1. SMART CALL SYSTEM...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. SMART CALL SYSTEM..."

Transkript

1

2 Innehållsförteckning 1. SMART CALL SYSTEM ALLMÄNT OM SMART CALL SYSTEM TRYGGHETSTELEFON SMART CALL FUNKTIONSBESKRIVNING ALLMÄNT LARMFÖRLOPP LOGGLARM, KVITTERINGSBESKED TESTLARM PASSIVLARM RÄCKVIDDSKONTROLL LARMMOTTAGARE LARMTYPER INSTALLATION ALLMÄNT FJÄRRPROGRAMMERING Allmänt, fjärrprogrammering Fjärrprogrammeringsprotokoll Fjärrprogrammering med dator, Smart Call Care PROGRAMMERING AV RADIOENHETER T.EX. LARMKNAPPAR TRÅDBUNDNA ANSLUTNINGAR, MODULARJACK SPECIALFUNKTIONER FÖR TEST OCH SERVICE STRÖMFÖRSÖRJNING BATTERILIVSLÄNGD TILLBEHÖR LARMKNAPP 955B/P EXTRA KNAPP...24 BORDSKNAPP 951 P...24 SMART CALL LOCATOR 4060/P SMART CALL AMPLIFIER 4061, SLINGFÖRSTÄRKARE FÖR PASSAGELARM...25 SMART CALL SÄNGLARM 4080S/P DÖRRLARM 4082/P...25 SMART CALL KONTAKTLARM 4080K/P SMART CALL RÖKVARNARE 888/P SMART CALL IR-DETEKTOR 35R/P NÄTADAPTER TEKNISKA DATA REVIDERINGAR VIKTIG INFORMATION... 27

3 1. Smart Call System 1.1 Allmänt om Smart Call System Trygghetstelefon Smart Call 4200 är en delprodukt i Smart Call System som utvecklats av CareTech AB för äldrevård, larm och personalanrop. Avsikten med produkterna är att öka säkerheten, underlätta personalens arbete samt att minska kostnaderna. Användningsområdena varierar från sjukhem för äldre till trygghetslarm i hemmet. Dessutom används Smart Call System i offentliga miljöer, konferensanläggningar och restaurang som anrops- och lokaliseringsystem. I Smart Call System ingår förutom Trygghetstelefon Smart Call 4200 även t.ex.: Hemtrygg 4070, trygghetstelefon med möjlighet till talinspelning för larm och identifikation. Enkel programmering med inbyggt tangentbord och display. Smart Call 950, ett intelligent anropssystem med möjlighet att lokalisera varifrån larmet kommer och placera larmen i kö på display. Larm kan sändas både via radio och trådförbindelse. Smart Call Locater 4060, passagelarm för dementa. Smart Call Voice 4050, internt larm- och kommunikationssystem för servicehus och sjukhem. Systemet ger möjlighet till talkommunikation mellan den som larmar och personal. Loggdator för registrering och statistik. Smart Call Sensor 4080, sänglarm och beröringslarm. Tillbehör såsom rökdetektorer, IR-detektorer, larmknappar och radiomottagare. Hiss- och Porttelefon Smart Call

4 1.2 Trygghetstelefon Smart Call 4200 Trygghetstelefon Smart Call 4200 är en produkt baserad på 20 års erfarenhet av utveckling av trygghetstelefoner. I Smart Call 4200 har utvecklingen tagit ett stort steg till modernaste teknik för bästa driftsäkerhet och pris men ändå baserad på erfarenheter från äldre generationer av trygghetstelefoner. De nya EU-normerna har varit vägledande vid konstruktionsarbetet. Några av nyheterna i Smart Call 4200 är: Mycket låg strömförbrukning gör det möjligt att använda trygghetstelefonen under lång tid utan anslutning till elnätet. Drifttider på mer än ett år med enbart batteri är möjligt. Smart Call 4200 har starka skydd mot åsk-överspänningar. Om man dessutom väljer att ansluta apparaten utan nätadapter minskas risken att apparaten förstörs vid åska väsentligt. Huvudenheten har batterier av den vanligaste typen på marknaden, LR6-1,5 V, Duracell Apparaten kan fjärrprogrammeras från en vanlig telefon eller från dator Duschsäker Larmknapp, 955B/P med möjlighet för användaren att själv byta batterier. Nio olika larmknappar kan programmeras till en Smart Call olika koder. Larmknappen har två batterier av typen Li-celler i larmknappen ger extra lång livslängd. De finns att köpa i vanliga fotoaffärer. Radiolösningar som uppfyller den nya EU-standarden EN Logglarm till larmcentral efter att larm mottagits i vanlig telefon Automatiskt Testlarm, för att övervaka funktionen, är valbart Passivlarmfunktion är valbart Batterilarm kan styras till viss larmmottagare Flera parametrar såsom tiden mellan uppringningsförsök, larmtyper, m.m. kan ändras via fjärrprogrammering Möjlighet att få signal vid inkommande telefonsamtal samt möjlighet att besvara ( lyfta på luren ) med larmknapp. Möjlighet att till vissa larmmottagare sända information om Närvaro och Återställning för hemtjänstpersonal. Informationen kan efter bearbetning användas för beräkning av arbetad tid. Det ger också kollegor och arbetsledning inom hemtjänsten bättre möjlighet att lokalisera varandra. Funktioner som fanns i äldre trygghetslarm, såsom dubbelriktat tal, automatiskt batterilarm, m.m. finns givetvis också med. Sex olika larmmottagare kan programmeras in. De rings sedan upp i tur och ordning tills dess att någon kvitterar larmet. Upp till nio olika radiolarm kan programmeras in, t.ex. Larmknappar, rökdetektorer, sänglarm eller passagelarm. Trygghetstelefon Smart Call 4200 ansluts till telenätet med medföljande telefonplugg. Nätadapter för anslutning till elnätet finns som tillbehör. Programmering av telefonnummer, larmkoder m.m. sker genom s.k. fjärrprogrammering, vilket görs från en vanlig telefon, mobiltelefon, eller med hjälp av PC-dator med Smart Call Care program för fjärrprogrammering och larmmottagning. Det finns en ingång för anslutning av t.ex. en extern trådbunden larmknapp. 4

5 2 Funktionsbeskrivning 2.1 Allmänt Trygghetstelefon Smart Call 4200 levereras komplett med en Larmknapp 955B/P inkl. halsband och armband, batterier, teleplugg med kabel, centralenhet Trygghetstelefon Smart Call 4200 och bruksanvisning. Smart Call 4200 har tre knappar på fronten: ALARM för att aktivera larm (grundfunktion är larmtyp 10, d.v.s. trygghetslarm) SERVICE för att ringa anhöriga (grundfunktion är larmtyp 90, d.v.s. service) Kan också användas för s.k. NÄRVAROMARKERING i hemtjänsten. STOP STOP för att avbryta larmuppringning. Denna knapp kan också användas som aktivitetsknapp då passivlarmfunktion används Knapparna kan om-programmeras till annan funktion genom att ge dem annan larmtyp vid programmering. På apparatens baksida finns två modularjack: TELE (6-polig) för telelinje. OFF ON TEL POWER POWER (4-polig) för nätadapter och för anslutning av extern trådbunden larmknapp. Det finns tre LYSDIODER på apparatens front. Vid batteridrift är dessa normalt släckta för att spara ström. Lysdioderna används för indikering av nätdrift och vid programmering. POWER POWER, (GRÖN) Fast sken indikerar nätdrift, utom vid programmering av larmknapp då fast sken betyder att apparaten hittat radiokod och är beredd att programmera in denna. Blinkande sken betyder att apparaten är i läge för inprogrammering av larmknapp. ALARM ERROR ALARM, (RÖD) Fast sken (enbart vid nätdrift) indikerar att larm är aktiverat och att uppringning sker. Blinkande sken visar att fjärrprogrammering är på gång. ERROR, (RÖD) Fast eller blinkande sken vid systemfel. 5

6 2.2 Larmförlopp Larm kan aktiveras från knapparna på fronten, från radioenheter, t.ex. Larmknappar, eller från externa trådbundna enheter via den 4-poliga modularkontakten (märkt POWER) på apparatens baksida. Vid larm ringer Smart Call 4200 upp den larmmottagare som programmerats som första larmmottagare, T1. Om den inte blir kvitterad ringer den sedan larmmottagare 2 (T2), o.s.v. Larmmottagare kan vara en vanlig telefon hos t.ex. en anhörig eller en larmcentral. I det senare fallet överförs larmdata med ett speciellt standardiserat protokoll. Kvittering innebär att mottagaren bekräftar att larmet är mottaget, vilket sker genom att mottagaren trycker på telefonens knapp 4 om det är en vanlig telefon, eller att en dator sänder ett speciellt kvitteringsmeddelande om det är en larmcentral. Upp till 6 olika larmmottagare kan inprogrammeras, T1-T6. Apparaten gör totalt 15 uppringningsförsök med 10 sekunders mellanrum tills det att kvittering sker. Antalet uppringningsförsök kan väljas lägre än 15, och tiden mellan uppringningsförsöken kan väljas större än 10 sekunder i samband med programmeringen. Om larmmottagaren är en vanlig telefon eller mobiltelefon hos t.ex. granne eller anhörig, identifierar Smart Call 4200 sig genom upprepade tonstötar. Larmet kvitteras med telefonens knapp 4. Om larmet var ett s.k. taluppkopplande larm, t.ex. trygghetslarm, kan man sedan tala i båda riktningarna. Om larmet var av teknisk karaktär, t.ex. vid batterifel hörs ett antal pip. Det blir då ingen taluppkoppling. Två pip vid allmänna tekniska larm, fyra vid batterifel i larmknapp och sex pip vid batterifel i centralenheten (trygghetstelefonen). Vid taluppkopplade larm kan talstyrning vid behov göras med telefonens knapparna 7 och 8. Automatisk nedkoppling sker efter 2,5 minuter om inte larmmottagaren förnyar tiden genom att trycka på någon knapp, t.ex. 4. Innan automatisk nedkoppling hörs en varningston. Nedkoppling sker med telefonens knapp 0. Om larmmottagaren är en larmcentral kan man programmera in en larmkod för identifiering. Denna larmkod används av larmcentralen för att hitta kunden i sina register. Det är vanligt att larmcentralen tilldelar kunden en larmkod. Sex olika larmkoder kan inprogrammeras, C1-C6. Dessa korresponderar mot inprogrammerade larmmottagare, T1- T6. Om man inte har olika larmkoder till olika larmmottagare räcker det att programmera in en larmkod under t.ex. C1. Varje larm har egen larmtyp. Dessa är programmerade till ett grundvärde vid leverans men de kan ändras av användaren. Trygghetslarm har t.ex. larmtyp 10 och Röklarm har larmtyp 09. Vid larm till larmcentral kommer larmtypen automatiskt upp på larmoperatörens dataskärm i klartext. Vissa larmtyper är högtalande, t.ex. trygghetslarm, medan vissa ringer tyst, t.ex. batterilarm. Se vidare tabell i avsnitt 2.8 Larmtyper. SERVICE-knappen kan användas antingen som snabbvalsknapp för uppringning till anhörig eller för NÄRVAROMARKERING. Vid tryckning på SERVICE-knappen rings det telefonnummer upp som angivits under T6. Valet av funktion görs genom val av larmtyp för knappen (se fjärrprogrammeringsfunktionen 42 nn #). Larmtyp 90 ger SNABBVAL och larmtyp 71 ger NÄRVAROMARKERING. Kontrollera alltid med larmmottagningscentralen att deras dator kan hantera NÄRVAROMARKERING. 6

7 Vid SNABBVAL rings det nummer som angetts som T6 upp. Samtalet kan avslutas genom att mottagaren trycker på 0:an på sin telefon eller genom att trycka på larmknappen sedan samtalet pågått i minst 10 sekunder. Samtalstiden är ca 2,5 minuter och kan förlängas genom att trycka på 4:an i mottagarens telefon Om funktionen NÄRVAROMARKERING valts för SERVICE-knappen ges en karaktäristisk signal då knappen trycks in. Detta gör hemtjänstpersonalen då arbetspasset börjar. Sedan rings larmmottagaren (T6) upp med larmtyp 71. Efter att NÄRVAROMARKERING har gjorts blir STOP-knappen återställningsknapp med larmtyp 73. Om man skulle glömma bort att trycka på STOP-knappen då arbetspasset slutar ger trygghetstelefonen tre varningspip efter ca 8 timmar innan den sänder information, larmtyp 65 (automatisk återställning), till larmmottagaren. Om man trycker på service direkt efter varningssignalen förlängs NÄRVAROMARKERINGEN. STOP STOP-knappen används som ångerknapp samt som aktivitetsknapp då passivlarm är aktiverat. 2.3 Logglarm, kvitteringsbesked Om specialfunktionen logglarm (kvitteringsbesked) är programmerad, se avsnitt 3.2, kommer Smart Call 4200 automatiskt att ringa upp en larmcentral och meddela att ett larm har mottagits i vanlig telefon. Denna funktion används för att få dokumentation på de larm som mottas i vanlig telefon. Logglarmet skickas alltid till det telefonnummer som programmerats under T5. Funktionen fungerar bara mot vissa typer av larmcentraler. Kontrollera med larmcentralen att de kan ta emot logglarm (kvitteringsbesked) med larmtyp 89. Larmkoden för logglarmet som programmeras under C5 kan vara upp till 10 siffror lång. Fjärrprogrammering av logglarm från en telefon (Se för uppkoppling av fjärrprogrammering) Aktivera logglarm: Stäng av logglarm: # # 7

8 3.4 Testlarm Testlarm är en funktion som används för att övervaka att varje Trygghetstelefon är i funktion och ansluten till telefonnätet. Testlarm aktiveras med specialfunktion 60, se avsnitt 3.2 och nedan. Om testlarm är aktiverat skickas ett tyst testlarm till den larmmottagare som programmerats under T5. Tiden mellan testlarmen kan väljas mellan 1 och 99 timmar. Fjärrprogrammering av testlarm från en telefon (Se för uppkoppling av fjärrprogrammering) Aktivera testlarm: (nn = tid i timmar 01-99) Stäng av testlarm: 2.5 Passivlarm Passivlarm är en funktion som används för att automatiskt skicka ett larm (larmtyp 14) om ingen aktivitet sker under en 24-timmars period n n # # Fjärrprogrammering av passivlarm från en telefon (Se för uppkoppling av fjärrprogrammering) Aktivera passivlarm: (nn = tid i timmar 01-99) 7 0 n n # Stäng av passivlarm: # När passivlarmet är aktiverat startar en intern klocka som genererar larmet om den inte återställs innan den inställda tiden har gått. Efter varje återställning startar klockan igen så länge passivlarmet är aktiverat. Passivlarmet återställs och tiden räknas om från början vid följande händelser: Tryckning på någon av knapparna ALARM, SERVICE eller STOP. Normalt används STOPknappen för att återställa (aktivitetsknapp). Aktivering av larmingången på det 4-poliga modularjacket. Om ingången är programmerad att ge larmtyp 12 (Återställning) sker ingen aktivering av apparatens larmfunktion. Det enda som sker är att tidräknaren i passivlarmet nollställs. Man kan t.ex. koppla in en IR-detektor till ingången. Aktivering av någon inprogrammerad radiolarmsändare. Om radiosändaren är programmerad att ge larmtyp 12 (Återställning) sker ingen aktivering av apparatens larmfunktion. Det enda som sker är att tidräknaren i passivlarmet nollställs. Se även avsnitt 3.2 Fjärrprogrammering för anvisning om hur larmtyper kan programmeras för radiosändare och ingångar. 8

9 Exempel 1 Passivlarmet används normalt så att larmgivare t.ex. brytare på toalettdörr, sänglarm eller rörelsedetektor inkopplas till en ingång, vilken programmeras att ge larmtyp 12. Så här ansluts en extern strömbrytare för att återställa passivlarmet: Givare med potentialfri slutning anslutes mellan pin 1 och pin 4 på det 4-poliga modularjacket märkt POWER, max 2 m kabel. Fjärrprogrammering av ingångens larmtyp från en telefon (Se för uppkoppling av fjärrprogrammering) (Om larmtyp 12 = Återställning önskas) Exempel 2 Om man använder en givare med inbyggd radiosändare skall denna inprogrammeras på följande sätt för att ge Återställning: Programmera in både larmtyp (12=Återställning) och larmkod genom fjärrprogrammering, från telefon eller fjärrprogrammeringsdator. Vid programmering från dator väljer man en ledig minnesplats R1-R9. Vid programmering från telefon bör man välja en minnesplats bland med högre nummer, t.ex. R7-R9, för att undvika att skriva över eventuell redan inprogrammerad larmknapp, som automatiskt hamnar på plats R1, vid inprogrammering. Fjärrprogrammering av radiolarmknapp med larmtyp 12 =Återställning, från en telefon (Se för uppkoppling av fjärrprogrammering) 0 8 n 1 2 (n =1-9 hänförs till R1-R9, larmtyp 12 =Återställning) [larmkod 4 tecken] # 9

10 2.6 Räckviddskontroll Vid installation av trygghetstelefonen bör man testa Larmknappens räckvidd, vilket görs på följande sätt: STOP 1. Tryck på knappen STOP i ca 4 sekunder tills den gröna POWER-lampan börjar blinka. POWER 2. Tryck på Larmknappen. Smart Call 4200 ger en karaktäristisk tonsignal vid varje riktig mottagning. 3. Prova funktionen i alla utrymmen där larmet måste fungera. Se till att det finns goda säkerhetsmarginaler för räckvidden eftersom den kan förändras ganska kraftigt beroende på yttre störningar (Den knapp som används vid testningen kan om så önskas programmeras in genom att trycka på knappen ALARM direkt efter den karaktäristiska tonsignalen) STOP Apparaten övergår automatiskt till normal funktion ca 20 sekunder efter sist mottagna radiosignal. Man kan också avbryta testen genom att trycka på STOP-knappen. Placera trygghetstelefonen så att larmknappen fungerar med god marginal i alla viktiga områden. Räckvidden kan tillfälligt försämras av externa radiostörningar. 10

11 2.7 Larmmottagare Smart Call 4200 kan sända larm till vanliga telefoner eller till larmcentral. Om vanlig telefon används måste den vara inställd för tonval, DTMF. Telefonens knappar används för kvittering, eventuell talväxling och nedkoppling. Vid larm hörs först ett pip som upprepas. Mottagaren kan då göra följande med telefonens knappar: 4 Kvittera. Därefter uppkopplas vanligen talförbindelse. Man kan upprepa hur många gånger som helst. Varje upprepning förlänger taltiden med 2,5 minuter. Vissa s.k. tekniska larm ger ej taluppkoppling utan pip-meddelanden: 2 pip som upprepas betyder icke taluppkopplat (tekniskt) larm 4 pip som upprepas betyder batterifel i larmknappen 6 pip som upprepas betyder batterifel i centralenheten Smart Call 4200 Om talförbindelsen är dålig kan man styra talriktningen: 7 Tala 8 Lyssna 0 Viktigt! Koppla ned efter avslutat samtal Vid larm till larmcentral måste denna klara DTMF-protokoll av typen Smart Call, Antenna eller Tele Larm LC90. Andra DTMF-protokoll kan fås på beställning efter specifikation. Vid kommunikation med larmcentral används kodade meddelanden mellan larmcentralen och Smart Call En larmkod, C1-C6, bör vara inprogrammerad för identifiering till varje larmmottagare, T1-T6. C1 bör under alla omständigheter vara programmerad för identifiering av apparaten. Om ingen kod är inprogrammerad sänds larmkoden 0. Om bara en larmkod är inprogrammerad används denna larmkod till alla larmmottagare. Se avsnitt 3.2 för programmering av larmkod. 11

12 2.8 Larmtyper Till varje larm som sänds av Smart Call 4200 är knutet en larmtyp, 01-99, enligt tabell på nästa sida. Larmtypen talar om för mottagaren vad som orsakat larmet, hur larmet ska hanteras och för vissa larmtyper görs uppringningen tyst. Observera att användaren kan ändra dessa larmtyper. Man kan göra grundinställning och radera all tidigare programmering med hjälp av en vanlig telefon genom att i fjärrprogrammeringsläge trycka # eller motsvarande via fjärrprogrammering med dator. I grundinställningen har knappar och externa trådbundna ingångar tilldelats en larmtyp enligt följande. Dessa kan lätt ändras. Se avsnitt 3.2 Fjärrprogrammering LARMTYP Grundinställning 10 = Trygghetslarm 90 = Service (snabbval till anhörig) STOP 12 = Återställning/Stopp Larmingång 10 = Trygghetslarm (Pin 1 och 4 på 4-poligt modularjack) Vid inprogrammering av radiosändare tillordnas de larmtypen 10 = Trygghetslarm, om inte annat anges. Se avsnitt 3.2 Fjärrprogrammering 12

13 Larmtyperna enligt nedanstående tabell är i huvudsak accepterade av de flesta larmtillverkare. Om man vill göra en egen larmtyp med talkommunikation till Smart Call 4200 måste man välja någon av larmtyperna 09,10,14,27,28,32, 34 eller 48. Övriga larmtyper ger tyst uppringning och ingen talkommunikation. Lyssna-funktionen vid larmtyp 13 finns kvar vid larm till vanlig telefon och vid larm till Larmcentral om denna är programmerad för detta. För egna tysta larmar bör man välja någon som inte används i nedanstående tabell. Om larmet går till larmcentral kan de ange vilken larmtyp som är lämplig för olika ändamål. LARMTYP LARMORSAK HÖGTALANDE 02 Systemlarm Nej 05 Skallarm Nej 07 Inbrottslarm Nej 09 Röklarm Ja 10 Trygghetslarm Ja 12 Återställning/Stopp Nej 13 Nödlarm (Lyssnafunktion) Nej 14 Passivlarm Ja 16 Batterilarm radioknapp Nej 17 Batterilarm centralenhet Nej 19 Nätavbrott Nej 26 Testlarm Nej 27 Hisslarm Ja 28 Dörrlarm Ja 30 Trygghetslarm utan talkom. Nej 32 Brandlarm Ja 34 Gaslarm Ja 35 Dörrlarm utan talkom. Nej 36 Fuktlarm Nej 38 Sänglarm Nej 40 Driftlarm/Sjuklarm 1 Nej 41 Demenslarm/Sjuklarm 2 Nej 48 Trygghetslarm B, sambo Ja 50 Förbikopplare 51 Puls utgång 52 Puls utgång (efter larm) 60 Närvaromarkering 61 Samtalsuppkoppling 65 Automatisk återställning ( Vid t.ex. glömd närvaromarkering) 66 Tidsnedkoppling 70 Nödlarm Nej 71 Närvaro (Trygghetstelefon) Nej 73 Åtgärd klar (Trygghetstelefon) Nej 74 Inbrott-/Passiv 80 Larm- från indikering Nej 81 Skallarm-till indikering Nej 82 Inbrottslarm-till indikering Nej 89 Logglarm/Kvitteringsbesk. Nej 90 Service, snabbval,vanligt telefon samtal utan kvittering Ja övriga nn Driftlarm nej 13

14 3 Installation 3.1 Allmänt Följande enheter ingår i grundsatsen Trygghetstelefon Smart Call 4200: Smart Call 4200 Larmknapp 955B/P med halsband, armband och batterier Teleplugg med kabel Fyra batterier av typen LR6-2700mAh, 1,5V Bruksanvisning Vid installation av Smart Call 4200 måste följande anvisningar följas: Placera Smart Call 4200 så centralt som möjligt och på största möjliga avstånd från störande apparater. Tänk också på att armerade betongväggar och liknande ger försämrad radioräckvidd. Telepluggen ansluts med den medföljande kabeln till TELE-uttaget på apparaten samt till telefonjacket i väggen Montera batterierna i apparatens batterifack enligt anvisningen på apparatens hölje. Observera +/- markeringarna. Batteri-switchen på apparatens baksida sätts i ON-läge Om nätadapter används ska den vara av typen 230/10VAC och anslutas till elnätets 230V. Sedan måste apparaten programmeras om den inte levereras programmerad. Först bör man göra s.k. grundinställning och radera all tidigare programmering. Det behövs minst ett telefonnummer till en larmmottagare och larmknappen måste programmeras in. Om larmmottagaren är en larmcentral behövs en larmkod för identifiering. Dessutom finns några valbara funktioner som passivlarm, testlarm m.m. som måste programmeras eller väljas bort. VIKTIGT! Kontrollera alltid funktionen efter installation och därefter med jämna mellanrum. Kontrollera att radioknapparna fungerar på de platser de kan tänkas behöva användas. Justera placeringen av Smart Call 4200 vid behov. Gör också provlarm till larmcentralen/larmmottagaren regelbundet. 14

15 Fjärrprogrammering Allmänt, fjärrprogrammering Smart Call 4200 programmeras via telelinjen, s.k. fjärrprogrammering. Larmknappar programmeras dock normalt direkt vid apparaten, se avsnitt 3.3. Fjärrprogrammering kan göras från en vanlig telefon med tonval eller från en dator med Smart Call Care fjärrprogrammeringsmjukvara för Windows och tillhörande hårdvara. Alternativet att använda vanlig telefon för fjärrprogrammering är endast lämpligt vid små ändringar i enstaka apparater. Datoralternativet ger betydande fördelar i form av ökad säkerhet, bättre dokumentation och snabbare hantering. Följande beskrivning hänförs till fjärrprogrammering via vanlig telefon. I datorfallet går det till på samma sätt men automatiskt, utan att man behöver kunna protokollet för överföringen. Första gången man programmerar: När man skall programmera apparaten första gången bör man göra en grundinställning: OBS! Detta raderar alla tidigare programmering! Ä STOP Tryck samtidigt på gula knappen (Service) och gröna knappen (Stop). Medan Du håller inne de båda knapparna sätt batterifunktionen på ON (ett svart reglage bredvid kontakterna på baksidan). Programmering: För att kunna fjärrprogrammera apparaten, måste man först göra en uppkoppling till den. Uppkoppling kan erhållas på tre olika sätt, och förutsätter att apparaten kan ta emot och avge ringsignaler. I grundinställningen är de båda funktionerna inkopplade. Alt.1 Ring upp Trygghetstelefonen från telefonen som skall göra fjärrprogrammeringen. Uppringningen måste besvaras med ett tryck på ALARM-knappen. Då blir apparaten samtalsuppkopplad. För att övergå till programmeringsläge måste den som ska göra programmeringen slå följande sekvens på sin telefon: 9 [ACCESS-kod, 4 tecken] # (Grundinställningen = 1234) Alt.2 Slå ovanstående kod på larmmottagningstelefonen i samband med taluppkoppling vid larm. Alt.3 POWER STOP Tryck på Trygghetstelefonens STOP-knapp i ca 4 sekunder tills gröna POWER-lampan börjar blinka. Detta är läget för programmering av radioenheter. Växla till fjärrprogrammering genom att trycka på SERVICEknappen. 15

16 ALARM Då uppkoppling för fjärrprogrammering är klar blinkar den röda ALARM-lampan. Om det inte är någon aktivitet inom 20 sekunder sker automatisk nedkoppling. Nedkoppling från fjärrprogrammeringsläget kan också göras med följande sekvens: 0 0 # 16

17 3.2.2 Fjärrprogrammeringsprotokoll Protokollet hänförs till programmering via en vanlig telefon, men samma protokoll nyttjas vid programmering från dator. Innan programmering kan ske måste uppkoppling göras enligt avsnitt På trygghetstelefonen ser man att fjärrprogrammeringsläget är uppkopplat genom att den röda ALARM-lampan blinkar. Varje programmeringssekvens avslutas med #. Programmering av telefonnummer (T1-T6) 0 0 n [Telefon nummer] # n= 1-6 avser T1-T6 Telefon nummer max 16 tecken Om du lägger in tecknet i telefonnumret betyder det 3 sek. paus, t.ex. vid uppringning genom växel Programmering av larmkod (C1-C6) 0 1 n [Larmkod] # n= 1-6 hänförs till C1-C6. Larmkod max 12 tecken. Programmering av radiolarmknappar (R1-R9) (Görs vanligen genom direktinlärning på plats, se avsnitt 3.3) 0 8 n t t [Radio kod] # 4 tecken n= 1-9 hänförs till R1-R9. tt = larmtyp decimalt (1-99) Radiokod innehållande enbart decimala tecken (siffra 0-9) kan programmeras med telefon/ mobiltelefon. Radiokod innehållande hexadecimala tecken (A-F) kan endast programmeras via dator. Programmering av Svara på telefonsamtal med radioknapp (radiosvar) eller ALARMknappen TILL/FRÅN (Se även 15 n #) 1 0 n # n =1 (På) (Grundinst.) n = 0 (Av) Programmering av Förlarm TILL/FRÅN (Ger 30 sekunder förlarm (pip) innan larmet skickas) 1 4 n # n =1 (På) n = 0 (Av) (Grundinst.) Programmering av Batterilarm riktat till T5 TILL/FRÅN 1 5 n # n =1 (På) n = 0 (Av) (Grundinst.) 17

18 Programmering av Ringsignal i högtalare TILL/FRÅN (Fungerar endast om funktionen Svara på telefonsamtal med radiolarmknapp # är programmerad.) 1 6 n # n =1 (På)(Grundinst.) n = 0 (Av) Programmering av ingångar 2 1 t t # tt = larmtyp decimalt (01-99) tt = 10 (Grundinst.) Programmering av Tid mellan uppringningar 3 0 n n # nn = tid i sekunder (10-99) nn = 10 (Grundinst.) Programmering av Antal uppringningsförsök (max 15 i Europa) 3 1 n n # nn = antal försök (03-99) nn = 15 (Grundinst.) Programmering av Larmtyp på Alarm-, Service- och Stop-knapp 4 1 t t # tt = larmtyp (01-99) tt = 10, Trygghetslarm(Grundinst.) 4 2 t t # tt = 90, Service larm (Grundinst.) ALARM SERVICE 4 3 t t # tt = 12, Återställning/Stopp (Grundinst.) STOP Programmering av Logglarm TILL/FRÅN 5 0 n # n =1 (På) n = 0 (Av) (Grundinst.) 18

19 Programmering av Testlarm 6 0 n n # nn = tid i timmar (00-99) nn = 00 (Av) (Grundinst.) Programmering av specialfunktioner 6 5 n n # nn = specialfunktion (00-99) nn = 00 (Av) (Grundinst.) Programmering av Passivlarm 7 0 n n # nn = tid i timmar (00-99) nn = 00 (Av) (Grundinst.) Programmering av ACCESS-kod 7 5 n n n n # nnnn=access-kod nnnn = 1234 (Grundinst.) Grundinställning av trygghetstelefon (Raderar all kundspecifik programmering) 8 0 # 0 1 Grundinställning kan också göras genom att hålla nere både STOP- och SERVICEknapparna samtidigt som apparaten startas upp, d.v.s. när TILL/FRÅN-omkopplaren sätts i läge TILL. STOP TILL Avsluta fjärrprogrammering 0 0 # 19

20 3.2.3 Fjärrprogrammering med dator, Smart Call Care Se användarmanual för Smart Call Care för detaljerad information. Med fjärrprogrammeringsprogrammet Smart Call Care kan alla parametrar i trygghetstelefonen programmeras. Med knappen AVLÄS kan alla befintliga data i trygghetstelefonen läsas in till datorn. Det tar sekunder att göra detta. Med knappen PROGRAMMERA ALLT görs en total omprogrammering. Samtliga data i formuläret förs över till trygghetstelefonen. Det tar sekunder. Med knappen PROGRAMMERA NYA DATA överförs endast de ändringar som gjorts. FORMULÄR FÖR FJÄRRPROGRAMMERING 20

21 3.3 Programmering av radioenheter t.ex. larmknappar Programmeringen sker med Caretech:s patenterade inlärningsmetod för radioenheter. Vid inprogrammering av radioenheter måste trygghetstelefonen först ställas i lär -läge för inprogrammering av radioenheter. Därefter aktiverar man radioenheten, t.ex. trycker på larmknappen. Till sist godkänner man inlärningen genom att trycka på ALARM-knappen. STOP Tryck på STOP-knappen i ca 4 sekunder tills den gröna POWER-lampan börjar blinka POWER Aktivera radioenheten. Då trygghetstelefonen mottagit den specifika koden från radioenheten ges en karaktäristisk tonsignal. Acceptera inlärningen genom att trycka på ALARM. Högst 9 radioenheter kan inprogrammeras. STOP Om man redan har programmerat in radioenheten kan ovanstående metod användas vid räckviddskontroll. Man lyssnar då på den karaktäristiska tonsignalen samtidigt som man provar att Larmknappen fungerar i olika delar av huset. Man avslutar då med att trycka på STOP i stället för ALARM. 21

22 3.4 Trådbundna anslutningar, modularjack Det finns två modularjack på baksidan av Smart Call 4200: OFF ON TEL POWER POWER, 4-poligt modularjack V + för Larmingång 2. AC Nätadapter, 10VAC/DC 3. AC/DC Nätadapter, 10VAC/DC 4 IN Larmingång TELE, 6-poligt modularjack 1. NC 2. LINE_IN_A Inkommande telefonledning A från allmänna telefonnätet 3. LINE_IN_A Inkommande telefonledning A från allmänna telefonnätet 4. LINE_IN_B Inkommande telefonledning B från allmänna telefonnätet 5. LINE_IN_B Inkommande telefonledning B från allmänna telefonnätet 6. NC 3.5 Specialfunktioner för test och service Funktionerna finns beskrivna i manualen Testprocedure for Smart Call 4200, vilken kan levereras till auktoriserade verkstäder på beställning. 3.6 Strömförsörjning Smart Call 4200 är konstruerad för att i första hand drivas enbart med batterier, vilket ger enkel installation, hög säkerhet och liten risk för åskskador. Det finns möjlighet att driva apparaten med nätadapter typ 230/10VAC-280mA, vilken finns som tillbehör. Nätadapter är lämpligt om apparaten används mycket (mer än ca 5 min per dag), om svarsfunktionen för inkommande samtal används eller om man vill ha längre tid än 12 månader mellan batteribyten. Strömförbrukning Batteri Adapter Ca 40-70mA vid anslutning till 48V telelinje (Ca mA utan anslutning till telelinje) ma vid taluppkoppling och ringsignal, medelvärde Ca 10mA 4 st LR6, 2700mAh, 1,5V t.ex. DURACELL 230/10VAC-280mA (extra tillbehör) Observera att strömförbrukningen ökar väsentligt om man nyttjar funktionen att svara på inkommande ringsignal med radiolarmknapp eller ALARM-knapp. 22

23 3.7 Batterilivslängd Batterilivslängden beräknas med förutsättningen att batterier av typen Duracell LR6-2700mAh, 1,5V eller bättre används. Vidare förutsätts kontinuerlig anslutning till 48V telelinje. Batteriets teoretiska kapacitet är 2700mAh. I praktiken måste man räkna med att all kapacitet inte kan utnyttjas p.g.a. självurladdning och därför att batterilarm måste avges innan batteriet är tomt. En rimlig uppskattning av tillgänglig kapacitet är 75% av den teoretiska. Exempel 1 Tillgänglig kapacitet 0,75 x 2700 mah = 2025 mah Förbrukning i tomgång / månad 744 timmar x 0,06mA = 45mAh Förbrukning vid 5 minuter 31 dagar (1/12) timme 10mA = 26 mah daglig uppkoppling /månad Total månadsförbrukning 71 mah Beräknad batterilivslängd 2025mA / 71 mah/månad 28 månader En säkerhetsmarginal på 2 ggr ger en livslängd på ca 14 månader och batteribyten varje år bör rekommenderas. Exempel 2 Med 30 minuter daglig uppkoppling blir beräknad batterilivslängd ca 10 månader (5 månader med säkerhetsmarginal 2 ggr) och då bör nätadapter rekommenderas. 23

24 4 4.1 Tillbehör Larmknapp 955B/P extra knapp Radiopushbutton 955B/P är en ny Larmknapp avsedd att bäras som hängsmycke runt halsen eller som armband. Halsband och armband medföljer. Användningsområdet är t.ex. överfallslarm eller trygghetslarm. Lysdiod som indikerar sändning och att batteriet är OK. 4 skruvar för bättre stabilitet och för att kunna byta batteri. Litiumbatteri för lång livsländ. Tätningsring som gör knappen vattensäker. Räckvidden är normalt ca m. Varje knapp är individuellt kodad. Strömförsörjning: 2 st Litiumbatteri typ 1620 medföljer, kan bytas av kunden 4.2 Bordsknapp 951 P Transmitter 951P(Bordsknapp) innehåller en sändare som aktiveras med tryckknappen på toppen. En lysdiod tänds för att indikera sändning och att batteriets funktion är OK. Normal räckvidd är ca m i öppen terräng. Varje knapp är individuellt kodad. Strömförsörjning: Batteri typ 12 V, MN21, medföljer 4.3 Smart Call Locator 4060/P Smart Call Locator 4060/P är en liten larmknapp som bärs av patienten runt handleden, som hängsmycke eller fastsatt på ett klädesplagg. Locator 4060P utgörs av Larmknapp 955B/P (se ovan) som grund och har sedan kompletterats med en slinga för att få automatisk aktivering då en larmad dörr passeras. Knappen kan även användas som vanligt trygghetslarm och kan därmed programmeras att ge olika ID-kod för vanligt trygghetslarm och dörrlarm. Används tillsammans med Smart Call Amplifier

25 4.4 Smart Call Amplifier 4061, Slingförstärkare för passagelarm Smart Call Amplifier 4061 är en förstärkare som skickar ut en signal på en trådslinga runt den dörr som skall larmas. Slingan utgörs av en 8-polig modularkabel av standardtyp. I kabelns båda ändar monteras en 8-polig modularkontakt som ansluts till två jack på förstärkaren. Med hjälp av en bygel på förstärkarkortet anpassas förstärkaren till slingans längd. Förstärkaren använd tillsammans med Smart Call Locater 4060P. 4.5 Smart Call Sänglarm 4080S/P Sänglarm för sjukhem. Sänglarmet skickar ett radiolarm till Trygghetstelefon Smart Call 4200 eller annan Smart Call produkt med radiomottagare på förinställd tid efter att patienten lämnat sängen. Sänglarmet består av en skiva som placeras under madrassen och en liten kontrollenhet med inbyggt laddningsbart batteri. Sänglarmet levereras med inbyggd radiosändare, typ 951P, och med nätadapter. Sänglarmet finns också med anpassning till andra fabrikat för trådanslutning. 4.6 Dörrlarm 4082/P Dörrlarm 4082/P innehåller en radiosändare som kan sända larm till SmartCall Dörrlarmet är även anpassad för anslutning av externa larm t.ex. dörrlarm, sänglarm o.s.v. Ett vanligt batteri, 9V, används som strömkälla. Dörrlarm 4082/P finns i två versioner: 4.7 Art.nr.: AP med inbyggd magnetswitch och tillhörande magnet Art.nr.: BP, enbart skruvplint för anslutning av extern magnetswitch eller annat larm. Smart Call Kontaktlarm 4080K/P Kontaktlarm 4080K/P används för att underlätta larm för personer som har svårt att trycka på en vanligt larmknapp. Vid mycket lätt beröring av kontaktkudden skickar Kontaktlarm 4080K/P ett radiolarm till Trygghetstelefon Smart Call 4200 eller annan Smart Call produkt med radiomottagare. Den är så känslig att hand kan aktivera larmet utan direkt beröring på flera cm avstånd. Kontaktlarmet består av en mjuk inplastad skiva som placeras på sängen, väggen eller annan plats där vårdtagaren lätt kan komma åt den med t.ex. en armrörelse. Kontaktlarmet levereras med inbyggd radiosändare, typ 951P, laddningsbart batteri och med nätadapter. Batteriet laddas automatiskt då nätadaptern är ansluten. Kontaktlarmet finns också med anpassning till andra fabrikat och för trådbunden anslutning. 25

26 4.8 Smart Call Rökvarnare 888/P Rökvarnare med inbygg radiosändare typ Transmitter 951P 4.9 Smart Call IR-detektor 35R/P IIR-detektor med inbyggd radiosändare typ Transmitter 951P 4.10 Nätadapter 230/10VAC-280mA 5 Tekniska data Strömförsörjning Strömförbrukning Batteri, centralenhet Batterilivslängd Batterilarm Batteri larmknapp Talkommunikation Radio Batteri och/eller nätadapter 230/10VAC,280mA Nätadapter, vilken ej ingår i grundpaketet. bör användas vid hög användningsintensitet, se avsnitt 3.7 Ca ma vid anslutning till 48V telelinje (Ca ma utan anslutning till telelinje) ma vid taluppkoppling och ringsignal, medelvärde Ca 10mA 4 st LR6, 2700mAh, 1,5V t.ex. DURACELL 1-2 år vid högst 5 minuter daglig användning vid larm eller som svarsapparat för inkommande uppringningar. Batterierna bör av säkerhetsskäl bytas minst varje år oavsett användning. Se avsnitt 3.7 Batterilarm ges automatiskt vid låg batterispänning i centralenheten 2 st Litium typ Batteriet kontrolleras i samband med larmtryckning. Batterilarm ges direkt efter trygghetslarmet. Duplex eller simplex styrd av larmmottagaren Enligt EN , 433,92 MHz. Larmknapp 955B/P. Antal radiokoder Mer än Antal radiosändare Uppringning Upp till 9 radiosändare kan inprogrammeras DTMF, tonval 26

27 Ingång Programmerbar larmingångar för trådbundna larm, max 2,5 m kabel Larmmottagare Upp till 6 larmmottagare kan programmeras. Max 15 siffror i telefonnumret och 10 siffror i larmkoden. Protokoll Montering Smart Call, Tele Larm TT90, Antenna, vanlig telefon Bords- eller väggmontage Storlek Smart Call 4200: 215 x 125 x 45 Larmknapp 955B/P: 31 x 42 x 12 mm 6 Revideringar PROGRAMVERSION ÄNDRINGAR V1.0 Grundversion Viktig information I alla system som utnyttjar radiokommunikation eller telekommunikation på allmänna telenätet finns risk för störningar som användaren inte kan påverka. Smart Call System är konstruerat för att minimera dessa risker. Man måste trots detta vara medveten om att systemet inte får förväxlas med högsäkerhetslarm med t.ex. övervakade ledningar. Anläggningen bör provas regelbundet. Utrustningen har godkänts i enlighet med Kommisionsbeslut CTR21 för anslutning till allmänna telenät i Europa. På grund av skillnader i de olika telenäten, garanterar godkännandet inte att utrustningen fungerar utan problem i alla telenät. Skulle problem uppstå bör du i första hand kontakta leverantören av utrustningen. 27

28 Adress: CareTech AB Box S Kalix Sweden Telefon: +46-(0) Fax: +46-(0) HTTP:

1. SMART CALL SYSTEM...

1. SMART CALL SYSTEM... Version 1.8 Innehållsförteckning 1. SMART CALL SYSTEM... 4 1.1 ALLMÄNT OM SMART CALL SYSTEM... 4 1.2 HISSTELEFON SMART CALL 4120... 5 2. FUNKTIONSBESKRIVNING... 6 2.1 ALLMÄNT... 6 2.2 LARMFÖRLOPP... 7

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar...

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... I A P Tunstall AB, 2008 Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... 7 Personalapparatens delar... 8 Apparatfunktioner

Läs mer

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace V3.1 R1 Viktig information I alla system som utnyttjar radio- och nätverkskommunikation finns risk för störningar som användaren

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

Grace+ Bruksanvisning

Grace+ Bruksanvisning Grace+ Bruksanvisning 1 2010 Copyright CareTech AB, Rev A 2 Innehållsförteckning Läs först: Säkerhetsinformation...4 Viktig information...4 Förpackningens innehåll...5 Funktionsbeskrivning...7 Installationsbeskrivning...8

Läs mer

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg.

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. LARMSYSTEM 5000 TILLBEHÖR ARBETSVERKTYG FAST TELEFONI TRÅDLÖS RADIO LEDNINGSVERKTYG IP-TELEFONI GSM 5000 LARMSYSTEM E-HÄLSA SÄNGLARM HANDENHET STOLLARM

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5 Lägenhetsapparat Camillo Bruksanvisning Version 4.5 Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE märkning och EMC. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5.

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Teknisk Handbok Radiolarmknapp Erik Larmtransponder Elvis

Teknisk Handbok Radiolarmknapp Erik Larmtransponder Elvis Teknisk Handbok Radiolarmknapp Erik Larmtransponder Elvis Version 2.0 R3 Viktig information I alla system som utnyttjar radio och telekommunikation finns risk för störningar som användaren inte kan påverka.

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Manual. Remote Program 4290

Manual. Remote Program 4290 Manual Remote Program 4290 V1.0 2000-06-28 Box 10030 952 27 KALIX SWEDEN TEL +46-(0)923 16300 FAX +46-(0)923 10580 REMOTE PROGRAM 4290 Skapa ny databas Skapa en ny databas genom att välja Arkiv -> Ny Databas

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 Light

Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 Light Ver 1.2 Sv Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 Light www.hisselektronik.se Sid. 1 Safeline 2000-Light Montering: Telefonen är tvådelad med en Huvudenhet och en Talväxlingsdel. Huvudenheten

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Safeline 1000 Montering och Programmerings manual. April 2005

Safeline 1000 Montering och Programmerings manual. April 2005 Safeline 1000 Montering och Programmerings manual April 2005 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline 1000 behöver ingen separat

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

System 5000 Framtidens trygghetskoncept

System 5000 Framtidens trygghetskoncept System 5000 Framtidens trygghetskoncept CareTechs internsystem för vårdboenden System 5000 anpassas utifrån verksamhet och personal. Den boende kan röra sig helt fritt i huset och personalen kan ta emot

Läs mer

NEO IP Användarmanual

NEO IP Användarmanual NEO IP Användarmanual NE41 09003-01 v2.1 Alarmknapp (röd) Återställningsknapp (grön) Extraknapp (grå) ❷ ❸ ❻ ❶ ❹ ❺ Strömbrytare (undersida) ❼ NEO IP kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

Internsystem Camillo. Systembeskrivning Från version 4.5

Internsystem Camillo. Systembeskrivning Från version 4.5 Systembeskrivning Från version 4.5 uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB,

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse Lite 51007/960 Version D1. Utgåva 1.99h SE PLa 090421

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse Lite 51007/960 Version D1. Utgåva 1.99h SE PLa 090421 Installations- och programmeringsanvisning Caresse Lite 51007/960 Version D1 Utgåva 1.99h SE PLa 090421 Innehåll Följande finns i förpackningen... 4 Caresse Lite... 5 Vy framifrån... 5 Vy underifrån...

Läs mer

Bruksanvisning IOR. Kommunikationsenhet

Bruksanvisning IOR. Kommunikationsenhet Bruksanvisning IOR Kommunikationsenhet 2 Innehåll Viktig information... 4 Översikt... 5 Installation... 6 Konfiguration... 7 Strömförsörjning... 7 Ingångar... 8 Reläutgång... 9 Koppla larmsändare till

Läs mer

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare Bellman Visit och Laddare BE0/BE70 Inledning Tack för att du valt produkter från Bellman & Symfon. Bellman Visit -systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika

Läs mer

Underlag för upphandling av Trygghetslarm

Underlag för upphandling av Trygghetslarm Underlag för upphandling av Trygghetslarm Dokumentet är ett kravdokument för upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende. Underlaget för dokumentet är intervjuer av personer inom kommunerna, intervjuer

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Lägenhetsapparat Camillo. Inkopplingsanvisning Från version 4.5

Lägenhetsapparat Camillo. Inkopplingsanvisning Från version 4.5 Inkopplingsanvisning Från version 4.5 Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5. Rätt till ändringar förbehålles.

Läs mer

Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C

Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C Installations- och Bruksanvisning Trygghetstelefon Caresse Alert med I D5107004C Innehållsförteckning Vid leverans finns följande i förpackningen 4 Trygghetstelefonens beståndsdelar 6 Funktioner i Caresse

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Attendos Vår helhetssyn ger Med en växande andel äldre och ökad livslängd ökar vårdbehoven samtidigt som samhället önskar utveckla effektiva och säkra

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Teknisk beskrivning. Trygghetstelefon Caresse -Tekniska data

Teknisk beskrivning. Trygghetstelefon Caresse -Tekniska data Trygghetstelefon Caresse -Tekniska data Trygghetstelefonen Caresse och den bärbara larmknappen Carino uppfyller EU:s direktiv för CE märkning och EMC. Trygghetstelefonen uppfyller även EU:s direktiv för

Läs mer

CeCe 414. Installatörsmanual. Cetronic 990903 ver 5.58 / 414inst

CeCe 414. Installatörsmanual. Cetronic 990903 ver 5.58 / 414inst CeCe 414 Installatörsmanual 1 Innehåll Installationen Säkerhetsföreskrifter... 3 3.1 Centralapparaten... 4 3.2 Ingångar... 4 3.3 Utgångar... 4 3.4 Montering och anslutning... 4 3.5 Batteri och nätspänning...

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Bruksanvisning DOOR. Dörrlarm

Bruksanvisning DOOR. Dörrlarm Bruksanvisning DOOR Dörrlarm Innehåll Viktig information... 3 Översikt... 4-5 Installation... 6 Monteringsanvisning... 7 Extern larmsensor - inkoppling... 7 Funktion... 7 Fördröjning av larm vid inpassage...

Läs mer

Nya generationens trygghetslarm

Nya generationens trygghetslarm Nya generationens trygghetslarm CareIP är nya generationens trygghetslarm, där kommunikationen sker via IP eller mobilt via GSM/GPRS. CareIP är enkel att installera, med äkta Plug&Play, utvecklingsbar

Läs mer

Hearing Solutions. från

Hearing Solutions. från Hearing Solutions från För personer som inte kan eller vill använda hörapparat. I situationer där en hörapparat inte är den bästa lösningen eller inte används När någon använder hörapparat men signalen

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Bruksanvisning. Falck 6709 Mottagare. Art.nr.: 320 862

Bruksanvisning. Falck 6709 Mottagare. Art.nr.: 320 862 Bruksanvisning Falck 6709 Mottagare Art.nr.: 320 862 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Mottagare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Mottagare... 2 Beskrivning av funktioner...

Läs mer

CECE 410. Installatörsmanual. Cetronic 990828 ver 3.72 / 410inst

CECE 410. Installatörsmanual. Cetronic 990828 ver 3.72 / 410inst CECE 410 Installatörsmanual 1 Innehåll Installationen Innehållsförteckning... 2 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3 3.1 Centralapparaten... 4 3.2 Ingångar... 4 3.3 Utgångar... 4 3.4 Montering och anslutning...

Läs mer

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal SNABBGUIDE Ändra behörighetskod: Kod 8 # 9 Ny kod # Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal Tillåta riktnummer: Kod 8 # 2 Riktnr # Tillåta riktnummer, men med tidsbegränsning: 8 Kod # 2 Riktnr

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Bruksanvisning Repeater RP-900

Bruksanvisning Repeater RP-900 Bruksanvisning Repeater RP-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.0 2012-03-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 2 3 MONTERING...

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Trygghetstelefon 10. Användarhandbok

Trygghetstelefon 10. Användarhandbok Trygghetstelefon 10 sv Användarhandbok Trygghetstelefon 10 sv 3 Innehållsförteckning 1 Identifiering 5 1.1 Dokument 5 1.2 Kundtjänstadresser 6 2 Presentation 7 2.1 Allmän beskrivning 7 2.2 Innehåll grundpaket

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Bruksanvisning RX-900-LED

Bruksanvisning RX-900-LED Bruksanvisning RX-900-LED KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.1 2012-03-21 1 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA

Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA Larmsändare OND-9005 Sid 2 * Har två olika larmingångar * Larmsändare som vid larm ringer upp högst 14 olika programmerade telefonnummer * Telefonnummer

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA 3000 CODE Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Innehållsförteckning Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE 3 Kom igång med ditt

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

800 S BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD. STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C INNEHÅLLSFÖRTECKNING

800 S BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD. STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C97-338 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kodsändaren... 1 Automatisk aktivering... 2 Manuell aktivering... 2 Avstängning...

Läs mer

Montering och Programmering

Montering och Programmering Ver 14 April 2005 Sv Safeline 2000 Montering och Programmering Sid - 1 - Innehållsförteckning Funktioner 3 Montering 4 Allmänt om programmering 4 Programmering med handterminal HT-99H 5 Programmering med

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning...

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Telefonuppringare TD-110

Telefonuppringare TD-110 Manual ISAB International Security AB säljer telefonuppringare TD-110 och TD-101. Denna beskrivning beskriver funktionen hos TD-110 och TD-110W med överfallslarm. Kortfatta beskrivning har en ingång och

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

FALL Bracelet. Portabel larmmottagare Användarmanual. NE v2.1

FALL Bracelet. Portabel larmmottagare Användarmanual. NE v2.1 FALL Bracelet Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 10001-01 v2.1 Information in this User manual is subject to change without notice. NEAT Electronics AB reserves the right to change or improve their

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning 1 Beskrivning EPI-2000 är ett hjälpmedel för att påkalla hjälp för personer som drabbas av skakningar vid t ex ett generaliserat toniskt-kloniskt anfall (grand-mal)

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Bruksanvisning INKA. Tillbehörssändare

Bruksanvisning INKA. Tillbehörssändare Bruksanvisning INKA Tillbehörssändare Innehåll Viktig information... 1 Översikt... 2 Installation... 3 Konfiguration... 4 Strömförsörjning... 4 Ingångar... 5 Koppla INKA till TREX portabel larmmottagare...

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. Hisstelefon

INSTALLATIONSMANUAL. Hisstelefon INSTALLATIONSMANUAL Hisstelefon 1 Allmänna anvisningar. Torps t620 hisslarm kommunicerar med omvärlden med hjälp av GSM 900/1800 systemet. Detta innebär att antennen vid sändning utstrålar radiovågor med

Läs mer

NEO Speech. Trygghetstelefon. Användarmanual (SE)

NEO Speech. Trygghetstelefon. Användarmanual (SE) Speech Trygghetstelefon Användarmanual (SE) Innehåll 1. Introduktion... 3 1.1. Om den här manualen... 3 2. TalFunktionen... 3 2.1. Inställningar... 3 2.2 Kommandon... 3 2.3 Larmgrupper... 3 2.4 Förinspelade

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer