HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0"

Transkript

1 1

2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion: Funktioner Kom igång Huvudenheten Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten Starta huvudenheten Kodning av Trådlösa Enheter Kodning av Fjärrkontroll Kodning av Trådlösa Sensorer Anslut trådlös siren Zoninställningar Ställ in Zon typ Om SMS inställningar: Namnge zoner Anslut trådbundna enheter Siren: Högtalare: Output 1: Output 2: Trådbundna Sensorer: Spara Telefonnummer Telefonnummer till samtal: Telefonnummer till SMS: Radera Telefonnummer: Spela in personligt röstmeddelande Montering av sensorer Montering av huvudenhet Montering av Sensorer Installation af Bevægelsessensor: Montering av Dörr/Fönster magnet:

3 Andra Sensorer: Batteribyte Styr larmsystemet Aktivering och Inaktivering av Larmsystemet Fjärrkontroll: Knappsats: App: SMS: Larm SMS vid larm: Samtal vid larm: Avancerade Inställningar Tidsfördröjnings inställningar Gemensamt SMS Innehåll Sireninställningar Siren vid larm: Sirentid: Siren bekräftelse vid Aktivering/Inaktivering: Kommunikationsinställningar Samtal vid larm: SMS vid alarm: SMS svar från huvudenheten: SMS besked vid Aktivering/Inaktivering: Få GSM Signal: GSM övervakning: Ändra lösenord Återställning Återställ inställningar: Radera alla zoner: Radera alla fjärrkontroller: Återställ allt: App vägledning

4 7 Appendix Komplett lista över SMS koder: Huvudenhetens Specifikationer

5 1 Introduktion: Lycka till med ert nya HomeSecure BASIC larmsystem. I denna manual hittar du information om larmsystemets funktioner, installation och hur du ska styra ert larmsystem. Det är viktigt att ni först läser igenom manualen innan du börjar med själva installationen, för att undgå fel. För att larmsystemet ska fungera som bäst, krävs det att installationen följs som det beskrivs. Ifall där uppstår ett problem under installationen eller montering, hänvisar vi till Vanliga frågor som du hittar i slutet av manualen. 1.1 Funktioner Här kan ni läsa om larmsystemets olika funktioner, samt en beskrivning av. Det är viktigt att du vet om alla funktioner som larmsystemet klarar av, innan du börjar med själva installationen så du vet vilka du ska använda. Ta emot SMS och samtal vid larm Där kan sparas 5 telefonnummer, som tar emot SMS och 5 telefonnummer som tar emot samtal vid larm. Du kan alltså spara upp till 10 telefonnummer till ert larmsystem. Skalskydd Aktivera dörr/fönster magneterna om natten, medan rörelsesensorerna är inaktiverade, så ni kan gå runt i huset om kvällen/natten. Drift och installation med gratis App till smartphone Ladda ner vår App till smartphone och du kan styra larmsystemet var du än är i världen. Alla inställningar kan även göras genom App en. 99 Zoner Där är 96 trådlösa zoner och 3 trådbundna. Där kan kodas en trådlös sensor i var trådlös zon. I de 3 trådbundna ingångarna finns där möjligheten att serie koppla sensorerna, så ni kan ha fler trådbundna sensorer anslutna i var ingång. Installera var zon för sig Välj ifall sensorn ska vara aktiv eller inaktiv under skalskydd och om den ska ha tidsfördröjning. Därutöver kan du namnge sensorn, så du alltid vet vilken sensor som har löst ut larmet. Tidsfördröjning 0-99 sekunders tidsfördröjning installeras individuellt för var sensor. SMS för aktivering/inaktivering Ett telefonnummer (det första SMS numret) kan ta emot SMS när larmsystemet blir aktiverat/inaktiverat. En bra funktion att använda sig av ifall ni vill veta när barnen kommer hem från skolan. Ta emot SMS vid strömavbrott Larmsystemet har ett inbyggt backup batteri (8 timmar). Ifall där är ett strömavbrott, så tar backup batteriet över och larmsystemet skickar ett SMS som berättar för er om strömavbrottet. Ta emot SMS för lågt batteri på sensorerna Sensorerna berättar för huvudenheten när ni behöver byta batteri. Huvudenheten skicka ett SMS, som berättar för er vilken sensor som behöver byta batteri. En LED lampa på sensorn kommer även börja lysa vid låg batteri nivå. Inbyggd sabotagekontakt Om någon tar ner huvudenheten, blir larmsystemet automatiskt löst ut. 5

6 2 Kom igång Här beskrivs det hur man kopplar samman de olika enheterna. När huvudenheten, sirenen, fjärrkontrollerna och sensorerna är samman kopplade, ska enheterna monteras och därefter är där ett antal funktioner som kan ställas in. 2.1 Huvudenheten Huvudenheten är larmsystemets hjärna. Alla trådlösa och trådbundna enheter kopplas till huvudenheten, som fungerar som en kommunikationscentral mellan enheterna. När en sensor löst ut, skickar den en signal till huvudenheten som löser ut larmet. I huvudenheten finns även en GSM modul, som är ansvarig för att skicka SMS och ringa upp till de sparade telefonnumren ifall larmet blir löst ut. 6

7 Huvudenhetens Framsida: Här nedanför hittar du en förklaring om huvudenhetens framsida. OUT1: När den lyser rött, är Output 1 igång (När larmsystemet är aktiverat). OUT2: När den lyser rött, är Output 2 styrbar. ZONE: Indikerar vid rött ljus, att huvudenheten är i kodningsläge. Sensorer kodas. RF: Indikerar vid rött ljus, att huvudenheten är i kodningsläge. Fjärrkontroller kodas. REC: Indikerar vid rött ljus, att huvudenhetens mikrofon tar upp ljud till larmbesked. MON/SPK: Indikerar vid rött ljus, att högtalaren är på (ifall den är ansluten). STATUS: Indikerar huvudenhetens status: Blinkar orange: Söker efter GSM signal Konstant orange: GSM fel Konstant grön: Inaktiverat, normalt tillstånd Blinkar grönt var sekund: Tidsfördröjning Blinkar grönt varannan sekund: Larm Aktiverat Blinkar grönt var sekund: Skalskydd Konstant röd: Larmat Blinkar rött: Larmfördröjning Blinkar snabbt rött: Styrs över GSM POWER: Strömanslutnings indikator: Släkt: Huvudenheten är avstängd Konstant röd: Strömförsörjning normal Blinkar rött: Backup batteriet ger ström Mikrofon: När där ska spelas in ett personligt larmbesked, ska ni tala in i denna mikrofon Högtalare: Indikations ljud vid kodning och programmering. 7

8 Huvudenhetens baksida: ON/OFF Knap: Slå på/av huvudenheten med denna knapp. Trådbunden anslutning: Här ansluts alla trådbundna enheter. Läs mer under 2.6 Anslut trådbundna enheter. Rec. Knapp: Används till att spela in personligt larm besked. Läs mer under 2.8 Spela in larmbesked. Sabotagekontakt: Löser ut larmet om någon försöker ta ner huvudenheten. RF Knap: Används vid kodning av trådlösa enheter. Läs mer under "2.4 kodning av trådlösa enheter. Strömanslutning: Här ansluts strömförsörjningen. SIM Korts hållare: Här placeras SIM kortet. 8

9 2.2 Sätt i SIM Kort Huvudenheten ska ha ett fungerande SIM kort installerat för att kunna skicka SMS och ringa upp vid larm. Om där inte finns ett fungerande SIM kort (t.ex. ifall det gått ut eller ifall saldot är slut) kan huvudenheten inte kommunicera över GSM nätet. Larmsystemet kommer lösas ut vid larm (Sirenen tjuter), men där kommer inte skickas några SMS eller ringa upp till de telefonnummer som sparats. Om SIM Kort och huvudenheten Larmet fungerar bara med 2G SIM kort. SIM kortet ska fungera med 2G nätverk. Dvs. SIM kort från t.ex. 3 fungerar inte i detta larm. Det är viktigt att pinkod tas bort på SIM kortet samt röstbrevlåda. Sätt först SIM kortet i en mobiltelefon och ta bort pinkod under säkerhetsinställningar. Inaktivera röstbrevlådan, beroende på vilket SIM kort ni använder. SIM kortet sätts i på följande vis: Skjut luckan åt sidan för att låsa upp. Sätt i SIM kortet i luckan, så att metallkontakten på SIM kortet kommer till att vara vänt neråt. Lås SIM kortets hållare. Skjut luckan till sidan för att låsa SIM kortet på plats. 2.3 Starta huvudenheten När SIM kortet är satt korrekt, ska huvudenheten startas. Sätt i nätadaptern på baksidan av huvudenheten och sätt ON/OFF knappen på ON. Larmsystemet piper till två gånger vid uppstarten, Power LED lyser rött och Status blinkar orange tills den har funnit GSM signalen och skiftar då till att lysa grönt. Nu är det klart att börja koda enheterna och installera larmet. 9

10 2.4 Kodning av Trådlösa Enheter För att huvudenheten ska kunna tala med fjärrkontroller, sensorer och knappasats m.m. ska alla enheter kodas till huvudenheten. Var enhet skickar en trådlös signal med sin egen unika kod. För att få huvudenheten till att spara koden, ska den först sättas i kodningsläge och därefter kodas enheterna en efter en Kodning av Fjärrkontroll Först kodas fjärrkontrollerna, har du en knappsats kodas denna också under denna punkt. (Läs mer under knappsatsens manual). Tryck på RF knappen på baksidan av huvudenheten för att sätta den i kodningsläge. Huvudenheten piper en gång. RF LED börjar lysa rött. Nu kan du börja koda fjärrkontrollerna. Tryck på fjärrkontrollens panikknap (den med blixtnedslag). Huvudenheten piper till en gång. Om fjärrkontrollen redan är kodad, piper huvudenheten till fyra gånger snabbt. 10

11 2.4.2 Kodning av Trådlösa Sensorer Koda alla trådlösa sensorer omedelbart efter alla fjärrkontrollerna är kodade. Tryck ännu en gång på RF knappen. Huvudenheten ger ut ett långt pip. Både RF och ZONE LED lyser rött. Huvudenheten är nu klar till att koda trådlösa sensorer. Lös ut sensorerna: Rörelsesensor: Sätt ON/OFF på ON (Sätt den på OFF igen när den är kodad). Dörr/Fönster magnet: Ta bort magneten från sändaren. Röksensor: Tryck på Test knappen. Andra sensorer: Lös ut sensorn, som när den löser ut larmet. Huvudenheten piper till en gång, när den registrerar kodningen. Om sensorn redan är kodad, piper huvudenheten fyra gånger snabbt. Viktigt! Skriv ner följden enheterna blivit kodade i. Den första är nr.1, nästa nr. 2 osv. Använd eventuellt post it notes med ett nummer på var sensor. Du ska använda dessa nummer, när du ska göra inställningar för var sensor. Avsluta kodningen genom att trycka en sista gång på RF knappen. Huvudenheten piper en sista gång och RF samt ZONE LED släcks. Om du senare ska koda fler sensorer, så ska du endast trycka två gånger på RF knappen, så både RF och ZONE LED lyser rött Anslut trådlös siren Några av paketen innehåller trådlös utomhus siren, annars är det möjligt att köpa till det. 11

12 2.5 Zoninställningar Zone avser till var sensor som är kodad till larmsystemet. Zone 01 betyder den första sensorn, som blir kodad till huvudenheten, Zone 2 är nästa sensor som blir kodad osv. Varje zon ska ställas in till en Zon typ efter kodning, för att få den bästa uppsättningen av larmsystemet. Varje sensor kan även namnges, så att du kan få reda på vilken av dem som har löst ut larmet Ställ in Zon typ Efter att sensorerna är kodade, är det viktigt att ställa in zon typ: Zon typ 24-tim Zon Real-tids Zon Tidsfördröjningszon Bypass Zon Förklaring Sensorer är aktiva 24 timmar om dygnet, även om larmsystemet är aktiverat eller inaktiverat. Normalt så är rök- och gassensorer i denna zon. Normal zon. Sensorn utlöser larmet om larmsystemet är aktiverat eller i skalskydd (beroende på skalskyddsinställningen) Alla rörelsesensorer och Dörr/Fönster magneter, som du inte vill ha tidsfördröjning på är normalt i denna zon. Sensorer i denna zon löser ut larmet efter en viss tid, som du själv har ställt in (max 99 sek Läs mer under 5.1 Ställ in tidsfördröjning ). Normalt Dörr/Fönster magneten vid ytterdörren. Eventuellt även en Rörelsesensor som är placerad i hallen. Denne typ stänger av sensorn. Skalskydd Förklaring Sensorer med denna inställning kommer vara aktiva när du sätter igång skalskydd. Normalt så har Dörr/Fönster magneter denna På inställning, men även Rörelsesensorer som du vill ha aktiverade under natten. Sensorer med denna inställning blir inaktiverade när du sätter igång Av skalskydd. Normalt så är det Rörelsesensorer som är placerade i rum där ni rör er under kvällen/natten, så ni inte löser ut larmet. Viktigt! Läs mer om skalskyddsfunktionen under 4 Styr larmsystemet. 12

13 För att ställa in zonerna ska du skicka ett SMS till huvudenheten. Dvs. du ska skicka ett SMS från er mobiltelefon till det telefonnummer som SIM kortet i huvudenheten. SMS en ska skrivas på följande vis: Lösenord # 38 # Zonnummer # Zon typ # Skalskydd # (Lösenordet kan ändras, läs under 5.5 Ändra lösenord) # 38 # Den första sensorn, som blir kodad heter 01, nästa 02 osv. # 1-4 1: 24 tim zon 2: Real-tids zon 3: Tidsfördröjning 4: Bypass zon # 0-1 1: På 0: Av # Exempel: SMS besked till huvudenheten #38#02#2#0 Svar från huvudenheten Zone: 02 Defense Zone Type: real-time defense zone Home Arm Defense Zone: invalid I ovanstående exempel är Zone 2 alltså den sensor som blev kodad som nummer två Inställd till att lösa ut larmet utan tidsfördröjning, när larmet är aktiverat. Inte när larmet är i skalskydd. 13

14 Om SMS inställningar: Alla icke fysiska inställningar på larmet görs via SMS till huvudenheten. Varje SMS kod startar alltid med huvudenhetens lösenord, som är som standard. Den kan naturligtvis ändras. Läs under 5.5 Ändra lösenord. När huvudenheten tar emot SMS en ger sirenen ett pip och sedan svarar med ett SMS. Alla SMS inställningar som beskrivs i manualen, kan även göras med vår App till smartphone. Om du har en smartphone så rekommenderar vi att du laddar ner vår gratis App. När alla fysiska inställningar (kodning, anslutning av trådbundna enheter osv.) är klara, kan resten enkelt göras i vår App. Läs en mer detaljerad genomgång av App en under 6 App genomgång Namnge zoner Det är en fördel att namnge varje zon som har en kodad sensor i den. Då vet du vilken sensor som har löst ut larmet. Du slipper då att komma ihåg vilken sensor som är kodad i vilken zon. Namnge sensorer på följande vis: Lösenord # 39 # Zonnummer # Zon namn # # 39 # # Max. 16 tecken (inkl. mellanrum), får inte # (Kan ändras) innehålla Å, Ä, Ö. Exempel: SMS besked till huvudenheten #39#02#pir sensor# Svar från huvudenheten User defined SMS content zone 02: pir Sensor 14

15 2.6 Anslut trådbundna enheter Det är möjligt att ansluta ett antal trådbundna sensorer till huvudenheten. Den medföljande sirenen ska anslutas trådbundet, det är också möjligt att ansluta trådbundna sensorer, trådbundet output som kan styras med SMS relä output som startar när larmet är aktiverat osv. På huvudenhetens baksida hittar du en grön anslutning. Här ansluts trådbundna enheter. Nedanför kan du se en översikt över portarna på anslutningen: Siren: Sirenens två ledningar ansluts till de två första portarna på anslutningen. Kabeln med grå streckade linjer på är + (plus) och ska i port nummer 1, den helt vita ledningen är (minus) och ska i port nummer 2. Om du har en äldre siren med röd och svart ledning, är röd + (plus) och svart är (minus). Högtalare: Du kan ansluta till huvudenheten en högtalare, så du kan prata igenom högtalaren vid larm samtal (Läs mer under 4.2 Larm ). Anslut högtalaren + (plus) kabeln till port 3 och (minus) kabeln till port 4. Output 1: Trådbunden output som slås på automatiskt när larmet blir aktiverat och stängs av vid inaktivering. Output porten ska kopplas till en relä box, för att man ska kunna styra apparaten. Output 2: Trådbunden output som kan slås på och stängas av med SMS (och App). Output porten ska kopplas till en relä box för att man ska kunna styra den. Trådbundna Sensorer: Trådbundna sensorer ansluts till Z1/Z2/Z3 och GNS. En kabel i antingen Z1, Z2 eller Z3 och en kabel i GND. De tre trådbundna sensorerna svarar till Zon 97, 98 och 99. De trådbundna zonerna ska ställas in på samma vis som de trådlösa zonerna som beskrivs under 2.5 Zoninställningar. 15

16 2.7 Spara Telefonnummer Huvudenheten skickar SMS eller ringer upp vid larm. Det är nödvändigt att spara de telefonnummer som du vill att larmsystemet ska kontakta vid larm. Det går att spara 5 telefonnummer som tar emot SMS och 5 telefonnummer som tar emot samtal. Samma telefonnummer kan sparas till att ta emot både SMS och samtal. Läs mer om vad du kan ta emot för SMS och andra kommunikationsinställningar under 5.4 Kommunikationsinställningar. Telefonnummer till samtal: Skicka följande SMS till huvudenheten för att spara telefonnummer som huvudenheten ska ringa upp vid larm. Tänk på att du också kan använda App en till detta. SMS besked till huvudenheten: #51## Call phone Number1: #52## Call phone Number1: Number2: #53## Call phone Number1: Number2: Number3: #54## Call phone Number1: Number2: Number3: Number4: Call phone Number1: Number2: #55## Number3: Number4: Number5: Tänk på: är det fabriksinställda lösenordet till huvudenheten. Den kan ändras. 16

17 Telefonnummer till SMS: Skicka följande SMS till huvudenheten för att spara SMS telefonnummer. Tänk på att du också kan använda App en till detta. SMS besked till huvudenheten: #61## SMS phone Number1: #62# # SMS phone Number1: Number2: #63# # SMS phone Number1: Number2: Number3: #64# # SMS phone Number1: Number2: Number3: Number4: SMS phone Number1: Number2: #65# # Number3: Number4: Number5: Tänk på: är det fabriksinställda lösenordet till huvudenheten. Den kan ändras. Radera Telefonnummer: Både SMS- och samtals telefonnummer kan raderas genom att skicka ett besked utan telefonnummer. Exempel: SMS besked till huvudenhet: Svar från huvudenhet: #61## SMS phone number 1 deleted 17

18 2.8 Spela in personligt röstmeddelande Du kan spela in ett personligt röstmeddelande på 10 sekunder, som blir uppspelat när larmet ringer upp vid larm. Du kan använda röstmeddelandet till att berätta för mottagaren att det är ert larm som har löst ut eller kan du ge instruktioner i meddelandet. Tryck på REC Knappen på baksidan av huvudenheten. REC LED på framsidan av huvudenheten kommer att börja lysa. Ni har nu 10 sekunder på er att spela in röstmeddelandet. Mikrofonen sitter högst upp i högra hörnet av huvudenheten. När de 10 sekunderna har tagit slut, spelar larmsystemet upp röstmeddelandet för er, så att ni kan bedöma ifall det låter bra. Ifall du vill spela in det igen, så är det bara att göra om proceduren igen. 18

19 3 Montering av sensorer Du är nu klar till att montera larmsystemets sensorer. 3.1 Montering av huvudenhet Montera huvudenheten efter nedanstående vägledning: Skruva upp monteringsplattan på väggen. Montera huvudenheten på monteringsplattan med SIM kort, nätadapter, samt eventuellt trådbundna enheter i huvudenheten och bakstycket monterat. Efter att huvudenheten är monterad, kan du aktivera sabotagekontakten på baksidan av huvudenheten. Den löser ut larmet så snart huvudenheten tas ner från monteringsplattan. Aktivera sabotagekontakten genom att skicka följande SMS till huvudenheten: SMS Innehåll: #98#1# Svar från huvudenhet: Alarm panel tamper switch enabled För att inaktivera sabotagekontakten: SMS Innehåll: Svar från huvudenhet: #98#0# Alarm panel tamper switch disabled 19

20 3.2 Montering av Sensorer Det är nu dags att montera sensorerna runt i huset. När sensorerna ska monteras är det viktigt att säkra sig att den trådlösa signalen mellan huvudenhet och sensor når varandra. Räckvidden är normalt 15 meter, men kan vara längre eller kortare beroende på antal väggar och vilket byggmaterial signalen ska igenom. Räckvidden är 80 meter utan hinder. Installation af Bevægelsessensor: Rörelsesensorerna registrerar rörelse 8 meter ut i rummet och 55 grader till var sida, som visas på bilden nedanför. Montera rörelsesensorn på följande vis: Viktigt Rörelsesensorn får inte monteras, så att den kan få direkt solljus eller riktad mot en värmekälla. Detta kan starta falsklarm. Den kan även registrera rörelse utanför fönster, ifall den riktas direkt mot ett fönster. Det rekommenderas att montera rörelsesensorn i en hörna, där den riktas mot mitten av rummet, 1,8-2,2 meters höjd. 20

21 Montering av Dörr/Fönster magnet: Dörr/fönster magneten är en magnetisk kontakt, som består av två delar som beskrivs nedanför. Dörr/fönster magnetens huvuddel. I den sitter batteriet (12V 23A), Reed relä som registrerar magnetfältet och skickar en signal till huvudenheten ifall magnetfältet försvinner. Huvuddelen har också inbyggd panikknap. Tryck på knappen på framsidan för att lösa ut larmet. På undersidan av huvuddelen sitter en On/Off knapp. Magnet som skapar det magnetfält, som Reed relät i huvuddelen registrerar. När magneten avlägsnas över 20 mm från huvuddelen löser detta ut larmet. Montera dörr/fönster magneten med huvuddelen på karmen och magneten på dörren/fönstret eller omvänt. Det är viktigt att avståndet mellan de två enheterna inte överstiger 10mm. Magneten ska sitta på höger sida av huvuddelen (annars kan inte Reed relät registrerar magnetfältet), och ska justeras till botten av huvuddelen. Om magneten inte sitter i linje med botten av huvuddelen, kan det orsaka falsklarm. Andra Sensorer: Läs manualen till var extra sensor för vägledning. 3.3 Batteribyte Sensorerna indikerar att där är låg batterinivå genom att LED lampan, som normalt registrerar aktivitet lyser konstant. Huvudenheten skickar även ut ett SMS automatiskt, när där är låg batterinivå på en sensor. SMS et innehåller information på vilken sensor det är. Ni slipper alltså gå runt och kontrollera alla sensorer så att inte batterinivån är låg. Stäng av sensorn när du ska byta batteri. På rörelsesensorns baksida eller under dörr/fönster magnetens huvuddel. Byt batteriet och starta enheten igen. Du behöver inte koda enheten igen. 21

22 4 Styr larmsystemet Detta avsnitt förklarar hur du styr larmsystemet för både aktivering/inaktivering, samt funktioner under larm. 4.1 Aktivering och Inaktivering av Larmsystemet Larmsystemet har tre statuslägen, som du kan ändra i mellan via fjärrkontroll, eventuellt. Extern knappsats, App, och SMS. Nedanför är de tre statuslägena beskrivna: Inaktiverat Aktiverat Skalskydd I detta läge löser alla sensorer ut larmet, förutom de i Bypass Zon. Detta läge aktiveras när du lämnar hemmet. I detta läge löser bara sensorer i 24-tim zon ut larmet. Dvs. alla dörr/fönster magneterna, rörelsesensorerna osv. kommer inte lösa ut larmet, men t.ex. en röksensor i 24-tim zonen löser ut larmet. I detta läge löser bara de sensorer som är satta i skalskyddet ut. Normalt är detta sensorer på dörrar, fönster och kanske sensorer i garage, medan rörelsesensorer inne i hemmet inte löser ut larmet. Fjärrkontroll: Aktiverar larmsystem: Sätter larmsystemet i aktiverat läge. Inaktivera larmsystem: Sätter larmsystemet i inaktiverat läge. Skalskydd: Sätter larmsystemet i Skalskydds läge. Panikknap: Löser ut larmsystemet direkt oavsett vilket lägen den är i. Knappsats: Läs knappsats manualen för vägledning. App: Läs avsnittet om manualen för vägledning. 22

23 SMS: Det är möjligt att styra larmsystemet med SMS på samma vis som du har gjort inställningar via SMS. Nedanför är en lista över SMS du kan använda för att styra larmsystemet. För att se en komplett lista över SMS koder, läs appendix. SMS Innehåll: Funktion: #1#1# Sätter larmsystemet i aktiverat läge #1#0# Sätter larmsystemet i inaktiverat läge #1#2# Sätter larmsystemet i Skalskydds läge #30## Får larmsystemet till att skicka ett SMS med status av larm. 4.2 Larm Om en sensor löser ut larmsystemet, startar huvudenheten att tjuta. Sirenen börjar tjuta och huvudenheten skickar SMS till alla SMS nummer och ringer upp de telefonnummer i den följd du har sparat dem. SMS vid larm: Larmet skickar ett SMS med information om vilken zon som har löst ut larmet. Om du har gett sensorn ett namn under Zoninställningar, kommer namnet av zonen visas i SMS et. Därutöver är det möjligt att skriva en text som visas i alla SMS. Det kan vara ert namn eller adress, läs mer under 5.2 Gemensamt SMS innehåll. Larm SMS et följer följande uppbyggnad: Gemensamt SMS innehåll + Zonnummer + Zon namn Kan redigeras 1-99 Zon Kan redigeras 23

24 Samtal vid larm: Efter att larmet har skickat SMS en, ringer den upp det första telefonnumret på listan, därefter nummer två osv. Den börjar med nummer ett på listan igen efter att den har ringt den sista. Larmsystemet ringer upp tre rundor, innan den slutar ringa. Om inte larmet blir inaktiverat innan. Sirenen tjuter i 3 minutter, du kan ställa in sirentiden själv, läs 5,3 Sireninställningar. När du tar emot ett larmsamtal, blir det personliga röstmeddelandet uppspelat tre gånger i sträck. Det är möjligt när som helst att styra larmsystemet via samtal. Medan du har kontakt med larmsystemet kan du trycka in följande kommando, för att styra larmet: SMS Kod: Funktion: 1#1# Sätt larmet i aktiverat läge 1#2# Sätt larmet i skalsskydds läge 1#0# Sätt larmet i inaktiverat läge 4#1# Starta avlyssning 4#0# Stäng av avlyssning 93#1# Starta högtalaren 93#0# Stäng av högtalaren 94#1# Starta Output 1 94#0# Stäng av Output 1 Tänk på! I samband med samtal, är det inte nödvändigt med larmets lösenord före SMS koden. Om avlyssning startar, stäng av sirenen då så att det är möjligt att höra vad som händer i hemmet. 24

25 5 Avancerade Inställningar I detta avsnitt beskriver vi de olika möjligheter du har att ställa in larmsystemet, så att den fungerar precis som du önskar. Tänk på att alla inställningar också kan utföras med App en. Du kan också läsa hela listan av inställningar i Appindex och se vad standardinställningarna är. 5.1 Tidsfördröjnings inställningar Som beskrivit under 2.5 Zoninställningar, kan du själv bestämma vilken/vilka sensorer som ska ha tidsfördröjning. Längden av denna fördröjning kan ställas in mellan 0 till 99 sekunders fördröjning. Tidsfördröjningen ska ställas in för både aktivering och inaktivering. Dvs. den tid ni har, från att ni aktiverar larmsystemet tills ni är ute ur huset och den tid ni har från att ni öppna dörren tills ni inaktiverar larmsystemet. Tidsfördröjning vid aktivering: SMS Innehåll: #44## Arm Delay Time: seconds Tidsfördröjning vid inaktivering: SMS Innehåll: #45## Disarm Delay Time: seconds Tänk på! är antalet av sekunder, du önskar tidsfördröjning på (00-99). 5.2 Gemensamt SMS Innehåll Som beskrivit under SMS vid larm, kan du skapa ett gemensam SMS text som inleder alla SMS larm, som larmsystemet skickar ut. Skapa den gemensamma texten, genom att skicka följande SMS till larmsystemet. SMS Innehåll: #99## Common SMS content set to: Tänk på! Texten får vara max. 16 tecken och får inte ha Å,Ä,Ö. 25

26 5.3 Sireninställningar Du kan göra fäljande inställningar för sirenen: Siren vid larm: Sätt på siren vid larm: SMS Innehåll: #11#1# Siren when alarming enabled Stäng av siren vid larm: SMS Innehåll: #11#0# Siren when alarming disabled Sirentid: Ställ in hur lång tid sirenen ska ge ut ljud vid larm (00-15 minuter): SMS Innehåll: #35## Siren ringing time set to minutes Tänk på! är antalet av minutter, du önskar sirenen ska tjuta. 26

27 Siren bekräftelse vid Aktivering/Inaktivering: När larmsystemet blir aktiverat eller inaktiverat ger sirenen ut ett pip, för att göra er uppmärksamma på att larmsystemet har blivit aktiverat eller inaktiverat. Om du önskar att slå ifrån detta, eller starta det igen, ska du skicka följande SMS till huvudenheten: Aktivera sirenljud: SMS Innehåll: #48#1# Arm/Disarm siren: ON Inaktivera sirenljud: SMS Innehåll: #48#0# Arm/Disarm siren: OFF 5.4 Kommunikationsinställningar Här kan du slå på och av olika former av kommunikation: Samtal vid larm: Samtal vid larm på och av: Sätt på samtal vid larm: SMS innehåll: #15#1# Alarm Phone Call Enabled Stäng av samtal vid larm SMS innehåll: #15#0# Alarm Phone Call Disabled 27

28 SMS vid alarm: SMS vid larm på och av: Sätt på SMS vid larm: SMS innehåll: #12#1# Alarm SMS Enabled Stäng av SMS vid larm: SMS Innehåll: #12#0# Alarm SMS Disabled SMS svar från huvudenheten: Varje gång huvudenheten styrs med SMS eller App, skickar den ett SMS svar (som beskrivs vid varje inställningsmöjlighet). Om du gärna vill spara på huvudenhetens SMS saldo, kan du stänga av detta. Slå på SMS svar: SMS innehåll: #42#1# SMS Reply: ON Stäng av SMS svar: SMS innehåll: #42#0# SMS Reply: OFF 28

29 SMS besked vid Aktivering/Inaktivering: Ni kan få huvudenheten till att skicka ett SMS till den första SMS kontakten, när larmsystemet blir aktiverat och inaktiverat. Dvs. du kan få ett besked t.ex. när ert barn kommer hem från skolan och inaktiverar larmsystemet. SMS notifikation på: SMS innehåll: #43#1# SMS Motification for Arm/disarm: OFF SMS notifikation av SMS innehåll: #43#0# SMS Motification for Arm/disarm: ON Få GSM Signal: Skicka detta SMS för att ta emot ett SMS från huvudenheten med den aktuella GSM signalstyrkan. Signalstyrkan kan vara från 0 till 31, där 31 är starkast. Hämta GSM signal status: SMS innehåll: #32## GSM Signal: är signalstyrkan (00-31) 29

30 GSM övervakning: Om du startar GSM övervakning, kommer huvudenheten att skickaautomatiskt ett SMS till dig ifall GSM signalen kommer under 10. Starta GSM övervakning: SMS innehåll: #17#1# GSM Signal Monitor Enabled Stäng av GSM övervakning: SMS innehåll: #17#0# GSM Signal Monitor Disabled 5.5 Ändra lösenord Standard lösenord är När ni har gjort alla inställningar och monterat larmsystemet, så rekommenderar vi att ni ändrar lösenordet. Detta gör du genom att skicka ett SMS till huvudenheten: Ändra lösenord: SMS innehåll: #31## Password set to: Viktigt! är det nya lösenordet. Den ska vara på 6 siffror. 30

31 5.6 Återställning Du kan återställa delar av inställningarna, kodning eller allt på en gång. Följ nedanstående beskrivning: Återställ inställningar: Återställ alla inställningar, men inte enheterna som blev kodade. Dvs. sensorer och fjärrkontroller är fortfarande kodade till larmsystemet, men ska få nya zoninställningar. Återställ inställningar: SMS innehåll: #36#0# Svar från huvudenhet: All settings except coding Information deleted Radera alla zoner: Radera alla zoner. Dvs. alla sensorer kommer bli raderade från huvudenheten. Alla andra inställningar är kvar och fjärrkontrollerna är fortfarande kodade till larmsystemet. Radera alla zoner: SMS innehåll: Svar från huvudenhet: #36#1# All defence zones deleted Radera alla fjärrkontroller: Radera alla fjärrkontroller. Alla sensorer och inställningar är fortfarande kvar. Radera alla fjärrkontroller: SMS innehåll: #36#2# All remote controls deleted 31

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 Innehållsförteckning Introduktion... 6 1.1 Funktioner... 6 Kom igång... 7 2.1 Huvudenheten... 7 2.2 Sätt i SIM Kortet... 10 2.3 Starta huvudenheten... 10 2.4 Huvudenhetens

Läs mer

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 18-11-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 18-11-2015 HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 18-11-2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 6 1.1 Larmets funktioner... 6... 7 2. Kom igång... 7 2.1 Huvudenheten... 7 2.2 Sätt i SIM kortet... 10 2.3 Starta huvudenheten...

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Home Larm Air. www.homelarm.se

Home Larm Air. www.homelarm.se Home Larm Air www.homelarm.se 1 Innehåll 1. Om Home Larm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen...

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

HomeSecure GSM-AD-003 Version nr: 2

HomeSecure GSM-AD-003 Version nr: 2 1 Index Index... 2 Introduktion... 4 1.1 Beskrivning av de olika funktionerna i larmsystemet... 4 1.2 Funktioner... 4 Installation av Larmsystemet... 5 2.1 Planering före installation... 6 2.2 Förbered

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2018-01-26 Version 3.00 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Användarmanual 948 GSM-GPRS

Användarmanual 948 GSM-GPRS Användarmanual 948 GSM-GPRS Kontrollpanel Aktivering och inaktivering av larmsystemet För att aktivera ditt system från kontrollpanelen, slå din PIN-kod och avsluta med OK. Du kommer därefter in i en meny

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation....... 2. Funktion......... 3. Användningsområden......... 4. Tekniska specifikationer......... 5. Komma igång

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

Manual Uppdaterad UDR-plus. Axema Access Control AB Box Stockholm, Sweden

Manual Uppdaterad UDR-plus. Axema Access Control AB Box Stockholm, Sweden Manual Uppdaterad 2018-07-31 UDR-plus Axema Access Control AB Box 90215 120 23 Stockholm, Sweden 08-722 34 40 info@axema.se www.axema.se UDR-plus Beskrivning 3 Inkoppling och konfiguration 3 In-/utgångar

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide

VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide Steg 1 Systemuppstart 1. Förbered SIM kortet för användning. A. Placera SIM kortet i en mobiltelefon och starta den. B. Stäng av eventuell PIN kodskontroll. C. Radera

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340191 / 1340193) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340191 / 1340193). Värmevakten

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe och EPIsafe 2. Art.nr och Programversion x.x.x eller senare. Rev PB SE

Rekonditionering. EPIsafe och EPIsafe 2. Art.nr och Programversion x.x.x eller senare. Rev PB SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe och EPIsafe 2 Art.nr 464220 och 464230 Programversion x.x.x eller senare Rev PB SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion GSM Larmsystem SE-MAJ01 Installationsoch Användarinstruktion 2008-09-01 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Grundfunktioner... 3 Anslutningar och indikatorer... 3 På larmets baksida... 3 Indikatorer på frontpanelen...

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

UDR-plus Universellt dörrlarm

UDR-plus Universellt dörrlarm Manual Uppdaterad 2018-10-25 UDR-plus Universellt dörrlarm Axema Access Control AB Box 90215 120 23 Stockholm, Sweden 08-722 34 40 info@axema.se www.axema.se UDR-plus Beskrivning 3 Inkoppling och konfiguration

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10 Rörelsesensor PIR 169 MHz Best nr. 648233D V1.10 Art nr. 64 USE 593 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR 169 MHz Inledning Rörelsesensorn är en sensor som ansluts till

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

Smart Clock. Du kan även ladda ner en PDF manual på box850.com, välj Smart Clock och tryck på Nerladdning.

Smart Clock. Du kan även ladda ner en PDF manual på box850.com, välj Smart Clock och tryck på Nerladdning. Smart Clock Du kan även ladda ner en PDF manual på box850.com, välj Smart Clock och tryck på Nerladdning. 1 av 12 I förpackningen: Smart Clock kamera, manual, USB strömadapter, USB kabel ÖVERSIKT KAMERA:

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Funktionsbeskrivning Egenskaper FlexiSwitch är en styr- och övervakningsapplikation som kommunicerar med användaren med

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

Börja med att ligga dessa delar på ett bord framför dig. Sätt klisterlappar med framtida lokalisering av enheterna, dette lättar din programmering.

Börja med att ligga dessa delar på ett bord framför dig. Sätt klisterlappar med framtida lokalisering av enheterna, dette lättar din programmering. 6850 Quickguide Innan du fortsätter att ta ut delarna i lådan, är det fördelaktigt att hitta några etiketter med lim till märkning av dina systemdele. Find ett lämpligt bord där man kan sitta och joba.

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.8 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

UDR-plus Universellt dörrlarm

UDR-plus Universellt dörrlarm Manual Uppdaterad 2019-02-04 UDR-plus Universellt dörrlarm Axema Access Control AB Box 90215 120 23 Stockholm, Sweden 08-722 34 40 info@axema.se www.axema.se UDR-plus Beskrivning 3 Inkoppling och konfiguration

Läs mer

Felsöknings guide för SST-901

Felsöknings guide för SST-901 Felsöknings guide för SST-901 Denna felsökningsguide hjälper er som kund/installatör att finna de vanligaste problemen med installation av larmsystemet SST-901 och dess enheter/tillbehör. (Obs! De flesta

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

Ver 2.1. PITBULL PRO Kom igång

Ver 2.1. PITBULL PRO Kom igång Ver 2.1 PITBULL PRO FörberedELSER Tack för din beställning av PITBULL, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. CENTRALENHETEN 7 Pitbull består av en larmcentral som är inbyggd i en rörelsesensor.

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Trådlös utomhussiren med blixtfyr VL-WOSF

Trådlös utomhussiren med blixtfyr VL-WOSF Trådlös utomhussiren med blixtfyr VL-WOSF Installations och Användarmanual Installations och Användarmanual Förord Denna instruktionsmanual är till för att hjälpa dig installera din trådlösa siren. Det

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

GSM Axcess 2/3 Snabbstart

GSM Axcess 2/3 Snabbstart GSM Axcess 2/3 Snabbstart ESIM 110/120 Enheten kräver GSM-abonnemang med nummerpresentation. Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan.

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se:

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se: ESIM 110 Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan. Se: http://www.eldes.lt/downloads-and-support/manuals-and-video-tutorials/ axema

Läs mer

Börja med att ladda ner appen Blacklens till din mobil. Finns både till iphone på Apple Store och till Android på Google Play.

Börja med att ladda ner appen Blacklens till din mobil. Finns både till iphone på Apple Store och till Android på Google Play. Sida 1 BLACKLENS APPEN Börja med att ladda ner appen Blacklens till din mobil. Finns både till iphone på Apple Store och till Android på Google Play. ANSLUTNING Det finns två sätt att ansluta kameran på:

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

Trådlöst säkerhetslarm

Trådlöst säkerhetslarm Bruksanvisning Trådlöst säkerhetslarm Modell: H412U-B 63 314 60 Copyright 2006 All Right Reserved. Innehåll INNEHÅLL LARMPAKET 3 INTRODUKTION OCH ÖVERBLICK 4 Aktivering av larmsystem 4 Zoner 4 Tidsfördröjning

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com FörberedELSER Tack för din beställning av larmpaketet Ninja, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här: 1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

Användarmanual. Installation av hemlarm. Kom igång med ditt nya hemlarm

Användarmanual. Installation av hemlarm. Kom igång med ditt nya hemlarm Användarmanual Installation av hemlarm Kom igång med ditt nya hemlarm på 07-7 7 00 så hjälper vi dig att justera dina inställningar. Bild. Följande utrustning ska finnas i din kartong:. Larmenhet. Strömkabel.

Läs mer

Smart Dock. Du kan även ladda ner en PDF manual på box850.com, välj Smart Dock och tryck på Nerladdning.

Smart Dock. Du kan även ladda ner en PDF manual på box850.com, välj Smart Dock och tryck på Nerladdning. Smart Dock Du kan även ladda ner en PDF manual på box850.com, välj Smart Dock och tryck på Nerladdning. 1 av 12 I förpackningen: Smart Dock kamera, manual, USB strömadapter ÖVERSIKT KAMERA: Blå LED Röd

Läs mer

14 4.3.1 Ställ in zontyper

14 4.3.1 Ställ in zontyper Innehållsförteckning 1 Introduktion 4 1.2 Funktioner 4 INSTALLATION 5 2 Quickguide 6 3 Förbered Larmpanelen 7 3.1 Öppna larmpanelen och sätt i SIM kortet 7 3.2 Anslut kabeldragna enheter 8 3.3 Anslut Backup

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

QUICK GUIDE. Besök för quick guiden på andra språk.

QUICK GUIDE. Besök  för quick guiden på andra språk. QUICK GUIDE Besök www.ctsmall.eu för quick guiden på andra språk. 1 Köp ett SIM-kort (normal storlek) och använd telefonen för att avaktivera användning av PIN-kod. Se till att det finns pengar på SIM-kortet.

Läs mer

Bruksanvisning. Falck 6901 EpiTon. Epilepsilarm med mikrofonsensor. Art.nr Rev D SE

Bruksanvisning. Falck 6901 EpiTon. Epilepsilarm med mikrofonsensor. Art.nr Rev D SE Bruksanvisning Falck 6901 EpiTon Epilepsilarm med mikrofonsensor Art.nr 323801 Rev D SE 2 Innehåll Inledning... 5 Information om risker... 5 Falck 6901 EpiTon består av:... 6 Beskrivning av Falck 6901

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

Smart Kund Installationsmanual. Android

Smart Kund Installationsmanual. Android Smart Kund Installationsmanual Android Innehållsförteckning Före installation Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 6 Innan du börjar installationen 4 Steg 2 av 6 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 6 Starta appen

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer