Installationsinstruktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsinstruktioner"

Transkript

1 Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM, T60RX-08BSL, T60RX-08BSM, T60RX-08CSL, T60RX-08CSM,T60RX-08DSL, T60RX-08DSM, T20TX-01NKL, T20TX-01NKM, T20TX-02NKL, T20TX-02NKM, T20TX-03NKL, T20TX- 03NKM, T60-T8-53, T60-T8-52, T60-T8-51, T60-T8-50, T60TX-01STL, T60TX-02STL, T60TX-03STL, T60TX-04STL, T60TX-06STL, T60TX-08STL, T60TX-01STM, T60TX- 02STM, T60TX-03STM, T60TX-04STM, T60TX-06STM, T60TX-08STM, T60TX-15DML, T20TX-15DMM, T60TX-15SML, T20TX-15SMM SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) IM-T20_T60-RX001-B01-SE

2 INNEHÅLL Kapitel 1:KUNDINFORMATION 2 Kapitel 2:PRODUKTSIDOR - MOTTAGARE 4 Antennens placering 4 T20RX-02AKL/T20RX-02AKM - Mottagare 5 T20RX-02AKL/T20RX-02AKM - Registrera sändarkod 6 Mottagarens reläfunktioner 6 Funktionbeskrivning 6 Registrera sändarens ID-kod 7 Avbryt registrering 7 Radera alla registrerade sändare 7 T20/T60RX-03ADL / T20RX-03ADM- Mottagare 8 T20/T60RX-03ADL / T20RX-03ADM - Registrera sändaren i mottagaren 9 T60RX-04*SL / T60RX-04*SM - Mottagare 10 T60RX-08*SL/T60RX-08*SM - Mottagare 11 Programmering av standard-/robustmottagaren 12 Registrera sändarkod 13 Programmera togglande/momentan funktion 14 Programmera förreglande funktion 14 Kapitel 3:PRODUKTSIDOR - SÄNDARE 15 T20TX-0XNKL/ T20TX-0XNKM - Sändare 15 Tekniska data 15 Radiosändning 15 Byt batterier 15 T60-T8-5X Sändare 16 Tekniska data 16 T60TX-0XSTL/T60TX-0XSTM Sändare 17 Tekniska data 17 Radiosändning 17 T60TX-15DML/T60TX-15SML T20TX-15DMM/T20TX-15SMM Sändare 18 Tekniska data 18 Snabbval av funktion (T60TX-15DML): 18 Systemomkopplare (A1): 18 Kapitel 4:BILAGA 19 Kapitel 5:BATTERIGUIDE 20 Batterirestriktioner och varningar 20 Garanti, service, reparationer & underhåll

3 Kapitel 1:KUNDINFORMATION KAPITEL 1:KUNDINFORMATION GRATULERAR TILL DITT VAL AV PRODUKT LÄS ALLA INSTRUKTIONER OCH VARNINGAR NOGGRANT INNAN DU MONTERAR, INSTALLERAR OCH KONFIGURERAR PRODUKTEN. Dessa instruktioner är utgivna av Tele Radio AB utan garanti. Instruktionerna kan komma att tas bort eller uppdateras av Tele Radio AB när som helst och utan vidare förvarning. Rättelser och tillägg kan komma att läggas till den senaste versionen av instruktionen. Produkter från Tele Radio AB täcks av en garanti vad gäller material-, konstruktions- och tillverkningsfel. Under garantiperioden kan Tele Radio AB ersätta felaktiga produkter eller delar med nya. Garantiarbete måste utföras av Tele Radio AB eller dess auktoriserade servicecenter. Kontakta din återförsäljare om du behöver support eller service. Tele Radio AB Datavägen ASKIM SVERIGE Tel: Fax:

4 Kapitel 1:KUNDINFORMATION VARNINGAR & RESTRIKTIONER VIKTIGT! Radiostyrningar från Tele Radio AB byggs ofta in i större applikationer. Vi rekommenderar att systemet förses med ett trådbundet nödstopp där det är lämpligt. INSTALLERA, ANSLUTA OCH MONTERA Tillåt endast licensierad eller på annat sätt kvalificerad personal att installera produkten. Stäng av strömförsörjningen till mottagaren innan du ansluter utrustningen. Kontrollera att du har anslutit ström till rätt anslutningsplint. Använd oskadade kablar. Inga kablar ska hänga löst. Undvik att installera i områden som påverkas av starka vibrationer. Placera mottagaren så väl skyddad från vind, fukt och vatten som möjligt. Kabelförskruvning och ventiler måste riktas nedåt för att hindra vatten från att läcka in. ANVÄNDAREN Se till att användaren följer instruktionerna. Se till att användaren har uppnått den ålder som krävs i ditt land för att använda utrustningen. Se till att användaren inte är påverkad av alkohol, andra droger eller mediciner. Låt endast kvalificerad personal ha tillgång till sändaren och styra utrustningen. Se till att användaren inte lämnar sändaren utan tillsyn. Se till att användaren alltid stänger av sändaren korrekt när den inte används. Se till att användaren alltid har god överblick över arbetsområdet. UNDERHÅLL När felmeddelanden visas är det mycket viktigt att ta reda på vad som orsakat dem. Kontakta alltid din återförsäljare för service och underhållsarbete på produkten. Undvik att lära in sändare i mottagare där de inte används. Spara instruktionerna för framtida bruk. Ladda alltid ner instruktioner från vår webbplats för att få med de senaste uppdateringarna

5 Kapitel 2:PRODUKTSIDOR - MOTTAGARE KAPITEL 2:PRODUKTSIDOR - MOTTAGARE ANTENNENS PLACERING OBS! För bästa effekt: placera antennen fritt från andra metallföremål, t.ex. bärbjälkar, högspänningskablar eller andra antenner. Om mottagaren är placerad på en vägg, skall antennen vinklas ut från väggen. Dipol-antennen med tre meters koaxialkabel placeras lodrätt. 5/8 antennen med tre meters koaxialkabel kan placeras fritt och högt över marken

6 Kapitel 2:PRODUKTSIDOR - MOTTAGARE VARNING! Mottagaren får inte öppnas av personal utan erforderliga kunskaper. Säkerställ att elektriciteten är avstängd innan mottagaren öppnas. T20RX-02AKL/T20RX-02AKM - MOTTAGARE OBS! För anslutning av spänning, se bilaga. 1. Gul LED Lysdioden lyser när mottagaren har rätt spänningsmatning. 2. Grön LED Lysdioden lyser när mottagaren tar emot radiosignal. 3. BNC BNC kontakt för antenn. 4. Tryckknapp Programmering av reläfunktion och mottagare. 5. Röd LED Lysdioden indikerar under programmering. 6. AC/DC anslutningsterminal Plint för inmatningsspänning. 7. Bussning Koppling för kabel. 8. Relä anslutningsterminal Plint för anslutning av reläer. 9. Relä Två separata reläer. Maximal belastning över relä är 8 A för resistiva laster. Matningsspänning 12-24V AC/DC Strömförbrukning ma Frekvens L=433MHz, M=869MHz Storlek 54x96x37 mm IP-klass 65 Drifttemperatur -30 C - 70 C, luftfuktighet 10-90% Sändarens kompatibilitet T20-5 -

7 Kapitel 2:PRODUKTSIDOR - MOTTAGARE T20RX-02AKL/T20RX-02AKM - REGISTRERA SÄNDARKOD Upp till 15 olika sändare kan registreras i mottagarens relä 1 och 15 i relä 2. Varje sändare har en unik ID-kod. Mottagarens reläfunktioner De två reläerna har tre olika funktioner som kan registreras i sändaren. 1. Knapp 1 aktiverar relä 1, knapp 2 aktiverar relä Alla knappar på sändaren kan aktivera relä Alla knappar på sändaren kan aktivera relä 2. Funktionbeskrivning A Funktion Sändarknappen aktiverar relä 1, knapp 2 aktiverar relä 2 B Alla knappar på sändaren kan aktivera relä 1 Röd LED Lyser oavbrutet 0.3-2s Blinkar långsamt Tryck på knappen i mottagaren i * Knapp på sändaren Knapp 1 eller knapp 2 2-4s Välj knapp C Alla knappar på sändaren kan aktivera relä 2 Blinkar snabbt 4-6s Välj knapp D Avbryt registrering Lyser oavbrutet 6-8s - E Radera alla registrerade sändare mer än 8 sekunder *Under tiden som knappen på mottagaren är nedtryckt, indikerar den röda lysdioden (lyser/blinkar) funktionsläge av de olika programmeringsstegen

8 Kapitel 2:PRODUKTSIDOR - MOTTAGARE REGISTRERA SÄNDARENS ID-KOD 1. Ta bort locket (4 skruvar). 2. Tryck och håll ned registreringsknappen på mottagaren. Den röda lysdioden ändras. 3. Släpp knappen när den röda lysdioden lyser/blinkar för den önskade funktionen (se tabellen). 4. Tryck på den valda sändarknappen. Den röda lysdioden blinkar 3 gånger. Sändarkoden har registrerats i mottagaren. 5. Kontrollera programmeringen med att trycka på sändarknapparna för att se om de valda reläerna aktiveras. Den gröna lysdioden lyser upp när mottagaren tar emot radiosignal. Om fler än en sändare har registrerats, den röda lysdioden blinkar oavbrutet (dubbelblinkar). Avbryt registrering För att avbryta registrering av sändaren tryck på registreringsknappen på mottagaren i 6-8 sekunder (funktion D i tabellen). Radera alla registrerade sändare För att radera alla registrerade sändarkoder tryck på registreringsknappen på mottagaren i mer än 8 sekunder (funktion E i tabellen)

9 Kapitel 2:PRODUKTSIDOR - MOTTAGARE VARNING! Mottagaren får inte öppnas av personal utan erforderliga kunskaper. Säkerställ att elektriciteten är avstängd innan mottagaren öppnas. T20/T60RX-03ADL / T20RX-03ADM- MOTTAGARE OBS! För anslutning av spänning, se bilaga. 1. Gul LED Lysdioden lyser upp när mottagaren har rätt spänningsmatning. 2.Röd LED Lysdioden visar programmeringsläge. 3. Grön LED Lysdioden lyser när mottagaren tar emot radiosignal. 4. Knapp Registrerings- och raderingsknapp. 5. BNC BNC kontakt för antenn. 6. Anslutningsterminal Plint för inmatningsspänning. 7. Anslutningsterminal Plint för anslutning av reläer. 8. Relä Tre separata reläer. Maximal belastning över relä är 8 A för resistiva laster. Matningsspänning 12-24V AC/DC Strömförbrukning ma Frekvens L=433MHz, M=869MHz Storlek 85 x 62 x 30 mm IP-klass 20 Drifttemperatur -30 C to +70 C, luftfuktighet < 90% Sändarens kompatibilitet T20, T60, 460 OBS! Vid samtidiga reläfunktioner gäller följande prioritering: Relä 1+2: Relä 2 har högre prioritet Relä 1+2+3: Relä 2 har högre prioritet Relä 2+3: Relä 2 har högre prioritet Relä 1+3: Ingen funktion - 8 -

10 Kapitel 2:PRODUKTSIDOR - MOTTAGARE T20/T60RX-03ADL / T20RX-03ADM - REGISTRERA SÄNDAREN I MOTTAGAREN OBS! T20-sändare kräver en fast individuell kod sändare kan registreras i mottagaren. T20: fast individuell kod / T60: justerbar kod 1. Tryck på registreringsknappen i sekunder. 2. Släpp knappen. Den röda lysdioden lyser när mottagaren är i programmeringsläge. 3. Tryck på Function-knappen. Den röda lysdioden blinkar snabbt 3 gånger. 4. Koden har sparats. Den röda lysdioden blinkar en gång varannan sekund. T20: inte möjligt / T60: fast individuell kod 1. Tryck på registreringsknappen i sekunder. 2. Släpp knappen inom 1 sekund. 3. Tryck igen på knappen (i mer än 1 sekund). Den röda lysdioden slocknar och tänds igen. 4. Tryck på Function-knappen. Den röda lysdioden blinkar snabbt 3 gånger. 5. Den fasta individuella koden för T60 har registrerats. Den röda lysdioden blinkar 2 gånger varannan sekund. Bekräfta programmering: Kontrollera programmeringen med att testa sändarens funktionsknappar. Den gröna lysdioden (1) lyser upp när mottagaren tar emot radiosignal och den röda lysdioden lyser när relä aktiveras. Radera alla koder Tryck på registreringsknappen (4) i minst 4 sekunder. De röda lysdioderna (3) lyser upp när du trycker på knappen och slocknar när koder har raderats. OBS! Alla koder är raderade

11 Kapitel 2:PRODUKTSIDOR - MOTTAGARE VARNING! Mottagaren får inte öppnas av personal utan erforderliga kunskaper. Säkerställ att elektriciteten är avstängd innan mottagaren öppnas. T60RX-04*SL / T60RX-04*SM - MOTTAGARE OBS! För anslutning av spänning, se bilaga. 1. Gul LED Lyser när mottagaren har rätt spänningsmatning. 2. Grön LED Lyser när mottagaren tar emot radiosignal. 3. Function-knapp 4. Select-knapp 5. Röd LED Varje relä har en lysdiod som lyser upp när relä är aktiverad. 6. Röd LED Lyser: registrering av kod möjlig, blinkar: justerbar kod registrerad (1-10), blinkar 2 gånger: en eller flera fasta individuella koder har registrerats. 7. Gul LED Blinkar när ett av reläerna har togglande funktion. 8. Grön LED Blinkar när ett par av reläer är förreglade. 9. Plint för inmatningsspänning. 10. BNC kontakt för antenn Matningsspänning *A=12-24V AC/DC, B=230V AC, C=48V AC, D=115V AC Frekvens L=433MHz, M=869MHz, LI=433MHz Intern antenn Storlek 132 x 133 x 45 mm IP-klass 65 Sändarens kompatibilitet T20, T60,

12 Kapitel 2:PRODUKTSIDOR - MOTTAGARE VARNING! Mottagaren får inte öppnas av personal utan erforderliga kunskaper. Säkerställ att elektriciteten är avstängd innan mottagaren öppnas. T60RX-08*SL/T60RX-08*SM - MOTTAGARE OBS! För anslutning av spänning, se bilaga. 1. Gul LED Lyser när mottagare har rätt spänningsmatning. 2. Grön LED Lyser när mottagaren tar emot radiosignal. 3. Function-knapp 4. Select-knapp 5. Röd LED Varje relä har en lysdiod som lyser upp när relä är aktiverad. 6. Röd LED Lyser: registrering av kod möjlig, blinkar: justerbar kod registrerad (1-10), blinkar 2 gånger: en eller flera fasta individuella koder har registrerats. 7. Gul LED Blinkar när ett av reläerna har togglande funktion. 8. Grön LED Blinkar när ett par av reläer är förreglade. 9. Plint för inmatningsspänning. 10. BNC kontakt för antenn Matningsspänning *A=12-24V AC/DC, B=230V AC, C=48V AC, D=115V AC Frekvens L=433MHz, M=869MHz, LI=433MHz Intern antenn Storlek 132 x 133 x 45 mm IP-klass 65 Sändarens kompatibilitet T20, T60,

13 Kapitel 2:PRODUKTSIDOR - MOTTAGARE PROGRAMMERING AV STANDARD-/ROBUSTMOTTAGAREN Mottagarens Funktion-knapp och Select-knapp används för programmering av mottagaren. Funktionknappen används för att stega mellan olika programalternativ. Select-knappen används för att bekräfta val av programalternativ. I första läget är det möjligt att stega mellan följande programalternativ med Funktion-knappen. RÖD LED (nr 6) - Registrering av sändarkoden. GUL LED (nr 7) - Programmering av togglande/momentan funktion. GRÖN LED (nr 8) - Programmering av förreglingsfunktion. När du har valt ett programalternativ med Select-knappen, använd Function-knappen för att stega dig till relä(er) du vill programmera. De röda lysdioderna ovanför reläerna indikerar vilka reläer som är valda (se motsvarande programmeringssekvens). VIKTIGT! Sändare och mottagare kan programmeras samman med justerbar kod eller med fast individuell kod. Där är mycket viktigt att en egen unik kod ställs in på sändarens DIP-switch när man väljer att programmera med justerbar kod. Att inte ändra på omkopplaren kan medföra störningar från andra sändare som använder samma kod

14 Kapitel 2:PRODUKTSIDOR - MOTTAGARE REGISTRERA SÄNDARKOD Fast individuell kod 1. Välj med Function-knappen programalternativ "Registrera sändarkod" (röd LED). 2. Bekräfta med att trycka på Select-knappen. De röda lysdioderna ovanför reläerna lyser upp. 3. Stega med Function-knappen till relä(er) som ska programmeras. Det valda reläet kommer att styras med knappen på sändaren som användes under programmering. När reläerna är valda, knapp 1 aktiverar relä 1, knapp 2 aktiverar relä 2, o.s.v. 4. Bekräfta med att: - trycka på Select-knappen i sekunder. - trycka på Select-knappen inom 1 sekund i minst 1 sekund. 5. Programmera sändarkoden med att trycka ned knappen på sändaren tills röd LED 6 blinkar 3 gånger. Den röda lysdioden (LED 6) blinkar 2 gånger för att indikera att en fast individuell sändarkod har sparats. Justerbar kod Se till att den nödvändiga justerbara koden är inställd på sändarens kodomkopplare. 1. Välj med Function-knappen programalternativ "Registrera sändarkod" (röd LED). 2. Bekräfta med att trycka på Select-knappen. De röda lydioderna lyser upp. 3. Stega med Function-knappen till relä(er) som ska programmeras. Det valda reläet kommer att styras med knappen på sändaren som användes under programmering. - När alla reläer är valda, kommer systemet att fungera normalt. T. ex. knapp 1 kontrollerar relä 1, knapp 2 kontrollerar relä 2, o.s.v. 4. Bekräfta med att trycka en gång på Select-knappen. 5. Programmera sändarkoden med att trycka på motsvarande knappen på sändaren tills den röda lysdioden (LED 6) blinkar 3 gånger. När den justerbara sändarkoden har registrerats, blinkar den röda lysdioden (LED 6). Radera koder 1. Välj programalternativ "Registrera sändarkod" (röd LED). 2. Bekräfta med att trycka på Select-knappen. De röda lysdioderna lyser upp. 3. Stega med Function-knappen till relä(er) som ska raderas. 4. Tryck och håll ned Select-knappen tills lysdioder ovanför reläerna slocknar (i minst 4 sekunder)

15 Kapitel 2:PRODUKTSIDOR - MOTTAGARE PROGRAMMERA TOGGLANDE/MOMENTAN FUNKTION Reläerna har momentan funktion som standard. 1. Välj med Function-knappen "togglande/momentan relä funktion" (gul LED). 2. Bekräfta med att trycka på Select-knappen. Den röda lysdioden ovanför reläet (LED 1), lyser upp. 3. Ändra reläfunktion med Select-knappen. Den gula lysdioden lyser upp när relä har togglande funktion. Relä har momentan funktion om den gula lysdioden inte lyser. 4. Stega mellan reläer med Function-knappen. Välj togglande eller momentan reläfunktion med Select-knappen. När alla reläer har ställts in är programmeringen klar. Den gula lysdioden (LED 7) blinkar om fler än ett relä har togglande funktion. PROGRAMMERA FÖRREGLANDE FUNKTION Du kan välja att förregla följande reläer: relä 1-2 relä 3-4 relä 5-6 (på Robustmottagaren) relä 7-8 (på Robustmottagaren) 1. Välj förreglande funktion (grön LED) med Function-knappen. 2. Bekräfta med att trycka på Select-knappen. De röda lysdioderna lyser upp. 3. Använd Select-knappen för att förregla reläer. Den gröna lysdioden lyser när reläer är förreglade. 4. Stega med Function-knappen mellan de olika relä-paren. Välj med Select-knappen. När alla reläpar har ställts in är programmeringen klar. Den gröna lysdioden (LED 8) blinkar när förregling är aktiverad. Med att programmera en kod på sändarknapparna och motsvarande reläer är det möjligt att förregla andra funktioner (se registrera sändarkod). T.ex. om knapp 1 och 3 är programmerade till relä 1 och 2, funktion 1 och 3 kan förreglas

16 Kapitel 3:PRODUKTSIDOR - SÄNDARE KAPITEL 3:PRODUKTSIDOR - SÄNDARE T20TX-0XNKL/ T20TX-0XNKM - SÄNDARE T20TX-01NKL T20TX-01NKM T20TX-02NKL T20TX-02NKM T20TX-03NKL T20TX-03NKM 1. Lysdiod 2. Tryckknapp TEKNISKA DATA FREKVENS IP-klass 65 Storlek Drifttemperatur L= MHz, M=869MHz 71 x 38 x 12 mm -20 C to +55 C Luftfuktighet 10-90% RADIOSÄNDNING Radiosändning sker under den tid som varje funktionsknapp trycks ned och avbryts när knappen släpps. Den röda lysdioden blinkar när knappen är tryckt. BYT BATTERIER BATTERITYP: 3v, cr

17 Kapitel 3:PRODUKTSIDOR - SÄNDARE T60-T8-5X SÄNDARE T60-T8-53 T60-T8-52 T60-T8-51 T60-T Lysdiod 2. Tryckknappar On/Off-brytare Sändaren har en on/off-brytare på baksidan. On/off-brytaren har 2 lägen: 1 = på 0 = av On/off-brytaren bryter strömmen från batteriet och används enbart för att bryta batterispänning under transport. TEKNISKA DATA Frekvens On/Off-brytare MHz Storlek 52 x 83 x 17 mm / 2.0 x 3.3 x 12" IP-klass 67 Klimatförhållanden - 20 C to + 55 C Luftfuktighet 10-90% Ja BATTERITYP: 2 x 1.5V AAA alkaliska BYT BATTERIER 1. Ta bort bakstycket (3 skruvar). 2. Ta ur batterierna. 3. Sätt i nya batterier. 4. Sätt tillbaka bakstycket (3 skruvar). VARNING! Ladda inte! Att försöka ladda batterierna kan orsaka explosion eller läckage av farliga vätskor som fräter utrustningen

18 Kapitel 3:PRODUKTSIDOR - SÄNDARE T60TX-0XSTL/T60TX-0XSTM SÄNDARE T60TX-01STL T60TX-02STL T60TX-03STL T60TX-04STL T60TX-06STL T60TX-08STL TEKNISKA DATA Frekvens Storlek IP-klass 65 Drifttemperatur L=433MHz, M=869MHz 65x112x35 mm -20 C to +55 C Luftfuktighet 10-90% RADIOSÄNDNING Radiosändning sker under den tid som varje funktionsknapp trycks ned och avbryts när knappen släpps. Den röda lysdioden blinkar när knappen är tryckt

19 Kapitel 3:PRODUKTSIDOR - SÄNDARE T60TX-15DML/T60TX-15SML T20TX-15DMM/T20TX-15SMM SÄNDARE T60TX-15DML T20TX-15DMM T60TX-15SML T20TX-15SMM 1. Funktionsknappar 1. Kodomkopplare (B) 2. Port nr knappar 2. Systemkopplare (A) 3. Snabbval av funktion 3. Batteri 9V, 6F22 TEKNISKA DATA Frekvens Storlek IP-klass 65 Drifttemperatur L= MHz, M=869MHz 43 x 62 x 38 mm -20 C to +55 C Luftfuktighet 10-90% *OBS! Vid omställning av systemkopplare ska sändaren vara avstängd. Snabbval av funktion (T60TX-15DML): Med knapparna * och # kan ett snabbval för en viss funktion programmeras in (1 val per knapp). För att programmera snabbval: ställ in den port som du vill spara, tryck på knapp * eller # i mer än 3 sekunder (displayen blinkar). Porten har sparats som genväg. För att använda genvägen, tryck på knappen en gång. Systemomkopplare (A1): Sändaren kommunicerar med T60-systemet när (A1) är i läge "ON". När (A1) är i läge "OFF", kommunicerar sändaren med 460-systemet. Vid omställning av systemkopplare ska sändaren vara avstängd

20 Kapitel 4:BILAGA KAPITEL 4:BILAGA MATNINGSSPÄNNING T60RX-0xAS_ T60RX-0xBS_ T60RX-0xCS_ T60RX-0xDS_ 12-24V AC/DC 230V AC 48V AC 115V AC T60RX-04*SL (Standard) T60RX-04*SM T60RX-08*SL (Robust) T60RX-08*SM MATNINGSSPÄNNING T20/T60RX-03ADL T20/T60RX-03ADM MATNINGSSPÄNNING T20RX-02AKL T20RX-02AKM

21 Kapitel 5:BATTERIGUIDE KAPITEL 5:BATTERIGUIDE BATTERIRESTRIKTIONER OCH VARNINGAR Observera följande generella batteriråd: Eftersom batterier kan innehålla brandfarliga vätskor, såsom lithium eller andra organiska lösningar, kan de antändas, bli överhettade och orsaka sprickor. Risk för explosion om batteriet ersätts med ett batteri av fel typ. Kortslut inte batteriet. Ta inte isär, deformera eller upphetta batteriet. Ladda aldrig upp ett synbart skadat eller fruset batteri. Förvara utom synhåll för små barn. Om ett barn skulle svälja ett batteri, kontakta omedelbart läkare. Undvik att löda direkt på batteriet. När batterierna ska kasseras, isolera batteriernas + och - terminaler med isolerings- eller maskeringstejp. Lägg inte flera batterier i samma plastpåse. Om batterierna kasseras på ett olämpligt sätt kan de kortsluta och överhettas, antändas eller explodera. Förvara på en sval plats. Förvaras svalt. Undvik höga temperaturer och hög fuktighet. Släng inte batterier på eller i närheten av öppen eld. RoHS och WEEE I enlighet med direktiv 2011/65/EU om begränsningar för användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS) och med direktiv 2002/96/EC om avfall som utgörs av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) strävar Tele Radio AB efter att minimera användandet av riskfyllda material, förespråka återanvändning och återvinning, samt minska utsläpp till luft, jord och vatten. När ett kommersiellt gångbart alternativ är tillgängligt strävar Tele Radio AB efter att begränsa eller utesluta substanser och material som utgör en risk för miljö, hälsa och säkerhet. GARANTI, SERVICE, REPARATIONER & UNDERHÅLL Produkter från Tele Radio AB täcks av en garanti vad gäller material-, konstruktions- och tillverkningsfel. Under garantiperioden kan Tele Radio AB ersätta felaktiga produkter eller delar med nya. Garantiarbete måste utföras av Tele Radio AB eller dess auktoriserade servicecenter. Följande ersätts inte av garantin: Fel som har uppkommit genom normalt slitage Förbrukningsmaterial Produkter som har förändrats utan tillstånd från Tele Radio AB Fel som härrör från felaktig användning eller installation Fukt- och vattenskador Underhåll: Reparationer och underhåll måste utföras av personal med erforderliga kunskaper Använd endast reservdelar från Tele Radio AB Kontakta din återförsäljare om du behöver service eller support Förvara produkten på en torr, ren plats Håll kontakter och antenner rena Torka av damm med en lätt fuktad, ren trasa VIKTIGT! Använd aldrig rengöringsmedel eller högtryckstvätt på produkten

22

Installationsinstruktion

Installationsinstruktion Installationsinstruktion T70RX-03AIB, T70RX-03AWB, T70TX-02TTB, T70TX-03STB, T70TX-06TTB SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) IM-T70-RX001-A01-SE INNEHÅLL Kapitel 1:KUNDINFORMATION 3 Kapitel 2:PRODUKTSIDOR

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER T3-20/TX2-A

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER T3-20/TX2-A Tele Radio 860 Lion INSTALLATIONSINSTRUKTIONER T3-20/TX2-A SPRÅK: SVENSKA (ORIGINAL) ARTIKELKOD: Rx1-A, Rx2-A, Rx3-A, Rx4-A, 860 Tx2-A IM-860-TX018-A01-SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tekniska data mottagare 4

Läs mer

TELE RADIO PANTHER. Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel

TELE RADIO PANTHER. Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel TELE RADIO PANTHER Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel PN-RX-MN5 (PN-R8-1), PN-RX-MNB5 (PN-R8-2), PN-RX-MD11 (PN-R8-6), PN-RX-MN5E (PN-R8-10), PN-RX-MD11E (PN-R8-11),

Läs mer

Slutanvändarinstruktioner

Slutanvändarinstruktioner Slutanvändarinstruktioner TG-R9-1 (TG-RX-MXL12), TG-R9-11 (TG-RX-MXL28), TG-R9-6 (TG-RX-MXLANY), TG-T12-20 (TG-TX-JDL20), TG-T12-21 (TG-TX-JDL21), TG-T12-22 (TG-TX-JDL22), TG-T12-23 (TG-TX-JDL23), TG-T12-24

Läs mer

Slutanvändarinstruktioner

Slutanvändarinstruktioner Slutanvändarinstruktioner TG-T12-20 (TG-TX-JDL20), TG-T12-21 (TG-TX-JDL21), TG-T12-22 (TG-TX-JDL22), TG-T12-23 (TG-TX-JDL23), TG-T12-24 (TG-TX-JDL24), TG-T12-25 (TG-TX-JDL25) TG-T12-30 (TG-TX-JDR20), TG-T12-31

Läs mer

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE SVENSKA Produktbeskrivning...3 Förberedelser...4 Koder...5 Mottagare...6 Programmering av mottagare...7 Sändare T20...17

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Mottagare PN-R8-3 PN-R8-7 PN-R8-13. IM-PN-RX102-A02-SV Språk: Svenska (översättning från engelska)

Panther. Installationsinstruktioner. Mottagare PN-R8-3 PN-R8-7 PN-R8-13. IM-PN-RX102-A02-SV Språk: Svenska (översättning från engelska) Panther Installationsinstruktioner Mottagare PN-R- PN-R- PN-R- IM-PN-RX0-A0-SV Språk: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL Kapitel : KUNDINFORMATION Kapitel : PRODUKTBESKRIVNING Baskort Reläexpansionskort

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Mottagare PN-R8-1 PN-R8-6 PN-R8-10 PN-R8-11. IM-PN-RX101-A02-SV Språk: Svenska (översättning från engelska)

Panther. Installationsinstruktioner. Mottagare PN-R8-1 PN-R8-6 PN-R8-10 PN-R8-11. IM-PN-RX101-A02-SV Språk: Svenska (översättning från engelska) Panther Installationsinstruktioner Mottagare PN-R8-1 PN-R8-6 PN-R8-10 PN-R8-11 IM-PN-RX101-A02-SV Språk: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL Kapitel 1: KUNDINFORMATION 3 Kapitel 2: PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska Doro Secure 211 + Doro Secure 271 Svenska 1 2 3 7 4 5 8 6 9 Översikt 1. Gul knapp 2. Nödknapp 3. Blå knapp 4. Högtalare 5. Mikrofon 6. Statuslysdioder 7. Radioutlösare 8. Väggmontering 9. Strömkälla I

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning GS 42 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de S svenska Bästa kund! Vi gläder

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 L15, M6, S6, S3, K3, RXD, RX, RX DIN

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 L15, M6, S6, S3, K3, RXD, RX, RX DIN ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 L15, M6, S6, S3, K3, RXD, RX, RX DIN 941211-000-C3 2 (36) Innehållsförteckning 1 Introduktion 4 2 Omfattning 4 3 Teknisk specifikation 5 4 Systembeskrivning 7 4.1 Mottagare 7 4.2

Läs mer

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll (väggenhet) med 5 kanaler Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) IM-PN-TX105-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformation A B K I F D G E L H C J Musen A: Rullhjul och tredje knapp Batteriindikatorlampa (blinkar) B: Höger knapp C: Vänster knapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Manual för. Version 1.3. REPERTO AB Löpargatan 4, 711 34 Lindesberg, Sweden Telefon 0581-171 90 Fax 0581-171 56 www.reperto.se

Manual för. Version 1.3. REPERTO AB Löpargatan 4, 711 34 Lindesberg, Sweden Telefon 0581-171 90 Fax 0581-171 56 www.reperto.se Manual för Version 1.3 REPERTO AB Löpargatan 4, 711 34 Lindesberg, Sweden Telefon 0581-171 90 Fax 0581-171 56 www.reperto.se Innehåll Inledning 1 KAPITEL 1 Förvaring 1 Start och kanalinställning av mottagare

Läs mer

Bruksanvisning Enureslarm BW900

Bruksanvisning Enureslarm BW900 Bruksanvisning Enureslarm BW900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan SE- Solna Tel: 00 KNOP REHATEK AB Version.0 Sidan av 8 Innehåll Introduktion:... Förberedelse:... Test och användning... Kontroll

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162

B R U K S A N V I S N I N G. Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 B R U K S A N V I S N I N G Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 1 Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Hårtrimmern är avsedd för klippning och

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09 Index 1. Introduktion..................................................................

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 2 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM 1. BESKRIVNING (se etuiets framsida) 1. Mikrofon

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 L15, M6, S6, S3, K3, RXD, RX, RX DIN

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 L15, M6, S6, S3, K3, RXD, RX, RX DIN ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 L15, M6, S6, S3, K3, RXD, RX, RX DIN 941211-000-D1 2 (36) Innehållsförteckning 1 Introduktion 4 2 Omfattning 4 3 Teknisk specifikation 5 4 Systembeskrivning 7 4.1 Mottagare 7 4.2

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. SNABBGUIDE INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se. Snabb

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING

LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar till att du har tagit första steget mot en perfekt, vacker hy genom köpet av ansiktsrengöringsborsten LUNA TM mini

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning ANVÄNDARMANUAL www.conrad.com Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05 Avsedd användning Art.nr: 57 16 50 Säkerhetsföreskrifter Denna produkt är tänkt att användas för att lysa upp husnumret. Under

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Bee-Bot VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

Bee-Bot VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Bee-Bot eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Tele Radio Lynx. Installationsinstruktion SVENSKA IM-LX-RX001-A01-SE ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1

Tele Radio Lynx. Installationsinstruktion SVENSKA IM-LX-RX001-A01-SE ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1 Tele Radio Lynx Installationsinstruktion SVENSKA ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1 IM-LX-RX001-A01-SE SE INNEHÅLL Produktinställningar 4 Tillgängliga kanaler 5 Handenheter 6 Stationär enhet

Läs mer

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Tack för att du valt Innotek. Genom konsekvent användning av våra produkter kan du

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-03-28 Gällande: Den nya vinkelgivaren för radiomanövrering. Utbytt Vinkelgivare Ny Vinkelgivare

Läs mer

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar 1 Innehållsförteckning Viktigt...3 1 Inledning...4 2 Installation...4 2.1 Paketets Innehåll...4 2.2 Verktyg

Läs mer

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SDV7220/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 44 Säkerhet 44 Återvinning 44 2 Din SDV7220/12 45 Översikt 45 3 Komma igång 46

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

Manual Likriktare SM3000

Manual Likriktare SM3000 Manual Likriktare SM3000 Postadress/Postal address Swansons Telemekanik AB Hålstensvägen 4 SE-446 37 Älvängen Telefon nr/telephone no +46(0)303-746 320 Hemsida/Webb www.swtm.se Telefax nr/telefax no +46(0)303-748

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- och användarhandbok Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tack för att du köpte en Danfoss-produkt Danfoss Heating Solutions 3 Innehåll

Läs mer

Manual for. REPERTO AB Löpargatan 4, SE-711 34 Lindesberg, Sweden Telefon +46 (0)581-171 90 Fax +46 (0)581-171 56 www.reperto.se

Manual for. REPERTO AB Löpargatan 4, SE-711 34 Lindesberg, Sweden Telefon +46 (0)581-171 90 Fax +46 (0)581-171 56 www.reperto.se Manual for REPERTO AB Löpargatan 4, SE-711 34 Lindesberg, Sweden Telefon +46 (0)581-171 90 Fax +46 (0)581-171 56 www.reperto.se Contact Pro är en hundpejl med god riktningssäkerhet och 200 kanaler för

Läs mer

TELE RADIO PANTHER. Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel

TELE RADIO PANTHER. Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel TELE RADIO PANTHER Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel PN-RX-MN1H2 (PN-R8-20), PN-TX-MD3M (PN-T13-3), PN-TX-MD6M (PN-T13-6), PN-TX-MD8M (PN-T13-8), PN-TX-MD10M (PN-T13-10),

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MX8B (PN-T19-2) IM-PN-TX103-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MX8B (PN-T19-2) IM-PN-TX103-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MX8B (PN-T19-2) IM-PN-TX103-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL Kapitel 1: KUNDINFORMATION 3 Kapitel 2: SÄKERHET 5 Kapitel 3: PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

Bruksanvisning RX-900-LED

Bruksanvisning RX-900-LED Bruksanvisning RX-900-LED KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.1 2012-03-21 1 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare

AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare E-nr. 421 00 50 Elma AT3000 sida 2 Förord Amprobe AT-3000 är det professionella sökverktyget för lokalisering av kablar och rör. Den robusta konstruktionen

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer