Beltone TBR. Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR76

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beltone TBR. Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR76"

Transkript

1 Beltone TBR Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR76

2 En ny ljudstimulator från Beltone Vi gratulerar dig till ditt val av ljudstimulator från Beltone! TBR62 är en ljudstimulator för Tinnitus, som genererar ljud för användning i tinnitushanteringsprogram och underlättar för personer med tinnitus. Ljudstimulatorn för Tinnitus kan generera vitt brus med olika frekvens och amplitud. Brussignalnivå och frekvenskarakteristika kan justeras utifrån speciella terapeutiska behov som fastställts av din audionom,läkare eller audiolog. Bruset som genereras kan göras mer behagligt och exempelvis likna vågor som slår mot en strand. Det här häftet är en kort handledning som hjälper dig att bekanta dig med din hörapparat. Läs igenom det noga och följ anvisningarna. Vi önskar dig lycka till och hoppas att du får höra många trevliga saker med din nya hörapparat. Beltone 2

3 Det här häftet och din ljudstimulator I det här häftet hittar du anvisningar för hur du ska hantera din nya ljudstimulator. Vi beskriver hur du ska använda och sköta din ljudstimulator. Dessutom kan du läsa vad du ska göra om den inte fungerar som du förväntar dig. Vi ger också några praktiska tips om hur du ska höra bättre. Innehåll Innehåll 3 Information audionomer/användare 4-5 Din ljudstimulator 6 Slå på och stänga av 7 Byta batteri 8 Hanteringsvarning 9 Sätta i och ta ut Ställa in volymen 13 Programknapp Underhåll och rengöring Allmänna varningar Tekniska data 23 Internationell garanti och service 24 Reparationer 24 Din modell 25 3

4 Varning till audionomer Audionom ska rekommendera blivande användare att kontakta legitimerad läkare (helst öronspecialist) innan hörapparaten ställs in, om audionomen genom att fråga, observera eller granska annan tillgänglig information om den blivande användaren fastställer att denne uppvisar något/några av följande: (i) synlig medfödd eller traumatisk deformitet av örat, (ii) det har runnit från örat under de senaste 90 dagarna, (iii) plötslig eller snabbt tilltagande hörselnedsättning under de senaste 90 dagarna, (iv) akut eller kronisk yrsel, (v) ensidig hörselnedsättning som plötsligt eller nyligen debuterat under de senaste 90 dagarna, (vi) audiometrisk luft-ben-differens som motsvarar eller är högre än 15 db vid 500, och Hz, (vii) synliga bevis på mycket vax eller främmande föremål i hörselgången samt (viii) smärta eller obehag i örat. Viktigt meddelande till blivande användare För att uppnå god hälsa krävs att en person med tinnitus har fått en medicinsk utvärdering av legitimerad läkare (helst läkare specialiserad på öronsjukdomar) innan ljudstimulator används, t.ex. Beltone Reach. Syftet med en medicinsk utvärdering är att säkerställa att alla medicinskt behandlingsbara tillstånd som kan påverka hörsel och/ eller tinnitus identifieras och behandlas innan hörapparaten och/eller ljudgeneratorn används. Ljudgeneratorn genererar ljud och kan användas efter lämplig rådgiv- 4

5 ning och/eller tillsammans med ett tinnitushanteringsprogram för att underlätta för patienter med tinnitus. Förskrivningsanvisningar för användare av ljudstimulator Om du har en ljudstimulator med funktionen ljudstimulator för tinnitus för hantering av tinnitus ska du använda enheten enligt föreskrift från din audionom, läkare eller audiolog. För att undvika att skada hörseln får funktionen bara användas en viss tid under dagen. Denna tid varierar beroende på nivån på det genererade ljudet. Om du drabbas av biverkningar vid användning av funktionen, t.ex. yrsel, illamående, huvudvärk, försämrad hörsel eller ökad tinnitus, ska du sluta använda enheten och be om en medicinsk utvärdering. Produkten är i huvudsak avsedd för vuxna över 18 år men kan även användas för barn över 5 år. Barn och fysiskt eller psykiskt funktionshindrade måste emellertid få utbildning av audionom, läkare eller audiolog för att sätta i och ta ur enheten. 5

6 Slangfäste Mikrofon Mikrofonskydd Programknapp Plastslang Volymkontroll Öroninsats Batterilucka Bakom-örat-apparat Ljudslang Mikrofon Mikrofonskydd Programknapp Volymkontroll Dome Batterilucka Bakom-örat-apparat med ljudslang 6

7 Slå på och stänga av Ljudstimulatorn har en av/på-knapp som är inbyggd i batteriluckan. När batteriluckan är helt stängd är hörapparaten påslagen. Du stänger av ljudstimulatorn genom att försiktigt skjuta batteriluckan nedåt med nageln. Ljudstimulatorn stängs av när det klickar till. När ljudstimulatorn slås på används den volym som din audionom har ställt in. Läs mer på sidan 18. Ljudstimulatorn har en knapp för att byta program. Om du stänger batteriluckan startas alltid program 1. Läs mer på sidan 19. Stäng av ljudstimulatorn när du inte använder den. Då räcker batterierna längre. Under natten ska du stänga av ljudstimulatorn och öppna batteriluckan. På så sätt kan fukt inne i ljudstimulatorn avdunsta och den fungerar längre. 7

8 Byta batteri När batteriet är på väg att ta slut avger ljudstimulatorn en svag ljudsignal. Signalen kommer att ljuda i ungefär en minut var femte minut tills ljudstimulatorn automatiskt stängs av. Därför bör du alltid ha ett extra batteri till hands. Öppna batteriluckan helt med nageln. Rengöringsborstens ände är magnetisk, med den kan du enkelt ta ur och sätta i ett nytt batteri. Utbytesbatteriet ska vara ett zink-luft-batteri eller ett lämpligt uppladdningsbart NiMH-batteri (nickel-metall-hybrid). Batteriets storlek varierar beroende på vilken ljudstimulator du har. Ljudstimulator Batteristorlek TBR76 13 Ta bort skyddsremsan från det nya batteriet och sätt i det i batteriluckan. Kontrollera att plussymbolerna (+) på batteriet och batteriluckan är på samma sida.sätt alltid i batteriet i batteriluckan, aldrig direkt i ljudstimulatorn. Stäng batteriluckan. Det ska gå mjukt och lätt. Använd aldrig våld eftersom du då kan skada ljudstimulatorn. öppna batteriluckan helt byta batteri 8

9 Varningar Förvara batterierna utom räckhåll för barn och personer som är psykiskt funktionshindrade. Batterier är farliga om man råkar svälja dem. Om det skulle inträffa ska du genast uppsöka läkare. Försök inte ladda upp batterier (zink-luft) som inte är laddningsbara eftersom de kan läcka eller explodera. Bränn aldrig batterier de kan explodera. Byt ut gamla batterier och låt dem inte sitta kvar i hörapparaten under en längre tid. Använda batterier är miljöfarliga. Lägg dem i en behållare för förbrukade batterier (batteriholk) eller lämna tillbaka dem till din audionom. 9

10 Sätta i och ta ur (standardinsats) Sätta i Fatta öroninsatsen mellan tummen och pekfingret och för in dess "spets" i hörselgången. För nu in insatsen helt och hållet genom att vrida den försiktigt fram och tillbaka. Det går lättare att föra in den om du försiktigt drar ytterörat bakåt med andra handen. Vrid försiktigt insatsen bakåt och framåt. Sätt ljudstimulatorn bakom örat. För öroninsatsen uppåt och nedåt, och tryck försiktigt på den för att kontrollera att den sitter som den ska i örat. Det går lättare att få den på plats om du öppnar och stänger munnen. Du känner när insatsen är i rätt läge. Slå på ljudstimulatorn genom att stänga batteriluckan när hörapparaten sitter på plats bakom örat. 10

11 Du kan även sätta i ljudstimulatorn när den är påslagen. Det finns dock risk för återkoppling att det tjuter medan du sätter i den. Ta ur ljudstimulatorn med insats Stäng av ljudstimulatorn genom att trycka batteriluckan till avstängt läge. Lyft av ljudstimulatorn som sitter bakom örat. Greppa öroninsatsen (inte ljudstimulatorn eller slagen) med tummen och pekfingret och lossa den försiktigt från örat. Ta bort insatsen helt från örat genom att vrida den försiktigt. 11

12 Sätta i och ta ur (Ljudslang) Sätta i Häng ljudstimulatorn över örat. Ta tag i ljudslangen och tryck in domen i hörselgången. Ljudslangen ska ligga mot huden. Domen har kommit tillräckligt långt in när du inte kan se den om du tittar dig i spegeln. Om ljudstimulatorn tjuter när domen satts in kan det bero på att den inte kommit tillräckligt långt in i hörselgången, att det finns vax i hörselgången eller att ljudslangen gått sönder. I så fall måste ljudslangen bytas. Det kan också hända att hörapparaten inte har optimala inställningar. Om du har uteslutit andra orsaker till att ljudstimulatorn tjuter bör du kontakta din audionom. 12

13 Ställa in volymen Ljudstimulatorn har programerats till rätt volym av din audionom. Med hjälp av volymknappen kan du emellertid justera volymen på det genererade ljudet. efter eget tycke. Du justerar volymen med pekfingret. Tryck knappen uppåt för att höja volymen och nedåt för att sänka volymen. Din audionom har ställt in optimal volyminställning för dig. När hörapparaten slås på används den här inställningen. För att undvika att barn eller fysiskt eller psykiskt funktionshindrade personer använder volymknappen ska hörapparaten om möjligt konfigureras så att volymen på ljudet från ljudgeneratorn endast kan sänkas. Om du inte vill använda volymknappen kan din audionom stänga av volymkontrollen eller ta bort den och sätta dit ett skydd. 13

14 Programknapp Din hörapparat är försedd med en knapp som gör att du kan använda upp till fyra olika program för olika situationer. När du trycker på programknappen byter ljudstimulatorn program i en förutbestämd följd. Om hörapparaten t.ex. är inställd på program 1 byter den till program 2, om den är inställd på program 2 byter den till program 3 osv. Om program 2, 3 eller 4 inte finns händer ingenting. När du tryckt på programknappen avger hörapparaten en ljudsignal, och strax efteråt hörs: en ljudsignal om program 1 ställts in, två ljudsignaler om program 2 ställts in, tre ljudsignaler om program 3 ställts in, fyra ljudsignaler om program 4 ställts in. När du stänger batteriluckan och slår på ljudstimulatorn startar den i program 1, vilket bekräftas med en ljudsignal. Tryck på programknappen om du vill byta till ett annat lyssningsprogram. 14

15 Be din audionom fylla i följande tabell. Programnummer Typ av program Avsett för 15

16 Underhåll och rengöring När man använder ljudstimulatorn samlas det så småningom öronvax inuti och på öroninsatsen. Därför ska du rengöra insatsen regelbundet. Om detta inte görs kan vax samlas och försämra ljudkvaliteten. Håll ljudstimulatorn ren och torr. Rengör den med en mjuk trasa efter användning för att få bort fett eller fukt. Undvik att utsätta hörapparaten för direkt fukt, till exempel regn eller vatten från duschen. Om ljudstimulatorn har blivit våt eller utsatts för hög fuktighet eller svett, ska den torkas över natten med uttaget batteri och öppen batterilucka. Det är även bra att förvara den i en sluten behållare tillsammans med avfuktningstabletter (avfuktare) över natten. Fråga din audionom om råd. Förvara ljudstimulatorn När du inte använder ljudstimulatorn ska den ligga i sin ask. Låt batteriluckan vara öppen. Förvara ljudstimulatorn på ett torrt ställe, inte i badrummet eller på annat fuktigt ställe. Du kan även förvara ljudstimulatorn i en avfuktare. Fråga din audionom. 16

17 Rengöra öroninsatsen Ta först loss slangen och öroninsatsen från hörapparaten. Skilj hela tiden mellan delarna till höger och vänster ljudstimulator. Ta bort öronvax med rengöringsborsten och en mjuk trasa. Vid behov kan du använda en mild tvållösning eller en speciell rengöringslösning. Be din audionom om utförliga anvisningar. Skölj insatsen med vatten. lossa öroninsatsen från hörapparaten Obs: Använd aldrig vatten eller någon annan vätska för att rengöra ljudstimulatorn. 17

18 Torka öroninsatsen med en trasa. Blås bort eventuella vattendroppar från slangen och insatsen. Det finns ett speciellt hjälpmedel för detta. Fråga din audionom. Kontrollera att öroninsatsen och slangen är helt torra innan du sätter fast dem vid ljudstimulatorn. Se till att du gör rätt med höger och vänster hörapparat. Kontrollera med hjälp av bilderna på sidan 16. Byta ut slangen Be din audionom att byta ut slangen mellan ljudstimulatorn och öroninsatsen när den blir stel eller missfärgad. Rengöra ThinTube och dome ThinTube ThinTube leder det förstärkta ljudet från ljudstimulatorn in i örat. Det är viktigt att ThinTube och dome sätts in rätt i örat. Om örat blir irriterat av ThinTube eller dome så att du inte kan använda ljudstimulatorn ska du kontakta din audionom. Du får aldrig själv ändra form på ThinTube. 18

19 ThinTube och dome ska rengöras regelbundet. Skruva loss ThinTube från hörapparaten innan du börjar rengöra den. Torka av ThinTube och dome med en fuktad trasa. Använd sedan "rensnålen" till att föra igenom ljudslangen. Börja alltid med att sticka in "rensnålen" genom den ände som fäster i ljudstimulatorn och för den sedan genom ThinTube och ut genom domen. Tvätta aldrig ThinTube och dome i vatten då risken är stor att vattnet kan fastna i ljudslangen. Detta kan leda till att ljudet inte når fram till örat och kan även skada elektroniken i ljudstimulatorn. ThinTube och dome ska bytas ungefär var tredje månad eller tidigare om ThinTube blir hård eller skör. Se till att domen sitter fast ordentligt i ThinTube innan du sätter in ljudstimulatorn i örat. Om domen inte sätts fast enligt anvisningar kan du göra dig illa. 19

20 Allmänna varningar Ljudgeneratorer kan vara farliga om de används på fel sätt. Placera inte ljudstimulatorn direkt i solen, i närheten av öppen spis eller i en varm, parkerad bil. Använd inte ljudstimulatorn när du duschar, simmar, i kraftigt regn eller när du befinner dig i en miljö med hög luftfuktighet, till exempel när du tar ett ångbad eller badar bastu. Om ljudstimulatorn blir fuktig ska du lägga den i en avfuktare. Kontakta din audionom för mer information. Ta av ljudstimulatorn när du sprutar på dig parfym, after shave, hårspray, sollotion eller liknande. ljudstimulatorn får endast användas enligt föreskrift från din audionom. Felaktig användning kan leda till plötsliga och bestående hörselskador. Ljudgeneratorer är inga leksaker. Förvara dem utom räckhåll för personer som kan skada sig (speciellt barn och djur). Låt ingen annan använda din ljudstimulatorn. Det kan ge bestående skador. Ta inte med ljudstimulatorn in i rum där du behandlas med röntgen eller MRT (magnetisk resonanstomografi). Vid användning av ljudstimulatorn kan det hända att man får en ökad bildning av öronvax. Materialen i hörapparaten är allergisäkra, men kan i sällsynta fall ändå orsaka hudirritation. Om det skulle inträffa, eller om du känner dig tveksam, ska du kontakta din läkare eller ÖNH-specialist. Ljudgeneratorer ska endast användas enligt föreskrift från din läkare, audiolog eller audionom. 20

21 Allmänna försiktighetsåtgärder Kontakta en läkare om du känner något främmande föremål i hörselgången, om du upplever att huden i örat blir irriterad eller om du får ökad vaxproduktion. Olika typer av strålning, till exempel från magnetkameror eller datortomografer, kan skada hörapparaten. Använd därför inte hörapparaten vid dessa eller andra liknande undersökningar. Andra typer av strålning (inbrottslarm, rumsövervakningssystem, radioutrustning, mobiltelefoner osv.) skadar inte hörapparaten. De kan emellertid tillfälligt påverka ljudkvaliteten eller framkalla konstiga ljud i hörapparaten. Varning: Använd aldrig hörapparaten i gruvor eller andra explosiva områden om dessa inte är certifierade för användning av hörapparat. Förvara hörapparaten utom räckhåll för barn under 3 år eftersom den innehåller smådelar som kan sväljas och orsaka kvävning. Anvisningar för audionomer Särskild uppmärksamhet ska iakttas vid val och utprovning av hörapparat med en maximal ljudtrycksnivå som överskrider 132 db SPL med IEC 60711: 1981 OES (simulator för slutet öra) eftersom det finns risk för att återstående hörsel hos bäraren av hörapparaten försämras. 21

22 Varning ljudstimulator för Tinnitus Maximal utsignal för funktionen ljudstimulator för Tinnitus faller inom det intervall som kan orsaka hörselskada enligt direktiven från Europeiska arbetsmiljöbyrån. Användaren bör använda ljudgeneratorn högst åtta (8) timmar per dag med maximal ljudtrycksnivå (SPL) 90 db. Vid högre nivå bör hörapparaten användas högst två timmar per dag. Ljudgeneratorn bör aldrig användas vid obehagliga nivåer. För barn och fysiskt eller psykiskt funktionshindrade krävs övervakning när funktionen används. 22

23 Tekniska data Signalbehandlingsteknik Digital Tillgängliga ljud ljudstimulator för Tinnitus Signal med vitt brus kan ha följande konfigurationer: - Lågpassfilter: 500 Hz - Lågpassfilter: 1 KHz - Lågpassfilter: 2 KHz - Högpassfilter: 2 KHz - Högpassfilter: 3 KHz - Högpassfilter: 4 KHz - Högpassfilter: 5 KHz - Högpassfilter: 6 KHz Signalen med vitt brus kan ändras i amplitud och dämpas med upp till 12 db. Maximal utsignal för hörapparat och maximal total utsignal för ljudstimulator för Tinnitus (IEC OES) Modell TBR76 Max output 100 db SPL 23

24 Internationell garanti och service Beltones digitala hörapparater täcks av en internationell garanti. Läs mer på garantikortet som medföljde hörapparaten. Reparationer Om din hörapparat från Beltone inte fungerar måste den repareras av behörig tekniker. Försök inte att själv öppna hörapparatens hölje eftersom garantin då upphör att gälla. Om hörapparaten behöver service ska du kontakta din audionom. 24

25 Din modell Din audionom markerar nedan vilken modell du har fått. Mottagen modell Audionom TBR76 Serienummer höger: Serienummer vänster: Fråga din audionom om var du ska lämna in en hörapparat som inte längre används 25

26 Frågor rörande EU:s medicintekniska direktiv 93/42/EEC ska ställas till Beltone A/S, Danmark. Beltone 2008 GN ReSound AB Box Göteborg Box Stockholm Sverige Tel:

Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat

Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat Beltone TBR Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR62 1 En ny ljudstimulator från Beltone Vi gratulerar dig till ditt val av ljudstimulator från

Läs mer

Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR05. Beltone Tinnitus Breaker

Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR05. Beltone Tinnitus Breaker Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR05 Beltone Tinnitus Breaker En ny ljudstimulator från Beltone Vi gratulerar dig till ditt val av ljudstimulator från Beltone! TBR05 är en ljudstimulator för tinnitus,

Läs mer

I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D /

I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D / I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D / LV750-DP Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound.

Läs mer

Bakom-örat Modell LV70-DVIR LV770-DVIR LV570-DVIR

Bakom-örat Modell LV70-DVIR LV770-DVIR LV570-DVIR Bakom-örat Modell LV70-DVIR LV770-DVIR LV570-DVIR Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound. Vi är välkända för innovativ teknik och design. Din nya digitala hörapparat ReSound Live kommer att

Läs mer

Skötsel och underhåll -

Skötsel och underhåll - Skötsel och underhåll - att hålla hörapparaten i trim Innehåll Olika modeller av hörapparat 3 Skötsel och underhåll alla modeller 4 För att undvika reparationer 4 Byta batteri 4 Att ta ur ett gammalt batteri

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 220 m2-x Allt-i-örat hörapparat Din hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Komfort Audibility Extender T Programnummer

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Alta2 Nera2 Ria2 BRUKSANVISNING designrite Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Introduktion Bruksanvisningen vägleder dig för hur du använder och tar hand om dina nya hörapparater. Läs noga igenom innehållet,

Läs mer

HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano BTE

HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano BTE Bruksanvisning HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano BTE Saphira, Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Innehållsförteckning Översikt domer 7 Generella varningar och säkerhetsföreskrifter 8 Viktiga varningar

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-FS Receiver-in-the-ear DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Din hörapparatserie: 2 PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö Fest

Läs mer

Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical. Bruksanvisning. Ponto Pro Power

Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical. Bruksanvisning. Ponto Pro Power Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical Bruksanvisning Ponto Pro Power Gratulerar! Vi vill börja med att gratulera dig till valet av den benförankrade hörapparaten Ponto. Ponto Pro Power

Läs mer

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Bruksanvisning - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Gratulerar till din nya digitala hörapparat från ReSound! ReSounds innovativa teknik och design kommer att ge dig möjlighet att

Läs mer

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning Bakom-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 4 2. Viktig information: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet 8

Läs mer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Hörapparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn

Läs mer

Bakom-örat Modell AL962-DVIRW AL762-DVIRW AL562-DVIRW

Bakom-örat Modell AL962-DVIRW AL762-DVIRW AL562-DVIRW Bakom-örat Modell AL962-DVIRW AL762-DVIRW AL562-DVIRW FCC ID: X26SY312 Information: Utrustningen överensstämmer med part 15 i FCC-reglerna. Följande två saker skall beaktas: 1. Denna utrustning orsakar

Läs mer

Bruksanvisning RIE - Bakom-örat med extern hörtelefon

Bruksanvisning RIE - Bakom-örat med extern hörtelefon Bruksanvisning RIE - Bakom-örat med extern hörtelefon FCC ID: X26BRIE, IC: 6941C-BRIE, typbeteckning: BRIE FCC ID: X26VE312, IC: 6941C-VE312, typbeteckning: VE312 FCC ID: X26MRIE, IC: 6941C-MRIE, typbeteckning

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal

BRUKSANVISNING MENU. ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal BRUKSANVISNING MENU ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 10 Ventilationskanal: Ej genomgående Genomgående

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt.

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt. Motion M micon Motion P micon Bruksanvisning www.siemens.se / horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-X Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING MENU. ME-X Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING MENU ME-X Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 312 Ventilationskanal Ingen ventilationskanal Program: 66Master Musik

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano RITE

HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano RITE Bruksanvisning HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano RITE Saphira, Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Innehållsförteckning Översikt insatser 7 Generella varningar och säkerhetsföreskrifter 8 Viktiga varningar

Läs mer

Bakom-örat dot 2 DTT360 dot 2 DTT260 dot 2 DTT160

Bakom-örat dot 2 DTT360 dot 2 DTT260 dot 2 DTT160 Bakom-örat dot 2 DTT360 dot 2 DTT260 dot 2 DTT160 Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound. Vi är välkända för innovativ teknik och design. Din nya digitala hörapparat dot 2 by ReSound kommer

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning s Välkommen till en bättre hörupplevelse Stort grattis till din nya hörapparat från Siemens. Vi är övertygade om att ditt beslut att använda hörapparat är det första

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet

Läs mer

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater

SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Flash serien FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat I denna bruksanvisning beskrivs två hörapparatmodeller: FL-9 och FL-9é Där inget annat anges gäller informationen för båda modellerna. Om

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Resultatet av ditt hörseltest

Resultatet av ditt hörseltest Din hörsel Resultatet av ditt hörseltest Dina hörtrösklar är: Frekvens i hertz (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 0 10 20 30 40 50 Hörtröskel i decibel (db HL) 60 70 80 90 100 110 120 2 Noteringar: 3

Läs mer

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm Felsökningsguide Barn 0 5 år Livet är nu Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar

Läs mer

Bakom-örat hörapparat

Bakom-örat hörapparat Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din bakom-örat hörapparat 4 Avsedd användning 7 Allmänt om säkerhet 8 Om batterier 11 Sätta in och ta ut dina hörapparater 14 Slå på/stänga av din

Läs mer

I-örat CIC med utflyttad mikrofondel Modell LV710-M LV710-MP

I-örat CIC med utflyttad mikrofondel Modell LV710-M LV710-MP I-örat CIC med utflyttad mikrofondel Modell LV710-M LV710-MP Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound. Vi är välkända för innovativ teknik och design. Din nya digitala hörapparat ReSound Live

Läs mer

BRUKSANVISNING I-ÖRAT HÖRAPPARATER ITE

BRUKSANVISNING I-ÖRAT HÖRAPPARATER ITE BRUKSANVISNING I-ÖRAT HÖRAPPARATER ITE Hörapparatstyper avsedda för modeller i denna bruksanvisning är:da312r, FCC ID: X26DA312r, IC: 6941C-DA312r; DA13r, FCC ID: X26DA13r, IC: 6941C-DA13r; DA312i, FCC

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60 Bruks anvisning ReSound PulseTM Model PS60 SuperTuneTM Grattis till ditt val av hörapparat, en helt digital hörapparat från GN ReSound! GN ReSound s kunskaper inom hörselteknologi och de inställningar

Läs mer

Careousel Mk3. Bruksanvisning. Rätt medicin i rätt tid och i rätt mängd

Careousel Mk3. Bruksanvisning. Rätt medicin i rätt tid och i rätt mängd Mintell Minitell är en liten och lätt medicinpåminnare som får plats i fickan. Den har 5 fack och kan påminna upp till 5 gånger per dag eller en gång om dagen i fem dagar. Vi ser den som ett bra komplement

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Tack för att du valt Innotek. Genom konsekvent användning av våra produkter kan du

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

Moxi 2 Kiss bakom örat apparat (BÖ) bruksanvisning

Moxi 2 Kiss bakom örat apparat (BÖ) bruksanvisning Moxi 2 Kiss bakom örat apparat (BÖ) bruksanvisning Tack Tack för att du väljer hörapparater från Unitron. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner

Läs mer

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformation A B K I F D G E L H C J Musen A: Rullhjul och tredje knapp Batteriindikatorlampa (blinkar) B: Höger knapp C: Vänster knapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

BRUKSANVISNING BAKOM-ÖRAT HÖRAPPARATER BTE

BRUKSANVISNING BAKOM-ÖRAT HÖRAPPARATER BTE BRUKSANVISNING BAKOM-ÖRAT HÖRAPPARATER BTE 1 Hörapparatstyper avsedda för modeller i denna bruksanvisning är: M60, FCC ID: X26M60, IC: 6941C-M60; M70-80, FCC ID: X26M70-80, IC: 6941C-M7080 och M70-80e,

Läs mer

I-örat CIC och Mini-kanal Modell LV710 / LV710-P / LV710-B / LV710-BP LV720 / LV720-P

I-örat CIC och Mini-kanal Modell LV710 / LV710-P / LV710-B / LV710-BP LV720 / LV720-P I-örat CIC och Mini-kanal Modell LV710 / LV710-P / LV710-B / LV710-BP LV720 / LV720-P Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound. Vi är välkända för innovativ teknik och design. Din nya digitala

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Hörapparatguiden web ver 2

Hörapparatguiden web ver 2 Hörapparatguiden web ver 2 Vad innebär det att använda hörapparat? Hörapparaten förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53

ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53 BRUKSANVISNING ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53 NEDERLANDS...63 SVENSKA...113 INNEHÅLL BRUKSANVISNING CEFAR MYO XT OCH CEFAR ACTIV XT SVENSKA 113 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.................................................

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 I kartongen skall det finnas 3 BRUKSANVISNING SVENSKA Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry SVENSKA A B E F G C D H I J 2 SVENSKA 43-50 3 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten: 77Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 77Den

Läs mer

029-5316-09 Uni BTE-Swe 11/20/06 4:01 PM Page 1. Unison TM Digital bruksanvisning för BÖ

029-5316-09 Uni BTE-Swe 11/20/06 4:01 PM Page 1. Unison TM Digital bruksanvisning för BÖ 029-5316-09 Uni BTE-Swe 11/20/06 4:01 PM Page 1 Unison TM Digital bruksanvisning för BÖ 029-5316-09 Uni BTE-Swe 11/20/06 4:01 PM Page 2 Innehåll Dina Unison TM digitala hörapparater...1 Praktiska lösningar

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

Hörapparater med extern hörtelefon

Hörapparater med extern hörtelefon Hörapparater med extern hörtelefon Bruksanvisning s Inledning Eftersom en hörselnedsättning som regel sker över en längre tid, måste du normalt vänja dig vid att höra många ljud igen. En hörapparat kompenserar

Läs mer

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR FULLSTÄNDIG BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har tagit det första steget mot yngre, piggare ögon genom att köpa denna produkt från FOREO. Passa på och

Läs mer

FACIAL SONIC CLEANSING. Bruksanvisning

FACIAL SONIC CLEANSING. Bruksanvisning FACIAL SONIC CLEANSING Bruksanvisning B Interchan F 2 Speeds D G C Detachable USB plink Charger A Battery Indica E FIG. 1. CLARISONIC Mia2 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av elektriska apparater,

Läs mer

029-5452-09 CNT BTE-Swe 11/20/06 4:07 PM Page 1. Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för BÖ

029-5452-09 CNT BTE-Swe 11/20/06 4:07 PM Page 1. Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för BÖ 029-5452-09 CNT BTE-Swe 11/20/06 4:07 PM Page 1 Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för BÖ 029-5452-09 CNT BTE-Swe 11/20/06 4:07 PM Page 2 Innehåll Dina Conversa. NT Digitala hörapparater...1 Praktiska

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna.

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna. Bruksanvisning Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. ReSound Unite TV kommer att ge dig en hög kvalité med överfört ljud direkt till din hörapparat från din TV, HiFi stereo, dator och

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Instruktionsbok Compact +

Instruktionsbok Compact + Compact + 140210 Sida 2 Introduktion... 3 Vad finns med vid leverans... 5 Översikt... 5 Ovansidan... 5 Framkanten... 5 Högerkanten... 5 Undersidan... 5 Komma igång... 6 Sätt i batteriet... 6 Slå på eller

Läs mer

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 VOX Art nr 273051 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bildöversikt CLA40 VOX sid 4-6 Instruktion för montering på vägg sid 5 Installation

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162

B R U K S A N V I S N I N G. Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 B R U K S A N V I S N I N G Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 1 Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Hårtrimmern är avsedd för klippning och

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1 DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 1999 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT Lafayette DC-110 är en kommunikationsradio förberedd för 6 kanaler. Radion

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1 Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HF-33W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon. Modeller DUF, DUR och DTU

Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon. Modeller DUF, DUR och DTU Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon Modeller DUF, DUR och DTU 1 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista... 3 2.1 Reservdelar... 3 3 Handhavande... 5 3.1 Montering av telefon på helmask (modell

Läs mer

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning ANVÄNDARMANUAL www.conrad.com Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05 Avsedd användning Art.nr: 57 16 50 Säkerhetsföreskrifter Denna produkt är tänkt att användas för att lysa upp husnumret. Under

Läs mer

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning 712 RTD Calibrator Instruktionsblad Inledning Fluke 712 RTD Calibrator är ett handverktyg för kalibrering av RTD-sändare (motståndstemperaturdetektering), inklusive de flesta pulsstyrda sändare. Det simulerar

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Produkten har ett års funktionsgaranti, för problem som uppstår vid normal användning. Mini Mobile Phones garanti upphör om inte behandlas med omsorg eller enheten öppnas. Eventuell information

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

JABRA EVOLVE 80. Bruksanvisning. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Bruksanvisning. jabra.com/evolve80 Bruksanvisning jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer