Bakom-örat hörapparat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakom-örat hörapparat"

Transkript

1 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning

2

3 Innehåll Innehåll Din bakom-örat hörapparat 4 Avsedd användning 7 Allmänt om säkerhet 8 Om batterier 11 Sätta in och ta ut dina hörapparater 14 Slå på/stänga av din hörapparat 15 Byta lyssningsprogram 17 Ändra ljudvolymen 18 Andra funktioner och telespole 19 Skötsel 22 Tillbehör 23 Felsökning 25 Hörapparatens funktioner 26 Delar till din LifeTube ljudslang 27 Teknisk information 28 Information gällande bortskaffande 31 3

4 Din bakom-örat hörapparat Din bakom-örat hörapparat Motion S Motion SX finns även med LifeTube S med batterityp: 312 SX med batterityp: 13 Bridge + Free Day + Free finns även med hook (slangfäste) batterityp: 13 Obs: Motion S kan inte återuppladdas 1 Hook (slangfäste) 2 LifeTube (ljudslang) 3 LifeTip (öroninsats) 4 Vippbrytare* 5 Programknapp* 6 Mikrofonöppningar 7 Batterifack med batterilås 8 Laddningskontakter 9 Serienummer 10 Produkttyp 11 Produktnamn * Som alternativ till en vippbrytare kan din audionom utrusta din hörapparat med en programknapp eller helt odelade betjäningsfunktioner (platt täcklock monteras). 4

5 X01 Din bakom-örat hörapparat Motion P Bridge + P Day + P finns även med LifeTube batterityp: 13 Bridge + Open finns även med hook (slangfäste) batterityp: 13 AB

6 Din bakom-örat hörapparat Motion DM Motion VC Motion DP Impact Pro DP finns även med S-LifeTube batterityp: 13 finns även med S-LifeTube batterityp: 13 batterityp: 13 Obs: Impact Pro DP kan inte återuppladdas 1 Hook (slangfäste) 2 LifeTube (ljudslang) 3 LifeTip (öroninsats) 4 Volymkontroll 5 Programknapp 6 Mikrofonöppningar 7 Batterifack med batterilås 8 Laddningskontakter 9 Serienummer (se sid 5) 10 Produkttyp (se sid 5) 11 Produktnamn 12 Elingång (DAI) 6

7 Avsedd användning Avsedd användning Hörapparater är avsedda för att hjälpa människor med hörselnedsättning att höra bättre. Diagnostisering av en hörselnedsättning och utprovning av en hörapparat ska göras av en hörselspecialist, t.ex. en öronläkare, legitimerad audionom eller annan utbildad personal. Läs igenom och följ instruktionerna i denna bruksanvisning för att undvika personskador och skador på hörapparaten. Symboler: Beakta den information som markerats med varningssymbolerna FARA, VARNING eller OBSERVERA! OBSER- VERA FARA gör dig uppmärksam på situationer som kan leda till allvarliga skador. VARNING indikerar en situation som kan leda till mindre och måttliga skador. OBSERVERA informerar om möjlig skada på hörapparaten eller annan produkt. Råd och tips om hur du hanterar din hörapparat. Instruktion. Visar en funktion som inte finns på alla hörapparater. Fråga ev. din audionom vad som gäller för just dina hörapparater. 7

8 Allmänt om säkerhet Allmänt om säkerhet OBSERVERA Hörapparaterna är känsliga mot för hög värme, hög luftfuktighet, starka magnetfält (> 0,1 T), röntgenstrålning samt mekanisk påverkan (tryck på och vridning av apparaten). Utsätt inte hörapparaterna för extrema temperaturer eller hög luftfuktighet. Låt dem inte ligga framme i direkt solljus. Använd dem inte i duschen, när du lägger makeup eller sprayar parfym, aftershave, hårspray eller solkräm. Använd inte hörapparaterna när du utsätts för kortvågor, starka magnetfält, högfrekventa fält eller röntgenstrålning. Lägg inte hörapparaterna i mikrovågsugnen. FARA Explosionsrisk! Använd inte hörapparaterna i områden med explosionsrisk (t.ex. i gruvor). 8

9 Allmänt om säkerhet FARA Innehåller smådelar som kan orsaka kvävning. Förvara hörapparater, batterier och tillbehör utom räckhåll för barn. Om någon sväljer smådelar (framför allt batteriet) ska personen ifråga omgående tas till akuten. Ska hörapparaterna användas av spädbarn, små barn eller personer med psykiska funktionshinder, som kan tänkas svälja smådelar, är det viktigt att hålla tillräcklig uppsikt över dem. VARNING Risk för skador vid felaktig användning av LifeTip öroninsats. Använd alltid LifeTube ljudslangen tillsammans med Life Tip öroninsatsen. Se till att LifeTip är korrekt fastsatt i LifeTube. Byt ut din LifeTube eller din LifeTip om de uppvisar sprickor eller andra skador. Sätt in din LifeTip försiktigt i örat och inte för djupt. Använd endast LifeTube och LifeTip på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning. Om en LifeTip fastnar i örat ska den tas ut av en läkare. 9

10 Allmänt om säkerhet I vissa länder gäller restriktioner för användning av trådlös utrustning. Kontakta de lokala myndigheterna för ytterligare information. OBSERVERA Läckande batterier skadar hörapparaten. Stäng av hörapparaterna när de inte används. Öppna batterifacket. Ta ut batterierna när hörapparaterna inte ska användas under en längre period. OBSERVERA Batterier innehåller skadliga och miljöfarliga ämnen. Släng inte använda batterier i hushållssoporna. Lämna batterierna på en återvinningsstation eller återlämna dem till leveransstället eller till din audionom. 10

11 Om batterier Om batterier originalstorlek Använd alltid ett batteri i rätt storlek. Ladda de återuppladdningsbara batterierna före första användning. Ta bort skyddstejpen på batterierna först när du ska använda dem. Batteriernas positiva + -sida är alltid den platta sidan. Ha alltid reservbatterier till hands. Batterivarning Din audionom kan aktivera en ljudsignal som talar om att batteriet håller på att ta slut. Om du hör en ljudsignal eller upplever att ljudvolymen blir lägre så är det dags att byta batteri. 11

12 Om batterier Sätta i batteriet Öppna batterifacket helt med hjälp av fingernageln (se bild). Sätt i det nya batteriet. Vänd batteriet så att + -symbolen är vänd uppåt. Stäng batterifacket. Du ska inte använda kraft för att stänga det. Om du inte kan stänga facket med ett lätt tryck, så kan det bero på att batteriet är felvänt. När batterifacket är helt stängt är hörapparaten klar att användas. 12

13 Om batterier Ta ut batteriet Öppna batterifacket helt. Normalt faller batteriet ut av sig självt när batterifacket är helt öppet. Om batteriet inte faller ut kan du knacka lite lätt med ett finger på undersidan av batterifacket eller använda en blyertspenna. 13

14 Sätta in och ta ut dina hör apparater Sätta in och ta ut dina hörapparater Är du osäker på vilken hörapparat som hör till resp. öra kan du be din audionom att sätta en färgmarkering på batterifacket. En röd markering på batterifacket anger att hörapparaten är avsedd för höger öra. En blå markering anger att hörapparaten är avsedd för vänster öra. Sätta in hörapparaten Stäng av hörapparaten. Håll försiktigt med tummen och pekfingret i kroken eller den tjocka delen av LifeTube ljudslangen precis bakom apparatens LifeTip. Placera försiktigt ljudslangen eller öroninsatsen i hörselgången. Eventuellt kan det hjälpa att dra örat lite uppåt och bakåt. Placera nu hörapparaten bakom örat. Slå på apparaten. Ta ut hörapparaten Håll försiktigt med tummen och pekfingret i kroken eller den tjocka delen av LifeTube ljudslangen. Dra försiktigt ut öroninsatsen eller ljudslangen. Eventuellt kan det hjälpa att trycka lite bakom örat. Slå på/stänga av din hörapparat. 14

15 Slå på/stänga av din hörapparat Slå på/stänga av din hörapparat Fråga ev. din audionom om råd. Med hjälp av batterifacket Slå på Stäng batterifacket. Stäng av Öppna batterifacket. Med hjälp av kontrollen Slå på Tryck på kontrollen i två sekunder. Stäng av Tryck på kontrollen i två sekunder. Med hjälp av fjärrkontrollen Se bruksanvisningen för fjärrkontrollen. 15

16 Slå på/stänga av din hörapparat Påslagsfördröjning Din hörapparat är utrustad med påslagsfördröjning som kan aktiveras av din audionom. Du kan alltså slå på hörapparaten med en automatisk fördröjning på 6, 12 eller 18 sekunder, så du att kan sätta in hörapparaten i örat utan att återkoppling (tjutande ljud) uppstår. 16

17 Byta lyssningsprogram Byta lyssningsprogram Fråga ev. din audionom om råd. Med hjälp av kontrollen Tryck på knappen för att byta till nästa program. Med hjälp av vippbrytaren Tryck uppåt för att byta till nästa program. Tryck nedåt för att byta till nästa program. Med hjälp av fjärrkontrollen Se bruksanvisningen för fjärrkontrollen. 17

18 Ändra ljudvolymen Ändra ljudvolymen Ljudvolymen i din hörapparat styrs automatiskt, och normalt finns det ingen anledning att justera den manuellt. Om du ändå själv vill kunna reglera ljudvolymen kan vippbrytaren eller fjärrkontrollen användas (om dessa är aktiverade). Automatiskt Ljudvolymen justeras automatiskt under användning. Med hjälp av vippbrytaren Tryck uppåt för att höja volymen. Tryck nedåt för att sänka volymen. Med hjälp av fjärrkontrollen Se bruksanvisningen för fjärrkontrollen. 18

19 Andra funktioner och telespole Andra funktioner och telespole Vid utprovningen kan följande funktioner aktiveras eller avaktiveras: e2e trådlös funktion 1 Gör det möjligt att använda fjärrkontroll. 2 Anpassar automatiskt bägge hörapparaterna samtidigt efter ändringar i hörapparatens inställningar, t.ex. ljudvolym och program. Även om det trådlösa e2e-systemet fungerar korrekt så kan det påverkas av elektromagnetisk interferens t.ex. från en datorskärm. Gå iväg en bit från datorskärmen eller annat elektronisk utrustning om du upplever störande interferens. Automatiskt telefonprogram Håll en telefon nära din hörapparat (se avsnittet om AutoPhone magnet på sid. 19). Hörapparaten byter automatiskt till telefonprogrammet. Flytta telefonen bort från din hörapparat. Hörapparaten byter tillbaka till det tidigare använda programmet. 19

20 Andra funktioner och telespole Telespole Din hörapparat är försedd med en telespole. Telespolen används där det finns teleslinga installerad, t.ex. i kyrkor, på teatrar och i konferenslokaler. Telespolen kan också användas när du pratar i telefon, om telefonen skickar ut en tillräckligt kraftig magnetisk signal. Du kan också välja telefonprogrammet manuellt genom att använda programknappen eller din fjärrkontroll (om så är möjligt). Om din hörapparat används med telespole kan den trådlösa funktionen orsaka ett pulserande brus. Den trådlösa funktionen kan påverka telespolen i hörapparaten. När hörapparaten används med telespole bör fjärrkontrollen vara minst 10 cm ifrån hörapparaten. AutoPhone magnet (tillbehör) Det är inte alla telefoner som alstrar ett tillräckligt starkt magnetfält för att aktivera AutoPhone funktionen. Då kan du använda Siemens AutoPhone magnet vilken finns som tillbehör och som fästs på telefonluren. 20 Se AutoPhone magnetens bruksanvisning för information om var och hur man placerar magneten på telefonen. Använd endast en magnet från Siemens. Fråga ev. din audionom om råd.

21 Andra funktioner och telespole OBSERVERA Magneter kan förstöra elektronik och magnetiska lagringsmedier om dessa placeras nära magneten. Undvik att placera magneter i närheten av datorer, färgskärmar, tv-apparater, disketter, video-/ audioband och annan elektronisk utrustning. FARA Magneter kan störa funktionen hos livsuppehållande medicinsk utrustning (t.ex. pacemakers och magnetiska klaffar). Använd endast magneter om du är helt säker på säkerhetsavståndet. Säkerhetsavståndet mellan en pacemaker och en magnet ska vara minst 10 cm. 21

22 Skötsel Skötsel Hörapparater är avancerad elektronisk utrustning. Hanterar du apparaten på rätt sätt kommer den att fungera optimalt. Rengör apparaterna regelbundet för att motverka skador och samt för att undvika allergi- och hälsoproblem. OBSERVERA Hörapparaten får inte läggas i vatten. Rengör dina hörapparater vid behov med en mjuk, torr trasa. Placera hörapparaten i en torkdosa med en fuktabsorberande tablett på natten. Fråga din audionom vilka speciella skötselprodukter du bör använda och hur du rent allmänt håller din hörapparat i ett gott skick. Du kan även kontakta Siemens Hörapparater på telefon För apparater med LifeTube ljudslang: Rengör regelbundet din LifeTube med en rengöringstråd. Byt LifeTube var 3:e till 6:e månad och LifeTip varje månad. 22

23 Tillbehör Tillbehör Laddare (endast vissa modeller) Dina hörapparater kan användas med vanliga batterier eller återuppladdningsbara batterier. Med vår laddare kan du ladda de återuppladdningsbara batterierna till en eller två hörapparater. Efter bara 6 timmars laddning stänger laddaren av sig själv och hörapparaterna är redo att användas. För mer detaljerade upplysningar och instruktioner, se laddarens bruksanvisning eller fråga din audionom. 23

24 Tillbehör Tek trådlös förbindelse Dina hörapparater kan tillsammans med en Tek fjärrkontroll göra så att du får ljudet från din mobiltelefon, tv eller mp3 spelare direkt i dina hörapparater. För mer detaljerade upplysningar och instruktioner, se Teks bruksanvisning eller fråga din audionom. P1 P2 P3 P4 P5 Tek connext Aux in ProPocket eller epen fjärrkontroll minitek Den trådlösa funktionen i dina hörapparater gör att du kan använda en fjärrkontroll för att byta program och reglera ljudvolymen i hörapparaterna. För mer information om de olika fjärrkontrollerna, kontakta din audionom eller se bruksanvisningen för resp. modell. Om dina hörapparater störs av någon annans fjärrkontroll, ska du kontakta din audionom. 24

25 Felsökning Felsökning Problem som uppstår kan som regel åtgärdas snabbt. Använd dessa felsökningstips för att åtgärda enkla problem. Problem Ljudet är svagt. Hörapparaten tjuter. Ljudet är förvrängt. Hörapparaten avger pip-signaler Hörapparaten fungerar inte. Möjlig lösning Byt/ladda batteriet. Rengör öroninsatsen. Höj volymen. Sätt in öroninsatsen igen så att den sitter korrekt. Sänk volymen. Rengör öroninsatsen. Sänk volymen. Byt/ladda batteriet. Rengör öroninsatsen/lifetip. Stäng försiktigt batterifacket helt. Byt/ladda batteriet. Kontrollera att hörapparaterna är påslagna. Stäng försiktigt batterifacket helt. Byt/ladda batteriet. Kontrollera att batteriet sitter korrekt. Påslagsfördröjning är aktiverad. Vänta i 18 sekunder, och försök igen. Kontakta din audionom om ovanstående åtgärder inte hjälper, eller om det uppstår andra problem. 25

26 Hörapparatens funktioner VÄNSTER Hörapparat HÖGER Modell Serienummer Batteri ja nej Påslagsfördröjning ja nej ja nej Programknapp ja nej ja nej Vippbrytare ja nej Ljudsignaler på av Programbyte på av på av Varning för svagt batteri på av på av Gräns för volymkontroll på av på av Ändring av ljudvolym på av Lyssningsprogram Beskrivning av lyssningsprogram Modell Fjärrkontroll 26

27 Delar till din LifeTube ljudslang I stället för en hook (slangfäste) med en individuell öroninsats kan din hörapparat vara försedd med en tunn LifeTube slang. Din audionom kan ringa in de delar som används till just din hörapparat. Vänster öra LifeTube 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 L LifeTip öppen 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm LifeTip stängd 8 mm 8/10 mm 10/12 mm Höger öra LifeTube 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R LifeTip öppen 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm LifeTip stängd 8 mm 8/10 mm 10/12mm 27

28 Teknisk information Teknisk information Siemens Motion 701, 501, 301, 101 Rexton Bridge+, Day+ FCC ID: SGI-WL002BTE IC: 267AB-WL002 Använda frekvenser: Fc=3.28 MHz N14203 Denna digitala apparat i klass B överensstämmer med de kanadensiska ICES-003-kraven. Ändringar av en Siemens-apparat, som inte uttryckligen har godkänts av leverantören, kan medföra att garantin bortfaller och att leverantören inte längre kan garantera korrekt funktion. FCC-reglerna Denna apparat uppfyller del 15 i FCC-direktivet samt RSS- 310 från Industry Canada. Användning sker utifrån följande villkor: att apparaten inte orsakar någon skadlig interferens samt att apparaten inte påverkas av interferens från andra produkter, häribland påverkan som medför oönskad ändring av apparatens funktion. 28

29 Teknisk information Denna apparat har testats och godkänts i enlighet med begränsningarna för digital utrustning i klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser har till syfte att ge ett tillfredsställande skydd mot skadlig störning i ett bostadsområde. Denna utrustning kan alstra radiovågor och kan, om den inte installeras och används i överensstämmelse med anvisningarna, orsaka störande interferens i annan elektronisk utrustning. Dock finns det ingen garanti för att interferens inte kan uppstå även i samband med en korrekt installation. Om utrustningen faktiskt orsakar störande interferens i samband med radio- eller tv-mottagning, vilket kan konstateras genom att man stänger av och slår på utrustningen, kan interferensen möjligtvis avlägsnas genom en eller flera av dessa åtgärder: Vrid eller flytta mottagarantennen. Flytta de två enheterna längre från varandra. Anslut utrustningen till en stickkontakt i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till. Vänd dig till återförsäljaren eller en erfaren radio/ tv-tekniker för att få hjälp. 29

30 Teknisk information 30

31 Information gällande bortskaffande Information gällande bortskaffande Inom EU omfattas den angivna utrustningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Ändrat genom direktiv 2003/108/EG (WEEE). Återvinn dina hörapparater och batterier enligt gällande regler. CE-märkningen bekräftar att Siemens uppfyller EU-direktivet 93/42/EEC gällande medicinsk 0123 utrustning. För produkterna med e2e trådlös 2.0 bekräftas dessutom av Siemens att dessa produkter uppfyller EU-direktivet 99/5/EC (R&TTE) gällande radio- och teleterminalutrustning. Legal manufacturer: Siemens Audiologische Technik GmbH Gebbertstrasse Erlangen Tyskland 31

32 Siemens AG, SB Formula A/S / 2 / 2000 / 0612 Siemens och Rexton är varumärken tillhörande Siemens Audiologische Technik GmbH, Erlangen, Tyskland och representeras i Sverige genom dotterbolaget Siemens Hörapparater A/S. Siemens Hörapparater c/o Siemens AB Johanneslundsvägen Upplands Väsby Tlf Ändringar kan ske utan förvarning.

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning s Välkommen till en bättre hörupplevelse Stort grattis till din nya hörapparat från Siemens. Vi är övertygade om att ditt beslut att använda hörapparat är det första

Läs mer

Hörapparater med extern hörtelefon

Hörapparater med extern hörtelefon Hörapparater med extern hörtelefon Bruksanvisning s Inledning Eftersom en hörselnedsättning som regel sker över en längre tid, måste du normalt vänja dig vid att höra många ljud igen. En hörapparat kompenserar

Läs mer

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt.

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt. Motion M micon Motion P micon Bruksanvisning www.siemens.se / horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater

SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Hörapparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter

Läs mer

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning Bakom-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 4 2. Viktig information: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet 8

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-FS Receiver-in-the-ear DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Din hörapparatserie: 2 PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö Fest

Läs mer

I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D /

I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D / I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D / LV750-DP Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound.

Läs mer

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Alta2 Nera2 Ria2 BRUKSANVISNING designrite Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Introduktion Bruksanvisningen vägleder dig för hur du använder och tar hand om dina nya hörapparater. Läs noga igenom innehållet,

Läs mer

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland

Läs mer

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Motion SX micon Motion PX micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Användarkontroller

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 220 m2-x Allt-i-örat hörapparat Din hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Komfort Audibility Extender T Programnummer

Läs mer

Beltone TBR. Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR76

Beltone TBR. Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR76 Beltone TBR Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR76 En ny ljudstimulator från Beltone Vi gratulerar dig till ditt val av ljudstimulator från Beltone! TBR62 är en ljudstimulator för Tinnitus, som genererar

Läs mer

Bakom-örat Modell LV70-DVIR LV770-DVIR LV570-DVIR

Bakom-örat Modell LV70-DVIR LV770-DVIR LV570-DVIR Bakom-örat Modell LV70-DVIR LV770-DVIR LV570-DVIR Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound. Vi är välkända för innovativ teknik och design. Din nya digitala hörapparat ReSound Live kommer att

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

Bakom-örat Modell AL962-DVIRW AL762-DVIRW AL562-DVIRW

Bakom-örat Modell AL962-DVIRW AL762-DVIRW AL562-DVIRW Bakom-örat Modell AL962-DVIRW AL762-DVIRW AL562-DVIRW FCC ID: X26SY312 Information: Utrustningen överensstämmer med part 15 i FCC-reglerna. Följande två saker skall beaktas: 1. Denna utrustning orsakar

Läs mer

Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical. Bruksanvisning. Ponto Pro Power

Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical. Bruksanvisning. Ponto Pro Power Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical Bruksanvisning Ponto Pro Power Gratulerar! Vi vill börja med att gratulera dig till valet av den benförankrade hörapparaten Ponto. Ponto Pro Power

Läs mer

Ace micon. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Ace micon. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Ace micon Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 9 Batteristorlek

Läs mer

Säkerhetsmanual för hörapparater

Säkerhetsmanual för hörapparater Säkerhetsmanual för hörapparater Innehåll Säkerhetsinformation 3 Avsedd användning 3 Symbolförklaringar 3 Allmänna varningar 4 Advarsel for højt udgangslydtryk 6 BTE eller RIC eller specialmodeller 13

Läs mer

Bruksanvisning Unitron umic

Bruksanvisning Unitron umic Bruksanvisning Unitron umic Tack Tack för att du väljer Unitron umic. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. I nära samarebete med professioner inom hörsel utvecklar vi avancerade

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V1.00/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland

Läs mer

HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano RITE

HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano RITE Bruksanvisning HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano RITE Saphira, Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Innehållsförteckning Översikt insatser 7 Generella varningar och säkerhetsföreskrifter 8 Viktiga varningar

Läs mer

Pure micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt. Pure micon Bruksanvisning www.siemens.se / horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 10 Batteristorlek

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal

BRUKSANVISNING MENU. ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal BRUKSANVISNING MENU ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 10 Ventilationskanal: Ej genomgående Genomgående

Läs mer

Moxi 2 Kiss bakom örat apparat (BÖ) bruksanvisning

Moxi 2 Kiss bakom örat apparat (BÖ) bruksanvisning Moxi 2 Kiss bakom örat apparat (BÖ) bruksanvisning Tack Tack för att du väljer hörapparater från Unitron. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-X Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING MENU. ME-X Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING MENU ME-X Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 312 Ventilationskanal Ingen ventilationskanal Program: 66Master Musik

Läs mer

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM BRUKSANVISNING HANSATON - hörapparat SLIM Innehåll: Din hörapparat och sidomärkning 3 Slå på/av hörapparaten 4 Insättning och byte av batteri 5 Anvisningar om batterier 7 Inställning av volym 8 Växla hörselprogram

Läs mer

HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano BTE

HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano BTE Bruksanvisning HÖRAPPARATER BAKOM-ÖRAT Nano BTE Saphira, Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Innehållsförteckning Översikt domer 7 Generella varningar och säkerhetsföreskrifter 8 Viktiga varningar

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Flash serien FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat I denna bruksanvisning beskrivs två hörapparatmodeller: FL-9 och FL-9é Där inget annat anges gäller informationen för båda modellerna. Om

Läs mer

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Ace binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion SX micon Motion PX micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller

Läs mer

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm Felsökningsguide Barn 0 5 år Livet är nu Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar

Läs mer

Ponto Streamer. Bruksanvisning. Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen

Ponto Streamer. Bruksanvisning. Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen Ponto Streamer Bruksanvisning Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen Tack Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre. Vi har lagt stor omsorg på att utveckla Ponto Plus som vi hoppas

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga för att du ska få största möjliga nytta av din hörsellösning.

Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga för att du ska få största möjliga nytta av din hörsellösning. BrUkSAnViSning rite Tack Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre. Vi har lagt ner stor möda och omsorg på att utveckla dina nya hörapparater som vi hoppas du får mycket glädje av. Vi rekommenderar

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga för att du ska få största möjliga nytta av din hörsellösning.

Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga för att du ska få största möjliga nytta av din hörsellösning. BrUksAnVisning BTE Tack Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre. Vi har lagt ner stor möda och omsorg på att utveckla dina nya hörapparater som vi hoppas du får mycket glädje av. Vi rekommenderar

Läs mer

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna.

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna. Bruksanvisning Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. ReSound Unite TV kommer att ge dig en hög kvalité med överfört ljud direkt till din hörapparat från din TV, HiFi stereo, dator och

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Pure micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Pure micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Pure micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 10

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV BO21 SV BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 2 Tekniska data... 2 Säkerhet... 3 Transport och lagring...

Läs mer

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 VOX Art nr 273051 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bildöversikt CLA40 VOX sid 4-6 Instruktion för montering på vägg sid 5 Installation

Läs mer

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Utgåva 1.2 2 Innehåll Om högtalaren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-anslutningar 4 Knappar och delar 5 Sätta på högtalaren 6 Koppla din enhet 6 Koppla

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformation A B K I F D G E L H C J Musen A: Rullhjul och tredje knapp Batteriindikatorlampa (blinkar) B: Höger knapp C: Vänster knapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Tack för att du valt Innotek. Genom konsekvent användning av våra produkter kan du

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VC100 HANDDAMMSUGARE

BRUKSANVISNING KOBOLD VC100 HANDDAMMSUGARE BRUKSANVISNING KOBOLD VC100 HANDDAMMSUGARE 2 INLEDNING Grattis till köpet av din handhållna dammsugare Kobold VC100! Den minsta medlemmen i familjen Vorwerk kommer att vara dig trogen under många år och

Läs mer

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll (väggenhet) med 5 kanaler Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz www.phonak.se 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Viktig

Läs mer

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Bruksanvisning Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Spisec AddOn spisvakt 1. Varningar Bruksanvisning Grattis till köpet av Spisec AddOn spisvakt. I denna anvisning beskrivs användning och underhåll av produkten.

Läs mer

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Air Swimmers Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Bilderna visar Clownfish men instruktionerna är utbytbara för Shark. Videoinstruktioner (på engelska) kan hittas

Läs mer

Instruktionsmanual. Instruktionsmanual för FMH 6050. 1 Inledning

Instruktionsmanual. Instruktionsmanual för FMH 6050. 1 Inledning Instruktionsmanual Instruktionsmanual för FMH 6050 1 Inledning Du gjorde ett utmärkt val då du inhandlade denna produkt, tillverkad av innovativ teknologi som kommer ge dig unik service. Ta några minuter

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles.

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. Akku Bruksanvisning 157 Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. sv VIKTIGA ANVISNINGAR... 158 Allmän information... 158 Utformning av säkerhetsanvisningar... 158 Hantering

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

029-5451-09 CNT ITE -Swe 11/20/06 4:09 PM Page 1. Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för IÖ

029-5451-09 CNT ITE -Swe 11/20/06 4:09 PM Page 1. Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för IÖ 029-5451-09 CNT ITE -Swe 11/20/06 4:09 PM Page 1 Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för IÖ 029-5451-09 CNT ITE -Swe 11/20/06 4:09 PM Page 2 Innehåll Dina Conversa. NT Digitala hörapparater...1 Praktiska

Läs mer

Din audionom. www.phonak.se 0682! Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved 029-0691-09/V4.00/2010-08/A+W

Din audionom. www.phonak.se 0682! Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved 029-0691-09/V4.00/2010-08/A+W Din audionom www.phonak.se 0682! 029-0691-09/V4.00/2010-08/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehållsförteckning Välkommen 4 Beskrivning 6 mypilot tillbehör 7 Komma

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

FACIAL SONIC CLEANSING. Bruksanvisning

FACIAL SONIC CLEANSING. Bruksanvisning FACIAL SONIC CLEANSING Bruksanvisning B Interchan F 2 Speeds D G C Detachable USB plink Charger A Battery Indica E FIG. 1. CLARISONIC Mia2 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av elektriska apparater,

Läs mer

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock BRUKSANVISNING för EkoTek anropsberlock 9261-8277 Utgåva 5 INNEHÅLL Inledning 3 Överensstämmelse 4 Allmän information till användaren 5 Systemschema för EkoTek 6 Slå till anropsberlocken 7 Status- och

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

MT645VP. Radiokontroller och indikatorer. Deklaration om överensstämmelse (DoC) KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL

MT645VP. Radiokontroller och indikatorer. Deklaration om överensstämmelse (DoC) KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL 1 10 9 8 11 Radiokontroller och indikatorer 1. Antenn 2. Uttag för extern högtalare/ mikrofon/laddare 3. Lägesknapp/strömbrytare 4. Skanningsknapp 5. Kanal upp/ned-knappar 6. Bakgrundsbelyst LCD-display

Läs mer

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning FT 45 S S Panntermometer Bruksanvisning Model: FHT 6 Medisim LTD, G.G. Neve Ilan, Harey Yehuda, Neve Ilan 90850 Distributed by: Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germany EU representative: MEDES

Läs mer

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning GS 42 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de S svenska Bästa kund! Vi gläder

Läs mer

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet.

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet. Bruksanvisning UTTAG FÖR NÄTADAPTER LCD-SKÄRM HÖGTALARE MONITOR (AVLYSSNING) PÅ/AV UTTAG FÖR HÖRLUR ANTENN CALL MODE TALK /+ - Indikator för mottagning och sändning - Knapplås - Ringsignal - Anropsalarm

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska Doro Secure 211 + Doro Secure 271 Svenska 1 2 3 7 4 5 8 6 9 Översikt 1. Gul knapp 2. Nödknapp 3. Blå knapp 4. Högtalare 5. Mikrofon 6. Statuslysdioder 7. Radioutlösare 8. Väggmontering 9. Strömkälla I

Läs mer

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Aquaris micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Inställningar 7 Batteristorlek

Läs mer

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Avsedd användning Reseväderstationen visar tid, datum, temperatur, luftfuktighet, väderprognos och månfas. Den har också en integrerad larmfunktion.

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

029-5452-09 CNT BTE-Swe 11/20/06 4:07 PM Page 1. Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för BÖ

029-5452-09 CNT BTE-Swe 11/20/06 4:07 PM Page 1. Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för BÖ 029-5452-09 CNT BTE-Swe 11/20/06 4:07 PM Page 1 Conversa.NT TM Digital bruksanvisning för BÖ 029-5452-09 CNT BTE-Swe 11/20/06 4:07 PM Page 2 Innehåll Dina Conversa. NT Digitala hörapparater...1 Praktiska

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162

B R U K S A N V I S N I N G. Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 B R U K S A N V I S N I N G Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 1 Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Hårtrimmern är avsedd för klippning och

Läs mer

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning MG 190 S S Shiatsu-dyna Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Medföljande delar

Läs mer