Bruksanvisning Unitron umic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Unitron umic"

Transkript

1 Bruksanvisning Unitron umic

2 Tack Tack för att du väljer Unitron umic. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. I nära samarebete med professioner inom hörsel utvecklar vi avancerade och målspecifika lösningar som är tillgängliga för alla. För det är viktigt att höra. Din umic Audionom: Telefon: Serienummer på umic: Garanti: Inköpsdatum:

3 Snabbguide Ladda umic Innehållsförteckning På/av på av Länka ihop med Bluetooth Bära umic audio r powe upp till 20 meter Indikator Slå PÅ Slå AV Laddar Varning för svagt batteri Streaming Streaming pausad Länkningsläge Grön 2 sekunder Röd 2 sekunder Konstant röd Röd kort blinkning samt huvudlampan Konstant blå Kort blå blinkning Snabb blå blinkning Snabböversikt över umic...2 Komma igång...4 Ladda umic...5 Slå på och av umic...7 Sammanlänka umic med udirect Förbered udirect Ansluta umic och udirect 2 till varandra...13 Funktionstest för umic...14 Ställa in umic-volymen...15 Så bär du umic på rätt sätt...16 Pausa och återuppta umic...17 Slå av umic...18 Användning vid speciella fall...19 Felsökningsguide...24 Varningar...29 Överensstämmelse information...33 Information och förklaring av symboler...35

4 Snabböversikt över umic 1 Höj volym ( ) 2 Sänk volym ( ) 3 Strömbrytare ( ) 4 Laddningskontakt (mini-usb) 5 Mikrofonöppning 6 Statusindikator 7 Ögla för halsrem Andra valfria tillbehör Unitron mini-usb strömaggregat 12V billaddare Utöver din trådlösa hörapparat från Unitron krävs en kompatibel streaminglösning. I bruksanvisningen visas udirect 2 som ett exempel. Eftersom umic-sändaren är baserad på Bluetooth -teknik kan andra Bluetooth mottagare vara kompatibla. Dock är umic optimerad för Unitron udirect 2. 8 Fasthållningsklämma 4 Tillbehör (Innehållet kan variera beroende på land) Dubbel mini-usb-splitter (1 in/2 ut) Halsrem Skyddsficka 2 Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG Inc. 3

5 power audio Komma igång Systemet består av tre huvudelement: umic Unitron hörapparater Unitron udirect 2 umic överför talarens röst trådlöst till din hörapparat via streamern udirect 2. Hörapparatens mikrofonnivå justeras automatiskt medan umic-signalen tas emot. Justeringsnivån ställs in av din audionom. bärare av hörapparat upp till 20 meter den som talar Ladda umic Din umic har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte går att ta ut. När batterinivån är låg blinkar indikatorlampan rött. Ladda: 1. Anslut strömaggregatet som följer med udirect 2 till mini- USB-uttaget på din umic. 2. Anslut strömaggregatet till ett strömuttag. Laddningstiden är normalt 2 timmar. Laddningen är klar när indikatorlampan är konstant grön. När du laddar din umic för första gången ska du låta den ladda minst tre timmar, även om batteriindikatorn inte lyser eller blir grön tidigare. udirect 2 umic 4 5

6 Använda ett strömaggregat för 2 enheter: Anslut din dubbla mini-usb-splitter mellan strömaggregatet och enheterna enligt nedan. Med udirect 2: Båda enheterna kan laddas samtidigt. Med utv 2: Din umic kan laddas medan utv 2 används. Du kan lämna din umic ansluten till laddaren över natten. Slå på och av umic Dra reglaget ( ) som på bilden för att slå på eller slå av din umic. på av Viloläge Om ingen streamingenhet har hittats efter 30 minuter, som udirect 2, kommer umic att begränsa strömåtgången för att spara batteritid även om reglaget står i på-läge. För att komma tillbaka från viloläget slår du av din umic och slår på den igen. 6 7

7 Sammanlänka umic med udirect 2 Innan du använder umic med en streamer första gången måste enheterna sammanlänkas med varandra. Om du inte använder udirect 2 utan en annan streamer följer du länkningsproceduren för Bluetooth för den enheten. Ställ udirect 2 i länkningsläge: 1. Slå på udirect 2 ( ). 2. Tryck ner och håll in ( ) anslutnings- och volymknapparna ( ) samtidigt i 2 sekunder tills ljudindikatorn börjar att snabbt blinka blått. udirect 2 kommer att vara kvar i länkningsläget i två minuter eller tills länkningen är klar. Ställ in umic i länkningsläge: Om din umic inte har länkats tidigare kommer länkningsläget automatiskt att aktiveras efter att den har slagits på. Starta länkningsläget manuellt: 1. Slå av din umic. 2. Tryck ner och håll in knappen för volymökning ( ). 3. Slå på din umic medan du fortfarande håller in ( ) -knappen. 4. Släpp ( )-knappen efter 2 sekunder när indikatorn blinkar snabbt blått. 5. Kontrollera att udirect 2 och umic befinner sig inom 1 meter ifrån varandra. umic kommer att stanna kvar i länkningsläget i två minuter eller tills länkningen är klar. 2 sek 8 9

8 Slutförande av länkning: Vänta tills båda indikatorlamporna lyser konstant blått. Detta kan ta upp till 2 minuter men normalt är det färdigt inom fem sekunder. Information om ström och batteri: Slå PÅ Grön 2 sekunder Slå AV Röd 2 sekunder Laddar Konstant röd Din umic kan länkas med upp till 4 enheter. En femte länkning ersätter den första länkade enheten. Fulladdat batteri Konstant grön Varning för svagt batteri Röd kort blinkning samt huvudlampan Två enheter behöver bara länkas en gång. De fortsätter att vara länkade efter att de slagits av och kopplas automatiskt samman när de slagits på igen. umic-viloläge eller avstängt läge Indikatorn är släckt Förstå statusindikatorn Information under drift: Slå av din umic och slå på den igen för att komma tillbaka från viloläget. Om det blinkar rött för svagt batteri : Batterinivån är <20% audio power umic udirect 2 Slå PÅ Grön 2 sekunder Grön 2 sekunder Streaming Konstant blå Konstant blå Streaming pausad Kort blå blinkning Kort blå blinkning Länkningsläge Snabb blå blinkning Snabb blå blinkning 10 Mindre än 1,5 timmar kvar för streaming Överväg att ladda din umic Du kan också ladda din umic under drift. 11

9 Förbered udirect 2 1. Slå på udirect Bär alltid din udirect 2 runt halsen. 3. Kontrollera att båda kontakterna är anslutna till halsslingans uttag. För en mer detaljerad förklaring av udirect 2, se bruksanvisningen för udirect 2. Ansluta umic och udirect 2 till varandra Varje gång enheterna slås på kommer de att anslutas till varandra automatiskt. 1. Kontrollera att udirect 2 och umic befinner sig inom 2 meter ifrån varandra. 2. Slå på umic. grön 3. Indikatorn kommer först att bli grön. 4. Vänta tills indikatorlamporna hos blå båda enheterna är konstant blåa. Det kan ta upp till 30 sekunder men normalt tar det 5 sekunder. udirect 2 kommer att bekräfta anslutningen via talmeddelanden eller piptoner i din hörapparat beroende på hur din udirect 2 har konfigurerats. Upprepa läkningen om statuslampan blinkar snabbt blått efter att umic har slagits på eller om statuslampan inte blir konstant blå inom två minuter

10 Funktionstest för umic Innan du använder systemet genomför du ett snabbt funktionstest genom att försiktigt knacka vid mikrofonens öppning. Du ska tydligt höra knackandet i din hörapparat. Siktlinje mellan umic och streamer-enheten är normalt inte nödvändigt. Om ljudöverföringen upphör abrupt tittar du i felsökningsguiden. Ställa in umic-volymen Ändra umic-volymen: 1. Tala in i umic från ett avstånd på 20 cm. 2. Använd volymknapparna ( ) för att ställa in umic-volymen på en bekväm nivå. Om din hörapparat fångar upp för mycket kringljud genomför du följande 2 steg för att din umic ska få bättre fokusering: 1. Minska hörapparatens ljudvolym genom att trycka på udirect 2-knappen ( ). 2. Öka sedan umicvolymen genom att trycka på umic-knappen ( ). Volyminställningarna i umic kommer att sparas även när den är avstängd. Din audionom kan ändra nivån på hörapparatens mikrofoner medan umic används för att justera volymen på omgivande ljud

11 Så bär du umic på rätt sätt 1. Tryck försiktigt för att öppna klämman. 2. Kontrollera att umic är ordentligt fäst i kläderna som bilden visar. 3. Täck inte över umic med dina kläder för att förhindra skrapljud. Avstånd till talarens mun: Resultaten blir bäst vid ett avstånd på 20 cm Överstig inte 50 cm för att få ett konstant ljud Ju högre kringljudet är desto närmare talarens mun bör umic placeras. Använd inte halsband/halsduk under pågående streaming. Skrapljud kan påverka ljudet negativt. Pausa och återuppta umic För att pausa ljudöverföringen från din umic trycker du på udirect 2-knappen ( ). Under pausen: Streamingindikatorerna kommer att blinka blått på båda enheterna. Din hörapparat kommer att växla tillbaka till det senaste hörapparatprogrammet. Hörapparatprogrammen kan inte ändras via udirect 2-knappen under streaming eller paus. För att återuppta umic-streamingen trycker du på udirect 2 -knappen ( ) igen

12 Slå av umic För att helt avsluta umicöverföringen slår du av din umic genom att föra strömbrytaren till av-positionen. Den vita markeringen syns inte i av-positionen. Slå av din umic när den inte används. Om umic-anslutningen till en streamer har varit borta i mer än 30 minutes kommer din umic att gå in i viloläge för att spara ström. Indikatorlampan kommer att slockna och en omstart krävs (slå av och slå på igen) för att återuppta överföringen. Användning vid speciella fall umic och telefonsamtal Telefonsamtal via Bluetooth prioriteras alltid framför umic-streaming. Om udirect 2 länkas till din mobiltelefon kan du fortfarande ta emot telefonsamtal, till och med när du använder umic. I fall av inkommande samtal avbryter udirect 2 automatiskt överföringen av ljudsignalen från din umic och skickar signalen från din mobiltelefon till din hörapparat istället. klick För att ta emot ett inkommande samtal tryck kort på udirect 2 huvudknapp ( ) så fort du hör ringsignalen i din hörapparat. Tryck på huvudknappen igen och samtalet avslutas

13 Titta på TV med umic För att säkerställa högkvalitativt stereoljud från TV:n rekommenderar vi att du använder utv 2. utv 2 När en analog TV-audio-utgång inte finns tillgänglig eller när du reser, kan umic användas för att förbättra ljudkvaliten när du ser på TV. För bästa resultat: 1. Försök att hitta TV:ns högtalare. 2. Placera din umic inom 20 cm från högtalaren. 3. Överväg att lämna laddaren umic ansluten medan du tittar på TV. Streamingavstånd för umic umic-sändaren stödjer drift inom ett avstånd på upp till 20 meter. Det krävs ingen siktlinje mellan udirect 2 och din umic. Störningar från objekt som befinner sig i siktlinjen kan minska driftsområdets utsträckning. Om din umic flyttas för långt från udirect 2, kommer den trådlösa ljudöverföringen att störas eller till och med brytas helt. Om din umic flyttas tillbaka närmare udirect 2, upptas streamingen till din hörapparat automatiskt. Det kan ta upp till 10 sekunder innan streamingen återupptas. Om streamingen avbröts i mer än 30 minuter kanske du behöver slå av och slå på din umic igen

14 Stöd till flera umic-enheter Det är inte möjligt att streama ljud från två umicenheter till en udirect 2 samtidigt. Men två umic-enheter kan länkas till en udirect 2 och sedan användas i följd genom att man trycker på huvudknappen udirect 2. Med varje tryck väljer udirect 2 nästa umic i en fast följd. Om en mobiltelefon redan är ansluten till udirect 2 kan endast en mikrofon stödjas. Använda bärremmen Vid förflyttning kan du använda den avtagbara bärremmen enligt bilden. Ta bort alla Bluetooth-länkningar Om det uppstår problem med en av de länkade enheterna eller om en anslutning till din umic bryts, kan du överväga att ta bort alla länkningar till din umic. 1. Slå på din umic medan du håller inne ( )-knappen i 10 sekunder. Då tas alla länkningar bort. 2. Släpp ( )-knappen när den blåa lampan blir grön. När länkningarna av Bluetoothenheter tas bort försvinner möjligheten att ansluta till Bluetooth-enheter som tidigare har länkats. Du måste göra om länkningsprocessen igen (se sid 8) om du vill ansluta igen. Statuslampan kommer snabbt att blinka blått i några sekunder efter att länkningen har tagits bort (automatiskt länkningsläge)

15 Felsökningsguide Trolig anledning Jag hör inget ljud från umic En eller alla enheter har stängts av umic är i pausat läge (statuslampan blinkar blått) Avståndet mellan udirect 2 och umic är för stort Det finns något som hindrar överföringen Åtgärd Kontrollera att alla enheter (umic, streamer, hörapparat) har slagits på och fungerar Tryck kort på udirect 2 -knappen för att återuppta streamingen För enheterna närmare varandra; maxavståndet är 20 meter. För att undvika störningar i streamingen ska du kontrollera att du bär udirect 2 på rätt sätt och att umic-enheten finns inom driftsavstånd Beroende på material kan siktlinje krävas Trolig anledning Åtgärd Ljudöverföringen är ojämn umic-enheten är för långt ifrån udirect 2 eller skyms av något föremål udirect 2 söker efter andra länkade enheter i 2 minuter efter att den slagits på. Detta kan innebära att ljudsignalen blir svagare Överstig inte maxavståndet och omplacera enheten Efter 2 minuter slutar udirect 2 att söka efter andra enheter och ojämnheten upphör Volymen är inte tillfredsställande under streamingen (för låg eller för hög) Volymnivåerna har inte Justera volymen genom att ställts in korrekt använda volymknapparna på udirect 2 ( ). Volymen kan också justeras med hjälp av umic ( )-knapparna 24 25

16 26 Trolig anledning Åtgärd Det hörs för mycket ljud, jag förstår inte talaren Dina mikrofoner i hörapparaten är inställda på för högt ljud umic-enheten gnids mot bärarens kläder Inställningarna till hörapparaten är fel Minska hörapparatens volym genom att trycka på udirect 2 ( )-knappen tills du hittar en nivå som passar. Placera umic-enheten närmare talarens mun (20 cm). Använd umic ( )-knappen för att öka umic-volymen Kontroller att din umic är ordentligt fäst. umic-enheten får inte täckas över av kläder Be din audionom att finjustera din hörapparat Trolig anledning Åtgärd umic-enheten accepteras inte längre av den udirect 2 som den tidigare länkats till När det har gått 2 minuter utan att en enhet har hittats, upphör udirect 2 att söka efter enheter för att spara batteri Enheterna är placerade för långt ifrån varandra umic-enheten kan länkas till upp till 4 olika Bluetooth-enheter (udirect 2 kan länkas till 8). Om det interna minnet är fullt tar den femte länkningen bort den första länkningen Länkningen genomfördes aldrig eller raderades manuellt Indikatorlampan blir inte konstant blå umic och udirect 2 är inte länkade Slå av udirect 2. Vänta tills den röda lampan slutar lysa och slå sedan på enheten igen Placera enheterna inom en meters avstånd och försök igen Upprepa länkningen mellan enheterna Upprepa länkningen mellan enheterna Upprepa länkningen mellan enheterna 27

17 Trolig anledning 28 Åtgärd Jag ser att lampan på umic blinkar snabbt blått umic står i länkningsläge Avsluta länkningen Lamporna är konstant blåa men jag kan inte höra umic udirect 2 är för långt ifrån hörapparaten udirect 2 är inte korrekt programmerad för din hörapparat Laddningstiden är längre än vanligt Enheten används under laddningen Laddaren ger inte tillräckligt med ström för att ladda Bär udirect 2 runt halsen och anslut halsslingan ordentligt Be din audionom att konfigurera om din udirect 2 och hörapparaten Laddning under användning är möjligt men laddningstiden ökar då med 30% (>2 timmar) Använd endast laddare som godkänts av Unitron Om det uppstår problem som inte finns med i den här bruksanvisningen kontaktar du din audionom. Varningar Läs noggrant motsvarande avsnitt i Unitrons bruksanvisning för udirect 2 som levereras med varje udirect 2. Säkerhetsvarningar Förvara enheten utom räckhåll för barn under 3 år. Påverkan på medicinsk utrustning: Dessa Unitron-enheter använder svag ström och digitalt kodad sändning för att kommunicera med din hörapparat. Även om det inte är troligt, skulle den kunna påverka medicinsk utrustning, som t.ex. pacemakers. Därför får inte personer som använder medicinsk utrustning som till exempel pacemakers, använda den här enheten. Använd endast hörapparater som din audionom har programmerat speciellt för dig. Ladda endast med laddare från Unitron eller stabiliserade 5VDC-laddare för minst 250mA av säkerhetsskäl. 29

18 Viktig information 30 Använd inte en USB-port från en PC eller bärbar dator för att ladda din umic. Det kan skada din utrustning. Ändringar i någon av enheterna som inte uttryckligen har godkänts av Unitron är inte tillåtna. Externa enheter kan endast anslutas om de har testats i enlighet med motsvarande IECXXXXX-standarder. Använd endast tillbehör som godkänts av Unitron. Batteriet kan endast bytas av auktoriserad personal. Försök inte att öppna produkten eller ta bort batteriet eftersom det kan förorsaka fysiska skador eller skador på produkten. Följ alltid gällande bestämmelser för elektroniskt avfall när apparaten kastas. Mini-USB-porten skall endast användas i det syfte som beskrivs här. Information om produktsäkerhet Slå av umic-enheten när den inte används. Koppla alltid in udirect 2-halsslingan och bär den runt halsen när den överför signaler till din hörapparat. Skydda enhetens anslutningspunkter, kontakter, laddningsuttag och strömaggregat från smuts och skräp. Skydda alla enheter från överdriven fukt (bad- eller simanläggningar) och värmekällor (element, TV:ns ovansida). Skydda enheterna från överdrivna skakningar eller vibrationer. Rengör enheterna med hjälp av en fuktig trasa. Använd aldrig hushållsrengöringsprodukter (tvättmedel, tvål, etc.) eller alkohol för att rengöra dem. Använd aldrig mikrovågsugnen eller andra uppvärmningsapparater. Den digitalt kodade, induktiva sändningstekniken som används i dessa enheter är mycket pålitlig och påverkas praktiskt taget inte alls av andra enheter. Observera dock att när systemet används i närheten av datorutrustning, större 31

19 elektriska installationer eller andra starka elektromagnetiska fält, kan det krävas att man befinner sig minst 60 cm ifrån den påverkande enheten för att säkerställa att apparaten fungerar ordentligt. Röntgenstrålning, CT eller MRI kan förstöra eller påverka enheterna negativt. Använd inte enheterna på områden där elektronisk utrustning är förbjuden. Annan viktig information umic är kompatibel med Bluetooth 2.1. Dess trådlösa sändningsteknik är optimerad för, men inte begränsad till, streamer-enheter från Unitron som udirect 2. Unitron stödjer inte att umic används med streamers som inte kommer från Unitron. Överensstämmelse information Överensstämmelseförklaring Härmed förklarar Unitron att denna produkt är utformad i enlighet med de grundläggande kraven i direktiven för Radiooch teleterminalutrustning (R&TTE), 1999/5/EC. Hela texten i Överensstämmelseförklaringen finns att få från tillverkaren eller från din lokala Unitron-representant, vars adress du kan hitta i listan på (över hela världen). Anmärkning 1: Denna enhet uppfyller Del 15 i FCC-reglerna och RSS-210-reglerna i Industry Canada. För handhavandet gäller följande två villkor: 1) denna enhet får inte orsaka skadlig störning och 2) denna enhet måste klara av alla störningar, inklusive sådana störningar som kan orsaka oönskade effekter. Anmärkning 2: Ändringar eller modifieringar som utförs på denna utrustning och som inte uttryckligen godkänts av Unitron kan leda till att FCCbehörigheten att använda denna utrustning blir ogiltig. Anmärkning 3: Denna enhet har testats och funnits efterleva de begränsningar som finns för digitala enheter Klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna och ICES-003 i Industry Canada. Begränsningarna är satta för att ge ett skäligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i bostadsmiljö. Utrustningen genererar, använder och 32 33

20 kan, om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det går emellertid inte att garantera att det inte kommer inträffa störningar i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts igång, bör användaren försöka korrigera störningarna på något/några av följande sätt: Vrid eller flytta mottagarantennen. Öka avståndet mellan enheten och mottagaren. Anslut utrustningen i ett eluttag som hör till en annan säkringsgrupp än den som mottagaren är ansluten till. Kontakta försäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för att få hjälp. Anmärkning 4: FCC/IC Strålningsexponeringsuttalande. Den här utrustningen överensstämmer med gränserna för strålningsexponering i en okontrollerad miljö. Slutanvändare måste följa de specifika driftsinstruktionerna för att följa reglerna för RF-exponering. Den här sändaren får inte placeras tillsammans med eller samverka med någon annan antenn eller sändare. Australien: Leverantörskod N15398 Nya Zeeland: Leverantörskod Z1285 Information och förklaring av symboler xxxx CE-symbolen innebär att Unitron bekräftar att den här Unitronprodukten uppfyller kraven i direktiv 1999/5CE gällande Radiooch teleterminalutrustning (R&TTE). Siffrorna efter CE-symbolen representerar de organ som konsulterats under ovannämnda direktiv. Den här symbolen visar att det är viktigt att användaren läser och beaktar den relevanta informationen i den här bruksanvisningen. Den här symbolen visar att det är viktigt att användaren uppmärksammar relevanta varningsmeddelandena i den här användarguiden. Viktig information för hantering och produktsäkerhet. Märkning som anger överensstämmelse med bestämmelserna Australian EMC and Radiocommunications

21 Driftförhållanden: Den här enheten har utformats för problemfri användning utan begränsningar vid avsedd användning, såvida inget annat anges i de här bruksanvisningarna. 0 C 55 C och en relativ luftfuktighet på <95 % (utan kondensation). Bluetooth -ordmärket och logotypen är ett registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och används av Unitron under licens. Andra varumärken och firmanamn är respektive ägares egendom. Transport- och lagerförhållanden: Temperatur: -20 till +60 Celsius. Luftfuktighet under transport: Upp till 90 % (utan kondensation). Luftfuktighet under förvaring: 0 % to 70 %, om den inte används. Lufttryck: 200 hpa till 1500 hpa. Symbolen med den överkryssade soptunnan är en påminnelse om att den här enheten inte får kastas med hushållsavfall. Vänligen kassera gamla eller oanvända enheter på platser avsedda för elektroniskt avfall eller lämna in din enhet till din audionom för kassering. Skydda miljön genom att kassera enheten på ett korrekt sätt. Den här produkten har ett inbyggt batteri som inte går att byta ut. Försök inte att öppna produkten eller ta bort batteriet eftersom detta kan orsaka fysiska skador eller skador på produkten. Kontakta din lokala återvinningscentral för att ta bort batteriet

22 Unitron Hearing Ltd. 20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, ON N2G 4X1 Canada Europeisk representant Max-Eyth-Straße 20, Fellbach-Oeffingen, Tyskland För att se en lista över Unitrons gruppkontor går du till

23 Återförsäljare

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V1.00/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland

Läs mer

Bruksanvisning för umic

Bruksanvisning för umic Bruksanvisning för umic Tack Tack för att du väljer Unitron umic. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade

Läs mer

Bruksanvisning för ustream

Bruksanvisning för ustream Bruksanvisning för ustream Tack Tack för att du väljer Unitron ustream. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Moxi 2 Kiss bakom örat apparat (BÖ) bruksanvisning

Moxi 2 Kiss bakom örat apparat (BÖ) bruksanvisning Moxi 2 Kiss bakom örat apparat (BÖ) bruksanvisning Tack Tack för att du väljer hörapparater från Unitron. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Bruksanvisning för utv 3

Bruksanvisning för utv 3 Bruksanvisning för utv 3 Tack. Tack för att du väljer Unitron utv 3. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade

Läs mer

Bruksanvisning för udirect 3

Bruksanvisning för udirect 3 Bruksanvisning för udirect 3 Tack. Tack för att du väljer Unitron udirect. 3. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Utgåva 1.2 2 Innehåll Om högtalaren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-anslutningar 4 Knappar och delar 5 Sätta på högtalaren 6 Koppla din enhet 6 Koppla

Läs mer

Bruksanvisning till Unitron utv 2

Bruksanvisning till Unitron utv 2 Bruksanvisning till Unitron utv 2 Tack Tack för att du valt Unitron utv 2. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Phonak EasyCall. Bruksanvisning

Phonak EasyCall. Bruksanvisning Phonak EasyCall Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 5 2. Lär känna din EasyCall 7 2.1 Hur enheten fungerar 7 2.2 Beskrivning av enheten 8 3. Komma igång 9 3.1 Anslutning av strömförsörjning 9 3.2 Tyda

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Översikt Denna guide innehåller

Läs mer

Backbeat Go 2. med laddningsfodral. Användarhandbok

Backbeat Go 2. med laddningsfodral. Användarhandbok Backbeat Go 2 med laddningsfodral Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Det här finns i förpackningen 4 Headsetöversikt 5 Var försiktig 5 Laddningsfodral översikt 6 Para ihop 7 Para ihop 7 Para ihop med

Läs mer

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning Bakom-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 4 2. Viktig information: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet 8

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Bruksanvisning 13-09/A+W Phonak AG Med ensamrätt 276-09/V1.00/20 029-0

Bruksanvisning 13-09/A+W Phonak AG Med ensamrätt 276-09/V1.00/20 029-0 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1 Ansluta

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

Bruksanvisning för fjärrkontroll 2

Bruksanvisning för fjärrkontroll 2 Bruksanvisning för fjärrkontroll 2 Tack Tack för att du väljer fjärrkontroll 2 till dina hörapparater från Unitron. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH Max-Eyth-Strasse 20 DE-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 029-0255-09/V1.00/2010-03/A+W/FO Printed

Läs mer

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

Ponto Streamer. Bruksanvisning. Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen

Ponto Streamer. Bruksanvisning. Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen Ponto Streamer Bruksanvisning Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen Tack Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre. Vi har lagt stor omsorg på att utveckla Ponto Plus som vi hoppas

Läs mer

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505. Utgåva 3.0

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505. Utgåva 3.0 Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 Utgåva 3.0 10 11 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-505-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

Din audionom. www.phonak.se 0682! Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved 029-0691-09/V4.00/2010-08/A+W

Din audionom. www.phonak.se 0682! Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved 029-0691-09/V4.00/2010-08/A+W Din audionom www.phonak.se 0682! 029-0691-09/V4.00/2010-08/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehållsförteckning Välkommen 4 Beskrivning 6 mypilot tillbehör 7 Komma

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador Bedienungsanleitung Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Läs mer

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning Du kan skriva ut flera PDF-sidor på ett pappersark 1 Förberedelse Packa upp 4 Egenskaper 5 Ljudkvalitet 5 Funktioner

Läs mer

Välkommen 4. ZoomLink+ och tillbehör 5. Beskrivning 6. Så här fungerar din ZoomLink+ 8

Välkommen 4. ZoomLink+ och tillbehör 5. Beskrivning 6. Så här fungerar din ZoomLink+ 8 Bruksanvisning! Innehållsförteckning Välkommen 4 ZoomLink+ och tillbehör 5 Beskrivning 6 Så här fungerar din ZoomLink+ 8 Komma igång 9 Ladda ZoomLink+ 9 Slå PÅ/stänga AV ZoomLink+ 10 Mikrofonöppning 14

Läs mer

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone Användarmanual Innehållsförteckning Tack för förtroendet...1 Information...2 Förpackningens innehåll...2 Produktbeskrivning...3 Laddning...4 Att sätta

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Hörapparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Produkten har ett års funktionsgaranti, för problem som uppstår vid normal användning. Mini Mobile Phones garanti upphör om inte behandlas med omsorg eller enheten öppnas. Eventuell information

Läs mer

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1 Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HF-33W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

1. Välkommen 5. 2. Lära känna Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivning av enheten 7 2.3 Indikatorlampa 9

1. Välkommen 5. 2. Lära känna Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivning av enheten 7 2.3 Indikatorlampa 9 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 5 2. Lära känna Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivning av enheten 7 2.3 Indikatorlampa 9 3. Komma igång 14 Steg 1. Ladda Roger MyLink 14 Steg 2. Ta loss

Läs mer

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna.

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna. Bruksanvisning Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. ReSound Unite TV kommer att ge dig en hög kvalité med överfört ljud direkt till din hörapparat från din TV, HiFi stereo, dator och

Läs mer

Bakom-örat hörapparat

Bakom-örat hörapparat Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din bakom-örat hörapparat 4 Avsedd användning 7 Allmänt om säkerhet 8 Om batterier 11 Sätta in och ta ut dina hörapparater 14 Slå på/stänga av din

Läs mer

Smartboard manual/bruksanvisning

Smartboard manual/bruksanvisning Smartboard manual/bruksanvisning 1 Smartboard manual/bruksanvisning KÄRA KUND, Tack för att du har valt en Smartboard ifrån Hobbex. Vi hoppas att du kommer få mycket glädje av den. Tänk på att läsa hela

Läs mer

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt.

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt. Motion M micon Motion P micon Bruksanvisning www.siemens.se / horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock BRUKSANVISNING för EkoTek anropsberlock 9261-8277 Utgåva 5 INNEHÅLL Inledning 3 Överensstämmelse 4 Allmän information till användaren 5 Systemschema för EkoTek 6 Slå till anropsberlocken 7 Status- och

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1

Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1 Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten AD-42W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+

Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+ Bruksanvisning Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+ Art.nr: 105123 Rev C SE Innehåll Om Högtalaren... 3 Kompatibilitet... 4 Laddare... 4 Koppla till ström... 4

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Användarhandbok för Nokias digitalpenna (SU-1B) 9356642 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokias digitalpenna (SU-1B) 9356642 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokias digitalpenna (SU-1B) 9356642 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under eget ansvar att produkten SU-1B uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1 DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 1999 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT Lafayette DC-110 är en kommunikationsradio förberedd för 6 kanaler. Radion

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator Manual KOMPONENTER Klocka Klockan Öppning av armband Kontakt för batteriladdning Laddnings- indikator ON/OFF Magnet Elektronikenhet Statusindikatorindikator GPS antenn Anhörigenhet USB-kontakt ON/OFF Batteriladdare

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

Handbok Konftel Ego SVENSKA

Handbok Konftel Ego SVENSKA Handbok Konftel Ego SVENSKA OmniSound överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudoptimeringen OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 Introduktion Tack för att du väljer ett FLEX headset! FLEX ceti är ett trådlöst Bluetooth -headset i komfortmodell

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-1W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual MEDTRONIC CARELINK -MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-3W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv:

Läs mer

Svensk handbok. Översikt 1. Justerbar bygel 2. "<"-knapp: Föregående låt 3. ">"-knapp: Nästa låt LED-indikator. Laddning. Röd LED-lampa är släckt

Svensk handbok. Översikt 1. Justerbar bygel 2. <-knapp: Föregående låt 3. >-knapp: Nästa låt LED-indikator. Laddning. Röd LED-lampa är släckt Svensk handbok Översikt 1. Justerbar bygel 2. ""-knapp: Nästa låt 4. LED-indikator a) Laddning LED-indikator Röd LED-lampa är tänd Röd LED-lampa är släckt b) Används LED-indikator

Läs mer

USB DAC Bruksanvisning 2 SVENSKA. Din musik + vår passion

USB DAC Bruksanvisning 2 SVENSKA. Din musik + vår passion USB DAC Bruksanvisning 2 SVENSKA Din musik + vår passion Innehåll Anslutningar...3 Användarinstruktioner...4 LED-färger/blinkar...4 LED-färger...4 USB Class...4 För Mac...4 För Windows...5 Tekniska specifikationer...6

Läs mer

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles.

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. Akku Bruksanvisning 157 Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. sv VIKTIGA ANVISNINGAR... 158 Allmän information... 158 Utformning av säkerhetsanvisningar... 158 Hantering

Läs mer

Nokia Musikhögtalare MD-3

Nokia Musikhögtalare MD-3 Nokia Musikhögtalare MD-3 9253871/2 SVENSKA MD-3-stereohögtalarna ger hög ljudkvalitet när du lyssnar på musik eller radio på en kompatibel Nokia-telefon eller ljudenhet. Högtalarna har en 3,5 mm stereoljudkontakt

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm Felsökningsguide Barn 0 5 år Livet är nu Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Trådlöst headset. Bruksanvisning CECHYA-0076

Trådlöst headset. Bruksanvisning CECHYA-0076 Trådlöst headset Bruksanvisning CECHYA-0076 Trådlöst headset MIC MUTING-knapp Statusindikator POWER-knapp Knappen VOL + Knappen VOL - Telefonknapp Mikrofon Öronclip Högtalare RESET-knapp USB-kontakt Laddningsstation

Läs mer

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2. FLEX sinc Trådlöst A2DP Bluetooth headset Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.1+EDR ILD International AB 2010 V0.99 Innehåll i förpackningen FLEX sinc headset

Läs mer

Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok

Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Inledning 3 Om ditt headset 3 Om Bluetooth-anslutningar 3 Komma i gång 4 Knappar och delar 4 Bära headsetet 4 Slå på och stänga av

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

MT645VP. Radiokontroller och indikatorer. Deklaration om överensstämmelse (DoC) KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL

MT645VP. Radiokontroller och indikatorer. Deklaration om överensstämmelse (DoC) KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL 1 10 9 8 11 Radiokontroller och indikatorer 1. Antenn 2. Uttag för extern högtalare/ mikrofon/laddare 3. Lägesknapp/strömbrytare 4. Skanningsknapp 5. Kanal upp/ned-knappar 6. Bakgrundsbelyst LCD-display

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer