Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat"

Transkript

1 Bruksanvisning Flash-m Bakom-örat-hörapparat

2 2

3 Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som anses nödvändiga. Hörapparater och tillbehör bör inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Vänligen kontakta Widex återförsäljare eller din hörcentral för råd om hur du hanterar detta. 3

4 Innehåll Tack Ear-set alternativ Hörapparaten Markering höger/vänster Batteriet Sätta i batteri Ta ut batteri Batterivarning Starta och stänga av hörapparaten Uppstartsinställningar Automatisk volymjustering Lyssningsprogram Byta program Vid telefonering Hörapparat med öroninsats Placera hörapparat och öroninsats på/i örat Ta av hörapparat och öroninsats Rengöring Hörapparaten Mikrofonöppningarna Öroninsatsen Byte av plastslang Felsökning Hörapparat med standard ear-tip Markering höger/vänster Placera hörapparat och ear-tip på/i örat

5 Ta av hörapparat och ear-tip Rengöring Hörapparaten Mikrofonöppningarna Ear-set Byte av ear-set Montering av ear-set Storlek på slang och ear-tip Avpassa ankare Felsökning Hörapparat med custom ear-tip Markering höger/vänster Placera hörapparat och custom ear-tip på/i örat Ta av hörapparat och custom ear-tip Rengöring Hörapparaten Mikrofonöppningarna Ear-set Byte av slang Montering av ear-set Storlek på slang Felsökning Vård av hörapparat Goda råd Din hörapparat

6 Tack för att du har valt en hörapparat från Widex. Din hörapparat är ett avancerat hörhjälpmedel som kan anpassas för dina behov. Samtliga illustrationer i denna bruksanvisning visar en hörapparat avsedd för höger öra. Om inget annat anges gäller detsamma för den vänstra hörapparaten. Vi hoppas du kommer att trivas med din nya hörapparat från Widex. 6

7 Generellt Ear-set alternativ Ear-set består av slang, slangfäste samt insats/ear-tip. Det kan kombineras på olika sätt. Nedan kan din audionom markera vilken kombination som används för din hörapparat. Öroninsats Standard ear-tip Custom ear-tip Viktigt Om inget annat anges gäller informationen i bruksanvisningen samtliga tre ear-set kombinationer. Förutom de generella anvisningarna ska du även läsa avsnittet som behandlar den specifika ear-set kombination som markerats ovant. 7

8 Hörapparaten Illustrationen nedan visar hörapparaten utan ear-set. 1. Mikrofonöppningar - här kommer ljudet in i hörapparaten. 2. Programomkopplare - för att växla mellan olika lyssningsprogram. 3. Strömbrytare - integrerad med batterifacket (se sidan 15). 4. Batterifack med nagelgrepp

9 Generellt Markering höger/vänster Om du använder hörapparat på båda öronen kan din audionom förse hörapparaterna med färgmarkering: röd markering = höger hörapparat blå markering = vänster hörapparat Pilen visar färgmarkeringens placering. 9

10 Batteriet Till din hörapparat ska batteri av typ 10 användas. Vi rekommenderar Zink-Luft batterier. För optimal hörapparatprestanda är det viktigt att använda batterier av hög kvalité, exempelvis Widex Full Performance batterier. Fråga din audionom var du kan införskaffa batterier. På förpackningen anges bäst före datum samt hur förbrukade batterier ska hanteras. Det är viktigt att du följer dessa rekommendationer. Hur länge ett batteri varar påverkas bl.a. av hur din hörapparat är inställd, hur många timmar om dagen och i vilka ljudmiljöer den används. 10

11 Generellt Sätta i batteri Ta bort förseglingslappen innan du placerar batteriet i batterifacket. Efter att lappen avlägsnats aktiveras batteriet inom några sekunder. Använd inte batterier där det finns kvar klisterrester från förseglingslappen. 1. Använd nagelgreppet för att öppna batterifacket. Var noga med att batterifacket inte kommer förbi öppningspositionen. 2. Vänd hörapparaten enligt illustrationen och placera den på ett rent och plant underlag. 3. Placera batteriet i öppningen på batterihållaren. Plustecknet (+) ska vara vänt uppåt. Använd gärna den medföljande batterimagneten. Håll emot med ett finger på batterifacket

12 4. Tryck försiktigt batteriet på plats i batterihållaren. Om batterifacket är svårt att stänga är batteriet troligen felvänt. 4 Batteriet får aldrig stoppas direkt ner i själva hörapparaten. Var noga med att placera batteriet i batterihållaren. Ta ut batteri 1. Öppna batterifacket enligt tidigare anvisningar. Vänd hörapparaten enligt illustrationen och placera den på ett rent och plant underlag. Batteriets minussida ska vara vänt uppåt. 2. Håll batterifacket på plats med ett finger. Tryck ut batteriet ur batterihållaren. Tryck från batteriets minussida och använd gärna den medföljande batterimagneten

13 Generellt Batterivarning När det hörs fyra korta toner från hörapparaten är det ett tecken på att batteriet nästan är urladdat. Byt batteri snarast. När batteriet är helt förbrukat tystnar hörapparaten. Exakt hur länge hörapparaten fungerar efter att den har varnat för svagt batteri varierar. Vi rekommenderar att du alltid har ett extra batteri tillgängligt. Om du vill ändra ljudet på batterivarningen eller helt koppla bort funktionen, kontakta din audionom. Låt aldrig ett urladdat batteri sitta kvar i hörapparaten. Ett urladdat batteri kan läcka och orsaka skador på hörapparaten. 13

14 Din hörapparat kan förses med ett batterifack som saknar nagelgrepp. För att kunna öppna batterifacket måste du då använda ett medföljande verktyg. Denna typ av batterifack kan t.ex. vara lämplig om hörapparaten används till barn. Batterifacket öppnas enligt bilden. 14

15 Starta och stänga av hörapparaten Batterifacket fungerar också som strömbrytare. Generellt 1. Stäng batterifacket för att starta hörapparaten. 2. Öppna batterifacket för att stänga av hörapparaten. 1 2 Kom ihåg att stänga av hörapparaten när den inte används. Ta ut batteriet om hörapparaten inte kommer att användas på några dagar. 15

16 Uppstartsinställningar Hörapparaten kan starta på två olika sätt. Som standard är hörapparaten inställd så att den minimerar återkoppling (tjut) medan den placeras i örat, men ger då mindre förstärkning under de första sekunderna. Med det andra alternativet ger hörapparaten full kompensation för hörselnedsättningen utan fördröjning, men kan återkoppla något under tiden den placeras i örat. Rådgör med din audionom om vilket alternativ som passar dig bäst. Automatisk volymjustering Hörapparatens volym justeras automatiskt efter den ljudmiljö du befinner dig i. Viktigt Om din hörapparat är generellt för stark eller för svag, om ljudet är orent eller om du vill ha ytterligare information, kontakta din audionom. 16

17 Generellt Lyssningsprogram Din hörapparat kan innehålla upp till två lyssningsprogram avsedda för olika lyssningssituationer. I slutet av bruksanvisningen kan din audionom anteckna vilka lyssningsprogram som finns tillgängliga i din hörapparat. Om dina behov ändras kan programkombinationen justeras. Master: Standardprogram avsett för alla ljudmiljöer. Nybörjare: Har samma egenskaper som Masterprogrammet, men ger något mindre förstärkning. Musik: För att lyssna på musik. TV: För att lyssna på TV. 17

18 Byta program Du kan växla mellan programmen genom att trycka på programomkopplaren på hörapparatens undersida. Varje gång du byter till ett annat program hörs en tonsignal. Tonkombinationen talar om vilket program du har valt. Program 1: En kort ton Program 2: Två korta toner 18

19 Generellt Vid telefonering När du talar i telefon rekommenderar vi att du håller luren vinklad mot huvudet ovanför örat och inte direkt mot örat. Om ljudet inte är optimalt, prova att flytta luren så att högtalaren kommer i ett annat läge. 19

20 Hörapparat med öroninsats Ear-set för detta alternativ består av följande delar: 1. Slangfäste 2. Slang 3. Öroninsats 3a. Ljudkanal 3b. Ventilationskanal 1 2 3b 3a 3 20

21 Hörapparat med öroninsats Placera hörapparat och öroninsats på/i örat 1. Placera öroninsatsen i hörselgången genom att hålla i den nedre delen av plastslangen. 2. Det kan underlätta att försiktigt dra ytterörat bakåt/ uppåt med den andra handen. 3. Placera hörapparaten bakom örat så att slangfästet vilar bekvämt på örat, strax intill huvudet

22 Ta av hörapparat och öroninsats 1. Ta av hörapparaten från ytterörat. 2. Dra försiktigt ut öroninsatsen ur hörselgången genom att hålla i den nedre delen av plastslangen. 1 2 Vid svårighet kan det underlätta att försiktigt röra öroninsatsen i sidled samtidigt som du drar den utåt. Det kan också underlätta om du försiktigt drar ytterörat bakåt/uppåt med den andra handen. 22

23 Hörapparat med öroninsats Rengöring Till denna typ av hörapparat finns följande rengöringstillbehör: 1. Mjuk tygduk 2. Rensnål Behöver du extra rengöringstillbehör, kontakta din audionom. 23

24 Hörapparaten Torka av hörapparaten med en mjuk tygduk varje gång den använts. Rengör aldrig hörapparaten med vatten eller rengöringsmedel. Mikrofonöppningarna Rengör mikrofonöppningarna genom att föra rensnålen rakt genom öppningarna. Om du känner något motstånd, dra tillbaka rensnålen och försök igen. Använd endast den medföljande rensnålen. När hörapparaten inte används bör batterifacket lämnas öppet så att hörapparaten blir genomluftad och eventuell fukt kan torka. 24

25 Hörapparat med öroninsats Öroninsatsen Det är viktigt att öroninsatsen är ren och fri från öronvax och fukt. Använd aldrig alkohol eller andra rengöringsmedel för att rengöra öroninsatsen. Rengöring av öroninsats: 1. Lossa öroninsatsen från slangen. 2. Rengör ventilationskanalen med rensnålen. 3. Rengör ljudkanalen med rensnålen

26 4. Du bör rengöra öroninsatsen i ljummet vatten minst en gång per vecka. Lossa öroninsatsen från slangen och rengör den noggrant. Låt torka över natten. 5. Om det finns fukt kvar i öroninsatsen, blås torrt med kanylblåsa eller liknande. 4 5 Byte av plastslang När slangen blir hård, gulfärgad, sprucken eller slapp ska den bytas mot en ny. Om du behöver ny plastlang eller om öroninsatsen inte längre passar ditt öra, kontakta din audionom. 26

27 Hörapparat med öroninsats Felsökning Om hörapparaten är tyst kan det bero på: Hörapparaten är inte tillkopplad. Kontrollera att batterifacket är stängt. Batteriet är urladdat eller fungerar inte. Sätt ett nytt batteri i hörapparatens batterihållare. Ljudkanalen i öroninsatsen är igensatt. Rengör ljudkanalen (se sidan 25). Om hörapparaten inte är tillräckligt stark kan det bero på: Batteriet är nästan urladdat. Sätt ett nytt batteri i hörapparatens batterihållare. Ljudkanalen i öroninsatsen är igensatt. Rengör ljudkanalen (se sidan 25). Det finns vax i hörselgången. Kontakta läkare/öronläkare. Din hörsel har förändrats. Kontakta din audionom. 27

28 Om hörapparaten återkopplar (tjuter) kan det bero på: Det finns vax i hörselgången. Kontakta läkare/öronläkare. Plastslangen är trasig. Byt ut slangen. Plastslangen är gulfärgad och hård. Byt ut slangen. Plastslangen lossnar ofta från slangfästet eller öroninsatsen. Byt ut slangen. Slangfästet är sprucket. Kontakta din audionom. Öroninsatsen sitter felplacerad i hörselgången. Ta ut öroninsatsen och försök igen. Öroninsatsen sitter för löst i hörselgången. Kontakta din audionom. 28

29 Hörapparat med standard ear-tip Hörapparat med standard ear-tip Ear-set för detta alternativ består av följande delar: 1. Slang 1a. slangfäste 1b. avpassat ankare 2. Standard ear-tip 1b. 1a

30 Markering höger/vänster Ear-set slangen finns i olika längder för höger respektive vänster öra. Storleken finns angiven på slangen. Färgen på texten anger vilket öra slangen är avsedd för. Röd text = höger öra Blå text = vänster öra 30

31 Hörapparat med standard ear-tip Placera hörapparat och ear-tip på/i örat 1. Placera hörapparaten bakom örat så att slangfäste och slang vilar bekvämt på örat strax intill huvudet. 2. Placera ear-tip i hörselgången genom att hålla i den nedre delen av plastslangen. 1 Kontrollera att ankaret sitter rätt och säkrar placeringen. Kontrollera regelbundet att hörapparat och ear-tip sitter på plats. 2 Viktigt Vi rekommenderar inte att hörapparaten används utan ankare om ear-set är försett med standard ear-tip. Om hörapparaten inte är säkrad med ett ankare, finns det risk att du förlorar hörapparaten. 31

32 Ta av hörapparat och ear-tip 1. Ta av hörapparaten från ytterörat. 2. Ta försiktigt ut ear-tip ur hörselgången genom att hålla i den nedre delen av plastslangen

33 Hörapparat med standard ear-tip Rengöring Till denna typ av hörapparat finns följande rengöringstillbehör: 1. Mjuk tygduk 2. Rensnål 3. Rensverktyg Demonteringsverktyg för tunn ljudslang kan beställas via AB Widex webbutik: Behöver du extra rengöringstillbehör, kontakta din audionom. 33

34 Hörapparaten Torka av hörapparaten med en mjuk tygduk varje gång den använts. Rengör aldrig hörapparaten med vatten eller rengöringsmedel. Mikrofonöppningarna Rengör mikrofonöppningarna genom att föra rensnålen rakt genom öppningarna. Om du känner något motstånd, dra tillbaka rensnålen och försök igen. Använd endast den medföljande rensnålen. När hörapparaten inte används bör batterifacket lämnas öppet så att hörapparaten blir genomluftad och eventuell fukt kan torka. 34

35 Hörapparat med standard ear-tip Ear-set Det är viktigt att ear-set är rent och fritt från öronvax, fukt eller liknande. Annars finns en risk att ear-set lossnar. Torka regelbundet av ear-set med en mjuk tygduk. Använd aldrig alkohol eller lösningsmedel för att rengöra ear-set. Rengöring av slang: 1. Håll fast hörapparaten mellan tummen och pekfingret. Fatta tag i slangen med den andra handen och dra loss den i pilens riktning. Alternativt använd demonteringsverktyget. 2. Dra av ear-tip från slangen. 3. För rensverktyget genom slangen. Dra ut det från andra änden

36 Vid behov kan ear-tip rengöras i vatten. Dra av ear-tip från slangen. Skölj ear-tip noggrant i ljummet vatten. Låt torka över natten. 36

37 Hörapparat med standard ear-tip Byte av ear-set Ear-set bör bytas med jämna mellanrum. Hur länge ett ear-set varar är individuellt och beror bl.a. på hur mycket hörapparaten används och typ av öronvax. Om någon ear-set del blir hård, gulfärgad, sprucken eller slapp, ska den bytas ut. 37

38 Montering av ear-set Tryck fast ear-tip på slangen. Det är mycket viktigt att ear-tip sitter ordentligt fast. Klicka fast ear-set på hörapparaten enligt illustrationen. Om du behöver nytt ear-set eller om storleken på eartip inte längre passar ditt öra, kontakta din audionom. 38

39 Hörapparat med standard ear-tip Storlek på slang och ear-tip Ear-set måste avpassas efter ditt öra. Det är viktigt att välja rätt storlek på slang och ear-tip så att hörapparaten sitter bra och bekvämt. Dessutom måste ankaret avpassas så att det passar hörselgången. Din audionom väljer rätt storlek på ear-set och avpassar ankaret. Se även anvisningar om hur man avpassar ankaret. I slutet av bruksanvisningen kan din audionom anteckna vilka storlekar som passar dig. 39

40 Avpassa ankare Ankaret är en separat del av ear-set och måste justeras så att det passar ditt öra. Ankaret ska bilda en ögla i passande storlek så att ear-tip hålls bekvämt på plats i hörselgången. Öglan kan bildas på två olika sätt: 40

41 Hörapparat med standard ear-tip Metod 1 1a. Dra den spetsiga änden på ankaret genom det övre hålet på sidan av slangen. Fortsätt att dra tills stoppet på ankaret tar emot. 1b. För in den spetsiga änden av ankaret genom det nedre hålet så att det bildas en ögla. 1c. När öglan har rätt storlek, klipp bort överskottet. 1a 1b 1c 41

42 Metod 2 2a. Dra den spetsiga änden på ankaret genom det övre hålet på sidan av slangen. Fortsätt att dra tills stoppet på ankaret tar emot. 2b. Låt ankaret bilda en ögla enligt den streckade linjen med pilar. 2c. Dra spetsen på ankaret genom det nedre hålet på sidan av slangen så att det bildas en ögla, se illustration. 2d. När öglan har rätt storlek, vänd på ear-set och klipp bort överskottet. 2a 2b 2c 2d 42

43 Hörapparat med standard ear-tip Generell information: 3. Försäkra dig om att änden på ankaröglan ligger jäms med det lilla hålet. Känn efter med fingertopparna så att det inte finns några skarpa kanter. 3 Om någon del av ankaret sticker ut genom hålet bildas en ojämn yta som kan orsaka irritation i örat. 43

44 Felsökning Om hörapparaten är tyst kan det bero på: Hörapparaten är inte tillkopplad. Kontrollera att batterifacket är stängt. Batteriet är urladdat eller fungerar inte. Sätt ett nytt batteri i hörapparatens batterihållare. Ljudkanalen i ear-tip är igensatt. Rengör eller byt ut ear-tip. Om nödvändigt, byt ut hela ear-set. Om hörapparaten inte är tillräckligt stark kan det bero på: Batteriet är nästan urladdat. Sätt ett nytt batteri i hörapparatens batterihållare. Ljudkanalen i ear-tip är igensatt. Rengör eller byt ut ear-tip. Om nödvändigt, byt ut hela ear-set. Det finns vax i hörselgången. Kontakta läkare/öronläkare. Din hörsel har förändrats. Kontakta din audionom. 44

45 Hörapparat med standard ear-tip Om hörapparaten återkopplar (tjuter) kan det bero på: Det finns vax i hörselgången. Kontakta läkare/öronläkare. Plastslangen är trasig. Byt ut ear-set. Plastslangen är gulfärgad och hård. Byt ut ear-set. Slangfästet är sprucket. Byt ut ear-set. Ear-tip sitter felplacerad i hörselgången. Ta ut ear-tip och försök igen. 45

46 Hörapparat med custom ear-tip Ear-set för detta alternativ består av följande delar: 1. Slang 1a. slangfäste 2. Custom ear-tip 2a. utdragstråd 1a. 2. 2a

47 Hörapparat med custom ear-tip Markering höger/vänster Ear-set slangen finns i olika längder för höger respektive vänster öra. Storleken finns angiven på slangen. Färgen på texten anger vilket öra slangen är avsedd för. Röd text = höger öra Blå text = vänster öra På custom ear-tip står det Widex. Färgen på texten anger vilket öra ear-tip är avsedd för. Röd text = höger öra Blå text = vänster öra 47

48 Placera hörapparat och custom ear-tip på/i örat 1. Placera custom ear-tip i hörselgången genom att hålla i den nedre delen av plastslangen. 2. Det kan underlätta att försiktigt dra ytterörat bakåt/ uppåt med den andra handen. 3. Placera hörapparaten bakom örat så att slangfäste och slang vilar bekvämt på örat strax intill huvudet

49 Hörapparat med custom ear-tip Ta av hörapparat och custom ear-tip 1. Ta av hörapparaten från ytterörat. 2. Använd utdragstråden för att försiktigt dra ut custom ear-tip från hörselgången Viktigt Dra inte i slangen för att ta av hörapparaten. Använd utdragstråden. 49

50 Rengöring Till denna typ av hörapparat finns följande rengöringstillbehör: 1. Mjuk tygduk 2. Rensnål 3. Rensverktyg Demonteringsverktyg för tunn ljudslang kan beställas via AB Widex webbutik: Behöver du extra rengöringstillbehör, kontakta din audionom. 50

51 Hörapparat med custom ear-tip Hörapparaten Torka av hörapparaten med en mjuk tygduk varje gång den använts. Rengör aldrig hörapparaten med vatten eller rengöringsmedel. Mikrofonöppningarna Rengör mikrofonöppningarna genom att föra rensnålen rakt genom öppningarna. Om du känner något motstånd, dra tillbaka rensnålen och försök igen. Använd endast den medföljande rensnålen. När hörapparaten inte används bör batterifacket lämnas öppet så att hörapparaten blir genomluftad och eventuell fukt kan torka. 51

52 Ear-set Det är viktigt att ear-set är rent och fritt från öronvax, fukt eller liknande. Torka regelbundet av ear-set med en mjuk tygduk. Använd aldrig alkohol eller lösningsmedel för att rengöra ear-set. Rengöring av slang: 1. Håll fast hörapparaten mellan tummen och pekfingret. Fatta tag i slangen med den andra handen och dra loss den i pilens riktning. Alternativt använd demonteringsverktyget. 2. Dra försiktigt av custom ear-tip från slangen samtidigt som du varsamt vrider på slangspetsen. 3. För rensverktyget genom slangen. Dra ut det från andra änden

53 Hörapparat med custom ear-tip Vid behov kan custom ear-tip rengöras i vatten. Dra av ear-tip från slangen. Skölj ear-tip noggrant i ljummet vatten. Låt torka över natten. 53

54 Byte av slang Slangen bör bytas med jämna mellanrum. Hur länge slangen varar är individuellt och beror bl.a. på hur mycket hörapparaten används och typ av öronvax. När ear-set slangen blir hård, gulfärgad, sprucken eller slapp ska den bytas mot en ny. 54

55 Hörapparat med custom ear-tip Montering av ear-set 1. Håll custom ear-tip med utdragstråden neråt. Håll slangen med den andra handen enligt illustrationen. Tryck försiktigt slangen på plats i custom eartip. 2. Använd nageln för att trycka in slangen så långt det går så att den sitter ordentligt fast. 3. Klicka fast ear-set på hörapparaten enligt illustrationen Om du behöver ny plastlang eller om custom ear-tip inte längre passar ditt öra, kontakta din audionom. 55

56 Storlek på slang Ear-set måste avpassas efter ditt öra. Det är viktigt att ear-set slangen har rätt storlek så att hörapparaten sitter bra och bekvämt. Din audionom väljer rätt storlek på slangen. I slutet av bruksanvisningen kan din audionom anteckna vilken storlek som passar dig. 56

57 Felsökning Hörapparat med custom ear-tip Om hörapparaten är tyst kan det bero på: Hörapparaten är inte tillkopplad. Kontrollera att batterifacket är stängt. Batteriet är urladdat eller fungerar inte. Sätt ett nytt batteri i hörapparatens batterihållare. Ljudkanalen i custom ear-tip är igensatt. Rengör eartip (se sidan 53). Om hörapparaten inte är tillräckligt stark kan det bero på: Batteriet är nästan urladdat. Sätt ett nytt batteri i hörapparatens batterihållare. Ljudkanalen i custom ear-tip är igensatt. Rengör eartip (se sidan 53). Det finns vax i hörselgången. Kontakta läkare/öronläkare. Din hörsel har förändrats. Kontakta din audionom. 57

58 Om hörapparaten återkopplar (tjuter) kan det bero på: Det finns vax i hörselgången. Kontakta läkare/öronläkare. Plastslangen är trasig. Byt ut slangen. Plastslangen är gulfärgad och hård. Byt ut slangen. Slangfästet är sprucket. Byt ut slangen. Custom ear-tip sitter felplacerad i hörselgången. Ta ut ear-tip och försök igen. Custom ear-tip sitter för löst i hörselgången. Kontakta din audionom. 58

59 Generellt Vård av hörapparat Hörapparaten håller längre om du sköter den på rätt sätt. Här är några tips som kan öka livslängden på din hörapparat: Stäng av hörapparaten när du inte använder den. Om den inte ska användas på flera dagar, ta ut batteriet. Behandla hörapparaten varsamt. När hörapparaten inte används, förvara den i avsett etui på en torr och sval plats, otillgänglig för barn och husdjur. När hörapparaten inte används, se till att den inte utsätts för extrem värme eller hög luftfuktighet. I miljöer med hög luftfuktighet kan du använda avfuktningskapslar för att minska mängden fukt i hörapparaten. Se vidare informationen som medföljer avfuktningskapslarna. 59

60 Ha inte på dig hörapparaten när du duschar, simmar, använder hårtork, parfym eller andra sprayer. Försök inte att öppna eller reparera hörapparaten själv. Ha inte på dig hörapparaten vid röntgen, MR skanning, CT skanning, kortvågsdiatermi eller liknande strålbehandlingar och placera aldrig hörapparaten i en mikrovågsugn. Dessa typer av strålning kan skada din hörapparat. Strålning från exempelvis rumsövervakning, inbrottslarm och mobiltelefoner är svagare och kan inte skada hörapparaten. Widex hörapparater är inte certifierade för användning i gruvor eller andra områden med explosiva gaser. För att bevara rätt form på ear-set, var noga med att det inte trycks ihop eller vrids när hörapparaten placeras i etuiet. 60

61 Generellt Goda råd Användande av hörapparat kan öka vaxproduktionen och därmed risken för vaxproppar. Kontakta din läkare/öronläkare om du misstänker att det har bildats en vaxpropp i örat. Öronvax kan medföra att både din hörsel och hörapparatens funktion försämras. Det kan vara en god vana att regelbundet, kanske några gånger per år, besöka sin öronläkare för att få hörselgångarna kontrollerade. Förvara alltid hörapparat samt dess delar och tillbehör oåtkomliga för barn för att undvika att de stoppas i munnen. Förvara även batterier utom räckhåll för barn samt se till att förbrukade batterier tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Byt aldrig batterier när barn ser på och låt dem inte se var de förvaras. Batterier är mycket små och kan lätt förväxlas med tabletter eller liknande. Stoppa aldrig ett batteri eller en hörapparat i munnen eftersom det finns risk att du sväljer dem. Om en olycka sker kontakta omedelbart läkare. 61

62 Hörapparaten ger inte tillbaka normal hörsel men kan hjälpa dig att utnyttja kvarvarande hörsel på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att vara medveten om att det tar tid att vänja sig vid en ny hörapparat och de nya ljud den medför. Hörapparaten är tillverkad av moderna icke allergiframkallande material. Dock kan det i sällsynta fall förekomma hudirritation. Om det uppstår irritation i eller omkring örat eller hörselgången, kontakta din audionom. Observera att när någon form av hörapparat används finns en något ökad risk för infektion i hörselgången. En infektion kan uppstå p.g.a. att hörselgången inte blir tillräckligt ventilerad. Därför rekommenderar vi att du tar av dig hörapparaten när du ska sova så att hörselgången kan luftas. Rengör och inspektera hörapparat och ear-set enligt anvisning. Om det skulle uppstå en infektion, uppsök medicinsk hjälp samt kontakta din audionom för råd om desinficering av de olika hörapparatdelarna. Använd under inga omständigheter alkohol, klorin eller liknande ämnen. 62

63 Generellt Din hörapparat (ifylles av din audionom) Datum: Batterityp: Ear-set: Öroninsats Standard ear-tip Custom ear-tip Ear-tip storlek: Slangstorlek: Vänster Höger Vänster Höger Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Programnummer 63

64 AB Widex Box Malmö Tel Fax Hemsida: Webbutik: \ #01v Printed by HTO / #01

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Patientinformation. om ögonproteser av glas

Patientinformation. om ögonproteser av glas Svenska F. AD. MÜLLER SÖHNE AB Specialist för konstgjorda ögon Patientinformation om ögonproteser av glas Bäste patient Att behöva operera bort ett öga kan vara en omskakande upplevelse och svårt att acceptera.

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC F unktionsöversikt (fig. 1) 1. Huvudströmbrytare med indikatorlampa Strömbrytare för bryggning och hett vatten (pump) Termostatlampa Strömbrytare för ånga (temperatur)

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder 1 Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB693 - maj

Läs mer

Bruksanvisnin Cylinda 1-23

Bruksanvisnin Cylinda 1-23 Grytdisk Starkdisk Normaldisk Snabbdisk Avspolning C Torkvärme Start Stop Bruksanvisnin Cylinda 1-23 SERVICE & GARANTI I Sverige gäller Konsumentköp EHL 91 samt EHL Trygghetsförsäkring. Innan du beställer

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK3 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för att

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Grunderna i Sublimeringstryck

Grunderna i Sublimeringstryck Grunderna i Sublimeringstryck Innehåll Vad är sublimering... 3 Temperatur, tryck och tid... 3 Transferpapper... 3 Tryckprodukten... 4 Textilprodukter... 4 Porslin, keramik och glasprodukter... 4 Subliboardprodukter...

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer