YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift."

Transkript

1 YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1

2 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat, radio eller liknande enheter som kan störa larmsystemet. 2. Vid montering av rörelsesensorer är det viktigt att sensorn inte monteras nära varma/kalla källor som t.ex. airconditioner. Rörelsedetektorn ska alltid monteras med ljuset dvs. detektorn ska monteras på den vägg som har fönster. Rörelsedetektorn är ljuskänslig och reagerar på snabba värmeförändringar. Följer du dessa tips så minimerar du risken för falsklarm. Systemets basfunktioner: - 7 trådbundna zoner och 99 trådlösa zoner. - LCD skärm med klocka. - 3 tidsinställbara grupper - Kan lagra 6 telefonnummer för uppringning och 3 mobilnummer för SMS. - Användare kan spela in ett 10 sekunders larm meddelande. - Möjlighet att ringa ifrån kontrollenheten som med en vanlig telefon. - Ställa in tid för automatisk larmaktivering och avaktivering. - Fördröjning 40 sekunder vid inpassage och 100 sekunder utpassage. - Skickar SMS när strömmen är bruten samt när den går på igen. - Förberedd med 2-vägs kommunikation. Spy funktion för att lyssna av platsen. - Kan med fjärrkontrollerna larma på/av inomhus eller skalskydd samt panik larma. - Innehåller en trippelbands industriell GSM/GPRS-modul vilket innebär att du får en stabil och tillförlitlig enhet. - Kan användas överallt i världen. - Med 4-siffrigt lösenord för att öka säkerheten - Sirenport för övergång mellan tyst och ljudande siren. - Med batteribackup som laddas automatiskt för att se till att systemet fortsätter fungera vid strömavbrott upp till 12 timmar. - Trådlöst larm som är mycket enkelt att installera 2

3 Kontrollenhetens framsida: Kontrollenhetens baksida: Baksidans kopplings terminal: 3

4 LCD Display: Funktions inställningar: Initiering Sätt i SIM kortet och koppla in strömmen, sätt sedan på enheten. Alla lampor kommer att tändas och lysa i 2 sekunder och du skall höra ett långt pip. Enheten hamnar nu i initierings läge. Efter att klockan visas på displayen börjar [SGM] blinka och enheten börjar söka efter GSM nät när den hittat nätet så kommer ett långt pip. Nu kommer [SGM] att slockna och detta indikerar att enheten är i inaktivt läge. Stäng nu av på batteribackup brytaren. Kontroll av GSM signal: Innan du monterar huvudenheten bör du kontrollera GSM mottagningen för att försäkra dig om att det fungerar som det ska. Sätt enheten i setup läge. Skriv in [81] och godkänn med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och displayen kommer att visa 00+XX (XX indikerar mottagnings styrkan och den bör vara emellan om mottagningen är lägre än 07 bör du sätta enheten på annan plats). Kontroll av sensor mottagning: För bästa mottagning placera kontrollenheten så centralt som möjligt, undvik att sätta den nära stora metallföremål eller apparater som kan störa enheten. Sätta larmenheten i inställnings status När enheten är i inaktivt läge skriver du in ett 4 siffrigt lösenord och avslutar med [#]. En röst kommer nu att säga please enter instructions. Samtidigt kommer [SET] indikatorn att tändas och [0000] visas på displayen. Så länge systemet är i setting status kan du ändra inställningar, systemet går automatiskt ur setting status om du inte tryckt på någon tangent på 40 sekunder. Standard läsenordet är [8888] Gå ur inställnings status Tryck [*] och [#] nu kommer enheten att avge ett långt pip och gå ur setting status. [SET] indikatorn kommer att släckas och systemet återgår till avaktiverat läge. 4

5 Återställning till fabriks inställningar När enheten är i avaktiverat läge skriv in [ ] och tryck [#] för att godkänna. Alla LED lamporna kommer nu att vara tända i 2 sekunder och enheten kommer att avge ett långt pip. Programera fjärrkontroll Sätt enheten i setup läge och skriv in [20] skriv nu in fjärrkontroll numret [1-8] och tryck [#] för att godkänna. Kontrollenheten kommer nu att avge ett långt pip och en röst säger trigger remote controll. [ ] tänds, tryck på en knapp på fjärrkontrollen och kontrollenheten kommer att avge ett långt pip. Och du kommer att höra coding finished. [ ] Indikatorn slocknar vilket indikerar att programeringen fungerade. [20] [A] [#] [A] Är fjärrkontrollsnumret (1-8). Du kan max ha 8 fjärrkontroller. Extra kodpanel Extra kodpanel programmeras som en fjärrkontroll. Om larmet aktiveras med den extra kodpanelen så är där ingen fördröjning. Om där ska vara fördröjning aktivering av larmet så bör man aktivera larmet på larmenhetens kodpanel. Om där ska vara fördröjning vid inpassage så ska sensorerna som berörs ha Zontyp 2 som är 40 sekunders fördröjning. Radera en fjärrkontroll: Sätt enheten i setup läge och skriv in [21] skriv nu in fjärrkontroll numret [1-8] och tryck [#] för att godkänna. Kontrollenheten kommer nu att avge ett långt pip och [Signal] indikatorn blinkar en gång. En röst kommer att säga delete finished. [21] [A] [#] [A] Är fjärrkontrollsnumret (1-8). Programera zoner/detektorer: Sätt enheten i setup läge och skriv in [23], skriv in zon numret du vill använda [01-99] tryck [#] för att godkänna. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och zon numret visas på displayen. En röst kommer att säga trigger detector aktivera en sensor så att den skickar en signal till huvudenheten när huvudenheten har mottagit en signal kommer den att avge ett långt pip och du kommer att höra coding finished. [ slockna samtidigt. [23] [XX] [#] [XX] är zon numret (01-99) ] kommer att Radera trådlös detektor: Sätt enheten i setup läge och skriv in [24], skriv in zon numret du vill radera [1-99] tryck [#] för att godkänna. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och zon indikatorn blinkar en gång. En röst kommer att säga delete finished [24] [XX] [#] 5

6 [XX] är zon numret (01-99) Ändra lösenord: 1. Ändra lösenord för att aktivera/avaktivera larmet Sätt enheten i setup status och skriv in [30], skriv sedan in det 4 siffriga lösenordet och godkänn med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och du kommer höra password changed. [30] [XXXX] [#] [XXXX] är det nya lösenordet. 2. Ändra lösenord för att sätta enheten i setup läge. Sätt enheten i setup status och skriv in [31], skriv sedan in det 4 siffriga lösenordet och godkänn med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och du kommer höra password changed. [31] [XXXX] [#] [XXXX] är det nya lösenordet. Lösenordet för aktivera/avaktivera larmet och setup läge inte kan vara samma. Ställa in klockan: Sätt enheten i setup läge och skriv in [32], skriv sedan in dom två sista siffrorna i årtalet[aa], två siffror för månaden[bb], två siffror för datumet[cc],två siffror för timmen[dd], två siffror för minuter[ee] och två siffror för sekunder[ff] godkänn med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och du kommer att höra setting finished. [32] [AA] [BB] [CC] [DD] [EE] [FF] [#] Tids inställning för aktivering/avaktivering: Aktivering: Sätt enheten i setup läge och skriv in [33]-[35], skriv sedan in timmen[aa] och minuterna [BB] när du vill att larmet skall aktiveras, godkänn med [#]. Du kommer att höra settings finished [XX] [AA] [BB] [#] [XX] är address koden (33-35) Avaktivering: Sätt enheten i setup läge och skriv in [36]-[38], skriv sedan in timmen[aa] och minuterna [BB] när du vill att larmet skall avaktiveras, godkänn med [#]. Du kommer att höra settings finished [XX] [AA] [BB] [#] [XX] är address koden (36-38) E.x avaktivera adress [36] [AA] [BB] [#] Aktivera/avaktivera tids aktivering: Sätt enheten i setup status och skriv in [39], Skriv sedan in [1] för att aktivera eller [0] för att avaktivera och godkänn med [#]. Enhetan kommer att avge ett långt pip och do kommer att höra setting finished. [39] [1/0] [#] 6

7 Programera in röst alarm uppringnings nummer: Sätt enheten i setup läge och skriv in [51]-[56], skriv sedan in mobilnumret och tryck [#] för att godkänna. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och [Signal] blinkar en gång. Du kommer att höra setting finished. [XX] [YY..YY] [#] XX är programerings numret för mobilnumret. YY..YY är mobilnumret. Mobilnumret skrivs in utan [-]. Radera röst alarm uppringnings nummer: Sätt enheten i setup läge och skriv in [51]-[56], och godkänn med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och [Signal] indikatorn blinkar en gång. Du kommer att höra delete finished. [XX] [#] XX är programerings numret för mobilnumret. Programera in SMS alarm uppringnings nummer: SMS mottagnings nummer innebär att mottagaren bara kommer att få ett SMS om larmet larmar. Du kan programera in max 3 SMS nummer. Sätt enheten i setup läge och skriv in [57]-[59], skriv sedan in mobil numret som SMSet skall skickas till, godkänn med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och [Signal] indikatorn blinkar en gång. Du kommer att höra setting finished. [XX] [YY..YY] [#] XX är programerings numret för SMS mobilnumret. YY..YY är mobilnumret. Mobilnumret skrivs in utan [-]. Radera SMS alarm uppringnings nummer: Sätt enheten i setup läge och skriv in [57]-[59], godkänn med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och [Signal] indikatorn blinkar en gång. Du kommer att höra setting finished. [XX] [#] XX är programerings numret för SMS mobilnumret. 7

8 Zon programering: Om du vill ändra larm inställningarna för en zon, tex stänga av sirenen när systemet larmar, så kan du göra det i zon programeringen. Sätt enheten i setup läge och skriv in [60] sedan zon numret [01]-[99] sedan skriver du in zon typs numret [1]-[4], sedan skriver du in zon lokaliserings numret [1]-[8] sedan väljer du om sirenen ska vara av eller på [0]/[1], sedan godkänner du med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip. Du kommer att höra setting finished. [60] [AA] [B] [C] [D] [#] Exempel: [60] [02] [02] [5] [1] [#] [60] [zon-02] [40sek fördröjning] [Hall Alarm] [siren på] [#] AA: är zon numret (01-99) B: Zontyp [1] Realtids larm [2] 40 sekunders fördröjning [3] 24 timmars zon [4] Hoppa över zon C: Zon lokalisering [1] SOS Alarm [2] Fire Alarm (Brandlarm) [3] Gas Leak Alarm (Gas Läckage Alarm) [4] Door Alarm (Dörrlarm) [5] Hall Alarm [6] Window Alarm (Fönsteralarm) [7] Balcony Alarm (Balkongalarm) [8] Perimiter Alarm (Områdesalarm) D: Siren on/off [1] on [0] off Hem aktiverade zoner (skalskydd): Om du vill att bara vissa zoner ska vara aktiva kan du ställa in det här. Sätt enheten i setup läge och skriv in [61] välj sedan zonen du vill modifiera [0]-[99], sedan väljer du [Home arm] och sedan väljer du om zonen ska vara aktiv eller inaktiv [0]/[1], sedan godkänner du med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip. Du kommer att höra setting finished. [61] [XX] [A] [#] XX är zon numret A är [0] Hem alarm men inte aktiverad. [1] Hem alarm aktiverad Inspelning av meddelande: Sätt enheten i setup läge och skriv in [701], sedan godkänner du med [#]. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip och [ ] indikatorn tänds. Och efter en 10 sekunders nedräkning startar inspelningen. Tala in meddelandet på ca 30cm avstånd och efter 10 sekunder piper det och inspelningen stoppas och spelar upp meddelandet. [701] [#] 8

9 Inställning av siren: Sätt enheten i setup läge och skriv in [75], Ställ in sirenen skall ljuda vid aktivering/avaktivering med fjärrkontroll med [0]/[1], tryck [#] för att godkänna. Huvudenheten kommer att avge ett långt pip. Du kommer att höra setting finished. [75] [A] [#] A är om sirenen skall vara av/på [0] Siren av [1] Siren på. Standard är [0] siren av. Drift instruktioner: System status: (Det finns 4 olika status). Aktiverad: Zon 1-99 larmar när en sensor aktiveras. Hem Aktiverad: När altiverad så kommer zonen som är satt till [Home arm] att larma när en sensor aktiveras. Avaktiverat: Zon 1-99 kommer inte att larma när sensor aktiveras(förutom 24 timmars zonen). System setting status: Inga zoner kommer att larma när en sensor aktiveras. Fjärrkontrolls funktioner: Användare kan använda fjärrkontrollen för att ändra systemet till tex Óut arm, home arm, Emergancy Alarm, Realtid avaktiverat mm. Out arm: Tryck Avaktiverad: Tryck Home arm: Tryck Panik alarm: Tryck (larmet larmar direkt). Out Arm: Innebär att larmet är helt aktiverat och alla sensorer är aktiva. Om någon sensor aktiveras (anti-theft, brand,gas läcka mm), så går alarmet. Tryck [Out Home ] på tangentbordet och systemet kommer att pipa en gång varje sekund totalt 100ggr. [Out Arm] indikatorn kommer att blinka vilket innebär att [Out Arm] är aktiverat. Home Arm: Innebär att sensorer vid tex dörrar, fönster, balkong mm är aktiva men rörelse sensorer är avstängda. Aktivera på huvudenheten Tryck [At Home ] Aktivera med fjärrkontroll Tryck [ ] Avaktivering: Innebär att all alarmering är avstängt och huvudenheten kommer inte att larma om en sensor blir aktiverad(förutom 24 timmars zoner). Slä in ditt lösenord på huvudenheten, tryck [#] för att godkänna.[out Home] eller [At Home] stängs av vilket innebär att avaktiveringen fungerade. Avaktivering med huvudenheten [system lösenord] [#] 9

10 Avaktivering med fjärrkontrollen. Tryck [ ] Svara på larm samtal: När huvudenheten larmar kommer den att ringa det första inställda mobilnumret. Om ingen svarar kommer den att ringa nästa nummer i listan. Huvudenheten kommer att ringa upp varje nummer tre gånger. Om du svarar kommer huvudenheten att spela upp meddelandet du har spelat in. Du kan ändra vissa system inställningar med mobiltelefonen. Om du lägger på direkt kommer larmet att ringa upp verje nummer tre gånger. Tryck [*] för att höra larm instruktionerna. Tryck [1] Huvudenheten slutar larma och sätts i aktivt läge. Tryck [2] Huvudenheten slutar larma och avaktiveras. Tryck [3] Stänger av sirenen. Och övervakar zonen i 30 sekunder. För att övervaka i ytterligare 30 sekunder tryck [3] igen. Tryck [4] Huvudenheten startar tvåvägs kommunikation. Under denna tid kan inte huvudenheten kontrolleras med mobiltelefonen utan man måste vänta 30 sekunder. Fjärrstyrning av huvudenheten: Ring till huvudenheten med en telefon(mobiltelefon), efter en ringning kommer en röst att säga Please enter password. Om lösenordet är rätt kommer en röst att säga Press one to arm, Press two to disarm, Press 3 for Monitor, Press four to Intercom. Om lösenordet är fel kommer en röst att be dig slå in lösenordet igen. Tryck [1] Arm. Om det fungerade kommer en röst att säga System armed. Tryck [2] Disarm, Om det fungerade kommer en röst att säga System disarmed. Tryck [3] Monitor i 30sekunder för att fortsätta Monitor i ytterligare 30sekunder tryck [3] igen. Tryck [4] Tvåvägs kommunikation. Du kan inte styra huvudenheten undertiden denna är aktiv. Nöd hjälp: Tryck [ ] på huvudenheten eller [ ] på fjärrkontrollen eller fjärrpanik knapp. Huvudenheten kommer då att ringa upp telefon numren du programerat in. Att ringa med huvudenheten: När enheten är i avaktiverat läga kan du använda den som en vanlig telefon. För att ringa slår du in numret du vill ringa sedan trycker du [ ] huvudenheten kommer att pipa engång och [Signal] indikatorn blinkar. För att avsluta samtalet trycker du [ ]. Kontrollera larm loggning: Med larmet i avlarmat läge skriv in [*0#] huvudenheten kommer att avge ett långt pip och går in i Larm logs kontroll läge. Efter att displayen visat larmet och zon numret så kommer displayen att visa klockslaget för larmet. Tryck [2] för att visa föregående larm. Tryck [8] för att visa nästa larm. Tryck [*#] för att gå ur Larm logs kontroll. 10

11 Underhåll: Även om larmet används varje dag så bör man kontrollera och testa larmet emellanåt. Man bör göra en noggrann test var tredje månad. Detektorerna bör testas varje månad. Att kontrollera på huvudenheten: Att aktivering/avaktivering fungerar Att den kan ringa larm numren du programerat. Att den tar emot signaler ifrån detektorer som den ska. Att backup-batteriet fungerar som det ska. Att kontrollera på sensorerna: Aktivera sensorerna för att kontrollera att huvudenheten larmar som den ska. Kontrollera batterierna i alla sensorer. Aktivera sensorerna för att kontrollera att dom sänder som dom ska. Noteringar: Skruva ej isär några delar utan tillåtelse. Att skruva isär delar kan innebära olyckor eller att fel uppstår. Undvik att tappa eller släppa delar på hårda underlag. Programera inte in [112] eller andra larm nummer utan tillstånd ifrån relevant myndighet. 11

12 Tekniska uppgifter: Input Voltage Standby Current Alarming Current Wireless Frequency GSM Frequency Back-up Battery Siren Volume DC12V/1A <55mA <450mA 433MHz, 2262/4.7MO 900/ 1800/ 1900MHz NI-HI AAA*6 DC7.2V 110dB Zon Arm Home arm Typ Alarm Siren information 1 X - Real-tid Dörr larm X 2 X - Real-tid Hall larm X 3 X X Real-tid Fönster larm X 4 X X Real-tid Balkong X larm 5 X X 24 timmars Brand larm X 6 X X 24 timmars Gas larm X Panik knapp X X 24 timmars Panik larm X - Real-tid Panik larm X Tråd larm X - Real-tid Panik larm X Larmaktivering xxxx se märkning Fjärrkontroll På (lösenord) på paket Setupläge xxxx se märkning Siren Av (lösenord) på paket Siren ljuds tid 180 sekunder Hem larm Tillval 12

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem...

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace V3.1 R1 Viktig information I alla system som utnyttjar radio- och nätverkskommunikation finns risk för störningar som användaren

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

700 SERIENS Manual MARINT UNDERHÅLLNINGSSYSTEM. MS-IP700 True Marine Underhållningssystem för ipod. MS-AV700 True Marine Underhållningssystem för DVD

700 SERIENS Manual MARINT UNDERHÅLLNINGSSYSTEM. MS-IP700 True Marine Underhållningssystem för ipod. MS-AV700 True Marine Underhållningssystem för DVD 700 SERIENS Manual MARINT UNDERHÅLLNINGSSYSTEM MS-IP700 True Marine Underhållningssystem för ipod MS-AV700 True Marine Underhållningssystem för DVD VARNING OCH FÖRSIKTIGHET Försök inte att öppna enhetens

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

JBL On Air Wireless. AirPlay Dockningsstation med Högtalare. Bruksanvisning

JBL On Air Wireless. AirPlay Dockningsstation med Högtalare. Bruksanvisning JBL On Air Wireless AirPlay Dockningsstation med Högtalare Bruksanvisning Innehållsförtäckning Inledning 2 Con Anslutningar nections 3 Reglage och Display 4 Setup Hjälp 6 Hur man använder JBL On Air Wireless

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

SpeakOut/SpeakOut Scan. Bruksanvisning

SpeakOut/SpeakOut Scan. Bruksanvisning SpeakOut/SpeakOut Scan Bruksanvisning Support Picomed AB Skansgatan 9 972 53 Luleå Tel: 0920 281267 Fax: 0920 94900 www.picomed.se Email: leena.lundgren@picomed.se SpeakOut/SpeakOut Scan Bruksanvisning

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

cellip ANVÄNDARMANUAL IP-, FAX- & MOBILABONNEMANG INNEHÅLLSFÖRTECKNING

cellip ANVÄNDARMANUAL IP-, FAX- & MOBILABONNEMANG INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips webbgränssnitt... 2 1. IP- abonnemang... 2 1.1 Vidarekopplingar... 2 1.1.1 Vidarekopplingsexempel... 4 1.2 Telefoniinställningar...

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer