Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare. Användarmanual Svenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare. Användarmanual Svenska"

Transkript

1 Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare Användarmanual Svenska

2 INNEHÅLL Kapitel 1. Egenskaper Kapitel 2. Introduktion av larmpanel. 4 Kapitel 3. Installation. 6 Kapitel 4. Systeminställningar Programmering Ansluta fjärrkontroll Radera fjärrkontroll Ansluta trådlösa tillbehör Radera trådlösa tillbehör Inställning av zonnamn Inställning av zontyp Sireninställningar Inställning av ingångsfördröjning Mata in alarmnummer Radera alarmnummer Mata in / ändra SMS-nummer Radera SMS-nummer Röstinspelning Lyssna på inspelning Inställning av datum Inställning av tid Tidsstyrd pålarmning Tidsstyrd avlarmning Inställning av trådlös siren Kryptering av trådlös siren

3 INNEHÅLL Ändra larmkod Ändra adminstratörskod Inställning av utgångsfördröjning Inställning av ingångsfördröjning Röstbekräftelse vid på- respektive avlarmning Sirenbekräftelse vid på- respektive avlarmning Bakgrundsbelysning Sireninställning i SOS-läge SMS-bekräftelse vid på- respektive avlarmning SMS-bekräftelse vid strömavbrott Inställning av språk Fabriksåterställning Förlorad administratörskod Kapitel 5. Handhavande Pålarmning Skalskydd Avlarmning Besvara larmsamtal Fjärrstyrning Nödlarm Använda larmet som telefon Larmlista Kapitel 6. Tekniska specifikationer Kapitel 7. Innehåll i förpackning Kapitel 8. Skötselråd

4 Egenskaper Kapitel 1. Egenskaper Snygg och avancerad larmpanel för enkelt handhavande. 128x64 punkters LCD-skärm med 24-timmars klockfunktion. 4 trådbundna och 10 trådlösa zoner. Varje zon klarar maximalt 10 sensorer. Upp till 8 fjärrkontroller kan anslutas. 1 reläanslutning som sluts vid larm (för t ex siren eller lampa). Inbyggd högtalare med digital röstuppläsning (engelskt språk). 10 sekunders lagringsutrymme för inspelning av larmfras. Upp till 6 telefonnummer kan lagras, för uppringning vid larm. Upp till 3 telefonnummer kan lagras, för att sända SMS vid larm. Möjlighet till tidsstyrd aktivering och avaktivering. Möjlighet att ringa telefonsamtal från larmet via högtalarfunktion. Snabbknappar för aktivering av larm eller skalskydd. 8 fördefinierade zonnamn (SOS, fire, gas, door, hall, window, balcony och boundary). Möjlighet till larmfördröjning för utvalda zoner. Trådlös inlärningskod för att enkelt ansluta fler trådlösa sensorer eller tillbehör. Fjärrstyrning via telefon och SMS för kontroll och aktivering av larm samt samtals- och avlyssningsfunktion. Larmet lagrar de 30 senaste larmen. Avläses från larmpanelen. Olika larmmöjligheter; larm, skalskydd, aktiveringsfördröjning samt Tidsstyrd på- respektive avlarmning Styr larmet via larmpanel, fjärrkontroll eller fjärrstyrning (Tel/SMS). Larmsamtal har prioritet även då systemet är upptaget med telefonsamtal. Inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri. Möjlighet att använda fjärrkontroller som larmknapp. 3

5 Introduktion av larmpanel Kapitel 2. Introduktion av larmpanel LCD-skärm. Upplösning 128x64 punkter. 2. Status-indikatorer POWER: Indikator för strömförsörjning och funktion - Fast sken indikerar normalt tillstånd med extern strömförsörjning. - Blinkande sken indikerar att extern strömförsörjning är bruten och systemet drivs av det inbyggda batteriet. SET: Indikator för systemstatus - Fast sken: Alla system är aktiverade. - Blinkande sken: Skalskyddet är aktiverat. - Släkt: Systemet är avaktiverat. SIGNAL: Indikator för trådlös signal - Blinkar då systemet kommunicerar med trådlösa tillbehör. ALARM: Indikator för utlöst larm - Långsamt blinkande sken: Ingångsfördröjning - Snabbt blinkande sken. Indikerar att larmet skickar SMS / ringer samtal. 3. Tryckknappspanel med följande funktioner (OBS. Tryck ej för hårt) ARM: Larma på. STAY: Larma endast på skalskydd. CALL: Ringa telefonsamtal. Slå numret du vill ringa och tryck CALL-knappen. Tryck på samma knapp för att avbryta. SOS: Då SOS trycks in löser larmet. SMS skickas samt telefonnummer kontaktas, i vald ordning. ESC: Radera senaste inmatning eller backa till förra läget. ENTER: Bekräfta. 4

6 Introduktion av larmpanel Trådbundna anslutningar 1 JDQ-1 Reläanslutning. Sluter då larmet löser 2 JDQ-2 Reläanslutning. Sluter då larmet löser 3 T_VCC 12-utgång (positiv) 4 T_GND 12-utgång (negativ) 5 SIREN+ Anslutning för siren (positiv) (röd kabel) 6 SIREN- Anslutning för siren (negativ) (svart kabel) 7 Zone 1 Trådbunden sensor 1: Stödjer både NO (Normalt Öppen) och NC (Normalt Sluten) 8 GND Jord 9 Zone 2 Trådbunden sensor 3: Stödjer både NO och NC 10 Zone 3 Trådbunden sensor 3: Stödjer både NO och NC 11 GND Jord 12 Zone 4 Trådbunden sensor 4: Stödjer både NO och NC Vid larm skickas följande SMS för trådbundna zoner: 1/2/3/4 Wired zone SOS Alarm. 5. Strömbrytare. Denna måste vara till, även då larmcentralen är nätansluten. 6. SIM-kortsplats. Notera att kortplatsen har en pil som anger riktning för ÖPPNA (OPEN) och STÄNG (LOCK). OBSERVERA: Installera/avlägsna aldrig SIM-kortet då systemet är igång. 5

7 Installation och systeminställningar Kapitel 3. Installation En korrekt installation av larmpanelen är viktig, både för att den ska fungera korrekt och för att den ska hålla länge. 1. Anslut de trådbundna tillbehör du avser att använda 2. Sätt i SIM-kortet (Tillse innan att PIN-koden på kortet är avslagen). 3. Sätt nätströmbrytaren i läge On (Till) 4. Anslut batterieliminatorn. Larmcentralen gör en uppstartskontroll och LED-lampan som visar att apparaten är nätansluten tänds. Om lampan ifråga INTE tänts, måste man starta om larmcentralen. OBS! Gör denna omstart tidigast 10 sekunder senare, eftersom upprepade till- och frånslag av larmcentralen är skadliga för dess livslängd. 5. Signalikonen och SIM-kortsikonen i displayen kommer att blinka medan larmcentralen söker kontakt med teleoperatören. SIMkortsikonen släcks när larmet fått kontakt med teleoperatören. 6. Kontrollera GSM-signalens styrka uppe till vänster i displayen. GSM-kommunikationen kan fungera dåligt, om det finns färre än tre streck i signalstyrkeikonen. Vänligen placera larmpanelen på en plats, där mottagningen av GSM-signalen är god samt kontrollera att SMS eller telefonfunktion fungerar. Kapitel 4. Systeminställningar 4.1. Programmering Alla inställningar görs från inställningsmenyn. För att navigera mellan de olika menyalternativen tryck på <2>, <4>, <6> eller <8> för att gå upp, ner, höger eller vänster. För att gå in i inställningsmenyn måste larmet vara av. Mata sedan in din kod bestående av 6 siffror (vid leverans är koden ). Tryck sedan på <Enter>. Larmpanelen kvitterar med ett pip och LED-lampan SET tänds. 6

8 Fig 1: Avlarmat Fig 2: Mata in kod Fig 3: Bekräfta med <Enter> 4.2. Ansluta fjärrkontroll Larmet stöder maximalt 8 st fjärrkontroller. Extra fjärrkontroller måste paras ihop med larmet för att kunna användas. Parningskoden får varken vara tom eller densamma som larmets lösenord. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Remote control (Fjärrkontroll), tryck 4 eller 6 för att välja aktuell fjärrkontroll, tryck <8> tills Pair (Para ihop) är markerat och tryck sedan <Enter>. Tryck direkt efter på valfri knapp på den fjärrkontroll du vill registrera. Larmet avger två pip för att bekräfta att fjärrkontrollen registrerats. Om larmet avger fyra pip och visar Error. Repeat Code är fjärrkontrollen registrerad på annan plats. Fig. 1: Öppna menyn Fig 2: Välj numret på fjärr- Fig 3: Vänta på signal Fjärrkontroll kontrollen, tryck <Pair> Fig 4A: Fjärrkontroll Fig 4B: Fjärrkontrollen har Fig 5: Tryck <ENTER> för att registrerad registrerats tidigare spara OBS! Trådlös knappsats / larmknapp ska registreras som fjärrkontroll. 7

9 4.3. Radera fjärrkontroll Om en fjärrkontroll förloras eller skadas ska den raderas från larmcentralen. Efter att ha raderats kan den inte längre styra larmet. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Remote control (Fjärrkontroll), tryck <4> eller <6> för att välja den aktuella fjärrkontrollen, tryck <8> tills Delete (Radera) är markerat och tryck sedan på <Enter>. Fig. 1: Öppna menyn Fig 2: Välj den fjärrkontroll du Fig 3: Tryck <ENTER> för att Fjärrkontroll vill radera bekräfta 4.4. Ansluta trådlösa tillbehör Detta larmsystem har 10 trådlösa larmzoner. Till varje zon kan upp till 10 trådlösa tillbehör anslutas. Alla tillbehör, t.ex. dörrmagneter eller IRdetektorer måste paras ihop med larmet innan de fungerar. Parningskoden får varken vara tom eller densamma som larmkoden. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Zone (Larmzon), tryck <4> eller <6> för att välja sensor, tryck <8> tills Pair (Para ihop) är markerat. Tryck sedan <Enter> för att bekräfta. Trigga den sensor du valt att lägga till, genom att t.ex. starta den. Larmet avger två pip för att bekräfta att sensorn regi-strerats. Tryck därefter <Enter> för att spara. Om larmet avger fyra pip och visar Error. Repeat Code är sensorn registrerad på annan plats. Fig 1: Gå in i menyn Zone Fig 2: Välj zon och tryck <ENTER> Fig 3: Trigga sensorn 8

10 Fig 4A: Sensorn registrerad Fig 4B: Larmet har samma kod Fig 5: Tryck <Enter> för att som sensorn spara 4.5. Radera trådlösa sensorer Trådlösa tillbehör som inte längre används bör raderas. De kan inte utlösa larmet efter att ha blivit raderade. Om flera sensorer är registrerade på samma zon raderas alla på samma zon. Man får sedan ansluta de kvarvarande sensorer på nytt (Se Kapitel 4.4) Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Zone (Larmzon), tryck <4> eller <6> för att välja den sensor du vill koppla bort. Tryck <8> tills Delete (Radera) är markerat, tryck därefter <Enter> för att bekräfta. Fig 1: Gå in i menyn Zone Fig 2: Välj zon med 4 och 6 Fig 3: Välj Delete och tryck <Enter> 4.6. Inställning av zonnamn Larmzonerna kan benämnas olika, så att larmcentralen kan sända ut meddelande om vilken zon som larmat. Det finns åtta olika namn: SOS, Fire (Brand), Gas, Foor (Dörr), Hall, Window (fönster), Balcony (balkong) och Boundary (Gräns). I Kapitel 6 framgår larmets fabriksinställningar. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Zone (Larmzon), tryck <4> eller <6> för att välja larmzon, och tryck sedan <2> eller <8> tills Place (Plats) är markerat. Tryck <Enter> för att växla mellan de olika platsbeteckningarna. Tryck <Back> för att återgå. 9

11 Fig 1: Gå in i menyn Zone Fig 2: Välj Place (Plats) Fig 3: Tryck <Enter> för att växla Med denna inställning skickas: 1wireless zone fire alarm som SMS-meddelande. Med denna inställning skickas: 1wireless zone gas alarm som SMS-meddelande. Ett larmmedelande har följande format: [1 ~ 10] wireless zone [platsbetäckning] alarm. Om du t.ex. har angett att zon 4 är Window kommer det stå 4 wireless zone window alarm i ditt larmmeddelande Inställning av zontyp I normalfallet löser larmet då en sensor triggas. Ibland vill man dock att vissa zoner skall vara pålarmade, medan andra zoner ska vara avlarmade. Ett sådant exempel kan vara då man är hemma och kanske bara vill att dörr- och fönstermagneter skall vara pålarmade. Vissa zoner vill man kanske ha aktiverade alltid, oavsett larmets status, till exempel brandvarnaren eller läckagedetektorn. Sådana zoner, även kallat 24hzon, kan då få systemet att larma, även om systemet är avlarmat. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Zone (Larmzon), tryck <2> eller <8> tills HOME (Skalskydd) är markerat, tryck <Enter> för att växla mellan Enable (aktiverad) och Disable (Inaktiverad). Tryck <ESC> när du är färdig. Inställningarna för hur zonen ska reagera vid OUT (Pålarmat) och DISARM (Avlarmat) ställs in på samma sätt. Fig 1: Gå in i menyn Zone Fig 2: Markera Home Fig 3: Tryck <Enter> för att växla Med denna inställning larmar inte Zon 1 då skalskyddet är aktiverat. Med denna inställning larmar Zon 1 då skalskyddet är aktiverat. 10

12 4.8. Sireninställningar Som standard ljuder sirenen under 1 minut, då larmet har löst ut. Tiden kan dock justeras efter ditt önskemål och ställas in mellan 0 5 minuter. 0 visas som Disabled (Avaktiverad) på skärmen. Detta betyder att sirenen inte kommer att ljuda då larmet det löser. Tillvägagånssätt: Gå in i menyn Zone (Larmzon), tryck <2> eller <8> tills Siren är markerat. Tryck sedan <Enter> för att växla tid. Fig 1: Gå in i menyn Zone Fig 2: Markera Home Fig 3: Tryck <Enter> för att växla Med denna inställning ljuder sirenen 1 min då larmet löser Med denna inställning ljuder sirenen 3 min då larmet löser 4.9. Inställning av ingångsfördröjning För varje larmzon bestäms om larmet ska fördröjas då zonen triggas, t.ex. för att hinna in och larma av innan. Hur man ändrar tid beskrivs i kapitel Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Zone (Larmzon), tryck <2> eller <8> för att välja Delay (Ingångsfördröjning). Tryck <Enter> för att växla, följt av <ESC>. Fig 1: Gå in i menyn Zone Fig 2: Markera Delay Fig 3: Tryck <Enter> för att växla Med denna inställning löser larmet direkt då Zon 1 triggas. Med denna inställning fördröjs larmet då Zon 1 triggas. Hur du ändrar tid beskrivs i Kap

13 4.10. Mata in alarmnummer Larmet kan lagra 6 olika telefonnummer. När larmet utlöses blir dessa telefonnummer uppringda i tur och ordning, upp till 3 gånger, tills någon svarar. Tillvägagångssätt: Öppna menyn Phone number (Telefonnummer). Tryck <4> eller <6> för att komma till det nummer du vill mata in/ändra, och tryck <Enter>. Mata in det telefonnummer du vill ange på denna plats tryck sedan på <Enter> för att spara. Fig 1: Gå in i menyn Fig 2: Välj nummerplats Fig 3: Mata in telefonnumret Phone number Fig 4: Tryck <Enter> för att spara Fig 5: Nummer 1 har sparats Radera alarmnummer Tillvägagångssätt: Öppna menyn Phone number (Telefonnummer). Tryck <4> eller <6> för att komma till det nummer du vill mata in/ändra. Tryck <8> för att välja Delete (Radera) och sedan <Enter>. Fig 1: Gå in i menyn Fig 2: Välj numret du vill Fig 3: Välj Delete och tryck Phone number radera <Enter> 12

14 4.12. Mata in / ändra SMS-nummer Larmet kan lagra 3 st SMS-nummer. När larmet löser kommer det skickas SMS till dessa nummer (Finns det behov av att skicka till fler mottagare kan t.ex. SMS-grupp, som är en gratistjänst, användas). Tillvägagångssätt: Öppna menyn SMS number (SMS nummer). Tryck <4> eller <6> för att komma till det nummer du vill mata in/ändra. Tryck <Enter> och mata in nummer. Tryck <Enter> för att spara. Fig 1: Gå in i menyn Fig 2: Välj SMS-plats Fig 3: Mata in SMS-numret. SMS number Tryck <Enter> Fig 4: Numret sparades 13. Radera SMS-nummer Tillvägagångssätt: Öppna menyn SMS number (SMS nummer). Tryck <4> eller <6> för att komma till det nummer du vill radera. Tryck <Enter>. Tryck därefter <8> för att välja Delete (Radera) och sedan <Enter> för att bekräfta. Fig 1: Gå in i menyn Fig 2: Välj det SMS-nummer Fig 3: Välj Delete och tryck SMS number du vill radera <Enter> 13

15 4.14. Röstinspelning Du kan spela in ett 10 sekunder långt röstmeddelande. När larmet löser ringer systemet upp dina larmnummer och spelar upp inspelningen, t.ex. Larm på Sveavägen - Larm på Sveavägen Tillvägagångssätt: Öppna menyn Recording (Inspelning) och börja inspelningen genom att trycka på Start recording (Spela in). Inspelningen avbryts automatiskt efter 10 sekunder. Du kan även avbryta inspelningen genom att trycka <Enter>. Fig 1: Gå in i menyn Recording Fig 2: Välj Start recordning Fig 3: Spela in under 10 sek Lyssna på inspelningen Tillvägagångssätt: Öppna menyn Recordning (Inspelning) och tryck <6> för att komma till Play (Spela upp) följt av <Enter>. Larmet börjar spela upp meddelandet. Du kan spela över meddelandet, om du inte är nöjd. Fig 1: Gå in i menyn Recording Fig 2: Tryck <6> för att välja Play Fig 3: Tryck <Enter> Inställning av datum Ange datum i formatet månad/dag/år. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Time (Tid). Tryck <6> för att välja Date (Datum). Mata in korrekt datum och tryck <Enter> för att spara. 14

16 Intervall: Månad: 01-12, dag: och år: Om datumet är utanför intervallet går det ej att spara. Fig 1: Gå in i menyn Time Fig 2: Välj Date Fig 3: Mata in datum och spara med <Enter> 17. Inställning av tid Tillvägagångssätt: Larmsystemet är inställt för 24-timmarsformat. Gå in i menyn Time (Tid). Tryck <6> för att välja Time (Klockslag). Mata in korrekt klockslag och tryck <Enter> för att spara. Fig 1: Gå in i menyn Time Fig 2: Du får upp Date Fig 3: Tryck <6> och välj Time Fig 4: Mata in tid Fig 4: Tryck <Enter> för att spara Tidsstyrd pålarmning När tidsstyrd pålarmning är inställt kommer systemet att larmas på varje dag vid det förinställda klockslaget. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Time. Date visas. Tryck <6> tills Timely arm är markerat. Tryck <Enter> och mata in önskad tid. Tryck 15

17 <Enter> igen för att spara. OBS. För att avaktivera den tidsstyrda pålarmningen matar du istället in klockslaget 24:00 följt av <Enter>. Fig 1: Gå in i menyn Time Fig 2: Du får upp Date Fig 3: Tryck <6> till Timely arm Tryck <Enter för att ändra Fig 4. Mata in klockslag Fig 5: Tryck <Enter> och spara Tidsstyrd avlarmning När tidsstyrd avlarmning är inställt kommer systemet att larmas av varje dag vid det förinställda klockslaget. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Time. Date visas. Tryck <6> tills Timely disarmarm är markerat. Tryck <Enter> och mata in önskad tid. Tryck <Enter> igen för att spara. OBS. För att avaktivera den tidsstyrda avlarmningen matar du istället in klockslaget 24:00 följt av <Enter>. Fig 1: Gå in i menyn Time Fig 2: Tryck <6> till Timely Fig 3: Mata in önskad avlarmdisarm. Tryck <Enter> ningstid följt av <Enter> OBS. För att inaktivera tidsstyrningen matas klockslaget 24:00 in följt av <Enter>. Kontrollera att Disable (Av) syns i displayen. 16

18 4.20. Inställning av trådlös siren Trådlösa sirener måste paras ihop med larmsystemet innan användning. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Wireless control (Trådlösa tillbehör). Tryck <Enter> för att ändra värdet på Control till Enable (Aktivera). Tryck <ESC> för att lämna menyn. Sätt den trådlösa siren du ska ansluta till systemet i parningsläge. Tryck sedan <SOS> och <ARM/STAY> på larmcentralen. Larmet sänder en trådlös signal till sirenen. När sirenen tagit emot signalen avges ett pip för lyckat resultat. Fig 1: Gå in i menyn Fig 2: Tryck <8> till Control Fig 3: Tryck <ESC> för att lämna Wireless Control Tryck <Enter> för Enable menyn Efter att ha aktiverat denna funktion, tryck <SOS> <ARM/STAY> på panelen, så sänds en signal till den trådlösa sirenen Kryptering av trådlös siren För att kommunicera med den trådlösa sirenen avges en signal från larmcentralen. Adressen för alla våra tillbehör är samma. Detta kan få till följd att ditt och grannars larmsystem kan påverka varandra om ni använder samma system. Vi rekommenderar därför att ändrar adressen till den trådlösa sirenen för att undvika detta. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Wireless Control (Trådlösa tillbehör). Tryck <8> för att markera Address, följt av <Enter>. Mata in en valfri sexsiffrig kod och tryck <Enter>. (Grundinställningen är ). Fig 1: Gå in i menyn Fig 2: Välj Address och Fig 3: Mata in valfri sexsiffrig Wireless Control tryck <Enter> kod följt av <Enter> 17

19 4.22. Ändra larmkod Larmkoden används för att kunna larma av av via larmpanelen (Pårespektive avlarmning kan även göras via fjärrkontrollen). Fabriksinställningen är Du rekommenderas att byta. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Välj Operate password (Larmkod). Mata in den sexsiffriga kod du önskar använda och tryck på <Enter> för att spara. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Operate password Fig 3: Mata in valfri sexsiffrig och tryck <Enter> kod följt av <Enter> Ändra administratörskod Administratörskoden används för att konfigurera systemet. Fabriksinställningen är Du rekommenderas att byta. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Program password (Adminstratörskod). Mata in valfri sexsiffrig kod och tryck <Enter> för att spara. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Program password Fig 3: Mata in valfri sexsiffrig och tryck <Enter> kod följt av <Enter> 18

20 4.24. Inställning av tid för utgångsfördröjning Med denna inställning kommer systemet att larmas på först efter att den inställda fördröjningstiden löpt ut. Du kan ställa in tiden mellan 1 99 sekunder. Fabriksinställningen är 40 sekunder. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Delay arm (Utgångsfördröjning). Mata in det antal sekunder som du önskar att pålarmningen fördröjs med och tryck därefter <Enter> för att spara. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Delay arm Fig 3: Mata in valfri tid i sekoch tryck <Enter> under följt av <Enter> Inställning av tid för ingångsfördröjning Med denna inställning kommer systemet att lösa först efter att den inställda fördröjningstiden löpt ut. Du kan ställa in tiden mellan 1 99 sekunder. Fabriksinställningen är 60 sekunder. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Delay alarm (Ingångsfördröjning). Mata in det antal sekunder du önskar fördröja att larmet löser med och tryck därefter <Enter> för att spara. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Delay alarm Fig 3: Mata in valfri tid i sekoch tryck <Enter> under följt av <Enter> 19

21 4.26. Röstbekräftelse vid på- respektive avlarmning Detta larm är försett med en funktion som möjliggör röstbekräftelse vid på- respektive avlarmning. Om användaren t.ex. trycker på knappen för avlarmning, på fjärrkontrollen, bekräftar larmet sin status med ett röstmeddelande som säger: System disarmed (Systemet avlarmat). Fabriksinställningen för röstbekräftelse är på, men du kan stänga av den om så önskas. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Voice promt (Röstbekräftelse). Tryck <Enter> för att växla från Enable (På) till Disable (Av). Tryck <ESC> för att avsluta. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Voice promt. Tryck Fig 3: Tryck <ESC> för att <Enter> för att växla avsluta Sirenbekräftelse vid på- respektive avlarmning. Om denna funktion aktiveras, så avger sirenen en kort pip då systemet larmas på respektive av. Fabriksinställningen är av. Denna inställning avser endast trådanslutna sirener. För trådlöst ansluten siren, se dess användarhandbok. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Siren promt (Sirenbekräftelse). Tryck <Enter> för att växla från Disable (Av) till Enable (På). Tryck <ESC> för att avsluta. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Siren promt. Tryck Fig 3: Tryck <ESC> för att <Enter> för att växla avsluta 20

22 4.28. Bakgrundsbelysning Knappsatsens och LCD-skärmens bakgrundsbelysning släcks automatiskt en kort stund efter senaste knapptryckning. Detta går att ändra så att bakgrundsbelysningen alltid är på. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Backlight on (Bakgrundsbelysning på). Tryck <Enter> för att växla från Disable (Av) till Enable (På). Tryck <ESC> för att avsluta. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Backlight on. Tryck Fig 3: Tryck <ESC> för att <Enter> för att växla avsluta Sireninställning i SOS-läge Fabriksinställningen är att sirenen inte ljuder då larmet löst av fjärrkontrollens SOS-knapp. Detta går att ändra efter eget önskemål. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Remote siren (Bakgrundsbelysning på). Tryck <Enter> för att växla från Disable (Av) till Enable (På). Tryck <ESC> för att avsluta. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Remote siren. Tryck Fig 3: Tryck <ESC> för att <Enter> för att växla avsluta 21

23 4.30. SMS-bekräftelse vid på- respektive avlarmning Larmsystemet har en funktion som möjliggör SMS-bekräftelse vid pårespektive avlarmning. Aktiveras detta skickas SMS-meddelande med larmets status till de förinställda numren då systemet t.ex. larmas av. Innehållet i SMS-meddelandet: Larma på: The system status: arm. (Systemet är pålarmat) Skalskydd: The system status: home arm. (Systemet är skalskyddat) Larma av: The system status: disarm. (Systemet är avlarmat) Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Arm disarm SMS (SMS Larm På/Av). Tryck <Enter> för att växla mellan Disable och Enable. Tryck <ESC> för att avsluta. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Arm disarm SMS. Fig 3: Tryck <ESC> för att Tryck <Enter> för att växla avsluta Tips. SMS:a texten #61# så svarar larmet med status byts ut mot din larmkod SMS-bekräftelse vid strömavbrott Om strömmen bryts kan larmet meddela detta via SMS till förinställda nummer. Fabriks-inställningen för denna funktion är av. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till AC Power ON/OFF (Ström På/Av). Tryck <Enter> för att växla mellan No SMS (Inga SMS) och Send SMS (Skicka SMS). Tryck <ESC> för att avsluta. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj AC Power ON/OFF. Fig 3: Tryck <ESC> för att Tryck <Enter> för att växla avsluta 22

24 4.32. Inställning av språk Språket i systemet kan ändras mellan Engelska och Kinesiska. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Language (Språk). Tryck <Enter> för att växla mellan Kinesiska och Engelska. Tryck <ESC> för att avsluta. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Language. Tryck Fig 3: Tryck <ESC> för att <Enter> för att växla avsluta Fabriksåterställning Om larmsystemet är instabilt eller krånglar kan du prova att fabriksåterställa det. Alla inställningar återgår då till sina ursprungliga. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Factory Setting (Fabriksåterställning). Kontrollera att Restore (Återställ) är markerat och tryck <Enter>. Vänta tills systemet startat om. OBS! Denna åtgärd kan inte ångras. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Factory setting. Fig 3: Vänta tills systemet Tryck <Enter> för att starta startat om 23

25 och handhavande Förlorad administratörskod Om administratörskoden gått förlorad måste systemet återställas. Tillvägagångssätt: Mata in koden när systemet är avlarmat. Efter denna åtgärd återgår alla inställningar till sina ursprungliga. Larmkoden blir och adminstratörskoden blir Fig 1: Tillse att larmet är av- Fig 2: Mata in Fig 3: Vänta tills systemet larmat Tryck <Enter> startat om Kapitel 5. Handhavande 5.1. Pålarmning ARM (Larma på) används för att larma på alla zoner. Detta läge används som regel då man lämnar t.ex. hemmet. Systemet kommer då att larma, oavsett om det är inbrott eller om det t.ex. brinner. Du kan larma på både via larmcentralen, fjärrkontroll och SMS. Är utgångsfördröjning aktivt kommer larmet pipa en gång i sekunden under den tiden. Larmcentral: Tryck <ARM>. Systemet kommer att larmas på. Systemet bekräftar med ett långt pip. Fjärrkontroll: Tryck på < >. Systemet kommer att larmas på. Telefon: SMS:a texten #1# till larmsystemet (Byt ut mot din larmkod). 24

26 Handhavande 5.2. Skalskydd STAY (Skalskydd) används för att larma på alla zoner förutom de du valt att inaktivera (Se Kap. 4.7). Detta läge kan användas t.ex. på natten då man är hemma. Då kan zoner med t.ex. dörrar, fönster och garage vara larmade, medan rörelsedetektorerna i hemmet är olarmade. Larmcentral: Tryck <STAY>. Systemet kommer att larmas på. Systemet bekräftar med ett långt pip. Fjärrkontroll: Tryck på < >. Systemet kommer att larmas på Avlarmning Avlarmning kan göras av två skäl. Det vanligaste är när du kommer hem, men det kan även vara aktuellt om larmet av någon anledning har löst. När systemet är avlarmat är alla zoner olarmade, förutom de du valt att alltid ha aktiva. Exempel på sådan zoner kan vara brandvarnare eller läckage-sensor (Se kap. 4.7). De zonerna larmar alltid, även om systemet i övrigt är olarmat. Larmcentral: Slå din kod följt av <Enter>. Systemet larmas av och bekräftar med två korta pip. Fjärrkontroll: Tryck på < >. Systemet larmas av. Telefon: SMS:a texten #2# till larmsystemet (Byt ut mot din larmkod). 25

27 Handhavande 5.4. Besvara larmsamtal När larmsystemet löser kommer eventuella sirener att ljuda samtidigt som larmet skickar SMS och ringer de förinställda numren. Om ingen svarar på det första numret kommer larmet automatiskt att ringa nästa. Systemet kommer att ringa alla förinställda nummer i vald ordning tre gånger. Om du svarar kommer du att höra den ditt inspelade röstmeddelande. Du kan då styra larmet från telefonen du svarat igenom knapptryckning. Lägger du istället på, utan knapptryckning, kommer larmsystemet att fortsätta ringa nästa nummer och därefter börja om cykeln från början. Knapptryckningar: (Varje knapptryckning avslutas med <#>) * = Lyssna på larminformation. 1 = Larmet tystnar, men är larmat. Systemet avbryter uppringningarna. 2 = Larmet tystnar och larmar av. Systemet avbryter uppringningarna. 3 = Larmet tystnar och den inbyggda mikrofonen aktiveras i 30 sekunder. Tryck <3> igen för att övervaka ytterliga 30 sekunder. 4 = Larmet upprättar ett högtalarsamtal i 30 sekunder. Denna funktion kan vara bra om systemet används som ett hjälplarm hos t.ex. äldre personer. OBS! Larmet kan ej styras från telefonen under tiden Fjärrstyrning Larmsystemet kan fjärrstyras från en telefon. Ring numret som tillhör det SIM-kort du installerat. Larmsystemet svarar genom att säga Please enter password (Var vänlig ange kod). Mata in din larmkod följt av <#>. Är koden rätt hörs Please enter instruction (Ange kommando). Är larmkoden felaktig hörs Wrong password (Felaktig larmkod). Ange då larmkoden på nytt. Knapptryckningar: (Varje knapptryckning avslutas med <#>) 1 = Larma på. Vid lyckat resultat hörs System armed (Pålarmat) 2 = Larma av. Vid lyckat resultat hörs System disarmed (Avlarmat) 26

28 Handhavande 3 = Övervakning. Larmets inbyggda mikrofon aktiveras i 30 sekunder. Tryck <3> igen för att övervaka ytterligare 30 sekunder. 4 = Larmet upprättar ett högtalarsamtal i 30 sekunder. Larmet kan ej manövreras under denna tid. Larmet kan även fjärrstyras via SMS. Skicka följande kommando i SMS: Funktion Kommando Larmet ger följande SMS-svar Skicka följande som SMS (Byt ut mot din larmkod.) Larma på #1# Set successful Larma av #2# Set successful Kolla IMEI-nummer #60# IMEI-nummer Kolla status #61# The system status: disarm (Av) The system status: arm (På) The system status: home arm (Skalskydd) 5.6. Nödlarm Larmsystemet kan användas som nödlarm om t.ex. en äldre person blir sjuk eller skadar sig eller man av annan anledning vill påkalla någons uppmärksamhet. Vid nödlarm kommer larmsystemet att både skicka SMS samt ringa upp telefonnumren i vald ordning. Du kan nödlarma på följande sätt: Larmcentral: Tryck på <SOS>. Larmet skickar då ett SMS med texten SOS Alarm Fjärrkontroll: Tryck på < >. Om du t.ex. larmar från fjärrkontroll nr 3 skickas ett SMS med texten 3 remote control SOS larm Nödknapp: Tryck på den enda knappen Använda larmet som telefon Då larmcentralen är avlarmad kan den användas som högtalartelefon. Slå numret du vill ringa på larmpanelen följt av <CALL>. Larmet avger då ett pip och telefonnumret syns i displayen. Samtalet avslutas genom att återigen trycka på <CALL> och larmet förblir avlarmat. 27

29 Handhavande och tekniska specifikationer 5.8. Larmlista Detta larmsystem lagrar de 30 senaste larmen. Om systemet larmat syns detta genom att -ikonen nere till vänster i displayen blinkar. När du avläst larmet slutar ikonen att blinka. Tillvägagångssätt för att avläsa larm: Då larmet är avlarmat, och System disarm syns i displayen, tryck på <ESC>. Tryck sedan <4> och <6> för att bläddra mellan larmen. Tryck <ESC> för att återgå. Om inget larm syns i listan visas No alarm record (Inga larm). Fig 1: Tryck <ESC> för att öppna Fig 2: Bläddra med <4> och <6> Fig 3: Tryck <ESC> för att återgå larmlistan Kapitel 6. Tekniska specifikationer Lista 1 Strömförsörjning Strömförbrukning standby Strömförbrukning vid larm Trådlös frekvens GSM-kompabilitet Känslighet för trådlös mottagning Störningsskydd Backupbatteri Sirenvolym Trådlösa sensorer Antal fjärrkontroller Arbetstemperatur Maximal luftfuktighet AC110~240V ±10% -> DV12V/1A 20 ma 400 ma 433MHz, PT2262/EV1527, 4.7MΩ 850/900/1800/1900 MHz 5mV/m 1V/m (inom frekvens 20~1000MHz) LI AAA 6 DC7,2V 110dB Max 100 st Max 8 st 0 C~+40 C 90% rh 28

30 Tekniska specifikationer och innehåll Lista 2 (Vid fabriksåterställning återställs nedanstående värden) Larmzon Pålarmat Skalskydd Avlarmat (Arm away) (Home arm) (Disarm) Larm-SMS Trådlös zon 1 På På Av 1 wireless zone Door alarm Trådlös zon 2 På Av Av 2 wireless zone Hall alarm Trådlös zon 3 På Av Av 3 wireless zone SOS alarm Trådlös zon 4 På Av Av 4 wireless zone SOS alarm Trådlös zon 5 På På På 5 wireless zone SOS alarm Trådlös zon 6 På På På 6 wireless zone SOS alarm Trådlös zon 7 10 På Av Av 7/8/9/10 wireless zone SOS alarm Trådbunden zon 1 4 På Av Av 1/2/3/4 wired zone SOS alarm SOS-knapp på larmpanel På Av På SOS alarm SOS-knapp på fjärrkontro På På På X remote control SOS alarm Administratörskod Larmkod Larmtid siren 60 sek Trådlös siren På Utgångsfördröjning 40 sek Ingångsfördröjning 60 sek Kapitel 7. Innehåll i förpackning (grundsats) Larmpanel LC-20 1 st Fjärrkontroller 2 st Trådbunden siren 1 st Rörelsedetektor 1 st Dörr/Fönstermagnet 1 st Strömadapter 1 st Manual 1 st 29

31 Skötselråd Kapitel 8. Skötselråd Larmcentralen innehåller avancerad teknologi och känslig utrustning. Det bör därför hanteras med omsorg. Följande råd är till för att du ska kunna hantera utrustningen korrekt och på så sätt förlänga livslängden. Placera larmcentralen och dess tillbehör utom barns räckvidd. Förvara larmcentralen torrt. Fuktighet kan orsaka kortslutning. Undvik plats där centralen kan utsättas för smuts t.ex. garage. Placera inte larmcentralen i väldigt varma utrymmen. Hög värme kan förkorta livslängd på larmcentral och batteri. Placera inte larmcentralen i väldigt kalla utrymmen. Kyla kan orsaka kondens som kan kortsluta centralens moderkort. Det rekommenderas att du kontrollerar funktionaliteten ibland. - Kontrollera så att larmcentralen kan larma på och av, ringa upp, ta emot signal från sensorer och att backup-batteriet fungerar. - Kontrollera så att de trådlösa tillbehören kan triggas (utlösas), har fungerande batteri och kan sända till larmcentralen. - Kontrollera så att SIM-kortet har mottagning och tillräckligt saldo. Eftersom systemet är igång dygnet runt är det viktigt att strömadaptern är ansluten till ett uttag med stabilt elnät. Var vänlig att koppla ifrån elanslutningen och stäng av larmcentralen om systemet ej skall användas under längre tid. Monter ej isär larmcentralen för reparation eller modifiering, utan SVEA Alarms godkännande, eftersom garantin då upphör att gälla. Hantera produkterna varsamt och undvik stötar samt extremt klimat. Larmet får inte, utan godkännande, vara inställt att ringa larmnummer, t.ex. lokal polis, 112 eller 911. Var vänlig och läs ovanstående skötselråd noga och följ instruktionerna i denna manual. Om utrustningen inte fungerar, kontakta omgående din återförsäljare, för information om tillvägagångssätt vid reklamation eller reparation. Vi strävar alltid efter att göra kunden nöjd. 30

32 Övriga tillbehör Kapitel 9. Övriga tillbehör Nedanstående tillbehör är några av de tillbehör som finns att beställa till din nya larmcentral. Kontakta din återförsäljare för mer information eller gå in på Signalrepeater Trådlös knappsats Trådlös siren med blixt Siren med blixt Trådlös larmknapp Trådlös rörelsedetektor för husdjur Trådlös läckagesensor Trådlös glaskrossensor Lycka till med ditt nya larm! Trådlös dörrmagnet för garageport Översättningen är Copyright-skyddad av SVEA Försäljnings AB Ver V1.0 31

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL Larm Säkerhetssystem SVE Egenskaper 1. INLEDNING... 4 1.1 Lådans innehåll... 4 1.2 Egenskaper... 4 1.3 Rekommendationer... 4 1.4 Varningar... 5 2. BESKRIVNING

Läs mer

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler 2 Viktigt Denna manual är medsänd under följande villkor och krav: Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA 0 07 08 0 Innehåll Lär känna ditt system Installation av centralenhet Centralenhetens arbetsstatus Tre sätt att styra larmsystemet Två sätt att programmera

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

UniAlert GSM. Artikelnummer: 11.227

UniAlert GSM. Artikelnummer: 11.227 UniAlert GSM Artikelnummer: 11.227 1 Innehållsförteckning Egenskaper 1 1. Systemöversikt 2 1.1 Identifiering 2 1.2 Montering av SIM-kort 3 1.3 Spänningsmatning 3 1.4 Kopplingsplint för in- och utgångar

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2 Ultrakompakt Larmsystem Användarhandbok V1.2 Innehåll 1 Vad är BRIX Dragon?... 4 1.1 Användningsområden... 4 1.2 Säkerhetsinformation... 5 1.3 Översikt... 6 1.4 Förberedelser för användning... 7 1.4.1

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual med reservation för tryckfel och felskrivningar Garanti Säljaren garanterar at hans produkter är fria från materialfel

Läs mer

SBX-3 Mini Tracker. Användare- och installationsmanual INTRODUKTION. Svenska. AxTech AB 2007

SBX-3 Mini Tracker. Användare- och installationsmanual INTRODUKTION. Svenska. AxTech AB 2007 AxTech AB 2007 SBX-3 Mini Tracker Användare- och installationsmanual INTRODUKTION Tack för att du valt att köpa en redknows SBX-3 produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla potential ber

Läs mer

MMS-kamera B1. Manual och komigånginstruktion

MMS-kamera B1. Manual och komigånginstruktion Paketets innehåll Ditt paket med MMS-kamera från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st MMS-kamera med inbyggd antenn 1 st nätaggregat 2 st trådlösa fjärrkontroller 1 st väggfäste 3 st små larmklistermärken

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

Bruksanvisning. TUTA S30 SMS Strömbrytare. Bruksanvisning på svenska, version 1.0 2011-11-01 motsvarar engelsk version 2.3

Bruksanvisning. TUTA S30 SMS Strömbrytare. Bruksanvisning på svenska, version 1.0 2011-11-01 motsvarar engelsk version 2.3 TUTA S30 SMS Strömbrytare Bruksanvisning Bruksanvisning på svenska, version 1.0 2011-11-01 motsvarar engelsk version 2.3 Sida - 1 - av 24 Tack för att du köpt Tuta S30 SMS Strömbrytare Tuta S30 SMS Strömbrytare

Läs mer

GeoSafe användarmanual

GeoSafe användarmanual GeoSafe användarmanual TRACKS YOU & YOUR STUFF EVERYWHERE! 1 . 1. Produktsammanfattning... 3 2. Användning... 3 2.1 I paketet... 3 2.2 Börja använda... 3 2.3 Statusindikation... 4 2.4 Fast installation...

Läs mer

Hemlarm Silver och Guld

Hemlarm Silver och Guld Användarmanual Hemlarm Silver och Guld Version 2011 1 Tack för förtroendet och välkommen som kund! Ett nytt larm från Svenska Alarm gör att du kan känna dig säker och trygg i ditt eget hem. Användarmanualen

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer