Din manual DORO GALAX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual DORO GALAX http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881009"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO GALAX. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Därefter hörs en ton och den uppringande kan lämna ett meddelande på maximalt 1 minut. Svararens totala minneskapacitet är på cirka 15 minuter. Denna tid kan fördela sig på det utgående svarsmeddelandet, inkommande meddelanden och Memo-meddelanden. Galax är talstyrd, det innebär att endast de personer som talar in ett meddelande på svararen registreras. Den kan också ställas in att bara lämna ut ditt svarsmeddelande och inte spela in något meddelande från den uppringande. Fjärrstyrningsfunktionerna gör att du ringa upp svararen och spela upp inkomna meddelanden utifrån. DORO Sverige AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING DORO Galax Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATION Utseende Uppackning.... Batteri.... Anslutning FJÄRRSTYRNING Funktion.... Sekretesskod Att fjärrstyra Fjärrstyrningskommandon..... Fjärrstyrd påslagning INSTÄLLNINGAR Antal ringsignaler..... Svarsfunktion... Tidsstämpling... Knapparnas funktion ÖVRIGT 17 Om minnet tar slut.. Batterivarning.... Strömavbrott..... Skötsel och rengöring.... Felsökning... Garanti HANDHAVANDE Slå av/på svararen.

3 ... 8 Volymkontroll.. 8 Utgående svar... 8 Mottagning av meddelanden Medhörning Meddelandeindikator Uppspelning av meddelanden Personligt meddelande - MEMO.. 12 Röststyrning Inspelning av telefonsamtal INSTALLATION UTSEENDE Baksidan: 2 INSTALLATION Siffrorna hänvisar till bilderna på föregående sida: In- och uppspelning av svar Radera meddelanden Högtalare Inspelning av Memo Mikrofon Inspelning av pågående telefonsamtal Volymkontroll (högra sidan) Kontrollera klocka / repetera meddelande Av/på- och meddelandeindikator Uppspelning / paus Ställa klockan / nästa meddelande Varning för låg batterispänning Av/på-knapp Antal ringsignaler / sparsignalfunktion Svarsfunktion Telesladd Nätsladd med adapter UPPACKNING I leveransen ska följande delar medfölja: P Telefonsvarare (med telesladd och nätadapter) P Bruksanvisning P Fjärrstyrningskort Tag genast kontakt med inköpsstället om någon del saknas eller är skadad. BATTERI Som skydd vid ev. strömavbrott behövs ett 9V batteri (medföljer ej i leveransen). Om strömavbrott skulle uppstå håller batteriet svararens minne i ca 24 timmar. Skulle strömavbrott uppstå och det inte finns batteri monterat (eller om batteriet är slut), raderas alla meddelanden i svararens minnen. På svararen ovansida finns en indikator som blinkar när det inte finns batteri monterat, eller när det är dags att byta batteri. På apparatens undersida finns ett fack för batteriet. För att komma åt batterifacket måste skruven som sitter på batteriluckan skruvas bort. 9V batteri För säkerhets skull, drag ut svararens mellanpropp när du byter batteri. 3 INSTALLATION ANSLUTNING P Placera telefonsvararen på ett plant och hårt underlag i närheten av både ett telejack och ett 230V eluttag. P Anslut telesladdens mellanpropp till telejacket i väggen. Anslut din vanliga telefon utanpå svararens mellanpropp. P Anslut nätadaptern till ett 230V eluttag. När nätadaptern anslutits utför apparaten en självtest som tar ca 7 sekunder. Därefter hörs en serie toner. P Innan svararen är klar att använda måste du spela in ett utgående svar, se sidan 8. Du bör också ställa in Tidsstämplingsfunktionen, se sidan 6. Adapter Telefon Eluttag Telejack Telefonens telepropp Svararens mellanpropp OBSERVERA!! Ställ inte apparaten på en plats där den utsätts för direkt solljus, eller annan stark värme.! I mycket sällsynta fall kan gummifötterna på svararens undersida färga av sig på underlaget den står på. Var därför försiktig med att ställa den på ett bord med känslig yta. 4 INSTÄLLNINGAR ANTAL RINGSIGNALER Med omkopplaren [2 4 TOLL SAVER] på svararens baksida ställer du in hur många ringsignaler det ska gå fram innan svararen ska besvara inkommande samtal. N 2 = samtal besvaras efter två ringsignaler. N 4 = samtal besvaras efter fyra ringsignaler. N TOLL SAVER = detta läge aktiverar den s.k. Sparsignalfunktionen. Sparsignalfunktionen innebär att samtalen besvaras efter fyra ringsignaler tills något meddelande registrerats. Efter det övergår svararen till att svara efter cirka två signaler. Denna funktion är praktisk vid fjärrstyrning; går det fram tre signaler finns det inte några meddelanden att lyssna av och luren kan läggas på utan att någon samtalsdebitering skett. Svarar den däremot efter två signaler finns det meddelanden att lyssna av. SVARSFUNKTION Med omkopplaren [ANN ONLY ANS] på svararens baksida ställs hurvida den som ringer till svararen ska kunna lämna ett meddelande eller ej. N ANS = meddelande kan lämnas, max 1 minut. Om den uppringande talar längre än vad inspelningstiden tillåter kommer svararen att avbryta inspelningen och koppla ned linjen. N ANN ONLY = med omkopplaren i detta läge kan den som ringer inte kan lämna något meddelande. Efter att ditt utgående svar spelats upp kommer linjen att kopplas ned. Denna funktion är till för tillfällen då inga inkommande meddelanden vill- eller behöver tas emot. T.ex. om man är borta från hemmet över lång tid, eller för olika typer av "informationsmeddelanden". Exempel på utgående svar när denna funktion används: -"Välkommen till Perssons Plåt. Vi håller semesterstängt mellan vecka 36 och 38. Vi önskar alla våra kunder en trevlig sommar och välkommen åter. Tack för samtalet." 5 INSTÄLLNINGAR TIDSSTÄMPLING Tidsstämplingsfunktionen är en röst (på engelska) som talar om veckodag och klockslag för varje inspelat meddelande.

4 Tidsstämplingen spelas upp efter varje meddelande vid uppspelning. Funktionen kan också användas som en talande klocka genom att man när som helst kan spela upp aktuellt klockslag med en knapptryckning. KONTROLLERA AKTUELL DAG OCH KLOCKSLAG P Tryck på knappen [TIME CHECK]. Rösten meddelar inställd dag och klockslag, t. ex.: -"Thursday, twelve fifty PM." (Torsdag 12:50). P Om rösten meddelar: -"Time is not set." är klockslaget ej inställt, och inkommande meddelanden kommer ej att tidsstämplas! Ställ klockan för att aktivera tidsstämplingsfunktionen. STÄLLA KLOCKAN P Tryck in knappen [TIME SET] tills ett pip hörs. Släpp knappen. Rösten meddelar aktuell veckodag. P Tryck på knappen [TIME SET] igen tills rösten meddelar korrekt veckodag. För varje tryck stegar rösten fram en veckodag. P Tryck på knappen [TIME CHECK] för att spara den veckodag som stegats fram. Rösten meddelar nu aktuell timme. P Tryck på knappen [TIME SET] tills rösten meddelar korrekt timme. Observera att klockan är i 12-timmarsformat, det betyder att rösten meddelar timmarna från klockan ett till klockan tolv och börjar därefter om på ett igen. P Tryck på knappen [TIME CHECK] för att spara den timme som stegats fram. Rösten meddelar nu aktuell minut. P Tryck på knappen [TIME SET] tills rösten meddelar korrekt minut. P Tryck på knappen [TIME CHECK] för att spara den minut som stegats fram. Rösten meddelar nu aktuell del av dagen, antingen -"PM" eller -"AM". P Tryck på knappen [TIME SET] tills rösten meddelar korrekt del av dagen. AM = 00:00-12:00 (natt och morgon). PM = 12:00-00:00 (eftermiddag och kväll). P Tryck på knappen [TIME CHECK] för att spara hela tidsinställningen. Rösten meddelar inställd veckodag och klockslag. 6 INSTÄLLNINGAR KNAPPARNAS FUNKTION OGM Används för att spela in- samt kontrollavlyssna ditt utgående svarsmeddelande. Används för att radera enskilda eller alla meddelanden. Används för att spela in ett personligt meddelande, s.k. Memo. Detta kan sedan avlyssnas precis som vanliga inkommande meddelanden. Används för att spela in telefonsamtal. Samtalen kan sedan spelas upp precis som vanliga inkomna meddelanden. Används för att kontrollera klockan, samt under uppspelning för att repetera det senaste meddelandet. Används för att spela upp inkomna meddelanden. Tryck igen för att avbryta uppspelningen. Används för att ställa klockan, samt under uppspelning för att hoppa till nästa meddelande. Används för att slå av- respektive på telefonsvararen. läge AV är den gröna meddelandeindikatorn släckt. I läge PÅ är indikatorn tänd eller blinkar (det finns då meddelanden att lyssna av). Volymkontroll, placerad på svararens högra sida. Med denna kan ljudet i högtalaren justeras efter behag. ERASE MEMO TWO WAY TIME CHECK REPEATE PLAY / PAUSE TIME SET SKIP STOP ON / OFF VOLUME 2 4 TOLL SAVER Omkopplare på baksidan. Ställer efter hur många ringsignaler svararen ska besvara inkommande samtal. indikatorn lyser med fast sken är svainkommande samtal kommer att besvaras. P Om indikatorn blinkar finns det nya meddelanden inspelade. raderas och uppspelningen fortsätter med nästa meddelande. Radera alla meddelanden: Radering av alla meddelanden samtidigt kan bara ske efter uppspelning, tryck och håll [MEMO]-knappen intryckt tills ett kort pip hörs. Alla meddelanden raderas och meddelandeindikatorn lyser med fast sken. Observera att eventuella nya - ej avlyssnade - kan inte raderas förrän de har spelats upp. PERSONLIGT MEDDELANDE - MEMO Ett personligt meddelande, s. k. Memo, är ett meddelande som spelas in direkt på svararen, d.v.s. utan att ringa upp. Detta innebär att svararen kan användas som ett elektroniskt noteringsblock där meddelanden, kom-ihåg eller andra noteringar till familjemedlemmar eller kollegor kan spelas in. Memo-meddelanden kan vara upp till 60 sekunder långa. Varje meddelande tidsstämplas precis som vanliga inkommande meddelanden. INSPELNING AV MEMO P Tryck ned - och håll nedtryckt - [MEMO]-knappen. Ett kort pip hörs och meddelandeindikatorn börjar blinka snabbt. P Börja tala in meddelandet. Tala cirka cm från mikrofonen på svararens ovansida. P Släpp [MEMO]-knappen för att avsluta inspelningen. P Memomeddelanden spelas upp precis som vanliga inkomna meddelanden. 12 HANDHAVANDE RÖSTSTYRNING Telefonsvararen spelar in ett meddelande så länge den uppringande talar (dock max 60 sekunder). När den uppringande slutat tala kommer telefonsvararen att koppla ned linjen efter några sekunder. INSPELNING AV TELFONSAMTAL Pågående samtal från en telefon kopplad utanpå svararens mellanpropp kan spelas in på telefonsvararen. Inspelningstiden är inte begränsad, utan all ledig minneskapacitet (maximalt cirka 14 minuter) finns tillgängligt. Inspelade samtal hanteras som vanliga inkommande meddelanden av svararen. Inspelningen tidsstämplas med dag och klockslag när inspelningen skedde. P Ett samtal finns uppkopplat i telefonen. P Tryck ned knappen [TWO WAY] i två sekunder tills ett kort pip hörs. Släpp knappen. Meddelandeindikatorn börjar blinka snabbt som indikering på att inspelning pågår. P Tryck en gång till på [TWO WAY] för att avsluta inspelningen. 13 FJÄRRSTYRNING DORO GALAX FUNKTION Galax kan fjärrstyras med hjälp av knappsatsen på en vanlig tonvalstelefon (telefon med knapparna R, * och #) eller med hjälp av en separat tonsändare. Fjärrstyrning utförs genom att telefonsvararen rings upp och en sekretesskod trycks när det utgående svaret spelas upp. Om koden är rätt kan ett antal fjärrstyrningskommandon utföras. OBSERVERA! Om svararen inte reagerar på fjärrstyrningstonerna, prova hålla ned knapparna på telefonen eller tonsändaren olika länge. Normalt skall svararen reagera på toner som är cirka sekund långa, men p.g.a. telelinjen m.m., kan det krävas längre toner. SEKRETESSKOD För att få tillgång till telefonsvararens fjärrstyrningsfunktioner behövs en tresiffrig sekretesskod. Sekretesskoden står tryckt på apparatens undersida. ATT FJÄRRSTYRA P Ring upp telefonsvararen.

5 Powered by TCPDF ( P Tryck sekretesskoden när du hör det utgående svaret spelas upp. Om koden var rätt hörs två korta pip. P Välj ett fjärrstyrningskommando (inom 7 sekunder), se listan på nästa sida. P För att avsluta fjärrstyrningen, lägg på luren. Om du inte trycker något fjärrstyrningskommando, kommer svararen att koppla ned linjen efter några sekunder. (*) Om svararen är avstängd kommer den att svara med en lång ton efter ringsignaler. Detta för att fjärrstyrd påslagning ska kunna ske, se sidan FJÄRRSTYRNING FJÄRRSTYRNINGSKOMMANDON Nedanstående lista är en översikt över alla fjärrstyrningskommandon. Kommandona utförs genom att motsvarande tangenter trycks på telefonen som fjärrstyrningen utförs från. Kommando 2# 25 7# Funktion Uppspelning av meddelanden Uppspelning av nya meddelanden Spela in nytt utgående svar. Tala efter pipet, tryck 7 # igen för att avsluta inspelningen. Spela in MEMO-meddelande. Tala efter pipet, tryck 8 # igen för att avsluta inspelningen. Stäng av svararen 8# 9# Nedanstående kommandon kan bara användas under uppspelning: 3# 6# 7# 8# Raderar aktuellt meddelande under uppspelning Hoppa till föregående meddelande under uppspelning. Hoppa till nästa meddelande under uppspelning. Repetera aktuellt meddelande under uppspelning 15 FJÄRRSTYRNING FJÄRRSTYRD PÅSLAGNING Om man glömmer slå på svararen kan den aktiveras med hjälp av fjärrstyrningsfunktionerna. P Ring upp telefonsvararen. Den svarar efter ringsignaler med en lång ton. P Tryck den 3-siffriga sekretesskoden. Om koden var rätt hörs två korta pip. P Tryck 9 # för att slå på svararen. P Lägg på luren. minnet är fullt svarar telefonsvararen efter cirka 10 ringsignaler för att fjärrstyrd uppspelning och radering skall kunna ske. BATTERIVARNING Om batteriet tar slut, eller inte är monterat, kommer batterivarningsindikatorn att blinka. Byt batteri snarast, annars kan svararens minne raderas om strömavbrott skulle uppstå, eller om nätadaptern kopplas bort. STRÖMAVBROTT Om strömavbrott skulle uppstå kan telefonsvararen inte ta emot några samtal så länge strömmen är bruten. Om batteri finns monterat hålls alla meddelanden i minnet tills strömmen kommer tillbaka. SKÖTSEL OCH RENGÖRING Vid behov kan svararen torkas av med en lätt fuktad trasa. Använd inga starka eller frätande rengöringsmedel eller kemikalier. 17 ÖVRIGT FELSÖKNING Om telefonsvararen inte fungerar som den skall, läs först noga igenom denna bruksanvisning. Kontrollera att alla kontakter är ordentligt isatta och att apparatens strömförsörjning och inkoppling till telelinjen är korrekt. Koppla bort alla eventuella tillsatsutrustningar, förlängningssladdar och telefoner. Om telefonsvararen fungerar då, ligger felet troligen i någon annan utrustning. TELEFONSVARAREN SVARAR EJ P Kontrollera att den är påslagen P Kontrollera att telesladden och nätadaptern är rätt inkopplade P Kontrollera att det finns ett utgående svar inspelat TELEFONSVARAREN REAGERAR EJ VID FJÄRRSTYRNING P Kontrollera att telefonen som du försöker fjärrstyra med är av tonvalstyp. P En del telefonväxlar, vissa avancerade telefoner och mobiltelefoner kan ha problem med fjärrstyrningen om de är av den typ som endast lämnar en kort tonstöt vid knapptryckning. Använd en separat tonsändare i dessa fall. P Prova att trycka ned siffrorna olika länge. Normalt skall de hållas nere ca sekund per siffra. DET UTGÅENDE SVARET HÖRS DÅLIGT P Spela in ett nytt utgående svar. P Tala närmare mikrofonen vid inspelning av svaret. LINJEN BRYTS NÄR NÅGON LÄMNAR ETT MEDDELANDE: P Ett inkommande meddelande kan vara upp till 60 sekunder långt. Har den inringande inte avslutat sitt meddelande efter denna tid, kommer samtalet att brytas. P Om den uppringande gör ett uppehåll i sitt meddelande på cirka 7 sekunder kan samtalet brytas, eftersom röststyrningsfunktionen då luras att tro att den uppringande lagt på. EN TONSLINGA HÖRS OCH INGET HÄNDER NÄR MAN TRYCKER PÅ UPPSPELNINGSKNAPPEN: P Det finns inga inkomna meddelanden att lyssna av. Om telefonen trots ovanstående åtgärder inte fungerar, tag kontakt med det inköpsställe där telefonen inköpts för service. 18 ÖVRIGT GARANTI DORO Galax har ett års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag kontakt med det inköpsställe där apparaten inköpts. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto eller annat garantibevis. Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller åverkan, vanvård, onormalt brukande eller något annat förhållande på köparens sida. Garantin gäller inte heller för fel som uppstått på grund av åska eller andra elektriska spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du drar ur apparatens teleanslutning under åskväder. 19 DORO Galax

'2520HWUR Bruksanvisning

'2520HWUR Bruksanvisning '2520(752 '2520HWUR Bruksanvisning,11(+c//6)g57(&.1,1* INSTALLATION... 2 Utseende... 2 Uppackning... 3 Anslutning... 3 Knapparna... 4 HANDHAVANDE... 5 Funktion... 5 Utgående svar... 5 Meddelandeindikator...

Läs mer

TITAN. Digital telefonsvarare

TITAN. Digital telefonsvarare TITAN Digital telefonsvarare DORO Sverige AB DORO TITAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING DORO TITAN Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATION...2 FJÄRRSTYRNING... 12 Utseende...2 Funktion...12 Uppackning...3

Läs mer

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO AUDIOLINE CLD50. Du hittar svar på alla dina frågor i DORO AUDIOLINE CLD50 instruktionsbok

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

VOICE. Högtalartelefon med inbyggd digital telefonsvarare

VOICE. Högtalartelefon med inbyggd digital telefonsvarare VOICE Högtalartelefon med inbyggd digital telefonsvarare DORO Sverige AB DORO VOICE INNEHÅLLSFÖRTECKNING DORO VOICE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATION...2 Tidsstämpling...14 Utseende...2

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

SENSOR 55. Nummerpresentatör

SENSOR 55. Nummerpresentatör SENSOR 55 Nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO SENSOR 55 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

LEVEL Headsetförstärkare

LEVEL Headsetförstärkare LEVEL Headsetförstärkare UTSEENDE DORO LEVEL UTSEENDE 1 Batterifack 8 Volymkontroll för inkommande ljud 2 Uttag för koppling till dator 9 Volymkontroll för utgående ljud (headset) 3 Uttag för adapter 10

Läs mer

Exklusiv nummerpresentatör

Exklusiv nummerpresentatör X5 Exklusiv nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO X5 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

DORO Cortina Bruksanvisning

DORO Cortina Bruksanvisning DORO Cortina Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO Cortina är en ny tonvalstelefon med lättanvända funktioner och modern design. Cortina har ställbar ringsignal och lurvolym, två snabbvalsminnen,

Läs mer

DORO Prisma Bruksanvisning

DORO Prisma Bruksanvisning PRISMA Väggtelefon DORO Prisma Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO Prisma är en ny tonvalstelefon med lättanvända funktioner och modern design. Prisma har ställbar ringsignal och lurvolym,

Läs mer

X50. Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation

X50. Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation X50 Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation Gratulerar till din nya telefon! DORO X50 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. X50 kombinerar

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia MinoSvar. Bruksanvisning 20 4 LZTA , 94-08

SNABBGUIDE. Telia MinoSvar. Bruksanvisning 20 4 LZTA , 94-08 PLAY MIC SNABBGUIDE Spela in svarsbesked Se till att Telia MinoSvar är på. Sätt annars på genom att trycka på ON/STOP. Tryck RECORD. Tala in ditt svarsbesked. Tryck ON/STOP. Lyssna av inkomna meddelanden

Läs mer

Din manual DORO SECUR http://sv.yourpdfguides.com/dref/2337803

Din manual DORO SECUR http://sv.yourpdfguides.com/dref/2337803 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO SECUR. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svenska. English. Norsk. 1 Snabbvalstangenter 2 Knappsats 3 Batterilucka. 4 Anslutning för telelinje 5 Anslutning för telefon

Svenska. English. Norsk. 1 Snabbvalstangenter 2 Knappsats 3 Batterilucka. 4 Anslutning för telelinje 5 Anslutning för telefon MemoryPlus 309dp 1 2 3 4 5 Svenska 1 Snabbvalstangenter 2 Knappsats 3 Batterilucka English 1 Speed dial keys 2 Keypad 3 Battery cover Norsk 1 Hurtigtaster 2 Tasteblokk 3 Batterideksel 4 Anslutning för

Läs mer

English. 1 One Touch (Direct) Memories 2 Store/Mute button and indicator light 3 Memory button

English. 1 One Touch (Direct) Memories 2 Store/Mute button and indicator light 3 Memory button doro PhoneEasy 311C English 1 One Touch (Direct) Memories 2 Store/Mute button and indicator light 3 Memory button 4 Recall button 5 Redial button 6 Earpiece Volume control 7 Visual Ring indicator 8 Handset

Läs mer

WALK & TALK 850. Trådlös telefon

WALK & TALK 850. Trådlös telefon WALK & TALK 850 Trådlös telefon DORO Sverige AB v.32b DORO WALK & TALK 850 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DORO WALK & TALK 850 Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utseende... 2 Inställningar... 14 Handenheten...

Läs mer

Din manual DORO WALK TALK 955 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2337941

Din manual DORO WALK TALK 955 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2337941 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO WALK TALK 955. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenska. Norsk 1 Ringeindikator 2 Repetisjon. Dansk. Suomi. 1 Ringindikator 2 Återuppringning. 3 Volymkontroll 4 R-knapp/programmering 5 Snabbval

Svenska. Norsk 1 Ringeindikator 2 Repetisjon. Dansk. Suomi. 1 Ringindikator 2 Återuppringning. 3 Volymkontroll 4 R-knapp/programmering 5 Snabbval PhoneEasy 331ph 1 5 2 3 4 Svenska 1 Ringindikator 2 Återuppringning Norsk 1 Ringeindikator 2 Repetisjon Dansk 1 Ringeindikator 2 Genopkald Suomi 1 Soiton merkkivalo 2 Uudelleensoittaminen 3 Äänenvoimakkuuden

Läs mer

Gratulerar till din nya telefon!

Gratulerar till din nya telefon! Gratulerar till din nya telefon! DORO X40 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. X40 är en modern tonvalstelefon med inbyggd nummerpresentatör. Du

Läs mer

Din manual TELIA KOBRA

Din manual TELIA KOBRA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TELIA KOBRA. Du hittar svar på alla dina frågor i TELIA KOBRA instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Din manual DORO WEBTALK http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881130

Din manual DORO WEBTALK http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881130 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO WEBTALK. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

WALK & TALK 5000. Trådlös telefon

WALK & TALK 5000. Trådlös telefon WALK & TALK 5000 Trådlös telefon DORO Sverige AB DORO WALK & TALK 5000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DORO WALK & TALK 5000 Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utseende... 2 Inställningar... 13 Handenheten... 2

Läs mer

Snabbguide. Telia Maxi 20. Telefonsvararen med nummerpresentation och röstlådor. Handhavande. Fjärrstyrning. Telia Maxi 20. Se sid 5 7.

Snabbguide. Telia Maxi 20. Telefonsvararen med nummerpresentation och röstlådor. Handhavande. Fjärrstyrning. Telia Maxi 20. Se sid 5 7. Snabbguide Handhavande Se sid 5 7. LZTA 804 5035, 98-09 Telia Maxi 20 Telefonsvararen med nummerpresentation och röstlådor Fjärrstyrning Telia Maxi 20 Min behörighetskod: Starta fjärrstyrning 1. Ring upp

Läs mer

Gratulerar. Säkerhetsanvisningar

Gratulerar. Säkerhetsanvisningar Gratulerar Till din nya telefon. Vi hoppas att du skall ha stor glädje och nytta av den. För att rätt kunna använda telefonens funktioner ber vi dig läsa denna manual och spara den så att du kan ta fram

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Kortfattad bruksanvisning

Kortfattad bruksanvisning Kortfattad bruksanvisning Spela in svarsbesked 1 och 2 Tryck ned SVARSB. 1 resp 2 tills långt pip hörs. Släpp sedan upp. Tala. Gör kort tryck på SVARSB. 1 resp 2 när du talat färdigt. Kontrollyssna svarsbesked

Läs mer

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal SNABBGUIDE Ändra behörighetskod: Kod 8 # 9 Ny kod # Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal Tillåta riktnummer: Kod 8 # 2 Riktnr # Tillåta riktnummer, men med tidsbegränsning: 8 Kod # 2 Riktnr

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Tekniska fakta. Telia StorFjärr Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia StorFjärr Bruksanvisning Tekniska fakta Fjärrstyrd till- och frånkoppling av nätström med hjälp av tonvalssignaler. Består av en basenhet och sidoenheter, alla för väggmontage. Varje enhet har en inbyggd 1-fas kontaktor för 3

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s. Bredbandstelefoni. Installationsanvisning och användarmanual. I samarbete med

Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s. Bredbandstelefoni. Installationsanvisning och användarmanual. I samarbete med Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s Bredbandstelefoni Installationsanvisning och användarmanual I samarbete med Välkommen som kund till Köpings Kabel-TV s bredbandstelefoni. Proceduren för att komma igång

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

Telia Respit 10. Snabbguide. Den smarta telefonsvararen med bara två knappar. Spela in svarsbesked. Kontrollyssna svarsbesked. Lyssna av meddelanden

Telia Respit 10. Snabbguide. Den smarta telefonsvararen med bara två knappar. Spela in svarsbesked. Kontrollyssna svarsbesked. Lyssna av meddelanden Snabbguide svarsbesked Håll SPELA IN nedtryckt. Tala när lampan blinkar. Släpp upp SPELA IN när du talat färdigt. Telia Respit 10 R Den smarta telefonsvararen med bara två knappar Kontrollyssna svarsbesked

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Sensa 10 Bruksanvisning. Ringa upp med predial. Repetition av senast slaget nummer. Lagra snabbval.

SNABBGUIDE. Telia Sensa 10 Bruksanvisning. Ringa upp med predial. Repetition av senast slaget nummer. Lagra snabbval. SNABBGUIDE Ringa upp med predial Slå numret, lyft luren,. Repetition av senast slaget nummer Lyft luren,. Lagra snabbval Lyft inte luren,, tfn.nr,, snabbvalsknapp ( ). Sända snabbval Vanligt: Lyft luren,

Läs mer

Din manual BOSE 201 REFLECTING

Din manual BOSE 201 REFLECTING Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE 201 REFLECTING. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE 201 REFLECTING instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Minicall 10 Bruksanvisning 4 LZTA , 94-12

SNABBGUIDE. Telia Minicall 10 Bruksanvisning 4 LZTA , 94-12 SNABBGUIDE Från Vibration Ljud Stänga av pågående söksignal: eller. Bläddra bland sökningar:. Låsa visad sökning:. Radera visad sökning: 1. Tryck omkopplaren på vänster sida. 2. Bekräfta radering med.

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

BRUKSANVISNING DBX-97

BRUKSANVISNING DBX-97 BRUKSANVISNING DBX-97 1 ALLMÄNNA FUNKTIONER 1.1 ALLMÄNT OM FÖRÄLDRAENHETEN: 1. Indikatorlampor: Tänds när ljudnivån är inställd. Tänds när ljud från babyrummet hörs 2. Strömindikator: Tänds när föräldraenheten

Läs mer

Din manual DORO SENSOR 150

Din manual DORO SENSOR 150 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO SENSOR 150. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

SvarEtt. Kortfattad bruksanvisning NYA. Spela in svarsbesked Håll SPELA IN nedtryckt. Tala när lampan tänds. Släpp upp SPELA IN när du talat färdigt.

SvarEtt. Kortfattad bruksanvisning NYA. Spela in svarsbesked Håll SPELA IN nedtryckt. Tala när lampan tänds. Släpp upp SPELA IN när du talat färdigt. Kortfattad bruksanvisning Spela in svarsbesked Håll SPELA IN nedtryckt. Tala när lampan tänds. Släpp upp SPELA IN när du talat färdigt. Kontrollyssna svarsbesked Gör ett kort tryck på SPELA IN. Lyssna

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

Snabbstartguide CD181/CD186

Snabbstartguide CD181/CD186 Snabbstartguide CD181/CD186 Viktiga säkerhetsinstruktioner Använd endast den strömförsörjning som anges i tekniska data. Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska. Risk för explosion om batteriet

Läs mer

LITTLE Step-by-Step. BIG Step-by-Step

LITTLE Step-by-Step. BIG Step-by-Step Bruksanvisning LITTLE Step-by-Step Art.nr 462533 BIG Step-by-Step Art.nr 462541 Rev B SE Inledning LITTLE Step-by-step och BIG Step-by-step är talande manöverkontakter med möjlighet för att läsa in flera

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

Artikelnummer: BRUKSANVISNING Shake Awake väckarklocka. funktionsverket

Artikelnummer: BRUKSANVISNING Shake Awake väckarklocka. funktionsverket Artikelnummer: 371010 BRUKSANVISNING Shake Awake väckarklocka funktionsverket Koppla in Shake Awake Börja med att koppla sladden från nätadaptern i jacket på baksidan. Koppla sedan in nätadaptern i ett

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Sonic Traveller SBT600ss Väckarur med USB-uttag och vibrator

Sonic Traveller SBT600ss Väckarur med USB-uttag och vibrator Sonic Traveller SBT600ss Väckarur med USB-uttag och vibrator Bruksanvisning Sonic Traveller SBT600ss, art nr 353060 Innehåll Översikt 3 Testfunktion 3 Inställning av tid 4 Ställa in 12- eller 24 -timmarsvisning

Läs mer

Snabbguide. Telia Axezz Bruksanvisning

Snabbguide. Telia Axezz Bruksanvisning Snabbguide Spela in svarsbesked Ställ svarsbesked-omkopplaren under luckan i önskat läge. Tryck ned BESKED. Tala när lampan blinkar. Släpp upp BESKED när du talat färdigt. Kontrollyssna svarsbesked Ställ

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Streckkodsläsare Röd/grön lampa (LED) Mikrofon 4st snabbmeddelande Inspelningsknapp Kontakt för säkerhetskopiering Volymkontroll Hörlurar/ Högtalare Kontakt för

Läs mer

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE ACOUSTIMASS 5. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE ACOUSTIMASS 5 instruktionsbok

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning...

Läs mer

Förgätmigej. Elektronisk kalender. Art.nr Rev A SE

Förgätmigej. Elektronisk kalender. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning Förgätmigej Elektronisk kalender Art.nr 508200 Rev A SE 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Komma igång... 4 Inställning av veckodag, datum och tid... 5 Batteribackup... 6 Byte av batteri...

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator

CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Bruksanvisning Art nr 273010 2 Innehåll Inledning 3 Bildöversikt CL100 4 Installera telefonen Ansluta telefonen 6 Ställa in ringsignalens volym 7

Läs mer

Installationsguide. för bredband och telefoni

Installationsguide. för bredband och telefoni Installationsguide för bredband och telefoni Den här installationsguiden hjälper dig att installera Boxers bredbandsmodem. Baksida Framsida STARTBOXENS INNEHÅLL Kontrollera att följande finns med i startboxen:

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support M330 M335 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

SVENSKA PICTUREPHONE. Comsys PicturePhone Bruksanvisning OND-208

SVENSKA PICTUREPHONE. Comsys PicturePhone Bruksanvisning OND-208 SVENSKA PICTUREPHONE Comsys PicturePhone Bruksanvisning OND-208 -2- Picturephone är en rejäl telefon med stora snabbuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP BRUKSANVISNING V3 Logger II Plus Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP 1 Innehåll Inkoppling sidan 4 Väggmontering sidan 4 Batteribyte sidan 5 Översikt sidan 6-7 Inställning av tid och datum sidan 8-9 Inställning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Audio Conference unit 100 R

BRUKSANVISNING. Audio Conference unit 100 R BRUKSANVISNING Audio Conference unit 100 R UPPLEV FRIHETEN MED Förklaringar 2 Uppringning 3 INNEHÅLL Placering 4-5 Inkoppling 6 Knappsats Centralenhet 7 Fjärrkontroll 8 Sekretess, Bandspelare och Programmering

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Doro PhoneEasy. 312cs

Doro PhoneEasy. 312cs Doro PhoneEasy 312cs 1 9 2 10 11 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 Svenska 1. Uttag för telefonsladd 2. Hake för luren 3. Knappsats 4. Uttag för sladd till luren 5. Volymkontroll för luren 6. R-knapp 7. Samtalsminne/

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Kundnummer. Inteno FG500 installation

Kundnummer. Inteno FG500 installation Kundnummer Inteno FG500 installation Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno FG500 Mediabox Startlådan Kontrollera att följande finns med i startlådan. Inteno FG500 Mediabox Strömadapter

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer