Motion SX primax, Motion SA primax, Motion P primax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion SX primax, Motion SA primax, Motion P primax"

Transkript

1 Motion SX primax, Motion SA primax, Motion P primax Bruksanvisning Hörsystem

2 Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 9 Inställningar 10 Batterier 12 Batteristorlek och hanteringstips 12 Byta ut batterier 13 Ladda uppladdningsbara batterier 14 Daglig användning 15 Slå på och av 15 Sätta in och ta ut hörapparater 17 Justera volymen 19 Byta lyssningsprogram 20 Ytterligare justeringar (valfritt) 20 Speciella lyssningssituationer 21 Rumskonfigurator (Ställa in fokus) 21 Prata i telefonen (M-läge eller T-läge) 23 Teleslingor och T-läge 26 Ljudingång (FM-system) 27 2

3 Underhåll och skötsel 30 Hörapparater 30 Hörselgångsdelar och ljudslangar 30 Professionellt underhåll 32 Övrig information 33 Säkerhetsinformation 33 Trådlös funktion 33 Tillbehör 33 Symboler som används i den här dokumentationen 34 Felsökning 34 Service och garanti 36 3

4 Välkommen Tack för att du valt att använda våra hörapparater. Det kan ta lite tid att lära känna dem, precis som med allt som är nytt. Den här guiden, tillsammans med stöd från din audionom, hjälper dig att förstå fördelarna och den ökade livskvalitet som dina hörapparater erbjuder. För att få ut mesta möjliga av dina hörapparater rekommenderas att du bär dem varje dag, hela dagen. Det innebär att du vänjer dig vid dem lättare. VARNING Det är viktigt att läsa hela användarguiden och säkerhetsmanualen noga. Följ säkerhetsinformationen för att undvika skada. 4

5 Din hörapparat Den här användarguiden beskriver tillvalsegenskaper som dina hörapparater kan ha. Be din audionom berätta om vilka egenskaper som gäller för dina hörapparater. Apparatmodell Dina hörapparater är av BTE-modell (Bakom örat). Enljudslang sänder ljudet från hörapparaten till örat. Instrumenten är inte avsedda för barn under 3 år eller personer med en utvecklingsålder på under 3 år. Bekanta dig med din hörapparat Vi rekommenderar dig att du bekantar dig med din nya hörapparat genom att hålla den i handen, använda kontrollerna och memorera deras plats på hörapparaten. Detta underlättar när du vill känna och trycka på kontrollerna medan du använder hörapparaten. Om du har problem att trycka på din hörapparats kontroller samtidigt som du har den på dig kan du be din audionom om en fjärrkontroll. 5

6 Komponenter och namn Denna bruksanvisning beskriver flera typer av hörapparater. Använd följande bilder för att identifiera den typ av hörapparat som du använder. Din hörapparat har antingen ett slangfäste och en individuell öroninsats, eller en ljudslang (ThinTube) och en dome (LifeTip). Motion SX, Motion SA ➌ ➎ ➋ ➊ ➎ ➏ ➐ ➏ ➑ ➐ ➊ Dome (LifeTip) ➏ Vippkontroll (kontroll) ➋ Stödvinge ➐ Batterifack ➌ Ljudslang (ThinTube) ➍ Slangfäste ➎ Mikrofonöppningar 6 (På/Av) ➑ Laddningskontakter (endast Motion SX)

7 Motion P ➌ ➎ ➍ ➎ ➏ ➏ ➐ ➐ ➊ Dome (LifeTip) ➋ Stödvinge ➌ Ljudslang (ThinTube) ➍ Slangfäste ➎ Mikrofonöppningar ➏ Vippkontroll (kontroll) ➐ Batterifack (På/Av) 7

8 LifeTip / ThinTube LifeTip öppen eller stängd Storlek LifeTip semi-open LifeTip dubbel ThinTube Individuell öroninsats Exempel: 8

9 Kontroller Med vippkontrollen kan du exempelvis justera volymen eller växla lyssningsprogram. Din audionom har programmerat vippkontrollen med nedan markerade funktioner. Du kan även använda en fjärrkontroll eller smarttelefon för att styra dina hörapparater. Vippkontrollfunktion Vä Hö Tryck kort: Program upp/ner Volym upp/ner Tinnitusmasker-nivå upp/ner Diskantbalans (SoundBalance) Rumskonfigurator (Ställa in fokus) Tryck länge (ca 2 sekunder): Standby/start Program upp/ner Tryck extra länge (ca 5 sekunder): Standby/start 9

10 Inställningar Lyssningsprogram Läs mer i avsnitt Byta lyssningsprogram. En valfri signal kan indikera programbytet. För program ett hör du då ett pip, för program två hör du två pip och så vidare. Du kan provlyssna på dessa signaler hos din audionom. 10

11 Funktioner Startfördröjning gör det möjligt att sätta in hörapparater utan visselljud. Läs mer i avsnitt Slå på och av. AutoPhone växlar automatiskt till telefonprogrammet när telefonluren hålls mot hörapparaten. Läs mer i avsnitt Prata i telefonen (M-läge eller T-läge). TwinPhone sänder telefonsamtalet till båda öronen när telefonluren hålls mot en hörapparat. Läs mer i avsnitt Prata i telefonen (M-läge eller T-läge). Tinnitusmasker genererar ett ljud som distraherar dig från din tinnitus. För hörapparater med laddningskontakter kan du använda en echarger för att ladda upp batterierna. e2e wireless-funktionen möjliggör samtidig styrning av båda hörapparaterna. Läs mer i avsnitt Trådlös funktion. 11

12 Batterier När batteriet är på väg att ta slut kommer du att höra en speciell varningssignal. Du bör nu byta eller ladda batterierna. Signalen kan du provlyssna på hos din audionom. Batteritypen avgör hur lång tid du har på dig att byta ut eller ladda batteriet. Batteristorlek och hanteringstips Batteristorlek: 13 Använd alltid korrekt batteristorlek till dina hörapparater. Ta ut batterierna om du inte ska använda hörapparaterna på flera dagar. Ha alltid reservbatterier till hands. Ta ut tomma batterier direkt och kassera dem enligt de lokala återvinningsregler som gäller hos dig. VARNING Du får inte ladda vanliga ej uppladdningsbara zink/ luft-batterier (explosionsrisk). Råkar du lägga i apparater med dessa batterierna i laddaren lyser lamporna rött för att varna att något är fel. 12

13 Byta ut batterier Ta ut batteriet: X Öppna batterifacket. X Ta ut batteriet. Du kan använda en magnetpinne till detta för enklare hantering. Magnetpinnen erbjuds som tillbehör. Sätta i batteriet: X Om batteriet har en skyddsfolie tar du inte bort den förrän du ska använda det. X Sätt in batteriet med "+" symbolen uppåt (se bilden). X Stäng batterifacket noga. Om du känner motstånd sitter inte batteriet som det ska. Försök inte stänga batterifacket med våld. Det kan då uppstå skador. 13

14 Ladda uppladdningsbara batterier Ladda uppladdningsbara batterier före första användningen. X Följ instruktionerna i laddarens användarguide för att ladda batterierna. Efter flera uppladdningscykler kan batteriets livstid reduceras. Byt då ut det uppladdningsbara batteriet mot ett nytt. 14

15 Daglig användning Slå på och av Du har följande möjligheter att slå på eller av dina hörapparater. Via batterifacket: X Slå på: Stäng batterifacket. Standard volymen och lyssningsprogrammet har valts. X Stänga av: Öppna batterifacket. Via vippkontroll: X Standby: Tryck in vippkontrollen och håll den intryckt under flera sekunder. Se avsnitt "Kontroller" för vippkontrollens inställning. Efter omstart är den volym och det lyssningsprogram som användes tidigare fortfarande inställda. 15

16 Via fjärrkontroll: X Följ instruktionerna i fjärrkontrollens användarguide. Efter omstart är den volym och det lyssningsprogram som användes tidigare fortfarande inställda. När hörapparaterna bärs kan en indikationssignal indikera när du sätter dem i standby samt vid omstart. När startfördröjning är aktiverad slås hörapparaterna på efter en fördröjning på flera sekunder. Under den här tiden kan du sätta in hörapparaterna i dina öron utan att uppleva obehagliga, visslande ljud. "Startfördröjning" kan aktiveras av din audionom. 16

17 Sätta in och ta ut hörapparater Färgmarkeringar anger till vilket öra hörapparaten är anpassad: röd markör = höger öra blå markör = vänster öra Sätta in en hörapparat: X Håll ljudslangen nära hörselgångsdelen. X Tryck försiktigt in insatsen i hörselgången ➊. X Vrid den en aning tills den sitter bra. Öppna och stäng munnen för att undvika luftansamling i hörselgången. X Lyft hörapparaten och placera den upp över örat ➋. VARNING Risk för skada! X Sätt försiktigt in insatsen och inte för djupt in i örat. 17

18 Det kan vara bra att sätta in höger hörapparat med höger hand och vänster hörapparat med vänster hand. Om du har problem med att föra in insatsen så använd den andra handen för att försiktigt dra öronsnibben utåt/bakåt. Detta vidgar hörselgången och underlättar införandet av hörselgångsdelen. Stödvingen hjälper till att hålla kvar insatsen i örat. Gör så här för att placera stödvingen: X Böj stödvingen och placera det i botten på ditt ytteröra (se bilden). Stödvingen 18

19 Ta bort en hörapparat: X Lyft hörapparaten upp över örat➊. X Håll i ljudslangen nära hörselgångsmynningen och dra försiktigt ut slangen ur örat ➋. VARNING Risk för skada! X I mycket sällsynta fall kan det hända att insatsen blir kvar i i örat när du tar bort hörapparaten. Om detta händer bör du låta sjukvårdspersonal ta ut insatsen. Rengör och torka dina hörapparater efter användning. Läs mer i avsnittet Underhåll och skötsel. Justera volymen Din hörapparat justerar automatiskt volymen efter varje ljudmiljö. X Om du föredrar att justera volymen manuellt så tryck kort på vippkontrollen eller använd en fjärrkontroll. Se avsnitt "Kontroller" för vippkontrollens inställning. En valfri signal kan indikera volymbytet. Du kan välja att höra en signal när den högsta eller lägsta volymen uppnåtts. Du kan provlyssna på dessa signaler hos din audionom. 19

20 Byta lyssningsprogram Dina hörapparater justerar sitt ljud automatiskt beroende på ljudmiljön. Dina hörapparater kan också ha flera lyssningsprogram där du kan ändra ljudet om det behövs. X Du kan ändra lyssningsprogram med vippkontrollen, med en fjärrkontroll eller med en app för din smarttelefon. Se avsnitt "Kontroller" för vippkontrollens inställning. Se avsnittet "Inställningar" för en lista med dina lyssningsprogram. Med funktionen AutoPhone eller TwinPhone växlar hörapparaten automatiskt till ett telefonprogram när telefonen hålls i närheten av hörapparaten. Läs mer i avsnittet Prata i telefonen (M-läge eller T-läge). Ytterligare justeringar (valfritt) Vippkontrollen på din hörapparat kan också användas för att t.ex. ändra diskantbalansen eller tinnitusmaskerns brusnivå. Diskantbalansen gör det möjligt att justera bas och diskant så som du vill ha dem. Se avsnitt Kontroller för dina vippkontrollens inställning. 20

21 Speciella lyssningssituationer Rumskonfigurator (Ställa in fokus) Om du vill fokusera mer direkt på personen framför dig som du pratar med, eller om du vill lyssna på omgivningen med rumskonfiguratorn får du kontroll över hur du helst vill lyssna. Du kan välja olika nivåer från "fokus rakt fram" (vänster bild), till "mellanposition" (bild i mitten) och till "lyssna runt omkring" (höger bild). Förutsättningar: Du måste bära två hörapparater. På en av dina hörapparater måste vippkontrollen styra Rumskonfiguratorn - detta ställs in av din audionom. Se avsnitt "Kontroller" för vippkontrollens inställning. Du får ännu fler kontrollalternativ med en lämplig app på din smarttelefon. 21

22 Ställa in fokus manuellt: X Byt till program 1 om du har flera lyssningsprogram. X Tryck på vippkontrollen som är inställd för den här funktionen. Mellannivån är aktiverad som standard. X Tryck på den övre knappen för att fokusera mera rakt fram, eller den nedre knappen för att lyssna på omgivningen runt omkring. Den här funktionen är avsedd för unika och tillfälliga lyssningssituationer. Hörapparaterna återgår till grundinställningen i program 1 om ljudet i omgivningen ändras påtagligt eller efter cirka 45 minuter. Du kan även lämna läget för Rumskonfiguratorn manuellt. Lämna läget för Rumskonfiguratorn manuellt: X Växla till min- eller max-nivå. En valfri signal kan indikera min- eller max-nivån. X Växla ett steg till. Samma signal ljuder som när man byter lyssningsprogram och det indikerar att du har lämnat läget för Rumskonfiguratorn. 22

23 Prata i telefonen (M-läge eller T-läge) När du pratar i telefonen via hörapparatens mikrofon (M-läge), ska du hålla telefonluren en aning ovanför örat riktat mot hörapparatens mikrofoner. Om din hörapparat har ett telespoleprogram inställt, kan du möjligtvis använda detta för telefonering (T-läge). Du ska även då hålla telefonen upp mot hörapparaten. Hörapparaten och telefonluren måste vara i nivå med varandra. Vrid telefonluren en aning så att inte örat täcks helt och hållet. Telefonprogram Det kan hända att du föredrar en viss volym när du använder telefonen. Be din audionom konfigurera ett telefonprogram. X Växla till telefonprogrammet när du pratar i telefonen eller använd den automatiska programväxlingen. Om ett telefonprogram eller ett automatiskt program är konfigurerat för dina hörapparater finns detta med i avsnittet "Inställningar". 23

24 Automatisk programväxling (AutoPhone eller TwinPhone) Din hörapparat kan välja telefonprogrammet automatiskt när du håller telefonen nära hörapparaten. TwinPhone sänder samtalet till båda öronen. När du har pratat färdigt i telefonen flyttar du bort den från hörapparaten och mikrofonläget aktiveras igen. Om du vill använda den här funktionen ber du din audionom göra följande: Aktivera funktionen AutoPhone eller TwinPhone. Kontrollera telefonlurens magnetfält. Din hörapparat upptäcker telefonlurens magnetfält för den automatiska programväxlingen. Alla telefoner producerar inte ett magnetfält som är tillräckligt kraftigt för att aktivera funktionen. Du kan då använda AutoPhone-magneten som erbjuds som tillbehör och fästa den på telefonluren. Se användarguiden till AutoPhone-magneten för instruktioner beträffande magnetens placering. 24

25 OBSERVERA Använd endast den godkända AutoPhonemagneten. Fråga din audionom om detta tillbehör. Det finns tillbehör (streamer) som kan hjälpa dig vid telefonsamtal. Streamern kopplas till dina hörapparater samt din mobiltelefon och överför telefonsamtalet direkt till dina hörapparater. Du svarar resp. avslutar samtalet med hjälp av streamern. Se separat bruksanvisning för streamer. 25

26 Teleslingor och T-läge En del telefoner och offentliga platser som biografer erbjuder ljudsignalen (musik och tal) via en teleslinga. Med det här systemet kan din hörapparat ta emot den önskade signalen direkt utan distraherande ljud från omgivningen. System med teleslingor känner du vanligtvis igen på speciella skyltar. Din hörapparat har en telespole. Be din audionom konfigurera ett telespoleprogram. X Växla till telespoleprogrammet närhelst du befinner dig på en plats med en teleslingor. Om ett telespoleprogram är konfigurerat för dina hörapparater finns detta med i avsnittet "Inställningar". Telespoleprogram och fjärrkontroll OBSERVERA För instrument med trådlös anslutning: När telespoleprogrammet är aktivt kan fjärrkontrollen orsaka ett pulserande ljud. X Använd fjärrkontrollen på ett avstånd större än 10 cm. 26

27 Ljudingång (FM-system) Med en ljudingång kan du ansluta dina hörapparater till ett FM-system. Ett FM-system består av en sändare och en mottagare. Det tar upp tal vid röstkällan (via en separat mikrofon) och överför ljudet direkt till hörapparaten. Signalen är tydligare och opåverkad av dålig akustik i rummet. Kommentarer: Batterifacket med ljudingång erbjuds bara som tillbehör förvissa hörapparater. Du kan använda en streamer (tillbehör) med en kontakt för FM-mottagare som alternativ. Kontakta din audionom för mer information. 27

28 FARA Risk för elektriska stötar! För att förebygga sällsynta fall av elektriska stötar: X Använd endast ljudingången med batteridrivna enheter eller FM-system. FARA Risk för elstöt! X Anslut endast ljudingången till enheter som uppfyller IEC kraven, IEC-normen för ljud, bild och andra elektroniska enheter 28

29 Underhåll och skötsel För att undvika skada är det viktigt att du sköter dina hörapparater och följer några grundläggande regler som snart blir en del av din dagliga rutin. Hörapparater Torkning och förvaring X Torka dina hörapparater över natten. X Fråga din audionom om rekommenderade torkprodukter. X När du inte ska använda dina hörapparater under längre perioder ska de förvaras med öppet batterifack och utplockade batterier i ett torkningssystem för att undvika fukt. Rengöring Dina hörapparater har en skyddande beläggning. Rengöring bör utföras regelbundet för att inte skada hörapparaterna. X Rengör dina hörapparater dagligen med en mjuk, torr duk. X Använd aldrig rinnande vatten och doppa aldrig enheterna i vatten. X Använd aldrig tryck under rengöringen. X Fråga din audionom om rekommenderade rengöringsprodukter. 29

30 Hörselgångsdelar och ljudslangar Det kan samlas cerumen (öronvax) på hörselgångsdelarna vilket kan påverka ljudkvaliteten. För hörapparater med en ljudslang (ThinTube) Rengör hörselgångsdelarna varje dag, rengör ljudslangen vid behov. Byt ut insatsen och ljudslang cirka var tredje till sjätte månad, eller tidigare om du märker sprickor eller andra förändringar. För hörapparater med slangfäste: Rengör öroninsatsen dagligen. Byt ut plastslangen vid behov. Rengöring av hörselgångsdelar X Rengör hörselgångsdelen med en mjuk och torr duk direkt efter uttagningen. Detta förhindrar att öronvax torkar och blir hårt. X Använd aldrig rinnande vatten och doppa aldrig insatsen i vatten. 30

31 Rengöra ljudslang Använd aldrig rinnande vatten och doppa aldrig ljudslangen i vatten. Du kan rengöra ljudslangen (ThinTube) med en särskild rengöringstråd. X Skruva loss slangen. X För försiktigt in rengöringstråden i ljudslangen ➊. X Dra rengöringstråden genom ljudslangen ➋. ➋ ➊ X Torka av öronvax eller avlagringar som kommer ut från ljudslangen. X Avlägsna försiktigt rengöringstråden från ljudslangen. X Skruva fast ljudslangen på hörapparaten. VARNING Risk för skada i hörselgången och på trumhinnan. Avlägsna alltid rengöringstråden från ljudslangen innan du fäster den vid din hörapparat igen. 31

32 Byta ut hörselgångsdelar (LifeTip) X Dra bort den använda LifeTip och byt till en ny. Byta ut ljudslangen (ThinTube) X Skruva loss den använda ThinTube och skruva fast en ny. Mer information om tillbehör samt goda råd och filmer på hur man hanterar sin hörapparat och förbruksdelarna till den finns på Professionellt underhåll Din audionom kan utföra noggrann professionell rengöring samt underhåll. Specialtillverkade öroninsatser och vaxfilter ska bytas vid behov av en audionom. Fråga din audionom om vad som rekommenderas för dig när det gäller underhållsintervaller och support. 32

33 Övrig information Säkerhetsinformation Mer säkerhetsinformation finns i säkerhetshandboken som medföljer enheten. Trådlös funktion Dina hörapparater är utrustade med trådlös funktion. Detta innebär att det finns synkronisering mellan dina två hörapparater: Om du ändrar programmet eller volymen på en hörapparat ändras automatiskt även den andra. Båda hörapparaterna anpassar sig automatiskt och samtidigt till ljudmiljön. Trådlös funktion gör det möjligt att använda en fjärrkontroll. Tillbehör Typen av hörapparat är avgörande för vilka tillbehör som finns. Exempelvis: en fjärrkontroll, en ljudstreamingsenhet eller en smartphone-app för fjärrstyrning. Vissa hörapparater stöder CROS och BiCROS lösningar för människor med ensidig dövhet. Kontakta din audionom för mer information. 33

34 Symboler som används i den här dokumentationen Indikerar en situation som kan leda till allvarliga, måttliga eller mindre personskador. Indikerar möjlig produktskada. Råd och tips om hur du hanterar din apparat bättre. Felsökning Problem och möjliga lösningar Ljudet är svagt. Höj volymen. Byt ut eller ladda det tomma batteriet (beroende på batterityp). Rengör eller byt ut slangen och insatsen. Hörapparaten avger visslande ljud. Sätt in insatsen på nytt tills den sitter ordentligt. Sänk volymen. Rengör eller byt ut insatsen. Ljudet är förvrängt. Sänk volymen. Byt ut eller ladda det tomma batteriet (beroende på batterityp). Rengör eller byt ut slangen och insatsen. 34

35 Problem och möjliga lösningar Hörapparaten avger signaler. Byt ut eller ladda det tomma batteriet (beroende på batterityp). Hörapparaten fungerar inte. Starta hörapparaten. Stäng försiktigt batterifacket helt och hållet. Byt ut eller ladda det tomma batteriet (beroende på batterityp). Kontrollera att batteriet satts in rätt. Fördröjd påslagning är aktiv. Vänta flera sekunder och kontrollera igen. Kontakta din audionom om du stöter på fler problem. 35

36 Service och garanti Serienummer Vänster: Höger: Servicedatum 1: 4: 2: 5: 3: 6: Garanti Inköpsdatum: Garantiperdiod i månader: Din audionom 36

37 37

38 38

39 39

40 Tillverkare Signia GmbH Henri-Dunant-Strasse Erlangen Tyskland Telefon Kontakt i Sverige Sivantos A/S Box Kista Besöksadress Knarrarnäsgatan Kista Telefon Sivantos A/S använder varumärket Siemens enligt licensavtal med Siemens AG. Eurographic A/S eur0059/2/500/ T SV-DNK D Master Rev03, Signia GmbH,

Signia Silk primax. Bruksanvisning. Hearing Systems

Signia Silk primax. Bruksanvisning. Hearing Systems Signia Silk primax Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Inställningar 7 Batterier 8 Batteristorlek

Läs mer

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Ace binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Ace primax. Användarguide

Ace primax. Användarguide Ace primax Användarguide Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar 9 Batterier 10 Batteristorlek och hanteringstips

Läs mer

Pure primax Pure+ primax

Pure primax Pure+ primax Pure primax Pure+ primax Bruksanvisning Hörsystem Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar 11 Batterier 13

Läs mer

I-örat hörapparater. Insio primax Bruksanvisning. Hörsystem

I-örat hörapparater. Insio primax Bruksanvisning. Hörsystem I-örat hörapparater Insio primax Bruksanvisning Hörsystem Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar 10 Batterier

Läs mer

Motion SX primax, Motion SA primax. Bruksanvisning

Motion SX primax, Motion SA primax. Bruksanvisning Motion SX primax, Motion SA primax Bruksanvisning Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar 9 Batterier 11

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

Pure primax. Bruksanvisning

Pure primax. Bruksanvisning Pure primax Bruksanvisning Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar 10 Batterier 12 Batteristorlek och hanteringstips

Läs mer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Hörapparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter

Läs mer

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Motion SX micon Motion PX micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Användarkontroller

Läs mer

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt.

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt. Motion M micon Motion P micon Bruksanvisning www.siemens.se / horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Life micon. Bruksanvisning. Livet låter fantastiskt.

Life micon. Bruksanvisning.  Livet låter fantastiskt. Life micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 8

Läs mer

Pure micon. Bruksanvisning. Livet låter fantastiskt.

Pure micon. Bruksanvisning.  Livet låter fantastiskt. Pure micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Användarkontroller 7 Inställningar

Läs mer

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Aquaris micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Inställningar 7 Batteristorlek

Läs mer

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion SX micon Motion PX micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller

Läs mer

Pure micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Pure micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Pure micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 10

Läs mer

Pure micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt. Pure micon Bruksanvisning www.siemens.se / horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 10 Batteristorlek

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

Ace micon. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Ace micon. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Ace micon Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 9 Batteristorlek

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Ace micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 8 Batteristorlek

Läs mer

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Aquaris micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Inställningar 7 Batteristorlek

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

Nitro micon BTE. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Nitro micon BTE. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Nitro micon BTE Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar

Läs mer

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. Life sounds brilliant.

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning.  Life sounds brilliant. Motion M micon Motion P micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM BRUKSANVISNING HANSATON - hörapparat SLIM Innehåll: Din hörapparat och sidomärkning 3 Slå på/av hörapparaten 4 Insättning och byte av batteri 5 Anvisningar om batterier 7 Inställning av volym 8 Växla hörselprogram

Läs mer

Bakom-örat hörapparat

Bakom-örat hörapparat Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din bakom-örat hörapparat 4 Avsedd användning 7 Allmänt om säkerhet 8 Om batterier 11 Sätta in och ta ut dina hörapparater 14 Slå på/stänga av din

Läs mer

Hörapparatguiden web ver 2

Hörapparatguiden web ver 2 Hörapparatguiden web ver 2 Vad innebär det att använda hörapparat? Hörapparaten förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har

Läs mer

Life sounds brilliant. Hör ljudets färger. Tillbehör för hörapparater. Hearing Systems.

Life sounds brilliant. Hör ljudets färger. Tillbehör för hörapparater. Hearing Systems. Hör ljudets färger. Tillbehör för hörapparater Life sounds brilliant. Hearing Systems www.signia-hearing.se En individuell och personlig upplevelse. På morgonen kör du barnen till skolan, på lunchrasten

Läs mer

BRUKSANVISNING. Allt-i-örat. Apparater

BRUKSANVISNING. Allt-i-örat. Apparater BRUKSANVISNING Allt-i-örat Apparater Innehållsförteckning Din nya hörapparat sid 3 Batterier/byte av batteri sid 4 Av-på och volymkontroll sid 6 Programval sid 8 Sätta i och ta ur hörapparaten sid 9 Återkoppling/rundgång

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1017-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater

SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5

Läs mer

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Flash-m Bakom-örat-hörapparat 2 Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Induktiv laddare. för användning med Cellion Bruksanvisning. Hörsystem

Induktiv laddare. för användning med Cellion Bruksanvisning. Hörsystem Induktiv laddare för användning med Cellion Bruksanvisning Hörsystem Innehåll Innan du börjar 3 Komponenter 4 Förbereda laddaren 4 Laddning 7 Korrekt position för hörapparaterna 8 Laddningsstatus 8 Laddningstips

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien. FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning Flash serien. FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning Flash serien FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat Innehåll Din hörapparat med tillbehör ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Till dig som använder hörapparat

Till dig som använder hörapparat patientinformation Hörselverksamheten Till dig som använder hörapparat Hörselnedsättning och hörapparat De flesta personer med hörselnedsättning får hjälp av hörapparat. Utbudet på hörapparater är stort

Läs mer

Det uppkopplade örat.

Det uppkopplade örat. Pure 13 BT primax star Det uppkopplade örat. Den nya hörapparaten Pure 13 BT. Life sounds brilliant. Hearing Systems signia-hearing.se/pure-13-bt Den nya Pure 13 BT. En revolution i exakt hörande. Den

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Din hörapparat med tillbehör ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar som vi anser nödvändiga.

Läs mer

Skötsel och underhåll -

Skötsel och underhåll - Skötsel och underhåll - att hålla hörapparaten i trim Innehåll Olika modeller av hörapparat 3 Skötsel och underhåll alla modeller 4 För att undvika reparationer 4 Byta batteri 4 Att ta ur ett gammalt batteri

Läs mer

Pure primax. Hör ljudens färger. De nya Pure-hörapparaterna. Slappna av och njut av varje detalj i ljuden. Hearing Systems. signia-hearing.

Pure primax. Hör ljudens färger. De nya Pure-hörapparaterna. Slappna av och njut av varje detalj i ljuden. Hearing Systems. signia-hearing. Pure primax Hör ljudens färger. De nya Pure-hörapparaterna. Slappna av och njut av varje detalj i ljuden. Hearing Systems signia-hearing.se Nya Pure. Snygg, bekväm, utan ansträngning. Liten, elegant och

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning s Välkommen till en bättre hörupplevelse Stort grattis till din nya hörapparat från Siemens. Vi är övertygade om att ditt beslut att använda hörapparat är det första

Läs mer

Life sounds brilliant. Hör ljudens färger. De nya Insio-hörapparaterna. Gör det lättare att lyssna. Hearing Systems. signia-hearing.

Life sounds brilliant. Hör ljudens färger. De nya Insio-hörapparaterna. Gör det lättare att lyssna. Hearing Systems. signia-hearing. Hör ljudens färger. De nya Insio-hörapparaterna. Gör det lättare att lyssna. Life sounds brilliant. Hearing Systems signia-hearing.se Nya Insio. Skräddarsydd, osynlig, utan ansträngning. Förutom att Insio

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Bakom-örat Modell LV71-DVI LV771-DVI LV571-DVI

Bakom-örat Modell LV71-DVI LV771-DVI LV571-DVI Bakom-örat Modell LV71-DVI LV771-DVI LV571-DVI Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound. Vi är välkända för innovativ teknik och design. Din nya digitala hörapparat ReSound Live kommer att gör

Läs mer

Öroninsatsen. Öroninsatsen är en viktig del av hörapparaten och har stor betydelse för ljudkvalitén.

Öroninsatsen. Öroninsatsen är en viktig del av hörapparaten och har stor betydelse för ljudkvalitén. Öroninsatsen 2 Öroninsatsen är en viktig del av hörapparaten och har stor betydelse för ljudkvalitén. Detta är broschyr nummer 2 i en serie från Widex om hörsel och hörselrelaterade ämnen. Öroninsatsens

Läs mer

I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D /

I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D / I-örat kanal, hel- och halvconcha Modell LV730 / LV730-P / LV730-D / LV730-DP LV740 / LV740-P / LV740-D / LV740-DP LV750 / LV750-P / LV750-D / LV750-DP Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound.

Läs mer

Hörapparater med extern hörtelefon

Hörapparater med extern hörtelefon Hörapparater med extern hörtelefon Bruksanvisning s Inledning Eftersom en hörselnedsättning som regel sker över en längre tid, måste du normalt vänja dig vid att höra många ljud igen. En hörapparat kompenserar

Läs mer

extra Bruksanvisning

extra Bruksanvisning GA_eXtra_ITE_SE 27.6.2005 13:52 Uhr Seite 201 Din audionom: extra Bruksanvisning www.phonak.se 029-0200-09/V00 0705/FO Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved 0459 GA_eXtra_ITE_SE 27.6.2005

Läs mer

Bruksanvisning Widex Bravo. B1 / B2 Bakom-örat-hörapparater

Bruksanvisning Widex Bravo. B1 / B2 Bakom-örat-hörapparater Bruksanvisning Widex Bravo B1 / B2 Bakom-örat-hörapparater Innehåll Din hörapparat med tillbehör, ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Bruksanvisning AIKIA serien. AK-9 / AK-9 élan Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning AIKIA serien. AK-9 / AK-9 élan Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning AIKIA serien AK-9 / AK-9 élan Bakom-örat hörapparat I denna bruksanvisning beskrivs två hörapparatmodeller: AK-9 och AK-9 élan. Där inget annat anges gäller informationen för båda modellerna.

Läs mer

Bruksanvisning Widex Bravo. B11 / B12 Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Widex Bravo. B11 / B12 Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Widex Bravo B11 / B12 Bakom-örat-hörapparat Innehåll Din hörapparat med tillbehör, ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Bruksanvisning - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Gratulerar till din nya digitala hörapparat från ReSound! ReSounds innovativa teknik och design kommer att ge dig möjlighet att

Läs mer

primax tillbehör Life sounds brilliant. Hör ljudens färger. Tillbehör för hörapparater Hearing Systems

primax tillbehör Life sounds brilliant. Hör ljudens färger. Tillbehör för hörapparater Hearing Systems primax tillbehör Hör ljudens färger. Tillbehör för hörapparater Life sounds brilliant. Hearing Systems Skräddarsy din lyssningsupplevelse. På morgonen kör du barnen till skolan, på lunchrasten träffar

Läs mer

Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater

Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater Innehållsförteckning Allmän information... 6 VARNINGAR...6 Underhåll och skötsel...9 Höger/vänster-identifiering...9 Standard ear-tips för RIC-modeller...10

Läs mer

Cellion primax. Hör ljudens färger. Vår nya Cellion hörapparat. Revolutionerande batterilöst hörande. Hearing Systems. signia-hearing.

Cellion primax. Hör ljudens färger. Vår nya Cellion hörapparat. Revolutionerande batterilöst hörande. Hearing Systems. signia-hearing. Cellion primax Hör ljudens färger. Vår nya Cellion hörapparat. Revolutionerande batterilöst hörande. Hearing Systems signia-hearing.se Nya Cellion. Få ut det mesta av din dag. Välkommen till nästa generation

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Flash serien FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat I denna bruksanvisning beskrivs två hörapparatmodeller: FL-9 och FL-9é Där inget annat anges gäller informationen för båda modellerna. Om

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1015-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g O T E. Öppen anpassning

B r u k s a n v i s n i n g O T E. Öppen anpassning B r u k s a n v i s n i n g O T E Öppen anpassning Innheållsförteckning Din hörapparat........................... 2 Hantering av apparaten.................... 5 Batterier................................

Läs mer

Bruksanvisning till Bravissimo élan. BV-8é Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning till Bravissimo élan. BV-8é Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning till Bravissimo élan BV-8é Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten

Läs mer

Bruksanvisning Bravissimo serien. BV-38 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Bravissimo serien. BV-38 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Bravissimo serien BV-38 Bakom-örat hörapparat I bruksanvisningen kan hörapparat, öroninsats, rensverktyg och liknande se annorlunda ut jämfört med det du har fått. 2 Innehåll Lycka till

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1011-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

Få en bra start med hörapparat

Få en bra start med hörapparat Få en bra start med hörapparat Vad kan du förvänta dig? Gratulerar till din nya hörapparat. För att du skall veta vad du kan förvänta dig och kunna få ut så mycket som möjligt av din nya hörapparat rekommender

Läs mer

Liaison Digital IÖ Halv concha bruksanvisning

Liaison Digital IÖ Halv concha bruksanvisning Liaison Digital IÖ Halv concha bruksanvisning Innehåll Dina Liaison Digitala hörapparater...1 Praktiska lösningar på vardagliga problem...2 Få ut så mycket som möjligt av dina Liaison hörapparater...3

Läs mer

Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical. Bruksanvisning. Ponto Pro Power

Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical. Bruksanvisning. Ponto Pro Power Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical Bruksanvisning Ponto Pro Power Gratulerar! Vi vill börja med att gratulera dig till valet av den benförankrade hörapparaten Ponto. Ponto Pro Power

Läs mer

EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare. Bruksanvisning. EH-101, Art nr /230850A EH-101+, Art nr

EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare. Bruksanvisning. EH-101, Art nr /230850A EH-101+, Art nr EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare Bruksanvisning EH-101, Art nr 230850/230850A EH-101+, Art nr 230851 1 Innehåll Introduktion... 2 Delarna i förpackningen... 2 Översikt och grundinställningar...

Läs mer

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Beltone TBR. Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR76

Beltone TBR. Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR76 Beltone TBR Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR76 En ny ljudstimulator från Beltone Vi gratulerar dig till ditt val av ljudstimulator från Beltone! TBR62 är en ljudstimulator för Tinnitus, som genererar

Läs mer

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60 Bruks anvisning ReSound PulseTM Model PS60 SuperTuneTM Grattis till ditt val av hörapparat, en helt digital hörapparat från GN ReSound! GN ReSound s kunskaper inom hörselteknologi och de inställningar

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

Bruksanvisning Bravo. B32 Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Bravo. B32 Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Bravo B32 Bakom-örat-hörapparat Innehåll Din hörapparat med tillbehör, ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar som

Läs mer

Säkerhetsmanual för hörapparater

Säkerhetsmanual för hörapparater Säkerhetsmanual för hörapparater Innehåll Säkerhetsinformation 3 Avsedd användning 3 Symbolförklaringar 3 Allmänna varningar 4 Advarsel for højt udgangslydtryk 6 BTE eller RIC eller specialmodeller 13

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Mångsidig, trådlös kommunikationsförstärkare Nu kan du höra:

Mångsidig, trådlös kommunikationsförstärkare Nu kan du höra: Mångsidig, trådlös kommunikationsförstärkare Nu kan du höra: TV Samtal Telefon Mobiltelefon Trådlös flexibilitet HearIt All är en hörsellösning som kommunicerar ljud och tal utan kablar. Med eller utan

Läs mer

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning Bakom-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 4 2. Viktig information: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet 8

Läs mer

Bakom-örat Modell AL960-DR AL760-DR AL560-DR

Bakom-örat Modell AL960-DR AL760-DR AL560-DR Bakom-örat Modell AL960-DR AL760-DR AL560-DR Innehåll Modellval och tillbehör... Beskrivning av hörapparat... Anpassning till en värld av nya ljud... På/Av funktion... SmartStart... Byta batteri... Varning

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-PA Receiver-in-canal DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Din hörapparatserie: 2 PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö Fest Musik

Läs mer

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion binax Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din

Läs mer

Jabra. Evolve 75. Bruksanvisning

Jabra. Evolve 75. Bruksanvisning Jabra Evolve 75 Bruksanvisning 2017 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. BLUETOOTH -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning

Läs mer

Ett smidigt hörsystem som sätter dig i centrum

Ett smidigt hörsystem som sätter dig i centrum Ett smidigt hörsystem som sätter dig i centrum TRÅDLÖS KOMMUNIKATION För bättre livskvalitet Med Oticon ConnectLine får du mer glädje av dina hörapparater. ConnectLine underlättar kommuni kationen i din

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz / /A+W Printed in Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz / /A+W Printed in Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz www.phonak.se 0459 029-0466-09/2009-09/A+W Printed in Switzerland Phonak AG, all rights reserved CRT hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning mind440 serien. m4-19 Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning mind440 serien. m4-19 Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning mind440 serien m4-19 Bakom-örat-hörapparat Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-19 Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-19 Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-19 Bakom-örat-hörapparat Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 220 m2-x Allt-i-örat hörapparat Din hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Komfort Audibility Extender T Programnummer

Läs mer

Bruksanvisning Bravissimo serien. BV-9X allt-i-örat-hörapparater

Bruksanvisning Bravissimo serien. BV-9X allt-i-örat-hörapparater Bruksanvisning Bravissimo serien BV-9X allt-i-örat-hörapparater Innehåll I bruksanvisningen kan hörapparat, rensverktyg och liknande se annorlunda ut jämfört med det du har fått. Lycka till med din Bravissimo

Läs mer

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Alta2 Nera2 Ria2 BRUKSANVISNING minibte Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Introduktion Bruksanvisningen vägleder dig för hur du använder och tar hand om dina nya hörapparater. Läs noga igenom innehållet,

Läs mer

Vi hoppas att du kommer att få glädje av dina nya Agil hörapparater.

Vi hoppas att du kommer att få glädje av dina nya Agil hörapparater. BrUkSanVISnIng rite Tack! Tack för att du väljer att använda Agil. Vi hoppas att du kommer att få glädje av dina nya Agil hörapparater. Agil är de mest avancerade hörapparater som finns på marknaden idag

Läs mer

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Alta2 Nera2 Ria2 BRUKSANVISNING designrite Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Introduktion Bruksanvisningen vägleder dig för hur du använder och tar hand om dina nya hörapparater. Läs noga igenom innehållet,

Läs mer

Tack för att du valt vår produkt som ditt hjälpmedel till att höra bättre.

Tack för att du valt vår produkt som ditt hjälpmedel till att höra bättre. BrUkSanVISnIng BÖ Tack! Tack för att du valt vår produkt som ditt hjälpmedel till att höra bättre. Vi vill gratulera dig till dina hörapparater, som är en av de mest avancerade hörapparaterna som finns

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Hör ljudens färger. De nya Ace-hörapparaterna. Superb hörsel utan en tanke. signia-hearing.se. Hearing Systems

Hör ljudens färger. De nya Ace-hörapparaterna. Superb hörsel utan en tanke. signia-hearing.se. Hearing Systems Hör ljudens färger. De nya Ace-hörapparaterna. Superb hörsel utan en tanke. Hearing Systems signia-hearing.se Nya Ace. Bekväm, nästan osynlig, helt utan ansträngning. Ace är en av de minsta medlemmarna

Läs mer

JABRA EVOLVE 40. Bruksanvisning. jabra.com/evolve40

JABRA EVOLVE 40. Bruksanvisning. jabra.com/evolve40 Bruksanvisning jabra.com/evolve40 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer