Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C"

Transkript

1 Installations- och Bruksanvisning Trygghetstelefon Caresse Alert med I D C

2 Innehållsförteckning Vid leverans finns följande i förpackningen 4 Trygghetstelefonens beståndsdelar 6 Funktioner i Caresse Alert 6 Larmmottagare 7 Så här installeras trygghetstelefonen 10 Anslutning till I-telefoni 12 rogrammering 14 Specialfunktioner 17 Bärbar larmknapp 19 Larm till privat larmmottagare 21 Larmmottagning med tonvalstelefon 22 Borrmall för väggmontage 22 Tänk på att 24 Trygghetstelefonen Caresse Alert och den bärbara larmknappen uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse Alert är ett registrerat varumärke för Tunstall Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, Art.nr. 64 USE

3 Vid leverans finns följande i förpackningen: Trygghetstelefon Caresse Alert Ackumulator Bärbar larmknapp Sapphire Armband till larmknappen Halsband till larmknappen Telefonadapter Nätadapter Bruksanvisning Trygghetstelefonens beståndsdelar Lysdiod Röd / Gul Återställningsknapp Funktionsknapp Högtalare Lysdiod grön Larmknapp Trygghetstelefon Caresse Alert Bärbar larmknapp Sapphire Hål för väggmontage Batterilucka Tangentbord Tillbehör: Armband Halsband Mikrofon Kablar och adapters Anslutning för tillbehör AUX Anslutning till telefonlinjen Telefonadapter (Mellanpropp) Nätadapter (3 meter) Anslutning av nätadapter AC Antenn Anslutning av extra telefon Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

4 Funktioner i Caresse Alert Trygghet Trygghetstelefon Caresse Alert har utvecklats för att ge extra trygghet i hemmet. Caresse Alert är främst avsedd för eget boende. Snabb och enkel kontakt Med Caresse Alert går det snabbt och enkelt komma i kontakt med en larmmottagare, vän eller anhörig. När larmet kvitterats av en larmmottagare kopplas ett högtalande samtal upp och den som larmat kan tala direkt med personen vid larmmottagaren. Att aktivera ett larm Trygghetslarm kan aktiveras med den bärbara larmknappen eller med den röda knappen på trygghetstelefonen. Andra typer av larm kan aktiveras av tillbehör såsom t.ex. rökvarnare. Om ett larm utlösts av misstag återställs larmet genom att efter 5 sekunder trycka på den gröna knappen. Att besvara ett inkommande telefonsamtal Den bärbara larmknappen kan även användas för att besvara inkommande telefonsamtal genom att knappen trycks in när telefonen som är kopplad till trygghetstelefonen ringer. Då kan samtalet kopplas upp högtalande via trygghetstelefonen. Olika typer av larmsändare Till trygghetstelefonen kan 15 radiolarmsändare programmeras, t. ex. bärbar larmknapp, rökvarnare, passagevakt etc. Batteristatus övervakas kontinuerligt på alla radiosändare. Om batterispänningen blir för låg skickas automatiskt batterilarm. Vid tryck på den bärbara larmknappen sker också ett batteritest. Anslutning Trygghetstelefonen Caresse Alert kan hängas på väggen men även placeras på ett bord. Trygghetstelefonen är enkel att installera och anslutning till telenätet sker vanligtvis via en mellanpropp till telefonjacket. Trygghetstelefonens mellanpropp bör anslutas till det första telefonjacket i huset/lägenheten, för att full funktionalitet ska erhållas även om någon telefonlur är avlagd. Strömförsörjningen sker via en transformator från ett vanligt 230 volts nätuttag. Larmmottagare Central larmmottagare Upp till 4 centrala larmmottagare kan programmeras in. Dessa mottagare tar emot en unik larmkod som programmeras i trygghetstelefonen och anger varifrån larmet kommer. Exempel på central larmmottagare är Tunstalls trygghetscentral i Örebro. rivat larmmottagare Upp till 3 privata larmmottagare kan programmeras in. Ytterligare larmmottagare, t.ex. en tonvalstelefon, kan programmeras som privat larmmottagare. I trygghetstelefonen kan ett 5 sekunder långt meddelande läsas in, exempelvis med innehavarens namn. Detta meddelande spelas upp för larmmottagaren vid varje larmöverföring när larmmottagaren kvitterat larmet. Observera! rivat larmmottagare kan endast ta emot samtalsuppkopplade larm. Det betyder att ej samtalsuppkopplade larm som t.ex. batterilarm ej kommer att skickas till dessa larmmottagare. Om både privat larmmottagare och central larmmottagare är programmerade ringer trygghetstelefonen alltid först till privat larmmottagare. Om privat larmmottagare ej svarar ringer trygghetstelefonen vidare till central larmmottagare. Larmmottagare för informationslarm Det finns även möjlighet att använda 2 larmmottagare för informationslarm som tar emot olika larmtyper. Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

5 Batterier i trygghetstelefonen Trygghetstelefonen är utrustad med en uppladdningsbar batteriackumulator. Batteriet förser trygghetstelefonen med ström under strömavbrott. Reservdriftstiden vid kontinuerlig drift är minst 30 timmar. Om ett spänningsfel uppstår kommer Caresse Alert att fortsätta att fungera men som en varning kommer en grön lysdiod att blinka var 4: e sekund och ett varningsmeddelande lämnas. Om spänningsfelet kvarstår mer än 1 timme kommer enheten att automatiskt ringa den centrala larmmottagaren. Samtal till den centrala larmmottagaren upprepas var 4: e timme tills spänningen är återställd. Trygghetstelefonen saknar strömbrytare. Den stängs av automatiskt när transformator och telepropp varit urkopplade längre än 50 sekunder. Batterier i larmknapp Sapphire Larmknappen innehåller ett 3V lithium batteri som har en livslängd på 5 år eller aktiveringar. Den är även helt vattentät så man kan även ha den på sig när man t ex badar. Vid batterilarm bör larmknappen så snart som möjligt bytas ut. Test av batteriet Viktigt: Innan batteritest genomförs måste batteriet laddas i minst 24 timmar. Lysdiodindikeringar Caresse Alert har två lysdioder som indikerar status enligt nedan. Lysdiodindikering Grön lysdiod lyser fast sken Grön lysdiod blinkar (1 var 4:e sekund) Grön lysdiod blinkar (1 varje sekund) Röd lysdiod blinkar (2 varje sekund) Röd lysdiod lyser fast sken Röd lysdiod blinkar (3 varje sekund) Gul lysdiod lyser fast sken Gul lysdiod släckt Gul lysdiod blinkar (1 var 4:e sekund) Gul lysdiod blinkar (2 varje sekund) Caresse Alert status Normal läge Normalläge i batteridrift (nätspänning av) Larmläge Telefonlinjen är frånkopplad Telefonlinje används Inkommande samtal Funktionsknapp i borta läge Funktionsknapp i hemma läge Lågt batteri detekterat Inbrottslarm aktiverat / slut tidsperiod Tryck för att testa batteriets funktion. En ton avges: Ingen lysdiod lyser Trygghetstelefonen är avstängd (Ifall spänning är ansluten och tillkopplad har fel uppstått i trygghetstelefonen) 3- ton: Batteriet i god kondition 1-ton: Batteriet ska laddas eller bytas ut. Lysdiod på bärbara larmknappen indikerar Vid tryck på bärbara larmknappen tänds en röd lysdiod. Det bekräftar att larmknappen har blivit intryckt. Om lysdiod blinkar när larmknappen blivit intryckt är batterinivån låg och batteriet bör bytas ut. Kontakta Tunstall så snart som möjligt om lågt batteri indikeras. Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

6 Så här installeras trygghetstelefonen Koppla bort befintlig telefon från lägenhetens telefonjack och anslut teleproppen/mellanproppen till lägenhetens telefonjack. Anslut telefonkabeln till trygghetstelefonens LINE-uttag. Kontrollera lysdioden på trygghets telefonen. Den lyser med fast grönt sken om trygghetstelefonen är rätt installerad. (Se även tablå för trygghets telefonens indikeringar sid 9) Anslut därefter befintlig telefon till trygghetstelefonens uttag för extra telefon eller till mellanproppen. Lyft luren och kontrollera att ton hörs. Anslut transformatorns modularkontakt till trygghets telefonens uttag märkt AC och anslut transformatorn till vägguttaget. Viktigt! Trygghetstelefonen (mellanproppen) bör anslutas till husets/lägenhetens första inkommande telefonjack. Ytterligare telefoner ansluts till mellanproppen eller uttaget i trygghetstelefonen. Indikeringar vid felaktig installation Är mellanproppen bortkopplad eller om det är fel på telefonlinjen blinkar lysdioden rött 2 gånger med jämna mellanrum. Om transformatorn är bortkopplad eller om det är problem med strömförsörjningen blinkar lysdioden grönt en gång var fjärde sekund. Se "det här visar lysdioden" på sid 9. Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

7 Den här trygghetstelefonen är förberedd för I-telefoni Så här installerar Du din Caresse Alert om brukaren har I-telefoni: Caresse Alert version E1 eller senare vs I-telefoni (VoI): Kommunen använder Tunstalls larmcentral NC EVITA eller TrygghetsCentralen i Örebro (NC5) Vid konvertering från klassisk telefoni till I-telefoni - Brukaren har ett vanligt telefonjack i lägenhet/villa - Brukaren har tecknat ett I-telefoni abonnemang - Brukaren får då ett xdsl modem som har ett hone uttag Trygghetstelefonen ansluts - Till hone uttaget i xdsl modemet - Brukarens analoga telefon kopplas till Caresse Alerts telefonuttag (detta för att trygghetstelefonen ska kunna bryta pågående samtal vid larm) - Gå vidare till programmering I-telefoni via RJ11: (telefonuttag av modulartyp) Lägenheten har ett teknikskåp där det redan sitter en ATA-box kopplad till RJ11 uttag i lägenheten - Brukaren har ett eller flera RJ11 uttag i lägenheten - Brukaren har tecknat ett I-telefoni abonnemang Trygghetstelefonen ansluts - Direkt till RJ11 uttaget - Brukarens analoga telefon kopplas till Caresse Alerts telefonuttag. (detta för att trygghetstelefonen ska kunna bryta pågående samtal vid larm) Normal programmering görs av Alert och avslutas med att: - STMF protokollet aktiveras genom: Glöm ej att rovlarma! I-telefoni via RJ45: (telefoni via datauttag) - Brukaren har ett RJ45 uttag i lägenheten (ett WAN/LAN datauttag) - Brukaren har tecknat ett I-telefoni abonnemang - Brukaren behöver en ATA-box för sin analoga telefon (kan även vara en Fiberkonverter eller Gateway som har ett hone uttag) - I-telefonileverantören har skickat erforderlig utrustning till brukaren Trygghetstelefonen ansluts - Till hone uttaget i AT-box (eller fiberkonverter/gateway) - Brukarens analoga telefon kopplas till Caresse Alerts telefonuttag (detta för att trygghetstelefonen ska kunna bryta pågående samtal vid larm) - Gå vidare till programmering Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

8 rogrammering rogrammering av de telefonnummer och koder som trygghetstelefonen ska ringa och överföra, görs med tangentbordet på under sidan av trygghetstelefonen. All programmering börjar och slutar med, utom programmering av provlarm till larmmottagare. Vid varje tangentnedtryckning hörs en kort ton som indikerar att nedtryckningen godkänts. Efter varje programmeringssekvens hörs ett ljud som indikation: 3-ton 1-ton rogrammeringen korrekt utförd rogrammeringen är ej rätt utförd Observera! Vid batteridrift kan programmering och batteritest ej utföras. Detta för att spara på batterierna. Andra programmeringsmöjligheter NC larmmottagare En larmmottagare utrustad med mjukvaran NC kan användas för att fjärrprogrammera enheten C-connect Fullständig programmering är möjlig genom att använda en dator utrustad med programmeringsverktyget C-connect Upplåsning av tangentbord Upplåsning påverkar ej programmeringen. # Nollställning Återställer alla ändrade inställningar till fabriksinställning. Vid nollställning raderas även alla programmerade larmknappar och ev tillbehör * Viktigt För att säkerställa att trygghetstelefonen hanterar de tekniska larmen på rätt sätt ska klockan alltid ställas vid installationstillfället. Ställa in klocka 0 TT MM TT = timmar 00-23, MM = minuter Talmeddelande vid linje-/strömbortfall, grundvärde å När denna funktion är aktiverad så varnar Caresse Alert vid linje- eller strömbortfall med tal mellan kl 07:00-22:00 Avaktivera # Telefonnummer till central larmmottagare 1 och Larmkoder CODE 1 CODE Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

9 Bärbar larmknapp Tryck på den bärbara larmknappen tills en 3-ton ljuder. Kontrollera även att den röda lysdioden på larmknappen tänds. Högtalarvolym Efter tryck på knapp 1 eller 3 ljuder en ton i 10 sekunder. Volymen justeras genom att stegvis trycka på 1 = minska volymen och 3 = öka volymen. Lagra inställd volym genom att rycka på. Lagrad volym bekräftas med 3-ton. Räckviddsprov * Räckvidd kan provas på alla inprogrammerade larmknappar utan att uppringning till larmmottagare sker. Detta gäller även räckvidden för radiotillbehör. Räckvidden för den bärbara larmknappen ska alltid testas direkt efter installation och sedan en gång per kvartal för att säkerställa dess funktion. Räckvidden kan testas i ca. 3 minuter genom att aktivera larmgivaren. Som en indikering på att larmknappen når fram till trygghetstelefonen hörs tonstötar. Trygghetstelefonen återgår till vanlig funktion efter 3 minuter eller vid tryck på grön knapp. rovlarm till central larmmottagare Larmmottagare 1 rovas genom att trycka på den bärbara larmknappen eller trygghetstelefonens röda knapp Larmmottagare 2 2 Låsning av tangentbord * Specialfunktioner Följande är en beskrivning av några specialfunktioner. För att aktivera en specialfunktion använd För att avaktivera en specialfunktion, använd #. Svar med bärbar larmknapp * Svarssignalering med bärbar larmknapp * DTMF ton # i slutet av alla telefonnummer Om funktionen är aktiverad kommer DTMF ton # att adderas efter alla inprogrammerade telefonnummer när Alert ringer ut ett larm. Funktion till Funktion från # Ställa in datum 1 0 DD MM YYYY Testlarm Caresse Alert Med denna funktion aktiverad sänds automatiskt testlarm till en larmmottagare. rogrammering Testlarm 1 gång/dygn Testlarm annan tid T T T T = tid i timmar mellan varje testlarm. 00=15 min, 99= en vecka Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

10 Informationslarmmottagare 1 1 Mottagarnummer Skicka testlarm Caresse Alert blir samtidigt inlagd i testlarmregister 1 Fast tid för testlarm Det är möjligt att bestämma en tid då man vill att automatiskt testlarm ska ringas ut till en larmmottagare. Vid första testlarmet kommer en slumptid på mellan 0 till 90 minuter att adderas till den tid man ställer, detta för att om flera trygghetslarm är programmerad med samma tid så kommer de inte att kunna ringa ut testlarmet samtidigt. OBS! För att denna funktion ska fungera korrekt måste även klockan i Alert programmeras. Funktion till, testlarm en gång per dygn TT MM TT = timmar 00-23, MM = minuter Funktion från # Talmeddelande I trygghetstelefonen kan man läsa in ett generellt talmeddelande (5 sekunder) för alla larmtyper via den inbyggda mikrofonen i Caresse Alert * Bärbar larmknapp Till varje trygghetstelefon kan upp till 15 bärbara larmknappar eller annan radiolarmsändare programmeras in. Till exempel rökvarnare. För programmering av en bärbar larmknapp mot trygghetstelefon Caresse Alert, tryck: Tryck på den bärbara larmknappen tills en 3-ton ljuder. Efter avslutande ska larmknappen hållas intryckt tills dess att 3-ton ljuder. Under den tiden lär sig trygghetstelefonen den bärbara larmknappens radiokod. Gör på samma sätt om fler larmknappar ska programmeras in. Hörs 1-ton efter ungefär 10 sekunder har trygghetstelefonen inte kunnat detektera någon radiosändning från radiolarmsändaren eller så är alla positioner för larmsändare upptagna. För att radera en utvald larmknapp, tryck: # Tryck på den bärbara larmknappen tills en 3-ton ljuder. Viktigt! Om larmknappen ska skickas på reparation bör den först raderas ur trygghetstelefonens minne enligt tidigare instruktion. Detta för att förhindra att den bärbara larmknappen tar upp en position i onödan. Ovanstående programmering är enda sättet att radera en utvald larmknapp. För att radera alla larmknappar från trygghetstelefonen, tryck: # Observera, samtliga larmklockor/tillbehör blir nu avprogrammerade på trygghetstelefonen. Ska fler larmsändare vara installerade måste de programmeras in igen. Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

11 Byte av bärbar larmknapp Upplåsning # Radering av en larmknapp Larm till privat larmmottagare Caresse Alert kan sända larm till en vanlig telefon eller mobiltelefon. Vid larm ringer trygghetstelefonen i första hand privata larmmottagarna 1 t.o.m. 3 tills kvittens mottages. Om larmet inte är kvitterat efter detta övergår trygghetstelefonen till uppringning av central larmmottagare 1. För att programmera in telefonnummer till privat larmmottagare gör enligt följande: # Tryck på den bärbara larmknappen tills en 3-ton ljuder. (1-3) Tel nr till mottagare 1-3 Radering av alla tidigare larmknappar # Efter programmering provlarmas varje privat larmmottagare så här: (1-4) Inprogrammering av larmknapp För att radera en privat larmmottagare, tryck: (1-4) rova den nya larmknappen / räckvidden För att radera alla privata larmmottagare, tryck: Låsning Batterilarm Bärbara larmknappen skickar automatiskt batterilarm när batterispänningen är låg. Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

12 Larmmottagning med tonvalstelefon En telefon med tonvalssystem (apparat med R, och # knapp) kan fungera som en enkel larmmottagare. Med telefonens knappsats kan larmmottagningen styras. 1 Sänka 4 Kvittera Lyssna * Vidare Maxvolym Tala 0 Avsluta Höja Manöver # Viktigt! rogrammering Caresse Alert mot STT trigger Tunstalls trygghetstelefoner är förberedda för anslutning via I telefoni i och med vårt nya patenterade kommunikationsprotokoll TT92 - STMF. OBSERVERA För att ansluta denna Caresse Alert mot larmmottagningsprogrammet STT Trigger ska TT92 protokollet stängas av så att STT Trigger ska kunna kommunicera med trygghetstelefonens CC protokoll. För att stänga av TT92 protokollet i Caresse Alert används följande förfarande: # Borrmall för väggmontage För att montera trygghetstelefon Caresse Alert på väggen kan nedanstående borrmall användas. Vi rekommenderar skruv med dimension 4x30 mm för väggmontage. Skruvtypen anpassas efter väggens material. Vid frågor om ovanstående kontakta vårt Service- och Support Center på tel mm 4 mm Avstånd 149 mm Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

13 Tänk på att För att säkerställa att trygghetstelefonen hanterar de tekniska larmen på rätt sätt ska klockan alltid ställas vid installationstillfället. Lampan på trygghetstelefonen lyser grönt i vilande läge och blinkande grönt i larmläge. Om transformator och mellanpropp är anslutna och lysdioden inte lyser, kontakta servicepersonal. Om telefonlinjen är ur funktion kan inget larm sändas. När trygghetstelefonen är påslagen måste den vara ansluten till el-uttaget via transformatorn så att batterierna inte förbrukas. Trygghetstelefonen saknar strömbrytare. Den stängs av automatiskt när transformator och telepropp varit urkopplade längre än 50 sekunder. Mellanproppen som ska sitta mellan trygghetstelefonens kontakt och telefonjacket bör anslutas till husets/lägenhetens första inkommande telefonjack. Förutsatt att telefonjacken är seriekopplade innebär detta att trygghetstelefonen kan ringa ut även om någon telefonlur är avlagd i hemmet. För att larm ska sändas krävs att behörig personal har programmerat minst en larmmottagare och en larmkod. Vatten eller annan vätska får ej hällas på trygghetstelefonen. Utprovad räckvidd för den bärbara larmknappen kan försämras om batterikapaciteten i larmknappen förändras. Vid batterilarm från trygghetstelefon eller från bärbar larmknapp måste samtliga batterier snarast bytas för att få fullgod funktion på trygghetstelefonen. Observera! Larmknappen innehåller batterier som måste tas om hand på ett miljöriktigt sätt när de är förbrukade. Till AUX-ingången får endast avsedd kabel och utrustning anslutas. Endast behörig personal får installera, programmera och ändra inställningar på trygghetstelefonen med tillbehör. Tekniska data Vikt: Dimensioner: Nätspänning: Reservbatteri: Reservtid: Radiofrekvens: REN: 1 Externa anslutningar: Miljö Temperatur: Fukt: 1143g 195 x 215 x 36mm (BxLxD) 230v ac 13A elektrisk kontakt 1200mAhr kapacitet (kontinuerligt internt laddat) 30 timmars beredskapsdrift med en 30 minters larmsamtal (minimum beroende inköpsdatum och när det var fulladdat) MHz Europeiska Social Alarm frekvensbandet 3 m telefonlinje kabel med telepropp 3 m kabel för anslutning av transformator Drift temperatur (för att fungera enligt specifikation) = 0 C till 45 C, lagring = -10 C till 50 C Drift relative fuktighet (icke kondenserande för att fungera enligt specifikation) = 0 till 80%, lagring relativ fuktighet (icke kondenserande) = 0 till 93% Standards EMC: EN55022: 1998, EN55024:1998, EN : 1995, ETSI EN :2000 Säkerhet: EN 60950:2000 Radio: ETSI EN (2007) Class 1 CE: Social larm: Compliant Design och Tillverkning ISO9001:2000 EN (sändarutrustning) Försäkran om överensstämmelse Vi, Tunstall AB, Årstaängsvägen 1A, Stockholm, deklarerar att denna trygghetslarmutrustning är i överensstämmelse med väsentliga krav och andra bestämmelser i R&TTE Direktivet 1999/5/EC. Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

14 Art.nr. 64 USE Art.nr. 64 USE

15 Tunstall AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan att meddela detta. Tunstall AB, 2008 Tunstall AB, Årstaängsvägen 1A, Stockholm, Tel TrygghetsCentralen, Tel Servicecenter, tel Art.nr. 64 USE

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse Lite 51007/960 Version D1. Utgåva 1.99h SE PLa 090421

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse Lite 51007/960 Version D1. Utgåva 1.99h SE PLa 090421 Installations- och programmeringsanvisning Caresse Lite 51007/960 Version D1 Utgåva 1.99h SE PLa 090421 Innehåll Följande finns i förpackningen... 4 Caresse Lite... 5 Vy framifrån... 5 Vy underifrån...

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse Alert 55007/660 Version B1. Utgåva 3.00 SE PLa 100316

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse Alert 55007/660 Version B1. Utgåva 3.00 SE PLa 100316 Installations- och programmeringsanvisning Caresse Alert 55007/660 Version B1 Utgåva 3.00 SE PLa 100316 Innehåll Följande finns i förpackningen... 4 Caresse Alert... 5 Vy framifrån... 5 Vy underifrån...

Läs mer

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10 Rörelsesensor PIR 169 MHz Best nr. 648233D V1.10 Art nr. 64 USE 593 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR 169 MHz Inledning Rörelsesensorn är en sensor som ansluts till

Läs mer

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar...

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... I A P Tunstall AB, 2008 Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... 7 Personalapparatens delar... 8 Apparatfunktioner

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5 Lägenhetsapparat Camillo Bruksanvisning Version 4.5 Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE märkning och EMC. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5.

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

Grace+ Bruksanvisning

Grace+ Bruksanvisning Grace+ Bruksanvisning 1 2010 Copyright CareTech AB, Rev A 2 Innehållsförteckning Läs först: Säkerhetsinformation...4 Viktig information...4 Förpackningens innehåll...5 Funktionsbeskrivning...7 Installationsbeskrivning...8

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

Teknisk beskrivning. Trygghetstelefon Caresse -Tekniska data

Teknisk beskrivning. Trygghetstelefon Caresse -Tekniska data Trygghetstelefon Caresse -Tekniska data Trygghetstelefonen Caresse och den bärbara larmknappen Carino uppfyller EU:s direktiv för CE märkning och EMC. Trygghetstelefonen uppfyller även EU:s direktiv för

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

NEO IP Användarmanual

NEO IP Användarmanual NEO IP Användarmanual NE41 09003-01 v2.1 Alarmknapp (röd) Återställningsknapp (grön) Extraknapp (grå) ❷ ❸ ❻ ❶ ❹ ❺ Strömbrytare (undersida) ❼ NEO IP kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare Bellman Visit och Laddare BE0/BE70 Inledning Tack för att du valt produkter från Bellman & Symfon. Bellman Visit -systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA

Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA Larmsändare OND-9005 Sid 2 * Har två olika larmingångar * Larmsändare som vid larm ringer upp högst 14 olika programmerade telefonnummer * Telefonnummer

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Installationsguide. för bredband och telefoni

Installationsguide. för bredband och telefoni Installationsguide för bredband och telefoni Den här installationsguiden hjälper dig att installera Boxers bredbandsmodem. Baksida Framsida STARTBOXENS INNEHÅLL Kontrollera att följande finns med i startboxen:

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning...

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Modem/Telefonidosa Mellanpropp Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora

Läs mer

KOSTNAD FÖR TRYGGHETSLARM

KOSTNAD FÖR TRYGGHETSLARM Om trygghetslarm OM TRYGGHETSLARM Du kan ansöka om trygghetslarm om du upplever otrygghet och osäkerhet i ditt boende eller har svårigheter att påkalla hjälp. För att använda trygghetslarm behövs ett fast

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Radion... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal... 7 Låsning

Läs mer

Svenska. Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual

Svenska. Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual Svenska Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual LOTS SecurityAB Jägerhornsvägen 8, Kungens Kurva Växel: 08-711 22 11 info@lotsab.se www.lotsab.se 2 1.Använd inte denna produkt i en miljö med explosionsfarlig

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Trygghetstelefon Attendo Caresse. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Attendo Caresse. Bruksanvisning Trygghetstelefon Attendo Caresse Bruksanvisning Trygghetstelefonen Attendo Caresse och den bärbara larmknappen Accept uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Attendo Caresse är ett registrerat varumärke

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Ansökan av trygghetslarm Du som har behov av trygghetslarm kan ansöka om det med hjälp av förenklad biståndsbedömning.

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS DENNA ANVÄNDARGUIDE NOGA INNAN INSTALLATION OCH SPARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING.

VÄNLIGEN LÄS DENNA ANVÄNDARGUIDE NOGA INNAN INSTALLATION OCH SPARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING. ANVÄNDARGUIDE FÖR OPTISK BRANDVARNARE Kommersiell referens: 2103-002 Utvecklad av CAVIUS Larmet är avsedd för installation i bostadshus, husvagnar, villavagnar och husbilar. De rekommenderas inte för båtar.

Läs mer

Safeline 1000 Montering och Programmerings manual. April 2005

Safeline 1000 Montering och Programmerings manual. April 2005 Safeline 1000 Montering och Programmerings manual April 2005 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline 1000 behöver ingen separat

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning RX-900-LED

Bruksanvisning RX-900-LED Bruksanvisning RX-900-LED KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.1 2012-03-21 1 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut.

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Paketets innehåll Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Vad är vad på din gateway...4 Anslut trådlöst till en dator...6 Anslut

Läs mer

Telefonuppringare TD-110

Telefonuppringare TD-110 Manual ISAB International Security AB säljer telefonuppringare TD-110 och TD-101. Denna beskrivning beskriver funktionen hos TD-110 och TD-110W med överfallslarm. Kortfatta beskrivning har en ingång och

Läs mer

Lägenhetsapparat Camillo. Inkopplingsanvisning Från version 4.5

Lägenhetsapparat Camillo. Inkopplingsanvisning Från version 4.5 Inkopplingsanvisning Från version 4.5 Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5. Rätt till ändringar förbehålles.

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

CareLine Trygghetstelefoner. Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet

CareLine Trygghetstelefoner. Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet CareLine Trygghetstelefoner Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet Trygghetstelefonen gör det tryggt att bo kvar i det egna hemmet Tryggt och säkert i hemmet Med moderna trygghetshjälpmedel

Läs mer

Bruksanvisning IOR. Kommunikationsenhet

Bruksanvisning IOR. Kommunikationsenhet Bruksanvisning IOR Kommunikationsenhet 2 Innehåll Viktig information... 4 Översikt... 5 Installation... 6 Konfiguration... 7 Strömförsörjning... 7 Ingångar... 8 Reläutgång... 9 Koppla larmsändare till

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm

Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm Så fungerar ditt trygghetslarm Trygghetslarmet består av en larmdosa med inbyggd högtalare och antenn, samt en larmknapp att ha runt halsen eller

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

BRUKSANVISNING. Audio Conference unit 100 R

BRUKSANVISNING. Audio Conference unit 100 R BRUKSANVISNING Audio Conference unit 100 R UPPLEV FRIHETEN MED Förklaringar 2 Uppringning 3 INNEHÅLL Placering 4-5 Inkoppling 6 Knappsats Centralenhet 7 Fjärrkontroll 8 Sekretess, Bandspelare och Programmering

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Falck 6900 EpiKlon Art. nr.: Epilepsilarm med rörelsesensor för användning i säng.

Falck 6900 EpiKlon Art. nr.: Epilepsilarm med rörelsesensor för användning i säng. Bruksanvisning Falck 6900 EpiKlon Art. nr.: 323 800 Epilepsilarm med rörelsesensor för användning i säng. Innehållsförteckning Falck 6900 EpiKlon består av: 3 Beskrivning av Falck 6900 EpiKlon 3 Installation

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut.

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. Paketets innehåll. Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Anslut bredbandet trådlöst...4 Anslut bredbandet

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

CeCe 414. Installatörsmanual. Cetronic 990903 ver 5.58 / 414inst

CeCe 414. Installatörsmanual. Cetronic 990903 ver 5.58 / 414inst CeCe 414 Installatörsmanual 1 Innehåll Installationen Säkerhetsföreskrifter... 3 3.1 Centralapparaten... 4 3.2 Ingångar... 4 3.3 Utgångar... 4 3.4 Montering och anslutning... 4 3.5 Batteri och nätspänning...

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut.

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. TBUS0368_ADSL_manual_bredband_telejacket_190x170.indd 1 2016-06-03 11:53:47 Innehållsförteckning Paketets innehåll...3

Läs mer

ALERTpager Personsökare Artikelnr: 464 301

ALERTpager Personsökare Artikelnr: 464 301 Bruksanvisning ALERTpager Personsökare Artikelnr: 464 301 ALERTpager består av en sändarenhet och en bärbar mottagare.. 2 Innehållsförteckning 1. Om ALERTpager... 4 2. Detta medföljer i förpackningen...

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

FALL Bracelet. Portabel larmmottagare Användarmanual. NE v2.1

FALL Bracelet. Portabel larmmottagare Användarmanual. NE v2.1 FALL Bracelet Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 10001-01 v2.1 Information in this User manual is subject to change without notice. NEAT Electronics AB reserves the right to change or improve their

Läs mer