GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den."

Transkript

1 GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

2 kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation kapitel 4. Systeminställningar 1. Ange inställningar 2. Lägg till fjärrkontroll 3. Ta bort fjärrkontroll 4. Kodning för defensive zon 5. Ta bort defensive zon 6. Defensive zon planinställningar 7. Defensive zon inställningar 8. Siren inställningar 9. Fördröjnings inställningar 10. Larmnummer inställningar 11. Ta bort larmnummer 12. SMSnummer inställningar 13. Ta bort SMS nummer 14. Nätverks inställningar 15. Röstinspelning 16. Spela upp röstinspelning 17. Datuminställningar 18. Tidsinställningar 19. Aktivera tidsinställningar 20. Avaktivera tidsinställningar 21. Trådlös kontrollinställning 22. Trådlös siren kodning 2

3 23. Trådlös siren kryptering 24. Trådlös kontroll för vitvaror 25. Ändra användar lösenord 26. Ändra program lösenord 27. Aktivera fördröjningstids Inställning 28. Larmfördröjnings inställningar 29. Röstmeddelande funktion 30. Siren meddelande för fjärrkontroll 31. Bakgrundsbelysning 32. Sireninställningar för Akut hjälp -läge 33. SMS svar för aktivering/avaktivering 34. Språkinställningar 35. Fabriksåterställning 36. Glömt lösenord Kapitel 5. Bruksanvisning 1. Larmaktivering 2. Skalskydd 3. Avaktivera 4. Svara på larmsamtal 5. Fjärrkontroll 6. Akut hjälp 7. Systemuppringning 8. Alarminspelnings lista 9. Observera Kapitel 6. Specifikationer Kapitel 7. Lista över komponenter Kapitel 8. Skötsel och underhåll 3

4 Kapitel 1. Funktioner Elegant och avancerad touch panel för enkel användning; 128x64 lattice LCD skärm med klockdisplay 4 trådbundna och 10 trådlösa zoner försvar, varje trådlös zon stöder maximalt 10 sensorer; Stödjer max 8 fjärrkontroller Inbyggd högtalare, och artificiell intelligent digital talande; Inbyggd artificiell intelligens Engelska meddelande; 10-sekunders automatisk röstinspelning Kan koppla 6 mobilnummer när larmet går, Larmet ringer då automatiskt upp dessa mobilnummer; Kan koppla 3 SMS nummer, Larmet SMSar automatiskt dessa nummer när larmet går; Tids aktivering/avaktivering; Kan användas som en trådlös telefon med knappsats för att ringa; En-nyckel-kontroll:Utaktivering,hemaktivering, aktivering genom fjärrkontroll eller telefon; SOS, brand-, gas-, dörr, hall, fönster, balkong och gränslarm; Realtid, fördröjning, 24 timmar, förbi försvaret zoner programmering funktion; Trådlös lärande kod: lätt att lägga till ytterligare trådlösa tillbehör; Fjärrkontroll enheten aktiverar, avaktiverar, övervaka och intercom via telefon, Rekord kontroll: enheten kan lagra 30 larm inspelningar; Olika aktiverings Status: Tillfälligt aktivering, skalskydd, fördröja aktivering och snabb aktivering; Aktiveras genom olika sätt: panel knappsats, fjärrkontroll, fjärrkontroll samtal; Larm samtal har prioritet: även om enheten är upptagen; SMS varning för strömavbrott och återhämtning; Inbyggt Li batteri: laddas automatiskt. 4

5 Kapitel 2. Alarm Host Inledning 1. LCD-skärm: Upplösning: 128x64, stödjer engelska och kinesiska. 2. Status LED POWER: ström och arbete statusindikator. -blinkar snabbt (en gång per sekund) betyder sökning av GSM-nät; - blinkande 1 gång per 3 sekunder innebär standby-läge. SET: Kommer att visas när systemet går i inställning status. SIGNAL: signalindikatorn. LARM: kommer att visas när systemet är under larmstatus 3. Tryck knappsats: knappsatsen har resistiv pekskärm som kräver tryck med viss styrka. OBS! tryck inte för hårt. ARM: Systemet larmaktiveras 5

6 STAY: Systemet aktiverar skalskydd CALL: används för att ringa samtal. Skriv in numret du vill ringa och tryck sedan på denna knapp. Tryck på den under telefonsamtalet så kommer den att lägga på samtalet. SOS: Nödlarm ESC: rensa indata innehåll eller tillbaka till föregående funktion ENTER:Bekräfta 4. Trådade portar 1 SIREN+ Positiv av siren (röd kabel) 2 SIREN- Negative av siren (svart kabel) 3 T_VCC Ogiltlig port (har ingen funktion) 4 CLK Ogiltlig port 5 DATA Ogiltlig port 6 T_GND Ogiltlig port 7 GND GND 6

7 8 Zone 1 Trådad sensor 1:stödjer både NO och NC 9 GND GND 10 Zone 2 Trådad sensor 2:stödjer både NO och NC 11 GND GND 12 Zone 3 Trådad sensor 3:stödjer både NO och NC 13 GND GND 14 Zone 4 Trådad sensor 4:stödjer både NO och NC 15 GND GND 5. Switch för intern batteri. 6. SIM-kortplats: Var uppmärksam på riktningspilen, märkt på spåret: "LOCK" "OPEN". Sätt inte i eller ta ut SIM-kortet när huvudenheten är påslagen. Kapitel 3. Installation 1. Korrekt initiering av huvudpanelen är viktigt för dess normala arbets-och livslängd. 2. Anslut trådbundna tillbehör som du behöver. 3. Sätt I SIM-kortet. 4. Sätt i strömadapter. Huvudpanelden startar egenkontroll och POWER indikatorns LED blinkar 1 gång. Om skärmen inte lyser, var snäll att starta om huvudpanelen. Var snäll och vänta minst 10 sekunder mellan omstarterna, att starta om många gånger under kort tid är dåligt för panelens livslängd. 5. Huvudpanelen blinkar var tredje sekund efter att ha sökt GSM-nät med framgång. 6. Slå på batteribrytaren. 7. Kontrollera GSM-signals ikonen på LCD-skärmen. Signal med 7

8 mindre än 3 sträck påverkar den normala prestandarn. Placera huvudpanelen på plats med god GSM-signal. Kapitel 4. Systeminställningar 1. Ange inställningar Alla inställningar måste göras vid inställnings status. Tryck 2/8/4/6 för att vända upp / ner / vänster / höger. Ange inställning status: i delstaten avväpna, ingång 6-siffrigt lösenord (system standard: ), och tryck på ENTER. Huvudpanelen gör ett "pip" och SET tänds på. Skärmen visar fjärrkontrollen inställningar Fig 1: Avaktiverings status Fig 2: Var snäll ange lösenord. Fig 3: Tryck ENTER för att ändra 2. Lägg till fjärrkontroll Den här enheten stödjer max 8 fjärrkontroller. Extra fjärrkontroller måste kodas till värden för att fungera normalt. Deras kod kan inte vara tom eller samma som den sparade koden i mottagande 8

9 Metod: gå in på fjärrkontrolls inställnings menyn, tryck "4" eller "6" för att välja fjärrkontrollens serienummer, tryck på "8" för att hitta "kodning" och tryck sedan på ENTER för att bekräfta. Tryck in knappen på fjärrkontrollen som du vill lägga till, panelen kommer att göra 2 pip efter att mottagit den. Tryck ENTER för att bekräfta. Om fjärrkontrollen har sparats före, efter aktivering, så kommer huvudenheten gör fyra pip och LCD-skärmen visar "Error, Reapeted code". Tillvägagångs figurer: Fig 1: Lägg till fjärrkontroll meny Fig 2: välj fjärrkontroll serienummer och kodnings menyn Fig 3: väntar på att ta emot signaler Fig 4A: Mottagit framgångsrikt Fig 4B: värden har samma kod som fjärrkontrollen Fig 5: Tryck ENTER för att spara 9

10 3. Ta bort fjärrkontroll Om fjärrkontrollen tappas bort eller skadas, bör den tas bort. Efter raderingen kan man inte kontrollera huvudpanelen med den. Metod: gå in på fjärrkontrolls inställnings menyn, tryck "4" eller "6" för att välja fjärrkontrollen du vill ta bort. Tryck på "8" för att hitta "Delete" och tryck sedan på ENTER. Tillvägagångs figurer: Fig 1:gå in på fjärrkontroll inställningar Fig 2: Välj fjärrkontrollen som du vill ta bort Fig 3: tryck ENTER för att bekräfta 4. Kodning av försvars zon Detta larmsystem har 10 försvars zoner, varje stödjer upp till 10 trådlösa detektorer. Extra sensorer som inte ingick I standarpacketet måste kodas till värden för att fungera som de ska. Kodningen kan inte vara tom eller samma som värdens. Method: Gå in på defense zone inställnings menyn, tryck på 4 eller 6 för att välja sensor, tryck på 8 för att hitta coding och tryck sedan ENTER för att bekräfta. Utlös sensorn som du vill lägga till, Panelen kommer att pipa två gånger efter mottagandet. Tryck sedan ENTER för att bekräfta. Om sensorn har sparats tidigare så kommer (efter utlöst 10

11 den), huvudpanelen att pipa 4 gånger och LCD-skärmen visa Error, Repeated code. Tillvägagångssätt: Fig 1:gå in på defense zone inställningar Fig 2: Välj zon nummer och tryck ENTER Fig 3: Väntar på signalen från sensorn Fig 4A: Mottagit signalen framgångsrikt Fig 4B: Värden har samma kod som sensorn Fig 5: tryck ENTER för att spara 11

12 5. Ta bort defensiv zon Den trådlösa detektorn kan inte styra huvudenheten efter att den tagits bort. Metod: Gå in på defense zone inställnings menyn, tryck på 4 eller 6 för att välja den sensorn som du vill ta bort. Tryck på 8 för att hitta delete, och tryck sedan på ENTER. Tillvägagångssätt: Fig 1:gå in på defense zone inställning Fig 2: välj zon nummer Fig 3: välj Delete och tryck ENTER 6. Defensive zon planinställningar Placeringen av den defensive zonen kan ställas in i huvudpanelen, så panelen kan skicka meddelande om var larmet har gått. Det finns 8 typer av larm: SOS, feld, gas, dörr, hall, fönster, balkong, och gränser. Se Kapitel 6. Specifikationer för systemets strandardinställningar. Metod: Gå in på defense zone inställnings menyn, Tryck på 4 eller 6 för att välja zon nummer, tryck sedan 2 eller 8 för att ange zon placering meny. Tryck ENTER för att byta alternativ. 12

13 Tillvägagånssätt: Fig1:gå in på defense zone inställningar Fig 2: välj defense zone place Fig3: tryck ENTER för att bekräfta Fig 4: (Detta exemplet) Före inställning är larmet SMS för zon 1: 01 zon brandlarm; Efter inställning är det: 01 zon gaslarm. Formatet för larm SMS: [01 ~ 10] zonen [Place] larm. Till exempel anger du den plats zonen 4 som "Window". Larmets SMS du får är: 04 Zone window. 7. Defensive zon inställningar Det finns olika defensive zon lägen: out arm, home arm, alarm under disarm mode. Till exempel, så måste gasdetektorerna fungera hela tiden, ställ ARM, HOME, och DISARM på enabled. Metod: Gå in på defense zone setting meny, tryck 2 eller 8 för att välja HOME aktiverings status (enable eller disable), tryck på ENTER för att bekräfta. Inställnings metod för OUT arm och DISARM är detsamma. 13

14 Tillvägagångssätt: Fig 1:gå in på defense zone setting Fig 2: Välj status Fig 3: tryck ENTER för att bekräfta Fig 4: (detta exempel) Före inställning, zone larmar inte i home arm status; Efter inställning, den kommer att larma när den utlöses i home arm status 8. Siren inställningar Sirenen kan ställas på ON eller OFF för varje defensive zon. Metod: Gå in på defense zone setting, tryck på 2 eller 8 för att välja siren enable eller disable, tryck sedan på ENTER för att bekräfta. Tillvägagångssätt: Fig 1:gå in på defense zone setting Fig 2: Välj siren status Fig 3: tryck ENTER för att bekräfta Fig 4: (detta exempel) Före inställningar, Sirenen aktiveras när zone 1 utlöses; 14 Efter inställningar, sirenen kommer inte att låta när zone 1 utlöses.

15 9. Fördröjnings inställningar Larmfördröjning: huvudpanelen slår larm och sirenen utlöses efter inställd fördröjningstid. Metod: Gå in på defense zone setting, tryck på 2 eller 8 för att välja fördröjning enable eller disable, tryck sedan ENTER för att bekräfta. Tillvägagångssätt: Fig 1:gå in på defense zone setting Fig 2: välj delay status Fig 3: tryck på ENTER för att bekräfta Fig 4: (detta exempel) Före inställning, huvudpanelen slår larm och sirenen utlöses omedelbart när zone 1 utlöses; Efter inställning, utlöses larmet efter utsatt fördröjningstid (detta ställer du in under system setting ) 10. Larmnummer inställningar Larmet kan lagra upp till 6 telefonnummer. När larmet utlöses, ringer det upp detta nummer I ordning tills någon svara, högst 3 gånger. Metod: Ange phone number setting meny, tryck på 4 eller 6 för att välja serienummer och tryck sedan på ENTER. Skriv sedan in de nummer du vill använda och tryck sedan på ENTER för att spara. 15

16 Tillvägagångssätt: Fig 1:gå in på phone number setting Fig 2: välj No number. Fig 3: skriv in telefonnummer Fig 4: tryck på ENTER för att spara Fig 5: första numret aktiverades framgånstikt 11. Ta bort larmnummer Metod: gå in på phone number setting, tryck på 4 eller 6 för att välja serienummer, tryck sedan på 8 för att välja delete och tryck på ENTER för att bekräfta. Tillvägagångssätt: Fig 1:gå in på phone number setting meny Fig 2: Välj det nummer som du vill ta bort 16

17 Fig 3: tryck på delete Fig 4: Första numret är nu raderat 12. SMS nummer inställningar Systemet kan lagra 3 SMS nummer. När larmet går så skickas SMS till dessa nummer. Metod: Gå in på SMS number setting, tryck på 4 eller 6 för att välja serienummer och tryck sedan på ENTER. Skriv in det nummer som du vill använda och tryck på ENTER för att spara. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på SMS number setting Fig 2: välj serienummer och tryck på ENTER Fig 3: Skriv in SMS mottagrens nummer Fig 4: Tryck på ENTER för att spara 17

18 13. Ta bort SMS nummer Metod: gå in på SMS number setting, tryck på 4 eller 6 för att välja serienummer, tryck sedan på 8 för att välja delete och tryck på ENTER för att bekräfta. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på SMS number setting Fig 2: Välj det nummer som du vill ta bort Fig 3: tryck på delete Fig 4: det första numret är nu borttaget 14. Nätverks inställningar Detta är en tilläggs funktion som inte ingår. 18

19 15. Röstinspelning Systemet kan spela in en röst upp till 10 sekunder. När larmet går så ringer det upp och spelar in rösterna. Metod: gå in på record setting, och starta genom att välja start recording. Inspelningen stoppas automatiskt efter 10 sekunder. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på record setting Fig 2: startar inspelning Fig 3: spelar in i 10 sekunder 16. Spela upp inspelning Gå in på record setting, och tryck sedan på 6 för att välja play. Huvudpanelen börjar då spela upp inspelningen. Du kan spela om inspelningen om du inte är nöjd med det. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på record setting Fig 2: Du kommer då se denna menyn 19

20 Fig 3: Tryck på 6 för att välja play Fig 4: tryck på ENTER för att spela upp 17. Datuminställningar Datumet är uppbyggt: year/ month/ day. Metod: gå in på Time menyn, välj sedan Date. Skriv in det exakta datumet som du vill utgå ifrån och tryck ENTER för att bekräfta. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på time setting menyn Fig 2: välj date setting menyn Fig 3: skriv in datumet Fig 4: tryck på ENTER för att bekräfta 20

21 18. Tidsinställningar Gå in på Time menyn, så ser du Date menyn, tryck sedan på 6 för att välja Time. Skriv in den exacta tiden och tryck ENTER för att bekräfta. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på time setting menu Fig 2: du ser då date setting menu Fig 3: tryck på 6 för att välja time Fig 4: skriv in klockslaget Fig 5: tryck på ENTER för att spara 19. Aktivera tidsinställningar Efter denna inställning kommer larmet aktiveras på den förinställda tiden. Metod: gå in på Time menyn, där ser du Date menyn, tryck sedan på 6 för att välja Timely arm. Ange den exakta tiden du vill ha och tryck 21

22 sedan på ENTER för att bekräfta. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på time setting menu Fig 2: så ser du date setting menu Fig 3: tryck på 6 för att välja timely arm Fig 4: Ställ in den tid du vill ha 20. Avaktivera tidsinställning Efter denna inställning kommer larmet att avaktiveras automatiskt på förinställd tid. Metod: gå in på Time menyn. Där ser du Date menyn, tryck sedan på 6 för att välja Timely disarm. Skriv in den exakta tiden du vill att larmet ska avaktiveras på och tryck ENTER för att bekräfta. 22

23 Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på time setting menu Fig 2: du ser då date setting menyn Fig 3: tryck på 6 för att välja timely disarm Fig 4: ange den tid du vill 21. Trådlös kontrollinställning Detta larmsystem stödjer trådlös kontroll för hemma apparater och siren. Var snäll och installera denna funktion först. Metod: gå in på wireless control menyn, aktivera sedan control setting. Operation figures: Fig1: gå in på wireless control setting menu 23

24 Fig 2: Välj control setting Fig 3: välj enable Fig 4: Före inställning, Systemet kan inte utföra trådlös styring. Efter inställning, kan systemet utföra trådlös styrning 22. Trådlös sirenkodning Trådlös siren måste kodas I huvudpanelen för att den ska kunna fungerar som den ska. Metod: ställ den trådlösa sirenen I kodnings status. Gå sedan in på wireless control menyn på panelen, där inne ser du control menyn. Tryck på 6 för att välja wireless siren inställningar, gå sedan in på transmission inställningar. Panelen kommer då att skicka en trådlös signal till sirenen. Tillvägagångssätt: 24

25 Fig 1: gå in på Wireless Control menu Fig2: control menyn Fig3: tryck på 6 för att välja Wireless siren Fig 4: Efter att du har tryckt på ENTER kommer huvudpanelen att skicka en trådlös signal till den trådlösa sirenen för att styra den. 23. Trådlös siren kryptering Den signal som används för att koda den trådlösa sirenen, sänds från den inre sändaren av huvudpanelen. De signalkoder som används av denna modell från vårt företag är desamma. Om du och din granne båda använder denna modell, kan larmsignalen från din granne orsaka att din siren aktiveras och börjar tjuta. Därför rekommenderar vi att du krypterar den trådlösa sirenen för att undvika störningar. Metod: gå in på wireless control menyn, tryck sedan på control menyn. Tryck på 6 för att välja wireless siren och tryck på 8 för att välja encryption. Skriv in 4 slumpmässiga siffror och spara. Tillvägagångssätt: 25

26 Fig 1: gå in på wireless control menu Fig 2: control menyn Fig3: tryck 6 för att välja wireless siren Fig 4: Skriv in 4 slumpmässiga siffror Fig 5: tryck på ENTER för att spara 24. Trådlös kontroll för vitvaror Denna funktion är ej tillgänglig. 25. Ändra användarlösenord Användarlösenordet används dagligen för att larma av och på (på knappanelen). Du kan också larma av och på med fjärrkontroll. Fabrikslösenordet är Metod för att ändra lösenordet: gå in på settings menyn, gå sedan in på operate password. Skriv in det 4-siffriga lösenordet som du vill ha och spara den. Tillvägagångssätt: 26

27 Fig 1: gå in på settings menyn Fig 2: gå in på operate password menyn Fig 3: Skriv in ett 4-siffrigt lösenord Fig 4: spara det 26. Ändra program lösenord Program lösenord används för att ställa in systemet, Systemets standardinställning är Metod för att ändra detta lösenordet: gå in på settings menyn, och sedan operate password, tryck på 6 för att välja program password. Skriv in det 6-siffriga lösenordet som du vill använda och spara. Tillvägagånssätt: 27

28 Fig 1: gå in på settings menyn Fig 2: där ser du Operate password menyn Fig3: tryck 6 för att välja program password Fig 4: skriv in lösenordet och spara det 27. Aktivera fördröjningstids Inställning Efter denna inställning, kommer systemet att gå in I aktiveringsläge efter förinställd tid. Fördröjningstiden är mellan sekunder. Sysmtemets standarinställning är 60 sekunder. Metod: gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja delay arm. Ange den tid du vill använda och spara sedan. Tillvägagångssätt: 28

29 Fig 1: gå in på settings menyn Fig 2: där ser du Operate password menyn Fig 3: tryck 6 för att välja delay arm Fig 4: Ange tid och spara 28. Larmfördröjnings inställningar Efter denna inställning när alarmet går, kommer systemet att ringa efter den inställda tiden. Fördröjningstiden varierar från 01 till 99 sekunder. Systemets standard är 60 sekunder. Metod: gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja delay alarm. Ange den tid du vill ställa in och spara sedan den. Tillvägagångssätt: 29

30 Fig 1: gå in på settings menyn Fig 2: där ser du operate password menyn Fig 3: tryck 6 för att välja delay alarm Fig 4: Ange en tid och spara 29. Röstmeddelande funktion Denna huvudpanel har röstmeddelande funktion. När användaren trycker aktivera eller avaktivera genom fjärrkontrollen, kommer det att ge röstmeddelande. System standard för meddelande är på. Användare kan ställa in den efter de faktiska behoven. Metod: Gå in på "setting" menyn, så kommer du se "operate password". Tryck på "6" för att välja "Voice prompt" och välj "Enable" eller "Disable". Tillvägagångssätt: 30

31 Fig 1: gå in på settings menyn Fig 2: där ser du operate password menyn Fig 3: tryck 6 för att välja voice prompt Fig 4: välj enable/ disable 30. Siren meddelande för fjärrkontroll Slå på den här funktionen, sirenen kommer då att ljuda en kort signal varje gång du trycker på fjärrkontrollen. Systemets standardinställning är avstängd. Metod: gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja siren prompt och välj då enable eller disable. Tillvägagångssätt: 31

32 Fig 1: gå in på settings menyn Fig 2: där ser du operate password menyn Fig 3: tryck 6 för att välja siren prompt Fig 4: välj enable/ disable 31. Bakgrundsbelysning Bakgrundsbelysningen på LCD-skärmen och panelen slocknar automatisk efter en viss tid då ingen har rört på knappanelen. Användaren kan ställa in så att bakgrundsbelysningen alltid är igång om man vill det. Belysningen är avstängd i standardinställningarna. Metod: gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja backlight on och välj enable or disable. Tillvägagångssätt: 32

33 Fig 1: gå in på settings menu Fig 2: där ser du operate password menu Fig3: tryck 6 för att välja backlight on Fig 4: välj enable/ disable 32. Sireninställningar för Akut hjälp -läge Systemets standarinställning är att när du trycker på Akut knappen på fjärrkontrollen så ringer Inte sirenen. Användaren kan ställa in den till dess behov. Metod: Gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja remote siren och välj enable eller disable. Tillvägagångssätt: 33

34 Fig 1: gå in på settings menu Fig 2: där ser du operate password menu Fig3: tryck 6 för att välja remote siren Fig 4: välj enable/ disable 33. SMS svar för aktivering/avaktivering När användaren aktiverar eller avaktiverar larmet så vet kanske inte alla användare om det. Aktiverar du denna funktionen så kommer panelen att skicka SMS-underrättelse till alla SMS nummer, så att användarna vet systemets status I tid. SMS innehåll: Larmaktivering: System armed; Avaktivering: System disarmed. Metod: gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja arm disarm SMS och välj enable or disable. Tillvägagångssätt: 34

35 Fig 1: gå in på settings menu Fig 2: där ser du operate password menu Fig 3: tryck 6 för att välja arm disarm SMS Fig 4: välj enable/ disable 34. Språkinställningar Detta larm stödjer engelska och kinesiska. Gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja language. Tryck sedan på ENTER för att ändra mellan Kinesiska och Engelska Tillvägagånssätt: Fig 1: gå in på settings menu Fig 2: gå in på operate password menu Fig 3: tryck 6 för att välja language Fig 4: Välj det språk som du vill använda 35

36 35. Fabriksåterställning När systemet är ostabild, så är det rekomenderat att återställa det. Gå in på settings menyn, där ser du operate password. Tryck på 6 för att välja factory setting. Efter denna inställning så kommer alla inställnngar att ändras tillbaka till standardinställningarna. Tillvägagångssätt: Fig 1: gå in på settings menu Fig 2: där ser du operate password menu Fig3: tryck 6 för att välja factory setting Fig 4: Tryck på ENTER för att bekräfta 36. Glömt lösenord 36

37 Om användarna glömmer lösenordet, så kan de skriva in under disarm status. Huvudpanelen kommer då att visa please wait, back to default password. Efter detta kommer lösenordet vara 1234 och programlösenordet Tillvägagånssätt: Fig 1: under disarm status Fog 2: skriv in Fig 3: bekräfta ändringen Kapitel 5. Bruksanvisning 37

38 1. Larmaktivering Larmaktivering (out arm), betyder att alla defensive zoner är I aktiverings läge. När ingen är hemma ska alla detektorer aktiveras. Använd huvudpanelens knappanel för att trycka på [ARM]. Du kommer då att höra 60 pip varje sekund och sen visar skärmen system armed. Fjärrkontroll drift: tryck på aktiveringsknappen [ ] på fjärrkontrollen. Huvudpanels drift: Tryck på [ARM]. Larmet sätts I aktiveringsläge efter den utsatta fördröjningstiden. (Standard: 60sekunder) 2. Skalskydd Skalskydd (home arm) betyder att visa sensorer är aktiverade. När det finns någon hemma, rekommenderas det för säkerhets syfte att aktivera vissa av detektorerna (t.ex. sensorer för dörr, fönster, balkong, etc), och avaktivera de andra (t.ex. sensorer för hallen eller några platser där de lätt utlöses av en person i hemmet). Använd huvudpanels knappsats och tryck på [STAY]. Skärmen kommer då att visa system armed. Fjärrkontrolls drit: tryck på home arm knappen [ ] på fjärrkontrollen Huvudpanels drift: Tryck på [STAY]. 3. Avaktivera 38

39 Syftet med att avaktivera larmet är att inte låta det vara I aktiverings status. Ett sätt att göra detta är att avaktivera det som vanligt efter att det har varit aktiverat, ett annat sätt är att stoppa huvudpanelen från att larma. Efter avaktivering kommer inte någon zon förutom 24-timmars zoner att fungera. Använd huvudpanelen för att skriva in lösenord + #. Skärmen kommer att visa system disarmed. Fjärrkontroll: Tryck på avaktiverings knappen [ ] på fjärrkontrollen. Huvudpanel: lösenord+enter 4. Svara på larmsamtal När larmet går så kommer huvudpanelen att ringa de nummer som är installerade på den. Om ingen svarar på samtalet så kommer systemet att ringa nästa nummer i ordningen automatiskt. Den kommer att ringa alla förinställda nummer i ordning tills någon svarar, högst 3 gånger. Tryck [1]: Huvudpanelen slutar larma och aktiveras, den slutar ringa användare. Tryck [2]: Huvudpanelen slutar larma och avaktiveras, den slutar ringa användare. Tryck [3]: Siren av (off) och övervakar platsen i 30 sekunder, för fortsatt övervakning, tryck [3] igen för att övervaka ytterligare 30 sekunder. Press [4]: Huvudenhet startar en 30-sekunders två-vägs intercom. Den kan inte styras av mobilen under tiden för intercom. 5. Fjärrkontroll 39

40 Slå numret som är anslutet till larmets huvudenhet via telefon (mobiltelefon), och efter det ringt, kan du höra en röst uppmana "Ange lösenord". Om lösenordet är rätt, kommer du hit "Tryck 1 för att aktivera, Tryck 2 för att avaktivera, Tryck på 3 för att övervaka, Tryck på 4 för Intercom". Om lösenordet är fel, kommer du att höra en snabb röst "fel lösenord skriv om". Systemets standardlösenordet är Tryck [1]: aktivera, om det fungerar korrekt så kommer du höra en röst säga System armed. Tryck [2]: avaktivera, om det fungerar korrekt så kommer du höra en röst säga System disarmed. Tryck [3]: övervakar under 30 sekunder, för att fortsätta övervaka, tryck [3] igen för att övervaka i ytterligare 30 sekunder. Tryck [4]: Två-vägs intercom under 30 sekunder. Du kan inte ändra på huvudpanelen under denna tiden. 6. Akut hjälp Ibland kan det hända olyckor t.ex. inbrott, brand, sjukdomar eller liknande. Tryck på [SOS] knappen på knappanelen, eller [ ] knappen på fjärrkontrollen eller tryck på den trådlösa panikknappen om du har någon, huvudpanelen kommer då att larma och ringa upp de angivna telefonnummerna. Fjärrkontroll: tryck på [ ] knappen på fjärrkontrollen. Huvudpanelen: tryck på [SOS]. SMS-innehåll för akut hjälp är: 00 zone SOS alarm. 7. Systemuppringning I avktiveringsläget kan du använda huvudpanelen för att ringa samtal precis som med en vanlig telefon. Slå telefonnumret på knappanelen, tryck på [CALL] knappen, Huvudpanelen kommer då att göra ett pip och visa upp det numret du ringer på skärmen. För att lag på så trycker du på [CALL] knappen igen, larmet återgår då till avaktiveringsläge. 10. Alarminspelnings lista 40

41 Larmet kan lagra upp till 30 inspelningar. Den senaste larminspelningen ligger först I listan. När inspelningarna når over 30 så kommer larmet att automatiskt radera de äldsta inspelningarna en efter en. Kontroll metod: I avaktiveringsläge, skriv in [00] + ENTER, huvudpanelen går då in på inspelningslistan. Tryck på 4 eller 6 för att gå upp eller ner, och tryck Exit för att gå ut ur listan. Fig 1: press 00 in disarm status Fig 2: press 4 or 6 to check Fig 3: press 4 or 6 to check 8. Observera Endast under larmaktiverings status (ut armen), har systemet funktionen att skicka SMS larm för strömavbrott / effekt återhämtning. Medans I avaktivering (Disarm) eller skalskydd (Home arm) fungerar det inte. SMSet innehåller Strömavbrott: Power charger off Strömåterhämtning: Power charger on Kapitel 6. Specifikationer 41

42 Lista 1: Spänning standby Nuvarande alarmerande Aktuell trådlös frekvens GSM Frekvens Back-up Batteri Siren Volym DC12V/1A <35mA <450mA 315/433MHz, PT2262/EV1527, 4.7MΩ 900/ 1800MHz (quad-band optional) NI-HI AAA*6 DC7.2V 110dB Lista 2: Defense Zone Out Arm Home Arm Type Alarm Information Siren Zone 1 effektiv ogiltig realtid Dörrlarm ja Zone 2 effektiv ogiltig Realtid Hall larm ja Zone 3 effektiv Effektiv Realtid Fönser larm Ja Zone 4 effektiv Effektiv Realtid Balkong larm Ja Zone 5 effektiv Effektiv 24 timmars Brandlarm Ja Zone 6 effektiv Effektiv 24 timmars Gas larm Ja Akutknappen effektiv effektiv 24 timmars SOS larm nej Zone 7-10 effektiv Ogiltlig Realtid SOS larm Ja trådad defense zone(7-10) effektiv ogiltlig realtid SOS larm ja Program lösenord Fjärrkontroll On System lösenord 1234 Siren Off Siren ljud tid 180 sec. Vitvaror Möjlig 42

43 Kapitel 7. Lista över komponenter Huvudpanel 1st, Fjärrkontroller 2st, Siren 1st, PIR sensor 1st, Dörr sensor 1st, Ström adapter 1st, Anvöndarmanual 1st. Kapitel 8. Skötsel och underhåll Larmet har en utmärkt design och avancerad teknologi. Det bör skötas försiktigt. Följande förslag krävs för att bibehålla dina skyldigheter enligt garantivillkoren och för att förlänga livslängden för systemet. Ställ kontrollpanelen och alla delar och tillbehör utom räckhåll för barn. Håll larmsystemet torr. Regn, luftfuktighet och olika vätskor eller fukt alla kommer skada den elektroniska kretsen. Använd eller placer inte larmet på smutsiga platser, annars kommer de elektroniska kretsarna att skadas. Ställ inte systemet i alltför varma platser. Hög temperatur förkortar livslängden för elektronisk utrustning, skada batterier, deformeras eller smälter vissa plastdelar. Placera inte systemet i alltför kalla platser. Annars kondenseras många delar och skadar kretskortet på larmsystemet. Vi rekommenderar att du kontrollerar och testa larmsystemet regelbundet: Kontrollera huvudpanelen var tredje månad: 43

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Videophone Användarmanual

Videophone Användarmanual Videophone Användarmanual Innehall 1. Din ACN Videotelefon...4 1-1. Videotelefonens delar... 4 1-2. Säkerhetsinstruktioner... 4 1-3. Att lära känna videotelefonen... 6 1-4. Att installera videotelefonen...

Läs mer

Vigilant Hunter Användarmanual

Vigilant Hunter Användarmanual Vigilant Hunter Användarmanual Model: MB500 GSM Cellular Camera Model Läs anvisningen noggrant före användning Gratulationer till valet av en Uway VH-GSMB kamera. Uway VH-GSMB är designad och tillverkad

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system Innehåll Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda denna utrustning. Kontrollera innehållet på det medföljande garantikortet och förvara det på

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Version Firmware: 3.1x SV SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com. N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med

Läs mer

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 4-435-798-SE (1) Data Projector Bruksanvisning Läs denna handbok och den medföljande Snabbreferensen noggrant innan du börjar använda enheten och förvara dem sedan på en lättåtkomlig plats för framtida

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer