Installations- och användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installations- och användarhandbok"

Transkript

1 Installations- och användarhandbok

2 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat Sid 2 (16)

3 Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5 Vy från änden...5 För din säkerhet installationsråd...6 Kort vägledning inför start...7 Använda centralenheten...9 Utlösa ett larmsamtal...9 Avbryta ett larmsamtal...9 Svara på samtal via högtalaren med hjälp av den bärbara larmknappen...9 Statusvarningar...10 Telefonlinjeövervakning...10 Övervakning av strömavbrott...10 Betydelsen av centralenhetens lampor...11 Betydelsen av lysdioden på den bärbara larmknappen...11 Förklaring av funktioner...12 Passivitetsövervakning...12 Inbrottsövervakning...12 Inbrotts- och passivitetsövervakning...13 Bärbara radiolarmknappar...13 Påminnelsemeddelanden...13 Telecare-sensorer...14 Programmera en trygghetssensor till centralenheten...14 Hjälp och råd...15 Teknisk information...16 Miljö...16 Standarder...16 Försäkran om överensstämmelse...16 Mer information om din centralenhet får du från leverantören. 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat Sid 3 (16)

4 Följande finns i förpackningen När förpackningen öppnas för första gången ska du försäkra dig om att följande finns med: Centralenhet Bärbar radiolarmknapp Sapphire Tillbehör för den bärbara radiolarmknappen Halsband Armband Kablar och adaptrar a Telefonkabel (3 meter kabel) b Telefonplugg c Transformator (3 meter kabel) Om någon av ovanstående delar saknas kontaktar du leverantören. 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat Sid 4 (16)

5 Centralenheten Vy framifrån Lysdiod för statusvarning (grön/gul) Antenn Borta-knapp (gul) Högtalare Avbryt-knapp (grön) Lysande larmknapp (röd) Vy bakifrån Hål för väggmontage Extra larmingång/utgång Volymkontroll och signal på/av Lock till batterifack Mikrofon 4 gummifötter Vy från änden LINE Anslutning telefonlinje AUX Anslutning tillbehör Anslutning telefon AC Anslutning transformator 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat Sid 5 (16)

6 För din säkerhet installationsråd VIKTIGT! Anslut centralenheten till det första telefonjacket i huset med eventuella tillägg anslutna till enheten för att säkerställa att den fungerar också när en ytterligare telefon används eller har luren avlagd (mer information finns nedan). All utrustning som kräver en länk till telefonlinjen MÅSTE anslutas enligt följande: Extratelefoner/modem o.d För att centralenheten ska kunna koppla bort extratelefoner när ett larmsamtal utlöses MÅSTE alla hemmets telefoner anslutas direkt till centralenhetsuttaget som är märkt. Det kan krävas en telefonadapter med flera portar för att ansluta fler än en telefon (medföljer ej). Trådlösa telefoner Kontrollera att basenheten/laddaren som används till övriga lurar är direkt- ansluten till centralenheten enligt ovan. Bredband Kontrollera att ett ADSL-filter av hög kvalitet används och att centralenheten är ansluten till (den analoga) telefonens anslutning på filtret. Kontakta vid behov leverantören om du behöver ytterligare hjälp. Att tänka på se till att centralenheten alltid är ansluten till nätströmmen; anslut centralenheten till det första telefonjacket i huset med eventuella tillägg anslutna till enheten för att säkerställa att den fungerar också när en ytterligare telefon används eller har luren avlagd; kontakta leverantören så snart som möjligt om lysdioden på den bärbara radiolarmknappen indikerar svagt batteri. Undvik att utsätta centralenheten för vatten eller andra vätskor; ansluta andra kablar än de medföljande till centralenheten; placera centralenheten bredvid någon utrustning som avger buller, t.ex. tv, radio, tvättmaskin eller luftkonditioneringsenhet; placera centralenheten nära en värmekälla, t.ex. en spis eller stora metallobjekt, t.ex. mikrovågsugn. 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat Sid 6 (16)

7 Kort vägledning inför start VIKTIGT! För att den ska fungera måste centralenheten programmeras på rätt sätt till en trygghetscentral eller privat larmmottagare. Kontakta leverantören om du inte är säker på att centralenheten är korrekt programmerad. Steg 1 Ansluta kablar och adaptrar När batteriet är insatt följer du stegen nedan för att ansluta kablarna till centralenheten på rätt sätt. Steg A Anslut telefonkabeln a till centralenhetsuttaget som är märkt LINE och till huvudtelefonens jack med telefonpluggen b. Steg B Anslut alla nödvändiga telefoner/enheter till centralenhetsuttaget som är märkt. Det kan krävas en telefon- adapter med flera portar för att ansluta fler än en telefon (medföljer ej). Steg C Anslut transformatorn c till centralenhetsuttaget som är märkt AC och sedan till nätströmmen. Obs! kontrollera att nätströmmen är påslagen. Steg D Justera vid behov högtalarvolymen genom att trycka ned volymknappen på centralenhetens undersida med en penna. När knappen har tryckts ned under några sekunder sänder centralenheten ut en ton. Lätta på pennan när tonen når önskad volym. 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat Sid 7 (16)

8 Steg 2 Testa Tryck ned centralenhetens röda larmknapp och kontrollera att ett larm utlöses till trygghetscentralen/privata larmmottagare. Kom också ihåg att testa den bärbara radiolarmknappen genom att trycka in dess röda knapp och kontrollera att ett larmsamtal utlöses. Testa den bärbara radiolarmknappen på olika platser runt huset för att kontrollera radiointervallets täckning så att användaren verkligen kan utlösa ett larmsamtal med den bärbara radiolarmknappen. Steg 3 Lägga till bärbara larmknappar/telecare-sensorer Ytterligare information om hur du lägger till bärbara larmknappar finns på sidan 13 i denna handbok. Kontakta leverantören om du behöver mer information om hur du programmerar Telecare-sensorer till centralenheten. Steg 4 Klar för användning När den har testats är centralenheten klar att användas. Väggmontage Bestäm var du vill placera centralenheten. Kom ihåg att den ska sitta på högst 2 meters avstånd från ett vägguttag och huvudtelefonens jack. Borra sedan 2 hål med 145 mm mellanrum, skruva i skruvar (medföljer ej) och låt skruvhuvudena sticka ut lite från väggen så att de passar in i centralenhetens väggmontagehål. 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat Sid 8 (16)

9 Använda centralenheten Utlösa ett larmsamtal Tryck in den röda bärbara radiolarmknappen eller den röda larmknappen på centralenheten. Avbryta ett larmsamtal Vänta 5 sekunder (efter att larmknappen först tryckts in) och tryck sedan på den gröna avbryt-knappen. Denna inbyggda fördröjning förhindrar att ett larmsamtal avbryts oavsiktligt. Larmsamtal som kopplas från en bärbar radiolarmknapp kan avbrytas omedelbart genom att du trycker på den gröna avbryt-knappen. Svara på samtal via högtalaren med hjälp av den bärbara larmknappen Den bärbara radiolarmknappen kan användas till att besvara inkommande telefonsamtal via högtalaren genom att du trycker in den röda knappen när centralenheten eller den anslutna telefonen ringer. När knappen trycks in svarar centralenheten på samtalet och du kan tala till och höra uppringaren via högtalaren på centralenheten. Om du vill återgå till lurläge lyfter du bara på den anslutna telefonens lur. När luren läggs på avslutas samtalet. Om du vill avsluta ett högtalarsamtal trycker du igen på den röda bärbara radiolarmknappen. Samtal kan också besvaras på centralenheten genom att du trycker på avbryt-knappen. 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat Sid 9 (16)

10 Statusvarningar Telefonlinjeövervakning Om telefonlinjen är felaktig eller bryts kan beroende på hur centralenheten programmerats en ton eller röstmeddelandet Varning telefonlinjen är bortkopplad avges efter en minut och den gröna lysdioden blinkar. Varningen upprepas var 30:e sekund tills telefonlinjen blir ledig igen. För att tysta eventuell varning ansluter du telefonlinjen igen. Om telefonlinjen är ansluten och varningen fortsätter trycker du på den gröna avbryt-knappen. Om varningen ändå fortsätter kontaktar du telefonoperatören eftersom telefonlinjen kan vara felaktig. Övervakning av strömavbrott Om ett strömavbrott uppstår fortsätter centralenheten att fungera med sitt extrabatteri, dock kommer den röda larmknappen att blinka var 4:e sekund som en varning (se avsnittet Betydelsen av centralenhetens lampor). Enheten kan också avge toner eller röstmeddelandet VARNING nätspänningen är bortkopplad. Varningen upprepas var 5:e minut. För att tysta varningen ansluter du strömkabeln igen. Om strömavbrottet varar mer än en timme kommer centralenheten automatiskt att ringa upp trygghetscentralen under nästa timme. Ett samtal kopplas var 4:e timme till trygghetscentralen tills strömmen har kommit tillbaka. Batteriet fungerar under minst 30 extra timmar. 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat Sid 10 (16)

11 Betydelsen av centralenhetens lampor Lamporna på centralenheten indikerar dess status enligt nedan. Lampor Centralenhetens status Röd tänd larmknapp Röd blinkande larmknapp (1 blinkning var 4:e sekund) Röd blinkande larmknapp (1 blinkning per sekund) Grön blinkande lysdiod (2 blinkningar per sekund) Normalt läge Normalt läge genom batteriet (nätströmmen är frånkopplad) Larmläge Telefonlinjen bruten Grön tänd lysdiod Grön blinkande lysdiod (samtidigt som telefonen ringer) Gul tänd lysdiod Telefonlinjen används Inkommande samtal (telefonen ringer) Funktionsknappen i borta-läge Gul släckt lysdiod Funktionsknappen i hemma-läge Gul blinkande lysdiod (1 blinkning var 4:e sekund) Gul blinkande lysdiod (2 blinkningar per sekund) Inga lampor tända Svagt batteri Tidsperiod för inkräktares ingång/utgång Telefonen är avstängd (om strömmen är på och ansluten kan telefonen vara trasig) Betydelsen av lysdioden på den bärbara larmknappen Den röda lysdioden tänds när den bärbara larmknappen trycks ned. Ljuset anger att knappen har tryckts ned. Om lysdioden blinkar när den trycks ned så betyder det att den bärbara larmknappens batteri är svagt och bör bytas. Du bör kontakta leverantören så snart som möjligt om du ser att batteriet är svagt. 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat Sid 11 (16)

12 Förklaring av funktioner VIKTIGT! Passivitets- och inbrottsövervakning kräver ytterligare Telecare-sensorer och kan inte aktiveras på din centralenhet. Information om de funktionerna eller om du är osäker på hur många borta-knappar som är programmerade får du från leverantören. Du kan också läsa den mer detaljerade Installations- och programmeringshandboken. Om den gula gula knappen omprogrammerats för att användas som Ankom/Lämnade för personal kan Hemma/Borta funktion eller Inbrottsfunktionen inte användas Passivitetsövervakning Centralenheten kan övervaka rörelser i hemmet och skicka ett larm till trygghetscentralen om inga rörelser registrerats inom en viss tidsperiod. För att undvika falsklarm till trygghetscentralen bör passivitetsövervakning inaktiveras när du lämnar hemmet. o o Inaktivera (borta-läge) tryck på den gula borta-knappen (den gula lysdioden tänds och röstmeddelandet Borta hörs) Aktivera (hemma-läge) tryck på den gula borta-knappen (den gula lysdioden släcks och röstmeddelandet Hemma hörs) Inbrottsövervakning Centralenheten har även en funktion med inbrottslarm som är enkel att använda och som meddelar trygghetscentralen eller privata larmmottagare att en inkräktare har registrerats. o o Aktivering (borta-läge) när du lämnar hemmet bör du slå på inbrottsövervakningen genom att trycka en gång på den gula borta-knappen. Röstmeddelandet Borta och utgångstoner hörs och den gula lysdioden tänds. Du måste nu lämna hemmet och låsa dörren innan utgångstonerna tystnar (cirka 30 sekunder). Inaktivering (hemma-läge) när du kommer hem hörs telefonens ingångstoner. Du kan enkelt slå av inbrottsövervakningen medan tonerna hörs genom att: trycka en gång på den gula borta-knappen och direkt därefter trycka på den bärbara radiolarmknappen; som alternativ använda en speciell aktiverings-/ inaktiveringsknapp. När inbrottsfunktionen är inaktiverad hörs röstmeddelandet Hemma, ingångstonerna tystnar och den gula lysdioden släcks. o Zoner Om du bor i ett hus som har sovrummet på övervåningen kan du skydda bottenvåningen på natten och ändå kunna röra dig fritt på övervåningen utan att ett larm utlöses. Detta ställs in på följande sätt: Innan du går till sängs på övervåningen trycker du ned den gula borta-knappen på centralenheten. Medan du håller ned den gula borta-knappen trycker du ned och släpper upp den gröna avbrytknappen. Släpp till slut upp den gula borta-knappen. Nu har du aktiverat inbrottslarmfunktionen på bottenvåningen. Den gula lysdioden tänds och utgångstoner hörs på centralenheten. När tonerna hörs måste du gå upp på övervåningen innan de tystnar. Det finns som alternativ en speciell zonknapp. När zoninbrottsfunktionen är aktiverad är det viktigt att inaktivera den när du går ned till bottenvåningen antingen på kvällen eller morgonen. Då hindrar du att falska inbrottslarm utlöses. 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat Sid 12 (16)

13 Inbrotts- och passivitetsövervakning Om centralenheten är konfigurerad för både passivitets- och inbrottsövervakning inaktiveras passivitetsövervakningen i samma ögonblick som inbrottsövervakningen aktiveras. När inbrottsövervakningen inaktiveras återställs passivitetsövervakningen automatiskt. Bärbara radiolarmknappar Den bärbara radiolarmknappen Sapphire har följande egenskaper: Vattentäta Upp till 50 m radioräckvidd (vanligen) Autobatteritest* *OBS! Larmknappen skickar automatiskt ett meddelandesamtal via centralenheten till trygghetscentralen när batteriet är svagt. Påminnelsemeddelanden Upp till sex tidsinställda röstmeddelanden kan spelas in på centralenheten från en vanlig telefon. Meddelandena kan ställas in på upprepning vid vissa klockslag antingen dagligen eller vid enstaka tillfällen. De kan ändras eller tas bort när som helst om personen som konfigurerar meddelandena anger en PIN-kod (standard är 1234). Konfigurering och inspelning av påminnelsemeddelanden Steg 1 Ring upp centralenheten från en vanlig telefon (eller mobiltelefon). Steg 2 Besvara samtalet på det vanliga sättet (den bärbara larmknappen eller avbrytknappen). Om du besvarar samtalet på den vanliga telefonen måste du lägga tillbaka luren efter att ha tryckt på avbryt-knappen på centralenheten. Steg 3 När du har svarat på rätt sätt trycker du på på telefonens knappsats. Steg 4 Du uppmanas att ange din PIN-kod (standard 1234). Steg 5 Tiden som centralenhetens interna klocka är inställd på bekräftas. Steg 6 Du får nu välja mellan 4 menyalternativ. Ändra först tiden* om den inte stämmer (menyalternativ 3) och konfigurera och spela sedan in meddelanden genom att följa stegen i menyn. *OBS! Du måste ange tiden i 24-timmarsformat. Exempel: 01 = 01.00, 12 = 12.00, 13 = och 00 = midnatt. Kontakta leverantören eller läs den mer detaljerade installations- och programmeringshandboken om du vill ha mer information om påminnelsemeddelanden. Lyssna på ett påminnelsemeddelande När tiden för ett påminnelsemeddelande är inne hörs en tydlig ton från centralenheten. Du trycker då på avbryt-knappen om du vill lyssna på meddelandet. 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat Sid 13 (16)

14 Telecare-sensorer Vad är Telecare-sensorer? Telecare-sensorer består av olika sensorer som placeras runt hemmet och som är länkade till centralenheten. Sensorerna ger ytterligare bevakning och skydd mot miljörelaterade risker som t.ex. översvämning och brand samt mot personliga risker som t.ex. att falla. Innan en riskabel situation upptäcks genererar sensorerna automatiskt ett larm till centralenheten vilken i sin tur larmar trygghetscentralen (eller den privata larmmottagaren) där en utbildad operatör snabbt kan ta itu med problemet och vidta lämplig åtgärd. Programmera en trygghetssensor till centralenheten Telecare-sensorer med plug and play -funktion kan programmeras till centralenheten med följande steg: Steg 1 Tryck och håll ner den gröna avbryt-knappen tills den avger en ton (cirka 5 sekunder). Röstmed- delandet Programmeringsläge hörs på centralenheten och den röda larmknappen blinkar långsamt. Steg 2 Tryck och håll ner den gröna avbryt-knappen igen tills en ton hörs (cirka 3 sekunder). Släpp upp avbryt-knappen. Den röda larmknappen blinkar snabbt. Steg 3 Aktivera sensorn/larmknappen. Trygghetstelefonen avger en ton som bekräftelse. Steg 4 Tryck ned och släpp upp den gröna avbryt-knappen. Centralenheten avger en ton (programmeringsläget avslutas). Steg 5 Testa sensorn/larmknappen genom att aktivera den och kontrollera att ett larmsamtal utlöses. Om du vill veta vilka typer av Telecare-sensorer som finns kontaktar du leverantören. 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat Sid 14 (16)

15 Hjälp och råd Falskt larm Det är ingen fara om du oavsiktligt utlöser ett falskt larm eftersom trygghetscentralen gärna ser att du hör av dig. Utlösning av ett larm kan fungera som en test av centralenheten. Felsökning Om centralenheten inte fungerar: Kontrollera att telefonkabeln är ansluten till huvudtelefonjacket se sidorna 5/6. Kontrollera att transformatorn är ansluten till centralenheten och ett vägguttag se sidorna 5/6. Kontrollera att strömmen är påslagen (den röda larmknappen ska vara tänd). På sidan 10 i kapitlet om statusvarningar finns information om vad det innebär när någon lampa på centralenheten är tänd eller blinkar. Rengöring Damma av centralenheten med en mjuk trasa som vid behov kan fuktas med ett milt rengöringsmedel. Kontrollera att ingen fukt tränger igenom vid högtalaren. Fukt Placera inte centralenheten där den kan komma i kontakt med vatten eller fukt. Bärbara radiolarmknappar är vattentäta (enligt IP67-standard) upp till 1 m djup. De tål att användas i duschen men rekommenderas inte vid bad. Batteriinformation Centralenhet Centralenheten innehåller ett extra NiMH-batteri som är utbytbart och som laddar upp sig själv när det ansluts till ett vägguttag. Vi rekommenderar att batteriet ersätts efter 5 år. Batteriet ger 30 timmars extra drift (15 timmar med ett 30 minuters larmsamtal). Bärbar radiolarmknapp En bärbar radiolarmknapp innehåller ett 3 V litiumbatteri som inte kan bytas ut. Batteriets förväntade livslängd är 5 år ( användningar). Alla batterier ska kasseras enligt gällande bestämmelser. 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat Sid 15 (16)

16 Teknisk information Vikt: 637 g Mått: 195 x 215 x 36 mm (B x L x D) Ström: 230 V (växelström) 13 A elektriskt uttag Extrabatteri: ma/h kapacitet (laddas internt) Extratid: 30 timmars extra drifttid med ett 30 minuters larmsamtal (minimivärde vid inköpsdagen och med full laddning) Radiofrekvens: MHz, uppfyller radiofrekvensfördelningen för europeiska trygghetslarm REN: 1 Externa anslutningar: 3 m telefonsladd, Strömtransformator med 3 m kabel Miljö Temperatur: Driftstemperatur (för optimal prestanda) = 0 45 C, förvaring = C Fukt: Drift vid relativ fuktighet (ej kondenserande för optimal prestanda) = 0 80 %, förvaring vid relativ fuktighet (ej kondenserande) = 0 93 % Standarder EMC: EN55022: 1998, EN55024:1998, EN : 1995, ETSI EN : 1997 Säkerhet: EN 60950:2000 Radio: ETSI EN (2007) klass 1 CE: Uppfyller Trygghetslarm: EN (larmknappsenhet) Design och tillverkning: ISO9001:2000 Försäkran om överensstämmelse Vi, Tunstall intygar härmed att detta trygghetslarm uppfyller nödvändiga krav och övriga relevanta fakta från R&TTE-direktivet 1999/5/EG. Vår policy för kontinuerlig utveckling innebär att produktspecifikation och -utseende kan ändras utan föregående meddelande Tunstall Group Ltd. TUNSTALL och LIFELINE och är registrerade varumärken. Tunstall AB, Årstaängsvägen 1 A, S Stockholm, Sweden Tel: Fax:

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Översikt Denna guide innehåller

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska Doro Secure 211 + Doro Secure 271 Svenska 1 2 3 7 4 5 8 6 9 Översikt 1. Gul knapp 2. Nödknapp 3. Blå knapp 4. Högtalare 5. Mikrofon 6. Statuslysdioder 7. Radioutlösare 8. Väggmontering 9. Strömkälla I

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Bruksanvisning REV D SE

Bruksanvisning REV D SE Bruksanvisning 2 REV D SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Artiklar som medföljer:... 6 3. Tillbehör... 6 4. Inkoppling EPIsafe 2-larmet... 7 5. Montering av Basmodul... 8 6. Användning av EPIsafe

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

CareLine Trygghetstelefoner. Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet

CareLine Trygghetstelefoner. Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet CareLine Trygghetstelefoner Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet Trygghetstelefonen gör det tryggt att bo kvar i det egna hemmet Tryggt och säkert i hemmet Med moderna trygghetshjälpmedel

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

AmpliCall 10. Telefonsignalsindikator med akustisk och optisk indikering. Bruksanvisning. AmpliCall 10, art nr 273002

AmpliCall 10. Telefonsignalsindikator med akustisk och optisk indikering. Bruksanvisning. AmpliCall 10, art nr 273002 AmpliCall 10 Telefonsignalsindikator med akustisk och optisk indikering Bruksanvisning AmpliCall 10, art nr 273002 1 Innehåll Inledning...2 Översikt...3 Framsida...3 Baksida...3 Installation...4 Placering...5

Läs mer

Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C

Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C Installations- och Bruksanvisning Trygghetstelefon Caresse Alert med I D5107004C Innehållsförteckning Vid leverans finns följande i förpackningen 4 Trygghetstelefonens beståndsdelar 6 Funktioner i Caresse

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem OKAYO II trådlösa mikrofonsystem Personligt konferenssystem, 16 kanaler, 863-865 MHz Art nr. 501007 (A-EX) Innehåll Systembeskrivning...2 Översikt ficksändare (EJ-7XT)...3 Översikt fickmottagare (EJ-7R)...4

Läs mer

AmpliCall 20. Telefonsignalsindikator med trådlös dörrrklocka. Bruksanvisning. AmpliCall 20, art nr 273006

AmpliCall 20. Telefonsignalsindikator med trådlös dörrrklocka. Bruksanvisning. AmpliCall 20, art nr 273006 AmpliCall 20 Telefonsignalsindikator med trådlös dörrrklocka Bruksanvisning AmpliCall 20, art nr 273006 1 Innehåll Inledning...3 Översikt...4 Framsida...4 Baksida...4 Installation...5 Placering...6 Montering

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

Bruksanvisning Konferensenhet Konftel 100/D

Bruksanvisning Konferensenhet Konftel 100/D Bruksanvisning Konferensenhet Konftel 100/D Svenska Intelligent communications Förklaringar 1 Placering 2 Anslutning till telefon 3 Switchbox 4 Volyminställning telefon 5 Anslutning till PC 6 Volyminställning

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Produkten har ett års funktionsgaranti, för problem som uppstår vid normal användning. Mini Mobile Phones garanti upphör om inte behandlas med omsorg eller enheten öppnas. Eventuell information

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

GSM Gateway CRS-GSMGW-MSV. Användarhandbok

GSM Gateway CRS-GSMGW-MSV. Användarhandbok GSM Gateway CRS-GSMGW-MSV sv Användarhandbok GSM Gateway Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 4 1.1 Säkerhetsanvisningar för miljö 4 1.2 Enhetsrelaterade säkerhetsinstruktioner

Läs mer

SafeLine GL5 Installationsmanual

SafeLine GL5 Installationsmanual SafeLine GL5 Installationsmanual Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner med inbyggd strömförsörjning och batterireserv. 08.2012 SafeLine GL5 Installationsmanual Tekniska data Kommunikation: Antennkontakt:

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 VOX Art nr 273051 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bildöversikt CLA40 VOX sid 4-6 Instruktion för montering på vägg sid 5 Installation

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Snabbinstruktion Mas-Hamilton högsäkerhetslås Modell 100, 200, 400 1. Öppning/stängning av låset 2. Vrid ratten så att

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien DC-108 Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien INNEHÅLL I. SÄKERHETSINFORMATION II. III. IV. ALLMÄN BESKRIVNING SPECIFIKATION NAMN OCH FUNKTIONER V. ANVÄNDA DC-108 VI. VII. VIII.

Läs mer

KOSTNAD FÖR TRYGGHETSLARM

KOSTNAD FÖR TRYGGHETSLARM Om trygghetslarm OM TRYGGHETSLARM Du kan ansöka om trygghetslarm om du upplever otrygghet och osäkerhet i ditt boende eller har svårigheter att påkalla hjälp. För att använda trygghetslarm behövs ett fast

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

MANUAL V-COM V20 ROBUST LICENSFRI YRKESRADIO BYGG INDUSTRI EVENEMANG

MANUAL V-COM V20 ROBUST LICENSFRI YRKESRADIO BYGG INDUSTRI EVENEMANG MANUAL V-COM V20 SE ROBUST LICENSFRI YRKESRADIO BYGG INDUSTRI EVENEMANG Innehållsförteckning Översikt, delar och funktioner 4 Installera och avlägsna batteriet 5 Installera batteriet 5 Avlägsna batteriet

Läs mer

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock BRUKSANVISNING för EkoTek anropsberlock 9261-8277 Utgåva 5 INNEHÅLL Inledning 3 Överensstämmelse 4 Allmän information till användaren 5 Systemschema för EkoTek 6 Slå till anropsberlocken 7 Status- och

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Univox Skola/Konferens

Univox Skola/Konferens Univox Skola/Konferens Slingförstärkare med trådlösa mikrofoner, 16 kanaler, 863-865MHz Art nr 216305 (A-X) Bruksanvisning Översikt Univox Skola/Konferens är en fast slinginstallation med en eller flera

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED.

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED. Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner Allmän & Sektionsbrand LED KVITTERA LARMDON TYSTA/ STARTA ÅTERSTÄLLNING TYSTA SUMMER NYCKEL LARM- LAGRING ALTERNATIV Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Doro CareIP Mobile. Användarhandbok. Svenska

Doro CareIP Mobile. Användarhandbok. Svenska Doro CareIP Mobile Användarhandbok Svenska Innehåll Läst först: Säkerhetsinformation... 1 Viktig information... 2 Förpackningens innehåll... 2 Delar och beskrivningar... 3 Beskrivning av funktioner...

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

MT645VP. Radiokontroller och indikatorer. Deklaration om överensstämmelse (DoC) KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL

MT645VP. Radiokontroller och indikatorer. Deklaration om överensstämmelse (DoC) KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL 1 10 9 8 11 Radiokontroller och indikatorer 1. Antenn 2. Uttag för extern högtalare/ mikrofon/laddare 3. Lägesknapp/strömbrytare 4. Skanningsknapp 5. Kanal upp/ned-knappar 6. Bakgrundsbelyst LCD-display

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O sv Smoke Alarm Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Graphics 4 2 Inledning 6 3 Montering 7 4 Underhåll 9 5 Tekniska data 10 6 Kundtjänst 12 Bosch Sicherheitssysteme

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Smarta Trygghetstillbehör

Smarta Trygghetstillbehör Smarta Trygghetstillbehör Enskilt boende Moderna och effektiva hjälpmedel Äldre och rörelsehindrade har svårt att klara vardagen utan hjälp. Med moderna och effektiva hjälpmedel kan tillvaron förenklas

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2. FLEX sinc Trådlöst A2DP Bluetooth headset Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.1+EDR ILD International AB 2010 V0.99 Innehåll i förpackningen FLEX sinc headset

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

LEVEL Headsetförstärkare

LEVEL Headsetförstärkare LEVEL Headsetförstärkare UTSEENDE DORO LEVEL UTSEENDE 1 Batterifack 8 Volymkontroll för inkommande ljud 2 Uttag för koppling till dator 9 Volymkontroll för utgående ljud (headset) 3 Uttag för adapter 10

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning 1 Beskrivning EPI-2000 är ett hjälpmedel för att påkalla hjälp för personer som drabbas av skakningar vid t ex ett generaliserat toniskt-kloniskt anfall (grand-mal)

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Genzo 3124 WR... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

SafeLine GL1. Installationsmanual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner.

SafeLine GL1. Installationsmanual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. SafeLine GL1 Installationsmanual Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. SVENSKA v3.02 11.2012 SafeLine GL1 Installationsmanual TEKNISKA DATA Effekt: Strömförbrukning: 12 VDC eller 20-30 VDC 12

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse Lite 51007/960 Version D1. Utgåva 1.99h SE PLa 090421

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse Lite 51007/960 Version D1. Utgåva 1.99h SE PLa 090421 Installations- och programmeringsanvisning Caresse Lite 51007/960 Version D1 Utgåva 1.99h SE PLa 090421 Innehåll Följande finns i förpackningen... 4 Caresse Lite... 5 Vy framifrån... 5 Vy underifrån...

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- och användarhandbok Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tack för att du köpte en Danfoss-produkt Danfoss Heating Solutions 3 Innehåll

Läs mer

SafeLine GL4. Bruksanvisning. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner med inbyggd strömförsörjning och batterireserv.

SafeLine GL4. Bruksanvisning. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner med inbyggd strömförsörjning och batterireserv. SafeLine GL4 Bruksanvisning Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner med inbyggd strömförsörjning och batterireserv. safeline.eu SafeLine GL4 Bruksanvisning Kopplingsanvisning Kopplingsanvisning

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Handbok Konftel 220 SVENSKA

Handbok Konftel 220 SVENSKA Handbok Konftel 220 SVENSKA OmniSound HD överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudteknologin OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer