Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare. Användarmanual Svenska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare. Användarmanual Svenska"

Transkript

1 Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare Användarmanual Svenska

2 INNEHÅLL Kapitel 1. Egenskaper Kapitel 2. Introduktion av larmpanel. 4 Kapitel 3. Installation. 6 Kapitel 4. Systeminställningar Programmering Ansluta fjärrkontroll Radera fjärrkontroll Ansluta trådlösa tillbehör Radera trådlösa tillbehör Inställning av zonnamn Inställning av zontyp Sireninställningar Inställning av ingångsfördröjning Mata in alarmnummer Radera alarmnummer Mata in / ändra SMS-nummer Radera SMS-nummer Röstinspelning Lyssna på inspelning Inställning av datum Inställning av tid Tidsstyrd pålarmning Tidsstyrd avlarmning Inställning av trådlös siren Kryptering av trådlös siren

3 INNEHÅLL Ändra larmkod Ändra adminstratörskod Inställning av utgångsfördröjning Inställning av ingångsfördröjning Röstbekräftelse vid på- respektive avlarmning Sirenbekräftelse vid på- respektive avlarmning Bakgrundsbelysning Sireninställning i SOS-läge SMS-bekräftelse vid på- respektive avlarmning SMS-bekräftelse vid strömavbrott Inställning av språk Fabriksåterställning Förlorad administratörskod Kapitel 5. Handhavande Pålarmning Skalskydd Avlarmning Besvara larmsamtal Fjärrstyrning Nödlarm Använda larmet som telefon Larmlista Kapitel 6. Tekniska specifikationer Kapitel 7. Innehåll i förpackning Kapitel 8. Skötselråd

4 Egenskaper Kapitel 1. Egenskaper Snygg och avancerad larmpanel för enkelt handhavande. 128x64 punkters LCD-skärm med 24-timmars klockfunktion. 4 trådbundna och 10 trådlösa zoner. Varje zon klarar maximalt 10 sensorer. Upp till 8 fjärrkontroller kan anslutas. 1 reläanslutning som sluts vid larm (för t ex siren eller lampa). Inbyggd högtalare med digital röstuppläsning (engelskt språk). 10 sekunders lagringsutrymme för inspelning av larmfras. Upp till 6 telefonnummer kan lagras, för uppringning vid larm. Upp till 3 telefonnummer kan lagras, för att sända SMS vid larm. Möjlighet till tidsstyrd aktivering och avaktivering. Möjlighet att ringa telefonsamtal från larmet via högtalarfunktion. Snabbknappar för aktivering av larm eller skalskydd. 8 fördefinierade zonnamn (SOS, fire, gas, door, hall, window, balcony och boundary). Möjlighet till larmfördröjning för utvalda zoner. Trådlös inlärningskod för att enkelt ansluta fler trådlösa sensorer eller tillbehör. Fjärrstyrning via telefon och SMS för kontroll och aktivering av larm samt samtals- och avlyssningsfunktion. Larmet lagrar de 30 senaste larmen. Avläses från larmpanelen. Olika larmmöjligheter; larm, skalskydd, aktiveringsfördröjning samt Tidsstyrd på- respektive avlarmning Styr larmet via larmpanel, fjärrkontroll eller fjärrstyrning (Tel/SMS). Larmsamtal har prioritet även då systemet är upptaget med telefonsamtal. Inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri. Möjlighet att använda fjärrkontroller som larmknapp. 3

5 Introduktion av larmpanel Kapitel 2. Introduktion av larmpanel LCD-skärm. Upplösning 128x64 punkter. 2. Status-indikatorer POWER: Indikator för strömförsörjning och funktion - Fast sken indikerar normalt tillstånd med extern strömförsörjning. - Blinkande sken indikerar att extern strömförsörjning är bruten och systemet drivs av det inbyggda batteriet. SET: Indikator för systemstatus - Fast sken: Alla system är aktiverade. - Blinkande sken: Skalskyddet är aktiverat. - Släkt: Systemet är avaktiverat. SIGNAL: Indikator för trådlös signal - Blinkar då systemet kommunicerar med trådlösa tillbehör. ALARM: Indikator för utlöst larm - Långsamt blinkande sken: Ingångsfördröjning - Snabbt blinkande sken. Indikerar att larmet skickar SMS / ringer samtal. 3. Tryckknappspanel med följande funktioner (OBS. Tryck ej för hårt) ARM: Larma på. STAY: Larma endast på skalskydd. CALL: Ringa telefonsamtal. Slå numret du vill ringa och tryck CALL-knappen. Tryck på samma knapp för att avbryta. SOS: Då SOS trycks in löser larmet. SMS skickas samt telefonnummer kontaktas, i vald ordning. ESC: Radera senaste inmatning eller backa till förra läget. ENTER: Bekräfta. 4

6 Introduktion av larmpanel Trådbundna anslutningar 1 JDQ-1 Reläanslutning. Sluter då larmet löser 2 JDQ-2 Reläanslutning. Sluter då larmet löser 3 T_VCC 12-utgång (positiv) 4 T_GND 12-utgång (negativ) 5 SIREN+ Anslutning för siren (positiv) (röd kabel) 6 SIREN- Anslutning för siren (negativ) (svart kabel) 7 Zone 1 Trådbunden sensor 1: Stödjer både NO (Normalt Öppen) och NC (Normalt Sluten) 8 GND Jord 9 Zone 2 Trådbunden sensor 3: Stödjer både NO och NC 10 Zone 3 Trådbunden sensor 3: Stödjer både NO och NC 11 GND Jord 12 Zone 4 Trådbunden sensor 4: Stödjer både NO och NC Vid larm skickas följande SMS för trådbundna zoner: 1/2/3/4 Wired zone SOS Alarm. 5. Strömbrytare. Denna måste vara till, även då larmcentralen är nätansluten. 6. SIM-kortsplats. Notera att kortplatsen har en pil som anger riktning för ÖPPNA (OPEN) och STÄNG (LOCK). OBSERVERA: Installera/avlägsna aldrig SIM-kortet då systemet är igång. 5

7 Installation och systeminställningar Kapitel 3. Installation En korrekt installation av larmpanelen är viktig, både för att den ska fungera korrekt och för att den ska hålla länge. 1. Anslut de trådbundna tillbehör du avser att använda 2. Sätt i SIM-kortet (Tillse innan att PIN-koden på kortet är avslagen). 3. Sätt nätströmbrytaren i läge On (Till) 4. Anslut batterieliminatorn. Larmcentralen gör en uppstartskontroll och LED-lampan som visar att apparaten är nätansluten tänds. Om lampan ifråga INTE tänts, måste man starta om larmcentralen. OBS! Gör denna omstart tidigast 10 sekunder senare, eftersom upprepade till- och frånslag av larmcentralen är skadliga för dess livslängd. 5. Signalikonen och SIM-kortsikonen i displayen kommer att blinka medan larmcentralen söker kontakt med teleoperatören. SIMkortsikonen släcks när larmet fått kontakt med teleoperatören. 6. Kontrollera GSM-signalens styrka uppe till vänster i displayen. GSM-kommunikationen kan fungera dåligt, om det finns färre än tre streck i signalstyrkeikonen. Vänligen placera larmpanelen på en plats, där mottagningen av GSM-signalen är god samt kontrollera att SMS eller telefonfunktion fungerar. Kapitel 4. Systeminställningar 4.1. Programmering Alla inställningar görs från inställningsmenyn. För att navigera mellan de olika menyalternativen tryck på <2>, <4>, <6> eller <8> för att gå upp, ner, höger eller vänster. För att gå in i inställningsmenyn måste larmet vara av. Mata sedan in din kod bestående av 6 siffror (vid leverans är koden ). Tryck sedan på <Enter>. Larmpanelen kvitterar med ett pip och LED-lampan SET tänds. 6

8 Fig 1: Avlarmat Fig 2: Mata in kod Fig 3: Bekräfta med <Enter> 4.2. Ansluta fjärrkontroll Larmet stöder maximalt 8 st fjärrkontroller. Extra fjärrkontroller måste paras ihop med larmet för att kunna användas. Parningskoden får varken vara tom eller densamma som larmets lösenord. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Remote control (Fjärrkontroll), tryck 4 eller 6 för att välja aktuell fjärrkontroll, tryck <8> tills Pair (Para ihop) är markerat och tryck sedan <Enter>. Tryck direkt efter på valfri knapp på den fjärrkontroll du vill registrera. Larmet avger två pip för att bekräfta att fjärrkontrollen registrerats. Om larmet avger fyra pip och visar Error. Repeat Code är fjärrkontrollen registrerad på annan plats. Fig. 1: Öppna menyn Fig 2: Välj numret på fjärr- Fig 3: Vänta på signal Fjärrkontroll kontrollen, tryck <Pair> Fig 4A: Fjärrkontroll Fig 4B: Fjärrkontrollen har Fig 5: Tryck <ENTER> för att registrerad registrerats tidigare spara OBS! Trådlös knappsats / larmknapp ska registreras som fjärrkontroll. 7

9 4.3. Radera fjärrkontroll Om en fjärrkontroll förloras eller skadas ska den raderas från larmcentralen. Efter att ha raderats kan den inte längre styra larmet. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Remote control (Fjärrkontroll), tryck <4> eller <6> för att välja den aktuella fjärrkontrollen, tryck <8> tills Delete (Radera) är markerat och tryck sedan på <Enter>. Fig. 1: Öppna menyn Fig 2: Välj den fjärrkontroll du Fig 3: Tryck <ENTER> för att Fjärrkontroll vill radera bekräfta 4.4. Ansluta trådlösa tillbehör Detta larmsystem har 10 trådlösa larmzoner. Till varje zon kan upp till 10 trådlösa tillbehör anslutas. Alla tillbehör, t.ex. dörrmagneter eller IRdetektorer måste paras ihop med larmet innan de fungerar. Parningskoden får varken vara tom eller densamma som larmkoden. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Zone (Larmzon), tryck <4> eller <6> för att välja sensor, tryck <8> tills Pair (Para ihop) är markerat. Tryck sedan <Enter> för att bekräfta. Trigga den sensor du valt att lägga till, genom att t.ex. starta den. Larmet avger två pip för att bekräfta att sensorn regi-strerats. Tryck därefter <Enter> för att spara. Om larmet avger fyra pip och visar Error. Repeat Code är sensorn registrerad på annan plats. Fig 1: Gå in i menyn Zone Fig 2: Välj zon och tryck <ENTER> Fig 3: Trigga sensorn 8

10 Fig 4A: Sensorn registrerad Fig 4B: Larmet har samma kod Fig 5: Tryck <Enter> för att som sensorn spara 4.5. Radera trådlösa sensorer Trådlösa tillbehör som inte längre används bör raderas. De kan inte utlösa larmet efter att ha blivit raderade. Om flera sensorer är registrerade på samma zon raderas alla på samma zon. Man får sedan ansluta de kvarvarande sensorer på nytt (Se Kapitel 4.4) Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Zone (Larmzon), tryck <4> eller <6> för att välja den sensor du vill koppla bort. Tryck <8> tills Delete (Radera) är markerat, tryck därefter <Enter> för att bekräfta. Fig 1: Gå in i menyn Zone Fig 2: Välj zon med 4 och 6 Fig 3: Välj Delete och tryck <Enter> 4.6. Inställning av zonnamn Larmzonerna kan benämnas olika, så att larmcentralen kan sända ut meddelande om vilken zon som larmat. Det finns åtta olika namn: SOS, Fire (Brand), Gas, Foor (Dörr), Hall, Window (fönster), Balcony (balkong) och Boundary (Gräns). I Kapitel 6 framgår larmets fabriksinställningar. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Zone (Larmzon), tryck <4> eller <6> för att välja larmzon, och tryck sedan <2> eller <8> tills Place (Plats) är markerat. Tryck <Enter> för att växla mellan de olika platsbeteckningarna. Tryck <Back> för att återgå. 9

11 Fig 1: Gå in i menyn Zone Fig 2: Välj Place (Plats) Fig 3: Tryck <Enter> för att växla Med denna inställning skickas: 1wireless zone fire alarm som SMS-meddelande. Med denna inställning skickas: 1wireless zone gas alarm som SMS-meddelande. Ett larmmedelande har följande format: [1 ~ 10] wireless zone [platsbetäckning] alarm. Om du t.ex. har angett att zon 4 är Window kommer det stå 4 wireless zone window alarm i ditt larmmeddelande Inställning av zontyp I normalfallet löser larmet då en sensor triggas. Ibland vill man dock att vissa zoner skall vara pålarmade, medan andra zoner ska vara avlarmade. Ett sådant exempel kan vara då man är hemma och kanske bara vill att dörr- och fönstermagneter skall vara pålarmade. Vissa zoner vill man kanske ha aktiverade alltid, oavsett larmets status, till exempel brandvarnaren eller läckagedetektorn. Sådana zoner, även kallat 24hzon, kan då få systemet att larma, även om systemet är avlarmat. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Zone (Larmzon), tryck <2> eller <8> tills HOME (Skalskydd) är markerat, tryck <Enter> för att växla mellan Enable (aktiverad) och Disable (Inaktiverad). Tryck <ESC> när du är färdig. Inställningarna för hur zonen ska reagera vid OUT (Pålarmat) och DISARM (Avlarmat) ställs in på samma sätt. Fig 1: Gå in i menyn Zone Fig 2: Markera Home Fig 3: Tryck <Enter> för att växla Med denna inställning larmar inte Zon 1 då skalskyddet är aktiverat. Med denna inställning larmar Zon 1 då skalskyddet är aktiverat. 10

12 4.8. Sireninställningar Som standard ljuder sirenen under 1 minut, då larmet har löst ut. Tiden kan dock justeras efter ditt önskemål och ställas in mellan 0 5 minuter. 0 visas som Disabled (Avaktiverad) på skärmen. Detta betyder att sirenen inte kommer att ljuda då larmet det löser. Tillvägagånssätt: Gå in i menyn Zone (Larmzon), tryck <2> eller <8> tills Siren är markerat. Tryck sedan <Enter> för att växla tid. Fig 1: Gå in i menyn Zone Fig 2: Markera Home Fig 3: Tryck <Enter> för att växla Med denna inställning ljuder sirenen 1 min då larmet löser Med denna inställning ljuder sirenen 3 min då larmet löser 4.9. Inställning av ingångsfördröjning För varje larmzon bestäms om larmet ska fördröjas då zonen triggas, t.ex. för att hinna in och larma av innan. Hur man ändrar tid beskrivs i kapitel Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Zone (Larmzon), tryck <2> eller <8> för att välja Delay (Ingångsfördröjning). Tryck <Enter> för att växla, följt av <ESC>. Fig 1: Gå in i menyn Zone Fig 2: Markera Delay Fig 3: Tryck <Enter> för att växla Med denna inställning löser larmet direkt då Zon 1 triggas. Med denna inställning fördröjs larmet då Zon 1 triggas. Hur du ändrar tid beskrivs i Kap

13 4.10. Mata in alarmnummer Larmet kan lagra 6 olika telefonnummer. När larmet utlöses blir dessa telefonnummer uppringda i tur och ordning, upp till 3 gånger, tills någon svarar. Tillvägagångssätt: Öppna menyn Phone number (Telefonnummer). Tryck <4> eller <6> för att komma till det nummer du vill mata in/ändra, och tryck <Enter>. Mata in det telefonnummer du vill ange på denna plats tryck sedan på <Enter> för att spara. Fig 1: Gå in i menyn Fig 2: Välj nummerplats Fig 3: Mata in telefonnumret Phone number Fig 4: Tryck <Enter> för att spara Fig 5: Nummer 1 har sparats Radera alarmnummer Tillvägagångssätt: Öppna menyn Phone number (Telefonnummer). Tryck <4> eller <6> för att komma till det nummer du vill mata in/ändra. Tryck <8> för att välja Delete (Radera) och sedan <Enter>. Fig 1: Gå in i menyn Fig 2: Välj numret du vill Fig 3: Välj Delete och tryck Phone number radera <Enter> 12

14 4.12. Mata in / ändra SMS-nummer Larmet kan lagra 3 st SMS-nummer. När larmet löser kommer det skickas SMS till dessa nummer (Finns det behov av att skicka till fler mottagare kan t.ex. SMS-grupp, som är en gratistjänst, användas). Tillvägagångssätt: Öppna menyn SMS number (SMS nummer). Tryck <4> eller <6> för att komma till det nummer du vill mata in/ändra. Tryck <Enter> och mata in nummer. Tryck <Enter> för att spara. Fig 1: Gå in i menyn Fig 2: Välj SMS-plats Fig 3: Mata in SMS-numret. SMS number Tryck <Enter> Fig 4: Numret sparades 13. Radera SMS-nummer Tillvägagångssätt: Öppna menyn SMS number (SMS nummer). Tryck <4> eller <6> för att komma till det nummer du vill radera. Tryck <Enter>. Tryck därefter <8> för att välja Delete (Radera) och sedan <Enter> för att bekräfta. Fig 1: Gå in i menyn Fig 2: Välj det SMS-nummer Fig 3: Välj Delete och tryck SMS number du vill radera <Enter> 13

15 4.14. Röstinspelning Du kan spela in ett 10 sekunder långt röstmeddelande. När larmet löser ringer systemet upp dina larmnummer och spelar upp inspelningen, t.ex. Larm på Sveavägen - Larm på Sveavägen Tillvägagångssätt: Öppna menyn Recording (Inspelning) och börja inspelningen genom att trycka på Start recording (Spela in). Inspelningen avbryts automatiskt efter 10 sekunder. Du kan även avbryta inspelningen genom att trycka <Enter>. Fig 1: Gå in i menyn Recording Fig 2: Välj Start recordning Fig 3: Spela in under 10 sek Lyssna på inspelningen Tillvägagångssätt: Öppna menyn Recordning (Inspelning) och tryck <6> för att komma till Play (Spela upp) följt av <Enter>. Larmet börjar spela upp meddelandet. Du kan spela över meddelandet, om du inte är nöjd. Fig 1: Gå in i menyn Recording Fig 2: Tryck <6> för att välja Play Fig 3: Tryck <Enter> Inställning av datum Ange datum i formatet månad/dag/år. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Time (Tid). Tryck <6> för att välja Date (Datum). Mata in korrekt datum och tryck <Enter> för att spara. 14

16 Intervall: Månad: 01-12, dag: och år: Om datumet är utanför intervallet går det ej att spara. Fig 1: Gå in i menyn Time Fig 2: Välj Date Fig 3: Mata in datum och spara med <Enter> 17. Inställning av tid Tillvägagångssätt: Larmsystemet är inställt för 24-timmarsformat. Gå in i menyn Time (Tid). Tryck <6> för att välja Time (Klockslag). Mata in korrekt klockslag och tryck <Enter> för att spara. Fig 1: Gå in i menyn Time Fig 2: Du får upp Date Fig 3: Tryck <6> och välj Time Fig 4: Mata in tid Fig 4: Tryck <Enter> för att spara Tidsstyrd pålarmning När tidsstyrd pålarmning är inställt kommer systemet att larmas på varje dag vid det förinställda klockslaget. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Time. Date visas. Tryck <6> tills Timely arm är markerat. Tryck <Enter> och mata in önskad tid. Tryck 15

17 <Enter> igen för att spara. OBS. För att avaktivera den tidsstyrda pålarmningen matar du istället in klockslaget 24:00 följt av <Enter>. Fig 1: Gå in i menyn Time Fig 2: Du får upp Date Fig 3: Tryck <6> till Timely arm Tryck <Enter för att ändra Fig 4. Mata in klockslag Fig 5: Tryck <Enter> och spara Tidsstyrd avlarmning När tidsstyrd avlarmning är inställt kommer systemet att larmas av varje dag vid det förinställda klockslaget. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Time. Date visas. Tryck <6> tills Timely disarmarm är markerat. Tryck <Enter> och mata in önskad tid. Tryck <Enter> igen för att spara. OBS. För att avaktivera den tidsstyrda avlarmningen matar du istället in klockslaget 24:00 följt av <Enter>. Fig 1: Gå in i menyn Time Fig 2: Tryck <6> till Timely Fig 3: Mata in önskad avlarmdisarm. Tryck <Enter> ningstid följt av <Enter> OBS. För att inaktivera tidsstyrningen matas klockslaget 24:00 in följt av <Enter>. Kontrollera att Disable (Av) syns i displayen. 16

18 4.20. Inställning av trådlös siren Trådlösa sirener måste paras ihop med larmsystemet innan användning. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Wireless control (Trådlösa tillbehör). Tryck <Enter> för att ändra värdet på Control till Enable (Aktivera). Tryck <ESC> för att lämna menyn. Sätt den trådlösa siren du ska ansluta till systemet i parningsläge. Tryck sedan <SOS> och <ARM/STAY> på larmcentralen. Larmet sänder en trådlös signal till sirenen. När sirenen tagit emot signalen avges ett pip för lyckat resultat. Fig 1: Gå in i menyn Fig 2: Tryck <8> till Control Fig 3: Tryck <ESC> för att lämna Wireless Control Tryck <Enter> för Enable menyn Efter att ha aktiverat denna funktion, tryck <SOS> <ARM/STAY> på panelen, så sänds en signal till den trådlösa sirenen Kryptering av trådlös siren För att kommunicera med den trådlösa sirenen avges en signal från larmcentralen. Adressen för alla våra tillbehör är samma. Detta kan få till följd att ditt och grannars larmsystem kan påverka varandra om ni använder samma system. Vi rekommenderar därför att ändrar adressen till den trådlösa sirenen för att undvika detta. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Wireless Control (Trådlösa tillbehör). Tryck <8> för att markera Address, följt av <Enter>. Mata in en valfri sexsiffrig kod och tryck <Enter>. (Grundinställningen är ). Fig 1: Gå in i menyn Fig 2: Välj Address och Fig 3: Mata in valfri sexsiffrig Wireless Control tryck <Enter> kod följt av <Enter> 17

19 4.22. Ändra larmkod Larmkoden används för att kunna larma av av via larmpanelen (Pårespektive avlarmning kan även göras via fjärrkontrollen). Fabriksinställningen är Du rekommenderas att byta. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Välj Operate password (Larmkod). Mata in den sexsiffriga kod du önskar använda och tryck på <Enter> för att spara. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Operate password Fig 3: Mata in valfri sexsiffrig och tryck <Enter> kod följt av <Enter> Ändra administratörskod Administratörskoden används för att konfigurera systemet. Fabriksinställningen är Du rekommenderas att byta. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Program password (Adminstratörskod). Mata in valfri sexsiffrig kod och tryck <Enter> för att spara. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Program password Fig 3: Mata in valfri sexsiffrig och tryck <Enter> kod följt av <Enter> 18

20 4.24. Inställning av tid för utgångsfördröjning Med denna inställning kommer systemet att larmas på först efter att den inställda fördröjningstiden löpt ut. Du kan ställa in tiden mellan 1 99 sekunder. Fabriksinställningen är 40 sekunder. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Delay arm (Utgångsfördröjning). Mata in det antal sekunder som du önskar att pålarmningen fördröjs med och tryck därefter <Enter> för att spara. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Delay arm Fig 3: Mata in valfri tid i sekoch tryck <Enter> under följt av <Enter> Inställning av tid för ingångsfördröjning Med denna inställning kommer systemet att lösa först efter att den inställda fördröjningstiden löpt ut. Du kan ställa in tiden mellan 1 99 sekunder. Fabriksinställningen är 60 sekunder. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Delay alarm (Ingångsfördröjning). Mata in det antal sekunder du önskar fördröja att larmet löser med och tryck därefter <Enter> för att spara. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Delay alarm Fig 3: Mata in valfri tid i sekoch tryck <Enter> under följt av <Enter> 19

21 4.26. Röstbekräftelse vid på- respektive avlarmning Detta larm är försett med en funktion som möjliggör röstbekräftelse vid på- respektive avlarmning. Om användaren t.ex. trycker på knappen för avlarmning, på fjärrkontrollen, bekräftar larmet sin status med ett röstmeddelande som säger: System disarmed (Systemet avlarmat). Fabriksinställningen för röstbekräftelse är på, men du kan stänga av den om så önskas. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Voice promt (Röstbekräftelse). Tryck <Enter> för att växla från Enable (På) till Disable (Av). Tryck <ESC> för att avsluta. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Voice promt. Tryck Fig 3: Tryck <ESC> för att <Enter> för att växla avsluta Sirenbekräftelse vid på- respektive avlarmning. Om denna funktion aktiveras, så avger sirenen en kort pip då systemet larmas på respektive av. Fabriksinställningen är av. Denna inställning avser endast trådanslutna sirener. För trådlöst ansluten siren, se dess användarhandbok. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Siren promt (Sirenbekräftelse). Tryck <Enter> för att växla från Disable (Av) till Enable (På). Tryck <ESC> för att avsluta. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Siren promt. Tryck Fig 3: Tryck <ESC> för att <Enter> för att växla avsluta 20

22 4.28. Bakgrundsbelysning Knappsatsens och LCD-skärmens bakgrundsbelysning släcks automatiskt en kort stund efter senaste knapptryckning. Detta går att ändra så att bakgrundsbelysningen alltid är på. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Backlight on (Bakgrundsbelysning på). Tryck <Enter> för att växla från Disable (Av) till Enable (På). Tryck <ESC> för att avsluta. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Backlight on. Tryck Fig 3: Tryck <ESC> för att <Enter> för att växla avsluta Sireninställning i SOS-läge Fabriksinställningen är att sirenen inte ljuder då larmet löst av fjärrkontrollens SOS-knapp. Detta går att ändra efter eget önskemål. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Remote siren (Bakgrundsbelysning på). Tryck <Enter> för att växla från Disable (Av) till Enable (På). Tryck <ESC> för att avsluta. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Remote siren. Tryck Fig 3: Tryck <ESC> för att <Enter> för att växla avsluta 21

23 4.30. SMS-bekräftelse vid på- respektive avlarmning Larmsystemet har en funktion som möjliggör SMS-bekräftelse vid pårespektive avlarmning. Aktiveras detta skickas SMS-meddelande med larmets status till de förinställda numren då systemet t.ex. larmas av. Innehållet i SMS-meddelandet: Larma på: The system status: arm. (Systemet är pålarmat) Skalskydd: The system status: home arm. (Systemet är skalskyddat) Larma av: The system status: disarm. (Systemet är avlarmat) Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Arm disarm SMS (SMS Larm På/Av). Tryck <Enter> för att växla mellan Disable och Enable. Tryck <ESC> för att avsluta. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Arm disarm SMS. Fig 3: Tryck <ESC> för att Tryck <Enter> för att växla avsluta Tips. SMS:a texten #61# så svarar larmet med status byts ut mot din larmkod SMS-bekräftelse vid strömavbrott Om strömmen bryts kan larmet meddela detta via SMS till förinställda nummer. Fabriks-inställningen för denna funktion är av. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till AC Power ON/OFF (Ström På/Av). Tryck <Enter> för att växla mellan No SMS (Inga SMS) och Send SMS (Skicka SMS). Tryck <ESC> för att avsluta. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj AC Power ON/OFF. Fig 3: Tryck <ESC> för att Tryck <Enter> för att växla avsluta 22

24 4.32. Inställning av språk Språket i systemet kan ändras mellan Engelska och Kinesiska. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Language (Språk). Tryck <Enter> för att växla mellan Kinesiska och Engelska. Tryck <ESC> för att avsluta. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Language. Tryck Fig 3: Tryck <ESC> för att <Enter> för att växla avsluta Fabriksåterställning Om larmsystemet är instabilt eller krånglar kan du prova att fabriksåterställa det. Alla inställningar återgår då till sina ursprungliga. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Factory Setting (Fabriksåterställning). Kontrollera att Restore (Återställ) är markerat och tryck <Enter>. Vänta tills systemet startat om. OBS! Denna åtgärd kan inte ångras. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Factory setting. Fig 3: Vänta tills systemet Tryck <Enter> för att starta startat om 23

25 och handhavande Förlorad administratörskod Om administratörskoden gått förlorad måste systemet återställas. Tillvägagångssätt: Mata in koden när systemet är avlarmat. Efter denna åtgärd återgår alla inställningar till sina ursprungliga. Larmkoden blir och adminstratörskoden blir Fig 1: Tillse att larmet är av- Fig 2: Mata in Fig 3: Vänta tills systemet larmat Tryck <Enter> startat om Kapitel 5. Handhavande 5.1. Pålarmning ARM (Larma på) används för att larma på alla zoner. Detta läge används som regel då man lämnar t.ex. hemmet. Systemet kommer då att larma, oavsett om det är inbrott eller om det t.ex. brinner. Du kan larma på både via larmcentralen, fjärrkontroll och SMS. Är utgångsfördröjning aktivt kommer larmet pipa en gång i sekunden under den tiden. Larmcentral: Tryck <ARM>. Systemet kommer att larmas på. Systemet bekräftar med ett långt pip. Fjärrkontroll: Tryck på < >. Systemet kommer att larmas på. Telefon: SMS:a texten #1# till larmsystemet (Byt ut mot din larmkod). 24

26 Handhavande 5.2. Skalskydd STAY (Skalskydd) används för att larma på alla zoner förutom de du valt att inaktivera (Se Kap. 4.7). Detta läge kan användas t.ex. på natten då man är hemma. Då kan zoner med t.ex. dörrar, fönster och garage vara larmade, medan rörelsedetektorerna i hemmet är olarmade. Larmcentral: Tryck <STAY>. Systemet kommer att larmas på. Systemet bekräftar med ett långt pip. Fjärrkontroll: Tryck på < >. Systemet kommer att larmas på Avlarmning Avlarmning kan göras av två skäl. Det vanligaste är när du kommer hem, men det kan även vara aktuellt om larmet av någon anledning har löst. När systemet är avlarmat är alla zoner olarmade, förutom de du valt att alltid ha aktiva. Exempel på sådan zoner kan vara brandvarnare eller läckage-sensor (Se kap. 4.7). De zonerna larmar alltid, även om systemet i övrigt är olarmat. Larmcentral: Slå din kod följt av <Enter>. Systemet larmas av och bekräftar med två korta pip. Fjärrkontroll: Tryck på < >. Systemet larmas av. Telefon: SMS:a texten #2# till larmsystemet (Byt ut mot din larmkod). 25

27 Handhavande 5.4. Besvara larmsamtal När larmsystemet löser kommer eventuella sirener att ljuda samtidigt som larmet skickar SMS och ringer de förinställda numren. Om ingen svarar på det första numret kommer larmet automatiskt att ringa nästa. Systemet kommer att ringa alla förinställda nummer i vald ordning tre gånger. Om du svarar kommer du att höra den ditt inspelade röstmeddelande. Du kan då styra larmet från telefonen du svarat igenom knapptryckning. Lägger du istället på, utan knapptryckning, kommer larmsystemet att fortsätta ringa nästa nummer och därefter börja om cykeln från början. Knapptryckningar: (Varje knapptryckning avslutas med <#>) * = Lyssna på larminformation. 1 = Larmet tystnar, men är larmat. Systemet avbryter uppringningarna. 2 = Larmet tystnar och larmar av. Systemet avbryter uppringningarna. 3 = Larmet tystnar och den inbyggda mikrofonen aktiveras i 30 sekunder. Tryck <3> igen för att övervaka ytterliga 30 sekunder. 4 = Larmet upprättar ett högtalarsamtal i 30 sekunder. Denna funktion kan vara bra om systemet används som ett hjälplarm hos t.ex. äldre personer. OBS! Larmet kan ej styras från telefonen under tiden Fjärrstyrning Larmsystemet kan fjärrstyras från en telefon. Ring numret som tillhör det SIM-kort du installerat. Larmsystemet svarar genom att säga Please enter password (Var vänlig ange kod). Mata in din larmkod följt av <#>. Är koden rätt hörs Please enter instruction (Ange kommando). Är larmkoden felaktig hörs Wrong password (Felaktig larmkod). Ange då larmkoden på nytt. Knapptryckningar: (Varje knapptryckning avslutas med <#>) 1 = Larma på. Vid lyckat resultat hörs System armed (Pålarmat) 2 = Larma av. Vid lyckat resultat hörs System disarmed (Avlarmat) 26

28 Handhavande 3 = Övervakning. Larmets inbyggda mikrofon aktiveras i 30 sekunder. Tryck <3> igen för att övervaka ytterligare 30 sekunder. 4 = Larmet upprättar ett högtalarsamtal i 30 sekunder. Larmet kan ej manövreras under denna tid. Larmet kan även fjärrstyras via SMS. Skicka följande kommando i SMS: Funktion Kommando Larmet ger följande SMS-svar Skicka följande som SMS (Byt ut mot din larmkod.) Larma på #1# Set successful Larma av #2# Set successful Kolla IMEI-nummer #60# IMEI-nummer Kolla status #61# The system status: disarm (Av) The system status: arm (På) The system status: home arm (Skalskydd) 5.6. Nödlarm Larmsystemet kan användas som nödlarm om t.ex. en äldre person blir sjuk eller skadar sig eller man av annan anledning vill påkalla någons uppmärksamhet. Vid nödlarm kommer larmsystemet att både skicka SMS samt ringa upp telefonnumren i vald ordning. Du kan nödlarma på följande sätt: Larmcentral: Tryck på <SOS>. Larmet skickar då ett SMS med texten SOS Alarm Fjärrkontroll: Tryck på < >. Om du t.ex. larmar från fjärrkontroll nr 3 skickas ett SMS med texten 3 remote control SOS larm Nödknapp: Tryck på den enda knappen Använda larmet som telefon Då larmcentralen är avlarmad kan den användas som högtalartelefon. Slå numret du vill ringa på larmpanelen följt av <CALL>. Larmet avger då ett pip och telefonnumret syns i displayen. Samtalet avslutas genom att återigen trycka på <CALL> och larmet förblir avlarmat. 27

29 Handhavande och tekniska specifikationer 5.8. Larmlista Detta larmsystem lagrar de 30 senaste larmen. Om systemet larmat syns detta genom att -ikonen nere till vänster i displayen blinkar. När du avläst larmet slutar ikonen att blinka. Tillvägagångssätt för att avläsa larm: Då larmet är avlarmat, och System disarm syns i displayen, tryck på <ESC>. Tryck sedan <4> och <6> för att bläddra mellan larmen. Tryck <ESC> för att återgå. Om inget larm syns i listan visas No alarm record (Inga larm). Fig 1: Tryck <ESC> för att öppna Fig 2: Bläddra med <4> och <6> Fig 3: Tryck <ESC> för att återgå larmlistan Kapitel 6. Tekniska specifikationer Lista 1 Strömförsörjning Strömförbrukning standby Strömförbrukning vid larm Trådlös frekvens GSM-kompabilitet Känslighet för trådlös mottagning Störningsskydd Backupbatteri Sirenvolym Trådlösa sensorer Antal fjärrkontroller Arbetstemperatur Maximal luftfuktighet AC110~240V ±10% -> DV12V/1A 20 ma 400 ma 433MHz, PT2262/EV1527, 4.7MΩ 850/900/1800/1900 MHz 5mV/m 1V/m (inom frekvens 20~1000MHz) LI AAA 6 DC7,2V 110dB Max 100 st Max 8 st 0 C~+40 C 90% rh 28

30 Tekniska specifikationer och innehåll Lista 2 (Vid fabriksåterställning återställs nedanstående värden) Larmzon Pålarmat Skalskydd Avlarmat (Arm away) (Home arm) (Disarm) Larm-SMS Trådlös zon 1 På På Av 1 wireless zone Door alarm Trådlös zon 2 På Av Av 2 wireless zone Hall alarm Trådlös zon 3 På Av Av 3 wireless zone SOS alarm Trådlös zon 4 På Av Av 4 wireless zone SOS alarm Trådlös zon 5 På På På 5 wireless zone SOS alarm Trådlös zon 6 På På På 6 wireless zone SOS alarm Trådlös zon 7 10 På Av Av 7/8/9/10 wireless zone SOS alarm Trådbunden zon 1 4 På Av Av 1/2/3/4 wired zone SOS alarm SOS-knapp på larmpanel På Av På SOS alarm SOS-knapp på fjärrkontro På På På X remote control SOS alarm Administratörskod Larmkod Larmtid siren 60 sek Trådlös siren På Utgångsfördröjning 40 sek Ingångsfördröjning 60 sek Kapitel 7. Innehåll i förpackning (grundsats) Larmpanel LC-20 1 st Fjärrkontroller 2 st Trådbunden siren 1 st Rörelsedetektor 1 st Dörr/Fönstermagnet 1 st Strömadapter 1 st Manual 1 st 29

31 Skötselråd Kapitel 8. Skötselråd Larmcentralen innehåller avancerad teknologi och känslig utrustning. Det bör därför hanteras med omsorg. Följande råd är till för att du ska kunna hantera utrustningen korrekt och på så sätt förlänga livslängden. Placera larmcentralen och dess tillbehör utom barns räckvidd. Förvara larmcentralen torrt. Fuktighet kan orsaka kortslutning. Undvik plats där centralen kan utsättas för smuts t.ex. garage. Placera inte larmcentralen i väldigt varma utrymmen. Hög värme kan förkorta livslängd på larmcentral och batteri. Placera inte larmcentralen i väldigt kalla utrymmen. Kyla kan orsaka kondens som kan kortsluta centralens moderkort. Det rekommenderas att du kontrollerar funktionaliteten ibland. - Kontrollera så att larmcentralen kan larma på och av, ringa upp, ta emot signal från sensorer och att backup-batteriet fungerar. - Kontrollera så att de trådlösa tillbehören kan triggas (utlösas), har fungerande batteri och kan sända till larmcentralen. - Kontrollera så att SIM-kortet har mottagning och tillräckligt saldo. Eftersom systemet är igång dygnet runt är det viktigt att strömadaptern är ansluten till ett uttag med stabilt elnät. Var vänlig att koppla ifrån elanslutningen och stäng av larmcentralen om systemet ej skall användas under längre tid. Monter ej isär larmcentralen för reparation eller modifiering, utan SVEA Alarms godkännande, eftersom garantin då upphör att gälla. Hantera produkterna varsamt och undvik stötar samt extremt klimat. Larmet får inte, utan godkännande, vara inställt att ringa larmnummer, t.ex. lokal polis, 112 eller 911. Var vänlig och läs ovanstående skötselråd noga och följ instruktionerna i denna manual. Om utrustningen inte fungerar, kontakta omgående din återförsäljare, för information om tillvägagångssätt vid reklamation eller reparation. Vi strävar alltid efter att göra kunden nöjd. 30

32 Övriga tillbehör Kapitel 9. Övriga tillbehör Nedanstående tillbehör är några av de tillbehör som finns att beställa till din nya larmcentral. Kontakta din återförsäljare för mer information eller gå in på Signalrepeater Trådlös knappsats Trådlös siren med blixt Siren med blixt Trådlös larmknapp Trådlös rörelsedetektor för husdjur Trådlös läckagesensor Trådlös glaskrossensor Lycka till med ditt nya larm! Trådlös dörrmagnet för garageport Översättningen är Copyright-skyddad av SVEA Försäljnings AB Ver V1.0 31

Larmcentral LC-12 med GSM-uppringare

Larmcentral LC-12 med GSM-uppringare Larmcentral LC-12 med GSM-uppringare Användarmanual Svenska INNEHÅLL Kapitel 1. Inledning.... 3 Kapitel 2. Egenskaper. 3 Kapitel 3. Introduktion av larmpanel. 4 Kapitel 4. Installation. 4 4.1. Installera

Läs mer

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 Innehållsförteckning Introduktion... 6 1.1 Funktioner... 6 Kom igång... 7 2.1 Huvudenheten... 7 2.2 Sätt i SIM Kortet... 10 2.3 Starta huvudenheten... 10 2.4 Huvudenhetens

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 18-11-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 18-11-2015 HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 18-11-2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 6 1.1 Larmets funktioner... 6... 7 2. Kom igång... 7 2.1 Huvudenheten... 7 2.2 Sätt i SIM kortet... 10 2.3 Starta huvudenheten...

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Display Display Tangentbord

Display Display Tangentbord 2. LÄGENHETSDISPLAY Display Displayen kommunicerar med HemNoden via en RS485- buss och inkluderar en alfanumerisk display med 4 x 20 tecken och ett svenskt tangentbord med 64 tangenter. Med hjälp av displayen

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se:

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se: ESIM 110 Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan. Se: http://www.eldes.lt/downloads-and-support/manuals-and-video-tutorials/ axema

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation....... 2. Funktion......... 3. Användningsområden......... 4. Tekniska specifikationer......... 5. Komma igång

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion GSM Larmsystem SE-MAJ01 Installationsoch Användarinstruktion 2008-09-01 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Grundfunktioner... 3 Anslutningar och indikatorer... 3 På larmets baksida... 3 Indikatorer på frontpanelen...

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3 (larmklass

Läs mer

Användaremanual JA-80 OASIS

Användaremanual JA-80 OASIS Användaremanual JA-80 OASIS 1 Innehåll Kära OASIS användare Kära OASiS användare...3 Vad är ett larmsystem?... 3 System tillträdes koder (kort)...3 1. System inställningar (pålarmning)... 4 2. Under pålarmnings

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Home Larm Air. www.homelarm.se

Home Larm Air. www.homelarm.se Home Larm Air www.homelarm.se 1 Innehåll 1. Om Home Larm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen...

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Anläggningsansvarig Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Välkommen till Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.5 axema Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 -

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

www.homelarm.se Home Larm X1 Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

www.homelarm.se Home Larm X1 Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA www.homelarm.se Home Larm X1 Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 Lär känna ditt system 7 Installation av centralenhet 8 Centralenhetens arbetsstatus 10 Tre sätt att styra larmsystemet 11 Två

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

LARM www.induohome.com LARMPAKET GSM

LARM www.induohome.com LARMPAKET GSM LARMPAKET GSM LARM www.induohome.com Larm för olika behov Induo Home har fyra larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag,

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android 2 3 Gå in på ikoner Välj inställningar (1) Dra Wi-fi knappen av till höger så att den ändrar namn till på. 1 Anslutning sker

Läs mer

Förord Tack för att Ni köpt vår GSM säkerhet larmsystem! Systemet kommer att hålla ditt hem och egendom säkert dygnet runt.

Förord Tack för att Ni köpt vår GSM säkerhet larmsystem! Systemet kommer att hålla ditt hem och egendom säkert dygnet runt. Förord Tack för att Ni köpt vår GSM säkerhet larmsystem! Systemet kommer att hålla ditt hem och egendom säkert dygnet runt. GSM Larmet antar den mest avancerade digital säkerhetsteknik med hög tillförlitlighet

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA T PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 06 0 08 Lär känna ditt system Medföljande tillbehör Centralenhetens arbetsstatus Tre sätt att kontrollera systemet Installera centralenheten Röstguide

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

Användarmanual. Mobeye i110. SW version 3.N

Användarmanual. Mobeye i110. SW version 3.N Användarmanual Mobeye i110 SW version 3.N Innehållsförteckning 1. Hur man använder Mobeye 4 1.1 Bli redo i tre steg 4 1.2 Steg 1: SIM-kort 4 1.3 Steg 2: Placera batterierna 5 1.4 Steg 3: Programmera telefonnummer

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA 0 07 08 0 Innehåll Lär känna ditt system Installation av centralenhet Centralenhetens arbetsstatus Tre sätt att styra larmsystemet Två sätt att programmera

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

UniAlert GSM. Artikelnummer: 11.227

UniAlert GSM. Artikelnummer: 11.227 UniAlert GSM Artikelnummer: 11.227 1 Innehållsförteckning Egenskaper 1 1. Systemöversikt 2 1.1 Identifiering 2 1.2 Montering av SIM-kort 3 1.3 Spänningsmatning 3 1.4 Kopplingsplint för in- och utgångar

Läs mer