Wilma Larmmottagningsprogram. Bruksanvisning för larmoperatörer Version 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wilma Larmmottagningsprogram. Bruksanvisning för larmoperatörer Version 2"

Transkript

1 Wilma Larmmottagningsprogram Bruksanvisning för larmoperatörer Version 2

2 Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation. Seagate Crystal Reports är ett varumärke som tillhör Seagate Software Inc. Andra produkter nämnda i denna manual är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör sina respektive innehavare. Installation av WILMA larmmottagningsprogram ska utföras av behörig tekniker. För att arbeta med WILMA larmmottagningsprogram bör man ha genomgått utbildning i Tunstalls regi. WILMA version 2 Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008

3 Innehåll Den här bruksanvisningen... 7 Förklaringar, förtydliganden och varningstexter...7 Bra att veta!...7 Allmänt om larmmottagning... 8 Vad är en larmmottagare?...8 Vad händer när man larmar från en trygghetstelefon?...9 Benämningar...9 Allmänna...9 Typer av larm...10 Larmmottagning...10 Allmänt om Windows Vad är Windows?...11 Benämningar...11 Allmänt om WILMA Förklaring av WILMA s allmänna delar...12 Fönster...12 Dialogrutor...12 Flikar...12 Menyer...12 Snabbval...12 Ikoner...13 Hanteringsknappar...13 Larmhantering, beskrivning av knapparnas funktion...14 Manöver Dubbelriktat tal Höj volym på Caresse Sänk volym på Caresse Supervolym på Supervolym av Längre DTMF toner Fjärrprogrammering Tidigare larm Skriv ut Förhandsgranska Nedkoppling Start/Avslut i WILMA...15 Starta...15 Byte av operatör...15 Art. No. 64HSE035T /

4 Avsluta...15 Start/Avslut i WILMA...16 Starta...16 Byte av operatör...16 Avsluta...16 Hantering vid larm I väntan på larm...17 Ett nytt larm kommer in (Inkommande)...18 Hantering av påbörjade larm (Ej avslutade larm)...18 Förklaring av larmbilden...19 Förklaring av larmhanteringsknappar...19 Detaljerad information...20 Allmänt Väg Hälso Relation Händelse Larmtyp Nummer att ringa upp Registrering av larmhändelser...22 Larmhanteringslista...22 Knappar Listrutor Parkera, Lägga undan eller Avsluta larm...23 Parkera larm...23 Lägg undan larm...23 Avsluta larm...23 Uppföljning/Kontroll av tidigare larm Larmjournal...24 Larmjournal...24 Larmdetaljer...25 Knappar...25 Kundinformation...25 Apparatinformation...26 Larmhantering...26 Manuella larm Tekniska larm...27 Icke-tekniska larm...27 Skapa manuellt larm...27 Kundhantering Kundgrupper...28 Personer...28 Organisationer Art. No. 64HSE035T /

5 Personal...28 Kundtyper...28 Registrering...28 Att lägga till en kund...29 Snabbval person Person...30 Adresser...31 Relationer...33 Användare...34 Hälsoinformation...35 Apparat...36 Apparathantering Lägga till en ny apparat...37 Apparat...38 Apparat Status Ägare Testlarm Larmhantering Ägarbyte...40 Användare...41 Adress...42 Destination...43 Testlarm...44 Koppla kund till apparat...45 Byte av apparat...45 Behörigheter Behörighetsnivåer/Signatur...47 Byte av operatör...47 Tekniska larm Larmtyper...48 Lista av vanliga larmtyper...48 Larmtyper med automatisk övervakning...49 Testlarm...49 Hemma/Borta...50 Närvaro...51 Apparatfel...52 Batteristatus...52 Strömbortfall...53 Art. No. 64HSE035T /

6 6 Art. No. 64HSE035T /

7 Den här bruksanvisningen Den här bruksanvisningen är främst avsedd för personer som arbetar med larmmottagning, larmoperatörer, men kan även läsas av administrativ personal och tekniker. Förklaringar, förtydliganden och varningstexter För att göra budskapet i texten tydligare använder vi oss av förklaringar, förtydliganden och varningstexter. Förklaringar och förtydliganden används för att ge klarhet när det gäller t.ex. fackspråk. Som rubrik för dessa använder vi OBSER- VERA. När det står VARNING som rubrik är det extra viktigt att stycket läses och att instruktionerna följs. Om textinnehållet i varningstexten ignoreras kan det vara förenat med stor risk. I marginalen syns ett varningstecken när vi vill att du som läsare ska uppmärksamma något. Bra att veta! Ev. skillnader mellan din programvara och bruksanvisning kan i vissa fall förekomma. För mer information om de senaste ev. gjorda ändringar i programvaran, läs filen "readme.txt" som finns under startmenyn där er version av WILMA installerats. Art. No. 64HSE035T /

8 Allmänt om larmmottagning Vad är en larmmottagare? Larmmottagningsprogrammet WILMA är utvecklat för att smidigt och säkert hantera larm från trygghetstelefoner och internsystem utvecklade av Tunstall. WILMA fungerar så att det inkommande larmet registreras i en journal och presenteras sedan på skärmen för operatören eller skickas till någon annan mottagare. Om larmet är av typen "högtalande" kan samtal föras mellan den larmande och operatören. I WILMA kan man även få statistik över inkomna larm. Programmet är utvecklat för och fungerar endast i Windows NT 4.0 miljö på en persondator med Intel processor eller kompatibel sådan. En larmmottagare är en utrustning som kan ta emot larm från trygghetstelefoner som finns ute hos kunder (servicehus eller privatpersoner). För att detta ska fungera krävs att det finns en dator med en s.k. linjeenhet ansluten. Linjeenheten, som levereras av Tunstall AB, gör så att dator/ program tolkar den trygghetstelefon som ringer in och larmar. Man kan säga att det är en koppling mellan dator/program och trygghetstelefonen ute hos kunden. Linjeenhet, talstyrningsenhet, telefonlur, dator och skärm. 8 Art. No. 64HSE035T /

9 Vad händer när man larmar från en trygghetstelefon? Nedanstående är en allmän beskrivning av ett larm. Larm behöver inte nödvändigtvis presenteras för en operatör utan kan även skickas till personsökare eller lagras direkt i ett register. Användaren trycker på larmknappen eller aktiverar larmet på annat sätt. Det aktiverade larmet rings ut via den vanliga telefonledningen. Linjeenheten besvarar det inkommande larmet och meddelar dator och programvara att ett larm inkommit. Programvaran kontrollerar det inkomna larmet genom att fråga Linjeenheten. Programvaran får vetskap om vem larmet kommer ifrån och vilken typ av larm det är. Programvaran presenterar larmet för operatören. Operatören hanterar det inkomna larmet som presenteras på skärmen och upprättar talförbindelse med användaren. Efter samtalet kopplar operatören ner larmet och avslutar hanteringen. Hur larmen hanteras av systemet styrs av de inställningar som görs i programmet vid installationen samt vilken typ av utrustning som finns ansluten. Benämningar Benämningar som används inom området trygghetstelefoni: Allmänna Trygghetstelefon Larmknapp Fast larmknapp Bärbar larmknapp Användare Larmoperatör Med hjälp av denna apparat kan användaren från hemanhörig eller granne. Aktiveras genom att man trycker met skicka larm till en larmcentral, på en larmknapp. Den knapp man använder sig av när man vill larma. Sitter på trygghetstelefonen. Samma funktion som larmknapp. Är en monteringsbar larmknapp som man t.ex. kan sätta ovanför sängen. Knapp som man använder sig av när man vill larma. Kan bäras runt handleden som en klocka, runt halsen eller i ett s.k. clips som man kan klämma fast på t.ex. skjortan Den person som har en trygghetstelefon och en larmknapp. Den som arbetar på larmcentralen och tar emot larmen från trygghetstelefonen. Art. No. 64HSE035T /

10 Larmmottagare Linjeenhet Telefonlur Den utrustning som tar emot larmen från trygghetstelefonen. T.ex. WILMA Består av linjeenhet, telefonlur och talstyrnings-enhet. Är en koppling mellan trygghetstelefonen och dator/ larmmottagningsprogram. Används för att tala med den som larmat. Typer av larm Taluppkopplade larm Trygghetslarm Hemma/Borta larm Ankom/Lämnat larm Apparatfelslarm Tekniska larm Testlarm Batterilarm Larm från trygghetstelefonen. Den som larmat kan prata med larmoperatören. Larm från trygghetstelefon eller lägenhetsapparat (internsystem). Används om man behöver hjälp av något slag. Larm som indikerar om kunden är hemma eller borta. Larm som används av personalen, indikerar när de kommer resp. går från en kund. Larm som visar att det är något fel på apparten. Larm av mer teknisk karaktär. Är till för tekniker eller utbildad personal. Kan vara t.ex. strömbortfallslarm. Larm som sänds för att kontrollera att all utrustning fungerar. Larm som sänds om batterierna håller på att ta slut. Larmmottagning Larmjournal Vänteläge Kvittens Signatur Lösenord Destination Lista över alla larm som kommit in till larmcentralen. När larmmottagningsprogrammet är i läge för att ta emot larm. Kvitto på att något kommando är utfört. Larmoperatören måste ange sin signatur för att kunna arbeta med larmmottagningsprogrammet. Måste anges för att komma åt vissa fakta i larmmottagningsprogrammet. Detta är en säkerhetsfunktion så att de fakta som finns i larmmottagningsprogrammen inte hamnar i fel händer. Används om man vill att vissa larm ska gå till vissa mottagare. T.ex. om man vill att tekniska larm ska gå direkt till en speciell skrivare så använder man sig av en speciell destination för att ställa in detta. 10 Art. No. 64HSE035T /

11 Allmänt om Windows Vad är Windows? Windows är benämningen på en grupp operativsystem framtagna av Microsoft Corporations. Windows NT 4.0 är ett operativsystem med grafisk gränsyta dvs. den arbetsyta som användaren använder och ser. Denna gränsyta gör det lättare för användaren att hantera och arbeta med programmen. Man kan likna gränsytan i Windows med ett skrivbord med mappar, lådor, papperskorg e.t.c. I Windows NT kan Microsofts program Word, Excel köras men även Tunstall larmmottagningsprogram WILMA. Benämningar Pekare Skrivbord Menyer Rullgardinsmenyer Listrutor Fönster Dialogrutor Knappar Flikar Inmatningsfält Fältnamn Databas Vanligtvis så används en så kallad mus som pekare för att med hjälp av en pil som visas på skärmen utföra användarens kommandon. Skrivbordet är grunden till gränsytan och där finner man bland annat en papperskorg. I Windows-programmen finns vanligtvis menyer som man väljer alternativ ifrån genom att klicka på dem. Menyer som öppnas genom att man klickar med musen längst upp på rubriken och man kan därefter välja mellan olika alternativ. Listor med olika valbara alternativ. Om man trycker på pilen på höger sida kommer det upp fler alternativ. Rutor som innehåller olika former av information. Rutor som kommer upp och används för inmating av information samt för att påkalla uppmärksamhet. I programmen finns olika knappar med olika funktioner. Om man håller pekaren över dessa och ej trycker ner någon av musens knappar kommer en förklaring över vad knappen är till för att visas. Ett fliksystem som organiserar information och möjliggör olika val. I dessa fält matas fakta och information in. Rubriker för kolumner i en tabell Lagringsplats för kundregister och andra register. Art. No. 64HSE035T /

12 Allmänt om WILMA Förklaring av WILMA s allmänna delar Fönster Dialogrutor Flikar Menyer Snabbval Fönstren i WILMA visar information om registrerade kunder, larm, apparater och annat som finns lagrat i databasen. Fönstren används även för inmatning av information till databasen som t.ex. kund- och apparatinformation. Dialogrutor används för att påkalla operatörens uppmärksamhet. En dialog skiljer sig från ett fönster genom att den lägger sig ovanpå alla fönster och att det inte går att lägga den bakom något annat fönster, om man inte först har svarat på frågan eller påståendet. Flikarna används i WILMA för att gruppera sammanhörande information i ett fönster. Används för att öppna fönster med den information som operatören önskar komma åt. Menyerna är placerade längst upp på arbetsytan i en del fönster. Dessa kan även visas om man klickar med höger musknapp. Snabbval är ett alternativ till att använda musen som pekare för att utföra olika kommandon. Alt som angivits nedan, är Alt-knappen som finns på längst ned på vänster sida på tangentbordet. Vanliga snabbval: Alt + Understruken bokstav Alt + 1,2,3,4 e.t.c. Alt + F4 Väljer menyer, knappar och redigerbara fält. T.ex. om du vill öppna menyn Arkiv, tryck Alt + A. Växlar mellan flikar i en folder eller ett fält Avslutar WILMA 12 Art. No. 64HSE035T /

13 Ikoner Betyder att larmet är parkerat med taluppkopplingen kvar. Om ikonen blinkar betyder detta att taluppkopplingen håller på att gå förlorad och man bör då ta upp larmet igen och talväxla eller avsluta larmet på ett riktigt sätt. Betyder att larmet är taluppkopplande. Ett utropstecken kan även förekomma på nya larm för att dra till sig operatörens uppmärksamhet till just detta larm. Används normalt för att påminna om någon åtgärd som ej blivit utförd. Hanteringsknappar Knapparna aktiveras genom att pekaren förs över knappen och operatören därefter klickar med pekar-knappen för att komma till vald funktion. Om markören hålls över knappen ett par sekunder utan att man klickar på den, blir en kort förklaring över vad knappen ska användas till synlig. Knapparna används för att utföra kommandon enligt operatörens önskemål. Verktyg Generella Larmhantering Klipp ut Kopiera Klistra in Skriv ut Hjälp Pekare för hjälp Ljud av Lägga till ny kund Inloggning för operatör Öppna Lägg till Ta bort Flytta uppåt i listan Flytta neråt i listan Manöver Dubbelriktat tal Höj volym på Caresse Sänk volym på Caresse Supervolym på Supervolym av Längre DTMF-toner Fjärrprogrammering Tidigare larm Utloggning för operatör Kundinformation (Menyval: Fönster-Kundlista) Apparatinformation (Menyval: Fönster-Apparater) Larmhantering (Menyval:Fönster-Larmhantering) Skriv ut Förhandsgranska Nedkoppling Beskrivning av knapparna för larmhantering, se nästa sida. Larmjournal (Menyval: Fönster-Larmjournal) Art. No. 64HSE035T /

14 Larmhantering, beskrivning av knapparnas funktion Manöver Dubbelriktat tal Om denna knapp aktiveras under pågånde larm från en Caresse eller en TT90 så aktiveras manöverutgången på apparaten. Hur manöverutgången används finns beskrivet i manualerna för respektive trygghetstelefon. När operatören besvarar ett larm från en Caresse eller en TT90 och trycker på talväxlingsknappen, så övergår samtalets form från att vara duplex till att vara simplex. Genom att aktivera knappen dubbelriktat tal så återgår samtalet till att vara duplex om samtalet sker i simplex annars sker ingen förändring. Höj volym på Caresse Om denna knapp aktiveras under pågående larm från en Caresse så höjs volymen i högtalaren på trygghetstelefonen, volymen kan ökas i flera steg. När larmet avslutas återgår inställningen för volymen till det ursprungliga värdet. Sänk volym på Caresse Om denna knapp aktiveras under pågående larm från en Caresse så sänks volymen i högtalaren på trygghetstelefonen, volymen kan ökas i flera steg. Supervolym på Supervolym av Längre DTMF toner När larmet avslutas återgår inställningen för volymen till det ursprungliga värdet. Om denna knapp aktiveras under pågående larm från en Caresse så höjs volymen i högtalaren på trygghetstelefonen till sitt maximala värde. När larmet avslutas återgår inställningen för volymen till det ursprungliga värdet. Om denna knapp aktiveras under pågående larm från en Caresse så sänks volymen i högtalaren på trygghetstelefonen till det ursprungliga värdet. Om denna knapp aktiveras under pågående larm så förlängs talväxlingssignalen som styr talriktningen vilket gör att trygghetstelefonen lättare uppfattar signalen. Signalens längd kan förlängas i flera steg. När larmet avslutas återgår signallängden till det normala. 14 Art. No. 64HSE035T /

15 Fjärrprogrammering Tidigare larm Skriv ut Förhandsgranska Nedkoppling Funktion för att programmera apparaten från centralen. Visar en lista på tidigare larm från apparaten. Skriver ut information angående larmet. Genom att aktivera denna knapp kan informationen om larmet som kan skrivas ut förhandsgranskas, samma funktion som skriv ut med den skillnaden att utskriften endast visas på skärmen. Kopplar ned talkontakten med den larmande. Start/Avslut i WILMA Starta Byte av operatör Avsluta Programmet startas genom att man klickar på ikonen för WILMA, alternativt väljer WILMA från startmenyn. För att starta programmet måste också ett lösenord med behörighet (signatur och lösenord) som finns registrerad anges. Operatören som loggar in sig vid uppstart av systemet är sedan aktivt inloggad tills dess att denne loggar ut genom att trycka på eller tills dess att någon annan loggar in. Inloggning under drift görs genom att den nya operatören klickar på och anger sin signatur och lösenord. Namnet på den som är inloggad står skrivet på raden längst upp på skärmen, i applikationsfönstret, efter "WilmaServer". Om operatören loggar ut ställer sig systemet automatisk i behörighetsläge larmoperatör som gör det möjligt att ändå ta emot larm. För att avsluta programmet väljer man Avsluta under Arkiv-menyn eller Alt + F4. Endast en operatör med tillräckligt hög behörighet kan avsluta programmet. VARNING! Om programmet avslutas sker ingen larmbevakning. Art. No. 64HSE035T /

16 Start/Avslut i WILMA Starta Programmet startas genom att man klickar på ikonen för WILMA, alternativt väljer WILMA från startmenyn. För att starta programmet måste också ett lösenord med behörighet (signatur och lösenord) som finns registrerad anges. Byte av operatör Operatören som loggar in sig vid uppstart av systemet är sedan aktivt inloggad tills dess att denne loggar ut genom att trycka på eller tills dess att någon annan loggar in. Inloggning under drift görs genom att den nya operatören klickar på och anger sin signatur och lösenord. Namnet på den som är inloggad står skrivet på raden längst upp på skärmen, i applikationsfönstret, efter "WilmaServer". Om operatören loggar ut ställer sig systemet automatisk i behörighetsläge larmoperatör som gör det möjligt att ändå ta emot larm. Avsluta För att avsluta programmet väljer man Avsluta under Arkiv-menyn eller Alt + F4. Endast en operatör med tillräckligt hög behörighet kan avsluta programmet. VARNING! Om programmet avslutas sker ingen larmbevakning. 16 Art. No. 64HSE035T /

17 Hantering vid larm I väntan på larm Det här är ett av de viktigaste fönstren vid larmhantering i WILMA. I detta fönster presenteras de larm som ska hanteras av operatören. Fönstret aktiveras genom att man klickar på i verktygsfältet eller väljer Öppna ur Arkiv-menyn. I den övre halvan presenteras de nya larmen (Inkommande) och i den nedre de pågående larmen (Ej avslutade). De inkommande larmen sorteras automatiskt efter tidsordning om de har samma prioritet. Om larmen har olika prioritet sorteras de efter prioritetsordningen, det vill säga larm med högre prioritet lägger sig tidigare i listan även om de inkommit senare. Prioriteringen styrs av inställningar gjorda på Larmtyp och på Kund. Prioritet Tid Larmtyp Larmkod Kund Larmets/kundens prioritet Tiden när larmet registrerades Typen av larm t.ex. röklarm, dörrlarm, trygghetslarm Den larmkod som den larmande apparaten skickat Vilken kund som är kopplad till den larmande apparaten Tal Om larmet är taluppkopplande ( ) Status Om larmet är påbörjat roterar, om det är parkerat visas symbolen i statuskolumen. Ikonen i statusfältet blinkar om larmet är på väg att tidsnedkopplas. Ett (! ) visar att larmet är en påminnelse. Art. No. 64HSE035T /

18 Ett nytt larm kommer in (Inkommande) Om flera larm kommer in samtidigt bör er arbetsordning bestämmas av följande kriterier; vilken typ av larm det rör sig om, prioritet, kunduppgift samt om larmet är taluppkopplande eller inte. Gör så här: Aktivera larmmottagningsbilden genom att trycka på. Eller välj Larmkö från menyn Fönster. Kontrollera först vilken larmtyp larmet har, så att du kan uppskatta ungefär vad som har hänt och förbereda dig för det. Efter det är det bra att titta om larmet är taluppkopplande och i så fall förbereda dig på att tala med den larmande kunden. Du kan även kontrollera namnet så att du vet vem du kommer att tala med. Ta upp det inkommande larmet genom att dubbelklicka på larmraden eller med hjälp av snabbvalen F5 F8. Till vänster om respektive larm anges vilken funktionstangent som ska aktiveras. Hantering av påbörjade larm (Ej avslutade larm) Ta upp det påbörjade larmet genom att dubbelklicka på larmraden. Fortsätt sedan med den tidigare påbörjade bearbetningen. 18 Art. No. 64HSE035T /

19 Förklaring av larmbilden Så här presenteras den mer utförliga informationen om det valda larmet. Tryck F5 eller dubbelklicka på den markerade larmraden för att komma till larmbilden Kundinformation Kundens namn, kundnummer, födelsedatum och språk. För mer information om kunden tryck. 2. Apparatinformation Apparatens typ och serienummer. För mer information om apparaten tryck. 3. Apparatadress Adress varifrån larmet kommer. 4. Uppringning Telefonnummer till den larmande eller någon av de anhöriga. 5. Hanteringsknappar Knappar som aktiverar olika programfunktioner. 6. Larminformation Larmkod och larmtyp som det aktuella larmet har. 7. Larmhantering Detaljer och registrerade händelser om det aktuella larmet 8. Detaljerad information Detaljerad information om kund/apparat och larmdetaljer. 9. Larmhanteringsknappar Knappar som aktiverar olika funktioner i larmmottagningsprogram WILMA. För att växla mellan flikarna i fältet för detaljerad information kan även snabbkommandot Alt + 1,2,3,4 användas. Förklaring av larmhanteringsknappar För förklaring se Hanteringsknappar sid 14. Art. No. 64HSE035T /

20 Detaljerad information I fältet för detaljerad information skriver man in information om kunden som kan vara till nytta vid larmmottagning. Allmänt För ytterligare information om kunden, välj flik Allmän i fältet för detaljerad infomation. Här visas allmän informaion om kunden. Det som visas i textrutan är registrerat tillsammans med övriga kunduppgifter. Väg För uförligare beskrivning av hur man hittar till kundens adress, välj flik Väg i fältet för detaljerad infomation. Hälso Här visas information som kan vara till hjälp när man ska hitta larmets ursprung dvs. apparatens placering och vanligtvis även kundens adress. Informationen registreras i samband med registrering av övrig kundinformation. För en kort beskrivning av kundens hälsa, välj flik Hälso i fältet för detaljerad infomation. Här visas information om kundens hälsotillstånd eller andra upplysningar om kundens allmänhälsa som kan vara viktiga. 20 Art. No. 64HSE035T /

21 Relation För kort beskrivning av kundens relationer, välj flik Relation i fältet för detaljerad infomation. Här visas den aktuella kundens relationer t.ex. anhöriga, vårdare, läkare, försäkringsbolag m.m., men det kan även vara geografiskt lokaliserade områden. Om man väljer en relation till vilken det finns ett telefonnummer registrerat, kommer detta nummer att visas i en separat ruta "Nummer att ringa upp" i larmbilden (under Apparatadress). Vilka relationer som visas beror alltså på vilka relationer som är aktiva för den plats varifrån larmet kommer. Se även kundregistrering. Händelse För uförligare beskrivning av larmhändelsen, välj flik Händelse i fältet för detaljerad infomation. Larmtyp Här kan noteringar göras genom att markören sätts i fältet och sedan kan operatören skriva in lämplig information om en viss händelse. Utförligare beskrivning av larmtyper. Visas endast för vissa larmtyper. Se Larmtyper. Nummer att ringa upp Art. No. 64HSE035T /

22 Registrering av larmhändelser Larmhanteringslista Flera händelser kan registreras för samma larm. Tidigare registrerade händelser kan ändras tills dess att larmet är avslutat och lagt i larmjournalen. I larm som plockats upp från larmjournalen kan man enbart komplettera uppgifterna med ytterliggare händelser, ej ändra tidigare lagrad information. Gör så här: Välj passande alternativ från rullgardinsmenyerna Åtgärd och Orsak. Fyll i eventuell ytterligare information om händelsen genom att välja fliken händelse och skriva in texten där. Klicka på sista raden i händelselistan (Lägg till). För att lägga till ytterligare händelser upprepa steg 1-3. För att redigera tidigare händelse markera aktuell händelse och ändra önskad information Knappar Tid Åtgärd Orsak Sign Info När händelsen registrerades Vilken åtgärd som gjordes Vilken var orsaken till larmet Vilken operatör som utförde hanteringen Övrig information om händelsen (Skrivs in i fliken Händelse) Kopplar ner talförbindelsen Listrutor Lista av valbara åtgärder Lista av valbara orsaker 22 Art. No. 64HSE035T /

23 Parkera, Lägga undan eller Avsluta larm Efter registrering av larmhändelser och samtal med kund är det dags för att åtgärda larmet. Välj mellan att: Parkera ett larm för att senare kunna ta upp larmet och fortsätta talkontakten. Stänga ner ett larm tillfälligt för att senare kunna ta upp larmet. Avsluta ett larm för att lägga ner larmet i journalen. Parkera larm Lägg undan larm Avsluta larm Larmet parkeras för att göra det möjligt att hantera larm från andra larmande. Talkommunikationen finns kvar. I larmbilden, i listan över Ej avslutade larm syns symbolen när larmet är parkerat. Larm kan bara vara parkerat med taluppkopplingen kvar under en begränsad tid, när den tiden håller på att ta slut börjar parkeringssymbolen att blinka. Avslutar taluppkopplingen och lägger larmet i listan över ej avslutade larm. Det avslutade larmet hamnar i larmjournalen tillsammans med tidigare avslutade larm. Dessa kan ses genom att man väljer LARM- JOURNAL från menyn FÖNSTER eller genom att klicka på knappen i verktygslisten. För mer information se Larmjournal. Art. No. 64HSE035T /

24 Uppföljning/Kontroll av tidigare larm Larmjournal Larmjournalen är den plats där man kan se alla de tidigare larmen som inkommit från de olika larmkällorna. Om man trycker på i verktygslisten eller väljer LARMJOURNAL ur menyn FÖNSTER, kommer man till larmjournalen. Här sorteras larmen normalt efter tid, men annan sorteringsordning går att få genom att man klickar på de olika fältnamnen. Då sorteras larmen enligt det valda fältet. Sorteringen kan dock ej fås på kundens namn eller på apparatens serienummer. Larmjournal Tid Händelse Kundnummer Kund Larmtyp Apparatnummer Serienummer Linjekort Tiden när larmet kom in Kort beskrivning av första händelsen Identiteten på kunden Namnet på kunden Vilken typ av larm som är aktuellt Identiteten på apparaten Apparatens serienummer T.ex. 1:2 betyder linjeenhet 1 och adress (kort) 2, för mer information se Bruksanvisning WILMA Larmmottagningsprogram, för administrativ personal. 24 Art. No. 64HSE035T /

25 Larmdetaljer Tid Åtgärd Orsak Signatur Information Tiden för händelsen/larmet Vilken var åtgärden Vad var orsaken Operatörens signatur Information om händelsen/larmet Knappar Skriver ut urval ur larmjournalen. För mer information se Bruksanvisning WILMA, för administrativ personal. Öppnar kundbilden för det valda larmets kund. Öppnar apparatbilden för det valda larmets apparat. Öppnar larmbilden för det valda larmet Stänger fönstret Larmjournal. Kundinformation Här visas den registrerade kundens information. Välj önskad flik för information om olika områden. Samma information visas om man trycker på i verktygslisten, markerar den önskade kunden i kundregistret och slutligen trycker på. För mer information se Kundhantering. Art. No. 64HSE035T /

26 Apparatinformation Här visas information om den aktuella apparaten. Samma information visas om man från verktygslisten trycker på, väljer aktuell apparat och sedan trycker på. För mer information se Apparathantering. Larmhantering Här visas information om larmet. Endast komplettering av information om larmet kan göras t.ex. att lägga till nya orsaker och åtgärder. För mer information se Hantering vid larm. 26 Art. No. 64HSE035T /

27 Manuella larm Denna form av larm har främst två funktioner: För att man ska kunna demonstrera och öva på hur programmet fungerar. För att lägga in larm från sådana som ej larmat in på normalt sätt (via linjeenheten). Det finns flera olika typer av larm, dessa kan grovt indelas i två grupper: tekniska larm och icke tekniska larm. Tekniska larm Tekniska larm kan exempelvis vara Batterilarm Centralenhet vilket betyder att batteriet på trygghetstelefonen som larmat är dåligt. De tekniska larmen utgår från apparaten, det vill säga det är apparaten som genererar dessa larm utan kundens medverkan. Icke-tekniska larm Exempel på ett ej tekniskt larm är Trygghetslarm. Detta genereras av kunden eller någon annan person som trycker på larmknappen på apparaten eller på den bärbara larmknappen. Skapa manuellt larm För att skapa manuella larm välj MANUELLT LARM från menyn SKAPA. Om man manuellt vill skapa ett tekniskt larm, måste man välja den apparat som man vill simulera larmet ifrån. Detta eftersom kunder ej kan generera tekniska larm. Om man vill generera ett icke-tekniskt larm så måste man välja den kund som larmet ska simuleras ifrån. Larmtyp Kund Apparat Anger vilken typ av larm som är aktuellt. Anger vilken kund som det simulerade larmet kommer ifrån. Anger vilken apparat som det simulerade larmet kommer ifrån. Art. No. 64HSE035T /

28 Kundhantering Kundgrupper Personer Organisationer Personal Kundtyper Registrering Det finns tre olika kundgrupper: Personer Organisationer Personal Personer är normalt trygghetskunder, det vill säga en kund som har någon form av trygghetstelefon och via den ringer in till en larmmottagare. Organisationer kan vara exempelvis hemtjänstjouren, försäkringsbolag, vaktbolag, städföretag eller andra som har något att göra med verksamheten. Det kan också vara beskrivningar såsom geografiska områden där kunderna bor. Med personal menas den personal som arbetar på larmcentralen med larmmottagning eller är nära förknippade med detta. Man kan dela upp de olika kundgrupperna i olika kundtyper dvs. kunderna är grupperade inom en viss kundgrupp t.ex. inom kundgruppen personer finns bl.a. kundtyperna trygghetskund, anhöriga m.m. För att skapa egna kundtyper eller redigera befintliga se Bruksanvisning WILMA för administrativ personal. Registreringen följer samma mönster oavsett om det är frågan om Personer, Organisationer eller Personal. Om fliken "Alla kunder" är aktiv visas en dialog med en listruta där användaren får välja vilken kategori av kunder som ska registreras. Vi har i denna bruksanvisning valt att beskriva mer ingående om hur man registrerar en person i systemet. 28 Art. No. 64HSE035T /

29 Första bilden som visas när man registrerar en kund är den bild som innehåller basinformationen. Fyll därefter i uppgifterna som krävs flik för flik. OBSERVERA! Om någon flik är aktiverad så antar systemet automatiskt att det är en kund av den gruppen som användaren önskar registrera. Då kommer ingen ruta upp med valmöjlighet utan registreringen påbörjas direkt. VIKTIGT! Vid nyregistrering av kunder är det mycket viktigt att all information som läggs in är korrekt. Kontrollera därför noga uppgifterna som läggs in. Informationen används vid sökning eller utryckning till den larmande. Att lägga till en kund Välj från verktygslisten och sedan för att lägga in en ny kund. Snabbval person För att snabbt komma till den bild ifrån vilken man skapar en ny trygghetskund, dvs. kundgruppen person, välj i verktygslisten. Eftersom man då inte behöver välja kundgrupp, går inmatandet av kunder mycket smidigare. Art. No. 64HSE035T /

30 Person Om du väljer person när du ska lägga till ny kund eller välj i verktygslisten, kommer följande dialogruta upp. Du kan sedan byta flikar allt eftersom du fyller i informationen. Förnamn, Efternamn, Språk och kundtyp är information som måste fyllas i. Kundnummer Titel Födelsedatum Personnummer Språk Kön Aktiverad Prioriterad Kundtyp Allmän information Det kundnummer som den nya kunden får. Kundens titel t.ex. Herr, Fru, Fröken. Kundens födelsedatum. Skriv årtalet fyrsiffrigt. Kundens personnummer: skriv in de 4 sista siffrorna, datumet kopieras från födelsedatumet som angivits. Kundens språk, styr valet av destinationslista vid larm från denna kunds apparat. Kundens kön. Om kunden är aktiverad eller ej kan bla. används för debiteringsrapporter. Här kryssas i om kunden är prioriterad eller ej. T.ex. om kunden har hjärtproblem vill man kanske höja prioriteten. Vilken kundtyp som denna kund tillhör. T.ex. Trygghetskund. Här kan man fylla i allmän information som kan vara av värde att snabbt se vid larm. 30 Art. No. 64HSE035T /

31 Om du trycker på kunden. visas de föregående larmen från den här För att skriva ut kundens uppgifter, tryck på. OBSERVERA! Val av språk påverkar valet av destinationslista vid konfiguration av larmtyperna. Detta kan utnyttjas för att till utvalda mottagare t.ex. skicka larm från kunder som talar vissa språk. Adresser Flera adresser kan användas för en och samma kund. Det kan exempelvis bero på att det finns en postadress och en annan gatuadress. Användningen blir då att räkningar skickas till en adress medan personalen vid utryckning hänvisas till gatuadressen. Ett annat fall kan vara en kund som har sommar/vinterbostad där kunden vistas under olika tidpunkter. För registrering av adress tryck på knappen och skriv in önskad benämning på adressen vid Plats. Därefter fyller ni i önskade uppgifter om den aktuella adressen. Art. No. 64HSE035T /

32 Postnumren kan antingen skrivas in manuellt eller väljas ur en fördefinierad lista. Om postnumret finns registrerat i listan av definierade postnummer så kommer orten automatiskt fram om man skriver in postnumret och därefter trycker på tangenten Ç. Om orten är korrekt tryck på P (TAB-tangenten kan också ha ett annorlunda utseende än den visade, det kan vara två pilar som pekar åt var sitt håll) för att fortsätta med registreringen. Om kunden har flera adresser så välj vilken som är den aktuella adressen för kunden genom att trycka på knappen Sätt primär eller kryssa i rutan Primär adress. VIKTIGT! Om en kund flyttar och byter adress måste den gamla adressen tas bort och en ny adress (Plats) därefter skapas. Den nya adressen kan ha samma platsbenämning. Redigera alltså inte den befintliga adressen. Om den befintliga adressen redigeras och ändras, kommer gamla larm från denna kund se ut som om de kommit från den nya adressen. Redigering av adresser ska bara användas vid felstavning eller när informationen är direkt felaktig. 32 Art. No. 64HSE035T /

33 Relationer Relationer är personer, organisationer eller geografiska beskrivningar av något område. I den här bilden lägger man in relationer till den valda kunden. En relation kan även vara någonting enbart tillhörande den aktuella kunden, med andra ord så kan en kund ha en relation till sig själv. Exempelvis så kan försäkringsnummer, personuppgifter och liknande saker registreras såsom en relation till kunden själv. I listrutan Relation noteras då enbart att det gäller exempelvis personuppgifter. Lägg till en relation genom att trycka på knapp. När detta görs visas alla kunder som är registrerade i systemet och den önskade kunden kan väljas. Om relationen inte finns inlagd tryck. Om du vill ta bort en relation markera den önskade relationen och tryck på. För att öppna en relation som finns i listan över relationer, tryck. Man kan ändra ordningen i relationslistan genom att markera den relation du vill flytta i listan av relationer och trycka på eller. Art. No. 64HSE035T /

34 Fältet Beskrivning ger utrymme för att ange en detaljerad beskrivning av vald relation. Fältet Gäller vid plats bestämmer om den valda relationen endast ska vara giltig när larmet från kunden kommer från en viss plats. För att skapa en relation till kunden själv som t.ex. personnummer, kan knappen användas. Om den önskade relationstypen saknas så kan en ny typ skapas genom att man går in på centralen och redigerar kategorier (detta kräver särskild behörighet). För mer information se Inställningar för larmcentralen. OBSERVERA! Telefonnumret för den relation som ligger överst i listan kommer att visas vid larmhanteringen så det kan vara av stor vikt att ordna listan i prioriteringsordning. Användare I denna bild listas de kunder som är anslutna såsom användare till den person/organisation som kundinformationen gäller. Till exempel i en läkares användarflik så hittar man dennes alla patienter, eller om det är en larmcentral så finner man alla kunder som är kopplade till larmcentralen. Om du vill lägga till en användare tryck på och om du vill ta bort användare markera den du önskar ta bort och tryck på. Om du markerar en användare i listan över anslutna kunder och sedan trycker så kommer mer information om denna användare upp. 34 Art. No. 64HSE035T /

35 Hälsoinformation I den här bilden skriver man in uppgifter om kundens hälsa. Allmäntillstånd Här skrivs den allmänna informationen som kan behövas vid hanteringen av larm från denna kund. Uppgifterna i fältet visas under fliken Hälso vid larm från kunden. Sjukdomsbild I detta fält skriver man in mer utförliga uppgifter om kundens eventuella sjukdomar. Medicin Här kan uppgifter om eventuell medicinering skrivas in. Art. No. 64HSE035T /

36 Apparat I denna bild visas de apparater som ägs och/eller används av denna kund. Lägg till en ny apparat genom att trycka på befintlig ur listan över registrerade apparater. eller välj en Ägda apparater Visar de apparater som kunden själv rår om. Skapar en ny apparat Tar över den befintliga apparaten från annan ägare Öppnar informationsbilden om apparaten Använda apparater De apparater som används av en larmande kund. Ansluter en apparat till kunden Frikopplar apparaten från denna kund Öppnar information om apparaten. Sätter den valda apparaten, om flera apparater finns kopplade, som primär apparat för att markera att denna apparat är den som kunden använder för närvarande. För mer information om hur man registrerar en ny apparat se Apparathantering. 36 Art. No. 64HSE035T /

37 Apparathantering Det finns olika sätt att lägga in nya apparater i systemet. Om man går in i apparatregistret och därifrån lägger in en apparat, dvs. registrerar apparaten, så kommer larmcentralen automatiskt att stå som ägare till apparaten. Vill man registrera apparaten med någon annan som ägare, exempelvis en organisation, så öppnar man denna kund (Organisationen) och under fliken Apparater trycker man på knappen Apparaten kommer då att registreras såsom ägd av denna kund (Organisation). Välj eller APPARATER från FÖNSTER-menyn för att se alla apparater som finns inregistrerade. Senaste larm Lägga till en ny apparat Anger tiden för det senaste taluppkopplande larmet från denna apparat. Genom att sortera på senaste larm kan man se de apparater som ej har larmat på länge. Status Ny En ny apparat som ej är använd i systemet. Ansluten Apparaten är ansluten till en kund. Tillgänglig Apparaten har varit ansluten till en kund men är inte längre ansluten. För att lägga till en ny apparat från apparatregistret tryck på. Art. No. 64HSE035T /

38 Apparat I den här bilden fyller man i viktig information när man lägger till en ny apparat. Apparat Förklaring: Apparatnummer Ett nummer som används av systemet för att identifiera en apparat. Numret är unikt och tilldelas vid registrering av en apparat. Kan ej ändras av operatören. Serienummer Serienumret används för identifiering av apparat (se mer information nedan) Apparattyp Typ av apparat kan t.ex. vara TT90, Caresse eller något annat fabrikat av trygghetstelefon. Larmkod Larmkoden används vid larmhanteringen och överförs till larmmottagaren vid larm från apparaten. Det är denna kod som identifierar vilken apparat och kund det är som larmet kommer ifrån. Ägare Ägare av apparaten Testlarm Anger om testlarm används och i så fall hur ofta testlarmet kommer in från den aktuella apparaten. Text till sökare Speciell text som ska visas i personsökaren vid larm från denna apparat. Serienummer 38 Art. No. 64HSE035T /

39 Status Ägare Testlarm För att särskilja apparaterna så har varje apparat från Tunstall AB ett unikt serienummer tryckt på en etikett på baksidan av apparaten. Om apparaten redan finns ute hos kunden eller etiketten inte går att läsa, kan man själv välja ett nummer. För att numret ska vara unikt ska man tänka på att använda många siffror och gärna kombinera med bokstäver. Serienumret får maximalt vara 20 tecken. Numret används sedan för identifiering av apparaten. Vid service eller andra åtgärder kan det verkliga numret läsas av och registreras. Apparattyp Beroende av vilken apparattyp (t.ex. Caresse, Camillo m.m) man väljer varierar påminnelsetiden för olika larm. T.ex. har apparattypen du väljer betydelse för vilken påminnelsetid larmtypen "testlarm saknas" får från apparaten. Detsamma gäller för larmtypen "Batterilarm". Statusfältet visar apparatens status. För en använd apparat finns information att se i detta fält. Se Apparathantering. Anger namnet på den som står som ägare till denna apparat, ägaren behöver inte vara densamma som användaren. En apparat kan exempelvis ägas av larmcentralen som i sin tur lånar ut den till kunder som använder dem. Apparaterna kan också ägas av en tredje part som lånar ut dem till kunder. Genom att klicka på knappen i fältet för Ägare, kan man koppla apparaten till en annan ägare och genomföra ett ägarbyte. Denna information kan även ändras från ägarens kundbild. Aktiv Det finns tre alternativ för denna inställning: Nej Testlarmet är ej aktivt Ja Testlarmet är aktivt Följ apparattypen Använd inställningar för denna typ av apparat. (Inställningar för apparattypen görs i apparatypsregistret för larmcentralen) Om apparaterna programmeras med individuella tider för testlarm så måste inställningar göras här för varje enskild apparat. För att tillåta detta ska inställningen Aktiv sättas till Ja. Synkronisera Om synkronisera väljs ändras inställningen i trygghetstelefonen så att testlarm sker med det intervall som anges i rutan intervall. Detta gäller bara de apparattyper som klarar denna funktion. Intervall Art. No. 64HSE035T /

40 Larmhantering Talar om med vilka intervall (i timmar) testlarmen kommer in från denna apparat. Text till sökare Denna text skickas till personsökare om det finns sådana kopplade till systemet. Detta fält används enbart om speciella texter vid larm från denna apparat önskas. För generella inställningar ställs texterna in under Larmtyper. OBSERVERA! Text till sökare används endast om larmtypen specificerar att sökartext ska hämtas från apparat. I annat fall tas texten från larmtypslistan. Se Lista av vanliga larmtyper. Ägarbyte Om man vill man byta ägare av en apparat så öppnar man den apparat som man ska byta ägare till och trycker på knappen vid fältet där informationen om ägare finns. Välj sedan en ny ägare för apparaten ur kundregistret. Apparaten har nu bytt ägare. Det är viktigt att skilja på ägare och innehavare. Innehavare är den som brukar apparaten och ägaren är den som ansvarar för dess funktion. Apparaterna i registret kopplas till de kunder som de finns utplacerade hos. Koppling mellan apparat och kund görs i menyn Kundhantering. När en ny apparat ska registreras fyller man i en rad uppgifter om den aktuella apparaten. VIKTIGT! Registrerade apparater och kunder är starkt sammanbundna, om inte fullständig information finns tillgänglig i databasen kan detta leda till att bristfällig information presenteras för operatören. 40 Art. No. 64HSE035T /

41 Användare Här visas en lista på de som använder apparaten. Hos en del används apparaten av fler än en kund. En av dessa kan sättas att vara den primära kunden genom att man markerar kunden och trycker på knappen. Den kund som sätts som primär kommer att visas först i listan av kunder vid larm från denna apparat. Koppling mellan apparat och användare kan även göras här och alltså inte bara i kundbilden. Se Kundhantering för mer information. För att lägga till fler användare tryck på. För att ta bort användare markera önskad användare och tryck på. Art. No. 64HSE035T /

42 Adress I denna bild registreras information om var apparaten finns placerad, vanligen hos den kund som apparaten tillhör. Efter det att man kopplat ihop en kund med en apparat (Se Koppla kund till apparat längre fram) kan man hämta in apparatens adress från kunden. När man hämtar adressen får man välja mellan de olika adresser som finns registrerade för kunden. Det gör man genom att mantrycker på. Om man vill byta adress i ett senare skede kan även detta göras genom att man väljer en annan adress från kundens adresslista. OBSERVERA! Det är viktigt att man väljer en adress eftersom det är denna adress som ligger till grund för vart man ska skicka personalen vid utryckningar. Förklaring: Plats Gatuadress Postnummer Postadress Telefonnummer Vägbeskrivning Anger var apparaten finns t.ex. sommarstugan, bostaden Gatuadressen till den aktuella platsen Postnumret Orten Kundens telefonnummer Beskrivning om hur man hittar till kunden. 42 Art. No. 64HSE035T /

43 Destination En destination är en lista som bestämmer hur olika larm ska ringas. Här bestämmer man om en speciell destination ska användas för larm från denna apparat samt för vilka typer av larm destinationen ska gälla. Förklaring: Larmtyp För att låta en destinationslista gälla för samtliga larmtyper, välj "*" i listrutan över larmtyp. Destinationslista Välj den önskade tillgängliga destinationen i listrutan. En apparat kan ha olika destinationer beroende på larmtyp eller en destination för samtliga larmtyper. Välj för att lägga till en destination och bestäm larmtyp samt destination genom rullgardinsmenyerna Larmtyp samt Destinationslista. För att ta bort en destination markera raden och välj.. Art. No. 64HSE035T /

44 Testlarm I denna bild visas en lista med de senaste testlarmen från den aktuella apparaten (i tidsordning), om några inkommit. Genom att trycka på knappen testlarm bort. så tas samtliga Förklaring: Datum/Tid Intervall Anger datumet och tiden för testlarmet. Anger tiden mellan de inkomna testlarmen, intervallen. 44 Art. No. 64HSE035T /

45 Koppla kund till apparat Förenklat schema över hur koppling av kund till apparat går till. För mer detaljerad information se avsnitten om Kundhantering och Apparathantering. Gör så här: Registrera en ny apparat eller använd en redan befintlig apparat. Se Lägg till en ny apparat-apparathantering. Under fliken Apparat-Användare (för kunden) tryck på och välj den eller de kunder som ska kopplas till denna apparat. Lägg till ny kund genom att trycka och/eller..., fyll i uppgifterna...välj önskad kund genom att markera kunden och trycka på. Adressen kopplas automatiskt, om kunden har fler än en address visas en lista där den aktuella adressen ska väljas. Byt till fliken Adress (för apparaten), och kontrollera att korrekt adress är vald. Om annan adress önskas eller adress saknas tryck på knappen för att visa listan av aktuella adresser för den valda kunden. Kontrollera att adressen stämmer, tryck på OK. Lägg till apparat Använd befintlig apparat Koppla kund till apparat Lägg till ny kund Välj befintlig kund ur kundlista Apparatadress/Välj kundadress Art. No. 64HSE035T /

46 Byte av apparat Här beskrivs hur man byter ut en apparat som redan används av en kund. Ett exempel på ett sådant fall kan vara vid service av apparaten. Gör så här: Markera och välj den kund som ska byta apparat, gå till fliken Apparat. Tryck för att lägga till en ersättningsapparat. Då kommer man automatiskt till apparatregistret, välj en ny eller tillgänglig apparat. Markera den apparat du vill välja och tryck på. Markera den befintliga apparaten som ska bytas ut. Tryck. En fråga kommer då upp om du vill returnera apparaten. Tryck JA. Markera den nya apparaten, välj. Gå in på fliken Adress. Tryck på. En ruta kommer då upp där du kan välja den aktuella platsen för apparaten hos den nya kunden, markera och tryck på. Kontrollera adressen på den nya apparaten. Tryck OK. Tryck på OK för att stänga kundbilden. 46 Art. No. 64HSE035T /

47 Behörigheter Behörighetsnivåer/Signatur Det finns sex olika behörighetsnivåer i systemet; Larmoperatör Larmoperatör+Registrering Larmoperatör+Registrering+Borttagning Personalhantering Systemkonfigurering Tekniker För att ändra behörighetsnivå krävs att man är inloggad med en behörighet som ger rättighet till detta. För mer information om behörigheter se Bruksanvisning för Larmmottagningsprogram WILMA- för administratörer. Byte av operatör För information om byte av operatör se avsnittet Byte av operatör under under rubriken Start/Avslut i WILMA. Art. No. 64HSE035T /

48 Tekniska larm Larmtyper När ett larm kommer in till larmcentralens mottagare meddelar sändaren vilken typ av larm som är aktuellt samt vilken larmkod som sänts. Larmtypen styr sedan hur systemet hanterar larmet. En del av styrningen kan ställas in genom olika typer av distributioner, dvs. i vilken turordning larmet ska ringas ut och till vilka mottagare. Vissa typer av larm kan ställas in så att de enbart presenteras på en skrivare. Andra larmtyper går direkt till en bestämd person-sökare och en del visas på skärmen för operatören. Lista av vanliga larmtyper Larmtyp Benämning Samtalsuppkopplande decimalt (J=Ja, N=Nej) 7... Apparatfel... N Trygghetslarm... J Återställning... N Trygghetslarm externt... J Passivlarm... J Batterilarm radiolarmsändare... N Batterilarm centralenhet Caresse... N Strömavbrottslarm... N Strömåterställning... N Testlarm från radiolarmsändare saknas... N Personal ankom... N Testlarm... N Personal lämnat... N Rökvarning... J Dörrlarm... J Batterilarm centralenhet, vid användning av ackumulator... N Testlarm från radiolarmsändare återfunnet... N Manuellt provlarm till larmmottagare... J Bärbar larmknapp, trygghetslarm... J Centralenhet Caresse, trygghetslarm... J Hemmalarm... J Bortalarm... J Batteri-ackumulator laddad... N Sänglarm... N Passivlarm... N Kvitteringslarm... N Medicinlarm... N Hemmalarm... N Bortalarm... N 48 Art. No. 64HSE035T /

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

WEBaccess. Webbaserad lösning för administrering av kommunernas brukare

WEBaccess. Webbaserad lösning för administrering av kommunernas brukare WEBaccess Webbaserad lösning för administrering av kommunernas brukare FÖRORD Välkommen att ta del av vår utbildning i CareTech WEBaccess. Med hjälp av den här manualen får du kunskap i hur weblösningen

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Manual. Remote Program 4290

Manual. Remote Program 4290 Manual Remote Program 4290 V1.0 2000-06-28 Box 10030 952 27 KALIX SWEDEN TEL +46-(0)923 16300 FAX +46-(0)923 10580 REMOTE PROGRAM 4290 Skapa ny databas Skapa en ny databas genom att välja Arkiv -> Ny Databas

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5 Lägenhetsapparat Camillo Bruksanvisning Version 4.5 Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE märkning och EMC. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5.

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar...

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... I A P Tunstall AB, 2008 Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... 7 Personalapparatens delar... 8 Apparatfunktioner

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

Användarmanual Brunskog Transportbokning.

Användarmanual Brunskog Transportbokning. Användarmanual Brunskog Transportbokning. Det finns två typer av användare i Brunskog Transportbokning. En enkel användare som endast kan boka en sändning och som inte har tillgång till de övriga funktioner

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post:

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post: LATHUND GROUPWISE 6.0 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106)

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106) Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.2 - (141106) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För senare förändringar

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Efter inloggningen kommer du till applikationens huvudfönster

Efter inloggningen kommer du till applikationens huvudfönster Nilex Inventarie 1. Logga in i Nilex... 2 2. Personliga inställningar... 3 2.1. Meny Visa... 3 2.2. Inventarielistan... 5 2.3. Inställningar för fält... 6 2.3.1. Fliken Sortering/Visning... 7 2.3.2. Fliken

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Larmmottagningsprogram Wilma. Installationsanvisning Version 2

Larmmottagningsprogram Wilma. Installationsanvisning Version 2 Larmmottagningsprogram Wilma Installationsanvisning Version 2 Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation. Seagate Crystal Reports är ett varumärke som tillhör Seagate Software Inc.

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

FELANMÄLAN PÅ INTERNET

FELANMÄLAN PÅ INTERNET FELANMÄLAN PÅ INTERNET Inledning, skapa länkar på skrivbordet. 1. Felanmälan 2. Kvittens på felanmälan 3. Lösen 4. Arbetsledare 5. Dela ut fel till utförare, Ändra och lägga till kommentarer 6. Sätta prioritering

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1

CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1 CareLogg för Windows Installation och handhavande beskrivning Version 1.10 och framåt A MEMBER OF THE TUNSTALL GROUP Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1 Copyright: Attendo Systems AB 2006 Rätt till ändringar

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar för användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas en översiktsvy med alla användare och externa

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Dexter. Grundfunktioner. Handledning för lärare 2006-10-05/BR

Dexter. Grundfunktioner. Handledning för lärare 2006-10-05/BR Dexter Grundfunktioner Handledning för lärare 2006-10-05/BR IST, International Software Trading, Arabygatan 82, 352 46 VÄXJÖ, 0470-70 71 00, www.ist.biz Inloggning i Dexter Vi skall nu följa Karin Kronkvist,

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 Besökslista Vid inloggning i appen kommer den inloggade användarens besökslista visas Knappen längst upp till vänster är utloggningsknapp och knappen uppe till

Läs mer

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Filbindningar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hur det här modulen används.............................. 4 1.2.1

Läs mer

Korrespondens och intyg HighEdit

Korrespondens och intyg HighEdit Korrespondens och intyg HighEdit Läsa dokument Funktionen för att läsa och skriva mallbaserade brev och intyg finns under fliken Korr/Intyg. 1 Ta fram patientens journalmapp. 2 Välj fliken Korr/Intyg.

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

BluStar Agent mobiltelefon (MEX)

BluStar Agent mobiltelefon (MEX) BluStar Agent mobiltelefon (MEX) Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Samtalen kommer

Läs mer

BluStar Agent IP telefon

BluStar Agent IP telefon BluStar Agent IP telefon Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Du pratar direkt i din

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

Snabbguide till Polopoly

Snabbguide till Polopoly Snabbguide till Polopoly Följande handledning är en snabbintroduktion till Polopolysystemet och hjälper dig att fort komma igång med att skapa, redigera och ta bort innehåll. Utförligare orientering ges

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio Gäller version 3.38 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

LATHUND OUTLOOK XP/2002. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post:

LATHUND OUTLOOK XP/2002. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post: LATHUND OUTLOOK XP/2002 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6.5. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND LOTUS NOTES 6.5. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND LOTUS NOTES 6.5 RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Inledning... 3. F-skattsedel... 3. Remissen... 3. Nya ikoner... 3. Utskrift av journalanteckningar... 4. Anamnes... 5

Inledning... 3. F-skattsedel... 3. Remissen... 3. Nya ikoner... 3. Utskrift av journalanteckningar... 4. Anamnes... 5 Inledning... 3 Innehåll... 3 F-skattsedel... 3 Remissen... 3 Streckkodläsare... 3 Indikator på FK-perioden... 3 Nya ikoner... 3 Utskrift av journalanteckningar... 4 Tidsmemo, utan patientkoppling... 4

Läs mer

Internsystem Camillo. Systembeskrivning Från version 4.5

Internsystem Camillo. Systembeskrivning Från version 4.5 Systembeskrivning Från version 4.5 uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB,

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer