtal vid larm: Aktivera/Inaktivera samtal vid larm (på som standard) Sätt på/av samtal vid larm med App Tryck på [Allmänna Inställningar]. Tryck på [Kommunikations inställningar]. Tryck O[Larm samtal] på eller av. Tryck [OK] för att skicka SMS Sätt på/av samtal vid larm med SMS Aktivera samtal vid larm: SMS innehåll till huvudenheten Inaktivera samtal vid larm: SMS innehåll till huvudenheten 32

33 8.2 SMS vid larm: Aktivera/Inaktivera SMS vid larm (på som standard) Sätt på/av SMS vid larm med App Tryck på [Allmänna Inställningar]. Tryck på [Kommunikations inställningar]. Tryck [Larm SMS] på eller av. Tryck [OK] för att skicka SMS Sätt på/av samtal vid larm med SMS Aktivera SMS vid larm: SMS innehåll till huvudenheten Inaktivera SMS vid larm: SMS innehåll till huvudenheten 33

34 8.3 SMS : Varje gång huvudenheten styrs med SMS eller App, skickar den ett SMS svar (som beskrivs vid varje inställning). För att spara på huvudenhetens SMS saldo, kan detta inaktiveras. (som standard är detta på) Sätt på/av svar från huvudenheten med App Tryck på [Allmänna Inställningar]. Tryck på [Kommunikations inställningar]. Tryck [System SMS svar] på eller av. Tryck [OK] för att skicka SMS Sätt på/av svar från huvudenheten med SMS Aktivera SMS svar: SMS innehåll till huvudenheten Inaktivera SMS svar: SMS innehåll till huvudenheten 34

35 8.4 SMS meddelande vid Aktivering/Inaktivering: Larmet kan ställas in till att skicka ett SMS när det blir aktiverat och inaktiverat. Detta funktionen kan vara bra att ha aktiverad om man vill veta när ens barn kommer hem från skolan och liknande. (Denna är på som standard) Sätt på/av SMS meddelande vid Aktivering/Inaktivering med App Tryck på [Allmänna Inställningar]. Tryck på [Kommunikations inställningar]. Tryck [SMS vid Akt./Inakt.] på eller av. Tryck [OK] for att skicka SMS Sätt på/av SMS meddelande vid Aktivering/Inaktivering med SMS SMS notifikation på: SMS innehåll till huvudenheten SMS notifikation av: SMS innehåll till huvudenheten 35

36 8.5 Hämta status GSM signal: Man kan skicka ett kommando till huvudenheten om att en statusuppdatering för styrkan på gsmsignalen. Larmet svarar då med ett sms. Signalstyrkan kan vara mellan 0 och 31, där 31 är starkast. Signalen bör ligga över 12 för att kommunikationen ska fungera optimalt Hämta GSM Signal med App Tryck på [Allmänna Inställningar]. Tryck på [Kommunikations inställningar]. Tryck på [Få GSM Status] Hämta GSM Signal med SMS SMS innehåll till huvudenheten är signalstyrkan (00-31) Viktigt: er signalstyrkan (00-31) Signalstyrkan bör vara över 12 för att kunna garantera en stabil kommunikation till GSM nätet. 36

37 8.6 GSM övervakning Vid aktiverad GSM övervakning, kommer huvudenheten att automatiskt skicka ett SMS till dig om GSM signalen kommer under 10 (denna funktion är som standard av) Aktivera/Inaktivera GSM övervakning med App Tryck på [Allmänna Inställningar]. Tryck på [Kommunikations inställningar]. Tryck [GSM Signal Övervakning] på/av. Tryck [OK] för att skicka SMS Aktivera/Inaktivera GSM övervakning med App SMS Starta GSM övervakning: SMS innehåll till huvudenheten Stäng av GSM övervakning: SMS innehåll till huvudenheten 37

38 8.2 Gemensamt SMS innehåll Som beskrivet under SMS vid larm, kan en gemensam SMS text skapas som inleder alla SMS larm som larmsystemet skickar ut. Skapa den gemensamma SMS texten genom att skicka SMS till larmsystemet eller registrera texten i App:en Ställ in gemensamt SMS innehåll med App Tryck på [Allmänna Inställningar]. Tryck på [Kommunikations inställningar]. Skriv in det meddelande som önskas bli visat i alla larm SMS:en (max 16 tecken, får inte innehålla Å, Ä eller Ö). Tryck [SET] för att skicka SMS kommandot till huvudenheten Tryck på papperskorgen för att radera Ställ in gemensamt SMS innehåll med SMS SMS innehåll till huvudenheten Tänk på att texten får innehålla max 16 tecken och inte innehålla Å,Ä,Ö. 38

39 Sireninställningar Det finns flera olika inställningar för hur man vill att sirenen ska låta eller bete sig. 9.1 Siren vid larm: Inomhussirenen kan ställas in att tjuta vid utlöst larm. Den går även att inaktivera om man till exempel har husdjurs som skräms utav höga ljud. Om man har köpt till en utomhussiren till larmet så kan denna ställas in att tjuta och blinka vid larm, eller endast tjuta eller endast blinka. Som standard tjuter sirenen vid larm. Se separat manual för utomhussirenen för dessa inställningar Aktivera/Inaktivera inomhussirenen vid larm med App Tryck på [Allmänna Inställningar]. Tryck på [Kommunikations inställningar]. Sätt på/av [Siren vid larm]. Tryck [OK] för att skicka SMS Aktiver/Inaktivera sirenen vid larm med SMS Sätt på sirenen vid larm: SMS innehåll till huvudenheten Stäng av sirenen vid larm: SMS innehåll till huvudenheten 39

40 9.2 Sirentid Sirenen tjuter som standard i 3 minuter. Detta kan ändras efter egen önskan mellan 1-15 minuter Ställ in sirentid med App Tryck på [Allmänna Inställningar]. Tryck på [Kommunikations inställningar]. Tryck in den önskade sirentiden i minuter. Tryck [OK] för att skicka SMS Ställ in sirentid med SMS SMS innehåll till huvudenheten är antalet minuter sirenen ska tjuta. 40

41 9.3 Sirenpip vid Aktivering/Inaktivering När larmsystemet blir aktiverat eller inaktiverat ger sirenen ifrån sig ett pip, för att bekräfta att larmsystemet har blivit aktiverat eller inaktiverat. Som standard är denna funktion på Aktivera/Inaktivera sirenbekräftelse vid larmaktivering/inaktivering med App Tryck på [Allmänna Inställningar]. Tryck på [Kommunikations inställningar]. Slå på/av [Siren pip vid akt./inakt.]. Tryck [OK] för att skicka SMS Aktivera/Inaktivera sirenbekräftelse vid larmaktivering/inaktivering med SMS Aktivera siren bekräftelse: SMS innehåll till huvudenhet Inaktivera siren bekräftelse: SMS innehåll till huvudenhet 41

42 9.4 Panelpip vid Aktivering/Inaktivering När larmsystemet blir aktiverat eller deaktiverat piper huvudenhetens inbyggda högtalare till för att bekräfta att larmet har blivit aktiverat/inaktiverat. Denna funktion är som standard på Aktivera/Inaktivera panelpip vid Lamraktivering/inaktivering med App Tryck på [Allmänna Inställningar]. Tryck på [Sireninställningar]. Slå av/på [Panelpip vid akt./inakt.] Tryck [OK] för att skicka SMS Aktivera/INaktivera panelpip vid larmaktivering/inaktivering med SMS Aktivera panelpip: SMS innehåll till huvudenheten 42

43 Tidsfördröjning 10.1 Inställning av tidsfördröjning Som beskrivet under 3.4 Zoninställningar, finns möjligheten att bestämma vilken/vilka sensorer som ska ha tidsfördröjning aktiverat. Tidsfördröjningen kan ställas in mellan 0 till 99 sekunder. Den ska ställas in för både aktivering och inaktivering av larmet Ställ in fördröjning med App Ställ in fördröjning med SMS Fördröjning vid aktivering: SMS innehåll till huvudenheten Tryck på [Allmänna Inställningar]. Tryck på [Tidsfördröjnings inställningar]. Tryck in den önskade fördröjningen vid aktivering. Tryck [SET] för att skicka SMS Tryck in den önskade fördröjningen för inaktivering. Tryck [SET] för att skicka SMS Fördröjning vid inaktivering: SMS innehåll till huvudenheten är antalet sekunder för önskad tidsfördröjning (00-99). 43

44 Ändra koder och Återställning Larmsystemets lösenord kan alltid ändras vid behov. Om det ändras med Appen så uppdateras informationen automatiskt direkt. Vissa eller alla inställningar kan ändras eller raderas vid behov via appen. Även en total återställning kan göras direkt med hjälp av appen Ändra lösenordet Standardlösenordet är När alla inställningar för larmet är gjorda och allt är uppmonterat så rekommenderas det att lösenordet ändras Ändra lösenord med App Tryck på [Allmänna Inställningar]. Tryck på [Ändra Lösenord och Nollställ]. Tryck in nuvarande lösenord och sedan nedanför det nya lösenordet. Tryck [Bekräfta] för att skicka SMS Ändra lösenord med SMS SMS innehåll till huvudenheten Viktigt! är det nya lösenordet. Det ska innehålla 6 siffror. 44

45 11.2 Nollställ inställningar Det går att nollställa alla inställningar för de inkodade sensorerna. Sensorer och fjärrkontroller är fortfarande kodade till larmsystemet, men måste få nya zoninställningar Återställ inställningar med App Tryck på [Allmänna Inställningar]. Tryck på [Ändra Lösenord och Nollställ]. Tryck på klockan bredvid [Nollställ Inställningar] Återställ inställningar med SMS SMS innehåll till huvudenheten 45

46 11.3 Radera alla zoner Det är möjligt att radera alla zoner. Alla kodade sensorer kommer då bli raderade från huvudenheten. Alla andra inställningar är kvar och fjärrkontrollerna är fortfarande kodade till larmsystemet Radera alla zoner med App Tryck på [Allmänna Inställningar]. Tryck på [Ändra Lösenord och Nollställ]. Tryck på klockan bredvid [Nollställ Zoner] Radera alla zoner med SMS SMS innehåll till huvudenheten 46

47 11.4 Radera alla fjärrkontroller Radera alla fjärrkontroller. Alla sensorer och inställningar är fortfarande kvar och kodade till huvudenheten Radera alla fjärrkontroller med App Tryck på [Allmänna Inställningar]. Tryck på [Ändra Lösenord och Nollställ]. Tryck på klockan bredvid [Nollställ Fjärrkontroller] Radera alla fjärrkontroller med SMS SMS innehåll till huvudenheten 47

48 11.5 Nollställ allt Återställer allt till ursprungsinställning. Alla sensorer, fjärrkontroller och inställningar blir raderade från huvudenheten Återställ allt med App Tryck på [Allmänna Inställningar]. Tryck på [Ändra Lösenord och Nollställ]. Tryck på klockan bredvid [Nollställ All t] Återställ allt med SMS SMS innehåll till huvudenheten 48

49 Nollställ allt Manuellt I vissa fall måste man nollställa hela larmsystemet manuellt. Detta görs på följande sätt: Sätt ON/OFF knappen på OFF. Tryck in REC och RF knapparna och håll dem intryckta under hela proceduren. Sätt ON/OFF knappen tillbaka på ON. Status LED blinkar först med kort intervall, vartefter alla lamporna lyser. Dessa blinkningar ska upprepas två gånger innan systemet är helt nollställt. Först när de två blinkningarna är genomförda så ska REC och RF knapparna släppas. 49

50 Appendix 12.1 Vanliga frågor Se vår hemsida för vanliga frågor kring larmsystemet Lista över SMS koder Typ SMS Kod Funktion Fabriksinställning Styrning Kommunikation 1#1# Aktivera larmsystem System armed 1#2# Skalskydd Home armed 1#0# Inaktivera larmsystem System disarmed 30## Hämta systemstatus System armed Home armed System disarmed 32## Kontrollera GSM signal GSM Signal: ## Ställ in samtalsnummer 1 IMEI: char. IMEI 12#1# Larm SMS på Alarm SMS Enabled På 12#0# Larm SMS av Alarm SMS Disabled 15#1# Larm samtal på Alarm Phone Call På Enabled 15#0# Larm samtal av Alarm Phone Call Disabled 42#1# SMS svar på SMS reply: ON På 42#0# SMS svar av SMS reply: OFF 43#1# SMS vid aktivering/inaktivering på 43#0# SMS vid aktivering/inaktivering av SMS Motification for Arm/disarm: ON SMS Motification for Arm/disarm: OFF 99## Radera gemensamt SMS innehåll Common SMS content deleted 99#xxxxxx# Välj gemensamt SMS innehåll Common SMS content set to: xxxxxx 17#1# GSM signalövervakning på GSM Signal Monitor Enabled 17#0# GMS signalövervakning av GSM Signal Monitor Disabled Av Av 50

51 Samtalsnummer SMS Telefonnummer 50## Hämta samtalsnummer status See Remote Operation in the manual 60## Hämta SMS nummer status See Remote Operation in the manual 51#xxxxx# Spara samtalsnummer 1 Call phone number 1: xxxxx 52#xxxxx# Spara samtalsnummer 2 Call phone number 2: xxxxx 53#xxxxx# Spara samtalsnummer 3 Call phone number 3: xxxxx 54#xxxxx# Spara samtalsnummer 4 Call phone number 4: xxxxx 55#xxxxx# Spara samtalsnummer 5 Call phone number 5: xxxxx 51## Radera samtalsnummer 1 Call phone number 1 deleted 52## Radera samtalsnummer 2 Call phone number 2 deleted 53## Radera samtalsnummer 3 Call phone number 3 deleted 54## Radera samtalsnummer 4 Call phone number 4 deleted 55## Radera samtalsnummer 5 Call phone number 5 deleted 61#xxxxx# Spara SMS nummer 1 SMS phone number 1: xxxxx 62#xxxxx# Spara SMS nummer 2 SMS phone number 2: xxxxx 63#xxxxx# Spara SMS nummer 3 SMS phone number 3: xxxxx 64#xxxxx# Spara SMS nummer 4 SMS phone number 4: xxxxx 65#xxxxx# Spara SMS nummer 5 SMS phone number 5: xxxxx 61## Radera SMS nummer 1 SMS phone number 1 deleted 62## Radera SMS nummer 2 SMS phone number 2 deleted 63## Radera SMS nummer 3 SMS phone number 3 deleted 64## Radera SMS nummer 4 SMS phone number 4 deleted 51

52 Sireninställningar Nytt lösenord och nollställ Fördröjning 65## Radera SMS nummer 5 SMS phone number 5 deleted 11#1# Siren vid larm på Siren when alarming enabled 11#0# Siren vid larm av Siren when alarming disabled 35#xx# Ställ in sirentid Siren ringing time set to: 01 minutes 40#1# Starta trådlös sändare Wireless Transmission Control: ON 40#0# Stäng av trådlös sändare Wireless Transmission Control: OFF 41## Ställ in trådlös kryptering Wireless Siren Coding Encryption:xxxx 48#1# Sirenpip vid aktivering/inaktivering på 48#0# Sirenpip vid aktivering/inaktivering av Arm/disarm siren: ON Arm/disarm siren: OFF På 3 minuter 31#xxxxxx# Välj nytt lösenord Password set to: xxxxxx #0# Radera alla inställningar förutom kodning All settings except coding information deleted 36#1# Radera alla zoner Alle defence zone deleted 36#2# Radra alla fjärrkontroller All remote controls deleted # # Nollställ allt System reset 44## Ställ in tidsfördröjning Arm Delay Time: xx 0 aktivering (00-99sek) seconds sekunder 45## Ställ in tidsfördröjning inaktivering (00-99sek) Disarm Delay Time: xx seconds Av FFFF På 0 sekunder Sabotagekontakt 98#1# Panel sabotagekontakt på Alarm panel tamper switch enabled 98#0# Panel sabotagekontakt av Alarm panel tamper switch disabled Av 52

53 Trådlösa inställningar Trådbundna inställningar 38#AA#B#C# Ställ in zontyp och skalskydd AA: B: 1-4 1:24 hours defense zone 2:real-time defense zone 3:delay defense zone 4:bypass defense zone C: 0-1 1:valid when home arm 0:invalid when home arm Zone 08 set to delay zone type and invalid when home arm, send: #08#3#0# Reply: Zone:08 Defense Zone Type: Delay defense zone Home Arm Defense Zone: invalid 39#AA#xx# Namnge zon AA: 01-99;xx: User defined content, to set user defined SMS content for zone 08 to gas leakage, send SMS: #39#08#gas leakage# 95#1# Ställ in trådad zon 97 till NO Z1 97 defense zone set to: NO 95#0# Ställ in trådad zon 97 till NC Z1 97 defense zone set to: NC 96#1# Ställ in trådad zon 98 till NO Z1 98 defense zone set to: NO 96#0# Ställ in trådad zon 98 till NC Z1 98 defense zone set to: NC 97#1# Ställ in trådad zon 99 till NO Z1 99 defense zone set to: NO 97#0# Ställ in trådad zon 99 till NC Z1 99 defense zone set to: NC NC NC NC NC NC NC 53

54 94#1# Starta output 2 Relay P2: ON OFF 94#0# Stäng output 2 Relay P2: OFF 54

55 12.2 Huvudenhetens Specifikationer Arbetsspänning 12V/1,2A Genomsnitts ström 65mA Arbetstemperatur 0-50 grader C GSM frekvens 850/900/1800/1900MHz Trådlös frekvens 433MHz Trådlös kommunikations moduleringsmod ASK Trådlöst avstånd 80 meter utan hinder (10-15 med) Adapter inputspänning AC V Antal stöttade trådbundna zoner 3 Antal stöttade trådlösa zoner 96 Batteri backup 7,4V 1000mAh (ca. 8 timmar utan strömförsörjning) Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på eller ring oss på ( ). Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering Copyright av denna manual: HomeAlarm

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 Innehållsförteckning Introduktion... 6 1.1 Funktioner... 6 Kom igång... 7 2.1 Huvudenheten... 7 2.2 Sätt i SIM Kortet... 10 2.3 Starta huvudenheten... 10 2.4 Huvudenhetens

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Home Larm Air. www.homelarm.se

Home Larm Air. www.homelarm.se Home Larm Air www.homelarm.se 1 Innehåll 1. Om Home Larm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen...

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide

VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide Steg 1 Systemuppstart 1. Förbered SIM kortet för användning. A. Placera SIM kortet i en mobiltelefon och starta den. B. Stäng av eventuell PIN kodskontroll. C. Radera

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation....... 2. Funktion......... 3. Användningsområden......... 4. Tekniska specifikationer......... 5. Komma igång

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

Trådlös utomhussiren med blixtfyr VL-WOSF

Trådlös utomhussiren med blixtfyr VL-WOSF Trådlös utomhussiren med blixtfyr VL-WOSF Installations och Användarmanual Installations och Användarmanual Förord Denna instruktionsmanual är till för att hjälpa dig installera din trådlösa siren. Det

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

QUICK GUIDE. Besök för quick guiden på andra språk.

QUICK GUIDE. Besök  för quick guiden på andra språk. QUICK GUIDE Besök www.ctsmall.eu för quick guiden på andra språk. 1 Köp ett SIM-kort (normal storlek) och använd telefonen för att avaktivera användning av PIN-kod. Se till att det finns pengar på SIM-kortet.

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion GSM Larmsystem SE-MAJ01 Installationsoch Användarinstruktion 2008-09-01 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Grundfunktioner... 3 Anslutningar och indikatorer... 3 På larmets baksida... 3 Indikatorer på frontpanelen...

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se:

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se: ESIM 110 Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan. Se: http://www.eldes.lt/downloads-and-support/manuals-and-video-tutorials/ axema

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Paketets innehåll I-2. Omkopplare smart kontakt Frontpanel Snabbinstallationsguide CD med snabbinstallationsgui den

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10 Rörelsesensor PIR 169 MHz Best nr. 648233D V1.10 Art nr. 64 USE 593 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR 169 MHz Inledning Rörelsesensorn är en sensor som ansluts till

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC Användar Guide - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NT-1. Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen före användning. Illustrationerna i denna instruktionsbok är för referens vi hänvisar till den faktiska produkten. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS:

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com FörberedELSER Tack för din beställning av larmpaketet Ninja, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här: 1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

14 4.3.1 Ställ in zontyper

14 4.3.1 Ställ in zontyper Innehållsförteckning 1 Introduktion 4 1.2 Funktioner 4 INSTALLATION 5 2 Quickguide 6 3 Förbered Larmpanelen 7 3.1 Öppna larmpanelen och sätt i SIM kortet 7 3.2 Anslut kabeldragna enheter 8 3.3 Anslut Backup

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

Intelligent Alarm System

Intelligent Alarm System Intelligent Alarm System Användarmanual Ver. 12-3 Kära användare, Tack för att du har valt det intelligenta alarm systemet. Var vänlig läs igenom denna manual innan installation för att använda det korrekt.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

Trådlöst säkerhetslarm

Trådlöst säkerhetslarm Bruksanvisning Trådlöst säkerhetslarm Modell: H412U-B 63 314 60 Copyright 2006 All Right Reserved. Innehåll INNEHÅLL LARMPAKET 3 INTRODUKTION OCH ÖVERBLICK 4 Aktivering av larmsystem 4 Zoner 4 Tidsfördröjning

Läs mer

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom igång Paketets innehåll Översikt över kameran 5. 3 Installation 6

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom igång Paketets innehåll Översikt över kameran 5. 3 Installation 6 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Funktioner 3 2 Kom igång 4 2.1 Paketets innehåll 4 2.2 Översikt över kameran 5 3 Installation 6 3.1 Installation av hårdvara 6 3.2 Installation av App 6 3.3 Användning

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Bruksanvisning RÖRELSEVAKT

Bruksanvisning RÖRELSEVAKT Bruksanvisning RÖRELSEVAKT 2016-09-19 Rev 2.0 1 Innehåll Rörelsevaktens funktion... 3 Koppla bort treminutersfördröjningen... 3 Komma igång (batteribyte)... 4 Placering av rörelsevakten.... 6 Placeringstips...

Läs mer