TELE RADIO PANTHER. Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TELE RADIO PANTHER. Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel"

Transkript

1 TELE RADIO PANTHER Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel PN-RX-MN5 (PN-R8-1), PN-RX-MNB5 (PN-R8-2), PN-RX-MD11 (PN-R8-6), PN-RX-MN5E (PN-R8-10), PN-RX-MD11E (PN-R8-11), PN-TX-MD3M (PN-T13-3), PN-TX-MD6M (PN-T13-6), PN-TX-MD8M (PN-T13-8), PN-TX-MD10M (PN-T13-10), PN-TX-MD3 (PN-T7-5), PN-TX-MD6 (PN-T7-4), PN-TX-MD8 (PN-T7-3), PN-TX-MN3 (PN-T7-16), PN-TX-MN6 (PN-T7-15), PN-TX-MN8 (PN-T7-14) Språk: Svenska (översättning från engelska) IM-PN-RX006-A03-SE

2 INNEHÅLL Kapitel 1:KUNDINFORMATION 3 Varningar & restriktioner 4 Kapitel 2:ANVÄNDARINSTRUKTION 5 Varningar och restriktioner för slutanvändare 5 Sändare PN-TX-MD, PN-TX-MD MONO och PN-TX-MN 5 Tekniska data 6 Sändarens baksida 6 Starta sändaren i driftläge 6 Logga ut 7 Logga ut från mottagaren 7 Stäng av sändaren 7 On/Off-brytare 7 Batteriinformation 7 Byt batterier 7 RoHS och WEEE 8 Garanti, service, reparationer & underhåll 9 Kapitel 3:PRODUKTSIDOR 10 Baskortsmottagare PN-RX-MN5, PN-RX-MN5E 10 Plint för inmatningsspänning på baskortet 10 PN-RX-MD11, PN-RX-MD11E Baskortsmottagare med reläexpansionskort 11 PN-RX-MNB5 Baskortsmottagare med högspänningsexpansionskort 12 Plint för inmatningsspänning på högspänningsexpansionskortet 12 Tekniska data 13 Strömförbrukning 13 Installera antenn 14 Sändare PN-TX-MD, PN-TX-MD MONO och PN-TX-MN 14 Tekniska data 15 Sändarens baksida 15 On/Off-brytare 15 Kapitel 4:INSTALLATÖRSGUIDE 16 Förvalt sändningsläge 16 Starta sändaren i driftläge 16 Registrera sändaren i mottagaren 16 Radera alla sändare från mottagaren 16 Stäng av sändaren 16 Frekvenser & kanaler 17 Byt kanal på sändaren 17 Autoavstängning 17 Logga ut 18 Snabb-logout 18 Logga ut från mottagaren 18 Load selection 18 Reläfunktionalitet 19 Momentan och togglande reläfunktion 19 Operating Mode 1 20 Kapitel 5:BATTERIGUIDE 21 Batteriinformation 21 Byt batterier 21 RoHS och WEEE 22 Garanti, service, reparationer & underhåll 22 Kapitel 6:FCC/IC 23 FCC/ IC etikett 23 FCC statement 23

3 Kapitel 1:KUNDINFORMATION KAPITEL 1:KUNDINFORMATION GRATULERAR TILL DITT VAL AV PRODUKT LÄS ALLA INSTRUKTIONER OCH VARNINGAR NOGGRANT INNAN DU MONTERAR, INSTALLERAR OCH KONFIGURERAR PRODUKTEN. Dessa instruktioner är utgivna av Tele Radio AB utan garanti. Instruktionerna kan komma att tas bort eller uppdateras av Tele Radio AB när som helst och utan vidare förvarning. Rättelser och tillägg kan komma att läggas till den senaste versionen av instruktionen. VIKTIGT! Dessa instruktioner innehåller ett separat kapitel för slutanvändare. Detta kapitel kan skrivas ut och överlämnas till slutanvändare. Sådana instruktioner som innehåller information om installation och konfigurering av radiostyrning av maskiner är inte avsedda att överlämnas till slutanvändare. Endast sådan information som krävs för att radiostyra maskinen korrekt får överlämnas till slutanvändare. Produkter från Tele Radio AB täcks av en garanti vad gäller material-, konstruktions- och tillverkningsfel. Under garantiperioden kan Tele Radio AB ersätta felaktiga produkter eller delar med nya. Garantiarbete måste utföras av Tele Radio AB eller dess auktoriserade servicecenter. Kontakta din återförsäljare om du behöver support eller service. Tele Radio AB, 2012 Datavägen ASKIM SVERIGE Tel: Fax:

4 Kapitel 1:KUNDINFORMATION VARNINGAR & RESTRIKTIONER VIKTIGT! Radiostyrningar från Tele Radio AB byggs ofta in i större applikationer. Vi rekommenderar att systemet förses med ett trådbundet nödstopp där det är lämpligt. INSTALLERA, ANSLUTA OCH MONTERA Tillåt endast licensierad eller på annat sätt kvalificerad personal att installera produkten. Stäng av strömförsörjningen till mottagaren innan du ansluter utrustningen. Kontrollera att du har anslutit ström till rätt anslutningsplint. Använd stoppreläerna i säkerhetskretsen på det objekt som du vill styra för att dra nytta av systemets inbyggda säkerhet. Använd oskadade kablar. Inga kablar ska hänga löst. Undvik att installera i områden som påverkas av starka vibrationer. Placera mottagaren så väl skyddad från vind, fukt och vatten som möjligt. Kabelförskruvning och ventiler måste riktas nedåt för att hindra vatten från att läcka in. ANVÄNDAREN Se till att användaren följer instruktionerna. Se till att användaren har uppnått den ålder som krävs i ditt land för att använda utrustningen. Se till att användaren inte är påverkad av alkohol, andra droger eller mediciner. Låt endast kvalificerad personal ha tillgång till sändaren och styra utrustningen. Se till att användaren inte lämnar sändaren utan tillsyn. Se till att användaren alltid stänger av sändaren korrekt när den inte används. Se till att användaren alltid har god överblick över arbetsområdet. UNDERHÅLL Använd stopp-knappen för att starta och stänga av sändaren så ofta som möjligt. När felmeddelanden visas är det mycket viktigt att ta reda på vad som orsakat dem. Om mekanisk skada har uppstått på stopp-knappen, kontakta din Tele Radio-representant för omedelbar service. Kontakta alltid din återförsäljare för service och underhållsarbete på produkten. Anteckna serienummer på de mottagare och sändare som används. Denna information ska noteras i inställningsdokumentet som hör till din produkt (ladda ner från vår webbplats). Undvik att lära in sändare i mottagare där de inte används. Spara instruktionerna för framtida bruk. Ladda alltid ner instruktioner från vår webbplats för att få med de senaste uppdateringarna

5 Kapitel 2:ANVÄNDARINSTRUKTION KAPITEL 2:ANVÄNDARINSTRUKTION VARNINGAR OCH RESTRIKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Endast kvalificerad personal ska utföra installation av och inställningar i systemet. Öppna inte mottagaren om du saknar erforderliga kunskaper. Läs och följ slutanvändarinstruktionerna noggrant. Du ska ha uppnått den ålder som krävs i ditt land för att styra utrustningen. Det är strängt förbjudet att styra utrustningen under påverkan av droger, alkohol eller mediciner. Förvara produkterna på ett rent och torrt ställe. Håll kontakter och antenner rena. Torka av smuts med en ren, lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller högtryckstvätt på produkten. Kontrollera sändarens kapsling och skyddsfolie varje arbetsdag. Att använda sändaren trots att kapsling eller skyddsfolie är skadad kan orsaka allvarlig skada på elektroniken. Garantin ersätter inte sådana skador som har orsakats av fukt. Kontakta din återförsäljare omgående om du upptäcker skada på sändaren, eller om du behöver service eller annan support på din sändare. SÄNDARE PN-TX-MD, PN-TX-MD MONO OCH PN-TX-MN PN-TX-MD PN-TX-MD MONO PN-TX-MN 1. Lysdiod 1 (röd) 1. Lysdiod 1 (röd) 1. Lysdiod 1 (röd) 2. Översta Lysdioden (röd, grön) 2. Översta Lysdioden (röd, grön) 2. Översta Lysdioden (röd, grön) 3. Lysdiod 2 (röd) 3. Lysdiod 2 (röd) 3. Lysdiod 2 (röd) 4. Lysdiod 3 (röd) 4. Knappar (1-10) 4. Knappar (1-8) 5. Lysdiod 4 (röd) 6. Knappar (1-8) - 5 -

6 Kapitel 2:ANVÄNDARINSTRUKTION TEKNISKA DATA Knappar PN-TX-MD PN-TX-MD MONO PN-TX-MN PN-TX-MD3: 3 x 2-stegsknappar PN-TX-MD6: 6 x 2-stegsknappar PN-TX-MD8: 8 x 2-stegsknappar PN-TX-MD3M: 3 x 1-stegsknappar PN-TX-MD6M: 6 x 1-stegsknappar PN-TX-MD8M: 8 x 1-stegsknappar PN-TX-MD10M: 10 x 1-stegsknappar On/Off-brytare Nej Ja Ja Användningsfrekvens 2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz PN-TX-MN3: 3 x 1-stegsknappar PN-TX-MN6: 6 x 1-stegsknappar PN-TX-MN8: 8 x 1-stegsknappar Kanaler 16 (kanal 11-26) 16 (kanal 11-26) 16 (kanal 11-26) Kanalseparation 5 MHz 5 MHz 5 MHz Duplexkommunikation Nej Nej Nej Antenn 1 intern PCB-antenn 1 intern PCB-antenn 1 intern PCB-antenn Storlek 65mm (2.599") x 112mm (4.409") x 35mm (1.378") 66mm (2.598") x 114mm (4.488") x 37.5mm (1.476") Vikt 100g (0.22Ibs) 135g (0.29Ibs) 70g (0.15Ibs) 52mm (2.047") x 83mm (3.267") x 17mm (0.669") SÄNDARENS BAKSIDA PN-TX-MD PN-TX-MD MONO PN-TX-MN 1. Clips. 2. FCC/IC etikett. 3. CE etikett (under clipset). 1. On/off-brytare. 2. Clips. 3. CE/FCC/IC etikett. 1. On/off-brytare. 2. Clips. 3. CE/FCC/IC etikett. STARTA SÄNDAREN I DRIFTLÄGE 1. Starta sändaren genom att trycka in valfri knapp på sändaren

7 Kapitel 2:ANVÄNDARINSTRUKTION LOGGA UT OBS! Gäller endast PN-TX-MD och när i kontinuerligt sändningsläge. OBS! Sändaren har avaktiverad logout-funktion som standard. Kontakta din återförsäljare för support. Logga ut från mottagaren 1. Tryck in mottagarens Select-knapp. Lysdiod 10 (orange) lyser. 2. Håll intryckt (i minst 4 sekunder). Lysdiod 10 (orange) slocknar. 3. Sändaren är nu utloggad. Nu kan du logga in andra registrerade sändare i mottagaren. STÄNG AV SÄNDAREN 1. Sändaren stänger av sig själv om ingen knapp är intryckt. ON/OFF-BRYTARE On/off-brytaren bryter strömmen från batteriet. I läge 0/av kan du inte starta sändaren. När sändaren transporteras med flyg, måste on/off-brytaren vara i 0/av-läge. Använd inte on/off-brytaren som sändarens on/off-knapp. BATTERIINFORMATION VARNING! Ladda inte. Att försöka ladda batterierna kan orsaka explosion eller läckage av farliga vätskor som fräter utrustningen. VIKTIGT! Elektronik och batterier måste separeras innan de läggs i återvinningen. Se till att elektronik eller batterier inte kastas bland hushållsavfall. Byt batterier PN-TX-MD Batterityp: 3 x 1.5V AAA / LR03 Alkaliska 1. Ta av clipset (2 skruvar). 2. Ta av batterilocket genom att skruva loss skruvarna (2). 3. Byt batterierna: 3 x 1.5V AAA. Använd alkaliska batterier för bästa resultat. 4. Sätt tillbaka batterilocket med hjälp av skruvmejsel. 5. Sätt tillbaka clipset

8 Kapitel 2:ANVÄNDARINSTRUKTION PN-TX-MD MONO Batterityp: 2 x 1.5V AAA / LR03 Alkaliska 1. Ta av sändarens baksida genom att skruva loss skruvarna (5). 2. Byt batterierna: 2 x 1.5V AAA. Använd alkaliska batterier för bästa resultat. 3. Sätt tillbaka sändarens baksida med hjälp av skruvmejsel. PN-TX-MN Batterityp: 2 x 1.5V AAA / LR03 Alkaliska 1. Ta av sändarens baksida genom att skruva loss skruvarna (3). 2. Byt batterierna: 2 x 1.5V AAA. Använd alkaliska batterier för bästa resultat. 3. Sätt tillbaka sändarens baksida med hjälp av skruvmejsel. Batterirestriktioner och -varningar Observera följande generella batteriråd: Eftersom batterier kan innehålla brandfarliga vätskor, såsom lithium eller andra organiska lösningar, kan de antändas, bli överhettade och orsaka sprickor. Risk för explosion om batteriet ersätts med ett batteri av fel typ. Kortslut inte batteriet. Ta inte isär, deformera eller upphetta batteriet. Ladda aldrig upp ett synbart skadat eller fruset batteri. Förvara utom synhåll för små barn. Om ett barn skulle svälja ett batteri, kontakta omedelbart läkare. Undvik att löda direkt på batteriet. När batterierna ska kasseras, isolera batteriernas + och - terminaler med isolerings- eller maskeringstejp. Lägg inte flera batterier i samma plastpåse. Om batterierna kasseras på ett olämpligt sätt kan de kortsluta och överhettas, antändas eller explodera. Förvara på en sval plats. Förvaras svalt. Undvik höga temperaturer och hög fuktighet. Släng inte batterier på eller i närheten av öppen eld. ROHS OCH WEEE I enlighet med direktiv 2011/65/EU om begränsningar för användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS) och med direktiv 2002/96/EC om avfall som utgörs av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) strävar Tele Radio AB efter att minimera användandet av riskfyllda material, förespråka återanvändning och återvinning, samt minska utsläpp till luft, jord och vatten. När ett kommersiellt gångbart alternativ är tillgängligt strävar Tele Radio AB efter att begränsa eller utesluta substanser och material som utgör en risk för miljö, hälsa och säkerhet

9 Kapitel 2:ANVÄNDARINSTRUKTION GARANTI, SERVICE, REPARATIONER & UNDERHÅLL Produkter från Tele Radio AB täcks av en garanti vad gäller material-, konstruktions- och tillverkningsfel. Under garantiperioden kan Tele Radio AB ersätta felaktiga produkter eller delar med nya. Garantiarbete måste utföras av Tele Radio AB eller dess auktoriserade servicecenter. Följande ersätts inte av garantin: Fel som har uppkommit genom normalt slitage Förbrukningsmaterial Produkter som har förändrats utan tillstånd från Tele Radio AB Fel som härrör från felaktig användning eller installation Fukt- och vattenskador Underhåll: Reparationer och underhåll måste utföras av personal med erforderliga kunskaper Använd endast reservdelar från Tele Radio AB Kontakta din återförsäljare om du behöver service eller support Förvara produkten på en torr, ren plats Håll kontakter och antenner rena Torka av damm med en lätt fuktad, ren trasa VIKTIGT! Använd aldrig rengöringsmedel eller högtryckstvätt på produkten

10 Kapitel 3:PRODUKTSIDOR KAPITEL 3:PRODUKTSIDOR BASKORTSMOTTAGARE PN-RX-MN5, PN-RX-MN5E VARNING! Mottagaren får inte öppnas av personal utan erforderliga kunskaper. Säkerställ att elektriciteten är avstängd innan mottagaren öppnas. OBS! Det här baskortet är monterat i alla expansionskortsmottagare i den här manualen. Baskort: 1. Funktionsreläer Function-knapp (Cancel) 2. Relälysdioder 1-5 (röd) 7. Select-knapp (OK) 3. Spänningslysdiod (gul) 8. Funktionslysdioder (7=röd, 8=gul, 9=grön, 10=orange) 4. Radiomodul 9. Plint för inmatningsspänning 5. Programmeringskontakt PLINT FÖR INMATNINGSSPÄNNING PÅ BASKORTET V DC 2 DC-minuspol

11 Kapitel 3:PRODUKTSIDOR PN-RX-MD11, PN-RX-MD11E BASKORTSMOTTAGARE MED RELÄEXPANSIONSKORT VARNING! Mottagaren får inte öppnas av personal utan erforderliga kunskaper. Säkerställ att elektriciteten är avstängd innan mottagaren öppnas. VIKTIGT! Den här ekxpansionskortsmottagaren innehåller också baskortet från det föregående avsnittet. För detaljer se avsnittet om baskort. Reläexpansionskort: 10. Funktionsreläer Kommunikationslysdiod (grön) 11. Reläelysdioder 6-11 (röd) 13. Programmeringskontakt

12 Kapitel 3:PRODUKTSIDOR PN-RX-MNB5 BASKORTSMOTTAGARE MED HÖGSPÄNNINGSEXPANSIONSKORT VARNING! Mottagaren får inte öppnas av personal utan erforderliga kunskaper. Säkerställ att elektriciteten är avstängd innan mottagaren öppnas. VIKTIGT! Den här ekxpansionskortsmottagaren innehåller också baskortet från det föregående avsnittet. För detaljer se avsnittet om baskort. Högspänningsexpansionskort: 14. Spänningslysdioden (röd) 15. Plint för inmatningsspänning PLINT FÖR INMATNINGSSPÄNNING PÅ HÖGSPÄNNINGSEXPANSIONSKORTET 21 Gemensam V AC 22 Gemensam V AC

13 Kapitel 3:PRODUKTSIDOR TEKNISKA DATA Funktionsreläer Digitala ingångar 8 Användningsfrekvens PN-RX-MN5, PN-RX-MNB5, PN-RX-MN5E: 5 PN-RX-MD11, PN-RX-MD11E: 11 (potentialfri *, 8A, 250V AC) MHz Kanaler 16 (kanal 11-26) Kanalseparation Duplexkommunikation Antenn 5 MHz Nej IP-klass 66 Drifttemperatur PN-RX-MN5, PN-RX-MNB5, PN-RX-MD11: 1 intern PCB-antenn PN-RX-MN5E, PN-RX-MD11E: 1 extern SMA-antenn C / F Storlek 120 x 117 x 51 mm/4.7 x 4.6 x 2" Vikt 400 g / 0.8 lbs * potentialfri innebär att du måste tillföra spänning för att få ut spänning ur ett relä (t.ex. via en inkluderad kam). STRÖMFÖRBRUKNING Matningsspänning Min.* Max.** 12V DC 0.02A 0.3A 24V DC 0.02A 0.2A 24V AC 0.02A 0.2A 48V AC 0.01A 0.05A 110V AC 0.005A 0.03A 230V AC 0.01A 0.02A * Minimum strömförbrukning= Spänning till mottagaren, ingen pågående radiosession, inget annat aktiverat på mottagaren. ** Maximal strömförbrukning= Alla reläer aktiverade på mottagaren

14 Kapitel 3:PRODUKTSIDOR INSTALLERA ANTENN OBS! För bästa effekt: placera antennen fritt från andra metallföremål, t. ex. bärbjälkar, högspänningskablar eller andra antenner. Antenn med kabel - kan placeras fritt och högt över marken. Antenn utan kabel - om mottagaren är placerad på en vägg, bör antennen vinklas ut från väggen. SÄNDARE PN-TX-MD, PN-TX-MD MONO OCH PN-TX-MN PN-TX-MD PN-TX-MD MONO PN-TX-MN 1. Lysdiod 1 (röd) 1. Lysdiod 1 (röd) 1. Lysdiod 1 (röd) 2. Översta Lysdioden (röd, grön) 2. Översta Lysdioden (röd, grön) 2. Översta Lysdioden (röd, grön) 3. Lysdiod 2 (röd) 3. Lysdiod 2 (röd) 3. Lysdiod 2 (röd) 4. Lysdiod 3 (röd) 4. Knappar (1-10) 4. Knappar (1-8) 5. Lysdiod 4 (röd) 6. Knappar (1-8)

15 Kapitel 3:PRODUKTSIDOR TEKNISKA DATA Knappar PN-TX-MD PN-TX-MD MONO PN-TX-MN PN-TX-MD3: 3 x 2-stegsknappar PN-TX-MD6: 6 x 2-stegsknappar PN-TX-MD8: 8 x 2-stegsknappar PN-TX-MD3M: 3 x 1-stegsknappar PN-TX-MD6M: 6 x 1-stegsknappar PN-TX-MD8M: 8 x 1-stegsknappar PN-TX-MD10M: 10 x 1-stegsknappar On/Off-brytare Nej Ja Ja Användningsfrekvens 2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz PN-TX-MN3: 3 x 1-stegsknappar PN-TX-MN6: 6 x 1-stegsknappar PN-TX-MN8: 8 x 1-stegsknappar Kanaler 16 (kanal 11-26) 16 (kanal 11-26) 16 (kanal 11-26) Kanalseparation 5 MHz 5 MHz 5 MHz Duplexkommunikation Nej Nej Nej Antenn 1 intern PCB-antenn 1 intern PCB-antenn 1 intern PCB-antenn Storlek 65mm (2.599") x 112mm (4.409") x 35mm (1.378") 66mm (2.598") x 114mm (4.488") x 37.5mm (1.476") Vikt 100g (0.22Ibs) 135g (0.29Ibs) 70g (0.15Ibs) 52mm (2.047") x 83mm (3.267") x 17mm (0.669") SÄNDARENS BAKSIDA PN-TX-MD PN-TX-MD MONO PN-TX-MN 1. Clips. 2. FCC/IC etikett. 3. CE etikett (under clipset). 1. On/off-brytare. 2. Clips. 3. CE/FCC/IC etikett. 1. On/off-brytare. 2. Clips. 3. CE/FCC/IC etikett. ON/OFF-BRYTARE On/off-brytaren bryter strömmen från batteriet. I läge 0/av kan du inte starta sändaren. När sändaren transporteras med flyg, måste on/off-brytaren vara i 0/av-läge. Använd inte on/off-brytaren som sändarens on/off-knapp

16 Kapitel 4:INSTALLATÖRSGUIDE KAPITEL 4:INSTALLATÖRSGUIDE FÖRVALT SÄNDNINGSLÄGE Sändaren har dikontinuerligt sändningsläge som standard. För att kunna upprätta radiolänk mellan sändaren och mottagaren behöver båda vara i samma sändningsläge. Sändaren börjar sända så fort du sätter i batterierna och trycker in valfri knapp. Sändaren slutar sända när ingen knapp är intryckt. STARTA SÄNDAREN I DRIFTLÄGE 1. Starta sändaren genom att trycka in valfri knapp på sändaren. REGISTRERA SÄNDAREN I MOTTAGAREN 1. Tryck in Function-knappen på mottagaren. Funktionslysdiod lyser rött. 2. Tryck in Select-knappen på mottagaren. Alla relälysdioder lyser rött. 3. Tryck in knapp 1 och 2 på sändaren. Håll intryckt. Alla relälysdioder lyser rött. 4. Relälysdioder blinkar 3 gånger. Släpp upp knapp 1 och 2. Sändaren har registrerats i mottagaren. RADERA ALLA SÄNDARE FRÅN MOTTAGAREN 1. Tryck in Function-knappen på mottagaren. Funktionslysdiod lyser rött. 2. Tryck in Select-knappen på mottagaren. Håll intryckt. Alla relälysdioder lyser rött. 3. Alla relälysdioder slocknar. Släpp upp Select-knappen. Alla sändare har raderats från mottagaren. OBS! Om funktionslysdiod på mottagaren blinkar rött, en eller flera sändare är fortfarande registrerade i mottagaren. STÄNG AV SÄNDAREN 1. Sändaren stänger av sig själv om ingen knapp är intryckt

17 Kapitel 4:INSTALLATÖRSGUIDE FREKVENSER & KANALER Kanal Frekvens Byt kanal på sändaren OBS! Gäller endast PN-TX-MD och när i kontinuerligt sändningsläge. 1. Starta sändaren. Den översta lysdioden blinkar rött. 2. Tryck in off-knappen på sändaren. Håll intryckt. Den översta lysdioden slocknar. 3. Håll off-knappen intryckt. Tryck in knapp 1 eller knapp 3 på sändaren. Knapp 1 = +1 Knapp 3 = -1 Den översta lysdioden lyser grönt. Kanalen är ändrad. Lysdiod 1 och lysdiod 2 visar kanalens siffra. Ex. Kanal 26: lysdiod 1 blinkar 2 gånger, lysdiod 2 blinkar 6 gånger. 4. Sändaren stänger av sig själv. AUTOAVSTÄNGNING OBS! Du kan inte ändra tiden för autoavstängning från mottagaren. Kontakta din återförsäljare för support. Sändarens tid för autoavstängning är förinställd till 3 minuter

18 Kapitel 4:INSTALLATÖRSGUIDE LOGGA UT OBS! Gäller endast PN-TX-MD och när i kontinuerligt sändningsläge. OBS! Sändaren har avaktiverad logout-funktion som standard. Kontakta din återförsäljare för support. Snabb-logout Det finns två alternativ att logga ut från sändaren. Alternativ 1: 1. Starta sändaren. 2. Tryck in Logout-knappen på sändaren. Håll intryckt. 3. Tryck in off-knappen.den översta lysdioden (röd) lyser. 4. Sändaren loggar ut och stänger av sig själv. Alternativ 2: 1. Starta sändaren. 2. Tryck in off-knappen. Håll intryckt. 3. Inom 2 sekunder, tryck in Logout-knappen. Den översta lysdioden (röd) lyser. 4. Sändaren loggar ut och stänger av sig själv. Logga ut från mottagaren 1. Tryck in mottagarens Select-knapp. Lysdiod 10 (orange) lyser. 2. Håll intryckt (i minst 4 sekunder). Lysdiod 10 (orange) slocknar. 3. Sändaren är nu utloggad. Nu kan du logga in andra registrerade sändare i mottagaren. LOAD SELECTION PN-TX-MD MONO, PN-TX-MN och PN-TX-MD sändare har Load selection 0 som standard (avaktiverat). OBS! Val av Load selection görs i PC-programmet 'Settings manager'. Kontakta din återförsäljare för support

19 Kapitel 4:INSTALLATÖRSGUIDE RELÄFUNKTIONALITET OBS! Om Operating mode 0 är valt kan du inte göra dessa inställningar. Kontakta din återförsäljare för support. OBS! Momentan reläfunktion är förvald. Det betyder att ett relä endast är aktivt när du trycker på en sändarknapp. När du släpper upp knappen avaktiveras reläet. Att göra ett relä togglande betyder att reläet aktiveras varje gång som du trycker in en knapp, men i det här fallet förblir reläet aktivt tills knappen trycks in igen. OBS! Se till att stoppreläerna är avaktiverade innan du börjar göra dessa inställningar! OBS! Inställningarna beror på vilket Operating mode som är valt. Momentan och togglande reläfunktion 1. Tryck 2 gånger på mottagarens Function-knapp. Lysdiod 8 (gul) LYSER. Relälysdioder LYSER. 2. Tryck på mottagarens Select-knapp för att ändra reläfunktionen. Relälysdioden blinkar för att indikera att togglande eller momentan reläfunktion kan ställas in på motsvarande relä. 3. Tryck in mottagarens Function-knapp för att ställa in togglande eller momentan reläfunktion: Lysdiod 8 (gul) AV= momentan reläfunktion. Lysdiod 8 (gul) PÅ= togglande reläfunktion. 4. Tryck på mottagarens Select-knappen för att stega dig till nästa relä. När du har stegat dig igenom alla reläer kommer mottagaren att gå ur inställningsmenyn

20 Kapitel 4:INSTALLATÖRSGUIDE OPERATING MODE 1 Knappfunktion On/Off-relä - Arbetsrelä Relä 11 är aktiv när reläer 1-10 är aktiverade Rekommenderad Load Selection 0 Programmerbara inställningar Relä 1-10 kan ha togglande reläfunktion Förregling - Sändningsläge Diskontinuerligt Nollägeskontroll

21 Kapitel 5:BATTERIGUIDE KAPITEL 5:BATTERIGUIDE BATTERIINFORMATION VARNING! Ladda inte. Att försöka ladda batterierna kan orsaka explosion eller läckage av farliga vätskor som fräter utrustningen. VIKTIGT! Elektronik och batterier måste separeras innan de läggs i återvinningen. Se till att elektronik eller batterier inte kastas bland hushållsavfall. Byt batterier PN-TX-MD Batterityp: 3 x 1.5V AAA / LR03 Alkaliska 1. Ta av clipset (2 skruvar). 2. Ta av batterilocket genom att skruva loss skruvarna (2). 3. Byt batterierna: 3 x 1.5V AAA. Använd alkaliska batterier för bästa resultat. 4. Sätt tillbaka batterilocket med hjälp av skruvmejsel. 5. Sätt tillbaka clipset. PN-TX-MD MONO Batterityp: 2 x 1.5V AAA / LR03 Alkaliska 1. Ta av sändarens baksida genom att skruva loss skruvarna (5). 2. Byt batterierna: 2 x 1.5V AAA. Använd alkaliska batterier för bästa resultat. 3. Sätt tillbaka sändarens baksida med hjälp av skruvmejsel. PN-TX-MN Batterityp: 2 x 1.5V AAA / LR03 Alkaliska 1. Ta av sändarens baksida genom att skruva loss skruvarna (3). 2. Byt batterierna: 2 x 1.5V AAA. Använd alkaliska batterier för bästa resultat. 3. Sätt tillbaka sändarens baksida med hjälp av skruvmejsel. Batterirestriktioner och -varningar Observera följande generella batteriråd: Eftersom batterier kan innehålla brandfarliga vätskor, såsom lithium eller andra organiska lösningar, kan de antändas, bli överhettade och orsaka sprickor. Risk för explosion om batteriet ersätts med ett batteri av fel typ. Kortslut inte batteriet. Ta inte isär, deformera eller upphetta batteriet. Ladda aldrig upp ett synbart skadat eller fruset batteri. Förvara utom synhåll för små barn. Om ett barn skulle svälja ett batteri, kontakta omedelbart läkare. Undvik att löda direkt på batteriet

22 Kapitel 5:BATTERIGUIDE När batterierna ska kasseras, isolera batteriernas + och - terminaler med isolerings- eller maskeringstejp. Lägg inte flera batterier i samma plastpåse. Om batterierna kasseras på ett olämpligt sätt kan de kortsluta och överhettas, antändas eller explodera. Förvara på en sval plats. Förvaras svalt. Undvik höga temperaturer och hög fuktighet. Släng inte batterier på eller i närheten av öppen eld. ROHS OCH WEEE I enlighet med direktiv 2011/65/EU om begränsningar för användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS) och med direktiv 2002/96/EC om avfall som utgörs av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) strävar Tele Radio AB efter att minimera användandet av riskfyllda material, förespråka återanvändning och återvinning, samt minska utsläpp till luft, jord och vatten. När ett kommersiellt gångbart alternativ är tillgängligt strävar Tele Radio AB efter att begränsa eller utesluta substanser och material som utgör en risk för miljö, hälsa och säkerhet. GARANTI, SERVICE, REPARATIONER & UNDERHÅLL Produkter från Tele Radio AB täcks av en garanti vad gäller material-, konstruktions- och tillverkningsfel. Under garantiperioden kan Tele Radio AB ersätta felaktiga produkter eller delar med nya. Garantiarbete måste utföras av Tele Radio AB eller dess auktoriserade servicecenter. Följande ersätts inte av garantin: Fel som har uppkommit genom normalt slitage Förbrukningsmaterial Produkter som har förändrats utan tillstånd från Tele Radio AB Fel som härrör från felaktig användning eller installation Fukt- och vattenskador Underhåll: Reparationer och underhåll måste utföras av personal med erforderliga kunskaper Använd endast reservdelar från Tele Radio AB Kontakta din återförsäljare om du behöver service eller support Förvara produkten på en torr, ren plats Håll kontakter och antenner rena Torka av damm med en lätt fuktad, ren trasa VIKTIGT! Använd aldrig rengöringsmedel eller högtryckstvätt på produkten

23 Kapitel 6:FCC/IC KAPITEL 6:FCC/IC FCC/ IC ETIKETT PN-TX-MD MONO PN-TX-MN PN-TX-MD 1. On/off-brytare. 2. Clips. 3. CE/FCC/IC etikett. FCC STATEMENT 1. On/off-brytare. 2. Clips. 3. CE/FCC/IC etikett. 1. Clips. 2. FCC/IC etikett. 3. CE etikett (under clipset). Statement for warning: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par (applicant name) peut invalider l habilitation de l utilisateur à utiliser l appareil. This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. L appareil est conforme à la réglementation FCC, section 15 et Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à deux conditions : (1) L appareil ne doit pas provoquer d interférences nuisibles, et (2) L appareil doit supporter les interférences reçues, y compris les interférences empêchant son fonctionnement correct. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Cet appareil est conforme aux limites d exposition au rayonnement RF stipulées par la FCC et l IC pour une utilisation dans un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions de fonctionnement spécifiques pour le respect d'exposition aux RF. Lesémetteurs ne doivent pas être placées près d autres antennes ou émetteurs ou fonctionner avec ceux-ci

24

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

TELE RADIO PANTHER. Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel

TELE RADIO PANTHER. Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel TELE RADIO PANTHER Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel PN-RX-MN1H2 (PN-R8-20), PN-TX-MD3M (PN-T13-3), PN-TX-MD6M (PN-T13-6), PN-TX-MD8M (PN-T13-8), PN-TX-MD10M (PN-T13-10),

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) IM-PN-TX105-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MX8B (PN-T19-2) IM-PN-TX103-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MX8B (PN-T19-2) IM-PN-TX103-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MX8B (PN-T19-2) IM-PN-TX103-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL Kapitel 1: KUNDINFORMATION 3 Kapitel 2: SÄKERHET 5 Kapitel 3: PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER T3-20/TX2-A

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER T3-20/TX2-A Tele Radio 860 Lion INSTALLATIONSINSTRUKTIONER T3-20/TX2-A SPRÅK: SVENSKA (ORIGINAL) ARTIKELKOD: Rx1-A, Rx2-A, Rx3-A, Rx4-A, 860 Tx2-A IM-860-TX018-A01-SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tekniska data mottagare 4

Läs mer

Slutanvändarinstruktioner

Slutanvändarinstruktioner Slutanvändarinstruktioner TG-R9-1 (TG-RX-MXL12), TG-R9-11 (TG-RX-MXL28), TG-R9-6 (TG-RX-MXLANY), TG-T12-20 (TG-TX-JDL20), TG-T12-21 (TG-TX-JDL21), TG-T12-22 (TG-TX-JDL22), TG-T12-23 (TG-TX-JDL23), TG-T12-24

Läs mer

Slutanvändarinstruktioner

Slutanvändarinstruktioner Slutanvändarinstruktioner TG-T12-20 (TG-TX-JDL20), TG-T12-21 (TG-TX-JDL21), TG-T12-22 (TG-TX-JDL22), TG-T12-23 (TG-TX-JDL23), TG-T12-24 (TG-TX-JDL24), TG-T12-25 (TG-TX-JDL25) TG-T12-30 (TG-TX-JDR20), TG-T12-31

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

Tele Radio Lynx. Installationsinstruktion SVENSKA IM-LX-RX001-A01-SE ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1

Tele Radio Lynx. Installationsinstruktion SVENSKA IM-LX-RX001-A01-SE ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1 Tele Radio Lynx Installationsinstruktion SVENSKA ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1 IM-LX-RX001-A01-SE SE INNEHÅLL Produktinställningar 4 Tillgängliga kanaler 5 Handenheter 6 Stationär enhet

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Användarhandbok Magnetic Charging Dock DK48 Innehåll Inledning...3 Om den magnetiska laddningsdockan...3 Använda den magnetiska laddningsdockan...4 Välja ett tillbehör för telefonen...4 Ladda telefonen...4

Läs mer

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH80 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Batteristatus...5 Sätta på och stänga av headsetet...5

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Hantering av batteri och ström...5 Sätta på

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO. C2-PA (RIC) tinnitusapparat

BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO. C2-PA (RIC) tinnitusapparat BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO C2-PA (RIC) tinnitusapparat INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER...................................... 3 BESKRIVNING.................................... 4 Avsedd användning...............................

Läs mer

BE1310 Visit Smart hub

BE1310 Visit Smart hub SE BE1310 Visit Smart hub Innehåll Sätta upp Smart hub 3 Innan du börjar 4 Installation 5 Parkoppla 6 Testa 8 Välkomstsignal 9 Felsökning 10 Sätta upp sensorer 11 Telefonsensor 13 Dörrsensor 17 Ljudsensor

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

VH110 Användarhandbok

VH110 Användarhandbok VH110 Användarhandbok Innehåll Översikt över headsetet...5 Introduktion...6 Laddning...7 Starta och stänga av enheten...8 Koppla ihop headsetet...9 Koppla ihop headsetet med telefonen...9 Sätta på sig

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Användarhandbok Stereo Bluetooth -headset SBH20 Innehåll Inledning...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ringa...6 Lyssna på musik...6 Multipoint-teknik...7 Felsökning...7 Juridisk information...7

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26 Användarhandbok Style Cover Window SCR26 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Laddning...3 One-touch-konfiguration...4 Grunderna...5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera skärmen...5

Läs mer

Manual för. Version 1.3. REPERTO AB Löpargatan 4, 711 34 Lindesberg, Sweden Telefon 0581-171 90 Fax 0581-171 56 www.reperto.se

Manual för. Version 1.3. REPERTO AB Löpargatan 4, 711 34 Lindesberg, Sweden Telefon 0581-171 90 Fax 0581-171 56 www.reperto.se Manual för Version 1.3 REPERTO AB Löpargatan 4, 711 34 Lindesberg, Sweden Telefon 0581-171 90 Fax 0581-171 56 www.reperto.se Innehåll Inledning 1 KAPITEL 1 Förvaring 1 Start och kanalinställning av mottagare

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning GS 42 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de S svenska Bästa kund! Vi gläder

Läs mer

Manual for. REPERTO AB Löpargatan 4, SE-711 34 Lindesberg, Sweden Telefon +46 (0)581-171 90 Fax +46 (0)581-171 56 www.reperto.se

Manual for. REPERTO AB Löpargatan 4, SE-711 34 Lindesberg, Sweden Telefon +46 (0)581-171 90 Fax +46 (0)581-171 56 www.reperto.se Manual for REPERTO AB Löpargatan 4, SE-711 34 Lindesberg, Sweden Telefon +46 (0)581-171 90 Fax +46 (0)581-171 56 www.reperto.se Contact Pro är en hundpejl med god riktningssäkerhet och 200 kanaler för

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran

Läs mer

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska Doro Secure 211 + Doro Secure 271 Svenska 1 2 3 7 4 5 8 6 9 Översikt 1. Gul knapp 2. Nödknapp 3. Blå knapp 4. Högtalare 5. Mikrofon 6. Statuslysdioder 7. Radioutlösare 8. Väggmontering 9. Strömkälla I

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46 Användarhandbok Style Cover Window SCR46 Innehåll Komma igång... 3 Inledning... 3 Översikt...3 One-touch-konfiguration... 3 Laddning...4 Grunderna... 5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera

Läs mer

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 2 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM 1. BESKRIVNING (se etuiets framsida) 1. Mikrofon

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

BRUKSANVISNING M-DEX

BRUKSANVISNING M-DEX BRUKSANVISNING M-DEX PAKETINNEHÅLL M-DEX Bruksanvisning Halssnodd Laddare Kabel med stereopropp i båda ändar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER............................................ 5 DIN NYA M-DEX........................................

Läs mer

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707541 SUOMI -FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 4 -TEKNISKA SPECIFIKATIONER 4 -TILLÄMPNING 4 -MASKINVARUINSTALLATION 5 -INSTALLERA PROGRAMVARAN 6 -PROGRAMVARA

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Användarhandbok. Quick Charger UCH10

Användarhandbok. Quick Charger UCH10 Användarhandbok Quick Charger UCH10 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Använda Quick Charger...4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Inledning

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Användarhandbok. SmartTags

Användarhandbok. SmartTags Användarhandbok SmartTags Innehåll Inledning...3 Komma igång...3 Använda SmartTags...4 Juridisk information...5 2 Inledning Vad är SmartTags? SmartTags använder enhetens NFC-funktioner för att utlösa snabba

Läs mer

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGLES Goody Flyer Röststyrd flygning Starta! Öka! Vänster! Höger! Minska! Art. nr. 04.NE770B1 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna.

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna. Bruksanvisning Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. ReSound Unite TV kommer att ge dig en hög kvalité med överfört ljud direkt till din hörapparat från din TV, HiFi stereo, dator och

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

PREXISO XL2. Korslaser

PREXISO XL2. Korslaser PREXISO XL2 Korslaser Användarmanual Prexiso XL2... 5 1 Användarmanual Prexiso XL2 1.1 Översikt 1.2 Isättning av batterier Se skiss, öppna batterilocket på undersidan och sätt i batterierna med rätt

Läs mer

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGELS Bravo III Art. nr. 04.NE312 www.nineeagle.se / www.nineeagle.no 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa igenom manualen och noga

Läs mer

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Air Swimmers Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Bilderna visar Clownfish men instruktionerna är utbytbara för Shark. Videoinstruktioner (på engelska) kan hittas

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 User guide Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Contents Inledning...3 TV Dock-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9 P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9 S U O M I - F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 - T E K N I S K A S P E C I F I K AT

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2 NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES04.NE328A vol. 2 Tack för att du valt en Nine Eagles-produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger flera goda råd. Kom alltid

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar 1 Innehållsförteckning Viktigt...3 1 Inledning...4 2 Installation...4 2.1 Paketets Innehåll...4 2.2 Verktyg

Läs mer

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10 Användarhandbok Bluetooth Speaker BSP10 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Status för aviseringslampan...3 Ladda...4 Ladda tillbehöret...4 Komma igång...5 Förbereda

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Outdoor H.264 Day/Night Weather-proof Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska IP8330 Supreme Night Visibility 60 fps @ VGA IP8332

Läs mer

Vad finns med vid leverans

Vad finns med vid leverans Compact Mini 1. Introduktion...2 Vad finns med vid leverans...2 2. Beskrivning av Compact mini...3 Ovansidan...3 Undersida...4 Ovansida...5 Höger sida...6 Undersidan...7 3. Komma igång...8 Slå på och slå

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

PPA 20. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации. Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00

PPA 20. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации. Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00 PPA 20 Operating instructions Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации en da no fi ru Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00 1 2 Printed: 24.03.2014

Läs mer

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGELS TWINGO Art. nr. 04.NE227T1/2 www.nineeagle.se / www.nineeagle.no 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa igenom manualen och

Läs mer

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformation A B K I F D G E L H C J Musen A: Rullhjul och tredje knapp Batteriindikatorlampa (blinkar) B: Höger knapp C: Vänster knapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier M200 Batteriladdare För blysyra batterier Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier SE INTRODUKTION Vi gratulerar till din nya professionella primärswitchade

Läs mer

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Bruksanvisning

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Bruksanvisning Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor Bruksanvisning A1 A2 B1 B2 B3 B4 SVENSKA Användarhandboken innehåller instruktioner för Polar Soft-bälte och Polar H1 och H2 pulssensorer.

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

Tele Radio T70 Jaguar

Tele Radio T70 Jaguar Tele Radio T0 Jaguar INSTALLATIONSINSTRUKTIONER RX-A, RX-A, TX-A, TX-B, TX-E, TX1-C SVENSKA/ SWEDISH IM-T0-RX00-A0-SE FREKVENSBANK CHANNEL FREQ.BANK 1 OPTION 1 4.05 111 4.15 11 4.5 11 4 4.5 114 5 4.45

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

Radio Instabus omvandlare AP Art.nr: 0868 00

Radio Instabus omvandlare AP Art.nr: 0868 00 Art.nr: 0868 00 Systeminformation Den här enheten är en produkt i instabus EIB systemet och motsvarar EIBA direktiven. För förståelse förutsätts omfattande fackkunskaper genom instabus utbildning. Enhetens

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Användarhandbok. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10

Användarhandbok. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Användarhandbok Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda Bluetooth -fjärrkontrollen...5 Starta och stänga

Läs mer

Bee-Bot VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

Bee-Bot VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Bee-Bot eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer