CeCe 414. Installatörsmanual. Cetronic ver 5.58 / 414inst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CeCe 414. Installatörsmanual. Cetronic 990903 ver 5.58 / 414inst"

Transkript

1 CeCe 414 Installatörsmanual 1

2 Innehåll Installationen Säkerhetsföreskrifter Centralapparaten Ingångar Utgångar Montering och anslutning Batteri och nätspänning Teleanslutning Lysdioder Mikrofonenheten... 4 Inkoppling 3.9 Plintar Mikrofonenheten... 5 Starta första gången Starta första gången... 6 Gemensamma inställningar... 8 Provlarm... 8 Programmering av hisslarmsingångar samt N.O, N.C... 9 Fördröjning av nödknappen... 9 Alternativa funktioner på Ut Paus efter sökning till personsökare... 9 Larmtelefonnummer Larmkoder Systeminställningar Ta emot larm Larm från centralapparaten Talkommunikation Logger Lagring av alla händelser Flera hisstelefoner på samma linje Användning Att ringa till centralapparaten... 7 Aktuell information... 7 Föregående larm... 7 Tack... Kundtjänst Tekniska data för att du valt CeCe 414. Den representerar det senaste i teknikväg när det gäller professionella hisslarmsystem. Vi är övertygade om att du skall finna hisslarmet vara precis allt som du hoppats på. Enkel att programmera och använda och ändå tekniskt mycket avancerad. Läs noga igenom denna handbok innan du påbörjar installationen av centralenheten.. Talsyntes används både för att 'prata med' hisslarmet och vid larm om en människa svarar vid larmuppringning. Syntesen är av mycket hög kvalitet och ordförrådet är omfattande för att förståelsegraden skall vara så hög som möjligt. SOS Alarmering, Securitas, Partena Security (ABAB) och de allra flesta andra larmcentraler har mottagningsutrustning som kan ta emot larm från CeCe 414. Larmen överförs då inte med tal utan med speciella s.k. dataprotokoll. Att ansluta sitt larm till larmcentral kostar en mindre summa per månad men ger i gengäld en garanterad åtgärd när larmet går. Dessutom har vi ett eget mottagningssystem baserat på en vanlig PC med ett speciellt instickskort och programvara. CeCe 414 är utvecklad och tillverkas i sin helhet i Sverige. Och i dessa dagar när allt som liknar elektronik tillverkas i Asien är detta lika unikt som hisslarmet själv. Och slutligen, tack för ditt förtroende. Vi är säkra på att vi och våra produkter kommer att motsvara alla dina förväntningar. 2

3 Säkerhetsföreskrifter. Hisstelefonen är galvaniskt kopplad till telenätet. All ansluten utrustning ska uppfylla isolationskrav motsvarande TNV-3 enligt EN En lätt åtkomlig frånskiljningsanordning ska finnas i matande nät till hisstelefonen. Maximal yttre säkring = Max 10 A säkring i matande nät. Endast nättransformator Tufvassons typ PVS40 levererad av Cetronic AB, får användas. Ingen annan utrustning får matas från samma transformator. Ansluten utrustning, nödknapp, siren, nödbelysning etc. måste uppfylla kraven i EN punkt 6.4 avseende isolations-prov. Ingen ovidkommande utrustning får anslutas till hisstelefonen. Om osäkerhet råder beträffande isolationssäkerhet ska in och utgångar anslutas via ett isolerande mellanrelä. För inkoppling av mikrofonenhet (högtalarenhet) gäller följande: Flerledarkablarna mellan centralenhet och mikrofonenhet(er) ska ha minst 0,5 mm 2 area. Om skärmad kabel används ska skärmen jordas vid centralenheten och lämnas oansluten vid mikrofonenheten. Det är EJ tillåtet att utnyttja lediga par i någon befintlig styr-eller kraftkabel för anslutning av telelinje, anslutning av mikrofonenhet eller annan utrustning som hör till hisstelefonen 3

4 Installationen 3.1 Centralapparaten i plåtkapsling med plats för blyackumulator. Öppna centralapparaten genom att lossa lite på de fyra skruvar som sitter på långsidorna. Du behöver inte ta bort skruvarna. Drag locket uppåt utåt. Till vänster och i botten sitter kretskorten med de skruvplintar där man ansluter olika typer av givare, sirener och andra yttre apparater. Till höger finns plats för en blyackumulator. Markera hålen på väggen med ett spetsigt föremål. Borra lämpliga hål, plugga om väggen är av sten eller gips, och skruva fast centralapparaten ordentligt. Anslut nu teleproppen eller, om du vill göra en fast installation, dra telekabel till ett telefonjack. Det är en fördel om du kan ansluta centralapparaten till det inkommande, eller första, jacket i fastigheten. Vi väntar med att ansluta nättransformator och batteri till allra sist, efter att alla givare monterats och kopplats in. 3.2 Ingångar. Till centralapparaten kan anslutas alla typer av larmsignaler som representeras av en slutande eller brytande kontakt. Hisslarmet kan klara upp till fyra ingångar beroende på om talväxlingsenheter finns. Varje ingång kan individuellt programmeras med avseende på ingångstyp dvs. N.O. eller N.C. och fördröjning. Se i övrigt sidan Utgångar. Hisslarmet har två programmerbara utgångar, den ena avsedd för indikering med lysdiod och den andra för siren, ringklocka eller nödbelysning. Dessutom finns en stabil, avbrottsfri 12 V utgång. I uppringande system är sirenens ljudnivå mindre viktig, centralapparaten meddelar omvärlden om händelsen genom uppringning. Drifttid på batteriet är normalt mellan 12 till 36 timmar och strömavbrottslarmet går normalt 6 timmar efter det att nätspänningen försvinner. 3.6 Teleanslutning Anslut medföljande telesladd och telepropp till en analog telefonlinje. I det fall sladdens längd inte är tillräcklig kan du beställa valfri längd från Cetronic. Du kan inte ansluta sladdar som köpts på telebutiken på grund av en annorlunda anslutning. I det fall du önskar överföra larm via biltelefon har vi utrustning även för det. Om du vill montera telefonlinjen med fast anslutning är de två högra stiften i modularjacket linje in medan de två vänstra är linje ut, allt sett framifrån. CeCe 414 kan även fås med plint för anslutning av telefonlinje. 3.7 Lysdioder Hisslarmet har två olika lysdioder. Den gröna, märkt "Tele" tänds varje gång den ringer i samband med larm eller när någon ringer till den och skall normalt vara släckt. Den röda lysdioden, märkt "Info", är normalt tänd men blinkar om ett larm utlöses och tänds igen så snart någon kvitterar larmet. 3.8 Utanpåliggande eller infälld mikrofonenhet (högtalarenhet). Mikrofonenenheten fälls oftast in i hisskorgen. Det är en fördel ur både sabotage- och akustisk synpunkt. Ibland har man dock behov av att montera mikrofonenheten utanpåliggande. Som tillbehör finns det därför ett bakstycke i polerat rostfritt stål. Mått vid håltagning: 3.4 Montering och anslutning. Börja med att välja plats för montering. Om sirenen skall installeras bör den monteras på ett sådant ställe att den hörs bra inom avsett område. Dra en tvåledare från centralapparatens plintar till sirenen där du kopplar ihop dessa med sirenen. 3.5 Batteri och nätspänning. När allt är monterat och installerat är det dags att ansluta centralapparaten till nät- och batterispänning. Börja med batteriet om sådant skall användas. Anslut den icke anslutna kabeln till batteriets + pol. Den röda lysdioden på kretskortet skall blinka två gånger vilket indikerar att centralen startat normalt. Därefter ansluter du nättransformator Tufvassons typ PVS40. Maxlängd 3 meter dubbelledare area 0,50 mm 2 får kopplas in mellan nättransformator och centralenhet. Vid större area kan längden på kabeln ökas i motsvarande grad t.ex 6,0 meter vid 1,0 mm 2. Centralapparaten är nu klar att ta i drift och programmera vilket beskrivs i nästa avsnitt 'Igångsättning'

5 Inkoppling 3.9 Plintarna. CeCe 414 innehåller ett kretskort med plintar avsedda för inkoppling av talväxlingsenhet, nödknappar, sirener och liknande. Inkoppling av nödknappar kan göras på centralenheten (vid leverans) eller på respektive mikrofonenhet (programmering krävs). Hissnumrering på övre kortet (sett framifrån) samt anslutningar är enligt följande: Hiss nr. 2 Hiss nr Ut In 1 Nödknapp 1 In 2 Nödknapp 2 In 3 In 4 Ut 2 12 V Nödknapp 3 knapp Nöd Ut 4 AC + - Matn. larm Anslutningar på undre kretskortet. Hiss nr Nödk. Hiss nr. 3 Mic Anslutning av mikrofonenheter Högtalare Ingångar och utgångar Ingångar och utgångar Ingångar och utgångar Plinten märkt "AC" är för matningen till hisslarmet, som skall vara 17 V AC från vår transformator (Tufvassons typ PVS40) Plinten märkt "12V" ger VDC och används lämpligen för matning av externa givare och liknande då den ger avbrottsfri kraft, dvs. spänning finns även vid strömavbrott. Utgången är kortslutningsskyddad 300 ma. Plinten märkt "Ut 2" ger VDC, kan belastas upp till 1000 ma och är kortslutningsskyddad genom ett inbyggt PTCmotstånd. Alla ingångar är, vid leverans, potentialfria, avsedda för N.O. funktion och med larmtyp enlighet ovan. Om spänningsingång önskas i stället för potentialfri kan Ni kontakta Kundtjänst för särskilda instruktioner. För varje ingång kan programmeras N.C. istället för N.O. och med valfri fördröjning. Mellan mikrofonenhet och centralenhet dras en åtta- alternativt en sexledare. Sexledaren räcker nämligen om nödknappen ansluts till centralenheten istället för mikrofonenheten. Flerledarkablarna ska ha minst 0,5 mm 2 area. Om skärmad kabel används ska skärmen jordas vid centralenheten och lämnas oansluten vid mikrofonenheten. Vid anslutning av 6- ledare använd plint 1,3-7 alltså inte 2 och 8. Anslut etc Var noga med att inkopplingen blir rätt, centralenheten kan annars bli skadad. 4.0 Mikrofonenhet (Högtalarenhet) Innan mikrofonenheten ansluts till centralapparaten har man givetvis bestämt sig för vad som monteras vart. Man kan säga att det finns en huvudprincip; Centralenheten i maskinrummet och mikrofonenheten i hisskorgen. Det krävs en separat rundkabel mellan centralenhet och mikrofonenhet. Det är inte tillåtet att utnyttja lediga par i befintligt kablage. Om centralenheten ändå monteras i hisskorgen krävs en separat hängkabel för telelinjen, det är inte tillåtet att dra telelinjen i samma kablage som högspänningen. Anslutning. Hiss 1 Hiss 2 Hiss 3 Hiss 4 5

6 Starta första gången Starta första gången. Först ett begrepp som du kan behöva känna till när du installerar och programmerar centralapparaten. All programmering utförs med s.k. DTMF. Det är samma sak som tonsignalering eller de toner som en vanlig tontelefon lämnar ifrån sig. Blanda inte ihop tontelefoner med AXE. AXE är inget krav för att använda tontelefoner eller våra utrustningar även om tiden det tar att koppla upp ett samtal genom en AXEstation är mycket kortare. Börja med att ringa till centralapparaten från en annan telefon eller använd vår programmeringsenhet. Den kommer att svara på den andra ringsignalen med att säga; Tryck nu # på din tonvalstelefon är koden som skall anges första gången man ringer för att prata med sin centralapparat. Denna kod bör givetvis bytas mot en kod som är mer personlig och kan bytas hur ofta som helst. # avslutar alltid en inmatning eller en programmering. Centralen kommer nu att fråga efter eget telefonnummer, datum och tid samt, larmtelefonnumren. Du måste ange eget telefonnummer och datum och tid på grund av att annars kan inga larm utlösas. Dessa grundinställningar begärs bara den allra första gången man ringer till centralen. Centralapparaten säger; Ange ditt eget telefonnummer Svara med att knappa in det telefonnummer som centralenheten är ansluten till med riktnummer och avsluta med #. Ex # # Avsluta alla svar med #. # är en bekräftelse på att du är klar med dina inmatningar eller att du är nöjd med tidigare inställning. * # använder du för att gå tillbaka till "ange funktion" eller om centralen sagt "ange funktion" så kopplar du ner linjen genom att trycka * #. Om du inte kopplar ner linjen på detta sätt så sköter centralapparaten detta själv efter ca 30 sekunder. * * # trycker du om du vill höra det senaste meddelandet igen. * * * # trycker du om du vill ta bort en inställning utan att ersätta den med en ny. Ange datum och tid Svara med att knappa in dagens datum och aktuell tid, ex kl.12: Ange larmtelefonnummer 1 Svara med att knappa in det första telefonnumret kunden vill ska ringas vid larm ex # "Ange typ" Svara med; '0 #' om larmet skall överföras med talsyntes (uppstartsvärde) '1 #' om larmet skall skickas med Cetronicprotokollet. '2 #' om larmet skall skickas med P protokollet. '3 #' om larmet skall skickas med CPCprotokollet. Kallas även Antenna- eller Telelarm-protokollet. '4 #' om larmet skall skickas till Minicall. Nu är det bara koden som du fått av larmcentralen kvar att programmera. Det gör du med hjälp av en speciell funktion, se sidan 9. Fortsätt med nästa telefonnummer kunden vill att centralapparaten skall ringa till, osv. När du inte har fler telefonnummer svarar du bara med * # så är du färdig med grundinställningarna. 6

7 Användning Att ringa till centralapparaten. En av de mera användbara funktioner som finns i centralapparaten är möjligheten att ringa till den. Inte nog med att du kan ändra på inställningar, larmtelefonnummer och lyssna på vad som händer eller har hänt. Vår kundtjänst utnyttjar också den möjligheten för att analysera eller programmera. När du ringer upp din centralapparat och den har svarat med sitt telefonnummer så trycker du in din kod (vid leverans 1234) följt av #. Du har nu tillgång till menyn. Ring upp. Centralapparaten svarar efter inställt antal ringsignaler med sitt telefonnummer; Tryck din kod följt av #. ex. F 1234# 4. Centralapparaten säger Ange funktion 5. Ange en funktion i kundmenyn genom att trycka siffran för önskad funktion följt av #. Kundens kod 1234 # vid uppstart 1 #, Aktuell information 2 #, Föregående larm 4 #, Gemensamma inställningar 5 #, Larmtelefonnummer 6 #, Larmkoder 9 #, Talkommunikation 45 #, Provlarm 46 #, Hisslarmsingångar samt N.O och N.C 47 #, Fördröjning av nödknappen 48 #, Alternativa funk. på Ut2. 49 #, Pause efter uppringning till Personsökare Installatörens kod # vid uppstart AKTUELL INFORMATION 1 # Om du vill lyssna på vad som händer just nu så trycker du in; F 1 # " Aktuell information " " Telefonlarm till " " Hisslarm nummer ( x )" "Hisslarm" sägs endast om larmet är aktivt, dvs knappen är intryckt. I annat fall sägs ingenting. FÖREGÅENDE LARM 2 # I centralapparaten lagras de fem senast inträffade larmen tillsammans med information om när det hände och vem som tog emot och kvitterade larmet. Om larmet är äldre än en vecka så presenteras hela datumet medan i annat fall sägs veckodagen. När centralapparaten sagt; "Ange funktion" F 2 #. "Föregående larm, Tisdag klockan 2 20 å 25 Hisslarm nummer ( x ) kvitterat av larmtelefonnummer klockan 1 14 å 4 Hisslarm nummer ( x ) kvitterat av larmtelefonnummer 1" Mellan varje meddelande är det en kort paus. Om du vill avbryta pausen trycker du bara # för att lyssna på nästa. När du ringer till hisslarmet kan du, förutsatt att du kan koden, kontrollera vad som händer just nu, vad som hänt tidigare och programmera om larmet. Från menyn, som kännetecknas av att centralenheten säger "Ange funktion", finns en rad funktioner att tillgå. 7

8 Användning GEMENSAMMA INSTÄLLNINGAR 4 # Det finns en rad inställningar i den centralapparat som du, vid uppstart eller vid andra tillfällen, har glädje av att kunna. Under denna rubrik finns en rad sådana. Tilldela centralenheten sitt eget telefonnummer, programmera antal ringsignaler innan den svarar, programmera datum och tid för att nämna några. "Ange funktion" F 4 #. "Eget telefonnummer är , ange nytt eget telefonnummer" Tryck in det telefonnummer som centralenheten är ansluten till och avsluta som vanligt med #. Detta är det telefonnummer som centralen säger när den ringer och larmar. Exempelvis; # "Eget telefonnummer " " Antal ringsignaler är 2, ange nytt antal" Svara med det antal ringsignaler som du vill skall gå fram innan centralenheten svarar. Om centralenheten är installerad på en delad linje vill någon förmodligen hinna svara först, om de är hemma, och då kan du programmera lite fler signaler, dvs st. Om du däremot har centralenheten på en egen linje kan du med fördel välja ett mindre antal, dvs Uppstartsvärdet är 2 ringsignaler. Exempelvis; F 6 # "Antal ringsignaler är 6" " Datum är klockan 16, 25 å 4, Ange nytt datum och tid" Svara med dagens datum och aktuell tid. Detta bör du göra två gånger per år nämligen vid sommar- respektive vintertidsskifte. Exempelvis; # "Nytt datum klockan 16, 10 å 7" " Kodnummer , ange nytt kodnummer" Programmera din egen personliga kod som du använder när du ringer till centralenheten eller för att programmera den. Koden är givetvis hemlig och skall så förbli, lämna bara ut den till ett fåtal personer och sådana som du kan lita på. Om du glömmer koden finns det inget sätt att ta reda på den utan centralenheten måste startas om av en auktoriserad installatör. Koden kan vara 2-6 siffror lång. Exempelvis; #.' "Nytt kodnummer 96514" Programmering av telefonnummer och tid för provlarm. F 45 # "Ingen programmering av larmtelefonnummer, ange telefonnummer" I hisslarmet kan ett provlarm skickas med jämna mellanrum till ett speciellt telefonnummer. Tryck in det telefonnummer som larmet skall ringa vid provlarm och avsluta med #. Exempelvis; # "Typ är 1, ange ny typ" Svara med; '0 #' om larmet skall överföras med talsyntes (uppstartsvärde) '1 #' om larmet skall skickas med Cetronic -protokollet. '2 #' om larmet skall skickas med P100 -protokollet. '3 #' om larmet skall skickas med CPC -protokollet. '4 #' om larmet skall skickas till Minicall. "Kod är , ange ny kod" Kod är den 8-siffriga kod du fått av SOSAB eller annan larmcentral. Notera att ingen kod behöver programmeras om provlarmet går med Cetronic s protokoll till Cetronics mottagare. I så fall svarar man bara med #. Exempelvis; # Ange tid Programmera tidpunkten för när provlarmet skall överföras enligt principen <Dagnr><Timme><Minut>. Varje dag 0 Onsdag 3 Lördag 6 Måndag 1 Torsdag 4 Söndag 7 Tisdag2 Fredag 5 Vardagar 8 Helgdagar 9 Varje tisdag klockan 0205 blir alltså #. 8

9 Användning Programmering av ingångar för hisslarm samt programmering av N.O eller N.C nödknappen i hisskorgen intryckt i minst 10 sekunder innan larmet startar. Tidsfördröjningen är gemensam för alla ingångar. F 46 #. Här kan du ändra ingångar för hisslarm (nödknappar). De kan vara kopplade till det undre eller det övre kretskortet. Om det övre kortet väljs går det ej att använda det undre och vice versa. Från uppstart är det ingångarna på det undre kretskortet som skall användas. Programmering sker enligt följande: 11 # Hisslarm 1 kopplas till In 1, undre kortet 12 # Hisslarm 1 kopplas till hiss 1, övre kortet 21 # Hisslarm 2 kopplas till In 2, undre kortet 22 # Hisslarm 2 kopplas till hiss 2, övre kortet 31 # Hisslarm 3 kopplas till In 3, undre kortet 32 # Hisslarm 3 kopplas till hiss 3, övre kortet 41 # Hisslarm 4 kopplas till In 4, undre kortet 42 # Hisslarm 4 kopplas till hiss 4, övre kortet "Ange nummer" Välj någon av ingångarna enligt ovanstående. Du vill ex.vis använda dig av hisslarmsingångarna på det övre kortet, Börja då med att trycka; 12 #, vilket ändrar hisslarm 1 till det övre kortet, hiss 1: "Hisslarm nummer 1, hög ingång, har nivå 0. Ange nytt värde". Här ändrar du samtidigt om nödknappsingången skall vara N.O respektive N.C. Vid uppstart är alla N.O. 0 betyder N.O., alltså normalt öppen medan 1 betyder N.C., alltså normalt sluten. Exempelvis; 1# Upprepa sedan proceduren för ingång 2, 3 och 4. Fördröjning av nödknappen. F 47 # Det kan ofta vara önskvärt att fördröja nödknappen, dvs kräva att knappen skall hållas intryckt en viss tid innan larmet går. Alternativa funktioner på Ut 2. F 48 #. Utgången märkt "Ut 2" kan ha andra funktioner som väljs med denna funktion. "Tid är 0, ange ny tid" Svar; 0 # fungerar utgången som styrning av nödbelysning, dvs utgången ger 12 VDC så snart matningsspänningen försvinner. 1 # är utgången aktiverad, dvs ger 12 VDC ända till larmet kvitterats exempelvis av larmcentral och kan alltså användas till en konternuerlig siren. 2 # utgången är aktiverad så länge nödknappen hålls intryckt # är utgången aktiverad lika många sekunder efter det att larmet gått och kan därför användas för en siren som skall tystna efter en viss tid. Paus efter sökning till personsökare. F 49 #. Om larmet går till en personsökare vill man givetvis ha möjlighet att ta sig till en telefon och ringa upp hisskorgen, kvittera larmet och tala med den eller de som befinner sig i hissen. Med denna funktion kan man ställa in hur lång tid man får på sig att motringa innan larmet sänds vidare till nästa telefonnummer. "Tid är 300, ange nytt värde" Svara med en tid i sekunder mellan 0 och 1800, dvs maximalt 30 minuter. Uppstartvärde är 300 s. "Tid är 10, ange nytt värde" Man kan fördröja ingångarna mellan 0 och 60 sekunder. Uppstartsvärdet är 10 sekunder dvs. man måste hålla 9

10 Användning LARMTELEFONNUMMER 5 # Hisslarmet kan ringa 6 olika telefonnummer vid larm. Dessa kan gå till vanliga telefoner, personsökare, biltelefoner och till och med utomlands. Den kan också ringa ut genom de flesta växlar. Om ingen svarar på det första numret ringer den nästa osv. tills någon svarar och kvitterar larmet. Knappa som vanligt in din kod följt av #; "Ange funktion" F 5 # "Larmtelefonnummer 1, xxx-xxx xx ange nytt larmtelefonnummer 1" Tryck in ett valfritt telefonnummer och avsluta med #. Exempelvis; # Istället för att ange nytt telefonnummer ange * * * # för att radera. "Typ är 2, ange ny typ" Svara med; '0 #' om larmet skall överföras med talsyntes uppstartsvärde '1 #' om larmet skall skickas med Cetronic-protokollet '2 #' om larmet skall skickas med P100 - protokollet. '3 #' om larmet skall skickas med CPC-protokollet. '4 #' om larmet skall skickas till Minicall. Fortsätt att programmera in dina larmtelefonnummer lika som ovan. Du kan programmera sex telefonnummer men inget hindrar dig att lägga in färre nummer om så önskas. Kom ihåg att du inte kan programmera samma telefonnummer på flera ställen i listan. Larmet säger då "Fel inmatning". Att ringa genom växel;se "systeminställning 48" Direktval Du kan givetvis nå vart och ett av telefonnumren direkt utan att gå igenom hela listan. Tryck 5 1 # för larmtelefonnummer # för larmtelefonnummer 2 osv. LARMKODER 6 #. Till varje larmtyp kan du koppla en larmkod. Det är normalt en 8-siffrig kod som du får av larmcentralen dit larmet skall skickas. "Ange typ" Här svarar du med den larmtyp som skall kopplas ihop med en viss kod. Normalt är det typ 7, hisslarm, som skall överföras men även andra typer som strömavbrottslarm eller olika typer av driftslarm kan vara aktuella. 1 B-larm 2 A-larm 3 Låg temperatur 4 Hög temperatur 5 C-larm 6 Låg nivå 7 Hisslarm 8 Hög nivå 9 Systemlarm "Ange nummer", Ange hissnumret ( 1-4 ) "Ange kod" Ange den åttasiffriga kod du fått av din larmcentral och avsluta med #. Systeminställningar. För att ta sig in i systeminställningar, och därmed kunna utföra en del mer kvalificerade programmeringar, måste man först ringa upp hisstelefonen, ange koden och därmed hamna i läget när hisstelefonen säger;"ange funktion" Tryck och avsluta med #. "Systeminställning, ange funktion" Systeminställning 35 #. Tryck 35#. Rösten säger: "Ange värde" Tryck in den siffra som motsvarar hisslarmets koppling i kedjan om flera hisstelefoner finns anslutna till samma telefonlinje. Möjliga inmatningar är 1 till 9. Se sid 11 Systeminställning 48 #. " Telefonfunktion är 0, ange nytt värde " Svara med; 0 för ingen växel (uppstartsvärde) 1 för växel med kopplingstonskontroll. 2-5 för växel där kopplingstonen byts mot en paus mellan 2 till 5 sekunder. " Nummer är 0, ange nytt värde " Här programmerar du den eller de siffror centralapparaten skall slå innan den kommer ut på linjen.normalt är detta en 0:a 10

11 Användning/Ta emot larm Systeminställning 24 #. Här kan du ändra kvitteringssätt vid mottagning av larm. Möjliga inmatningar är 0 till 9, 12, 17. Uppstartsvärde är 17. 0# - 9# Enknappskvittering med vald siffra # Kvittering med vilken siffra som helst 17# Kvittering sker genom inmatning av larmtelefonnummer Viktigt vid enknappskvittering Om du valt kvittering med en siffra skall du, vid kvittering, ej trycka in # efter siffran. Om # trycks in säger centralen "Avbrott" och kopplar ner linjen. Ta emot larm Att vara larmmottagare. CeCe 414 kan, som sagts tidigare, skicka larm till en rad olika telefonnummer. Om inte det första svarar så rings nästa upp osv. Detta pågår, med vissa intervaller, ända till någon svarar och kvitterar larmet. Larmen kan skickas till, och tas emot av, vanliga hemtelefoner, biltelefoner, personsökare, PC-datorer och de flesta larmcentraler. Ta emot larm. Det är enkelt att ta emot, kvittera och använda talväxlingsfunktionen i CeCe 414. När larmet ringer och du lyfter luren för att svara säger CeCe 414 exempelvis; "Larm från telefonnummer , Hisslarm nummer (x) klockan 22 å 51, kvittera larm". Ringa och tala med hissen. Du kan också ringa till hissen och prata med den som är i korgen. Du kan behöva ringa för att meddela att servicetekniker är på väg men har blivit några minuter försenad eller bara för att prata lugnande med den som sitter fast. Efter att du slagit numret till hisslarmet, och den svarat med sitt telefonnummer, knappar du in koden som vid uppstart är eller någon av larmkoderna samt avslutar med #. När hisslarmet som vanligt sagt "Ange funktion" trycker du; 9 # "Ange nummer" Tryck nu in hissnumret följt av #, ex. vis: 1 # och tala sedan som vanligt. Du kan även utnyttja snabbvalsfunktionen. Utgå från "Ange funktion" och tryck: F 9 1 # för hiss nr 1 F 9 2 # för hiss nr 2 F 9 3 # för hiss nr 3 F 9 4 # för hiss nr 4 Om du av något skäl vill styra talkommunikationen, ex. vis under pågående samtal,kan du trycka; F ˆ för att tala eller F för att lyssna. F för full talkommunikation igen. F # för att avsluta. Tryck in ditt eget telefonnummer, med eller utan riktnummer, och avsluta med #. CeCe 414 kommer då att säga; "Larm kvitterat". Du kan nu använda talväxlingsfunktionen i CeCe 414. Den fungerar som en vanlig högtalande telefon dvs. det är bara att tala och lyssna som vanligt. Om du vill kvittera med bara en siffra; se "systeminställning 24". 11

12 Loggern. Lagring av alla händelser. En mycket användbar funktion hos CeCe 414 är loggern. I den lagras alla händelser i kronologisk ordning för att installatören skall kunna analysera vad som egentligen hänt i en anläggning. Loggern innehåller de senast 80 händelserna. För att man inte skall behöva 'leta' igenom en så stor mängd information finns särskilda 'snabbval'. Loggern ligger under menyn. Med kommando 0 1 # erhåller du fullständig information om händelserna med tidangivelser med sekundnogrannhet och vilken ingång som orsakat händelsen. Exempel; Ring upp hisslarmet. Efter två ringsignaler svarar den med sitt telefonnummer; " " Tryck nu in koden som vid leverans är samt # ; "Ange funktion" Tryck in kommandot för loggern som är 02# F 0 2 # "Ange typ" Svara bara med #. "Hisslarm, klockan å 15, typ 1" "Hisslarm, klockan å 19, typ 4" "Ingen nätspänning, , klockan å 44" Här representerar "typ" ingång. De 80 senaste händelserna sparas i CeCe 414 s minne och presenteras. Om du vill skynda på mellan meddelandena trycker du bara #. Om du vill avbryta trycker du som vanligt * #. Flera hisstelefoner - en telelinje. Ibland vill man låta flera hisstelefoner dela på en och samma telefonlinje. CeCe 414 medger möjlighet att ansluta upp till 9 st CeCe 414 ( antal hisskorgar blir då 9 x 4 = 36 ) på samma telefonlinje och ändå kunna ringa och programmera eller analysera var och en av dessa. telefonlinjen med vår mellanpropp alternativt kopplas på samma sätt, dvs så att den hisstelefon som tar linjen bryter bort de telefoner som ligger efter i kedjan. Funktionen bygger på att varje hisstelefon tilldelas ett ordningsnummer samt att alla apparater är programmerade att svara efter samma antal ringsignaler. Ex. Installation av 3 hisstelefoner. Ingen av hisstelefonerna är tidigare programmerade. Anslut hisstelefonerna enligt Televerkets standard alltså med fyrtrådskoppling. Observera här att var och en av de tre hisstelefonerna administrerar 4 st hisskorgar. Programmering av hisstelefon nummer 1. Ring upp hisstelefonen. Alla kommer att svara efter 2 ringsignaler men hisstelefon 1 bryter bort övriga. Slå kodnummer och utför grundläggande programmering. Nu kommer hisstelefonen automatiskt att ändra antal ringsignaler från 2 till 3. Gå in i systeminställningar och programmera systeminställning 35 till värde 1. Det avgör nämligen vilken plats hisstelefonen har i inkopplingskedjan. Koppla sedan ned förbindelsen. Programmering av efterföljande apparater. Gör en ny uppringning. Nu kommer nästa apparat att svara på 2 ringsignaler. Gör om hela proceduren enligt ovan. Viktigt om ringsignaler. Vid den första programmeringen ändras automatiskt antal ringsignaler från 2 till 3. Om man vill att den färdiga installationen skall svara vid fler ringsignaler måste det ändras vid första programmeringstillfället. Om någon av ovan beskrivna metoder är olämplig kan man givetvis koppla in varje hisslarm för sig mot telelinjen eller mot vår programmeringsenhet. Uppringning mot den färdiga installationen. Vid uppringning av en färdig installerad och programmerad installtion med flera hisstelefoner händer följande; - Den hisstelefon som är programmerad som nummer 1 i kedjan svarar först och ger exempelvis följande meddelande " Hiss nummer 1". Därefter följer en paus för att kunna mata in lämplig kod. Om man inte vill komma i kontakt med hiss nummer 1 väntar man bara till den lägger på luren, varefter nummer två svarar; - " , Hiss nummer 2". Om man inte slår koden utan väntar till den lägger på så svarar nummer tre osv. Funktionen förutsätter att hisstelefonerna ansluts till 12

13 Tekniska data Storlek: 300 x 210 x 50 Vikt: ca 2,9 kg inkl. batteri Strömförbrukning: normalt ca 20 ma. Larm ca 50 ma Spänning: Batteri: 17 V AC. Nättransformator Tufvasson Typ PVS40 Blyackumulator 12 VDC, 2.0 Ah Kundtjänst En av de bästa, och mest uppskattade, möjligheterna med Cetronics centralenheter är att man kan ringa till dem. Man kan programmera om telefonnummer eller någon annan funktion på distans, eller ringa och kontrollera händelser eller programmeringar. Denna funktion kan även vara till stor nytta vid felsökning, (se" Logger", sid.10). Om du vill rapportera något problem eller önskar tekniskt kundstöd så vänder du dig till din försäljare/installatör. Notera apparattyp och programversion på din centralenhet så underlättar detta vid felavhjälpning. Säkring: Miniatyrsäkring TR5 500 ma, Trög. ELFA Glasrörssäkring 5x20 mm. 1,6 A, trög ELFA art.nr: Tekniskt kundstöd från Cetronic finns tillgänglig endast för de som köpt produkten direkt från Cetronic. Utgångar: Ut 1 5 VDC max. 5 ma för indikering eller eluttag för fjärrstyrning. Ut 2 12 VDC max ma för siren. 12V 12 VDC, 300 ma för detektormatning. Ingångar: fyra potentialfria ingångar valbart n.o. eller n.c. Fritt programmerbara vad avser larmtyp. Ingångarna är vid uppstart programmerade som In1 Uppstartsvärde: Hisslarm 1 In2 Uppstartsvärde: Hisslarm 2 In3 Uppstartsvärde: Hisslarm 3 In4 Uppstartsvärde: Hisslarm 4 Teleanslutning: Miljö: Centralenheten skall anslutas till en analog telefonlinje. I modularjacket på kretskortet är de två högra framifrån sett inkommande och de två vänstra utgående telefonlinje ºC, icke-kondenseran 13

CECE 410. Installatörsmanual. Cetronic 990828 ver 3.72 / 410inst

CECE 410. Installatörsmanual. Cetronic 990828 ver 3.72 / 410inst CECE 410 Installatörsmanual 1 Innehåll Installationen Innehållsförteckning... 2 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3 3.1 Centralapparaten... 4 3.2 Ingångar... 4 3.3 Utgångar... 4 3.4 Montering och anslutning...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

Safeline 1000 Montering och Programmerings manual. April 2005

Safeline 1000 Montering och Programmerings manual. April 2005 Safeline 1000 Montering och Programmerings manual April 2005 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline 1000 behöver ingen separat

Läs mer

Manual Likriktare SM3000

Manual Likriktare SM3000 Manual Likriktare SM3000 Postadress/Postal address Swansons Telemekanik AB Hålstensvägen 4 SE-446 37 Älvängen Telefon nr/telephone no +46(0)303-746 320 Hemsida/Webb www.swtm.se Telefax nr/telefax no +46(0)303-748

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning Tekniska fakta Terminaladapter för anslutning av analog teleutrustning (två linjer) till en nätterminal för EURO-ISDN-abonnemang. Möjlighet till nummerstyrning till de analoga linjerna. Stöder följande

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 Light

Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 Light Ver 1.2 Sv Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 Light www.hisselektronik.se Sid. 1 Safeline 2000-Light Montering: Telefonen är tvådelad med en Huvudenhet och en Talväxlingsdel. Huvudenheten

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

Compact. Användarmanual. Cetronic 970930 / rev1.61 / 7.63 \Comphand

Compact. Användarmanual. Cetronic 970930 / rev1.61 / 7.63 \Comphand Compact Användarmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Ver 1.4 Jan. 05 Sv. Montering och Programmering. Safeline MX. Sid. - 1 -

Ver 1.4 Jan. 05 Sv. Montering och Programmering. Safeline MX. Sid. - 1 - Ver 1.4 Jan. 05 Sv. Safeline MX Montering och Programmering Safeline MX MX Sid. - 1 - Innehållsförteckning Funktioner 3 Montering..4 Allmänt om programmering...4 Programmering med tangentbordet...5 Programmering

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

Kallelse- och signalsystem

Kallelse- och signalsystem P P P P med signalknapp med dragkontakt Sladdtryckknapp med telepropp E 0 0 E 0 E 0 E 0 0 Anropsapparater: Spänningsmatas från ens systemspänningsutgång. Matningsspänning: Max DC. V AC/DC Optiskindikering:

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-21L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt anropsnummer (eller direktknappen med ditt namn på). Därefter ringer Din

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-99L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt 2-siffriga anropsnummer alt. endast ditt telefonnummer (eller direktknappen

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso.

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsprovning... 3 Kontroll av enhet... 4 Installation... 5 Handhavande... 6

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR 850/900/1800/1900 MHz GSMS-SW22 Manual FJÄR R ST Y R T G SM -RELÄ ME D B R E T T A N V Ä N D INGSOM R Å D E Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

NEO Speech. Trygghetstelefon. Användarmanual (SE)

NEO Speech. Trygghetstelefon. Användarmanual (SE) Speech Trygghetstelefon Användarmanual (SE) Innehåll 1. Introduktion... 3 1.1. Om den här manualen... 3 2. TalFunktionen... 3 2.1. Inställningar... 3 2.2 Kommandon... 3 2.3 Larmgrupper... 3 2.4 Förinspelade

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP BRUKSANVISNING V3 Logger II Plus Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP 1 Innehåll Inkoppling sidan 4 Väggmontering sidan 4 Batteribyte sidan 5 Översikt sidan 6-7 Inställning av tid och datum sidan 8-9 Inställning

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

Bruksanvisning REV D SE

Bruksanvisning REV D SE Bruksanvisning 2 REV D SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Artiklar som medföljer:... 6 3. Tillbehör... 6 4. Inkoppling EPIsafe 2-larmet... 7 5. Montering av Basmodul... 8 6. Användning av EPIsafe

Läs mer

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU 2 INNEHÅLL 1. FÖRE INSTALLATIONEN... 2 2. INSTALLATION AV STYRENHET UKU... 3 SYRPANEL - UKU... 4 KONTAKTORLÅDA... 4 TEMPERATURGIVARE

Läs mer

ESIM251. Inkopplingsanvisning

ESIM251. Inkopplingsanvisning Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM251, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar

Läs mer

Classicdoor s66 motormontage

Classicdoor s66 motormontage Classicdoor s66 motormontage Figur 1. Översiktsbild på motorupphängning Montera ihop skenorna och montera motorn på skenan Enligt bild Figur 3. Montage av väggfäste sker i närheten av fjäderstången och

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning SVM F4 Integrationsverk Installationsanvisning Inkopplingsanvisning F4 För fullständig inkopplingsanvisning, se manual för F4. Leverans Integreringsverket levereras i transportläge. Detta innebär att endast

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start TH50/TH90S/ST Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal SNABBGUIDE Ändra behörighetskod: Kod 8 # 9 Ny kod # Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal Tillåta riktnummer: Kod 8 # 2 Riktnr # Tillåta riktnummer, men med tidsbegränsning: 8 Kod # 2 Riktnr

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start Thermo Top Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Plus

BRUKSANVISNING. PreView Plus BRUKSANVISNING PreView Plus Översikt 2 Översikt 1. Lurvolym Volymkontroll för luren. Påverkar ej mikrofonen (hur starkt andra parten hör dig). Endast styrkan på mottagningsljudet påverkas (hur starkt du

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Telefonuppringare TD-110

Telefonuppringare TD-110 Manual ISAB International Security AB säljer telefonuppringare TD-110 och TD-101. Denna beskrivning beskriver funktionen hos TD-110 och TD-110W med överfallslarm. Kortfatta beskrivning har en ingång och

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Operatörsmanual JPI Driftpanel

Operatörsmanual JPI Driftpanel Operatörsmanual JPI Driftpanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(10) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPI Driftpanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8199-C B g 6 0 0 Bruksanvisning www.defa.com S INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så använder du ditt BG600 2 Slå på larmet (aktivering) 2 Tillfällig urkoppling av sensorer

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. Hisstelefon

INSTALLATIONSMANUAL. Hisstelefon INSTALLATIONSMANUAL Hisstelefon 1 Allmänna anvisningar. Torps t620 hisslarm kommunicerar med omvärlden med hjälp av GSM 900/1800 systemet. Detta innebär att antennen vid sändning utstrålar radiovågor med

Läs mer

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com T A 3 0 / T A 3 5 Bruksanvisning S www.defa.com Gratulerar till ditt nya DEFA Transportlarm! Med över 40 års erfarenhet med utveckling av bilelektriska produkter, är du med ditt DEFA AutoSecurity transport

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING 1189 INSTALLATIONSANVISNING LÅSA Revision 1 2 INSTALLATION ALLMÄNT Kombinerad läsare och lås. Används tillsammans med någon av våra centralenheter för att få ett komplett låsöppnings- och/eller larmförbikopplingssystem.

Läs mer

Brandvarningsanläggningar. för. lantbruket

Brandvarningsanläggningar. för. lantbruket Brandvarningsanläggningar för lantbruket Installationsmanual för IRS-3 ver. 2.3, August 2007 SIDA 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Kontakter.7 Kopplingar på IRS-3 8 Batteri..10 Montering av IRS-3.11

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Larmsändare RS120 MANUAL. SLK Larmsystem Skälbyvägen 87 175 67 JÄRFÄLLA Tel: 08-38 29 55 Fax: 08-38 84 45 info@slksys.com www.slksys.

Larmsändare RS120 MANUAL. SLK Larmsystem Skälbyvägen 87 175 67 JÄRFÄLLA Tel: 08-38 29 55 Fax: 08-38 84 45 info@slksys.com www.slksys. Larmsändare RS120 MANUAL SLK Larmsystem Skälbyvägen 87 175 67 JÄRFÄLLA Tel: 08-38 29 55 Fax: 08-38 84 45 info@slksys.com www.slksys.com RS120 Sidan 1 av 49 Rev 2002-01-02-K Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T 8 Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T Handhavandeinstruktion Deponeringsboxen har ett elektroniskt kodlås med tidsfördröjning. Låset drivs av ett 9 volts batteri. Låset har två programmerbara

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255.

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. BESKRIVNING. MAX-5 är en mångkunnig och prisvärd central som med hjälp av en DIP-omkopplare enkelt programeras för olika funktioner. MAX-5 har

Läs mer

MEDICINSK TEKNIK. Injectomat MC Agilia Snabbguide

MEDICINSK TEKNIK. Injectomat MC Agilia Snabbguide MEDICINSK TEKNIK Injectomat MC Agilia Snabbguide 1 Beskrivning 1 2 3 4 5 6 7 10 11 9 8 1- Låsklaff för spruta 2- Spår för sprutvingar 3- Drivblock 4- Drivblocksskydd 5- Handtag 6- Monteringsskruv 7- Infraröd

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer