YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift."

Transkript

1 YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1

2 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat, radio eller liknande enheter som kan störa larmsystemet. 2. Vid montering av rörelsesensorer är det viktigt att sensorn inte monteras nära varma/kalla källor som t.ex. airconditioner. Rörelsedetektorn ska alltid monteras med ljuset dvs. detektorn ska monteras på den vägg som har fönster. Rörelsedetektorn är ljuskänslig och reagerar på snabba värmeförändringar. Följer du dessa tips så minimerar du risken för falsklarm. Systemets basfunktioner: - 7 trådbundna zoner och 99 trådlösa zoner. - LCD skärm med klocka. - 3 tidsinställbara grupper - Kan lagra 6 telefonnummer för uppringning och 3 mobilnummer för SMS. - Användare kan spela in ett 10 sekunders larm meddelande. - Möjlighet att ringa ifrån kontrollenheten som med en vanlig telefon. - Ställa in tid för automatisk larmaktivering och avaktivering. - Fördröjning 40 sekunder vid inpassage och 100 sekunder utpassage. - Skickar SMS när strömmen är bruten samt när den går på igen. - Förberedd med 2-vägs kommunikation. Spy funktion för att lyssna av platsen. - Kan med fjärrkontrollerna larma på/av inomhus eller skalskydd samt panik larma. - Innehåller en trippelbands industriell GSM/GPRS-modul vilket innebär att du får en stabil och tillförlitlig enhet. - Kan användas överallt i världen. - Med 4-siffrigt lösenord för att öka säkerheten - Sirenport för övergång mellan tyst och ljudande siren. - Med batteribackup som laddas automatiskt för att se till att systemet fortsätter fungera vid strömavbrott upp till 12 timmar. - Trådlöst larm som är mycket enkelt att installera 2

3 Kontrollenhetens framsida: Kontrollenhetens baksida: Baksidans kopplings terminal: 3

4 LCD Display: Funktions inställningar: Initiering Sätt i SIM kortet och koppla in strömmen, sätt sedan på enheten. Alla lampor kommer att tändas och lysa i 2 sekunder och du skall höra ett långt pip. Enheten hamnar nu i initierings läge. Efter att klockan visas på displayen börjar [SGM] blinka och enheten börjar söka efter GSM nät när den hittat nätet så kommer ett långt pip. Nu kommer [SGM] att slockna och detta indikerar att enheten är i inaktivt läge. Stäng nu av på batteribackup brytaren. Kontroll av GSM signal: Innan du monterar huvudenheten bör du kontrollera GSM mottagningen för att försäkra dig om att det fungerar som det ska. Sätt enheten i setup läge. Skriv in [81] och godkänn med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och displayen kommer att visa 00+XX (XX indikerar mottagnings styrkan och den bör vara emellan om mottagningen är lägre än 07 bör du sätta enheten på annan plats). Kontroll av sensor mottagning: För bästa mottagning placera kontrollenheten så centralt som möjligt, undvik att sätta den nära stora metallföremål eller apparater som kan störa enheten. Sätta larmenheten i inställnings status När enheten är i inaktivt läge skriver du in ett 4 siffrigt lösenord och avslutar med [#]. En röst kommer nu att säga please enter instructions. Samtidigt kommer [SET] indikatorn att tändas och [0000] visas på displayen. Så länge systemet är i setting status kan du ändra inställningar, systemet går automatiskt ur setting status om du inte tryckt på någon tangent på 40 sekunder. Standard läsenordet är [8888] Gå ur inställnings status Tryck [*] och [#] nu kommer enheten att avge ett långt pip och gå ur setting status. [SET] indikatorn kommer att släckas och systemet återgår till avaktiverat läge. 4

5 Återställning till fabriks inställningar När enheten är i avaktiverat läge skriv in [ ] och tryck [#] för att godkänna. Alla LED lamporna kommer nu att vara tända i 2 sekunder och enheten kommer att avge ett långt pip. Programera fjärrkontroll Sätt enheten i setup läge och skriv in [20] skriv nu in fjärrkontroll numret [1-8] och tryck [#] för att godkänna. Kontrollenheten kommer nu att avge ett långt pip och en röst säger trigger remote controll. [ ] tänds, tryck på en knapp på fjärrkontrollen och kontrollenheten kommer att avge ett långt pip. Och du kommer att höra coding finished. [ ] Indikatorn slocknar vilket indikerar att programeringen fungerade. [20] [A] [#] [A] Är fjärrkontrollsnumret (1-8). Du kan max ha 8 fjärrkontroller. Extra kodpanel Extra kodpanel programmeras som en fjärrkontroll. Om larmet aktiveras med den extra kodpanelen så är där ingen fördröjning. Om där ska vara fördröjning aktivering av larmet så bör man aktivera larmet på larmenhetens kodpanel. Om där ska vara fördröjning vid inpassage så ska sensorerna som berörs ha Zontyp 2 som är 40 sekunders fördröjning. Radera en fjärrkontroll: Sätt enheten i setup läge och skriv in [21] skriv nu in fjärrkontroll numret [1-8] och tryck [#] för att godkänna. Kontrollenheten kommer nu att avge ett långt pip och [Signal] indikatorn blinkar en gång. En röst kommer att säga delete finished. [21] [A] [#] [A] Är fjärrkontrollsnumret (1-8). Programera zoner/detektorer: Sätt enheten i setup läge och skriv in [23], skriv in zon numret du vill använda [01-99] tryck [#] för att godkänna. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och zon numret visas på displayen. En röst kommer att säga trigger detector aktivera en sensor så att den skickar en signal till huvudenheten när huvudenheten har mottagit en signal kommer den att avge ett långt pip och du kommer att höra coding finished. [ slockna samtidigt. [23] [XX] [#] [XX] är zon numret (01-99) ] kommer att Radera trådlös detektor: Sätt enheten i setup läge och skriv in [24], skriv in zon numret du vill radera [1-99] tryck [#] för att godkänna. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och zon indikatorn blinkar en gång. En röst kommer att säga delete finished [24] [XX] [#] 5

6 [XX] är zon numret (01-99) Ändra lösenord: 1. Ändra lösenord för att aktivera/avaktivera larmet Sätt enheten i setup status och skriv in [30], skriv sedan in det 4 siffriga lösenordet och godkänn med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och du kommer höra password changed. [30] [XXXX] [#] [XXXX] är det nya lösenordet. 2. Ändra lösenord för att sätta enheten i setup läge. Sätt enheten i setup status och skriv in [31], skriv sedan in det 4 siffriga lösenordet och godkänn med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och du kommer höra password changed. [31] [XXXX] [#] [XXXX] är det nya lösenordet. Lösenordet för aktivera/avaktivera larmet och setup läge inte kan vara samma. Ställa in klockan: Sätt enheten i setup läge och skriv in [32], skriv sedan in dom två sista siffrorna i årtalet[aa], två siffror för månaden[bb], två siffror för datumet[cc],två siffror för timmen[dd], två siffror för minuter[ee] och två siffror för sekunder[ff] godkänn med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och du kommer att höra setting finished. [32] [AA] [BB] [CC] [DD] [EE] [FF] [#] Tids inställning för aktivering/avaktivering: Aktivering: Sätt enheten i setup läge och skriv in [33]-[35], skriv sedan in timmen[aa] och minuterna [BB] när du vill att larmet skall aktiveras, godkänn med [#]. Du kommer att höra settings finished [XX] [AA] [BB] [#] [XX] är address koden (33-35) Avaktivering: Sätt enheten i setup läge och skriv in [36]-[38], skriv sedan in timmen[aa] och minuterna [BB] när du vill att larmet skall avaktiveras, godkänn med [#]. Du kommer att höra settings finished [XX] [AA] [BB] [#] [XX] är address koden (36-38) E.x avaktivera adress [36] [AA] [BB] [#] Aktivera/avaktivera tids aktivering: Sätt enheten i setup status och skriv in [39], Skriv sedan in [1] för att aktivera eller [0] för att avaktivera och godkänn med [#]. Enhetan kommer att avge ett långt pip och do kommer att höra setting finished. [39] [1/0] [#] 6

7 Programera in röst alarm uppringnings nummer: Sätt enheten i setup läge och skriv in [51]-[56], skriv sedan in mobilnumret och tryck [#] för att godkänna. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och [Signal] blinkar en gång. Du kommer att höra setting finished. [XX] [YY..YY] [#] XX är programerings numret för mobilnumret. YY..YY är mobilnumret. Mobilnumret skrivs in utan [-]. Radera röst alarm uppringnings nummer: Sätt enheten i setup läge och skriv in [51]-[56], och godkänn med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och [Signal] indikatorn blinkar en gång. Du kommer att höra delete finished. [XX] [#] XX är programerings numret för mobilnumret. Programera in SMS alarm uppringnings nummer: SMS mottagnings nummer innebär att mottagaren bara kommer att få ett SMS om larmet larmar. Du kan programera in max 3 SMS nummer. Sätt enheten i setup läge och skriv in [57]-[59], skriv sedan in mobil numret som SMSet skall skickas till, godkänn med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och [Signal] indikatorn blinkar en gång. Du kommer att höra setting finished. [XX] [YY..YY] [#] XX är programerings numret för SMS mobilnumret. YY..YY är mobilnumret. Mobilnumret skrivs in utan [-]. Radera SMS alarm uppringnings nummer: Sätt enheten i setup läge och skriv in [57]-[59], godkänn med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och [Signal] indikatorn blinkar en gång. Du kommer att höra setting finished. [XX] [#] XX är programerings numret för SMS mobilnumret. 7

8 Zon programering: Om du vill ändra larm inställningarna för en zon, tex stänga av sirenen när systemet larmar, så kan du göra det i zon programeringen. Sätt enheten i setup läge och skriv in [60] sedan zon numret [01]-[99] sedan skriver du in zon typs numret [1]-[4], sedan skriver du in zon lokaliserings numret [1]-[8] sedan väljer du om sirenen ska vara av eller på [0]/[1], sedan godkänner du med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip. Du kommer att höra setting finished. [60] [AA] [B] [C] [D] [#] Exempel: [60] [02] [02] [5] [1] [#] [60] [zon-02] [40sek fördröjning] [Hall Alarm] [siren på] [#] AA: är zon numret (01-99) B: Zontyp [1] Realtids larm [2] 40 sekunders fördröjning [3] 24 timmars zon [4] Hoppa över zon C: Zon lokalisering [1] SOS Alarm [2] Fire Alarm (Brandlarm) [3] Gas Leak Alarm (Gas Läckage Alarm) [4] Door Alarm (Dörrlarm) [5] Hall Alarm [6] Window Alarm (Fönsteralarm) [7] Balcony Alarm (Balkongalarm) [8] Perimiter Alarm (Områdesalarm) D: Siren on/off [1] on [0] off Hem aktiverade zoner (skalskydd): Om du vill att bara vissa zoner ska vara aktiva kan du ställa in det här. Sätt enheten i setup läge och skriv in [61] välj sedan zonen du vill modifiera [0]-[99], sedan väljer du [Home arm] och sedan väljer du om zonen ska vara aktiv eller inaktiv [0]/[1], sedan godkänner du med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip. Du kommer att höra setting finished. [61] [XX] [A] [#] XX är zon numret A är [0] Hem alarm men inte aktiverad. [1] Hem alarm aktiverad Inspelning av meddelande: Sätt enheten i setup läge och skriv in [701], sedan godkänner du med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och [ ] indikatorn tänds. Och efter en 10 sekunders nedräkning startar inspelningen. Tala in meddelandet på ca 30cm avstånd och efter 10 sekunder piper det och inspelningen stoppas och spelar upp meddelandet. [701] [#] 8

9 Inställning av siren: Sätt enheten i setup läge och skriv in [75], Ställ in sirenen skall ljuda vid aktivering/avaktivering med fjärrkontroll med [0]/[1], tryck [#] för att godkänna. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip. Du kommer att höra setting finished. [75] [A] [#] A är om sirenen skall vara av/på [0] Siren av [1] Siren på. Standard är [0] siren av. Drift instruktioner: System status: (Det finns 4 olika status). Aktiverad: Zon 1-99 larmar när en sensor aktiveras. Hem Aktiverad: När altiverad så kommer zonen som är satt till [Home arm] att larma när en sensor aktiveras. Avaktiverat: Zon 1-99 kommer inte att larma när sensor aktiveras(förutom 24 timmars zonen). System setting status: Inga zoner kommer att larma när en sensor aktiveras. Fjärrkontrolls funktioner: Användare kan använda fjärrkontrollen för att ändra systemet till tex Óut arm, home arm, Emergancy Alarm, Realtid avaktiverat mm. Out arm: Tryck Avaktiverad: Tryck Home arm: Tryck Panik alarm: Tryck (larmet larmar direkt). Out Arm: Innebär att larmet är helt aktiverat och alla sensorer är aktiva. Om någon sensor aktiveras (anti-theft, brand,gas läcka mm), så går alarmet. Tryck [Out Home ] på tangentbordet och systemet kommer att pipa en gång varje sekund totalt 100ggr. [Out Arm] indikatorn kommer att blinka vilket innebär att [Out Arm] är aktiverat. Home Arm: Innebär att sensorer vid tex dörrar, fönster, balkong mm är aktiva men rörelse sensorer är avstängda. Aktivera på huvudenheten Tryck [At Home ] Aktivera med fjärrkontroll Tryck [ ] Avaktivering: Innebär att all alarmering är avstängt och huvudenheten kommer inte att larma om en sensor blir aktiverad(förutom 24 timmars zoner). Slä in ditt lösenord på huvudenheten, tryck [#] för att godkänna.[out Home] eller [At Home] stängs av vilket innebär att avaktiveringen fungerade. Avaktivering med huvudenheten [system lösenord] [#] 9

10 Avaktivering med fjärrkontrollen. Tryck [ ] Svara på larm samtal: När huvudenheten larmar kommer den att ringa det första inställda mobilnumret. Om ingen svarar kommer den att ringa nästa nummer i listan. Huvudenheten kommer att ringa upp varje nummer tre gånger. Om du svarar kommer huvudenheten att spela upp meddelandet du har spelat in. Du kan ändra vissa system inställningar med mobiltelefonen. Om du lägger på direkt kommer larmet att ringa upp verje nummer tre gånger. Tryck [*] för att höra larm instruktionerna. Tryck [1] Huvudenheten slutar larma och sätts i aktivt läge. Tryck [2] Huvudenheten slutar larma och avaktiveras. Tryck [3] Stänger av sirenen. Och övervakar zonen i 30 sekunder. För att övervaka i ytterligare 30 sekunder tryck [3] igen. Tryck [4] Huvudenheten startar tvåvägs kommunikation. Under denna tid kan inte huvudenheten kontrolleras med mobiltelefonen utan man måste vänta 30 sekunder. Fjärrstyrning av huvudenheten: Ring till huvudenheten med en telefon(mobiltelefon), efter en ringning kommer en röst att säga Please enter password. Om lösenordet är rätt kommer en röst att säga Press one to arm, Press two to disarm, Press 3 for Monitor, Press four to Intercom. Om lösenordet är fel kommer en röst att be dig slå in lösenordet igen. Tryck [1] Arm. Om det fungerade kommer en röst att säga System armed. Tryck [2] Disarm, Om det fungerade kommer en röst att säga System disarmed. Tryck [3] Monitor i 30sekunder för att fortsätta Monitor i ytterligare 30sekunder tryck [3] igen. Tryck [4] Tvåvägs kommunikation. Du kan inte styra huvudenheten undertiden denna är aktiv. Nöd hjälp: Tryck [ ] på huvudenheten eller [ ] på fjärrkontrollen eller fjärrpanik knapp. Huvudenheten kommer då att ringa upp telefon numren du programerat in. Att ringa med huvudenheten: När enheten är i avaktiverat läga kan du använda den som en vanlig telefon. För att ringa slår du in numret du vill ringa sedan trycker du [ ] huvudenheten kommer att pipa engång och [Signal] indikatorn blinkar. För att avsluta samtalet trycker du [ ]. Kontrollera larm loggning: Med larmet i avlarmat läge skriv in [*0#] huvudenheten kommer att avge ett långt pip och går in i Larm logs kontroll läge. Efter att displayen visat larmet och zon numret så kommer displayen att visa klockslaget för larmet. Tryck [2] för att visa föregående larm. Tryck [8] för att visa nästa larm. Tryck [*#] för att gå ur Larm logs kontroll. 10

11 Underhåll: Även om larmet används varje dag så bör man kontrollera och testa larmet emellanåt. Man bör göra en noggrann test var tredje månad. Detektorerna bör testas varje månad. Att kontrollera på huvudenheten: Att aktivering/avaktivering fungerar Att den kan ringa larm numren du programerat. Att den tar emot signaler ifrån detektorer som den ska. Att backup-batteriet fungerar som det ska. Att kontrollera på sensorerna: Aktivera sensorerna för att kontrollera att huvudenheten larmar som den ska. Kontrollera batterierna i alla sensorer. Aktivera sensorerna för att kontrollera att dom sänder som dom ska. Noteringar: Skruva ej isär några delar utan tillåtelse. Att skruva isär delar kan innebära olyckor eller att fel uppstår. Undvik att tappa eller släppa delar på hårda underlag. Programera inte in [112] eller andra larm nummer utan tillstånd ifrån relevant myndighet. 11

12 Tekniska uppgifter: Input Voltage Standby Current Alarming Current Wireless Frequency GSM Frequency Back-up Battery Siren Volume DC12V/1A <55mA <450mA 433MHz, 2262/4.7MO 900/ 1800/ 1900MHz NI-HI AAA*6 DC7.2V 110dB Zon Arm Home arm Typ Alarm Siren information 1 X - Real-tid Dörr larm X 2 X - Real-tid Hall larm X 3 X X Real-tid Fönster larm X 4 X X Real-tid Balkong X larm 5 X X 24 timmars Brand larm X 6 X X 24 timmars Gas larm X Panik knapp X X 24 timmars Panik larm X - Real-tid Panik larm X Tråd larm X - Real-tid Panik larm X Larmaktivering xxxx se märkning Fjärrkontroll På (lösenord) på paket Setupläge xxxx se märkning Siren Av (lösenord) på paket Siren ljuds tid 180 sekunder Hem larm Tillval 12

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

Home Larm Air. www.homelarm.se

Home Larm Air. www.homelarm.se Home Larm Air www.homelarm.se 1 Innehåll 1. Om Home Larm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen...

Läs mer

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 Innehållsförteckning Introduktion... 6 1.1 Funktioner... 6 Kom igång... 7 2.1 Huvudenheten... 7 2.2 Sätt i SIM Kortet... 10 2.3 Starta huvudenheten... 10 2.4 Huvudenhetens

Läs mer

Förord Tack för att Ni köpt vår GSM säkerhet larmsystem! Systemet kommer att hålla ditt hem och egendom säkert dygnet runt.

Förord Tack för att Ni köpt vår GSM säkerhet larmsystem! Systemet kommer att hålla ditt hem och egendom säkert dygnet runt. Förord Tack för att Ni köpt vår GSM säkerhet larmsystem! Systemet kommer att hålla ditt hem och egendom säkert dygnet runt. GSM Larmet antar den mest avancerade digital säkerhetsteknik med hög tillförlitlighet

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

Multi-funktionellt LCD GSM alarm system. Bruksanvisning

Multi-funktionellt LCD GSM alarm system. Bruksanvisning Multi-funktionellt LCD GSM alarm system Bruksanvisning 1 Kära användare, Ver 1210 2010-7-6 Tack för att du har köpt vår produkt. Var vänlig läs igenom denna manual innan användning av produkten för att

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

Intelligent Alarm System

Intelligent Alarm System Intelligent Alarm System Användarmanual Ver. 12-3 Kära användare, Tack för att du har valt det intelligenta alarm systemet. Var vänlig läs igenom denna manual innan installation för att använda det korrekt.

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare. Användarmanual Svenska

Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare. Användarmanual Svenska Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare Användarmanual Svenska INNEHÅLL Kapitel 1. Egenskaper.... 3 Kapitel 2. Introduktion av larmpanel. 4 Kapitel 3. Installation. 6 Kapitel 4. Systeminställningar. 6 4.1.

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Användaremanual JA-80 OASIS

Användaremanual JA-80 OASIS Användaremanual JA-80 OASIS 1 Innehåll Kära OASIS användare Kära OASiS användare...3 Vad är ett larmsystem?... 3 System tillträdes koder (kort)...3 1. System inställningar (pålarmning)... 4 2. Under pålarmnings

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

Larmcentral LC-12 med GSM-uppringare

Larmcentral LC-12 med GSM-uppringare Larmcentral LC-12 med GSM-uppringare Användarmanual Svenska INNEHÅLL Kapitel 1. Inledning.... 3 Kapitel 2. Egenskaper. 3 Kapitel 3. Introduktion av larmpanel. 4 Kapitel 4. Installation. 4 4.1. Installera

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

1. Användningsområden med GSM-sändare

1. Användningsområden med GSM-sändare - 1- MFJ51808 1. Användningsområden med GSM-sändare JA60GSM har många användbara funktioner som tydligt förklaras i denna manual. Installatören bör noggrant demonstrera för användaren hur GSM-sändaren

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Gsm A22 Dolda kommando

Gsm A22 Dolda kommando Gsm A22 Dolda kommando 1 1 Programmering av funktioner Programmering av texter Fråga programmerad funktion: DATA??01 DATA**01,023101# Programmera ny funktion: DATA!*01,024102# Radering av alla funktioner

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion GSM Larmsystem SE-MAJ01 Installationsoch Användarinstruktion 2008-09-01 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Grundfunktioner... 3 Anslutningar och indikatorer... 3 På larmets baksida... 3 Indikatorer på frontpanelen...

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.5 axema Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 -

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com FörberedELSER Tack för din beställning av larmpaketet Ninja, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här: 1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar

Läs mer

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android 2 3 Gå in på ikoner Välj inställningar (1) Dra Wi-fi knappen av till höger så att den ändrar namn till på. 1 Anslutning sker

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Kortfattad Installationsguide

Kortfattad Installationsguide & Kortfattad Installationsguide Vi rekommenderar Dig att noggrant läsa igenom GARDE HEMLARM manual för utförlig information om hur larmet monteras och installeras. Nedan följer en översikt av de viktigaste

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Manual till GPS tracker CT2200

Manual till GPS tracker CT2200 Manual till GPS tracker CT2200 Version: 1.0 Copyright Bucken 1. Ladda upp trackern Användarmanual GPS tracker Efter ca: 6 timmar ska den röda laddningsindikatorn slockna. 2. Skaffa simkort Refillkort från

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox

Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox NavEye BlackBox skyddar din värdefulla egendom till exempel bil eller båt på flera effektiva sätt. Inkopplad till olika larmgivare kan den varna om någon

Läs mer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Användarmanual Holars GSM Easy Call 3. Produktnr 07.217. Korr: 25.04.2013 Holars AB, Cellovägen 19633 Kungsängen. Tlf. 0868409910, mobilnr: 0700209327 www.holars.se 1 INNEHÅLL:

Läs mer

GSM A3+ Larmtillverkning sedan 1976! www.hellmertz.se

GSM A3+ Larmtillverkning sedan 1976! www.hellmertz.se www.hellmertz.se GSM A3+ Installationsmanual V2.0 Larmtillverkning sedan 1976! Inledning Funktionsprincip... 3 Innan installationen påbörjas!... 3 Internt batteri... 4 Viktig info inför montering... 4

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

ProSafe. En säkrare framtid tillsammans med oss! Larm för Husbil & Husvagn +46 31 795 03 04 MOTORHOME SECURITY SYSTEM. CAT SE ProSafe art nr 6709-02

ProSafe. En säkrare framtid tillsammans med oss! Larm för Husbil & Husvagn +46 31 795 03 04 MOTORHOME SECURITY SYSTEM. CAT SE ProSafe art nr 6709-02 ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 Larm för Husbil & Husvagn En säkrare framtid tillsammans med oss! CAT SE ProSafe art nr 6709-02 Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email:

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer