RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll"

Transkript

1 RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

2 Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som anses nödvändiga. Hörapparater och tillbehör bör inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Vänligen kontakta Widex återförsäljare eller din hörcentral för råd om hur du hanterar detta. Din nya fjärrkontroll....4 Batteriet...9 Batterityp....9 Att sätta i batterier Att byta batterier...10 Att starta och stänga av fjärrkontrollen Volym...14 Att justera volymen...14 Tystnadsfunktion (mute)...19 Lyssningsprogram...23 Zen+* Speciella situationer...32 Händelseregistrering Alarm...38 Vård av fjärrkontrollen...40 Goda råd Felsökning...43 Tillbehör Regulatorisk överensstämmelse

3 Din nya fjärrkontroll Vi hoppas du kommer att trivas med din nya fjärrkontroll till dina hörapparater från Widex. I denna bruksanvisning beskrivs hur fjärrkontrollen ska hanteras. Vi rekommenderar att du läser igenom hela bruksanvisningen för att få full behållning av din fjärrkontroll. Med fjärrkontrollen kan du enkelt nå hörapparatens funktioner. Därför kan den även rekommenderas till personer som av någon anledning har svårt att reglera hörapparatens kontroller samt till personer som ansvarar för andras hörapparatanvändning (föräldrar, vårdpersonal). Fjärrkontrollen programmeras i samband med hörapparatanpassningen för att fungera på bästa möjliga sätt i olika situationer. Fjärrkontrollen är ett tillbehör till din hörapparat. Oftast går det även att manövrera hörapparaten utan fjärrkontroll. Den erbjuder däremot en alternativ justeringsmöjlighet samt följande fördelar: Till skillnad från reglagen på din hörapparat, kan du enkelt se fjärrkontrollens tangenter när hörapparaten sitter på plats i örat. Fjärrkontrollens större tangenter är lättare att hantera än de små reglage som sitter på hörapparaten. Fjärrkontrollen ger dig möjlighet att reglera hörapparaten mer diskret, exempelvis från fickan eller handväskan. Du kan justera volym och byta program på hörapparater som saknar volymkontroll och programomkopplare. Du kan reglera höger och vänster hörapparat separat. 4 5

4 Din fjärrkontroll är en liten dator som innehåller information om hörapparatens inställningar. En radiosändare i fjärrkontrollen sänder informationen vidare till hörapparaten. Fjärrkontrollen behöver inte vara riktad mot hörapparaten för att informationen ska nå fram. Räckvidden är ungefär 1 meter Volymkontroll. Tangenterna [+] och [ ] används för att höja och sänka volymen. 2. Programval. Tangenterna [ ] och [ ] används för att välja program. Din RC4-2 kan hantera upp till fem ordinarie program samt Zen+ funktionen. 3. On-knapp. Tangenten [( )] används för att starta fjärrkontrollen. Den används även för att välja fjärrkontrollens startinställning, P1 V9, samt för att växla mellan R (höger hörapparat) och L (vänster hörapparat) om du använder två hörapparater. 4. Display. Visar aktuellt program (P), volym (V), fjärrkontrollens batterinivå, alarm samt höger/ vänster (R/L). Är texten uppdelad visar vänster sida av skärmen inställningar för vänster hörapparat och höger sida inställningar för höger hörapparat. 6 7

5 Batteriet 5. Genomskinligt tangentskydd med hål för tangenterna. När skyddet är stängt minskar risken för oavsiktliga tangenttryckningar. Tangentskyddet kan fällas ut så att fjärrkontrollen blir bekvämare att hålla. Tangenterna blir då högre och lättare att känna. 6. Batterilock. Batterityp Rekommenderad batterityp för fjärrkontrollen RC4-2 är: Lithium CR 2032 Fjärrkontrollen använder två batterier. Fråga din audionom var du kan köpa ersättningsbatterier. På förpackningen anges bäst före datum samt anvisningar om hur förbrukade batterier ska hanteras. Livslängden på batterierna är beroende av hur mycket fjärrkontrollen används. 8 9

6 Att starta och stänga av fjärrkontrollen Att sätta i batterier Plustecknet (+) på batterierna för din RC4-2 ska vara vända uppåt när de placeras i batterifacket. För att starta RC4-2 fjärrkontrollen trycker du ner [( )] tangenten. Fjärrkontrollen stängs automatiskt av efter 30 sekunder. Vid behov kan din audionom ändra timeout-tiden. Att byta batterier Byt alltid båda batterierna samtidigt. När batterierna nästan är förbrukade visas denna symbol kontinuerligt. Om symbolen endast visas en kort stund, behöver du inte byta batterier ännu

7 När fjärrkontrollen är aktiverad bekräftas detta med ett talat meddelande eller en ton i din hörapparat. Hörapparaten får automatiskt samma inställning av program och volym som när fjärrkontrollen användes senast. Förklaring av symbolerna i displayen: P V R L Program. Siffran intill bokstaven P visar aktuellt programnummer. Volym (nivå). Siffrorna intill bokstaven V visar aktuell volymnivå från 1 (minimum) till 13 (maximum). Siffran 0 betyder att volymen är helt avstängd, hörapparaten är dock fortfarande igång. Höger Vänster 12 13

8 Volym Att justera volymen Varje gång du justerar volymen hörs en ton. Du ökar volymen genom att trycka på [+] tangenten. Du minskar volymen genom att trycka på [ ] tangenten. Att justera volymen om du endast har en hörapparat Tryck på [( )] tangenten. Startinställningen, P1 V9, visas nu på skärmen. Använd [+] och [ ] tangenterna för att justera till önskad volym. Fjärrkontrollen stängs automatiskt av efter cirka 30 sekunder. Volymnivån visas på skärmen. Siffrorna intill bokstaven V visar volymnivån Maximal volymnivå är 13. Minimal volymnivå är 1. 0 innebär att volymen är totalt avstängd. Hörapparaten är dock fortfarande aktiv och förbrukar batteri

9 Att justera volymen till samma nivå på både höger och vänster hörapparat Tryck på [( )] tangenten. Startinställningen, P1 V9, visas nu på skärmen. Använd [+] och [ ] tangenterna för att justera till önskad volym. Ditt val kommer att gälla båda hörapparaterna. Fjärrkontrollen stängs automatiskt av efter cirka 30 sekunder. Att justera volymen till olika nivåer på höger och vänster hörapparat För att kunna välja olika volymnivåer till dina hörapparater måste din audionom ha programmerat fjärrkontrollen för detta alternativ. Tryck på [( )] tangenten. Startinställningen, P1 V9, visas nu på skärmen. Tryck åter på [( )] tangenten. Bokstaven V (volym) och intilliggande siffror visas nu i två kolumner en för varje hörapparat. Bokstaven R visas i det nedre högra hörnet som en indikation på att du nu endast påverkar höger hörapparat. Justera volymen med hjälp av [+] och [ ] tangenterna

10 När du vill justera volymen för vänster hörapparat trycker du ännu en gång på [( )] tangenten. Bokstaven L visas i det nedre vänstra hörnet som en indikation på att du nu endast påverkar vänster hörapparat. Justera volymen med hjälp av [+] och [ ] tangenterna. Fjärrkontrollen stängs automatiskt av efter cirka 30 sekunder. Tystnadsfunktion (mute) Med din RC4-2 kan du stänga av ljudet i hörapparaten helt. Att använda tystnadsfunktionen om du endast har en hörapparat Tryck på [( )] tangenten. Startinställningen, P1 V9, visas nu på skärmen. Tryck sedan ner [( )] tangenten och håll den nertryckt medan du trycker på [ ] tangenten. Siffran 0 visas intill bokstaven V. För att öka volymen igen, tryck på [+] tangenten. Detta återställer volymen till startinställningen (9)

11 Att använda tystnadsfunktionen om du har två hörapparater och vill stänga av ljudet i båda Tryck på [( )] tangenten. Startinställningen, P1 V9, visas nu på skärmen. Tryck sedan ner [( )] tangenten och håll den nertryckt medan du trycker på [ ] tangenten. Siffran 0 visas intill bokstaven V. Detta gäller för båda hörapparaterna. Att använda tystnadsfunktionen om du har två hörapparater och endast vill stänga av ljudet i den ena För att kunna stänga av ljudet i enbart den ena hörapparaten, måste din audionom ha programmerat fjärrkontrollen för detta alternativ. Tryck på [( )] tangenten. Startinställningen, P1 V9, visas nu på skärmen. Tryck åter på [( )] tangenten. Bokstaven V (volym) och intilliggande siffror visas i två kolumner en för varje hörapparat. Bokstaven R visas i det nedre högra hörnet som en indikation på att du nu endast påverkar höger hörapparat. Tryck ner [( )] tangenten och håll den nertryckt medan du trycker på [ ] tangenten. Siffran 0 visas intill bokstaven V (volym) för höger hörapparat

12 Lyssningsprogram För att stänga av ljudet i vänster hörapparat trycker du ännu en gång på [( )] tangenten. Bokstaven L visas i det nedre vänstra hörnet som en indikation på att du nu endast påverkar vänster hörapparat. Tryck ner [( )] tangenten och håll den nertryckt medan du trycker på [ ] tangenten. Siffran 0 visas intill bokstaven V (volym) för vänster hörapparat. Fjärrkontrollen stängs automatiskt av efter cirka 30 sekunder. Med fjärrkontrollen RC4-2 har du tillgång till upp till fem lyssningsprogram samt Zen+. I samråd med din audionom väljer du vilka program du har behov av. Programkombinationen kan alltid justeras om dina behov ändras. Du kan växla mellan program 1-5 genom korta tryck på tangenterna [ ] och [ ]. Siffran intill bokstaven P visar aktuellt programnummer

13 Varje gång du byter program bekräftas detta i din hörapparat genom ett talat meddelande eller med olika tonkombinationer: Program 1: En kort ton Program 2: Två korta toner Program 3: Tre korta toner Program 4: En lång och en kort ton Program 5: En lång och två korta toner Zen+ program: Ton Nedan kan du och din audionom anteckna vilka program ni har valt. Program 1 2 Programnamn i hörapparaten Kommentarer

14 Zen+* Programmet Zen+ når du genom en lång tryckning på [ ] tangenten. Om röstmeddelandefunktionen är aktiverad hörs ordet Zen i hörapparaten. Om röstmeddelandefunktionen inte är aktiverad hörs en ton. I Zen+ finns möjlighet att välja upp till tre olika Zenstilar. Du kan växla mellan Zenstilarna A, B och C genom att trycka på tangenterna [ ] och [ ]. Bokstaven intill P visar aktuell stil. Att välja lyssningsprogram om du endast har en hörapparat Tryck på [( )] tangenten. Startinställningen, P1 V9, visas nu på skärmen. Välj lyssningsprogram med hjälp av [ ] och [ ] tangenterna. Fjärrkontrollen stängs automatiskt av efter cirka 30 sekunder. Varje gång du skiftar till en ny Zenstil hörs ordet Zen (om röstmeddelandefunktionen är aktiverad) eller en ton i hörapparaten. Du kommer tillbaka till lyssningsprogrammen genom en lång tryckning på [ ] tangenten. *Gäller endast hörapparat med Zen+ funktion 26 27

15 Att välja samma lyssningsprogram till både höger och vänster hörapparat Tryck på [( )] tangenten. Startinställningen, P1 V9, visas nu på skärmen. Byt lyssningsprogram med hjälp av [ ] och [ ] tangenterna. Ditt val kommer att gälla båda hörapparaterna. Fjärrkontrollen stängs automatiskt av efter cirka 30 sekunder. Att välja olika lyssningsprogram till höger och vänster hörapparat För att kunna välja olika lyssningsprogram till dina hörapparater måste din audionom ha programmerat fjärrkontrollen för detta alternativ. Tryck på [( )] tangenten. Startinställningen, P1 V9, visas nu på skärmen. Tryck åter på [( )] tangenten. Bokstaven P (program) och intilliggande siffror visas i två kolumner en för varje hörapparat. Bokstaven R visas i det nedre högra hörnet som en indikation på att du nu endast påverkar höger hörapparat. Välj program med hjälp av [ ] och [ ] tangenterna

16 När du vill ställa in vänster hörapparat trycker du ännu en gång på [( )] tangenten. Bokstaven L visas i det nedre vänstra hörnet som en indikation på att du nu endast påverkar vänster hörapparat. Välj program med hjälp av [ ] och [ ] tangenterna. Fjärrkontrollen stängs automatiskt av efter cirka 30 sekunder. Viktigt: Om du växelvis reglerar hörapparaten med hjälp av fjärrkontrollen och hörapparatens reglage, kommer fjärrkontrollen att åsidosätta de justeringar som gjorts manuellt på hörapparaten. Exempel: Du justerar volymen eller väljer lyssningsprogram på fjärrkontrollen. Sedan stängs fjärrkontrollen av. Nästa gång ändrar du volymen eller byter lyssningsprogram med hjälp av kontrollerna på din hörapparat. När du sedan startar fjärrkontrollen igen kommer hörapparaten att återställas till de inställningar den hade innan fjärrkontrollen stängdes av. Med andra ord kommer fjärrkontrollen att ignorera de manuella justeringar du gjorde på hörapparaten

17 Speciella situationer Exemplen nedan är endast relevanta om du har två hörapparater och har ställt in dem på olika program och/eller volymnivåer. Exempel för att illustrera vad som händer när du skiftar till ett högre program ([ ] tangenten): Exempel på ursprungsinställning: Resultat: När både L och R visas i displayen innebär det att båda hörapparaterna kan justeras. När du skiftar till ett högre program kommer programmet som för tillfället är högst, samt volyminställningen för detta program, att appliceras på båda hörapparaterna

18 Exempel för att illustrera vad som händer när du skiftar till ett lägre program ([ ] tangenten): Exempel för att illustrera vad som händer när du ökar volymen ([+] tangenten): Exempel på ursprungsinställning: Resultat: Exempel på ursprungsinställning: Resultat: När både L och R visas i displayen innebär det att båda hörapparaterna kan justeras. När du skiftar till ett lägre program kommer programmet som för tillfället är högst, samt volyminställningen för detta program, att appliceras på båda hörapparaterna. Om hörapparaterna är inställda på olika volymnivåer och du ökar volymen kommer volymen att ökas i båda hörapparaterna

19 Händelseregistrering Exempel för att illustrera vad som händer när du minskar volymen ([ ] tangenten): Exempel på ursprungsinställning: Resultat: Om hörapparaterna är inställda på olika volymnivåer och du minskar volymen kommer volymen att minskas i båda hörapparaterna. Om din audionom har aktiverat funktionen för händelseregistrering, har du möjlighet att starta en 1-minuts registrering av den aktuella ljudmiljön. För att starta händelseregistreringen, håll [( )] tangenten nertryckt medan du trycker på [ ] tangenten. Hörapparaten börjar nu registrera information om den akustiska miljö du befinner dig i. Det finns bara plats att spara en sådan registrering i hörapparaten. Om du startar händelseregistreringen på nytt kommer tidigare registrerad data att ersättas av den nya registreringen

20 Alarm Din RC4-2 fjärrkontroll kan förses med alarmfunktion. Funktionen görs tillgänglig av din audionom. Du kan ställa in alarmet på en viss tidsperiod. I exemplet nedan ställs alarmet in på att aktiveras efter 2 timmar och 30 minuter. Tryck på [( )] tangenten för att starta fjärrkontrollen. Tryck åter på [( )] tangenten och håll den nertryckt medan du trycker på [ ] tangenten. 0:00 visas i displayen. Ställ in timmar med [+] och [ ] tangenterna och minuter med [ ] och [ ] tangenterna (i detta exempel 2 timmar och 30 minuter). Tryck sedan på [( )] tangenten. En liten klocka visas i displayen. Om du vill ändra inställningen för alarmet, tryck på [( )] tangenten. Klockan kommer då att försvinna och med hjälp av [+] och [ ] samt [ ] och [ ] tangenterna kan du ändra inställningen. För att återaktivera alarmet (den lilla klockan), tryck på [( )] tangenten. Om du vill att displayen åter ska visa program/volym, tryck på [( )] tangenten och håll den nertryckt medan du trycker på [ ] tangenten. När alarmet sätter igång visas bokstäverna AL och siffrorna 0:00 växelvis, samtidigt hörs en signal i hörapparaten. Signalen upprepas ungefär var 30:e sekund och klockan fortsätter att blinka tills du stänger av alarmet. För att stänga av alarmet, håll ner [( )] tangenten

21 Vård av fjärrkontrollen Fjärrkontrollen håller längre om du sköter den på rätt sätt. Här är några tips som kan öka livslängden på din fjärrkontroll: Behandla fjärrkontrollen varsamt. När den inte används bör den förvaras på en torr och sval plats, otillgänglig för barn och husdjur. Utsätt den inte för extrem värme eller hög luftfuktighet. Försök inte att öppna eller reparera fjärrkontrollen själv. Rengör fjärrkontrollen med en mjuk tygduk. Rengör aldrig fjärrkontrollen med vatten, rengöringsmedel eller andra vätskor. Medtag inte fjärrkontrollen vid röntgen, MR skanning, CT skanning, kortvågsdiatermi eller liknande strålbehandlingar och placera aldrig fjärrkontrollen i en mikrovågsugn. Dessa typer av strålning kan skada din fjärrkontroll. Strålning från exempelvis rumsövervakning, inbrottslarm och mobiltelefoner är svagare och kan inte skada fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen RC4-2 är inte certifierad för användning i gruvor eller andra områden med explosiva gaser

22 Goda råd Förvara alltid fjärrkontrollen samt dess delar och tillbehör oåtkomliga för barn, för att undvika att de stoppas i munnen. Förvara även batterier utom räckhåll för barn samt se till att förbrukade batterier tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Byt aldrig batterier när barn ser på och låt dem inte se var de förvaras. Stoppa aldrig batterier i munnen eftersom det finns risk att du sväljer dem. Om en olycka sker kontakta omedelbart läkare. Felsökning Innan du kontaktar din audionom bör du följa nedanstående råd: Om din RC4-2 inte fungerar kan det bero på: Ingenting händer när du trycker på tangenterna. Fäll ut tangentskyddet så att du bättre kommer åt tangenterna. Batterierna har inte satts i korrekt. Ta ut båda batterierna och sätt tillbaka dem igen. Batterierna är urladdade. Byt batterier. Batteriet i hörapparaten är urladdat. Byt batteri. Förbindelsen mellan hörapparaten och fjärrkontrollen är instabil. Stäng av hörapparaten och starta den igen

23 Tillbehör Till din fjärrkontroll finns följande tillbehör: Batterilock med clip Fodral Bärrem avsedd för batterilock med clip Batterilock med clip Fodral Om du använder batterilock med clip kan fjärrkontrollen fästas i livremmen eller linningen. På denna typ av batterilock finns även en ögla där du kan fästa bärremmen om du vill hänga din fjärrkontroll runt halsen. Att byta batterilock För att byta standardbatterilocket mot ett med clip, måste du även byta skruven som sitter innanför batterilocket. När du har tagit bort skruven använder du den medföljande, längre skruven (se bild), för att sätta fast det clipförsedda batterilocket. Placera batterilocket i samma läge som på bilden. Skjut sedan locket på plats. Bärrem 44 45

24 Regulatorisk överensstämmelse Försäkran om överensstämmelse Företaget Widex A/S Ny Vestergaardsvej Vaerloese Danmark tillkännager att Klass 2 produkterna: Serie: RC4 Med början av serienummer Modeller: RC4-1 Fjärrkontroll RC4-2 Fjärrkontroll överensstämmer med de relevanta kraven i: R&TTE direktiv 1999/5/EC från 9 mars 1999 samt följande standard: EN V1.1.1 EN V1.4.1 och EN V1.4.1 EN :2001 IEC :2001 Inom EU är produkterna avsedda att användas i följande medlemsländer AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SI SE SK Vaerloese, 02 december 2008 Ort och datum Jan Tøpholm Verkställande direktör 46 47

25 AB Widex Box Malmö Tel Fax E-post: Hemsida: Webbutik: Widex, DK-3500 Vaerloese Denmark f #01v Printed by FB / #01

RC4-1. Bruksanvisning RC4-1 fjärrkontroll

RC4-1. Bruksanvisning RC4-1 fjärrkontroll RC4-1 Bruksanvisning RC4-1 fjärrkontroll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som anses

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 220 m2-x Allt-i-örat hörapparat Din hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Komfort Audibility Extender T Programnummer

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Flash serien FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat I denna bruksanvisning beskrivs två hörapparatmodeller: FL-9 och FL-9é Där inget annat anges gäller informationen för båda modellerna. Om

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-X Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING MENU. ME-X Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING MENU ME-X Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 312 Ventilationskanal Ingen ventilationskanal Program: 66Master Musik

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-FS Receiver-in-the-ear DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Din hörapparatserie: 2 PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö Fest

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal

BRUKSANVISNING MENU. ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal BRUKSANVISNING MENU ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 10 Ventilationskanal: Ej genomgående Genomgående

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D /

I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D / I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D / LV750-DP Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound.

Läs mer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Hörapparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

Doro Comfort 1010. Svenska

Doro Comfort 1010. Svenska Doro Comfort 1010 Svenska 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 1. Upp/Samtalslista 2. Vänster menyknapp/ok 3. Samtalsknapp 4. Ned/Återuppringning 5. Knapplås 6. Högtalare 7. Telefonbok 8. Återupptagningsknapp 9. Ljudlös

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Beltone TBR. Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR76

Beltone TBR. Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR76 Beltone TBR Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR76 En ny ljudstimulator från Beltone Vi gratulerar dig till ditt val av ljudstimulator från Beltone! TBR62 är en ljudstimulator för Tinnitus, som genererar

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter

Läs mer

Careousel Mk3. Bruksanvisning. Rätt medicin i rätt tid och i rätt mängd

Careousel Mk3. Bruksanvisning. Rätt medicin i rätt tid och i rätt mängd Mintell Minitell är en liten och lätt medicinpåminnare som får plats i fickan. Den har 5 fack och kan påminna upp till 5 gånger per dag eller en gång om dagen i fem dagar. Vi ser den som ett bra komplement

Läs mer

Bakom-örat Modell LV70-DVIR LV770-DVIR LV570-DVIR

Bakom-örat Modell LV70-DVIR LV770-DVIR LV570-DVIR Bakom-örat Modell LV70-DVIR LV770-DVIR LV570-DVIR Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound. Vi är välkända för innovativ teknik och design. Din nya digitala hörapparat ReSound Live kommer att

Läs mer

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet.

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet. Bruksanvisning UTTAG FÖR NÄTADAPTER LCD-SKÄRM HÖGTALARE MONITOR (AVLYSSNING) PÅ/AV UTTAG FÖR HÖRLUR ANTENN CALL MODE TALK /+ - Indikator för mottagning och sändning - Knapplås - Ringsignal - Anropsalarm

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater

SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5

Läs mer

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt.

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt. Motion M micon Motion P micon Bruksanvisning www.siemens.se / horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Natt och Dagkalender m/bild

Natt och Dagkalender m/bild Bruksanvisning Natt och Dagkalender m/bild Art.nr.: 508 350 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Flash-m Bakom-örat-hörapparat 2 Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Bruksanvisning för IR-3SP Micro Jack

Bruksanvisning för IR-3SP Micro Jack Bruksanvisning för IR-3SP Micro Jack Inledning IR-3SP Micro Jack är en programmerbar IR-sändare, som har möjlighet att lära in tre olika kanaler från en annan fjärrkontroll t ex TV, video, stereo m m.

Läs mer

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE Produktinformation Mottagare Mus Knappsats A: Indikator B: Anslutningsknapp C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor H: Batterihållare I: Anslutningsknapp

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

PULSMÄTARE MODELL: SE128 BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL

PULSMÄTARE MODELL: SE128 BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL PULSMÄTARE MODELL: SE128 BRUKSANVISNING Specifikationer...9 Försiktighetsåtgärder...9 Om Oregon Scientific...10 Eu-försäkran Om Överensstämmelse...10 SWE INNEHÅLL Introduktion...2 Dina Värden...2 Träningszoner...2

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning s Välkommen till en bättre hörupplevelse Stort grattis till din nya hörapparat från Siemens. Vi är övertygade om att ditt beslut att använda hörapparat är det första

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

Doro Comfort 3000. Svenska

Doro Comfort 3000. Svenska Doro Comfort 3000 Svenska 1. Extra förstärkning (boost) 2. Volymkontroll för luren 3. Volymkontroll för högtalare 4. Snabbknappar för telefonitjänster 5. Tvåknappsminne 6. Upphängning för lur 7. Lagraknapp

Läs mer

Bruksanvisning mind440 serien. m4-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind440 serien. m4-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind440 serien m4-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 VOX Art nr 273051 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bildöversikt CLA40 VOX sid 4-6 Instruktion för montering på vägg sid 5 Installation

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien. FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning Flash serien. FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning Flash serien FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat Innehåll Din hörapparat med tillbehör ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män IP/10/236 Bryssel den 5 mars 2010 Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män Europeiska kommissionen kommer att införa en rad åtgärder för att minska löneklyftan mellan

Läs mer

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Tack för att du valt Innotek. Genom konsekvent användning av våra produkter kan du

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de uso com indicações para montagem

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual 8 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com Gratulerar till ditt nya DEFA BILLARM! S Med över 40 års erfarenhet med utveckling av bilelektriska produkter, är du

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Officiellt meddelande om tillämpningen av IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Natt- och dagkalendern

Natt- och dagkalendern Bruksanvisning Natt- och dagkalendern Art.nr 508300 Rev A SE 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Komma igång... 4 Inställning av veckodag, datum och tid... 5 Tidsintervaller... 5 Batteribackup... 6 Byte

Läs mer

Backbeat Go 2. med laddningsfodral. Användarhandbok

Backbeat Go 2. med laddningsfodral. Användarhandbok Backbeat Go 2 med laddningsfodral Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Det här finns i förpackningen 4 Headsetöversikt 5 Var försiktig 5 Laddningsfodral översikt 6 Para ihop 7 Para ihop 7 Para ihop med

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-701

Bruksanvisning. Maxcom KXT-701 Bruksanvisning Maxcom KXT-701 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Minne för ingående- och utgående telefonnummer 4 st snabbminnen R-knapp, Redial (återuppringning) Skärm med bakgrundsbelysning

Läs mer

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Indikerar att förbrända kalorier visas 2. : Indikerar att pipton är Från 3.

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning FT 45 S S Panntermometer Bruksanvisning Model: FHT 6 Medisim LTD, G.G. Neve Ilan, Harey Yehuda, Neve Ilan 90850 Distributed by: Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germany EU representative: MEDES

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning Bakom-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 4 2. Viktig information: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet 8

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning GS 42 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de S svenska Bästa kund! Vi gläder

Läs mer

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland

Läs mer

Natt och Dagkalendern

Natt och Dagkalendern Bruksanvisning Natt och Dagkalendern med Bild Art.nr 508350 Rev A SE 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Komma igång... 4 Inställning av veckodag, datum och tid... 5 Tidsintervaller... 5 Batteribackup...

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202 Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR0 INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt... Vy Framsida... Vy Baksida... Fjärrsensor... Att Komma Igång... Sätta i batterier... Trådlös Fjärrenhet...

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Fukthaltsmätare. Bruksanvisning

Fukthaltsmätare. Bruksanvisning Fukthaltsmätare SV Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRUKSANVISNING FÖR Wile 55...4 1. Leveransens innehåll...4 2. Mätarens användning...4 2.1 Förberedelse för mätningen...4 2.2 Provtagning...4 2.3

Läs mer

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com T A 3 0 / T A 3 5 Bruksanvisning S www.defa.com Gratulerar till ditt nya DEFA Transportlarm! Med över 40 års erfarenhet med utveckling av bilelektriska produkter, är du med ditt DEFA AutoSecurity transport

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T 8 Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T Handhavandeinstruktion Deponeringsboxen har ett elektroniskt kodlås med tidsfördröjning. Låset drivs av ett 9 volts batteri. Låset har två programmerbara

Läs mer

Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon. Modeller DUF, DUR och DTU

Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon. Modeller DUF, DUR och DTU Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon Modeller DUF, DUR och DTU 1 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista... 3 2.1 Reservdelar... 3 3 Handhavande... 5 3.1 Montering av telefon på helmask (modell

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 SV A B C D E A F G H I G st lb kg G G 3 SVENSKA 29-36 4 SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR När du använder vågen första gången ska du vara uppmärksam på följande: 77Den

Läs mer

Instruktionsbok Compact +

Instruktionsbok Compact + Compact + 140210 Sida 2 Introduktion... 3 Vad finns med vid leverans... 5 Översikt... 5 Ovansidan... 5 Framkanten... 5 Högerkanten... 5 Undersidan... 5 Komma igång... 6 Sätt i batteriet... 6 Slå på eller

Läs mer

Manual. Danfoss termostat

Manual. Danfoss termostat Manual Danfoss termostat Innehållsförteckning Installera Danfoss termostat 1 Installera en termostat i taget 2 Montering av termostat 3 Konfigurera termostaten med Fortum Hemkontroll 4 Lägga till termostat

Läs mer

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 INNEHÅLL ANVÄNDARMANUAL Snabb Introduktion...2 Översikt...2 Mottagare...2 LCD-display...4 Använda Temperaturstationen...4 Mottagning av Radiokontrollerad

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Ett bärbart musikcentrum

Ett bärbart musikcentrum BeoSound 1 Handbok E bärbart musikcentrum 3 Placera BeoSound 1 där du vill ha den. Den kompakta designen gör a du kan ta den med dig överallt. BeoSound 1 ger dig enastående ljud, oavse hur nära eller

Läs mer

MT645VP. Radiokontroller och indikatorer. Deklaration om överensstämmelse (DoC) KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL

MT645VP. Radiokontroller och indikatorer. Deklaration om överensstämmelse (DoC) KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL 1 10 9 8 11 Radiokontroller och indikatorer 1. Antenn 2. Uttag för extern högtalare/ mikrofon/laddare 3. Lägesknapp/strömbrytare 4. Skanningsknapp 5. Kanal upp/ned-knappar 6. Bakgrundsbelyst LCD-display

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- och användarhandbok Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tack för att du köpte en Danfoss-produkt Danfoss Heating Solutions 3 Innehåll

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

MANUAL ALGOMETER TYP II

MANUAL ALGOMETER TYP II MANUAL till ALGOMETER TYP II 2005.09.16 Somedic Production AB Box 519 192 05 Sollentuna tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@somedicprod.se www.somedicprod.se 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1.

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer