Montering och Programmering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Montering och Programmering"

Transkript

1 Ver 14 April 2005 Sv Safeline 2000 Montering och Programmering Sid - 1 -

2 Innehållsförteckning Funktioner 3 Montering 4 Allmänt om programmering 4 Programmering med handterminal HT-99H 5 Programmering med tonvalstelefon 9 Flera S2000 på samma telefonlinje eller GSM-Line 11 Programmering med Safeline Pro från en PC 12 Förklaring av anslutningar och jumprar på kretskortet 13 Batteribyte mm 14 Felsökning 15 Kopplingschema 16 Teknisk data 17 Programmeringskort 17 Index 18 Retursedel / Servicekort 19 Sid - 2 -

3 Fuktioner: ID-Protokoll Safeline 2000 kan kommunicera med larmmottagare som använder P100 eller CPC (Antenna) protokoll samt mottagare med vanlig taluppkoppling Larmet kan även skickas till en Minicall där en sifferkod visas P100 är det vanligast förekommande larmprotokollet för hissar i Norden Men även CPC-protokollet förekommer Kontrollera med ert larmbolag att de har en larmmottagare som klarar P100 eller CPC protokoll med tal, om något av dessa skall användas Nödsignalsaggregat / Vidaresändning av larm Nödsignalsknappens typ kan ändras mellan NO / NC (normalt öppen/normalt sluten) med en bygel på kretskortet Fördröjningstiden när man trycker in nödsignalsknappen är ställbar mellan 2-15 sekunder Nödsignalsaggregatet klarar nödljus upp till 10W Vidaresändning av larm sker med reläkontakt och kan ändras mellan NO / NC med en bygel Linjedetektor Linjedetektorn visar Med hjälp av en lysdiod på huvudenheten om telelinje är ansluten Röd diod=ingen linje Släckt diod=fungerande linje Lysdioden Linje på huvudenheten indikerar telefonlinjens status samt talväxlingsenhetens inkopplings/funktions-test Automatiskt självtest Man kan enkelt konstatera om mikrofon / högtalare (talväxlingsenheten) är rätt inkopplad: Vid strömtillslag, görs ett automatiskt test där lysdioden längst till höger på huvudenheten indikerar med 5st gröna blinkningar om remote-delen är rätt inkopplad, eller 5st röda blinkningar om den är felkopplad Ett automatiskt test utförs även 1gång varje dygn Lysdioden i talväxlingsenheten indikerar: Blinkande röd diod: talväxlingsenheten fungerar Vid fast rött sken: samtal är uppkopplat Släckt diod: Fel i telefon eller talväxlingsenheten Larmuppringning med P-100 / CPC-protokoll: Talväxlings enheten När nödsignalsknappen aktiveras: Efter inställd fördröjningstid initieras nödsamtalet När uppringningen startar så tystnar nödsignalsklockan, man kan tydligt höra tonsignaleringen i högtalaren Därefter upprättas talkontakt mellan larmoperatören och den nödställde Larmuppringning med enbart talkontakt Med taluppkoppling menas att telefonen ringer en larmmottagare som inte kräver identifiering via larmprotokoll Telefonnumret kan gå till vilken mottagare som helst, även till en mobiltelefon och samtalet kopplas upp så snart mottagaren svarar För att avsluta samtalet vid taluppkoppling bör den mottagande parten trycka 9 eller # annars kommer linjen vara upptagen i ca: 90sekunder efter avslutat samtal Ringa till hisstelefonen För att ringa in till hisstelefonen och tala med en person i hisskorgen, behöver man bara ringa det telefonnummer hisstelefonen är kopplad till Samtalet kopplas automatiskt upp efter 2 signaler (inställbart) För att avsluta samtalet vid taluppkoppling bör den uppringande parten trycka 9 eller # Sid - 3 -

4 Montering: Placering: Telefonen är tvådelad med en huvudenhet och en talväxlingsdel Huvudenheten monteras lämpligen på väggen i hissmaskinrummet och talväxlingsdelen monteras i korgväggen eller i korgtaket Safeline 2000 har ett inbyggt nödsignalsaggregat Om det är möjligt, tag bort befintligt nödsignalsaggregat och montera Safeline2000 huvudenhet på denna plats därigenom kan man använda det befintliga kablaget för nödsignal, nödljus, vidaresändning av larm samt nätspänning Det behövs 4 parter i korgkabeln för att koppla in talväxlingsenheten, befintlig korgkabel kan alltid användas eftersom talväxlingsenheten är galvaniskt skild från telenätet Det är också möjligt att placera huvudenheten på korgtaket Obs! Enligt gällande regler måste då telelinjen förläggas i en separat korgkabel Allmänt om programmering: Programmeringen av S-2000 kan ske på tre olika sätt: 1 Med handterminal HT-99H 2 Fjärrprogrammering med tonvalstelefon 3 Med pc-programmet Safeline Pro och en programmeringssladd Handterminal HT-99H handhållen programmeringsdosa med display Handterminalen gör programmeringen mycket enkel, man kan även läsa ur program från en redan programmerad telefon vid tex felsökning Fjärrprogrammering av S-2000 kan ske med vanlig telefon eller mobiltelefon med tonsignalering Safeline Pro är ett bra verktyg om programmering av telefonen kan ske innan montering Bärbar pc krävs om programmering skall ske på installations platsen Programmet är gratis och kan laddas ned från vår web-sida (wwwhisselektronikse) (Programmeringssladd mellan dator och telefon kan köpas till självkostnads pris) HT-99H Tonvalstelefon SafelinePro Artikelnr: Prog sladd 2M Testlarm: För att telefonen skall kunna skicka testlarm till larmbolag eller SLCC (Safeline Call Center) måste följande programmeras: 1 Testlarmstelefonnummer till larmmottagaren 2 Primärkod P100-kod/ CPC-kod (8-siffrig identifieringskod) (Obs! till SLCC endast P-100) 3 Antal dygn mellan testlarm obs! alltid 2 st siffror tex 03 = 3 dagar Batterilarm: För att telefonen skall kunna skicka batterilarm till larmbolag måste följande programmeras: 1 Batterilarmstelefonnummer till larmmottagare 2 Sekundärkod P100/CPC-kod (8-siffrig identifieringskod) För att telefonen skall kunna skicka batterilarm till SLCC (Safeline Call Center) måste följande programmeras: 1 Batterilarmstelefonnummer till SLCC larmmottagare 2 Primärkod till P100 (8-siffrig identifieringskod) Sid - 4 -

5 Programmering handterminal HT-99H: Larmkoder och telefonnummer kan skrivas in i handterminalen innan telefonen skall programmeras Senast lagrade program sparas automatiskt i enhetens minne, även om man stänger av strömbrytaren eller byter batterier Safeline 2000 Safeline 2000 Nollställa handenhetens minne Nollar EEprom Nollställa telefonen Skicka alla ändringar till Safeline 2000? A=JA B=NEJ Läsa ur programmering från Safeline 2000 ********************* Läser in från Safeline 2000 ********************* Slå på stömbrytaren tryck på D-knappen inom 3 sekunder Nollställ först handenhetens minne Tryck därefter på C-knappen och välj A=JA (Skicka alla ändringar till Safeline?) Obs! när ändringarna skall skickas till Safeline måste programmeringssladden vara ansluten Slå på stömbrytaren tryck på C-knappen inom 3 sekunder Obs! Programmeringssladden måste vara ansluten Tips! Tänk på att senast gjorda programmering ligger kvar i handterminalens minne Se därför till att nollställa terminalen innan en ny telefon skall programmeras Sid - 5 -

6 Programmering med handenhet HT-99H Slå på strömbrytaren Handenhet för Safeline 1000/2000 Version 115 ANGE LARMKOD 1&2 Steg1 _ ANGE LARM KOD 1 #=NÄSTA D=HJÄLP Knappa in den 8-siffriga P- 100/CPC kod du fått från larmcentralen Primärkoden används för personlarm och larm till SLCC* Avsluta med # för att komma till nästa inmatnings fönster _ ANGE LARM KOD 2 #=NÄSTA D=HJÄLP Knappa in den 8-siffriga P-100/CPC koden du erhållit från larmcentralen Sekundärkodkoden används bara vid batterilarm till larmbolag Avsluta med # för att komma till nästa inmatnings fönster Telefonnummer till Larmmotagaren Steg2 Ange telefonnummer 1-4 till larmmottagare Exempel ANGE PRIM NUMMER #=NÄSTA D=HJÄLP Knappa in primär telefonnummer till larmcentralens mottagare(max 16 siffror) En * stjärna före telefonnummret betyder 1sekunds paus, användbart vid utringning från vissa växlar För längre paus kan flera stjärnor anges Avsluta med # för att komma till nästa inmatnings fönster Tips! Primärnummer och sekundär-nummer är förinställda till P100 protokoll 3:e nummer och 4:e nummer är förinställda för taluppkoppling utan larmprotokoll För att byta larmtyp för ett telefonnummer se sid 8 Upprepa hela Steg2 om ev sekundärnummer, 3:e nummer och 4:e nummer skall programmeras Lägga till fler uppgifter? Om fler uppgifter skall läggas in, ex Testlarm, Batterilarm, enhetsnr etc Fortsätt till nästa sida Tips! PROGRAMMERING KLAR? Om programmeringen är klar tryck C för att spara och skicka över programmeringen till telefonen Steg3 SKICKA ALLA ÄNDRINGAR TILL SAFELINE 2000? A=JA B=NEJ Trycker man på C knappen någon gång under inmatningen hoppar man automatiskt till sista steget i programmeringen Tryck på för A att skicka över programmeringen till Safeline Sid - 6 -

7 Programmering fortsättning Tips! De skuggade programmeringsstegen används sällan och kan i de flesta fall hoppas över ANGE TELEFONNUMMER / KOD TILL MINICALL _ TEL/KOD TILL PERSON SÖKARE #=NÄSTA D=HJÄLP Ange telefonnummer eller kod som skall visas på personsökarens display vid larm (Endast siffror kan användas) Tryck # för att komma till nästa inmatnings fönster TESTLARM Steg4 _ PROVLARM/STATUS TELEFON NR #=SPARA D=HJÄLP Telefonnummer till testlarmsmottagaren dit testlarmen skall skickas Mer info om testlarm se sid3 Tryck # för att komma till nästa inmatnings fönster _ ANTAL DAGAR MELLAN PROVLARM #=SPARA D=HJÄLP Ange antal dagar mellan testlarm 01-99dgr kan anges Obs! 2 siffror måste anges ex03 Mer info om testlarm se sid3 Tryck # för att komma till nästa inmatnings fönster OBS! PRIMÄRKOD MÅSTE ÄVEN ANGES FÖR ATT TESTLARM SKALL SKICKAS Se Steg 1 (Ange larmkod 1 & 2) programmeringen ANTAL RINGSIGNALER INNAN SVAR _ ANTAL RINGSIGNALER INNAN SVAR #=SPARA D=HJÄLP Antal signaler innan svar, användbart om man delar linjen med annan utrustning exfax Obs! ange alltid 2 siffror innebär att telefonen aldrig svarar Förvalt = 2 signaler Tryck # för att komma till nästa inmatnings fönster Fortsätt till nästa sida Sid - 7 -

8 Programmering fortsättning DRIFTLARM _ ANGE DRIFTLARM TELEFON NR #=NÄSTA D=HJÄLP Driftlarm anges endast om telefonen skalll kunna styras direkt från hissens styrsystem Eller vårt DL kort Tryck # för att komma till nästa inmatnings fönster BATTERILARM _ ANGE BATTERILARM TELEFON NR #=NÄSTA D=HJÄLP Telefonnummer till larmmottagare För att kunna skicka batterilarm måste SEKUNDÄRKOD anges vid larm till larmbolag PRIMÄRKOD anges vid larm till SLCC (Safeline Call Center) Mer info om batterilarm se s3,12 Tryck på # för att komma till nästa inmatnings fönster _ SÄTT/ÄNDRA LÖSENORD #=NÄSTA D=HJÄLP LÖSENORD # Ange /ändra den kod som måste anges för att kunna fjärrprogrammera Safeline från en telefon Förvalt = 0000 (alltid 4 siffror) Tryck # för att komma till nästa inmatnings fönster FLERA TELEFONER I SERIE / PARALLELLT _ SÄTT/ÄNDRA ENHETSNUMMER #=NÄSTA D=HJÄLP Upp till 9st Safeline 2000 kan kopplas i serie, för att kunna fjärrprogrammeras från en telefon måste ett serienr: 1-9 programmeras i varje telefon Mer info om enhetsnr Se sid8 Tryck på # för att komma till nästa inmatnings fönster SKICKA ALLA ÄNDRINGAR TILL SAFELINE 2000? A=JA B=NEJ SPARA & AVSLUTA Tryck A för att skicka ändringarna till Safeline 2000 Tryck B för att endast spara Tryck på A för att skicka över programmeringen till Safeline Byta larmtyp för ett telefonnummer gör så här: Starta handprogrammeraren stega ned med # till det telefonnummer du angivit och vill ändra larmtyp för ANGE PRIM NUMMER Type = P100 #=NÄSTA D=HJÄLP Välj larmtyp genom att trycka upprepade gånger på B -knappen tills rätt larmtyp visas Spara sedan med # Sid - 8 -

9 Programmering av Safeline 2000 med tonvalstelefon: Varje kommando påbörjas med * stjärna och avslutas med # fyrkant Varje lyckad inmatning avslutas med en kvitteringston (två korta signaler) En misslyckad inmatning avslutas med en felton (en lång ton) inmatning av ett kommando måste avslutas inom 5 sek därefter kommer en felton Efter feltonen måste hela det påbörjade kommandot knappas in på nytt Lösenord: För att ringa in till hisstelefonen måste alltid ett lösenord anges detta lösenord är vid leverans alltid satt till 0000 Efter 30 sekunder utan att någon aktivitet har skett kopplar nödtelefonen ned samtalet Efter en lyckad inmatning sparas koden/telefonummret direkt Om man under programmeringen får en felton eller om samtalet blir nedkopplat så är alla kvitterade inmatningar sparade Starta programmeringen här: Steg 1: Safeline Om endast en hisstelefon är inkopplad på linjen: Ring till nödtelefonen, efter 2 signaler svarar enheten med 3st toner (2 signaler innan svar är förvalt men kan kan ändras signaler) Safeline 1 Safeline 2 Safeline 3-9 Om flera hisstelefoner är inkopplade på linjen och enhetsnr finns inprogrammerat Exempel: För att komma till telefon nummer 3 Ring det aktuella numret efter 2 signaler svarar samtliga telefoner, tryck sedan upprepade gånger knappen 3 på er tonvalstelefon eller mobiltelefon tills det hörs 3 st tydliga signaler vilket innebär att rätt telefon är vald OBS! Om flera hisstelefoner är inkopplade på linjen: och enhetsnr inte finns inprogrammerat Först måste enhetsnr: programmeras i varje telefon Se sid 10 (progammering av enhetsnr) 2: Tryck 00 på telefonen, nödtelefonen svarar med en OK-ton (2st korta signaler) eller felton (1 lång signal) 3: Ange lösenordet *XXXX# X=tidigare angivet lösenord Förvalt = 0000 Nödtelefonen svarar med OK-ton eller Felton Glömt lösenordet? Se sid4 4: Du är nu inne i progammeringsläget, Programmera telefonen med hjälp av funktionskoderna i tabellen på nästa sida Ändra koder och/eller telefonnummer enligt tabell på nästa sida Sid - 9 -

10 Programmering med tonvalstelefon forts Funktion i nödtelefonen Kod: Skriv in Tel/kod: Kommentar: Primärkod P100/CPC *01* # Alltid 8 siffror Sekundärkod P100/CPC *02* # Alltid 8 siffror Primär telefonnr: *11* # 0-16 siffror Sekundär telefonnr: *12* # 0-16 siffror Tredje telefonnr: *13* # 0-16 siffror Fjärde telefonnr: *14* # 0-16 siffror Batterilarms telefonnr: *15* # 0-16 siffror Driftlarms telefonnr: *16* # 0-16 siffror Testlarms telefonnr: *17* # 0-16 siffror Larmtyp Primärnr: *21* # 0=P100, 1=Tal, 2=Minicall, 3=CPC Larmtyp Sekundärnr: *22* # - - Larmtyp Tredje nummer *23* # - - Larmtyp Fjärde nummer *24* # - - Kod till personsökare *25* # 0-16 siffror Dagar mellan testlarm *27* # accepteras Antal ringsignaler *81* # accepteras Enhetsnummer *82* # 0-9 accepteras Tondetektering på / av *83* # 1=på, 0=av Lösenord *91* # Alltid 4 siffror Återställ till förvalt *99*# Återställer till grundinställning Avsluta programmering *00*# Avslutar samtalet Exempel: programmera en telefon med följande uppgifter: ( ) Primärkod P100-kod till larmmottagare för taluppkoppling med identifiering Primärtelefonnummer till larmmottagare Sekundärtelefonnummer till larmmottagare Testlarm skall skickas var 3:e dygn Testlarmstelefonnummer dit testlarmet skall skickas 1 Ring till hisstelefonen telefonen svarar efter 2 signaler 2 Slå 00 Safeline svarar med 2st korta OK-signaler 3 Slå koden *0000# Safeline svarar med 2st korta OK-signaler 4 Börja mata in uppgifterna Primärkod P100/CPC *01* # Alltid 8 siffror Primär telefonnr: *11* # 0-16 siffror Sekundär telefonnr: *12* # 0-16 siffror Testlarms telefonnr: *17* # 0-16 siffror Larmtyp Primärnr: *21* 0 # 0=P100 Larmtyp Sekundärnr: *22* 0 # 0=P100 Dagar mellan testlarm *27* 0 3 # accepteras Avsluta programmering *00*# Avslutar samtalet Sid

11 Programmering av enhetsnr via tonvalstelefon Progammera telefonerna via en tonvalstelefon om flera Safelinetelefoner är inkopplade på samma telefonlinje: Först måste ett enhetsnummer programmeras i varje telefon Upp till 9st nödtelefoner kan kopplas till samma linje om dessa är seriekopplade enligt nedstående principskiss I de fall Safeline telefonerna är parallellkopplade kan max 3st nödtelefoner kopplas till samma telelinje OBS! I följande arbetsgång beskrivs endast hur enhetsnr programmeras i telefonen Programmering av alla övriga uppgifter som larmkoder, telefonnummer etc kan självklart läggas in samtidigt som enhetsnr för att spara tid För att programmera enhetsnummer i seriekopplade nödtelefoner gör så här: 1 Ring till telefonerna Efter 2st ringsignaler svarar den 1:a nödtelefonen i kedjan detta är den nödtelefon som är kopplad direkt från telejacket 2 Slå 00 på telefonen två korta toner hörs 3 Slå *0000# på telefonen två korta toner hörs 4 Knappa in funktions koden för enhetsnr finns i tabell på sid9 *82* följt av siffran 1 Enhetsnummer *82* 1 # 0-9 accepteras 5 Avsluta samtalet genom att slå *00*# annars kommer telefonen att vara upptagen ca:90sek Avsluta programmering *00*# Avslutar samtalet 6 Telefonen först i kedjan är nu programmerad med enhetsnr1 För att programmera telefon 2 7 Ring upp på nytt, svar fås efter 2 signaler därefter blir det tyst (du har nu kommit till första nödtelefonen i kedjan) 8 Slå 2 på telefonen Den första telefonen lägger nu på och nästa nödtelefon i kedjan blir nu uppkopplad 9 Slå 00 på telefonen två korta toner hörs 10 Slå *0000# på telefonen två korta toner hörs 11 Knappa in funktions koden för enhetsnr finns i tabell på sid9 *82* följt av siffran 2 Enhetsnummer *82* 2 # 0-9 accepteras 12 Avsluta samtalet genom att slå *00*# annars kommer telefonen att vara upptagen ca:90sek Avsluta programmering *00*# Avslutar samtalet 13 Den andra nödtelefonen i kedjan är nu programmerad med enhetsnr2 Upprepa steg 7-13 för varje telefon i kedjan SERIEKOPPLADE TELEFONER PARALLELLKOPPLADE TELEFONER TELEFONLINJE ELLER GSM-LINE Telefon 1 TELEFONLINJE ELLER GSM-LINE Telefon 1 Telefon 2-8 Telefon 2 Telefon 9 Telefon 3 VID SERIEKOPPLING KAN 9 ST TELEFONER ANSLUTAS TILL SAMMA TELELINJE VID PARALLELLKOPPLING KAN 3 ST TELEFONER ANSLUTAS TILL SAMMA TELELINJE Sid

12 Programmering med Safeline Pro: Programmet är gratis och kan laddas ned från wwwhisselektronikse För kommunikationen mellan dator och telefonen krävs en seriekabel kabeln kan köpas till självkostnadspris och passar alla våra telefoner Våningsvisare och andra produkter Skriv in telefonnummer till larmmotagaren (Primär, Sekundär, tredje och fjärdenr) Välj även larmtyp till varje telefonnummer som programmeras Här anges telfonnummer dit batterilarm, testlarm mm skall skickas Mer info om batterilarm och testlarm finns på sidan 3 Läsa ur aktuell programmering ur en Safeline telefon Till varje telefonnummer måste larmtyp anges, vilken larmtyp som skall väljas avgörs av den ev kod och telefonnummer man erhålliit från larmbolaget I rullgardins menyn kan följande larmtyper väljas P100 Vanligast förekommande protokollet i Sverige TAL för talkommunikation (då man ej har ID-kod utan endast vill ha talkontakt) CPC (Antenna) Minicall (ett siffer meddelande kan skickas till en minicall) Mer info om ID-protokoll se sid 2 ID-kod som måste anges vid programmering från en tonvalstelefon Förvalt=0000 Ange antal dygn mellan testlarm Då flera Safelinetelefoner ansluts på samma telelinje måste enhetsnr anges för varje Safeline (Detta gäller endast om man senare vill kunna ringa in till telefonerna vid omprogrammering etc) Ange efter hur många signaler telefonen skall svara, kan behöva ändras om linjen delas med annan utrustning Förvalt=2 Skicka programmeringen till Safeline Återställer alla ändringar till förvalt Grundinställer telefonen raderar alla gjorda ändringar Alarmcode1=Primärkod P100/CPC används som identifiering vid nödlarm och testlarm Alarmcode2=Sekundärkod P100/CPC Används som identifiering vid nödlarm och vid batterilarm till larmcentral Sid

13 Förklaring av jumprar och anslutningar på Safeline 2000 Safeline 2000 Kretskort Reset knapp: Avbryter all pågående telefontrafik och återställer larm Om man trycker 3 gånger inom 2 sekunder så kommer en automatisk batterilarms test att utföras Volym inställning: Medsols = högre ljud JUMPER B JUMPER A PROGRAM Jumper A: NO/NC: Väljer polaritet för nödsknapp byglas för NC Bygla (5-sek) för 5 sekunders fördröjning Bygla (10-sek) för 10 sekunders fördröjning Bygla (5-sek och 10-sek) för 15 sekunders fördröjning Bygla ingen för 2 sekunders fördröjning OBS! vid batteridrift är fördröjningen alltid 2 sekunder! Anslutning av handenhet HT99-H eller PC kabel Se Allmänt om programmering Jumper B: NO: Polaritet för vidaresändningsrelä byglas vid NO NC: Polaritet för vidaresändningsrelä byglas vid NC Funktion för vidaresändningsrelä: Reläet aktiveras efter inställd fördröjningstid, och avaktiveras vid uppkopplat samtal, eller när man trycker på reset knappen Sid

14 Batterilarm, batteribyte mm: Batterikontrollen fungerar på följande sätt: Var 7:e dygn sker en automatisk kontroll av batteriets kondition Om testet visar att batteriet är dåligt, kommer batterilarm att skickas till batterilarmsnumret Livslängd för ett blybatteri är ca 3år, men flera faktorer kan förkorta livslängden betydligt Tex: För hög laddström > 14V Omgivningstemp utanför normal rumstemperatur Hög luftfuktighet Lång tids lagring av batteriet Om man vid något tillfälle laddar ur (bottnar) batteriet helt under längre tid, kommer det aldrig att få tillbaka full kapacitet igen Test av urladdnings-kontroll: Genom att trycka in resetknappen 3 gånger inom 2 sekunder Lysdioden för Batterilarm börjar nu att blinka rött Om batterispänningen understiger 120 volt kommer urladdningen att avbrytas och batterilarmet att aktiveras Om spänningen sjunker snabbt ner under 120 volt är batteriet troligen dåligt Eller urladdat För att avbryta urladdningen i förtid: Slå av och därefter till 230V matningsspänningen till enheten För att prova batterilarmet : Dra ur batteriet under urladdningen, batterilarmet aktiveras då direkt Om batteriet behöver bytas kommer en lysdiod tändas och ett batterilarm skickas till larmcentralen/slcc (om detta är programmerat ) lysdioden kan kvitteras med återställningsknappen på utsidan av lådan För att byta batteriet: Bryt matningsspänningen (230V) till telefonen 1 Drag ur alla jackbara plintar ur kortet och ev modularjack till telefonledningen 2 Lossa de två muttrarna som håller bygeln med kretskortet på plats 3 Skjut ner bygeln i de slitsade hålen så att lydioder och knapp kommer innanför lådan 4 Lyft ur bygeln med kretskortet så att batteriet blir frilagt 5 Byt batteriet till ett likvärdigt blybatteri 12Volt 2 Ampere timmar Hisselektronik s beställningsnummer på detta batteri : BA12V2A Sid

15 Felsökning: TELEFONEN RINGER INTE UPP Finns det linje? - Lysdioden LINJE skall inte lysa rött Ring in till telefonen, telefonen skall svara efter 2 signaler därefter skall man kunna tala fritt i bägge riktningarna Provring telelinjen genom att koppla in en vanlig telefon till telejacket Om telefonen är inkopplad via modularkontakt, kontrollera att inkommande linje är kopplad på de 2 inre stiften Finns det spänning? - Lysdioden NÄTSPÄNNING skall lysa/blinka rött eller grönt Finns det något telefonnummer inprogrammerat? -Kontrollera genom att läsa in aktuell programmering med handenheten (sid4) TELEFONEN RINGER UPP UTAN ATT MAN TRYCKT PÅ KNAPPEN -Nödsignalsknappen är troligen felkopplad ändra bygeln på kretskortet till rätt läge LJUD Ljudet har dålig kvalitet/klipper -Volymen är för högt ställd, dra ner volymen med potentiometern till mitten Motsols=lägre ljud Volymkontrollen sitter ovanför modularkontakten på kretskortets nedre vänstra hörn Ljudet hos samtalets mottagare är mycket lågt, men hörs perfekt i hisskorgen -Kontrollera genom att ringa in till hisstelefonen, om nivån fortfarande är låg Kontrollera mikrofonens polaritet Obs! korskopplingen på schemat STÖRNINGAR -Den mottagande parten kan endast urskilja svagt ljud, efter ca 10 sek avbryts samtalet Larmtypen för det aktuella telefonnummret är felaktig! (De två första telefonnumren (primär och sekundär) är förprogrammerade för P100 Det måste finnas en 8-siffrig larmkod inprogrammerad för att P100/CPC-larmet skall fungera De två sista telefonnumren (tredje och fjärde) är förprogrammerade för taluppkoppling) Det brummar i telefonen vid uppkopplat samtal Om telefonen är installerad i hisskorgen Enligt gällande telebestämmelser får inte en telelinjen ligga tillsammans med växelströmskabeln/högspänningskabeln pga induktionsrisken, telelinjen måste alltid förläggas i separat korgkabel S GSM-LINE När telefonen ringer upp hörs det endast en lång ton eller klickar det endast till ingen uppringning sker, -Om enheten matas från S2000-batteriet se till att batteriet är ordentligt uppladdat Det kan ta upp till 12 timmar efter inkoppling innan batteriet har tillräcklig kapacitet Om GSM-line matas från annan spänningskälla måste detta aggregat kunna ge 05A (reglerad spänning) kontinuerligt Det luktar bränt/varmt från telefonen Om resetknappen på kapslingens utsida trycks in 3ggr inom 2s startar urladdningskontrollen av batteriet Denna pågår i 15min Under denna tid kan det lukta bränt från effektmotståndet vilket är helt normalt Kontrollen kan avbrytas genom att stänga av 230V matningen eller dra ur batteriplinten och därefter trycka 1 gång på resetknappen Sid

16 Kopplingschema av Safeline 2000 och remotedel INKOPPLING AV ÄLDRE REMOTEDEL MED (SKRUVPLINT) OBSERVERA KORSKOPPLINGEN! Inkoppling av nödljus integrerat i mik/högtalardelen (Remote-LED) (RJ45-KONTAKT) Om befintligt nödljus används kopplas detta in på plint 3&4 BATTERI 12V + BATTERI 12V - Sid

17 Teknisk Data S-2000 Matning: Matningsspänning 230VAC Strömförbrukning max 50mA (230V) Batteri: Batterispänning 12V Kapacitet 2Ah Laddning: V max 200mAh Nödljusstyrning: Max effekt nödljus 10W(12V) Ansluten nödsignalsklocka skall tåla 12VDC Nödsignalsknapp: Inställbar NO/NC Fördröjningstid nödsignalsknapp inställbar 2-15s Vidaresändning av larm: Via reläutgång kan ändras NO/NC med bygel på kretskort Talväxlingsdel: Högtalare 16Ω 025W Denna telefon är programmerad med följande uppgifter: Larmkod 1 P100/CPC Larmkod 2 P100/CPC Primär telefonnummer Sekundär telefonnummer Tredje nummer Fjärde nummer Batterilarms telefonnummer Testlarms telefonnummer Driftlarms telefonnummer Antal dygn mellan testlarm Enhetsnummer Sid

18 INDEX: A Allmänt om programmering: 4 Automatiskt självtest Inkopplingstest3 Mic-högtalartest indikering3 B Batterikontrollen Batteriets kondition14 Batterilarm, batteribyte mm:14 F Felsökning Det luktar bränt/varmt från telefonen15 Ljud15 S2000+GSM-Line15 Störningar15 Telefonen ringerupp utan att knappen trycks in15 Telefonenringer inte upp15 Fuktioner3 I ID-Protokoll CPC-Antenna3 Larmcentral3 Minicall3 P1003 Teluppkoppling3 INDEX18 L Larmuppringning med enbart talkontakt Larmuppringning utan protokoll3 Till mobiltelefon3 Larmuppringning med P-100 / CPC-protokoll: Fördröjningstid3 Talkontakt med operatör3 Linjedetektor Diod3 Livslängd för ett blybatteri14 Lysdioden i talväxlingsenheten Blinkande diod3 Diod lyser med fast sken3 Diod Släckt diod3 M Montering4 N Nödsignalsaggregat3 Nödljus3 P Placering: I maskinrum4 På korgtaket4 Programmering av enhetsnr via tonvalstelefon Vid seriekopplade telefoner11 Programmeringen av S-2000 Med handterminal HT-99H4 Med pc-programmet SafelinePro4 Med tonvalstelefon4 R Retur service kort19 Ringa till hisstelefonen Neddkoppling efter avslutat samtal3 S Starta en urladdnings-kontroll Funktionstesta batterilarm14 V,W Vidaresändning av larm Reläkontakt3 Sid

19 Retur service kort Produkt Er referens Telefonnr: Företag Vår referens Skickat datum Detta servicekort skall alltid medskickas med ifylld felbeskrivning vid retur av gods Felbeskrivning: Sid Skicka detta kort tillsammans med returgodset, använd Företagspaket Postpaket hämtas ej ut Hisselektronik AB Antennvägen TYRESÖ Tel Fax OBS! Ev gods som fås i utbyte vid reklamation faktureras inom 30dgr om inte det trasiga godset och servicekort returneras

20 wwwhisselektronikse Antennvägen TYRESÖ Tel Fax HISSELEKTRONIK Sid

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

Ver 1.4 Jan. 05 Sv. Montering och Programmering. Safeline MX. Sid. - 1 -

Ver 1.4 Jan. 05 Sv. Montering och Programmering. Safeline MX. Sid. - 1 - Ver 1.4 Jan. 05 Sv. Safeline MX Montering och Programmering Safeline MX MX Sid. - 1 - Innehållsförteckning Funktioner 3 Montering..4 Allmänt om programmering...4 Programmering med tangentbordet...5 Programmering

Läs mer

Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 Light

Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 Light Ver 1.2 Sv Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 Light www.hisselektronik.se Sid. 1 Safeline 2000-Light Montering: Telefonen är tvådelad med en Huvudenhet och en Talväxlingsdel. Huvudenheten

Läs mer

Safeline 1000 Montering och Programmerings manual. April 2005

Safeline 1000 Montering och Programmerings manual. April 2005 Safeline 1000 Montering och Programmerings manual April 2005 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline 1000 behöver ingen separat

Läs mer

CeCe 414. Installatörsmanual. Cetronic 990903 ver 5.58 / 414inst

CeCe 414. Installatörsmanual. Cetronic 990903 ver 5.58 / 414inst CeCe 414 Installatörsmanual 1 Innehåll Installationen Säkerhetsföreskrifter... 3 3.1 Centralapparaten... 4 3.2 Ingångar... 4 3.3 Utgångar... 4 3.4 Montering och anslutning... 4 3.5 Batteri och nätspänning...

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

CECE 410. Installatörsmanual. Cetronic 990828 ver 3.72 / 410inst

CECE 410. Installatörsmanual. Cetronic 990828 ver 3.72 / 410inst CECE 410 Installatörsmanual 1 Innehåll Installationen Innehållsförteckning... 2 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3 3.1 Centralapparaten... 4 3.2 Ingångar... 4 3.3 Utgångar... 4 3.4 Montering och anslutning...

Läs mer

Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 II

Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 II Augusti 2002 Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 II www.hisselektronik.se Sid. 1 Safeline 2000 Montering: Telefonen är tvådelad med en Huvudenhet och en Talväxlingsdel. Huvudenheten monteras

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

SafeLine GL2. Handhavande manual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. (GSM-Line R)

SafeLine GL2. Handhavande manual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. (GSM-Line R) SafeLine GL2 (GSM-Line R) Handhavande manual Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. safeline.eu SafeLine GL2 (GSM-Line R) Handhavande manual Innehållsförteckning Säkerhet och generell information

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. Hisstelefon

INSTALLATIONSMANUAL. Hisstelefon INSTALLATIONSMANUAL Hisstelefon 1 Allmänna anvisningar. Torps t620 hisslarm kommunicerar med omvärlden med hjälp av GSM 900/1800 systemet. Detta innebär att antennen vid sändning utstrålar radiovågor med

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

SafeLine GL1 MANUAL. Hisstelefon. 4 x 5,5 2 x 9,5. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. GL1 v1.011 SE

SafeLine GL1 MANUAL. Hisstelefon. 4 x 5,5 2 x 9,5. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. GL1 v1.011 SE SafeLine GL1 MANUAL 4 x 5,5 2 x 9,5 42 81 108 121 24 Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. Hisstelefon 06.2016 www.safeline-group.com SafeLine GL1 TEKNISK DATA Effekt: Linjeeffekt: Strömförbrukning:

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

SafeLine GL1. Installationsmanual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner.

SafeLine GL1. Installationsmanual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. SafeLine GL1 Installationsmanual Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. SVENSKA v3.02 11.2012 SafeLine GL1 Installationsmanual TEKNISKA DATA Effekt: Strömförbrukning: 12 VDC eller 20-30 VDC 12

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

1. SMART CALL SYSTEM...

1. SMART CALL SYSTEM... Version 1.8 Innehållsförteckning 1. SMART CALL SYSTEM... 4 1.1 ALLMÄNT OM SMART CALL SYSTEM... 4 1.2 HISSTELEFON SMART CALL 4120... 5 2. FUNKTIONSBESKRIVNING... 6 2.1 ALLMÄNT... 6 2.2 LARMFÖRLOPP... 7

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - PROGRAMMERING Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se:

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se: ESIM 110 Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan. Se: http://www.eldes.lt/downloads-and-support/manuals-and-video-tutorials/ axema

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

SafeLine VV3. Handhavande manual. Visar våningar, pilar och rullande meddelanden.

SafeLine VV3. Handhavande manual. Visar våningar, pilar och rullande meddelanden. SafeLine VV3 Handhavande manual Visar våningar, pilar och rullande meddelanden. SafeLine VV3 Handhavande manual safeline.eu Innehållsförteckning Installation & Test Montering 5 Tecken som kan användas

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel BRUKSANVISNING MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel OBS. Om sigillet är brutet! kontakta Säk.ansvarig eller skåptillverkaren. Härmed intygas att Lås ComboGard 33E1, -33E2,

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255.

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. BESKRIVNING. MAX-5 är en mångkunnig och prisvärd central som med hjälp av en DIP-omkopplare enkelt programeras för olika funktioner. MAX-5 har

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

SafeLine GL5 Installationsmanual

SafeLine GL5 Installationsmanual SafeLine GL5 Installationsmanual Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner med inbyggd strömförsörjning och batterireserv. 08.2012 SafeLine GL5 Installationsmanual Tekniska data Kommunikation: Antennkontakt:

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-21L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt anropsnummer (eller direktknappen med ditt namn på). Därefter ringer Din

Läs mer

SafeLine GL4. Bruksanvisning. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner med inbyggd strömförsörjning och batterireserv.

SafeLine GL4. Bruksanvisning. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner med inbyggd strömförsörjning och batterireserv. SafeLine GL4 Bruksanvisning Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner med inbyggd strömförsörjning och batterireserv. safeline.eu SafeLine GL4 Bruksanvisning Kopplingsanvisning Kopplingsanvisning

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Safeline Call Center. Ver: 2.01 SLCC. Ver:2.02 SLCC. Användarmanual.

Safeline Call Center. Ver: 2.01 SLCC. Ver:2.02 SLCC. Användarmanual. Ver: 2.01 SLCC Ver:2.02 Safeline Call Center SLCC Användarmanual. Innehållsförteckning Installera modem för fast telelinje... 3 Installera GSM-modem.....3 Installera mjukvaran på första datorn i systemet...4

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Bewator - Simplebus2. Manual SB2904 revision 1. Building Technologies. Security Products

Bewator - Simplebus2. Manual SB2904 revision 1. Building Technologies. Security Products Bewator - Simplebus2 Manual SB2904 revision 1 VARNING Installera utrustningen enligt dessa anvisningar och i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. Utrustningen får endast användas enligt

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-99L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt 2-siffriga anropsnummer alt. endast ditt telefonnummer (eller direktknappen

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Telefonuppringare TD-110

Telefonuppringare TD-110 Manual ISAB International Security AB säljer telefonuppringare TD-110 och TD-101. Denna beskrivning beskriver funktionen hos TD-110 och TD-110W med överfallslarm. Kortfatta beskrivning har en ingång och

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Teknisk Handbok ESPA-interface

Teknisk Handbok ESPA-interface Teknisk Handbok ESPA-interface V1.03 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Allmänt...3 Övriga egenskaper...3 Adressering av ESPA-interface 4051b...4 Inställning av slavadress...4 Skiss över ESPA-interface

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar...

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... I A P Tunstall AB, 2008 Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... 7 Personalapparatens delar... 8 Apparatfunktioner

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Installatörs användarhandbok ACR-201

Installatörs användarhandbok ACR-201 Installatörs- och användarhandbok UNICARD ACR-201 1. INTRODUKTION UNICARD ACR-201 UNICARD Kortläsaren har två reläer som vardera har en fri växelkontakt. På de jackbara plintarna finns ingångar för 2 öppningsknappar,

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått)

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått) UDR Bakdörrslarm Ljud Ljud och Blixtljus 1-9033-1 ((utgått) 1-9033-2 UDR är ett bakdörrslarm med eller utan blixtljus, som kan användas till en utrymningsdörr eller för övervakning av en dörr som man vill

Läs mer

Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 1 Drift & underhålls instruktioner Vad skall jag göra när en användare/hyresgäst säger att de inte kommer in med sin nyckelbricka? Vad indikerar lysdioderna

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer