BRUKSANVISNING M-DEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING M-DEX"

Transkript

1 BRUKSANVISNING M-DEX

2 PAKETINNEHÅLL M-DEX Bruksanvisning Halssnodd Laddare Kabel med stereopropp i båda ändar 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER DIN NYA M-DEX ANVÄNDNINGSOMRÅDE BESKRIVNING M-DEX ÖVERSIKT STATUSIKONER BATTERISTATUS BLUETOOTH INAKTIVERA HÖRAPPARATMIKROFON RÄCKVIDD ANVÄNDA HALSSNODD KOMMA IGÅNG LADDA BATTERIET STARTA M-DEX STÄNGA AV M-DEX SKÄRM I STANDBY-LÄGE MANUELLT KNAPPLÅS GRUNDFUNKTIONER FJÄRRKONTROLL PROGRAMBYTE JUSTERA VOLYMEN VÄLJA LYSSNINGSFOKUS INAKTIVERA HÖRAPPARATMIKROFON GRUNDFUNKTIONER MOBILTELEFON MATCHA M-DEX MED DIN MOBILTELEFON MOBILTELEFONSAMTAL VIA M-DEX BESVARA ELLER AVVISA SAMTAL AVSLUTA SAMTAL RINGA UPP ANVÄNDA SAMTALSLOGGEN FÖR ATT RINGA UPP ÖVERFÖRA SAMTAL HANDSFREE

4 ÖVRIGA FUNKTIONER JUSTERA VOLYMEN INAKTIVERA HÖRAPPARATMIKROFON AVANCERADE FUNKTIONER BLUETOOTH AUDIOINGÅNG (AUDIO INPUT) VOLYM VÄNSTER/HÖGER (L/R VOLUME) M-DEX T INSTÄLLNINGAR (SETTINGS) ÅTERSTÄLLNING (RESET) FELSÖKNING SKÖTSELRÅD FÖR M-DEX VARNINGAR SÄKERHETSVARNING INFORMATION OM GÄLLANDE REGELVERK

5 SYMBOLER Nedanstående symboler används genomgående i bruksanvisningen: VARNING Meddelanden med denna rubrik uppmärksammar följdverkningar, potentiella säkerhetsrisker eller otillräcklig enhetsprestanda. IAKTTA FÖRSIKTIGHET Meddelanden med denna rubrik innehåller information om att tillämpa särskild försiktighet. Kasseras som el-avfall 5

6 DIN NYA M-DEX M-DEX är ett hörapparattillbehör som ingår i DEX familjen. I denna bruksanvisning beskrivs hur du hanterar din M-DEX. VARNING Denna bruksanvisning innehåller viktig information. Läs den noga innan du börjar använda M-DEX. ANVÄNDNINGSOMRÅDE M-DEX är en trådlös enhet avsedd som både mobiltelefontillbehör och avancerad fjärrkontroll. BESKRIVNING M-DEX är en avancerad fjärrkontroll för hörapparater. Den återger mobiltelefonsamtal direkt i hörapparaten och ger tillgång till mobiltelefonens standardfunktioner. Du kan även lyssna på externa ljudkällor, t.ex. mp3- spelare. Mellan M-DEX och mobiltelefonen används Bluetooth-anslutning och mellan M-DEX och hörapparaten används WidexLink. 6

7 M-DEX ÖVERSIKT 1. På/av 2. Ja (grön) Besvara samtal 3. Nej (röd) Avvisa/avsluta samtal 4. Volymökning 5. Volymsänkning 6. Föregående 7. Nästa 8. Meny/Enter 9. Inaktivera hörapparatmikrofon 10. Lyssningsfokus 11. Mikrofon

8 STATUSIKONER När M-DEX är påslagen kan du i det övre högra hörnet se status för batteri, Bluetooth och Lyssningsfokus. BATTERISTATUS Fulladdat Låg batterinivå BLUETOOTH blå=ansluten grå=aktiverad (men inte ansluten) ingen synlig ikon=ej aktiverad 8

9 INAKTIVERA HÖRAPPARATMIKROFON (Ikonen visas bara om funktionen är aktiverad). RÄCKVIDD Från M-DEX till hörapparater När den används som fjärrkontroll Med mobiltelefon, Bluetooth och externa ljudkällor, inkl. M-DEX T upp till 1 meter upp till 50 cm Från M-DEX till mobiltelefon upp till 10 meter 9

10 ANVÄNDA HALSSNODD Om du vill bära din M-DEX runt halsen, placera den i avsedd hållare enligt bilden. 1. VARNING Säkerhetsspännet på halssnodden måste placeras i nacken (1) för att det lätt ska kunna lossas. 10

11 KOMMA IGÅNG LADDA BATTERIET M-DEX har ett uppladdningsbart batteri. Ett fulladdat batteri har kapacitet för ungefär 5 timmars kontinuerlig användning (i standby-läge räcker batteriet cirka tre dagar. Om Bluetooth är aktiverad reduceras tiden betydligt). Laddaren finns i fyra landsspecifika versioner. Din modell kan därför skilja sig från illustrationerna i denna bruksanvisning. För att ladda batteriet 1. Koppla samman laddaren med M-DEX. 2. Anslut laddaren till vägguttaget. 11

12 Första gången tar det cirka 6 timmar att ladda batteriet. Låt batteriet laddas i sex timmar även om ikonen fulladdat visas. En uppladdning tar sedan cirka 3 timmar, beroende på om enheten är påslagen eller avstängd. VARNING Försök inte att byta batteriet själv. Kontakta din audionom om det behöver bytas. 12

13 STARTA M-DEX För skjutreglaget på höger sida uppåt. OBSERVERA Ikoner och skärmbilder är beroende av hur audionomen, i samråd med dig, har konfigurerat din M-DEX. Din audionom har matchat M-DEX med dina hörapparater. När detta är gjort kan du använda M-DEX för att byta program och justera volymen i hörapparaterna. 13

14 Program 1 (vanligtvis Master) visas. STÄNGA AV M-DEX För att stänga av M-DEX För skjutreglaget på höger sida av M-DEX nedåt. 14

15 SKÄRM I STANDBY-LÄGE Om bildskärmen inte har använts på 10 sekunder går den automatiskt in i standby-läge för att spara energi. För att lämna standby-läge Använd valfri knapp, utom på/av knappen. Om övriga knappar är låsta kan du använda Nej knappen för att lämna standby-läget. 15

16 MANUELLT KNAPPLÅS Du kan aktivera knapplåset från alla skärmlägen. För att aktivera knapplåset Tryck Nej Meny För att avaktivera knapplåset Tryck Nej Meny För information om automatiskt knapplås, se sidan

17 GRUNDFUNKTIONER FJÄRRKONTROLL Från startskärmen kan du byta program, justera volym, välja lyssningsfokus och inaktivera/aktivera mikrofonen i din/dina hörapparater. Alla ändringar, bortsett från inaktivera/aktivera mikrofonen, bekräftas med ett talat meddelande eller tonsignaler i din hörapparat. Din audionom kan inaktivera dessa meddelanden. Ibland visas en bock som bekräftar att funktionen har aktiverats. PROGRAMBYTE Med M-DEX får du tillgång till samma lyssningsprogram och programordning som i din hörapparat. M-DEX startar alltid i det program som du, tillsammans med din audionom, valt att ha som program 1 (vanligtvis Masterprogrammet). 17

18 För att växla mellan tillgängliga program Tryck eller När du växlar program med hjälp av pilarna, visas en ikon för det aktuella programmet. 18

19 JUSTERA VOLYMEN För att visa volymstaplarna Tryck eller För att öka eller minska volymen i vänster och höger hörapparat samtidigt Tryck eller Volymjusteringen kommer endast att påverka det aktuella lyssningsprogrammet. I mitten finns ett bredare streck som visar hörapparatens grundinställning. Ikonen överensstämmer med det antal volymjusteringssteg som din audionom har valt i samråd med dig. Volymjusteringen stängs automatiskt av efter några sekunder. För att stänga av den manuellt, tryck på Nej. Om du växlar till ett annat program eller stänger av M-DEX kommer volymjusteringen att återgå till grundinställningen. Om du justerar volymen med hörapparatens volymkontroll, kommer justeringen inte att registreras i M-DEX. 19

20 För att justera volymen i vänster och höger hörapparat separat, se Avancerade funktioner. VÄLJA LYSSNINGSFOKUS Med funktionen Lyssningsfokus kan du låsa hörapparaternas riktverkan. Tryck på knappen Lyssningsfokus Knappen Lyssningsfokus lyser grönt för att indikera att funktionen är aktiv. För att fokusera på ljud framifrån Tryck Meny För att fokusera på ljud bakifrån Tryck Meny 20

21 För att fokusera på ljud från höger Tryck Meny För att fokusera på ljud från vänster Tryck Meny När du väljer en viss inställning och låser den genom att trycka på Meny, bekräftas valet med en bock. Du kan låsa upp ditt val genom att trycka ännu en gång på Meny. 21

22 För att justera volymen i Lyssningsfokus Välj först riktning på Lyssningsfokus och lås inställningen. Gör sedan som vid volymjustering för lyssningsprogram. För att avaktivera Lyssningsfokus Tryck på knappen Lyssningsfokus 22

23 INAKTIVERA HÖRAPPARATMIKROFON Funktionen Inaktivera hörapparatmikrofon stänger av hörapparatens mikrofon. Det gör att du kan fokusera på det överförda ljudet utan att störas av omgivningsljud. Du kan även använda funktionen för att stänga av hörapparatljudet (mute) i dina vanliga lyssningsprogram (t.ex.master). För att inaktivera hörapparatmikrofonen Tryck på knappen Inaktivera hörapparatmikrofon. Knappen Inaktivera hörapparatmikrofon lyser rött och en symbol visas på skärmen. För att åter aktivera hörapparatmikrofonen Tryck ännu en gång på knappen Inaktivera hörapparatmikrofon. 23

24 GRUNDFUNKTIONER MOBILTELEFON MATCHA M-DEX MED DIN MOBILTELEFON Första gången du använder M-DEX tillsammans med din mobiltelefon måste du matcha enheterna med varandra. 1. Aktivera Bluetooth i din mobiltelefon. 2. Aktivera Bluetooth i din M-DEX enligt följande: 2a. Tryck på Meny från valfri skärmbild. Denna bild visas. 24

25 2b. Tryck eller för att komma till Settings. Tryck Meny Meny. 25

26 Om Bluetooth inte är aktiverad, visas nedanstående bild. 2c. Tryck på Meny för att aktivera Bluetooth. Nedanstående bild visas. 26

27 3. Påbörja matchning enligt följande: 3a. Tryck eller för att komma till Pairing 3b. Tryck på Meny 3c. Tryck ännu en gång på Meny. 4. Sök efter nya enheter med din mobiltelefon. Välj M-DEX då enheten identifierats. För information om detta, se bruksanvisningen till din mobiltelefon. Om PIN-kod efterfrågas i din mobiltelefon, ange Enheterna är nu matchade. Om ingen enhet hittas, visas texten Device not found. Try again? på din M-DEX. 27

28 OBSERVERA Försäkra dig om att Bluetooth är aktiverad i båda enheterna nästa gång du använder M-DEX ihop med din mobiltelefon. Observera att när du använder enheter med aktiverad Bluetooth, ökar batteriförbrukningen betydligt. MOBILTELEFONSAMTAL VIA M-DEX Håll M-DEX på samma sätt som när du pratar i en telefon. Ljudet kommer att höras i båda hörapparaterna. Mobiltelefonen måste vara inom M-DEX räckvidd (upp till 10 m). M-DEX Mobile Mobiltelefon phone 28

29 När M-DEX är ansluten till din mobiltelefon har du tillgång till följande funktioner: 1. Besvara eller avvisa samtal 2. Avsluta samtal 3. Överföra samtal 4. Ringa upp 5. Handsfree BESVARA ELLER AVVISA SAMTAL När du tar emot ett samtal ringer din mobiltelefon. Om M-DEX finns inom hörapparaternas räckvidd, hörs en signal även i dessa. Du kan välja att besvara eller avvisa samtalet genom att välja Yes eller No. 29

30 AVSLUTA SAMTAL För att avsluta ett samtal Tryck End RINGA UPP För att ringa upp Slå numret på din mobiltelefon och använd M-DEX enligt beskrivning på sidan 28. ANVÄNDA SAMTALSLOGGEN FÖR ATT RINGA UPP För att ringa till något av de fem senaste numren i Samtalsloggen: Tryck på Ja Välj önskat nummer med eller Tryck på Ja Pilarna visar om det var ett inkommande eller utgående samtal. För att lämna Samtalsloggen: Tryck på Nej. 30

31 ÖVERFÖRA SAMTAL Med denna funktion kan du överföra samtalet till mobiltelefonen. För att överföra ett samtal till mobiltelefonen Tryck Transfer Yes Valet bekräftas med en bock. Telefonsamtalet kommer även att överföras till mobiltelefonen om du stänger av din M-DEX. 31

32 HANDSFREE Max 30 cm För att M-DEX ska fungera som handsfree, bör den bäras runt halsen så dess mikrofon kan fånga upp din röst. 32

33 ÖVRIGA FUNKTIONER JUSTERA VOLYMEN Du kan justera volymen under ett telefonsamtal. För att visa volymstaplarna Tryck eller För att öka eller minska volymen Tryck eller INAKTIVERA HÖRAPPARATMIKROFON Du kan även använda funktionen Inaktivera hörapparatmikrofon under ett telefonsamtal. Se sidan

34 AVANCERADE FUNKTIONER Följande avancerade funktioner når du genom att trycka en gång på Meny och sedan eller : Om du använder, är menyalternativen placerade i följande ordning 1. Bluetooth * 2. Audio Input (Audioingång) * 3. L/R volume (Volym vänster/höger) 4. M-DEX T * 5. Settings (Inställningar) Alternativen 1, 2 och 5 bekräftas med en bock. Eftersom alternativen 1, 2 och 4 gäller överföring av ljud påverkas ljudet i dina hörapparater varje gång du bekräftar något av dessa alternativ. När du lämnar ovanstående funktioner återgår hörapparaterna till program 1. * M-DEX måste finnas inom en radie av 50 cm från hörapparaterna. 34

35 BLUETOOTH Bluetooth-menyn är endast tillgänglig (indikeras med blå färg) om Bluetooth är aktiverad i din M-DEX och ansluten till en Bluetooth-enhet. Annars är menyalternativet grått. OBSERVERA När du använder M-DEX för Bluetooth-överföring, måste den finnas inom hörapparaternas räckvidd (upp till 50 cm). 35

36 För att starta överföringen: Tryck på Meny. På vissa ljudenheter, t.ex. telefoner, kan musikspelaren behöva aktiveras innan den kan spela musik. Standardinställningen för Bluetooth är avsedd att optimera Musik. För att istället optimera Tal, använd eller. För att bekräfta en ny inställning Tryck på Meny För att lämna Bluetooth Tryck Nej Nej 36

37 AUDIOINGÅNG (AUDIO INPUT) Denna funktion gör det möjligt att ansluta en extern ljudkälla, exempelvis en mp3-spelare. När du ansluter en stereopropp till audioingången, visas skärmen Audio input automatiskt. Audio input -menyn är endast tillgänglig (indikeras med blå färg) om M-DEX och audiokällan är förbundna via en kabel med stereoproppar. OBSERVERA När du använder M-DEX för anslutning via audioingång, måste M-DEX finnas inom hörapparaternas räckvidd (upp till 50 cm). 37

38 För att starta överföringen: Tryck på Meny. Standardinställningen för Audio input är avsedd att optimera Musik. För att istället optimera Tal, använd eller. För att bekräfta en ny inställning Tryck på Meny För att lämna Audio Input Tryck Nej Nej 38

39 VOLYM VÄNSTER/HÖGER (L/R VOLUME) Denna funktion används för att justera volymen i vänster och höger hörapparat separat. Tryck på Meny För att välja vänster respektive höger hörapparat Använd eller 39

40 För att höja respektive sänka volymen Använd eller För att lämna L/R volume Tryck Nej Nej När du lämnar denna skärmbild, kommer volymen i hörapparaterna att återgå till standardnivån. 40

41 M-DEX T Med M-DEX T har du möjlighet att höra ljud via teleslinga även om din hörapparat saknar telespole. Om din hörapparat innehåller ett telespoleprogram, rekommenderar vi telespoleprogrammet för optimal prestanda. Använda telespolen i M-DEX För att M-DEX ska kunna motta signaler från en teleslinga, bör den hänga i vertikalt läge och vara inom hörapparaternas räckvidd. (Upp till 50 cm). 41

42 För att ändra volymen från M-DEX T skärmen Tryck på Meny och eller För att lämna M-DEX T Tryck Nej Nej 42

43 INSTÄLLNINGAR (SETTINGS) Genom Meny knappen får du tillgång till dessa menyalternativ: 1. Bluetooth Settings (Bluetooth inställningar) 2. Automatic Keylock (Automatiskt knapplås) 3. Vibrating Alert (Vibrationssignal) 4. Reset Bluetooth (Återställ Bluetooth) 5. Short-term Log (Händelseregistrering) 6. Reset (Återställ) För att välja ett menyalternativ Tryck eller för att markera önskat alternativ Tryck på Meny för att välja det markerade alternativet 43

44 Bluetoothinställningar (Bluetooth Settings) Här kan du aktivera/avaktivera Bluetooth med hjälp av Meny knappen. Du kan även matcha Bluetooth. Matcha Bluetooth Se sidan 24. För att återgå till menyn Tryck på Nej. OBSERVERA Observera att när du använder M-DEX och mobiltelefon med aktiverad Bluetooth, ökar batteriförbrukningen betydligt för båda enheterna. 44

45 Automatiskt knapplås (Automatic Keylock) Denna funktion hjälper dig att undvika oavsiktliga knapptryckningar, till exempel om du har din M-DEX i fickan. Om denna funktion är aktiverad, kommer knapplåset starta samtidigt som skärmen övergår i standby-läge. För att aktivera eller avaktivera automatiskt knapplås Tryck på Meny För att återgå till Menyn Tryck på Nej För att låsa upp det automatiska knapplåset Tryck Nej Meny 45

46 Vibrationssignal (Vibrating Alert) Om du har valt en Ljudlös profil i mobiltelefonen, startar vibrationssignalen när telefonen ringer. För att aktivera eller avaktivera vibrationssignalen Tryck på Meny För att återgå till Menyn Tryck på Nej Återställ Bluetooth (Reset Bluetooth) Med denna funktion kan du ta bort tidigare Bluetoothmatchningar. Detta kan vara nödvändigt om du byter mobiltelefon. För att välja Återställ Bluetooth Tryck på Meny För att återgå till Menyn Tryck på Nej 46

47 Händelseregistrering (Short-term Log) Om du har problem i en specifik lyssningsmiljö kan du med denna funktion registrera en minut av den aktuella lyssningsmiljön. Detta kan vara till hjälp för din audionom vid återbesöket. För att starta händelseregistrering Tryck på Meny Registreringen tar en minut och kan inte avbrytas. Du kan följa förloppet på skärmen. 47

48 Observera att om du startar en ny händelseregistrering, raderas föregående registrering automatiskt. För att återgå till Menyn Tryck på Nej 48

49 ÅTERSTÄLLNING (RESET) Denna funktion återställer enhetens inställningar till: standardvolym, avaktiverat automatiskt knapplås, avaktiverad vibrationssignal. För att återställa inställningar och volym till grundförslag Tryck på Meny För att återställa Bluetooth-inställningar, se sedan

50 FELSÖKNING Problem Möjlig orsak Lösning M-DEX fungerar inte Displayen visar Please match with hearing aids Ingen överföring från telefonens musikspelare när du aktiverar Bluetooth på M-DEX M-DEX vibrerar inte när telefonen ringer BT ikonen i M-DEX är blå men det finns ingen förbindelse med telefonen M-DEX är igång men displayen är svart Batteriet är urladdat M-DEX är inte matchad med dina hörapparater På vissa telefoner kan musikspelaren behöva aktiveras innan den kan spela musik. Vibrationssignalen är inte aktiverad i M-DEX M-DEX har matchats med en annan enhet och har upprättat kontakt med denna Knapplåset är aktiverat Ladda batteriet (se sidan 11) Kontakta din audionom För ytterligare information hänvisas till telefonens bruksanvisning Vibrationssignalen aktiveras under Settings Stäng av Bluetooth på den aktiva enheten eller återställ Bluetoothinställningarna och matcha telefonen på nytt Tryck Nej > Meny 50

51 Problem Möjlig orsak Lösning Ljudet från Bluetooth/ stereopropp är för svagt och/eller bullrigt M-DEX tar lång tid att ladda eller laddas inte alls Programmet som visas i M-DEX är inte samma som i hörapparaten Skärmen för inkommande samtal visas men det hörs ingen ringsignal i hörapparaten Inställningen för ljudet är för svagt Fel laddare används Matchning av M-DEX och hörapparat är inte korrekt utförd Vissa telefoner genererar inte någon ringsignal i hörapparaten om telefonen är i tyst läge M-DEX är utanför räckvidden Höj volymen på enheten som är ansluten till M-DEX och sänk volymen till passande nivå på M-DEX Använd laddaren som medföljer M-DEX Be din audionom att göra om matchningen Stäng av tystnadsfunktionen i mobiltelefonen Flytta den innanför räckvidden (upp till 50 cm) 51

52 Problem Möjlig orsak Lösning När man trycker på en telefontangent hörs en ton i hörapparaterna samtidigt som de byter till ett annat program Bluetoothmatchningen fungerar inte Inget ljud när du lyssnar via audio Vissa telefoner skickar knappljud till M-DEX M-DEX är utanför hörapparaternas räckvidd Stäng av knappljudet på telefonen Återställ Bluetooth under Inställningar och matcha igen För M-DEX högre upp på halssnodden 52

53 SKÖTSELRÅD FÖR M-DEX Enheten är ett värdefullt föremål som bör behandlas med största omsorg. Här är några tips som kan öka livslängden på din M-DEX: VARNING Utsätt inte enheten för extrem värme eller hög luftfuktighet. Doppa den inte i vatten eller andra vätskor. Medtag inte M-DEX vid röntgen, strålbehandlingar, MRI eller andra skanningar och placera den aldrig i en mikrovågsugn. Dessa typer av strålning kan skada enheten. Strålning från rumsövervakning, inbrottslarm, mobiltelefoner och liknande källor är svagare och kan inte skada enheten. Det kan emellertid hända att strålning från en del utrustning, t.ex. vissa inbrottslarm, automatiska rörelsedetektorer och annan elektronik, kan orsaka märkbart hörbara störningar vid användande av M-DEX och hörapparater. IAKTTA FÖRSIKTIGHET Försök inte att öppna eller reparera enheten själv. (Reparation får endast utföras av auktoriserad personal.) Rengör enheten med en mjuk tygduk. Rengör den aldrig med vatten, lösningsmedel eller andra vätskor. Undvik att tappa M-DEX. När enheten inte används, förvara den i avsett etui på en torr och sval plats, otillgänglig för barn och husdjur. 53

54 VARNINGAR VARNING Förvara M-DEX samt dess delar och tillbehör oåtkomliga för barn och andra som skulle kunna svälja delar av utrustningen eller på annat sätt skada sig själva med dessa föremål. Vid en sväljningsolycka, kontakta omedelbart läkare. Använd inte enheten ombord på flygplan eller inom sjukhus utan tillåtelse. Använd inte enheten i gruvor eller andra områden med explosiva gaser. Om du bär M-DEX runt halsen måste halssnoddens säkerhetsspänne vara placerad bakom nacken. Enheten är tillverkad av moderna icke allergiframkallande material. Dock kan det i sällsynta fall förekomma hudirritation. Om det uppstår hudirritation, kontakta din audionom. IAKTTA FÖRSIKTIGHET Trots att M-DEX är konstruerad för att uppfylla strängaste internationella krav om elektromagnetisk kompatibilitet, kan risken att orsaka störningar på annan utrustning, exempelvis medicinsk utrustning, inte uteslutas. 54

55 SÄKERHETSVARNING Denna utrustning drivs med en extern nätenhet. Anslut endast med en nätenhet som är kompatibel med M-DEX. Nätenheten måste ha en utgång på 5VDC, 500mA samt en mini USB kontakt. Nätenheten måste ha en ingångsspänning som överensstämmer med regionens nätspänning samt vara försedd med stickkontakt som är kompatibel med växelströmsuttagen i regionen. Nätenheten måste vara avsedd för elektronikutrustning och vara försedd med certifieringssymboler som är godkända för regionen. Widex rekommenderar starkt att du alltid använder en nätenhet som levererats av Widex återförsäljare. Detta för att garantera säker och effektiv användning av M-DEX. 55

56 INFORMATION OM GÄLLANDE REGELVERK Härmed intygar Widex A/S att denna M-DEX står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En kopia av konformitetsdeklarationen finns på: 56

57 Federal Communications Commission and Industry Canada Statement FCC ID: TTY-MDEX FCC ID: TTY IC: 5676B-MDEX IC: 5676B This device complies with part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 57

58 Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment complies with the Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment as per IC RSS-102. Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment. 58

59 Hörapparater, tillbehör och batterier bör inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Vänligen kontakta Widex återförsäljare eller din hörcentral för råd om hur du hanterar detta. 59

60 AB Widex Box Malmö Tel Fax E-post: Hemsida: Webbutik: Tillverkare Printed by HTO / ) #01v #01

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21 Användarhandbok Xperia P TV Dock DK21 Innehåll Inledning...3 TV Dock baksida, översikt...3 Komma igång...4 LiveWare -hanteraren...4 Uppgradera LiveWare -hanteraren...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Presenter SNP6000. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 SV Användarhandbok 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been tested

Läs mer

VH110 Användarhandbok

VH110 Användarhandbok VH110 Användarhandbok Innehåll Översikt över headsetet...5 Introduktion...6 Laddning...7 Starta och stänga av enheten...8 Koppla ihop headsetet...9 Koppla ihop headsetet med telefonen...9 Sätta på sig

Läs mer

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag

Läs mer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Användarhandbok Magnetic Charging Dock DK48 Innehåll Inledning...3 Om den magnetiska laddningsdockan...3 Använda den magnetiska laddningsdockan...4 Välja ett tillbehör för telefonen...4 Ladda telefonen...4

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH80 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Batteristatus...5 Sätta på och stänga av headsetet...5

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

Användarhandbok. USB Charger UCH20

Användarhandbok. USB Charger UCH20 Användarhandbok USB Charger UCH20 Innehåll Inledning...3 Om USB Charger...3 Använda USB-laddaren... 4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity...6 2 Inledning Om USB Charger

Läs mer

PREXISO XL2. Korslaser

PREXISO XL2. Korslaser PREXISO XL2 Korslaser Användarmanual Prexiso XL2... 5 1 Användarmanual Prexiso XL2 1.1 Översikt 1.2 Isättning av batterier Se skiss, öppna batterilocket på undersidan och sätt i batterierna med rätt

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Hantering av batteri och ström...5 Sätta på

Läs mer

Bruksanvisning. TV-Dex

Bruksanvisning. TV-Dex Bruksanvisning TV-Dex Innehållsförteckning paketinnehåll....................................... 4 din nya tv-dex....................................... 5 TV-Controller (handenhet).........................

Läs mer

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Användarhandbok Smart Imaging Stand IPT-DS10M Innehåll Användarhandbok för Smart Imaging Stand...3 Inledning...4 Funktioner översikt...4 Maskinvara översikt...4 Basinformation...5 Montering...5 Batterier...5

Läs mer

Användarhandbok. Power Cover CP12

Användarhandbok. Power Cover CP12 Användarhandbok Power Cover CP12 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Specifikationer...3 Använda Power Case-skalet...4 Ladda telefonen...4 Juridisk information...6 2 Inledning Enkelt att ladda

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 220 m2-x Allt-i-örat hörapparat Din hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Komfort Audibility Extender T Programnummer

Läs mer

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 User guide Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Contents Inledning...3 TV Dock-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46 Användarhandbok Style Cover Window SCR46 Innehåll Komma igång... 3 Inledning... 3 Översikt...3 One-touch-konfiguration... 3 Laddning...4 Grunderna... 5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Användarhandbok Stereo Bluetooth -headset SBH20 Innehåll Inledning...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ringa...6 Lyssna på musik...6 Multipoint-teknik...7 Felsökning...7 Juridisk information...7

Läs mer

TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING

TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 5 Introduktion 7 Översikt Telefonadapter 2 8 Installation 9 Aktivera telefonadapter första gången 10 Anslut telefonadapter

Läs mer

SyncBraille. Rev:

SyncBraille. Rev: SyncBraille Rev: 20120130 Innehåll SYNCBRAILLE...0 1. KOMMA IGÅNG...5 2. VAD FÖLJER MED...5 3. ÖVERSIKT...5 4. ANSLUTNING TILL DATOR...6 4.1 Att ansluta SyncBraille till dator... 6 4.1.1 Installera drivrutinern

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26 Användarhandbok Style Cover Window SCR26 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Laddning...3 One-touch-konfiguration...4 Grunderna...5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera skärmen...5

Läs mer

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707541 SUOMI -FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 4 -TEKNISKA SPECIFIKATIONER 4 -TILLÄMPNING 4 -MASKINVARUINSTALLATION 5 -INSTALLERA PROGRAMVARAN 6 -PROGRAMVARA

Läs mer

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9 P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9 S U O M I - F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 - T E K N I S K A S P E C I F I K AT

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH50 Innehåll Användarhandbok för Stereo Bluetooth Headset... 3 Inledning... 4 Funktioner översikt... 4 Maskinvara översikt... 4 Statusikoner översikt...5 Basinformation...6

Läs mer

BRUKSANVISNING M-DEX

BRUKSANVISNING M-DEX BRUKSANVISNING M-DEX PAKETETS INNEHÅLL M-DEX Bruksanvisning Halssnodd Laddare Kabel med audiojackplugg i båda ändar 2 Innehållsförteckning BESKRIVNING AV ENHETEN... 5 AVSEDD ANVÄNDNING... 6 STATUSIKONER...

Läs mer

Vad finns med vid leverans

Vad finns med vid leverans Compact Mini 1. Introduktion...2 Vad finns med vid leverans...2 2. Beskrivning av Compact mini...3 Ovansidan...3 Undersida...4 Ovansida...5 Höger sida...6 Undersidan...7 3. Komma igång...8 Slå på och slå

Läs mer

Installationsguide och bruksanvisning

Installationsguide och bruksanvisning Installationsguide och bruksanvisning TV-ADAPTER 2 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO. C2-PA (RIC) tinnitusapparat

BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO. C2-PA (RIC) tinnitusapparat BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO C2-PA (RIC) tinnitusapparat INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER...................................... 3 BESKRIVNING.................................... 4 Avsedd användning...............................

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

BE1310 Visit Smart hub

BE1310 Visit Smart hub SE BE1310 Visit Smart hub Innehåll Sätta upp Smart hub 3 Innan du börjar 4 Installation 5 Parkoppla 6 Testa 8 Välkomstsignal 9 Felsökning 10 Sätta upp sensorer 11 Telefonsensor 13 Dörrsensor 17 Ljudsensor

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) IM-PN-TX105-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

Bruksanvisning SOUNDGATE 3

Bruksanvisning SOUNDGATE 3 Bruksanvisning SOUNDGATE 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Bruksanvisning 6 Allmänna varningar 7 Varningar 7 Introduktion 10 Komma igång 13 Byta batteri 13 Statusindikator 15 Batteritid 17

Läs mer

Synology Remote. Bruksanvisning

Synology Remote. Bruksanvisning Synology Remote Bruksanvisning Remote08312010 Innehållsförteckning 3 Välkommen 4 Synology Remote, en översikt 5 Förpackningens innehåll 6 Komma igång 8 Njut av din musik med Synology Remote 11 Specifikationer

Läs mer

Tack för att du har valt den här trådlösa produkten. Om du vill koppla samman flera datorer för att dela en trådlös Internet-anslutning, behöver du

Tack för att du har valt den här trådlösa produkten. Om du vill koppla samman flera datorer för att dela en trådlös Internet-anslutning, behöver du U S B A D A P T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 2 S U O M I - F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 - T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O

Läs mer

Guide för icube II. Trådlös programmering

Guide för icube II. Trådlös programmering Guide för icube II Trådlös programmering Innehållsförteckning Snabbguide...3 Indikationslampor...4 Översikt...5 Installering...6 Anslut icube II till din datorn...7 Batteristatus...8 Drifttid...8 Använd

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH60 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Sätta på och stänga av headsetet...5 Justera

Läs mer

Användarhandbok. Mono Bluetooth Headset MBH20

Användarhandbok. Mono Bluetooth Headset MBH20 Användarhandbok Mono Bluetooth Headset MBH20 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ladda handsetet...4 Sätta på och stänga av headsetet...4 Parkoppla

Läs mer

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s B r u k s a n v i s n i n g N I - 7 0 7 5 4 7 S U O M I n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Tack för

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Användarhandbok. Quick Charger UCH10

Användarhandbok. Quick Charger UCH10 Användarhandbok Quick Charger UCH10 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Använda Quick Charger...4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Inledning

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-FS Receiver-in-the-ear DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Din hörapparatserie: 2 PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö Fest

Läs mer

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707517

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707517 BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707517 SUOMI FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 5 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 5 TILLÄMPNING 5 MASKINVARUINSTALLATION 6 ROUTERKONFIGURATION 8 WPS 14 CE/FCC 15

Läs mer

BRUKSANVISNING. clear 440. c4-pa

BRUKSANVISNING. clear 440. c4-pa BRUKSANVISNING clear 440 c4-pa Receiver-in-canal Din hörapparat (ifylles av din audionom) Datum: Batteristorlek: Ear-set: Ventilerad ear-tip Öppen ear-tip Individuell ear-tip Ear-tip storlek: Vänster Höger

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Power Link 4 Användarhandledning

Power Link 4 Användarhandledning Power Link 4 Användarhandledning 1 Varning: för att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador Observera Stäng av/koppla ur enheten innan rengöring eller annat underhåll Om stickkontakten

Läs mer

Bruksanvisning FJÄRRKONTROLL RC-N

Bruksanvisning FJÄRRKONTROLL RC-N Bruksanvisning FJÄRRKONTROLL RC-N 2 Grattis till din nya RC-N-fjärrkontroll. Med den kan du justera dina hörapparaters volym och programinställ ningar. Vänligen läs hela innehållet innan du använder din

Läs mer

Bruksanvisning TV-DEX

Bruksanvisning TV-DEX Bruksanvisning TV-DEX 2 Innehållsförteckning PAKETETS INNEHÅLL... 4 BESKRIVNING AV ENHETEN...5 TV-kontroll...7 TV-BASENHET...8 LYSDIODER... 9 KOMMA IGÅNG....10 Ansluta enheterna:... 10 Använda mer än en

Läs mer

Bruksanvisning. clear 440. C4-m/C4-m-CB

Bruksanvisning. clear 440. C4-m/C4-m-CB Bruksanvisning clear 440 C4-m/C4-m-CB BAKOM-ÖRAT-HÖRAPPARAT din widex clear 440 hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ear-set: Öroninsats Ear-tip Individuell ear-tip Ear-tip storlek:

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Bruksanvisning. clear 440. c4-9 bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning. clear 440. c4-9 bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning clear 440 c4-9 bakom-örat-hörapparat din widex clear 440 hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ear-set: Öroninsats Ear-tip Individuell ear-tip Ear-tip storlek: Vänster

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Flash serien FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat I denna bruksanvisning beskrivs två hörapparatmodeller: FL-9 och FL-9é Där inget annat anges gäller informationen för båda modellerna. Om

Läs mer

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Översikt Denna guide innehåller

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

BRUKSANVISNING. T-Dex

BRUKSANVISNING. T-Dex BRUKSANVISNING T-Dex Innehåll Funktioner Paketets innehåll 2 Funktioner 3 Inställningar 4 Trådlös uppkoppling av mobiltelefon 4 Halsslinga 4 Funktioner M1: Tryckknapp för På/Av och svara, indikator för

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 3 1 S U O M I F ö r pa c k n i n g e n s i n n e h å l l 5 T e k n i s

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal

BRUKSANVISNING MENU. ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal BRUKSANVISNING MENU ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 10 Ventilationskanal: Ej genomgående Genomgående

Läs mer

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 3 4 S U O M I F ö r pa c k n i n g e n s i n n e h å l l 5 T e k n i s k a s p e c i f i k

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 4 9

B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 4 9 B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 4 9 S U O M I F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 5 T E K N I S K A S P E C I F I K

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Användarhandbok. SmartTags

Användarhandbok. SmartTags Användarhandbok SmartTags Innehåll Inledning...3 Komma igång...3 Använda SmartTags...4 Juridisk information...5 2 Inledning Vad är SmartTags? SmartTags använder enhetens NFC-funktioner för att utlösa snabba

Läs mer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Hörapparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn

Läs mer

Användarhandbok. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10

Användarhandbok. Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Användarhandbok Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda Bluetooth -fjärrkontrollen...5 Starta och stänga

Läs mer

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 Introduktion Tack för att du väljer ett FLEX headset! FLEX ceti är ett trådlöst Bluetooth -headset i komfortmodell

Läs mer

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2. FLEX sinc Trådlöst A2DP Bluetooth headset Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.1+EDR ILD International AB 2010 V0.99 Innehåll i förpackningen FLEX sinc headset

Läs mer

Handbok Konftel Ego SVENSKA

Handbok Konftel Ego SVENSKA Handbok Konftel Ego SVENSKA OmniSound överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudoptimeringen OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

Backbeat Go 2. med laddningsfodral. Användarhandbok

Backbeat Go 2. med laddningsfodral. Användarhandbok Backbeat Go 2 med laddningsfodral Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Det här finns i förpackningen 4 Headsetöversikt 5 Var försiktig 5 Laddningsfodral översikt 6 Para ihop 7 Para ihop 7 Para ihop med

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 330. C3-PA Receiver-in-canal

BRUKSANVISNING CLEAR 330. C3-PA Receiver-in-canal BRUKSANVISNING CLEAR 330 C3-PA Receiver-in-canal DIN WIDEX CLEAR 330 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER...................................... 4 HÖRAPPARATEN.................................

Läs mer

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10 Användarhandbok Bluetooth Speaker BSP10 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Status för aviseringslampan...3 Ladda...4 Ladda tillbehöret...4 Komma igång...5 Förbereda

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning Du kan skriva ut flera PDF-sidor på ett pappersark 1 Förberedelse Packa upp 4 Egenskaper 5 Ljudkvalitet 5 Funktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-X Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING MENU. ME-X Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING MENU ME-X Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 312 Ventilationskanal Ingen ventilationskanal Program: 66Master Musik

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUKSANVISNING NI-707521

BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUKSANVISNING NI-707521 BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUKSANVISNING NI-707521 SUOMI FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 5 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 5 TILLÄMPNING 5 MASKINVARUINSTALLATION 6 ROUTERKONFIGURATION 8 WPS 14 CE/FCC 15

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

7500/7600 SNABBGUIDE. http://solutions.brother.com/

7500/7600 SNABBGUIDE. http://solutions.brother.com/ 7500/7600 SNABBGUIDE Läs denna Snabbguide innan du startar din P-touch. Mer detaljerad information finns i bruksanvisningen. Bruksanvisningen finns på den cd-skiva som medföljer PT-7500/7600. Förvara denna

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V1.00/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi Zubehör / Accessories Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi http://www.blaupunkt.com 12V Fakra Microphone PTT (Push to talk) - key GROUND BLAUPUNKT Pin9 (Fakra) Bluetooth 10 Pin 2 (ISO) GROUND

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MX8B (PN-T19-2) IM-PN-TX103-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MX8B (PN-T19-2) IM-PN-TX103-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MX8B (PN-T19-2) IM-PN-TX103-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL Kapitel 1: KUNDINFORMATION 3 Kapitel 2: SÄKERHET 5 Kapitel 3: PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707538

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707538 BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707538 SUOMI FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 4 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 4 TILLÄMPNING 4 MASKINVARUINSTALLATION 5 ROUTERKONFIGURATION 6 WPS 11 CE/FCC 12

Läs mer