YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift."

Transkript

1 YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1

2 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat, radio eller liknande enheter som kan störa larmsystemet. 2. Vid montering av rörelsesensorer är det viktigt att sensorn inte monteras nära varma/kalla källor som t.ex. airconditioner. Rörelsedetektorn ska alltid monteras med ljuset dvs. detektorn ska monteras på den vägg som har fönster. Rörelsedetektorn är ljuskänslig och reagerar på snabba värmeförändringar. Följer du dessa tips så minimerar du risken för falsklarm. Systemets basfunktioner: - 7 trådbundna zoner och 99 trådlösa zoner. - LCD skärm med klocka. - 3 tidsinställbara grupper - Kan lagra 6 telefonnummer för uppringning och 3 mobilnummer för SMS. - Användare kan spela in ett 10 sekunders larm meddelande. - Möjlighet att ringa ifrån kontrollenheten som med en vanlig telefon. - Ställa in tid för automatisk larmaktivering och avaktivering. - Fördröjning 40 sekunder vid inpassage och 100 sekunder utpassage. - Skickar SMS när strömmen är bruten samt när den går på igen. - Förberedd med 2-vägs kommunikation. Spy funktion för att lyssna av platsen. - Kan med fjärrkontrollerna larma på/av inomhus eller skalskydd samt panik larma. - Innehåller en trippelbands industriell GSM/GPRS-modul vilket innebär att du får en stabil och tillförlitlig enhet. - Kan användas överallt i världen. - Med 4-siffrigt lösenord för att öka säkerheten - Sirenport för övergång mellan tyst och ljudande siren. - Med batteribackup som laddas automatiskt för att se till att systemet fortsätter fungera vid strömavbrott upp till 12 timmar. - Trådlöst larm som är mycket enkelt att installera 2

3 Kontrollenhetens framsida: Kontrollenhetens baksida: Baksidans kopplings terminal: 3

4 LCD Display: Funktions inställningar: Initiering Sätt i SIM kortet och koppla in strömmen, sätt sedan på enheten. Alla lampor kommer att tändas och lysa i 2 sekunder och du skall höra ett långt pip. Enheten hamnar nu i initierings läge. Efter att klockan visas på displayen börjar [SGM] blinka och enheten börjar söka efter GSM nät när den hittat nätet så kommer ett långt pip. Nu kommer [SGM] att slockna och detta indikerar att enheten är i inaktivt läge. Stäng nu av på batteribackup brytaren. Kontroll av GSM signal: Innan du monterar huvudenheten bör du kontrollera GSM mottagningen för att försäkra dig om att det fungerar som det ska. Sätt enheten i setup läge. Skriv in [81] och godkänn med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och displayen kommer att visa 00+XX (XX indikerar mottagnings styrkan och den bör vara emellan om mottagningen är lägre än 07 bör du sätta enheten på annan plats). Kontroll av sensor mottagning: För bästa mottagning placera kontrollenheten så centralt som möjligt, undvik att sätta den nära stora metallföremål eller apparater som kan störa enheten. Sätta larmenheten i inställnings status När enheten är i inaktivt läge skriver du in ett 4 siffrigt lösenord och avslutar med [#]. En röst kommer nu att säga please enter instructions. Samtidigt kommer [SET] indikatorn att tändas och [0000] visas på displayen. Så länge systemet är i setting status kan du ändra inställningar, systemet går automatiskt ur setting status om du inte tryckt på någon tangent på 40 sekunder. Standard läsenordet är [8888] Gå ur inställnings status Tryck [*] och [#] nu kommer enheten att avge ett långt pip och gå ur setting status. [SET] indikatorn kommer att släckas och systemet återgår till avaktiverat läge. 4

5 Återställning till fabriks inställningar När enheten är i avaktiverat läge skriv in [ ] och tryck [#] för att godkänna. Alla LED lamporna kommer nu att vara tända i 2 sekunder och enheten kommer att avge ett långt pip. Programera fjärrkontroll Sätt enheten i setup läge och skriv in [20] skriv nu in fjärrkontroll numret [1-8] och tryck [#] för att godkänna. Kontrollenheten kommer nu att avge ett långt pip och en röst säger trigger remote controll. [ ] tänds, tryck på en knapp på fjärrkontrollen och kontrollenheten kommer att avge ett långt pip. Och du kommer att höra coding finished. [ ] Indikatorn slocknar vilket indikerar att programeringen fungerade. [20] [A] [#] [A] Är fjärrkontrollsnumret (1-8). Du kan max ha 8 fjärrkontroller. Extra kodpanel Extra kodpanel programmeras som en fjärrkontroll. Om larmet aktiveras med den extra kodpanelen så är där ingen fördröjning. Om där ska vara fördröjning aktivering av larmet så bör man aktivera larmet på larmenhetens kodpanel. Om där ska vara fördröjning vid inpassage så ska sensorerna som berörs ha Zontyp 2 som är 40 sekunders fördröjning. Radera en fjärrkontroll: Sätt enheten i setup läge och skriv in [21] skriv nu in fjärrkontroll numret [1-8] och tryck [#] för att godkänna. Kontrollenheten kommer nu att avge ett långt pip och [Signal] indikatorn blinkar en gång. En röst kommer att säga delete finished. [21] [A] [#] [A] Är fjärrkontrollsnumret (1-8). Programera zoner/detektorer: Sätt enheten i setup läge och skriv in [23], skriv in zon numret du vill använda [01-99] tryck [#] för att godkänna. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och zon numret visas på displayen. En röst kommer att säga trigger detector aktivera en sensor så att den skickar en signal till huvudenheten när huvudenheten har mottagit en signal kommer den att avge ett långt pip och du kommer att höra coding finished. [ slockna samtidigt. [23] [XX] [#] [XX] är zon numret (01-99) ] kommer att Radera trådlös detektor: Sätt enheten i setup läge och skriv in [24], skriv in zon numret du vill radera [1-99] tryck [#] för att godkänna. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och zon indikatorn blinkar en gång. En röst kommer att säga delete finished [24] [XX] [#] 5

6 [XX] är zon numret (01-99) Ändra lösenord: 1. Ändra lösenord för att aktivera/avaktivera larmet Sätt enheten i setup status och skriv in [30], skriv sedan in det 4 siffriga lösenordet och godkänn med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och du kommer höra password changed. [30] [XXXX] [#] [XXXX] är det nya lösenordet. 2. Ändra lösenord för att sätta enheten i setup läge. Sätt enheten i setup status och skriv in [31], skriv sedan in det 4 siffriga lösenordet och godkänn med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och du kommer höra password changed. [31] [XXXX] [#] [XXXX] är det nya lösenordet. Lösenordet för aktivera/avaktivera larmet och setup läge inte kan vara samma. Ställa in klockan: Sätt enheten i setup läge och skriv in [32], skriv sedan in dom två sista siffrorna i årtalet[aa], två siffror för månaden[bb], två siffror för datumet[cc],två siffror för timmen[dd], två siffror för minuter[ee] och två siffror för sekunder[ff] godkänn med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och du kommer att höra setting finished. [32] [AA] [BB] [CC] [DD] [EE] [FF] [#] Tids inställning för aktivering/avaktivering: Aktivering: Sätt enheten i setup läge och skriv in [33]-[35], skriv sedan in timmen[aa] och minuterna [BB] när du vill att larmet skall aktiveras, godkänn med [#]. Du kommer att höra settings finished [XX] [AA] [BB] [#] [XX] är address koden (33-35) Avaktivering: Sätt enheten i setup läge och skriv in [36]-[38], skriv sedan in timmen[aa] och minuterna [BB] när du vill att larmet skall avaktiveras, godkänn med [#]. Du kommer att höra settings finished [XX] [AA] [BB] [#] [XX] är address koden (36-38) E.x avaktivera adress [36] [AA] [BB] [#] Aktivera/avaktivera tids aktivering: Sätt enheten i setup status och skriv in [39], Skriv sedan in [1] för att aktivera eller [0] för att avaktivera och godkänn med [#]. Enhetan kommer att avge ett långt pip och do kommer att höra setting finished. [39] [1/0] [#] 6

7 Programera in röst alarm uppringnings nummer: Sätt enheten i setup läge och skriv in [51]-[56], skriv sedan in mobilnumret och tryck [#] för att godkänna. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och [Signal] blinkar en gång. Du kommer att höra setting finished. [XX] [YY..YY] [#] XX är programerings numret för mobilnumret. YY..YY är mobilnumret. Mobilnumret skrivs in utan [-]. Radera röst alarm uppringnings nummer: Sätt enheten i setup läge och skriv in [51]-[56], och godkänn med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och [Signal] indikatorn blinkar en gång. Du kommer att höra delete finished. [XX] [#] XX är programerings numret för mobilnumret. Programera in SMS alarm uppringnings nummer: SMS mottagnings nummer innebär att mottagaren bara kommer att få ett SMS om larmet larmar. Du kan programera in max 3 SMS nummer. Sätt enheten i setup läge och skriv in [57]-[59], skriv sedan in mobil numret som SMSet skall skickas till, godkänn med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och [Signal] indikatorn blinkar en gång. Du kommer att höra setting finished. [XX] [YY..YY] [#] XX är programerings numret för SMS mobilnumret. YY..YY är mobilnumret. Mobilnumret skrivs in utan [-]. Radera SMS alarm uppringnings nummer: Sätt enheten i setup läge och skriv in [57]-[59], godkänn med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och [Signal] indikatorn blinkar en gång. Du kommer att höra setting finished. [XX] [#] XX är programerings numret för SMS mobilnumret. 7

8 Zon programering: Om du vill ändra larm inställningarna för en zon, tex stänga av sirenen när systemet larmar, så kan du göra det i zon programeringen. Sätt enheten i setup läge och skriv in [60] sedan zon numret [01]-[99] sedan skriver du in zon typs numret [1]-[4], sedan skriver du in zon lokaliserings numret [1]-[8] sedan väljer du om sirenen ska vara av eller på [0]/[1], sedan godkänner du med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip. Du kommer att höra setting finished. [60] [AA] [B] [C] [D] [#] Exempel: [60] [02] [02] [5] [1] [#] [60] [zon-02] [40sek fördröjning] [Hall Alarm] [siren på] [#] AA: är zon numret (01-99) B: Zontyp [1] Realtids larm [2] 40 sekunders fördröjning [3] 24 timmars zon [4] Hoppa över zon C: Zon lokalisering [1] SOS Alarm [2] Fire Alarm (Brandlarm) [3] Gas Leak Alarm (Gas Läckage Alarm) [4] Door Alarm (Dörrlarm) [5] Hall Alarm [6] Window Alarm (Fönsteralarm) [7] Balcony Alarm (Balkongalarm) [8] Perimiter Alarm (Områdesalarm) D: Siren on/off [1] on [0] off Hem aktiverade zoner (skalskydd): Om du vill att bara vissa zoner ska vara aktiva kan du ställa in det här. Sätt enheten i setup läge och skriv in [61] välj sedan zonen du vill modifiera [0]-[99], sedan väljer du [Home arm] och sedan väljer du om zonen ska vara aktiv eller inaktiv [0]/[1], sedan godkänner du med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip. Du kommer att höra setting finished. [61] [XX] [A] [#] XX är zon numret A är [0] Hem alarm men inte aktiverad. [1] Hem alarm aktiverad Inspelning av meddelande: Sätt enheten i setup läge och skriv in [701], sedan godkänner du med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och [ ] indikatorn tänds. Och efter en 10 sekunders nedräkning startar inspelningen. Tala in meddelandet på ca 30cm avstånd och efter 10 sekunder piper det och inspelningen stoppas och spelar upp meddelandet. [701] [#] 8

9 Inställning av siren: Sätt enheten i setup läge och skriv in [75], Ställ in sirenen skall ljuda vid aktivering/avaktivering med fjärrkontroll med [0]/[1], tryck [#] för att godkänna. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip. Du kommer att höra setting finished. [75] [A] [#] A är om sirenen skall vara av/på [0] Siren av [1] Siren på. Standard är [0] siren av. Drift instruktioner: System status: (Det finns 4 olika status). Aktiverad: Zon 1-99 larmar när en sensor aktiveras. Hem Aktiverad: När altiverad så kommer zonen som är satt till [Home arm] att larma när en sensor aktiveras. Avaktiverat: Zon 1-99 kommer inte att larma när sensor aktiveras(förutom 24 timmars zonen). System setting status: Inga zoner kommer att larma när en sensor aktiveras. Fjärrkontrolls funktioner: Användare kan använda fjärrkontrollen för att ändra systemet till tex Óut arm, home arm, Emergancy Alarm, Realtid avaktiverat mm. Out arm: Tryck Avaktiverad: Tryck Home arm: Tryck Panik alarm: Tryck (larmet larmar direkt). Out Arm: Innebär att larmet är helt aktiverat och alla sensorer är aktiva. Om någon sensor aktiveras (anti-theft, brand,gas läcka mm), så går alarmet. Tryck [Out Home ] på tangentbordet och systemet kommer att pipa en gång varje sekund totalt 100ggr. [Out Arm] indikatorn kommer att blinka vilket innebär att [Out Arm] är aktiverat. Home Arm: Innebär att sensorer vid tex dörrar, fönster, balkong mm är aktiva men rörelse sensorer är avstängda. Aktivera på huvudenheten Tryck [At Home ] Aktivera med fjärrkontroll Tryck [ ] Avaktivering: Innebär att all alarmering är avstängt och huvudenheten kommer inte att larma om en sensor blir aktiverad(förutom 24 timmars zoner). Slä in ditt lösenord på huvudenheten, tryck [#] för att godkänna.[out Home] eller [At Home] stängs av vilket innebär att avaktiveringen fungerade. Avaktivering med huvudenheten [system lösenord] [#] 9

10 Avaktivering med fjärrkontrollen. Tryck [ ] Svara på larm samtal: När huvudenheten larmar kommer den att ringa det första inställda mobilnumret. Om ingen svarar kommer den att ringa nästa nummer i listan. Huvudenheten kommer att ringa upp varje nummer tre gånger. Om du svarar kommer huvudenheten att spela upp meddelandet du har spelat in. Du kan ändra vissa system inställningar med mobiltelefonen. Om du lägger på direkt kommer larmet att ringa upp verje nummer tre gånger. Tryck [*] för att höra larm instruktionerna. Tryck [1] Huvudenheten slutar larma och sätts i aktivt läge. Tryck [2] Huvudenheten slutar larma och avaktiveras. Tryck [3] Stänger av sirenen. Och övervakar zonen i 30 sekunder. För att övervaka i ytterligare 30 sekunder tryck [3] igen. Tryck [4] Huvudenheten startar tvåvägs kommunikation. Under denna tid kan inte huvudenheten kontrolleras med mobiltelefonen utan man måste vänta 30 sekunder. Fjärrstyrning av huvudenheten: Ring till huvudenheten med en telefon(mobiltelefon), efter en ringning kommer en röst att säga Please enter password. Om lösenordet är rätt kommer en röst att säga Press one to arm, Press two to disarm, Press 3 for Monitor, Press four to Intercom. Om lösenordet är fel kommer en röst att be dig slå in lösenordet igen. Tryck [1] Arm. Om det fungerade kommer en röst att säga System armed. Tryck [2] Disarm, Om det fungerade kommer en röst att säga System disarmed. Tryck [3] Monitor i 30sekunder för att fortsätta Monitor i ytterligare 30sekunder tryck [3] igen. Tryck [4] Tvåvägs kommunikation. Du kan inte styra huvudenheten undertiden denna är aktiv. Nöd hjälp: Tryck [ ] på huvudenheten eller [ ] på fjärrkontrollen eller fjärrpanik knapp. Huvudenheten kommer då att ringa upp telefon numren du programerat in. Att ringa med huvudenheten: När enheten är i avaktiverat läga kan du använda den som en vanlig telefon. För att ringa slår du in numret du vill ringa sedan trycker du [ ] huvudenheten kommer att pipa engång och [Signal] indikatorn blinkar. För att avsluta samtalet trycker du [ ]. Kontrollera larm loggning: Med larmet i avlarmat läge skriv in [*0#] huvudenheten kommer att avge ett långt pip och går in i Larm logs kontroll läge. Efter att displayen visat larmet och zon numret så kommer displayen att visa klockslaget för larmet. Tryck [2] för att visa föregående larm. Tryck [8] för att visa nästa larm. Tryck [*#] för att gå ur Larm logs kontroll. 10

11 Underhåll: Även om larmet används varje dag så bör man kontrollera och testa larmet emellanåt. Man bör göra en noggrann test var tredje månad. Detektorerna bör testas varje månad. Att kontrollera på huvudenheten: Att aktivering/avaktivering fungerar Att den kan ringa larm numren du programerat. Att den tar emot signaler ifrån detektorer som den ska. Att backup-batteriet fungerar som det ska. Att kontrollera på sensorerna: Aktivera sensorerna för att kontrollera att huvudenheten larmar som den ska. Kontrollera batterierna i alla sensorer. Aktivera sensorerna för att kontrollera att dom sänder som dom ska. Noteringar: Skruva ej isär några delar utan tillåtelse. Att skruva isär delar kan innebära olyckor eller att fel uppstår. Undvik att tappa eller släppa delar på hårda underlag. Programera inte in [112] eller andra larm nummer utan tillstånd ifrån relevant myndighet. 11

12 Tekniska uppgifter: Input Voltage Standby Current Alarming Current Wireless Frequency GSM Frequency Back-up Battery Siren Volume DC12V/1A <55mA <450mA 433MHz, 2262/4.7MO 900/ 1800/ 1900MHz NI-HI AAA*6 DC7.2V 110dB Zon Arm Home arm Typ Alarm Siren information 1 X - Real-tid Dörr larm X 2 X - Real-tid Hall larm X 3 X X Real-tid Fönster larm X 4 X X Real-tid Balkong X larm 5 X X 24 timmars Brand larm X 6 X X 24 timmars Gas larm X Panik knapp X X 24 timmars Panik larm X - Real-tid Panik larm X Tråd larm X - Real-tid Panik larm X Larmaktivering xxxx se märkning Fjärrkontroll På (lösenord) på paket Setupläge xxxx se märkning Siren Av (lösenord) på paket Siren ljuds tid 180 sekunder Hem larm Tillval 12

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

LARMPAKET S Inkopplingsanvisning

LARMPAKET S Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet 1 st nätaggregat Förbered installationen Bekanta dig med larmet och tänk igenom

Läs mer

Home Larm Air. www.homelarm.se

Home Larm Air. www.homelarm.se Home Larm Air www.homelarm.se 1 Innehåll 1. Om Home Larm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen...

Läs mer

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 Innehållsförteckning Introduktion... 6 1.1 Funktioner... 6 Kom igång... 7 2.1 Huvudenheten... 7 2.2 Sätt i SIM Kortet... 10 2.3 Starta huvudenheten... 10 2.4 Huvudenhetens

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 18-11-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 18-11-2015 HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 18-11-2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 6 1.1 Larmets funktioner... 6... 7 2. Kom igång... 7 2.1 Huvudenheten... 7 2.2 Sätt i SIM kortet... 10 2.3 Starta huvudenheten...

Läs mer

Förord Tack för att Ni köpt vår GSM säkerhet larmsystem! Systemet kommer att hålla ditt hem och egendom säkert dygnet runt.

Förord Tack för att Ni köpt vår GSM säkerhet larmsystem! Systemet kommer att hålla ditt hem och egendom säkert dygnet runt. Förord Tack för att Ni köpt vår GSM säkerhet larmsystem! Systemet kommer att hålla ditt hem och egendom säkert dygnet runt. GSM Larmet antar den mest avancerade digital säkerhetsteknik med hög tillförlitlighet

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Felsöknings guide för SST-901

Felsöknings guide för SST-901 Felsöknings guide för SST-901 Denna felsökningsguide hjälper er som kund/installatör att finna de vanligaste problemen med installation av larmsystemet SST-901 och dess enheter/tillbehör. (Obs! De flesta

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Intelligent Alarm System

Intelligent Alarm System Intelligent Alarm System Användarmanual Ver. 12-3 Kära användare, Tack för att du har valt det intelligenta alarm systemet. Var vänlig läs igenom denna manual innan installation för att använda det korrekt.

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Användarmanual 948 GSM-GPRS

Användarmanual 948 GSM-GPRS Användarmanual 948 GSM-GPRS Kontrollpanel Aktivering och inaktivering av larmsystemet För att aktivera ditt system från kontrollpanelen, slå din PIN-kod och avsluta med OK. Du kommer därefter in i en meny

Läs mer

Användarmanual. Installation av hemlarm. Kom igång med ditt nya hemlarm

Användarmanual. Installation av hemlarm. Kom igång med ditt nya hemlarm Användarmanual Installation av hemlarm Kom igång med ditt nya hemlarm på 07-7 7 00 så hjälper vi dig att justera dina inställningar. Bild. Följande utrustning ska finnas i din kartong:. Larmenhet. Strömkabel.

Läs mer

Multi-funktionellt LCD GSM alarm system. Bruksanvisning

Multi-funktionellt LCD GSM alarm system. Bruksanvisning Multi-funktionellt LCD GSM alarm system Bruksanvisning 1 Kära användare, Ver 1210 2010-7-6 Tack för att du har köpt vår produkt. Var vänlig läs igenom denna manual innan användning av produkten för att

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm. Användarmanual & Installations information

OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm. Användarmanual & Installations information OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm Användarmanual & Installations information 1 Innehåll Bäste OASIS användare 1. System inställningar (pålarmning)...4 2. Under pålarmnings processen...4 3. Efter pålarmning...

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation....... 2. Funktion......... 3. Användningsområden......... 4. Tekniska specifikationer......... 5. Komma igång

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Användaremanual JA-80 OASIS

Användaremanual JA-80 OASIS Användaremanual JA-80 OASIS 1 Innehåll Kära OASIS användare Kära OASiS användare...3 Vad är ett larmsystem?... 3 System tillträdes koder (kort)...3 1. System inställningar (pålarmning)... 4 2. Under pålarmnings

Läs mer

Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare. Användarmanual Svenska

Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare. Användarmanual Svenska Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare Användarmanual Svenska INNEHÅLL Kapitel 1. Egenskaper.... 3 Kapitel 2. Introduktion av larmpanel. 4 Kapitel 3. Installation. 6 Kapitel 4. Systeminställningar. 6 4.1.

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2018-01-26 Version 3.00 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Display Display Tangentbord

Display Display Tangentbord 2. LÄGENHETSDISPLAY Display Displayen kommunicerar med HemNoden via en RS485- buss och inkluderar en alfanumerisk display med 4 x 20 tecken och ett svenskt tangentbord med 64 tangenter. Med hjälp av displayen

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

SVENSKA FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN MODEL: RGR 122H SPECIFIKATIONER SWE

SVENSKA FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN MODEL: RGR 122H SPECIFIKATIONER SWE SVENSKA MODEL: RGR 122H FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN SPECIFIKATIONER - Mäter daglig samt total regnmängd - 9 dagars regnhistorik - Larm vid viss regnmängd - Visar inomhustemperatur - Visar min/max temperatur

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Bruksanvisning. Larmsystem: Sector Alarm TC

Bruksanvisning. Larmsystem: Sector Alarm TC Bruksanvisning Larmsystem: Sector Alarm TC Välkommen till Sector Alarm Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen. Läs gärna igenom den för att få tips om

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

Manual Uppdaterad UDR-plus. Axema Access Control AB Box Stockholm, Sweden

Manual Uppdaterad UDR-plus. Axema Access Control AB Box Stockholm, Sweden Manual Uppdaterad 2018-07-31 UDR-plus Axema Access Control AB Box 90215 120 23 Stockholm, Sweden 08-722 34 40 info@axema.se www.axema.se UDR-plus Beskrivning 3 Inkoppling och konfiguration 3 In-/utgångar

Läs mer

FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL

FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL Tjänsteställe, handläggare Kristina Malmborg 2015 12 15 1(8) Hjälpmedel Västernorrland Distribution FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL All in One är en lösning för att vidaresända larm och larma

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Kortfattad Installationsguide

Kortfattad Installationsguide & Kortfattad Installationsguide Vi rekommenderar Dig att noggrant läsa igenom GARDE HEMLARM manual för utförlig information om hur larmet monteras och installeras. Nedan följer en översikt av de viktigaste

Läs mer

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning 1 Beskrivning EPI-2000 är ett hjälpmedel för att påkalla hjälp för personer som drabbas av skakningar vid t ex ett generaliserat toniskt-kloniskt anfall (grand-mal)

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen före användning. Illustrationerna i denna instruktionsbok är för referens vi hänvisar till den faktiska produkten. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS:

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual position Placering Detektor Detektor typ reaktion* sektion A B S JA-63 Profi Användarmanual 1. 2. 3. 4. 5. 6. Trådlösa detektorer 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Trådanslutningar 1. 2. 3. 4. * I direkt

Läs mer

XUMO. Trådlös PIR. Manual SV.

XUMO. Trådlös PIR. Manual SV. XUMO Trådlös PIR Manual SV. Innehåll 1 Beskrivning delar 1.1 Framsida 1.2 Undersida 1.3 Batterihållare 1.4 Väggfäste 1.5 Bordsställ 2 Hårdvaruinstallation 2.1 Sätt in batterier 2.2 Ström 3 Inställning

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Bruksanvisning. Däcktryckssensor (motorcykel och ATV) Art

Bruksanvisning. Däcktryckssensor (motorcykel och ATV) Art Bruksanvisning Art. 9052611 Däcktryckssensor (motorcykel och ATV) Däcktryckssensor - Art. 9052611 Beskrivning: Tyredog TD4000 Användningsområden: För mätning och vägning av tryck och temperatur i däck.

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3 (larmklass

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Funktionsbeskrivning Egenskaper FlexiSwitch är en styr- och övervakningsapplikation som kommunicerar med användaren med

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Huvud Styrenhet OPUS 4 - OPUS 10 Klockspels Manual AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Palmelydersgatan 16 271 50 Ystad Tel. 0411-555163 Fax. 0411-555163 Mobil. 070-24 64 234 E-mail.

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

Larmcentral LC-12 med GSM-uppringare

Larmcentral LC-12 med GSM-uppringare Larmcentral LC-12 med GSM-uppringare Användarmanual Svenska INNEHÅLL Kapitel 1. Inledning.... 3 Kapitel 2. Egenskaper. 3 Kapitel 3. Introduktion av larmpanel. 4 Kapitel 4. Installation. 4 4.1. Installera

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start Thermo Top Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

Dieselvakt DVGSM/DVSIR/DVMOT

Dieselvakt DVGSM/DVSIR/DVMOT Dieselvakt Maxade funktioner i minimalt format! DVGSM/DVSIR/DVMOT Installations och användarmanual V3.2 Larmtillverkning sedan 1976 www.hellmertz.se Innehållförteckning: Innehållförteckning:... 2 Introduktion

Läs mer

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10 Rörelsesensor PIR 169 MHz Best nr. 648233D V1.10 Art nr. 64 USE 593 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR 169 MHz Inledning Rörelsesensorn är en sensor som ansluts till

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

Gsm A22 Dolda kommando

Gsm A22 Dolda kommando Gsm A22 Dolda kommando 1 1 Programmering av funktioner Programmering av texter Fråga programmerad funktion: DATA??01 DATA**01,023101# Programmera ny funktion: DATA!*01,024102# Radering av alla funktioner

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

GSM Axcess 2/3 Snabbstart

GSM Axcess 2/3 Snabbstart GSM Axcess 2/3 Snabbstart ESIM 110/120 Enheten kräver GSM-abonnemang med nummerpresentation. Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan.

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Manual Radiostyrd klocka RM912TC

Manual Radiostyrd klocka RM912TC 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TC EGENSKAPER 1. Radiostyrda egenskaper Automatisk synkronisering av klockan med radiosignal varje hel timme. Klockan visar datum och veckodag på ett av fyra språk (E/F/G/I).

Läs mer