Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat"

Transkript

1 Bruksanvisning Flash serien FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat

2 I denna bruksanvisning beskrivs två hörapparatmodeller: FL-9 och FL-9é Där inget annat anges gäller informationen för båda modellerna. Om informationen är specificerad för antingen FL-9 eller FL-9é modellen, måste du förvissa dig om att det är din hörapparatmodell som avses. Hörapparat, öroninsats, é-tip och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut det du använder. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar som vi anser nödvändiga. Hörapparater och tillbehör bör inte kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Vänligen hör med Widex återförsäljare eller din hörcentral om hur du hanterar detta. 2

3 Innehåll Din nya Flash hörapparat Flash (FL-9) Flash élan (FL-9é) Batteriet Batterityp Att sätta i batteriet Batteribyte Så startar du och stänger av hörapparaten Så placerar du (FL-9) på/i örat Så placerar du (FL-9é) på/i örat Så tar du av hörapparaten från örat Finjustering av ljudstyrkan Lyssningsprogram Byta program Att hålla Flash (FL-9) ren Rengöringstillbehör Hörapparaten Öroninsatsen Att hålla Flash élan (FL-9é) ren Rengöringstillbehör Hörapparaten élan slangkombination Att byta slangkombination på Flash élan (FL-9é) Individuell justering av élan slangkombination Så sköter du hörapparaten Speciella skötselråd för Flash élan (FL-9é) Goda råd Tillbehör Audioingång FM system Felsökning för Flash (FL-9) Felsökning för Flash élan (FL-9é)

4 Din nya Flash hörapparat Tack för att du har valt en hörapparat från Widex. Flash är en hörapparat som anpassar ljudet efter den ljudmiljö du har omkring dig. Vi rekommenderar att du läser igenom hela bruksanvisningen för att få optimalt utbyte av din nya Flash hörapparat. Vi hoppas du blir nöjd med din nya hörapparat från Widex. 4

5 Flash (FL-9) 1. Mikrofonöppning, här kommer ljudet in i hörapparaten. 2. Volymkontroll, finns på en del Flash hörapparater. Möjliggör finjustering av den automatiska volyminställningen. 3. Programomkopplare, gör det möjligt att växla mellan olika lyssningsprogram. 4. Strömbrytare. 5. Batterifack, med nagelgrepp för enkel öppning. 6. Slangfäste. 7. Plastslang. 8. Öroninsats Ljudkanal Ventilationskanal

6 Flash élan (FL-9é) 1. Mikrofonöppning, här kommer ljudet in i hörapparaten. 2. Volymkontroll, finns på en del Flash hörapparater. Möjliggör finjustering av den automatiska volyminställningen. 3. Programomkopplare, gör det möjligt att växla mellan olika lyssningsprogram. 4. Strömbrytare. 5. Batterifack, med nagelgrepp för enkel öppning. 6. élan slangkombination. élan slangkombination. 1. Slangfäste. 2. Slang 3. Ankare 4. é-tip 6

7 Batteriet Batterityp Den rekommenderade batteritypen till din Flash hörapparat är: Zink Luft batteri, typ 13. På förpackningen anges bäst före datum samt hur batterierna ska kasseras efter bruk. Använd inte batterier där bäst före datumet är passerat. Zink Luft batterier behöver luft för att fungera. Avlägsna därför inte förseglingslappen på batteriet innan det ska användas. När lappen avlägsnats aktiveras batteriet inom några sekunder. Hur länge ett batteri varar styrs av olika faktorer som t.ex. inställningen på din hörapparat, hur många timmar om dagen du använder den och de ljudmiljöer du befinner dig i. 7

8 Att sätta i batteriet Ta bort förseglingslappen innan du placerar batteriet i batterifacket. Använd inte batterier med klisterrester då dessa kan blockera batteriets lufthål. Tryck nagelgreppet neråt så att batterifacket svängs ut. Nagelgreppet är placerat på motsatt sida av strömbrytaren, längst ner på hörapparaten. Plustecknet (+) på batteriet skall vara vänt utåt (synligt). Om batterifacket inte är lätt att stänga kan det bero på att batteriet är felvänt. Vänd batteriet rätt och försök på nytt. 8

9 Batteribyte Batterialarm: När det hörs fyra korta toner är det ett tecken på att batteriet håller på att ta slut. Byt batteri snarast. När batteriet är slut tystnar hörapparaten. Exakt hur länge ett batteri varar efter dessa varningstoner varierar. Vi rekommenderar att du alltid har med ett extra batteri. Om du vill ändra hur ditt batterialarm låter, eller helt stänga av det, kontakta din audionom. Låt aldrig ett urladdat batteri sitta kvar i hörapparaten. Ett urladdat batteri kan läcka och orsaka skador på hörapparaten. När du byter batteri, placera hörapparaten över ett bord så är det lättare att hitta batteriet om du skulle tappa det. 9

10 Så startar du och stänger av hörapparaten Batterifacket, som är placerat längst ner på hörapparaten, fungerar också som strömbrytare. För att sätta igång hörapparaten trycker du batterifacket uppåt. För att stänga av hörapparaten skjuter du batterifacket neråt. När hörapparaten är avstängd syns ordet OFF på batterifacket. Kom ihåg att stänga av hörapparaten när du tar den ur örat. Ta ut batteriet om hörapparaten inte skall användas på några dagar. Markering höger-vänster Om du använder hörapparat till båda öronen kan du be din audionom att sätta en färgad bricka på hörapparaterna. Härigenom kan du enkelt se till vilket öra de ska användas (röd bricka = höger och blå bricka = vänster). 10

11 Så placerar du (FL-9) på/i örat Sätt ett batteri i hörapparaten. Först placerar du öroninsatsen i hörselgången genom att hålla i den nedre delen av plastslangen. Det kan underlätta om du samtidigt drar försiktigt i ytterörat bakåt/uppåt med den andra handen. När insatsen är på plats placerar du hörapparaten bakom örat så att slangfästet vilar komfortabelt på örat, alldeles intill huvudet. 11

12 Så placerar du (FL-9é) på/i örat Sätt ett batteri i hörapparaten. Börja med att placera hörapparaten bakom örat så att plastslangen vilar komfortabelt på örat, strax intill huvudet. Placera sedan é-tip i hörselgången genom att hålla i den nedre delen av plastslangen. Sätt slutligen ankaret på plats. Det ska vila vid hörselgångens öppning och säkra att é-tip och hela slangkombinationen sitter på plats. Kontrollera regelbundet att hörapparaten och slangkombinationen sitter på plats. Olika inställningar när du ska starta hörapparaten Din hörapparat kan ställas in så att den startar på två olika sätt. Ett av sätten kan medföra att hörapparaten återkopplar (tjuter) lite medan du placerar öroninsats/é-tip i örat. Det andra alternativet är en inställning där hörapparaten aktivt undertrycker återkopplingen under tiden då öroninsats/é-tip placeras i örat. Tala med din audionom om vilket alternativ som är bäst för dig. 12

13 Så tar du av hörapparaten från örat Stäng av hörapparaten innan du tar av den. Ta först bort hörapparaten från ytterörat. Ta sedan försiktigt ut öroninsats/é-tip ur hörselgången genom att hålla i den nedre delen av plastslangen. Om det är svårt kan det underlätta om du försiktigt rör öroninsats/é-tip i sidled samtidigt som du drar den utåt. Det kan också underlätta om du drar försiktigt i ytterörat bakåt/uppåt med den andra handen. Automatisk volymjustering Din hörapparat reglerar automatiskt ljudstyrkan efter den ljudmiljö du befinner dig i. Flash mäter och skräddarsyr ljudet flera tusen gånger per sekund. Med denna hörapparat behöver du inte själv ändra inställningen - det sker helt automatiskt. Viktigt: Om din hörapparat är för stark eller för svag, om ljudet är orent eller om du vill ha ytterligare information, kontakta din audionom. 13

14 Finjustering av ljudstyrkan Om din hörapparat har volymkontroll, är denna i form av en vippkontakt. Tryck vippkontakten uppåt för att öka ljudstyrkan i förhållande till den automatiskt inställda volymen. Tryck vippkontakten nedåt för att sänka ljudstyrkan. Gör du korta tryckningar ändras ljudstyrkan stegvis. Håller du vippkontakten intryckt, ändras ljudstyrkan snabbare. Varje gång du använder volymkontrollen hörs en ton. Om du vill ändra tonerna, ta bort dem helt, eller avaktivera volymkontrollen, kontakta din audionom. Alla manuella justeringar av den automatiska volyminställningen nollställs när hörapparaten stängs av. 14

15 Lyssningsprogram Din Flash hörapparat kan vara utrustad med olika lyssningsprogram som vart och ett är optimerat för olika lyssningssituationer. Din audionom kan hjälpa dig att välja de program som är användbara för dig. Om dina behov ändras med tiden, kan programmen justeras. I den här bruksanvisningen kan audionomen anteckna de lyssningsprogram som är tillgängliga i din hörapparat (se sid 17). Du kan välja mellan följande program: Flash Master: Detta lyssningsprogram är standardprogrammet i Flash. I Masterprogrammet arbetar de automatiska funktionerna i hörapparaten för att optimera hörbarhet, taluppfattning och komfort i samtliga lyssningssituationer. Nybörjare: Det här lyssningsprogrammet har samma egenskaper som Masterprogrammet, men ger lite mindre förstärkning. Programmet passar bra att använda om detta är din första hörapparat och du vill vänja dig vid de nya ljuden gradvis. Musik: Detta lyssningsprogram är idealiskt för att lyssna till musik. TV: Detta lyssningsprogram är optimalt till TV. M+T: I det här programmet lyssnar du både genom hörapparatens mikrofon (M) och telespole (T). Programmet tillåter dig att lyssna till ljud från en slinga och fortfarande höra omgivningsljud. T: I detta lyssningsprogram lyssnar du enbart via telespolen (T) och inte via mikrofonen (M). Telespolen kan bara användas när ett slingsystem finns installerat. När detta program är aktiverat lyssnar du enbart till ljud från en slinga och omgivande ljud stängs ut. 15

16 Program 1: En kort ton Program 2: Två korta toner Program 3: Tre korta toner Program 4: En lång och en kort ton Byta program Växla mellan programmen med hjälp av programväljaren ovanför batterifacket. Om du inte vill använda programväljaren kan du be din audionom att avaktivera den. Varje gång du byter till ett annat program hörs en indikationston. Tonen talar om vilket program du har valt. Antalet signaler beror på hur många olika program som du tillsammans med din audionom har valt att ha i din hörapparat. De valda programmen numreras 1-4 Om du tillsammans med din audionom beslutar dig för en annan kombination vid ett senare tillfälle, kan dessa skrivas ner i de tomma schemaformulären längst bak i detta häfte. 16

17 Schema över lyssningsprogram Program Programval: Används vid:

18 Att hålla Flash (FL-9) ren Rengöringstillbehör Till din hörapparat finns följande tillbehör: 1. Batterimagnet, för att underlätta placering av batteriet i batterihållaren. 2. Rensnål, för rengöring av öroninsatsen. 3. Mjuk tygduk, för avtorkning och rengöring av hörapparaten Behöver du extra rengöringsverktyg, kontakta din audionom. 18

19 Hörapparaten Rengör aldrig hörapparaten med vatten, lösningsmedel eller andra vätskor. Håll istället hörapparaten ren genom att dagligen torka av den med en mjuk tygduk. När du inte använder hörapparaten, kan det vara lämpligt att låta batterifacket stå öppet. Hörapparaten blir då genomluftad och eventuell fukt kan försvinna. Öroninsatsen Det är viktigt att öroninsatsen är ren och fri från öronvax och fukt. Om insatsen är tilltäppt, rensa öppningarna med en rensnål. 19

20 Dra, vid behov, bort plastlangen från hörapparatens slangfäste och rengör insatsen i ljummet vatten. Skölj sedan insatsen noggrant under rinnande vatten och låt den torka över natten. Finns det fukt kvar i insats eller slang, blås torrt med exempelvis en luftblåsa innan du åter monterar slangen på slangfästet. Använd aldrig alkohol eller lösningsmedel för att rengöra öroninsatsen. Om plastslangen på insatsen är hård, gulfärgad eller sprucken ska den bytas mot en ny. Du kan få hjälp med detta hos din audionom. 20

21 Att hålla Flash élan (FL-9é) ren Rengöringstillbehör Till din hörapparat finns följande tillbehör: 1. Batterimagnet, för att underlätta placering av batteriet i batterihållaren. 2. Rensnål, för rengöring av élan slangkombination. 3. Mjuk tygduk, för avtorkning och rengöring av hörapparaten. Behöver du extra rengöringsverktyg, kontakta din audionom. 21

22 Hörapparaten Rengör aldrig hörapparaten med vatten, lösningsmedel eller andra vätskor. Håll istället hörapparaten ren genom att dagligen torka av den med en mjuk tygduk. När du inte använder hörapparaten, kan det vara lämpligt att låta batterifacket stå öppet. Hörapparaten blir då genomluftad och eventuell fukt kan försvinna. élan slangkombination. Det är viktigt att slangkombinationen är ren och fri från öronvax och fukt. Använd aldrig alkohol eller lösningsmedel för att rengöra slangkombinationen. Om någon del i slangkombinationen är lös, hård, gulfärgad eller sprucken, ska den bytas ut. För information om hur du införskaffar ny élan slangkombination, kontakta din audionom. 22

23 Om slangen är igensatt, måste den rengöras. Håll slangfästet med två fingrar, samtidigt som du håller hörapparaten med andra handen. Böj slangfästet snett bakåt tills det lossnar. Rengör sedan öppningen med rensnålen. Vid behov kan é-tip rengöras i ljummet vatten. Ta av é-tip från plastslangen och skölj själva é-tip noggrant. Låt den torka över natten. Kontrollera att é-tip och plastslang är rena och torra innan du använder dem igen. 23

24 Att byta slangkombination på Flash élan (FL-9é) Slangkombinationen på élan bör bytas med jämna mellanrum. Hur länge en élan slangkombination varar är individuellt och beror på en rad faktorer, exempelvis hur mycket hörapparaten används och vilken typ av vax örat producerar. För att ta av slangkombinationen håller du slangfästet med två fingrar, samtidigt som du håller hörapparaten med den andra handen. Böj sedan slangfästet snett bakåt tills det lossnar. Det är viktigt att slangfästet böjs bakåt. Knäpp fast en ny élan slangkombination genom att försiktigt trycka slangfästet på plats. Det är mycket viktigt att kontrollera så att slangkombinationen är ordentligt fastsatt. Innan du kan använda en élan slangkombination, måste den justeras för att passa ditt öra korrekt. Denna justering kan bli invecklad om du inte har den erfarenhet som krävs eller saknar de rätta verktygen. Därför rekommenderar vi att du och din audionom går igenom de följande instruktionerna tillsammans samt planerar för hur du får tag i nya delar till din élan slangkombination. 24

25 Individuell justering av élan slangkombination Élan slangkombination kan justeras så att den exakt passar ditt öra. Första gången väljer din audionom så att storleken blir rätt. I denna bruksanvisning kan audionomen ringa in de storlekar som valts (se sidan 27). Val av slangstomme: Slangstommen finns i fem olika längder för vardera höger och vänster öra. Det är viktigt att man väljer rätt längd så att slangen sitter bra och komfortabelt. Slangen får inte vara besvärande kort eller vara så lång att den sitter för löst. Val av é-tip: é-tip finns i fyra storlekar. Det är viktigt att man väljer rätt é-tip så att den sitter bra och komfortabelt. é-tip måste sitta komfortabelt i hörselgången. För att byta é-tip drar man av den från slangstommen. Sedan trycker man fast en ny é-tip. Det är mycket viktigt att kontrollera så att é-tip är ordentligt fastsatt. 25

26 Justering av ankaret: Ankaret ska bilda en ögla i passande storlek för att säkerställa att é-tip hålls komfortabelt på plats i hörselgången. Öglan formas genom att man drar spetsen på ankaret genom ett litet hål på sidan av slangstommen. När öglan har rätt storlek, klipper man bort överskottet med en sax och lämnar enbart kvar själva öglan. Var noga med att överskottet klipps av jäms med hålet det har trätts igenom. Känn efter med fingertopparna att det inte finns några skarpa kanter. Dessa kan annars orsaka irritation i örat. Ankarets ögla är lagom stor när den håller é-tip komfortabelt på plats i hörselgången så att slangkombinationen sitter säkert på och i örat. 26

27 Ringa in de storlekar som valts för élan slangkombination. Vänster öra Höger öra é-tip Slang é-tip Slang 1S 1L 1L 1S 1L 1R 2S 2L 2L 2S 2L 2R 3L 3R 4L 4R 5L 5R 27

28 Så sköter du hörapparaten Hörapparaten håller längre om du sköter den på rätt sätt. Här är ett par tips som kan öka livslängden på hörapparaten: Stäng av hörapparaten när du inte använder den. Om hörapparaten inte skall användas på några dagar, tag ut batteriet för att undvika batteriläckage. Behandla hörapparaten varsamt. När du inte använder hörapparaten, förvara den torrt och svalt i etuiet, otillgänglig för barn och husdjur. När du inte använder din hörapparat, se till att den inte utsätts för extrem värme eller hög luftfuktighet. I miljöer med hög luftfuktighet kan du använda avfuktningskapslar från Widex för att minska mängden fukt i hörapparaten. Se vidare information på avfuktningskapslarna. Använd inte hörapparaten i duschen, om du simmar eller när du använder hårtork eller hårspray. Försök inte att själv öppna eller reparera hörapparaten. Använd aldrig din hörapparat vid röntgenundersökningar, ultraljudsbehandling eller strålbehandling. Placera ej heller hörapparaten i mikrovågsugn. Dessa typer av strålning kan skada din hörapparat. Strålning från exempelvis rumsövervakning, tjuvlarm och mobiltelefoner är svagare och kan inte skada hörapparaten. Widex hörapparater är inte certifierade för användning i gruvor eller andra områden med explosiva gaser. 28

29 Speciella skötselråd för Flash élan (FL-9é) För att vara säker på att slangkombinationen behåller sin form ska du vara noga med att den inte trycks ihop eller vrids när du förvara hörapparaten i sitt etui. Det är viktigt att du torkar av slang och é-tip ordentligt och håller dem rena från vax mm. I annat fall kan é-tip lossna. Om någon del i slangkombinationen är lös, hård, gulfärgad eller sprucken, ska den bytas ut. För information om hur du införskaffar ny élan slangkombination, kontakta din audionom. 29

30 Goda råd Användandet av hörapparat kan öka risken för vaxbildning. Ta kontakt med din öronläkare om du misstänker att en vaxpropp har bildats i ditt öra. Öronvax kan medföra att både din hörsel och hörapparatens funktion försämras. Det kan vara en god vana att regelbundet, kanske några gånger per år, besöka sin öronläkare för att få rengjort öronen. Förvara alltid hörapparaten och dess tillbehör oåtkomligt för barn som annars kan stoppa dem i munnen. Förvara även batterier utom räckhåll för barn samt se till att förbrukade batterier tas omhand på ett riktigt sätt. Byt aldrig batterier när barn ser på. Stoppa aldrig batterier i munnen eftersom det finns risk att du sväljer dem. Om en olycka sker kontakta omedelbart läkare Hörapparaten är tillverkad av moderna icke allergiframkallande material. Dock kan det i mycket sällsynta fall förekomma hudirritation. Om det uppstår irritation i och omkring örat och hörselgången, kontakta din audionom. Man ska vara medveten om att när man använder någon form av hörapparat så kan det medföra en något ökad risk för infektion i hörselgången. En infektion kan uppstå pga. att örat inte blir tillräckligt ventilerat. Därför rekommenderar vi att du tar av hörapparaten när du ska sova så att örat kan luftas. Rengör och inspektera hörapparaten. Om det skulle uppstå en infektion så desinficera öroninsats/é-tip och uppsök medicinsk hjälp. Kontakta din audionom för råd angående desinficeringsmetod. Använd under inga omständigheter alkohol, klorin eller liknande ämnen för att rengöra hörapparaten. 30

31 Tillbehör Audioingång Din hörapparat kan förses med en audiosko. Det gör att du kan ansluta olika tillbehör (FM och CROS/Bi-CROS system). När en audiosko kopplas till din hörapparat så ersätts ett eller flera av dina standardprogram med särskilda audioprogram. I schemat på nästa sida kan din audionom anteckna vilka audioprogram du har tillgång till och var du hittar dem. När du kopplar på audioskon går hörapparaten automatiskt över i ett audioprogram (se sidan 32). Om du vill växla till något av de andra programmen måste du använda programväljaren på hörapparaten. Så fort du tar av audioskon återupptas den vanliga programföljden (se sidan 17). 31

32 Program Programföljd med audiosko

33 Viktigt: Om hörapparaten sammankopplas med apparater som är anslutna till det elektriska nätet måste dessa uppfylla säkerhetsföreskrifterna enligt internationell standard IEC Hörapparaten får inte sammankopplas med kontakter som har någon av nedanstående symboler: För ytterligare information, kontakta din audionom. 33

34 FM system Ett FM system är ett hörseltekniskt hjälpmedel för hörapparater som kan anslutas till din Flash. FM system gör det enklare att uppfatta tal i svåra lyssningssituationer. FM systemet från Widex heter SCOLA. Ett FM system består av en sändare och en mottagare. Sändaren innehåller en mikrofon och placeras intill personen som pratar. Mottagaren monteras på hörapparaten via en audio/fm sko. Räckvidden är omkring 15 meter, beroende på omgivningen. Eftersom systemet är trådlöst kan både talare och lyssnare röra sig obehindrat inom systemets räckvidd. För ytterligare information om FM system, kontakta din audionom. 34

35 Felsökning för Flash (FL-9) Om hörapparaten inte fungerar som den ska, bör du följa nedanstående råd innan du kontaktar din audionom. Om hörapparaten är tyst, kan det bero på: Hörapparaten är inte tillkopplad. Se till att batterifacket, som också fungerar som strömbrytare, är tilltryckt så att ordet OFF inte går att läsa. Batteriet är urladdat eller fungerar inte. Byt batteri. Se till att batteriet är isatt korrekt och att batterifacket är ordentligt stängt. Ljudkanalen i öroninsatsen är igensatt. Det är oftast vax som blockerar ljudkanalen. Rengör ljudkanalen. Om hörapparaten inte är tillräckligt stark, kan det bero på: Batteriet är nästan urladdat. Byt batteri. Se till att batteriet är isatt korrekt och att batterifacket är ordentligt stängt. Ljudkanalen i öroninsatsen är igensatt. Det är oftast vax som blockerar ljudkanalen. Rengör ljudkanalen. Det finns vax i hörselgången. Kontakta din öronläkare. Din hörsel kan ha ändrats. Kontakta din audionom. 35

36 Om hörapparaten återkopplar (tjuter), kan det bero på: Det finns vax i hörselgången. Kontakta din öronläkare. Plastslangen är sönder. Byt ut slangen. Plastslangen är gulfärgad och hård. Byt ut slangen. Plastslangen lossnar ofta från öroninsatsen eller slangfästet. Byt ut slangen. Slangfästet på hörapparaten eller insatsen är skadad. Kontakta din audionom. Öroninsatsen sitter inte riktigt på plats i hörselgången. Ta ut öroninsatsen och försök igen. Det är viktigt att öroninsatsen sitter korrekt i hörselgången. Öroninsatsen sitter för löst. Kontakta din audionom. Om hörapparaten fungerar av och till, kan det bero på: Strömbrytaren är smutsig (oxiderad). Slå av och på strömbrytaren några gånger. 36

37 Felsökning för Flash élan (FL-9é) Om hörapparaten inte fungerar som den ska, bör du följa nedanstående råd innan du kontaktar din audionom. Om hörapparaten är tyst, kan det bero på: Hörapparaten är inte tillkopplad. Se till att batterifacket, som också fungerar som strömbrytare, är tilltryckt så att ordet OFF inte går att läsa. Batteriet är urladdat eller fungerar inte. Byt batteri. Se till att batteriet är isatt korrekt och att batterifacket är ordentligt stängt. Ljudkanalen i é-tip är igensatt. Det är oftast vax som blockerar ljudkanalen. Rengör ljudkanalen eller byt é-tip. Om nödvändigt, byt ut hela slangkombinationen. Om hörapparaten inte är tillräckligt stark, kan det bero på: Batteriet är nästan urladdat. Byt batteri. Se till att batteriet är isatt korrekt och att batterifacket är ordentligt stängt. Ljudkanalen i é-tip är igensatt. Det är oftast vax som blockerar ljudkanalen. Rengör ljudkanalen eller byt é-tip. Om nödvändigt, byt ut hela slangkombinationen. Det finns vax i hörselgången. Kontakta din öronläkare. Din hörsel kan ha ändrats. Kontakta din audionom. Om hörapparaten återkopplar (tjuter), kan det bero på: Det finns vax i hörselgången. Kontakta din öronläkare. Plastslangen är sönder. Byt élan slangkombination Plastslangen är gulfärgad och hård. Byt élan slangkombination Om hörapparaten fungerar av och till, kan det bero på: Strömbrytaren är smutsig (oxiderad). Slå av och på strömbrytaren några gånger. 37

38 Schema över lyssningsprogram Program Programval: Används vid:

39 Schema över lyssningsprogram Program Programval: Används vid:

40 Printed by HTO / ! #01v #01

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 220 m2-x Allt-i-örat hörapparat Din hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Komfort Audibility Extender T Programnummer

Läs mer

Bruksanvisning AIKIA serien. AK-9 / AK-9 élan Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning AIKIA serien. AK-9 / AK-9 élan Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning AIKIA serien AK-9 / AK-9 élan Bakom-örat hörapparat I denna bruksanvisning beskrivs två hörapparatmodeller: AK-9 och AK-9 élan. Där inget annat anges gäller informationen för båda modellerna.

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien. FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning Flash serien. FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning Flash serien FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat Innehåll Din hörapparat med tillbehör ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Din hörapparat med tillbehör ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar som vi anser nödvändiga.

Läs mer

Bruksanvisning till Bravissimo élan. BV-8é Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning till Bravissimo élan. BV-8é Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning till Bravissimo élan BV-8é Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten

Läs mer

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-X Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING MENU. ME-X Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING MENU ME-X Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 312 Ventilationskanal Ingen ventilationskanal Program: 66Master Musik

Läs mer

Bruksanvisning Bravissimo serien. BV-38 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Bravissimo serien. BV-38 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Bravissimo serien BV-38 Bakom-örat hörapparat I bruksanvisningen kan hörapparat, öroninsats, rensverktyg och liknande se annorlunda ut jämfört med det du har fått. 2 Innehåll Lycka till

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal

BRUKSANVISNING MENU. ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal BRUKSANVISNING MENU ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 10 Ventilationskanal: Ej genomgående Genomgående

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Flash-m Bakom-örat-hörapparat 2 Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Bruksanvisning Bravissimo serien. BV-9X allt-i-örat-hörapparater

Bruksanvisning Bravissimo serien. BV-9X allt-i-örat-hörapparater Bruksanvisning Bravissimo serien BV-9X allt-i-örat-hörapparater Innehåll I bruksanvisningen kan hörapparat, rensverktyg och liknande se annorlunda ut jämfört med det du har fått. Lycka till med din Bravissimo

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-FS Receiver-in-the-ear DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Din hörapparatserie: 2 PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö Fest

Läs mer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Hörapparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn

Läs mer

Bruksanvisning Bravo B2-CIC

Bruksanvisning Bravo B2-CIC Bruksanvisning Bravo B2-CIC Innehåll Din hörapparat med tillbehör, ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar som vi anser nödvändiga.

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-19 Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-19 Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-19 Bakom-örat-hörapparat Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar

Läs mer

Bruksanvisning mind440 serien. m4-19 Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning mind440 serien. m4-19 Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning mind440 serien m4-19 Bakom-örat-hörapparat Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de

Läs mer

Bruksanvisning mind440 serien. m4-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind440 serien. m4-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind440 serien m4-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar

Läs mer

I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D /

I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D / I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D / LV750-DP Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound.

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

Bruksanvisning Widex Bravo. B11 / B12 Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Widex Bravo. B11 / B12 Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Widex Bravo B11 / B12 Bakom-örat-hörapparat Innehåll Din hörapparat med tillbehör, ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater

SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter

Läs mer

Bruksanvisning Widex Bravo. B1 / B2 Bakom-örat-hörapparater

Bruksanvisning Widex Bravo. B1 / B2 Bakom-örat-hörapparater Bruksanvisning Widex Bravo B1 / B2 Bakom-örat-hörapparater Innehåll Din hörapparat med tillbehör, ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Bruksanvisning Bravo. B32 Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Bravo. B32 Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Bravo B32 Bakom-örat-hörapparat Innehåll Din hörapparat med tillbehör, ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar som

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning s Välkommen till en bättre hörupplevelse Stort grattis till din nya hörapparat från Siemens. Vi är övertygade om att ditt beslut att använda hörapparat är det första

Läs mer

Bakom-örat Modell LV70-DVIR LV770-DVIR LV570-DVIR

Bakom-örat Modell LV70-DVIR LV770-DVIR LV570-DVIR Bakom-örat Modell LV70-DVIR LV770-DVIR LV570-DVIR Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound. Vi är välkända för innovativ teknik och design. Din nya digitala hörapparat ReSound Live kommer att

Läs mer

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning Bakom-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 4 2. Viktig information: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet 8

Läs mer

Beltone TBR. Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR76

Beltone TBR. Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR76 Beltone TBR Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR76 En ny ljudstimulator från Beltone Vi gratulerar dig till ditt val av ljudstimulator från Beltone! TBR62 är en ljudstimulator för Tinnitus, som genererar

Läs mer

HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano RITE

HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano RITE Bruksanvisning HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano RITE Saphira, Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Innehållsförteckning Översikt insatser 7 Generella varningar och säkerhetsföreskrifter 8 Viktiga varningar

Läs mer

Bruksanvisning. clear 440. c4-9 bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning. clear 440. c4-9 bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning clear 440 c4-9 bakom-örat-hörapparat din widex clear 440 hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ear-set: Öroninsats Ear-tip Individuell ear-tip Ear-tip storlek: Vänster

Läs mer

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt.

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt. Motion M micon Motion P micon Bruksanvisning www.siemens.se / horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 VOX Art nr 273051 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bildöversikt CLA40 VOX sid 4-6 Instruktion för montering på vägg sid 5 Installation

Läs mer

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry SVENSKA A B E F G C D H I J 2 SVENSKA 43-50 3 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten: 77Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 77Den

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano BTE

HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano BTE Bruksanvisning HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano BTE Saphira, Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Innehållsförteckning Översikt domer 7 Generella varningar och säkerhetsföreskrifter 8 Viktiga varningar

Läs mer

Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical. Bruksanvisning. Ponto Pro Power

Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical. Bruksanvisning. Ponto Pro Power Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical Bruksanvisning Ponto Pro Power Gratulerar! Vi vill börja med att gratulera dig till valet av den benförankrade hörapparaten Ponto. Ponto Pro Power

Läs mer

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland

Läs mer

Skötsel och underhåll -

Skötsel och underhåll - Skötsel och underhåll - att hålla hörapparaten i trim Innehåll Olika modeller av hörapparat 3 Skötsel och underhåll alla modeller 4 För att undvika reparationer 4 Byta batteri 4 Att ta ur ett gammalt batteri

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm Felsökningsguide Barn 0 5 år Livet är nu Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar

Läs mer

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Alta2 Nera2 Ria2 BRUKSANVISNING designrite Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Introduktion Bruksanvisningen vägleder dig för hur du använder och tar hand om dina nya hörapparater. Läs noga igenom innehållet,

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

RC4-1. Bruksanvisning RC4-1 fjärrkontroll

RC4-1. Bruksanvisning RC4-1 fjärrkontroll RC4-1 Bruksanvisning RC4-1 fjärrkontroll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som anses

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

029-5452-09 CNT BTE-Swe 11/20/06 4:07 PM Page 1. Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för BÖ

029-5452-09 CNT BTE-Swe 11/20/06 4:07 PM Page 1. Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för BÖ 029-5452-09 CNT BTE-Swe 11/20/06 4:07 PM Page 1 Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för BÖ 029-5452-09 CNT BTE-Swe 11/20/06 4:07 PM Page 2 Innehåll Dina Conversa. NT Digitala hörapparater...1 Praktiska

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater

Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater Innehållsförteckning Allmän information... 6 VARNINGAR...6 Underhåll och skötsel...9 Höger/vänster-identifiering...9 Standard ear-tips för RIC-modeller...10

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13)

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13) FK 200 KST 3584 SE Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig.

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig. FK 200 KST 3584 Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

Bruksanvisning. clear 440. C4-m/C4-m-CB

Bruksanvisning. clear 440. C4-m/C4-m-CB Bruksanvisning clear 440 C4-m/C4-m-CB BAKOM-ÖRAT-HÖRAPPARAT din widex clear 440 hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ear-set: Öroninsats Ear-tip Individuell ear-tip Ear-tip storlek:

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Hörapparatguiden web ver 2

Hörapparatguiden web ver 2 Hörapparatguiden web ver 2 Vad innebär det att använda hörapparat? Hörapparaten förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

LEVEL Headsetförstärkare

LEVEL Headsetförstärkare LEVEL Headsetförstärkare UTSEENDE DORO LEVEL UTSEENDE 1 Batterifack 8 Volymkontroll för inkommande ljud 2 Uttag för koppling till dator 9 Volymkontroll för utgående ljud (headset) 3 Uttag för adapter 10

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

Öroninsatsen. Öroninsatsen är en viktig del av hörapparaten och har stor betydelse för ljudkvalitén.

Öroninsatsen. Öroninsatsen är en viktig del av hörapparaten och har stor betydelse för ljudkvalitén. Öroninsatsen 2 Öroninsatsen är en viktig del av hörapparaten och har stor betydelse för ljudkvalitén. Detta är broschyr nummer 2 i en serie från Widex om hörsel och hörselrelaterade ämnen. Öroninsatsens

Läs mer

Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga för att du ska få största möjliga nytta av din hörsellösning.

Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga för att du ska få största möjliga nytta av din hörsellösning. BrUkSAnViSning rite Tack Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre. Vi har lagt ner stor möda och omsorg på att utveckla dina nya hörapparater som vi hoppas du får mycket glädje av. Vi rekommenderar

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK Box 1097 402 52 Göteborg Tel. 01-84 04 0 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT DC-155 Micro är en kommunikationsradio som kan förses med upp till 16 kanaler på 155 MHz bandet.

Läs mer

BRUKSANVISNING. clear 440. c4-pa

BRUKSANVISNING. clear 440. c4-pa BRUKSANVISNING clear 440 c4-pa Receiver-in-canal Din hörapparat (ifylles av din audionom) Datum: Batteristorlek: Ear-set: Ventilerad ear-tip Öppen ear-tip Individuell ear-tip Ear-tip storlek: Vänster Höger

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

Bruksanvisning BB4 RITE

Bruksanvisning BB4 RITE Bruksanvisning BB4 RITE Receiver-in-the-ear hörapparaten Widex BABY TM 440 (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ear-set: Baby ear-tip Individuell Baby insats Lyssningsprogram Master Audibility

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Till dig som använder hörapparat

Till dig som använder hörapparat patientinformation Hörselverksamheten Till dig som använder hörapparat Hörselnedsättning och hörapparat De flesta personer med hörselnedsättning får hjälp av hörapparat. Utbudet på hörapparater är stort

Läs mer

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Bruksanvisning - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Gratulerar till din nya digitala hörapparat från ReSound! ReSounds innovativa teknik och design kommer att ge dig möjlighet att

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Allt-i-örat. Apparater

BRUKSANVISNING. Allt-i-örat. Apparater BRUKSANVISNING Allt-i-örat Apparater Innehållsförteckning Din nya hörapparat sid 3 Batterier/byte av batteri sid 4 Av-på och volymkontroll sid 6 Programval sid 8 Sätta i och ta ur hörapparaten sid 9 Återkoppling/rundgång

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga för att du ska få största möjliga nytta av din hörsellösning.

Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga för att du ska få största möjliga nytta av din hörsellösning. BrUksAnVisning BTE Tack Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre. Vi har lagt ner stor möda och omsorg på att utveckla dina nya hörapparater som vi hoppas du får mycket glädje av. Vi rekommenderar

Läs mer

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Air Swimmers Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Bilderna visar Clownfish men instruktionerna är utbytbara för Shark. Videoinstruktioner (på engelska) kan hittas

Läs mer

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1 DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 1999 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT Lafayette DC-110 är en kommunikationsradio förberedd för 6 kanaler. Radion

Läs mer

029-5314-09 UnisonITEGd-Swe 11/20/06 4:03 PM Page 1. Unison TM Digital bruksanvisning för IÖ

029-5314-09 UnisonITEGd-Swe 11/20/06 4:03 PM Page 1. Unison TM Digital bruksanvisning för IÖ 029-5314-09 UnisonITEGd-Swe 11/20/06 4:03 PM Page 1 Unison TM Digital bruksanvisning för IÖ 029-5314-09 UnisonITEGd-Swe 11/20/06 4:03 PM Page 2 Innehåll Dina Unison TM digitala hörapparater...1 Praktiska

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Bakom-örat hörapparat

Bakom-örat hörapparat Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din bakom-örat hörapparat 4 Avsedd användning 7 Allmänt om säkerhet 8 Om batterier 11 Sätta in och ta ut dina hörapparater 14 Slå på/stänga av din

Läs mer

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 2 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM 1. BESKRIVNING (se etuiets framsida) 1. Mikrofon

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-9 Bakom-örat-hörapparat

BRUKSANVISNING MENU. ME-9 Bakom-örat-hörapparat BRUKSANVISNING MENU ME-9 Bakom-örat-hörapparat DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 13 Program: 66Master Musik TV T M+T Standard Nybörjare Audibility Extender

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Silvano Box 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Utrustning som behövs för monteringen Nödvändiga verktyg: (Skruvar medföljer) Du behöver också: Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer