Installations- och programmeringsanvisning. Caresse Lite 51007/960 Version D1. Utgåva 1.99h SE PLa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installations- och programmeringsanvisning. Caresse Lite 51007/960 Version D1. Utgåva 1.99h SE PLa 090421"

Transkript

1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse Lite 51007/960 Version D1 Utgåva 1.99h SE PLa

2 Innehåll Följande finns i förpackningen... 4 Caresse Lite... 5 Vy framifrån... 5 Vy underifrån... 5 Vy bakifrån...5 Att använda Caresse Lite... 5 Att använda Caresse Lite... 6 Att ringa ett larmsamtal... 6 Att avbryta ett larmsamtal... 6 Att svara på telefonsamtal med hjälp av den bärbara larmknappen... 7 Statusvarningar... 7 Övervakning av telefonlinjen... 7 Övervakning av spänningsbortfall... 8 Hantering av samtal till privat mottagare med en knapptelefon (tonvalstelefon)... 8 Lysdioderna på Caresse Lite indikerar... 9 Lysdioden på den bärbara larmknappen indikerar... 9 Batteriinformation Byte av ackumulator i Caresse Lite Bärbar larmknapp Installationsråd - för din säkerhets skull Så här installerar du Caresse Lite Test av ackumulatorn Att programmera Caresse Lite Tangentbord för programmering Ofta använda koder [980] Låsning/upplåsning av tangentbord [990] Återställa Caresse Lite till standardinställningar Ställa in tiden Ställa in datum Larmnummer Nummer till informationslarmmottagare Radering av larmnummer Larmkoder Bärbara larmknappar och sensorer Gång-/räckviddstest för knappar/sensorer (Specialfunktion 230) Test/provlarm Justera högtalarvolymen Uppringningssekvens Special Funktioner Till/Från Specialfunktioner (SPF) Specialfunktioner och konfigureringsinställningar [010] Linjeinställning [012] Nummerprefix [014] Nummersuffix (#-ton i slutet av telefonnummer) [080] Automatiskt testlarm [090] Svar med bärbar larmknapp [110] Dörrlarm med tidszon [111] Förlarm till dörrlarm [190] Larm vid strömavbrott [195] Strömåterställning [230] Räckviddstest [254] Byta larmtyper i CPC protokollet [980] Låsning/upplåsning av tangentbord [990] Radering/fabriksinställning Sidan 2 av 27

3 Larmtypslista Teknisk information Miljöbetingat Standarder Försäkran om överensstämmelse Sidan 3 av 27

4 Följande finns i förpackningen När förpackningen öppnas för första gången ska du försäkra dig om att följande finns med: Caresse Lite Bärbar larmknapp Sapphire Alternativa sätt att bära Sapphire Kablar Mellanpropp Transformator Telefonkabel (3 meter) Strömförsörjningskabel (3 meter) Bruksanvisning Om någon av ovanstående delar saknas ska du kontakta din leverantör. Sidan 4 av 27

5 Caresse Lite Vy framifrån Lysdiod (LED) för statusvarning (röd/gul) Lysdiod för statusvarning (grön) Återställningsknapp (grön) Högtalare Larmknapp (röd) Vy underifrån Hål för väggmontage Batterilucka Tangentbords för programmering Mikrofon 4 gummifötter Vy bakifrån - Telefonadaptersuttag Antenn AC Anslutning transformator LINE Anslutning telefonlinje Sidan 5 av 27

6 Att använda Caresse Lite Installations- och programmeringsanvisning Att ringa ett larmsamtal Tryck på den röda knappen på den bärbara larmknappen eller den röda knappen på Caresse Lite. Att avbryta ett larmsamtal Vänta i 5 sekunder (efter att larmknappen tryckts in) och tryck sedan på den gröna knappen för att avbryta. Denna inbyggda fördröjning förhindrar att ett larmsamtal avbryts felaktigt. Larm som aktiveras från den bärbara larmknappen kan avbrytas omedelbart genom att man trycker på den gröna knappen för att avbryta. Sidan 6 av 27

7 Att svara på telefonsamtal med hjälp av den bärbara larmknappen Den bärbara larmknappen Sapphire kan användas för att svara på inkommande telefonsamtal genom att man trycker på dess knapp när en ansluten telefon ringer. När knappen trycks in kommer Caresse Lite att svara på samtalet och du kan tala med och höra den som ringer via Caresse Lite högtalarfunktion (handsfree). Om du i stället vill tala i en telefonlur behöver du bara lyfta luren på en ansluten telefon. När du sedan lägger på luren avslutas samtalet. För att avsluta ett högtalarsamtal (handsfree), trycker du bara på den bärbara larmknappen Sapphire igen. Mer information under specialfunktion 090. OBSERVERA! En vanlig standard telefon måste vara inkopplad i telefonuttaget, eftersom Caresse Lite saknar ringsignal för att göra brukaren uppmärksammad på inkommande telefonsamtal. Statusvarningar Övervakning av telefonlinjen Om det blir något fel på telefonlinjen eller om den stängs av kommer Caresse Lite att meddela att telefonlinjen är bortkopplad efter 1 minut genom att den röda lysdioden (LED) börjar blinka. Sidan 7 av 27

8 För att släcka den röda lysdioden (LED) ska du återansluta telefonlinjen. Om telefonlinjen är ansluten och lysdioden (LED) fortsätter blinka, tryck på grön knapp för att återställa varningen. Om varningen fortsätter bör telefonoperatör kontaktas (t.ex. TeliaSonera, TeleNor, Tele2 etc.) eftersom det då kan vara fel på telefonlinjen. Övervakning av spänningsbortfall Om ett spänningsbortfall inträffar kommer Caresse Lite att fortsätta att fungera tack vare sitt backup-batteri (ackumulator). Däremot kommer den gröna lysdiod (LED) att blinka var 4:e sekund (se avsnittet Lysdioderna på Caresse Lite indikerar). Sätt i strömförsörjningskabeln för att släcka varningen och den gröna lysdioden återgår då till fast grönt sken. Om spänningsbortfallet varar längre än 1 timma, kommer enheten automatiskt att ringa larmmottagaren under den därpå följande timmen. Enheten kommer att ringa till larmmottagaren var 4:e timma till dess att spänningen kommer tillbaka. Ackumulatorn räcker för 30 timmars backup. Om spänningen kommer tillbaka och den blinkande varningen fortsätter, trycka på den gröna knappen för att återställa Caresse Lite. Hantering av samtal till privat mottagare med en knapptelefon (tonvalstelefon) Larmsamtal kan skickas till en privat mottagare. Mottagaren kan hantera samtalet med hjälp av den mottagande telefonens knappsats på följande sätt: Funktion Knapp Noteringar Tysta talet 4 Stoppar talet och kvitterar larmet Avsluta/koppla ner 0 Samtalet måste först accepteras Höja volymen 3 Ändrar Caresse Lites volym Sänka volymen 1 Tala 8 Lyssna 7 Används endast i simplex läge. Det går ej att återgå till duplex läge igen! Sidan 8 av 27

9 Lysdioderna på Caresse Lite indikerar Två lysdioder på Caresse Lite ger indikation på dess status enligt nedanstående. LED-lampor Caresse Lites status Grön LED-lampa lyser Grön LED-lampa blinkar (var 4:e sekund) Grön LED-lampa blinkar (1 gång per sekund) Grön LED-lampa blinkar (2 gånger per sekund) Normalt läge Normalt läge, drivs på batteri (ingen strömförsörjning) Larmläge Telefonlinjen bruten Röd LED-lampa lyser Telefonlinjen används Gul LED-lampa blinkar (var 4:e sekund) Ingen LED-lampa lyser Låg batterispänning Enheten får ingen ström (om den är ansluten och strömmen är påslagen kan det vara fel på enheten) Lysdioden på den bärbara larmknappen indikerar När man trycker in knappen tänds lysdioden på den bärbara larmknappen Sapphire. Detta för att indikera att knappen tryckts in. Om lysdioden blinkar när knappen trycks in indikerar detta att batterispänningen i den bärbara larmknappen är för låg och att larmknappen ska bytas. Du bör kontakta din leverantör så snart som möjligt om larmknappen indikerar låg batterispänning. Sidan 9 av 27

10 Batteriinformation Caresse Lite innehåller en ackumulator av nickelmetallhydrid som användaren kan byta själv och som laddas upp när enheten är ansluten till 230 V nätuttag. Det rekommenderas att ackumulatorn byts vart 5:e år. Ackumulatorn ger 30 timmars standbydrift (15 timmar med ett 30 minuters larmsamtal). Ackumulatorn i Caresse Lite testas genom att man trycker på batteritestknappen på tangetbordet. (3 pip = batteriet ok, 1 långt pip = batteriet dåligt). OBSERVERA! Om ett pip ljuder ska du försäkra dig om att ackumulatorn är korrekt isatt och att det laddas i åtminstone 24 timmar innan du testar på nytt. Om 1 pip ljuder igen ska ackumulatorn bytas ut. Ett test ska genomföras varje gång en ackumulator sätts i. Byte av ackumulator i Caresse Lite Ta bort luckan och den gamla ackumulatorn Anslut ackumulatorns kabel. Sätt i den nya ackumulatorn. Sätt tillbaka luckan. Bärbar larmknapp Sapphire larmknapp innehåller ett 3V litiumbatteri som inte ska bytas av användaren. Batteriet har en förväntad livslängd på 5 år ( tryckningar). Alla batterier ska avyttras i enlighet med de lagar som för närvarande gäller. Sidan 10 av 27

11 Installationsråd - för din säkerhets skull VIKTIGT! Anslut alltid Caresse Lite till det första telefonjacket i huset/lägenheten! Alla andra enheter ska vara inkopplade efter Caresse Lite, detta för att vara säker på att systemet fungerar även när någon annan telefon används eller ligger av (se nedan för mer detaljerade instruktioner). Bärbara DECT-telefoner Se till att huvudenheten/laddaren för den bärbara telefonen är inkopplad efter Caresse Lite. Placera basstationen/laddaren så långt som möjligt från Caresse Lite. Bredband Försäkra dig om att ett högkvalitativt ADSL-filter används och att Caresse Lite är ansluten till telefonjacket (analogt) på filtret. Ta kontakt med din leverantör för mer information om så behövs. Vad du ska göra Anslut alltid Caresse Lite till ett vanligt 230 volts nätuttag. Anslut alltid Caresse Lite till det första telefonjacket i huset/lägenheten för att full funktionalitet ska erhållas även om någon telefonlur är avlagd. Övriga enheter som ska kopplas in till telenätet ska kopplas in efter Caresse Lite.. Ansluta Caresse Lite med de kablar som medföljer. Vad du inte ska göra Utsätta Caresse Lite för vatten eller andra vätskor. Ansluta andra kablar än de som medföljer Caresse Lite. Väggmontering Bestäm var du vill placera Caresse Lite. Kom ihåg att den ska befinna sig inom 2 meter från ett eluttag och ett telefonjack. Borra 2 hål med 149 mm mellanrum, skruva i skruvarna så att de sitter ordentligt och placera sedan Caresse Lite monteringshål över skruvarna. 149 mm OBSERVERA! Skissen ovan är endast avsedd som illustration och ska inte användas som mall, dvs. den är inte ritad i skala 1:1. Sidan 11 av 27

12 Så här installerar du Caresse Lite VIKTIGT! För att Caresse Lite ska fungera måste den programmeras på korrekt sätt gentemot en central larmmottagare eller en privat mottagare. Ta kontakt med din lokala leverantör om du är osäker på om Caresse Lite har programmerats på rätt sätt. Anslutning av kablar och adapter Följ stegen här nedan för att koppla in kabelanslutningarna på rätt sätt i Caresse Lite. Steg A Koppla in telefonkabeln i Caresse Lite uttaget som är markerat med LINE och i det första telefonjacket i huset/lägenheten. Steg B Använd mellanpropp där det krävs för anslutning till telefonjacket. Steg C Koppla in transformatorn i uttaget som är markerat med AC och sedan i ett 230 volts vägguttag. Test av ackumulatorn VIKTIGT! Innan batteritest genomförs bör batteriet laddas i minst 24 timmar, tryck för att testa ackumulatorns funktion 3- ton = Ackumulatorn är i god kondition. 1-ton = Ackumulatorn ska laddas eller bytas ut. Sidan 12 av 27

13 Att programmera Caresse Lite Man kan programmera Caresse Lite och dess funktioner på tre olika sätt: Programmeringsknappar - Grundprogrammering kan göras med hjälp av programmeringsknapparna på Caresse Lites undersida. Detta inkluderar ett förenklat sätt att programmera telefonnummer, uppringningskoder och påsättning/avstängning av funktioner i Caresse Lite. Instruktionerna finns i denna programmeringsanvisning. Tangentbord för programmering All programmering börjar och slutar med test/provlarm till larmmottagare. med undantag för programmering av Varje gång en knapp trycks in ljuder en ton som indikerar att tryckningen registrerats. Efter varje programmeringssekvens ljuder en ton som indikerar följande: Programmeringen genomförd = 3 toner Programmeringen ej genomförd = 1 ton Förklaring I följande instruktioner har nedanstående knappar följande innebörd: Den här knappen kan antingen vara 1, 2, 3 eller 4 beroende på positionen för den siffra som krävs för att programmera. Om du t.ex. ska programmera central larmmottagare nummer 2, ska du trycka på 2:an när knappen visas. Central larmmottagare nummer 1 (2, 3 och 4 används också) Privat mottagare nummer 1 (2 och 3 används också) Information om central larmmottagare nummer 1 (2 används också) Sidan 13 av 27

14 Ofta använda koder [980] Låsning/upplåsning av tangentbord Grundinställning: FRÅN För att förhindra att knappar trycks in av misstag, kan tangentbordet låsas/låsas upp. Varje gång som Caresse Lite programmeras måste man låsa upp tangentbordet och sedan låsa den igen när programmeringen är klar. För att låsa upp tangentbordet, tryck: För att låsa tangentbordet, tryck: OBSERVERA! Kännetecken på låst tangentbord är frånvaron av tangentbordsljud vid tryck på tangenterna. Lås upp tangentbordet genom att programmera P # P. Det hörs inga tangentbordsljud under denna programmering utan det kommer en 3-ton som kvittering på att tangentbordet är upplåst. [990] Återställa Caresse Lite till standardinställningar För att återställa all tidigare programmerad information till fabriksinställning, tryck: Återställning raderar alla programmerade telefonlarmssensorer och larmknappar och alla funktioner återställs till standardinställning. Även datum och tid måste ställas igen. Viktigt! För att säkerställa att trygghetstelefonen hanterar de tekniska larmen på rätt sätt ska klockan alltid ställas vid installationstillfället. Ställa in tiden Caresse Lite innehåller en 24-timmars realtidsklocka som automatiskt justeras till sommartid. För att ställa in klockan, tryck: TT MM TT representerar timmarna 00-23; 24 kan inte programmeras MM representerar minuterna 00-59; 60 kan inte programmeras Ställa in datum DDMMÅÅÅÅ Sidan 14 av 27

15 Larmnummer Tangentbordet stöder programmering av 9 larmnummer. Caresse Lite väljer automatiskt en uppringningssekvens beroende på vilken typ av larmnummer som programmerats in; se avsnittet för uppringningssekvens för mer information. Nummer till central larmmottagare Nummer till central larmmottagare programmeras genom att man trycker: Tel.nr. (max 16 siffror) Nummer till privata mottagare Nummer till privata mottagare programmeras genom att man trycker: Tel.nr. (max 16 siffror) Nummer till informationslarmmottagare För att programmera in ett telefonnummer till en informationslarmmottagare gör enligt följande: Tel.nr. (max 16 siffror) Informationslarmmottagare 1 används vid testlarm. Informationslarmmottagare 2 används för tekniska larm såsom Strömavbrott, strömmen åter, systembatteriet är dåligt, automatiskt testlarm saknas, automatiskt batterilarm, telefonlinjen bruten, telefonlinjen återställd, fel - på radiosystemet, fel - misslyckades med att kontakta larmmottagare, fel - fel på enhet eller det uppladdningsbara batteriet. OBSERVERA! En paus kan matas in vid programmering av larmnummer genom att man trycker på telefonnumret. som en del av Radering av larmnummer Man kan antingen radera ett larmnummer åt gången eller alla på en gång genom att använda följande sekvens: För att radera ett nummer till central larmmottagare, tryck: För att radera alla nummer till centrala larmmottagare, tryck: Sidan 15 av 27

16 För att radera ett nummer till privat mottagare, tryck: För att radera alla nummer till privata mottagare, tryck: För att radera ett informationsnummer till central larmmottagare, tryck: För att radera alla informationsnummer till centrala larmmottagare, tryck: Larmkoder Caresse Lite skickar en larmkod (ID-kod) till larmmottagaren när ett larm sänds iväg. Larmkoden talar om vilken Caresse Lite det är som skickar larmet. Larmkod 1 måste programmeras i Caresse Lite för att ett larm ska kunna sändas. Larmkoden kan vara samma för alla centrala larmmottagare och privata mottagare. Med hjälp av tangentbordet kan Caresse Lite programmeras med upp till 4 larmkoder. Larmkoden kan programmeras i Caresse Lite genom att man trycker på: Larmkod (max 12 siffror) OBSEVERA! Om ingen larmkod är länkat till en larmmottagare kommer första giltiga kod att användas. Antalet siffror som skickas till larmmottagaren beror på vilken typ av central larmmottagare som används. Kontakta din centrala larmmottagare för mer information. För att radera en larmkod, tryck: För att radera alla larmkoder, tryck: Sidan 16 av 27

17 Bärbara larmknappar och sensorer Caresse Lite kan enkelt programmeras för upp till 4 bärbara larmknappar och sensorer; vilket görs genom att man trycker: och därefter aktiverar knappen/sensorn. Om programmeringen lyckades ljuder en hög bekräftelseton. Om programmeringen inte lyckades ljuder i stället en låg bekräftelseton (t.ex. om 4 knappar/sensorer redan programmerats). För att radera en knapp/sensor, tryck: bort. och aktivera därefter knappen/sensorn som ska tas För att radera alla knappar/sensorer, tryck: Gång-/räckviddstest för knappar/sensorer (Specialfunktion 230) Räckvidden för alla programmerade knappar/sensorer kan testas utan att man skickar ett larm till en larmmottagare. Räckvidden för bärbara larmknappar måste alltid testas omedelbart efter installation för att garantera korrekt funktion. För att sätta Caresse Lite i gång-/räckviddstestläge, tryck: larmknappen. Tryck sedan på den bärbara Varje gång som den bärbara larmknappen trycks in kommer Caresse Lite att pipa för att indikera att knappen kommit i kontakt med Caresse Lite. Om inte funktionen återställs med grön knapp återställs den automatiskt efter tre minuters inaktivitet. Sidan 17 av 27

18 Test/provlarm Test ska alltid utföras för att garantera att larmmottagarna har programmerats med korrekt koder. De kan utföras på följande sätt: Nummer till central larmmottagare, tryck: Nummer till privat mottagare, tryck: Informationsnummer till central larmmottagare, tryck: Larmmottagare 1 kan också testas genom att trycka på den bärbara larmknappen alternativt den röda knappen på Caresse Lite. Justera högtalarvolymen Caresse Lite har fyra volymnivåinställningar som kan justeras på följande sätt. För att öka volymen, tryck på: En ton ljuder i 10 sekunder. Tryck på flera gånger till dess att önskad volym erhållits. Tryck sedan på innan tonen upphör för att spara den nya volyminställningen. För att minska volymen, tryck: Precis som ovan men använd i stället för Sidan 18 av 27

19 Uppringningssekvens Caresse Lite uppringningssekvenser ser ut på följande sätt: Endast nummer till centrala larmmottagare är programmerade När ett larmsamtal aktiveras ringer Caresse Lite först larmnummer 1 två gånger och därefter larmnummer 2, 3 och 4 en gång var. Om inget av de fyra numren svarar ringer Caresse Lite larmnummer 1 igen, men den här gången fyra gånger och därefter nästa larmnummer etc. till dess att larmet tas emot. Maximalt antal uppringningsförsök är 10 och därför är uppringningssekvensen som används följande: x2 x1 x1 x1 x4 x4 x4 x4 x8 x8 Om endast nummer 1-3 för privata mottagare programmerats Följande uppringningssekvens används: x1 x1 x1 x4 x4 x4 x4 x4 x4 Både centrala larmmottagare och privata mottagare nummer 1-3 har programmerats Följande uppringningssekvens används: x1 x1 x1 x2 x1 x1 x8 x8 Informationsnummer 1 för central larmmottagare har programmerats Följande uppringningssekvens används: upprepas 15 gånger Informationsnummer 2 för central larmmottagare har programmerats Följande uppringningssekvens används: x5 x2 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 Sidan 19 av 27

20 Special Funktioner Till/Från Caresse Lite har en hel del andra funktioner som kan sättas på eller stängas av beroende på standardinställningarna. X:en här nedan relaterar till funktionsnumret i funktionslistan. Funktion TILL: Funktion FRÅN: Funktion aktiveras och tilldelas värde: Värde Specialfunktioner (SPF) SPF Funktion Till/Från Standardvärde 010 Linjeinställning Till Tonval, 2 sek paus 012 Nummerprefix Från Används ex. vis vid utringning via växel 014 Nummersuffix Från Skickar ett # efter telefonnumret 080 Automatiskt testlarm Från Skickas var 24:e timma efter programmerings tillfället 090 Svar med den bärbar larmknapp Från Aktiverar funktionen svara på inkommande telefonsamtal med den bärbara knappen 110 Dörrlarm med tidszon Till Möjlighet att programmera tidszon för dörrlarm 111 Förlarm till Dörrlarm Till Möjlighet att programmera ett förlarm till dörrlarmet 190 Larm vid strömavbrott Till Skickar larm mellan minuter efter 195 Strömåterställning Från spänningsbortfall inträffar Skickar återställning mellan minuter efter att spänningen återvänt 230 Räckviddstest Från Försätter enheten i räckviddstestläge. 254 CPC (Trygghetslarm 10 eller 54/55) Till Ändrar larmtyp på Trygghetslarm. 980 Låsning/Upplåsning av tangentbord Från Låser tangentbordet 990 Radering/Fabriksinställning - Återställer alla funktioner och programmerade värden till sina standardvärden Sidan 20 av 27

21 Specialfunktioner och konfigureringsinställningar [010] Linjeinställning Grundvärde: TILL = 0 2 Funktion TILL: P * * X Y P Funktion FRÅN/Radering: P # P Inställningar X Y X = Uppringningsmetod = 0 (tonval) eller 1 (pulsval) Y = Pausens längd i sekunder = 1 till 9 Inställningarna ovan anger hur trygghetstelefonen ska agera när den ringer ut ett telefonnummer eller när det finns en * (stjärna) inprogrammerad i telefonnumret. En * kan läggas in i ett telefonnummer på en eller flera positioner för att få en paus och vänta på kopplingston vid t.ex. utringning genom växel. Linjeinställning gäller för alla telefonnummer som trygghetstelefonen ringer till. [012] Nummerprefix Grundinställning: FRÅN Funktion TILL: P * 0 1 2* X-X P Funktion FRÅN :P # P X = Prefixnummer Ett prefix på max 10 siffror kan programmeras in. Detta läggs till i början på alla programmerade telefonnummer då ett larm ringer ut. Dvs. dessa siffror slås före de telefonnummer som är programmerade till varje larmmottagare. Om ett prefixnummer programmeras in och funktionen senare sätts i läge FRÅN så behålls ändå prefixet i minnet. Vid aktivering av funktionen, P * P, så gäller då samma prefix som tidigare. Dvs. hela programmeringssekvensen måste repeteras för att prefixet ska ändras. En * i prefixet är tillåten programmering. Funktionen raderas när funktion 990 används eller när programmering P * * P sker och man därefter sätter funktionen till FRÅN, enligt ovan. Sidan 21 av 27

22 [014] Nummersuffix (#-ton i slutet av telefonnummer) Grundinställning: FRÅN Funktion TILL: P * P Funktion FRÅN: P # P Funktionen används i Sverige när telefonoperatören har satt begränsningar för användarnas möjligheter att ringa. Genom denna funktion kan endast kortnummer följda av # ringas. Funktionen kan användas i alla länder. Om funktionen är aktiverad kommer en #-ton att läggas till i slutet av alla telefonnummer när Caresse Lite ringer ut ett larm. Funktionen påverkar inte det antal siffror som är möjligt att använda i telefonnumret. När funktionen är i läge FRÅN ringer Caresse Lite numren som vanligt. [080] Automatiskt testlarm Grundinställning: FRÅN Grundvärde: 24 timmar Funktion TILL: P * P Funktion TILL: P * * XX P XX = 00 (15 minuter), (tid i timmar), 99 (7 dagar) Funktion FRÅN: P # P Vid funktion 080 måste både larmmottagare nr. 1 och larmmottagarkod programmeras. Denna funktion sänder testlarm till larmmottagaren för kontroll av den telefonlinje som Caresse Lite är ansluten till. Testlarm har larmtyp 26 decimalt. När funktion 080 är aktiverad och man gör ett Manuellt provlarm till larmmottagaren, byts larmtypen för det manuella provlarmet från 53 decimalt till 26 decimalt. Caresse Lite registreras då i testlarmsregistret hos mottagaren. OBSERVERA! Detta gäller endast om larmmottagaren använder CPC-protokollet. Larmtyp 53 är samtalsuppkopplande och larmtyp 26 är ej samtalsuppkopplande. Ljudet är dock på när detta larm skickas så att man får en kvittens på att larmet ringts ut. I normala fall är larmtyp 26 helt tyst. Testlarm rings ut även vid batteridrift. Sidan 22 av 27

23 [090] Svar med bärbar larmknapp Grundinställning: FRÅN Funktion TILL: P * P Funktion FRÅN: P # P När funktionen aktiveras kan man svara på inkommande telefonsamtal genom ett tryck på den bärbara larmknappen. Ett högtalande samtal kopplas därefter upp via trygghetstelefonen. Caresse Lite fungerar nu som en högtalartelefon. OBSERVERA! En vanlig standardtelefon måste vara inkopplad i lägeheten/huset för att använda funktionen, detta då Caresse Lite inte kan generera rington som meddelar brukaren om att ett inkommande samtal finns. För att avsluta ett högtalande samtal tryck på den bärbara larmknappen igen. [110] Dörrlarm med tidszon Grundinställning: TILL Funktion TILL och programmering av tidszonen: P * * 30 * HHMM * HHMM P Funktion FRÅN: P # P OBSERVERA! Funktion fungerar endast med Dörrlarm larmtyp 30 decimalt. HH och MM fungerar på samma sätt som för inställningar av klockan, se kapitlet inställning tid och volym. OBSERVERA! Kom ihåg att ställa klockan när denna funktion används. Funktion 110 gör det möjligt att låta dörrlarmet vara blockerad under dagtid men acceptera det under kvälls- och nattetid. Den tidsperiod som programmeras är den period under vilken man accepterar larm av den specificerade larmtypen. [111] Förlarm till dörrlarm Grundinställning: TILL Grundinställning: 30 sekunder Funktion TILL och programmering av förlarmet: P * * XX P XX=valfri tid mellan sekunder. Funktion FRÅN: P # P Funktionen används för att ge möjlighet för personal att hinna återställa Caresse Lite vid ankomst och när de lämnar en vårdtagare om ex. vis dörrlarm 41005/30 är monterat i huset/lägenheten. Sidan 23 av 27

24 [190] Larm vid strömavbrott Grundinställning: TILL Funktion TILL: P * P Funktion FRÅN: P # P När funktionen är aktiverad och strömmen har varit borta i en timme kommer ett Strömavbrottslarm(19) att sändas slumpmässigt inom en timme. Detta innebär att ett larm tidigast skickas 60 minuter efter ett strömbortfall och aldrig senare än 120 minuter. Om strömmen återkommer före larmet skickas kommer inget strömavbrottslarm att skickas. [195] Strömåterställning Grundinställning: FRÅN Funktion TILL: P * P Funktion FRÅN: P # P Strömåterställning skickas slumpmässigt inom en timme efter att strömmen varit tillbaka i en timme. Om strömmen försvinner igen innan strömåterställning hunnit skickas, rings ingen strömavbrotts- eller strömåterställning ut. Om strömmen är borta så länge att batterierna tar slut, d.v.s. apparaten blir helt strömlös, kommer ingen strömåterställning att skickas när strömmen kommer tillbaka. [230] Räckviddstest Grundinställning: FRÅN Funktion TILL: P * P Funktion FRÅN: P # P Funktionen används för att kontrollera en radiolarmsändares räckvidd utan att behöva sända ett larm. När funktionen aktiveras och Caresse Lite tar emot radiosignalen från den inprogrammerade radiolarmsändaren indikeras detta med en ljudsignal. Om inte funktionen återställs med grön återställningsknapp återställs den automatiskt efter tre minuters inaktivitet. Volymen sätts automatiskt till max när funktionen aktiveras. Ljudhöjningen gäller endast under tiden funktionen är aktiverad. [254] Byta larmtyper i CPC protokollet Grundinställning: TILL Funktion TILL: P * P Aktiverar CPC larmtyp 10 (trygghetslarm) både för den röda knappen på enheten och för alla inprogrammerade bärbara larmknappar Funktion FRÅN: P # P Aktiverar CPC larmtyp 55 (trygghetslarm integrerad larmknapp) för den röda knappen på enheten och larmtyp 54 (trygghetslarm bärbar larmknapp) för alla inprogrammerade bärbara larmknappar. Sidan 24 av 27

25 [980] Låsning/upplåsning av tangentbord Grundinställning: FRÅN Funktion TILL: P * P Funktion FRÅN: P # P Tangentbordet kan låsas genom aktivering av denna funktion. Vid start av en ny ej programmerad Caresse Lite kan tangentbordet vara låst. Kännetecken på låst tangentbord är frånvaron av tangentbordsljud vid tryck på tangenterna. Lås upp tangentbordet genom att programmera P # P. Det hörs inga tangentbordsljud under denna programmering utan det kommer en 3-ton som kvittering på att tangentbordet är upplåst. Detta kan endast utföras då transformatorn är inkopplad och spänning finns eftersom programmering är spärrad under batteridrift. [990] Radering/fabriksinställning Programmering: P * P Funktionen raderar hela trygghetstelefonen. Efter radering återställs alla programmeringar och alla värden återfår sina grundinställningar. Respektive grundinställning beskrivs under varje specialfunktion. Har klockan en gång ställts påverkas den ej av P*990P utan behåller sitt satta värde. Sidan 25 av 27

26 Larmtypslista De vanligaste larmtyperna som Caresse Lite genererar är: Larmtyp Beteckning Talanslutning 7 Apparatfel N 10 Trygghetslarm J 12 Återställning N 13 Överfallslarm J 14 Passivlarm J 16 Batterilarm, bärbar larmknapp N 17 Batterilarm, Caresse Lite N 19 Strömbortfallslarm N 20 Spänning återställd N 21 Radiotestlarm saknas N 23 Batterilarm N 26 Automatiskt testlarm N 29 Rökvarning J 30 Dörrlarm J 34 Naturgaslarm N 36 Inbrottslarm J 37 Temperaturlarm J 38 Fuktlarm J 39 Gaslarm J 42 Batterilarm, ackumulator N 44 Larm från bad/wc N 51 Radiotestlarm återställt N 53 Manuellt testlarm till larmmottagare J 58 Fallarm J 83 Sänglarm N 87 Passivlarm N Sidan 26 av 27

27 Teknisk information Vikt: 1143g Dimensioner: 195 x 215 x 36mm (BxDxH) Nätspänning: 230 V AC 13 A elektriskt uttag Standbybatteri: 1200 mah (kontinuerlig intern laddning) Backuptid: 30 timmars standbydrift med ett 30 minuters larmsamtal (förväntat minimum vid inköpstillfället och vid full laddning) (Förändring av kapaciteten med tiden) Radiofrekvens: MHz, i överensstämmelse med European Social Alarm-frekvensbandet REN: 1 Externa anslutningar: 3 m telefonkabel med telefonkontakt 3 m kabel med spänningstransformator Miljöbetingat Temperatur: Driftstemperatur (för prestanda enligt specifikation) = 0 C till 45 C, förvaring = -10 C to 50 C Luftfuktighet: Relativ luftfuktighet vid drift (ickekondenserande för prestanda enligt specifikation) = 0 till 80%, relativ luftfuktighet vid förvaring (ickekondenserande) = 0 till 93% Standarder EMC: EN55022: 1998, EN55024:1998, EN : 1995, ETSI EN : 2000 Säkerhet: EN 60950:2000 Radio: ETSI EN (2007) Klass 1 CE: Anpassad Socialt larm: EN (sändarutrustning) Design, tillverkning, installation och service: ISO9001:2000 Försäkran om överensstämmelse Vi, Tunstall, deklarerar att denna trygghetslarmutrustning är i överensstämmelse med grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser i R&TTE-direktivet 1999/5/EC. Vår policy beträffande kontinuerlig utveckling innebär att produktspecifikation och -utseende kan ändras utan föregående meddelande Tunstall Group Ltd. TUNSTALL är ett registrerat varumärke. Tunstall AB, Årstaängsvägen 1A, Stockholm. Tel E-post: Hemsida: Tunstall Group Limited, Whitley Lodge, Whitley Bridge, Yorkshire DN14 0HR Tel: Fax: xxx E-post: Sidan 27 av 27

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse Alert 55007/660 Version B1. Utgåva 3.00 SE PLa 100316

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse Alert 55007/660 Version B1. Utgåva 3.00 SE PLa 100316 Installations- och programmeringsanvisning Caresse Alert 55007/660 Version B1 Utgåva 3.00 SE PLa 100316 Innehåll Följande finns i förpackningen... 4 Caresse Alert... 5 Vy framifrån... 5 Vy underifrån...

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C

Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C Installations- och Bruksanvisning Trygghetstelefon Caresse Alert med I D5107004C Innehållsförteckning Vid leverans finns följande i förpackningen 4 Trygghetstelefonens beståndsdelar 6 Funktioner i Caresse

Läs mer

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar...

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... I A P Tunstall AB, 2008 Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... 7 Personalapparatens delar... 8 Apparatfunktioner

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10 Rörelsesensor PIR 169 MHz Best nr. 648233D V1.10 Art nr. 64 USE 593 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR 169 MHz Inledning Rörelsesensorn är en sensor som ansluts till

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

NEO IP Användarmanual

NEO IP Användarmanual NEO IP Användarmanual NE41 09003-01 v2.1 Alarmknapp (röd) Återställningsknapp (grön) Extraknapp (grå) ❷ ❸ ❻ ❶ ❹ ❺ Strömbrytare (undersida) ❼ NEO IP kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5 Lägenhetsapparat Camillo Bruksanvisning Version 4.5 Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE märkning och EMC. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5.

Läs mer

Safeline 1000 Montering och Programmerings manual. April 2005

Safeline 1000 Montering och Programmerings manual. April 2005 Safeline 1000 Montering och Programmerings manual April 2005 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline 1000 behöver ingen separat

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Bruksanvisning DOOR. Dörrlarm

Bruksanvisning DOOR. Dörrlarm Bruksanvisning DOOR Dörrlarm Innehåll Viktig information... 3 Översikt... 4-5 Installation... 6 Monteringsanvisning... 7 Extern larmsensor - inkoppling... 7 Funktion... 7 Fördröjning av larm vid inpassage...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Teknisk beskrivning. Trygghetstelefon Caresse -Tekniska data

Teknisk beskrivning. Trygghetstelefon Caresse -Tekniska data Trygghetstelefon Caresse -Tekniska data Trygghetstelefonen Caresse och den bärbara larmknappen Carino uppfyller EU:s direktiv för CE märkning och EMC. Trygghetstelefonen uppfyller även EU:s direktiv för

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning...

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Bruksanvisning RX-900-LED

Bruksanvisning RX-900-LED Bruksanvisning RX-900-LED KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.1 2012-03-21 1 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare Bellman Visit och Laddare BE0/BE70 Inledning Tack för att du valt produkter från Bellman & Symfon. Bellman Visit -systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

BRUKSANVISNING. Audio Conference unit 100 R

BRUKSANVISNING. Audio Conference unit 100 R BRUKSANVISNING Audio Conference unit 100 R UPPLEV FRIHETEN MED Förklaringar 2 Uppringning 3 INNEHÅLL Placering 4-5 Inkoppling 6 Knappsats Centralenhet 7 Fjärrkontroll 8 Sekretess, Bandspelare och Programmering

Läs mer

Bruksanvisning IOR. Kommunikationsenhet

Bruksanvisning IOR. Kommunikationsenhet Bruksanvisning IOR Kommunikationsenhet 2 Innehåll Viktig information... 4 Översikt... 5 Installation... 6 Konfiguration... 7 Strömförsörjning... 7 Ingångar... 8 Reläutgång... 9 Koppla larmsändare till

Läs mer

Grace+ Bruksanvisning

Grace+ Bruksanvisning Grace+ Bruksanvisning 1 2010 Copyright CareTech AB, Rev A 2 Innehållsförteckning Läs först: Säkerhetsinformation...4 Viktig information...4 Förpackningens innehåll...5 Funktionsbeskrivning...7 Installationsbeskrivning...8

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Hearing Solutions. från

Hearing Solutions. från Hearing Solutions från För personer som inte kan eller vill använda hörapparat. I situationer där en hörapparat inte är den bästa lösningen eller inte används När någon använder hörapparat men signalen

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA

Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA Larmsändare OND-9005 Sid 2 * Har två olika larmingångar * Larmsändare som vid larm ringer upp högst 14 olika programmerade telefonnummer * Telefonnummer

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 Light

Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 Light Ver 1.2 Sv Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 Light www.hisselektronik.se Sid. 1 Safeline 2000-Light Montering: Telefonen är tvådelad med en Huvudenhet och en Talväxlingsdel. Huvudenheten

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Jabra. Speak 710. Bruksanvisning

Jabra. Speak 710. Bruksanvisning Jabra Speak 710 Bruksanvisning 2017 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Din manual DORO GALAX http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881009

Din manual DORO GALAX http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881009 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO GALAX. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

1. SMART CALL SYSTEM...

1. SMART CALL SYSTEM... Version 1.8 Innehållsförteckning 1. SMART CALL SYSTEM... 4 1.1 ALLMÄNT OM SMART CALL SYSTEM... 4 1.2 HISSTELEFON SMART CALL 4120... 5 2. FUNKTIONSBESKRIVNING... 6 2.1 ALLMÄNT... 6 2.2 LARMFÖRLOPP... 7

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Bruksanvisning för Gewa Jupiter

Bruksanvisning för Gewa Jupiter Bruksanvisning för Gewa Jupiter INLEDNING...3 FÖRDELAR OCH FINESSER MED GEWA JUPITER...3 INKOPPLING OCH BESKRIVNING...4 INKOPPLING AV JUPITER...4 JUPITERS TANGENTER OCH OLIKA DELAR...4 ATT GÖRA OLIKA INSTÄLLNINGAR...6

Läs mer

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal SNABBGUIDE Ändra behörighetskod: Kod 8 # 9 Ny kod # Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal Tillåta riktnummer: Kod 8 # 2 Riktnr # Tillåta riktnummer, men med tidsbegränsning: 8 Kod # 2 Riktnr

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-03-28 Gällande: Den nya vinkelgivaren för radiomanövrering. Utbytt Vinkelgivare Ny Vinkelgivare

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Modem/Telefonidosa Mellanpropp Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Installationsguide. för bredband och telefoni

Installationsguide. för bredband och telefoni Installationsguide för bredband och telefoni Den här installationsguiden hjälper dig att installera Boxers bredbandsmodem. Baksida Framsida STARTBOXENS INNEHÅLL Kontrollera att följande finns med i startboxen:

Läs mer

KOSTNAD FÖR TRYGGHETSLARM

KOSTNAD FÖR TRYGGHETSLARM Om trygghetslarm OM TRYGGHETSLARM Du kan ansöka om trygghetslarm om du upplever otrygghet och osäkerhet i ditt boende eller har svårigheter att påkalla hjälp. För att använda trygghetslarm behövs ett fast

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Bruksanvisning INKA. Tillbehörssändare

Bruksanvisning INKA. Tillbehörssändare Bruksanvisning INKA Tillbehörssändare Innehåll Viktig information... 1 Översikt... 2 Installation... 3 Konfiguration... 4 Strömförsörjning... 4 Ingångar... 5 Koppla INKA till TREX portabel larmmottagare...

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

Parrot UNIKA. Quick start guide

Parrot UNIKA. Quick start guide Parrot UNIKA Quick start guide Parrot UNIKA Installationsscheman... Installation... Parrot MKi Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Parrot ASTEROID Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Mode E...

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

ALERTpager Personsökare Artikelnr: 464 301

ALERTpager Personsökare Artikelnr: 464 301 Bruksanvisning ALERTpager Personsökare Artikelnr: 464 301 ALERTpager består av en sändarenhet och en bärbar mottagare.. 2 Innehållsförteckning 1. Om ALERTpager... 4 2. Detta medföljer i förpackningen...

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet)

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) POROMATIC En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Tangentbord: SPREAD - SPREAD + Minskar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) Ökar fodrets spridning (Slungmotorns

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Ansökan av trygghetslarm Du som har behov av trygghetslarm kan ansöka om det med hjälp av förenklad biståndsbedömning.

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Telefonuppringare TD-110

Telefonuppringare TD-110 Manual ISAB International Security AB säljer telefonuppringare TD-110 och TD-101. Denna beskrivning beskriver funktionen hos TD-110 och TD-110W med överfallslarm. Kortfatta beskrivning har en ingång och

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer