Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare. Användarmanual Svenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare. Användarmanual Svenska"

Transkript

1 Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare Användarmanual Svenska

2 INNEHÅLL Kapitel 1. Egenskaper Kapitel 2. Introduktion av larmpanel. 4 Kapitel 3. Installation. 6 Kapitel 4. Systeminställningar Programmering Ansluta fjärrkontroll Radera fjärrkontroll Ansluta trådlösa tillbehör Radera trådlösa tillbehör Inställning av zonnamn Inställning av zontyp Sireninställningar Inställning av ingångsfördröjning Mata in alarmnummer Radera alarmnummer Mata in / ändra SMS-nummer Radera SMS-nummer Röstinspelning Lyssna på inspelning Inställning av datum Inställning av tid Tidsstyrd pålarmning Tidsstyrd avlarmning Inställning av trådlös siren Kryptering av trådlös siren

3 INNEHÅLL Ändra larmkod Ändra adminstratörskod Inställning av utgångsfördröjning Inställning av ingångsfördröjning Röstbekräftelse vid på- respektive avlarmning Sirenbekräftelse vid på- respektive avlarmning Bakgrundsbelysning Sireninställning i SOS-läge SMS-bekräftelse vid på- respektive avlarmning SMS-bekräftelse vid strömavbrott Inställning av språk Fabriksåterställning Förlorad administratörskod Kapitel 5. Handhavande Pålarmning Skalskydd Avlarmning Besvara larmsamtal Fjärrstyrning Nödlarm Använda larmet som telefon Larmlista Kapitel 6. Tekniska specifikationer Kapitel 7. Innehåll i förpackning Kapitel 8. Skötselråd

4 Egenskaper Kapitel 1. Egenskaper Snygg och avancerad larmpanel för enkelt handhavande. 128x64 punkters LCD-skärm med 24-timmars klockfunktion. 4 trådbundna och 10 trådlösa zoner. Varje zon klarar maximalt 10 sensorer. Upp till 8 fjärrkontroller kan anslutas. 1 reläanslutning som sluts vid larm (för t ex siren eller lampa). Inbyggd högtalare med digital röstuppläsning (engelskt språk). 10 sekunders lagringsutrymme för inspelning av larmfras. Upp till 6 telefonnummer kan lagras, för uppringning vid larm. Upp till 3 telefonnummer kan lagras, för att sända SMS vid larm. Möjlighet till tidsstyrd aktivering och avaktivering. Möjlighet att ringa telefonsamtal från larmet via högtalarfunktion. Snabbknappar för aktivering av larm eller skalskydd. 8 fördefinierade zonnamn (SOS, fire, gas, door, hall, window, balcony och boundary). Möjlighet till larmfördröjning för utvalda zoner. Trådlös inlärningskod för att enkelt ansluta fler trådlösa sensorer eller tillbehör. Fjärrstyrning via telefon och SMS för kontroll och aktivering av larm samt samtals- och avlyssningsfunktion. Larmet lagrar de 30 senaste larmen. Avläses från larmpanelen. Olika larmmöjligheter; larm, skalskydd, aktiveringsfördröjning samt Tidsstyrd på- respektive avlarmning Styr larmet via larmpanel, fjärrkontroll eller fjärrstyrning (Tel/SMS). Larmsamtal har prioritet även då systemet är upptaget med telefonsamtal. Inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri. Möjlighet att använda fjärrkontroller som larmknapp. 3

5 Introduktion av larmpanel Kapitel 2. Introduktion av larmpanel LCD-skärm. Upplösning 128x64 punkter. 2. Status-indikatorer POWER: Indikator för strömförsörjning och funktion - Fast sken indikerar normalt tillstånd med extern strömförsörjning. - Blinkande sken indikerar att extern strömförsörjning är bruten och systemet drivs av det inbyggda batteriet. SET: Indikator för systemstatus - Fast sken: Alla system är aktiverade. - Blinkande sken: Skalskyddet är aktiverat. - Släkt: Systemet är avaktiverat. SIGNAL: Indikator för trådlös signal - Blinkar då systemet kommunicerar med trådlösa tillbehör. ALARM: Indikator för utlöst larm - Långsamt blinkande sken: Ingångsfördröjning - Snabbt blinkande sken. Indikerar att larmet skickar SMS / ringer samtal. 3. Tryckknappspanel med följande funktioner (OBS. Tryck ej för hårt) ARM: Larma på. STAY: Larma endast på skalskydd. CALL: Ringa telefonsamtal. Slå numret du vill ringa och tryck CALL-knappen. Tryck på samma knapp för att avbryta. SOS: Då SOS trycks in löser larmet. SMS skickas samt telefonnummer kontaktas, i vald ordning. ESC: Radera senaste inmatning eller backa till förra läget. ENTER: Bekräfta. 4

6 Introduktion av larmpanel Trådbundna anslutningar 1 JDQ-1 Reläanslutning. Sluter då larmet löser 2 JDQ-2 Reläanslutning. Sluter då larmet löser 3 T_VCC 12-utgång (positiv) 4 T_GND 12-utgång (negativ) 5 SIREN+ Anslutning för siren (positiv) (röd kabel) 6 SIREN- Anslutning för siren (negativ) (svart kabel) 7 Zone 1 Trådbunden sensor 1: Stödjer både NO (Normalt Öppen) och NC (Normalt Sluten) 8 GND Jord 9 Zone 2 Trådbunden sensor 3: Stödjer både NO och NC 10 Zone 3 Trådbunden sensor 3: Stödjer både NO och NC 11 GND Jord 12 Zone 4 Trådbunden sensor 4: Stödjer både NO och NC Vid larm skickas följande SMS för trådbundna zoner: 1/2/3/4 Wired zone SOS Alarm. 5. Strömbrytare. Denna måste vara till, även då larmcentralen är nätansluten. 6. SIM-kortsplats. Notera att kortplatsen har en pil som anger riktning för ÖPPNA (OPEN) och STÄNG (LOCK). OBSERVERA: Installera/avlägsna aldrig SIM-kortet då systemet är igång. 5

