Trygghetstelefon 10. Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetstelefon 10. Användarhandbok"

Transkript

1 Trygghetstelefon 10 sv Användarhandbok

2

3 Trygghetstelefon 10 sv 3 Innehållsförteckning 1 Identifiering Dokument Kundtjänstadresser 6 2 Presentation Allmän beskrivning Innehåll grundpaket Trygghetstelefon 10 översikt Radiolarmknapp översikt LED-lampa 8 3 Larmmottagning med telefon 9 4 Test och Programmering av radioenhet Starta Räckviddstest Installera radioenhet Radera alla radioenheter Avsluta 10 5 Installation 11 6 Funktion Att starta ett larm Att avbryta ett larm Övervakning av telefonlinje och radio Strömavbrott Röklarm & Nödlarm Batterifel i radiolarmknapp Övrigt SERVICE och STOP-knapp Serviceanrop Närvaromarkering Hemma/Borta 13 7 Bilaga EG-försäkran om överensstämmelse 14 Bosch Security Systems Användarhandbok d v

4 4 sv Trygghetstelefon d v Användarhandbok Bosch Security Systems

5 Trygghetstelefon 10 Identifiering sv 5 1 Identifiering 1.1 Dokument Namn Nr Användarhandbok d Fig. 1.1 Dokumentnr Version Beskrivning v Första utgåvan Fig. 1.2 Versionhantering Bosch Security Systems Användarhandbok d v

6 6 sv Identifiering Trygghetstelefon Kundtjänstadresser TeleAlarm SA Bosch Group Rue du Pont 23 CH-2300 La Chaux-de-Fonds Schweiz Telefon: Bosch Security Systems BV Postbus JB Eindhoven Nederländerna Telefon: Bosch Security Systems France Atlantic , avenue du Général de Gaulle F Clamart Frankrike Telefon: +33 (0) Bosch Security Systems nv/sa Torkonjestraat 21F B-8510 Marke Belgien Telefon: +32 (0) Bosch Sicherheitssysteme GmbH Haus-ServiceRuf Ingersheimer Straße 16 D Stuttgart Tyskland Telefon: Bosch Security Systems AB Vestagatan Göteborg Sverige Telefon: +46 (0) Bosch Security Systems Ltd Broadwater Park North Orbital Road Denham UB9 5HN Storbritannien Telefon: d v Användarhandbok Bosch Security Systems

7 Trygghetstelefon 10 Presentation sv 7 2 Presentation 2.1 Allmän beskrivning Med Boschs Trygghetstelefon 10 har du dygnet runt möjlighet att kontakta en larmmottagare om en nödsituation skulle uppstå. Vid larm ringer Trygghetstelefonen upp de förprogrammerade larmmottagarna och meddelar automatiskt vem som larmat och varför. Vid trygghetslarm fås en talförbindelse där du direkt kan tala med personal vid larmmottagaren. Funktion och batterinivå för radiolarmknapp kan om så önskas automatiskt övervakas av Trygghetstelefonen. 2.2 Innehåll grundpaket Trygghetstelefon 10 Radiolarmknapp Nätadapter Telefonplugg Användarhandbok 2.3 Trygghetstelefon 10 översikt Högtalare 2. LED lampa 3. SERVICE knapp 4. STOP knapp 5. Mikrofon 6. ALARM knapp Bosch Security Systems Användarhandbok d v

8 8 sv Presentation Trygghetstelefon Radiolarmknapp översikt Larmknapp 2. LED lampa Din radiolarmknapp är en trådlös larm-sändare med vilken du kan starta ett larm. När radiolarmknappen trycks in så meddelar den automatiskt trygghetstelefonen att ringa upp en larmmottagare. Den är liten och lätt och kan bäras antingen runt armen eller halsen. Du bör alltid bära den på dig när du är hemma eller placera den nära din säng på natten. 2.5 LED-lampa Din Trygghetstelefon har en LED lampa som visar status enl. nedan: Status Normalläge Larm Talförbindelse öppen Strömavbrott Batterifel Strömavbrott + Batterifel Batterifel radiosändare Linjefel Ej programmerad Test & Programmeringsläge Aktivitetskontroll från Närvaromarkering LED Grön Röd blink - snabb Röd Grön blink - kort Röd / Grön blink - kort Röd blink - kort Röd blink - kort Röd blink - långsam Röd / Grön blink - långsam Röd / Grön blink - snabb Grön blink - långsam Grön blink - snabb d v Användarhandbok Bosch Security Systems

9 Trygghetstelefon 10 Larmmottagning med telefon sv 9 3 Larmmottagning med telefon De flesta larmen skickas direkt till en larmcentral. Detta är normalt det säkraste sättet eftersom en larmcentral är i drift dygnet runt. Men det är även möjligt att skicka larmen till ex. en anhörig. För att ta emot larm behövs bara en vanlig tonvals-telefon (med * och # knappar). Gör på följande sätt: 1 När du svarar hör du ett pip från Trygghetstelefonen varannan sekund. Ta emot larmet genom att trycka [4] på din telefon. 2A Vid trygghetslarm kopplas en tal-förbindelse upp och du kan tala med den nödställde. Styr talriktningen genom att trycka på [7] för att lyssna och [8] för att tala (om Trygghetstelefonen är utrustad med duplexenhet sköts detta automatiskt). Trygghetstelefonen avslutar automatiskt samtalet 3 minuter efter senaste knapptryckning, nytt tryck på [4] förlänger samtalstiden med 3 minuter. 2B Vid larm utan talförbindelse meddelar Trygghetstelefonen larmorsak med ett antal pip (se nedan). Antal pip Larmorsak 1 Radiobatteri 2 Centralbatteri 4 Strömavbrott 5 Ström åter 3 Om du vill styra Trygghetstelefonens utgång (tillval), trycker du [9]. 4 Avsluta med att trycka [0] och lägg därefter på luren. Bosch Security Systems Användarhandbok d v

10 10 sv Test och Programmering av radioenhet Trygghetstelefon 10 4 Test och Programmering av radioenhet Din trygghetstelefon har en inbyggd funktion där du kan kontrollera räck-vidden för en radioenhet, ex. din radiolarmknapp, utan att starta ett larm. Du kan även installera nya radioenheter och ta bort gamla, ex. vid byte av radiolarm-knapp. Din Trygghetstelefon har plats för fyra radioenheter med följande grundfunktion (om andra funktioner önskas kontakta din leverantör): 1. Trygghetslarm 2. Trygghetslarm 3. Nödlarm 4. Röklarm (tillval) Gör enligt följande. 4.1 Starta Hålla inne STOP knappen samtidigt som strömbrytaren slås till (från OFF till ON). Trygghetstelefonen är nu i test- och programmeringsläge, LED lampan blinkar omväxlande röd och grön.välj nu alternativ Räckviddstest, Installera radioenhet och Radera alla radioenheter. 4.2 Räckviddstest Gå runt i lägenheten och tryck på din radiolarmknapp. När Trygghetstelefonen känner igen radiosignalen från din radiolarmknapp piper den. Kontrollera att täckningsområdet är acceptabelt. 4.3 Installera radioenhet 1. Välj vilken radioenhet som skall installeras genom att trycka på ALARM knappen 1-4 gånger. Trygghetstelefonen markerar vald enhet med 1-4 pip. 2. Tryck på radioenheten, ex. din radio-larmknapp. Om Trygghetstelefonen accepterar den nya radioenheten blir LED lampan grön och Trygghetstelefonen piper kontinuerligt. (Om LED lampan blir röd är radioenheten installerad på annan plats). 3. Acceptera installationen genom att trycka på ALARM knappen. 4.4 Radera alla radioenheter 1. Tryck in ALARM knappen i mer än 3 sekunder. LED lampan blir grön och ett kontinuerligt pip startar. 2. Acceptera raderingen genom att åter trycka på ALARM knappen. 4.5 Avsluta Avsluta och återgå till normal-läge genom att trycka på STOP knappen. LED lampan ska åter lysa grön. i VIKTIGT! Efter en installation bör du alltid prova starta ett larm med den nya radioenheten d v Användarhandbok Bosch Security Systems

11 Trygghetstelefon 10 Installation sv 11 5 Installation 1. Ingen programmering av Trygghetstelefonen behövs, det har din leverantör redan gjort. Placera Trygghetstelefonen i närheten av ett vägguttag och ett telefonjack (den bör anslutas till ditt första telefonjack). Den kan ligga på ett bord eller monteras hängande på en vägg (skruvavstånd 135mm). OFF ON POWER TELE AUX 2. Anslut Trygghetstelefonens teleplugg direkt till telejacket och koppla in dess kabel till uttaget märkt TELE på Trygghetstelefonens baksida. Anslut därefter telefonens teleplugg bakom Trygghets-telefonens teleplugg (se bild). 3. Sätt nätadaptern i ett vanligt vägguttag och koppla in dess kabel till uttaget märkt POWER på Trygghetstelefonens baksida. 4. När Trygghetstelefonen lämnar fabriken är den inställd för tonval (1). Om din telefonanslutning kräver impulsering (2) måste detta ställas in. Valet sker med en omkopplare som finns under batteri-luckan på Trygghetstelefonens undersida. (OBS detta val gäller inte i Sverige och Danmark där omkopplaren alltid ska vara i läge (1)). 5. Se till att antennen på Trygghetstelefonens baksida hänger fritt (finns ej på alla modeller) och att ingenting täcker mikrofonen på Trygghetstelefonens framsida Slå på strömbrytaren (ON) på Trygghetstelefonens baksida (den skall ALLTID vara avslagen (OFF) då Trygghetstelefonen inte används). Trygghetstelefonen är nu klar att användas. LED lampan skall vara grön. 7. Gör ett provlarm genom att trycka på din radio-larmknapp. Om du inte får kontakt med en larm-mottagare, kontakta omedelbart din leverantör. Bosch Security Systems Användarhandbok d v

12 12 sv Funktion Trygghetstelefon 10 6 Funktion 6.1 Att starta ett larm Ett trygghetslarm startas genom att trycka på den röda ALARM knappen på Trygghetstelefonen eller genom att trycka på radiolarmknappen. Vid larm blinkar LED lampan röd sam-tidigt som Trygghetstelefonen piper. Efter en förlarmstid på 10 sekunder ringer Trygghetstelefonen upp en larm-mottagare. När larmmottagaren svarar övergår LED lampan till att lysa röd och du kan prata med ansvarig personal. Förklara ditt ärende och personalen hjälper dig. När personalen vid larmmottagaren har hanterat ditt larm återgår din Trygghets-telefon till normalläge, LED lampan lyser grön. Om Trygghetstelefonen har misslyckats med att kontakta larmmottagaren försöker den automatiskt igen tills dess att den lyckas. Om din vanliga telefon används när ett larm startar kommer telefonen automatiskt att kopplas bort och larmet får förtur (gäller endast om din Trygghetstelefon ligger före din vanliga telefon). 6.2 Att avbryta ett larm Om du av misstag har startat ett larm kan detta avbrytas genom att trycka på STOP knappen. Vissa automatiska larm kan inte avbrytas, ex. batterilarm. 6.3 Övervakning av telefonlinje och radio Din Trygghetstelefon kontrollerar automatiskt telefonlinjen. Om fel uppstår på telefonlinjen ger Trygghetstelefonen ifrån sig ett varningspip varannan sekund och LED lampan blinkar långsamt röd tills felet åtgärdats. Varningsljudet kan tystas genom att trycka på STOP knappen. Radiolarmknappen kan också övervakas m a p både funktion och batterinivå. När funktionen är aktiverad skickas automatiskt ett larm till vald larm-mottagare om kommunikation upphör eller om batterinivån I radiolarmknappen är för låg. 6.4 Strömavbrott Om strömavbrott inträffar kopplas automatiskt ett batteri in och din Trygghetstelefon fortsätter att fungera i upp till 5 dagar. När strömavbrott inträffar piper Trygghetstelefonen kontinuerligt i 10 sekunder och LED lampan börjar blinka röd (kort). Vid strömavbrott som varar längre än en timme skickas ett larm som säger att strömmen är borta. Om detta skett skickas även ett meddelande när strömmen är tillbaka. När cirka 20% av batteriet återstår skickas ett larm att batteriet är svagt. När strömmen återvänder laddas batteriet automatiskt upp. Efter ett långt ström-avbrott tar det ca. 1 dygn innan batteriet är fulladdat d v Användarhandbok Bosch Security Systems

13 Trygghetstelefon 10 Funktion sv Röklarm & Nödlarm Din Trygghetstelefon kan även kompletteras med ett trådlöst röklarm (radioenhet 4). För ytterligare information, kontakta din leverantör. Din radiolarmknapp kan även fungera som nödlarm (radioenhet 3). Nödlarm innebär att Trygghetstelefonen är helt tyst vid larm och larmmottagaren kan endast lyssna på vad som händer vid Trygghetstelefonen. 6.6 Batterifel i radiolarmknapp Batteriet i din radiolarmknapp kontrolleras vid varje tryck på larm knappen eller automatiskt 1 gång/dygn. När du trycker på radiolarmknappen ska dess LED lampa lysa med ett fast sken. Om batteriet är svagt blinkar LED lampan samtidigt som din larmmottagare får ett meddelande om att batteriet behöver bytas. Om automatisk övervakning aktiverats skickas ett larm när batteriet är dåligt. Om ingenting händer när du trycker på radiolarmknappen måste du starta larmet med Trygghetstelefonens ALARM knapp. Du måste i detta fall snarast kontakta din leverantör så att du får en ny radioknapp. 6.7 Övrigt Din Trygghetstelefon kan även hantera funktioner som testlarm, aktivitetskontroll och närvaromarkering. Den kan även som tillval utrustats med IO-kort för trådanslutna larm, ex. sänglarm. De nämnda funktionerna är bara ett urval av de funktioner som din Trygghetstelefon är utrustad med. För ytterligare information, kontakta din leverantör. 6.8 SERVICE och STOP-knapp I grundutförande är STOP den gröna och SERVICE den gula knappen. Funktionen på dessa kan genom programmering förändras. Beroende på inställningar i Trygghetstelefonen kan SERVICE knappen utföra olika funktioner Serviceanrop Används för att ringa upp ett servicesamtal. Detta fungerar som ett högtalande telefonsamtal till ett särskilt valt nummer Närvaromarkering Används för att indikera ankomst av vårdpersonal Hemma/Borta Slår till och från funktionen passivlarm. Bosch Security Systems Användarhandbok d v

14 14 sv Bilaga Trygghetstelefon 10 7 Bilaga 7.1 EG-försäkran om överensstämmelse d v Användarhandbok Bosch Security Systems

15 Trygghetstelefon 10 Bilaga sv 15 Bosch Security Systems Användarhandbok d v

16 16 sv Bilaga Trygghetstelefon 10 EC Declaration of Conformity We, TeleAlarm SA, Rue du Nord 176, 2300 La Chaux-de-Fonds, Switzerland, hereby declare under our sole responsibility that the product(s): Name: Model(s): Product description(s): TeleAlarm S37 Radio button (social alarm wireless trigger) to which this declaration relates, is (are) in conformity with the essential requirements of the Directives R&TTE 1999/5/EC, LVD 73/23/EEC, EMC 89/336/EEC, and the following Standards and other Normative Documents: EN :2001 / A11:2004 EN 55022:1998 / A1:2000 / A2:2003 ETS :2000 ETS :2000 EN :1995 / A1:1998 / A2:2001 EN :1996 / A1:1998 / A2:2001 EN :2001 La Chaux-de-Fonds, December 12 th, Ludovic Stauffer Chief Technical Officer Pierre-Alain Nicati Chief Executive Officer d v Användarhandbok Bosch Security Systems

17

18 TeleAlarm SA Bosch Group Rue du Pont 23 CH-2300 La Chaux-de-Fonds Switzerland Phone Fax Bosch Security Systems France Atlantic , avenue du Général de Gaulle F Clamart France Phone + 33 (0) (0, 15 TTC/Min) Fax + 33 (0) (0, 12 TTC/Min) Bosch Sicherheitssysteme GmbH Haus-ServiceRuf Ingersheimer Straße 16 D Stuttgart Germany Phone *) Fax *)0,14 pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom Bosch Security Systems Ltd Broadwater Park North Orbital Road Denham UB9 5HN United Kingdom Phone Fax Bosch Security Systems BV Postbus NL-5600 JB Eindhoven Netherlands Phone Fax Bosch Security Systems nv/sa Torkonjestraat 21F B-8510 Marke Belgium Phone +32 (0) Fax +32 (0) Bosch Security Systems AB Vestagatan 2 SE Göteborg Sweden Phone +46 (0) Fax +46 (0)

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem!

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Höghastighetsmodem Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CL-164 V1.2 . Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CL-164 CL-164 består av knappsats KP-513 samt kontrollenheten CC-434. Kontrollenheten har två reläer som

Läs mer

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE VID-TRANS12KN 2.4GHz AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE ANVÄNDARMANUAL SVENSKA Viktiga säkerhetsföreskrifter: Denna utrustning genererar och använder radiofrekvensenergi och om den inte installeras

Läs mer

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installationsmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installatörsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...4 SPECIFIKATIONER...4 1 Funktionell...4 2 Trådlös...5 3

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Onyx. Trådlöst högtalarsystem med uppladdningsbart batteri. Bruksanvisning

Onyx. Trådlöst högtalarsystem med uppladdningsbart batteri. Bruksanvisning Trådlöst högtalarsystem med uppladdningsbart batteri Bruksanvisning Innehållsförteckning INTRODUKTION 3 BESKRIVNING OCH FUNKTIONER 3 DESIGN OCH PRESTANDA 3 TRÅDLÖS ANSLUTNING 3 INKLUDERAT 3 REGLAGE OCH

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

MER INFORMATION. Voyager PRO+ Bluetooth -headset

MER INFORMATION. Voyager PRO+ Bluetooth -headset MER INFORMATION Voyager PRO+ Bluetooth -headset TA EN ORDENTLIG TITT SAMTALSKNAPP Besvara ett samtal eller avsluta det (1 tryckning) Återuppringning (2 tryckningar) Aktivera telefonens röstuppringningsfunktion

Läs mer

Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer. [Ange dokumentets. rubrik]

Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer. [Ange dokumentets. rubrik] 1 Viktiga uppdateringar i denna version 1.0.2. Verkställighet av Öppenvård generellt avtal s. 20-23 Avsluta ärende s. 56 Version 1.0.0 2012-03-25 IFO Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT SV/ BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion 1 Medföljande tillbehör 2 Viktig säkerhetsinformation 3 Ovansida och knappreglage 5 Undersida och knappreglage 6 Ovan-, undersida och knappreglage

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Bosch Care Solutions Skydd och säkerhet för ett bättre liv

Bosch Care Solutions Skydd och säkerhet för ett bättre liv Bosch Care Solutions Skydd och säkerhet för ett bättre liv 2 En lång tradition av omsorg Det som definierar Bosch Group mer än något annat är att vi bryr oss. Vi levererar förstklassiga produkter och lösningar

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter CARENDO Bruksanvisning och skötselföreskrifter 04.CC.01/6SE Oktober 2007 ARJO Hospital Equipment AB 2007 ARJO-produkterna är patenterade eller patentsökta. Patentinformationen kan på begäran erhållas från

Läs mer

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1 Produkthandbok Innehållsförteckning Komma igång... 1 Innehåll... 1 Hur du sätter på dig din Flex... 1 Välja armband... 1 Ta av spännet... 1 Knäppa fast spännet... 2 Sätt i trackern... 2 Hur du låser armbandet...

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Version 1.0-2014-03-28 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. EkoTreat fosforfällningsenhet för stora

Läs mer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Officejet 4630 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor...

Läs mer