Montering och Programmering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Montering och Programmering"

Transkript

1 Ver 14 April 2005 Sv Safeline 2000 Montering och Programmering Sid - 1 -

2 Innehållsförteckning Funktioner 3 Montering 4 Allmänt om programmering 4 Programmering med handterminal HT-99H 5 Programmering med tonvalstelefon 9 Flera S2000 på samma telefonlinje eller GSM-Line 11 Programmering med Safeline Pro från en PC 12 Förklaring av anslutningar och jumprar på kretskortet 13 Batteribyte mm 14 Felsökning 15 Kopplingschema 16 Teknisk data 17 Programmeringskort 17 Index 18 Retursedel / Servicekort 19 Sid - 2 -

3 Fuktioner: ID-Protokoll Safeline 2000 kan kommunicera med larmmottagare som använder P100 eller CPC (Antenna) protokoll samt mottagare med vanlig taluppkoppling Larmet kan även skickas till en Minicall där en sifferkod visas P100 är det vanligast förekommande larmprotokollet för hissar i Norden Men även CPC-protokollet förekommer Kontrollera med ert larmbolag att de har en larmmottagare som klarar P100 eller CPC protokoll med tal, om något av dessa skall användas Nödsignalsaggregat / Vidaresändning av larm Nödsignalsknappens typ kan ändras mellan NO / NC (normalt öppen/normalt sluten) med en bygel på kretskortet Fördröjningstiden när man trycker in nödsignalsknappen är ställbar mellan 2-15 sekunder Nödsignalsaggregatet klarar nödljus upp till 10W Vidaresändning av larm sker med reläkontakt och kan ändras mellan NO / NC med en bygel Linjedetektor Linjedetektorn visar Med hjälp av en lysdiod på huvudenheten om telelinje är ansluten Röd diod=ingen linje Släckt diod=fungerande linje Lysdioden Linje på huvudenheten indikerar telefonlinjens status samt talväxlingsenhetens inkopplings/funktions-test Automatiskt självtest Man kan enkelt konstatera om mikrofon / högtalare (talväxlingsenheten) är rätt inkopplad: Vid strömtillslag, görs ett automatiskt test där lysdioden längst till höger på huvudenheten indikerar med 5st gröna blinkningar om remote-delen är rätt inkopplad, eller 5st röda blinkningar om den är felkopplad Ett automatiskt test utförs även 1gång varje dygn Lysdioden i talväxlingsenheten indikerar: Blinkande röd diod: talväxlingsenheten fungerar Vid fast rött sken: samtal är uppkopplat Släckt diod: Fel i telefon eller talväxlingsenheten Larmuppringning med P-100 / CPC-protokoll: Talväxlings enheten När nödsignalsknappen aktiveras: Efter inställd fördröjningstid initieras nödsamtalet När uppringningen startar så tystnar nödsignalsklockan, man kan tydligt höra tonsignaleringen i högtalaren Därefter upprättas talkontakt mellan larmoperatören och den nödställde Larmuppringning med enbart talkontakt Med taluppkoppling menas att telefonen ringer en larmmottagare som inte kräver identifiering via larmprotokoll Telefonnumret kan gå till vilken mottagare som helst, även till en mobiltelefon och samtalet kopplas upp så snart mottagaren svarar För att avsluta samtalet vid taluppkoppling bör den mottagande parten trycka 9 eller # annars kommer linjen vara upptagen i ca: 90sekunder efter avslutat samtal Ringa till hisstelefonen För att ringa in till hisstelefonen och tala med en person i hisskorgen, behöver man bara ringa det telefonnummer hisstelefonen är kopplad till Samtalet kopplas automatiskt upp efter 2 signaler (inställbart) För att avsluta samtalet vid taluppkoppling bör den uppringande parten trycka 9 eller # Sid - 3 -

4 Montering: Placering: Telefonen är tvådelad med en huvudenhet och en talväxlingsdel Huvudenheten monteras lämpligen på väggen i hissmaskinrummet och talväxlingsdelen monteras i korgväggen eller i korgtaket Safeline 2000 har ett inbyggt nödsignalsaggregat Om det är möjligt, tag bort befintligt nödsignalsaggregat och montera Safeline2000 huvudenhet på denna plats därigenom kan man använda det befintliga kablaget för nödsignal, nödljus, vidaresändning av larm samt nätspänning Det behövs 4 parter i korgkabeln för att koppla in talväxlingsenheten, befintlig korgkabel kan alltid användas eftersom talväxlingsenheten är galvaniskt skild från telenätet Det är också möjligt att placera huvudenheten på korgtaket Obs! Enligt gällande regler måste då telelinjen förläggas i en separat korgkabel Allmänt om programmering: Programmeringen av S-2000 kan ske på tre olika sätt: 1 Med handterminal HT-99H 2 Fjärrprogrammering med tonvalstelefon 3 Med pc-programmet Safeline Pro och en programmeringssladd Handterminal HT-99H handhållen programmeringsdosa med display Handterminalen gör programmeringen mycket enkel, man kan även läsa ur program från en redan programmerad telefon vid tex felsökning Fjärrprogrammering av S-2000 kan ske med vanlig telefon eller mobiltelefon med tonsignalering Safeline Pro är ett bra verktyg om programmering av telefonen kan ske innan montering Bärbar pc krävs om programmering skall ske på installations platsen Programmet är gratis och kan laddas ned från vår web-sida (wwwhisselektronikse) (Programmeringssladd mellan dator och telefon kan köpas till självkostnads pris) HT-99H Tonvalstelefon SafelinePro Artikelnr: Prog sladd 2M Testlarm: För att telefonen skall kunna skicka testlarm till larmbolag eller SLCC (Safeline Call Center) måste följande programmeras: 1 Testlarmstelefonnummer till larmmottagaren 2 Primärkod P100-kod/ CPC-kod (8-siffrig identifieringskod) (Obs! till SLCC endast P-100) 3 Antal dygn mellan testlarm obs! alltid 2 st siffror tex 03 = 3 dagar Batterilarm: För att telefonen skall kunna skicka batterilarm till larmbolag måste följande programmeras: 1 Batterilarmstelefonnummer till larmmottagare 2 Sekundärkod P100/CPC-kod (8-siffrig identifieringskod) För att telefonen skall kunna skicka batterilarm till SLCC (Safeline Call Center) måste följande programmeras: 1 Batterilarmstelefonnummer till SLCC larmmottagare 2 Primärkod till P100 (8-siffrig identifieringskod) Sid - 4 -

5 Programmering handterminal HT-99H: Larmkoder och telefonnummer kan skrivas in i handterminalen innan telefonen skall programmeras Senast lagrade program sparas automatiskt i enhetens minne, även om man stänger av strömbrytaren eller byter batterier Safeline 2000 Safeline 2000 Nollställa handenhetens minne Nollar EEprom Nollställa telefonen Skicka alla ändringar till Safeline 2000? A=JA B=NEJ Läsa ur programmering från Safeline 2000 ********************* Läser in från Safeline 2000 ********************* Slå på stömbrytaren tryck på D-knappen inom 3 sekunder Nollställ först handenhetens minne Tryck därefter på C-knappen och välj A=JA (Skicka alla ändringar till Safeline?) Obs! när ändringarna skall skickas till Safeline måste programmeringssladden vara ansluten Slå på stömbrytaren tryck på C-knappen inom 3 sekunder Obs! Programmeringssladden måste vara ansluten Tips! Tänk på att senast gjorda programmering ligger kvar i handterminalens minne Se därför till att nollställa terminalen innan en ny telefon skall programmeras Sid - 5 -

6 Programmering med handenhet HT-99H Slå på strömbrytaren Handenhet för Safeline 1000/2000 Version 115 ANGE LARMKOD 1&2 Steg1 _ ANGE LARM KOD 1 #=NÄSTA D=HJÄLP Knappa in den 8-siffriga P- 100/CPC kod du fått från larmcentralen Primärkoden används för personlarm och larm till SLCC* Avsluta med # för att komma till nästa inmatnings fönster _ ANGE LARM KOD 2 #=NÄSTA D=HJÄLP Knappa in den 8-siffriga P-100/CPC koden du erhållit från larmcentralen Sekundärkodkoden används bara vid batterilarm till larmbolag Avsluta med # för att komma till nästa inmatnings fönster Telefonnummer till Larmmotagaren Steg2 Ange telefonnummer 1-4 till larmmottagare Exempel ANGE PRIM NUMMER #=NÄSTA D=HJÄLP Knappa in primär telefonnummer till larmcentralens mottagare(max 16 siffror) En * stjärna före telefonnummret betyder 1sekunds paus, användbart vid utringning från vissa växlar För längre paus kan flera stjärnor anges Avsluta med # för att komma till nästa inmatnings fönster Tips! Primärnummer och sekundär-nummer är förinställda till P100 protokoll 3:e nummer och 4:e nummer är förinställda för taluppkoppling utan larmprotokoll För att byta larmtyp för ett telefonnummer se sid 8 Upprepa hela Steg2 om ev sekundärnummer, 3:e nummer och 4:e nummer skall programmeras Lägga till fler uppgifter? Om fler uppgifter skall läggas in, ex Testlarm, Batterilarm, enhetsnr etc Fortsätt till nästa sida Tips! PROGRAMMERING KLAR? Om programmeringen är klar tryck C för att spara och skicka över programmeringen till telefonen Steg3 SKICKA ALLA ÄNDRINGAR TILL SAFELINE 2000? A=JA B=NEJ Trycker man på C knappen någon gång under inmatningen hoppar man automatiskt till sista steget i programmeringen Tryck på för A att skicka över programmeringen till Safeline Sid - 6 -

7 Programmering fortsättning Tips! De skuggade programmeringsstegen används sällan och kan i de flesta fall hoppas över ANGE TELEFONNUMMER / KOD TILL MINICALL _ TEL/KOD TILL PERSON SÖKARE #=NÄSTA D=HJÄLP Ange telefonnummer eller kod som skall visas på personsökarens display vid larm (Endast siffror kan användas) Tryck # för att komma till nästa inmatnings fönster TESTLARM Steg4 _ PROVLARM/STATUS TELEFON NR #=SPARA D=HJÄLP Telefonnummer till testlarmsmottagaren dit testlarmen skall skickas Mer info om testlarm se sid3 Tryck # för att komma till nästa inmatnings fönster _ ANTAL DAGAR MELLAN PROVLARM #=SPARA D=HJÄLP Ange antal dagar mellan testlarm 01-99dgr kan anges Obs! 2 siffror måste anges ex03 Mer info om testlarm se sid3 Tryck # för att komma till nästa inmatnings fönster OBS! PRIMÄRKOD MÅSTE ÄVEN ANGES FÖR ATT TESTLARM SKALL SKICKAS Se Steg 1 (Ange larmkod 1 & 2) programmeringen ANTAL RINGSIGNALER INNAN SVAR _ ANTAL RINGSIGNALER INNAN SVAR #=SPARA D=HJÄLP Antal signaler innan svar, användbart om man delar linjen med annan utrustning exfax Obs! ange alltid 2 siffror innebär att telefonen aldrig svarar Förvalt = 2 signaler Tryck # för att komma till nästa inmatnings fönster Fortsätt till nästa sida Sid - 7 -

8 Programmering fortsättning DRIFTLARM _ ANGE DRIFTLARM TELEFON NR #=NÄSTA D=HJÄLP Driftlarm anges endast om telefonen skalll kunna styras direkt från hissens styrsystem Eller vårt DL kort Tryck # för att komma till nästa inmatnings fönster BATTERILARM _ ANGE BATTERILARM TELEFON NR #=NÄSTA D=HJÄLP Telefonnummer till larmmottagare För att kunna skicka batterilarm måste SEKUNDÄRKOD anges vid larm till larmbolag PRIMÄRKOD anges vid larm till SLCC (Safeline Call Center) Mer info om batterilarm se s3,12 Tryck på # för att komma till nästa inmatnings fönster _ SÄTT/ÄNDRA LÖSENORD #=NÄSTA D=HJÄLP LÖSENORD # Ange /ändra den kod som måste anges för att kunna fjärrprogrammera Safeline från en telefon Förvalt = 0000 (alltid 4 siffror) Tryck # för att komma till nästa inmatnings fönster FLERA TELEFONER I SERIE / PARALLELLT _ SÄTT/ÄNDRA ENHETSNUMMER #=NÄSTA D=HJÄLP Upp till 9st Safeline 2000 kan kopplas i serie, för att kunna fjärrprogrammeras från en telefon måste ett serienr: 1-9 programmeras i varje telefon Mer info om enhetsnr Se sid8 Tryck på # för att komma till nästa inmatnings fönster SKICKA ALLA ÄNDRINGAR TILL SAFELINE 2000? A=JA B=NEJ SPARA & AVSLUTA Tryck A för att skicka ändringarna till Safeline 2000 Tryck B för att endast spara Tryck på A för att skicka över programmeringen till Safeline Byta larmtyp för ett telefonnummer gör så här: Starta handprogrammeraren stega ned med # till det telefonnummer du angivit och vill ändra larmtyp för ANGE PRIM NUMMER Type = P100 #=NÄSTA D=HJÄLP Välj larmtyp genom att trycka upprepade gånger på B -knappen tills rätt larmtyp visas Spara sedan med # Sid - 8 -

9 Programmering av Safeline 2000 med tonvalstelefon: Varje kommando påbörjas med * stjärna och avslutas med # fyrkant Varje lyckad inmatning avslutas med en kvitteringston (två korta signaler) En misslyckad inmatning avslutas med en felton (en lång ton) inmatning av ett kommando måste avslutas inom 5 sek därefter kommer en felton Efter feltonen måste hela det påbörjade kommandot knappas in på nytt Lösenord: För att ringa in till hisstelefonen måste alltid ett lösenord anges detta lösenord är vid leverans alltid satt till 0000 Efter 30 sekunder utan att någon aktivitet har skett kopplar nödtelefonen ned samtalet Efter en lyckad inmatning sparas koden/telefonummret direkt Om man under programmeringen får en felton eller om samtalet blir nedkopplat så är alla kvitterade inmatningar sparade Starta programmeringen här: Steg 1: Safeline Om endast en hisstelefon är inkopplad på linjen: Ring till nödtelefonen, efter 2 signaler svarar enheten med 3st toner (2 signaler innan svar är förvalt men kan kan ändras signaler) Safeline 1 Safeline 2 Safeline 3-9 Om flera hisstelefoner är inkopplade på linjen och enhetsnr finns inprogrammerat Exempel: För att komma till telefon nummer 3 Ring det aktuella numret efter 2 signaler svarar samtliga telefoner, tryck sedan upprepade gånger knappen 3 på er tonvalstelefon eller mobiltelefon tills det hörs 3 st tydliga signaler vilket innebär att rätt telefon är vald OBS! Om flera hisstelefoner är inkopplade på linjen: och enhetsnr inte finns inprogrammerat Först måste enhetsnr: programmeras i varje telefon Se sid 10 (progammering av enhetsnr) 2: Tryck 00 på telefonen, nödtelefonen svarar med en OK-ton (2st korta signaler) eller felton (1 lång signal) 3: Ange lösenordet *XXXX# X=tidigare angivet lösenord Förvalt = 0000 Nödtelefonen svarar med OK-ton eller Felton Glömt lösenordet? Se sid4 4: Du är nu inne i progammeringsläget, Programmera telefonen med hjälp av funktionskoderna i tabellen på nästa sida Ändra koder och/eller telefonnummer enligt tabell på nästa sida Sid - 9 -

10 Programmering med tonvalstelefon forts Funktion i nödtelefonen Kod: Skriv in Tel/kod: Kommentar: Primärkod P100/CPC *01* # Alltid 8 siffror Sekundärkod P100/CPC *02* # Alltid 8 siffror Primär telefonnr: *11* # 0-16 siffror Sekundär telefonnr: *12* # 0-16 siffror Tredje telefonnr: *13* # 0-16 siffror Fjärde telefonnr: *14* # 0-16 siffror Batterilarms telefonnr: *15* # 0-16 siffror Driftlarms telefonnr: *16* # 0-16 siffror Testlarms telefonnr: *17* # 0-16 siffror Larmtyp Primärnr: *21* # 0=P100, 1=Tal, 2=Minicall, 3=CPC Larmtyp Sekundärnr: *22* # - - Larmtyp Tredje nummer *23* # - - Larmtyp Fjärde nummer *24* # - - Kod till personsökare *25* # 0-16 siffror Dagar mellan testlarm *27* # accepteras Antal ringsignaler *81* # accepteras Enhetsnummer *82* # 0-9 accepteras Tondetektering på / av *83* # 1=på, 0=av Lösenord *91* # Alltid 4 siffror Återställ till förvalt *99*# Återställer till grundinställning Avsluta programmering *00*# Avslutar samtalet Exempel: programmera en telefon med följande uppgifter: ( ) Primärkod P100-kod till larmmottagare för taluppkoppling med identifiering Primärtelefonnummer till larmmottagare Sekundärtelefonnummer till larmmottagare Testlarm skall skickas var 3:e dygn Testlarmstelefonnummer dit testlarmet skall skickas 1 Ring till hisstelefonen telefonen svarar efter 2 signaler 2 Slå 00 Safeline svarar med 2st korta OK-signaler 3 Slå koden *0000# Safeline svarar med 2st korta OK-signaler 4 Börja mata in uppgifterna Primärkod P100/CPC *01* # Alltid 8 siffror Primär telefonnr: *11* # 0-16 siffror Sekundär telefonnr: *12* # 0-16 siffror Testlarms telefonnr: *17* # 0-16 siffror Larmtyp Primärnr: *21* 0 # 0=P100 Larmtyp Sekundärnr: *22* 0 # 0=P100 Dagar mellan testlarm *27* 0 3 # accepteras Avsluta programmering *00*# Avslutar samtalet Sid

11 Programmering av enhetsnr via tonvalstelefon Progammera telefonerna via en tonvalstelefon om flera Safelinetelefoner är inkopplade på samma telefonlinje: Först måste ett enhetsnummer programmeras i varje telefon Upp till 9st nödtelefoner kan kopplas till samma linje om dessa är seriekopplade enligt nedstående principskiss I de fall Safeline telefonerna är parallellkopplade kan max 3st nödtelefoner kopplas till samma telelinje OBS! I följande arbetsgång beskrivs endast hur enhetsnr programmeras i telefonen Programmering av alla övriga uppgifter som larmkoder, telefonnummer etc kan självklart läggas in samtidigt som enhetsnr för att spara tid För att programmera enhetsnummer i seriekopplade nödtelefoner gör så här: 1 Ring till telefonerna Efter 2st ringsignaler svarar den 1:a nödtelefonen i kedjan detta är den nödtelefon som är kopplad direkt från telejacket 2 Slå 00 på telefonen två korta toner hörs 3 Slå *0000# på telefonen två korta toner hörs 4 Knappa in funktions koden för enhetsnr finns i tabell på sid9 *82* följt av siffran 1 Enhetsnummer *82* 1 # 0-9 accepteras 5 Avsluta samtalet genom att slå *00*# annars kommer telefonen att vara upptagen ca:90sek Avsluta programmering *00*# Avslutar samtalet 6 Telefonen först i kedjan är nu programmerad med enhetsnr1 För att programmera telefon 2 7 Ring upp på nytt, svar fås efter 2 signaler därefter blir det tyst (du har nu kommit till första nödtelefonen i kedjan) 8 Slå 2 på telefonen Den första telefonen lägger nu på och nästa nödtelefon i kedjan blir nu uppkopplad 9 Slå 00 på telefonen två korta toner hörs 10 Slå *0000# på telefonen två korta toner hörs 11 Knappa in funktions koden för enhetsnr finns i tabell på sid9 *82* följt av siffran 2 Enhetsnummer *82* 2 # 0-9 accepteras 12 Avsluta samtalet genom att slå *00*# annars kommer telefonen att vara upptagen ca:90sek Avsluta programmering *00*# Avslutar samtalet 13 Den andra nödtelefonen i kedjan är nu programmerad med enhetsnr2 Upprepa steg 7-13 för varje telefon i kedjan SERIEKOPPLADE TELEFONER PARALLELLKOPPLADE TELEFONER TELEFONLINJE ELLER GSM-LINE Telefon 1 TELEFONLINJE ELLER GSM-LINE Telefon 1 Telefon 2-8 Telefon 2 Telefon 9 Telefon 3 VID SERIEKOPPLING KAN 9 ST TELEFONER ANSLUTAS TILL SAMMA TELELINJE VID PARALLELLKOPPLING KAN 3 ST TELEFONER ANSLUTAS TILL SAMMA TELELINJE Sid

12 Programmering med Safeline Pro: Programmet är gratis och kan laddas ned från wwwhisselektronikse För kommunikationen mellan dator och telefonen krävs en seriekabel kabeln kan köpas till självkostnadspris och passar alla våra telefoner Våningsvisare och andra produkter Skriv in telefonnummer till larmmotagaren (Primär, Sekundär, tredje och fjärdenr) Välj även larmtyp till varje telefonnummer som programmeras Här anges telfonnummer dit batterilarm, testlarm mm skall skickas Mer info om batterilarm och testlarm finns på sidan 3 Läsa ur aktuell programmering ur en Safeline telefon Till varje telefonnummer måste larmtyp anges, vilken larmtyp som skall väljas avgörs av den ev kod och telefonnummer man erhålliit från larmbolaget I rullgardins menyn kan följande larmtyper väljas P100 Vanligast förekommande protokollet i Sverige TAL för talkommunikation (då man ej har ID-kod utan endast vill ha talkontakt) CPC (Antenna) Minicall (ett siffer meddelande kan skickas till en minicall) Mer info om ID-protokoll se sid 2 ID-kod som måste anges vid programmering från en tonvalstelefon Förvalt=0000 Ange antal dygn mellan testlarm Då flera Safelinetelefoner ansluts på samma telelinje måste enhetsnr anges för varje Safeline (Detta gäller endast om man senare vill kunna ringa in till telefonerna vid omprogrammering etc) Ange efter hur många signaler telefonen skall svara, kan behöva ändras om linjen delas med annan utrustning Förvalt=2 Skicka programmeringen till Safeline Återställer alla ändringar till förvalt Grundinställer telefonen raderar alla gjorda ändringar Alarmcode1=Primärkod P100/CPC används som identifiering vid nödlarm och testlarm Alarmcode2=Sekundärkod P100/CPC Används som identifiering vid nödlarm och vid batterilarm till larmcentral Sid

13 Förklaring av jumprar och anslutningar på Safeline 2000 Safeline 2000 Kretskort Reset knapp: Avbryter all pågående telefontrafik och återställer larm Om man trycker 3 gånger inom 2 sekunder så kommer en automatisk batterilarms test att utföras Volym inställning: Medsols = högre ljud JUMPER B JUMPER A PROGRAM Jumper A: NO/NC: Väljer polaritet för nödsknapp byglas för NC Bygla (5-sek) för 5 sekunders fördröjning Bygla (10-sek) för 10 sekunders fördröjning Bygla (5-sek och 10-sek) för 15 sekunders fördröjning Bygla ingen för 2 sekunders fördröjning OBS! vid batteridrift är fördröjningen alltid 2 sekunder! Anslutning av handenhet HT99-H eller PC kabel Se Allmänt om programmering Jumper B: NO: Polaritet för vidaresändningsrelä byglas vid NO NC: Polaritet för vidaresändningsrelä byglas vid NC Funktion för vidaresändningsrelä: Reläet aktiveras efter inställd fördröjningstid, och avaktiveras vid uppkopplat samtal, eller när man trycker på reset knappen Sid

14 Batterilarm, batteribyte mm: Batterikontrollen fungerar på följande sätt: Var 7:e dygn sker en automatisk kontroll av batteriets kondition Om testet visar att batteriet är dåligt, kommer batterilarm att skickas till batterilarmsnumret Livslängd för ett blybatteri är ca 3år, men flera faktorer kan förkorta livslängden betydligt Tex: För hög laddström > 14V Omgivningstemp utanför normal rumstemperatur Hög luftfuktighet Lång tids lagring av batteriet Om man vid något tillfälle laddar ur (bottnar) batteriet helt under längre tid, kommer det aldrig att få tillbaka full kapacitet igen Test av urladdnings-kontroll: Genom att trycka in resetknappen 3 gånger inom 2 sekunder Lysdioden för Batterilarm börjar nu att blinka rött Om batterispänningen understiger 120 volt kommer urladdningen att avbrytas och batterilarmet att aktiveras Om spänningen sjunker snabbt ner under 120 volt är batteriet troligen dåligt Eller urladdat För att avbryta urladdningen i förtid: Slå av och därefter till 230V matningsspänningen till enheten För att prova batterilarmet : Dra ur batteriet under urladdningen, batterilarmet aktiveras då direkt Om batteriet behöver bytas kommer en lysdiod tändas och ett batterilarm skickas till larmcentralen/slcc (om detta är programmerat ) lysdioden kan kvitteras med återställningsknappen på utsidan av lådan För att byta batteriet: Bryt matningsspänningen (230V) till telefonen 1 Drag ur alla jackbara plintar ur kortet och ev modularjack till telefonledningen 2 Lossa de två muttrarna som håller bygeln med kretskortet på plats 3 Skjut ner bygeln i de slitsade hålen så att lydioder och knapp kommer innanför lådan 4 Lyft ur bygeln med kretskortet så att batteriet blir frilagt 5 Byt batteriet till ett likvärdigt blybatteri 12Volt 2 Ampere timmar Hisselektronik s beställningsnummer på detta batteri : BA12V2A Sid

15 Felsökning: TELEFONEN RINGER INTE UPP Finns det linje? - Lysdioden LINJE skall inte lysa rött Ring in till telefonen, telefonen skall svara efter 2 signaler därefter skall man kunna tala fritt i bägge riktningarna Provring telelinjen genom att koppla in en vanlig telefon till telejacket Om telefonen är inkopplad via modularkontakt, kontrollera att inkommande linje är kopplad på de 2 inre stiften Finns det spänning? - Lysdioden NÄTSPÄNNING skall lysa/blinka rött eller grönt Finns det något telefonnummer inprogrammerat? -Kontrollera genom att läsa in aktuell programmering med handenheten (sid4) TELEFONEN RINGER UPP UTAN ATT MAN TRYCKT PÅ KNAPPEN -Nödsignalsknappen är troligen felkopplad ändra bygeln på kretskortet till rätt läge LJUD Ljudet har dålig kvalitet/klipper -Volymen är för högt ställd, dra ner volymen med potentiometern till mitten Motsols=lägre ljud Volymkontrollen sitter ovanför modularkontakten på kretskortets nedre vänstra hörn Ljudet hos samtalets mottagare är mycket lågt, men hörs perfekt i hisskorgen -Kontrollera genom att ringa in till hisstelefonen, om nivån fortfarande är låg Kontrollera mikrofonens polaritet Obs! korskopplingen på schemat STÖRNINGAR -Den mottagande parten kan endast urskilja svagt ljud, efter ca 10 sek avbryts samtalet Larmtypen för det aktuella telefonnummret är felaktig! (De två första telefonnumren (primär och sekundär) är förprogrammerade för P100 Det måste finnas en 8-siffrig larmkod inprogrammerad för att P100/CPC-larmet skall fungera De två sista telefonnumren (tredje och fjärde) är förprogrammerade för taluppkoppling) Det brummar i telefonen vid uppkopplat samtal Om telefonen är installerad i hisskorgen Enligt gällande telebestämmelser får inte en telelinjen ligga tillsammans med växelströmskabeln/högspänningskabeln pga induktionsrisken, telelinjen måste alltid förläggas i separat korgkabel S GSM-LINE När telefonen ringer upp hörs det endast en lång ton eller klickar det endast till ingen uppringning sker, -Om enheten matas från S2000-batteriet se till att batteriet är ordentligt uppladdat Det kan ta upp till 12 timmar efter inkoppling innan batteriet har tillräcklig kapacitet Om GSM-line matas från annan spänningskälla måste detta aggregat kunna ge 05A (reglerad spänning) kontinuerligt Det luktar bränt/varmt från telefonen Om resetknappen på kapslingens utsida trycks in 3ggr inom 2s startar urladdningskontrollen av batteriet Denna pågår i 15min Under denna tid kan det lukta bränt från effektmotståndet vilket är helt normalt Kontrollen kan avbrytas genom att stänga av 230V matningen eller dra ur batteriplinten och därefter trycka 1 gång på resetknappen Sid

16 Kopplingschema av Safeline 2000 och remotedel INKOPPLING AV ÄLDRE REMOTEDEL MED (SKRUVPLINT) OBSERVERA KORSKOPPLINGEN! Inkoppling av nödljus integrerat i mik/högtalardelen (Remote-LED) (RJ45-KONTAKT) Om befintligt nödljus används kopplas detta in på plint 3&4 BATTERI 12V + BATTERI 12V - Sid

17 Teknisk Data S-2000 Matning: Matningsspänning 230VAC Strömförbrukning max 50mA (230V) Batteri: Batterispänning 12V Kapacitet 2Ah Laddning: V max 200mAh Nödljusstyrning: Max effekt nödljus 10W(12V) Ansluten nödsignalsklocka skall tåla 12VDC Nödsignalsknapp: Inställbar NO/NC Fördröjningstid nödsignalsknapp inställbar 2-15s Vidaresändning av larm: Via reläutgång kan ändras NO/NC med bygel på kretskort Talväxlingsdel: Högtalare 16Ω 025W Denna telefon är programmerad med följande uppgifter: Larmkod 1 P100/CPC Larmkod 2 P100/CPC Primär telefonnummer Sekundär telefonnummer Tredje nummer Fjärde nummer Batterilarms telefonnummer Testlarms telefonnummer Driftlarms telefonnummer Antal dygn mellan testlarm Enhetsnummer Sid

18 INDEX: A Allmänt om programmering: 4 Automatiskt självtest Inkopplingstest3 Mic-högtalartest indikering3 B Batterikontrollen Batteriets kondition14 Batterilarm, batteribyte mm:14 F Felsökning Det luktar bränt/varmt från telefonen15 Ljud15 S2000+GSM-Line15 Störningar15 Telefonen ringerupp utan att knappen trycks in15 Telefonenringer inte upp15 Fuktioner3 I ID-Protokoll CPC-Antenna3 Larmcentral3 Minicall3 P1003 Teluppkoppling3 INDEX18 L Larmuppringning med enbart talkontakt Larmuppringning utan protokoll3 Till mobiltelefon3 Larmuppringning med P-100 / CPC-protokoll: Fördröjningstid3 Talkontakt med operatör3 Linjedetektor Diod3 Livslängd för ett blybatteri14 Lysdioden i talväxlingsenheten Blinkande diod3 Diod lyser med fast sken3 Diod Släckt diod3 M Montering4 N Nödsignalsaggregat3 Nödljus3 P Placering: I maskinrum4 På korgtaket4 Programmering av enhetsnr via tonvalstelefon Vid seriekopplade telefoner11 Programmeringen av S-2000 Med handterminal HT-99H4 Med pc-programmet SafelinePro4 Med tonvalstelefon4 R Retur service kort19 Ringa till hisstelefonen Neddkoppling efter avslutat samtal3 S Starta en urladdnings-kontroll Funktionstesta batterilarm14 V,W Vidaresändning av larm Reläkontakt3 Sid

19 Retur service kort Produkt Er referens Telefonnr: Företag Vår referens Skickat datum Detta servicekort skall alltid medskickas med ifylld felbeskrivning vid retur av gods Felbeskrivning: Sid Skicka detta kort tillsammans med returgodset, använd Företagspaket Postpaket hämtas ej ut Hisselektronik AB Antennvägen TYRESÖ Tel Fax OBS! Ev gods som fås i utbyte vid reklamation faktureras inom 30dgr om inte det trasiga godset och servicekort returneras

20 wwwhisselektronikse Antennvägen TYRESÖ Tel Fax HISSELEKTRONIK Sid

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

1. SMART CALL SYSTEM...

1. SMART CALL SYSTEM... Version 1.8 Innehållsförteckning 1. SMART CALL SYSTEM... 4 1.1 ALLMÄNT OM SMART CALL SYSTEM... 4 1.2 HISSTELEFON SMART CALL 4120... 5 2. FUNKTIONSBESKRIVNING... 6 2.1 ALLMÄNT... 6 2.2 LARMFÖRLOPP... 7

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Safeline Call Center. Ver: 2.01 SLCC. Ver:2.02 SLCC. Användarmanual.

Safeline Call Center. Ver: 2.01 SLCC. Ver:2.02 SLCC. Användarmanual. Ver: 2.01 SLCC Ver:2.02 Safeline Call Center SLCC Användarmanual. Innehållsförteckning Installera modem för fast telelinje... 3 Installera GSM-modem.....3 Installera mjukvaran på första datorn i systemet...4

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

Bewator - Simplebus2. Manual SB2904 revision 1. Building Technologies. Security Products

Bewator - Simplebus2. Manual SB2904 revision 1. Building Technologies. Security Products Bewator - Simplebus2 Manual SB2904 revision 1 VARNING Installera utrustningen enligt dessa anvisningar och i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. Utrustningen får endast användas enligt

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C

Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C Installations- och Bruksanvisning Trygghetstelefon Caresse Alert med I D5107004C Innehållsförteckning Vid leverans finns följande i förpackningen 4 Trygghetstelefonens beståndsdelar 6 Funktioner i Caresse

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

Teknisk Handbok ESPA-interface

Teknisk Handbok ESPA-interface Teknisk Handbok ESPA-interface V1.03 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Allmänt...3 Övriga egenskaper...3 Adressering av ESPA-interface 4051b...4 Inställning av slavadress...4 Skiss över ESPA-interface

Läs mer

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel BRUKSANVISNING MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel OBS. Om sigillet är brutet! kontakta Säk.ansvarig eller skåptillverkaren. Härmed intygas att Lås ComboGard 33E1, -33E2,

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5 Lägenhetsapparat Camillo Bruksanvisning Version 4.5 Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE märkning och EMC. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5.

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-11/16

Installatörs- och användarhandbok DI-623-11/16 Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-11/16 . Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han på direktknappen med ditt namn på. Därefter ringer Din telefon. Under samtalet

Läs mer

FältCom ECII SE Manual och installationsanvisningar. Version: 5.3 Uppdaterad: 2008-04-29. Manual FältCom ECII SE Swe Page 1 of 34

FältCom ECII SE Manual och installationsanvisningar. Version: 5.3 Uppdaterad: 2008-04-29. Manual FältCom ECII SE Swe Page 1 of 34 FältCom ECII SE Manual och installationsanvisningar Version: 5.3 Uppdaterad: 2008-04-29 Manual FältCom ECII SE Swe Page 1 of 34 1 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 NOTERINGAR... 4 3 UPPHOVSRÄTT... 4 3.1 Varudeklaration...

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

NEO IP Användarmanual

NEO IP Användarmanual NEO IP Användarmanual NE41 09003-01 v2.1 Alarmknapp (röd) Återställningsknapp (grön) Extraknapp (grå) ❷ ❸ ❻ ❶ ❹ ❺ Strömbrytare (undersida) ❼ NEO IP kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE SVENSKA Produktbeskrivning...3 Förberedelser...4 Koder...5 Mottagare...6 Programmering av mottagare...7 Sändare T20...17

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CL-164 V1.2 . Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CL-164 CL-164 består av knappsats KP-513 samt kontrollenheten CC-434. Kontrollenheten har två reläer som

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

1. SMART CALL SYSTEM...

1. SMART CALL SYSTEM... Innehållsförteckning 1. SMART CALL SYSTEM... 3 1.1 ALLMÄNT OM SMART CALL SYSTEM... 3 1.2 TRYGGHETSTELEFON SMART CALL 4200... 4 2. FUNKTIONSBESKRIVNING... 5 2.1 ALLMÄNT... 5 2.2 LARMFÖRLOPP... 6 2.3 LOGGLARM,

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Installationsguide. för bredband och telefoni

Installationsguide. för bredband och telefoni Installationsguide för bredband och telefoni Den här installationsguiden hjälper dig att installera Boxers bredbandsmodem. Baksida Framsida STARTBOXENS INNEHÅLL Kontrollera att följande finns med i startboxen:

Läs mer

UNICARD UNICARD RC-434. Ver. 1.2 1. INTRODUKTION

UNICARD UNICARD RC-434. Ver. 1.2 1. INTRODUKTION Installatörs- och användarhandbok UNICARD RC-434 Card V1.2 Ver. 1.2 UNICARD 1. INTRODUKTION UNICARD RC-434 RC-434 är en kontrollenheten för kortavläsning, den har två reläer som vardera har en fri växelkontakt.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM.

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM. INSTALLATIONSMANUAL R E T RO F I T K I T FÖR KO N E K RM Ert installationspaket RETROFITKIT FÖR KONE KRM Artikelnummer: 252325 Vikt: 540gram Ingående artiklar: FältCom ECII Flex - 202187-01 Retrofit Kone

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

Manual. Remote Program 4290

Manual. Remote Program 4290 Manual Remote Program 4290 V1.0 2000-06-28 Box 10030 952 27 KALIX SWEDEN TEL +46-(0)923 16300 FAX +46-(0)923 10580 REMOTE PROGRAM 4290 Skapa ny databas Skapa en ny databas genom att välja Arkiv -> Ny Databas

Läs mer

TrackIT. User Manual Svensk NE-T-UM0806-1

TrackIT. User Manual Svensk NE-T-UM0806-1 TrackIT User Manual Svensk NE-T-UM0806-1 Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye TrackIT Introduktion NavEye TrackIT skyddar din värdefulla egendom (bil, båt, mc mm) på flera effektiva sätt: Med GPS-informationen

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

SENSOR 55. Nummerpresentatör

SENSOR 55. Nummerpresentatör SENSOR 55 Nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO SENSOR 55 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Kundnummer. Inteno FG500 installation

Kundnummer. Inteno FG500 installation Kundnummer Inteno FG500 installation Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno FG500 Mediabox Startlådan Kontrollera att följande finns med i startlådan. Inteno FG500 Mediabox Strömadapter

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Telia Mox Den tjänstvilliga telefonen

Telia Mox Den tjänstvilliga telefonen SNABBGUIDE Repetition: Lyft luren,. Lagra snabbval Lyft luren,, tel.nr., snabbvalsknapp (M1 ). Ringa snabbval Lyft luren, snabbvalsknapp (M1 ). Samtal väntar In: 43# Ur: #43# Upptagetton för påknackande

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Användarmanual Holars GSM Easy Call 3. Produktnr 07.217. Korr: 25.04.2013 Holars AB, Cellovägen 19633 Kungsängen. Tlf. 0868409910, mobilnr: 0700209327 www.holars.se 1 INNEHÅLL:

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 Beskrivning Digital porttelefonpanel kapabel att generera digital uppringning till våningsapparater med upp till 9999 olika nummer. Till detta används det

Läs mer