I-örat hörapparater. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I-örat hörapparater. Bruksanvisning"

Transkript

1 I-örat hörapparater Bruksanvisning s

2 Välkommen till en bättre hörupplevelse Stort grattis till din nya hörapparat från Siemens. Vi är övertygade om att ditt beslut att använda hörapparat är det första steget mot ett mer aktivt liv igen. Eftersom en hörselnedsättning som regel sker över en längre tid, måste du normalt vänja dig vid att höra alla ljud igen. En hörapparat kompenserar ofta för en hörselnedsättning i diskantområdet (dvs. de höga tonerna). Detta område är viktigt för talförståelsen och förstärks utifrån hörselnedsättningen. Dock kan ljudet i hörapparaten i början uppfattas som lite vasst eller diskantaktigt. Du kommer att ha din nya hörapparat under lång tid. Därför kommer det också att vara möjligt att justera inställningarna i den vid förändringar av hörselnedsättningen, t.ex. om ljudstyrkan eller klangfärgen behöver ändras. Hörapparaten reagerar automatiskt och ställer in förstärkningen utifrån olika ljudsituationer. 2

3 Innehållsförteckning Beskrivning av din i-örat hörapparat 4 Sidomarkering 4 Din modell 5 Din batterityp 5 Om batterier 6 Fara 8 Sätta in hörapparaten i örat 9 Ta ut hörapparaten ur örat 10 Slå på och stänga av 11 Ställa in volymen 12 Välja lyssningsprogram och telespole 14 Vippbrytare 15 Använda telefon / AutoPhone 16 Använda TwinMic funktionen 18 e2e trådlös 20 Fjärrkontroller 21 Skötsel och vaxfilter 22 Fler tips och råd 25 Felsökning 26 3

4 Beskrivning av din i-örat hörapparat Concha IT Din i-örat hörapparat har tillverkats individuellt efter storleken och formen på ditt ytteröra och din hörselgång. Apparaterna på bilderna. Kanal CT Din hörapparat kan vara utrustad med olika funktioner. På grund av utrymmesskäl kan några av dessa funktioner möjligtvis saknas på din hörapparat. Mini-kanal CS 1. Mikrofon 2. Annan TwinMic mikrofon 3. Batterifack 4. Programknapp 5. Volymkontroll 6. Ventilation 7. Uttagstråd Sidomarkering Mikrokanal CIC Hörapparaten är försedd med en sidomarkering: ett H för höger öra och ett V för vänster öra. V = Vänster (markerad med blå färg) H = Höger (markerad med röd färg) 4

5 Din modell Din modell: Din fjärrkontroll: Lyssningsprogram DINA inställningar Serienummer (höger apparat (röd färgmarkering)): Serienummer (vänster apparat (blå färgmarkering)): Kommentarer: Din batterityp: Din i-örat hörapparat använder följande batterityp: A/230 5

6 Om batterier dag är av zink-luft-typ. De behöver luft för att kunna fungera. Processen startas genom att man tar bort skyddstejpen från framsidan ( + -sidan) av batteriet, så att det kommer in luft i batteriet. Ta inte bort skyddstejpen förrän batteriet ska användas. Det är enkelt att byta batteri: Öppna batterifacket såsom visas på bilden. Tryck ut det använda bat- Ta bort skyddstejpen från + -sidan på det nya batteriet. Torka bort eventuella limrester från skyddstejpen, som kan sitta kvar på batteriet. Placera det nya batteriet med + -sidan uppåt i batterifacket. Stäng batterifacket igen. Om hörapparaten inte används under en längre tid bör du öppna batterifacket och ta ut batteriet. 6

7 När zink-luft-batterier börjar ta slut fungerar de normalt precis när hörapparaten slagits på, men sedan blir ljudet snabbt väsentligt svagare. Batteriet ska då bytas mot ett nytt batteri. Batterivarning Hörapparaten kan vara programmerad med batterivarning. När batteriet börjar ta slut blir ljudet märkbart svagare. Innan batteriet är helt förbrukat kommer hörapparaten att avge några svaga pip-signaler varje minut, och då är det hög tid att byta batteri. Vill du slippa höra dessa pip-signaler kan din audionom vid en ny programmering av hörapparaten avaktivera denna varning. Byt batteriet om: ljudstyrkan blir märkbart svagare. du hör upprepade pip-signaler i hörapparaten. 7

8 FARA OBSERVERA: Batteriet ska förvaras oåtkomligt för barn. Att svälja ett batteri kan innebära livsfara. Om du misstänker att någon har svalt ett batteri ska denna person genast uppsöka läkare. Om hörapparaten inte används under en längre tid bör batteriet tas ut ur hörapparaten. Ett läckande batteri kan skada hörapparaten. Därför måste ett batteri som läcker omgående bytas. Förbrukade batterier får inte slängas i hushållssoporna. De ska åter- återvinningscentraler, apotek, läkarmottagningar, hörcentraler eller liknande ställen. Det rekommenderas att förbrukade batterier placeras i den batterikassett som de levererades i, innan de returneras till leverantören eller placeras i en batteriholk. Förbrukade batterier får på grund av explosionsfara under inga omständigheter sammanblandas med nya eller delvis förbrukade batterier. Därför får förbrukade, delvis förbrukade eller nya batterier aldrig komma i kontakt med varandra eller ligga på varandra. Du kan se skillnad på förbrukade och nya batterier i batterikassetten genom att nya batterier fortfarande har en självhäftade skyddstejp på + -sidan av batteriet. Hörapparaten innehåller smådelar som kan sväljas och fastna i halsen. spädbarn, små barn eller andra personer som kan tänkas svälja dessa delar, eller se till att hålla tillräcklig kontroll över dessa delar i närheten av sådana personer. denna person genast uppsöka läkare. inkapslade, får hörapparaten inte användas i områden där det det kan förekomma läckande gas). 8

9 Sätta in hörapparaten i örat Se till att hörapparaten är påslagen; stäng batterifacket med insatt batteri. Om hörapparaten har vippbrytare ska den stå på M (röd prick). Håll hörapparaten och placera försiktigt apparatens spets i hörselgången. Det brukar underlätta om du drar örat lite försiktigt uppåt och bakåt. Tryck sedan apparaten på Nu ska du känna att hörapparaten sitter korrekt och bekvämt i örat. 9

10 Ta ut hörapparaten ur örat Dra örsnibben lite nedåt eller tryck försiktigt på baksidan av örat för att lossa apparaten från hörselgången. Ta nu tag om apparaten med den andra handens tumme Riktigt små i-örat apparater kan vara försedd med en uttagstråd så att man lättare kan dra ut apparaten ur örat. OBSERVERA: Dra aldrig i volymkontrollen eller i batterifacket för att få ut hörapparaten ur örat. Det kan skada dem så att hörapparaten därefter inte fungerar korrekt. 10

11 Slå på och stänga av Hörapparaten slås på och stängs av genom att man öppnar batterifacket. När batterifacket öppnas stängs hörapparaten av. Om batterifacket stängs när ett batteri är insatt, så slås hörapparaten på. När hörapparaten slås på startas alltid lyssningsprogram 1 som brukar vara inställt på god talförståelse i lugna miljöer (se även avsnittet om Om hörapparaten är försedd med en volymkontroll kan det lilla hjulet fungera som omkopplare; (hjulet och apparaten är bägge utrustade med en liten färgmarkering). Om volymkontrollen vrids bakåt (moturs), stängs apparaten av när du känner ett litet klick. För att slå på hörapparaten igen vrids volymkontrollen framåt (medurs). Om hörapparaten har en programknapp kan den användas för att slå på och stänga av hörapparaten, om denna funktion har aktiverats av din audionom. För att slå på eller stänga av hörapparaten med programknappen, trycker du på den i minst 2 sekunder. Om du har stängt av hörapparaten med programknappen, ska du vänta i minst 10 sekunder innan du återigen kan slå på hörapparaten med programknappen. 11

12 Ställa in volymen Volymkontroll Hörapparaten reglerar automatiskt ljudvolymen uppåt eller nedåt beroende på omgivande ljudnivå. I vissa fall vill du kanske själv kunna reglera voly- en manuell volymkontroll till hörapparaten. Den kan vara placerad såsom visas på bilden (se även sid. 4). Om du vrider volymkontrollen framåt, när hörapparaten sitter i örat, så blir ljudet starkare; om du vrider volymkontrollen bakåt så blir ljudet svagare. När du har hittat en behaglig ljudnivå, kommer hörapparaten i fortsättningen automatiskt att reglera ljudvolymen uppåt eller nedåt beroende på den omgivande ljudnivån. 12 OBSERVERA! För en del användare (t.ex. små - volymkontrollen vara begränsat för att undvika ytterligare skador på hörseln ifall volymen skulle höjas för mycket. När den övre gränsen för ljudvolymen nås kommer en akustisk signal (ett pip) signalera att volymkontrollen inte kan höja ljudet mer.

13 Om du har en fjärrkontroll kan du även reglera ljudvolymen med denna. För mer information, se separat bruksanvisning för fjärrkontrollen. OBSERVERA: Om du har hörapparat på både höger och vänster öra, kan den trådlösa förbindelsen mellan de två hörapparaterna se till att ljudvolymen på höger och vänster hörapparat ändras samtidigt (förutsatt att denna funktion är aktiverad). Självlärande volymkontroll Din hörapparat kan vara inställd på att automatiskt lära in dina inställningar av volymen. När du slår på apparaten igen så minns hörapparaten den ändrade ljudvolymen och anpassar förstärkningen till den nivå som du vill ha. av ljudvolymen. Denna funktion kan aktiveras eller avaktiveras vid en ny inställning av din hörapparat som görs av din audionom. 13

14 Välja lyssningsprogram och telespole Programknapp Hörapparaten kan vara inställd gram som är anpassade efter olika ljudmiljöer som t.ex. bra talförståelse i lugna miljöer, bra talförståelse i bullriga miljöer, användning av riktmikrofoner för bättre fokusering på en önskad samtalspartner, telespoleanvändning, telefonanvändning, musiklyssnande, bra talförståelse på jobbet eller andra situationer. Dessa lyssningsprogram väljs med en programknapp, en vippbrytare eller en fjärrkontroll. När hörapparaten slås på startas alltid lyssningsprogram 1 som brukar vara bra talförståelse i lugna miljöer. om du inte har behov av samtliga program. Det sker vid en ny programmering som görs av din audionom. När du byter lyssningsprogram avger hörapparaten svaga pip-signaler som talar om vilket program som har valts. Om du vill kan din audionom göra en ny programmering som tar bort dessa pip-signaler. OBSERVERA: Om du har hörapparat på både höger och vänster öra, kan den trådlösa förbindelsen mellan de två hörapparaterna se till att både höger och vänster hörapparat ändras samtidigt (förutsatt att denna funktion är aktiverad). 14

15 Telespole linga, t.ex. i kyrkor, på teatrar, i konferenslokaler eller i klassrum. När telespolen används till telefonbruk måste telefonen ha ett kraftigt magnetfält (se avsnittet Använda telefon ). MT-läge Om hörapparaten är försedd med en telespole, är det möjligt att blanda mikrofon- och telespolesignalen. Denna funktion skall din audionom inställa. Med en MT-inställning blandas mikrofon- och telespolesignalen lika. Med en mt-inställning blandas mikrofon- och telespolesignalen så att mikrofonsignalen blir svagare än telespolesignalen. 15

16 Använda telefon / AutoPhone Telespole kan användas när du pratar i telefon. Placera telefonen så nära hörapparaten som möjligt. När telespolen används måste telefonen ha ett kraftigt magnetfält. Så är dessvärre inte alltid fallet, utan mobiltelefoner har som regel ett mycket svagt magnetfält. I dessa fall kan den vanliga mikrofonen i hörapparaten användas. Automatisk telespole / Autophone Om du pratar mycket i telefon kan det vara en god idé att hörapparaten automatiskt skiftar till telespole eller ett annat särskilt telefonprogram, när telefonen kommer i närheten av hörapparaten. När telefonen tas bort från hörapparaten, skiftar hörapparaten återigen tillbaka till ljudupptagning via mikrofonen. OBSERVERA: Om du använder två hörapparater som arbetar tillsammans, kommer AutoPhone funktionen innebära att bägge hörapparaterna byter program när AutoPhone funktionen aktiveras. Det kan vara en fördel att sänka förstärkningen på den apparat som du inte använder till telefonsamtalet. 16

17 Magnet till telefonen Om magnetfältet i din telefon inte är tillräckligt kraftigt för att aktivera den automatiska telespolen i hörapparaten, kan Siemens Hörapparater leverera en magnet som fästs på din telefon. Kontakta oss på tel för ytterligare information om den automatiska telespolen och magnet till din telefon. FARA vid användning av magneter: Använd inte magneter i närheten av datorer, dator- och tv-skärmar, disketter och annan elektronisk utrustning. Magneter kan påverka elektroniska apparater, data lagrade på disketter samt videoband. Magneter kan påverka pacemakers. Använd endast en magnet om du är säker på dess användning. Avståndet mellan magneten och en pacemaker bör vara minst 10 cm. Fråga din läkare när det gäller ytterligare information om magneter, och om någon råkar svälja en magnet måste denna person genast uppsöka läkare. 17

18 Använda TwinMic funktionen Gäller inte alla hörapparater. gång är en av de svåraste ljudsitua- skap, på middagar och fester, under föredrag och vid gruppdiskussioner kan det vara önskvärt att kunna koncentrera sig på ett enskilt samtal. Hörapparaten kan vara försedd med ett TwinMic system som gör det möjligt att fokusera på en persons tal, utan att de omkringstående personernas samtal stör. Hörapparaten anpassar riktningskarakteristiken efter olika störljud. Det innebär att störljud från olika håll effektivt kan dämpas. Då blir det inte längre så ansträngande att gå på fester och middagar. 18

19 l-örat hörapparater med riktmikrofoner Följande är viktigt för att kunna uppnå bästa talförståelse: Placera dig rakt framför den eller de personer som du vill samtala med. Placera dig eventuellt med ryggen mot de andra personerna i sällskapet. Vänd alltid ryggen till musiken. Tryck på programknappen för att aktivera riktmikrofonfunktionen på hörapparaten. 2 1 Person 1 har placerat sig rätt; ljuden som kommer bakifrån blir dämpade. Person 2 har placerat sig fel; ljuden från personerna bakom samtalspartnern fångas upp och blir störande. 19

20 e2e trådlösa funktioner Gäller endast hörapparater med e2e trådlös kommunikation Dina hörapparater kan använda en trådlös kommunikation mellan höger och vänster hörapparat för att utbyta information om den bästa inställningen i olika ljudsituationer. Denna trådlösa samverkan mellan de båda hörapparaterna gör också hanteringen enklare och mer överskådlig för dig. De viktigaste funktionerna i den trådlösa förbindelsen är: Höjer du volymen på den ena apparaten så följer den andra automatiskt med. Byter du lyssningsprogram på den ena apparaten så byter den andra också program. Med hjälp av en fjärrkontroll kan t.ex. ljudnivån, lyssningsprogram, den aktuella positionen av volymkontrollen samt status för batteriet på bägge hörapparaterna avläsas och regleras från fjärrkontrollen. Din audionom kan aktivera eller stänga av de trådlösa funktionerna i dina hörapparater. OBSERVERA: De trådlösa funktionerna kan påverkas av elektromagnetiska fält från t.ex. dator- och tv-skärmar. Gå iväg en bit från dessa apparater om du får problem med de trådlösa funktionerna i dina hörapparater. e2e står för ear-to-ear eller på svenska: från öra till öra. 20

21 MICRORIC TEK Fjärrkontroller epocket eller ProPocket fjärrkontroll En fjärrkontroll är ett extra tillbehör och kan också anslutas vid en senare tidpunkt, om du inte vill börja använda en fjärrkontroll i samband med utprovningen av dina nya hörapparater. De trådlösa funktionerna i dina hörapparater gör det möjligt att använda en fjärrkontroll. Med fjärrkontrollen kan du justera ljudnivån på en eller bägge hörapparater, och du kan välja Tek fjärrkontroll med Bluetooth Gäller endast vissa modeller. Den nya Tek fjärrkontrollen gör den möjligt att ändra ljudnivån och byta lyssningsprogram. Dessutom kan du med Tek få din mobiltelefon, ljudet från tv:n eller din musik direkt i dina i äkta stereo utan någon form av tidsfördröjning. Du kan med Tek välja upp till fem lyssningsprogram direkt från din fjärrkontroll. Kontakta din audionom om du vill ha mer information om vilka möjligheter en fjärrkontroll kan innebära för dina hörapparater. 21 P3 P1 P2 P4 P5 epen fjärrkontroll

22 Det kan samlas öronvax i hörapparatens ljudkanal. Detta kan leda till försämrad ljudåtergivning och kan även ge hörapparaten rengörs regelbundet. Rengör hörapparaten med en mjuk, torr trasa minst två gånger i veckan. Rengör området omkring ljudöppningen i spetsen av hörapparaten noggrant och försiktigt, och se till så att det inte kommer in öronvax i hörapparaten. Använd en bit hushållspapper, en mjuk trasa eller en liten borste. Din audionom kan ge information om lämpliga rengörings produkter och förvaringsetuier för dina hörapparater. Du kan också vända dig till Siemens Hörapparater. OBSERVERA: Hörapparater får under inga omständigheter utsättas för fukt! Stick inte in någon form av verktyg i själva ljudutgången/slangen. 22

23 terat på hörapparaten, så sticker en liten del av ljudslangen (ett par millimeter) upp från en liten fördjupning i spetsen av hörapparaten (se pilen i bilden). Rengör området omkring ljudöppningen i spetsen av hörapparaten noggrant och försiktigt, och se till så att det inte kommer in öronvax i hörapparaten. Använd en bit hushållspapper, en mjuk trasa eller en liten borste. Tips: På natten bör hörapparaten läggas i en torkdosa med fuktabsorberande tabletter. På så sätt kan du förlänga livslängden på din(a) hörapparat(er). Din audionom kan upplysa dig om lämpliga rengöringsprodukter och förvaringsetuier. Siemens Høreapparater erbjuder en lång rad produkter för skötsel och underhåll av din hörapparat. Kontakta oss på tel och beställ en broschyr med prislista och beställningssedel. 23

24 mer information om dessa, se brugsanvisning för HF4-24

25 Fler tips och råd Utsätt aldrig hörapparaten för stark kyla, värme eller hög luftfuktighet. Utsätt inte hörapparaten för starka magnetfält (>0,1T) eller röntgenstrålar, och undvik att utsätta den för mekanisk påverkan som t.ex. tryck eller vridning. stark värme, t.ex. i handskfacket i bilen. Undvik att tappa hörapparaten. Använd aldrig hörapparaten när du badar eller sprayar med hårspray. Använd aldrig hörapparaten om du utsätts för magnetfält eller röntgenstrålar, eller annan strålbehandling i samband med medicinsk behandling. Om hörapparaten inte används under längre tid, bör batteriet tas ut. Om batteriet börjar läcka så kan hörapparaten skadas. Därför måste ett batteri som läcker omgående bytas. OBSERVERA: risk för explosioner. Ta hand om din hörapparat Din nya hörapparat innehåller en förstärkare samt en känslig mikrofon och en effektiv högtalare (hörtelefon). Om du tar hand om din hörapparat och sköter den väl kommer den att kunna fungera utan problem i många år. 25

26 Felsökning Vi har tillverkat denna hörapparat så att den ska kunna fungera problemfritt i många år. Ofta kan du lösa mindre problem själv utan att du behöver lämna in apparaten. Vi föreslår att du läser igenom nedanstående vägledning om du får problem. Om de föreslagna åtgärderna inte hjälper kan du vända dig till din audionom, din leverantör eller vår serviceavdelning. Det här kan du själv kontrollera: Problem Orsak Möjlig lösning Om hörapparaten är tyst eller har för svagt ljud. Batteriet är felvänt. Batteriet är förbrukat. Placera batteriet korrekt i batterifacket. Sätt i ett nytt batteri i hörapparaten. Hörapparaten är inte påslagen. igensatt av öronvax eller fukt. För låg ljudvolym. Slå på hörapparaten. en torkdosa med en fuktabsorberande tablett. Höj volymen. 26

27 Problem Orsak Möjlig lösning Hörapparaten tjuter. Hörapparaten sitter inte korrekt i örat. för hög. delvis igensatt av öronvax eller fukt. Kontrollera att hörapparaten sitter korrekt i örat. Sänk volymen. en torkdosa med en fuktabsorberande tablett. Ljudet är förvrängt eller låter hackigt. Ljudet är väsande eller pipande. Det är för mycket öronvax i örat. för hög. Batteriet är nästan förbrukat. Batterifacket är inte helt stängt. Batteriet är nästan förbrukat. Hörapparaten står i program för telespole. Kontakta din läkare. Rengör hörselgången från öronvax. Sänk volymen. Sätt i ett nytt batteri i hörapparaten. Stäng batterifacket. Sätt i ett nytt batteri i hörapparaten. Byt till annat lyssningsprogram. 27

28 Problem Orsak Möjlig lösning Hörapparaten fungerar inte alls. Batteriet är förbrukat. Batterifacket är inte helt stängt. Sätt i ett nytt batteri i hörapparaten. Stäng batterifacket. Skyddstejpen sitter kvar på batteriet. Smuts på batterifjädrarna. Fel lyssningsprogram. Hörapparaten är avstängd. Ta bort skyddstejpen från batteriet. Öppna och stäng gånger med batteriet isatt. Tryck på programknappen på hörapparaten. Slå på hörapparaten. Om de föreslagna åtgärderna inte hjälper kan du vända dig till din audionom eller vår serviceavdelning. Siemens Hörapparater c/o Siemens AB Johanneslundsvägen Upplands Väsby tlf

29 Bortskaffande av din hörapparat När du vill göra dig av med din hörapparat ska den skickas till Siemens Hörapparater, eller inlämnas till leverantören eller den hörcentral där du har fått den utprovad. Se adressen på baksidan av denna bruksanvisning. Denna information om bortskaffande har införts i enlighet med direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter samt rådets direktiv av den 23 januari 2003 med ändring av direktivet 2003/108/EG (WEEE). Med CE-märkningen bekräftar Siemens att hörapparaten uppfyller alla gällande europeiska direktiv för medicintekniska produkter, här enligt direktivet 93/42/EEC. oberoende institut, garanterar kunden en hög produktkvalitet och tillförlitlighet. Siemens Audiologische Technik GmbH Gebbertstrasse Erlangen Tyskland 29

30

31

32 Formula A/S; / / 0112 Siemens och Rexton är varumärken för Siemens Audiologische Technik GmbH, Erlangen, Tyskland, och representeras i Sverige av dotterbolaget Siemens Hörapparater A/S. Siemens Hörapparater c/o Siemens AB Johanneslundsvägen Upplands Väsby Tlf Ändringar kan göras utan förvarning.

Bakom-örat hörapparat

Bakom-örat hörapparat Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din bakom-örat hörapparat 4 Avsedd användning 7 Allmänt om säkerhet 8 Om batterier 11 Sätta in och ta ut dina hörapparater 14 Slå på/stänga av din

Läs mer

Hörapparater med extern hörtelefon

Hörapparater med extern hörtelefon Hörapparater med extern hörtelefon Bruksanvisning s Inledning Eftersom en hörselnedsättning som regel sker över en längre tid, måste du normalt vänja dig vid att höra många ljud igen. En hörapparat kompenserar

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater

SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt.

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt. Motion M micon Motion P micon Bruksanvisning www.siemens.se / horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Hörapparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 220 m2-x Allt-i-örat hörapparat Din hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Komfort Audibility Extender T Programnummer

Läs mer

I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D /

I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D / I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D / LV750-DP Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound.

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-FS Receiver-in-the-ear DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Din hörapparatserie: 2 PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö Fest

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Flash serien FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat I denna bruksanvisning beskrivs två hörapparatmodeller: FL-9 och FL-9é Där inget annat anges gäller informationen för båda modellerna. Om

Läs mer

Bakom-örat Modell LV70-DVIR LV770-DVIR LV570-DVIR

Bakom-örat Modell LV70-DVIR LV770-DVIR LV570-DVIR Bakom-örat Modell LV70-DVIR LV770-DVIR LV570-DVIR Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound. Vi är välkända för innovativ teknik och design. Din nya digitala hörapparat ReSound Live kommer att

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning Bakom-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 4 2. Viktig information: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet 8

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal

BRUKSANVISNING MENU. ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal BRUKSANVISNING MENU ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 10 Ventilationskanal: Ej genomgående Genomgående

Läs mer

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Alta2 Nera2 Ria2 BRUKSANVISNING designrite Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Introduktion Bruksanvisningen vägleder dig för hur du använder och tar hand om dina nya hörapparater. Läs noga igenom innehållet,

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Beltone TBR. Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR76

Beltone TBR. Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR76 Beltone TBR Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR76 En ny ljudstimulator från Beltone Vi gratulerar dig till ditt val av ljudstimulator från Beltone! TBR62 är en ljudstimulator för Tinnitus, som genererar

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-X Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING MENU. ME-X Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING MENU ME-X Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 312 Ventilationskanal Ingen ventilationskanal Program: 66Master Musik

Läs mer

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

029-5451-09 CNT ITE -Swe 11/20/06 4:09 PM Page 1. Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för IÖ

029-5451-09 CNT ITE -Swe 11/20/06 4:09 PM Page 1. Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för IÖ 029-5451-09 CNT ITE -Swe 11/20/06 4:09 PM Page 1 Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för IÖ 029-5451-09 CNT ITE -Swe 11/20/06 4:09 PM Page 2 Innehåll Dina Conversa. NT Digitala hörapparater...1 Praktiska

Läs mer

HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano BTE

HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano BTE Bruksanvisning HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano BTE Saphira, Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Innehållsförteckning Översikt domer 7 Generella varningar och säkerhetsföreskrifter 8 Viktiga varningar

Läs mer

Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga för att du ska få största möjliga nytta av din hörsellösning.

Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga för att du ska få största möjliga nytta av din hörsellösning. BrUkSAnViSning rite Tack Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre. Vi har lagt ner stor möda och omsorg på att utveckla dina nya hörapparater som vi hoppas du får mycket glädje av. Vi rekommenderar

Läs mer

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm Felsökningsguide Barn 0 5 år Livet är nu Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar

Läs mer

Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical. Bruksanvisning. Ponto Pro Power

Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical. Bruksanvisning. Ponto Pro Power Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical Bruksanvisning Ponto Pro Power Gratulerar! Vi vill börja med att gratulera dig till valet av den benförankrade hörapparaten Ponto. Ponto Pro Power

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

029-5452-09 CNT BTE-Swe 11/20/06 4:07 PM Page 1. Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för BÖ

029-5452-09 CNT BTE-Swe 11/20/06 4:07 PM Page 1. Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för BÖ 029-5452-09 CNT BTE-Swe 11/20/06 4:07 PM Page 1 Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för BÖ 029-5452-09 CNT BTE-Swe 11/20/06 4:07 PM Page 2 Innehåll Dina Conversa. NT Digitala hörapparater...1 Praktiska

Läs mer

Bakom-örat Modell AL962-DVIRW AL762-DVIRW AL562-DVIRW

Bakom-örat Modell AL962-DVIRW AL762-DVIRW AL562-DVIRW Bakom-örat Modell AL962-DVIRW AL762-DVIRW AL562-DVIRW FCC ID: X26SY312 Information: Utrustningen överensstämmer med part 15 i FCC-reglerna. Följande två saker skall beaktas: 1. Denna utrustning orsakar

Läs mer

HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano RITE

HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano RITE Bruksanvisning HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano RITE Saphira, Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Innehållsförteckning Översikt insatser 7 Generella varningar och säkerhetsföreskrifter 8 Viktiga varningar

Läs mer

029-5314-09 UnisonITEGd-Swe 11/20/06 4:03 PM Page 1. Unison TM Digital bruksanvisning för IÖ

029-5314-09 UnisonITEGd-Swe 11/20/06 4:03 PM Page 1. Unison TM Digital bruksanvisning för IÖ 029-5314-09 UnisonITEGd-Swe 11/20/06 4:03 PM Page 1 Unison TM Digital bruksanvisning för IÖ 029-5314-09 UnisonITEGd-Swe 11/20/06 4:03 PM Page 2 Innehåll Dina Unison TM digitala hörapparater...1 Praktiska

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

BRUKSANVISNING. Allt-i-örat. Apparater

BRUKSANVISNING. Allt-i-örat. Apparater BRUKSANVISNING Allt-i-örat Apparater Innehållsförteckning Din nya hörapparat sid 3 Batterier/byte av batteri sid 4 Av-på och volymkontroll sid 6 Programval sid 8 Sätta i och ta ur hörapparaten sid 9 Återkoppling/rundgång

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Resultatet av ditt hörseltest

Resultatet av ditt hörseltest Din hörsel Resultatet av ditt hörseltest Dina hörtrösklar är: Frekvens i hertz (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 0 10 20 30 40 50 Hörtröskel i decibel (db HL) 60 70 80 90 100 110 120 2 Noteringar: 3

Läs mer

LEVEL Headsetförstärkare

LEVEL Headsetförstärkare LEVEL Headsetförstärkare UTSEENDE DORO LEVEL UTSEENDE 1 Batterifack 8 Volymkontroll för inkommande ljud 2 Uttag för koppling till dator 9 Volymkontroll för utgående ljud (headset) 3 Uttag för adapter 10

Läs mer

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 VOX Art nr 273051 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bildöversikt CLA40 VOX sid 4-6 Instruktion för montering på vägg sid 5 Installation

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

Element Bakom Örat Bruksanvisning

Element Bakom Örat Bruksanvisning Element Bakom Örat Bruksanvisning Innehåll Dina Element Digitala hörapparater...1 Praktiska lösningar på vardagliga problem...2 Få ut så mycket som möjligt av dina Element hörapparater...3 Använda Element

Läs mer

Ace micon. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Ace micon. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Ace micon Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 9 Batteristorlek

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T 8 Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T Handhavandeinstruktion Deponeringsboxen har ett elektroniskt kodlås med tidsfördröjning. Låset drivs av ett 9 volts batteri. Låset har två programmerbara

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga för att du ska få största möjliga nytta av din hörsellösning.

Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga för att du ska få största möjliga nytta av din hörsellösning. BrUksAnVisning BTE Tack Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre. Vi har lagt ner stor möda och omsorg på att utveckla dina nya hörapparater som vi hoppas du får mycket glädje av. Vi rekommenderar

Läs mer

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Motion SX micon Motion PX micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Användarkontroller

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

Pure micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt. Pure micon Bruksanvisning www.siemens.se / horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 10 Batteristorlek

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Bruksanvisning. Heidi. Talande köksvåg

Bruksanvisning. Heidi. Talande köksvåg Bruksanvisning Heidi Talande köksvåg Innehållsförteckning 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 5 4: Start och knappbeskrivning... 6 4.1: Start och avstängning...

Läs mer

Signia Silk primax. Bruksanvisning. Hearing Systems

Signia Silk primax. Bruksanvisning. Hearing Systems Signia Silk primax Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Inställningar 7 Batterier 8 Batteristorlek

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

Latitude Shift Bruksanvisning

Latitude Shift Bruksanvisning Latitude Shift Bruksanvisning Innehållsförteckning Dina Shift hörapparater...1 Översikt över dina Latitude Shift...2 Egenskaper i dina Latitude hörapparater...3 Att sätta hörapparaten på plats på örat...4

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1 DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 1999 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT Lafayette DC-110 är en kommunikationsradio förberedd för 6 kanaler. Radion

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Samtalsapparat DialogNova. Bruksanvisning

Samtalsapparat DialogNova. Bruksanvisning Samtalsapparat DialogNova Bruksanvisning DialogNova Bruksanvisning Dok.nr: 10.0254.A0-2 Revision A0-2 Producerad av: Polycom Technologies AB Polycom Technologies AB, 2005 Dialog och DialogNova är varumärken

Läs mer

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13)

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13) FK 200 KST 3584 SE Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

Till dig som använder hörapparat

Till dig som använder hörapparat patientinformation Hörselverksamheten Till dig som använder hörapparat Hörselnedsättning och hörapparat De flesta personer med hörselnedsättning får hjälp av hörapparat. Utbudet på hörapparater är stort

Läs mer

Moxi 2 Kiss bakom örat apparat (BÖ) bruksanvisning

Moxi 2 Kiss bakom örat apparat (BÖ) bruksanvisning Moxi 2 Kiss bakom örat apparat (BÖ) bruksanvisning Tack Tack för att du väljer hörapparater från Unitron. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Ace binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

029-5316-09 Uni BTE-Swe 11/20/06 4:01 PM Page 1. Unison TM Digital bruksanvisning för BÖ

029-5316-09 Uni BTE-Swe 11/20/06 4:01 PM Page 1. Unison TM Digital bruksanvisning för BÖ 029-5316-09 Uni BTE-Swe 11/20/06 4:01 PM Page 1 Unison TM Digital bruksanvisning för BÖ 029-5316-09 Uni BTE-Swe 11/20/06 4:01 PM Page 2 Innehåll Dina Unison TM digitala hörapparater...1 Praktiska lösningar

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. SNABBGUIDE INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se. Snabb

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V1.00/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning GS 42 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de S svenska Bästa kund! Vi gläder

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

www.unitron.com/se 09-042 029-5734-09

www.unitron.com/se 09-042 029-5734-09 DISTRIBUTÖR www.unitron.com/se 09-042 029-5734-09 Passport Bakom Örat Bruksanvisning Moxi / Moda II Innehållsförteckning Dina Passport hörapparater...1 Översikt över dina Passport hörapparater...2 Egenskaper

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone Användarmanual Innehållsförteckning Tack för förtroendet...1 Information...2 Förpackningens innehåll...2 Produktbeskrivning...3 Laddning...4 Att sätta

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry SVENSKA A B E F G C D H I J 2 SVENSKA 43-50 3 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten: 77Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 77Den

Läs mer

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV BO21 SV BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 2 Tekniska data... 2 Säkerhet... 3 Transport och lagring...

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Bruksanvisning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Bruksanvisning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Bruksanvisning SVENSKA Polar CS kadenssensor W.I.N.D. är konstruerad för att mäta kadens, d.v.s. varv per minut på tramporna vid cykling. Ingen annan användning är avsedd

Läs mer

DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100

DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100 BRUKSANVISNING DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100 BESKRIVNING Med Velleman Discriminator Metalldetektor kan du söka efter mynt, fornlämningar, smycken, guld och silver i princip var som helst. Discriminator

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer