Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D C

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C"

Transkript

1 Installations- och Bruksanvisning Trygghetstelefon Caresse Alert med I D C

2 Innehållsförteckning Vid leverans finns följande i förpackningen 4 Trygghetstelefonens beståndsdelar 6 Funktioner i Caresse Alert 6 Larmmottagare 7 Så här installeras trygghetstelefonen 10 Anslutning till I-telefoni 12 rogrammering 14 Specialfunktioner 17 Bärbar larmknapp 19 Larm till privat larmmottagare 21 Larmmottagning med tonvalstelefon 22 Borrmall för väggmontage 22 Tänk på att 24 Trygghetstelefonen Caresse Alert och den bärbara larmknappen uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse Alert är ett registrerat varumärke för Tunstall Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, Art.nr. 64 USE

3 Vid leverans finns följande i förpackningen: Trygghetstelefon Caresse Alert Ackumulator Bärbar larmknapp Sapphire Armband till larmknappen Halsband till larmknappen Telefonadapter Nätadapter Bruksanvisning Trygghetstelefonens beståndsdelar Lysdiod Röd / Gul Återställningsknapp Funktionsknapp Högtalare Lysdiod grön Larmknapp Trygghetstelefon Caresse Alert Bärbar larmknapp Sapphire Hål för väggmontage Batterilucka Tangentbord Tillbehör: Armband Halsband Mikrofon Kablar och adapters Anslutning för tillbehör AUX Anslutning till telefonlinjen Telefonadapter (Mellanpropp) Nätadapter (3 meter) Anslutning av nätadapter AC Antenn Anslutning av extra telefon Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

4 Funktioner i Caresse Alert Trygghet Trygghetstelefon Caresse Alert har utvecklats för att ge extra trygghet i hemmet. Caresse Alert är främst avsedd för eget boende. Snabb och enkel kontakt Med Caresse Alert går det snabbt och enkelt komma i kontakt med en larmmottagare, vän eller anhörig. När larmet kvitterats av en larmmottagare kopplas ett högtalande samtal upp och den som larmat kan tala direkt med personen vid larmmottagaren. Att aktivera ett larm Trygghetslarm kan aktiveras med den bärbara larmknappen eller med den röda knappen på trygghetstelefonen. Andra typer av larm kan aktiveras av tillbehör såsom t.ex. rökvarnare. Om ett larm utlösts av misstag återställs larmet genom att efter 5 sekunder trycka på den gröna knappen. Att besvara ett inkommande telefonsamtal Den bärbara larmknappen kan även användas för att besvara inkommande telefonsamtal genom att knappen trycks in när telefonen som är kopplad till trygghetstelefonen ringer. Då kan samtalet kopplas upp högtalande via trygghetstelefonen. Olika typer av larmsändare Till trygghetstelefonen kan 15 radiolarmsändare programmeras, t. ex. bärbar larmknapp, rökvarnare, passagevakt etc. Batteristatus övervakas kontinuerligt på alla radiosändare. Om batterispänningen blir för låg skickas automatiskt batterilarm. Vid tryck på den bärbara larmknappen sker också ett batteritest. Anslutning Trygghetstelefonen Caresse Alert kan hängas på väggen men även placeras på ett bord. Trygghetstelefonen är enkel att installera och anslutning till telenätet sker vanligtvis via en mellanpropp till telefonjacket. Trygghetstelefonens mellanpropp bör anslutas till det första telefonjacket i huset/lägenheten, för att full funktionalitet ska erhållas även om någon telefonlur är avlagd. Strömförsörjningen sker via en transformator från ett vanligt 230 volts nätuttag. Larmmottagare Central larmmottagare Upp till 4 centrala larmmottagare kan programmeras in. Dessa mottagare tar emot en unik larmkod som programmeras i trygghetstelefonen och anger varifrån larmet kommer. Exempel på central larmmottagare är Tunstalls trygghetscentral i Örebro. rivat larmmottagare Upp till 3 privata larmmottagare kan programmeras in. Ytterligare larmmottagare, t.ex. en tonvalstelefon, kan programmeras som privat larmmottagare. I trygghetstelefonen kan ett 5 sekunder långt meddelande läsas in, exempelvis med innehavarens namn. Detta meddelande spelas upp för larmmottagaren vid varje larmöverföring när larmmottagaren kvitterat larmet. Observera! rivat larmmottagare kan endast ta emot samtalsuppkopplade larm. Det betyder att ej samtalsuppkopplade larm som t.ex. batterilarm ej kommer att skickas till dessa larmmottagare. Om både privat larmmottagare och central larmmottagare är programmerade ringer trygghetstelefonen alltid först till privat larmmottagare. Om privat larmmottagare ej svarar ringer trygghetstelefonen vidare till central larmmottagare. Larmmottagare för informationslarm Det finns även möjlighet att använda 2 larmmottagare för informationslarm som tar emot olika larmtyper. Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

5 Batterier i trygghetstelefonen Trygghetstelefonen är utrustad med en uppladdningsbar batteriackumulator. Batteriet förser trygghetstelefonen med ström under strömavbrott. Reservdriftstiden vid kontinuerlig drift är minst 30 timmar. Om ett spänningsfel uppstår kommer Caresse Alert att fortsätta att fungera men som en varning kommer en grön lysdiod att blinka var 4: e sekund och ett varningsmeddelande lämnas. Om spänningsfelet kvarstår mer än 1 timme kommer enheten att automatiskt ringa den centrala larmmottagaren. Samtal till den centrala larmmottagaren upprepas var 4: e timme tills spänningen är återställd. Trygghetstelefonen saknar strömbrytare. Den stängs av automatiskt när transformator och telepropp varit urkopplade längre än 50 sekunder. Batterier i larmknapp Sapphire Larmknappen innehåller ett 3V lithium batteri som har en livslängd på 5 år eller aktiveringar. Den är även helt vattentät så man kan även ha den på sig när man t ex badar. Vid batterilarm bör larmknappen så snart som möjligt bytas ut. Test av batteriet Viktigt: Innan batteritest genomförs måste batteriet laddas i minst 24 timmar. Lysdiodindikeringar Caresse Alert har två lysdioder som indikerar status enligt nedan. Lysdiodindikering Grön lysdiod lyser fast sken Grön lysdiod blinkar (1 var 4:e sekund) Grön lysdiod blinkar (1 varje sekund) Röd lysdiod blinkar (2 varje sekund) Röd lysdiod lyser fast sken Röd lysdiod blinkar (3 varje sekund) Gul lysdiod lyser fast sken Gul lysdiod släckt Gul lysdiod blinkar (1 var 4:e sekund) Gul lysdiod blinkar (2 varje sekund) Caresse Alert status Normal läge Normalläge i batteridrift (nätspänning av) Larmläge Telefonlinjen är frånkopplad Telefonlinje används Inkommande samtal Funktionsknapp i borta läge Funktionsknapp i hemma läge Lågt batteri detekterat Inbrottslarm aktiverat / slut tidsperiod Tryck för att testa batteriets funktion. En ton avges: Ingen lysdiod lyser Trygghetstelefonen är avstängd (Ifall spänning är ansluten och tillkopplad har fel uppstått i trygghetstelefonen) 3- ton: Batteriet i god kondition 1-ton: Batteriet ska laddas eller bytas ut. Lysdiod på bärbara larmknappen indikerar Vid tryck på bärbara larmknappen tänds en röd lysdiod. Det bekräftar att larmknappen har blivit intryckt. Om lysdiod blinkar när larmknappen blivit intryckt är batterinivån låg och batteriet bör bytas ut. Kontakta Tunstall så snart som möjligt om lågt batteri indikeras. Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

6 Så här installeras trygghetstelefonen Koppla bort befintlig telefon från lägenhetens telefonjack och anslut teleproppen/mellanproppen till lägenhetens telefonjack. Anslut telefonkabeln till trygghetstelefonens LINE-uttag. Kontrollera lysdioden på trygghets telefonen. Den lyser med fast grönt sken om trygghetstelefonen är rätt installerad. (Se även tablå för trygghets telefonens indikeringar sid 9) Anslut därefter befintlig telefon till trygghetstelefonens uttag för extra telefon eller till mellanproppen. Lyft luren och kontrollera att ton hörs. Anslut transformatorns modularkontakt till trygghets telefonens uttag märkt AC och anslut transformatorn till vägguttaget. Viktigt! Trygghetstelefonen (mellanproppen) bör anslutas till husets/lägenhetens första inkommande telefonjack. Ytterligare telefoner ansluts till mellanproppen eller uttaget i trygghetstelefonen. Indikeringar vid felaktig installation Är mellanproppen bortkopplad eller om det är fel på telefonlinjen blinkar lysdioden rött 2 gånger med jämna mellanrum. Om transformatorn är bortkopplad eller om det är problem med strömförsörjningen blinkar lysdioden grönt en gång var fjärde sekund. Se "det här visar lysdioden" på sid 9. Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

7 Den här trygghetstelefonen är förberedd för I-telefoni Så här installerar Du din Caresse Alert om brukaren har I-telefoni: Caresse Alert version E1 eller senare vs I-telefoni (VoI): Kommunen använder Tunstalls larmcentral NC EVITA eller TrygghetsCentralen i Örebro (NC5) Vid konvertering från klassisk telefoni till I-telefoni - Brukaren har ett vanligt telefonjack i lägenhet/villa - Brukaren har tecknat ett I-telefoni abonnemang - Brukaren får då ett xdsl modem som har ett hone uttag Trygghetstelefonen ansluts - Till hone uttaget i xdsl modemet - Brukarens analoga telefon kopplas till Caresse Alerts telefonuttag (detta för att trygghetstelefonen ska kunna bryta pågående samtal vid larm) - Gå vidare till programmering I-telefoni via RJ11: (telefonuttag av modulartyp) Lägenheten har ett teknikskåp där det redan sitter en ATA-box kopplad till RJ11 uttag i lägenheten - Brukaren har ett eller flera RJ11 uttag i lägenheten - Brukaren har tecknat ett I-telefoni abonnemang Trygghetstelefonen ansluts - Direkt till RJ11 uttaget - Brukarens analoga telefon kopplas till Caresse Alerts telefonuttag. (detta för att trygghetstelefonen ska kunna bryta pågående samtal vid larm) Normal programmering görs av Alert och avslutas med att: - STMF protokollet aktiveras genom: Glöm ej att rovlarma! I-telefoni via RJ45: (telefoni via datauttag) - Brukaren har ett RJ45 uttag i lägenheten (ett WAN/LAN datauttag) - Brukaren har tecknat ett I-telefoni abonnemang - Brukaren behöver en ATA-box för sin analoga telefon (kan även vara en Fiberkonverter eller Gateway som har ett hone uttag) - I-telefonileverantören har skickat erforderlig utrustning till brukaren Trygghetstelefonen ansluts - Till hone uttaget i AT-box (eller fiberkonverter/gateway) - Brukarens analoga telefon kopplas till Caresse Alerts telefonuttag (detta för att trygghetstelefonen ska kunna bryta pågående samtal vid larm) - Gå vidare till programmering Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

8 rogrammering rogrammering av de telefonnummer och koder som trygghetstelefonen ska ringa och överföra, görs med tangentbordet på under sidan av trygghetstelefonen. All programmering börjar och slutar med, utom programmering av provlarm till larmmottagare. Vid varje tangentnedtryckning hörs en kort ton som indikerar att nedtryckningen godkänts. Efter varje programmeringssekvens hörs ett ljud som indikation: 3-ton 1-ton rogrammeringen korrekt utförd rogrammeringen är ej rätt utförd Observera! Vid batteridrift kan programmering och batteritest ej utföras. Detta för att spara på batterierna. Andra programmeringsmöjligheter NC larmmottagare En larmmottagare utrustad med mjukvaran NC kan användas för att fjärrprogrammera enheten C-connect Fullständig programmering är möjlig genom att använda en dator utrustad med programmeringsverktyget C-connect Upplåsning av tangentbord Upplåsning påverkar ej programmeringen. # Nollställning Återställer alla ändrade inställningar till fabriksinställning. Vid nollställning raderas även alla programmerade larmknappar och ev tillbehör * Viktigt För att säkerställa att trygghetstelefonen hanterar de tekniska larmen på rätt sätt ska klockan alltid ställas vid installationstillfället. Ställa in klocka 0 TT MM TT = timmar 00-23, MM = minuter Talmeddelande vid linje-/strömbortfall, grundvärde å När denna funktion är aktiverad så varnar Caresse Alert vid linje- eller strömbortfall med tal mellan kl 07:00-22:00 Avaktivera # Telefonnummer till central larmmottagare 1 och Larmkoder CODE 1 CODE Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

9 Bärbar larmknapp Tryck på den bärbara larmknappen tills en 3-ton ljuder. Kontrollera även att den röda lysdioden på larmknappen tänds. Högtalarvolym Efter tryck på knapp 1 eller 3 ljuder en ton i 10 sekunder. Volymen justeras genom att stegvis trycka på 1 = minska volymen och 3 = öka volymen. Lagra inställd volym genom att rycka på. Lagrad volym bekräftas med 3-ton. Räckviddsprov * Räckvidd kan provas på alla inprogrammerade larmknappar utan att uppringning till larmmottagare sker. Detta gäller även räckvidden för radiotillbehör. Räckvidden för den bärbara larmknappen ska alltid testas direkt efter installation och sedan en gång per kvartal för att säkerställa dess funktion. Räckvidden kan testas i ca. 3 minuter genom att aktivera larmgivaren. Som en indikering på att larmknappen når fram till trygghetstelefonen hörs tonstötar. Trygghetstelefonen återgår till vanlig funktion efter 3 minuter eller vid tryck på grön knapp. rovlarm till central larmmottagare Larmmottagare 1 rovas genom att trycka på den bärbara larmknappen eller trygghetstelefonens röda knapp Larmmottagare 2 2 Låsning av tangentbord * Specialfunktioner Följande är en beskrivning av några specialfunktioner. För att aktivera en specialfunktion använd För att avaktivera en specialfunktion, använd #. Svar med bärbar larmknapp * Svarssignalering med bärbar larmknapp * DTMF ton # i slutet av alla telefonnummer Om funktionen är aktiverad kommer DTMF ton # att adderas efter alla inprogrammerade telefonnummer när Alert ringer ut ett larm. Funktion till Funktion från # Ställa in datum 1 0 DD MM YYYY Testlarm Caresse Alert Med denna funktion aktiverad sänds automatiskt testlarm till en larmmottagare. rogrammering Testlarm 1 gång/dygn Testlarm annan tid T T T T = tid i timmar mellan varje testlarm. 00=15 min, 99= en vecka Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

10 Informationslarmmottagare 1 1 Mottagarnummer Skicka testlarm Caresse Alert blir samtidigt inlagd i testlarmregister 1 Fast tid för testlarm Det är möjligt att bestämma en tid då man vill att automatiskt testlarm ska ringas ut till en larmmottagare. Vid första testlarmet kommer en slumptid på mellan 0 till 90 minuter att adderas till den tid man ställer, detta för att om flera trygghetslarm är programmerad med samma tid så kommer de inte att kunna ringa ut testlarmet samtidigt. OBS! För att denna funktion ska fungera korrekt måste även klockan i Alert programmeras. Funktion till, testlarm en gång per dygn TT MM TT = timmar 00-23, MM = minuter Funktion från # Talmeddelande I trygghetstelefonen kan man läsa in ett generellt talmeddelande (5 sekunder) för alla larmtyper via den inbyggda mikrofonen i Caresse Alert * Bärbar larmknapp Till varje trygghetstelefon kan upp till 15 bärbara larmknappar eller annan radiolarmsändare programmeras in. Till exempel rökvarnare. För programmering av en bärbar larmknapp mot trygghetstelefon Caresse Alert, tryck: Tryck på den bärbara larmknappen tills en 3-ton ljuder. Efter avslutande ska larmknappen hållas intryckt tills dess att 3-ton ljuder. Under den tiden lär sig trygghetstelefonen den bärbara larmknappens radiokod. Gör på samma sätt om fler larmknappar ska programmeras in. Hörs 1-ton efter ungefär 10 sekunder har trygghetstelefonen inte kunnat detektera någon radiosändning från radiolarmsändaren eller så är alla positioner för larmsändare upptagna. För att radera en utvald larmknapp, tryck: # Tryck på den bärbara larmknappen tills en 3-ton ljuder. Viktigt! Om larmknappen ska skickas på reparation bör den först raderas ur trygghetstelefonens minne enligt tidigare instruktion. Detta för att förhindra att den bärbara larmknappen tar upp en position i onödan. Ovanstående programmering är enda sättet att radera en utvald larmknapp. För att radera alla larmknappar från trygghetstelefonen, tryck: # Observera, samtliga larmklockor/tillbehör blir nu avprogrammerade på trygghetstelefonen. Ska fler larmsändare vara installerade måste de programmeras in igen. Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

11 Byte av bärbar larmknapp Upplåsning # Radering av en larmknapp Larm till privat larmmottagare Caresse Alert kan sända larm till en vanlig telefon eller mobiltelefon. Vid larm ringer trygghetstelefonen i första hand privata larmmottagarna 1 t.o.m. 3 tills kvittens mottages. Om larmet inte är kvitterat efter detta övergår trygghetstelefonen till uppringning av central larmmottagare 1. För att programmera in telefonnummer till privat larmmottagare gör enligt följande: # Tryck på den bärbara larmknappen tills en 3-ton ljuder. (1-3) Tel nr till mottagare 1-3 Radering av alla tidigare larmknappar # Efter programmering provlarmas varje privat larmmottagare så här: (1-4) Inprogrammering av larmknapp För att radera en privat larmmottagare, tryck: (1-4) rova den nya larmknappen / räckvidden För att radera alla privata larmmottagare, tryck: Låsning Batterilarm Bärbara larmknappen skickar automatiskt batterilarm när batterispänningen är låg. Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

12 Larmmottagning med tonvalstelefon En telefon med tonvalssystem (apparat med R, och # knapp) kan fungera som en enkel larmmottagare. Med telefonens knappsats kan larmmottagningen styras. 1 Sänka 4 Kvittera Lyssna * Vidare Maxvolym Tala 0 Avsluta Höja Manöver # Viktigt! rogrammering Caresse Alert mot STT trigger Tunstalls trygghetstelefoner är förberedda för anslutning via I telefoni i och med vårt nya patenterade kommunikationsprotokoll TT92 - STMF. OBSERVERA För att ansluta denna Caresse Alert mot larmmottagningsprogrammet STT Trigger ska TT92 protokollet stängas av så att STT Trigger ska kunna kommunicera med trygghetstelefonens CC protokoll. För att stänga av TT92 protokollet i Caresse Alert används följande förfarande: # Borrmall för väggmontage För att montera trygghetstelefon Caresse Alert på väggen kan nedanstående borrmall användas. Vi rekommenderar skruv med dimension 4x30 mm för väggmontage. Skruvtypen anpassas efter väggens material. Vid frågor om ovanstående kontakta vårt Service- och Support Center på tel mm 4 mm Avstånd 149 mm Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

13 Tänk på att För att säkerställa att trygghetstelefonen hanterar de tekniska larmen på rätt sätt ska klockan alltid ställas vid installationstillfället. Lampan på trygghetstelefonen lyser grönt i vilande läge och blinkande grönt i larmläge. Om transformator och mellanpropp är anslutna och lysdioden inte lyser, kontakta servicepersonal. Om telefonlinjen är ur funktion kan inget larm sändas. När trygghetstelefonen är påslagen måste den vara ansluten till el-uttaget via transformatorn så att batterierna inte förbrukas. Trygghetstelefonen saknar strömbrytare. Den stängs av automatiskt när transformator och telepropp varit urkopplade längre än 50 sekunder. Mellanproppen som ska sitta mellan trygghetstelefonens kontakt och telefonjacket bör anslutas till husets/lägenhetens första inkommande telefonjack. Förutsatt att telefonjacken är seriekopplade innebär detta att trygghetstelefonen kan ringa ut även om någon telefonlur är avlagd i hemmet. För att larm ska sändas krävs att behörig personal har programmerat minst en larmmottagare och en larmkod. Vatten eller annan vätska får ej hällas på trygghetstelefonen. Utprovad räckvidd för den bärbara larmknappen kan försämras om batterikapaciteten i larmknappen förändras. Vid batterilarm från trygghetstelefon eller från bärbar larmknapp måste samtliga batterier snarast bytas för att få fullgod funktion på trygghetstelefonen. Observera! Larmknappen innehåller batterier som måste tas om hand på ett miljöriktigt sätt när de är förbrukade. Till AUX-ingången får endast avsedd kabel och utrustning anslutas. Endast behörig personal får installera, programmera och ändra inställningar på trygghetstelefonen med tillbehör. Tekniska data Vikt: Dimensioner: Nätspänning: Reservbatteri: Reservtid: Radiofrekvens: REN: 1 Externa anslutningar: Miljö Temperatur: Fukt: 1143g 195 x 215 x 36mm (BxLxD) 230v ac 13A elektrisk kontakt 1200mAhr kapacitet (kontinuerligt internt laddat) 30 timmars beredskapsdrift med en 30 minters larmsamtal (minimum beroende inköpsdatum och när det var fulladdat) MHz Europeiska Social Alarm frekvensbandet 3 m telefonlinje kabel med telepropp 3 m kabel för anslutning av transformator Drift temperatur (för att fungera enligt specifikation) = 0 C till 45 C, lagring = -10 C till 50 C Drift relative fuktighet (icke kondenserande för att fungera enligt specifikation) = 0 till 80%, lagring relativ fuktighet (icke kondenserande) = 0 till 93% Standards EMC: EN55022: 1998, EN55024:1998, EN : 1995, ETSI EN :2000 Säkerhet: EN 60950:2000 Radio: ETSI EN (2007) Class 1 CE: Social larm: Compliant Design och Tillverkning ISO9001:2000 EN (sändarutrustning) Försäkran om överensstämmelse Vi, Tunstall AB, Årstaängsvägen 1A, Stockholm, deklarerar att denna trygghetslarmutrustning är i överensstämmelse med väsentliga krav och andra bestämmelser i R&TTE Direktivet 1999/5/EC. Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

14 Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

15 Tunstall AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan att meddela detta. Tunstall AB, 2008 Tunstall AB, Årstaängsvägen 1A, Stockholm, Tel TrygghetsCentralen, Tel Servicecenter, tel Art.nr. 64 USE

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace V3.1 R1 Viktig information I alla system som utnyttjar radio- och nätverkskommunikation finns risk för störningar som användaren

Läs mer

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Bruksanvisning Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM Mini 9009. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna

Läs mer

Trygghetstelefon 10. Användarhandbok

Trygghetstelefon 10. Användarhandbok Trygghetstelefon 10 sv Användarhandbok Trygghetstelefon 10 sv 3 Innehållsförteckning 1 Identifiering 5 1.1 Dokument 5 1.2 Kundtjänstadresser 6 2 Presentation 7 2.1 Allmän beskrivning 7 2.2 Innehåll grundpaket

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Efter avslutad test skall brytarna ställas i ENERGI sparläge för maximal livslängd på batteriet. LED Känsl. Vilo tid Relä ON Hög 5 min NC OFF Låg 2 sek NO 1 2 3 4 Detektorn levereras med denna inställningen!

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Tillbehör... Hur/var monterar man... - Checklista för korrekt montering av

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning Ontech GSM 9020 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM 9020. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2 Ultrakompakt Larmsystem Användarhandbok V1.2 Innehåll 1 Vad är BRIX Dragon?... 4 1.1 Användningsområden... 4 1.2 Säkerhetsinformation... 5 1.3 Översikt... 6 1.4 Förberedelser för användning... 7 1.4.1

Läs mer

DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer

DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer DENVER DDP-500 Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer Bruksanvisning www.denver-electronics.com - 1 - INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Placering

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Modem/Telefonidosa Mellanpropp Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem...

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget TA 92 681 14-06 Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Läs mer på bredbandsbolaget.se eller ring 0770-777 000. Informationen gäller från 2014-06-30 med reservation för eventuella ändringar. 2010 Bredbandsbolaget

Läs mer

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual Detectlarm kopplat till GS Snabbmanual Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Larmets enheter... Hur/var monterar man... - Checklista för montering... Montera Innan du monterar... Centralenhet...

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

31 MHz. Bruksanvisning

31 MHz. Bruksanvisning 31 MHz Bruksanvisning Inledning 2 Viktigt att notera 2 Förpackningen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning... 4 Att använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...

Läs mer