Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace"

Transkript

1 Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace V3.1 R1

2 Viktig information I alla system som utnyttjar radio- och nätverkskommunikation finns risk för störningar som användaren inte kan påverka. CareTech s produkter är konstruerade för att minimera dessa risker. Man måste trots detta vara medveten om att delar av systemet kan utsättas för störningar eller annan påverkan så att funktionen försämras eller upphör. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera alla systemets delar och speciellt att radiokommunikationen fungerar i alla utrymmen. Kontakta omedelbart er leverantör vid misstanke om felaktighet. Användaren bör vara speciellt uppmärksam för störningsrisken från produkter som kommunicerar inom samma eller närliggande radio frekvenser. Använd inte starka radiosändare, GSM-apparater, DECT-telefoner och t.ex. trådlösa hörlurar i trygghetstelefonens närhet eftersom detta kan störa funktionen. Trygghetstelefonen skall inte installeras på ett sådant sätt att minsta avstånd till DECT basstation/handenhet samt GSM utrustning understiger 2 meter. När in/urkoppling av externa tillbehör sker skall trygghetstelefonen vara avslagen och nätadapter skall vara frånkopplad från enheten. Prova hela funktionen inkl. larmmottagningen regelbundet, funktionstest bör göras minst 1 gång/månad om inte larmet används regelbundet. Prova radioknappen i alla utrymmen där larm kan behöva avges. Byt batterier regelbundet och snarast efter batterilarm. Tiden mellan batteribyten i centralenheten bör aldrig överstiga 3 år oavsett om batterilarm avgivits. Rekommenderat längsta intervall mellan batteribyte i centralenheten är 2 år. Motsvarande tid för larmknappens batterier är upp till 5 år (Erik). För ytterligare information, vänligen kontakta er leverantör Copyright CareTech AB 2

3 1 Revisionshistorik TYP Datum Anmärkning 4200-V Grundversion baserad på tidigare SmartCall typ 4200 V3.3 P18 V :a utgåvan V1.0 R Redigerat pin numreringen på AUX modularjacket V1.0 R Ny funktion i Special 8 (m=8) V1.4 R Ny funktion i Special 8 (m=4). Lagt till larmtyp 51. V1.7 R Ny funktion i Special 8 (m=2) V1.9 R Ny funktion Special 9 och 10 V2.0 R Förfinat hanteringen av strömförbrukningen i vila V2.0 R Infört symboler på plastfronten V2.4 R Ny funktion Special 10 och 11 V2.5 R Ny funktion Special 11(Testlarm), Led lyser konstant sken vid laddning av batteri. V2.6 R Telecare Voice support infört. V2.6 R Smärre justeringar i text. V3.1 R Ny funktion i Special 12 (n=1), förändring av indikering vid nät/tele bortfall Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för CareTechs produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en mer omfattande garanti. CareTech svarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnanden i detta dokument. 2 Produktversioner Trygghetstelefon CareTech typ 4200 finns med olika bestyckningsalternativ. Dessa marknadsförs med följande produktnamn: Gina Gloria Grace Basic version med Alcaline batteridrift Trygghetstelefon med talsyntes, två optoisolerade ingångar, en reläutgång, laddningsbara batterier och nätadapter Trygghetstelefon för central strömförsörjning med talsyntes, fyra optoisolerade ingångar och en reläutgång Alla versioner har följande grundbestyckning: Analogt telelinjeinterface med åskskydd Centralenhet med tvåvägsradio för trygghetslarm, telemedicin, tid/personalregistrering och inbrottslarm Mikrofon och högtalare med valbart duplex eller simplex Mikroprocessor av flash-typ med strömsparfunktion Ingång för programmering och service via POWER-kontakten Radiolarmknapp ERIK 3

4 3 Innehållsförteckning 1 REVISIONSHISTORIK PRODUKTVERSIONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRODUKTBESKRIVNING ALLMÄNT OM CARETECH PRODUKTER TRYGGHETSTELEFONERNA GINA/GLORIA/GRACE FUNKTIONSBESKRIVNING ALLMÄNT LARMFÖRLOPP LOGGLARM, KVITTERINGSBESKED TESTLARM PASSIVLARM Passivlarmsfunktion RÄCKVIDDSKONTROLL LARMMOTTAGARE LARMTYPER VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Allmänt Aktivering av Verksamhetsuppföljningsfunktion Flera alternativa registreringsmöjligheter Lista över typer av åtgärder/arbetsinsatser Uppringning till i-care mottagningsutrustning Närvaroindikering till både larmcentral och i-care mottagningsutrustning LARMKODER OCH LARMTYPER UTAN KRAV PÅ PROGRAMMERING INBROTTSLARM TALSYNTES Inspelning med CareTech Configuration Software Inspelning av ID lokalt på trygghetstelefonen Inspelning med hjälp av fjärrprogrammering från telefon Telecare Voice support CALLBACK EFTER LARM AUTOSVAR VID UPPRINGNING FELINDIKERINGAR OCH DIAGNOSTIK Batterifel i radioenhet Batterifel i centralenhet Nätavbrott Linjefel Radiostörning Ej avläst felmeddelande Loggning av händelser, diagnostik MASTER/SLAV -FUNKTION INSTALLATION ALLMÄNT PROGRAMMERING ALLMÄNT, PROGRAMMERING Innan man programmerar: Programmering via telelinjen Alternativ Alternativ Alternativ PROGRAMMERINGSPROTOKOLL Programmering av telefonnummer (T1-T6) Programmering av larmkod (C1-C6) Programmering av radiolarmknappar (R1-R9) Programmering av Svara på telefonsamtal med radioknapp

5 7.2.5 Programmering av Förlarm Programmering av Batterilarm riktat till T Programmering av Ringsignal i högtalare Programmering av ingång 1-4 i GLORIA och GRACE Programmering av Tid mellan uppringningar Programmering av Antal uppringningsförsök Programmering av Autosvar Programmering av RESERV Programmering av max tid för utebliven testsignal från radioenhet Programmering av Callback-tid Programmering av centralenhetens knappar ALARM SERVICE STOP Programmering av Byte av larmtyp Byte av larmtyp Byte av larmtyp Programmering av Logglarm Programmering av Testlarm Programmering av specialfunktioner SPECIAL SPECIAL SPECIAL SPECIAL SPECIAL SPECIAL SPECIAL SPECIAL SPECIAL SPECIAL SPECIAL SPECIAL Programmering av Passivlarm Programmering av ACCESS-kod Kundspecifik programmering Grundinställning av trygghetstelefon Programmering av tid Programmering av datum Programmering av tidsintervall för viss larmtyp Inspelning av tal för larmtyp Avsluta fjärrprogrammering PROGRAMMERINGSUTRUSTNING CareTech Configuration Software PROGRAMMERING AV RADIOENHETER T.EX. RADIOLARMKNAPPAR TRÅDBUNDNA ANSLUTNINGAR, MODULARJACK POWER, 4-poligt modularjack TELE, 6-poligt modularjack AUX, 8-poligt RJ45 jacki GLORIA och GRACE PROTOKOLL FÖR SERIELL KOMMUNIKATION STRÖMFÖRSÖRJNING Laddningsbara batterier i modell GLORIA Batterilivslängd TUNSTALL OCH VITALCALL PROTOKOLL Programmering i Tunstall mode Tunstall programming tree TILLBEHÖR TEKNISKA DATA MILJÖINFORMATION

6 4 Produktbeskrivning 4.1 Allmänt om CareTech produkter Trygghetstelefon Gina/Gloria och Rumsapparat Grace är en del av CareTech System som utvecklats för äldrevård, larm och personalanrop. Produkterna är utvecklade för att öka säkerheten, underlätta personalens arbete samt att minska kostnaderna. Användningsområdena varierar från sjukhem för äldre till trygghetslarm i hemmet. CareTech System används även som anrops- och lokaliseringssystem i offentliga miljöer, konferensanläggningar och restaurang. I CareTech System ingår förutom Trygghetstelefoner även. CareTech System 5000, internt larm- och kommunikationssystem för servicehus och sjukhem. Larm kan sändas via radio och trådförbindelse. I System 5000 finns möjlighet att lokalisera varifrån larmet kommer. Systemet kan fjärrstyras och programmeras via nätverk. Loggdator för registrering och statistik. Tillbehör såsom rökdetektorer, IR-detektorer, sänglarm, och larmknappar. m-box 5200 radiomottagare, radio-repeater, dörrlarm, RFID-fyr Gustav för positionering. i-care larmmottagare, loggdator, verksamhetsuppföljning och fjärrprogrammering CareTech Configuration Software, serviceprogram för trygghetstelefoner 4.2 Trygghetstelefonerna GINA/GLORIA/GRACE Trygghetstelefonerna GINA, GLORIA och Rumsapparat GRACE använder sig av modern teknik för bästa driftsäkerhet och pris baserad på erfarenheter från tidigare generationer av trygghetstelefoner. CareTech Trygghetstelefoner GINA/GLORIA/GRACE karaktäriseras av: Låg strömförbrukning möjliggör att använda trygghetstelefonen med endast batteridrift(gina). Drifttider på mer än 2 år är möjligt vid normal användning. Trygghetstelefonerna har starka skydd mot åsköverspänningar. Programmeras via dator. Vattentät larmknapp, med tillbehör såsom clips, armband, halsband och CareTech Easy Press Concept (EPC). Nio olika larmknappar kan programmeras till en Gina/Gloria/Grace olika radio koder. Bredbandig långtidsstabil radio Professionell radiofrekvens. Möjlighet att till vissa larmmottagare överföra information om Närvaro och Återställning för hemtjänstpersonal. Informationen kan efter användas för beräkning av arbetad tid. Det ger också möjlighet att lokalisera personal. Trygghetstelefonen klarar både larm och tidredovisning, s.k. verksamhetslogg med i-care programvara. Valbart syntetiskt tal och inspelning av ID(Gloria/Grace). Version Gloria har två optoisolerade ingångar och en reläutgång, Grace har dessutom en ingång för central strömförsörjning 12VDC och ytterligare två ingångar. Ingångarnas larmtyper kan programmeras och väljas NC eller NO. De senaste 32 händelserna loggas larmtyp, klockslag och vilken av larmmottagarna T1-T6 som trygghetstelefonen försökt ringa upp. Avläsning kan ske med CareTech Configuration Software 6

7 5 Funktionsbeskrivning 5.1 Allmänt Trygghetstelefonerna levereras komplett med en radiolarmknapp Erik, teleplugg med kabel och bruksanvisning. Trygghetstelefonerna har tre knappar på fronten: Röd knapp (ALARM) för att aktivera larm (grundfunktion är larmtyp 10, d.v.s. trygghetslarm) Gul knapp (SERVICE) för att ringa anhöriga. larmtyp 90. Kan även användas för NÄRVAROMARKERING. Grön knapp (STOP) för att avbryta larmuppringning. Denna knapp kan också användas som aktivitetsknapp då passivlarmfunktion används. Vid tidredovisning används knappen för Check Out. Knapparna kan med vissa begränsningar omprogrammeras till annan funktion genom att ge dem annan larmtyp. På baksidan finns två modularjack (Gina) eller tre modularjack(gloria/grace). AUX OFF ON TELE POWER POWER TELE ON/OFF AUX (4-polig) för nätadapter, anslutning till dator för programmering. (6-polig) för telelinje Till- Frånslag av strömförsörjningen. Detta påverkar realtidsklockan. (8-polig) Finns på GLORIA och GRACE. Anslutning ingångar, reläutgång och för central strömförsörjning Det finns tre LYSDIODER på apparatens front. Vid batteridrift är dessa normalt släckta. Lysdioderna används för indikering av nätdrift och vid programmering. POWER, (GRÖN) Fast sken: indikerar nätdrift, mottagen radiosignal vid programmering av radiosändare. Blinkande sken: läge för inprogrammering av radiosändare. ALARM, (RÖD) Blinkar långsamt vid uppringningsförsök. Blinkar snabbt vid uppkoppling till larmmottagare. ERROR, (RÖD) Fast eller blinkande sken vid fel. 7

8 5.2 Larmförlopp Larm kan aktiveras från knapparna på fronten, från radioenheter, t.ex. radiolarmknappar, eller från externa trådbundna enheter via den 8-poliga RJ45 kontakten (märkt AUX) på apparatens baksida på modellerna GLORIA och GRACE. Vid larm ringer Trygghetstelefonen upp den larmmottagare som programmerats till, T1. Om den inte blir kvitterad ringer den larmmottagare T2, o.s.v. Efter T4 börjar den om från T1 om inte sekvensen T1-T6 valts med SPECIAL5,m=1 se avsnitt Larmmottagare kan vara en vanlig telefon hos t.ex. en anhörig eller en larmcentral. Kvittering innebär att mottagaren bekräftar att larmet är mottaget, vilket sker genom att mottagaren trycker på telefonens knapp 4 om det är en vanlig telefon, eller genom kvitteringsmeddelande om det är en larmcentral. Med SPECIAL5, n=8, sker kvittering av larmet först när nedkoppling med 0:a görs med vanlig telefon. Upp till 6 olika larmmottagare kan inprogrammeras, T1-T6. Apparaten gör totalt 15 uppringningsförsök med 10 sekunders mellanrum tills det att kvittering sker. Om larmmottagaren är en vanlig telefon eller mobiltelefon hos t.ex. granne eller anhörig, identifierar GINA sig genom upprepade tonstötar. Två pip vid tekniska larm, fyra vid batterifel i larmknapp och sex pip vid batterifel i centralenheten. GLORIA och GRACE har möjlighet att identifiera sig genom ett inspelat talmeddelande. Om larmet är ett s.k. taluppkopplande larm, kan man sedan tala i båda riktningarna. Om larmet år av teknisk karaktär, t.ex. vid batterifel blir det ingen taluppkoppling. Vid taluppkopplande larm kan talstyrning göras med telefonens knappar 7 och 8. Automatisk nedkoppling sker efter 2,5 minuter om inte larmmottagaren förnyar tiden genom att trycka på någon knapp, t.ex. 4. Innan automatisk nedkoppling hörs en varningston. Nedkoppling sker med knapp 0. Om larmmottagaren är en larmcentral skall man programmera in en larmkod för identifiering. Det är vanligt att larmcentralen tilldelar kunden en larmkod. Sex olika larmkoder kan inprogrammeras, C1-C6. Dessa korresponderar mot larmmottagare T1-T6. Om endast C1 är programmerad används denna till alla larmmottagare.. Varje larmorsak har egen larmtyp. Vid larm till larmcentral presenteras larmet automatiskt på larmoperatörens dataskärm i klartext. Vissa larmtyper är högtalande, t.ex. trygghetslarm, andra rings tyst, t.ex. batterilarm. Se tabell avsnitt 5.8 Larmtyper. SERVICE-knappen kan användas antingen som snabbvalsknapp eller för NÄRVAROMARKERING. Valet av funktion görs genom val av larmtyp för knappen. Larmtyp 90 ger SNABBVAL och larmtyp 71 ger NÄRVAROMARKERING. Vid SNABBVAL rings det nummer som angetts som T6 upp. Om funktionen NÄRVAROMARKERING valts för SERVICE-knappen ges en signal då knappen trycks in. POWER- och ALARM-lamporna blinkar i 7 sekunder under denna tid finns möjlighet att göra åtgärdsregistrering för i-care verksamhetsplanering. Detta gör hemtjänstpersonalen då arbetspasset börjar. Om ingen åtgärdsregistrering görs rings larmmottagaren (T6) upp med larmtyp 71, annars rings den åtgärdstyp som registrerats med i-care eller personallarmknapp ut.. Se avsnitt 5.9. Efter att NÄRVAROMARKERING har gjorts blir STOP-knappen återställningsknapp med larmtyp 73. Om man glömmer att trycka på STOP-knappen eller göra check out med i-care då arbetspasset slutar skickar trygghetstelefonen larmtyp 65) efter ca 11 timmar till larmmottagaren. STOP-knappen används som ångerknapp samt som aktivitetsknapp vid passivlarm. 8

9 5.3 Logglarm, kvitteringsbesked Om specialfunktionen logglarm (kvitteringsbesked, larmtyp 89) är programmerad, ringer GINA/GLORIA/GRACE automatiskt att upp en larmcentral och meddelar att ett larm har mottagits i vanlig telefon. Denna funktion används för att få dokumentation på larm som mottas i vanlig telefon. Logglarmet skickas alltid till larmmottagare T5. Funktionen fungerar bara mot vissa typer av larmcentraler. Larmkoden för logglarmet som programmeras under C5 kan vara upp till 9 siffror lång. Fjärrprogrammering av logglarm från en telefon: Aktivera logglarm: * # Stäng av logg larm: * # 5.4 Testlarm Testlarm används för att övervaka att trygghetstelefonen är i funktion och ansluten till telefonnätet. Om testlarm är aktiverat skickas ett tyst larm till larmmottagare T5. Tiden för testlarm kan väljas mellan 1 och 99 timmar. Det finns möjlighet att programmera testlarm till 1-30 dagar med SPECIAL3, m=2. Med SPECIAL11, n=2 finns möjlighet att använda primär/sekundär testlarms mottagare (T5/T6), testlarm rings till T5 om inte svar fås ringer den T6. För att undvika att trygghetstelefon bryter pågående samtal på linjen finns möjlighet att blockera uppringningen i 15 minuter då linjen är upptagen med SPECIAL6, n=1.. Funktionen som gäller testlarm (typ 26) och datameddelande (typ78), väljs med Fjärrprogrammering av testlarm från en telefon: Aktivera testlarm: (nn = tid i timmar 01-99) (alt. nn = tid i dagar 1-30) Stäng av testlarm: * 6 0 n n # * # 5.5 Passivlarm Passivlarm är en funktion som används för att automatiskt skicka ett larm (larmtyp 14) om ingen aktivitet sker under en viss förprogrammerad tid. Fjärrprogrammering av passivlarm från en telefon: Aktivera passivlarm: (nn = tid i timmar 01-99) * 7 0 n n # Stäng av passivlarm: * # 9

10 När passivlarmet är aktiverat startas en intern klocka som genererar larm om den inte återställs inom den inställda tiden. Efter varje återställning startar klockan igen. Passivlarmet återställs och tiden räknas om från början vid följande händelser: 1. Tryck på någon av knapparna ALARM, SERVICE eller STOP. Normalt används STOP-knappen för att återställa (aktivitetsknapp). 2. Aktivering av larmingångarna på det 8-poliga RJ45 kontakten. Om en ingång är programmerad att ge larmtyp 12 (Återställning) sker ingen aktivering av apparatens larmfunktion, endast tidräknaren i passivlarmet nollställs. 3. Aktivering av någon inprogrammerad radiolarmsändare. Om radiosändaren är programmerad att ge larmtyp 12 (Återställning) sker ingen aktivering av apparatens larmfunktion. Se även avsnitt 7.2 för anvisning om hur larmtyper kan programmeras för radiosändare och ingångar. Tillfällig avstängning av passivlarmet kan göras med SERVICE-knappen om SPEC3, n=1 eller n=2 är aktiverade. Meddelande om tillfällig avstängning av passivlarmet skickas till larmmottagaren som larmtyp 57 eller 98, dvs. Bortalarm med eller utan tal. Återinkoppling sker genom tryck på STOP-knappen och meddelandet skickas till larmcentralen med larmtyp 56 eller 98, dvs. Hemmalarm med eller utan tal. Exempel 1 Passivlarmet används normalt så att larmgivare t.ex. brytare på toalettdörr, sänglarm eller rörelsedetektor inkopplas till en ingång, vilken programmeras att ge larmtyp 12. Givare ansluts till någon av ingångarna IN1-IN4 (Gloria/Grace). Fjärrprogrammering av i larmtypen för ingång 1 från en telefon (Se även avsnitt 7.2): * # (Om larmtyp 12 = Återställning önskas) Exempel 2 Om man använder en givare med inbyggd radiosändare kan den programmeras på följande sätt för att ge Återställning: En vanlig metod är att programmera in givaren med generell larmtyp 6A enligt avsnitt 7.2 och sedan ändra larmtypen till 12. Detta gör man genom att trycka följande sekvens (tt = ny larmtyp =12) på telefonen i programmeringsläge: * 4 4 t t # Motsvarande kan också göras från dator med CareTech CS programvara Passivlarmsfunktion 6-12 Passivlarmfunktion 6-12 har flera funktioner. Funktionerna aktiveras med SPECIAL9, Passivlarm 6-12 kan programmeras att sända AKTIV-larm i stället för PASSIV-larm. Det innebär att vårdtagaren ska trycka GRÖN STOP-knapp varje dag mellan kl Larmet sänds som larmtyp 15 = AKTIV. 10

11 Passivlarm 6-12 kan även programmeras att skicka ett PASSIV-larm om man inte tryckt GRÖN STOP-knapp under tiden kl Passivlarmet 6-12 kan som tidigare kombineras med HEMMA/BORTA-funktion. D.v.s. passivlarmet kan tillfälligt kopplas bort med GULA SERVICE-knappen och återinkopplas med GRÖNA STOP-knappen. Uppringning sker till larmcentral. Det finns en funktion som ger en påminnelse i BORTA-läget så att användaren kommer ihåg att trycka på GRÖN när han kommer hem. Påminnelserna kan programmeras att skickas kl 8, 9 och 10. Påminnelserna kommer även om man tillfälligt kopplat bort passivlarmet med GUL knapp. Det finns möjlighet att programmera bort påminnelserna i BORTA-läget med SPEC9,m=4. Möjligheten att trycka på GRÖN startar mellan kl 5-6 på morgonen och slutar mellan kl12.05 och (slumptid). Passivlarmet skickas efter slumptiden. 5.6 Räckviddskontroll Vid installation av trygghetstelefonen skall man kontrollera Larmknappens räckvidd, vilket görs på följande sätt: 1. Tryck på knappen STOP i ca 4 sekunder tills den gröna POWER-lampan börjar blinka. 2. Tryck på Larmknappen. Den inbyggda högtalaren ger en karaktäristisk tonsignal vid varje riktig mottagning. Kontrollera funktionen i alla utrymmen där larmet skall fungera. Det bör finnas en god säkerhetsmarginal för räckvidden eftersom den kan påverkas av yttre störningar (Den knapp som används vid test kan om så önskas programmeras in genom att trycka på knappen ALARM direkt efter den karaktäristiska tonsignalen) Apparaten övergår automatiskt till normal funktion ca 20 sekunder efter sist mottagna radiosignal. Man kan också avbryta testen genom att trycka på STOP-knappen. 11

12 5.7 Larmmottagare GINA, GLORIA och GRACE kan sända larm till vanliga telefoner eller till larmcentral. Telefonens knappar används för kvittering, eventuell talväxling och nedkoppling. Mottagaren kan göra följande med telefonens knappar: 4 Kvittera. Därefter uppkopplas vanligen talförbindelse, kan upprepas. Varje upprepning förlänger taltiden med 2,5 minuter. Om apparaten har inbyggd talsyntes spelas ID-meddelandet upp. (Med SPECIAL5, n=8, kvitteras larmet inte förrän 0:an trycks) Tekniska larm ger ej taluppkoppling utan pip-meddelanden(gina), eller talmeddelande för larmtyp(gloria/grace) 2 pip som upprepas betyder icke taluppkopplat (tekniskt) larm 4 pip som upprepas betyder batterifel i larmknappen 6 pip som upprepas betyder batterifel i centralenheten Om talförbindelsen är dålig kan mottagaren styra talriktningen: 7 Lyssna. Mottagaren lyssnar på trygghetstelefonen. 8 Tala. Mottagaren talar till trygghetstelefonen 0 Nedkoppling. Viktigt! Koppla ned efter avslutat samtal Det finns möjlighet att justera högtalarvolymen om denna funktion valts vid programmeringen. Sänk högtalarvolym: CareTech 1 VitalCall/Tunstall 2 Höj högtalarvolym: 3 1 Volymen kan justeras i 5 steg. Högsta volym fungerar enbart i Simplex, dvs. mikrofonen bortkopplad då högtalaren är inkopplad. I Tunstall duplex kopplas volymstyrningen bort. 12

13 Trygghetstelefonerna GLORIA och GRACE har ett relä som kan manövreras av larmmottagaren genom att tryck på 9:an. Reläet används även för att styra siren vid t.ex. inbrottslarm och då kan sirenen stängas med 9:an. 9 Manöver Reläet aktiveras ca 1 sekund och stängs sedan Det finns möjlighet att göra manöver via radio genom att i taluppkopplat läge slå * 4 a a a a # aaaa = ACCESS-kod, 4 tecken (Se även avsnitt ) Trygghetstelefonen skickar då en radiosignal som kan aktivera reläet i en mottagare typ Caretech m-box. 5.8 Larmtyper Till varje larm som sänds av Trygghetstelefonen är knutet en larmtyp, Larmtypen talar om för mottagaren vad som orsakat larmet och hur larmet skall hanteras. Observera att användaren kan ändra dessa larmtyper. Man kan göra grundinställning och radera tidigare programmering (inklusive klock inställningarna) med hjälp av en vanlig telefon genom att i fjärrprogrammeringsläge trycka * #. Alternativt trycker/håller man STOP- och SERVICE-knapparna intryckta samtidigt som apparaten slås på, OFF-ON. I grundinställningen har knappar och externa trådbundna ingångar tilldelats en larmtyp enligt följande. Manöverorgan Grundinställning Anmärkning ALARM-knapp 10 = Trygghetslarm STOP-knapp 12 = Återställning (får ej ändras) SERVICE-knapp 90 = Service (Snabbval till anhörig) IN1 10 = Trygghetslarm Endast I/O-versioner IN2 54 = Trygghetslarm G Endast I/O-versioner IN3 09 = Röklarm Endast I/O-versioner IN4 07 = Inbrottslarm Endast I/O-versioner Vid inprogrammering av radiosändare tillordnas de larmtypen 10 = Trygghetslarm, om inte annat anges. (Det finns också möjlighet att tillordna knapparna grundvärdet 54 (6 i Tunstall) som larmtyp genom programmering av SPECIAL2, m=8) Larmtyperna enligt tabellen på nästa sida är i huvudsak accepterade av de flesta larmtillverkare. Om man vill göra en egen larmtyp med talkommunikation till Trygghetstelefonen måste man välja någon av larmtyperna 09, 10, 14, 25, 27, 28, 32, 34,48, 43, 44, 45, 53, 54 och 55. Larmtyp 13 har en lyssnafunktion vid larm. Duplex tal påkopplas om larmmottagaren trycken på 9:an. Det finns möjlighet att byta max två larmtyper till annan larmtyp om larmcentralen inte använder larmtyperna på samma sätt som GINA/GLORIA/GRACE. Ex. förekommer att larmtyperna 56 HEMMA) och 57 (BORTA) används olika i olika larmcentraler. 13

14 Larmtyp Benämning Högtalande Anmärkning VitalCall/Tunstall CareTech 3 2 Systemlarm Nej 3 5 Skallarm Nej 3 7 Inbrottslarm (Lyssnafunktion) Nej ** C 8 Driftlarm Nej 8 9 Röklarm Ja Signal i högtalare efter larm 7 10 Trygghetslarm Ja E(*) 12 Återställning/Stopp Nej 3 13 Nödlarm (Lyssnafunktion) Nej ** 5 14 Passivlarm Ja 15 Aktiv Nej 4 16 Batterilarm radioenhet Nej F(#) 17 Batterilarm centralenhet Nej 9 19 Nätavbrott Nej E(*) 20 Nät Återställning Nej 4 21 Driftfel radioenhet Nej 22 Testlarm från radioenhet Nej 1 25 Reserv Ja 2 26 Testlarm (alltid till T5) Nej 27 Hisslarm Ja 1 28 Dörrlarm Ja 8 29 Rök-/Brandvarnare Ja 1 30 Trygghetslarm/Dörrlarm Ja 8 32 Brandlarm Ja Signal i högtalare efter larm 8 34 Gaslarm Ja 35 Dörrlarm utan talkom. Nej 36 Fuktlarm Nej 38 Sänglarm Nej 40 Driftlarm/Sjuklarm 1 Nej 41 Demenslarm/Sjuklarm 2 Nej 42 Larm Nej 0 43 Trygghetslarm C Ja 44 Trygghetslarm D Ja 48 Trygghetslarm B, sambo Ja 50 Förbikopplare 51 Manöver Aktiverar reläutgången i 3s 53 Provlarm, Manuellt F Ja 6 54 Trygghetslarm G Ja 55 Trygghetslarm H Ja 7 56 Hemmalarm Ja 7 57 Bortalarm Ja 60 Närvaromarkering 61 Samtalsuppkoppling E(*) 65 Automatisk återställning (Vid t.ex. glömd närvaromarkering) 66 Tidsnedkoppling (alltid till T5) 70 Nödlarm Nej 7 71 Närvaro (Trygghetstelefon) Nej E (*) 73 Åtgärd klar (Trygghetstelefon) Nej 74 Inbrott-/Passiv 80 Inbrottslarm FRÅN Nej 81 Skallarm-till indikering Nej 82 Inbrottslarm TILL Nej 88 Nödlarm (Ovillkorlig) Ja Fungerar utan föregående programmering. Sänds som typ 13. -E(*) 89 Logglarm/Kvitteringsbesk. Nej Alltid till T5 90 Service, snabbval, vanligt telefon samtal utan kvittering Ja 97 Hemmalarm Nej 98 Bortalarm Nej övriga nn Driftlarm Nej ** = Tal kan påkopplas av larmmottagaren (operatören) genom att trycka 9:a. (3:a i Tunstall). Även reläutgången aktiveras ca 1 sekund. 14

15 I VitalCall/Tunstallprotokollet ger alla larmtyper som ej nämnts ovan larmtyp C (Unit Error). Trygghetstelefonen använder CareTech larmtyper i all intern hantering endast då larmet skickas konverteras det till Tunstall. Därför skall all programmering etc. ske med CareTech larmtyper. Använd ej larmtyperna 78 och 79, vilka är reserverade för framtida applikationer. 5.9 Verksamhetsuppföljning Allmänt I-care Verksamhetsuppföljning är ett administrativt system för effektiv redovisning av hemtjänstverksamhet. Systemet baseras på trygghetstelefon GINA/GLORIA/GRACE, i-care mottagningsutrustning och personalknapp CareTech ERIK. Med i-care Verksamhetsuppföljning behövs ingen extra utrustning förutom trygghetstelefon hos vårdtagaren. Registreringar sker enkelt genom tryck på Trygghetstelefonen och på personalknapp ERIK. Med i-care Verksamhetsuppföljning får man automatiskt s.k. NÄRVARO-registrering i kommunens dator. Personalen kan under dagen enkelt hitta sina kollegor via datorn tack vare att registreringarna sker direkt. Med i-care Verksamhetsuppföljning och trygghetstelefonerna GINA/GLORIA/GRACE behövs ingen daglig avläsning av tidkort eller manuella rapporter. En trygghetstelefon kan också placeras på hemtjänstkontoret för att registrera t.ex. administrativa arbetsuppgifter. Den information som generellt hanteras i systemet är VAR (dvs. hos vilken vårdtagare), VAD (dvs. vilken insats som utförs), VEM (dvs. vem ur personalen som är på plats och utför en insats) och NÄR (dvs. en tidsstämpel på alla händelser). Informationen som fås ur systemet beror på vilken informationsgivare som används: Endast trygghetstelefon o VAR, o NÄR & o VEM (att någon är på plats) Trygghetstelefon och personalknapp o VAR, o NÄR, o VAD (två olika insatser kan registreras via kort/lång knapptryckning) o VEM (personalknappen är individuell och informerar om vilken personalmedlem som utför insatserna) Information VAD, NÄR, VEM och VAD utgör hörnstenar i allt kvalitetsarbete. I detta fall ligger informationen till grund för statistik och rapporter. Mjukvaran som används i i-care Verksamhetsuppföljning i kombination med mottagningshårdvara är också en modern larmcentral för trygghetslarm. Larmen kan tas direkt vid centralen eller skickas vidare till bärbara telefoner. Alla larm och åtgärder registreras. Även fjärrprogrammering av trygghetstelefonerna kan göras med mjukvaran i-care Aktivering av Verksamhetsuppföljningsfunktion Registreringsfunktionerna i trygghetstelefonen måste aktiveras genom programmering. Efter inkoppling får SERVICE- och STOP-knapparna delvis nya funktioner. SERVICE-knappen används för Närvaroregistrering (Check-in) och för att möjliggöra registrering med personalknapp. STOP-knappen används för ÅTERSTÄLLNING (Check-out) om NÄRVARO-registrering har skett. 15

16 Aktivera registeringsfunktion: * # Stäng av registreringsfunktion, koppla in snabbval: * # Programmeringen kan också göras med dator, programmeringsenhet 8200 eller genom fjärrprogrammering, Välj larmtyp 71 för SERVICE-knappen. i OBS! VIKTIGT Uppringningen sker till det telefonnummer som registreras under T6. Vissa funktioner på knapparna kan inte kombineras med tidsregistrering Flera alternativa registreringsmöjligheter Vid ankomst till vårdtagaren skall alltid knappen SERVICE tryckas in minst 2 sekunder tills en tonsignal hörs och lamporna POWER och ALARM börjar blinka. Lamporna blinkar under 7 sekunder och under denna tid kan en eller flera personer registrera in sig genom att trycka på sin personalknapp. Om man inte gör någon registrering med personalknapp registreras enbart NÄRVARO (Check-in). Personal-ID och typ av arbetsinsats registreras inte. ÅTERSTÄLLNING (Check-out) måste då göras genom att trycka den gröna STOPknappen i ca 2 sekunder. Om man glömmer att återställa så skickar trygghetstelefonen automatiskt ett meddelande (AUTOMATISK ÅTERSTÄLLNING) efter ca timmar. Personallarmknapp finns i flera utföranden. Den vanligaste är att knappen registrerar NÄRVARO vid tryck. Det finns också en variant som registrerar NÄRVARO vid kort tryck och t.ex. STÄDNING vid långt tryck. Olika funktioner kan specialbeställas. Med personalknapp kan flera personer registreras hos samma vårdtagare. Återställning sker genom tryck på den gröna knappen STOP i minst 2 sekunder. Observera att samtliga NÄRVARO-registreringar försvinner. Om någon ur personalen skall fortsätta arbeta måste de registrera in sig igen Lista över typer av åtgärder/arbetsinsatser Typ nr Åtgärd Typ nr Åtgärd 01 NÄRVARO PLANERAD NÄRVARO VID LARM 15 MATLAGNING 03 MEDICINERING 16 STÄDNING 04 MYNDIGHETSKONTAKTER 17 TVÄTT 05 ANHÖRIGKONTAKTER 18 PERSONLIG HYGIEN 06 LARM 19 REHAB 07 TILLSYN 20 OMVÅRDNAD/SJUKVÅRD 08 SAMTAL 21 PROVTAGNING 09 INKÖP 22 ADMINISTRATION PLANERING 11 RESTID 24 DOKUMENTATION 12 ÅTERSTÄLLNING, CHECK 25 HANDLEDNING OUT ARBETSTERAPI 16

17 5.9.5 Uppringning till i-care mottagningsutrustning Uppringning sker normalt 7 sekunder efter att NÄRVARO registrerats med SERVICE- eller Personalknapp ERIK. Samtliga registreringar under denna tid överförs direkt. Man kan förlänga tiden för uppsamling innan uppringning genom att programmera SPECIAL1, m=4. Detta ökar dock strömförbukningen och nätadapter rekommenderas Närvaroindikering till både larmcentral och i-care mottagningsutrustning Närvaromarkering (71) eller ÅTGÄRD (01-26) sänds normalt endast till i-care tidsredovisning på telefonnummer T6. Vissa larmcentraler önskar indikering på att personal har vidtagit åtgärder efter ett vanligt larm, t ex Trygghetslarm. Med SPECIAL1, m=2 skickas NÄRVARO (71) även till telefonnummer T1 i samband med tidsregistrering. Detta sker dock inom cirka timmar efter larmet Larmkoder och larmtyper utan krav på programmering Larmtyp 88 (Nödlarm) fungerar utan att radioknappen har programmerats, dvs. samtliga trygghetstelefoner som tar emot radiosignalen kommer att avge NÖDLARM. Larmet sänds som larmtyp 13 till larmcentral och behandlas som larm med tvåvägstal i trygghetstelefonen. NÖDLARM (88) kan till exempel vara en av funktionerna i personalknapp för i-care. Larmkoder (PersonalID) inom intervallet (FE1A - FEE2 hexadecimalt) fungerar utan att radioknappen tidigare programmerats till trygghetstelefonen. Detta gäller följande larmtyper: 6A i OBS! VIKTIGT När ovanstående larmkoder och larmtyper används måste man vara medveten om att alla trygghetstelefoner i närområdet (100m) kan aktiveras. 17

18 5.11 Inbrottslarm Trygghetstelefonen kan användas som inbrottslarmcentral. Inbrottslarm kan kopplas till och från med en speciell bärbar radioknapp som ger inkoppling av larmet vid kort tryck och frånkoppling vid långt tryck, ca 4 sekunder. Radiolarmknapp ERIK har två knappar som kan programmeras för inbrottslarm TILL och FRÅN. Inbrottslarmet kan också kopplas TILL och FRÅN med ingång 2 i GLORIA/GRACE. Ingången skall programmeras till larmtyp 80 (Inbrottslarm FRÅN) eller 82 (Inbrottslarm TILL). Om ingången är programmerad för larmtyp 82 kopplas Inbrottslarmet TILL då +12V kopplas till ingången. Då larmet inkopplas ger reläet i modellerna GLORIA/GRACE tre snabba pulser på utgången. Vid inbrottslarm FRÅN ger reläet en snabb puls. Funktionen kan väljas bort med SPECIAL8, n=2. Då inbrottslarmet är FRÅN registreras inte larmtyp 07, inbrottslarm. Övriga larm fungerar som vanligt. Trygghetstelefonen ger ljudsignaler för att indikera vilken funktion som aktiverats. Om trygghetstelefonen har, talsyntes(gloria/grace), kan man även få talmeddelande Inbrottslarm från respektive Inbrottslarm till. Inkopplingen av inbrottslarmet är fördröjd 30 sekunder. Under fördröjningstiden ges tonsignaler i högtalaren. GLORIA och GRACE har även reläutgång för siren. Denna aktiveras ca 3-5 minuter vid larm och kan avställas av larmmottagaren med 9:an på mottagartelefonen. (5:an vid Tunstall-protokoll) Eller genom att ange Inbrottslarm FRÅN efter att larmet nedkopplats från larmcentralen. Vid inbrottslarm ringer trygghetstelefonen först upp det telefonnummer som programmerats under T1. Vid misslyckad uppringning rings T2 o.s.v. Ljudsignal ges i högtalaren först efter att uppringning genomförts. Denna signal pågår i 3-5 minuter och kan endast stoppas med radioknappen för TILL/FRÅN, ingång 2 efter nedkoppling från larmcentralen eller av mottagaren genom att trycka 9:an. (5:a i Tunstall mode). Det senare ger även taluppkoppling. Givare för inbrottslarm skall ha larmtypen 07. Om radiosändare används i givaren måste dessa ha larmtyp 07, eller om sändaren har den generella larmtypen 6A kan omprogrammering ske med följande kommando via telefon: * 44 t t # Det finns möjlighet av sända meddelande om till- och frånkoppling av larmet till larmcentral genom att i SPECIAL3 välja n= Talsyntes Trygghetstelefonerna av typen GLORIA/GRACE har inbyggd talsyntes för larmtyper och ID. Språk och val av talmeddelande måste väljas för varje land och applikation. Funktionen talsyntes aktiveras genom att programmera SPECIAL4, n=1. Talmeddelande för ID är normalt frånkopplad, aktiveras genom SPECIAL 10, m=4. Talsyntes används främst för larm som skall tas emot i vanlig telefon. Vid uppringning upprepar apparaten larmtypen med förinspelat tal, t.ex. Trygghetslarm.. Trygghetslarm När man kvittar larmet genom att trycka på 18

19 telefonens 4 skickas trygghetstelefonens förinspelade ID, t.ex. Anna Andersson, Storgatan 3. Meddelandet kan upprepas obegränsat antal gånger. Larmtyperna är förinspelade från fabrik unikt för varje språk. Vid ny inspelning måste apparaten vara ansluten till telefonlinje. Före inspelning skickar apparaten ut en DTMF-ton (9) för att tysta eventuell kopplingston. Telefonlinjen måste alltså vid inspelning vara ansluten till en växel som accepterar detta förfarande. Talmeddelanden kan inspelas med CareTech CS eller med hjälp av telefon Inspelning med CareTech Configuration Software Inspelning av tal för larmtyper samt talmeddelanden sker med hjälp av CareTech Configuration Software och dator där ljudfilerna finns lagrade. De lagrade ljudfilerna skall vara inspelade med en samplingshastighet av 8ksample/sekund och med 8 bitars upplösning. Se i tekniska handboken till CareTech Configuration Software för mer information Inspelning av ID lokalt på trygghetstelefonen Användaren kan själv lätt spela in ID genom på följande sätt: Anslut trygghetstelefonen till telefonlinjen Tryck STOP-knappen i ca 4s till gröna POWER-LED börjar blinka Tryck SERVICE-knappen i ca 4s tills tre pip hörs i högtalaren Tala in meddelandet ca 4s, t.ex. Anna Andersson, Storgatan 3, Kalix ca 50cm från mikrofonen Meddelandet spelas automatiskt upp för kontroll Om det inte blev bra, gör om förfarandet från början Inspelning med hjälp av fjärrprogrammering från telefon Användaren kan ändra de förinspelade larmtyperna genom att i programmeringsläget (se avsnitt 7) trycka. * 87 tt # (tt=larmtyp som skall ändras) och sedan tala i trygghetstelefonens mikrofon. Följande talmeddelanden kan spelas in: *0 Meddelande 0, max 4 sekunder långt, ID ( Anna Andersson, Storgatan 3, Kalix ) kan även spelas in som förut *1 - *2 Meddelande 1-3, max 2 sekunder långt (används för närvarande inte) *5 Meddelande 5, max 4 sekunder långt, används för påminnelse vid passivlarm, t.ex. Tryck grön knapp Inspelning av meddelanden sker på samma sätt som inspelning av larmtyper men i stället för larmtyp används *0- *5 enligt ovan. Vid inspelning av ID (Meddelande 0=*0) måste apparaten vara ansluten till telelinje och talsyntes inkopplat. Man talar i trygghetstelefonens mikrofon på ca 50 cm avstånd. Exempel: *87 *5 # Spelar in Meddelande5 =Påminnelse, t.ex. Tryck grön knapp i OBS! För att funktionen med talpåminnelse skall fungera så måste meddelandet Tryck grön knapp finnas inspelat i meddelande5. 19

20 Telecare Voice support Telecare Voice support är en funktion som möjliggör användning av fler larmtyper när man använder Tunstall protokoll i trygghetstelefon. Larmen sänds som Tunstall larmtyp 7(DTMF-5) mot larmcentral, larmtypen presenteras med ett förinspelat talmeddelande. Denna funktion aktiveras genom att programmera SPECIAL 11, n=1. Om SPECIAL 11, m=1 aktiveras sänds larm som Tunstall larmtyp A(DTMF-A) Talmeddelanden för Telecare Voice support spelas in med CareTech Configuration Software (V1.27 eller nyare skall användas). För inspelning används speciell inspelnings mall (EN_UK_TC_xx.rec). Förinspelade larmtyper* Svenska Engelska Telecare Voice support 05 Skallarm Barrier alarm 07 Inbrottslarm Intruder alarm 08 Fel System malfunction alarm 09 Röklarm Smoke alarm 10 Trygghetslarm Emergency alarm 13 Nödlarm Panic alarm 14 Passivlarm Inactivity alarm 16 Batterilarm Battery alarm radio unit 17 Batterilarm Battery alarm central unit 19 Nätfel Mains failure 20 Nät åter 21 Driftfel radio Communication error radio unit 26 Testlarm Test alarm 27 Hisslarm Lift alarm 28 Dörrlarm Door alarm 31 Heat alarm 32 Brandlarm Fire alarm 33 CO alarm 34 Gaslarm Gas alarm 36 Fuktlarm Dampness alarm 37 Chair alarm 39 Pill dispencer alarm 41 Passagelarm Wandering client 42 Larm 45 Flood alarm 46 Enuresis alarm 47 Epilepsy alarm 49 Fall detector alarm 52 Telecare spare 54 Trygghetslarm radio Emergency pull cord 56 Hemma Home 57 Borta Away 59 Telecare spare 80 Inbrottslarm FRÅN Intruder alarm OFF 82 Inbrottslarm TILL Intruder alarm ON * Komplettering av de förinspelade larmtyperna pågår kontinuerligt. i OBS! Lokala variationer kan förekomma då talinformationen kan modifieras. 20

21 5.13 Callback efter larm Med callback efter larm avses att man efter att ett larm mottagits av en larmcentral kan ringa upp trygghetstelefonen från en vanlig telefon eller mobiltelefon och att trygghetstelefonen då automatiskt svarar och samtal kan kopplas upp med 4:an på telefonen. Kvitteringen på 4:an måste ske inom 10 s från det att trygghetstelefonen har svarat. Nedkoppling sker annars efter några varningstoner. Denna funktion fungerar under en viss programmerbar tid kallad callbacktiden. Om man inte ringer tillbaka eller återställer larmet med STOP-knappen kommer en ny larm utringning att ske efter den inprogrammerade callback-tidens slut. Programmering av callbacktid görs i programmeringsläge från en vanlig telefon med * 38 nn # (nn = callbacktid i minuter) 00 = callback frånkopplat Kortare tid än 2 minuter bör inte programmeras. Programmering kan också göras med programmeringsenhet CareTech 8200 eller från dator CareTech Configuration Software. Vid uppringning med callback-funktion får man högtalande uppkoppling till trygghetstelefonen efter att man kopplat upp samtalet med 4:an. Nedkoppling ska alltid göras med 0:an. Loggmeddelande skickas till larmcentralen efter callback om funktionen logglarm är vald, se avsnitt 5.3. I trygghetstelefon med syntetiskt tal (Gloria/Grace) får man talmeddelande ID vid tryck på telefonens 4:a. Om larmet återställs genom att tryck på STOP-knappen under callbacktiden skickas ett återställningsbesked med larmtyp 12 till larmcentralen. Om ingen återställning sker, ringer trygghetstelefonen det inprogrammerade antalet uppringningsförsök, därefter skickas ett tidsnedkopplingsmeddelande med larmtyp 66 till T5. Under callbacktiden stängs inte trygghetstelefonen ner till normalt viloläge, vilket innebär att strömförbrukningen ökar och batterilivslängden minskar om man inte använder nätadapter (GLORIA) eller central strömförsörjning (GRACE). Callback-funktionen fungerar med larmmottagare som använder CareTech eller Antenna-protokoll. Attendo- och Tunstallmottagare fungerar som regel också Autosvar vid uppringning Trygghetstelefonen kan programmeras att svara på inkommande samtal efter en viss tid. Funktionen används t.ex. för att kunna ringa upp trygghetstelefonen och göra omprogrammering, manövrera reläet eller skicka radiokommando. Om innehavaren medgett detta kan funktionen användas för automatiskt taluppkoppling vid uppringning. (Ett vanligen använt alternativ till detta är att innehavaren använder sin radiolarmknapp för att acceptera inkommande samtal) Autosvar aktiveras i programmeringsläge enligt nedan: i 35 nn # (nn = tid till autosvar i sekunder, 00 = grundvärde = FRÅN) OBS! Funktionerna Autosvar och Callback får aldrig användas samtidigt 21

22 5.15 Felindikeringar och diagnostik Fel i trygghetstelefonen indikeras med ljud och ljussignaler och vissa fel skickas som larmmedelanden till larmcentralen. Trygghetstelefon har en loggfunktion för feldiagnostik där senaste fel, klockslag och telefonnummer (T1-T6) registreras. Avläsning kan ske med programmet CareTech Configuration Software. Vissa felindikeringar kräver att motsvarande specialfunktion är programmerad, t.ex. nätavbrottsfel som kräver att SPECIAL2, n=4 är programmerad. SAMMANFATTNING: FEL etc. SPECIAL- FUNKTION LJUD LED LARMTYP (till larmcentral) DIAGNOS TIK-ID Batterifel Aktiv Nej Nej 16 (4) 16 radioknapp Batterifel Aktiv Ja 17 (*) 17 centralenhet Nätavbrott SPEC2,n=4 Ja Ja 19 (9) 19 POWER Linjefel (12h) SPEC2,n=1 Ja Ja 91 Linjefel (1h) Radiostörning Fel i anslutningar Minnesfel, checksumma Kalibreringsfel Ej avläst diagnostisk meddelande SPEC7,m= 8 Nej Ja 91 SPEC7,m= 4 Nej Ja 8 (C) om SPEC7,m=1 SPEC7,n= Ja Programmerad 1,2,4,8 larmtyp Aktiv Nej Ja, summafel larmtyp 8 (C) om SPEC7,m=1 Aktiv Nej Ja, summafel larmtyp 8 om SPEC7,m=1 SPEC7,m= Nej Ja 2 (n) = larmtyp i Tunstall protokoll Batterifel i radioenhet Batteriet i radioknappar och andra tillbehör med radio kontrolleras vid varje radiosändning t.ex. vid larm eller testsändning. Trygghetstelefonen prioriterar larm och sänder eventuellt batterifelslarm efter att det egentliga larmet skickats till larmmottagaren. Radiolarmknapp ERIK kan sända testlarm varje dygn (eller annan vald tid) för att dels kontrollera batteriet och dels kontrollera att den finns kvar i trygghetstelefonens närområde. Se tekniska handbok ERIK för utförligare information. Batterifel i radioenhet skickas som larmtyp 16 (4 i Tunstall) till larmcentralen

23 Batterifel i centralenhet Batteriet i centralenheten kontrolleras vid tillslag OFF-ON och automatisk vid drift. I händelse av ett batterifel vid tillslag OFF-ON ges två 1,5 sekunder långa feltoner i högtalaren (1 min. fördröjning) samtidigt som lysdioden ERROR tänds. ERROR LED: HÖGTALARE: 1,5s 1,5s Felsignal Vid batterifel som upptäcks vid normal drift skickas meddelande till larmcentralen som larmtyp 17, (# i Tunstall). Batterifelsvarningen betyder inte att batteriet är helt slut utan att i normala fall ca 10-20% av energiinnehållet återstår. Där det är möjligt bör man använda trygghetstelefonens automatiska testsändning för ökad säkerhet, se avsnitt 5.4. Observera att då laddningsbara batterier används i GLORIA måste man programmera SPECIAL2,m=4 och använda nätadapter. Vid låg batterinivå startar laddningsfunktionen automatiskt. Övervakning av nätadapterns funktion rekommenderas också, SPECIAL2, n=4. Alcalineatterier i GINA skall bytas minst vartannat år oavsett om batterilarm avgivits. Laddningsbara batterier i GLORIA byts enligt fabrikantens rekommendationer Nätavbrott Nät indikeras med lysdioden POWER som lyser vid strömförsörjning från nätadapter i trygghetstelefon Gloria och vid central strömförsörjning i Rumsapparat Grace. Specialfunktionen SPECIAL2,n=4 måste vara programmerad då övervakning av nätet önskas. Vid nätbortfall skickas larmtyp 19 (9 i Tunstall) till larmcentralen. Då nätet återkommer skickas larmtyp 20 (* i Tunstall). Lysdioden POWER reagerar momentant vid nätavbrott, övervakning för att sända nätfel till larmcentral sker varje timme. Funktionen kräver batteri och är därför inte aktuell i GRACE som endast har central strömförsörjning. Vid central strömförsörjning kan lysdioden i stället hållas tänd i alla lägen med SPECIAL5,n=1. I dessa fall ordnas batteribackup och övervakning centralt. Nedanstående beskrivning avser övervakning med SPECIAL2,n=4 programmerad, d.v.s. när nätadapter används i GLORIA. Vid tryck på STOP eller1 minut efter ON_OFF: ERROR LED: HÖGTALARE: 1,5s 1,5s Felsignal i högtalare kan bortkopplas med SPECIAL3,m=8. POWER LED: Lyser då nät finns Felsignalen fortsätter i ca 3 minuter eller tills man trycker STOP. STOP-knappen gör alltså test/återställning omväxlande. 23

24 Linjefel Linjefel indikeras om linjespänningen uteblir och någon av specialfunktionerna SPECIAL2,n=1 eller SPECIAL7,m=8 Alternativet med SPECIAL2,n=1 ger både ljudsignal och blinkande ERROR-lysdiod om linjespänningen uteblivit i mer än 12 timmar. Linjekontrollen aktiveras 1 minut efter tillslag OFF-ON och vid tryck på STOP-knappen. Det andra alternativet med SPECIAL7,m=8 ger enbart blinkande ERROR-lysdiod då linjespänningen uteblivit mer än 60 minuter ERROR LED: 0,2s 1s 0,2s HÖGTALARE: Felsignalen fortsätter i ca 3 minuter eller tills man trycker STOP. Felsignal i högtalare kan bortkopplas med SPECIAL3,m=8. Observera att lyft lur i parallellkopplad telefon detekteras som linjefel efter 12 timmar med SPECIAL2,n=1 och efter 60 minuter med SPECIAL7,m= Radiostörning Radiostörning enligt definitionen i EN kan detekteras om SPECIAL7, m=4 är programmerad. Störningen indikeras med blinkande ERROR-lysdiod. 1s 3s ERROR LED: Ej avläst felmeddelande Ovanstående fel och vissa andra fel/avvikelser loggas för senare avläsning oavsett om felet åtgärdats. Avläsning sker med CareTech Configuration Software. Om SPECIAL7,m=2 är programmerad indikeras att ett diagnostiskt meddelande finns och ännu inte är avläst: ERROR LED: KOD 0,2s 4s 0,2s 4s FEL/AVVIKELSE 16 Batterifel radiolarmknapp 17 Batterifel centralenhet 19 Nätavbrott 91 Linjefel 92 Radiostörning 93 Fel i kabelanslutning 94 Checksummafel i minnet 95 Kalibreringsfel Fel som detekteras vid tillslag OFF-ON och fel som sänts och blivit registrerade i larmcentral registreras inte. 24

25 Loggning av händelser, diagnostik De senaste 32 händelserna loggas med larmtyp, klockslag och vilken av larmmottagarna T1-T6 som trygghetstelefonen försökt ringa upp. Avläsning kan ske med CareTech Configuration Software Master/Slav -funktion Trygghetstelefonen kan programmeras att fungera som slav (extra talenhet) till annan trygghetstelefon med SPECIAL 11, m=8. Slav-trygghetstelefonen inkopplas mot linjen med radiosignal med larmtyp 61 från master-trygghetstelefonen. Mastern programmeras med SPECIAL 11, m=4. Trygghetstelefonerna ska vara parallellkopplade på telelinjen. Senast inprogrammerad radiokod i mastern används vid radiosändningen. Denna kod måste vara programmerad även i slaven. Vid sändning används larmtyp 61. Sändningen initieras då mottagaren trycker 4 vid larm till vanlig telefon och då larmcentral skickar meddelande att operatör tagit larmet (CareTech-protokoll). I Tunstall protokoll sänds meddelandet efter att larmmeddelandet mottagits av centralen och vid uppdatering av tid. Funktionen måste utprovas mot aktuell central. Det är viktigt att apparaterna är utom hörhåll från varandra för att undvika rundgång. Funktionen fungerar bäst i simplex. i VIKTIGT! 6 Installation 6.1 Allmänt Observera att övriga larmfunktioner inte fungerar på slavapparaten och att funktionen inte kan förväntas fungera optimalt på alla typer av telelinjer p.g.a. av missanpassning vid parallellkoppling. Följande enheter ingår i grundsatsen Trygghetstelefon GINA, GLORIA och Rumsapparat GRACE: Trygghetstelefon RadioLarmknapp ERIK med tillbehör Teleplugg med kabel Alkaline batterier typ LR6/AA (Gina), NiMH batterier och nätadapter(gloria) Bruksanvisning Vid installation av trygghetstelefonerna måste följande anvisningar följas: Placera trygghetstelefonen så centralt som möjligt och på största möjliga avstånd från störande apparater. Tänk också på att metall förstärkta väggkonstruktioner och liknande ger försämrad radioräckvidd. Använd inte starka radiosändare t.ex. GSM-apparater, trådlösa hörlurar, DECTtelefoner/basstationer och liknande i närheten av trygghetstelefonen eftersom detta kan påverka radioräckvidden. i VIKTIGT! Trygghetstelefonen skall ej installeras på ett kortare avstånd än 2 meter till DECT basstation/handenhet samt GSM utrustning. 25

26 Telepluggen ansluts med den medföljande kabeln till TELE-uttaget på trygghetstelefonen samt till telefonjacket i väggen. Montera batterierna i apparatens batterifack enligt anvisningen på apparatens hölje. Observera +/- markeringarna. Om nätadapter används ska den vara av typen 230/10VAC och anslutas till elnätets 230V. Detta gäller modellen GLORIA. Batteri-switchen på apparatens baksida sätts i ON-läge Man bör försäkra sig om att den telefonlinje som används håller vedertagen standard, t.ex. minst 36V linjespänning i vila. Om linjen inte håller denna standard kan inte säker funktion garanteras. Om trygghetstelefonen inte levereras för-programmerad måste den programmeras före användning. Först bör s.k. grundinställning göras som raderar all tidigare programmering. Det behövs minst ett telefonnummer till en larmmottagare och radiolarmknappen måste programmeras in. Om larmmottagaren är en larmcentral behövs en larmkod för identifiering. i VIKTIGT! Kontrollera alltid funktionen efter installation och därefter med jämna mellanrum. Kontrollera att radiolarmgivarna fungerar på de platser de skall användas. Justera placeringen av Trygghetstelefonen vid behov. Gör också provlarm till larmcentralen/larmmottagaren regelbundet. i VIKTIGT! Den inbyggda klockan som kan användas för att aktivera larm vissa tider tappar inställd tid om trygghetstelefonen stängs av efter programmering. Tiden bör regelbundet uppdateras t.ex. vid larm, installation eller service. 7 Programmering 7.1 Allmänt, programmering Trygghetstelefonerna GINA, GLORIA och Rumsapparat GRACE programmeras via dator med programvara CareTech CS. Trygghetstelefonen kan även programmeras via telelinjen, s.k. fjärrprogrammering (i-care V2.0 eller senare), från vanlig telefon (med begränsningar) eller lokalt med programmeringsenhet 8200 (V2.0 eller senare). Radiolarmknappar programmeras normalt direkt vid apparaten, se avsnitt 7.4. Fjärrprogrammering kan göras från en vanlig telefon med tonval eller från en dator med i-care fjärrprogrammeringsmjukvara och tillhörande hårdvara. Alternativet att använda vanlig telefon för fjärrprogrammering är endast lämpligt vid små ändringar i enstaka trygghetstelefoner. Följande beskrivning hänförs till fjärrprogrammering via vanlig telefon. Med dator går det till på samma sätt men automatiskt, utan att man behöver kunna protokollet för överföringen. Observera att vissa tecken (A, B, C, D) i specialfunktionerna inte kan programmeras med vanlig telefon. Flera funktioner bör och kan inte kombineras, t.ex. om det innebär att knapparnas funktioner blir motstridiga. Kontakta alltid teknisk expertis om sådan risk finns. 26

27 7.1.1 Innan man programmerar: När man skall programmera trygghetstelefonen första gången bör man göra en grundinställning: Tryck samtidigt på gula knappen (Service) och gröna knappen (Stop) samt sätt batterifunktionen på ON. OFF ON TELE POWER i OBS! Detta raderar all tidigare programmering! Programmering via telelinjen För att fjärrprogrammera trygghetstelefonen via telelinjen, måste först en uppkoppling till den ske. Uppkoppling kan ske på olika sätt, förutsatt att apparaten kan ta emot och avge ringsignaler. I grundinställningen är de båda funktionerna inkopplade Alternativ 1 Ring upp Trygghetstelefonen från telefonen som skall göra fjärrprogrammeringen. Uppringningen besvaras med tryck på ALARM-knappen. Detta samtalsuppkopplar trygghetstelefonen. För att övergå till programmeringsläge måste den som ska göra programmeringen slå följande sekvens på sin telefon: * 9 a a a a # aaaa = ACCESS-kod, 4 tecken. Grundinställning = Alternativ 2 Slå ovanstående kod på larmmottagningstelefonen i samband med taluppkoppling vid larm eller callback Alternativ 3 (Detta alternativ fungerar inte om talsyntesfunktionen används) 1. Tryck på Trygghetstelefonens STOP-knapp i ca 4 sekunder tills gröna POWER-lampan börjar blinka. 2. Växla till fjärrprogrammering genom att trycka på SERVICE-knappen

28 Då uppkoppling för fjärrprogrammering är klar blinkar den röda ALARM-lampan. Om det inte är någon aktivitet inom 20 sekunder sker automatisk nedkoppling. Nedkoppling från fjärrprogrammeringsläget görs med följande sekvens: * 0 0 # i Funktionen Ringsignal i högtalare är inkopplad efter grundinställning av apparaten. Om signalen inte behövs, t.ex. därför att det finns parallellkopplade telefoner som ger signal, bör funktionen bortkopplas vid första programmeringen med *160#. 7.2 Programmeringsprotokoll Protokollet hänförs till programmering via en vanlig telefon, men samma protokoll nyttjas vid programmering från dator med i-care. För säker och snabb programmering finns serviceprogrammet CareTech CS. Innan programmering med vanlig telefon kan ske måste uppkoppling göras enligt avsnitt 7.1. På trygghetstelefonen indikeras fjärrprogrammeringsläget genom att den röda ALARM-lampan blinkar. Varje programmeringssekvens avslutas med # Programmering av telefonnummer (T1-T6) * 0 0 n [Telefonnummer] # n= 1-6 avser T1-T6 Telefon nummer max 16 tecken Om du lägger in tecknet * i telefonnumret betyder det 3 sek. paus, t.ex. vid uppringning genom växel Programmering av larmkod (C1-C6) * 0 1 n [Larmkod] # n= 1-6 avser C1-C6. Larmkod max 12 tecken Programmering av radiolarmknappar (R1-R9) Obs! Görs vanligen genom direktinlärning på plats, se avsnitt 7.4. * 0 8 n t t [Radiokod, 4 tecken] # n= 1-9 avser R1-R9. tt = larmtyp decimalt (1-99) i Radiokod innehållande enbart decimala tecken (siffra 0-9) kan programmeras med telefon/mobiltelefon. Radiokod innehållande hexadecimala tecken (A-F) kan endast programmeras via CareTech CS, i-care, programmeringsenhet 8200 eller genom direktinlärning. 28

29 Larmtypen för den senast inprogrammerade radioenheten (med grundtyp 6A) ändras från vanlig telefon genom (tt = larmtyp): * 4 4 t t # Programmering av Svara på telefonsamtal med radioknapp Möjlighet att besvara telefonsamtal med radiolarmknapp eller ALARM-knappen. * 1 0 n # n =1 (På) (Grundinst.) n = 0 (Av) Programmering av Förlarm (Ger 30 sekunder förlarm (pip) innan larmet skickas) * 1 4 n # n =1 (På) n = 0 (Av) (Grundinst.) Programmering av Batterilarm riktat till T5 * 1 5 n # n =1 (På) n = 0 (Av) (Grundinst.) Programmering av Ringsignal i högtalare Fungerar endast om funktionen Svara på telefonsamtal med radiolarmknapp (* 10 1 #) är programmerad. * 1 6 n # n =1 (På)(Grundinst.) n = 0 (Av) Det är oftast lämpligt att programmera bort Ringsignal i högtalare i samband med första programmeringen Programmering av ingång 1-4 i GLORIA och GRACE * 2 n t t # tt = larmtyp decimalt (01-99) Grundinst. =10 (IN1), 54(IN2), 09(IN3), 07(IN4) n = ingång (1-4 i GRACE och 1-2 i GLORIA) Ingångsfördröjningen är 50ms i grundutförande. Med Special 10 kan fördröjningstiden ändras till 100 ms eller 250 ms på samtliga ingångar. 29

30 7.2.9 Programmering av Tid mellan uppringningar nn = tid i sekunder (10-99) nn = 10 (Grundinst.) Programmering av Antal uppringningsförsök Maximalt 15 försök i Europa. nn = antal försök (03-99) nn = 15 (Grundinst.) Programmering av Autosvar Autosvar (ta linjen automatiskt) vid påringning och koppla upp talförbindelse nn = tid påringning i sekunder innan Autosvar nn = 00 (Grundinst.)(FRÅN) Programmering av RESERV 1 Används f.n. ej * 3 0 n n # * 3 1 n n # * 3 5 n n # * 3 6 n n # Programmering av max tid för utebliven testsignal från radioenhet * 3 7 n n # nn = max tid i timmar (01-99) som testsignalen får utebli. Om tiden överskrids sänds larmtyp Driftfel radio (21) Om SPECIAL6, m=4 räknas tiden i minuter i stället, t.ex. för att snabbt indikera att person med larmknapp inte längre befinner sig inom närområdet. nn = 00 (Grundinst. FRÅN) Programmering av Callback-tid Tid efter larm till larmcentral då trygghetstelefonen ska automatisk koppla upp tal vid påringning från vanlig telefon * 3 8 n n # nn = tid i minuter (min 2 minuter) nn = 00 (Grundinst.) (FRÅN) 30

31 Programmering av centralenhetens knappar ALARM * 4 1 t t # tt = larmtyp (01-99) tt = 10, Trygghetslarm(Grundinst.) SERVICE * 4 2 t t # tt = 90, Service larm (Grundinst.) STOP * 4 3 t t # tt = 12, Återställning/Stopp (Grundinst.) Får normalt ej ändras! Specialfunktion: Om STOP-knappen programmeras för larmtyp 11 rings denna larmtyp, tyst och utan blink, om knappen aktiveras då apparaten befinner sig i vila Programmering av Byte av larmtyp Byte av larmtyp 1 * 4 8 a a b b # aa = Ursprunglig larmtyp (01-99) bb = Nya larmtypen (01-99) Larmtyp aa byts mot bb vid larmsändning. Internt hanteras larmtyp aa som tidigare Byte av larmtyp 2 * 4 9 a a b b # aa = Ursprunglig larmtyp (01-99) bb = Nya larmtypen (01-99) Larmtyp aa byts mot bb vid larmsändning. Internt hanteras larmtyp aa som tidigare Programmering av Logglarm * 5 0 n # n =1 (På) n = 0 (Av) (Grundinst.) 31

32 Programmering av Testlarm * 6 0 n n # nn = tid i timmar (00-99) Kan även ställas i intervall 1-30 dagar med SPECIAL3, m=2. SPECIAL11, n=2 Testlarm rings omväxlande till T5/T6 (Primär/Sekundär mottagare) nn = 00 (Av) (Grundinst.) Programmering av specialfunktioner Det finns åtta SPECIAL-funktioner. Dessa programmeras binärt och bör väljas i samråd med teknisk expertis, då vissa funktioner inte bör eller kan nyttjas samtidigt. Specialfunktionerna anges som hexadecimalt tal m och n, där m och n är tal mellan 0h - Fh, dvs. 0000b-1111b. Genom att addera talen på önskvärda specialfunktioner kan dess kombineras. Endast tal mellan 0-9 kan programmeras från en telefon, då knapparna A-F normalt saknas. Översättningstabell: Decimalt Binärt Hexadecimalt A B C D E F 32

33 SPECIAL 1 * 6 5 m n # mn = specialfunktion (00-FFh) m Anmärkning n Anmärkning 8 Int. impulsering (ej Europa) 8 Tecknet * byts mot # vid Fjärprogrammering i vissa Danska larmmottagare. 4 3 h uppsamlingstid innan 4 uppringning av tidmeddelanden. 2 Vid tidsregistrering med i-care sänds NÄRVARO-markering både till T1 och T6. Detta används för att göra personal vid larmcentral (T1) uppmärksam på att personal anlänt. Se avsnitt Ovillkorlig kvittering efter C0519D i CareTech protokoll för larmöverföring SPECIAL 2 * 6 6 m n # 2* Trygghetstelefonen kvitteras med STOPknappen, ej av larmmottagaren. Påminnelselarm var 15e minut, trygghetstelefonen piper var 30e sekund. Obs! Kan ej användas tillsammans med logglarm. 1 Konferenstelefon. Inkommande samtal besvaras med larmknapp. Utgående ringer T6. mn = specialfunktion (00-FFh) m Anmärkning n Anmärkning 8 Inställning av radioknappar med larmtyp 54 som grundvärde. (Ändrar endast radioknappar inprogrammerade med larmtyp 10) 8 STOP-knappen bortkopplad under larmförloppet. 4 Laddningsbara batterier av typen NiMH 4 Detektering av nätspänning via nätadapter sekunders förlarm 2 Volymkontroll 1 5 sekunders förlarm 1 Linjedetektering 12h SPECIAL 3 * 6 7 m n # mn = specialfunktion (00-FFh) m Anmärkning n Anmärkning 8 Tyst vid felindikering. 8 Skicka meddelande om in- och urkoppling av inbrottslarm. 4 Uppringningstoner i högtalare. 4 Byter ID mot WILMA-mottagare, från C02B7 till C0283D 2 Testlarm 1-30 dagar. 2 Koppla bort passivlarm med SERVICEknappen. Larmtyp 97 och Ovillkorlig användning av VitalCall/Tunstall protokoll * 1 Koppla bort passivlarm med SERVICEknappen. Larmtyp 56 och 57. * Denna funktion måste användas om fjärrprogrammering ska ske med Tunstallprotokoll vid uppringning. För telefon programmering med CareTech protokoll kan funktionen temporärt kopplas bort i talläget genom att slå 88 före programmering. 33

34 SPECIAL 4 * 6 8 m n # mn = specialfunktion (00-FFh) m Anmärkning n Anmärkning 8 Larmfördröjning 30 sekunder vid larmtyp 07(Inbrottslarm). 8 Specialfunktion Gerión (#0nn#) Se även SPEC8, n=8 4 Automatisk tidsnedkoppling efter 255 s (normalt 150s). Ingen kvittering 4 Endast CareTech protokoll (Blockerar VitalCall protokoll). efter tidsnedkoppling. 2 Användning av 12-siffrig larmkod - Tunstall 2 VitalCall/Tunstall & CareTech protokoll. 1* Larmfördröjning 15 minuter för 1 Talsyntes inkopplat. trygghetslarm, typ 10. * Fördröjning vid upprepade larm, sänder uppsamlingslarm efter 15 min SPECIAL 5 * 5 5 m n # mn = specialfunktion (00-FFh) m Anmärkning n Anmärkning 8 * ger DTMF-ton, ej paus 8 Kvittera bort larmet med 0:an, ej 4:an, vid larm till vanlig telefon 4 Röklarm (09), Brandlarm (32) och 4 Förhöjd normal ljudnivå (+3,8dB) data (78) skickas till T5 2 Tunstall/Vitalcall special: Koppla ej ned efter 2,2 sek *# utan uppehåll 2 Aktivera reläutgång vid larm med tal 1 Uppringningssekvens T1-T6 (Normalt T1-T4) 1 Power LED tänd vid central strömförsörjning. Batterikontroll bortkopplad SPECIAL 6 * 5 6 m n # mn = specialfunktion (00-FFh) m Anmärkning n Anmärkning 8 8 Talsyntes genom tillsatskort 4220 (används normalt inte) 4 Räkna max tid för uteblivet testlarm från radio i minuter 4 Skicka kvittens via radio till radioenhet 2 Reläet draget vid första uppringningsförsöket. Detta ökar strömförbrukningen Förlänger uppringningstiden från normalt 40 s till 3 min 1 Tyst uppringning 1 Fördröjning max 15 minuter vid testlarm (26) och datameddelande (78) om telelinjen är upptagen p.g.a. samtal i vanlig telefon

35 SPECIAL 7 * 5 7 m n # mn = specialfunktion (00-FFh) m Anmärkning n Anmärkning 8 Linjefelsindikering efter 60 min ERROR dioden blinkar snabbt varje 8 Ingång 4, NC Larm om spänning på ing. uteblir sekund 4 Radiostörningskontroll enl. EN Ingång 3, NC Larm om spänning på ing. uteblir 2 Indikering att diagnostiskt meddelande finns genom snabb blink var 4:e sekund 1 Skicka summalarm med larmtyp 8 vid t.ex. radiostörning 2 Ingång 2, NC Larm om spänning på ing. uteblir 1 Ingång 1, NC Larm om spänning på ing. uteblir För att uppfylla krav enl. EN måste specialfunktioner i SPECIAL7 aktiveras SPECIAL 8 * 5 8 m n # mn = specialfunktion (00-FFh) m Anmärkning n Anmärkning 8 Aktiverar reläutgång vid dörrlarm, larmtyp Gerion 2. ger 78nn# vid uppring-ning. Även SPEC4, n=8 måste vara aktiverad. 4 Förhöjd normal ljudnivå (+6dB). Endast vid simplex. 4 Alla larmtyper rings upp tyst och utan tal 2 Larmtyp 07 sänds som larmtyp 13. (Inga pulser på reläutgång) 2 Inga pulser på reläutgång vid inbrottslarm TILL/FRÅN 1 Automatisk tidsnedkoppling efter 90 s (normalt 150s). Ingen kvittering efter tidsnedkoppling. 1 Inget varningsljud i högtalare efter röklarm (09), Brandlarm (32) SPECIAL 9 * 6 1 m n # mn = specialfunktion (00-FFh) m Anmärkning n Anmärkning 8 PASSIV-larm (14) om tryck på GRÖN-knapp kl uteblir. 8 AKTIV-larm (15) skickas vid tryck på GRÖN-knapp kl Inga påminnelser i BORTA-läget 4 Påminnelse kl Påminnelse kl Påminnelse kl. 8 Verifiera att ett talmeddelande ( Tryck grön knapp ) finns inspelad för påminnelse. 35

36 SPECIAL 10 * 6 2 m n # mn = specialfunktion (00-FFh) m Anmärkning n Anmärkning 8 8 Spärra följande larmtyper: 1,2,3,4, 5,6,11,18,22,23,24,25,50,51,53,60, 61,65,66,70,71,73,74,81,88 * 4 Inkoppling av talmeddelande (ID) i högtalare vid larm till larmcentral. 2 Uppkoppling av samtal med både # och 4 Nedkoppling med både * och 0. Nedkoppling med * kan kopplas bort med 88. Gäller vid programmering från telefon (Specialfunktion för Australien) 4 Spärra alla larmtyper utom: 7,9,10, 13,14,15,16,17,19,20,21,26,28,29, 32,54,55,56,57,90,97,98 * 2 Fördröjning på ingångar 250 ms 1 Ingen sommartidsjustering 1 Fördröjning på ingångar 100 ms * Verksamhetsuppföljning fungerar inte när SPEC 10, n=4,8 är aktiverad SPECIAL 11 * 6 3 m n # mn = specialfunktion (00-FFh) m Anmärkning n Anmärkning 8 Slavenhet i master/slav konfigurationen.* 8 Spela upp syntetiskt tal för larmtyp i högtalare vid larm. 4 Masterenhet i master/slav konfigurationen.* 2 Power LED blinkar vid batteriladdning. 1 Använd larmtyp Tunstall A när Telecare Voice support aktiverad. * Bäst ljudkvalitet erhålls i simplex. 4 Inkoppling av talmeddelande (ID) i högtalare vid larm till telefon. 2 Testlarm rings till T5/T6 (Primär/Sekundär mottagare) 1 Telecare Voice support SPECIAL 12 * 6 4 m n # mn = specialfunktion (00-FFh) m n Anmärkning Radering av radioenheter med STOP knapp avstängd 36

37 Programmering av Passivlarm * 7 0 n n # nn = tid i timmar (00-99) nn = 00 (Av) (Grundinst.) Programmering av ACCESS-kod * 7 5 n n n n # nnnn = ACCESS-KOD nnnn = 1234 (Grundinst.) Kundspecifik programmering För att förhindra att kundspecifik eller grundprogrammering försvinner vid en grundinställning kan följande programmeras: * 7 8 n n # nn = Värde enligt tabellen på nästa sida. 37

38 Logglarm Ringsignal i högtalare Batterilarm till T5 Förlarm 30 s Svara på ink. samtal SPEC12 SPEC11 SPEC10 SPEC9 SPEC8 SPEC7 SPEC6 SPEC5 SPEC4 SPEC3 SPEC2 SPEC1 TYP nn= 00 GINA X X Alcaline batterier 01 GINA GB A X X 04 GINA AU X X 10 GLORIA NiMH batterier, Nätadapter, Syntetiskt tal, 2 IN, 1 UT 11 GLORIA GB 14 GLORIA AU 15 GLORIA DE Testlarm 7d In2=28. Passivl.=25 h. Max time missing radio =24h. Shifted Alarm Type: 56 to GRACE Centralmatning, Syntetiskt tal 4 IN, 1UT 21 GRACE GB 34 Spain special, with rechargeabl e batteries, *121# for Vitalcall Testlarm =30d X X 00 DF 10 A X X 00 D X X 00 EF X X X 00 9B 50 A X X 00 EF X X 38

39 Grundinställning av trygghetstelefon * # Grundinställning kan också göras genom att hålla nere både STOP- och SERVICEknapparna samtidigt som apparaten startas upp, d.v.s. när TILL/FRÅN-omkopplaren sätts i läge TILL. OFF ON TELE POWER i Detta raderar all kundspecifik programmering Programmering av tid * d d h h m m # dd = veckodag 00-06, 00 = måndag hh = klockslag timmar, mm = klockslag minuter, Observera att klockan i trygghetstelefonen stoppar och förlorar sina data om ON/OFF switchen ställs i OFF-läge eller om strömmen bryts utan batteribackup. Larmmottagaren bör uppdatera tiden regelbundet i samband med larm eller testlarm. Detta bör ske minst en gång per år. Omställning till sommartid sker automatiskt Programmering av datum * 8 3 yy = år mm = månad dd = dag i månaden 4 y y m m d d # Observera att klockan i trygghetstelefonen stoppar och förlorar sina data om ON/OFF brytaren ställs i OFF-läge eller om strömmen bryts utan batteribackup. Larmmottagaren bör uppdatera datum inställning regelbundet i samband med larm eller testlarm. Detta bör ske minst en gång per år. Omställning till sommartid sker automatiskt. 39

40 Programmering av tidsintervall för viss larmtyp * 8 3 * t t T T F F # 6 t t T T F F # Med denna funktion kan en larmtyp ställas att vara aktiv mellan två klockslag, TT till FF. Exempel: Om dörrlarmet bara ska vara aktiverat mellan 21 på kvällen och 7 på morgonen programmeras * # eller * #. tt = larmtyp TT = klockslag då larmet ska börja vara aktivt FF = klockslag då larmet ska sluta vara aktivt Larmtyper som inte programmerats enligt ovan är aktiva dygnet runt. Det är viktigt att tiden är riktigt inställd enligt *83ddhhmm# (se ovan) och att den regelbundet kontrolleras och uppdateras Inspelning av tal för larmtyp * 8 7 t t # Funktionen används då man vill ändra en förinspelad larmtyp. Ring upp trygghetstelefonen t.ex. med en telefon och svara med larmknapp eller ALARM. Ställ trygghetstelefonen i programmeringsmode genom *9 aaaa# (aaaa=acesskod). Starta inspelning med *87tt# (tt=larmtyp). Tala i trygghetstelefonens mikrofon på ca cm avstånd efter tonsignalen. Upprepa tills resultatet är bra. Observera att tidigare förinspelat tal raderas. Tal för ID spelas in enligt beskrivning i avsnitt Avsluta fjärrprogrammering * 0 0 # 40

41 7.3 Programmeringsutrustning CareTech Configuration Software Caretech Configuration Software är en programvara för programmering, talinspelning, test, logg och programuppdatering av GINA/GLORIA/GRACE med hjälp av dator. Kommunikationen med trygghetstelefonen sker via CareTech Konfigureringsinterface 4240, vilken ansluts till PC-datorns COM-port (Usb) respektive POWER-kontakten på GINA/GLORIA/GRACE. Se vidare i manualen för CareTech Configuration Software. 41

42 7.4 Programmering av radioenheter t.ex. Radiolarmknappar Programmeringen sker med CareTech s enkla inlärningsmetod för radioenheter. Om man önskar radera bort samtliga tidigare inprogrammerade radiolarmknappar kan det göras genom att trycka STOP-knappen kontinuerligt i ca 20 sekunder till kvitteringston hörs. Radering av radioenheter kan spärras med Special 12, n=1 Vid inprogrammering av radioenheter måste trygghetstelefonen först ställas i lär - läge för inprogrammering av radioenheter. Därefter aktiverar man radioenheten. Till sist godkänner man inlärningen genom att trycka på ALARM-knappen. Anslut eventuell nätadapter och telelinje före programmering. 1. Håll inne STOP-knappen i ca 4 sekunder tills den gröna POWER-lampan börjar blinka. 2. Aktivera radioenheten. Då trygghetstelefonen mottagit den specifika koden från radioenheten ges en tonsignal. 3. Acceptera inlärningen genom att trycka på ALARM. Högst 9 radioenheter kan inprogrammeras. i i OBS! Vid inprogrammering av Larmtransponder Elvis så måste aktiveringen av Elvis ske med lilla -knappen. Om man redan har programmerat in radioenheten kan ovanstående metod användas vid räckviddskontroll. Man lyssnar då på tonsignalen samtidigt som man provar att larmknappen fungerar. Man avslutar med att trycka på STOP i stället för ALARM. Radiolarmknapparna får normalt Larmtyp 10, men radiolarmknapparnas larmtyp kan ändras till larmtyp 54 med funktionen SPECIAL2, m=8. Med fjärrprogrammeringsmodulen i i-care mjukvaran, programmeringsenhet 8200 eller CareTech Configuration Software kan larmtyperna ställas valfritt. Larmtypen för den senast inprogrammerade radioenheten (med grundtyp 6A) ändras från vanlig telefon genom (tt = larmtyp): * 4 4 t t # 42

43 7.5 Trådbundna anslutningar, modularjack Det finns två modularjack på baksidan av modell GINA och tre i modellerna GLORIA och GRACE. Samtliga modeller: OFF ON TELE POWER GLORIA och GRACE har dessutom en 8-polig modularkontakt AUX OFF ON TELE POWER POWER, 4-poligt modularjack Vy: Chassiemonterad hona Pinne Beskrivning Anmärkning 1 TX Seriell kommunikation 115kB 2 AC Nätadapter, 10VAC/DC 3 AC/DC Nätadapter, 10VAC/DC 4 RX Seriell kommunikation 115kB Power kontakten används även för seriell kommunikation med CareTech Configuration Software TELE, 6-poligt modularjack Vy: Chassiemonterad hona Pinne Beskrivning Anmärkning 1 NC 2 LINE_OUT_A Utgående telefonledning A från allmänna telefonnätet 3 LINE_IN_A Inkommande telefonledning A från allmänna telefonnätet 4 LINE_IN_B Inkommande telefonledning B från allmänna telefonnätet 5 LINE_OUT_B Utgående telefonledning B från allmänna telefonnätet 6 NC Obs! Telelinjen måste hålla minst 36 V linjespänning för säker funktion 43

44 7.5.3 AUX, 8-poligt RJ45 jacki GLORIA och GRACE Vy: Chassiemonterad hona Pinne Beskrivning Anmärkning 1 IN1 Ingång 1, aktiveras med extern + (9-25)VDC 2 IN2 Ingång 2, aktiveras med extern +(9-25)VDC 3 IN3 Ingång 3, aktiveras med extern +(9-25)VDC 4 OUT2 Reläutgång (NO mot OUT1) 5 OUT1 Reläutgång (NO mot OUT2) 6 IN4 Ingång 4, aktiveras med extern +(9-25V)DC 7 DC IN Strömförsörjning (Endast GRACE) +12VDC 8 GND Jord Ingångarna kan även programmeras som NC, vilket innebär att larmaktivering sker då extern spänning till ingången upphör. Se SPECIAL7, avsnitt Utgången aktiveras ca 1s då larmmottagaren trycker på 9:an, vid inbrottslarm m.m. 7.6 Protokoll för seriell kommunikation Kommunikationsprotokollet för seriell kommunikation finns beskrivna i manualen Protokoll för seriell kommunikation med typ 4200 och beskrivning av testfunktioner och den kan rekvireras från CareTech av auktoriserade partners. 7.7 Strömförsörjning CareTech Trygghetstelefon GINA är konstruerad för att i drivas enbart med alcaline batterier, vilket ger enkel installation, hög säkerhet och liten risk för åskskador. Modell GLORIA har nätadapter typ 230/10VAC-280mA. Nätadapter är lämpligt om apparaten används mycket (mer än ca 5 min per dag), om svarsfunktionen för inkommande samtal används, eller om man vill ha längre tid än 24 månader mellan batteribyten. Även laddningsbara batterier måste dock bytas, vanligen inom högst 3 år. Se fabrikantens anvisningar. Strömförbrukning Batteri Adapter Ca 30-50uA vid anslutning till 48V telelinje ma vid taluppkoppling och ringsignal, medelvärde Ca 10mA 4 st LR6/AA 1,5V, i GINA 4 st HR6/AA 1,2 V NiMH i GLORIA (med nätadapter) 230/10VAC-280mA ingår i GLORIA Observera att strömförbrukningen ökar väsentligt om man nyttjar funktionen att svara på inkommande ringsignal med radiolarmknapp eller ALARM-knapp. Även callback funktionen ökar strömförbrukningen. 44

45 7.7.1 Laddningsbara batterier i modell GLORIA Laddningsbara batterier skall användas om trygghetstelefonen används mycket - mer än 5 minuters taluppkoppling per dag. Livslängden pga. självurladdning och åldring är inte längre för NIMH-batterier än för Alcalinebatterier. Fördelen är att NiMHbatterier kan laddas upp igen och nackdelen är att de har lägre kapacitet vilket förkortar drifttiden vid nätfel Laddningsfunktionen kräver att trygghetstelefonen är avsedd för nätadapter, d.v.s. modell GLORIA. Laddningen av batterierna (NiMH) sker automatiskt efter att låg batterispänning detekterats. Laddningsfunktionen aktiveras med SPECIAL2, m= Batterilivslängd Batterilivslängden beräknas med förutsättningen att alcaline-batterier av typen LR6/AA-2700mAh, 1,5V eller bättre används (GINA). Vidare förutsätts kontinuerlig anslutning till 48V telelinje. Batteriets teoretiska kapacitet är 2700mAh. I praktiken måste man räkna med att all kapacitet inte kan utnyttjas p.g.a. självurladdning och därför att batterilarm måste avges innan batteriet är tomt. En rimlig uppskattning av tillgänglig kapacitet är 75% av den teoretiska. Exempel 1 Tillgänglig kapacitet 0,75 x 2700 mah = 2025 mah Förbrukning i tomgång/månad 744 timmar x 0,045mA = 34mAh Förbrukning vid 5 minuter 31 dagar * (1/12) timme * 8mA = 21 mah daglig uppkoppling/månad Total månadsförbrukning 55 mah Beräknad batterilivslängd 2025mA / 55 mah/månad 37månader En säkerhetsmarginal på 50% ger en livslängd på ca 24 månader och batteribyten minst vart annat år ekommenderas, oavsett om batterilarm avgivits eftersom batteriernas kondition annars inte kan garanteras på grund av åldring. Längre intervall än tre år mellan batteribyte är olämpligt p.g.a. batteriernas åldringseffekt. Exempel 2 Med 30 minuter daglig uppkoppling blir beräknad batterilivslängd ca 13 månader (8 månader med säkerhetsmarginal 50%), i detta fall bör Gloria med nätadapter användas. Jmf. Uppladdningsbara batterier Kapaciteten hos laddningsbara batterier är ofta bara 30-40% av kapaciteten hos Alcalinebatterier. Observera att även laddningsbara batterier måste bytas p.g.a. åldring. Se fabrikantens anvisningar. i I praktiken är det inte ovanligt att apparater fungerar mer än tre år utan batteribyte. Dessa är då vanligen placerade hos kunder med låg larmfrekvens. Intervallet mellan batteribyten får dock aldrig överstiga tre år oavsett om batterilarm avgivits. Rekommenderad längsta intervall mellan batteribyte är två år. Regelbunden kontroll av hela larmkedjan från att man trycker på radiolarmknappen till att larmcentralen tar emot larmet och ett samtal kan föras är mycket viktigt. 45

46 7.8 Tunstall och Vitalcall protokoll Om trygghetstelefonen skall användas med Tunstall eller Vitalcall protokoll måste man först programmera SPECIAL4, n=2. Denna inställning gör att trygghetstelefonen fungerar med både CareTech, Tunstall och Vitalcall protokoll. Valet av protokoll sker autotomatiskt då kontakt med larmcentralen upprättas i samband med larm. Man bör observera att alla delar av Tunstalls och Vitalcalls protokoll inte finns med och att det därför är viktigt att prova funktionerna. För att fjärrprogrammering med Tunstall protokoll skall fungera vid uppringning till trygghetstelefonen måste man programmera SPECIAL3, m=1. Apparaten förutsätter då alltid Tunstall protokoll. Trygghetstelefonen har många parametrar som måste programmeras med CareTech protokoll. Därför kan man få apparaten att tillfälligt gå över till CareTech protokoll genom att slå 88 vid taluppkoppling i samband med programmering från vanlig telefon. Handprogrammeringsenhet 8200, fjärrprogrammeringsprogrammet i-care gör detta automatiskt. Vitalcall protokoll har annan beräkning av checksumma än Tunstall vid sändning av batterilarm. För att få en korrekt sändning till mottagare av Vitalcall-typ måste man programmera *121#, som ger produkt ID 781 vid larm. Grundvärdet är *120#, som samtidigt ger taluppkoppling mot Tunstall mottagare utan krav på talväxling, (C*). Produkt ID blir då 400. Prova alltid funktionen t.ex. genom att tillfälligt programmera om trygghetstelefonens larmknapp till typ 16 och 17. Fjärrprogrammering i Tunstall-mode kan göras i samband med larm till en larmcentral med Tunstall protokoll eller vid uppringning av trygghetstelefonen från en Tunstall central Programmering i Tunstall mode (Only for the English manual) Tunstall CareTech Description parameter 00 T1 Telephone no.1 01 T2 Telephone no.2 02 C1 Alarm code 1 07 T3 Telephone no.3 08 T4 Telephone no.4 09 T5 Telephone no.5 10 T6 Telephone no.6 11 Special Options number according to Tunstall. See Tunstall programming tree. 18 Special No. of dial attempts and pre-alarm 1 according to Tunstall. 1 The pre-alarm in the CareTech is 0, 10 or 30 seconds depending on the selection of 0 7, 8 15 or 16 or above seconds when using the Tunstall protocol. i NOTE! Only the above-presented parameters can be programmed. Attempts to program other parameters will lead to a non-response from CareTech typ

47 7.8.2 Tunstall programming tree Inactivity Monitoring? Yes No Inactivity Period? 12 h 24 h Line Disconnect Warning? Yes No Yes No Yes No Assurance Tone? Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Power Fail? Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Options Number Tillbehör Radiolarmknapp Erik och Larmtransponder Elvis Kan bäras som hängsmycke runt halsen, som armband eller med clip. Dessutom finns ett Easy press tillbehör. Användningsområdet är t.ex. trygghetslarm eller överfallslarm. Lysdiod som indikerar sändning och batteristatus. Litiumbatteri för lång livslängd. Tätningsring som gör radiolarmknappen vattensäker. Varje knapp är individuellt kodad. Två tryckknappar som är med programmerbar funktion, t.ex. trygghetslarm, överfallslarm, personalknapp, inbrottslarm TILL/FRÅN. Möjlighet till automatisk batteriövervakning, larm vid låg batterinivå till larmcentralen. Larmtransponder ELVIS har inbyggd mottagare för RFID, som används för att lokalisera den som larmar eller för att larma automatiskt då knappen passerar ett visst område. De dörrar eller passager som ska övervakas måste förses med CareTech RFID fyr GUSTAV. Strömförsörjning: 1 st Litiumbatteri typ CR2430 ERIK finns också som personalknapp för i-care redovisning. 47

48 M-Box 5200 m-box 5200 kan fungera som dörrlarm, repeater, radiomottagare, radiosändare mm. Nemo Nemo kan fungera som fristående rörelsedetektor vid sänglarms applikationer, inaktivitetssensor för passivlarm och närvarosensor. Rökvarnare A Rökvarnare med inbygg radiosändare typ Transmitter 951P Nätadapter 230/10VAC-280mA Nätadapter för CareTech GLORIA. 48

49 9 Tekniska data Trygghetstelefon CareTech typ 4200 finns med olika bestyckningsalternativ. Dessa marknadsförs med produktnamnen GINA, GLORIA och GRACE. Dimensioner: Strömförsörjning: Batteri: Batterilivslängd: Ingångar: Utgång: Kommunikation: Larmmottagare Protokoll Radiofrekvens: Radiomottagarklass: 3* Antal radiosändare: 121 x 214 x 36mm (LxBxH) GINA: Via telefonlinje samt inbyggda batterier GLORIA: Via 10 VAC nätadapter GRACE: 12 VDC central strömförsörjning GINA: 4 x 1,5V Alkaline LR6/AA GLORIA: 4 x 1,2V NiMH LR6/AA GINA: Upp till 2 år GLORIA: Upp till 2 dygn GLORIA: 2 st optoisolerade GRACE: 4st optoisolerade Reläutgång, potentialfri slutning, max 2A Analog telefonlinje Upp till 6 larmmottagare kan programmeras. Max 16 siffror i telefonnumret och 12 siffror i larmkoden. CareTech, Tele Larm AttendoTT90, Antenna, vanlig telefon, Vitalcall, vissa Tunstall. 868,35 MHz Upp till 9 st Utrustningsklass Klass 1 radioutrustning Miljö Produkten är avsedd för inomhusbruk i normal boendemiljö Temperatur: Fukt: Miljöklass: 1 Drifttemperatur +5 till +35ºC 0 till 75% relativ fuktighet (icke kondenserande) * Högre klassificering är inte relevant för denna typ av bredbandig mottagare. En lägre klassificering kan, men inte nödvändigtvis, innebära att man måste ta större hänsyn till risk för radiostörningar. Radiomottagardata: Average usable sensitivity: - 100dBm, Spurios response rejection: -80dB, Blocking or desensiation: 23,3dB at 1MHz, Max usable sensitivity: N/A, Co-channel rejection: N/A 49

50 Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC. Fullständig försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande adress: CareTech AB, Box 10030, SE Kalix. 10 MILJÖINFORMATION Denna produkt uppfyller kraven i EU-direktiven, 2002/96/EC (WEEE) och 2006/66/EG. Dessa direktiv reglerar producentansvaret för elektrisk utrustning och batterier med syftet att öka återvinningen och minimera avfall. Produkten är märkt med den överkryssade soptunnan som anger att den omfattas av EU-direktivet och skall lämnas in för återvinning. Produkten får, utan avgift, lämnas till en återvinningscentral som CareTech eller er leverantör är ansluten till, direkt eller via ett retursystem. För detaljerad instruktion, kontakta er leverantör eller besök vår hemsida, OBS! denna information gäller medlemsländer i EU. För övriga länder, kontrollera lokal lagstiftning eller kontakta er leverantör. Producerad i enlighet med EU-direktivet 2002/95/EC (RoHS). Materialen i larmknappens arm- och halsband uppfyller kraven för Trygg Textil, Öko-Tex standard

51 51

52 Box KALIX SWEDEN TEL +46-(0) FAX +46-(0)

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Trygghetstelefon 10. Användarhandbok

Trygghetstelefon 10. Användarhandbok Trygghetstelefon 10 sv Användarhandbok Trygghetstelefon 10 sv 3 Innehållsförteckning 1 Identifiering 5 1.1 Dokument 5 1.2 Kundtjänstadresser 6 2 Presentation 7 2.1 Allmän beskrivning 7 2.2 Innehåll grundpaket

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

Underlag för upphandling av Trygghetslarm

Underlag för upphandling av Trygghetslarm Underlag för upphandling av Trygghetslarm Dokumentet är ett kravdokument för upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende. Underlaget för dokumentet är intervjuer av personer inom kommunerna, intervjuer

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Version Firmware: 3.1x SV SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com. N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

TYP 1110 350/88 1120 CSD

TYP 1110 350/88 1120 CSD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TY 1110 och 1120 Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. 350/88 M A D E I N S W E D E N CSD 88-10-28 CARGARD 1110 och 1120 är ett mikrodator-baserat billarm av senaste

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-11/16

Installatörs- och användarhandbok DI-623-11/16 Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-11/16 . Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han på direktknappen med ditt namn på. Därefter ringer Din telefon. Under samtalet

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 VAG-COM Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 Originalet till denna manual (på engelska) kan ses här online: http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/ Copyright

Läs mer

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 Felströmsövervakningssystem (GFM) för jordade elektriska system med 8/16/32/64 mätpunkter Användarhandbok v2.00 (svenska rev.1d) Superintend VRE-08/16/32/64 användarhandbok

Läs mer

LK Rumsreglering ICS-RF1

LK Rumsreglering ICS-RF1 Monteringsanvisningar LK Rumsreglering ICS-RF1 LK Rumsreglering ICS-RF1 Utförande LK Rumsr eglering ICS-RF1 är ett trådlöst r eglersystem avsett för LK Golvvärme. Systemet är avsett för mindr e ytor som

Läs mer

Bluetooth Handsfree-enhet

Bluetooth Handsfree-enhet Bluetooth Handsfree-enhet A. Produktbeskrivning SUPERTOOTH BUDDY är en Bluetooth handsfree-enhet för mobiltelefoni. Den har utvecklats för enkel handsfree-hantering och överlägsen prestation. Glöm inte:

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installationsmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installatörsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...4 SPECIFIKATIONER...4 1 Funktionell...4 2 Trådlös...5 3

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410

Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Bruksanvisning ER-A410 ER-A420 L73BR-ERA410 Innehåll SHARP ER-A410/420 Allmänt... 1 För din säkerhet... 1 Tangentbordet... 2 Huvudlås och nycklar... 2 Huvudlåsets nycklar... 3 Kassörfunktion... 3 Kassalåda...

Läs mer

Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer