Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse"

Transkript

1

2 och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, Art.nr. 64CSE005

3 Innehåll Allmänt Bärbar larmknapp Carino... 4 Väggfäste/Clips... 4 Handikappanpassning... 4 Batteri... 4 CarinoLogg... 4 Funktioner... 5 Larmmottagare... 5 Informationslarm... 5 Manuellt testlarm... 5 Radiolarm... 5 Transparent radio... 5 Förlarm... 5 Testlarm... 5 Volymjustering... 6 Batterilarm... 6 Svar med bärbar larmknapp... 6 Återställningsknapp... 6 Passivlarm... 6 Skilda larmtyper Trygghetslarm... 6 Svarssignalering... 6 Påminnelsetider... 6 Larm vid strömavbrott... 6 Strömåterställning... 7 Ton vid ström- och telefonlinjeavbrott... 7 Kvitteringslarm... 7 Avbrutet larm... 7 Låsning/radering av tangentbord... 7 Optioner - ger extra trygghet... 8 Åtgärdskvittens/Närvaromarkering... 8 Rökvarnare... 8 Dörrlarm... 8 Sänglarm... 8 Careousel medicinpåminnare... 8 Talkort... 8 Manöver... 8 Passivlarm... 9 Hemma/Borta... 9 Hörselproblem... 9 Inbrottslarm... 9 Caresse Display... 9 Larmtyper som Caresse kan generera.. 10 Sammanfattning Trygghetstelefon Caresse Kvalitetsgaranti Art.nr. 64CSE

4 Allmänt Bärbar larmknapp Carino Trygghetstelefonen Caresse används för att ge trygghet till äldre och handikappade och ge möjlighet för dem att bo kvar i det egna hemmet. Caresse kopplas till ett telefonuttag och fungerar sedan som en uppringare som kan ringa ut olika larm. Caresse används vanligtvis tillsammans med en bärbar larmknapp. Larm kan sändas från den bärbara larmknappen eller från larmknappen på trygghetstelefonen. Den bärbara larmknappen som används tillsammans med Caresse levereras både med ett armband och ett halsband. Den är vattensäker, så man kan bära den när man diskar och duschar. Vi rekommenderar att man alltid har den bärbara larmknappen på sig. Väggfäste/Clips Handikappanpassning Batteri CarinoLogg Med hjälp av ett väggfäste kan man få en väggmonterad larmknapp som inte behöver någon ledningsdragning. Denna hållare kan också användas som ett clips att sätta på t ex en skjorta. För att underlätta för personer med funktionsnedsättningar, finns en handikappanpassning till den bärbara larmknappen. Det finns ett inbyggt batteri med lång livslängd i den bärbara larmknappen. När kapaciteten i batteriet sjunker till en viss nivå sänds ett batterilarm till larmmottagaren. Programvaran CarinoLogg är ett servicehjälpmedel som registrerar alla tryck som skett med den bärbara larmknappen. Ett tryck på knappen ger först en presentation av larmtypen, därefter kommer ett statuslarm som presenterar antalet tryckningar. I larmjournalen kan man se inkommande larm i kronologisk ordning. Det är också möjligt att få dem sorterade i ID eller larmtypsordning. Sökning kan ske på datum, ID eller larmtyp. Datorkrav är minimum 286 IBM kompatibel PC med ledig parallellport, operativsystem DOS 5.0. eller högre Art.nr. 64CSE005

5 Funktioner Larmmottagare Informationslarm Manuellt testlarm Radiolarm Transparent radio Förlarm Testlarm Larm kan skickas till en vanlig telefon, mobiltelefon, Minicall eller larmmottagningsutrustning av typ VIS eller ALARM. Tio stycken larmmottagare kan inprogrammeras; fyra centrallarmmottagare, fyra stycken privatlarmmottagare samt två stycken informationslarmmottagare. Exempel på informationslarm är test- och kvitterings-, batterioch andra tekniska larm. Genom att använda särskilda mottagare för informationslarm belastas ej personalen med larm som inte är akuta. Samtliga inprogrammerade larmmottagare kan provas. Detta bör göras för att kontrollera att rätt telefonnummer och kod är inprogrammerade. Räckviddsprov bör göras från den bärbara larmknappen, samtliga inprogrammerade larmknappar bör provas. Upp till 16 radiolarmsändare kan programmeras in till Caresse. Varje radiolarm kan knytas till separata larmtyper. Om mottagningsutrustning ALARM verson 2.35 används, kan varje radiolarm få en egen presentation. Om denna funktion aktiveras tar Caresse emot samtliga radiolarmsändare oavsett kod under förutsättning att samma radioprotokoll (överföringssätt) som Carino, Caresse och Careousel används. Vid aktivering dröjer det xx antal sekunder innan larmet skickas. Tiden är val- och programmeringsbar från 1 99 sekunder. Denna funktion sänder testlarm var 24:e timme till informationslarmmottagare 1. Tidsperioden kan ändras från 1 99 timmar. Art.nr. 64CSE

6 Volymjustering Batterilarm Från larmmottagaren kan volymjusteringar göras i Caresse högtalare eller med hjälp av tangentbordet på Caresse undersida. Batterilarm kan skickas till en separat informationslarmmottagare (måste programmeras) Även andra tekniska larm kan skickas till den mottagaren. Svar med bärbar larmknapp Inkommande telefonsamtal kan besvaras med den bärbara larmknappen. Samtalstiden är 3 minuter men går att förlänga genom ytterligare tryck på larmknappen. Återställningsknapp Passivlarm Om Caresse används som överfallslarm kan den gröna återställningsknappen spärras så att ev larm ej går att avbryta. Passivlarm kan anslutas från kylskåp, toalett etc. Funktionen kan deaktiveras med återställningsknappen på Caresse eller via Combino, se Optioner. Skilda larmtyper Trygghetslarm Vid behov kan funktionen "Skilda larmtyper" aktiveras och man kan då särskilja larm från den bärbara respektive fasta larmknappen på Caresse. Båda larmtyperna är naturligtvis taluppkopplande. Svarssignalering Påminnelsetider Larm vid strömavbrott Om mottagningspersonal ej får talkontakt med den som larmar kan de be den larmande att trycka på den bärbara larmknappen en gång till. Vid larmmottagningen hörs då en fyrton, vilket visar att den larmande är vid medvetande. Det finns sex påminnelsetider att programmera i Caresse. Detta innebär att en ljudsignal ljuder en gång per minut under en viss tid. Tiden är ställbar till 1 99 minuter, grundinställningen är 20 minuter. Kan användas för påminnelse att ta medicin. Om strömmen varit borta i 5 minuter kommer ett larm att sändas efter en slumptid mellan 5 20 min Art.nr. 64CSE005

7 Strömåterställning Sänds om ett strömbortfallslarm har sänts, strömmen måste vara tillbaka under minst 5 minuter innan larmet sänds efter en slumptid 5-20 min. Ton vid ström- och telefonlinjeavbrott Caresse ger mellan 8-21 en varningston i högtalaren vid strömavbrott och telefonlinjeavbrott eller om transformatorn eller telefonpluggen kopplas ur. Inställning av klockan i Caresse måste göras för att erhålla funktionen. Kvitteringslarm Avbrutet larm Funktionen innebär att kvitteringslarm skickas efter trygghetslarm, överfallslarm, brandlarm, dörr- och passivlarm. Larmen skickas till informationslarmmottagare 1. Om larmsamtalet avbryts, vid tidsnedkoppling eller fel manöver, kommer Caresse automatiskt att ringa till den primära mottagaren igen. Om något svar ej erhålls ringer den ytterligare en gång till samma mottagare. Därefter ringer den till en sekundärmottagare. Uppringningarna sker max 10 gånger. För att ytterligare förstärka funktionen kan även funktionen Parkering av avbrutet larm, aktiveras. Detta innebär att Caresse avvaktar en timme, för att sedan göra tre nya utringningsförsök. Max sex stycken parkeringar kan göras, sedan kvitteras larmet bort automatiskt. Funktionen för parkering kan även användas separat. Låsning/radering av tangentbord Tangentbordet kan låsas efter avslutad programmering. Vid radering raderas all inprogrammerad information. Art.nr. 64CSE

8 Optioner - ger extra trygghet Åtgärdskvittens/Närvaromarkering Vid åtgärd från personal kan en närvaromarkering göras. Man kan välja på om larm ska skickas vid både ankomst och avfärd, eller endast vid avfärd. Combino används för att göra närvaromarkeringen. Rökvarnare Dörrlarm Sänglarm För att ge ett skydd vid brand, kan en rökvarnare installeras. Rökvarnaren kan anslutas till Caresse via Combino eller via kabel. Magnetkontakter monteras vid dörr och kan sedan anslutas med kabel till Caresse eller via Combino. Från och med nästa promversion kommer även tidszon att kunna aktiveras. Sänglarm går att ansluta till Caresse antingen via kabel eller via Combino. Careousel medicinpåminnare För att påminna om medicinering kan medicindoserare Careousel anslutas via radio till Caresse. Om medicinen ej tas vid rätt tid, skickar Caresse ett larm till larmcentralen. För att ytterligare förtydliga när medicin ska tas, kan Caresse utrustas med ett talkort. Via talkortet spelas ett personligt meddelande upp. Talkort Manöver Samtliga ovannämnda optioner kan med fördel kombineras med ett talkort. Talkortet har möjlighet till fyra olika meddelanden på vardera 5 sekunder. Exempelvis kan en verbal instruktion ges vid rökvarning. Vid larm kan en dörr öppnas via manöverfunktionen på Caresse eller användas för att ge en ljud/ljussignal, talkort erfordras Art.nr. 64CSE005

9 Passivlarm Hemma/Borta Hörselproblem Inbrottslarm Caresse Display Passivlarm funktionen kan erhållas via Combino. Någon kabeldragning behöver ej göras, eftersom passivlarmgivaren ansluts till Combino som vid larm sänder en radiosignal till Caresse. Passivlarm kan också anslutas direkt till Caresse AUX ingång, om talkort finns monterat. Om man reser bort, kan man trycka på bortaknappen på Combino. Ett tyst larm skickas till larmcentralen. Bortalarmet stoppar räkneverket för passivlarm och eventuella påminnelserfunktioner blockeras. När ett hemmalarm sänds så är passivlarmet i funktion igen. För att enkelt komma ihåg att sända bortalarm, monteras Combino lämpligen vid ytterdörren. Funktionen kan erhållas även om någon Combino ej är ansluten. För att aktivera hemma-/bortalarmet trycker man på grön återställningsknapp på trygghetstelefonen. Med hjälp av funktionen svarssignalering och en lampa kan även personer med hörsel-/talproblem använda Caresse. När larmet kommit fram till larmcentralen kan personalen aktivera en lampa ute hos den larmande. Genom att trycka på Carino, kan sedan en bekräftelse göras från den larmande. En rörelsedetektor kan anslutas till Caresse antingen via kabel eller via Combino. För att underlätta vid programmering och se vilka programmeringar som är gjorda, kan en display anslutas till Caresse. Art.nr. 64CSE

10 Larmtyper som Caresse kan generera Larmtyp Benämning Samtalsuppk Apparatfel... N Trygghetslarm... J Återställning... N Trygghetslarm externt... J Passivlarm... J Batterilarm radiolarmsändare... N Batterilarm centralenhet Caresse... N Batteri-ackumulator laddad... N Strömavbrottslarm... N Strömåterställning... N Testlarm från radiolarmsändare... N Personal ankom... N Testlarm... N Personal avrest... N Rökvarning... J Dörrlarm... J Batterilarm centralenhet, vid användning av ackumulator... N Testlarm från radiolarmsändare återfunnet... N Bärbar larmknapp, trygghetslarm... J Centralenhet Caresse, trygghetslarm... J Hemmalarm... J Bortalarm... J Sänglarm... N Passivlarm... N Kvitteringslarm... N Medicinlarm... N Hemmalarm... N Bortalarm... N Art.nr. 64CSE005

11 Sammanfattning Trygghetstelefon Caresse Caresse är en av de produkter som Tunstall AB har utvecklat för att ge extra säkerhet i hemmet. Den är enkel att använda, har en estetisk design samt en avancerad teknik. Detta resulterar i en hög säkerhetsnivå. Med optioner som optisk brandvarnare, dörrlarm och medicindoserare gör vi det lättare för människor med speciella behov att bo kvar hemma och vara mindre beroende av andra. Kvalitetsgaranti Tunstall AB är ett ISO 9001 certifierat företag. Art.nr. 64CSE

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace V3.1 R1 Viktig information I alla system som utnyttjar radio- och nätverkskommunikation finns risk för störningar som användaren

Läs mer

Underlag för upphandling av Trygghetslarm

Underlag för upphandling av Trygghetslarm Underlag för upphandling av Trygghetslarm Dokumentet är ett kravdokument för upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende. Underlaget för dokumentet är intervjuer av personer inom kommunerna, intervjuer

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Trygghetstelefon 10. Användarhandbok

Trygghetstelefon 10. Användarhandbok Trygghetstelefon 10 sv Användarhandbok Trygghetstelefon 10 sv 3 Innehållsförteckning 1 Identifiering 5 1.1 Dokument 5 1.2 Kundtjänstadresser 6 2 Presentation 7 2.1 Allmän beskrivning 7 2.2 Innehåll grundpaket

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem...

Läs mer

upptäcker brand, vattenskador, temperaturförändringar

upptäcker brand, vattenskador, temperaturförändringar 29 Garde Hemlarm ett unikt och effektivt sätt att avskräcka inbrottstjuvar Ett av de viktigaste egenskaperna för ett larm är att vara avskräckande. Polisen, Stöldskyddsföreningen med flera är överens om

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

På mina villkor. På mina villkor. vardagen. Hjälpmedel som kan underlätta vardagen

På mina villkor. På mina villkor. vardagen. Hjälpmedel som kan underlätta vardagen På mina villkor På mina villkor Hjälpmedel som kan underlätta Hjälpmedel som kan underlätta vardagen vardagen Att ha en plan för dagen Memoplanner är en digital aktivitetskalender med påminnelsefunktion,

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

TYP 1110 350/88 1120 CSD

TYP 1110 350/88 1120 CSD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TY 1110 och 1120 Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. 350/88 M A D E I N S W E D E N CSD 88-10-28 CARGARD 1110 och 1120 är ett mikrodator-baserat billarm av senaste

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

SpeakOut/SpeakOut Scan. Bruksanvisning

SpeakOut/SpeakOut Scan. Bruksanvisning SpeakOut/SpeakOut Scan Bruksanvisning Support Picomed AB Skansgatan 9 972 53 Luleå Tel: 0920 281267 Fax: 0920 94900 www.picomed.se Email: leena.lundgren@picomed.se SpeakOut/SpeakOut Scan Bruksanvisning

Läs mer

ASSA ARX Passersystem

ASSA ARX Passersystem ASSA AR Passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AR Passersystem AR Svenskt Patent nr 525847 När du väljer att investera i ett passersystem, ska du inte känna dig låst

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Bättre boendemiljö med ett passersystem Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna och ersätta dessa med en tag (kodbricka) eller

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

TDC Song Mobil Användarguide

TDC Song Mobil Användarguide TDC Song Mobil Användarguide INNEHÅLL 1 Välkommen till TDC Song 2 2 SIM-kort & Koder 2 3 Aktivera ditt abonnemang 2 4 Röstbrevlådan 3 5 Vidarekoppling och Medflyttning av samtal 4 6 Samtal väntar 5 7 Konferenssamtal

Läs mer

PREMIUM COMAI Användare

PREMIUM COMAI Användare 1 PREMIUM COMAI Användare WEBBKALENDER 2.0 utvecklar och säljer kognitions- och utvecklar och säljer kognitions- och komm 2 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 4 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3

Läs mer