ScandLarm GSM 869MHz 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ScandLarm GSM 869MHz 1"

Transkript

1 ScandLarm GSM 869MHz 1

2 Contents 1. Om Larmet Om ScandLarm GSM 869MHz Kontrollpanelen Framsida Baksidan Inne i kontrollpanelen Detaljerad förklaring av LCD displayen Pip förklaring från kontrollpanelen Kom igång Uppstart av kontrollpanelen Viktigt att tänka på före installation Val av antal huvudzoner Installation Kodning av sensorer Sensor i rätt zontyp Namnge sensor Radera sensor Kodning av fjärrkontroller Namnge fjärrkontroll Sätt fjärrkontroll i rätt Huvudzon Samtal/SMS funktioner Spara telefonnummer Radera telefonnummer Antal gånger larmet ringer tillbaka när ni inte svarar Spela in röstmeddelande Antal gånger röstmeddelande spelas upp SMS rapporter Koder till larmet Ändra Koder Namn till koder Inställningar Tidsfördröjning

3 5.2 Sabotage inställning SMS vid strömavbrott Siren inställningar Sirentid vid larm Siren på eller av Bekräftelse pip vid tidsfördröjning Ändra text vid händelse Appendix Montering Styr larmet SMS Fjärrkontroll Manöverpanel Så här styr ni larmet App

4 1. Om Larmet 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz ScandLarm GSM 869MHz är av högsta kvalite och arbetar i frekvensen 869Mhz. Ett larm som skyddar er med alla finesser som behövs och gör det enkelt att använda för hela familjen. 869MHz frekvens mot signalkollisioner och störningar. Koda enkelt med SMS eller App. Ringer upp och skickar SMS vid larm. SMS vid låg batterinivå och tapp av signal mellan sensor och kontrollpanel. Spela in 4 olika röstmeddelande. 2st Huvudzoner som ger er 2st larm i 1. Skalskydd till båda huvudzonerna. Tidsfördröjning vid aktivering/inaktivering. Går att koppla till vaktbolag. Möjlighet att köpa till Temperatur sensor, Power Switch, Signalförstärkare m.m. 4

5 1.2 Kontrollpanelen Kontrollpanelen är hjärnan av larmsystemet och det är viktigt att du känner till hur den fungerar och vad för information den ger er Framsida 1. Power: Lyser ifall kontrollpanelen får ström från strömadapter. 2. PSTN/GSM: Om LED inte lyser så är det fast telefon som är ansluten. Ifall den lyser så är det GSM. 3. GSM: Blinkar långsamt betyder att den har GSM kontakt. Den har tappat GSM signal ifall den blinkar snabbt. 4. Online: Normalt släckt. Den lyser ifall kontrollpanelen får ett samtal eller ringer ut vid larm. 5. Recording: Lyser ifall ni spelar in röstmeddelande och släcks när tiden är slut. 6. Reciving: Blinkar i 1 sekund när kontrollpanelen tar emot en signal från en sensor. 7. GSM/Wifi: Blinkar vid larm. 8. Mikrofon: Prata in i denna mikrofon när ni spelar in röstmeddelande eller pratar med någon som ringer till larmet 9. Siren: Den inbyggda sirenen tjuter i 85db vid larm och ger även bekräftelse pip vid olika händelser och installationer 10. Skydd till skruvar. Ta bort gummi skydden och hitta skruvarna för att öppna kontrollpanelen 11. LCD display: Visar aktuellt läge för kontrollpanelen, temperatur och tid 5

6 1.2.2 Baksidan 6

7 1.2.3 Inne i kontrollpanelen 7

8 1.2.4 Detaljerad förklaring av LCD displayen LCD displayen visar upp larmhändelser, temperatur och när där är lågt batteri på en sensor. När en sensor har utlöst larmet tänds LCD displayen i 30 sekunder. Vid kodning av sensor tänds den i 2 sekunder där det står ifall kodningen lyckades eller inte. Där är även en händelse logg på 150 händelser som man kan se i LCD displayen. Första linjen på LCD displayen visar XXXXXX-YY HH:MM XXXXXX: AWAY1 CH20-59, AWAY2 CH60-89, HOME1 CH20-59, HOME2 CH DISARM1 CH20-59, DISARM2 CH YY: Är det numret av kod eller fjärrkontroll som har satt den I det läget den är i. HH:MM Visar aktuell tid eller datum Den andra linjen visar Power Switch och aktuell temperatur. Rapporter LCD display Låg batteri nivå på sensor. (Visas i 3sek) XXXXXX -XX 00:00 LOW BATT-XX Sabotage utlöst på sensor. (Visas i 3sek) XXXXXX -XX 00:00 SENSORTAMPER-XX Inbrottslarm på sensor (Visas i 3sek) XXXXXX- XX 00:00 SENSOR NO X-XX Received FS131L open event on 24H mode sensor number: (show alarm event 3s) Received FS131L close event (Erase door open number on XXXX -XX 00:00 OPEN SENSOR -XX LCD display) Received FS174 AC power lost event. (show alarm event 3s) (Sensor number: XXXX -XX 00: ) (Erase AC power lost number on LCD display) POWER LOSS-XX AC Power Switch får ej ström. (Visas i 3sek) XXXXXX -XX 00:00 POWER LOSS-00 Kontrollpanelens sabotage knapp är utlöst. (Visas i 3sek) XXXXXX -XX 00:00 CONSOLE TAMP-00 Fast telefon linje har tappat kontakten. (show alarm event 3s) XXXXXX -XX 00:00 TEL LINE LOSS-00 Trådbunden sensor NC har utlöst larmet. XXXXXX -XX 00:00 WIRE NC -98 Trådbunden sensor NO har utlöst larmet. XXXXXX -XX 00:00 WIRE NO -99 Efter att fått larm händelse 3sek, visas ALARM på LCD displayen. XXXXXX -XX 00:00 Ström på för att se GSM anslutningen iaktivt läge (LCD display 3sek I bakgrunden) ON- - ALARM GSM MODULE FAIL eller NO GSM MODULE 8

9 1.3 Ljud förklaring från kontrollpanelen Här beskriver vi enkelt vad de olika ljuden från kontrollpanelen betyder. Installations fel Installation korrekt Aktivera/Skalskydd Inaktivera Sensor löser ut larmet Brandvarnare löser ut larmet Medisinskt/Panik löst ut larmet Gårin i installations läge Lågt batteri i sensor och system fel Utlöst sensor i ringklocka zon Kodning av sensor avklarad Gå in i Aktiverad eller Skalskydds tidsfördröjning Långt pip Kort pip 2st korta pip 5st korta toner Larm ljud Brandlarms ljud Amubulans ljud Kort pip 5st korta pip Ringklocka Kort pip Korta pip tills tidsfördröjning är slut 9

10 2. Kom igång 2.1 Uppstart av kontrollpanelen Steg 1: Ta bort gummi skydden på framsidan av kontrollpanelen och använd en skruvmejsel för att öppna kontrollpanelen. Steg 2: Öppna SIM korts hållaren och sätt I ett SIM kort (Utan PIN-kod och röstbrevlåda) Steg 3: Se till så att backup batteriet är inkopplat innan du stänger kontrollpanelen. Steg 4: Anslut den externa GSM antennen. För att få så bra mottagning som möjligt ska den externa antennen vara monterad på 1.5m höjd och 1m ifrån kontrollpanelen. Steg 5: Öppna luckan på baksidan av kontrollpanelen. Du trycker lätt på luckan och sen för den neråt. Anslut sedan strömadaptern. Steg 6: Ändra ON/OFF knappen till ON för att starta backup batteriet. 10

11 2.2 Viktigt att tänka på före installation Det finns två sätt att koda ScandLarm GSM 869MHz på. Android App eller SMS. I denna manual beskriver vi hur ni ska koda larmsystemet med hjälp av SMS. Här nedanför kommer vi förklara ett par saker som är viktigt att följa under installationen. 1. Det är viktigt att SIM kortet ni sätter i kontrollpanelen inte har någon PIN-kod, röstmeddelande och att där är pengar på SIM-kortet. 2. Koda alla sensorer och andra enheter innan ni börjar att montera sensorerna på deras platser. 3. För att koda eller ändra en funktion i kontrollpanelen så måste man skicka ett SMS till kontrollpanelen. Vi förklarar i manualen vad man ska skicka till kontrollpanelen. Här nedanför är ett exempel på hur vi förklarar detta och hur ni ska följa dessa. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS Exempel Koda en sensor 0000(Masterkod) +21(Kommando) (Zon) Koda Sensor Exempel a. Funktion: Beskriver vad ni kommer ändra genom att skicka SMS et. b. SMS innehåll: Den tjocka texten är det som ni ska skriva i SMS et som ni sedan skickar till kontrollpanelens SIM-kort. Masterkod: I våra exempel är det Detta är fabriksinställningen. Ifall ni har ändrat koden så ska ni använda den nya. Kommando: Detta nummer berättar för kontrollpanelen vad ni vill göra. Tecken efter kommando: I vårt exempel ovanför står det Det är de zoner som ni kan koda sensorer i betyder att ni har 73 platser att välja på. Det är alltså 20 till 93. Vill ni koda en sensor i zon 25, så skriver ni 25 i SMS et. c. SMS Exempel: Våra exempel är som det står bara ett exempel. Ni ska inte ha några mellanslag mellan siffrorna förutom när ni ska namnge en sensor så kan sensorns namn ha mellanslag som t.ex Källar trappa. Inget mellanslag mellan 20 och källar. 11

12 2.3 Val av antal huvudzoner Det finns 2st Huvudzoner som man kan styra separat. Ni får alltså 2st larm i 1. Ifall ni har en stuga, garage på tomten eller ni har ett barn som bor nere i källaren och vill kunna styra sin egna yta i huset. Då ska ni koda sensorer i två huvudzoner. Ni har 89st zoner att koda sensorer i. Ni kan såklart även koda ert larm i bara en huvudzon. Zon är i Huvudzon 1 Zon är i Huvudzon 2 Dessa huvudzoner styrs separat och har sina egna skalskydd. Ni kan även välja senare ifall fjärrkontroller ska kunna styra Huvudzon 1, 2 eller båda. Skicka följande SMS ifall ni vill använda båda Huvudzonerna. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS Exempel Välj ifall ni ska använda 1 eller 2 Huvudzoner : 1st Huvudzon 2: 2st Huvudzoner (Nu är sensorerna i Huvudzon 1 och i Huvudzon 2. 12

13 3. Installation 3.1 Kodning av sensorer För att koda en sensor till kontrollpanelen behöver du först sätta den i arbetsläge. Läs igenom hela kapitlet kodning av sensorer innan ni börjar koda. Nu ska ni sätta kontrollpanelen i arbetsläge. Ni kan koda sensorerna i zonerna 20 till till 19 är för fjärrkontroller och manöverpanel är de zoner ni kan välja är platser i Huvudzon 1 och i Huvudzon 2. Dessa zoner styrs separat. Vill ni använda de två Huvudzonerna så är det viktigt att ni planerar i vilken Huvudzon sensorn ska vara i. Efter att ni skickat ett SMS till kontrollpanelen och så fort ni hör ett pip från kontrollpanelen utlöser ni den sensor som ni vill koda. Det är då viktigt att bara den sensorn ni vill koda är igång. Alla andra ska vara avstängda. OBS! Det går bara att koda en sensor åt gången. Rekommendation! När ni har kodat en sensor så rekommenderar vi att ni gör 3.2 Sensor i rätt zontyp innan ni kodar nästa sensor. Vad ni ska göra 1. Skicka SMS till SIM kortet i kontrollpanelen. (Se beskrivning nedanför) 2. När kontrollpanelen ger ut ett pip, utlös den sensor som ni vill koda. 3. LED lamporna på kontrollpanelen kommer att blinka till då den bekräftar att den har mottagit signalen. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS Exempel Koda en sensor 0000(Masterkod) +21(Kommando) (Zon) Dörr/Fönster Magnet Brandvarnare Rörelsedetektor Tryck på Panic knappen Tryck på test knappen Rör handen framför fönstret 13

14 3.2 Sensor i rätt zontyp Där finns 5 olika zontyper där er sensor utlöser larmet under olika aktiveringar. Det är viktigt att ni sätter er sensor i rätt zon. Annars kan detta skapa falsklarm timmars zon I denna zontyp utlöses sensorn även i inaktivt läge. Rek, Brandvarnare 2.Ringklocka 3.Tidsfördröjning 4.Inre zon 5.Tyst larm Utlöser larmet vid aktivt/ skallarm. Inaktivt larm ger kontrollpanelen ut ett ljud likt en ringklocka. Utlöser larmet vid aktivt/skallarm efter tidsfördröjning. Här placerar man de sensorer som man vill ska ligga i det yttre skalet. Rek, Dörr/Fönster Utlöser larmet vid aktivtläge. Utlöser inte vid skallarm. Rek, Rörelsesensorer som är placerade inne i bostaden. Utlöser larmet vid aktivt/skallarm. I denna zontyp skickas bara SMS och samtal. Sirenen startar ej. Följande SMS skickar ni till kontrollpanelen för att få sensorn i rätt zon. Zontypsnumret ser ni ovanför.t.ex. Ifall ni vill ha sensorn i zontyp tidsfördröjning så väljer ni siffran 3. Vad ni ska göra 1. Välj först ut vilken typ av zon er enhet ska vara i. 2. Skicka sedan ett SMS till kontrollpanelen som beskrivs nedanför. Funktion SMS innehålls beskrivning SMS Exempel Zontyp 0000(Masterkod)+88(Kommando) (Zon) (Zontyp)+1-0(Aktiv/Inaktiv) 3.3 Namnge sensor Här kan ni ge sensorn ett specifikt namn. Det är viktigt att ni har koll på i vilken zon ni har kodat sensorn i. Skicka följande SMS till kontrollpanelen. I detta exempel sparar vi namnet till en sensor i zon 20 och vi kallar den för Ytterdörr. Funktion SMS innehålls beskrivning SMS Exempel Namnge sensor 0000(Masterkod)+69(Kommando)+Namn till Ytterdörr sensorn Max 20 bokstäver 3.4 Radera sensor Ifall ni vill koda om era sensorer så raderar ni dom från kontrollpanelen.skicka följande SMS till kontrollpanelen. Viktigt att ni väljer rätt zon som ni vill att sensorn ska raderas i är de zoner ni kan välja att radera. Funktion SMS innehålls beskrivning SMS Exempel Radera sensor 0000(Masterkod)+36(Kommando) XXXX (10-93) (0: all sensors10-93) 14

15 3.5 Kodning av fjärrkontroller För att koda en fjärrkontroll till kontrollpanelen så behöver ni sätta kontrollpanelen i kodningsläge. Ni kan koda fjärrkontrollerna till zonerna Ni kan alltså ha 10st fjärrkontroller till larmsystemet. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS Exempel Koda en fjärrkontroll 0000(Masterkod) +21(Kommando) (Zon) När ni har skickat SMS till kontrollpnelen så kommer den att pipa och Reciving lampan lyser. Då trycker ni på en knapp på fjärrkontrollen och då kommer GSM/WiFi lampan att bekräfta detta genom att blinka till. Tryck på någon av knapparna 3.6 Namnge fjärrkontroll Ni kan nu ge fjärrkontrollen ett namn så ni vet vem som inaktiverade larmet eller utlöste panikknappen. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS Exempel Namnge fjärrkontroll 0000(Masterkod) +70(Kommando) (Zon) Peters fjärr Efter att ni skickat detta SMS kommer fjärrkontroll kodad i zon 10 visas i händelse loggen som Peters fjärr. 3.7 Sätt fjärrkontroll i rätt Huvudzon ScandLarm GSM 869Mhz har två Huvudzoner. Ni kan välja ifall fjärrkontrollen ska kunna styra Huvudzon 1, Huvudzon 2 eller båda Huvudzoner. Ifall ni har en stuga på tomten så kan dessa sensorer vara i Huvudzon 2 och styras av fjärrkontroller som bara kan styra Huvudzon 2. Huvudzon 1 är inne i huset och den har egna sensorer och fjärrkontroller. Ni kan även välja att t.ex. en fjärrkontroll kan styra båda Huvudzonerna. För att välja detta så behöver ni skicka följande SMS till kontrollpanelen. 1: Huvudzon 1 = Zon : Huvudzon 2 = Zon : Båda Huvudzoner Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS Exempel Sätt fjärrkontroll i rätt 0000(Masterkod) +87(Kommando) (Zon) Huvudzon (Huvudzon 1,2 och båda Huvudzonerna) SMS exempel: Skickar ni detta SMS så kommer fjärrkontrollen i zon 10 att kunna styra båda Huvudzoner. 15

16 4. Samtal/SMS funktioner 4.1 Spara telefonnummer Här sparar ni de telefonnummer som ni vill att larmsystemet ska kontakta vid larm eller andra händelser. Viktigt: ******** i slutet av exemplet är där ni ska trycka in det telefonnummer som ni vill spara. Vad ni ska göra 1. Skicka ett SMS till kontrollpanelen 2. Skicka sedan ett SMS till kontrollpanelen som beskrivs ovanför. Funktion Beskrivning SMS Exempel 1.Samtal med 0000(Masterkod)+40(Kommando)+3(plats) ********* röstmeddelande +*********(telefonnummer) 2.Samtal med 0000(Masterkod)+40(Kommando)+4(plats) ********* röstmeddelande +*********(telefonnummer) 3.Samtal med 0000(Masterkod)+40(Kommando)+5(plats) ********* röstmeddelande +*********(telefonnummer) 4.Samtal med 0000(Masterkod)+40(Kommando)+6(plats) ********* röstmeddelande +*********(telefonnummer) 5.Samtal och SMS 0000(Masterkod)+40(Kommando)+7(plats) ********* +*********(telefonnummer) 6.Samtal och SMS 0000(Masterkod)+40(Kommando)+8(plats) ********* +*********(telefonnummer) 7.Samtal och SMS 0000(Masterkod)+40(Kommando)+9(plats) +*********(telefonnummer) ********* 4.2 Radera telefonnummer Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Radera 0000(Masterkod)+40(Kommando) telefonnummer (Radera telefonnummer och ni lämnar det tomt efter 1-9) 4.3 Antal gånger larmet ringer tillbaka när ni inte svarar Ifall ni missar första gången larmet ringer så kan ni ställa in så att den ringer tillbaka. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Antal gånger larmet ringer tillbaka ej vid svar 0000+(Masterkod)+41(Kommando)+1-6 (Standard 3)

17 4.4 Spela in röstmeddelande Vid larm kan kontrollpanelen spela upp ett röstmeddelande som ni spelat in. I röstmeddelandet kan ni specificera vad och var det har hänt. Ett utmärkt sätt för er att få ut en mer detaljerad information om händelsen. Där är fyra olika röstmeddelande som ni kan spela in. Röstmeddelande Rekommenderat innehåll i röstmeddelandet Larm information Berätta i detta meddelande ert namn, adress och telefonnummer Inbrott Berätta i detta meddelande att ni har inbrott Brand Berätta i detta meddelande att det är ett brandlarm Panik/Medisinskt Berätta i detta meddelande antingen att det är ett panik larm eller medisinskt larm Skicka följande SMS till kontrollpanelen för att starta inspelningen Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Röstmeddelande 0000(Masterkod)+42(Komando)+1-4 (1: Användar info, :Inbrott, 3:Brand, 4:Panik/medisinskt) (Inspelning startar) När ni skickat ert SMS piper kontrollpanelen och Recording lyser. Ni har då 10 sekunder på er att spela in det ni vill ha i röstmeddelandet. 4.5 Antal gånger röstmeddelande spelas upp Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Antal gånger röstmeddelande spelas upp 0000(Masterkod)+43(Kommando)+1-6 (Standard 3) (1-6 är antal gånger den spelas upp) (Nu kommer den spelas upp 6ggr) 4.6 SMS rapporter Här kan ni välja ifall ni ska få SMS vid larm och system fel eller All rapport som även skickar vid aktivering/inaktivering och skalskydd. Vi rekommenderar Larm rapport då det kan ta mycket av SIM kortets pengar ifall ni tar All rapport. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel SMS Rapport 0000(Masterkod)+49(Kommando)+1-2(Standard 1) : Larm rapport, 2: All rapport (All rapport) 17

18 4.7 Koder till larmet Ändra Koder Här ändrar ni alla koderna. Tänk på att ifall ni ändra Masterkoden så är det inte 0000 längre under resten av installationen utan det då blir er nya kod. Typ av kod Beskrivning SMS Exempel Masterkod 0000(Masterkod)+20(Kommando)+0(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+1(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+2(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+3(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+4(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+5(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+6(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+7(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+8(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+9(Kod)+****(Nykod) **** Namn till koder Nu ska ni ändra namnet till era koder. En funktion som ger er möjligheten att veta vem som har gjort något med larmet. Användarkoden kan inte ändra inställningar men den kan aktivera/inaktivera, skalskydd, aktivera PowerSwitch och panikknappen. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Namnge koder 0000(Masterkod)+70(Kommando)+01-09(koder)+XXXXX(Namn) Peter (Namn max: 20 tecken inkl mellanslag) Alm 18

19 5. Inställningar 5.1 Tidsfördröjning Här väljer ni hur lång tid ni ska ha på er att aktivera och inaktivera larmet innan det löser ut. Det är bara de sensorerna som sitter i tidsfördröjningszonen som får detta. Andra sensorer bli utlösta direkt. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Tidsfördröjning 0000(Masterkod)+22(Komando)+0-199(fördröjning Aktivering/Inaktivering sekunder) 5.2 Sabotage inställning Här ställer ni in ifall kontrollpanelen ska skicka SMS vid sabotage när larmet är aktiverat eller 24tim om dygnet, alltså även när det är inaktiverat. Skicka följande SMS till kontrollpanelen. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Sabotage SMS 0000(Masterkod)+50(Kommando) : Aktiverad larm rapport SMS 1: 24tim rapport SMS 5.3 SMS vid strömavbrott Här väljer ni hur lång tid efter strömavbrottet som kontrollpanelen ska skicka SMS. Ifall ni ofta har korta strömavbrott så kan ni sätta den på t.ex. 60min. Skicka följande SMS till kontrollpanelen. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel SMS vid 0000(Masterkod)+75(Kommando)+00-99min (Standard: 30min) strömavbrott 99 = inget SMS 19

20 5.4 Siren inställningar Sirentid vid larm Här väljer ni hur lång tid sirenen ska vara igång när larmet blir utlöst. Välj från 1 till 499 sekunder. Vi rekommenderar minst 180 sekunder. Funktioner SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Sirentid vid larm 0000(Masterkod)+35(Kommando+1-499(Sirentid i sekunder) Sirenen tjuter i 240sek (4min) Siren på eller av Här kan ni ställa in ifall ni vill ha ett tyst larm eller att sirenen ska starta vid larm. Skicka följande SMS till kontrollpanelen. Siren vid larm (Standard 1) 0: Tyst larm, 1: Siren vid larm Bekräftelse pip vid tidsfördröjning Här kan ni starta bekräftelse ljud vid tidsfördröjning. Så att man snabbt vet att larmet snart blir utlöst när man går in genom en dörr där det är en sensor i tidsfördröjnings zon. Bekräftelse ljud tidsfördröjning (Standard 0) 0: Av, 1: På

21 6. Ändra text vid händelse Här kan ni ändra de engelska texterna som ni får vid olika händelser. Engelsk text SMS innehåll Exempel på vad ni kan ändra det till DISARM 0000(Lösenord)+5601(Kommando) Hemma Home 0000(Lösenord)+5602(Kommando) Skalskydd Away 0000(Lösenord)+5603(Kommando) Borta Sensor tamper 0000(Lösenord)+5604(Kommando) SensorSabotage SENSOR LOW 0000(Lösenord)+5605(Kommando) Lågtbatteri BATT SENSOR LOSS 0000(Lösenord)+5606(Kommando) sensor Signalfel Medical Help 0000(Lösenord)+5607(Kommando) medisinskhjälp Fire Alarm 0000(Lösenord)+5608(Kommando) brandlarm Silent Panic 0000(Lösenord)+5609(Kommando) TystPanik Panic 0000(Lösenord)+5610(Kommando) Panik Burglar Alarm 0000(Lösenord)+5616(Kommando) Inbrottslarm AC Power Lost 0000(Lösenord)+5617(Kommando) Strömavbrott AC Power 0000(Lösenord)+5618(Kommando) Ström tillbaka Restore Burglar Alarm 0000(Lösenord)+5619(Kommando) Inbrottslarm Burglar Alarm 0000(Lösenord)+5620(Kommando) Inbrottslarm GSM On Line 0000(Lösenord)+5621(Kommando) GSM Signal Tamper Error 0000(Lösenord)+5622(Kommando) Sabotage fel Tamper Restore 0000(Lösenord)+5623(Kommando) Sabotage Ok PSTN Line Loss 0000(Lösenord)+5624(Kommando) PSTN borta 21

22 PSTN Line Restore FS174 Power Loss FS174 Power Ok Power Switch 0000(Lösenord)+5625(Kommando)+ 0000(Lösenord)+5626(Kommando)+ 0000(Lösenord)+5627(Kommando)+ 0000(Lösenord)+5628(Kommando) PSTN Ok FS174 ej ström FS174 Ström Ok Strömbrytare 22

23 7. Appendix Här hittar ni en lista på alla installations kommando som ni kan ställa in kontrollpanelen med. Namn Masterkod Kommando Ändring SMS Exempel Spara ägar information Skriv ägar information max 64 tecken Jan Svensson, Larmvägen 34, Larmat Spara nya koder XXXX Masterkod= Användarkod=1-9 XXXX=Nykod Koda sensorer Fjärrkontroll:10-19, och fjärrkontroll Sensor:20-93 Tidsfördröjning sek (Standard: 30sek) Siren vid larm (Standard 1) : Tyst larm, 1: Siren vid larm Siren tid vid larm sek, (Standard: 30sekunder) Radera enheter (0: Radera alla enheter 10-93) Sensor bevakning (Standard 1) (0: Av, 1: På) Val av extern (Standard 0) siren ström 0: Strömadapter, 1: Batteri Spara telefonnummer Radera telefonnummer Antal gånger larmet ringer ej vid svar Inspelning av röstmeddelande Antal gånger röstmeddelande spelas upp Ställ in kontonummer för larmcentral Ställ in kommunikations protokols info XXXXX (X: max 14nummer) 1-2 Contact ID, 3-6 Samtal Röstmeddelande 7-9 Samtal och SMS (Radera telefonnummer och ni lämnar det tomt efter 1-9) (Vid tjock text slår ni in telefonnumret ni vill spara) (Standard 3) : Larm Info, 2: Inbrott, 3: Brand, 4:Panik/Medisinskt (Standard 3) XXXX ( ) (Standard:0000) (Standard 2) FRONTI: 1 Contact ID: (När ni skickat startar inspelningen när Recording lampan lyser på kontrollpanel) (Kontakta larmcentral för mer information) (1:Fronti är bara för Fronti larmcentral) 23

24 PSTN eller GSM vid samtal (Standard 1) 1: PSTN, 2: GSM Larmet svarar vid antal toner (Standard 0) (Går ej ringa till larmet vid 0) SMS Rapport (Standard 1) 1: Larm rapport, 2: All rapport Sabotage SMS : Aktiverat larm rapport SMS 1: 24tim rapport SMS Tappad fast (Standard 1) telefon anslutning 0: Av, 1: På (Viktigt att ändra detta till GSM) (Stäng av ifall ni inte använder fast telefon) Bekräftelse ljud tidsfördröjning (Standard 0) 0: Av, 1: På Namnge sensor XXXXX (sensor namn max: 20) Namnge XXXXX fjärrkontroller (Namn max: 20 tecken) och koder Koder Fjärrkontroller Tidsinställning för /5: Power Switch (Standard/inaktiv ) GSM auto rapport ,tim (Standard: 00 Av) SMS vid ,min (Standard: 30min) strömavbrott 99 = inget SMS Sätt hög (Standard 16 ) temperatur = -40 till = +35 Sätt låg (Standard: 4 ) temperatur = -40 till = +0 Temperatur (Standard: 0, Av), rapport 0:Av 1-24:tim Stäng av (Standard: 12) Power Switch vid hög Temp Sätt på Power Switch vid låg temperatur Sätt fjärr/koder i rätt Huvudzon (Standard: 8) , Koder = Fjärrkontroller 1: 20-89, Huvudzon 1 & 2 2: 20-59, Huvudzon 1 3: 60-89, Huvudzon Brandvarnare köket Peter Anv kod : (Fjärrkontroll i zon 12 kan bara styra Huvudzon 2 24

25 Välj zontyp för sensorer Välj ifall ni ska använda 1 eller 2 Huvudzoner ,1-5,0-1 1: 24tim, 2: Ringklocka, 3: Tidsfördröjning 4: Inre zon 5: Tyst 0: Av, 1: På : Huvudzon 1, 2: Huvudzon (Sensor 23 är I den inre zonen (4) och är då inaktiv vid skallarm. 1 betyder att den är på) (Nu är sensorerna i Huvudzon 1 och i Huvudzon 2. Dessa styrs separat) 25

26 Montering 26

27 8. Styr larmet Där är många olika alternativ på hur ni kan styra larmet. SMS, App, fjärrkontroll och manöverpanel ger er möjligheten att styra larmet antingen vid bostaden eller andra sidan av jordklotet. Här kommer en beskrivning på hur ni enkelt aktiverar och inaktiverar larmet. 8.1 SMS Här beskriver vi hur ni skickar SMS för att styra larmet. I vår beskrivning använder vi användarkoden Ifall ni har ändrat kod så använder ni den nya. Ni kan inte använda masterkoden här. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS Exempel Aktivera 1111(Anv.kod) +01(Kommando) Skalskydd 1111(Anv.kod) +02(Kommando) Inaktivera 1111(Anv.kod) +03(Kommando) Fjärrkontroll Fjärrkontrollen är mycket enkel att använda. Tänk på att avståndet mellan fjärrkontrollen och kontrollpanelen kan minska beroende på hur många väggar den ska igenom. Panikknapp Skalskydd Aktivera Inaktivera 27

28 8.3 Manöverpanel 1. Utlös brandlarm 2. Aktivera skalskydd 3. Aktivera hela larmet 4. Utlös medisinskt larm 5. Inaktivera larmet 6. Används vid installation 7. Här placerar ni larmbrickan för att aktivera/inaktiverat larmet Så här styr ni larmet Aktivera larmet Lösenord Tryck in kod och sedan aktiveringsknapp (3) Larmbricka Tryck på aktiveringsknapp (3) och sedan placera larmbrickan på manöverpanelen (7). Aktivera skalskydd Lösenord Tryck in kod och sedan skalskyddsknapp (2). Larmbricka Tryck på skalskyddsknapp (2) och sedan placera brickan på manöverpanelen (7) Inaktivera larmet Lösenord Tryck in kod och sedan inaktiveringsknapp (5). Larmbricka Tryck på inaktiveringsknapp (5) och sedan placera larmbrickan på manöverpanelen (7). 28

29 8.4 App Aktivera Skalskydd Inaktivera Stäng av siren Tyst larm Starta siren Brandlarm Med.larm 29

30 Copyright 2015 Scandlarm AB 30

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 Innehållsförteckning Introduktion... 6 1.1 Funktioner... 6 Kom igång... 7 2.1 Huvudenheten... 7 2.2 Sätt i SIM Kortet... 10 2.3 Starta huvudenheten... 10 2.4 Huvudenhetens

Läs mer

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 18-11-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 18-11-2015 HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 18-11-2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 6 1.1 Larmets funktioner... 6... 7 2. Kom igång... 7 2.1 Huvudenheten... 7 2.2 Sätt i SIM kortet... 10 2.3 Starta huvudenheten...

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Home Larm Air. www.homelarm.se

Home Larm Air. www.homelarm.se Home Larm Air www.homelarm.se 1 Innehåll 1. Om Home Larm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen...

Läs mer

Användarmanual 948 GSM-GPRS

Användarmanual 948 GSM-GPRS Användarmanual 948 GSM-GPRS Kontrollpanel Aktivering och inaktivering av larmsystemet För att aktivera ditt system från kontrollpanelen, slå din PIN-kod och avsluta med OK. Du kommer därefter in i en meny

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2018-01-26 Version 3.00 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

HomeSecure GSM-AD-003 Version nr: 2

HomeSecure GSM-AD-003 Version nr: 2 1 Index Index... 2 Introduktion... 4 1.1 Beskrivning av de olika funktionerna i larmsystemet... 4 1.2 Funktioner... 4 Installation av Larmsystemet... 5 2.1 Planering före installation... 6 2.2 Förbered

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Användarmanual. Installation av hemlarm. Kom igång med ditt nya hemlarm

Användarmanual. Installation av hemlarm. Kom igång med ditt nya hemlarm Användarmanual Installation av hemlarm Kom igång med ditt nya hemlarm på 07-7 7 00 så hjälper vi dig att justera dina inställningar. Bild. Följande utrustning ska finnas i din kartong:. Larmenhet. Strömkabel.

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Felsöknings guide för SST-901

Felsöknings guide för SST-901 Felsöknings guide för SST-901 Denna felsökningsguide hjälper er som kund/installatör att finna de vanligaste problemen med installation av larmsystemet SST-901 och dess enheter/tillbehör. (Obs! De flesta

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

För att ENDAST använda Appen måste Centralkortet ha minst Version 1.30 och larmsändaren med lägst version 4.11.

För att ENDAST använda Appen måste Centralkortet ha minst Version 1.30 och larmsändaren med lägst version 4.11. Förutsättningar För att ENDAST använda Appen måste Centralkortet ha minst Version 1.30 och larmsändaren med lägst version 4.11. Skall Appen OCH Larmcentral användas måste Centralkortet ha minst Version

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3 (larmklass

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation....... 2. Funktion......... 3. Användningsområden......... 4. Tekniska specifikationer......... 5. Komma igång

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Display Display Tangentbord

Display Display Tangentbord 2. LÄGENHETSDISPLAY Display Displayen kommunicerar med HemNoden via en RS485- buss och inkluderar en alfanumerisk display med 4 x 20 tecken och ett svenskt tangentbord med 64 tangenter. Med hjälp av displayen

Läs mer

VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide

VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide Steg 1 Systemuppstart 1. Förbered SIM kortet för användning. A. Placera SIM kortet i en mobiltelefon och starta den. B. Stäng av eventuell PIN kodskontroll. C. Radera

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Ver 2.1. PITBULL PRO Kom igång

Ver 2.1. PITBULL PRO Kom igång Ver 2.1 PITBULL PRO FörberedELSER Tack för din beställning av PITBULL, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. CENTRALENHETEN 7 Pitbull består av en larmcentral som är inbyggd i en rörelsesensor.

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com FörberedELSER Tack för din beställning av larmpaketet Ninja, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här: 1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

Bruksanvisning. Larmsystem: Sector Alarm TC

Bruksanvisning. Larmsystem: Sector Alarm TC Bruksanvisning Larmsystem: Sector Alarm TC Välkommen till Sector Alarm Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen. Läs gärna igenom den för att få tips om

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

LARMPAKET S Inkopplingsanvisning

LARMPAKET S Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet 1 st nätaggregat Förbered installationen Bekanta dig med larmet och tänk igenom

Läs mer

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8199-C B g 6 0 0 Bruksanvisning www.defa.com S INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så använder du ditt BG600 2 Slå på larmet (aktivering) 2 Tillfällig urkoppling av sensorer

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Välkommen till Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual position Placering Detektor Detektor typ reaktion* sektion A B S JA-63 Profi Användarmanual 1. 2. 3. 4. 5. 6. Trådlösa detektorer 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Trådanslutningar 1. 2. 3. 4. * I direkt

Läs mer

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se:

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se: ESIM 110 Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan. Se: http://www.eldes.lt/downloads-and-support/manuals-and-video-tutorials/ axema

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

GSM Axcess 2/3 Snabbstart

GSM Axcess 2/3 Snabbstart GSM Axcess 2/3 Snabbstart ESIM 110/120 Enheten kräver GSM-abonnemang med nummerpresentation. Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan.

Läs mer

YachtSafe GPS-alarm Manual

YachtSafe GPS-alarm Manual YachtSafe GPS-alarm Manual G31 & G32 N 30 32.89 E 114 18.04 Version 2018 l VETEL AB l info@vetel.se l www.yachtsafe.se l Göteborg l Sverige Installation av larmenheten 1. Montera larmenheten stående eller

Läs mer

Safehouse Vista Användarmanual

Safehouse Vista Användarmanual Safehouse Vista Användarmanual Kameralarm Safehouse Vista. Manual för detaljerad information om larmets funktioner Säkra Larm i Sverige AB Innehållsförteckning 1 1. Översikt 2 1.1. Identifiering 2 1.2.

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Börja med att ligga dessa delar på ett bord framför dig. Sätt klisterlappar med framtida lokalisering av enheterna, dette lättar din programmering.

Börja med att ligga dessa delar på ett bord framför dig. Sätt klisterlappar med framtida lokalisering av enheterna, dette lättar din programmering. 6850 Quickguide Innan du fortsätter att ta ut delarna i lådan, är det fördelaktigt att hitta några etiketter med lim till märkning av dina systemdele. Find ett lämpligt bord där man kan sitta och joba.

Läs mer

Snabbguide S3b Sim Secual / S3b Sim Vid Secual

Snabbguide S3b Sim Secual / S3b Sim Vid Secual Snabbguide S3b Sim Secual / S3b Sim Vid Secual www.etiger.com SV Kontrollpanelens SIM-kort INSTÄLLNINGAR Övriga säkerhetsinställningar: Ställ in SIM-kortets skyddsfunktioner Begär PIN-kod Off Urkoppling

Läs mer

SAFETY BRANDS. KnowsIT. User Manual Svensk NE-K-UM0806-1

SAFETY BRANDS. KnowsIT. User Manual Svensk NE-K-UM0806-1 SAFETY BRANDS KnowsIT User Manual Svensk NE-K-UM0806-1 Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye knowsit Introduktion KnowsIT skyddar din värdefulla egendom (bil, båt mm) på flera effektiva sätt. Inkopplad

Läs mer

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Sector Alarm AB Ordlista Larmsystemets manöverpanel Tillkoppling Hemmatillkoppling... 10

Sector Alarm AB Ordlista Larmsystemets manöverpanel Tillkoppling Hemmatillkoppling... 10 Innehållsförteckning Sector Alarm AB......................................... 4 Ordlista.............................................. 5-6 Larmsystemets manöverpanel............................. 7-8 Tillkoppling..........................................

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

BRUKSANVISNING LA GARD HÖGSÄKERHETSLÅS MODELL 66E SVÄNGREGEL MASTER

BRUKSANVISNING LA GARD HÖGSÄKERHETSLÅS MODELL 66E SVÄNGREGEL MASTER MASTER 1. ALLMÄNT Obs! Detta lås måste först grundprogrammeras via dator. När grundprogrammering utförts innehåller låset master, manager samt användare. Se nedan vad respektive kodtyp kan göra: Master

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

QUICK GUIDE. Besök för quick guiden på andra språk.

QUICK GUIDE. Besök  för quick guiden på andra språk. QUICK GUIDE Besök www.ctsmall.eu för quick guiden på andra språk. 1 Köp ett SIM-kort (normal storlek) och använd telefonen för att avaktivera användning av PIN-kod. Se till att det finns pengar på SIM-kortet.

Läs mer