Montering och Programmering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Montering och Programmering"

Transkript

1 Ver 14 April 2005 Sv Safeline 2000 Montering och Programmering Sid - 1 -

2 Innehållsförteckning Funktioner 3 Montering 4 Allmänt om programmering 4 Programmering med handterminal HT-99H 5 Programmering med tonvalstelefon 9 Flera S2000 på samma telefonlinje eller GSM-Line 11 Programmering med Safeline Pro från en PC 12 Förklaring av anslutningar och jumprar på kretskortet 13 Batteribyte mm 14 Felsökning 15 Kopplingschema 16 Teknisk data 17 Programmeringskort 17 Index 18 Retursedel / Servicekort 19 Sid - 2 -

3 Fuktioner: ID-Protokoll Safeline 2000 kan kommunicera med larmmottagare som använder P100 eller CPC (Antenna) protokoll samt mottagare med vanlig taluppkoppling Larmet kan även skickas till en Minicall där en sifferkod visas P100 är det vanligast förekommande larmprotokollet för hissar i Norden Men även CPC-protokollet förekommer Kontrollera med ert larmbolag att de har en larmmottagare som klarar P100 eller CPC protokoll med tal, om något av dessa skall användas Nödsignalsaggregat / Vidaresändning av larm Nödsignalsknappens typ kan ändras mellan NO / NC (normalt öppen/normalt sluten) med en bygel på kretskortet Fördröjningstiden när man trycker in nödsignalsknappen är ställbar mellan 2-15 sekunder Nödsignalsaggregatet klarar nödljus upp till 10W Vidaresändning av larm sker med reläkontakt och kan ändras mellan NO / NC med en bygel Linjedetektor Linjedetektorn visar Med hjälp av en lysdiod på huvudenheten om telelinje är ansluten Röd diod=ingen linje Släckt diod=fungerande linje Lysdioden Linje på huvudenheten indikerar telefonlinjens status samt talväxlingsenhetens inkopplings/funktions-test Automatiskt självtest Man kan enkelt konstatera om mikrofon / högtalare (talväxlingsenheten) är rätt inkopplad: Vid strömtillslag, görs ett automatiskt test där lysdioden längst till höger på huvudenheten indikerar med 5st gröna blinkningar om remote-delen är rätt inkopplad, eller 5st röda blinkningar om den är felkopplad Ett automatiskt test utförs även 1gång varje dygn Lysdioden i talväxlingsenheten indikerar: Blinkande röd diod: talväxlingsenheten fungerar Vid fast rött sken: samtal är uppkopplat Släckt diod: Fel i telefon eller talväxlingsenheten Larmuppringning med P-100 / CPC-protokoll: Talväxlings enheten När nödsignalsknappen aktiveras: Efter inställd fördröjningstid initieras nödsamtalet När uppringningen startar så tystnar nödsignalsklockan, man kan tydligt höra tonsignaleringen i högtalaren Därefter upprättas talkontakt mellan larmoperatören och den nödställde Larmuppringning med enbart talkontakt Med taluppkoppling menas att telefonen ringer en larmmottagare som inte kräver identifiering via larmprotokoll Telefonnumret kan gå till vilken mottagare som helst, även till en mobiltelefon och samtalet kopplas upp så snart mottagaren svarar För att avsluta samtalet vid taluppkoppling bör den mottagande parten trycka 9 eller # annars kommer linjen vara upptagen i ca: 90sekunder efter avslutat samtal Ringa till hisstelefonen För att ringa in till hisstelefonen och tala med en person i hisskorgen, behöver man bara ringa det telefonnummer hisstelefonen är kopplad till Samtalet kopplas automatiskt upp efter 2 signaler (inställbart) För att avsluta samtalet vid taluppkoppling bör den uppringande parten trycka 9 eller # Sid - 3 -

4 Montering: Placering: Telefonen är tvådelad med en huvudenhet och en talväxlingsdel Huvudenheten monteras lämpligen på väggen i hissmaskinrummet och talväxlingsdelen monteras i korgväggen eller i korgtaket Safeline 2000 har ett inbyggt nödsignalsaggregat Om det är möjligt, tag bort befintligt nödsignalsaggregat och montera Safeline2000 huvudenhet på denna plats därigenom kan man använda det befintliga kablaget för nödsignal, nödljus, vidaresändning av larm samt nätspänning Det behövs 4 parter i korgkabeln för att koppla in talväxlingsenheten, befintlig korgkabel kan alltid användas eftersom talväxlingsenheten är galvaniskt skild från telenätet Det är också möjligt att placera huvudenheten på korgtaket Obs! Enligt gällande regler måste då telelinjen förläggas i en separat korgkabel Allmänt om programmering: Programmeringen av S-2000 kan ske på tre olika sätt: 1 Med handterminal HT-99H 2 Fjärrprogrammering med tonvalstelefon 3 Med pc-programmet Safeline Pro och en programmeringssladd Handterminal HT-99H handhållen programmeringsdosa med display Handterminalen gör programmeringen mycket enkel, man kan även läsa ur program från en redan programmerad telefon vid tex felsökning Fjärrprogrammering av S-2000 kan ske med vanlig telefon eller mobiltelefon med tonsignalering Safeline Pro är ett bra verktyg om programmering av telefonen kan ske innan montering Bärbar pc krävs om programmering skall ske på installations platsen Programmet är gratis och kan laddas ned från vår web-sida (wwwhisselektronikse) (Programmeringssladd mellan dator och telefon kan köpas till självkostnads pris) HT-99H Tonvalstelefon SafelinePro Artikelnr: Prog sladd 2M Testlarm: För att telefonen skall kunna skicka testlarm till larmbolag eller SLCC (Safeline Call Center) måste följande programmeras: 1 Testlarmstelefonnummer till larmmottagaren 2 Primärkod P100-kod/ CPC-kod (8-siffrig identifieringskod) (Obs! till SLCC endast P-100) 3 Antal dygn mellan testlarm obs! alltid 2 st siffror tex 03 = 3 dagar Batterilarm: För att telefonen skall kunna skicka batterilarm till larmbolag måste följande programmeras: 1 Batterilarmstelefonnummer till larmmottagare 2 Sekundärkod P100/CPC-kod (8-siffrig identifieringskod) För att telefonen skall kunna skicka batterilarm till SLCC (Safeline Call Center) måste följande programmeras: 1 Batterilarmstelefonnummer till SLCC larmmottagare 2 Primärkod till P100 (8-siffrig identifieringskod) Sid - 4 -

5 Programmering handterminal HT-99H: Larmkoder och telefonnummer kan skrivas in i handterminalen innan telefonen skall programmeras Senast lagrade program sparas automatiskt i enhetens minne, även om man stänger av strömbrytaren eller byter batterier Safeline 2000 Safeline 2000 Nollställa handenhetens minne Nollar EEprom Nollställa telefonen Skicka alla ändringar till Safeline 2000? A=JA B=NEJ Läsa ur programmering från Safeline 2000 ********************* Läser in från Safeline 2000 ********************* Slå på stömbrytaren tryck på D-knappen inom 3 sekunder Nollställ först handenhetens minne Tryck därefter på C-knappen och välj A=JA (Skicka alla ändringar till Safeline?) Obs! när ändringarna skall skickas till Safeline måste programmeringssladden vara ansluten Slå på stömbrytaren tryck på C-knappen inom 3 sekunder Obs! Programmeringssladden måste vara ansluten Tips! Tänk på att senast gjorda programmering ligger kvar i handterminalens minne Se därför till att nollställa terminalen innan en ny telefon skall programmeras Sid - 5 -

6 Programmering med handenhet HT-99H Slå på strömbrytaren Handenhet för Safeline 1000/2000 Version 115 ANGE LARMKOD 1&2 Steg1 _ ANGE LARM KOD 1 #=NÄSTA D=HJÄLP Knappa in den 8-siffriga P- 100/CPC kod du fått från larmcentralen Primärkoden används för personlarm och larm till SLCC* Avsluta med # för att komma till nästa inmatnings fönster _ ANGE LARM KOD 2 #=NÄSTA D=HJÄLP Knappa in den 8-siffriga P-100/CPC koden du erhållit från larmcentralen Sekundärkodkoden används bara vid batterilarm till larmbolag Avsluta med # för att komma till nästa inmatnings fönster Telefonnummer till Larmmotagaren Steg2 Ange telefonnummer 1-4 till larmmottagare Exempel ANGE PRIM NUMMER #=NÄSTA D=HJÄLP Knappa in primär telefonnummer till larmcentralens mottagare(max 16 siffror) En * stjärna före telefonnummret betyder 1sekunds paus, användbart vid utringning från vissa växlar För längre paus kan flera stjärnor anges Avsluta med # för att komma till nästa inmatnings fönster Tips! Primärnummer och sekundär-nummer är förinställda till P100 protokoll 3:e nummer och 4:e nummer är förinställda för taluppkoppling utan larmprotokoll För att byta larmtyp för ett telefonnummer se sid 8 Upprepa hela Steg2 om ev sekundärnummer, 3:e nummer och 4:e nummer skall programmeras Lägga till fler uppgifter? Om fler uppgifter skall läggas in, ex Testlarm, Batterilarm, enhetsnr etc Fortsätt till nästa sida Tips! PROGRAMMERING KLAR? Om programmeringen är klar tryck C för att spara och skicka över programmeringen till telefonen Steg3 SKICKA ALLA ÄNDRINGAR TILL SAFELINE 2000? A=JA B=NEJ Trycker man på C knappen någon gång under inmatningen hoppar man automatiskt till sista steget i programmeringen Tryck på för A att skicka över programmeringen till Safeline Sid - 6 -

7 Programmering fortsättning Tips! De skuggade programmeringsstegen används sällan och kan i de flesta fall hoppas över ANGE TELEFONNUMMER / KOD TILL MINICALL _ TEL/KOD TILL PERSON SÖKARE #=NÄSTA D=HJÄLP Ange telefonnummer eller kod som skall visas på personsökarens display vid larm (Endast siffror kan användas) Tryck # för att komma till nästa inmatnings fönster TESTLARM Steg4 _ PROVLARM/STATUS TELEFON NR #=SPARA D=HJÄLP Telefonnummer till testlarmsmottagaren dit testlarmen skall skickas Mer info om testlarm se sid3 Tryck # för att komma till nästa inmatnings fönster _ ANTAL DAGAR MELLAN PROVLARM #=SPARA D=HJÄLP Ange antal dagar mellan testlarm 01-99dgr kan anges Obs! 2 siffror måste anges ex03 Mer info om testlarm se sid3 Tryck # för att komma till nästa inmatnings fönster OBS! PRIMÄRKOD MÅSTE ÄVEN ANGES FÖR ATT TESTLARM SKALL SKICKAS Se Steg 1 (Ange larmkod 1 & 2) programmeringen ANTAL RINGSIGNALER INNAN SVAR _ ANTAL RINGSIGNALER INNAN SVAR #=SPARA D=HJÄLP Antal signaler innan svar, användbart om man delar linjen med annan utrustning exfax Obs! ange alltid 2 siffror innebär att telefonen aldrig svarar Förvalt = 2 signaler Tryck # för att komma till nästa inmatnings fönster Fortsätt till nästa sida Sid - 7 -

8 Programmering fortsättning DRIFTLARM _ ANGE DRIFTLARM TELEFON NR #=NÄSTA D=HJÄLP Driftlarm anges endast om telefonen skalll kunna styras direkt från hissens styrsystem Eller vårt DL kort Tryck # för att komma till nästa inmatnings fönster BATTERILARM _ ANGE BATTERILARM TELEFON NR #=NÄSTA D=HJÄLP Telefonnummer till larmmottagare För att kunna skicka batterilarm måste SEKUNDÄRKOD anges vid larm till larmbolag PRIMÄRKOD anges vid larm till SLCC (Safeline Call Center) Mer info om batterilarm se s3,12 Tryck på # för att komma till nästa inmatnings fönster _ SÄTT/ÄNDRA LÖSENORD #=NÄSTA D=HJÄLP LÖSENORD # Ange /ändra den kod som måste anges för att kunna fjärrprogrammera Safeline från en telefon Förvalt = 0000 (alltid 4 siffror) Tryck # för att komma till nästa inmatnings fönster FLERA TELEFONER I SERIE / PARALLELLT _ SÄTT/ÄNDRA ENHETSNUMMER #=NÄSTA D=HJÄLP Upp till 9st Safeline 2000 kan kopplas i serie, för att kunna fjärrprogrammeras från en telefon måste ett serienr: 1-9 programmeras i varje telefon Mer info om enhetsnr Se sid8 Tryck på # för att komma till nästa inmatnings fönster SKICKA ALLA ÄNDRINGAR TILL SAFELINE 2000? A=JA B=NEJ SPARA & AVSLUTA Tryck A för att skicka ändringarna till Safeline 2000 Tryck B för att endast spara Tryck på A för att skicka över programmeringen till Safeline Byta larmtyp för ett telefonnummer gör så här: Starta handprogrammeraren stega ned med # till det telefonnummer du angivit och vill ändra larmtyp för ANGE PRIM NUMMER Type = P100 #=NÄSTA D=HJÄLP Välj larmtyp genom att trycka upprepade gånger på B -knappen tills rätt larmtyp visas Spara sedan med # Sid - 8 -

9 Programmering av Safeline 2000 med tonvalstelefon: Varje kommando påbörjas med * stjärna och avslutas med # fyrkant Varje lyckad inmatning avslutas med en kvitteringston (två korta signaler) En misslyckad inmatning avslutas med en felton (en lång ton) inmatning av ett kommando måste avslutas inom 5 sek därefter kommer en felton Efter feltonen måste hela det påbörjade kommandot knappas in på nytt Lösenord: För att ringa in till hisstelefonen måste alltid ett lösenord anges detta lösenord är vid leverans alltid satt till 0000 Efter 30 sekunder utan att någon aktivitet har skett kopplar nödtelefonen ned samtalet Efter en lyckad inmatning sparas koden/telefonummret direkt Om man under programmeringen får en felton eller om samtalet blir nedkopplat så är alla kvitterade inmatningar sparade Starta programmeringen här: Steg 1: Safeline Om endast en hisstelefon är inkopplad på linjen: Ring till nödtelefonen, efter 2 signaler svarar enheten med 3st toner (2 signaler innan svar är förvalt men kan kan ändras signaler) Safeline 1 Safeline 2 Safeline 3-9 Om flera hisstelefoner är inkopplade på linjen och enhetsnr finns inprogrammerat Exempel: För att komma till telefon nummer 3 Ring det aktuella numret efter 2 signaler svarar samtliga telefoner, tryck sedan upprepade gånger knappen 3 på er tonvalstelefon eller mobiltelefon tills det hörs 3 st tydliga signaler vilket innebär att rätt telefon är vald OBS! Om flera hisstelefoner är inkopplade på linjen: och enhetsnr inte finns inprogrammerat Först måste enhetsnr: programmeras i varje telefon Se sid 10 (progammering av enhetsnr) 2: Tryck 00 på telefonen, nödtelefonen svarar med en OK-ton (2st korta signaler) eller felton (1 lång signal) 3: Ange lösenordet *XXXX# X=tidigare angivet lösenord Förvalt = 0000 Nödtelefonen svarar med OK-ton eller Felton Glömt lösenordet? Se sid4 4: Du är nu inne i progammeringsläget, Programmera telefonen med hjälp av funktionskoderna i tabellen på nästa sida Ändra koder och/eller telefonnummer enligt tabell på nästa sida Sid - 9 -

10 Programmering med tonvalstelefon forts Funktion i nödtelefonen Kod: Skriv in Tel/kod: Kommentar: Primärkod P100/CPC *01* # Alltid 8 siffror Sekundärkod P100/CPC *02* # Alltid 8 siffror Primär telefonnr: *11* # 0-16 siffror Sekundär telefonnr: *12* # 0-16 siffror Tredje telefonnr: *13* # 0-16 siffror Fjärde telefonnr: *14* # 0-16 siffror Batterilarms telefonnr: *15* # 0-16 siffror Driftlarms telefonnr: *16* # 0-16 siffror Testlarms telefonnr: *17* # 0-16 siffror Larmtyp Primärnr: *21* # 0=P100, 1=Tal, 2=Minicall, 3=CPC Larmtyp Sekundärnr: *22* # - - Larmtyp Tredje nummer *23* # - - Larmtyp Fjärde nummer *24* # - - Kod till personsökare *25* # 0-16 siffror Dagar mellan testlarm *27* # accepteras Antal ringsignaler *81* # accepteras Enhetsnummer *82* # 0-9 accepteras Tondetektering på / av *83* # 1=på, 0=av Lösenord *91* # Alltid 4 siffror Återställ till förvalt *99*# Återställer till grundinställning Avsluta programmering *00*# Avslutar samtalet Exempel: programmera en telefon med följande uppgifter: ( ) Primärkod P100-kod till larmmottagare för taluppkoppling med identifiering Primärtelefonnummer till larmmottagare Sekundärtelefonnummer till larmmottagare Testlarm skall skickas var 3:e dygn Testlarmstelefonnummer dit testlarmet skall skickas 1 Ring till hisstelefonen telefonen svarar efter 2 signaler 2 Slå 00 Safeline svarar med 2st korta OK-signaler 3 Slå koden *0000# Safeline svarar med 2st korta OK-signaler 4 Börja mata in uppgifterna Primärkod P100/CPC *01* # Alltid 8 siffror Primär telefonnr: *11* # 0-16 siffror Sekundär telefonnr: *12* # 0-16 siffror Testlarms telefonnr: *17* # 0-16 siffror Larmtyp Primärnr: *21* 0 # 0=P100 Larmtyp Sekundärnr: *22* 0 # 0=P100 Dagar mellan testlarm *27* 0 3 # accepteras Avsluta programmering *00*# Avslutar samtalet Sid

11 Programmering av enhetsnr via tonvalstelefon Progammera telefonerna via en tonvalstelefon om flera Safelinetelefoner är inkopplade på samma telefonlinje: Först måste ett enhetsnummer programmeras i varje telefon Upp till 9st nödtelefoner kan kopplas till samma linje om dessa är seriekopplade enligt nedstående principskiss I de fall Safeline telefonerna är parallellkopplade kan max 3st nödtelefoner kopplas till samma telelinje OBS! I följande arbetsgång beskrivs endast hur enhetsnr programmeras i telefonen Programmering av alla övriga uppgifter som larmkoder, telefonnummer etc kan självklart läggas in samtidigt som enhetsnr för att spara tid För att programmera enhetsnummer i seriekopplade nödtelefoner gör så här: 1 Ring till telefonerna Efter 2st ringsignaler svarar den 1:a nödtelefonen i kedjan detta är den nödtelefon som är kopplad direkt från telejacket 2 Slå 00 på telefonen två korta toner hörs 3 Slå *0000# på telefonen två korta toner hörs 4 Knappa in funktions koden för enhetsnr finns i tabell på sid9 *82* följt av siffran 1 Enhetsnummer *82* 1 # 0-9 accepteras 5 Avsluta samtalet genom att slå *00*# annars kommer telefonen att vara upptagen ca:90sek Avsluta programmering *00*# Avslutar samtalet 6 Telefonen först i kedjan är nu programmerad med enhetsnr1 För att programmera telefon 2 7 Ring upp på nytt, svar fås efter 2 signaler därefter blir det tyst (du har nu kommit till första nödtelefonen i kedjan) 8 Slå 2 på telefonen Den första telefonen lägger nu på och nästa nödtelefon i kedjan blir nu uppkopplad 9 Slå 00 på telefonen två korta toner hörs 10 Slå *0000# på telefonen två korta toner hörs 11 Knappa in funktions koden för enhetsnr finns i tabell på sid9 *82* följt av siffran 2 Enhetsnummer *82* 2 # 0-9 accepteras 12 Avsluta samtalet genom att slå *00*# annars kommer telefonen att vara upptagen ca:90sek Avsluta programmering *00*# Avslutar samtalet 13 Den andra nödtelefonen i kedjan är nu programmerad med enhetsnr2 Upprepa steg 7-13 för varje telefon i kedjan SERIEKOPPLADE TELEFONER PARALLELLKOPPLADE TELEFONER TELEFONLINJE ELLER GSM-LINE Telefon 1 TELEFONLINJE ELLER GSM-LINE Telefon 1 Telefon 2-8 Telefon 2 Telefon 9 Telefon 3 VID SERIEKOPPLING KAN 9 ST TELEFONER ANSLUTAS TILL SAMMA TELELINJE VID PARALLELLKOPPLING KAN 3 ST TELEFONER ANSLUTAS TILL SAMMA TELELINJE Sid

12 Programmering med Safeline Pro: Programmet är gratis och kan laddas ned från wwwhisselektronikse För kommunikationen mellan dator och telefonen krävs en seriekabel kabeln kan köpas till självkostnadspris och passar alla våra telefoner Våningsvisare och andra produkter Skriv in telefonnummer till larmmotagaren (Primär, Sekundär, tredje och fjärdenr) Välj även larmtyp till varje telefonnummer som programmeras Här anges telfonnummer dit batterilarm, testlarm mm skall skickas Mer info om batterilarm och testlarm finns på sidan 3 Läsa ur aktuell programmering ur en Safeline telefon Till varje telefonnummer måste larmtyp anges, vilken larmtyp som skall väljas avgörs av den ev kod och telefonnummer man erhålliit från larmbolaget I rullgardins menyn kan följande larmtyper väljas P100 Vanligast förekommande protokollet i Sverige TAL för talkommunikation (då man ej har ID-kod utan endast vill ha talkontakt) CPC (Antenna) Minicall (ett siffer meddelande kan skickas till en minicall) Mer info om ID-protokoll se sid 2 ID-kod som måste anges vid programmering från en tonvalstelefon Förvalt=0000 Ange antal dygn mellan testlarm Då flera Safelinetelefoner ansluts på samma telelinje måste enhetsnr anges för varje Safeline (Detta gäller endast om man senare vill kunna ringa in till telefonerna vid omprogrammering etc) Ange efter hur många signaler telefonen skall svara, kan behöva ändras om linjen delas med annan utrustning Förvalt=2 Skicka programmeringen till Safeline Återställer alla ändringar till förvalt Grundinställer telefonen raderar alla gjorda ändringar Alarmcode1=Primärkod P100/CPC används som identifiering vid nödlarm och testlarm Alarmcode2=Sekundärkod P100/CPC Används som identifiering vid nödlarm och vid batterilarm till larmcentral Sid

13 Förklaring av jumprar och anslutningar på Safeline 2000 Safeline 2000 Kretskort Reset knapp: Avbryter all pågående telefontrafik och återställer larm Om man trycker 3 gånger inom 2 sekunder så kommer en automatisk batterilarms test att utföras Volym inställning: Medsols = högre ljud JUMPER B JUMPER A PROGRAM Jumper A: NO/NC: Väljer polaritet för nödsknapp byglas för NC Bygla (5-sek) för 5 sekunders fördröjning Bygla (10-sek) för 10 sekunders fördröjning Bygla (5-sek och 10-sek) för 15 sekunders fördröjning Bygla ingen för 2 sekunders fördröjning OBS! vid batteridrift är fördröjningen alltid 2 sekunder! Anslutning av handenhet HT99-H eller PC kabel Se Allmänt om programmering Jumper B: NO: Polaritet för vidaresändningsrelä byglas vid NO NC: Polaritet för vidaresändningsrelä byglas vid NC Funktion för vidaresändningsrelä: Reläet aktiveras efter inställd fördröjningstid, och avaktiveras vid uppkopplat samtal, eller när man trycker på reset knappen Sid

14 Batterilarm, batteribyte mm: Batterikontrollen fungerar på följande sätt: Var 7:e dygn sker en automatisk kontroll av batteriets kondition Om testet visar att batteriet är dåligt, kommer batterilarm att skickas till batterilarmsnumret Livslängd för ett blybatteri är ca 3år, men flera faktorer kan förkorta livslängden betydligt Tex: För hög laddström > 14V Omgivningstemp utanför normal rumstemperatur Hög luftfuktighet Lång tids lagring av batteriet Om man vid något tillfälle laddar ur (bottnar) batteriet helt under längre tid, kommer det aldrig att få tillbaka full kapacitet igen Test av urladdnings-kontroll: Genom att trycka in resetknappen 3 gånger inom 2 sekunder Lysdioden för Batterilarm börjar nu att blinka rött Om batterispänningen understiger 120 volt kommer urladdningen att avbrytas och batterilarmet att aktiveras Om spänningen sjunker snabbt ner under 120 volt är batteriet troligen dåligt Eller urladdat För att avbryta urladdningen i förtid: Slå av och därefter till 230V matningsspänningen till enheten För att prova batterilarmet : Dra ur batteriet under urladdningen, batterilarmet aktiveras då direkt Om batteriet behöver bytas kommer en lysdiod tändas och ett batterilarm skickas till larmcentralen/slcc (om detta är programmerat ) lysdioden kan kvitteras med återställningsknappen på utsidan av lådan För att byta batteriet: Bryt matningsspänningen (230V) till telefonen 1 Drag ur alla jackbara plintar ur kortet och ev modularjack till telefonledningen 2 Lossa de två muttrarna som håller bygeln med kretskortet på plats 3 Skjut ner bygeln i de slitsade hålen så att lydioder och knapp kommer innanför lådan 4 Lyft ur bygeln med kretskortet så att batteriet blir frilagt 5 Byt batteriet till ett likvärdigt blybatteri 12Volt 2 Ampere timmar Hisselektronik s beställningsnummer på detta batteri : BA12V2A Sid

15 Felsökning: TELEFONEN RINGER INTE UPP Finns det linje? - Lysdioden LINJE skall inte lysa rött Ring in till telefonen, telefonen skall svara efter 2 signaler därefter skall man kunna tala fritt i bägge riktningarna Provring telelinjen genom att koppla in en vanlig telefon till telejacket Om telefonen är inkopplad via modularkontakt, kontrollera att inkommande linje är kopplad på de 2 inre stiften Finns det spänning? - Lysdioden NÄTSPÄNNING skall lysa/blinka rött eller grönt Finns det något telefonnummer inprogrammerat? -Kontrollera genom att läsa in aktuell programmering med handenheten (sid4) TELEFONEN RINGER UPP UTAN ATT MAN TRYCKT PÅ KNAPPEN -Nödsignalsknappen är troligen felkopplad ändra bygeln på kretskortet till rätt läge LJUD Ljudet har dålig kvalitet/klipper -Volymen är för högt ställd, dra ner volymen med potentiometern till mitten Motsols=lägre ljud Volymkontrollen sitter ovanför modularkontakten på kretskortets nedre vänstra hörn Ljudet hos samtalets mottagare är mycket lågt, men hörs perfekt i hisskorgen -Kontrollera genom att ringa in till hisstelefonen, om nivån fortfarande är låg Kontrollera mikrofonens polaritet Obs! korskopplingen på schemat STÖRNINGAR -Den mottagande parten kan endast urskilja svagt ljud, efter ca 10 sek avbryts samtalet Larmtypen för det aktuella telefonnummret är felaktig! (De två första telefonnumren (primär och sekundär) är förprogrammerade för P100 Det måste finnas en 8-siffrig larmkod inprogrammerad för att P100/CPC-larmet skall fungera De två sista telefonnumren (tredje och fjärde) är förprogrammerade för taluppkoppling) Det brummar i telefonen vid uppkopplat samtal Om telefonen är installerad i hisskorgen Enligt gällande telebestämmelser får inte en telelinjen ligga tillsammans med växelströmskabeln/högspänningskabeln pga induktionsrisken, telelinjen måste alltid förläggas i separat korgkabel S GSM-LINE När telefonen ringer upp hörs det endast en lång ton eller klickar det endast till ingen uppringning sker, -Om enheten matas från S2000-batteriet se till att batteriet är ordentligt uppladdat Det kan ta upp till 12 timmar efter inkoppling innan batteriet har tillräcklig kapacitet Om GSM-line matas från annan spänningskälla måste detta aggregat kunna ge 05A (reglerad spänning) kontinuerligt Det luktar bränt/varmt från telefonen Om resetknappen på kapslingens utsida trycks in 3ggr inom 2s startar urladdningskontrollen av batteriet Denna pågår i 15min Under denna tid kan det lukta bränt från effektmotståndet vilket är helt normalt Kontrollen kan avbrytas genom att stänga av 230V matningen eller dra ur batteriplinten och därefter trycka 1 gång på resetknappen Sid

16 Kopplingschema av Safeline 2000 och remotedel INKOPPLING AV ÄLDRE REMOTEDEL MED (SKRUVPLINT) OBSERVERA KORSKOPPLINGEN! Inkoppling av nödljus integrerat i mik/högtalardelen (Remote-LED) (RJ45-KONTAKT) Om befintligt nödljus används kopplas detta in på plint 3&4 BATTERI 12V + BATTERI 12V - Sid

17 Teknisk Data S-2000 Matning: Matningsspänning 230VAC Strömförbrukning max 50mA (230V) Batteri: Batterispänning 12V Kapacitet 2Ah Laddning: V max 200mAh Nödljusstyrning: Max effekt nödljus 10W(12V) Ansluten nödsignalsklocka skall tåla 12VDC Nödsignalsknapp: Inställbar NO/NC Fördröjningstid nödsignalsknapp inställbar 2-15s Vidaresändning av larm: Via reläutgång kan ändras NO/NC med bygel på kretskort Talväxlingsdel: Högtalare 16Ω 025W Denna telefon är programmerad med följande uppgifter: Larmkod 1 P100/CPC Larmkod 2 P100/CPC Primär telefonnummer Sekundär telefonnummer Tredje nummer Fjärde nummer Batterilarms telefonnummer Testlarms telefonnummer Driftlarms telefonnummer Antal dygn mellan testlarm Enhetsnummer Sid

18 INDEX: A Allmänt om programmering: 4 Automatiskt självtest Inkopplingstest3 Mic-högtalartest indikering3 B Batterikontrollen Batteriets kondition14 Batterilarm, batteribyte mm:14 F Felsökning Det luktar bränt/varmt från telefonen15 Ljud15 S2000+GSM-Line15 Störningar15 Telefonen ringerupp utan att knappen trycks in15 Telefonenringer inte upp15 Fuktioner3 I ID-Protokoll CPC-Antenna3 Larmcentral3 Minicall3 P1003 Teluppkoppling3 INDEX18 L Larmuppringning med enbart talkontakt Larmuppringning utan protokoll3 Till mobiltelefon3 Larmuppringning med P-100 / CPC-protokoll: Fördröjningstid3 Talkontakt med operatör3 Linjedetektor Diod3 Livslängd för ett blybatteri14 Lysdioden i talväxlingsenheten Blinkande diod3 Diod lyser med fast sken3 Diod Släckt diod3 M Montering4 N Nödsignalsaggregat3 Nödljus3 P Placering: I maskinrum4 På korgtaket4 Programmering av enhetsnr via tonvalstelefon Vid seriekopplade telefoner11 Programmeringen av S-2000 Med handterminal HT-99H4 Med pc-programmet SafelinePro4 Med tonvalstelefon4 R Retur service kort19 Ringa till hisstelefonen Neddkoppling efter avslutat samtal3 S Starta en urladdnings-kontroll Funktionstesta batterilarm14 V,W Vidaresändning av larm Reläkontakt3 Sid

19 Retur service kort Produkt Er referens Telefonnr: Företag Vår referens Skickat datum Detta servicekort skall alltid medskickas med ifylld felbeskrivning vid retur av gods Felbeskrivning: Sid Skicka detta kort tillsammans med returgodset, använd Företagspaket Postpaket hämtas ej ut Hisselektronik AB Antennvägen TYRESÖ Tel Fax OBS! Ev gods som fås i utbyte vid reklamation faktureras inom 30dgr om inte det trasiga godset och servicekort returneras

20 wwwhisselektronikse Antennvägen TYRESÖ Tel Fax HISSELEKTRONIK Sid

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C

Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C Installations- och Bruksanvisning Trygghetstelefon Caresse Alert med I D5107004C Innehållsförteckning Vid leverans finns följande i förpackningen 4 Trygghetstelefonens beståndsdelar 6 Funktioner i Caresse

Läs mer

Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R. RSM-02/R Rackmodell. rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89

Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R. RSM-02/R Rackmodell. rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89 Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R RSM-02/R Rackmodell rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89 Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R Innehållsförteckning 1 Allmänt om RSM-02/R...4 1.1 Vad är en RSM-02/R...4 1.2 Systembeskrivning...5

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace V3.1 R1 Viktig information I alla system som utnyttjar radio- och nätverkskommunikation finns risk för störningar som användaren

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Teknisk beskrivning och Installationsanvisning SLK Larmsystem *** 041222 *** 1 Manual RBM-600 Rubrik Punkt Sida Teknisk beskrivning 1.0 1 Grundfunktioner 1.1 1 Mått och vikt 1.2 1 Inkoppling 1.3 1 Matningsspänning

Läs mer

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 3.0.4 * 100125 Innehålls förteckning:

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 2.0.4 * 050831 Allmänt om BAS-SMS

Läs mer

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering ER-S-SMS Ver 2.01; 2.00-2.xx ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Sid 1 Allmänt om ER-SMART SMS: ER-SMART

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg:

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg: LK GSM Switch Utförande LK GSM Switch är främst avsedd för fjärrstyrning av LK:s Rumsregleringssystem ICS eller värmeregulatorn LK Styr v.3/v.3-ra. Enheten kommunicerar via GSM-nätet och styrs via mobiltelefon

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 - Manual ver. 1.8.3 - Fw: 3.0.7 - Sw: 1.6.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgångar 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter

Läs mer

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler 2 Viktigt Denna manual är medsänd under följande villkor och krav: Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare

Läs mer

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll:

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll: R GSM AC-4 12-24V Innehåll: 1. Förberedelser Sida: 1.1 Förberedelse av SIM kort 2 1.2 Isättning av SIM kort 2 1.3 Obligatoriska anslutningar 2 1.4 Alarmanslutningar 2 1.5 Reläanslutningar 3 2. Drifttagning

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

SENSOR 55. Nummerpresentatör

SENSOR 55. Nummerpresentatör SENSOR 55 Nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO SENSOR 55 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning Ontech GSM 9020 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM 9020. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1 Sida 1 INSTALLATIONSMANUAL DS74 V1 3 3 5 6 7 8 9 * # A B C Guide för manöverenhet Aktivering av larm Aktivera hela systemet Kod + # +1 Skalskydd utan fördröjning Kod + # +2 Skalskydd med fördröjning Kod

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

GS3100. GSM/GPRS Uppringare SG

GS3100. GSM/GPRS Uppringare SG GS3100 GSM/GPRS Uppringare SG Nr. S Del Nr. S Del 1 GSM Antenn 8 Simkortshållare 2 Magnetfot 9 Stift för anslutning till PC 3 Antennkabel 10 Kopplingsplint 4 Antennfäste (SMA) 11 Kabelgenomföringshål 5

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Runner 16 Installationsmanual V6 Runner v 9.08 Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Innehållsförteckning Att börja... 7 Om man följer de gråmarkerade adresserna

Läs mer