ScandLarm GSM 869MHz 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ScandLarm GSM 869MHz 1"

Transkript

1 ScandLarm GSM 869MHz 1

2 Contents 1. Om Larmet Om ScandLarm GSM 869MHz Kontrollpanelen Framsida Baksidan Inne i kontrollpanelen Detaljerad förklaring av LCD displayen Pip förklaring från kontrollpanelen Kom igång Uppstart av kontrollpanelen Viktigt att tänka på före installation Val av antal huvudzoner Installation Kodning av sensorer Sensor i rätt zontyp Namnge sensor Radera sensor Kodning av fjärrkontroller Namnge fjärrkontroll Sätt fjärrkontroll i rätt Huvudzon Samtal/SMS funktioner Spara telefonnummer Radera telefonnummer Antal gånger larmet ringer tillbaka när ni inte svarar Spela in röstmeddelande Antal gånger röstmeddelande spelas upp SMS rapporter Koder till larmet Ändra Koder Namn till koder Inställningar Tidsfördröjning

3 5.2 Sabotage inställning SMS vid strömavbrott Siren inställningar Sirentid vid larm Siren på eller av Bekräftelse pip vid tidsfördröjning Ändra text vid händelse Appendix Montering Styr larmet SMS Fjärrkontroll Manöverpanel Så här styr ni larmet App

4 1. Om Larmet 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz ScandLarm GSM 869MHz är av högsta kvalite och arbetar i frekvensen 869Mhz. Ett larm som skyddar er med alla finesser som behövs och gör det enkelt att använda för hela familjen. 869MHz frekvens mot signalkollisioner och störningar. Koda enkelt med SMS eller App. Ringer upp och skickar SMS vid larm. SMS vid låg batterinivå och tapp av signal mellan sensor och kontrollpanel. Spela in 4 olika röstmeddelande. 2st Huvudzoner som ger er 2st larm i 1. Skalskydd till båda huvudzonerna. Tidsfördröjning vid aktivering/inaktivering. Går att koppla till vaktbolag. Möjlighet att köpa till Temperatur sensor, Power Switch, Signalförstärkare m.m. 4

5 1.2 Kontrollpanelen Kontrollpanelen är hjärnan av larmsystemet och det är viktigt att du känner till hur den fungerar och vad för information den ger er Framsida 1. Power: Lyser ifall kontrollpanelen får ström från strömadapter. 2. PSTN/GSM: Om LED inte lyser så är det fast telefon som är ansluten. Ifall den lyser så är det GSM. 3. GSM: Blinkar långsamt betyder att den har GSM kontakt. Den har tappat GSM signal ifall den blinkar snabbt. 4. Online: Normalt släckt. Den lyser ifall kontrollpanelen får ett samtal eller ringer ut vid larm. 5. Recording: Lyser ifall ni spelar in röstmeddelande och släcks när tiden är slut. 6. Reciving: Blinkar i 1 sekund när kontrollpanelen tar emot en signal från en sensor. 7. GSM/Wifi: Blinkar vid larm. 8. Mikrofon: Prata in i denna mikrofon när ni spelar in röstmeddelande eller pratar med någon som ringer till larmet 9. Siren: Den inbyggda sirenen tjuter i 85db vid larm och ger även bekräftelse pip vid olika händelser och installationer 10. Skydd till skruvar. Ta bort gummi skydden och hitta skruvarna för att öppna kontrollpanelen 11. LCD display: Visar aktuellt läge för kontrollpanelen, temperatur och tid 5

6 1.2.2 Baksidan 6

7 1.2.3 Inne i kontrollpanelen 7

8 1.2.4 Detaljerad förklaring av LCD displayen LCD displayen visar upp larmhändelser, temperatur och när där är lågt batteri på en sensor. När en sensor har utlöst larmet tänds LCD displayen i 30 sekunder. Vid kodning av sensor tänds den i 2 sekunder där det står ifall kodningen lyckades eller inte. Där är även en händelse logg på 150 händelser som man kan se i LCD displayen. Första linjen på LCD displayen visar XXXXXX-YY HH:MM XXXXXX: AWAY1 CH20-59, AWAY2 CH60-89, HOME1 CH20-59, HOME2 CH DISARM1 CH20-59, DISARM2 CH YY: Är det numret av kod eller fjärrkontroll som har satt den I det läget den är i. HH:MM Visar aktuell tid eller datum Den andra linjen visar Power Switch och aktuell temperatur. Rapporter LCD display Låg batteri nivå på sensor. (Visas i 3sek) XXXXXX -XX 00:00 LOW BATT-XX Sabotage utlöst på sensor. (Visas i 3sek) XXXXXX -XX 00:00 SENSORTAMPER-XX Inbrottslarm på sensor (Visas i 3sek) XXXXXX- XX 00:00 SENSOR NO X-XX Received FS131L open event on 24H mode sensor number: (show alarm event 3s) Received FS131L close event (Erase door open number on XXXX -XX 00:00 OPEN SENSOR -XX LCD display) Received FS174 AC power lost event. (show alarm event 3s) (Sensor number: XXXX -XX 00: ) (Erase AC power lost number on LCD display) POWER LOSS-XX AC Power Switch får ej ström. (Visas i 3sek) XXXXXX -XX 00:00 POWER LOSS-00 Kontrollpanelens sabotage knapp är utlöst. (Visas i 3sek) XXXXXX -XX 00:00 CONSOLE TAMP-00 Fast telefon linje har tappat kontakten. (show alarm event 3s) XXXXXX -XX 00:00 TEL LINE LOSS-00 Trådbunden sensor NC har utlöst larmet. XXXXXX -XX 00:00 WIRE NC -98 Trådbunden sensor NO har utlöst larmet. XXXXXX -XX 00:00 WIRE NO -99 Efter att fått larm händelse 3sek, visas ALARM på LCD displayen. XXXXXX -XX 00:00 Ström på för att se GSM anslutningen iaktivt läge (LCD display 3sek I bakgrunden) ON- - ALARM GSM MODULE FAIL eller NO GSM MODULE 8

9 1.3 Ljud förklaring från kontrollpanelen Här beskriver vi enkelt vad de olika ljuden från kontrollpanelen betyder. Installations fel Installation korrekt Aktivera/Skalskydd Inaktivera Sensor löser ut larmet Brandvarnare löser ut larmet Medisinskt/Panik löst ut larmet Gårin i installations läge Lågt batteri i sensor och system fel Utlöst sensor i ringklocka zon Kodning av sensor avklarad Gå in i Aktiverad eller Skalskydds tidsfördröjning Långt pip Kort pip 2st korta pip 5st korta toner Larm ljud Brandlarms ljud Amubulans ljud Kort pip 5st korta pip Ringklocka Kort pip Korta pip tills tidsfördröjning är slut 9

10 2. Kom igång 2.1 Uppstart av kontrollpanelen Steg 1: Ta bort gummi skydden på framsidan av kontrollpanelen och använd en skruvmejsel för att öppna kontrollpanelen. Steg 2: Öppna SIM korts hållaren och sätt I ett SIM kort (Utan PIN-kod och röstbrevlåda) Steg 3: Se till så att backup batteriet är inkopplat innan du stänger kontrollpanelen. Steg 4: Anslut den externa GSM antennen. För att få så bra mottagning som möjligt ska den externa antennen vara monterad på 1.5m höjd och 1m ifrån kontrollpanelen. Steg 5: Öppna luckan på baksidan av kontrollpanelen. Du trycker lätt på luckan och sen för den neråt. Anslut sedan strömadaptern. Steg 6: Ändra ON/OFF knappen till ON för att starta backup batteriet. 10

11 2.2 Viktigt att tänka på före installation Det finns två sätt att koda ScandLarm GSM 869MHz på. Android App eller SMS. I denna manual beskriver vi hur ni ska koda larmsystemet med hjälp av SMS. Här nedanför kommer vi förklara ett par saker som är viktigt att följa under installationen. 1. Det är viktigt att SIM kortet ni sätter i kontrollpanelen inte har någon PIN-kod, röstmeddelande och att där är pengar på SIM-kortet. 2. Koda alla sensorer och andra enheter innan ni börjar att montera sensorerna på deras platser. 3. För att koda eller ändra en funktion i kontrollpanelen så måste man skicka ett SMS till kontrollpanelen. Vi förklarar i manualen vad man ska skicka till kontrollpanelen. Här nedanför är ett exempel på hur vi förklarar detta och hur ni ska följa dessa. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS Exempel Koda en sensor 0000(Masterkod) +21(Kommando) (Zon) Koda Sensor Exempel a. Funktion: Beskriver vad ni kommer ändra genom att skicka SMS et. b. SMS innehåll: Den tjocka texten är det som ni ska skriva i SMS et som ni sedan skickar till kontrollpanelens SIM-kort. Masterkod: I våra exempel är det Detta är fabriksinställningen. Ifall ni har ändrat koden så ska ni använda den nya. Kommando: Detta nummer berättar för kontrollpanelen vad ni vill göra. Tecken efter kommando: I vårt exempel ovanför står det Det är de zoner som ni kan koda sensorer i betyder att ni har 73 platser att välja på. Det är alltså 20 till 93. Vill ni koda en sensor i zon 25, så skriver ni 25 i SMS et. c. SMS Exempel: Våra exempel är som det står bara ett exempel. Ni ska inte ha några mellanslag mellan siffrorna förutom när ni ska namnge en sensor så kan sensorns namn ha mellanslag som t.ex Källar trappa. Inget mellanslag mellan 20 och källar. 11

12 2.3 Val av antal huvudzoner Det finns 2st Huvudzoner som man kan styra separat. Ni får alltså 2st larm i 1. Ifall ni har en stuga, garage på tomten eller ni har ett barn som bor nere i källaren och vill kunna styra sin egna yta i huset. Då ska ni koda sensorer i två huvudzoner. Ni har 89st zoner att koda sensorer i. Ni kan såklart även koda ert larm i bara en huvudzon. Zon är i Huvudzon 1 Zon är i Huvudzon 2 Dessa huvudzoner styrs separat och har sina egna skalskydd. Ni kan även välja senare ifall fjärrkontroller ska kunna styra Huvudzon 1, 2 eller båda. Skicka följande SMS ifall ni vill använda båda Huvudzonerna. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS Exempel Välj ifall ni ska använda 1 eller 2 Huvudzoner : 1st Huvudzon 2: 2st Huvudzoner (Nu är sensorerna i Huvudzon 1 och i Huvudzon 2. 12

13 3. Installation 3.1 Kodning av sensorer För att koda en sensor till kontrollpanelen behöver du först sätta den i arbetsläge. Läs igenom hela kapitlet kodning av sensorer innan ni börjar koda. Nu ska ni sätta kontrollpanelen i arbetsläge. Ni kan koda sensorerna i zonerna 20 till till 19 är för fjärrkontroller och manöverpanel är de zoner ni kan välja är platser i Huvudzon 1 och i Huvudzon 2. Dessa zoner styrs separat. Vill ni använda de två Huvudzonerna så är det viktigt att ni planerar i vilken Huvudzon sensorn ska vara i. Efter att ni skickat ett SMS till kontrollpanelen och så fort ni hör ett pip från kontrollpanelen utlöser ni den sensor som ni vill koda. Det är då viktigt att bara den sensorn ni vill koda är igång. Alla andra ska vara avstängda. OBS! Det går bara att koda en sensor åt gången. Rekommendation! När ni har kodat en sensor så rekommenderar vi att ni gör 3.2 Sensor i rätt zontyp innan ni kodar nästa sensor. Vad ni ska göra 1. Skicka SMS till SIM kortet i kontrollpanelen. (Se beskrivning nedanför) 2. När kontrollpanelen ger ut ett pip, utlös den sensor som ni vill koda. 3. LED lamporna på kontrollpanelen kommer att blinka till då den bekräftar att den har mottagit signalen. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS Exempel Koda en sensor 0000(Masterkod) +21(Kommando) (Zon) Dörr/Fönster Magnet Brandvarnare Rörelsedetektor Tryck på Panic knappen Tryck på test knappen Rör handen framför fönstret 13

14 3.2 Sensor i rätt zontyp Där finns 5 olika zontyper där er sensor utlöser larmet under olika aktiveringar. Det är viktigt att ni sätter er sensor i rätt zon. Annars kan detta skapa falsklarm timmars zon I denna zontyp utlöses sensorn även i inaktivt läge. Rek, Brandvarnare 2.Ringklocka 3.Tidsfördröjning 4.Inre zon 5.Tyst larm Utlöser larmet vid aktivt/ skallarm. Inaktivt larm ger kontrollpanelen ut ett ljud likt en ringklocka. Utlöser larmet vid aktivt/skallarm efter tidsfördröjning. Här placerar man de sensorer som man vill ska ligga i det yttre skalet. Rek, Dörr/Fönster Utlöser larmet vid aktivtläge. Utlöser inte vid skallarm. Rek, Rörelsesensorer som är placerade inne i bostaden. Utlöser larmet vid aktivt/skallarm. I denna zontyp skickas bara SMS och samtal. Sirenen startar ej. Följande SMS skickar ni till kontrollpanelen för att få sensorn i rätt zon. Zontypsnumret ser ni ovanför.t.ex. Ifall ni vill ha sensorn i zontyp tidsfördröjning så väljer ni siffran 3. Vad ni ska göra 1. Välj först ut vilken typ av zon er enhet ska vara i. 2. Skicka sedan ett SMS till kontrollpanelen som beskrivs nedanför. Funktion SMS innehålls beskrivning SMS Exempel Zontyp 0000(Masterkod)+88(Kommando) (Zon) (Zontyp)+1-0(Aktiv/Inaktiv) 3.3 Namnge sensor Här kan ni ge sensorn ett specifikt namn. Det är viktigt att ni har koll på i vilken zon ni har kodat sensorn i. Skicka följande SMS till kontrollpanelen. I detta exempel sparar vi namnet till en sensor i zon 20 och vi kallar den för Ytterdörr. Funktion SMS innehålls beskrivning SMS Exempel Namnge sensor 0000(Masterkod)+69(Kommando)+Namn till Ytterdörr sensorn Max 20 bokstäver 3.4 Radera sensor Ifall ni vill koda om era sensorer så raderar ni dom från kontrollpanelen.skicka följande SMS till kontrollpanelen. Viktigt att ni väljer rätt zon som ni vill att sensorn ska raderas i är de zoner ni kan välja att radera. Funktion SMS innehålls beskrivning SMS Exempel Radera sensor 0000(Masterkod)+36(Kommando) XXXX (10-93) (0: all sensors10-93) 14

15 3.5 Kodning av fjärrkontroller För att koda en fjärrkontroll till kontrollpanelen så behöver ni sätta kontrollpanelen i kodningsläge. Ni kan koda fjärrkontrollerna till zonerna Ni kan alltså ha 10st fjärrkontroller till larmsystemet. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS Exempel Koda en fjärrkontroll 0000(Masterkod) +21(Kommando) (Zon) När ni har skickat SMS till kontrollpnelen så kommer den att pipa och Reciving lampan lyser. Då trycker ni på en knapp på fjärrkontrollen och då kommer GSM/WiFi lampan att bekräfta detta genom att blinka till. Tryck på någon av knapparna 3.6 Namnge fjärrkontroll Ni kan nu ge fjärrkontrollen ett namn så ni vet vem som inaktiverade larmet eller utlöste panikknappen. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS Exempel Namnge fjärrkontroll 0000(Masterkod) +70(Kommando) (Zon) Peters fjärr Efter att ni skickat detta SMS kommer fjärrkontroll kodad i zon 10 visas i händelse loggen som Peters fjärr. 3.7 Sätt fjärrkontroll i rätt Huvudzon ScandLarm GSM 869Mhz har två Huvudzoner. Ni kan välja ifall fjärrkontrollen ska kunna styra Huvudzon 1, Huvudzon 2 eller båda Huvudzoner. Ifall ni har en stuga på tomten så kan dessa sensorer vara i Huvudzon 2 och styras av fjärrkontroller som bara kan styra Huvudzon 2. Huvudzon 1 är inne i huset och den har egna sensorer och fjärrkontroller. Ni kan även välja att t.ex. en fjärrkontroll kan styra båda Huvudzonerna. För att välja detta så behöver ni skicka följande SMS till kontrollpanelen. 1: Huvudzon 1 = Zon : Huvudzon 2 = Zon : Båda Huvudzoner Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS Exempel Sätt fjärrkontroll i rätt 0000(Masterkod) +87(Kommando) (Zon) Huvudzon (Huvudzon 1,2 och båda Huvudzonerna) SMS exempel: Skickar ni detta SMS så kommer fjärrkontrollen i zon 10 att kunna styra båda Huvudzoner. 15

16 4. Samtal/SMS funktioner 4.1 Spara telefonnummer Här sparar ni de telefonnummer som ni vill att larmsystemet ska kontakta vid larm eller andra händelser. Viktigt: ******** i slutet av exemplet är där ni ska trycka in det telefonnummer som ni vill spara. Vad ni ska göra 1. Skicka ett SMS till kontrollpanelen 2. Skicka sedan ett SMS till kontrollpanelen som beskrivs ovanför. Funktion Beskrivning SMS Exempel 1.Samtal med 0000(Masterkod)+40(Kommando)+3(plats) ********* röstmeddelande +*********(telefonnummer) 2.Samtal med 0000(Masterkod)+40(Kommando)+4(plats) ********* röstmeddelande +*********(telefonnummer) 3.Samtal med 0000(Masterkod)+40(Kommando)+5(plats) ********* röstmeddelande +*********(telefonnummer) 4.Samtal med 0000(Masterkod)+40(Kommando)+6(plats) ********* röstmeddelande +*********(telefonnummer) 5.Samtal och SMS 0000(Masterkod)+40(Kommando)+7(plats) ********* +*********(telefonnummer) 6.Samtal och SMS 0000(Masterkod)+40(Kommando)+8(plats) ********* +*********(telefonnummer) 7.Samtal och SMS 0000(Masterkod)+40(Kommando)+9(plats) +*********(telefonnummer) ********* 4.2 Radera telefonnummer Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Radera 0000(Masterkod)+40(Kommando) telefonnummer (Radera telefonnummer och ni lämnar det tomt efter 1-9) 4.3 Antal gånger larmet ringer tillbaka när ni inte svarar Ifall ni missar första gången larmet ringer så kan ni ställa in så att den ringer tillbaka. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Antal gånger larmet ringer tillbaka ej vid svar 0000+(Masterkod)+41(Kommando)+1-6 (Standard 3)

17 4.4 Spela in röstmeddelande Vid larm kan kontrollpanelen spela upp ett röstmeddelande som ni spelat in. I röstmeddelandet kan ni specificera vad och var det har hänt. Ett utmärkt sätt för er att få ut en mer detaljerad information om händelsen. Där är fyra olika röstmeddelande som ni kan spela in. Röstmeddelande Rekommenderat innehåll i röstmeddelandet Larm information Berätta i detta meddelande ert namn, adress och telefonnummer Inbrott Berätta i detta meddelande att ni har inbrott Brand Berätta i detta meddelande att det är ett brandlarm Panik/Medisinskt Berätta i detta meddelande antingen att det är ett panik larm eller medisinskt larm Skicka följande SMS till kontrollpanelen för att starta inspelningen Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Röstmeddelande 0000(Masterkod)+42(Komando)+1-4 (1: Användar info, :Inbrott, 3:Brand, 4:Panik/medisinskt) (Inspelning startar) När ni skickat ert SMS piper kontrollpanelen och Recording lyser. Ni har då 10 sekunder på er att spela in det ni vill ha i röstmeddelandet. 4.5 Antal gånger röstmeddelande spelas upp Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Antal gånger röstmeddelande spelas upp 0000(Masterkod)+43(Kommando)+1-6 (Standard 3) (1-6 är antal gånger den spelas upp) (Nu kommer den spelas upp 6ggr) 4.6 SMS rapporter Här kan ni välja ifall ni ska få SMS vid larm och system fel eller All rapport som även skickar vid aktivering/inaktivering och skalskydd. Vi rekommenderar Larm rapport då det kan ta mycket av SIM kortets pengar ifall ni tar All rapport. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel SMS Rapport 0000(Masterkod)+49(Kommando)+1-2(Standard 1) : Larm rapport, 2: All rapport (All rapport) 17

18 4.7 Koder till larmet Ändra Koder Här ändrar ni alla koderna. Tänk på att ifall ni ändra Masterkoden så är det inte 0000 längre under resten av installationen utan det då blir er nya kod. Typ av kod Beskrivning SMS Exempel Masterkod 0000(Masterkod)+20(Kommando)+0(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+1(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+2(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+3(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+4(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+5(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+6(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+7(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+8(Kod)+****(Nykod) **** Användarkod (Användarkod)+20(Kommando)+9(Kod)+****(Nykod) **** Namn till koder Nu ska ni ändra namnet till era koder. En funktion som ger er möjligheten att veta vem som har gjort något med larmet. Användarkoden kan inte ändra inställningar men den kan aktivera/inaktivera, skalskydd, aktivera PowerSwitch och panikknappen. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Namnge koder 0000(Masterkod)+70(Kommando)+01-09(koder)+XXXXX(Namn) Peter (Namn max: 20 tecken inkl mellanslag) Alm 18

19 5. Inställningar 5.1 Tidsfördröjning Här väljer ni hur lång tid ni ska ha på er att aktivera och inaktivera larmet innan det löser ut. Det är bara de sensorerna som sitter i tidsfördröjningszonen som får detta. Andra sensorer bli utlösta direkt. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Tidsfördröjning 0000(Masterkod)+22(Komando)+0-199(fördröjning Aktivering/Inaktivering sekunder) 5.2 Sabotage inställning Här ställer ni in ifall kontrollpanelen ska skicka SMS vid sabotage när larmet är aktiverat eller 24tim om dygnet, alltså även när det är inaktiverat. Skicka följande SMS till kontrollpanelen. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Sabotage SMS 0000(Masterkod)+50(Kommando) : Aktiverad larm rapport SMS 1: 24tim rapport SMS 5.3 SMS vid strömavbrott Här väljer ni hur lång tid efter strömavbrottet som kontrollpanelen ska skicka SMS. Ifall ni ofta har korta strömavbrott så kan ni sätta den på t.ex. 60min. Skicka följande SMS till kontrollpanelen. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel SMS vid 0000(Masterkod)+75(Kommando)+00-99min (Standard: 30min) strömavbrott 99 = inget SMS 19

20 5.4 Siren inställningar Sirentid vid larm Här väljer ni hur lång tid sirenen ska vara igång när larmet blir utlöst. Välj från 1 till 499 sekunder. Vi rekommenderar minst 180 sekunder. Funktioner SMS innehåll till kontrollpanelen SMS exempel Sirentid vid larm 0000(Masterkod)+35(Kommando+1-499(Sirentid i sekunder) Sirenen tjuter i 240sek (4min) Siren på eller av Här kan ni ställa in ifall ni vill ha ett tyst larm eller att sirenen ska starta vid larm. Skicka följande SMS till kontrollpanelen. Siren vid larm (Standard 1) 0: Tyst larm, 1: Siren vid larm Bekräftelse pip vid tidsfördröjning Här kan ni starta bekräftelse ljud vid tidsfördröjning. Så att man snabbt vet att larmet snart blir utlöst när man går in genom en dörr där det är en sensor i tidsfördröjnings zon. Bekräftelse ljud tidsfördröjning (Standard 0) 0: Av, 1: På

21 6. Ändra text vid händelse Här kan ni ändra de engelska texterna som ni får vid olika händelser. Engelsk text SMS innehåll Exempel på vad ni kan ändra det till DISARM 0000(Lösenord)+5601(Kommando) Hemma Home 0000(Lösenord)+5602(Kommando) Skalskydd Away 0000(Lösenord)+5603(Kommando) Borta Sensor tamper 0000(Lösenord)+5604(Kommando) SensorSabotage SENSOR LOW 0000(Lösenord)+5605(Kommando) Lågtbatteri BATT SENSOR LOSS 0000(Lösenord)+5606(Kommando) sensor Signalfel Medical Help 0000(Lösenord)+5607(Kommando) medisinskhjälp Fire Alarm 0000(Lösenord)+5608(Kommando) brandlarm Silent Panic 0000(Lösenord)+5609(Kommando) TystPanik Panic 0000(Lösenord)+5610(Kommando) Panik Burglar Alarm 0000(Lösenord)+5616(Kommando) Inbrottslarm AC Power Lost 0000(Lösenord)+5617(Kommando) Strömavbrott AC Power 0000(Lösenord)+5618(Kommando) Ström tillbaka Restore Burglar Alarm 0000(Lösenord)+5619(Kommando) Inbrottslarm Burglar Alarm 0000(Lösenord)+5620(Kommando) Inbrottslarm GSM On Line 0000(Lösenord)+5621(Kommando) GSM Signal Tamper Error 0000(Lösenord)+5622(Kommando) Sabotage fel Tamper Restore 0000(Lösenord)+5623(Kommando) Sabotage Ok PSTN Line Loss 0000(Lösenord)+5624(Kommando) PSTN borta 21

22 PSTN Line Restore FS174 Power Loss FS174 Power Ok Power Switch 0000(Lösenord)+5625(Kommando)+ 0000(Lösenord)+5626(Kommando)+ 0000(Lösenord)+5627(Kommando)+ 0000(Lösenord)+5628(Kommando) PSTN Ok FS174 ej ström FS174 Ström Ok Strömbrytare 22

23 7. Appendix Här hittar ni en lista på alla installations kommando som ni kan ställa in kontrollpanelen med. Namn Masterkod Kommando Ändring SMS Exempel Spara ägar information Skriv ägar information max 64 tecken Jan Svensson, Larmvägen 34, Larmat Spara nya koder XXXX Masterkod= Användarkod=1-9 XXXX=Nykod Koda sensorer Fjärrkontroll:10-19, och fjärrkontroll Sensor:20-93 Tidsfördröjning sek (Standard: 30sek) Siren vid larm (Standard 1) : Tyst larm, 1: Siren vid larm Siren tid vid larm sek, (Standard: 30sekunder) Radera enheter (0: Radera alla enheter 10-93) Sensor bevakning (Standard 1) (0: Av, 1: På) Val av extern (Standard 0) siren ström 0: Strömadapter, 1: Batteri Spara telefonnummer Radera telefonnummer Antal gånger larmet ringer ej vid svar Inspelning av röstmeddelande Antal gånger röstmeddelande spelas upp Ställ in kontonummer för larmcentral Ställ in kommunikations protokols info XXXXX (X: max 14nummer) 1-2 Contact ID, 3-6 Samtal Röstmeddelande 7-9 Samtal och SMS (Radera telefonnummer och ni lämnar det tomt efter 1-9) (Vid tjock text slår ni in telefonnumret ni vill spara) (Standard 3) : Larm Info, 2: Inbrott, 3: Brand, 4:Panik/Medisinskt (Standard 3) XXXX ( ) (Standard:0000) (Standard 2) FRONTI: 1 Contact ID: (När ni skickat startar inspelningen när Recording lampan lyser på kontrollpanel) (Kontakta larmcentral för mer information) (1:Fronti är bara för Fronti larmcentral) 23

24 PSTN eller GSM vid samtal (Standard 1) 1: PSTN, 2: GSM Larmet svarar vid antal toner (Standard 0) (Går ej ringa till larmet vid 0) SMS Rapport (Standard 1) 1: Larm rapport, 2: All rapport Sabotage SMS : Aktiverat larm rapport SMS 1: 24tim rapport SMS Tappad fast (Standard 1) telefon anslutning 0: Av, 1: På (Viktigt att ändra detta till GSM) (Stäng av ifall ni inte använder fast telefon) Bekräftelse ljud tidsfördröjning (Standard 0) 0: Av, 1: På Namnge sensor XXXXX (sensor namn max: 20) Namnge XXXXX fjärrkontroller (Namn max: 20 tecken) och koder Koder Fjärrkontroller Tidsinställning för /5: Power Switch (Standard/inaktiv ) GSM auto rapport ,tim (Standard: 00 Av) SMS vid ,min (Standard: 30min) strömavbrott 99 = inget SMS Sätt hög (Standard 16 ) temperatur = -40 till = +35 Sätt låg (Standard: 4 ) temperatur = -40 till = +0 Temperatur (Standard: 0, Av), rapport 0:Av 1-24:tim Stäng av (Standard: 12) Power Switch vid hög Temp Sätt på Power Switch vid låg temperatur Sätt fjärr/koder i rätt Huvudzon (Standard: 8) , Koder = Fjärrkontroller 1: 20-89, Huvudzon 1 & 2 2: 20-59, Huvudzon 1 3: 60-89, Huvudzon Brandvarnare köket Peter Anv kod : (Fjärrkontroll i zon 12 kan bara styra Huvudzon 2 24

25 Välj zontyp för sensorer Välj ifall ni ska använda 1 eller 2 Huvudzoner ,1-5,0-1 1: 24tim, 2: Ringklocka, 3: Tidsfördröjning 4: Inre zon 5: Tyst 0: Av, 1: På : Huvudzon 1, 2: Huvudzon (Sensor 23 är I den inre zonen (4) och är då inaktiv vid skallarm. 1 betyder att den är på) (Nu är sensorerna i Huvudzon 1 och i Huvudzon 2. Dessa styrs separat) 25

26 Montering 26

27 8. Styr larmet Där är många olika alternativ på hur ni kan styra larmet. SMS, App, fjärrkontroll och manöverpanel ger er möjligheten att styra larmet antingen vid bostaden eller andra sidan av jordklotet. Här kommer en beskrivning på hur ni enkelt aktiverar och inaktiverar larmet. 8.1 SMS Här beskriver vi hur ni skickar SMS för att styra larmet. I vår beskrivning använder vi användarkoden Ifall ni har ändrat kod så använder ni den nya. Ni kan inte använda masterkoden här. Funktion SMS innehåll till kontrollpanelen SMS Exempel Aktivera 1111(Anv.kod) +01(Kommando) Skalskydd 1111(Anv.kod) +02(Kommando) Inaktivera 1111(Anv.kod) +03(Kommando) Fjärrkontroll Fjärrkontrollen är mycket enkel att använda. Tänk på att avståndet mellan fjärrkontrollen och kontrollpanelen kan minska beroende på hur många väggar den ska igenom. Panikknapp Skalskydd Aktivera Inaktivera 27

28 8.3 Manöverpanel 1. Utlös brandlarm 2. Aktivera skalskydd 3. Aktivera hela larmet 4. Utlös medisinskt larm 5. Inaktivera larmet 6. Används vid installation 7. Här placerar ni larmbrickan för att aktivera/inaktiverat larmet Så här styr ni larmet Aktivera larmet Lösenord Tryck in kod och sedan aktiveringsknapp (3) Larmbricka Tryck på aktiveringsknapp (3) och sedan placera larmbrickan på manöverpanelen (7). Aktivera skalskydd Lösenord Tryck in kod och sedan skalskyddsknapp (2). Larmbricka Tryck på skalskyddsknapp (2) och sedan placera brickan på manöverpanelen (7) Inaktivera larmet Lösenord Tryck in kod och sedan inaktiveringsknapp (5). Larmbricka Tryck på inaktiveringsknapp (5) och sedan placera larmbrickan på manöverpanelen (7). 28

29 8.4 App Aktivera Skalskydd Inaktivera Stäng av siren Tyst larm Starta siren Brandlarm Med.larm 29

30 Copyright 2015 Scandlarm AB 30

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Home Larm Air. www.homelarm.se

Home Larm Air. www.homelarm.se Home Larm Air www.homelarm.se 1 Innehåll 1. Om Home Larm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen...

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com FörberedELSER Tack för din beställning av larmpaketet Ninja, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här: 1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01 AnvändarmANUAL För Lansen Konfigurator Installera och Använda Innehåll 1 Installera och starta Lansen Konfigurator 2 Kom igång med Lansen Konfigurator 3 Sensorer/Sektioner/Driftlägen 4 Användare 5 Uppkopplingar

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Börja med att ligga dessa delar på ett bord framför dig. Sätt klisterlappar med framtida lokalisering av enheterna, dette lättar din programmering.

Börja med att ligga dessa delar på ett bord framför dig. Sätt klisterlappar med framtida lokalisering av enheterna, dette lättar din programmering. 6850 Quickguide Innan du fortsätter att ta ut delarna i lådan, är det fördelaktigt att hitta några etiketter med lim till märkning av dina systemdele. Find ett lämpligt bord där man kan sitta och joba.

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

LARM FÖR HEM & FÖRETAG

LARM FÖR HEM & FÖRETAG LARM www.induohome.com LARM FÖR HEM & FÖRETAG SÄKERT LARM VIA GSM Induo Home har två larmpaket med inbyggd GSM-uppkoppling. För att göra det enkelt för dig så idriftsätter vi larmpaketen på distans och

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

UniAlert GSM. Artikelnummer: 11.227

UniAlert GSM. Artikelnummer: 11.227 UniAlert GSM Artikelnummer: 11.227 1 Innehållsförteckning Egenskaper 1 1. Systemöversikt 2 1.1 Identifiering 2 1.2 Montering av SIM-kort 3 1.3 Spänningsmatning 3 1.4 Kopplingsplint för in- och utgångar

Läs mer

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL Larm Säkerhetssystem SVE Egenskaper 1. INLEDNING... 4 1.1 Lådans innehåll... 4 1.2 Egenskaper... 4 1.3 Rekommendationer... 4 1.4 Varningar... 5 2. BESKRIVNING

Läs mer

Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare. Användarmanual Svenska

Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare. Användarmanual Svenska Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare Användarmanual Svenska INNEHÅLL Kapitel 1. Egenskaper.... 3 Kapitel 2. Introduktion av larmpanel. 4 Kapitel 3. Installation. 6 Kapitel 4. Systeminställningar. 6 4.1.

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Snabbguide Lämplig för alla!

Snabbguide Lämplig för alla! Bruksanvisning 1 Snabbguide Lämplig för alla! Innehåll Snabbguide Lämplig för alla! Om AirPatrol 6 Indikationslampor 8 Knappar 10 Strömmatning 12 SIM-kort 12 Montering av AirPatrol 14 Testkörning av AirPatrol

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Kortfattad Installationsguide

Kortfattad Installationsguide & Kortfattad Installationsguide Vi rekommenderar Dig att noggrant läsa igenom GARDE HEMLARM manual för utförlig information om hur larmet monteras och installeras. Nedan följer en översikt av de viktigaste

Läs mer

Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox

Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox NavEye BlackBox skyddar din värdefulla egendom till exempel bil eller båt på flera effektiva sätt. Inkopplad till olika larmgivare kan den varna om någon

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

Användarhandbok. Spectrafence

Användarhandbok. Spectrafence Användarhandbok Spectrafence Förord Tack för att du valt Spectrafences produkter. Vi hoppas att du blir nöjd med ditt köp! Viktig information VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning noggrant INNAN du använder

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

TrackIT. User Manual Svensk NE-T-UM0806-1

TrackIT. User Manual Svensk NE-T-UM0806-1 TrackIT User Manual Svensk NE-T-UM0806-1 Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye TrackIT Introduktion NavEye TrackIT skyddar din värdefulla egendom (bil, båt, mc mm) på flera effektiva sätt: Med GPS-informationen

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Multi-funktionellt LCD GSM alarm system. Bruksanvisning

Multi-funktionellt LCD GSM alarm system. Bruksanvisning Multi-funktionellt LCD GSM alarm system Bruksanvisning 1 Kära användare, Ver 1210 2010-7-6 Tack för att du har köpt vår produkt. Var vänlig läs igenom denna manual innan användning av produkten för att

Läs mer

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Efter avslutad test skall brytarna ställas i ENERGI sparläge för maximal livslängd på batteriet. LED Känsl. Vilo tid Relä ON Hög 5 min NC OFF Låg 2 sek NO 1 2 3 4 Detektorn levereras med denna inställningen!

Läs mer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Användarmanual Holars GSM Easy Call 3. Produktnr 07.217. Korr: 25.04.2013 Holars AB, Cellovägen 19633 Kungsängen. Tlf. 0868409910, mobilnr: 0700209327 www.holars.se 1 INNEHÅLL:

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android För Android SmartPhones rev 5 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Exempelkonfigureringar

Exempelkonfigureringar Exempelkonfigureringar Sidan 1 av 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Introduktion... 3 1.1 Schematisk överblick... 3 2 Konfigurering... 4 2.1 Konfigurering - arbetsgång... 4 3 Spela egna ljudfiler i telefonen...

Läs mer

Manual till GPS tracker CT2200

Manual till GPS tracker CT2200 Manual till GPS tracker CT2200 Version: 1.0 Copyright Bucken 1. Ladda upp trackern Användarmanual GPS tracker Efter ca: 6 timmar ska den röda laddningsindikatorn slockna. 2. Skaffa simkort Refillkort från

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Bruksanvisning Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM Mini 9009. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Easy Series. Användarhandbok. Easy Series inbrottslarm

Easy Series. Användarhandbok. Easy Series inbrottslarm Easy Series SV Användarhandbok Easy Series inbrottslarm Easy Series Användarhandbok Att använda manöverpanelen Att använda manöverpanelen Displaylägen Display Skyddet är avstängt. Inget larm eller feltillstånd

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

1. Användningsområden med GSM-sändare

1. Användningsområden med GSM-sändare - 1- MFJ51808 1. Användningsområden med GSM-sändare JA60GSM har många användbara funktioner som tydligt förklaras i denna manual. Installatören bör noggrant demonstrera för användaren hur GSM-sändaren

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA 0 07 08 0 Innehåll Lär känna ditt system Installation av centralenhet Centralenhetens arbetsstatus Tre sätt att styra larmsystemet Två sätt att programmera

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

ProSafe. En säkrare framtid tillsammans med oss! Larm för Husbil & Husvagn +46 31 795 03 04 MOTORHOME SECURITY SYSTEM. CAT SE ProSafe art nr 6709-02

ProSafe. En säkrare framtid tillsammans med oss! Larm för Husbil & Husvagn +46 31 795 03 04 MOTORHOME SECURITY SYSTEM. CAT SE ProSafe art nr 6709-02 ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 Larm för Husbil & Husvagn En säkrare framtid tillsammans med oss! CAT SE ProSafe art nr 6709-02 Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email:

Läs mer

Bruksanvisning. Thermo Call TC3

Bruksanvisning. Thermo Call TC3 Bruksanvisning Thermo Call TC3 Allmän information Bästa Webasto-kund! tack för att du har köpt den nya Thermo Call TC3. Med debba produkt har du en komfortabel och innovativ betjäningsenhet till förfogande

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions Användarmanual YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm R wireless alarm and control solutions Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Entreprenadlarm

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android 2 3 Gå in på ikoner Välj inställningar (1) Dra Wi-fi knappen av till höger så att den ändrar namn till på. 1 Anslutning sker

Läs mer

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power864 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatsen... 4 Grundfunktioner...

Läs mer

GSM A3+ Larmtillverkning sedan 1976! www.hellmertz.se

GSM A3+ Larmtillverkning sedan 1976! www.hellmertz.se www.hellmertz.se GSM A3+ Installationsmanual V2.0 Larmtillverkning sedan 1976! Inledning Funktionsprincip... 3 Innan installationen påbörjas!... 3 Internt batteri... 4 Viktig info inför montering... 4

Läs mer

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp SMS-temp Bruksanvisning SMS-temp Grundläggande inställningar och funktioner Nödvändiga åtgärder: (glöm inte pkt 3) 1. Börja med att öppna lådan (4

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm INNEHÅLL Komma igång s. 11 SMS meddelanden s. 11 Kanaler s. 13 Beställa larmmeddelanden

Läs mer

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 012 920F Innehåll Galaxy 3 Om Galaxy

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Lite. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före

Tack för ditt köp av Birth Alarm Lite. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före 2 Tack för ditt köp av Birth Alarm Lite. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten är monterad

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

DVS90 världens mest intelligenta larm

DVS90 världens mest intelligenta larm världens mest intelligenta larm larmet från DEFA sätter standard för larm till fordon Larmet anpassas till fordonet i samband med monteringen är konstruerad på en flexibel elektronikplattform. Detta innebär

Läs mer