GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den."

Transkript

1 GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

2 kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation kapitel 4. Systeminställningar 1. Ange inställningar 2. Lägg till fjärrkontroll 3. Ta bort fjärrkontroll 4. Kodning för defensive zon 5. Ta bort defensive zon 6. Defensive zon planinställningar 7. Defensive zon inställningar 8. Siren inställningar 9. Fördröjnings inställningar 10. Larmnummer inställningar 11. Ta bort larmnummer 12. SMSnummer inställningar 13. Ta bort SMS nummer 14. Nätverks inställningar 15. Röstinspelning 16. Spela upp röstinspelning 17. Datuminställningar 18. Tidsinställningar 19. Aktivera tidsinställningar 20. Avaktivera tidsinställningar 21. Trådlös kontrollinställning 22. Trådlös siren kodning 2

3 23. Trådlös siren kryptering 24. Trådlös kontroll för vitvaror 25. Ändra användar lösenord 26. Ändra program lösenord 27. Aktivera fördröjningstids Inställning 28. Larmfördröjnings inställningar 29. Röstmeddelande funktion 30. Siren meddelande för fjärrkontroll 31. Bakgrundsbelysning 32. Sireninställningar för Akut hjälp -läge 33. SMS svar för aktivering/avaktivering 34. Språkinställningar 35. Fabriksåterställning 36. Glömt lösenord Kapitel 5. Bruksanvisning 1. Larmaktivering 2. Skalskydd 3. Avaktivera 4. Svara på larmsamtal 5. Fjärrkontroll 6. Akut hjälp 7. Systemuppringning 8. Alarminspelnings lista 9. Observera Kapitel 6. Specifikationer Kapitel 7. Lista över komponenter Kapitel 8. Skötsel och underhåll 3

4 Kapitel 1. Funktioner Elegant och avancerad touch panel för enkel användning; 128x64 lattice LCD skärm med klockdisplay 4 trådbundna och 10 trådlösa zoner försvar, varje trådlös zon stöder maximalt 10 sensorer; Stödjer max 8 fjärrkontroller Inbyggd högtalare, och artificiell intelligent digital talande; Inbyggd artificiell intelligens Engelska meddelande; 10-sekunders automatisk röstinspelning Kan koppla 6 mobilnummer när larmet går, Larmet ringer då automatiskt upp dessa mobilnummer; Kan koppla 3 SMS nummer, Larmet SMSar automatiskt dessa nummer när larmet går; Tids aktivering/avaktivering; Kan användas som en trådlös telefon med knappsats för att ringa; En-nyckel-kontroll:Utaktivering,hemaktivering, aktivering genom fjärrkontroll eller telefon; SOS, brand-, gas-, dörr, hall, fönster, balkong och gränslarm; Realtid, fördröjning, 24 timmar, förbi försvaret zoner programmering funktion; Trådlös lärande kod: lätt att lägga till ytterligare trådlösa tillbehör; Fjärrkontroll enheten aktiverar, avaktiverar, övervaka och intercom via telefon, Rekord kontroll: enheten kan lagra 30 larm inspelningar; Olika aktiverings Status: Tillfälligt aktivering, skalskydd, fördröja aktivering och snabb aktivering; Aktiveras genom olika sätt: panel knappsats, fjärrkontroll, fjärrkontroll samtal; Larm samtal har prioritet: även om enheten är upptagen; SMS varning för strömavbrott och återhämtning; Inbyggt Li batteri: laddas automatiskt. 4

5 Kapitel 2. Alarm Host Inledning 1. LCD-skärm: Upplösning: 128x64, stödjer engelska och kinesiska. 2. Status LED POWER: ström och arbete statusindikator. -blinkar snabbt (en gång per sekund) betyder sökning av GSM-nät; - blinkande 1 gång per 3 sekunder innebär standby-läge. SET: Kommer att visas när systemet går i inställning status. SIGNAL: signalindikatorn. LARM: kommer att visas när systemet är under larmstatus 3. Tryck knappsats: knappsatsen har resistiv pekskärm som kräver tryck med viss styrka. OBS! tryck inte för hårt. ARM: Systemet larmaktiveras 5

6 STAY: Systemet aktiverar skalskydd CALL: används för att ringa samtal. Skriv in numret du vill ringa och tryck sedan på denna knapp. Tryck på den under telefonsamtalet så kommer den att lägga på samtalet. SOS: Nödlarm ESC: rensa indata innehåll eller tillbaka till föregående funktion ENTER:Bekräfta 4. Trådade portar 1 SIREN+ Positiv av siren (röd kabel) 2 SIREN- Negative av siren (svart kabel) 3 T_VCC Ogiltlig port (har ingen funktion) 4 CLK Ogiltlig port 5 DATA Ogiltlig port 6 T_GND Ogiltlig port 7 GND GND 6

7 8 Zone 1 Trådad sensor 1:stödjer både NO och NC 9 GND GND 10 Zone 2 Trådad sensor 2:stödjer både NO och NC 11 GND GND 12 Zone 3 Trådad sensor 3:stödjer både NO och NC 13 GND GND 14 Zone 4 Trådad sensor 4:stödjer både NO och NC 15 GND GND 5. Switch för intern batteri. 6. SIM-kortplats: Var uppmärksam på riktningspilen, märkt på spåret: "LOCK" "OPEN". Sätt inte i eller ta ut SIM-kortet när huvudenheten är påslagen. Kapitel 3. Installation 1. Korrekt initiering av huvudpanelen är viktigt för dess normala arbets-och livslängd. 2. Anslut trådbundna tillbehör som du behöver. 3. Sätt I SIM-kortet. 4. Sätt i strömadapter. Huvudpanelden startar egenkontroll och POWER indikatorns LED blinkar 1 gång. Om skärmen inte lyser, var snäll att starta om huvudpanelen. Var snäll och vänta minst 10 sekunder mellan omstarterna, att starta om många gånger under kort tid är dåligt för panelens livslängd. 5. Huvudpanelen blinkar var tredje sekund efter att ha sökt GSM-nät med framgång. 6. Slå på batteribrytaren. 7. Kontrollera GSM-signals ikonen på LCD-skärmen. Signal med 7

8 mindre än 3 sträck påverkar den normala prestandarn. Placera huvudpanelen på plats med god GSM-signal. Kapitel 4. Systeminställningar 1. Ange inställningar Alla inställningar måste göras vid inställnings status. Tryck 2/8/4/6 för att vända upp / ner / vänster / höger. Ange inställning status: i delstaten avväpna, ingång 6-siffrigt lösenord (system standard: ), och tryck på ENTER. Huvudpanelen gör ett "pip" och SET tänds på. Skärmen visar fjärrkontrollen inställningar Fig 1: Avaktiverings status Fig 2: Var snäll ange lösenord. Fig 3: Tryck ENTER för att ändra 2. Lägg till fjärrkontroll Den här enheten stödjer max 8 fjärrkontroller. Extra fjärrkontroller måste kodas till värden för att fungera normalt. Deras kod kan inte vara tom eller samma som den sparade koden i mottagande 8

9 Metod: gå in på fjärrkontrolls inställnings menyn, tryck "4" eller "6" för att välja fjärrkontrollens serienummer, tryck på "8" för att hitta "kodning" och tryck sedan på ENTER för att bekräfta. Tryck in knappen på fjärrkontrollen som du vill lägga till, panelen kommer att göra 2 pip efter att mottagit den. Tryck ENTER för att bekräfta. Om fjärrkontrollen har sparats före, efter aktivering, så kommer huvudenheten gör fyra pip och LCD-skärmen visar "Error, Reapeted code". Tillvägagångs figurer: Fig 1: Lägg till fjärrkontroll meny Fig 2: välj fjärrkontroll serienummer och kodnings menyn Fig 3: väntar på att ta emot signaler Fig 4A: Mottagit framgångsrikt Fig 4B: värden har samma kod som fjärrkontrollen Fig 5: Tryck ENTER för att spara 9

10 3. Ta bort fjärrkontroll Om fjärrkontrollen tappas bort eller skadas, bör den tas bort. Efter raderingen kan man inte kontrollera huvudpanelen med den. Metod: gå in på fjärrkontrolls inställnings menyn, tryck "4" eller "6" för att välja fjärrkontrollen du vill ta bort. Tryck på "8" för att hitta "Delete" och tryck sedan på ENTER. Tillvägagångs figurer: Fig 1:gå in på fjärrkontroll inställningar Fig 2: Välj fjärrkontrollen som du vill ta bort Fig 3: tryck ENTER för att bekräfta 4. Kodning av försvars zon Detta larmsystem har 10 försvars zoner, varje stödjer upp till 10 trådlösa detektorer. Extra sensorer som inte ingick I standarpacketet måste kodas till värden för att fungera som de ska. Kodningen kan inte vara tom eller samma som värdens. Method: Gå in på defense zone inställnings menyn, tryck på 4 eller 6 för att välja sensor, tryck på 8 för att hitta coding och tryck sedan ENTER för att bekräfta. Utlös sensorn som du vill lägga till, Panelen kommer att pipa två gånger efter mottagandet. Tryck sedan ENTER för att bekräfta. Om sensorn har sparats tidigare så kommer (efter utlöst 10

11 den), huvudpanelen att pipa 4 gånger och LCD-skärmen visa Error, Repeated code. Tillvägagångssätt: Fig 1:gå in på defense zone inställningar Fig 2: Välj zon nummer och tryck ENTER Fig 3: Väntar på signalen från sensorn Fig 4A: Mottagit signalen framgångsrikt Fig 4B: Värden har samma kod som sensorn Fig 5: tryck ENTER för att spara 11

12 5. Ta bort defensiv zon Den trådlösa detektorn kan inte styra huvudenheten efter att den tagits bort. Metod: Gå in på defense zone inställnings menyn, tryck på 4 eller 6 för att välja den sensorn som du vill ta bort. Tryck på 8 för att hitta delete, och tryck sedan på ENTER. Tillvägagångssätt: Fig 1:gå in på defense zone inställning Fig 2: välj zon nummer Fig 3: välj Delete och tryck ENTER 6. Defensive zon planinställningar Placeringen av den defensive zonen kan ställas in i huvudpanelen, så panelen kan skicka meddelande om var larmet har gått. Det finns 8 typer av larm: SOS, feld, gas, dörr, hall, fönster, balkong, och gränser. Se Kapitel 6. Specifikationer för systemets strandardinställningar. Metod: Gå in på defense zone inställnings menyn, Tryck på 4 eller 6 för att välja zon nummer, tryck sedan 2 eller 8 för att ange zon placering meny. Tryck ENTER för att byta alternativ. 12

13 Tillvägagånssätt: Fig1:gå in på defense zone inställningar Fig 2: välj defense zone place Fig3: tryck ENTER för att bekräfta Fig 4: (Detta exemplet) Före inställning är larmet SMS för zon 1: 01 zon brandlarm; Efter inställning är det: 01 zon gaslarm. Formatet för larm SMS: [01 ~ 10] zonen [Place] larm. Till exempel anger du den plats zonen 4 som "Window". Larmets SMS du får är: 04 Zone window. 7. Defensive zon inställningar Det finns olika defensive zon lägen: out arm, home arm, alarm under disarm mode. Till exempel, så måste gasdetektorerna fungera hela tiden, ställ ARM, HOME, och DISARM på enabled. Metod: Gå in på defense zone setting meny, tryck 2 eller 8 för att välja HOME aktiverings status (enable eller disable), tryck på ENTER för att bekräfta. Inställnings metod för OUT arm och DISARM är detsamma. 13

14 Tillvägagångssätt: Fig 1:gå in på defense zone setting Fig 2: Välj status Fig 3: tryck ENTER för att bekräfta Fig 4: (detta exempel) Före inställning, zone larmar inte i home arm status; Efter inställning, den kommer att larma när den utlöses i home arm status 8. Siren inställningar Sirenen kan ställas på ON eller OFF för varje defensive zon. Metod: Gå in på defense zone setting, tryck på 2 eller 8 för att välja siren enable eller disable, tryck sedan på ENTER för att bekräfta. Tillvägagångssätt: Fig 1:gå in på defense zone setting Fig 2: Välj siren status Fig 3: tryck ENTER för att bekräfta Fig 4: (detta exempel) Före inställningar, Sirenen aktiveras när zone 1 utlöses; 14 Efter inställningar, sirenen kommer inte att låta när zone 1 utlöses.

15 9. Fördröjnings inställningar Larmfördröjning: huvudpanelen slår larm och sirenen utlöses efter inställd fördröjningstid. Metod: Gå in på defense zone setting, tryck på 2 eller 8 för att välja fördröjning enable eller disable, tryck sedan ENTER för att bekräfta. Tillvägagångssätt: Fig 1:gå in på defense zone setting Fig 2: välj delay status Fig 3: tryck på ENTER för att bekräfta Fig 4: (detta exempel) Före inställning, huvudpanelen slår larm och sirenen utlöses omedelbart när zone 1 utlöses; Efter inställning, utlöses larmet efter utsatt fördröjningstid (detta ställer du in under system setting ) 10. Larmnummer inställningar Larmet kan lagra upp till 6 telefonnummer. När larmet utlöses, ringer det upp detta nummer I ordning tills någon svara, högst 3 gånger. Metod: Ange phone number setting meny, tryck på 4 eller 6 för att välja serienummer och tryck sedan på ENTER. Skriv sedan in de nummer du vill använda och tryck sedan på ENTER för att spara. 15

16 Tillvägagångssätt: Fig 1:gå in på phone number setting Fig 2: välj No number. Fig 3: skriv in telefonnummer Fig 4: tryck på ENTER för att spara Fig 5: första numret aktiverades framgånstikt 11. Ta bort larmnummer Metod: gå in på phone number setting, tryck på 4 eller 6 för att välja serienummer, tryck sedan på 8 för att välja delete och tryck på ENTER för att bekräfta. Tillvägagångssätt: Fig 1:gå in på phone number setting meny Fig 2: Välj det nummer som du vill ta bort 16

17 Fig 3: tryck på delete Fig 4: Första numret är nu raderat 12. SMS nummer inställningar Systemet kan lagra 3 SMS nummer. När larmet går så skickas SMS till dessa nummer. Metod: Gå in på SMS number setting, tryck på 4 eller 6 för att välja serienummer och tryck sedan på ENTER. Skriv in det nummer som du vill använda och tryck på ENTER för att spara. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på SMS number setting Fig 2: välj serienummer och tryck på ENTER Fig 3: Skriv in SMS mottagrens nummer Fig 4: Tryck på ENTER för att spara 17

18 13. Ta bort SMS nummer Metod: gå in på SMS number setting, tryck på 4 eller 6 för att välja serienummer, tryck sedan på 8 för att välja delete och tryck på ENTER för att bekräfta. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på SMS number setting Fig 2: Välj det nummer som du vill ta bort Fig 3: tryck på delete Fig 4: det första numret är nu borttaget 14. Nätverks inställningar Detta är en tilläggs funktion som inte ingår. 18

19 15. Röstinspelning Systemet kan spela in en röst upp till 10 sekunder. När larmet går så ringer det upp och spelar in rösterna. Metod: gå in på record setting, och starta genom att välja start recording. Inspelningen stoppas automatiskt efter 10 sekunder. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på record setting Fig 2: startar inspelning Fig 3: spelar in i 10 sekunder 16. Spela upp inspelning Gå in på record setting, och tryck sedan på 6 för att välja play. Huvudpanelen börjar då spela upp inspelningen. Du kan spela om inspelningen om du inte är nöjd med det. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på record setting Fig 2: Du kommer då se denna menyn 19

20 Fig 3: Tryck på 6 för att välja play Fig 4: tryck på ENTER för att spela upp 17. Datuminställningar Datumet är uppbyggt: year/ month/ day. Metod: gå in på Time menyn, välj sedan Date. Skriv in det exakta datumet som du vill utgå ifrån och tryck ENTER för att bekräfta. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på time setting menyn Fig 2: välj date setting menyn Fig 3: skriv in datumet Fig 4: tryck på ENTER för att bekräfta 20

21 18. Tidsinställningar Gå in på Time menyn, så ser du Date menyn, tryck sedan på 6 för att välja Time. Skriv in den exacta tiden och tryck ENTER för att bekräfta. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på time setting menu Fig 2: du ser då date setting menu Fig 3: tryck på 6 för att välja time Fig 4: skriv in klockslaget Fig 5: tryck på ENTER för att spara 19. Aktivera tidsinställningar Efter denna inställning kommer larmet aktiveras på den förinställda tiden. Metod: gå in på Time menyn, där ser du Date menyn, tryck sedan på 6 för att välja Timely arm. Ange den exakta tiden du vill ha och tryck 21

22 sedan på ENTER för att bekräfta. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på time setting menu Fig 2: så ser du date setting menu Fig 3: tryck på 6 för att välja timely arm Fig 4: Ställ in den tid du vill ha 20. Avaktivera tidsinställning Efter denna inställning kommer larmet att avaktiveras automatiskt på förinställd tid. Metod: gå in på Time menyn. Där ser du Date menyn, tryck sedan på 6 för att välja Timely disarm. Skriv in den exakta tiden du vill att larmet ska avaktiveras på och tryck ENTER för att bekräfta. 22

23 Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på time setting menu Fig 2: du ser då date setting menyn Fig 3: tryck på 6 för att välja timely disarm Fig 4: ange den tid du vill 21. Trådlös kontrollinställning Detta larmsystem stödjer trådlös kontroll för hemma apparater och siren. Var snäll och installera denna funktion först. Metod: gå in på wireless control menyn, aktivera sedan control setting. Operation figures: Fig1: gå in på wireless control setting menu 23

24 Fig 2: Välj control setting Fig 3: välj enable Fig 4: Före inställning, Systemet kan inte utföra trådlös styring. Efter inställning, kan systemet utföra trådlös styrning 22. Trådlös sirenkodning Trådlös siren måste kodas I huvudpanelen för att den ska kunna fungerar som den ska. Metod: ställ den trådlösa sirenen I kodnings status. Gå sedan in på wireless control menyn på panelen, där inne ser du control menyn. Tryck på 6 för att välja wireless siren inställningar, gå sedan in på transmission inställningar. Panelen kommer då att skicka en trådlös signal till sirenen. Tillvägagångssätt: 24

25 Fig 1: gå in på Wireless Control menu Fig2: control menyn Fig3: tryck på 6 för att välja Wireless siren Fig 4: Efter att du har tryckt på ENTER kommer huvudpanelen att skicka en trådlös signal till den trådlösa sirenen för att styra den. 23. Trådlös siren kryptering Den signal som används för att koda den trådlösa sirenen, sänds från den inre sändaren av huvudpanelen. De signalkoder som används av denna modell från vårt företag är desamma. Om du och din granne båda använder denna modell, kan larmsignalen från din granne orsaka att din siren aktiveras och börjar tjuta. Därför rekommenderar vi att du krypterar den trådlösa sirenen för att undvika störningar. Metod: gå in på wireless control menyn, tryck sedan på control menyn. Tryck på 6 för att välja wireless siren och tryck på 8 för att välja encryption. Skriv in 4 slumpmässiga siffror och spara. Tillvägagångssätt: 25

26 Fig 1: gå in på wireless control menu Fig 2: control menyn Fig3: tryck 6 för att välja wireless siren Fig 4: Skriv in 4 slumpmässiga siffror Fig 5: tryck på ENTER för att spara 24. Trådlös kontroll för vitvaror Denna funktion är ej tillgänglig. 25. Ändra användarlösenord Användarlösenordet används dagligen för att larma av och på (på knappanelen). Du kan också larma av och på med fjärrkontroll. Fabrikslösenordet är Metod för att ändra lösenordet: gå in på settings menyn, gå sedan in på operate password. Skriv in det 4-siffriga lösenordet som du vill ha och spara den. Tillvägagångssätt: 26

27 Fig 1: gå in på settings menyn Fig 2: gå in på operate password menyn Fig 3: Skriv in ett 4-siffrigt lösenord Fig 4: spara det 26. Ändra program lösenord Program lösenord används för att ställa in systemet, Systemets standardinställning är Metod för att ändra detta lösenordet: gå in på settings menyn, och sedan operate password, tryck på 6 för att välja program password. Skriv in det 6-siffriga lösenordet som du vill använda och spara. Tillvägagånssätt: 27

28 Fig 1: gå in på settings menyn Fig 2: där ser du Operate password menyn Fig3: tryck 6 för att välja program password Fig 4: skriv in lösenordet och spara det 27. Aktivera fördröjningstids Inställning Efter denna inställning, kommer systemet att gå in I aktiveringsläge efter förinställd tid. Fördröjningstiden är mellan sekunder. Sysmtemets standarinställning är 60 sekunder. Metod: gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja delay arm. Ange den tid du vill använda och spara sedan. Tillvägagångssätt: 28

29 Fig 1: gå in på settings menyn Fig 2: där ser du Operate password menyn Fig 3: tryck 6 för att välja delay arm Fig 4: Ange tid och spara 28. Larmfördröjnings inställningar Efter denna inställning när alarmet går, kommer systemet att ringa efter den inställda tiden. Fördröjningstiden varierar från 01 till 99 sekunder. Systemets standard är 60 sekunder. Metod: gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja delay alarm. Ange den tid du vill ställa in och spara sedan den. Tillvägagångssätt: 29

30 Fig 1: gå in på settings menyn Fig 2: där ser du operate password menyn Fig 3: tryck 6 för att välja delay alarm Fig 4: Ange en tid och spara 29. Röstmeddelande funktion Denna huvudpanel har röstmeddelande funktion. När användaren trycker aktivera eller avaktivera genom fjärrkontrollen, kommer det att ge röstmeddelande. System standard för meddelande är på. Användare kan ställa in den efter de faktiska behoven. Metod: Gå in på "setting" menyn, så kommer du se "operate password". Tryck på "6" för att välja "Voice prompt" och välj "Enable" eller "Disable". Tillvägagångssätt: 30

31 Fig 1: gå in på settings menyn Fig 2: där ser du operate password menyn Fig 3: tryck 6 för att välja voice prompt Fig 4: välj enable/ disable 30. Siren meddelande för fjärrkontroll Slå på den här funktionen, sirenen kommer då att ljuda en kort signal varje gång du trycker på fjärrkontrollen. Systemets standardinställning är avstängd. Metod: gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja siren prompt och välj då enable eller disable. Tillvägagångssätt: 31

32 Fig 1: gå in på settings menyn Fig 2: där ser du operate password menyn Fig 3: tryck 6 för att välja siren prompt Fig 4: välj enable/ disable 31. Bakgrundsbelysning Bakgrundsbelysningen på LCD-skärmen och panelen slocknar automatisk efter en viss tid då ingen har rört på knappanelen. Användaren kan ställa in så att bakgrundsbelysningen alltid är igång om man vill det. Belysningen är avstängd i standardinställningarna. Metod: gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja backlight on och välj enable or disable. Tillvägagångssätt: 32

33 Fig 1: gå in på settings menu Fig 2: där ser du operate password menu Fig3: tryck 6 för att välja backlight on Fig 4: välj enable/ disable 32. Sireninställningar för Akut hjälp -läge Systemets standarinställning är att när du trycker på Akut knappen på fjärrkontrollen så ringer Inte sirenen. Användaren kan ställa in den till dess behov. Metod: Gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja remote siren och välj enable eller disable. Tillvägagångssätt: 33

34 Fig 1: gå in på settings menu Fig 2: där ser du operate password menu Fig3: tryck 6 för att välja remote siren Fig 4: välj enable/ disable 33. SMS svar för aktivering/avaktivering När användaren aktiverar eller avaktiverar larmet så vet kanske inte alla användare om det. Aktiverar du denna funktionen så kommer panelen att skicka SMS-underrättelse till alla SMS nummer, så att användarna vet systemets status I tid. SMS innehåll: Larmaktivering: System armed; Avaktivering: System disarmed. Metod: gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja arm disarm SMS och välj enable or disable. Tillvägagångssätt: 34

35 Fig 1: gå in på settings menu Fig 2: där ser du operate password menu Fig 3: tryck 6 för att välja arm disarm SMS Fig 4: välj enable/ disable 34. Språkinställningar Detta larm stödjer engelska och kinesiska. Gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja language. Tryck sedan på ENTER för att ändra mellan Kinesiska och Engelska Tillvägagånssätt: Fig 1: gå in på settings menu Fig 2: gå in på operate password menu Fig 3: tryck 6 för att välja language Fig 4: Välj det språk som du vill använda 35

36 35. Fabriksåterställning När systemet är ostabild, så är det rekomenderat att återställa det. Gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja factory setting. Efter denna inställning så kommer alla inställnngar att ändras tillbaka till standardinställningarna. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på settings menu Fig 2: där ser du operate password menu Fig3: tryck 6 för att välja factory setting Fig 4: Tryck på ENTER för att bekräfta 36. Glömt lösenord 36

37 Om användarna glömmer lösenordet, så kan de skriva in under disarm status. Huvudpanelen kommer då att visa please wait, back to default password. Efter detta kommer lösenordet vara 1234 och programlösenordet Tillvägagånssätt: Fig 1: under disarm status Fog 2: skriv in Fig 3: bekräfta ändringen Kapitel 5. Bruksanvisning 37

38 1. Larmaktivering Larmaktivering (out arm), betyder att alla defensive zoner är I aktiverings läge. När ingen är hemma ska alla detektorer aktiveras. Använd huvudpanelens knappanel för att trycka på [ARM]. Du kommer då att höra 60 pip varje sekund och sen visar skärmen system armed. Fjärrkontroll drift: tryck på aktiveringsknappen [ ] på fjärrkontrollen. Huvudpanels drift: Tryck på [ARM]. Larmet sätts I aktiveringsläge efter den utsatta fördröjningstiden. (Standard: 60sekunder) 2. Skalskydd Skalskydd (home arm) betyder att visa sensorer är aktiverade. När det finns någon hemma, rekommenderas det för säkerhets syfte att aktivera vissa av detektorerna (t.ex. sensorer för dörr, fönster, balkong, etc), och avaktivera de andra (t.ex. sensorer för hallen eller några platser där de lätt utlöses av en person i hemmet). Använd huvudpanels knappsats och tryck på [STAY]. Skärmen kommer då att visa system armed. Fjärrkontrolls drit: tryck på home arm knappen [ ] på fjärrkontrollen Huvudpanels drift: Tryck på [STAY]. 3. Avaktivera 38

39 Syftet med att avaktivera larmet är att inte låta det vara I aktiverings status. Ett sätt att göra detta är att avaktivera det som vanligt efter att det har varit aktiverat, ett annat sätt är att stoppa huvudpanelen från att larma. Efter avaktivering kommer inte någon zon förutom 24-timmars zoner att fungera. Använd huvudpanelen för att skriva in lösenord + #. Skärmen kommer att visa system disarmed. Fjärrkontroll: Tryck på avaktiverings knappen [ ] på fjärrkontrollen. Huvudpanel: lösenord+enter 4. Svara på larmsamtal När larmet går så kommer huvudpanelen att ringa de nummer som är installerade på den. Om ingen svarar på samtalet så kommer systemet att ringa nästa nummer i ordningen automatiskt. Den kommer att ringa alla förinställda nummer i ordning tills någon svarar, högst 3 gånger. Tryck [1]: Huvudpanelen slutar larma och aktiveras, den slutar ringa användare. Tryck [2]: Huvudpanelen slutar larma och avaktiveras, den slutar ringa användare. Tryck [3]: Siren av (off) och övervakar platsen i 30 sekunder, för fortsatt övervakning, tryck [3] igen för att övervaka ytterligare 30 sekunder. Press [4]: Huvudenhet startar en 30-sekunders två-vägs intercom. Den kan inte styras av mobilen under tiden för intercom. 5. Fjärrkontroll 39

40 Slå numret som är anslutet till larmets huvudenhet via telefon (mobiltelefon), och efter det ringt, kan du höra en röst uppmana "Ange lösenord". Om lösenordet är rätt, kommer du hit "Tryck 1 för att aktivera, Tryck 2 för att avaktivera, Tryck på 3 för att övervaka, Tryck på 4 för Intercom". Om lösenordet är fel, kommer du att höra en snabb röst "fel lösenord skriv om". Systemets standardlösenordet är Tryck [1]: aktivera, om det fungerar korrekt så kommer du höra en röst säga System armed. Tryck [2]: avaktivera, om det fungerar korrekt så kommer du höra en röst säga System disarmed. Tryck [3]: övervakar under 30 sekunder, för att fortsätta övervaka, tryck [3] igen för att övervaka i ytterligare 30 sekunder. Tryck [4]: Två-vägs intercom under 30 sekunder. Du kan inte ändra på huvudpanelen under denna tiden. 6. Akut hjälp Ibland kan det hända olyckor t.ex. inbrott, brand, sjukdomar eller liknande. Tryck på [SOS] knappen på knappanelen, eller [ ] knappen på fjärrkontrollen eller tryck på den trådlösa panikknappen om du har någon, huvudpanelen kommer då att larma och ringa upp de angivna telefonnummerna. Fjärrkontroll: tryck på [ ] knappen på fjärrkontrollen. Huvudpanelen: tryck på [SOS]. SMS-innehåll för akut hjälp är: 00 zone SOS alarm. 7. Systemuppringning I avktiveringsläget kan du använda huvudpanelen för att ringa samtal precis som med en vanlig telefon. Slå telefonnumret på knappanelen, tryck på [CALL] knappen, Huvudpanelen kommer då att göra ett pip och visa upp det numret du ringer på skärmen. För att lag på så trycker du på [CALL] knappen igen, larmet återgår då till avaktiveringsläge. 10. Alarminspelnings lista 40

41 Larmet kan lagra upp till 30 inspelningar. Den senaste larminspelningen ligger först I listan. När inspelningarna når over 30 så kommer larmet att automatiskt radera de äldsta inspelningarna en efter en. Kontroll metod: I avaktiveringsläge, skriv in [00] + ENTER, huvudpanelen går då in på inspelningslistan. Tryck på 4 eller 6 för att gå upp eller ner, och tryck Exit för att gå ut ur listan. Fig 1: press 00 in disarm status Fig 2: press 4 or 6 to check Fig 3: press 4 or 6 to check 8. Observera Endast under larmaktiverings status (ut armen), har systemet funktionen att skicka SMS larm för strömavbrott / effekt återhämtning. Medans I avaktivering (Disarm) eller skalskydd (Home arm) fungerar det inte. SMSet innehåller Strömavbrott: Power charger off Strömåterhämtning: Power charger on Kapitel 6. Specifikationer 41

42 Lista 1: Spänning standby Nuvarande alarmerande Aktuell trådlös frekvens GSM Frekvens Back-up Batteri Siren Volym DC12V/1A <35mA <450mA 315/433MHz, PT2262/EV1527, 4.7MΩ 900/ 1800MHz (quad-band optional) NI-HI AAA*6 DC7.2V 110dB Lista 2: Defense Zone Out Arm Home Arm Type Alarm Information Siren Zone 1 effektiv ogiltig realtid Dörrlarm ja Zone 2 effektiv ogiltig Realtid Hall larm ja Zone 3 effektiv Effektiv Realtid Fönser larm Ja Zone 4 effektiv Effektiv Realtid Balkong larm Ja Zone 5 effektiv Effektiv 24 timmars Brandlarm Ja Zone 6 effektiv Effektiv 24 timmars Gas larm Ja Akutknappen effektiv effektiv 24 timmars SOS larm nej Zone 7-10 effektiv Ogiltlig Realtid SOS larm Ja trådad defense zone(7-10) effektiv ogiltlig realtid SOS larm ja Program lösenord Fjärrkontroll On System lösenord 1234 Siren Off Siren ljud tid 180 sec. Vitvaror Möjlig 42

43 Kapitel 7. Lista över komponenter Huvudpanel 1st, Fjärrkontroller 2st, Siren 1st, PIR sensor 1st, Dörr sensor 1st, Ström adapter 1st, Anvöndarmanual 1st. Kapitel 8. Skötsel och underhåll Larmet har en utmärkt design och avancerad teknologi. Det bör skötas försiktigt. Följande förslag krävs för att bibehålla dina skyldigheter enligt garantivillkoren och för att förlänga livslängden för systemet. Ställ kontrollpanelen och alla delar och tillbehör utom räckhåll för barn. Håll larmsystemet torr. Regn, luftfuktighet och olika vätskor eller fukt alla kommer skada den elektroniska kretsen. Använd eller placer inte larmet på smutsiga platser, annars kommer de elektroniska kretsarna att skadas. Ställ inte systemet i alltför varma platser. Hög temperatur förkortar livslängden för elektronisk utrustning, skada batterier, deformeras eller smälter vissa plastdelar. Placera inte systemet i alltför kalla platser. Annars kondenseras många delar och skadar kretskortet på larmsystemet. Vi rekommenderar att du kontrollerar och testa larmsystemet regelbundet: Kontrollera huvudpanelen var tredje månad: 43

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare. Användarmanual Svenska

Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare. Användarmanual Svenska Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare Användarmanual Svenska INNEHÅLL Kapitel 1. Egenskaper.... 3 Kapitel 2. Introduktion av larmpanel. 4 Kapitel 3. Installation. 6 Kapitel 4. Systeminställningar. 6 4.1.

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 Innehållsförteckning Introduktion... 6 1.1 Funktioner... 6 Kom igång... 7 2.1 Huvudenheten... 7 2.2 Sätt i SIM Kortet... 10 2.3 Starta huvudenheten... 10 2.4 Huvudenhetens

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 18-11-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 18-11-2015 HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 18-11-2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 6 1.1 Larmets funktioner... 6... 7 2. Kom igång... 7 2.1 Huvudenheten... 7 2.2 Sätt i SIM kortet... 10 2.3 Starta huvudenheten...

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Home Larm Air. www.homelarm.se

Home Larm Air. www.homelarm.se Home Larm Air www.homelarm.se 1 Innehåll 1. Om Home Larm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen...

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Förord Tack för att Ni köpt vår GSM säkerhet larmsystem! Systemet kommer att hålla ditt hem och egendom säkert dygnet runt.

Förord Tack för att Ni köpt vår GSM säkerhet larmsystem! Systemet kommer att hålla ditt hem och egendom säkert dygnet runt. Förord Tack för att Ni köpt vår GSM säkerhet larmsystem! Systemet kommer att hålla ditt hem och egendom säkert dygnet runt. GSM Larmet antar den mest avancerade digital säkerhetsteknik med hög tillförlitlighet

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation....... 2. Funktion......... 3. Användningsområden......... 4. Tekniska specifikationer......... 5. Komma igång

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Display Display Tangentbord

Display Display Tangentbord 2. LÄGENHETSDISPLAY Display Displayen kommunicerar med HemNoden via en RS485- buss och inkluderar en alfanumerisk display med 4 x 20 tecken och ett svenskt tangentbord med 64 tangenter. Med hjälp av displayen

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Multi-funktionellt LCD GSM alarm system. Bruksanvisning

Multi-funktionellt LCD GSM alarm system. Bruksanvisning Multi-funktionellt LCD GSM alarm system Bruksanvisning 1 Kära användare, Ver 1210 2010-7-6 Tack för att du har köpt vår produkt. Var vänlig läs igenom denna manual innan användning av produkten för att

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android 2 3 Gå in på ikoner Välj inställningar (1) Dra Wi-fi knappen av till höger så att den ändrar namn till på. 1 Anslutning sker

Läs mer

Intelligent Alarm System

Intelligent Alarm System Intelligent Alarm System Användarmanual Ver. 12-3 Kära användare, Tack för att du har valt det intelligenta alarm systemet. Var vänlig läs igenom denna manual innan installation för att använda det korrekt.

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se:

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se: ESIM 110 Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan. Se: http://www.eldes.lt/downloads-and-support/manuals-and-video-tutorials/ axema

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC Användar Guide - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NT-1. Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Larmcentral LC-12 med GSM-uppringare

Larmcentral LC-12 med GSM-uppringare Larmcentral LC-12 med GSM-uppringare Användarmanual Svenska INNEHÅLL Kapitel 1. Inledning.... 3 Kapitel 2. Egenskaper. 3 Kapitel 3. Introduktion av larmpanel. 4 Kapitel 4. Installation. 4 4.1. Installera

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide

VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide Steg 1 Systemuppstart 1. Förbered SIM kortet för användning. A. Placera SIM kortet i en mobiltelefon och starta den. B. Stäng av eventuell PIN kodskontroll. C. Radera

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA T PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 06 0 08 Lär känna ditt system Medföljande tillbehör Centralenhetens arbetsstatus Tre sätt att kontrollera systemet Installera centralenheten Röstguide

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Välkommen till Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den

Läs mer

QUICK GUIDE. Besök för quick guiden på andra språk.

QUICK GUIDE. Besök  för quick guiden på andra språk. QUICK GUIDE Besök www.ctsmall.eu för quick guiden på andra språk. 1 Köp ett SIM-kort (normal storlek) och använd telefonen för att avaktivera användning av PIN-kod. Se till att det finns pengar på SIM-kortet.

Läs mer

HITTAREN Användarmanual

HITTAREN Användarmanual HITTAREN Användarmanual SIMIT Hardware AB Engelbrektsgatan 9-11 SE-11432 Stockholm Sweden info@simitab.se Innehållsförteckning Allmänna tips om GPS... 1 Ladda Hittaren!... 2 Starta Hittaren första gången!...

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3 (larmklass

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10 Rörelsesensor PIR 169 MHz Best nr. 648233D V1.10 Art nr. 64 USE 593 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR 169 MHz Inledning Rörelsesensorn är en sensor som ansluts till

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer