Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5"

Transkript

1 Lägenhetsapparat Camillo Bruksanvisning Version 4.5

2 Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE märkning och EMC. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008

3 Innehåll Allmänt... 5 Den här bruksanvisningen...5 Förklaringar, förtydliganden och varningstexter...5 Internsystem...6 Lägenhetsapparat...6 Aktivering av larm...7 Extra anslutningar...7 Lägenhetsapparatens delar... 8 Så kallas lägenhetsapparatens delar:...8 Apparatfunktioner som erhålles med... 9 Grundläge...9 Återställning...9 Check-in/check-out...9 Personallarm...10 Larmsvarsläge...10 Larmsvar från lägenhetsapparat...10 Talstyrning...10 Manöver...10 Sekretess vid larmsvar...10 Nedkoppling...10 Programmeringsläge...11 Programmering av bärbar larmknapp, Combino och Careousel...11 Radering av bärbara larmknappar, Combino och Careousel...12 Forcerad programmering av lägenhetsapparat...12 Översikt av apparatfunktioner Det här visar lampan på lägenhetsapparaten Indikeringar i grundläge...14 Grönt fast sken...14 Grönt blinkande sken...14 Rött blinkande sken...14 Art. No. 64HSE021T /

4 Indikeringar i larmsvarsläge...14 Rött fast sken...14 Indikeringar i programmeringsläge...14 Rött fast sken...14 Rött/grönt blinkande sken...14 Rött snabbt blinkande sken...14 Släckt lysdiod...14 Larmmottagning Larm till telefon/bärbar telefon...15 Larmmottagning...15 Larm till bärbar telefon med display...16 Textmeddelande i display...16 Larmmottagning...16 Larm till personsökare med tal...17 Larmtext i display...17 Larmmottagning...17 Övriga funktioner...17 Funktioner via knappsatsen...18 Taluppkoppling...18 Prioriterat larm...19 Påminnelselarm...19 Vidarekoppling...19 Manöver...19 Nedkoppling...20 Översikt av funktioner via knappsatsen...20 Larm till personsökare utan tal...21 Larmsvar...21 Talstyrning...21 Manöver...21 Sekretess vid larmsvar...21 Nedkoppling...21 Larm till display...22 Larmsvar...22 Talstyrning...22 Manöver...22 Sekretess vid larmsvar...22 Nedkoppling...22 Larm till mottagare MIP, VIS, ALARM eller WILMA 23 Larm från externa trygghetstelefoner...23 Kvitteringslarm...23 Camillo centralutrustning Ändring av datum och tid...24 Samtal till lägenhet Porttelefon Art. No. 64HSE021T /

5 Allmänt Den här bruksanvisningen Den här bruksanvisningen är till för personal som använder internsystemet Camillo. Bruksanvisningen inleds med en beskrivning av lägenhetsapparaten och därefter följer en beskrivning av larmmottagning med vanlig tonvalstelefon, bärbar telefon, personsökare och larmmottagare MIP, VIS, ALARM och WILMA. Förklaringar, förtydliganden och varningstexter För att göra budskapet i texten tydligare använder vi oss av förklaringar, förtydliganden och varningstexter. Förklaringar och förtydliganden används för att ge klarhet när det gäller t.ex. fackspråk. Som rubrik för dessa använder vi OBSER- VERA. När det står VARNING som rubrik är det extra viktigt att stycket läses och att instruktionerna följs. Om textinnehållet i varningstexten ignoreras kan det vara förenat med stor risk. I marginalen syns ett varningstecken när vi vill att du som läsare ska uppmärksamma något. Art. No. 64HSE021T /

6 Internsystem Internsystemet Camillo är ett trygghetslarmsystem för äldre och handikappade. Systemet är avsett för servicehus, sjukhem och andra speciella boendeformer. Camillo består av en centralutrustning som styr samtliga funktioner. Till centralutrustningen kan upp till 128 lägenhetsapparater eller porttelefoner anslutas. Centralutrustning Lägenhetsapparat Bild 1. Översikt av internsystem Camillo Camillo lägenhetsapparat är utvecklad för att användas av personal som tar emot larm från vårdtagare. Apparaten ger trygghet för vårdtagaren och underlättar det dagliga arbetet för personalen. På varje lägenhetsapparat kan man programmera in upp till tre larmknappar av valfri larmgivare (Carino, Combino eller Carousel). Lägenhetsapparaten fungerar som en kommunikationsapparat för den boende och en manöverapparat för personalen. Lägenhetsapparaten bör lämpligast placeras i hallen. Den monteras alltid på vägg med en speciell vägghållare som levereras med apparaten. 6 Art. No. 64HSE021T /

7 Aktivering av larm Genom att trycka på en bärbar larmknapp eller genom att dra i dragsnöret på lägenhetsapparaten, aktiveras larmet och ett trygghetslarm sänds till mottagaren. Extra anslutningar Till internsystemet Camillo kan också följande utrustningar anslutas: Dörrlarm Passivlarm Röklarm Sänglarm Extern trygghetstelefon Valfritt programmerbart larm (t.ex. medicinlarm) Art. No. 64HSE021T /

8 Lägenhetsapparatens delar max min Bild 2. Camillo lägenhetsapparat framsida, baksida och väggfäste. Så kallas lägenhetsapparatens delar: 1. Radio med antenn (tillbehör) 2. Snabbguide 3. Lampa (lysdiod) 4. Tryckknappar 5. Högtalare 6. Mikrofon 7. Dragsnöre (tillbehör) 8. Lucka för radiomontage 9. Monteringsplatta (väggfäste) 10. Volymreglering (reglering av högtalarvolym) 11. Modularjack 1, för inkoppling av: Strömförsörjning, linjekabel, rökvarning, valbar larmtyp, externt trygghetslarm och dörrlarm. 12. Modularjack 2, för inkoppling av: Manöver, passivlarm, närvaromarkering eller larmindikering 13. Fäste för dragsnöre 8 Art. No. 64HSE021T /

9 Apparatfunktioner som erhålles med Camillo lägenhetsapparat har en mängd funktioner vilka kan aktiveras via en eller flera knapptryckningar. Det finns tre olika lägen på apparaten; grundläge, larmsvarsläge och programmeringsläge. Grundläge Lägenhetsapparatens normala läge är grundläge. Lampan på lägenhetsapparaten lyser då grönt. Från grundläget når man även larmsvars- och programmeringsläget. Larmsvarsläge Används vid larmmottagning från valfri lägenhetsapparat och när man utför någon slags manöver som t.ex. att öppna entrédörren. Programmeringsläge Läge för programmering respektive radering av bärbara larmknappar, Combino och Careousel. Grundläge Återställning Från grundläget kan man nå följande funktioner genom att trycka på en av de tre olika knapparna,, eller. Vid tryck på när lampan blinkar rött, så återställs aktiverat larm och apparaten återgår till att lysa grönt. Larm kan även återställas genom att man trycker på check-in. OBSERVERA! Påminnelselarm återställs med hjälp av. Check-in/check-out Check-in/check-out, (ankom/lämnade), används för att registrera när personalen kom till och gick från lägenheten. Tryck på för check-in. Lampan på lägenhetsapparaten börjar då blinka med grönt sken. För check-out tryck ytterligare en gång på till att lysa med fast grönt sken.. Lampan övergår då Check-in/check-out kommer endast att registreras på skrivaren och inte aktivera något synbart larm. På skrivaren registreras tid för check-in/check-out och från vilken plats man använt funktionen. Art. No. 64HSE021T /

10 VIKTIGT! Om check-in gjorts, dvs. att personal redan finns i lägenheten och larm från bärbar larmknapp aktiveras från samma lägenhet kommer systemet att omvandla ett trygghetslarm till ett personallarm. Detta larm får då högre prioritet så att hjälp snabbt kan vara på plats. Personallarm Ett tryck på aktiverar ett taluppkopplat personallarm och kan användas för att tillkalla hjälp från annan personal. (Lampan blinkar då rött). Larmsvarsläge I anläggningar som är utrustade med personsökare utan tal kan larm besvaras i valfri lägenhetsapparat. Larmsvar från lägenhetsapparat + För att besvara ett larm tryck samtidigt på och. Lampan på lägenhetsapparaten lyser då med ett fast rött sken. Därefter hörs via inspelat tal larmtyp, plats och larmkod för lägenheten där larmet aktiverats. Talstyrning Talstyrning görs därefter med knapp. Tryck på knapp för att tala till den som larmat. Släpp upp knappen för att lyssna på den som larmat. Manöver Genom att trycka på så aktiveras manöver. Funktionen kan användas för att styra elslutbleck (dörrlås) på t.ex. entrédörr, ytterdörr. Sekretess vid larmsvar Volymen i lägenhetsapparatens högtalare kan höjas genom att samtidigt trycka på och. Volymen växlar mellan två lägen, hög och låg volym, vid varje tryck på och samtidigt. Nedkoppling Efter avslutat samtal görs nedkoppling genom att trycka på eller check-in. Lägenhetsapparaten återgår då till grundläge. 10 Art. No. 64HSE021T /

11 Programmeringsläge + När lägenhetsapparaten är i grundläge och lampan lyser grönt, så kommer man till programmeringsläge genom att samtidigt trycka på och. På varje apparat kan man programmera in upp till tre larmknappar. Funktionen används också för att radera larmknappar. Programmering av bärbar larmknapp, Combino och Careousel Ställ lägenhetsapparaten i programmeringsläge genom att samtidigt trycka på och. Lampan lyser då med ett fast rött sken. Tryck därefter på, eller på lägenhetsapparaten beroende på vilken larmknapp (1, 2, 3) eller annan utrustning som ska programmeras in (se nedan). Lampan övergår då till att blinka rött/grönt. Avsluta med att skicka ett larm från den larmgivare du önskar programmera in (Carino, Combino eller Careousel). Bärbar larmknapp 1, Combino, Careousel... Knapp Bärbar larmknapp 2, Combino, Careousel... Knapp Bärbar larmknapp 3, Combino, Careousel... Knapp Om lägenhetsapparaten accepterar programmeringen så övergår lampan till att lysa med ett fast grönt sken. Om lägenhetsapparaten inte accepterar programmeringen så lyser lampan med ett snabbt rött blinkande sken i några sekunder och återgår därefter till fast grönt sken. Lägenhetsapparaten måste då ställas i programmeringsläge igen för att göra ett nytt försök med programmeringen. Efter slutförd programmering återgår apparaten till grundläge. OBSERVERA! Grönt dubbel-blinkande sken kan visas tills dess systemet har accepterat vald funktion. VIKTIGT! Gör alltid en test efter utförd programmering genom att larma med den bärbara larmknappen. Art. No. 64HSE021T /

12 Radering av bärbara larmknappar, Combino och Careousel Ställ lägenhetsapparaten i programmeringsläge genom att samtidigt trycka på och. Lampan lyser då med ett fast rött sken. Tryck därefter på, eller på lägenhetsapparaten, beroende på vilken bärbar larmknapp (1, 2, 3) eller annan utrustning som ska raderas. Lampan övergår då till att blinka rött/grönt. Efter cirka 10 sekunder utan knapptryckning återgår apparaten till grundläge och programmerad knapp, Combino eller Careousel raderas från positionen. Forcerad programmering av lägenhetsapparat + Forcerad programmering av lägenhetsapparat kan utföras efter t. ex. utbyte, reparation eller när lägenhetsapparaten av annan orsak varit urkopplad. Detta görs genom att samtidigt trycka på och, det innebär att lägenhetsapparaten direkt kommer att programmeras. Om detta förfarande används kommer den nya/utbytta lägenhetsapparaten att omedelbart bli programmerad av systemet och ger till följd att larmknappar och externa larm är aktiverade omedelbart efter installation samt att funktionstest kan utföras. 12 Art. No. 64HSE021T /

13 Översikt av apparatfunktioner Inställning Funktion Grundläge Återställning Check-in/check-out Personallarm + Larmsvarsläge + Programmeringsläge Larmsvarsläge + Nedkoppling Talstyrning + Sekretessnivå Manöver Programmeringsläge + Bärbar larmknapp 1, Combino, Careousel Bärbar larmknapp 2, Combino, Careousel Bärbar larmknapp 3, Combino, Careousel Forcerad programmering + + Apparaten programmeras omgående Bild 3. Översikt av funktionerna som erhålles med knapparna A B C på lägenhetsapparaten. Art. No. 64HSE021T /

14 Det här visar lampan på lägenhetsapparaten Indikeringar i grundläge Indikeringar i larmsvarsläge I övre delen av lägenhetsapparaten sitter en lampa (lysdiod) som visar olika lägen som apparaten kan finna sig i. OBSERVERA! Grönt dubbelblinkande sken kan visas tills dess systemet har ställt in sig på vald funktion. Grönt fast sken Apparaten är i grundläge, redo att ta emot larm. Grönt blinkande sken Funktionen check-in är aktiverad från apparaten. När check-out aktiveras övergår lampan till att lysa fast grönt sken. Rött blinkande sken Larm är aktiverat från t.ex. bärbar larmknapp eller dragsnöret på apparaten. När larmet kvitteras och nedkopplas övergår lampan till att lysa fast grönt sken. Rött fast sken Lägenhetsapparaten är uppkopplad med talkontakt mot annan lägenhetsapparat eller telefon (larmmottagning). Indikeringar i programmeringsläge Rött fast sken Programmeringsläge + är valt. Val av position, eller är möjlig. Rött/grönt blinkande sken Apparaten är i programmeringsläge och position för bärbar larmknapp är vald, eller, kod från bärbar larmknapp kan nu läsas in. Rött snabbt blinkande sken Indikerar att programmering av bärbara larmknappar misslyckats eller att larmknapp raderats. Släckt lysdiod Indikerar att något är fel. Kontrollera anslutningarna och om detta ej hjälper, kontakta behörig servicepersonal auktoriserad av Tunstall AB. 14 Art. No. 64HSE021T /

15 Larmmottagning Camillo lägenhetsapparat kan skicka larm till följande larmmottagare: Telefon Bärbar telefon Bärbar telefon med display, COBS eller Ascom Tateco (CTS) Personsökare med tal, Ascom Tateco Personsökare utan tal, Ascom Tateco Larmmottagare MIP, VIS, ALARM eller WILMA Skrivare (Printer) Display (Tjeders) Larm till telefon/bärbar telefon Bild 4. Vanlig tonvalstelefon och bärbar telefon Larm kan skickas till telefoner med tonval vilka förutom de numeriska knapparna 0 9 dessutom har R, * och #-knapp. Det kan vara en vanlig tonvalstelefon, bärbar telefon med tonval eller mobiltelefon. Larmmottagning När ett larm skickas ringer det som vanligt i den mottagande telefonen. Då luren lyfts så kopplas man upp mot centralutrustningen och en inspelad röst meddelar larmtyp, plats och larmkod t.ex. Trygghetslarm lägenhet Meddelandet upprepas i ca. 30 sekunder från det att telefonen börjat ringa eller tills dess att man trycker på knapp 4 och därmed kvitterar larmet. Om man inte trycker på knapp 4, utan lägger på luren så kommer nästa mottagare att ringas upp efter en viss tid. För att samtalet ska ringa direkt till nästa mottagare tryck på knapp 2. Beskrivning av taluppkoppling och fler funktioner via knappsatsen se sidan Art. No. 64HSE021T /

16 Larm till bärbar telefon med display Larm till telefon med display typ COBS eller Tateco CTS (bärbar telefon) sänds två gånger. Bild 5. Bärbar telefon med display (COBS samt Tateco CTS) Först sänder systemet ut larmet som en personsökning genom ett textmeddelande i display. Därefter ringer systemet ut larmet med inspelat tal och med möjlighet till taluppkoppling. Textmeddelande i display Då systemet sänder ett textmeddelande till display ges först en programmerbar pipsignal och därefter visas textmeddelandet. Textmeddelandet kan vara av typen "TRYGG 1041" vilket anger larmtyp och larmkod. OBSERVERA! Koppla ej upp samtalet vid textmeddelandet. Vänta tills den andra signalen kommer. Larmmottagning Larmmottagning sker på olika sätt i COBS respektive Ascom CTS. I Ascom CTS sker det genom att trycka på blå knapp (lursymbol) och kvittering sker med tryck på knapp 4. För att avsluta larmet tryck 0 och för att koppla ner tryck på blå knapp. I COBS sker larmmottagning genom tryck på knapp 4 samt att hålla ner knapp 4 i c:a två sekunder. För att avsluta larmet tryck 0 och håll ner knappen i c:a två sekunder. Larmmottagningen i telefon med display fungerar i övrigt på samma sätt som larmmottagning i telefon utan display. Efter textmeddelandet, se ovan, ringer systemet ut larmet på nytt och i detta läge fungerar telefon med display på samma sätt som larm till telefon (se sidan 15). 16 Art. No. 64HSE021T /

17 Larm till personsökare med tal Personsökare med tal har möjligheten att presentera larmtext i display samt att koppla upp samtal mot den som larmar. Larmtext i display Bild 6. Personsökare med tal Överföring av textmeddelande till display ger en kort pipsignal och ett efterföljande textmeddelande i displayen. Textmed-delandet kan vara av typen "TRYGG 1041", vilket anger att larmtypen är trygghetslarm och larmkoden Larmmottagning Övriga funktioner Koppla upp samtalet genom att trycka två gånger på den röda talväxlingsknappen. När samtalet ska avslutas tryck två gånger på # och tryck därefter på röd knapp. Ovanstående gäller för Ascom Tatecos U921K, för annan utrustning se respektive bruksanvisning. Fler funktioner som kan styras från personsökare med tal finns beskrivet på sidan Art. No. 64HSE021T /

18 Funktioner via knappsatsen Följande funktioner aktiveras via knappsatsen på en vanlig telefon och telefon med display. För personsökare med tal gäller 4 för repetition av talmeddelande, 6 för påminnelselarm samt 9 för manöver R * 0 # Taluppkoppling Bild 7. Exempel på knappsats på en vanlig tonvalstelefon Efter det att man kvitterat med knapp 4 sker automatiskt taluppkoppling mot den som larmat, om det är ett taluppkopplande larm. För personsökare med tal se sidan 17. Samtalet kan pågå i 2 minuter och 30 sekunder, därefter hörs en "ton" var 5:e sekund vilket betyder att samtalstiden håller på att ta slut. Efter ytterligare 30 sekunder så kopplas samtalet ned. Ovanstående tider är programmerbara. För att förlänga taltiden, tryck på knapp 1 innan nedkoppling sker. Normalt bör man undvika långa samtal då dessa låser upp systemet och hindrar ett snabbt åtgärdande av larm. Talväxlingen styrs automatiskt men om oljud stör den automatiska talväxlingen så kan man manuellt styra växlingen genom att trycka 7 för att lyssna och 8 för att tala. VIKTIGT! De flesta tider som nämns i bruksanvisningen kan programmeras. För mer information se programmeringsanvisning för internsystem Camillo. 18 Art. No. 64HSE021T /

19 Prioriterat larm När man besvarar ett larm och det kommer in ytterligare ett larm med samma prioritet så hörs det en "dubbelton" i luren. Om larmet har högre prioritet än det som just nu besvaras så hörs en "dubbelton" följt av talmeddelandet "Nytt prioriterat larm väntar". Vid larm med lägre prioritet än det som för tillfället besvaras, hörs ingen "ton" alls. Prioritet Högre Samma Lägre Händelse Dubbelton+talmeddelandet "Nytt prioriterat larm väntar" Dubbelton Inget Påminnelselarm Om man inte har tid att direkt åtgärda ett kvitterat larm utan önskar åtgärda det senare så kan man använda sig av funktionen påminnelselarm. Informera vårdtagaren om att hon/han kommer att få besök senare. Aktivera därefter funktionen påminnelselarm genom att trycka på knapp 6, då hörs talmeddelandet "besök lägenhet 1041" (där 1041 är exempel på lägenhetsnummer). Därefter kopplas samtalet automatiskt ned. Systemet kommer då att efter 15 minuter (programmerbart) ringa ut ett påminnelselarm med talmeddelandet "Påminnelselarm lägenhet 1041" till den mottagare som aktiverat funktionen. Detta säkerställer att man inte glömmer bort besöket. Inget larm med samma larmtyp som det som lagts i väntkö, kommer under dessa 15 minuter att kunna aktiveras från vårdtagaren. Larm med annan larmtyp kan fortfarande komma fram. VIKTIGT! Återställning av påminnelselarm sker via check-in i lägenheten. (Checkin/check-out se sidan 9). Vidarekoppling Manöver Om man ej kan åtgärda ett larm som kvitterats med 4 kan man vidarekoppla samtalet genom att trycka på knapp 2, talmeddelandet "vidare" hörs då i luren. Samtalet kommer då att gå till nästa mottagare som ligger inprogrammerad i systemet. Vid tryck på knapp 9 aktiveras manöver och talmeddelandet "manöver" hörs. Funktionen kan användas för att styra elslutbleck (dörrlås) på t.ex. entrédörr, ytterdörr. Art. No. 64HSE021T /

20 Nedkoppling Om man vill avsluta pågående samtal trycker man 0 därefter hörs talmeddelandet "nedkoppling" i luren. Nedkoppling av samtal till personsökare med tal se sid 17. Översikt av funktioner via knappsatsen När lägenhetsapparaten är uppkopplad mot en vanlig telefon, bärbar telefon med display eller personsökare med tal kan man via knappsatsen utföra en mängd funktioner. Funktioner märkta med en * är de som kan nås via personsökare med tal. Nedan följer en sammanställning av dessa funktioner. Knapptryckning Funktion 0 Nedkoppling av pågående samtal 1 Förlängning av taltid 2 Vidarekoppling av pågående samtal 4 * Kvittera larm, repetera talsyntes 5 Ej tillgänglig i svensk version 6 * Påminnelselarm (normalvärde 15 minuter) 7 Talväxling, för att lyssna till den som larmat 8 Talväxling, för att tala till den som larmat 9 * Manöver till lägenhetsapparat Bild 8. Översikt av funktioner som erhålles via knappsatsen. 20 Art. No. 64HSE021T /

21 Larm till personsökare utan tal Bild 9. Personsökare utan tal Larm till personsökare utan tal innehåller ett textmeddelande med larmtyp och larmkod som visas i displayen. Larmen kan inte besvaras och kvitteras med personsökaren, utan det måste göras från en valfri lägenhetsapparat eller genom att gå till larmande lägenhet och där göra återställning ( ). Larmsvar Talstyrning Larmsvar i valfri lägenhetsapparat sker genom att samtidigt trycka på knapparna och. Då får man via inspelat tal höra larmtyp, plats, och larmkod. Talstyrning görs med knapp.tryck in knapp för att tala till den som larmat. Släpp upp knappen för att lyssna på den som larmat. Manöver Genom att trycka på så aktiveras manöver. Funktionen används för att styra elslutbleck (dörrlås) på t.ex. entrédörr, ytterdörr. Sekretess vid larmsvar Volymen i lägenhetsapparatens högtalare kan höjas genom att samtidigt trycka och. Volymen växlar mellan två lägen, hög och låg volym, vid varje tryck på och samtidigt. Nedkoppling Efter avslutat samtal görs nedkoppling genom att trycka på check-in ( ). Lägenhetsapparaten återgår då till grundläge. eller Art. No. 64HSE021T /

22 Larm till display Bild 10. Tjeders KED-250 display. Larm till display innehåller ett textmeddelande med larmtyp och larmkod. Larmen kan inte besvaras och kvitteras med displayen, utan det måste göras från valfri lägenhetsapparat eller genom att gå till larmande lägenhet och där göra återställning ( ). Larmåterställning visas i röd text på övre raden i displayen. Närvaro visas i grön text på nedre raden i displayen (gäller endast Tjeders KED- 250 displaysystem). Larmsvar Talstyrning Larmsvar i valfri lägenhetsapparat sker genom att samtidigt trycka på knapparna och. Då får man via inspelat tal höra larmtyp, plats, och larmkod. Talstyrning görs med knapp. Tryck in knapp för att tala till den som larmat. Släpp upp knappen för att lyssna på den som larmat. Manöver Genom att trycka på så aktiveras manöver. Funktionen används för att styra elslutbleck (dörrlås) på t.ex. entrédörr, ytterdörr. Sekretess vid larmsvar Volymen i lägenhetsapparatens högtalare kan höjas genom att samtidigt trycka och. Volymen växlar mellan två lägen, hög och låg volym, vid varje tryck på och samtidigt. Nedkoppling Efter avslutat samtal görs nedkoppling genom att trycka på check-in ( ). Lägenhetsapparaten återgår då till grundläge. eller 22 Art. No. 64HSE021T /

23 Larm till mottagare MIP, VIS, ALARM eller WILMA Larm kan även sändas till en larmmottagare av typ MIP, VIS, ALARM eller WILMA via telefonnätet. Till larmmottagaren sänds larmtyp och larmkod. Larm från externa trygghetstelefoner Kvitteringslarm Bild 11. Dator (PC) med larmmottagningsprogram MIP, VIS, ALARM eller WILMA. Internsystem Camillo kan ta emot larm från externa trygghetstelefoner av typ TT90 eller Caresse, men endast till telefon, bärbar telefon, CTS-telefon eller COBS. Dessa larm kan fås taluppkopplande. När man erhåller ett externt larm ges talmeddelandet "Trygghetslarm externt 4012". Detta talar om att man har ett trygghetslarm från en extern trygghetstelefon med larmkod OBSERVERA! Systemet kommer att ringa ut larmet till de första tre telefonerna i destinationslistan. Om larmet inte besvaras av telefonerna läggs det i larmkön och konverteras till ett icke-taluppkopplande larm. Det gör att larmet därefter rings ut till annan valfri larmmottagare. VIKTIGT! Larm från extern trygghetstelefon kommer att få högsta prioritet varför antalet trygghetstelefoner bör hållas till ett minimum. Det är endast ett fåtal växlar som klarar denna funktion, kontakta er återförsäljare för mer information. Internsystem Camillo kan visa om ett larm mottagits från trygghetstelefonerna Caresse och TT90 med hjälp av ett kvitteringslarm. Caresse och TT90 programmeras att först ringa ordinarie larmmottagare och därefter skicka kvitteringslarm till internsystem Camillo. Om skrivare (printer) används som larmmottagare måste detta definieras i destinationslistan. För mer information se respektive installationsanvisning. Art. No. 64HSE021T /

24 Camillo centralutrustning Ändring av datum och tid Camillo centralutrustning är utrustad med en klocka som styr datum och tid. Klockan används av systemet vid t.ex. utskrifter, då datum och tid anges. Gör så här när du vill ändra sommar-/vintertid i centralutsrustningens klocka; 1. För att ställa in datum och tid måste man larma från valfri lägenhetsapparat till en telefon med R, * och #-knappar. När larmet kommit in, tryck 4 för att kvittera. 2. För att komma in i programmeringsläge tryck: # 1 # 3 #, under tiden hörs via inspelat tal "Ingen funktion". 3. Sedan hörs "Tidprogrammering ange nytt datum och tid", detta anger att man ska mata in t.ex , vilket anger år -01, månad 03, dag 24, timme 12 och minut Nu hörs via inspelat tal "Nytt datum och tid" och sedan läses nytt datum och tid upp. 5. "Kvittera inmatning med 1" anger att man ska trycka på knapp 1 för att godkänna inmatningen. Sedan hörs via inspelat tal "Programmering kvitterad". 6. Avsluta pågående samtal med att trycka på knapp Art. No. 64HSE021T /

25 Samtal till lägenhet Camillo internsystem kan koppla upp samtal direkt till lägenhet. Gör så här: 1. Ring upp centralutrustningens anknytning från valfri larmmottagartelefon. (Är du osäker på anknytningsnummer, kontakta ditt Tunstall-kontor). 2. Centralutrustningen svarar via inspelat tal ange lägenhet. För att ange lägenhet tryck: lägenhetsnummer avsluta med #. * (Lägenhetsnumret är den larmkod som programmerats för larmknappen i lägenheten). Systemet kopplar ner efter 10 sekunder om inmatning ej gjorts. OBSERVERA! Om externa larm från Tunstalls trygghetstelefoner programmerats kommer 3 tonstötar att höras innan meddelandet ange lägenhet. 3. Samtalet kopplas nu upp till lägenheten varvid lägenhetsinnehavaren har 30 sekunder på sig att acceptera samtalet. (Samtalet accepteras via larmknapp eller dragsnöre). 4. Samtalet kopplas ner med 0. OBSERVERA! Samtal till lägenhet har högsta prioritet varför funktionen bör användas med förnuft. Porttelefon Camillo internsystem kan koppla samtal från porttelefon direkt till lägenhet. Porttelefonen ska då kompletteras med en knapptablå av den typ som används för porttelefonsystem. När Camillo programmeras för funktionen kan besökande, genom att trycka på knapptablån, koppla upp ett samtal till respektive lägenhet. Lägenhetsinnehavaren kan själv öppna och ev. låsa porten. Se även programmeringsanvisning för Camillo. Art. No. 64HSE021T /

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar...

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... I A P Tunstall AB, 2008 Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... 7 Personalapparatens delar... 8 Apparatfunktioner

Läs mer

Lägenhetsapparat Camillo. Inkopplingsanvisning Från version 4.5

Lägenhetsapparat Camillo. Inkopplingsanvisning Från version 4.5 Inkopplingsanvisning Från version 4.5 Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5. Rätt till ändringar förbehålles.

Läs mer

Internsystem Camillo. Systembeskrivning Från version 4.5

Internsystem Camillo. Systembeskrivning Från version 4.5 Systembeskrivning Från version 4.5 uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB,

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

Inkopplingsanvisning. Camillo Porttelefon

Inkopplingsanvisning. Camillo Porttelefon Camillo Porttelefon Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE märkning. Camillo är ett registrerat varumärke. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1998-05-20 Art.nr.64YSE051 Innehåll

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

1. SMART CALL SYSTEM...

1. SMART CALL SYSTEM... Version 1.8 Innehållsförteckning 1. SMART CALL SYSTEM... 4 1.1 ALLMÄNT OM SMART CALL SYSTEM... 4 1.2 HISSTELEFON SMART CALL 4120... 5 2. FUNKTIONSBESKRIVNING... 6 2.1 ALLMÄNT... 6 2.2 LARMFÖRLOPP... 7

Läs mer

Allmänt... 4 Systemenhet... 4

Allmänt... 4 Systemenhet... 4 I A P Tunstall AB, 2008 Allmänt... 4 Systemenhet... 4 Montering/Inställningar... 5 Systemenhet Accept Recense... 5 Strömförsörjningskort TIS002... 5 Kopplingsplint TIP002... 5 Anslutningar abonnentkort

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Attendos Vår helhetssyn ger Med en växande andel äldre och ökad livslängd ökar vårdbehoven samtidigt som samhället önskar utveckla effektiva och säkra

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Grace+ Bruksanvisning

Grace+ Bruksanvisning Grace+ Bruksanvisning 1 2010 Copyright CareTech AB, Rev A 2 Innehållsförteckning Läs först: Säkerhetsinformation...4 Viktig information...4 Förpackningens innehåll...5 Funktionsbeskrivning...7 Installationsbeskrivning...8

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

NEO Speech. Trygghetstelefon. Användarmanual (SE)

NEO Speech. Trygghetstelefon. Användarmanual (SE) Speech Trygghetstelefon Användarmanual (SE) Innehåll 1. Introduktion... 3 1.1. Om den här manualen... 3 2. TalFunktionen... 3 2.1. Inställningar... 3 2.2 Kommandon... 3 2.3 Larmgrupper... 3 2.4 Förinspelade

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C

Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C Installations- och Bruksanvisning Trygghetstelefon Caresse Alert med I D5107004C Innehållsförteckning Vid leverans finns följande i förpackningen 4 Trygghetstelefonens beståndsdelar 6 Funktioner i Caresse

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked 1 Snabbguide NCP DT321 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 6: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Bruksanvisning IOR. Kommunikationsenhet

Bruksanvisning IOR. Kommunikationsenhet Bruksanvisning IOR Kommunikationsenhet 2 Innehåll Viktig information... 4 Översikt... 5 Installation... 6 Konfiguration... 7 Strömförsörjning... 7 Ingångar... 8 Reläutgång... 9 Koppla larmsändare till

Läs mer

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10 Rörelsesensor PIR 169 MHz Best nr. 648233D V1.10 Art nr. 64 USE 593 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR 169 MHz Inledning Rörelsesensorn är en sensor som ansluts till

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Bruksanvisning DOOR. Dörrlarm

Bruksanvisning DOOR. Dörrlarm Bruksanvisning DOOR Dörrlarm Innehåll Viktig information... 3 Översikt... 4-5 Installation... 6 Monteringsanvisning... 7 Extern larmsensor - inkoppling... 7 Funktion... 7 Fördröjning av larm vid inpassage...

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Bruksanvisning INKA. Tillbehörssändare

Bruksanvisning INKA. Tillbehörssändare Bruksanvisning INKA Tillbehörssändare Innehåll Viktig information... 1 Översikt... 2 Installation... 3 Konfiguration... 4 Strömförsörjning... 4 Ingångar... 5 Koppla INKA till TREX portabel larmmottagare...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Revision 2

ANVÄNDARMANUAL. Revision 2 707 RINGA Revision Aptus Elektronik AB -5, 6 Askim telefon: växel_0 68 97 00 fax_0 68 97 99 RINGA 707 HÖGTALARE NAVIGERA/RING UPP GRAFISK DISPLAY VÄGLEDANDE TEXT NAVIGERA MIKROFON UPPLYST LÄSARE & KNAPPSATS

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare Bellman Visit och Laddare BE0/BE70 Inledning Tack för att du valt produkter från Bellman & Symfon. Bellman Visit -systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

Accent. Internsystem. Ett internsystem för effektiv och trygg vårdmiljö

Accent. Internsystem. Ett internsystem för effektiv och trygg vårdmiljö Internsystem Accent Ett internsystem för effektiv och trygg vårdmiljö Accent är ett internsystem som är utvecklat för servicehus och särskilda boendeformer inom omsorgen av äldre och funktionshindrade.

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Ringa 1707 ANVÄNDARMANUAL. Revision 3

Ringa 1707 ANVÄNDARMANUAL. Revision 3 Revision Aptus Elektronik AB Åkarevägen, 5 Mölnlycke www.aptus.se telefon växel. 0 68 97 00 support: support@aptus.se Ringa 707 Aptus Elektronik AB Åkarevägen, 5 Mölnlycke telefon: växel_0 68 97 00 RINGA

Läs mer

Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 Light

Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 Light Ver 1.2 Sv Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 Light www.hisselektronik.se Sid. 1 Safeline 2000-Light Montering: Telefonen är tvådelad med en Huvudenhet och en Talväxlingsdel. Huvudenheten

Läs mer

Manual. Remote Program 4290

Manual. Remote Program 4290 Manual Remote Program 4290 V1.0 2000-06-28 Box 10030 952 27 KALIX SWEDEN TEL +46-(0)923 16300 FAX +46-(0)923 10580 REMOTE PROGRAM 4290 Skapa ny databas Skapa en ny databas genom att välja Arkiv -> Ny Databas

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA

Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA Larmsändare OND-9005 Sid 2 * Har två olika larmingångar * Larmsändare som vid larm ringer upp högst 14 olika programmerade telefonnummer * Telefonnummer

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Safeline 1000 Montering och Programmerings manual. April 2005

Safeline 1000 Montering och Programmerings manual. April 2005 Safeline 1000 Montering och Programmerings manual April 2005 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline 1000 behöver ingen separat

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

NEO IP Användarmanual

NEO IP Användarmanual NEO IP Användarmanual NE41 09003-01 v2.1 Alarmknapp (röd) Återställningsknapp (grön) Extraknapp (grå) ❷ ❸ ❻ ❶ ❹ ❺ Strömbrytare (undersida) ❼ NEO IP kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER. Hammarbyvägen 20-28

R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER. Hammarbyvägen 20-28 R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER Hammarbyvägen 20-28 RCO FREECALL MOBILTELEFONINSTRUKTION FÖR BESÖKARE MED MOBILTELEFON RING MED DIN MOBILTELEFON TILL DEN HYRESGÄST DU SKA BESÖKA. HYRESGÄSTEN

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse Alert 55007/660 Version B1. Utgåva 3.00 SE PLa 100316

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse Alert 55007/660 Version B1. Utgåva 3.00 SE PLa 100316 Installations- och programmeringsanvisning Caresse Alert 55007/660 Version B1 Utgåva 3.00 SE PLa 100316 Innehåll Följande finns i förpackningen... 4 Caresse Alert... 5 Vy framifrån... 5 Vy underifrån...

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

System 5000 Framtidens trygghetskoncept

System 5000 Framtidens trygghetskoncept System 5000 Framtidens trygghetskoncept CareTechs internsystem för vårdboenden System 5000 anpassas utifrån verksamhet och personal. Den boende kan röra sig helt fritt i huset och personalen kan ta emot

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-99L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt 2-siffriga anropsnummer alt. endast ditt telefonnummer (eller direktknappen

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

Råd och anvisningar för teknisk beskrivning av Trygghetssystem

Råd och anvisningar för teknisk beskrivning av Trygghetssystem Sid 1 (14) 6 EL- OCH TELESYSTEM 64.CBJ TRYGGHETSLARMSYSTEM Under 20 års tid har vårdpersonalen haft trygghetslarmsystem med talkommunikation för att underlätta deras arbete. Eftersom det nu har kommit

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

Revision 3 ANVÄNDARMANUAL. Ringa 1707

Revision 3 ANVÄNDARMANUAL. Ringa 1707 Revision Ringa 707 RINGA 707 HÖGTALARE NAVIGERA/RING UPP GRAFISK DISPLAY VÄGLEDANDE TEXT NAVIGERA MIKROFON UPPLYST LÄSARE & KNAPPSATS Denna användarmanual beskriver olika scenarier att söka efter lägenhetsinnehavare:.

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.5 axema Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 -

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

Wilma Larmmottagningsprogram. Bruksanvisning för larmoperatörer Version 2

Wilma Larmmottagningsprogram. Bruksanvisning för larmoperatörer Version 2 Wilma Larmmottagningsprogram Bruksanvisning för larmoperatörer Version 2 Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation. Seagate Crystal Reports är ett varumärke som tillhör Seagate Software

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

800 S BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD. STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C INNEHÅLLSFÖRTECKNING

800 S BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD. STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C97-338 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kodsändaren... 1 Automatisk aktivering... 2 Manuell aktivering... 2 Avstängning...

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

1. SMART CALL SYSTEM...

1. SMART CALL SYSTEM... Innehållsförteckning 1. SMART CALL SYSTEM... 3 1.1 ALLMÄNT OM SMART CALL SYSTEM... 3 1.2 TRYGGHETSTELEFON SMART CALL 4200... 4 2. FUNKTIONSBESKRIVNING... 5 2.1 ALLMÄNT... 5 2.2 LARMFÖRLOPP... 6 2.3 LOGGLARM,

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Projekteringsanvisning. Internsystem Camillo Från version 4.5

Projekteringsanvisning. Internsystem Camillo Från version 4.5 Från version 4.5 Camillo internsystem uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Camillo är ett registrerat varumärke. Camillo version 4.5. Rätt till ändringar förbehålles Tunstall AB, 2008 2 2001-09-07

Läs mer

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Allmänt Kodlåset är i utförande Sinthesi och upptar en modulplats. Enheten kan kombineras med porttelefon och TV-porttelefonanläggningar. Kodlåset behöver en

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

MANUAL OCH INKOPPLINGSANVISNING FÖR LARMPANEL LAN 53-2 / Version 2

MANUAL OCH INKOPPLINGSANVISNING FÖR LARMPANEL LAN 53-2 / Version 2 MNUL OH INKOPPLINGSNVISNING FÖR LRMPNEL LN - / - Version LRMPNEL LN 00-00 RUT Lerbacksgatan Nässjö Tel: 00-0 0 Fax: 00-0 I/ Version R Innehållsförteckning Larmpanelens fram / baksida... llmänt... - Inkoppling...

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Streckkodsläsare Röd/grön lampa (LED) Mikrofon 4st snabbmeddelande Inspelningsknapp Kontakt för säkerhetskopiering Volymkontroll Hörlurar/ Högtalare Kontakt för

Läs mer