GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den."

Transkript

1 GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

2 kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation kapitel 4. Systeminställningar 1. Ange inställningar 2. Lägg till fjärrkontroll 3. Ta bort fjärrkontroll 4. Kodning för defensive zon 5. Ta bort defensive zon 6. Defensive zon planinställningar 7. Defensive zon inställningar 8. Siren inställningar 9. Fördröjnings inställningar 10. Larmnummer inställningar 11. Ta bort larmnummer 12. SMSnummer inställningar 13. Ta bort SMS nummer 14. Nätverks inställningar 15. Röstinspelning 16. Spela upp röstinspelning 17. Datuminställningar 18. Tidsinställningar 19. Aktivera tidsinställningar 20. Avaktivera tidsinställningar 21. Trådlös kontrollinställning 22. Trådlös siren kodning 2

3 23. Trådlös siren kryptering 24. Trådlös kontroll för vitvaror 25. Ändra användar lösenord 26. Ändra program lösenord 27. Aktivera fördröjningstids Inställning 28. Larmfördröjnings inställningar 29. Röstmeddelande funktion 30. Siren meddelande för fjärrkontroll 31. Bakgrundsbelysning 32. Sireninställningar för Akut hjälp -läge 33. SMS svar för aktivering/avaktivering 34. Språkinställningar 35. Fabriksåterställning 36. Glömt lösenord Kapitel 5. Bruksanvisning 1. Larmaktivering 2. Skalskydd 3. Avaktivera 4. Svara på larmsamtal 5. Fjärrkontroll 6. Akut hjälp 7. Systemuppringning 8. Alarminspelnings lista 9. Observera Kapitel 6. Specifikationer Kapitel 7. Lista över komponenter Kapitel 8. Skötsel och underhåll 3

4 Kapitel 1. Funktioner Elegant och avancerad touch panel för enkel användning; 128x64 lattice LCD skärm med klockdisplay 4 trådbundna och 10 trådlösa zoner försvar, varje trådlös zon stöder maximalt 10 sensorer; Stödjer max 8 fjärrkontroller Inbyggd högtalare, och artificiell intelligent digital talande; Inbyggd artificiell intelligens Engelska meddelande; 10-sekunders automatisk röstinspelning Kan koppla 6 mobilnummer när larmet går, Larmet ringer då automatiskt upp dessa mobilnummer; Kan koppla 3 SMS nummer, Larmet SMSar automatiskt dessa nummer när larmet går; Tids aktivering/avaktivering; Kan användas som en trådlös telefon med knappsats för att ringa; En-nyckel-kontroll:Utaktivering,hemaktivering, aktivering genom fjärrkontroll eller telefon; SOS, brand-, gas-, dörr, hall, fönster, balkong och gränslarm; Realtid, fördröjning, 24 timmar, förbi försvaret zoner programmering funktion; Trådlös lärande kod: lätt att lägga till ytterligare trådlösa tillbehör; Fjärrkontroll enheten aktiverar, avaktiverar, övervaka och intercom via telefon, Rekord kontroll: enheten kan lagra 30 larm inspelningar; Olika aktiverings Status: Tillfälligt aktivering, skalskydd, fördröja aktivering och snabb aktivering; Aktiveras genom olika sätt: panel knappsats, fjärrkontroll, fjärrkontroll samtal; Larm samtal har prioritet: även om enheten är upptagen; SMS varning för strömavbrott och återhämtning; Inbyggt Li batteri: laddas automatiskt. 4

5 Kapitel 2. Alarm Host Inledning 1. LCD-skärm: Upplösning: 128x64, stödjer engelska och kinesiska. 2. Status LED POWER: ström och arbete statusindikator. -blinkar snabbt (en gång per sekund) betyder sökning av GSM-nät; - blinkande 1 gång per 3 sekunder innebär standby-läge. SET: Kommer att visas när systemet går i inställning status. SIGNAL: signalindikatorn. LARM: kommer att visas när systemet är under larmstatus 3. Tryck knappsats: knappsatsen har resistiv pekskärm som kräver tryck med viss styrka. OBS! tryck inte för hårt. ARM: Systemet larmaktiveras 5

6 STAY: Systemet aktiverar skalskydd CALL: används för att ringa samtal. Skriv in numret du vill ringa och tryck sedan på denna knapp. Tryck på den under telefonsamtalet så kommer den att lägga på samtalet. SOS: Nödlarm ESC: rensa indata innehåll eller tillbaka till föregående funktion ENTER:Bekräfta 4. Trådade portar 1 SIREN+ Positiv av siren (röd kabel) 2 SIREN- Negative av siren (svart kabel) 3 T_VCC Ogiltlig port (har ingen funktion) 4 CLK Ogiltlig port 5 DATA Ogiltlig port 6 T_GND Ogiltlig port 7 GND GND 6

7 8 Zone 1 Trådad sensor 1:stödjer både NO och NC 9 GND GND 10 Zone 2 Trådad sensor 2:stödjer både NO och NC 11 GND GND 12 Zone 3 Trådad sensor 3:stödjer både NO och NC 13 GND GND 14 Zone 4 Trådad sensor 4:stödjer både NO och NC 15 GND GND 5. Switch för intern batteri. 6. SIM-kortplats: Var uppmärksam på riktningspilen, märkt på spåret: "LOCK" "OPEN". Sätt inte i eller ta ut SIM-kortet när huvudenheten är påslagen. Kapitel 3. Installation 1. Korrekt initiering av huvudpanelen är viktigt för dess normala arbets-och livslängd. 2. Anslut trådbundna tillbehör som du behöver. 3. Sätt I SIM-kortet. 4. Sätt i strömadapter. Huvudpanelden startar egenkontroll och POWER indikatorns LED blinkar 1 gång. Om skärmen inte lyser, var snäll att starta om huvudpanelen. Var snäll och vänta minst 10 sekunder mellan omstarterna, att starta om många gånger under kort tid är dåligt för panelens livslängd. 5. Huvudpanelen blinkar var tredje sekund efter att ha sökt GSM-nät med framgång. 6. Slå på batteribrytaren. 7. Kontrollera GSM-signals ikonen på LCD-skärmen. Signal med 7

8 mindre än 3 sträck påverkar den normala prestandarn. Placera huvudpanelen på plats med god GSM-signal. Kapitel 4. Systeminställningar 1. Ange inställningar Alla inställningar måste göras vid inställnings status. Tryck 2/8/4/6 för att vända upp / ner / vänster / höger. Ange inställning status: i delstaten avväpna, ingång 6-siffrigt lösenord (system standard: ), och tryck på ENTER. Huvudpanelen gör ett "pip" och SET tänds på. Skärmen visar fjärrkontrollen inställningar Fig 1: Avaktiverings status Fig 2: Var snäll ange lösenord. Fig 3: Tryck ENTER för att ändra 2. Lägg till fjärrkontroll Den här enheten stödjer max 8 fjärrkontroller. Extra fjärrkontroller måste kodas till värden för att fungera normalt. Deras kod kan inte vara tom eller samma som den sparade koden i mottagande 8

9 Metod: gå in på fjärrkontrolls inställnings menyn, tryck "4" eller "6" för att välja fjärrkontrollens serienummer, tryck på "8" för att hitta "kodning" och tryck sedan på ENTER för att bekräfta. Tryck in knappen på fjärrkontrollen som du vill lägga till, panelen kommer att göra 2 pip efter att mottagit den. Tryck ENTER för att bekräfta. Om fjärrkontrollen har sparats före, efter aktivering, så kommer huvudenheten gör fyra pip och LCD-skärmen visar "Error, Reapeted code". Tillvägagångs figurer: Fig 1: Lägg till fjärrkontroll meny Fig 2: välj fjärrkontroll serienummer och kodnings menyn Fig 3: väntar på att ta emot signaler Fig 4A: Mottagit framgångsrikt Fig 4B: värden har samma kod som fjärrkontrollen Fig 5: Tryck ENTER för att spara 9

10 3. Ta bort fjärrkontroll Om fjärrkontrollen tappas bort eller skadas, bör den tas bort. Efter raderingen kan man inte kontrollera huvudpanelen med den. Metod: gå in på fjärrkontrolls inställnings menyn, tryck "4" eller "6" för att välja fjärrkontrollen du vill ta bort. Tryck på "8" för att hitta "Delete" och tryck sedan på ENTER. Tillvägagångs figurer: Fig 1:gå in på fjärrkontroll inställningar Fig 2: Välj fjärrkontrollen som du vill ta bort Fig 3: tryck ENTER för att bekräfta 4. Kodning av försvars zon Detta larmsystem har 10 försvars zoner, varje stödjer upp till 10 trådlösa detektorer. Extra sensorer som inte ingick I standarpacketet måste kodas till värden för att fungera som de ska. Kodningen kan inte vara tom eller samma som värdens. Method: Gå in på defense zone inställnings menyn, tryck på 4 eller 6 för att välja sensor, tryck på 8 för att hitta coding och tryck sedan ENTER för att bekräfta. Utlös sensorn som du vill lägga till, Panelen kommer att pipa två gånger efter mottagandet. Tryck sedan ENTER för att bekräfta. Om sensorn har sparats tidigare så kommer (efter utlöst 10

11 den), huvudpanelen att pipa 4 gånger och LCD-skärmen visa Error, Repeated code. Tillvägagångssätt: Fig 1:gå in på defense zone inställningar Fig 2: Välj zon nummer och tryck ENTER Fig 3: Väntar på signalen från sensorn Fig 4A: Mottagit signalen framgångsrikt Fig 4B: Värden har samma kod som sensorn Fig 5: tryck ENTER för att spara 11

12 5. Ta bort defensiv zon Den trådlösa detektorn kan inte styra huvudenheten efter att den tagits bort. Metod: Gå in på defense zone inställnings menyn, tryck på 4 eller 6 för att välja den sensorn som du vill ta bort. Tryck på 8 för att hitta delete, och tryck sedan på ENTER. Tillvägagångssätt: Fig 1:gå in på defense zone inställning Fig 2: välj zon nummer Fig 3: välj Delete och tryck ENTER 6. Defensive zon planinställningar Placeringen av den defensive zonen kan ställas in i huvudpanelen, så panelen kan skicka meddelande om var larmet har gått. Det finns 8 typer av larm: SOS, feld, gas, dörr, hall, fönster, balkong, och gränser. Se Kapitel 6. Specifikationer för systemets strandardinställningar. Metod: Gå in på defense zone inställnings menyn, Tryck på 4 eller 6 för att välja zon nummer, tryck sedan 2 eller 8 för att ange zon placering meny. Tryck ENTER för att byta alternativ. 12

13 Tillvägagånssätt: Fig1:gå in på defense zone inställningar Fig 2: välj defense zone place Fig3: tryck ENTER för att bekräfta Fig 4: (Detta exemplet) Före inställning är larmet SMS för zon 1: 01 zon brandlarm; Efter inställning är det: 01 zon gaslarm. Formatet för larm SMS: [01 ~ 10] zonen [Place] larm. Till exempel anger du den plats zonen 4 som "Window". Larmets SMS du får är: 04 Zone window. 7. Defensive zon inställningar Det finns olika defensive zon lägen: out arm, home arm, alarm under disarm mode. Till exempel, så måste gasdetektorerna fungera hela tiden, ställ ARM, HOME, och DISARM på enabled. Metod: Gå in på defense zone setting meny, tryck 2 eller 8 för att välja HOME aktiverings status (enable eller disable), tryck på ENTER för att bekräfta. Inställnings metod för OUT arm och DISARM är detsamma. 13

14 Tillvägagångssätt: Fig 1:gå in på defense zone setting Fig 2: Välj status Fig 3: tryck ENTER för att bekräfta Fig 4: (detta exempel) Före inställning, zone larmar inte i home arm status; Efter inställning, den kommer att larma när den utlöses i home arm status 8. Siren inställningar Sirenen kan ställas på ON eller OFF för varje defensive zon. Metod: Gå in på defense zone setting, tryck på 2 eller 8 för att välja siren enable eller disable, tryck sedan på ENTER för att bekräfta. Tillvägagångssätt: Fig 1:gå in på defense zone setting Fig 2: Välj siren status Fig 3: tryck ENTER för att bekräfta Fig 4: (detta exempel) Före inställningar, Sirenen aktiveras när zone 1 utlöses; 14 Efter inställningar, sirenen kommer inte att låta när zone 1 utlöses.

15 9. Fördröjnings inställningar Larmfördröjning: huvudpanelen slår larm och sirenen utlöses efter inställd fördröjningstid. Metod: Gå in på defense zone setting, tryck på 2 eller 8 för att välja fördröjning enable eller disable, tryck sedan ENTER för att bekräfta. Tillvägagångssätt: Fig 1:gå in på defense zone setting Fig 2: välj delay status Fig 3: tryck på ENTER för att bekräfta Fig 4: (detta exempel) Före inställning, huvudpanelen slår larm och sirenen utlöses omedelbart när zone 1 utlöses; Efter inställning, utlöses larmet efter utsatt fördröjningstid (detta ställer du in under system setting ) 10. Larmnummer inställningar Larmet kan lagra upp till 6 telefonnummer. När larmet utlöses, ringer det upp detta nummer I ordning tills någon svara, högst 3 gånger. Metod: Ange phone number setting meny, tryck på 4 eller 6 för att välja serienummer och tryck sedan på ENTER. Skriv sedan in de nummer du vill använda och tryck sedan på ENTER för att spara. 15

16 Tillvägagångssätt: Fig 1:gå in på phone number setting Fig 2: välj No number. Fig 3: skriv in telefonnummer Fig 4: tryck på ENTER för att spara Fig 5: första numret aktiverades framgånstikt 11. Ta bort larmnummer Metod: gå in på phone number setting, tryck på 4 eller 6 för att välja serienummer, tryck sedan på 8 för att välja delete och tryck på ENTER för att bekräfta. Tillvägagångssätt: Fig 1:gå in på phone number setting meny Fig 2: Välj det nummer som du vill ta bort 16

17 Fig 3: tryck på delete Fig 4: Första numret är nu raderat 12. SMS nummer inställningar Systemet kan lagra 3 SMS nummer. När larmet går så skickas SMS till dessa nummer. Metod: Gå in på SMS number setting, tryck på 4 eller 6 för att välja serienummer och tryck sedan på ENTER. Skriv in det nummer som du vill använda och tryck på ENTER för att spara. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på SMS number setting Fig 2: välj serienummer och tryck på ENTER Fig 3: Skriv in SMS mottagrens nummer Fig 4: Tryck på ENTER för att spara 17

18 13. Ta bort SMS nummer Metod: gå in på SMS number setting, tryck på 4 eller 6 för att välja serienummer, tryck sedan på 8 för att välja delete och tryck på ENTER för att bekräfta. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på SMS number setting Fig 2: Välj det nummer som du vill ta bort Fig 3: tryck på delete Fig 4: det första numret är nu borttaget 14. Nätverks inställningar Detta är en tilläggs funktion som inte ingår. 18

19 15. Röstinspelning Systemet kan spela in en röst upp till 10 sekunder. När larmet går så ringer det upp och spelar in rösterna. Metod: gå in på record setting, och starta genom att välja start recording. Inspelningen stoppas automatiskt efter 10 sekunder. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på record setting Fig 2: startar inspelning Fig 3: spelar in i 10 sekunder 16. Spela upp inspelning Gå in på record setting, och tryck sedan på 6 för att välja play. Huvudpanelen börjar då spela upp inspelningen. Du kan spela om inspelningen om du inte är nöjd med det. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på record setting Fig 2: Du kommer då se denna menyn 19

20 Fig 3: Tryck på 6 för att välja play Fig 4: tryck på ENTER för att spela upp 17. Datuminställningar Datumet är uppbyggt: year/ month/ day. Metod: gå in på Time menyn, välj sedan Date. Skriv in det exakta datumet som du vill utgå ifrån och tryck ENTER för att bekräfta. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på time setting menyn Fig 2: välj date setting menyn Fig 3: skriv in datumet Fig 4: tryck på ENTER för att bekräfta 20

21 18. Tidsinställningar Gå in på Time menyn, så ser du Date menyn, tryck sedan på 6 för att välja Time. Skriv in den exacta tiden och tryck ENTER för att bekräfta. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på time setting menu Fig 2: du ser då date setting menu Fig 3: tryck på 6 för att välja time Fig 4: skriv in klockslaget Fig 5: tryck på ENTER för att spara 19. Aktivera tidsinställningar Efter denna inställning kommer larmet aktiveras på den förinställda tiden. Metod: gå in på Time menyn, där ser du Date menyn, tryck sedan på 6 för att välja Timely arm. Ange den exakta tiden du vill ha och tryck 21

22 sedan på ENTER för att bekräfta. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på time setting menu Fig 2: så ser du date setting menu Fig 3: tryck på 6 för att välja timely arm Fig 4: Ställ in den tid du vill ha 20. Avaktivera tidsinställning Efter denna inställning kommer larmet att avaktiveras automatiskt på förinställd tid. Metod: gå in på Time menyn. Där ser du Date menyn, tryck sedan på 6 för att välja Timely disarm. Skriv in den exakta tiden du vill att larmet ska avaktiveras på och tryck ENTER för att bekräfta. 22

23 Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på time setting menu Fig 2: du ser då date setting menyn Fig 3: tryck på 6 för att välja timely disarm Fig 4: ange den tid du vill 21. Trådlös kontrollinställning Detta larmsystem stödjer trådlös kontroll för hemma apparater och siren. Var snäll och installera denna funktion först. Metod: gå in på wireless control menyn, aktivera sedan control setting. Operation figures: Fig1: gå in på wireless control setting menu 23

24 Fig 2: Välj control setting Fig 3: välj enable Fig 4: Före inställning, Systemet kan inte utföra trådlös styring. Efter inställning, kan systemet utföra trådlös styrning 22. Trådlös sirenkodning Trådlös siren måste kodas I huvudpanelen för att den ska kunna fungerar som den ska. Metod: ställ den trådlösa sirenen I kodnings status. Gå sedan in på wireless control menyn på panelen, där inne ser du control menyn. Tryck på 6 för att välja wireless siren inställningar, gå sedan in på transmission inställningar. Panelen kommer då att skicka en trådlös signal till sirenen. Tillvägagångssätt: 24

25 Fig 1: gå in på Wireless Control menu Fig2: control menyn Fig3: tryck på 6 för att välja Wireless siren Fig 4: Efter att du har tryckt på ENTER kommer huvudpanelen att skicka en trådlös signal till den trådlösa sirenen för att styra den. 23. Trådlös siren kryptering Den signal som används för att koda den trådlösa sirenen, sänds från den inre sändaren av huvudpanelen. De signalkoder som används av denna modell från vårt företag är desamma. Om du och din granne båda använder denna modell, kan larmsignalen från din granne orsaka att din siren aktiveras och börjar tjuta. Därför rekommenderar vi att du krypterar den trådlösa sirenen för att undvika störningar. Metod: gå in på wireless control menyn, tryck sedan på control menyn. Tryck på 6 för att välja wireless siren och tryck på 8 för att välja encryption. Skriv in 4 slumpmässiga siffror och spara. Tillvägagångssätt: 25

26 Fig 1: gå in på wireless control menu Fig 2: control menyn Fig3: tryck 6 för att välja wireless siren Fig 4: Skriv in 4 slumpmässiga siffror Fig 5: tryck på ENTER för att spara 24. Trådlös kontroll för vitvaror Denna funktion är ej tillgänglig. 25. Ändra användarlösenord Användarlösenordet används dagligen för att larma av och på (på knappanelen). Du kan också larma av och på med fjärrkontroll. Fabrikslösenordet är Metod för att ändra lösenordet: gå in på settings menyn, gå sedan in på operate password. Skriv in det 4-siffriga lösenordet som du vill ha och spara den. Tillvägagångssätt: 26

27 Fig 1: gå in på settings menyn Fig 2: gå in på operate password menyn Fig 3: Skriv in ett 4-siffrigt lösenord Fig 4: spara det 26. Ändra program lösenord Program lösenord används för att ställa in systemet, Systemets standardinställning är Metod för att ändra detta lösenordet: gå in på settings menyn, och sedan operate password, tryck på 6 för att välja program password. Skriv in det 6-siffriga lösenordet som du vill använda och spara. Tillvägagånssätt: 27

28 Fig 1: gå in på settings menyn Fig 2: där ser du Operate password menyn Fig3: tryck 6 för att välja program password Fig 4: skriv in lösenordet och spara det 27. Aktivera fördröjningstids Inställning Efter denna inställning, kommer systemet att gå in I aktiveringsläge efter förinställd tid. Fördröjningstiden är mellan sekunder. Sysmtemets standarinställning är 60 sekunder. Metod: gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja delay arm. Ange den tid du vill använda och spara sedan. Tillvägagångssätt: 28

29 Fig 1: gå in på settings menyn Fig 2: där ser du Operate password menyn Fig 3: tryck 6 för att välja delay arm Fig 4: Ange tid och spara 28. Larmfördröjnings inställningar Efter denna inställning när alarmet går, kommer systemet att ringa efter den inställda tiden. Fördröjningstiden varierar från 01 till 99 sekunder. Systemets standard är 60 sekunder. Metod: gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja delay alarm. Ange den tid du vill ställa in och spara sedan den. Tillvägagångssätt: 29

30 Fig 1: gå in på settings menyn Fig 2: där ser du operate password menyn Fig 3: tryck 6 för att välja delay alarm Fig 4: Ange en tid och spara 29. Röstmeddelande funktion Denna huvudpanel har röstmeddelande funktion. När användaren trycker aktivera eller avaktivera genom fjärrkontrollen, kommer det att ge röstmeddelande. System standard för meddelande är på. Användare kan ställa in den efter de faktiska behoven. Metod: Gå in på "setting" menyn, så kommer du se "operate password". Tryck på "6" för att välja "Voice prompt" och välj "Enable" eller "Disable". Tillvägagångssätt: 30

31 Fig 1: gå in på settings menyn Fig 2: där ser du operate password menyn Fig 3: tryck 6 för att välja voice prompt Fig 4: välj enable/ disable 30. Siren meddelande för fjärrkontroll Slå på den här funktionen, sirenen kommer då att ljuda en kort signal varje gång du trycker på fjärrkontrollen. Systemets standardinställning är avstängd. Metod: gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja siren prompt och välj då enable eller disable. Tillvägagångssätt: 31

32 Fig 1: gå in på settings menyn Fig 2: där ser du operate password menyn Fig 3: tryck 6 för att välja siren prompt Fig 4: välj enable/ disable 31. Bakgrundsbelysning Bakgrundsbelysningen på LCD-skärmen och panelen slocknar automatisk efter en viss tid då ingen har rört på knappanelen. Användaren kan ställa in så att bakgrundsbelysningen alltid är igång om man vill det. Belysningen är avstängd i standardinställningarna. Metod: gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja backlight on och välj enable or disable. Tillvägagångssätt: 32

33 Fig 1: gå in på settings menu Fig 2: där ser du operate password menu Fig3: tryck 6 för att välja backlight on Fig 4: välj enable/ disable 32. Sireninställningar för Akut hjälp -läge Systemets standarinställning är att när du trycker på Akut knappen på fjärrkontrollen så ringer Inte sirenen. Användaren kan ställa in den till dess behov. Metod: Gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja remote siren och välj enable eller disable. Tillvägagångssätt: 33

34 Fig 1: gå in på settings menu Fig 2: där ser du operate password menu Fig3: tryck 6 för att välja remote siren Fig 4: välj enable/ disable 33. SMS svar för aktivering/avaktivering När användaren aktiverar eller avaktiverar larmet så vet kanske inte alla användare om det. Aktiverar du denna funktionen så kommer panelen att skicka SMS-underrättelse till alla SMS nummer, så att användarna vet systemets status I tid. SMS innehåll: Larmaktivering: System armed; Avaktivering: System disarmed. Metod: gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja arm disarm SMS och välj enable or disable. Tillvägagångssätt: 34

35 Fig 1: gå in på settings menu Fig 2: där ser du operate password menu Fig 3: tryck 6 för att välja arm disarm SMS Fig 4: välj enable/ disable 34. Språkinställningar Detta larm stödjer engelska och kinesiska. Gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja language. Tryck sedan på ENTER för att ändra mellan Kinesiska och Engelska Tillvägagånssätt: Fig 1: gå in på settings menu Fig 2: gå in på operate password menu Fig 3: tryck 6 för att välja language Fig 4: Välj det språk som du vill använda 35

36 35. Fabriksåterställning När systemet är ostabild, så är det rekomenderat att återställa det. Gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja factory setting. Efter denna inställning så kommer alla inställnngar att ändras tillbaka till standardinställningarna. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på settings menu Fig 2: där ser du operate password menu Fig3: tryck 6 för att välja factory setting Fig 4: Tryck på ENTER för att bekräfta 36. Glömt lösenord 36

37 Om användarna glömmer lösenordet, så kan de skriva in under disarm status. Huvudpanelen kommer då att visa please wait, back to default password. Efter detta kommer lösenordet vara 1234 och programlösenordet Tillvägagånssätt: Fig 1: under disarm status Fog 2: skriv in Fig 3: bekräfta ändringen Kapitel 5. Bruksanvisning 37

38 1. Larmaktivering Larmaktivering (out arm), betyder att alla defensive zoner är I aktiverings läge. När ingen är hemma ska alla detektorer aktiveras. Använd huvudpanelens knappanel för att trycka på [ARM]. Du kommer då att höra 60 pip varje sekund och sen visar skärmen system armed. Fjärrkontroll drift: tryck på aktiveringsknappen [ ] på fjärrkontrollen. Huvudpanels drift: Tryck på [ARM]. Larmet sätts I aktiveringsläge efter den utsatta fördröjningstiden. (Standard: 60sekunder) 2. Skalskydd Skalskydd (home arm) betyder att visa sensorer är aktiverade. När det finns någon hemma, rekommenderas det för säkerhets syfte att aktivera vissa av detektorerna (t.ex. sensorer för dörr, fönster, balkong, etc), och avaktivera de andra (t.ex. sensorer för hallen eller några platser där de lätt utlöses av en person i hemmet). Använd huvudpanels knappsats och tryck på [STAY]. Skärmen kommer då att visa system armed. Fjärrkontrolls drit: tryck på home arm knappen [ ] på fjärrkontrollen Huvudpanels drift: Tryck på [STAY]. 3. Avaktivera 38

39 Syftet med att avaktivera larmet är att inte låta det vara I aktiverings status. Ett sätt att göra detta är att avaktivera det som vanligt efter att det har varit aktiverat, ett annat sätt är att stoppa huvudpanelen från att larma. Efter avaktivering kommer inte någon zon förutom 24-timmars zoner att fungera. Använd huvudpanelen för att skriva in lösenord + #. Skärmen kommer att visa system disarmed. Fjärrkontroll: Tryck på avaktiverings knappen [ ] på fjärrkontrollen. Huvudpanel: lösenord+enter 4. Svara på larmsamtal När larmet går så kommer huvudpanelen att ringa de nummer som är installerade på den. Om ingen svarar på samtalet så kommer systemet att ringa nästa nummer i ordningen automatiskt. Den kommer att ringa alla förinställda nummer i ordning tills någon svarar, högst 3 gånger. Tryck [1]: Huvudpanelen slutar larma och aktiveras, den slutar ringa användare. Tryck [2]: Huvudpanelen slutar larma och avaktiveras, den slutar ringa användare. Tryck [3]: Siren av (off) och övervakar platsen i 30 sekunder, för fortsatt övervakning, tryck [3] igen för att övervaka ytterligare 30 sekunder. Press [4]: Huvudenhet startar en 30-sekunders två-vägs intercom. Den kan inte styras av mobilen under tiden för intercom. 5. Fjärrkontroll 39

40 Slå numret som är anslutet till larmets huvudenhet via telefon (mobiltelefon), och efter det ringt, kan du höra en röst uppmana "Ange lösenord". Om lösenordet är rätt, kommer du hit "Tryck 1 för att aktivera, Tryck 2 för att avaktivera, Tryck på 3 för att övervaka, Tryck på 4 för Intercom". Om lösenordet är fel, kommer du att höra en snabb röst "fel lösenord skriv om". Systemets standardlösenordet är Tryck [1]: aktivera, om det fungerar korrekt så kommer du höra en röst säga System armed. Tryck [2]: avaktivera, om det fungerar korrekt så kommer du höra en röst säga System disarmed. Tryck [3]: övervakar under 30 sekunder, för att fortsätta övervaka, tryck [3] igen för att övervaka i ytterligare 30 sekunder. Tryck [4]: Två-vägs intercom under 30 sekunder. Du kan inte ändra på huvudpanelen under denna tiden. 6. Akut hjälp Ibland kan det hända olyckor t.ex. inbrott, brand, sjukdomar eller liknande. Tryck på [SOS] knappen på knappanelen, eller [ ] knappen på fjärrkontrollen eller tryck på den trådlösa panikknappen om du har någon, huvudpanelen kommer då att larma och ringa upp de angivna telefonnummerna. Fjärrkontroll: tryck på [ ] knappen på fjärrkontrollen. Huvudpanelen: tryck på [SOS]. SMS-innehåll för akut hjälp är: 00 zone SOS alarm. 7. Systemuppringning I avktiveringsläget kan du använda huvudpanelen för att ringa samtal precis som med en vanlig telefon. Slå telefonnumret på knappanelen, tryck på [CALL] knappen, Huvudpanelen kommer då att göra ett pip och visa upp det numret du ringer på skärmen. För att lag på så trycker du på [CALL] knappen igen, larmet återgår då till avaktiveringsläge. 10. Alarminspelnings lista 40

41 Larmet kan lagra upp till 30 inspelningar. Den senaste larminspelningen ligger först I listan. När inspelningarna når over 30 så kommer larmet att automatiskt radera de äldsta inspelningarna en efter en. Kontroll metod: I avaktiveringsläge, skriv in [00] + ENTER, huvudpanelen går då in på inspelningslistan. Tryck på 4 eller 6 för att gå upp eller ner, och tryck Exit för att gå ut ur listan. Fig 1: press 00 in disarm status Fig 2: press 4 or 6 to check Fig 3: press 4 or 6 to check 8. Observera Endast under larmaktiverings status (ut armen), har systemet funktionen att skicka SMS larm för strömavbrott / effekt återhämtning. Medans I avaktivering (Disarm) eller skalskydd (Home arm) fungerar det inte. SMSet innehåller Strömavbrott: Power charger off Strömåterhämtning: Power charger on Kapitel 6. Specifikationer 41

42 Lista 1: Spänning standby Nuvarande alarmerande Aktuell trådlös frekvens GSM Frekvens Back-up Batteri Siren Volym DC12V/1A <35mA <450mA 315/433MHz, PT2262/EV1527, 4.7MΩ 900/ 1800MHz (quad-band optional) NI-HI AAA*6 DC7.2V 110dB Lista 2: Defense Zone Out Arm Home Arm Type Alarm Information Siren Zone 1 effektiv ogiltig realtid Dörrlarm ja Zone 2 effektiv ogiltig Realtid Hall larm ja Zone 3 effektiv Effektiv Realtid Fönser larm Ja Zone 4 effektiv Effektiv Realtid Balkong larm Ja Zone 5 effektiv Effektiv 24 timmars Brandlarm Ja Zone 6 effektiv Effektiv 24 timmars Gas larm Ja Akutknappen effektiv effektiv 24 timmars SOS larm nej Zone 7-10 effektiv Ogiltlig Realtid SOS larm Ja trådad defense zone(7-10) effektiv ogiltlig realtid SOS larm ja Program lösenord Fjärrkontroll On System lösenord 1234 Siren Off Siren ljud tid 180 sec. Vitvaror Möjlig 42

43 Kapitel 7. Lista över komponenter Huvudpanel 1st, Fjärrkontroller 2st, Siren 1st, PIR sensor 1st, Dörr sensor 1st, Ström adapter 1st, Anvöndarmanual 1st. Kapitel 8. Skötsel och underhåll Larmet har en utmärkt design och avancerad teknologi. Det bör skötas försiktigt. Följande förslag krävs för att bibehålla dina skyldigheter enligt garantivillkoren och för att förlänga livslängden för systemet. Ställ kontrollpanelen och alla delar och tillbehör utom räckhåll för barn. Håll larmsystemet torr. Regn, luftfuktighet och olika vätskor eller fukt alla kommer skada den elektroniska kretsen. Använd eller placer inte larmet på smutsiga platser, annars kommer de elektroniska kretsarna att skadas. Ställ inte systemet i alltför varma platser. Hög temperatur förkortar livslängden för elektronisk utrustning, skada batterier, deformeras eller smälter vissa plastdelar. Placera inte systemet i alltför kalla platser. Annars kondenseras många delar och skadar kretskortet på larmsystemet. Vi rekommenderar att du kontrollerar och testa larmsystemet regelbundet: Kontrollera huvudpanelen var tredje månad: 43

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare. Användarmanual Svenska

Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare. Användarmanual Svenska Larmcentral LC-20 med GSM-uppringare Användarmanual Svenska INNEHÅLL Kapitel 1. Egenskaper.... 3 Kapitel 2. Introduktion av larmpanel. 4 Kapitel 3. Installation. 6 Kapitel 4. Systeminställningar. 6 4.1.

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 Innehållsförteckning Introduktion... 6 1.1 Funktioner... 6 Kom igång... 7 2.1 Huvudenheten... 7 2.2 Sätt i SIM Kortet... 10 2.3 Starta huvudenheten... 10 2.4 Huvudenhetens

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Home Larm Air. www.homelarm.se

Home Larm Air. www.homelarm.se Home Larm Air www.homelarm.se 1 Innehåll 1. Om Home Larm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen...

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Multi-funktionellt LCD GSM alarm system. Bruksanvisning

Multi-funktionellt LCD GSM alarm system. Bruksanvisning Multi-funktionellt LCD GSM alarm system Bruksanvisning 1 Kära användare, Ver 1210 2010-7-6 Tack för att du har köpt vår produkt. Var vänlig läs igenom denna manual innan användning av produkten för att

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Förord Tack för att Ni köpt vår GSM säkerhet larmsystem! Systemet kommer att hålla ditt hem och egendom säkert dygnet runt.

Förord Tack för att Ni köpt vår GSM säkerhet larmsystem! Systemet kommer att hålla ditt hem och egendom säkert dygnet runt. Förord Tack för att Ni köpt vår GSM säkerhet larmsystem! Systemet kommer att hålla ditt hem och egendom säkert dygnet runt. GSM Larmet antar den mest avancerade digital säkerhetsteknik med hög tillförlitlighet

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Intelligent Alarm System

Intelligent Alarm System Intelligent Alarm System Användarmanual Ver. 12-3 Kära användare, Tack för att du har valt det intelligenta alarm systemet. Var vänlig läs igenom denna manual innan installation för att använda det korrekt.

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Larmcentral LC-12 med GSM-uppringare

Larmcentral LC-12 med GSM-uppringare Larmcentral LC-12 med GSM-uppringare Användarmanual Svenska INNEHÅLL Kapitel 1. Inledning.... 3 Kapitel 2. Egenskaper. 3 Kapitel 3. Introduktion av larmpanel. 4 Kapitel 4. Installation. 4 4.1. Installera

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA T PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 06 0 08 Lär känna ditt system Medföljande tillbehör Centralenhetens arbetsstatus Tre sätt att kontrollera systemet Installera centralenheten Röstguide

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android 2 3 Gå in på ikoner Välj inställningar (1) Dra Wi-fi knappen av till höger så att den ändrar namn till på. 1 Anslutning sker

Läs mer

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL Larm Säkerhetssystem SVE Egenskaper 1. INLEDNING... 4 1.1 Lådans innehåll... 4 1.2 Egenskaper... 4 1.3 Rekommendationer... 4 1.4 Varningar... 5 2. BESKRIVNING

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion GSM Larmsystem SE-MAJ01 Installationsoch Användarinstruktion 2008-09-01 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Grundfunktioner... 3 Anslutningar och indikatorer... 3 På larmets baksida... 3 Indikatorer på frontpanelen...

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android För Android SmartPhones rev 5 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Övervakningskamera Manual

Övervakningskamera Manual Övervakningskamera Manual 1 Innehållsförteckning 1 Egenskaper... 2 1.1 Allmänt....2 1.2 Kamerans konstruktion... 2 1.3 Information på skärmen... 3 1.4 Allmän information om kaameran... 4 2 Varningar...

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

ProSafe. En säkrare framtid tillsammans med oss! Larm för Husbil & Husvagn +46 31 795 03 04 MOTORHOME SECURITY SYSTEM. CAT SE ProSafe art nr 6709-02

ProSafe. En säkrare framtid tillsammans med oss! Larm för Husbil & Husvagn +46 31 795 03 04 MOTORHOME SECURITY SYSTEM. CAT SE ProSafe art nr 6709-02 ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 Larm för Husbil & Husvagn En säkrare framtid tillsammans med oss! CAT SE ProSafe art nr 6709-02 Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email:

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Gsm A22 Dolda kommando

Gsm A22 Dolda kommando Gsm A22 Dolda kommando 1 1 Programmering av funktioner Programmering av texter Fråga programmerad funktion: DATA??01 DATA**01,023101# Programmera ny funktion: DATA!*01,024102# Radering av alla funktioner

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Användarmanual Holars GSM Easy Call 3. Produktnr 07.217. Korr: 25.04.2013 Holars AB, Cellovägen 19633 Kungsängen. Tlf. 0868409910, mobilnr: 0700209327 www.holars.se 1 INNEHÅLL:

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

Snabbguide Hemtelefon i mobilen

Snabbguide Hemtelefon i mobilen Snabbguide Hemtelefon i mobilen Helt nya möjligheter att ringa billigt! Com Hem Kundservice 0771-55 00 00 comhem.se Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat appen kan du börja ringa. Hemtelefon

Läs mer

GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA 0 07 08 0 Innehåll Lär känna ditt system Installation av centralenhet Centralenhetens arbetsstatus Tre sätt att styra larmsystemet Två sätt att programmera

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet.

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Smarta tjänster för hemmet och familjen. Tänk om det fanns ett hemlarm som kunde stänga av kaffebryggaren eller tala om för dig när barnen kommer hem från

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Bruksanvisning för NavEye BlackBox

Bruksanvisning för NavEye BlackBox Bruksanvisning för NavEye BlackBox BlackBox Basic/BlackBox Plus/BlackBox Easy Gäller för version 0.3.16 och senare. NavEye BlackBox är ett högteknologiskt sök- och positionssystem som använder GPS för

Läs mer

Manual till GPS tracker CT2200

Manual till GPS tracker CT2200 Manual till GPS tracker CT2200 Version: 1.0 Copyright Bucken 1. Ladda upp trackern Användarmanual GPS tracker Efter ca: 6 timmar ska den röda laddningsindikatorn slockna. 2. Skaffa simkort Refillkort från

Läs mer