Comfort Digisystem utprovningsväska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Comfort Digisystem utprovningsväska"

Transkript

1 Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer samt de produkter som används i respektive situation. För mer information, se bifogat USB-minne, eller kontakta oss på telefon

2 Innehållsförteckning Att välja mottagare... 3 Sid Situationer: Mötesdeltagare runt ett bord... 4 Mötesdeltagare runt ett bord samt föreläsare... 5 Två personer i bil... 6 Flera personer i bil... 7 Samtal med två personer... 8 Samtal med en person... 9 Guidad rundvandring Föreläsning Fast telefoni Bärbar telefoni via sladd Samtal i bärbar telefon eller mobiltelefon i lugn miljö Samtal i bärbar telefon eller mobiltelefon i stökig, bullrig miljö

3 Comfort Digisystem mottagare Första steget är att välja mottagare. Det finns olika typer av mottagare till Comfort Digisystem som används för att kunna höra det ljud som mikrofonerna tar upp. Receiver DE10 Används med eller helt utan hörapparat typ kanal/ mini-kanal eller tillsammans med öppet anpassad hörapparat. Receiver DE10 är en mottagare som har en inbyggd högtalare och som hängs på örat (på samma sätt som en handsfree för mobiltelefoner). Volymkontroll finns på ena långsidan av Receiver DE10 för att det skall vara enkelt att ställa in den. Bygeln går att vända genom att ta loss den, vända den och sedan montera fast den igen. På så sätt passar den på både höger respektive vänster öra. Vid leverans är den monterad för höger öra och måste vändas för att passa på vänster. Receiver DH10 Receiver DH10 används tillsammans med hörapparat. Receiver används genom att den hängs i en slinga runt halsen. Slingan skapar ett magnetfält och hörapparaten tar upp ljudet genom att hörapparaten ställs i T-läge eller MT-läge. På ena långsidan av Receiver DH10 finns en volymkontroll, displayen visar hur volymen är inställd. Receiver DT10 Receiver DT10 är en digital minimottagare och passar hörapparater som är kompatibla med audisko, med europlug-ingång. Minimottagaren drivs av hörapparatens batteri och konfigureras trådlöst av Programmer DT05. 3

4 Mötesdeltagare runt ett bord Conference Microphone DC10 (Använd DC20 för att testa detta) Använd Comfort Digisystem Conference Microphone DC20 för att prova lyssna på flera personer vid möte. Ljudet är identiskt med Conference Microphone DC10, men Conference Microphone DC20 har ytterligare funktioner så som mixer och anslutbarhet till fast telefon. Placera Conference Microphone DC20 med displayen nedåt i mitten av gruppen så att den hamnar så nära alla som möjligt. Ni kan ändra mikrofonläge med hjälp av pilknapparna på ena långsidan av Conference Microphone DC20. Ställ in mikrofonläge stort rundupptagande läge. Mikrofonen tar nu upp tal på långt avstånd. Justera mottagarens eller hörapparatens volym så att även de som sitter längst bort från mikrofonen hörs bra. 4

5 Mötesdeltagare runt ett bord samt föreläsare Conference Microphone DC20 Microphone DM05 f2 Används för att både kunna lyssna på mötesdeltagare kring ett bord samt en föreläsare som kan röra sig fritt i rummet. För att kunna prova detta behöver ni använda Conference Microphone DC20 samt Microphone DM05 f2. Sätt först upp Conference Microphone DC20 och ställ in mottagare enligt beskrivningen för Mötesdeltagare runt ett bord. Komplettera sedan med Microphone DM05 f2. Fäst Microphone DM05 f2 i kläderna på föreläsaren med ca cm avstånd till munnen. På Conference Microphone DC20 finns två knappar som används för att välja hur man vill lyssna. slår av/på ljudet som mikrofonen tar upp (indikering visas i display) slår av/på ljudet föreläsarmikrofonen tar upp (indikering visas i display) Dessa funktioner kan vara användbara om det till exempel blir stökigt i lokalen eller om föreläsaren glömmer att ta av sig mikrofonen och lämnar rummet. 5

6 Två personer i bil Microphone DM80 Används för att kunna lyssna på en person i bilen. För att kunna prova detta behöver ni använda Microphone DM80. Ställ in Microphone DM80 i riktat mikrofonläge genom att föra menykontrollen uppåt, låt den fjärdra tillbaka och tryck sedan in den. Fäst Microphone DM80 i kläderna på personen ni vill höra. Lämpligt avstånd från munnen är ca cm. Mikrofonen skall vara riktad med mikrofonöppningen mot munnen (se illustration till vänster). Justera mottagarens eller hörapparatens volym så att personen hörs bra. 6

7 Flera personer i bil Conference Microphone DC10 (Använd DC20 för att testa detta) Används för att kunna lyssna på alla i bilen. För att kunna prova detta behöver ni använda Conference Microphone DC20. Ljudet är identiskt med Conference Microphone DC10, men Conference Microphone DC20 har ytterligare funktioner så som mixer och anslutbarhet till fast telefon. Placera Conference Microphone DC20 med displayen nedåt så att den är så nära alla de personer som du vill höra, som möjligt. Ni kan ändra mikrofonläge med hjälp av pilknapparna på ena långsidan av Conference Microphone DC20. Ställ in mikrofonläge litet rundupptagande läge. Mikrofonen tar nu upp talet från personerna i bilen och dämpar oljud från bilen. Justera mottagarens eller hörapparatens volym så att alla i bilen hörs bra. 7

8 Samtal med två personer Microphone DM20 Microphone DM05 f2 Används vid föreläsningar, rörligt arbete etc. För att kunna prova detta behöver ni använda Microphone DM20 samt Microphone DM05 f2. Fäst de båda mikrofonerna med hjälp av de inbyggda clipsen i kläderna på de personer som ni vill höra. Lämpligt avstånd från mun till mikrofon är ca cm. Justera mottagarens eller hörapparatens volym så att de båda personerna hörs tydligt. 8

9 Samtal med en person Conference Microphone DC10 (Använd DC20 för att testa detta) Display - Rundupptagande mikrofonläge Används för att kunna höra en person utan att behöva störas av omgivande oljud och tal. Till exempel vid kassa/informationsdisk etc. För att kunna prova detta behöver ni Conference Microphone DC20. Ljudet är identiskt med Conference Microphone DC10, men DC20 har ytterligare funktioner så som mixer och anslutbarhet till fast telefon. Ni kan ändra mikrofonläge med hjälp av pilknapparna på ena långsidan av DC20. Ställ in mikrofonläge litet rundupptagande läge. Placera Conference Microphone DC20 med displayen nedåt så att den hamnar i närheten av den plats där den du vill höra finns. Använd laddstället om nödvändigt. Mikrofonen bör vara inom ca 1-2 meter från den ni vill höra för att fungera som allra bäst men ibland kan möblering kräva ett lite längre avstånd. Justera mottagarens eller hörapparatens volym så talet från den person som finns nära och som ni vill höra är tydligt men se till att inte volymen ökas så mycket att omgivande ljud blir störande. 9

10 Guidad rundvandring Microphone DM10 Används för att kunna höra en guide eller värd vid till exempel företagsbesök, inspektion etc. För att kunna prova detta behöver ni Microphone DM10. Fäst Microphone DM10 i kläderna på guiden/värden med hjälp av clipset. Optimalt avstånd från munnen till mikrofonen är ca cm. Justera mottagarens eller hörapparatens volym så att guiden/värden hörs tydligt. 10

11 Föreläsning Microphone DM05 f1 Används för att höra en föreläsare vid längre avstånd. För att kunna prova detta behöver ni Microphone DM05 f1. Fäst Microphone DM05 f1 i kläderna på föreläsaren med hjälp av clipset. Optimalt avstånd från munnen till mikrofonen är ca cm. Justera mottagarens eller hörapparatens volym så att föreläsaren hörs tydligt. 11

12 Fast telefoni TeleLink Conference Microphone DC20 Conference Microphone DC20 tillsammans med TeleLink används för att höra ljudet/talet från en fast installerad telefon. För att kunna prova detta behöver ni: Conference Microphone DC20 TeleLink Switchbox Kabel 1 (Finns i väskans lock) Kabel 2 (Finns i väskans lock) För att underlätta eventuella justeringar som kan behöva göras rekommenderar vi att titta på situationen Mötesdeltagare runt ett bord, sidan 4. 12

13 Fast telefoni Anslutning av TeleLink: 1. Koppla ur telefonlurens sladd ur telefonen. 2. Koppla den medföljande modularkabeln (märkt 1) mellan telefonen och switchboxen (DORO) i uttaget märkt (se switchboxens undersida). 3. Koppla in telefonluren i uttaget märkt (se switchboxens undersida). 4. Koppla in den återstående kabeln (märkt 2) mellan uttaget märkt (se switchboxens undersida) och uttag nr 2 på TeleLink (se TeleLinks undersida). Placera Comfort Conference DC20 i TeleLink. 5. Anslut laddaren till TeleLink. 13

14 Fast telefoni Användning av TeleLink: När lysdioden vid omkopplaren på TeleLink lyser grönt hörs ljudet från omgivningen. Justera mottagarens eller hörapparatens volym i detta läge så att omgivningen hörs bra. Om knappen på TeleLink trycks ned så växlar den till telefonläge och lyser blått. Ljudet från telefonen kan nu höras. (Det krävs dock att switchboxen står i läge och att telefonluren lyfts av som vanligt) För att ljudet skall bli bra krävs det oftast att volymkontrollen på er telefon är på sin lägsta inställning. Om det ändå inte skulle låta bra, prova att växla mellan lägena på switchboxen. Om ni vill öka volymen under samtal justeras den enkelt genom att föra menykontrollen upp eller ned. Den ni talar med kommer att höra er genom att ert tal tas upp av mikrofonerna (ringen) på Conference Microphone DC20. För att ljudet till den ni talar med skall vara så bra som möjligt går det att välja mikrofonläge med hjälp av pilknapparna på långsidan av Conference Microphone DC20. Oftast fungerar omni litet eller zoomläge bäst: Zoom - tar upp ljud enbart uppåt Omni litet - kort avstånd Omni stort - långt avstånd Om den ni talar med upplever att ljudet är för starkt eller för svagt kan detta justeras i menyn på Conference Microphone DC20 under Anslutningar - Telelink - Tele ut nivå. Se manual på USB-minne i väskan för mer information. 14

15 Bärbar telefoni via sladd Microphone DM80 Används för att kunna höra ljudet från en bärbar telefon via kabel. För att kunna prova detta behöver ni använda Microphone DM80 samt kabel märkt 3. För att Microphone DM80 skall kunna fungera till en bärbar telefon via sladd måste detta aktiveras i menyn under Kommunikation - Telefon - Aktivera. Använd menykontrollen. Justera mottagarens eller hörapparatens volym så att du själv hörs tydligt när du har telefonen på ca cm från munnen. Nu är mikrofonen klar att kopplas ihop med telefonen med hjälp av kabeln. Vid samtal kan volymen justeras genom att föra menykontrollen uppåt eller nedåt. Ljudet till den man talar med tas upp av mikrofonen i Microphone DM80 så det är viktigt att den är placerad ca cm från munnen (se illustration ovan). Styrkan på ljudet till den man talar med kan justeras i menyn under Kommunikation - Telefon - Ut nivå. För mer avancerade inställningar se menyn för Microphone DM80 på USB-minnet i väskan. 15

16 Samtal i bärbar telefon eller mobiltelefon i lugn miljö Conference Microphone DC20 Används för att kunna höra ljudet från en bärbar telefon via Bluetooth. För att kunna prova detta behöver ni använda Conference Microphone DC20. Omni stort Börja med att välja mikrofonläge med hjälp av pilknapparna på långsidan av Conference Microphone DC20. Välj läge Omni stort. Justera sedan mottagarens eller hörapparatens volym så att personer på några meters avstånd hörs tydligt. För att er telefon skall kunna fungera tillsammans med Conference Microphone DC20 krävs det att den paras samman med er telefon/mobiltelefon via Bluetooth. 16

17 Följ bruksanvisningen till er telefon/mobiltelefon för hur den paras med ett headset/handsfree. När det i telefonen (eller dess bruksanvisning) står att headset/handsfree skall göras redo för kommunikation, gör enligt följande för att para den med Conference Microphone DC20: Använd menykontrollen på enhetens långsida och välj i menyn Kommunikation - Bluetooth - Para Telefon eller Para Mobil. Den kod som eventuellt skall knappas in i telefonen i samband med parningen visas i displayen på Conference Microphone DC20: När parningen av Bluetooth är färdig går det att lyssna på samtalen via Digisystem. För att svara eller ringa kan lurknappen användas precis som på ett vanligt headset. Vid samtal hör den ni talar med er via mikrofonen i Conference Microphone DC20. Mikrofonläget på Conference Microphone DC20 kan ändras under samtal genom val med pilknapparna på sidan av Conference Microphone DC20. Följande läge finns: Zoom - tar upp ljud enbart uppåt Omni litet - kort avstånd Omni stort - långt avstånd Styrkan på ljudet från den du talar med kan justeras genom att föra menykontrollen uppåt eller nedåt på mikrofonen under pågående samtal. 17

18 Samtal i bärbar telefon eller mobiltelefon i stökig, bullrig miljö Microphone DM80 Används för att kunna höra ljudet från en bärbar telefon via Bluetooth. För att prova detta behöver ni använda Microphone DM80. Justera mottagarens eller hörapparatens volym så att du själv hörs tydligt när du har telefonen på ca cm från munnen. För att er telefon skall kunna fungera tillsammans med Microphone DM80 krävs det att de paras samman med er telefon/mobiltelefon via Bluetooth. Följ bruksanvisningen till er telefon/mobiltelefon för hur den paras med ett headset/handsfree. 18

19 När det i telefonen (eller dess bruksanvisning) står att headset/handsfree skall göras redo för kommunikation, gör enligt följande för att para den med Microphone DM80: Microphone DM80: Använd menykontrollen på enhetens långsida och välj i menyn Kommunikation - Bluetooth - Para BT - Para Telefon eller Para Mobil. Den kod som eventuellt skall knappas in i telefonen i samband med parningen visas i displayen på Microphone DM80. När parningen av Bluetooth är färdig går det att lyssna på samtalen via Digisystem. För att svara/ringa kan lurknappen användas precis som på ett vanligt headset. Vid samtal hör den ni talar med er via mikrofonen i Microphone DM80. Styrkan på ljudet från den du talar med kan justeras genom att föra menykontrollen uppåt eller nedåt på mikrofonen under samtal. 19

20 Tillverkad av: Comfort Audio AB Box154, SE Halmstad, Sweden Tfn +46 (0) Fax +46 (0) MA

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

LYSSNINGSHJÄLPMEDEL till MED-EL talprocessorer. En Guide till FM-system IR-system Telespole Yttre mikrofon Mobiltelefoner

LYSSNINGSHJÄLPMEDEL till MED-EL talprocessorer. En Guide till FM-system IR-system Telespole Yttre mikrofon Mobiltelefoner LYSSNINGSHJÄLPMEDEL till MED-EL talprocessorer En Guide till FM-system IR-system Telespole Yttre mikrofon Mobiltelefoner Ver 1.0 030912 BM Utskriven 2006-06-06 12:13:00 \\Server\möllerström\mmab\MEDEL\Brochyrer\FM

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Bruksanvisning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas endast i beskrivande

Läs mer

Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept. Användarmanual. TeDuco

Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept. Användarmanual. TeDuco Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept Användarmanual TeDuco Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Att tänka på när du använder TeDuco... 5 2 Information om utrustningen... 5 2.1 Mobiltelefon...

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro +

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 1 HANDHAVANDEMANUAL Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 2 1. Inledning Informationen i denna manual riktar sig såväl till vuxna användare som till föräldrar till barn som fått

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

COMFORT DIGISYSTEM Bäst i klassen

COMFORT DIGISYSTEM Bäst i klassen C O MF O R T D I G I S Y S T E M Bäst i klassen 2 Vi älskar ljud. Och människor. Först i världen - bäst i klassen Att höra bra i skolan är viktigt för inlärningen och den sociala gemenskapen. För elever

Läs mer

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 DISTRIBUTÖR www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 udirect Bruksanvisning Innehållsförteckning Din udirect...1 Beskrivning av din udirect...2 Batteriinformation...4 Slå PÅ och stänga AV din udirect...6

Läs mer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Bruksanvisning SL40 CONNECT dedicated to communication Detta är en bruksanvisning för Lightwriter SL40 Connect. För uppdateringar eller tillägg, besök vår hemsida på http://www.toby-churchill.com

Läs mer

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Flash-m Bakom-örat-hörapparat 2 Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

1. Viktigt...3. 2. Inledning...4. 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5. 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6

1. Viktigt...3. 2. Inledning...4. 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5. 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6 SV Användarhandbok Innehåll 1. Viktigt...3 2. Inledning...4 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6 5. Förklaring av de medföljande produkterna...7 6. Så fungerar

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

Jabra GO 6430. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Bruksanvisning www.jabra.com VÄLKOMMEN! Grattis till ditt val av vår nya Jabra GO 6430. Vi är övertygade om att du kommer att trivas med det breda utbudet av funktioner och att du kommer

Läs mer

Kortfattad Bruksanvisning

Kortfattad Bruksanvisning Kortfattad Bruksanvisning IC-F4SR Apparatens framsida AV/PÅ, volymvred PTT- (sändnings-) tangent UPP/NER tangenter för byte av selektivton (även val av öppen trafik) Tangentbordslås Tangent för Monitor

Läs mer

Hörapparatguiden web ver 2

Hörapparatguiden web ver 2 Hörapparatguiden web ver 2 Vad innebär det att använda hörapparat? Hörapparaten förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Jabra SPORT. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPORT. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPORT Wireless+ Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll Tack!...2 Om Jabra SPORT...3 Headsetets funktioner...3 KOMMA IGÅNG...4 LADDA JABRA SPORT...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV JABRA SPORT....5 PARA IHOP

Läs mer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Webbmöte Pratar du med kunder och kollegor via Skype, Microsoft OSC eller andra kommunikationsverktyg i datorn? Använd Konftel som ljudkälla. Möte via mobilen Anslut din mobiltelefon

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem!

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Höghastighetsmodem Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer Tekniska specifikationer Bruksanvisning Innehåll Compact Rolltalk grundpaket innehåller:... 3 Produktöversikt... 4 Kom igång... 7 Laddning och strömförsörjning... 7 Anslutning till elektrisk rullstol...

Läs mer

Extreme. HeadMouse. Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information. info@rehabcenter.se. Tel. 08-768 25 00 Fax.

Extreme. HeadMouse. Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information. info@rehabcenter.se. Tel. 08-768 25 00 Fax. HeadMouse Extreme WWW.orin.com support@orin.com Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information info@rehabcenter.se Tel. 08-768 25 00 Fax. 08-792 49 49 Informationen i denna bruksanvisning kan

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer