Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:"

Transkript

1 Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket innebär att du kan ta emot larm överallt där det finns tillgång till ett mobilnät. Du kan också ringa larmsystemet. Systemet har stöd för GSM/CDMA mobiltelefoner ochkan lagra upp till 5 telefonnummer. Om ett larm utlöses, ringer larmsystemet systematiskt upp de sparade numren. Du kan själv ställa in så att systemet ringer upp dig själv, familj, grannar eller en alarmcentral. Fjärrkontrollen kan användas för att stänga av och på larmet. Fjärrkontrollen har också en överfallsknapp, så att du snabbt kan få hjälp. Du kan också styra systemet med hjälp av en telefon när som helst, oavsett var du befinner dig. Av säkerhetsskäl ska en pinkod knappas in för att få tillgång till larmsystemet. Alarmet har stöd för trådlösa sensorer, som PIR detektorer, dörr/fönster (GAP) sensorer, gassensorer, röksensorer och panikknappar. Kan anslutas till alla uttag. Inget behov av fasta telefonledningar. Systemet är mycket lämpligt för stuga, hus, butik, garage - överallt där det finns tillgång till ett GSM-nät. Om du bor i ett område med svag GSM signal kan en extern antenn användas (valfritt). Larmet stängs av efter 3 minuter när det löst ut. Därefter måste larmet aktiveras igen. Detta kan göras med fjärrkontroll, kodpanel. Eller ringa upp larmet och ange systemkommando enligt sidan 4. Larmet är oerhört lätt att installera. Innan du börjar installera larmet: 1. Sätt i SIM-kortet i din mobiltelefon och stäng av den 4-siffriga koden. Kontrollera så att övriga tjänster är avstängda så som telesvar o.s.v. 2. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat, radio eller liknande enheter som kan störa larmsystemet. 3. Vid montering av rörelsedetektorn är det viktigt att sensorn inte monteras nära varma/kalla källor som t.ex. airconditioner. Rörelsedetektorn ska alltid monteras med ljuset dvs. detektorn ska monteras på den vägg som har fönster. Rörelsedetektorn är ljuskänslig så följer du dessa instruktioner så minimerar du risken för falsklarm.

2 Installationsguide: Baspaketet innehåller: - Larmsystem (styrenhet) 1 st. - Trådlös PIR detektor 1 st. - Trådlös dörr/fönster (GAP) sensor 1 st. - Fjärrkontroll 2 st. - Antenn 1 st. - Mini trådbunden siren 110dB/0.3m 1 st. - Strömförsörjning med backup 1 st. - Installations/Användarmanual 1 st. 1. Förbered SIM-kortet. Sätt i SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon och gör följande: - Stäng av pinkods förfrågan (d.v.s. inaktivera möjligheten att SIM-kortet frågar efter en kod vid varje uppstart, hittas vanligtvis under inställningar i telefonen. Exakt var beror på telefonmodell). - Radera alla lagrade nummer på SIM-kortet. - Spara de nummer som vill att larmsystemet ska ringa vid alarm (Max 5 nummer). Numren kommer att ringas upp i ordning - det nummer du önskar ringa först ska du spara som första nummer. Kom ihåg att kopiera numren till SIM-kortet (ett vanligt fel är att numren sparas till telefonminnet). Om du inte utför denna procedur korrekt kommer alarmet inte att fungera. Det är därför viktigt att kontrollera att numren är korrekt lagrade på SIM-kortet. Ange numret utan landskod och + tecken 2. Sätt in SIM-kortet i alarmsystemet. Tryck försiktigt på den gula knappen med ett spetsigt föremål (t.ex. en penna) för att få fram SIM-kortsfacket. Sätt i simkortet i SIM-kortsfacket. Kontrollera att kortet sitter i korrekt. 3. Koppla in antennen. OBS! Var försiktig, den ska inte spännas på för hårt. 4. Koppla sirenen till alarmsystemet: Koppla den röda och den svarta enligt beskrivning nedan. 5. Vad betyder de 8 lysdioderna på alarmets frontpanel?

3 OUT1 OCH OUT2: visar statusen för output 1 och 2. De kan användas för att koppla till lampor eller andra hushållsapparater (tillval) så att du kan sätta på och stänga av elektriska apparater via din telefon. SPEAKER: Visar statusen för 2 vägs kommunikationen under larm. RELAY: Indikerar alarmets status. ALARM: Indikerar arbetsstatusen för sirenen. Om sirenen har varit igång lyser denna indikator. MONITOR: När denna lysdiod är tänd betyder det att systemet kan användas för att ringa till och avlyssna om det finns aktivitet i rummet. STATUS: Denna lysdiod visar GSM-signal statusen. Om lampan är röd betyder det att systemet söker efter GSM-nät. När indikatorn lyser grönt betyder det att den har hittat ett GSM-nät och är klar att användas. POWER: Lyser när systemet slås på. Sensorer och fjärrkontroller som medföljer i paketet är redan kodade i systemet från fabriken. Allt du behöver göra är att koppla strömförsörjningen till larmsystemet. Larmet har ett batteri så att larmet kommer att försätta att fungera utan ström. Baksidan av enheten: Port ett: GND (Jord). Port två: 12 v ut. Används för trådbundna enheter. Port tre: används till mini sirenen, samt den stora utomhussirenen (stroboskop). Port fyra och fem: utgång för relä (extra tillbehör) Port sex: Utgång för högtalare, för 2-vägs kommunikation O1 och O2 används till fjärrstyrning av lampor och andra hushållsmaskiner. I1 och I2 används till eventuella trådbundna detektorer. OBS! Nätaggregatet kommer med i paketet och ansluts till ett eluttag. Användning av systemet: 1. Sätt på knappen - tryck på den och larmet avger en kort signal. 2. Stäng av knapp - tryck på den för att stänga av systemet. Larmet ger två korta signaler. 3. Panikknappen tryck på den och larmet börjar ringa oavbrutet för att varna andra. Med hjälp av en telefon eller mobiltelefon kan du aktivera eller avaktivera larmsystemet genom att göra följande:

4 Ring ditt larmsystem. Efter ett samtal kommer enheten att svara med ett pip. Du måste ange en PIN-kod och # i slutet, av säkerhetsskäl. När du använder larmet för första gången är PIN-koden Vid första inloggningen kommer du alltså få slå in 1234#. OBS! Detta är PIN-koden till larmsystemet, inte till SIM-kortet. Systemet svarar med en signal och nu kan du skicka flera kommandon och ändra vissa inställningar. System kommandon: (gäller inte sms) Komman Förklaring: do: 1 # output 1, on (slå på belysning eller hushållsapparat) 1 * output 1, off (stäng av belysning eller hushållsapparat) 2 # output 2, on (slå på belysning eller hushållsapparat) 2 * output 2, off (stäng av belysning eller hushållsapparat) 3 # Set speak function, on (slå på högtalarfunktionen) 3 * Set speak funktion, off (stäng av högtalarfunktionen) 4 # Set output 4, on (slå på relä till hushållsapparat) 4 * Set output 4, off (slå av relä till hushållsapparat) 5 # Slå på text meddelande (SMS) (standard) 5 * Slå av text meddelande (SMS) 7 # Slå på alarmsirenen (standard) 7 * Slå av alarmsirenen (tyst larm) 8#abcd# Sätt ny PIN-kod (t.ex.: 8#8686# - Den nya PIN-koden nu är 8686) 9* stoppa sirenen och starta avlyssning av aktivitet i rummet (intern mikrofon) 9# stoppar mikrofonövervakning och startar sirenen 0# slå på larmsystemet 0* slå av larmsystemet Avancerade Instruktioner 1. Nollställning av systemet. OBS! Genom att återställa systemet kommer all information att gå förlorad. Systemet kommer att gå tillbaka till fabriksinställningar. Lösenordet kommer att gå tillbaka till den ursprungliga standarden Du måste koda alla trådlösa sensorer igen efter nollställning. Att nollställa: - Alarmet ska slås av - Tryck på reset knappen och håll den inne - Ta 12 V strömförsörjningen från larmsystemet - Sätt på strömmen igen, larmets LED blinkar till kort. - Släpp återställningsknappen och larmets LED lyser grönt. Nu är systemet nollställt och har åter igen fabriksinställningar. (Lösenordet är 1234) 2. Kodning av de trådlösa sensorerna till kontrollenheten. Tillvägagångssätt för att lägga till en ny sensor till systemet. (fjärrkontroll, trådlös dörr/fönster sensor, trådlös PIR detektor) - Ta bort 12V-strömförsörjningen från alarmsystemet. - Sätt på strömmen igen.

5 Tryck på reset knappen på huvudenhetens baksida. STATUS lysdioden lyser rött i 20 sekunder. Under denna tid ska alla enskilda sensorer aktiveras genom att t.ex. trycka på någon knapp på fjärrkontrollen, trycka på reset på sensorer. Aktivera alla sensorer inom dessa 20 sekunder när lysdioden lyser rött. Nu kommer enheterna att godkännas och kodas i systemet. När STATUS lysdioden slår över till grönt igen är ditt system redo att användas. Testa alla sensorer och upprepa proceduren för varje sensor vid behov. Trådlös kodpanel (tillbehör) Den trådlösa kodpanelen är ett tillbehör samt inkluderat i några av våra larmpaket. Kodpanelen kan koppa till och från hela larmet med hjälp av en kod samt skicka nödsignal, du kan ej slå till endast skalskydd. Inkodning av trådlös kodpanel till kontrollenheten. När du skall lägga till kodpanelen använder du dig av samma metod som när man lägger till nya trådlösa sensorer i systemet. 1. På sidan av den trådlösa knappsatsen skall du S1 knappen på on när du kodar in den i alarmsystemet.(denna knapp styr om man vill att panikknappen skall aktiv eller inte när panelen är uppsatt och inkodad) 2. koppla ström till den trådlösa kodpanelen med den medföljande adaptern. 3. Sätt till powerknappen till ON på undersidan av kodpanelen. 4. Huvudepanelen skall nu sättas i detect mode 5. tyck in S1 knappen, nu blinkar huvudenheten till samma som när du lägger in andra enheter. Hur använder jag enheten 1.Slå till alarmet: Tryck koden + * Nu hör du 2 pip som betyder att larmet är tillslaget. 2.Slå från alarmet: Tryck koden + # Nu hör du 2 pip som betyder att larmet är frånslaget. OBS: Det ursprungliga lösenordet är Om kodpanelen avger 4 pip betyder det att det är felaktig kod och du skall prova igen. Nödsituation: Tryck överfalls knappen på den trådlösa kodpanelen, LED lyset blinkar för att visa att alarmet är utlöst. Denna funktion kan man stänga av eller på. S1 knappen påvänstra sidan av enheten ställs på off. OBS om du ställer den detta läge kommer ej knappen ha någon funktion. Så här byter du lösenord (kod): tryck och håll * knappen inne i 3 sekunder, därefter kommer du höra 2 pip samt att LED lampan kommer lysa och du kan ändra lösen. Tryck ditt gamla lösen + # knappen, om koden är korrekt kommer du höra 2 pip och då kan du lägga in den nya koden + #, därefter tryck ny lösen igen + # for att bekräfta nytt lösen. 3. Anslut sensorer med sladd. Tre ingångar är tillgängliga för att ansluta sensorer med kablar. Ingångarna är oberoende av varandra, men är inte kodade enligt olika zoner. När du skickar SMS, kommer det att visas Wired Activated. Du kan ansluta fler än en sensor på en post.

6 Det kan finnas ett obegränsat antal kabelsensorer, så länge det totala motståndet är mindre än 220 ohm. Baspaketet innehåller: - Larmsystem (styrenhet) 1 st. - Trådlös PIR detektor 1 st. - Trådlös dörr/fönster (GAP) sensor 1 st. - Fjärrkontroll 2 st. - Antenn 1 st. - Mini trådbunden siren 110dB/0.3m 1 st. - Strömförsörjning med backup 1 st. - Installations/Användarmanual 1 st. Följande sensorer kan köpas som extra tillbehör:

7 Tekniska specifikationer: GSM Alarm Modul Utomhus siren Operating voltage: DC6V Average power: AC/DC exchanger 2A. Wireless receiving distance: 100m Operating Frequency: 315 or MHZ, GSM MHZ. 850MHZ is optional. Operating voltage: DC12V, AC 220/110V Wireless receiving distance: 100m-250m Volume: 110 db Working Condition: Temperature Humidity 90% rh

8 Trådlös dörr/fönster sensor (Door / Window Contact) Power Supply: DC12V (inner 12V battery) Static Current: 20 ma Transmission Current: 15mA Transmission Frequency: 315/433MHZ±0.5MHZ Transmission Distance: No obstacle 80m Internal Distance: 15 mm Working Condition: Temperature Humidity 90% rh Trådlös rörelse detektor (P.IR Detector) Power Supply: DC9V (inner 9V battery) Static Current: 100 ma Transmission Current: 20mA Transmission Frequency: 315/433MHZ±0.5MHZ Transmission Distance: No obstacle 80m Detective Speed: 0.3-3m/s Detective Distance: 5-12m Detective Range: Horizontal 110 Vertical 60 Working Condition: Temperature Humidity 90 rh Remote Control Power Supply: DC12V (inner DC12V battery) Transmission Current: 15mA Transmission Frequency: 315/433MHZ±0.5MHZ Transmission Distance: No obstacle 80m Hem-larm.com Södra Torggatan Höör

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA 0 07 08 0 Innehåll Lär känna ditt system Installation av centralenhet Centralenhetens arbetsstatus Tre sätt att styra larmsystemet Två sätt att programmera

Läs mer

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL Larm Säkerhetssystem SVE Egenskaper 1. INLEDNING... 4 1.1 Lådans innehåll... 4 1.2 Egenskaper... 4 1.3 Rekommendationer... 4 1.4 Varningar... 5 2. BESKRIVNING

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Tillbehör... Hur/var monterar man... - Checklista för korrekt montering av

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

Home Larm Air. www.homelarm.se

Home Larm Air. www.homelarm.se Home Larm Air www.homelarm.se 1 Innehåll 1. Om Home Larm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen...

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning:

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: Introduktion 2 Vad gör NX-5? 2 Daglig användning 2 Säkerhetslarm 2 Inbrottsalarm 3 Hur fungerar de olika funktionerna

Läs mer

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Handhavande Svenska Spara denna manual som referens och för framtida underhåll Inledning Innehåll Tack för att du valt s trådlösa larmsystem.

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual Detectlarm kopplat till GS Snabbmanual Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Larmets enheter... Hur/var monterar man... - Checklista för montering... Montera Innan du monterar... Centralenhet...

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Runner 16 Installationsmanual V6 Runner v 9.08 Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Innehållsförteckning Att börja... 7 Om man följer de gråmarkerade adresserna

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem...

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 1. ALLMÄNT Detta är en optisk brandvarnare. Det innebär att den har ett avancerat fotocellsystem som känner av synliga

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer