ScandLarm GSM 869MHz 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ScandLarm GSM 869MHz 1"

Transkript

1 ScandLarm GSM 869MHz 1

2 Contents 1. Om Larmet Om ScandLarm GSM 869MHz Kontrollpanelen Framsida Baksidan Inne i kontrollpanelen Detaljerad förklaring av LCD displayen Pip förklaring från kontrollpanelen Kom igång Uppstart av kontrollpanelen Viktigt att tänka på före installation Val av antal huvudzoner Installation Kodning av sensorer Sensor i rätt zontyp Namnge sensor Radera sensor Kodning av fjärrkontroller Namnge fjärrkontroll Sätt fjärrkontroll i rätt Huvudzon Samtal/SMS funktioner Spara telefonnummer Radera telefonnummer Antal gånger larmet ringer tillbaka när ni inte svarar Spela in röstmeddelande Antal gånger röstmeddelande spelas upp SMS rapporter Koder till larmet Ändra Koder Namn till koder Inställningar Tidsfördröjning

3 5.2 Sabotage inställning SMS vid strömavbrott Siren inställningar Sirentid vid larm Siren på eller av Bekräftelse pip vid tidsfördröjning Ändra text vid händelse Appendix Montering Styr larmet SMS Fjärrkontroll Manöverpanel Så här styr ni larmet App

4 1. Om Larmet 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz ScandLarm GSM 869MHz är av högsta kvalite och arbetar i frekvensen 869Mhz. Ett larm som skyddar er med alla finesser som behövs och gör det enkelt att använda för hela familjen. 869MHz frekvens mot signalkollisioner och störningar. Koda enkelt med SMS eller App. Ringer upp och skickar SMS vid larm. SMS vid låg batterinivå och tapp av signal mellan sensor och kontrollpanel. Spela in 4 olika röstmeddelande. 2st Huvudzoner som ger er 2st larm i 1. Skalskydd till båda huvudzonerna. Tidsfördröjning vid aktivering/inaktivering. Går att koppla till vaktbolag. Möjlighet att köpa till Temperatur sensor, Power Switch, Signalförstärkare m.m. 4

5 1.2 Kontrollpanelen Kontrollpanelen är hjärnan av larmsystemet och det är viktigt att du känner till hur den fungerar och vad för information den ger er Framsida 1. Power: Lyser ifall kontrollpanelen får ström från strömadapter. 2. PSTN/GSM: Om LED inte lyser så är det fast telefon som är ansluten. Ifall den lyser så är det GSM. 3. GSM: Blinkar långsamt betyder att den har GSM kontakt. Den har tappat GSM signal ifall den blinkar snabbt. 4. Online: Normalt släckt. Den lyser ifall kontrollpanelen får ett samtal eller ringer ut vid larm. 5. Recording: Lyser ifall ni spelar in röstmeddelande och släcks när tiden är slut. 6. Reciving: Blinkar i 1 sekund när kontrollpanelen tar emot en signal från en sensor. 7. GSM/Wifi: Blinkar vid larm. 8. Mikrofon: Prata in i denna mikrofon när ni spelar in röstmeddelande eller pratar med någon som ringer till larmet 9. Siren: Den inbyggda sirenen tjuter i 85db vid larm och ger även bekräftelse pip vid olika händelser och installationer 10. Skydd till skruvar. Ta bort gummi skydden och hitta skruvarna för att öppna kontrollpanelen 11. LCD display: Visar aktuellt läge för kontrollpanelen, temperatur och tid 5

6 1.2.2 Baksidan 6

7 1.2.3 Inne i kontrollpanelen 7

8 1.2.4 Detaljerad förklaring av LCD displayen LCD displayen visar upp larmhändelser, temperatur och när där är lågt batteri på en sensor. När en sensor har utlöst larmet tänds LCD displayen i 30 sekunder. Vid kodning av sensor tänds den i 2 sekunder där det står ifall kodningen lyckades eller inte. Där är även en händelse logg på 150 händelser som man kan se i LCD displayen. Första linjen på LCD displayen visar XXXXXX-YY HH:MM XXXXXX: AWAY1 CH20-59, AWAY2 CH60-89, HOME1 CH20-59, HOME2 CH DISARM1 CH20-59, DISARM2 CH YY: Är det numret av kod eller fjärrkontroll som har satt den I det läget den är i. HH:MM Visar aktuell tid eller datum Den andra linjen visar Power Switch och aktuell temperatur. Rapporter LCD display Låg batteri nivå på sensor. (Visas i 3sek) XXXXXX -XX 00:00 LOW BATT-XX Sabotage utlöst på sensor. (Visas i 3sek) XXXXXX -XX 00:00 SENSORTAMPER-XX Inbrottslarm på sensor (Visas i 3sek) XXXXXX- XX 00:00 SENSOR NO X-XX Received FS131L open event on 24H mode sensor number: (show alarm event 3s) Received FS131L close event (Erase door open number on XXXX -XX 00:00 OPEN SENSOR -XX LCD display) Received FS174 AC power lost event. (show alarm event 3s) (Sensor number: XXXX -XX 00: ) (Erase AC power lost number on LCD display) POWER LOSS-XX AC Power Switch får ej ström. (Visas i 3sek) XXXXXX -XX 00:00 POWER LOSS-00 Kontrollpanelens sabotage knapp är utlöst. (Visas i 3sek) XXXXXX -XX 00:00 CONSOLE TAMP-00 Fast telefon linje har tappat kontakten. (show alarm event 3s) XXXXXX -XX 00:00 TEL LINE LOSS-00 Trådbunden sensor NC har utlöst larmet. XXXXXX -XX 00:00 WIRE NC -98 Trådbunden sensor NO har utlöst larmet. XXXXXX -XX 00:00 WIRE NO -99 Efter att fått larm händelse 3sek, visas ALARM på LCD displayen. XXXXXX -XX 00:00 Ström på för att se GSM anslutningen iaktivt läge (LCD display 3sek I bakgrunden) ON- - ALARM GSM MODULE FAIL eller NO GSM MODULE 8

9 1.3 Ljud förklaring från kontrollpanelen Här beskriver vi enkelt vad de olika ljuden från kontrollpanelen betyder. Installations fel Installation korrekt Aktivera/Skalskydd Inaktivera Sensor löser ut larmet Brandvarnare löser ut larmet Medisinskt/Panik löst ut larmet Gårin i installations läge Lågt batteri i sensor och system fel Utlöst sensor i ringklocka zon Kodning av sensor avklarad Gå in i Aktiverad eller Skalskydds tidsfördröjning Långt pip Kort pip 2st korta pip 5st korta toner Larm ljud Brandlarms ljud Amubulans ljud Kort pip 5st korta pip Ringklocka Kort pip Korta pip tills tidsfördröjning är slut 9

10 2. Kom igång 2.1 Uppstart av kontrollpanelen Steg 1: Ta bort gummi skydden på framsidan av kontrollpanelen och använd en skruvmejsel för att öppna kontrollpanelen. Steg 2: Öppna SIM korts hållaren och sätt I ett SIM kort (Utan PIN-kod och röstbrevlåda) Steg 3: Se till så att backup batteriet är inkopplat innan du stänger kontrollpanelen. Steg 4: Anslut den externa GSM antennen. För att få så bra mottagning som möjligt ska den externa antennen vara monterad på 1.5m höjd och 1m ifrån kontrollpanelen. Steg 5: Öppna luckan på baksidan av kontrollpanelen. Du trycker lätt på luckan och sen för den neråt. Anslut sedan strömadaptern. Steg 6: Ändra ON/OFF knappen till ON för att starta backup batteriet. 10

11 2.2 Viktigt att tänka på före installation Det finns två sätt att koda ScandLarm GSM 869MHz på. Android App eller SMS. I denna manual beskriver vi hur ni ska koda larmsystemet med hjälp av SMS. Här nedanför kommer vi förklara ett par saker som är viktigt att följa under installationen. 1. Det är viktigt att SIM kortet ni sätter i kontrollpanelen inte har någon PIN-kod, röstmeddelande och att där är pengar på SIM-kortet. 2. Koda alla sensorer och andra enheter innan ni börjar att montera sensorerna på deras platser. 3. För att koda eller ändra en funktion i kontrollpanelen så måste man skicka ett SMS till kontrollpanelen. Vi förklarar i manualen vad man ska skicka till kontrollpanelen. Här nedanför är ett exempel på hur vi förklarar detta och hur ni ska följa dessa. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS Exempel Koda en sensor 0000(Masterkod) +21(Kommando) (Zon) Koda Sensor Exempel a. Funktion: Beskriver vad ni kommer ändra genom att skicka SMS et. b. SMS innehåll: Den tjocka texten är det som ni ska skriva i SMS et som ni sedan skickar till kontrollpanelens SIM-kort. Masterkod: I våra exempel är det Detta är fabriksinställningen. Ifall ni har ändrat koden så ska ni använda den nya. Kommando: Detta nummer berättar för kontrollpanelen vad ni vill göra. Tecken efter kommando: I vårt exempel ovanför står det Det är de zoner som ni kan koda sensorer i betyder att ni har 73 platser att välja på. Det är alltså 20 till 93. Vill ni koda en sensor i zon 25, så skriver ni 25 i SMS et. c. SMS Exempel: Våra exempel är som det står bara ett exempel. Ni ska inte ha några mellanslag mellan siffrorna förutom när ni ska namnge en sensor så kan sensorns namn ha mellanslag som t.ex Källar trappa. Inget mellanslag mellan 20 och källar. 11

12 2.3 Val av antal huvudzoner Det finns 2st Huvudzoner som man kan styra separat. Ni får alltså 2st larm i 1. Ifall ni har en stuga, garage på tomten eller ni har ett barn som bor nere i källaren och vill kunna styra sin egna yta i huset. Då ska ni koda sensorer i två huvudzoner. Ni har 89st zoner att koda sensorer i. Ni kan såklart även koda ert larm i bara en huvudzon. Zon är i Huvudzon 1 Zon är i Huvudzon 2 Dessa huvudzoner styrs separat och har sina egna skalskydd. Ni kan även välja senare ifall fjärrkontroller ska kunna styra Huvudzon 1, 2 eller båda. Skicka följande SMS ifall ni vill använda båda Huvudzonerna. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS Exempel Välj ifall ni ska använda 1 eller 2 Huvudzoner : 1st Huvudzon 2: 2st Huvudzoner (Nu är sensorerna i Huvudzon 1 och i Huvudzon 2. 12

13 3. Installation 3.1 Kodning av sensorer För att koda en sensor till kontrollpanelen behöver du först sätta den i arbetsläge. Läs igenom hela kapitlet kodning av sensorer innan ni börjar koda. Nu ska ni sätta kontrollpanelen i arbetsläge. Ni kan koda sensorerna i zonerna 20 till till 19 är för fjärrkontroller och manöverpanel är de zoner ni kan välja är platser i Huvudzon 1 och i Huvudzon 2. Dessa zoner styrs separat. Vill ni använda de två Huvudzonerna så är det viktigt att ni planerar i vilken Huvudzon sensorn ska vara i. Efter att ni skickat ett SMS till kontrollpanelen och så fort ni hör ett pip från kontrollpanelen utlöser ni den sensor som ni vill koda. Det är då viktigt att bara den sensorn ni vill koda är igång. Alla andra ska vara avstängda. OBS! Det går bara att koda en sensor åt gången. Rekommendation! När ni har kodat en sensor så rekommenderar vi att ni gör 3.2 Sensor i rätt zontyp innan ni kodar nästa sensor. Vad ni ska göra 1. Skicka SMS till SIM kortet i kontrollpanelen. (Se beskrivning nedanför) 2. När kontrollpanelen ger ut ett pip, utlös den sensor som ni vill koda. 3. LED lamporna på kontrollpanelen kommer att blinka till då den bekräftar att den har mottagit signalen. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS Exempel Koda en sensor 0000(Masterkod) +21(Kommando) (Zon) Dörr/Fönster Magnet Brandvarnare Rörelsedetektor Tryck på Panic knappen Tryck på test knappen Rör handen framför fönstret 13

14 3.2 Sensor i rätt zontyp Där finns 5 olika zontyper där er sensor utlöser larmet under olika aktiveringar. Det är viktigt att ni sätter er sensor i rätt zon. Annars kan detta skapa falsklarm timmars zon I denna zontyp utlöses sensorn även i inaktivt läge. Rek, Brandvarnare 2.Ringklocka 3.Tidsfördröjning 4.Inre zon 5.Tyst larm Utlöser larmet vid aktivt/ skallarm. Inaktivt larm ger kontrollpanelen ut ett ljud likt en ringklocka. Utlöser larmet vid aktivt/skallarm efter tidsfördröjning. Här placerar man de sensorer som man vill ska ligga i det yttre skalet. Rek, Dörr/Fönster Utlöser larmet vid aktivtläge. Utlöser inte vid skallarm. Rek, Rörelsesensorer som är placerade inne i bostaden. Utlöser larmet vid aktivt/skallarm. I denna zontyp skickas bara SMS och samtal. Sirenen startar ej. Följande SMS skickar ni till kontrollpanelen för att få sensorn i rätt zon. Zontypsnumret ser ni ovanför.t.ex. Ifall ni vill ha sensorn i zontyp tidsfördröjning så väljer ni siffran 3. Vad ni ska göra 1. Välj först ut vilken typ av zon er enhet ska vara i. 2. Skicka sedan ett SMS till kontrollpanelen som beskrivs nedanför. Funktion SMS innehålls beskrivning SMS Exempel Zontyp 0000(Masterkod)+88(Kommando) (Zon) (Zontyp)+1-0(Aktiv/Inaktiv) 3.3 Namnge sensor Här kan ni ge sensorn ett specifikt namn. Det är viktigt att ni har koll på i vilken zon ni har kodat sensorn i. Skicka följande SMS till kontrollpanelen. I detta exempel sparar vi namnet till en sensor i zon 20 och vi kallar den för Ytterdörr. Funktion SMS innehålls beskrivning SMS Exempel Namnge sensor 0000(Masterkod)+69(Kommando)+Namn till Ytterdörr sensorn Max 20 bokstäver 3.4 Radera sensor Ifall ni vill koda om era sensorer så raderar ni dom från kontrollpanelen.skicka följande SMS till kontrollpanelen. Viktigt att ni väljer rätt zon som ni vill att sensorn ska raderas i är de zoner ni kan välja att radera. Funktion SMS innehålls beskrivning SMS Exempel Radera sensor 0000(Masterkod)+36(Kommando) XXXX (10-93) (0: all sensors10-93) 14

15 3.5 Kodning av fjärrkontroller För att koda en fjärrkontroll till kontrollpanelen så behöver ni sätta kontrollpanelen i kodningsläge. Ni kan koda fjärrkontrollerna till zonerna Ni kan alltså ha 10st fjärrkontroller till larmsystemet. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS Exempel Koda en fjärrkontroll 0000(Masterkod) +21(Kommando) (Zon) När ni har skickat SMS till kontrollpnelen så kommer den att pipa och Reciving lampan lyser. Då trycker ni på en knapp på fjärrkontrollen och då kommer GSM/WiFi lampan att bekräfta detta genom att blinka till. Tryck på någon av knapparna 3.6 Namnge fjärrkontroll Ni kan nu ge fjärrkontrollen ett namn så ni vet vem som inaktiverade larmet eller utlöste panikknappen. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS Exempel Namnge fjärrkontroll 0000(Masterkod) +70(Kommando) (Zon) Peters fjärr Efter att ni skickat detta SMS kommer fjärrkontroll kodad i zon 10 visas i händelse loggen som Peters fjärr. 3.7 Sätt fjärrkontroll i rätt Huvudzon ScandLarm GSM 869Mhz har två Huvudzoner. Ni kan välja ifall fjärrkontrollen ska kunna styra Huvudzon 1, Huvudzon 2 eller båda Huvudzoner. Ifall ni har en stuga på tomten så kan dessa sensorer vara i Huvudzon 2 och styras av fjärrkontroller som bara kan styra Huvudzon 2. Huvudzon 1 är inne i huset och den har egna sensorer och fjärrkontroller. Ni kan även välja att t.ex. en fjärrkontroll kan styra båda Huvudzonerna. För att välja detta så behöver ni skicka följande SMS till kontrollpanelen. 1: Huvudzon 1 = Zon : Huvudzon 2 = Zon : Båda Huvudzoner Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS Exempel Sätt fjärrkontroll i rätt 0000(Masterkod) +87(Kommando) (Zon) Huvudzon (Huvudzon 1,2 och båda Huvudzonerna) SMS exempel: Skickar ni detta SMS så kommer fjärrkontrollen i zon 10 att kunna styra båda Huvudzoner. 15

16 4. Samtal/SMS funktioner 4.1 Spara telefonnummer Här sparar ni de telefonnummer som ni vill att larmsystemet ska kontakta vid larm eller andra händelser. Viktigt: ******** i slutet av exemplet är där ni ska trycka in det telefonnummer som ni vill spara. Vad ni ska göra 1. Skicka ett SMS till kontrollpanelen 2. Skicka sedan ett SMS till kontrollpanelen som beskrivs ovanför. Funktion Beskrivning SMS Exempel 1.Samtal med 0000(Masterkod)+40(Kommando)+3(plats) ********* röstmeddelande +*********(telefonnummer) 2.Samtal med 0000(Masterkod)+40(Kommando)+4(plats) ********* röstmeddelande +*********(telefonnummer) 3.Samtal med 0000(Masterkod)+40(Kommando)+5(plats) ********* röstmeddelande +*********(telefonnummer) 4.Samtal med 0000(Masterkod)+40(Kommando)+6(plats) ********* röstmeddelande +*********(telefonnummer) 5.Samtal och SMS 0000(Masterkod)+40(Kommando)+7(plats) ********* +*********(telefonnummer) 6.Samtal och SMS 0000(Masterkod)+40(Kommando)+8(plats) ********* +*********(telefonnummer) 7.Samtal och SMS 0000(Masterkod)+40(Kommando)+9(plats) +*********(telefonnummer) ********* 4.2 Radera telefonnummer Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Radera 0000(Masterkod)+40(Kommando) telefonnummer (Radera telefonnummer och ni lämnar det tomt efter 1-9) 4.3 Antal gånger larmet ringer tillbaka när ni inte svarar Ifall ni missar första gången larmet ringer så kan ni ställa in så att den ringer tillbaka. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Antal gånger larmet ringer tillbaka ej vid svar 0000+(Masterkod)+41(Kommando)+1-6 (Standard 3)

17 4.4 Spela in röstmeddelande Vid larm kan kontrollpanelen spela upp ett röstmeddelande som ni spelat in. I röstmeddelandet kan ni specificera vad och var det har hänt. Ett utmärkt sätt för er att få ut en mer detaljerad information om händelsen. Där är fyra olika röstmeddelande som ni kan spela in. Röstmeddelande Rekommenderat innehåll i röstmeddelandet Larm information Berätta i detta meddelande ert namn, adress och telefonnummer Inbrott Berätta i detta meddelande att ni har inbrott Brand Berätta i detta meddelande att det är ett brandlarm Panik/Medisinskt Berätta i detta meddelande antingen att det är ett panik larm eller medisinskt larm Skicka följande SMS till kontrollpanelen för att starta inspelningen Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Röstmeddelande 0000(Masterkod)+42(Komando)+1-4 (1: Användar info, :Inbrott, 3:Brand, 4:Panik/medisinskt) (Inspelning startar) När ni skickat ert SMS piper kontrollpanelen och Recording lyser. Ni har då 10 sekunder på er att spela in det ni vill ha i röstmeddelandet. 4.5 Antal gånger röstmeddelande spelas upp Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Antal gånger röstmeddelande spelas upp 0000(Masterkod)+43(Kommando)+1-6 (Standard 3) (1-6 är antal gånger den spelas upp) (Nu kommer den spelas upp 6ggr) 4.6 SMS rapporter Här kan ni välja ifall ni ska få SMS vid larm och system fel eller All rapport som även skickar vid aktivering/inaktivering och skalskydd. Vi rekommenderar Larm rapport då det kan ta mycket av SIM kortets pengar ifall ni tar All rapport. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel SMS Rapport 0000(Masterkod)+49(Kommando)+1-2(Standard 1) : Larm rapport, 2: All rapport (All rapport) 17

18 4.7 Koder till larmet Ändra Koder Här ändrar ni alla koderna. Tänk på att ifall ni ändra Masterkoden så är det inte 0000 längre under resten av installationen utan det då blir er nya kod. Typ av kod Beskrivning SMS Exempel Masterkod 0000(Masterkod)+20(Kommando)+0(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+1(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+2(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+3(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+4(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+5(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+6(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+7(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+8(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+9(Kod)+****(Nykod) **** Namn till koder Nu ska ni ändra namnet till era koder. En funktion som ger er möjligheten att veta vem som har gjort något med larmet. Användarkoden kan inte ändra inställningar men den kan aktivera/inaktivera, skalskydd, aktivera PowerSwitch och panikknappen. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Namnge koder 0000(Masterkod)+70(Kommando)+01-09(koder)+XXXXX(Namn) Peter (Namn max: 20 tecken inkl mellanslag) Alm 18

19 5. Inställningar 5.1 Tidsfördröjning Här väljer ni hur lång tid ni ska ha på er att aktivera och inaktivera larmet innan det löser ut. Det är bara de sensorerna som sitter i tidsfördröjningszonen som får detta. Andra sensorer bli utlösta direkt. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Tidsfördröjning 0000(Masterkod)+22(Komando)+0-199(fördröjning Aktivering/Inaktivering sekunder) 5.2 Sabotage inställning Här ställer ni in ifall kontrollpanelen ska skicka SMS vid sabotage när larmet är aktiverat eller 24tim om dygnet, alltså även när det är inaktiverat. Skicka följande SMS till kontrollpanelen. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Sabotage SMS 0000(Masterkod)+50(Kommando) : Aktiverad larm rapport SMS 1: 24tim rapport SMS 5.3 SMS vid strömavbrott Här väljer ni hur lång tid efter strömavbrottet som kontrollpanelen ska skicka SMS. Ifall ni ofta har korta strömavbrott så kan ni sätta den på t.ex. 60min. Skicka följande SMS till kontrollpanelen. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel SMS vid 0000(Masterkod)+75(Kommando)+00-99min (Standard: 30min) strömavbrott 99 = inget SMS 19

20 5.4 Siren inställningar Sirentid vid larm Här väljer ni hur lång tid sirenen ska vara igång när larmet blir utlöst. Välj från 1 till 499 sekunder. Vi rekommenderar minst 180 sekunder. Funktioner SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Sirentid vid larm 0000(Masterkod)+35(Kommando+1-499(Sirentid i sekunder) Sirenen tjuter i 240sek (4min) Siren på eller av Här kan ni ställa in ifall ni vill ha ett tyst larm eller att sirenen ska starta vid larm. Skicka följande SMS till kontrollpanelen. Siren vid larm (Standard 1) 0: Tyst larm, 1: Siren vid larm Bekräftelse pip vid tidsfördröjning Här kan ni starta bekräftelse ljud vid tidsfördröjning. Så att man snabbt vet att larmet snart blir utlöst när man går in genom en dörr där det är en sensor i tidsfördröjnings zon. Bekräftelse ljud tidsfördröjning (Standard 0) 0: Av, 1: På

21 6. Ändra text vid händelse Här kan ni ändra de engelska texterna som ni får vid olika händelser. Engelsk text SMS innehåll Exempel på vad ni kan ändra det till DISARM 0000(Lösenord)+5601(Kommando) Hemma Home 0000(Lösenord)+5602(Kommando) Skalskydd Away 0000(Lösenord)+5603(Kommando) Borta Sensor tamper 0000(Lösenord)+5604(Kommando) SensorSabotage SENSOR LOW 0000(Lösenord)+5605(Kommando) Lågtbatteri BATT SENSOR LOSS 0000(Lösenord)+5606(Kommando) sensor Signalfel Medical Help 0000(Lösenord)+5607(Kommando) medisinskhjälp Fire Alarm 0000(Lösenord)+5608(Kommando) brandlarm Silent Panic 0000(Lösenord)+5609(Kommando) TystPanik Panic 0000(Lösenord)+5610(Kommando) Panik Burglar Alarm 0000(Lösenord)+5616(Kommando) Inbrottslarm AC Power Lost 0000(Lösenord)+5617(Kommando) Strömavbrott AC Power 0000(Lösenord)+5618(Kommando) Ström tillbaka Restore Burglar Alarm 0000(Lösenord)+5619(Kommando) Inbrottslarm Burglar Alarm 0000(Lösenord)+5620(Kommando) Inbrottslarm GSM On Line 0000(Lösenord)+5621(Kommando) GSM Signal Tamper Error 0000(Lösenord)+5622(Kommando) Sabotage fel Tamper Restore 0000(Lösenord)+5623(Kommando) Sabotage Ok PSTN Line Loss 0000(Lösenord)+5624(Kommando) PSTN borta 21

22 PSTN Line Restore FS174 Power Loss FS174 Power Ok Power Switch 0000(Lösenord)+5625(Kommando)+ 0000(Lösenord)+5626(Kommando)+ 0000(Lösenord)+5627(Kommando)+ 0000(Lösenord)+5628(Kommando) PSTN Ok FS174 ej ström FS174 Ström Ok Strömbrytare 22

23 7. Appendix Här hittar ni en lista på alla installations kommando som ni kan ställa in kontrollpanelen med. Namn Masterkod Kommando Ändring SMS Exempel Spara ägar information Skriv ägar information max 64 tecken Jan Svensson, Larmvägen 34, Larmat Spara nya koder XXXX Masterkod= Användarkod=1-9 XXXX=Nykod Koda sensorer Fjärrkontroll:10-19, och fjärrkontroll Sensor:20-93 Tidsfördröjning sek (Standard: 30sek) Siren vid larm (Standard 1) : Tyst larm, 1: Siren vid larm Siren tid vid larm sek, (Standard: 30sekunder) Radera enheter (0: Radera alla enheter 10-93) Sensor bevakning (Standard 1) (0: Av, 1: På) Val av extern (Standard 0) siren ström 0: Strömadapter, 1: Batteri Spara telefonnummer Radera telefonnummer Antal gånger larmet ringer ej vid svar Inspelning av röstmeddelande Antal gånger röstmeddelande spelas upp Ställ in kontonummer för larmcentral Ställ in kommunikations protokols info XXXXX (X: max 14nummer) 1-2 Contact ID, 3-6 Samtal Röstmeddelande 7-9 Samtal och SMS (Radera telefonnummer och ni lämnar det tomt efter 1-9) (Vid tjock text slår ni in telefonnumret ni vill spara) (Standard 3) : Larm Info, 2: Inbrott, 3: Brand, 4:Panik/Medisinskt (Standard 3) XXXX ( ) (Standard:0000) (Standard 2) FRONTI: 1 Contact ID: (När ni skickat startar inspelningen när Recording lampan lyser på kontrollpanel) (Kontakta larmcentral för mer information) (1:Fronti är bara för Fronti larmcentral) 23

24 PSTN eller GSM vid samtal (Standard 1) 1: PSTN, 2: GSM Larmet svarar vid antal toner (Standard 0) (Går ej ringa till larmet vid 0) SMS Rapport (Standard 1) 1: Larm rapport, 2: All rapport Sabotage SMS : Aktiverat larm rapport SMS 1: 24tim rapport SMS Tappad fast (Standard 1) telefon anslutning 0: Av, 1: På (Viktigt att ändra detta till GSM) (Stäng av ifall ni inte använder fast telefon) Bekräftelse ljud tidsfördröjning (Standard 0) 0: Av, 1: På Namnge sensor XXXXX (sensor namn max: 20) Namnge XXXXX fjärrkontroller (Namn max: 20 tecken) och koder Koder Fjärrkontroller Tidsinställning för /5: Power Switch (Standard/inaktiv ) GSM auto rapport ,tim (Standard: 00 Av) SMS vid ,min (Standard: 30min) strömavbrott 99 = inget SMS Sätt hög (Standard 16 ) temperatur = -40 till = +35 Sätt låg (Standard: 4 ) temperatur = -40 till = +0 Temperatur (Standard: 0, Av), rapport 0:Av 1-24:tim Stäng av (Standard: 12) Power Switch vid hög Temp Sätt på Power Switch vid låg temperatur Sätt fjärr/koder i rätt Huvudzon (Standard: 8) , Koder = Fjärrkontroller 1: 20-89, Huvudzon 1 & 2 2: 20-59, Huvudzon 1 3: 60-89, Huvudzon Brandvarnare köket Peter Anv kod : (Fjärrkontroll i zon 12 kan bara styra Huvudzon 2 24

25 Välj zontyp för sensorer Välj ifall ni ska använda 1 eller 2 Huvudzoner ,1-5,0-1 1: 24tim, 2: Ringklocka, 3: Tidsfördröjning 4: Inre zon 5: Tyst 0: Av, 1: På : Huvudzon 1, 2: Huvudzon (Sensor 23 är I den inre zonen (4) och är då inaktiv vid skallarm. 1 betyder att den är på) (Nu är sensorerna i Huvudzon 1 och i Huvudzon 2. Dessa styrs separat) 25

26 Montering 26

27 8. Styr larmet Där är många olika alternativ på hur ni kan styra larmet. SMS, App, fjärrkontroll och manöverpanel ger er möjligheten att styra larmet antingen vid bostaden eller andra sidan av jordklotet. Här kommer en beskrivning på hur ni enkelt aktiverar och inaktiverar larmet. 8.1 SMS Här beskriver vi hur ni skickar SMS för att styra larmet. I vår beskrivning använder vi användarkoden Ifall ni har ändrat kod så använder ni den nya. Ni kan inte använda masterkoden här. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS Exempel Aktivera 1111(Anv.kod) +01(Kommando) Skalskydd 1111(Anv.kod) +02(Kommando) Inaktivera 1111(Anv.kod) +03(Kommando) Fjärrkontroll Fjärrkontrollen är mycket enkel att använda. Tänk på att avståndet mellan fjärrkontrollen och kontrollpanelen kan minska beroende på hur många väggar den ska igenom. Panikknapp Skalskydd Aktivera Inaktivera 27

28 8.3 Manöverpanel 1. Utlös brandlarm 2. Aktivera skalskydd 3. Aktivera hela larmet 4. Utlös medisinskt larm 5. Inaktivera larmet 6. Används vid installation 7. Här placerar ni larmbrickan för att aktivera/inaktiverat larmet Så här styr ni larmet Aktivera larmet Lösenord Tryck in kod och sedan aktiveringsknapp (3) Larmbricka Tryck på aktiveringsknapp (3) och sedan placera larmbrickan på manöverpanelen (7). Aktivera skalskydd Lösenord Tryck in kod och sedan skalskyddsknapp (2). Larmbricka Tryck på skalskyddsknapp (2) och sedan placera brickan på manöverpanelen (7) Inaktivera larmet Lösenord Tryck in kod och sedan inaktiveringsknapp (5). Larmbricka Tryck på inaktiveringsknapp (5) och sedan placera larmbrickan på manöverpanelen (7). 28

29 8.4 App Aktivera Skalskydd Inaktivera Stäng av siren Tyst larm Starta siren Brandlarm Med.larm 29

30 Copyright 2015 Scandlarm AB 30

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Home Larm Air. www.homelarm.se

Home Larm Air. www.homelarm.se Home Larm Air www.homelarm.se 1 Innehåll 1. Om Home Larm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen...

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

UniAlert GSM. Artikelnummer: 11.227

UniAlert GSM. Artikelnummer: 11.227 UniAlert GSM Artikelnummer: 11.227 1 Innehållsförteckning Egenskaper 1 1. Systemöversikt 2 1.1 Identifiering 2 1.2 Montering av SIM-kort 3 1.3 Spänningsmatning 3 1.4 Kopplingsplint för in- och utgångar

Läs mer

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL Larm Säkerhetssystem SVE Egenskaper 1. INLEDNING... 4 1.1 Lådans innehåll... 4 1.2 Egenskaper... 4 1.3 Rekommendationer... 4 1.4 Varningar... 5 2. BESKRIVNING

Läs mer

Bruksanvisning Securitas Larm V1.4 2015-03- 05

Bruksanvisning Securitas Larm V1.4 2015-03- 05 Bruksanvisning Securitas Larm V1.4 2015-03- 05 1 Innehåll 1. Introduktion 3 2. Installationsförfarande 4 3. Översikt av din hemsida 9 4. Lägga till ytterligare komponenter 11 5. Ändra användarkoder 14

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Hemlarm Silver och Guld

Hemlarm Silver och Guld Användarmanual Hemlarm Silver och Guld Version 2011 1 Tack för förtroendet och välkommen som kund! Ett nytt larm från Svenska Alarm gör att du kan känna dig säker och trygg i ditt eget hem. Användarmanualen

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

Videotech Sverige AB

Videotech Sverige AB Videotech Sverige AB Introduktion Beskrivning XL Centralapparat är ett trådlöst och batteridrivet larmsystem. Designen är framtagen för att passa in i bostads samt i mindre företags säkerhetssystem. Med

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01 AnvändarmANUAL För Lansen Konfigurator Installera och Använda Innehåll 1 Installera och starta Lansen Konfigurator 2 Kom igång med Lansen Konfigurator 3 Sensorer/Sektioner/Driftlägen 4 Användare 5 Uppkopplingar

Läs mer

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Runner 16 Installationsmanual V6 Runner v 9.08 Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Innehållsförteckning Att börja... 7 Om man följer de gråmarkerade adresserna

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler 2 Viktigt Denna manual är medsänd under följande villkor och krav: Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions Användarmanual YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm R wireless alarm and control solutions Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Entreprenadlarm

Läs mer