7 Installation och systeminställningar Kapitel 3. Installation En korrekt installation av larmpanelen är viktig, både för att den ska fungera korrekt och för att den ska hålla länge. 1. Anslut de trådbundna tillbehör du avser att använda 2. Sätt i SIM-kortet (Tillse innan att PIN-koden på kortet är avslagen). 3. Sätt nätströmbrytaren i läge On (Till) 4. Anslut batterieliminatorn. Larmcentralen gör en uppstartskontroll och LED-lampan som visar att apparaten är nätansluten tänds. Om lampan ifråga INTE tänts, måste man starta om larmcentralen. OBS! Gör denna omstart tidigast 10 sekunder senare, eftersom upprepade till- och frånslag av larmcentralen är skadliga för dess livslängd. 5. Signalikonen och SIM-kortsikonen i displayen kommer att blinka medan larmcentralen söker kontakt med teleoperatören. SIMkortsikonen släcks när larmet fått kontakt med teleoperatören. 6. Kontrollera GSM-signalens styrka uppe till vänster i displayen. GSM-kommunikationen kan fungera dåligt, om det finns färre än tre streck i signalstyrkeikonen. Vänligen placera larmpanelen på en plats, där mottagningen av GSM-signalen är god samt kontrollera att SMS eller telefonfunktion fungerar. Kapitel 4. Systeminställningar 4.1. Programmering Alla inställningar görs från inställningsmenyn. För att navigera mellan de olika menyalternativen tryck på <2>, <4>, <6> eller <8> för att gå upp, ner, höger eller vänster. För att gå in i inställningsmenyn måste larmet vara av. Mata sedan in din kod bestående av 6 siffror (vid leverans är koden ). Tryck sedan på <Enter>. Larmpanelen kvitterar med ett pip och LED-lampan SET tänds. 6

8 Fig 1: Avlarmat Fig 2: Mata in kod Fig 3: Bekräfta med <Enter> 4.2. Ansluta fjärrkontroll Larmet stöder maximalt 8 st fjärrkontroller. Extra fjärrkontroller måste paras ihop med larmet för att kunna användas. Parningskoden får varken vara tom eller densamma som larmets lösenord. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Remote control (Fjärrkontroll), tryck 4 eller 6 för att välja aktuell fjärrkontroll, tryck <8> tills Pair (Para ihop) är markerat och tryck sedan <Enter>. Tryck direkt efter på valfri knapp på den fjärrkontroll du vill registrera. Larmet avger två pip för att bekräfta att fjärrkontrollen registrerats. Om larmet avger fyra pip och visar Error. Repeat Code är fjärrkontrollen registrerad på annan plats. Fig. 1: Öppna menyn Fig 2: Välj numret på fjärr- Fig 3: Vänta på signal Fjärrkontroll kontrollen, tryck <Pair> Fig 4A: Fjärrkontroll Fig 4B: Fjärrkontrollen har Fig 5: Tryck <ENTER> för att registrerad registrerats tidigare spara OBS! Trådlös knappsats / larmknapp ska registreras som fjärrkontroll. 7

9 4.3. Radera fjärrkontroll Om en fjärrkontroll förloras eller skadas ska den raderas från larmcentralen. Efter att ha raderats kan den inte längre styra larmet. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Remote control (Fjärrkontroll), tryck <4> eller <6> för att välja den aktuella fjärrkontrollen, tryck <8> tills Delete (Radera) är markerat och tryck sedan på <Enter>. Fig. 1: Öppna menyn Fig 2: Välj den fjärrkontroll du Fig 3: Tryck <ENTER> för att Fjärrkontroll vill radera bekräfta 4.4. Ansluta trådlösa tillbehör Detta larmsystem har 10 trådlösa larmzoner. Till varje zon kan upp till 10 trådlösa tillbehör anslutas. Alla tillbehör, t.ex. dörrmagneter eller IRdetektorer måste paras ihop med larmet innan de fungerar. Parningskoden får varken vara tom eller densamma som larmkoden. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Zone (Larmzon), tryck <4> eller <6> för att välja sensor, tryck <8> tills Pair (Para ihop) är markerat. Tryck sedan <Enter> för att bekräfta. Trigga den sensor du valt att lägga till, genom att t.ex. starta den. Larmet avger två pip för att bekräfta att sensorn regi-strerats. Tryck därefter <Enter> för att spara. Om larmet avger fyra pip och visar Error. Repeat Code är sensorn registrerad på annan plats. Fig 1: Gå in i menyn Zone Fig 2: Välj zon och tryck <ENTER> Fig 3: Trigga sensorn 8

10 Fig 4A: Sensorn registrerad Fig 4B: Larmet har samma kod Fig 5: Tryck <Enter> för att som sensorn spara 4.5. Radera trådlösa sensorer Trådlösa tillbehör som inte längre används bör raderas. De kan inte utlösa larmet efter att ha blivit raderade. Om flera sensorer är registrerade på samma zon raderas alla på samma zon. Man får sedan ansluta de kvarvarande sensorer på nytt (Se Kapitel 4.4) Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Zone (Larmzon), tryck <4> eller <6> för att välja den sensor du vill koppla bort. Tryck <8> tills Delete (Radera) är markerat, tryck därefter <Enter> för att bekräfta. Fig 1: Gå in i menyn Zone Fig 2: Välj zon med 4 och 6 Fig 3: Välj Delete och tryck <Enter> 4.6. Inställning av zonnamn Larmzonerna kan benämnas olika, så att larmcentralen kan sända ut meddelande om vilken zon som larmat. Det finns åtta olika namn: SOS, Fire (Brand), Gas, Foor (Dörr), Hall, Window (fönster), Balcony (balkong) och Boundary (Gräns). I Kapitel 6 framgår larmets fabriksinställningar. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Zone (Larmzon), tryck <4> eller <6> för att välja larmzon, och tryck sedan <2> eller <8> tills Place (Plats) är markerat. Tryck <Enter> för att växla mellan de olika platsbeteckningarna. Tryck <Back> för att återgå. 9

11 Fig 1: Gå in i menyn Zone Fig 2: Välj Place (Plats) Fig 3: Tryck <Enter> för att växla Med denna inställning skickas: 1wireless zone fire alarm som SMS-meddelande. Med denna inställning skickas: 1wireless zone gas alarm som SMS-meddelande. Ett larmmedelande har följande format: [1 ~ 10] wireless zone [platsbetäckning] alarm. Om du t.ex. har angett att zon 4 är Window kommer det stå 4 wireless zone window alarm i ditt larmmeddelande Inställning av zontyp I normalfallet löser larmet då en sensor triggas. Ibland vill man dock att vissa zoner skall vara pålarmade, medan andra zoner ska vara avlarmade. Ett sådant exempel kan vara då man är hemma och kanske bara vill att dörr- och fönstermagneter skall vara pålarmade. Vissa zoner vill man kanske ha aktiverade alltid, oavsett larmets status, till exempel brandvarnaren eller läckagedetektorn. Sådana zoner, även kallat 24hzon, kan då få systemet att larma, även om systemet är avlarmat. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Zone (Larmzon), tryck <2> eller <8> tills HOME (Skalskydd) är markerat, tryck <Enter> för att växla mellan Enable (aktiverad) och Disable (Inaktiverad). Tryck <ESC> när du är färdig. Inställningarna för hur zonen ska reagera vid OUT (Pålarmat) och DISARM (Avlarmat) ställs in på samma sätt. Fig 1: Gå in i menyn Zone Fig 2: Markera Home Fig 3: Tryck <Enter> för att växla Med denna inställning larmar inte Zon 1 då skalskyddet är aktiverat. Med denna inställning larmar Zon 1 då skalskyddet är aktiverat. 10

12 4.8. Sireninställningar Som standard ljuder sirenen under 1 minut, då larmet har löst ut. Tiden kan dock justeras efter ditt önskemål och ställas in mellan 0 5 minuter. 0 visas som Disabled (Avaktiverad) på skärmen. Detta betyder att sirenen inte kommer att ljuda då larmet det löser. Tillvägagånssätt: Gå in i menyn Zone (Larmzon), tryck <2> eller <8> tills Siren är markerat. Tryck sedan <Enter> för att växla tid. Fig 1: Gå in i menyn Zone Fig 2: Markera Home Fig 3: Tryck <Enter> för att växla Med denna inställning ljuder sirenen 1 min då larmet löser Med denna inställning ljuder sirenen 3 min då larmet löser 4.9. Inställning av ingångsfördröjning För varje larmzon bestäms om larmet ska fördröjas då zonen triggas, t.ex. för att hinna in och larma av innan. Hur man ändrar tid beskrivs i kapitel Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Zone (Larmzon), tryck <2> eller <8> för att välja Delay (Ingångsfördröjning). Tryck <Enter> för att växla, följt av <ESC>. Fig 1: Gå in i menyn Zone Fig 2: Markera Delay Fig 3: Tryck <Enter> för att växla Med denna inställning löser larmet direkt då Zon 1 triggas. Med denna inställning fördröjs larmet då Zon 1 triggas. Hur du ändrar tid beskrivs i Kap

13 4.10. Mata in alarmnummer Larmet kan lagra 6 olika telefonnummer. När larmet utlöses blir dessa telefonnummer uppringda i tur och ordning, upp till 3 gånger, tills någon svarar. Tillvägagångssätt: Öppna menyn Phone number (Telefonnummer). Tryck <4> eller <6> för att komma till det nummer du vill mata in/ändra, och tryck <Enter>. Mata in det telefonnummer du vill ange på denna plats tryck sedan på <Enter> för att spara. Fig 1: Gå in i menyn Fig 2: Välj nummerplats Fig 3: Mata in telefonnumret Phone number Fig 4: Tryck <Enter> för att spara Fig 5: Nummer 1 har sparats Radera alarmnummer Tillvägagångssätt: Öppna menyn Phone number (Telefonnummer). Tryck <4> eller <6> för att komma till det nummer du vill mata in/ändra. Tryck <8> för att välja Delete (Radera) och sedan <Enter>. Fig 1: Gå in i menyn Fig 2: Välj numret du vill Fig 3: Välj Delete och tryck Phone number radera <Enter> 12

14 4.12. Mata in / ändra SMS-nummer Larmet kan lagra 3 st SMS-nummer. När larmet löser kommer det skickas SMS till dessa nummer (Finns det behov av att skicka till fler mottagare kan t.ex. SMS-grupp, som är en gratistjänst, användas). Tillvägagångssätt: Öppna menyn SMS number (SMS nummer). Tryck <4> eller <6> för att komma till det nummer du vill mata in/ändra. Tryck <Enter> och mata in nummer. Tryck <Enter> för att spara. Fig 1: Gå in i menyn Fig 2: Välj SMS-plats Fig 3: Mata in SMS-numret. SMS number Tryck <Enter> Fig 4: Numret sparades 13. Radera SMS-nummer Tillvägagångssätt: Öppna menyn SMS number (SMS nummer). Tryck <4> eller <6> för att komma till det nummer du vill radera. Tryck <Enter>. Tryck därefter <8> för att välja Delete (Radera) och sedan <Enter> för att bekräfta. Fig 1: Gå in i menyn Fig 2: Välj det SMS-nummer Fig 3: Välj Delete och tryck SMS number du vill radera <Enter> 13

15 4.14. Röstinspelning Du kan spela in ett 10 sekunder långt röstmeddelande. När larmet löser ringer systemet upp dina larmnummer och spelar upp inspelningen, t.ex. Larm på Sveavägen - Larm på Sveavägen Tillvägagångssätt: Öppna menyn Recording (Inspelning) och börja inspelningen genom att trycka på Start recording (Spela in). Inspelningen avbryts automatiskt efter 10 sekunder. Du kan även avbryta inspelningen genom att trycka <Enter>. Fig 1: Gå in i menyn Recording Fig 2: Välj Start recordning Fig 3: Spela in under 10 sek Lyssna på inspelningen Tillvägagångssätt: Öppna menyn Recordning (Inspelning) och tryck <6> för att komma till Play (Spela upp) följt av <Enter>. Larmet börjar spela upp meddelandet. Du kan spela över meddelandet, om du inte är nöjd. Fig 1: Gå in i menyn Recording Fig 2: Tryck <6> för att välja Play Fig 3: Tryck <Enter> Inställning av datum Ange datum i formatet månad/dag/år. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Time (Tid). Tryck <6> för att välja Date (Datum). Mata in korrekt datum och tryck <Enter> för att spara. 14

16 Intervall: Månad: 01-12, dag: och år: Om datumet är utanför intervallet går det ej att spara. Fig 1: Gå in i menyn Time Fig 2: Välj Date Fig 3: Mata in datum och spara med <Enter> 17. Inställning av tid Tillvägagångssätt: Larmsystemet är inställt för 24-timmarsformat. Gå in i menyn Time (Tid). Tryck <6> för att välja Time (Klockslag). Mata in korrekt klockslag och tryck <Enter> för att spara. Fig 1: Gå in i menyn Time Fig 2: Du får upp Date Fig 3: Tryck <6> och välj Time Fig 4: Mata in tid Fig 4: Tryck <Enter> för att spara Tidsstyrd pålarmning När tidsstyrd pålarmning är inställt kommer systemet att larmas på varje dag vid det förinställda klockslaget. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Time. Date visas. Tryck <6> tills Timely arm är markerat. Tryck <Enter> och mata in önskad tid. Tryck 15

17 <Enter> igen för att spara. OBS. För att avaktivera den tidsstyrda pålarmningen matar du istället in klockslaget 24:00 följt av <Enter>. Fig 1: Gå in i menyn Time Fig 2: Du får upp Date Fig 3: Tryck <6> till Timely arm Tryck <Enter för att ändra Fig 4. Mata in klockslag Fig 5: Tryck <Enter> och spara Tidsstyrd avlarmning När tidsstyrd avlarmning är inställt kommer systemet att larmas av varje dag vid det förinställda klockslaget. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Time. Date visas. Tryck <6> tills Timely disarmarm är markerat. Tryck <Enter> och mata in önskad tid. Tryck <Enter> igen för att spara. OBS. För att avaktivera den tidsstyrda avlarmningen matar du istället in klockslaget 24:00 följt av <Enter>. Fig 1: Gå in i menyn Time Fig 2: Tryck <6> till Timely Fig 3: Mata in önskad avlarmdisarm. Tryck <Enter> ningstid följt av <Enter> OBS. För att inaktivera tidsstyrningen matas klockslaget 24:00 in följt av <Enter>. Kontrollera att Disable (Av) syns i displayen. 16

18 4.20. Inställning av trådlös siren Trådlösa sirener måste paras ihop med larmsystemet innan användning. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Wireless control (Trådlösa tillbehör). Tryck <Enter> för att ändra värdet på Control till Enable (Aktivera). Tryck <ESC> för att lämna menyn. Sätt den trådlösa siren du ska ansluta till systemet i parningsläge. Tryck sedan <SOS> och <ARM/STAY> på larmcentralen. Larmet sänder en trådlös signal till sirenen. När sirenen tagit emot signalen avges ett pip för lyckat resultat. Fig 1: Gå in i menyn Fig 2: Tryck <8> till Control Fig 3: Tryck <ESC> för att lämna Wireless Control Tryck <Enter> för Enable menyn Efter att ha aktiverat denna funktion, tryck <SOS> <ARM/STAY> på panelen, så sänds en signal till den trådlösa sirenen Kryptering av trådlös siren För att kommunicera med den trådlösa sirenen avges en signal från larmcentralen. Adressen för alla våra tillbehör är samma. Detta kan få till följd att ditt och grannars larmsystem kan påverka varandra om ni använder samma system. Vi rekommenderar därför att ändrar adressen till den trådlösa sirenen för att undvika detta. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Wireless Control (Trådlösa tillbehör). Tryck <8> för att markera Address, följt av <Enter>. Mata in en valfri sexsiffrig kod och tryck <Enter>. (Grundinställningen är ). Fig 1: Gå in i menyn Fig 2: Välj Address och Fig 3: Mata in valfri sexsiffrig Wireless Control tryck <Enter> kod följt av <Enter> 17

19 4.22. Ändra larmkod Larmkoden används för att kunna larma av av via larmpanelen (Pårespektive avlarmning kan även göras via fjärrkontrollen). Fabriksinställningen är Du rekommenderas att byta. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Välj Operate password (Larmkod). Mata in den sexsiffriga kod du önskar använda och tryck på <Enter> för att spara. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Operate password Fig 3: Mata in valfri sexsiffrig och tryck <Enter> kod följt av <Enter> Ändra administratörskod Administratörskoden används för att konfigurera systemet. Fabriksinställningen är Du rekommenderas att byta. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Program password (Adminstratörskod). Mata in valfri sexsiffrig kod och tryck <Enter> för att spara. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Program password Fig 3: Mata in valfri sexsiffrig och tryck <Enter> kod följt av <Enter> 18

20 4.24. Inställning av tid för utgångsfördröjning Med denna inställning kommer systemet att larmas på först efter att den inställda fördröjningstiden löpt ut. Du kan ställa in tiden mellan 1 99 sekunder. Fabriksinställningen är 40 sekunder. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Delay arm (Utgångsfördröjning). Mata in det antal sekunder som du önskar att pålarmningen fördröjs med och tryck därefter <Enter> för att spara. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Delay arm Fig 3: Mata in valfri tid i sekoch tryck <Enter> under följt av <Enter> Inställning av tid för ingångsfördröjning Med denna inställning kommer systemet att lösa först efter att den inställda fördröjningstiden löpt ut. Du kan ställa in tiden mellan 1 99 sekunder. Fabriksinställningen är 60 sekunder. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Delay alarm (Ingångsfördröjning). Mata in det antal sekunder du önskar fördröja att larmet löser med och tryck därefter <Enter> för att spara. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Delay alarm Fig 3: Mata in valfri tid i sekoch tryck <Enter> under följt av <Enter> 19

21 4.26. Röstbekräftelse vid på- respektive avlarmning Detta larm är försett med en funktion som möjliggör röstbekräftelse vid på- respektive avlarmning. Om användaren t.ex. trycker på knappen för avlarmning, på fjärrkontrollen, bekräftar larmet sin status med ett röstmeddelande som säger: System disarmed (Systemet avlarmat). Fabriksinställningen för röstbekräftelse är på, men du kan stänga av den om så önskas. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Voice promt (Röstbekräftelse). Tryck <Enter> för att växla från Enable (På) till Disable (Av). Tryck <ESC> för att avsluta. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Voice promt. Tryck Fig 3: Tryck <ESC> för att <Enter> för att växla avsluta Sirenbekräftelse vid på- respektive avlarmning. Om denna funktion aktiveras, så avger sirenen en kort pip då systemet larmas på respektive av. Fabriksinställningen är av. Denna inställning avser endast trådanslutna sirener. För trådlöst ansluten siren, se dess användarhandbok. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Siren promt (Sirenbekräftelse). Tryck <Enter> för att växla från Disable (Av) till Enable (På). Tryck <ESC> för att avsluta. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Siren promt. Tryck Fig 3: Tryck <ESC> för att <Enter> för att växla avsluta 20

22 4.28. Bakgrundsbelysning Knappsatsens och LCD-skärmens bakgrundsbelysning släcks automatiskt en kort stund efter senaste knapptryckning. Detta går att ändra så att bakgrundsbelysningen alltid är på. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Backlight on (Bakgrundsbelysning på). Tryck <Enter> för att växla från Disable (Av) till Enable (På). Tryck <ESC> för att avsluta. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Backlight on. Tryck Fig 3: Tryck <ESC> för att <Enter> för att växla avsluta Sireninställning i SOS-läge Fabriksinställningen är att sirenen inte ljuder då larmet löst av fjärrkontrollens SOS-knapp. Detta går att ändra efter eget önskemål. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Remote siren (Bakgrundsbelysning på). Tryck <Enter> för att växla från Disable (Av) till Enable (På). Tryck <ESC> för att avsluta. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Remote siren. Tryck Fig 3: Tryck <ESC> för att <Enter> för att växla avsluta 21

23 4.30. SMS-bekräftelse vid på- respektive avlarmning Larmsystemet har en funktion som möjliggör SMS-bekräftelse vid pårespektive avlarmning. Aktiveras detta skickas SMS-meddelande med larmets status till de förinställda numren då systemet t.ex. larmas av. Innehållet i SMS-meddelandet: Larma på: The system status: arm. (Systemet är pålarmat) Skalskydd: The system status: home arm. (Systemet är skalskyddat) Larma av: The system status: disarm. (Systemet är avlarmat) Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Arm disarm SMS (SMS Larm På/Av). Tryck <Enter> för att växla mellan Disable och Enable. Tryck <ESC> för att avsluta. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Arm disarm SMS. Fig 3: Tryck <ESC> för att Tryck <Enter> för att växla avsluta Tips. SMS:a texten #61# så svarar larmet med status byts ut mot din larmkod SMS-bekräftelse vid strömavbrott Om strömmen bryts kan larmet meddela detta via SMS till förinställda nummer. Fabriks-inställningen för denna funktion är av. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till AC Power ON/OFF (Ström På/Av). Tryck <Enter> för att växla mellan No SMS (Inga SMS) och Send SMS (Skicka SMS). Tryck <ESC> för att avsluta. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj AC Power ON/OFF. Fig 3: Tryck <ESC> för att Tryck <Enter> för att växla avsluta 22

24 4.32. Inställning av språk Språket i systemet kan ändras mellan Engelska och Kinesiska. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Language (Språk). Tryck <Enter> för att växla mellan Kinesiska och Engelska. Tryck <ESC> för att avsluta. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Language. Tryck Fig 3: Tryck <ESC> för att <Enter> för att växla avsluta Fabriksåterställning Om larmsystemet är instabilt eller krånglar kan du prova att fabriksåterställa det. Alla inställningar återgår då till sina ursprungliga. Tillvägagångssätt: Gå in i menyn Settings (Inställningar). Tryck <6> för att komma till Factory Setting (Fabriksåterställning). Kontrollera att Restore (Återställ) är markerat och tryck <Enter>. Vänta tills systemet startat om. OBS! Denna åtgärd kan inte ångras. Fig 1: Gå in i menyn Settings Fig 2: Välj Factory setting. Fig 3: Vänta tills systemet Tryck <Enter> för att starta startat om 23

25 och handhavande Förlorad administratörskod Om administratörskoden gått förlorad måste systemet återställas. Tillvägagångssätt: Mata in koden när systemet är avlarmat. Efter denna åtgärd återgår alla inställningar till sina ursprungliga. Larmkoden blir och adminstratörskoden blir Fig 1: Tillse att larmet är av- Fig 2: Mata in Fig 3: Vänta tills systemet larmat Tryck <Enter> startat om Kapitel 5. Handhavande 5.1. Pålarmning ARM (Larma på) används för att larma på alla zoner. Detta läge används som regel då man lämnar t.ex. hemmet. Systemet kommer då att larma, oavsett om det är inbrott eller om det t.ex. brinner. Du kan larma på både via larmcentralen, fjärrkontroll och SMS. Är utgångsfördröjning aktivt kommer larmet pipa en gång i sekunden under den tiden. Larmcentral: Tryck <ARM>. Systemet kommer att larmas på. Systemet bekräftar med ett långt pip. Fjärrkontroll: Tryck på < >. Systemet kommer att larmas på. Telefon: SMS:a texten #1# till larmsystemet (Byt ut mot din larmkod). 24

26 Handhavande 5.2. Skalskydd STAY (Skalskydd) används för att larma på alla zoner förutom de du valt att inaktivera (Se Kap. 4.7). Detta läge kan användas t.ex. på natten då man är hemma. Då kan zoner med t.ex. dörrar, fönster och garage vara larmade, medan rörelsedetektorerna i hemmet är olarmade. Larmcentral: Tryck <STAY>. Systemet kommer att larmas på. Systemet bekräftar med ett långt pip. Fjärrkontroll: Tryck på < >. Systemet kommer att larmas på Avlarmning Avlarmning kan göras av två skäl. Det vanligaste är när du kommer hem, men det kan även vara aktuellt om larmet av någon anledning har löst. När systemet är avlarmat är alla zoner olarmade, förutom de du valt att alltid ha aktiva. Exempel på sådan zoner kan vara brandvarnare eller läckage-sensor (Se kap. 4.7). De zonerna larmar alltid, även om systemet i övrigt är olarmat. Larmcentral: Slå din kod följt av <Enter>. Systemet larmas av och bekräftar med två korta pip. Fjärrkontroll: Tryck på < >. Systemet larmas av. Telefon: SMS:a texten #2# till larmsystemet (Byt ut mot din larmkod). 25

27 Handhavande 5.4. Besvara larmsamtal När larmsystemet löser kommer eventuella sirener att ljuda samtidigt som larmet skickar SMS och ringer de förinställda numren. Om ingen svarar på det första numret kommer larmet automatiskt att ringa nästa. Systemet kommer att ringa alla förinställda nummer i vald ordning tre gånger. Om du svarar kommer du att höra den ditt inspelade röstmeddelande. Du kan då styra larmet från telefonen du svarat igenom knapptryckning. Lägger du istället på, utan knapptryckning, kommer larmsystemet att fortsätta ringa nästa nummer och därefter börja om cykeln från början. Knapptryckningar: (Varje knapptryckning avslutas med <#>) * = Lyssna på larminformation. 1 = Larmet tystnar, men är larmat. Systemet avbryter uppringningarna. 2 = Larmet tystnar och larmar av. Systemet avbryter uppringningarna. 3 = Larmet tystnar och den inbyggda mikrofonen aktiveras i 30 sekunder. Tryck <3> igen för att övervaka ytterliga 30 sekunder. 4 = Larmet upprättar ett högtalarsamtal i 30 sekunder. Denna funktion kan vara bra om systemet används som ett hjälplarm hos t.ex. äldre personer. OBS! Larmet kan ej styras från telefonen under tiden Fjärrstyrning Larmsystemet kan fjärrstyras från en telefon. Ring numret som tillhör det SIM-kort du installerat. Larmsystemet svarar genom att säga Please enter password (Var vänlig ange kod). Mata in din larmkod följt av <#>. Är koden rätt hörs Please enter instruction (Ange kommando). Är larmkoden felaktig hörs Wrong password (Felaktig larmkod). Ange då larmkoden på nytt. Knapptryckningar: (Varje knapptryckning avslutas med <#>) 1 = Larma på. Vid lyckat resultat hörs System armed (Pålarmat) 2 = Larma av. Vid lyckat resultat hörs System disarmed (Avlarmat) 26

28 Handhavande 3 = Övervakning. Larmets inbyggda mikrofon aktiveras i 30 sekunder. Tryck <3> igen för att övervaka ytterligare 30 sekunder. 4 = Larmet upprättar ett högtalarsamtal i 30 sekunder. Larmet kan ej manövreras under denna tid. Larmet kan även fjärrstyras via SMS. Skicka följande kommando i SMS: Funktion Kommando Larmet ger följande SMS-svar Skicka följande som SMS (Byt ut mot din larmkod.) Larma på #1# Set successful Larma av #2# Set successful Kolla IMEI-nummer #60# IMEI-nummer Kolla status #61# The system status: disarm (Av) The system status: arm (På) The system status: home arm (Skalskydd) 5.6. Nödlarm Larmsystemet kan användas som nödlarm om t.ex. en äldre person blir sjuk eller skadar sig eller man av annan anledning vill påkalla någons uppmärksamhet. Vid nödlarm kommer larmsystemet att både skicka SMS samt ringa upp telefonnumren i vald ordning. Du kan nödlarma på följande sätt: Larmcentral: Tryck på <SOS>. Larmet skickar då ett SMS med texten SOS Alarm Fjärrkontroll: Tryck på < >. Om du t.ex. larmar från fjärrkontroll nr 3 skickas ett SMS med texten 3 remote control SOS larm Nödknapp: Tryck på den enda knappen Använda larmet som telefon Då larmcentralen är avlarmad kan den användas som högtalartelefon. Slå numret du vill ringa på larmpanelen följt av <CALL>. Larmet avger då ett pip och telefonnumret syns i displayen. Samtalet avslutas genom att återigen trycka på <CALL> och larmet förblir avlarmat. 27

29 Handhavande och tekniska specifikationer 5.8. Larmlista Detta larmsystem lagrar de 30 senaste larmen. Om systemet larmat syns detta genom att -ikonen nere till vänster i displayen blinkar. När du avläst larmet slutar ikonen att blinka. Tillvägagångssätt för att avläsa larm: Då larmet är avlarmat, och System disarm syns i displayen, tryck på <ESC>. Tryck sedan <4> och <6> för att bläddra mellan larmen. Tryck <ESC> för att återgå. Om inget larm syns i listan visas No alarm record (Inga larm). Fig 1: Tryck <ESC> för att öppna Fig 2: Bläddra med <4> och <6> Fig 3: Tryck <ESC> för att återgå larmlistan Kapitel 6. Tekniska specifikationer Lista 1 Strömförsörjning Strömförbrukning standby Strömförbrukning vid larm Trådlös frekvens GSM-kompabilitet Känslighet för trådlös mottagning Störningsskydd Backupbatteri Sirenvolym Trådlösa sensorer Antal fjärrkontroller Arbetstemperatur Maximal luftfuktighet AC110~240V ±10% -> DV12V/1A 20 ma 400 ma 433MHz, PT2262/EV1527, 4.7MΩ 850/900/1800/1900 MHz 5mV/m 1V/m (inom frekvens 20~1000MHz) LI AAA 6 DC7,2V 110dB Max 100 st Max 8 st 0 C~+40 C 90% rh 28

30 Tekniska specifikationer och innehåll Lista 2 (Vid fabriksåterställning återställs nedanstående värden) Larmzon Pålarmat Skalskydd Avlarmat (Arm away) (Home arm) (Disarm) Larm-SMS Trådlös zon 1 På På Av 1 wireless zone Door alarm Trådlös zon 2 På Av Av 2 wireless zone Hall alarm Trådlös zon 3 På Av Av 3 wireless zone SOS alarm Trådlös zon 4 På Av Av 4 wireless zone SOS alarm Trådlös zon 5 På På På 5 wireless zone SOS alarm Trådlös zon 6 På På På 6 wireless zone SOS alarm Trådlös zon 7 10 På Av Av 7/8/9/10 wireless zone SOS alarm Trådbunden zon 1 4 På Av Av 1/2/3/4 wired zone SOS alarm SOS-knapp på larmpanel På Av På SOS alarm SOS-knapp på fjärrkontro På På På X remote control SOS alarm Administratörskod Larmkod Larmtid siren 60 sek Trådlös siren På Utgångsfördröjning 40 sek Ingångsfördröjning 60 sek Kapitel 7. Innehåll i förpackning (grundsats) Larmpanel LC-20 1 st Fjärrkontroller 2 st Trådbunden siren 1 st Rörelsedetektor 1 st Dörr/Fönstermagnet 1 st Strömadapter 1 st Manual 1 st 29

31 Skötselråd Kapitel 8. Skötselråd Larmcentralen innehåller avancerad teknologi och känslig utrustning. Det bör därför hanteras med omsorg. Följande råd är till för att du ska kunna hantera utrustningen korrekt och på så sätt förlänga livslängden. Placera larmcentralen och dess tillbehör utom barns räckvidd. Förvara larmcentralen torrt. Fuktighet kan orsaka kortslutning. Undvik plats där centralen kan utsättas för smuts t.ex. garage. Placera inte larmcentralen i väldigt varma utrymmen. Hög värme kan förkorta livslängd på larmcentral och batteri. Placera inte larmcentralen i väldigt kalla utrymmen. Kyla kan orsaka kondens som kan kortsluta centralens moderkort. Det rekommenderas att du kontrollerar funktionaliteten ibland. - Kontrollera så att larmcentralen kan larma på och av, ringa upp, ta emot signal från sensorer och att backup-batteriet fungerar. - Kontrollera så att de trådlösa tillbehören kan triggas (utlösas), har fungerande batteri och kan sända till larmcentralen. - Kontrollera så att SIM-kortet har mottagning och tillräckligt saldo. Eftersom systemet är igång dygnet runt är det viktigt att strömadaptern är ansluten till ett uttag med stabilt elnät. Var vänlig att koppla ifrån elanslutningen och stäng av larmcentralen om systemet ej skall användas under längre tid. Monter ej isär larmcentralen för reparation eller modifiering, utan SVEA Alarms godkännande, eftersom garantin då upphör att gälla. Hantera produkterna varsamt och undvik stötar samt extremt klimat. Larmet får inte, utan godkännande, vara inställt att ringa larmnummer, t.ex. lokal polis, 112 eller 911. Var vänlig och läs ovanstående skötselråd noga och följ instruktionerna i denna manual. Om utrustningen inte fungerar, kontakta omgående din återförsäljare, för information om tillvägagångssätt vid reklamation eller reparation. Vi strävar alltid efter att göra kunden nöjd. 30

32 Övriga tillbehör Kapitel 9. Övriga tillbehör Nedanstående tillbehör är några av de tillbehör som finns att beställa till din nya larmcentral. Kontakta din återförsäljare för mer information eller gå in på Signalrepeater Trådlös knappsats Trådlös siren med blixt Siren med blixt Trådlös larmknapp Trådlös rörelsedetektor för husdjur Trådlös läckagesensor Trådlös glaskrossensor Lycka till med ditt nya larm! Trådlös dörrmagnet för garageport Översättningen är Copyright-skyddad av SVEA Försäljnings AB Ver V1.0 31

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Home Larm Air. www.homelarm.se

Home Larm Air. www.homelarm.se Home Larm Air www.homelarm.se 1 Innehåll 1. Om Home Larm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen...

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL Larm Säkerhetssystem SVE Egenskaper 1. INLEDNING... 4 1.1 Lådans innehåll... 4 1.2 Egenskaper... 4 1.3 Rekommendationer... 4 1.4 Varningar... 5 2. BESKRIVNING

Läs mer

GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA 0 07 08 0 Innehåll Lär känna ditt system Installation av centralenhet Centralenhetens arbetsstatus Tre sätt att styra larmsystemet Två sätt att programmera

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

1. Användningsområden med GSM-sändare

1. Användningsområden med GSM-sändare - 1- MFJ51808 1. Användningsområden med GSM-sändare JA60GSM har många användbara funktioner som tydligt förklaras i denna manual. Installatören bör noggrant demonstrera för användaren hur GSM-sändaren

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

UniAlert GSM. Artikelnummer: 11.227

UniAlert GSM. Artikelnummer: 11.227 UniAlert GSM Artikelnummer: 11.227 1 Innehållsförteckning Egenskaper 1 1. Systemöversikt 2 1.1 Identifiering 2 1.2 Montering av SIM-kort 3 1.3 Spänningsmatning 3 1.4 Kopplingsplint för in- och utgångar

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android 2 3 Gå in på ikoner Välj inställningar (1) Dra Wi-fi knappen av till höger så att den ändrar namn till på. 1 Anslutning sker

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

www.homelarm.se Home Larm X1 Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

www.homelarm.se Home Larm X1 Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA www.homelarm.se Home Larm X1 Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 Lär känna ditt system 7 Installation av centralenhet 8 Centralenhetens arbetsstatus 10 Tre sätt att styra larmsystemet 11 Två

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2 Ultrakompakt Larmsystem Användarhandbok V1.2 Innehåll 1 Vad är BRIX Dragon?... 4 1.1 Användningsområden... 4 1.2 Säkerhetsinformation... 5 1.3 Översikt... 6 1.4 Förberedelser för användning... 7 1.4.1

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

LARM FÖR HEM & FÖRETAG

LARM FÖR HEM & FÖRETAG LARM www.induohome.com LARM FÖR HEM & FÖRETAG SÄKERT LARM VIA GSM Induo Home har två larmpaket med inbyggd GSM-uppkoppling. För att göra det enkelt för dig så idriftsätter vi larmpaketen på distans och

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 012 920F Innehåll Galaxy 3 Om Galaxy

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox

Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox NavEye BlackBox skyddar din värdefulla egendom till exempel bil eller båt på flera effektiva sätt. Inkopplad till olika larmgivare kan den varna om någon

Läs mer

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01 AnvändarmANUAL För Lansen Konfigurator Installera och Använda Innehåll 1 Installera och starta Lansen Konfigurator 2 Kom igång med Lansen Konfigurator 3 Sensorer/Sektioner/Driftlägen 4 Användare 5 Uppkopplingar

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com FörberedELSER Tack för din beställning av larmpaketet Ninja, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här: 1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Användarmanual Holars GSM Easy Call 3. Produktnr 07.217. Korr: 25.04.2013 Holars AB, Cellovägen 19633 Kungsängen. Tlf. 0868409910, mobilnr: 0700209327 www.holars.se 1 INNEHÅLL:

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

TrackIT. User Manual Svensk NE-T-UM0806-1

TrackIT. User Manual Svensk NE-T-UM0806-1 TrackIT User Manual Svensk NE-T-UM0806-1 Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye TrackIT Introduktion NavEye TrackIT skyddar din värdefulla egendom (bil, båt, mc mm) på flera effektiva sätt: Med GPS-informationen

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88004 JA 80G Trådlös gasdetektor. Indikerar läckage av: Naturgas, Metangas, Propangas, Butangas, Acetylengas, GPL, vätgas, Platinasensor.

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

JA-60 COMFORT Alarm system. Installations handbok (S) www.bardexa.se

JA-60 COMFORT Alarm system. Installations handbok (S) www.bardexa.se JA-60 COMFORT Alarm system Installations handbok (S) www.bardexa.se Handhavande instruktioner för JA-60 Comfort alarm tamper fault battery Markering i display: P U H Händelse indikator - informerar om

Läs mer

HITTAREN Användarmanual

HITTAREN Användarmanual HITTAREN Användarmanual SIMIT Hardware AB Engelbrektsgatan 9-11 SE-11432 Stockholm Sweden info@simitab.se Innehållsförteckning Allmänna tips om GPS... 1 Ladda Hittaren!... 2 Starta Hittaren första gången!...

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

ProSafe. En säkrare framtid tillsammans med oss! Larm för Husbil & Husvagn +46 31 795 03 04 MOTORHOME SECURITY SYSTEM. CAT SE ProSafe art nr 6709-02

ProSafe. En säkrare framtid tillsammans med oss! Larm för Husbil & Husvagn +46 31 795 03 04 MOTORHOME SECURITY SYSTEM. CAT SE ProSafe art nr 6709-02 ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 Larm för Husbil & Husvagn En säkrare framtid tillsammans med oss! CAT SE ProSafe art nr 6709-02 Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email:

Läs mer

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power864 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatsen... 4 Grundfunktioner...

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Övervakningskamera Manual

Övervakningskamera Manual Övervakningskamera Manual 1 Innehållsförteckning 1 Egenskaper... 2 1.1 Allmänt....2 1.2 Kamerans konstruktion... 2 1.3 Information på skärmen... 3 1.4 Allmän information om kaameran... 4 2 Varningar...

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

YOYOCare Vanliga Frågor & Svar

YOYOCare Vanliga Frågor & Svar 1 december 2010 YOYOCare Vanliga Frågor & Svar 1. Vad är YOYOCare? 2 2. Hur fungerar YOYOCare? 2 3. Vilka använder YOYOCare? 2 4. Vad är skillnaden mellan YOYOCare och en vanlig mobiltelefon? 3 5. Hur

Läs mer

GeoSafe användarmanual

GeoSafe användarmanual GeoSafe användarmanual TRACKS YOU & YOUR STUFF EVERYWHERE! 1 . 1. Produktsammanfattning... 3 2. Användning... 3 2.1 I paketet... 3 2.2 Börja använda... 3 2.3 Statusindikation... 4 2.4 Fast installation...

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida SNABBSTART GUIDE Introduktion SmartVision är den första Android smartphone som utformats speciellt för personer med nedsatt syn. SmartVision är den första verkligt tillgängliga allt-i-ett smartphone, med

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer