Bakom-örat Modell AL962-DVIRW AL762-DVIRW AL562-DVIRW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakom-örat Modell AL962-DVIRW AL762-DVIRW AL562-DVIRW"

Transkript

1 Bakom-örat Modell AL962-DVIRW AL762-DVIRW AL562-DVIRW

2 FCC ID: X26SY312 Information: Utrustningen överensstämmer med part 15 i FCC-reglerna. Följande två saker skall beaktas: 1. Denna utrustning orsakar ej skadliga störningar. 2. Denna utrustning kan påverkas av yttre störningar. Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en Klass B digital enhet, i enlighet med part 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är avsedda att ge skydd mot skadliga störningar i bostadsmiljön. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte inträffar i en viss installation. Om denna utrustning orsakar störningar på radioeller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts på, rekommenderas användaren att försöka åtgärda detta genom en eller flera av följande åtgärder: Rikta om eller flytta mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten. Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio / TV-tekniker för hjälp. Ändringar eller modifieringar kan upphäva användarens rätt att handha utrustningen 2

3 Avsedd användning Hörapparaten är avsedd för att förbättra hörseln för en person med hörselnedsättning. Den väsentliga funktionen i en hörapparat är att ta emot, förstärka och överföra ljud till trumhinnan på en person med hörselnedsättning. Landspecifik information Produkter med trådlös funktion är avsedda för försäljning i länder inom EU och Schweiz. Nationella restriktioner Specifikation av begränsningar: Du får inte använda utrustningen inom 20 km från centrum i Ny Ålesund, Norge. I EU: Produkten överensstämmer med kraven enligt bilaga I i direktiven 93/42/EEG om medicintekniska produkter (MDD) samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiven 1999/5/EG (R & TTE). Försäkran om överensstämmelse kan konsulteras vid I USA: FCC CFR 47 part 15, kapitel C, avsnitt 15,249 Andra internationella krav i länder utanför EU och USA. Se respektive land för dessa områden. Den här produkten är klassificerad som Klass 2 mottagare enligt EN

4 Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound. Vi är välkända för innovativ teknik och design. Din nya digitala hörapparat ReSound Alera kommer att göra det möjligt för dig att höra ljud som du kanske inte hört tidigare p.g.a din hörselnedsättning. Träning och en positiv inställning är viktigt när du ska lära känna din hörapparat. En del personer har lätt för att anpassa sig till hörapparaten, för andra tar det längre tid. I denna bruksanvisning ger vi dig information om hur du bör använda och hantera din hörapparat. Hörapparaten har ställts in efter just din hörselnedsättning av en audionom. Gör dig gärna bekant med de nya funktionerna i hörapparaten för att anpassningen ska bli optimal. Läs manualen noga så att du är väl införstådd med den. Rätt hantering och skötsel gör att du kan njuta många år av din nya hörapparat. 4

5 Hörapparatmodell AL962-DVIRW AL762-DVIRW AL562-DVIRW Serienummer vänster: Serienummer höger: Tillbehör RIE-ljudslang nr: NP HP Dome nr: Punkt-Insats Batteristorlek 312 5

6 Innehåll 6 Information... Modellval och tillbehör... Beskrivning av hörapparat... Anpassning till en värld av nya ljud... På/Av funktion... Fördröjd aktivering... Byta batteri... Varning vid svagt batteri... Att sätta i hörapparat... Att ta ur hörapparat... Multifunktionskontroll... Dina program.... Flygplansläge... Att telefonera... Telespole /Teleslinga... DAI... Skötsel och underhåll... Rengöring av hörtelefonslang och Dome... Byte av vaxfilter... Byta Dome... Allmänna försiktighetsåtgärder... Allmänna varningar... Batteri-information... Råd vid felsökning... Reparationer... Teknisk data... Temperaturtest och förvaring

7 Beskrivning av ReSound Alera AL962-DVIRW, AL762-DVIRW, AL562-DVIRW Ljudslang med hörtelefon 2. Standard-Dome 3. Tulip-Dome 4. Punkt-Insats 5. Stödvinge 6. Batterilucka 7. Hörtelefon 8. Multifunktionskontroll för Programval/Volymkontroll (tillval) 9. NP hörtelefon 10. HP hörtelefon 11. Indikering höger/vänster (Röd=höger, Blå=vänster) 12. Modell och serienummer 13. DAI 5 7

8 Anpassning till en värld av nya ljud Nya ljud Typiskt för en hörselnedsättning är att den ökar gradvis under många år. Du kanske har vant dig vid att inte höra alla ljud som du gjorde när du var normalhörande. Med din nya hörapparat kommer du att höra ljud som du inte hört på många år. Det kommer att ta tid för dig att vänja dig vid dessa ljud igen t.ex. ljud som; En tickande klocka Pappersprassel Barnröster Viskningar och svagt tal Billjud Fågelsång Ljudet från dina fotsteg Vi rekommenderar vi dig att använda din hörapparat varje dag. Det kan ta ett antal månader för din hjärna att vänja sig vid alla nya ljud som du har omkring dig. Börja använda hörapparaten i en ganska tyst/lugn miljö och ljudnivån ska kännas behaglig. Lyssna till alla ljud som finns runt omkring dig t.ex. tickandet från klockan, dina fotsteg o.s.v. Prova även i denna miljö att samtala med någon som du känner väl. Lyssna på din radio och TV. Efter att ha använt hörapparaten en tid i en tyst/lugn miljö är det lättare att vistas i lite mer krävande miljöer som t.ex. samtal med två till tre personer eller i en större grupp. 8

9 Hantering av hörapparat På/Av funktion 1. När batteriluckan är helt stängt är hörapparaten på och program 1 aktiveras. 2. För att stänga av hörapparaten, öppna batteriluckan. På Av Tips! Stäng alltid av hörapparaten när du inte använder den för att minska batteriförbrukningen. Fördröjd aktivering Om du vill starta hörapparaten innan du sätter på dig den, och vill undvika störande återkopplingsljud, kan din audionom aktivera Fördröjd aktivering, som är en funktion i hörapparaten som fördröjer aktiveringen. Detta innebär att hörapparaten under 10 sekunder ger ifrån sig små pip (ett pip för varje sekund) och sedan aktiveras automatiskt. 9

10 Byta batteri 1. Öppna batteriluckan genom att stänga av hörapparaten och öppna luckan helt. 2. Ta ur det gamla batteriet, sätt i det nya med + sidan mot + tecknet på batteriluckan. Det ska passa som en pusselbit och batteriluckan ska gå lätt att stänga. Ta aldrig i när du stänger batteriluckan det kan skada din hörapparat. 3. Använd alltid Zink-Luft batterier. Tänk på att om batteriet är svagt kan det påverka ljudet i hörapparaten. Om du inte använder hörapparaten under en längre tid, ta då ur batteriet för att undvika korrosion. Öppna alltid batteriluckan när hörapparaten inte används! Tips! Sätt batteriets skyddsremsa i din almanacka på den dagen du bytte batteri för att lättare hålla reda på hur länge du har haft batteriet i hörapparaten. Varning vid svagt batteri När batteriet blir svagt, kommer hörapparaten att informera dig om det genom 5 svaga pip. Signalerna indikerar att du ska byta batteri, vi rekommenderar därför att du alltid har ett extra batteri till hands. Signalen kommer att upprepas var 5 minut ända tills batteriet är slut. Hörapparaten kommer då att stängas av. Sekvensen av de svaga pipen kan skilja sig lite mellan olika batterimärken. Ha alltid ett reservbatteri till hands! 10

11 Varning vid svagt batteri Endast om hörapparaten är kopplad till Unite tillbehör Vid användning av ReSound Unite tillbehör - Fjärrkontroll, Telefonclip,TV/Audio Streamer samt Minimikrofon - ökar batteriförbrukningen i hörapp-araten. När strömstyrkan i batteriet sjunker till en nivå där användningen av ReSound Unite TV/Audio Streamer, Telefonclip och Minimikrofon inte kan stödjas, kommer hörapparaten att ge ifrån sig två olika fallande toner. Du kommer efter det att kunna använda din hörapparat och ReSound Unite Fjärrkontroll som vanligt, men du kommer inte att kunna använda din ReSound Unite TV-Streamer och ditt Telefonclip. När strömstyrkan i batteriet inte längre räcker till för att hantera fjärrkontrollen kommer du återigen höra fallande toner. Hörapparaten kommer dock att fortsätta att arbeta som vanligt. När du byter till ett nytt batteri kommer alla tillbehör att fungera som tidigare. 11

12 Sätta i hörapparaten Punkt-Insats 1. Håll Punkt-Insatsen mellan tummen och pekfingret och för in den i hörselgången. 2. För Punkt-Insatsen hela vägen in i hörselgången genom att vrida den försiktigt fram och tillbaka. 3. Placera hörapparaten bakom örat och tryck försiktigt på hörtelefonslangen så att den sitter bra i örat. Sätta i hörapparaten Dome 1. Lägg hörapparaten bakom örat. 2. Ta tag i böjen på ljudslangen och för in Domen i hörselgången. Det är viktigt att ljudslangen kommer in så långt som möjligt i hörselgången. När ljudslangen ligger rätt ska du ej se den från sidan om du tittar dig i spegeln. 3. Om hörapparaten börjar återkoppla beror det troligtvis på att du ej fått in ljudslangen tillräckligt långt in i hörselgången. Om du har problem med detta ta då kontakt med din audionom. 12 OBS! Du får aldrig modifiera formen på ljudslangen. Om hörapparaten orsakar irritation i örat, kontakta din audionom.

13 Ta ur hörapparaten För att ta ut Punkt-Insatsen, ta tag i utdragstråden och dra rakt ut. För att ta ur Domen, dra ljudslangen utåt med tummen och pekfingret. Ta kontakt med din audionom om du har problem med att ta ur Domen eller Punkt-Insatsen. Multifunktionskontroll Du kan ha olika program i din hörapparat och kan via multifunktionskontrollen välja bland dessa samt också justera volym om du har en volymkontroll på din hörapparat. Valet av hur många program du har i din hörapparat gör du tillsammans med din audionom. Din audionom kan instruera hur du använder multifunktionskontrollen. Upp Ner Dina program Program Lång ton Beskrivning Kort ton 13

14 Flygplansläge - när hörapparaten är kopplad till Unite tillbehör Vid flygning måste den trådlösa funktionen och kopplingen till Unite tillbehöret inaktiveras, eftersom den inte är tillåten att använda under flygning. Det är möjligt att inaktivera de trådlösa funktionerna genom att öppna och stänga batteriluckan samtidigt som man håller programväljaren intryckt. När man manuellt har inaktiverat de trådlösa funktionerna kan man genom att öppna och stänga batteriluckan igen aktivera funktionen. 14 Att telefonera Du kan använda telefonen tillsammans med hörapparaten, men det krävs lite övning. Håll telefonluren nära hörapparatens främre mikrofon, men inte direkt emot. Om det uppstår återkoppling kan det ta några sekunder innan hörapparaten ställer in sig. Om återkopplingen inte försvinner ta då telefonluren ytterliggare 2-3 cm längre bort från hörapparaten. Du kan behöva flytta runt telefonluren lite för att hitta det bästa läget. Lyssna på radio eller TV Börja med att lyssna till en nyhetsuppläsare eftersom de ofta talar tydligt. Försök sedan med andra TV-program. Om du upplever det svårt att följa med på radio eller TV, diskutera detta med din audionom som kan ge dig ytterligare råd om hörhjälpmedel i dessa situationer.

15 Mobiltelefoner Dina hörapparater är designade för att möta de stränga IEC kraven. Men p.g.a. att alla mobiltelefoner inte är kompatibla med hörapparater kan det förekomma störningar när du använder hörapparaten tillsammans med mobiltelefon. Om det är svårt att kommunicera via din mobiltelefon kan din audionom ge dig råd om ytterligare hörhjälpmedel i dessa situationer. AutoTelefon Hörapparaten kan vara utrustad med funktionen AutoTelefon. Detta innebär att när telefonluren kommer nära hörapparaten kopplar hörapparaten automatiskt över till ett telefonprogram. Du kommer att höra ett antal pipsignaler när telefonprogrammet aktiveras. När samtalet avslutas återgår hörapparaten automatiskt till det program som användes innan. För att AutoTelefon ska fungera måste en magnet vara fastmonterad på telefonluren. Du kan behöva flytta telefonluren lite för att hitta det bästa läget. För mer information, fråga din audionom. Placering av magneten För att fästa magneten: 1. Rengör telefonluren ordentligt. 2. Håll telefonen vertikalt, i en vinkel som liknar den när man talar i telefon. 3. Placera magneten strax under hålen där ljudet kommer ut ur luren. Vid behov, flytta magneten lite om det blir problem t.ex. med att lägga på luren. 15

16 Försiktighetsåtgärder för AutoTelefon Förvara magneter utom räckhåll för barn och husdjur. Att svälja magneter kan vara skadligt, uppsök läkare omedelbart. Magneten används för att stärka magnetfältet i telefonluren. Håll alltid magneten eller en telefon utrustad med magneten minst 30 cm från pacemakers, kreditkort och andra magnetiskt känsliga enheter. Använd endast magneter som tillhandahålls av GN ReSound. Telefonera via teleslinga Din hörapparat är utrustad med en telespole som tar upp signalen från en telefon som har teleslinga. Detta gör det lättare för dig att uppfatta vad som sägs i telefonen. Din audionom kan programmera ett av programmen till att använda telespolen. Genom att välja detta program hörs bara ljudet som kommer via telefonen i hörapparaten. När du använder telespoleprogrammet ska du hålla telefonluren som visas på bilden. Om du inte önskar ha ett telespoleprogram kan du fortfarande använda telefonen tillsammans med hörapparaten. Teleslinga Många offentliga lokaler har teleslinga, t.ex. i skolor, teatrar och kyrkor. För att använda teleslingan, välj telespoleprogrammet. När du har valt telespoleprogrammet kan du höra ljudet via teleslingan. Om hörapparaten blir tyst i telespoleprogrammet kan det bero på att teleslingan inte är påslagen. Om lokalen du är i inte har teleslinga försök att sitta så nära den som talar som möjligt med hörapparaten i normalt läge. 16

17 El-ingång (DAI) DAI erbjuder möjligheten till direkt ostört ljud från t.ex. TV Radio Externa mikrofoner Ljudkällan är kopplad till din hörapparat med en sladd eller ett trådlöst FM-system till en audiosko. Ansluta audioskon: Tryck på audioskon på hörapparaten. Audioskon är nu ansluten. Ljudkällan som du vill lyssna på kopplas via sladd eller trådlöst FM-system till audioskon. När du anslutit audioskon på din hörapparat kopplar automatiskt hörapparaten om till ditt DAI-program. Koppla loss audioskon: Tryck på knappen som sitter på framsidan på audioskon. Tag försiktigt bort audioskon från hörapparaten. 17

18 Skötsel och underhåll Din hörapparat är nanobehandlad som ett extra skydd mot smuts och fukt. Håll din hörapparat ren och torr varje dag. Torka ren hörapparaten från smuts och fett med en mjuk trasa när du tagit ut den ur örat. Om hörapparaten har varit utsatt för hög luftfuktighet eller svett, lägg den då i ett absorbtions-kit över natten. Rådfråga din audionom om absorbtions-kit. För att undvika reparationer: Tvätta aldrig din hörapparat i vatten eller andra kemikalier då detta kan orsaka bestående skador på hörapparaten. Var rädd om din hörapparat, undvik att tappa den på hårda ytor och golv. Utsätt aldrig din hörapparat för extrem värme eller solsken då värmen kan skada hörapparaten eller deformera skalet. Hårspray, kosmetika och ansiktskräm kan skada din hörapparat. Ta därför av dig hörapparaten innan du använder detta. 18

19 Hörtelefonslang Hörtelefonslangen finns i två olika styrkor: NP (Normal Power) och HP (High Power). Beroende på din hörselnedsättning har du antingen försetts med en NP eller HP hörtelefon. Gå till sidan 5 för att se vilken du har. NP HP Hörtelefonslangen innehåller ledningar till hörtelefonen som leder ljudet till hörselgången. Det är viktigt att hörtelefonslangen och Domen/Punkt-Insatsen passar bra i örat. Om hörtelefonslangen eller Domen/Punkt-Insatsen irriterar örat på något sätt, kontakta din audionom. Du bör aldrig försöka ändra formen på hörtelefonslangen själv. Hörtelefonslangen och Domen/PunktInsatsen bör rengöras regelbundet. För mer information, fråga din audionom. Rengöring av hörtelefonslang och Dome Hörtelefonslangen och Domen bör rengöras regelbundet. Använd en fuktig trasa för att rengöra hörtelefonslangen och Domen på utsidan. Använd inte vatten när du rengör hörtelefonen. Se instruktion för vaxfilterbyte på sidan

20 Byte av vaxfilter (HF3) på hörtelefonslangen NP 1. Ta bort Domen och borsta rent runt hörtelefonen. 2. Använd verktyget för att skruva av det gamla filtret. 3. Skruva medurs och försäkra dig om att den sitter fast i hörtelefonen. 4. Dra försiktigt av filtret från hörtelefonen. 5. För sedan in det begagnade filtret i mitten av vaxfiltersnurran och dra åt sidan När du sedan drar ut verktyget så släpper filtret. 7. Vrid på den färgade skivan tills du hittar ett nytt filter. Vänd på verktyget och tryck in spetsen på verktyget i det nya filtret så att det fastnar. 8. Dra ut verktyget med det nya filtret ut ur snurran. 9. För in det nya filtret i hörtelefonen. 10. Lirka lite fram och tillbaka så att det hamnar på plats

21 Om du har Punkt-Insats med vaxfilter HF3 behöver du även byta den enligt samma förfaringssätt som ovan. Tips! Man kan trycka på det nya vaxfiltret med den platta sidan av verktyget för att försäkra sig om att vaxfiltret sitter korrekt. Byte av Dome Standard Domen sätts fast på hörtelefonslangen genom att trycka den över hörtelefonen. Tulip-Dome Tulip-Dome har två blad. Det är viktigt att det största bladet ligger över det minsta bladet. Vik det största bladet från hörtelefonlangen. Detta gör att det största bladet böjs framåt. När du trycker tillbaka det igen lägger sig det största bladet ovanpå det minsta bladet. Nu är Tulip-Dome klar att användas. 21

22 Allmänna försiktighetsåtgärder 1. Lämna inte din hörapparat i solen, nära en öppen eld eller i en bil som är parkerad då solen ligger på. 2. Använd inte hörapparaten när du duschar, simmar, i ösregn eller i miljöer med hög luftfuktighet som t.ex. ångbad eller bastu. 3. Om hörapparaten blivit utsatt för fukt ska den torkas i en sk. absorbtionsask. Tala med din audionom om du behöver detta. 4. Kemikalierna i kosmetika, hårspray, parfym, rakvatten, hudlotion och myggmedel kan skada dina hörapparater. Du ska alltid ta av dig hörapparaterna innan du använder sådana produkter och se till att de hunnit torka innan du sätter på dig dina hörapparater. Om du använder hudlotion, se till att du är torr om händerna då du sätter dem på plats. 5. När den trådlösa funktionen är aktiverad, finns det en liten risk att andra elektroniska enheter i närheten störs. Om detta händer, stäng av den trådlösa funktionen i hörapparaten eller flytta dig en bit ifrån den påverkade enheten. 6. När den trådlösa funktionen är aktiverad och hörapparaten påverkas av elektromagnetiska störningar, flytta dig bort från störkällan. Allmänna varningar 1. Konsultera alltid en läkare om du finner ett främmande föremål i hörselgången, om du upplever hudirritation eller om onormalt mycket öronvax samlas i samband med att du använder hörapparaten. 2. Olika typer av strålning t.ex. NMR- eller CT-skanners kan förstöra din hörapparat. Använd därför inte hörapparaten vid dessa eller andra scanner-förfaranden. Andra typer av strålning (inbrottslarm, rumsövervakningssystem, radioutrustning, 22

23 mobiltelefoner o.s.v.) avger mindre energi och är därför ofarliga för hörapparaten, men kan tillfälligt påverka ljudkvalitén eller framkalla konstiga ljud i hörapparaten. 3. Använd aldrig hörapparaten i gruvor eller i andra explosiva områden om dessa inte är certifierade för användning av hörapparat. 4. Låt inte någon annan använda din hörapparat. Det kan orsaka permanent skada på hörseln för den som lånar hörapparaten. 5. Barn ska alltid vara under uppsikt när de använder hörapparaten p.g.a. kvävningsrisken om de stoppar hörapparat eller batteri i munnen. 6. Hörapparaten ska endast användas så som din audionom föreskrivit annars kan hörapparaten orsaka skada på hörseln. 7. Stäng av den trådlösa funktionen genom att koppla över hörapparaterna i Flygplansläge där det är förbjudet att använda radiosändare. Se sidan Din hörapparat ska endast användas ihop med tillbehör som är avsedda att användas tillsammans med ReSounds hörapparater. 9. Vid användning av trådlösa enheter ska endast ReSound Unite tillbehör användas. Mer information om dessa finns att läsa i ReSound Unite broschyren. 10. Förvara magneter utom räckhåll för barn och husdjur. Att svälja magneter kan vara skadligt, uppsök läkare omedelbart. Batteri-information Släng aldrig gamla batterier bland vanliga sopor utan lämna dem vid en återvinningsstation, eller där du köper batterier. Byt gamla batterier och låt inte batteriet sitta för länge i hörapparaten. 23

24 24 När hörapparaten varnar för svagt batteri byt batteri med en gång. Elda inte upp batterierna. Förvara batterierna utom räckhåll för barn och husdjur. Att svälja batterier kan vara skadligt. Om av en händelse detta skulle ske, uppsök läkare omedelbart.

25 Råd vid felsökning Symptom Orsak Möjliga åtgärder Inget ljud Inte påslagen Slå på genom att stänga batteriluckan Dåligt batteri (Zink-Luft) Byt batteri Smuts i ljudöppningen Rengör ljudöppningen Smutsigt filter Byt filter Symptom Orsak Möjliga åtgärder Svagt ljud Punkt-Insats/Dome sitter löst i örat Tryck till Punkt-Insats/Dome försiktigt Smuts i Punkt-Insats/Dome Rengör Punkt-Insats/Dome Hörseln har försämrats Kontakta din audionom Vax i hörselgången Kontakta din läkare Smuts i ljudöppningen Rengör ljudöppningen För svag förstärkning Kontakta din audionom Symptom Orsak Möjliga åtgärder Återkoppling (tjuter) Punkt-Insats/Dome sitter löst i örat Tryck till insatsen försiktigt Punkt-Insats/Dome sitter inte rätt i örat Ta ut och sätt i den igen Vax i hörselgången Kontakta din läkare Ljudslang trasig Kontakta din audionom Symptom Orsak Möjliga åtgärder Ljudet inte klart/ Distorsion Dåligt batteri (Zink-Luft) Byt batteri Dålig passform på Punkt-Insats/ Dome Kontakta din audionom Om det uppstår andra problem som vi inte tagit upp här, var vänlig kontakta din audionom. 25

26 Reparationer Om din hörapparat går sönder måste du lämna den till en kvalificerad tekniker. Vänd dig till din audionom om du får problem med hörapparaten. Du får aldrig själv öppna skalet på hörapparaten, då upphör garantin att gälla. Tekniska data Hörapparat Modell AL962, AL762, AL562 DVIRW (NP-Open) AL962, AL762, AL562 DVIRW (NP) AL962, AL762, AL562 DVIRW (HP) Maximum output (2cc Coupler / IEC ) 114 db SPL (typical) 114 db SPL (typical) 117 db SPL (typical) Temperaturtest, transport och förvaringsinformation Den här produkten har genomgått olika temperaturtester samt fukttester mellan -25C och +70C enligt intern och industriell standard. 26

27 27

28 28

29 Var uppmärksam på information märkt enligt nedan; VARNING visar på situationer som kan leda till mindre eller allvarlig skada. Råd och tips om hur du ska hantera din ReSound Alera på bästa sätt Utrustning som inkluderar RF sändare Produkten är en Klass B mottagare Fråga din audionom om var du kan lämna in din gamla hörapparat

30 Any issues relating to the EU Medical Device Directive 93/42/EEC, or Council Directive 1999/5/EEC on Radio Equipment and Telecommunications terminal equipment should be directed to ReSound A/S Worldwide Headquarter GN ReSound A/S Lautrupbjerg 7 DK-2750 BALLERUP, DENMARK Tel Fax Sverige GN ReSound AB GN ReSound AB Box Box GÖTEBORG STOCKHOLM Tel Fax SE Rev. A

Bakom-örat Modell LV70-DVIR LV770-DVIR LV570-DVIR

Bakom-örat Modell LV70-DVIR LV770-DVIR LV570-DVIR Bakom-örat Modell LV70-DVIR LV770-DVIR LV570-DVIR Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound. Vi är välkända för innovativ teknik och design. Din nya digitala hörapparat ReSound Live kommer att

Läs mer

I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D /

I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D / I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D / LV750-DP Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound.

Läs mer

Bakom-örat dot 2 DTT360 dot 2 DTT260 dot 2 DTT160

Bakom-örat dot 2 DTT360 dot 2 DTT260 dot 2 DTT160 Bakom-örat dot 2 DTT360 dot 2 DTT260 dot 2 DTT160 Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound. Vi är välkända för innovativ teknik och design. Din nya digitala hörapparat dot 2 by ReSound kommer

Läs mer

Bakom-örat Modell AL960-DR AL760-DR AL560-DR

Bakom-örat Modell AL960-DR AL760-DR AL560-DR Bakom-örat Modell AL960-DR AL760-DR AL560-DR Innehåll Modellval och tillbehör... Beskrivning av hörapparat... Anpassning till en värld av nya ljud... På/Av funktion... SmartStart... Byta batteri... Varning

Läs mer

I-örat CIC med utflyttad mikrofondel Modell LV710-M LV710-MP

I-örat CIC med utflyttad mikrofondel Modell LV710-M LV710-MP I-örat CIC med utflyttad mikrofondel Modell LV710-M LV710-MP Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound. Vi är välkända för innovativ teknik och design. Din nya digitala hörapparat ReSound Live

Läs mer

I-örat CIC och Mini-kanal Modell LV710 / LV710-P / LV710-B / LV710-BP LV720 / LV720-P

I-örat CIC och Mini-kanal Modell LV710 / LV710-P / LV710-B / LV710-BP LV720 / LV720-P I-örat CIC och Mini-kanal Modell LV710 / LV710-P / LV710-B / LV710-BP LV720 / LV720-P Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound. Vi är välkända för innovativ teknik och design. Din nya digitala

Läs mer

Beltone TBR. Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR76

Beltone TBR. Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR76 Beltone TBR Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR76 En ny ljudstimulator från Beltone Vi gratulerar dig till ditt val av ljudstimulator från Beltone! TBR62 är en ljudstimulator för Tinnitus, som genererar

Läs mer

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Bruksanvisning - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Gratulerar till din nya digitala hörapparat från ReSound! ReSounds innovativa teknik och design kommer att ge dig möjlighet att

Läs mer

Bakom-örat Modell LV71-DVI LV771-DVI LV571-DVI

Bakom-örat Modell LV71-DVI LV771-DVI LV571-DVI Bakom-örat Modell LV71-DVI LV771-DVI LV571-DVI Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound. Vi är välkända för innovativ teknik och design. Din nya digitala hörapparat ReSound Live kommer att gör

Läs mer

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna.

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna. Bruksanvisning Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. ReSound Unite TV kommer att ge dig en hög kvalité med överfört ljud direkt till din hörapparat från din TV, HiFi stereo, dator och

Läs mer

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Alta2 Nera2 Ria2 BRUKSANVISNING designrite Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Introduktion Bruksanvisningen vägleder dig för hur du använder och tar hand om dina nya hörapparater. Läs noga igenom innehållet,

Läs mer

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60 Bruks anvisning ReSound PulseTM Model PS60 SuperTuneTM Grattis till ditt val av hörapparat, en helt digital hörapparat från GN ReSound! GN ReSound s kunskaper inom hörselteknologi och de inställningar

Läs mer

Bakom-örat Modell AL987-DVIW AL977-DVIW Open AL977-DVIW AL787-DVIW AL777-DVIW Open AL777-DVIW AL587-DVIW AL577-DVIW Open AL577-DVIW

Bakom-örat Modell AL987-DVIW AL977-DVIW Open AL977-DVIW AL787-DVIW AL777-DVIW Open AL777-DVIW AL587-DVIW AL577-DVIW Open AL577-DVIW Bakom-örat Modell AL987-DVIW AL977-DVIW Open AL977-DVIW AL787-DVIW AL777-DVIW Open AL777-DVIW AL587-DVIW AL577-DVIW Open AL577-DVIW FCC ID: X26SY312 Information: Utrustningen överensstämmer med part 15

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 220 m2-x Allt-i-örat hörapparat Din hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Komfort Audibility Extender T Programnummer

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

Skötsel och underhåll -

Skötsel och underhåll - Skötsel och underhåll - att hålla hörapparaten i trim Innehåll Olika modeller av hörapparat 3 Skötsel och underhåll alla modeller 4 För att undvika reparationer 4 Byta batteri 4 Att ta ur ett gammalt batteri

Läs mer

Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical. Bruksanvisning. Ponto Pro Power

Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical. Bruksanvisning. Ponto Pro Power Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical Bruksanvisning Ponto Pro Power Gratulerar! Vi vill börja med att gratulera dig till valet av den benförankrade hörapparaten Ponto. Ponto Pro Power

Läs mer

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt.

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt. Motion M micon Motion P micon Bruksanvisning www.siemens.se / horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat

Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat Beltone TBR Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR62 1 En ny ljudstimulator från Beltone Vi gratulerar dig till ditt val av ljudstimulator från

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet

Läs mer

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland

Läs mer

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning Bakom-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 4 2. Viktig information: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet 8

Läs mer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Hörapparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn

Läs mer

Bakom-örat hörapparat

Bakom-örat hörapparat Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din bakom-örat hörapparat 4 Avsedd användning 7 Allmänt om säkerhet 8 Om batterier 11 Sätta in och ta ut dina hörapparater 14 Slå på/stänga av din

Läs mer

Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga för att du ska få största möjliga nytta av din hörsellösning.

Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga för att du ska få största möjliga nytta av din hörsellösning. BrUkSAnViSning rite Tack Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre. Vi har lagt ner stor möda och omsorg på att utveckla dina nya hörapparater som vi hoppas du får mycket glädje av. Vi rekommenderar

Läs mer

BRUKSANVISNING I-ÖRAT HÖRAPPARATER ITE

BRUKSANVISNING I-ÖRAT HÖRAPPARATER ITE BRUKSANVISNING I-ÖRAT HÖRAPPARATER ITE Hörapparatstyper avsedda för modeller i denna bruksanvisning är:da312r, FCC ID: X26DA312r, IC: 6941C-DA312r; DA13r, FCC ID: X26DA13r, IC: 6941C-DA13r; DA312i, FCC

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga för att du ska få största möjliga nytta av din hörsellösning.

Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga för att du ska få största möjliga nytta av din hörsellösning. BrUksAnVisning BTE Tack Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre. Vi har lagt ner stor möda och omsorg på att utveckla dina nya hörapparater som vi hoppas du får mycket glädje av. Vi rekommenderar

Läs mer

Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR05. Beltone Tinnitus Breaker

Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR05. Beltone Tinnitus Breaker Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR05 Beltone Tinnitus Breaker En ny ljudstimulator från Beltone Vi gratulerar dig till ditt val av ljudstimulator från Beltone! TBR05 är en ljudstimulator för tinnitus,

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-FS Receiver-in-the-ear DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Din hörapparatserie: 2 PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö Fest

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano RITE

HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano RITE Bruksanvisning HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano RITE Saphira, Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Innehållsförteckning Översikt insatser 7 Generella varningar och säkerhetsföreskrifter 8 Viktiga varningar

Läs mer

HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano BTE

HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano BTE Bruksanvisning HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano BTE Saphira, Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Innehållsförteckning Översikt domer 7 Generella varningar och säkerhetsföreskrifter 8 Viktiga varningar

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning s Välkommen till en bättre hörupplevelse Stort grattis till din nya hörapparat från Siemens. Vi är övertygade om att ditt beslut att använda hörapparat är det första

Läs mer

Moxi 2 Kiss bakom örat apparat (BÖ) bruksanvisning

Moxi 2 Kiss bakom örat apparat (BÖ) bruksanvisning Moxi 2 Kiss bakom örat apparat (BÖ) bruksanvisning Tack Tack för att du väljer hörapparater från Unitron. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Flash serien FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat I denna bruksanvisning beskrivs två hörapparatmodeller: FL-9 och FL-9é Där inget annat anges gäller informationen för båda modellerna. Om

Läs mer

BRUKSANVISNING BAKOM-ÖRAT HÖRAPPARATER BTE

BRUKSANVISNING BAKOM-ÖRAT HÖRAPPARATER BTE BRUKSANVISNING BAKOM-ÖRAT HÖRAPPARATER BTE 1 Hörapparatstyper avsedda för modeller i denna bruksanvisning är: M60, FCC ID: X26M60, IC: 6941C-M60; M70-80, FCC ID: X26M70-80, IC: 6941C-M7080 och M70-80e,

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater

SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-X Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING MENU. ME-X Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING MENU ME-X Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 312 Ventilationskanal Ingen ventilationskanal Program: 66Master Musik

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal

BRUKSANVISNING MENU. ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal BRUKSANVISNING MENU ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 10 Ventilationskanal: Ej genomgående Genomgående

Läs mer

DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100

DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100 BRUKSANVISNING DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100 BESKRIVNING Med Velleman Discriminator Metalldetektor kan du söka efter mynt, fornlämningar, smycken, guld och silver i princip var som helst. Discriminator

Läs mer

Hörapparater med extern hörtelefon

Hörapparater med extern hörtelefon Hörapparater med extern hörtelefon Bruksanvisning s Inledning Eftersom en hörselnedsättning som regel sker över en längre tid, måste du normalt vänja dig vid att höra många ljud igen. En hörapparat kompenserar

Läs mer

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm Felsökningsguide Barn 0 5 år Livet är nu Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar

Läs mer

Bruksanvisning RIE - Bakom-örat med extern hörtelefon

Bruksanvisning RIE - Bakom-örat med extern hörtelefon Bruksanvisning RIE - Bakom-örat med extern hörtelefon FCC ID: X26BRIE, IC: 6941C-BRIE, typbeteckning: BRIE FCC ID: X26VE312, IC: 6941C-VE312, typbeteckning: VE312 FCC ID: X26MRIE, IC: 6941C-MRIE, typbeteckning

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Trådlös anslutning till de viktiga sakerna i livet

Trådlös anslutning till de viktiga sakerna i livet Trådlös anslutning till de viktiga sakerna i livet Stark, osynlig anslutni ng till de viktiga sakerna i ditt liv... Människor och omgivningar Njut av ett fylligt och skarpt ljud och ett system som trådlöst

Läs mer

Element Bakom Örat Bruksanvisning

Element Bakom Örat Bruksanvisning Element Bakom Örat Bruksanvisning Innehåll Dina Element Digitala hörapparater...1 Praktiska lösningar på vardagliga problem...2 Få ut så mycket som möjligt av dina Element hörapparater...3 Använda Element

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

029-5314-09 UnisonITEGd-Swe 11/20/06 4:03 PM Page 1. Unison TM Digital bruksanvisning för IÖ

029-5314-09 UnisonITEGd-Swe 11/20/06 4:03 PM Page 1. Unison TM Digital bruksanvisning för IÖ 029-5314-09 UnisonITEGd-Swe 11/20/06 4:03 PM Page 1 Unison TM Digital bruksanvisning för IÖ 029-5314-09 UnisonITEGd-Swe 11/20/06 4:03 PM Page 2 Innehåll Dina Unison TM digitala hörapparater...1 Praktiska

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Ponto Streamer. Bruksanvisning. Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen

Ponto Streamer. Bruksanvisning. Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen Ponto Streamer Bruksanvisning Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen Tack Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre. Vi har lagt stor omsorg på att utveckla Ponto Plus som vi hoppas

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

029-5316-09 Uni BTE-Swe 11/20/06 4:01 PM Page 1. Unison TM Digital bruksanvisning för BÖ

029-5316-09 Uni BTE-Swe 11/20/06 4:01 PM Page 1. Unison TM Digital bruksanvisning för BÖ 029-5316-09 Uni BTE-Swe 11/20/06 4:01 PM Page 1 Unison TM Digital bruksanvisning för BÖ 029-5316-09 Uni BTE-Swe 11/20/06 4:01 PM Page 2 Innehåll Dina Unison TM digitala hörapparater...1 Praktiska lösningar

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

029-5452-09 CNT BTE-Swe 11/20/06 4:07 PM Page 1. Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för BÖ

029-5452-09 CNT BTE-Swe 11/20/06 4:07 PM Page 1. Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för BÖ 029-5452-09 CNT BTE-Swe 11/20/06 4:07 PM Page 1 Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för BÖ 029-5452-09 CNT BTE-Swe 11/20/06 4:07 PM Page 2 Innehåll Dina Conversa. NT Digitala hörapparater...1 Praktiska

Läs mer

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Tack för att du valt Innotek. Genom konsekvent användning av våra produkter kan du

Läs mer

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet.

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet. Bruksanvisning UTTAG FÖR NÄTADAPTER LCD-SKÄRM HÖGTALARE MONITOR (AVLYSSNING) PÅ/AV UTTAG FÖR HÖRLUR ANTENN CALL MODE TALK /+ - Indikator för mottagning och sändning - Knapplås - Ringsignal - Anropsalarm

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Resultatet av ditt hörseltest

Resultatet av ditt hörseltest Din hörsel Resultatet av ditt hörseltest Dina hörtrösklar är: Frekvens i hertz (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 0 10 20 30 40 50 Hörtröskel i decibel (db HL) 60 70 80 90 100 110 120 2 Noteringar: 3

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 INNEHÅLL ANVÄNDARMANUAL Snabb Introduktion...2 Översikt...2 Mottagare...2 LCD-display...4 Använda Temperaturstationen...4 Mottagning av Radiokontrollerad

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 VOX Art nr 273051 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bildöversikt CLA40 VOX sid 4-6 Instruktion för montering på vägg sid 5 Installation

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2 Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok 9355494 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-2R uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1 Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HF-33W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

029-5451-09 CNT ITE -Swe 11/20/06 4:09 PM Page 1. Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för IÖ

029-5451-09 CNT ITE -Swe 11/20/06 4:09 PM Page 1. Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för IÖ 029-5451-09 CNT ITE -Swe 11/20/06 4:09 PM Page 1 Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för IÖ 029-5451-09 CNT ITE -Swe 11/20/06 4:09 PM Page 2 Innehåll Dina Conversa. NT Digitala hörapparater...1 Praktiska

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

www.unitron.com/se 09-042 029-5734-09

www.unitron.com/se 09-042 029-5734-09 DISTRIBUTÖR www.unitron.com/se 09-042 029-5734-09 Passport Bakom Örat Bruksanvisning Moxi / Moda II Innehållsförteckning Dina Passport hörapparater...1 Översikt över dina Passport hörapparater...2 Egenskaper

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Läs den här bruksanvisningen noggrant så att du kan dra nytt av alla fördelar med fjärrkontrollen. Fråga din audionom om hjälp om du har frågor.

Läs den här bruksanvisningen noggrant så att du kan dra nytt av alla fördelar med fjärrkontrollen. Fråga din audionom om hjälp om du har frågor. Bruksanvisning 1 Välkommen! Vi gratulerar till din nya fjärrkontroll. Med ReSound Unite fjärrkontroll kan du kontrollera din hörapparat och justera volym och programinställningar. Du kan reglera volymen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Snabb start guide VIKTIGT: Läs hela instruktionsmanualen noga innan du använder utrustningen och spar sen manualen för framtida behov SE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

LEVEL Headsetförstärkare

LEVEL Headsetförstärkare LEVEL Headsetförstärkare UTSEENDE DORO LEVEL UTSEENDE 1 Batterifack 8 Volymkontroll för inkommande ljud 2 Uttag för koppling till dator 9 Volymkontroll för utgående ljud (headset) 3 Uttag för adapter 10

Läs mer