HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0"

Transkript

1 1

2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion: Funktioner Kom igång Huvudenheten Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten Starta huvudenheten Kodning av Trådlösa Enheter Kodning av Fjärrkontroll Kodning av Trådlösa Sensorer Anslut trådlös siren Zoninställningar Ställ in Zon typ Om SMS inställningar: Namnge zoner Anslut trådbundna enheter Siren: Högtalare: Output 1: Output 2: Trådbundna Sensorer: Spara Telefonnummer Telefonnummer till samtal: Telefonnummer till SMS: Radera Telefonnummer: Spela in personligt röstmeddelande Montering av sensorer Montering av huvudenhet Montering av Sensorer Installation af Bevægelsessensor: Montering av Dörr/Fönster magnet:

3 Andra Sensorer: Batteribyte Styr larmsystemet Aktivering och Inaktivering av Larmsystemet Fjärrkontroll: Knappsats: App: SMS: Larm SMS vid larm: Samtal vid larm: Avancerade Inställningar Tidsfördröjnings inställningar Gemensamt SMS Innehåll Sireninställningar Siren vid larm: Sirentid: Siren bekräftelse vid Aktivering/Inaktivering: Kommunikationsinställningar Samtal vid larm: SMS vid alarm: SMS svar från huvudenheten: SMS besked vid Aktivering/Inaktivering: Få GSM Signal: GSM övervakning: Ändra lösenord Återställning Återställ inställningar: Radera alla zoner: Radera alla fjärrkontroller: Återställ allt: App vägledning

4 7 Appendix Komplett lista över SMS koder: Huvudenhetens Specifikationer

5 1 Introduktion: Lycka till med ert nya HomeSecure BASIC larmsystem. I denna manual hittar du information om larmsystemets funktioner, installation och hur du ska styra ert larmsystem. Det är viktigt att ni först läser igenom manualen innan du börjar med själva installationen, för att undgå fel. För att larmsystemet ska fungera som bäst, krävs det att installationen följs som det beskrivs. Ifall där uppstår ett problem under installationen eller montering, hänvisar vi till Vanliga frågor som du hittar i slutet av manualen. 1.1 Funktioner Här kan ni läsa om larmsystemets olika funktioner, samt en beskrivning av. Det är viktigt att du vet om alla funktioner som larmsystemet klarar av, innan du börjar med själva installationen så du vet vilka du ska använda. Ta emot SMS och samtal vid larm Där kan sparas 5 telefonnummer, som tar emot SMS och 5 telefonnummer som tar emot samtal vid larm. Du kan alltså spara upp till 10 telefonnummer till ert larmsystem. Skalskydd Aktivera dörr/fönster magneterna om natten, medan rörelsesensorerna är inaktiverade, så ni kan gå runt i huset om kvällen/natten. Drift och installation med gratis App till smartphone Ladda ner vår App till smartphone och du kan styra larmsystemet var du än är i världen. Alla inställningar kan även göras genom App en. 99 Zoner Där är 96 trådlösa zoner och 3 trådbundna. Där kan kodas en trådlös sensor i var trådlös zon. I de 3 trådbundna ingångarna finns där möjligheten att serie koppla sensorerna, så ni kan ha fler trådbundna sensorer anslutna i var ingång. Installera var zon för sig Välj ifall sensorn ska vara aktiv eller inaktiv under skalskydd och om den ska ha tidsfördröjning. Därutöver kan du namnge sensorn, så du alltid vet vilken sensor som har löst ut larmet. Tidsfördröjning 0-99 sekunders tidsfördröjning installeras individuellt för var sensor. SMS för aktivering/inaktivering Ett telefonnummer (det första SMS numret) kan ta emot SMS när larmsystemet blir aktiverat/inaktiverat. En bra funktion att använda sig av ifall ni vill veta när barnen kommer hem från skolan. Ta emot SMS vid strömavbrott Larmsystemet har ett inbyggt backup batteri (8 timmar). Ifall där är ett strömavbrott, så tar backup batteriet över och larmsystemet skickar ett SMS som berättar för er om strömavbrottet. Ta emot SMS för lågt batteri på sensorerna Sensorerna berättar för huvudenheten när ni behöver byta batteri. Huvudenheten skicka ett SMS, som berättar för er vilken sensor som behöver byta batteri. En LED lampa på sensorn kommer även börja lysa vid låg batteri nivå. Inbyggd sabotagekontakt Om någon tar ner huvudenheten, blir larmsystemet automatiskt löst ut. 5

6 2 Kom igång Här beskrivs det hur man kopplar samman de olika enheterna. När huvudenheten, sirenen, fjärrkontrollerna och sensorerna är samman kopplade, ska enheterna monteras och därefter är där ett antal funktioner som kan ställas in. 2.1 Huvudenheten Huvudenheten är larmsystemets hjärna. Alla trådlösa och trådbundna enheter kopplas till huvudenheten, som fungerar som en kommunikationscentral mellan enheterna. När en sensor löst ut, skickar den en signal till huvudenheten som löser ut larmet. I huvudenheten finns även en GSM modul, som är ansvarig för att skicka SMS och ringa upp till de sparade telefonnumren ifall larmet blir löst ut. 6

7 Huvudenhetens Framsida: Här nedanför hittar du en förklaring om huvudenhetens framsida. OUT1: När den lyser rött, är Output 1 igång (När larmsystemet är aktiverat). OUT2: När den lyser rött, är Output 2 styrbar. ZONE: Indikerar vid rött ljus, att huvudenheten är i kodningsläge. Sensorer kodas. RF: Indikerar vid rött ljus, att huvudenheten är i kodningsläge. Fjärrkontroller kodas. REC: Indikerar vid rött ljus, att huvudenhetens mikrofon tar upp ljud till larmbesked. MON/SPK: Indikerar vid rött ljus, att högtalaren är på (ifall den är ansluten). STATUS: Indikerar huvudenhetens status: Blinkar orange: Söker efter GSM signal Konstant orange: GSM fel Konstant grön: Inaktiverat, normalt tillstånd Blinkar grönt var sekund: Tidsfördröjning Blinkar grönt varannan sekund: Larm Aktiverat Blinkar grönt var sekund: Skalskydd Konstant röd: Larmat Blinkar rött: Larmfördröjning Blinkar snabbt rött: Styrs över GSM POWER: Strömanslutnings indikator: Släkt: Huvudenheten är avstängd Konstant röd: Strömförsörjning normal Blinkar rött: Backup batteriet ger ström Mikrofon: När där ska spelas in ett personligt larmbesked, ska ni tala in i denna mikrofon Högtalare: Indikations ljud vid kodning och programmering. 7

8 Huvudenhetens baksida: ON/OFF Knap: Slå på/av huvudenheten med denna knapp. Trådbunden anslutning: Här ansluts alla trådbundna enheter. Läs mer under 2.6 Anslut trådbundna enheter. Rec. Knapp: Används till att spela in personligt larm besked. Läs mer under 2.8 Spela in larmbesked. Sabotagekontakt: Löser ut larmet om någon försöker ta ner huvudenheten. RF Knap: Används vid kodning av trådlösa enheter. Läs mer under "2.4 kodning av trådlösa enheter. Strömanslutning: Här ansluts strömförsörjningen. SIM Korts hållare: Här placeras SIM kortet. 8

9 2.2 Sätt i SIM Kort Huvudenheten ska ha ett fungerande SIM kort installerat för att kunna skicka SMS och ringa upp vid larm. Om där inte finns ett fungerande SIM kort (t.ex. ifall det gått ut eller ifall saldot är slut) kan huvudenheten inte kommunicera över GSM nätet. Larmsystemet kommer lösas ut vid larm (Sirenen tjuter), men där kommer inte skickas några SMS eller ringa upp till de telefonnummer som sparats. Om SIM Kort och huvudenheten Larmet fungerar bara med 2G SIM kort. SIM kortet ska fungera med 2G nätverk. Dvs. SIM kort från t.ex. 3 fungerar inte i detta larm. Det är viktigt att pinkod tas bort på SIM kortet samt röstbrevlåda. Sätt först SIM kortet i en mobiltelefon och ta bort pinkod under säkerhetsinställningar. Inaktivera röstbrevlådan, beroende på vilket SIM kort ni använder. SIM kortet sätts i på följande vis: Skjut luckan åt sidan för att låsa upp. Sätt i SIM kortet i luckan, så att metallkontakten på SIM kortet kommer till att vara vänt neråt. Lås SIM kortets hållare. Skjut luckan till sidan för att låsa SIM kortet på plats. 2.3 Starta huvudenheten När SIM kortet är satt korrekt, ska huvudenheten startas. Sätt i nätadaptern på baksidan av huvudenheten och sätt ON/OFF knappen på ON. Larmsystemet piper till två gånger vid uppstarten, Power LED lyser rött och Status blinkar orange tills den har funnit GSM signalen och skiftar då till att lysa grönt. Nu är det klart att börja koda enheterna och installera larmet. 9

10 2.4 Kodning av Trådlösa Enheter För att huvudenheten ska kunna tala med fjärrkontroller, sensorer och knappasats m.m. ska alla enheter kodas till huvudenheten. Var enhet skickar en trådlös signal med sin egen unika kod. För att få huvudenheten till att spara koden, ska den först sättas i kodningsläge och därefter kodas enheterna en efter en Kodning av Fjärrkontroll Först kodas fjärrkontrollerna, har du en knappsats kodas denna också under denna punkt. (Läs mer under knappsatsens manual). Tryck på RF knappen på baksidan av huvudenheten för att sätta den i kodningsläge. Huvudenheten piper en gång. RF LED börjar lysa rött. Nu kan du börja koda fjärrkontrollerna. Tryck på fjärrkontrollens panikknap (den med blixtnedslag). Huvudenheten piper till en gång. Om fjärrkontrollen redan är kodad, piper huvudenheten till fyra gånger snabbt. 10

11 2.4.2 Kodning av Trådlösa Sensorer Koda alla trådlösa sensorer omedelbart efter alla fjärrkontrollerna är kodade. Tryck ännu en gång på RF knappen. Huvudenheten ger ut ett långt pip. Både RF och ZONE LED lyser rött. Huvudenheten är nu klar till att koda trådlösa sensorer. Lös ut sensorerna: Rörelsesensor: Sätt ON/OFF på ON (Sätt den på OFF igen när den är kodad). Dörr/Fönster magnet: Ta bort magneten från sändaren. Röksensor: Tryck på Test knappen. Andra sensorer: Lös ut sensorn, som när den löser ut larmet. Huvudenheten piper till en gång, när den registrerar kodningen. Om sensorn redan är kodad, piper huvudenheten fyra gånger snabbt. Viktigt! Skriv ner följden enheterna blivit kodade i. Den första är nr.1, nästa nr. 2 osv. Använd eventuellt post it notes med ett nummer på var sensor. Du ska använda dessa nummer, när du ska göra inställningar för var sensor. Avsluta kodningen genom att trycka en sista gång på RF knappen. Huvudenheten piper en sista gång och RF samt ZONE LED släcks. Om du senare ska koda fler sensorer, så ska du endast trycka två gånger på RF knappen, så både RF och ZONE LED lyser rött Anslut trådlös siren Några av paketen innehåller trådlös utomhus siren, annars är det möjligt att köpa till det. 11

12 2.5 Zoninställningar Zone avser till var sensor som är kodad till larmsystemet. Zone 01 betyder den första sensorn, som blir kodad till huvudenheten, Zone 2 är nästa sensor som blir kodad osv. Varje zon ska ställas in till en Zon typ efter kodning, för att få den bästa uppsättningen av larmsystemet. Varje sensor kan även namnges, så att du kan få reda på vilken av dem som har löst ut larmet Ställ in Zon typ Efter att sensorerna är kodade, är det viktigt att ställa in zon typ: Zon typ 24-tim Zon Real-tids Zon Tidsfördröjningszon Bypass Zon Förklaring Sensorer är aktiva 24 timmar om dygnet, även om larmsystemet är aktiverat eller inaktiverat. Normalt så är rök- och gassensorer i denna zon. Normal zon. Sensorn utlöser larmet om larmsystemet är aktiverat eller i skalskydd (beroende på skalskyddsinställningen) Alla rörelsesensorer och Dörr/Fönster magneter, som du inte vill ha tidsfördröjning på är normalt i denna zon. Sensorer i denna zon löser ut larmet efter en viss tid, som du själv har ställt in (max 99 sek Läs mer under 5.1 Ställ in tidsfördröjning ). Normalt Dörr/Fönster magneten vid ytterdörren. Eventuellt även en Rörelsesensor som är placerad i hallen. Denne typ stänger av sensorn. Skalskydd Förklaring Sensorer med denna inställning kommer vara aktiva när du sätter igång skalskydd. Normalt så har Dörr/Fönster magneter denna På inställning, men även Rörelsesensorer som du vill ha aktiverade under natten. Sensorer med denna inställning blir inaktiverade när du sätter igång Av skalskydd. Normalt så är det Rörelsesensorer som är placerade i rum där ni rör er under kvällen/natten, så ni inte löser ut larmet. Viktigt! Läs mer om skalskyddsfunktionen under 4 Styr larmsystemet. 12

13 För att ställa in zonerna ska du skicka ett SMS till huvudenheten. Dvs. du ska skicka ett SMS från er mobiltelefon till det telefonnummer som SIM kortet i huvudenheten. SMS en ska skrivas på följande vis: Lösenord # 38 # Zonnummer # Zon typ # Skalskydd # (Lösenordet kan ändras, läs under 5.5 Ändra lösenord) # 38 # Den första sensorn, som blir kodad heter 01, nästa 02 osv. # 1-4 1: 24 tim zon 2: Real-tids zon 3: Tidsfördröjning 4: Bypass zon # 0-1 1: På 0: Av # Exempel: SMS besked till huvudenheten #38#02#2#0 Svar från huvudenheten Zone: 02 Defense Zone Type: real-time defense zone Home Arm Defense Zone: invalid I ovanstående exempel är Zone 2 alltså den sensor som blev kodad som nummer två Inställd till att lösa ut larmet utan tidsfördröjning, när larmet är aktiverat. Inte när larmet är i skalskydd. 13

14 Om SMS inställningar: Alla icke fysiska inställningar på larmet görs via SMS till huvudenheten. Varje SMS kod startar alltid med huvudenhetens lösenord, som är som standard. Den kan naturligtvis ändras. Läs under 5.5 Ändra lösenord. När huvudenheten tar emot SMS en ger sirenen ett pip och sedan svarar med ett SMS. Alla SMS inställningar som beskrivs i manualen, kan även göras med vår App till smartphone. Om du har en smartphone så rekommenderar vi att du laddar ner vår gratis App. När alla fysiska inställningar (kodning, anslutning av trådbundna enheter osv.) är klara, kan resten enkelt göras i vår App. Läs en mer detaljerad genomgång av App en under 6 App genomgång Namnge zoner Det är en fördel att namnge varje zon som har en kodad sensor i den. Då vet du vilken sensor som har löst ut larmet. Du slipper då att komma ihåg vilken sensor som är kodad i vilken zon. Namnge sensorer på följande vis: Lösenord # 39 # Zonnummer # Zon namn # # 39 # # Max. 16 tecken (inkl. mellanrum), får inte # (Kan ändras) innehålla Å, Ä, Ö. Exempel: SMS besked till huvudenheten #39#02#pir sensor# Svar från huvudenheten User defined SMS content zone 02: pir Sensor 14

15 2.6 Anslut trådbundna enheter Det är möjligt att ansluta ett antal trådbundna sensorer till huvudenheten. Den medföljande sirenen ska anslutas trådbundet, det är också möjligt att ansluta trådbundna sensorer, trådbundet output som kan styras med SMS relä output som startar när larmet är aktiverat osv. På huvudenhetens baksida hittar du en grön anslutning. Här ansluts trådbundna enheter. Nedanför kan du se en översikt över portarna på anslutningen: Siren: Sirenens två ledningar ansluts till de två första portarna på anslutningen. Kabeln med grå streckade linjer på är + (plus) och ska i port nummer 1, den helt vita ledningen är (minus) och ska i port nummer 2. Om du har en äldre siren med röd och svart ledning, är röd + (plus) och svart är (minus). Högtalare: Du kan ansluta till huvudenheten en högtalare, så du kan prata igenom högtalaren vid larm samtal (Läs mer under 4.2 Larm ). Anslut högtalaren + (plus) kabeln till port 3 och (minus) kabeln till port 4. Output 1: Trådbunden output som slås på automatiskt när larmet blir aktiverat och stängs av vid inaktivering. Output porten ska kopplas till en relä box, för att man ska kunna styra apparaten. Output 2: Trådbunden output som kan slås på och stängas av med SMS (och App). Output porten ska kopplas till en relä box för att man ska kunna styra den. Trådbundna Sensorer: Trådbundna sensorer ansluts till Z1/Z2/Z3 och GNS. En kabel i antingen Z1, Z2 eller Z3 och en kabel i GND. De tre trådbundna sensorerna svarar till Zon 97, 98 och 99. De trådbundna zonerna ska ställas in på samma vis som de trådlösa zonerna som beskrivs under 2.5 Zoninställningar. 15

16 2.7 Spara Telefonnummer Huvudenheten skickar SMS eller ringer upp vid larm. Det är nödvändigt att spara de telefonnummer som du vill att larmsystemet ska kontakta vid larm. Det går att spara 5 telefonnummer som tar emot SMS och 5 telefonnummer som tar emot samtal. Samma telefonnummer kan sparas till att ta emot både SMS och samtal. Läs mer om vad du kan ta emot för SMS och andra kommunikationsinställningar under 5.4 Kommunikationsinställningar. Telefonnummer till samtal: Skicka följande SMS till huvudenheten för att spara telefonnummer som huvudenheten ska ringa upp vid larm. Tänk på att du också kan använda App en till detta. SMS besked till huvudenheten: #51## Call phone Number1: #52## Call phone Number1: Number2: #53## Call phone Number1: Number2: Number3: #54## Call phone Number1: Number2: Number3: Number4: Call phone Number1: Number2: #55## Number3: Number4: Number5: Tänk på: är det fabriksinställda lösenordet till huvudenheten. Den kan ändras. 16

17 Telefonnummer till SMS: Skicka följande SMS till huvudenheten för att spara SMS telefonnummer. Tänk på att du också kan använda App en till detta. SMS besked till huvudenheten: #61## SMS phone Number1: #62# # SMS phone Number1: Number2: #63# # SMS phone Number1: Number2: Number3: #64# # SMS phone Number1: Number2: Number3: Number4: SMS phone Number1: Number2: #65# # Number3: Number4: Number5: Tänk på: är det fabriksinställda lösenordet till huvudenheten. Den kan ändras. Radera Telefonnummer: Både SMS- och samtals telefonnummer kan raderas genom att skicka ett besked utan telefonnummer. Exempel: SMS besked till huvudenhet: Svar från huvudenhet: #61## SMS phone number 1 deleted 17

18 2.8 Spela in personligt röstmeddelande Du kan spela in ett personligt röstmeddelande på 10 sekunder, som blir uppspelat när larmet ringer upp vid larm. Du kan använda röstmeddelandet till att berätta för mottagaren att det är ert larm som har löst ut eller kan du ge instruktioner i meddelandet. Tryck på REC Knappen på baksidan av huvudenheten. REC LED på framsidan av huvudenheten kommer att börja lysa. Ni har nu 10 sekunder på er att spela in röstmeddelandet. Mikrofonen sitter högst upp i högra hörnet av huvudenheten. När de 10 sekunderna har tagit slut, spelar larmsystemet upp röstmeddelandet för er, så att ni kan bedöma ifall det låter bra. Ifall du vill spela in det igen, så är det bara att göra om proceduren igen. 18

19 3 Montering av sensorer Du är nu klar till att montera larmsystemets sensorer. 3.1 Montering av huvudenhet Montera huvudenheten efter nedanstående vägledning: Skruva upp monteringsplattan på väggen. Montera huvudenheten på monteringsplattan med SIM kort, nätadapter, samt eventuellt trådbundna enheter i huvudenheten och bakstycket monterat. Efter att huvudenheten är monterad, kan du aktivera sabotagekontakten på baksidan av huvudenheten. Den löser ut larmet så snart huvudenheten tas ner från monteringsplattan. Aktivera sabotagekontakten genom att skicka följande SMS till huvudenheten: SMS Innehåll: #98#1# Svar från huvudenhet: Alarm panel tamper switch enabled För att inaktivera sabotagekontakten: SMS Innehåll: Svar från huvudenhet: #98#0# Alarm panel tamper switch disabled 19

20 3.2 Montering av Sensorer Det är nu dags att montera sensorerna runt i huset. När sensorerna ska monteras är det viktigt att säkra sig att den trådlösa signalen mellan huvudenhet och sensor når varandra. Räckvidden är normalt 15 meter, men kan vara längre eller kortare beroende på antal väggar och vilket byggmaterial signalen ska igenom. Räckvidden är 80 meter utan hinder. Installation af Bevægelsessensor: Rörelsesensorerna registrerar rörelse 8 meter ut i rummet och 55 grader till var sida, som visas på bilden nedanför. Montera rörelsesensorn på följande vis: Viktigt Rörelsesensorn får inte monteras, så att den kan få direkt solljus eller riktad mot en värmekälla. Detta kan starta falsklarm. Den kan även registrera rörelse utanför fönster, ifall den riktas direkt mot ett fönster. Det rekommenderas att montera rörelsesensorn i en hörna, där den riktas mot mitten av rummet, 1,8-2,2 meters höjd. 20

21 Montering av Dörr/Fönster magnet: Dörr/fönster magneten är en magnetisk kontakt, som består av två delar som beskrivs nedanför. Dörr/fönster magnetens huvuddel. I den sitter batteriet (12V 23A), Reed relä som registrerar magnetfältet och skickar en signal till huvudenheten ifall magnetfältet försvinner. Huvuddelen har också inbyggd panikknap. Tryck på knappen på framsidan för att lösa ut larmet. På undersidan av huvuddelen sitter en On/Off knapp. Magnet som skapar det magnetfält, som Reed relät i huvuddelen registrerar. När magneten avlägsnas över 20 mm från huvuddelen löser detta ut larmet. Montera dörr/fönster magneten med huvuddelen på karmen och magneten på dörren/fönstret eller omvänt. Det är viktigt att avståndet mellan de två enheterna inte överstiger 10mm. Magneten ska sitta på höger sida av huvuddelen (annars kan inte Reed relät registrerar magnetfältet), och ska justeras till botten av huvuddelen. Om magneten inte sitter i linje med botten av huvuddelen, kan det orsaka falsklarm. Andra Sensorer: Läs manualen till var extra sensor för vägledning. 3.3 Batteribyte Sensorerna indikerar att där är låg batterinivå genom att LED lampan, som normalt registrerar aktivitet lyser konstant. Huvudenheten skickar även ut ett SMS automatiskt, när där är låg batterinivå på en sensor. SMS et innehåller information på vilken sensor det är. Ni slipper alltså gå runt och kontrollera alla sensorer så att inte batterinivån är låg. Stäng av sensorn när du ska byta batteri. På rörelsesensorns baksida eller under dörr/fönster magnetens huvuddel. Byt batteriet och starta enheten igen. Du behöver inte koda enheten igen. 21

22 4 Styr larmsystemet Detta avsnitt förklarar hur du styr larmsystemet för både aktivering/inaktivering, samt funktioner under larm. 4.1 Aktivering och Inaktivering av Larmsystemet Larmsystemet har tre statuslägen, som du kan ändra i mellan via fjärrkontroll, eventuellt. Extern knappsats, App, och SMS. Nedanför är de tre statuslägena beskrivna: Inaktiverat Aktiverat Skalskydd I detta läge löser alla sensorer ut larmet, förutom de i Bypass Zon. Detta läge aktiveras när du lämnar hemmet. I detta läge löser bara sensorer i 24-tim zon ut larmet. Dvs. alla dörr/fönster magneterna, rörelsesensorerna osv. kommer inte lösa ut larmet, men t.ex. en röksensor i 24-tim zonen löser ut larmet. I detta läge löser bara de sensorer som är satta i skalskyddet ut. Normalt är detta sensorer på dörrar, fönster och kanske sensorer i garage, medan rörelsesensorer inne i hemmet inte löser ut larmet. Fjärrkontroll: Aktiverar larmsystem: Sätter larmsystemet i aktiverat läge. Inaktivera larmsystem: Sätter larmsystemet i inaktiverat läge. Skalskydd: Sätter larmsystemet i Skalskydds läge. Panikknap: Löser ut larmsystemet direkt oavsett vilket lägen den är i. Knappsats: Läs knappsats manualen för vägledning. App: Läs avsnittet om manualen för vägledning. 22

23 SMS: Det är möjligt att styra larmsystemet med SMS på samma vis som du har gjort inställningar via SMS. Nedanför är en lista över SMS du kan använda för att styra larmsystemet. För att se en komplett lista över SMS koder, läs appendix. SMS Innehåll: Funktion: #1#1# Sätter larmsystemet i aktiverat läge #1#0# Sätter larmsystemet i inaktiverat läge #1#2# Sätter larmsystemet i Skalskydds läge #30## Får larmsystemet till att skicka ett SMS med status av larm. 4.2 Larm Om en sensor löser ut larmsystemet, startar huvudenheten att tjuta. Sirenen börjar tjuta och huvudenheten skickar SMS till alla SMS nummer och ringer upp de telefonnummer i den följd du har sparat dem. SMS vid larm: Larmet skickar ett SMS med information om vilken zon som har löst ut larmet. Om du har gett sensorn ett namn under Zoninställningar, kommer namnet av zonen visas i SMS et. Därutöver är det möjligt att skriva en text som visas i alla SMS. Det kan vara ert namn eller adress, läs mer under 5.2 Gemensamt SMS innehåll. Larm SMS et följer följande uppbyggnad: Gemensamt SMS innehåll + Zonnummer + Zon namn Kan redigeras 1-99 Zon Kan redigeras 23

24 Samtal vid larm: Efter att larmet har skickat SMS en, ringer den upp det första telefonnumret på listan, därefter nummer två osv. Den börjar med nummer ett på listan igen efter att den har ringt den sista. Larmsystemet ringer upp tre rundor, innan den slutar ringa. Om inte larmet blir inaktiverat innan. Sirenen tjuter i 3 minutter, du kan ställa in sirentiden själv, läs 5,3 Sireninställningar. När du tar emot ett larmsamtal, blir det personliga röstmeddelandet uppspelat tre gånger i sträck. Det är möjligt när som helst att styra larmsystemet via samtal. Medan du har kontakt med larmsystemet kan du trycka in följande kommando, för att styra larmet: SMS Kod: Funktion: 1#1# Sätt larmet i aktiverat läge 1#2# Sätt larmet i skalsskydds läge 1#0# Sätt larmet i inaktiverat läge 4#1# Starta avlyssning 4#0# Stäng av avlyssning 93#1# Starta högtalaren 93#0# Stäng av högtalaren 94#1# Starta Output 1 94#0# Stäng av Output 1 Tänk på! I samband med samtal, är det inte nödvändigt med larmets lösenord före SMS koden. Om avlyssning startar, stäng av sirenen då så att det är möjligt att höra vad som händer i hemmet. 24

25 5 Avancerade Inställningar I detta avsnitt beskriver vi de olika möjligheter du har att ställa in larmsystemet, så att den fungerar precis som du önskar. Tänk på att alla inställningar också kan utföras med App en. Du kan också läsa hela listan av inställningar i Appindex och se vad standardinställningarna är. 5.1 Tidsfördröjnings inställningar Som beskrivit under 2.5 Zoninställningar, kan du själv bestämma vilken/vilka sensorer som ska ha tidsfördröjning. Längden av denna fördröjning kan ställas in mellan 0 till 99 sekunders fördröjning. Tidsfördröjningen ska ställas in för både aktivering och inaktivering. Dvs. den tid ni har, från att ni aktiverar larmsystemet tills ni är ute ur huset och den tid ni har från att ni öppna dörren tills ni inaktiverar larmsystemet. Tidsfördröjning vid aktivering: SMS Innehåll: #44## Arm Delay Time: seconds Tidsfördröjning vid inaktivering: SMS Innehåll: #45## Disarm Delay Time: seconds Tänk på! är antalet av sekunder, du önskar tidsfördröjning på (00-99). 5.2 Gemensamt SMS Innehåll Som beskrivit under SMS vid larm, kan du skapa ett gemensam SMS text som inleder alla SMS larm, som larmsystemet skickar ut. Skapa den gemensamma texten, genom att skicka följande SMS till larmsystemet. SMS Innehåll: #99## Common SMS content set to: Tänk på! Texten får vara max. 16 tecken och får inte ha Å,Ä,Ö. 25

26 5.3 Sireninställningar Du kan göra fäljande inställningar för sirenen: Siren vid larm: Sätt på siren vid larm: SMS Innehåll: #11#1# Siren when alarming enabled Stäng av siren vid larm: SMS Innehåll: #11#0# Siren when alarming disabled Sirentid: Ställ in hur lång tid sirenen ska ge ut ljud vid larm (00-15 minuter): SMS Innehåll: #35## Siren ringing time set to minutes Tänk på! är antalet av minutter, du önskar sirenen ska tjuta. 26

27 Siren bekräftelse vid Aktivering/Inaktivering: När larmsystemet blir aktiverat eller inaktiverat ger sirenen ut ett pip, för att göra er uppmärksamma på att larmsystemet har blivit aktiverat eller inaktiverat. Om du önskar att slå ifrån detta, eller starta det igen, ska du skicka följande SMS till huvudenheten: Aktivera sirenljud: SMS Innehåll: #48#1# Arm/Disarm siren: ON Inaktivera sirenljud: SMS Innehåll: #48#0# Arm/Disarm siren: OFF 5.4 Kommunikationsinställningar Här kan du slå på och av olika former av kommunikation: Samtal vid larm: Samtal vid larm på och av: Sätt på samtal vid larm: SMS innehåll: #15#1# Alarm Phone Call Enabled Stäng av samtal vid larm SMS innehåll: #15#0# Alarm Phone Call Disabled 27

28 SMS vid alarm: SMS vid larm på och av: Sätt på SMS vid larm: SMS innehåll: #12#1# Alarm SMS Enabled Stäng av SMS vid larm: SMS Innehåll: #12#0# Alarm SMS Disabled SMS svar från huvudenheten: Varje gång huvudenheten styrs med SMS eller App, skickar den ett SMS svar (som beskrivs vid varje inställningsmöjlighet). Om du gärna vill spara på huvudenhetens SMS saldo, kan du stänga av detta. Slå på SMS svar: SMS innehåll: #42#1# SMS Reply: ON Stäng av SMS svar: SMS innehåll: #42#0# SMS Reply: OFF 28

29 SMS besked vid Aktivering/Inaktivering: Ni kan få huvudenheten till att skicka ett SMS till den första SMS kontakten, när larmsystemet blir aktiverat och inaktiverat. Dvs. du kan få ett besked t.ex. när ert barn kommer hem från skolan och inaktiverar larmsystemet. SMS notifikation på: SMS innehåll: #43#1# SMS Motification for Arm/disarm: OFF SMS notifikation av SMS innehåll: #43#0# SMS Motification for Arm/disarm: ON Få GSM Signal: Skicka detta SMS för att ta emot ett SMS från huvudenheten med den aktuella GSM signalstyrkan. Signalstyrkan kan vara från 0 till 31, där 31 är starkast. Hämta GSM signal status: SMS innehåll: #32## GSM Signal: är signalstyrkan (00-31) 29

30 GSM övervakning: Om du startar GSM övervakning, kommer huvudenheten att skickaautomatiskt ett SMS till dig ifall GSM signalen kommer under 10. Starta GSM övervakning: SMS innehåll: #17#1# GSM Signal Monitor Enabled Stäng av GSM övervakning: SMS innehåll: #17#0# GSM Signal Monitor Disabled 5.5 Ändra lösenord Standard lösenord är När ni har gjort alla inställningar och monterat larmsystemet, så rekommenderar vi att ni ändrar lösenordet. Detta gör du genom att skicka ett SMS till huvudenheten: Ändra lösenord: SMS innehåll: #31## Password set to: Viktigt! är det nya lösenordet. Den ska vara på 6 siffror. 30

31 5.6 Återställning Du kan återställa delar av inställningarna, kodning eller allt på en gång. Följ nedanstående beskrivning: Återställ inställningar: Återställ alla inställningar, men inte enheterna som blev kodade. Dvs. sensorer och fjärrkontroller är fortfarande kodade till larmsystemet, men ska få nya zoninställningar. Återställ inställningar: SMS innehåll: #36#0# Svar från huvudenhet: All settings except coding Information deleted Radera alla zoner: Radera alla zoner. Dvs. alla sensorer kommer bli raderade från huvudenheten. Alla andra inställningar är kvar och fjärrkontrollerna är fortfarande kodade till larmsystemet. Radera alla zoner: SMS innehåll: Svar från huvudenhet: #36#1# All defence zones deleted Radera alla fjärrkontroller: Radera alla fjärrkontroller. Alla sensorer och inställningar är fortfarande kvar. Radera alla fjärrkontroller: SMS innehåll: #36#2# All remote controls deleted 31

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Home Larm Air. www.homelarm.se

Home Larm Air. www.homelarm.se Home Larm Air www.homelarm.se 1 Innehåll 1. Om Home Larm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen...

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL Larm Säkerhetssystem SVE Egenskaper 1. INLEDNING... 4 1.1 Lådans innehåll... 4 1.2 Egenskaper... 4 1.3 Rekommendationer... 4 1.4 Varningar... 5 2. BESKRIVNING

Läs mer

GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA 0 07 08 0 Innehåll Lär känna ditt system Installation av centralenhet Centralenhetens arbetsstatus Tre sätt att styra larmsystemet Två sätt att programmera

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

GeoSafe användarmanual

GeoSafe användarmanual GeoSafe användarmanual TRACKS YOU & YOUR STUFF EVERYWHERE! 1 . 1. Produktsammanfattning... 3 2. Användning... 3 2.1 I paketet... 3 2.2 Börja använda... 3 2.3 Statusindikation... 4 2.4 Fast installation...

Läs mer

Hemlarm Silver och Guld

Hemlarm Silver och Guld Användarmanual Hemlarm Silver och Guld Version 2011 1 Tack för förtroendet och välkommen som kund! Ett nytt larm från Svenska Alarm gör att du kan känna dig säker och trygg i ditt eget hem. Användarmanualen

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

Användarhandbok. Spectrafence

Användarhandbok. Spectrafence Användarhandbok Spectrafence Förord Tack för att du valt Spectrafences produkter. Vi hoppas att du blir nöjd med ditt köp! Viktig information VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning noggrant INNAN du använder

Läs mer

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning Ontech GSM 9020 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM 9020. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2 Ultrakompakt Larmsystem Användarhandbok V1.2 Innehåll 1 Vad är BRIX Dragon?... 4 1.1 Användningsområden... 4 1.2 Säkerhetsinformation... 5 1.3 Översikt... 6 1.4 Förberedelser för användning... 7 1.4.1

Läs mer

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Bruksanvisning Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM Mini 9009. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera

Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera 1 Instruktion 1.1 Allmän beskrivning Denna åtelkamera är en digital helt automatisk infraröd övervakningskamera med MMS- funktion, som utlöses när

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Bruksanvisning SL40 CONNECT dedicated to communication Detta är en bruksanvisning för Lightwriter SL40 Connect. För uppdateringar eller tillägg, besök vår hemsida på http://www.toby-churchill.com

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg:

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg: LK GSM Switch Utförande LK GSM Switch är främst avsedd för fjärrstyrning av LK:s Rumsregleringssystem ICS eller värmeregulatorn LK Styr v.3/v.3-ra. Enheten kommunicerar via GSM-nätet och styrs via mobiltelefon

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

YachtSafe. manual. Art nr: 30-01-00 April 2009 www.yachtsafe.se

YachtSafe. manual. Art nr: 30-01-00 April 2009 www.yachtsafe.se YachtSafe manual Art nr: 30-01-00 April 2009 SV www.yachtsafe.se Innehåll 1 Konfiguration och Installation 1.1 Konfiguration 1.1.1 Installera PC applikation 1.1.1 Installera SIM kort 1.1.3 Grundläggande

Läs mer

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Efter avslutad test skall brytarna ställas i ENERGI sparläge för maximal livslängd på batteriet. LED Känsl. Vilo tid Relä ON Hög 5 min NC OFF Låg 2 sek NO 1 2 3 4 Detektorn levereras med denna inställningen!

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer