Life micon. Bruksanvisning. Livet låter fantastiskt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Life micon. Bruksanvisning. Livet låter fantastiskt."

Transkript

1 Life micon Bruksanvisning Livet låter fantastiskt.

2 Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 8 Batteristorlek och öronstycken 9 Serviceinformation 10 Batterier 11 Byt ut icke-uppladdningsbara batterier 11 Daglig användning 13 Slå på och från 13 Insättning 15 Borttagning 17 Justera volymen 18 Byta hörselprogram 18 Användning av två hörapparater 19 Vid telefonering 20 Telefonprogram 20 Hörslingor 21 2 Innehåll

3 Underhåll och skötsel 22 Rengöring 22 Torkning 24 Förvaring 24 Byta öronstycken och slangar 24 Felsökning 25 Viktig information 26 Avsedd användning 26 Symbolförklaringar 26 Transport- och förvaringsförhållanden 26 Återvinning 27 Deklaration om överensstämmelse 28 Viktig säkerhetsinformation 29 Personsäkerhet 29 Produktsäkerhet 31 Dina anteckningar 33 Innehåll 3

4 Välkommen Tack för att du valt att använda våra hörapparat, ett pålitligt stöd i din vardag. Precis som med allt som är nytt tar det lite tid att bekanta sig med produkten. Detta dokument och din audionom hjälper dig att lära känna produkten. Du kommer snabbt att uppskatta fördelarna och den förbättrade livskvalitet som din hörapparat har att erbjuda. VARNING Läs användarguiden noggrant och fullständigt och beakta säkerhetsinformationen i detta dokument för att undvika materiella skador eller personskador. För att få ut det mesta av din hörapparat skall du använda den dagligen och under hela dagen. Särskilt efter långvarig nedsatt hörsel rekommenderas en särskild hörselträning, antingen hemma eller hos en audionom. 4 Välkommen

5 Din hörapparat Bekanta dig med din hörapparat Det är rekommenderat att bekanta sig med den nya hörapparaten. Med hörapparaterna i handen, försök att använda kontrollerna och anteckna deras plats på instrumentet. Detta underlättar när du vill känna och trycka på kontrollerna medan du använder hörapparaten. Om du har problem att trycka på din hörapparats kontroller samtidigt som du har den på dig kan du be din audionom om en fjärrkontroll. Din hörapparat 5

6 Komponenter och namn Din hörapparat har antingen en LifeTube eller ett slangfäste: ૡ ૠ ૠ (LifeTip) Öronstycke Mikrofonöppningar ૠ ૠ Conchalås (tillval) Tryckknapp (tillval) ૡ ૡ ૡ Slang Batterifack (LifeTube)ૡ Slangfäste ૠ ૠ Markering höger / vänster Ärૠ du osäker på vilken hörapparat som hör till resp. öra, ૡ ૡ kan du be din audionom att sätta en färgmarkering på batterifacket. En röd markering anger att hörapparaten är ૡ för höger öra; en blå markering anger att hörapavsedd paraten är avsedd för vänster öra. 6 Din hörapparat

7 Kontroller Med tryckknappen kan du till exempel justera volymen eller växla hörselprogram. Din audionom har tilldelat dina önskade funktioner till tryckknappen. Du kan också använda en fjärrkontroll. Tryckknapp Funktion Vänster Höger Programbyte Högre volym Lägre volym Standby/start tryck snabbt, tryck i 2 sekunder Din hörapparat 7

8 Inställningar Be din audionom markera dina individuella inställningar på följande sidor. Hörselprogram Läs mer i avsnittet "Byta hörselprogram". Funktioner Startfördröjning gör det möjligt att föra in hörapparaten utan visselljud. Läs mer i avsnittet "Slå till och från". e2e wireless gör det möjligt att styra båda hörapparaterna samtidigt. Läs mer i avsnittet "Använda två hörapparater". Tillbehör Fjärrkontroll Audio streamer 8 Din hörapparat

9 Batteristorlek och öronstycken Batterier Icke-uppladdningsbara (storlek 312) Bytbara öronstycken (endast med LifeTubes) Öppen eller sluten LifeTip Storlek Dubbel LifeTip Halvöppen LifeTip Din hörapparat 9

10 Serviceinformation Serienummer Vänster: Höger: Servicedatum 1: 2: 3: 4: 5: 6: Din audionom Inköpsdatum: 10 Din hörapparat

11 Batterier Batterivarning Din audionom kan aktivera en batterivarning som låter meddela när batteriet börjar ta slut. Om du hör en tonsignal eller upplever att ljudstyrkan har försämrats är det dags att byta batteriet. Byt ut icke-uppladdningsbara batterier Uttjänta batterier skall genast avlägsnas och bortskaffas enligt de lokala bestämmelserna. Kom ihåg att alltid ta med dig reservbatteri. Borttagning: u Öppna batterifacket. Batteriet faller vanligtvis ut när facket är helt öppet. u Om inte batteriet faller ut, slå försiktigt på apparaten eller använd en magnetpinne. Magnetpinnen finns tillgänglig som tillbehör. Batterier 11

12 Sätta i: u Ta bort skyddsfilmen från det nya batteriet. u Sätt i batteriet med "+" symbolen uppåt (se bild). u Stäng batterifacket försiktigt. Om du känner motstånd betyder det att batteriet inte sitter korrekt. Försök inte att stänga batterifacket med våld. Det kan uppstå skador. 12 Batterier

13 Daglig användning Slå på och från Det finns flera sätt att slå på och från hörapparaten. Via batterifacket: u Slå på: Stäng batterifacket. Standardvolymen och hörselprogrammet har valts. u Stänga av: Öppna batterifacket. Via tryckknappen: u Slå på eller från: Håll in tryckknappen i 2 sekunder. Läs i avsnittet "Kontroller" om personliga inställningar. Efter att hörapparaten startat är den senast använda volymen och hörselprogrammet valda. Via fjärrkontrollen: u Följ instruktionerna i fjärrkontrollens användarguide. Efter att hörapparaten startat är den senast använda volymen och hörselprogrammet valda. Daglig användning 13

14 När du har hörapparaten på dig kan en valbar signal i indikera om instrumenten är på- eller frånslagen. Ta ut batterierna om hörapparaten inte används på flera veckor. När startfördröjningen är aktiverad slås hörapparaten på efter en fördröjning på några sekunder. Under denna tid kan du sätta in hörapparaten utan obekvämt visslande ljud. "Startfördröjningen" kan aktiveras av din audionom. 14 Daglig användning

15 Insättning Din hörapparat har blivit finjusterad för höger och vänster öra. Färgade markörer anger sidan: röd markör = höger öra blå markör = vänster öra För att sätta i hörapparaten: u Håll slangen i böjningen. u Tryck försiktigt in domen i hörselgången. u Vrid det en aning tills det sitter korrekt. Öppna och stäng munnen för att undvika att luft ackumuleras i hörselgången. u Lyft hörapparaten och skjut upp den över örontoppen. VARNING Risk för skada! u Sätt försiktigt i öronstycket och inte för djupt in i örat. Daglig användning 15

16 Sätt i den högra hörapparaten med den högra handen och den vänstra hörapparaten med vänster hand. Om du problem med att sätta i öronstycket, använd den andra handen för att försiktigt dra öronsnibben nedåt. Detta vidgar hörselgången och underlättar införandet av öronstycket. Conchalåset finns som tillgängligt som tillval och hjälper att hålla kvar öronstycket i örat. Gör så här för att placera conchalåset: u Böj conchalåset och placera det försiktigt i örats mussla (se bild). 16 Daglig användning

17 Borttagning u Lyft hörapparaten och skjut upp den över örontoppen. u Håll i slangen och dra försiktigt ut öronstycket. VARNING Risk för skada! u I mycket sällsynta fall kan det hända att öronstycket blir kvar i i örat när du tar avlägsnar hörapparaten. Om detta händer bör du låta sjukvårdspersonal ta ut öronstycket. Rengör och torka hörapparaten efter användning. Läs mer i avsnittet "Underhåll och skötsel". Daglig användning 17

18 Justera volymen Din hörapparat justerar automatiskt volymen efter varje situation. u Om du föredrar att justera volymen manuellt, tryck snabbt på tryckknappen eller använd en fjärrkontroll. Läs i avsnittet "Kontroller" om personliga inställningar. Det går att aktivera en signal som indikerar volymändringen. Byta hörselprogram Hörselprogram ändrar ljudets egenskaper i hörapparaten. De hjälper dig att välja en optimal inställning för varje situation. Det går att aktivera en signal som indikerar bytet av hörselprogram. u För att ändra hörselprogram, tryck snabbt på tryckknappen eller använd en fjärrkontroll. Se avsnittet "Kontroller" och avsnittet "Inställningar" för dina personliga inställningar och för en lista över dina hörselprogram. Indikering vid programbyte När du byter lyssningsprogram ger hörapparaten ifrån sig svaga pipsignaler som indikerar vilket program som är valt. En audionom kan under omprogrammeringen avaktivera dessa ljudsignaler. 18 Daglig användning

19 Användning av två hörapparater Det är mycket sällan hörselskador endast förekommer i det ena örat, därför ger användningen av två apparater möjlighet att förbättra hörseln i alla situationer och att bättre delta i din vardag. När du styr två apparater har du följande alternativ för att exempelvis ändra hörselprogram. Du kan styra varje hörapparat separat. Du kan styra båda hörapparaterna samtidigt. Din audionom måste aktivera "e2e wireless"-funktionen, vilket gör det möjligt att utbyta information mellan de två hörapparaterna. Du kan antingen använda en fjärrkontroll på en av apparaterna för önskad funktion, t.ex. volymändringen Styrkomponenterna på båda instrumenten kan även ställas in på olika sätt, vilket gör det möjligt att ställa in den styrgrad du verkligen behöver. Daglig användning 19

20 Vid telefonering När du sitter i telefon, håll telefonluren en aning ovanför örat. Hörapparaten och telefonluren måste vara i nivå med varandra. Vrid telefonluren en aning så att inte örat täcks helt och hållet. Telefonprogram Det kan hända att du föredrar en viss volym när du använder telefonen. Be din audionom konfigurera ett telefonprogram. u Växla till telefonprogrammet när du pratar i telefonen. Du kan kontrollera om ett telefonprogram har konfigurerats för din hörapparat i avsnittet "Inställningar". 20 Vid telefonering

21 Hörslingor Många telefoner samt offentliga platser såsom teatrar erbjuder ljudsignalen (musik och tal) via hörslinga. Med detta system kan din hörapparat ta emot önskad signal direkt, utan störande ljud från omgivningen. Du kan vanligtvis känna igen system med hörslingor tack vare vissa skyltar. Denna funktion kan endast användas tillsammans med en audio streamer. Din hörapparat kan ta emot denna signal via en audio streamer. Audio streamers finns tillgängliga som tillbehör. Be din audionom hjälpa dig att välja en lämplig audio streamer och konfigurera ett telespoleprogram. u Växla till telespoleprogrammet när du har installerat en hörslinga. Du kan kontrollera om telespoleprogrammet har konfigurerats för din hörapparat i avsnittet "Inställningar". u Följ instruktionerna i audio streamerns bruksanvisning. Hörslingor 21

22 Våra hörapparater är så robusta att de fungerar pålitligt i flera år. Det är dock viktigt att du sköter hörapparaten och beaktar några grundläggande regler som snart blir till en vana. Rengöring Av hygieniska skäl och för att upprätta funktionaliteten skall hörapparater rengöras dagligen. OBSERVERA u Lägg inte hörapparaten i vatten. Lägg inte ned LifeTubes eller LifeTips i vatten. u Rengör din hörapparat med en mjuk, torr trasa. u Om din hörapparat är försedd med LifeTubes, rengör dessa regelbundet med speciella rengöringstrådar. Läs avsnittet "Rengöring av LifeTubes" för mer information. u Fråga din audionom om rekommenderade rengöringsprodukter, särskilda skötselprodukter och om vidare information om hur du behåller din hörapparat i gott skick. u För en mer professionell rengöring, ta din hörapparat till din audionom. 22 Hörslingor

23 Rengöring av LifeTubes Om din hörapparat är försedd med LifeTubes kan du avlägsna öronvax från slangarna med hjälp av en speciell rengöringstråd. Be din audionom rekommendera lämpliga rengöringstrådar. u Skruva loss slangen. u För försiktigt in rengöringstråden i slangen. Börja från öronstyckesadapterns motsatta sida. u Tryck in rengöringstråden hela vägen in i slangen. u Torka av öronvax eller avlagringar som kommer ut från slangen. u Avlägsna försiktigt rengöringstråden från slangen. u Skruva fast slangen på hörapparaten. VARNING Risk för skada på öronkanalen och örontrumman. u Avlägsna alltid rengöringstråden Life från LifeTube innan du sätter tillbaka den på hörapparaten. Hörslingor 23

24 Torkning u Torka dina hörapparat över natten. u Be din audionom om råd angående torkprodukter. Förvaring u Under längre perioder då du inte använder hörapparaten bör du förvara den med öppet batterifack (och avlägsnade batterier) i ett torksystem för att driva ut fukt. Byta öronstycken och slangar För hörapparater som har en LifeTube: u Be din audionom byta ut dina örsonstycken och slangar ungefär var 3: e till 6: e månad eller efter behov. 24 Hörslingor

25 Felsökning Problem Ljudet är svagt. Hörapparaten avger ett visslande ljud. Ljudet är förvrängt. Hörapparaten avger signaltoner. Hörapparaten fungerar inte. Möjlig lösning Höj volymen. Byt ut det uttjänta batteriet. Rengör eller byt ut slangen och öronstycket. Försök att föra in öronstycket igen tills det sitter ordentligt. Minska volymen. Rengör eller byt ut öronstycket. Minska volymen. Byt ut det uttjänta batteriet. Rengör eller byt ut slangen och öronstycket. Byt ut det uttjänta batteriet. Sätt igång hörapparaten. Stäng försiktigt batterifacket helt och hållet. Byt ut det uttjänta batteriet. Kontrollera att batteriet sitter ordentligt. Fördröjd påslagning är aktiv. Vänta några sekunder och kontrollera igen. Kontakta din audionom om du stöter på fler problem. Felsökning 25

26 Viktig information Avsedd användning Hörapparater är avsedda att förbättra hörseln hos personer med nedsatt hörsel. Diagnostisering och ordination av hörapparat ska göras av hörselspecialister, t.ex. audiologer, öron-näsa-hals-läkare, eller audionomer. Använd hörapparaten och tillbehören endast enligt de anvisningar som anges i bruksanvisningen. Symbolförklaringar Indikerar en situation som kan leda till allvarliga, måttliga eller mindre personskador. Indikerar möjliga skador på produkten. Råd och tips om hur du kan använda din apparat på bästa sätt Transport- och förvaringsförhållanden Under längre perioder av transport eller förvaring bör man beakta följande förhållanden: Förvaring Transport Temperatur 10 till 40 C -20 till 60 C Relativ fuktighet 10 till 80 % 5 till 90 % Lufttryck 700 till 1050 hpa 200 till 1200 hpa För andra delar såsom batterierna kan andra villkor gälla. 26 Viktig information

27 Återvinning Inom Europeiska Unionen faller den märkta utrustningen under "Europaparlamentet och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som innehåller eller utgörs av elektriska eller elektroniska produkter". Ändrat genom "Direktiv 2003/108/EG" (WEEE). OBSERVERA u Återvinn hörapparater, tillbehör och emballage enligt nationella föreskrifter. OBSERVERA u För att undvika förorening av miljön, släng inte batterierna i hushållssopor. u Återvinn eller bortskaffa dem enligt nationella bestämmelser eller lämna tillbaka dem hos din audionom. Viktig information 27

28 Deklaration om överensstämmelse Med CE-märket bekräftar Sivantos överensstämmelse med det europeiska direktivet 93/42/EEC 0123 angående medicinsk utrustning. För produkter med e2e wireless 2.0 tillkännagiver Sivantos också överensstämmelsen med det europeiska direktivet 99/5/EEC (R&TTE) om radio- och telekommunikationsterminalsutrustning. 28 Viktig information

29 Viktig säkerhetsinformation Personsäkerhet VARNING Risk för skada! u Använd alltid röret med ett öronstycke. u Kontrollera att öronstycket sitter korrekt. FARA Risk för att den elektroniska utrustningen påverkas! u Kontrollera om din apparat måste stängas av i områden där användningen av elektroniska eller trådlösa apparater är begränsad. FARA Risk att försämra användarens resterande hörsel. u Använd endast hörapparater som har anpassats efter dina behov. FARA Risk för skada! u Använd inte uppenbart skadade apparater utan lämna tillbaka dem till utprovningsstället. Viktig säkerhetsinformation 29

30 FARA Explosionsrisk! u Använd inte din hörapparat i explosiva atmosfärer (t. ex. i gruvområden). FARA Risk för kvävning! Din hörapparat innehåller små delar som kan sväljas. u Förvara hörapparaten, batterierna och tillbehören utom räckhåll för barn och personer med psykiska funktionshinder. u Kontakta genast en läkare eller ett sjukhus om en del har svalts. Vi erbjuder speciella hörapparater för spädbarn och småbarn. u Be din audionom om ytterligare information. 30 Viktig säkerhetsinformation

31 Produktsäkerhet OBSERVERA Läckande batterier skadar hörapparaten. u Om hörapparaten inte ska användas under en längre tid, ska batterierna avlägsnas. u Stäng av din hörapparat när du inte använder den för att spara batterierna. OBSERVERA u Skydda din hörapparat från kraftig värme. Exponera den inte för direkt solljus. OBSERVERA u Torka inte din hörapparat i en mikrovågsugn. OBSERVERA Olika typer av stark strålning, t. ex. röntgen- eller MRI-undersökningar av huvudet, kan skada hörapparaten. u Använd inte hörapparaten under dessa eller liknande procedurer. Svagare strålning, t. ex. från radioutrustning eller flygplatssäkerhet, skadar inte hörapparaten. Viktig säkerhetsinformation 31

32 OBSERVERA u Skydda din hörapparat från hög fuktighet. Bär den inte i duschen eller när du applicerar smink, parfym, rakvatten, hårsprej eller solskyddskräm. Endast för två apparater eller användning av fjärrkontroll: I vissa länder finns restriktioner gällande användningen av trådlös utrustning. u Kontakta de lokala myndigheterna för vidare information. OBSERVERA Din hörapparat har utvecklats för att uppfylla internationella normer om elektromagnetisk kompatibilitet men störningar med närliggande elektronisk utrustning kan uppstå. Gå bort från störningskällan i sådant fall. 32 Viktig säkerhetsinformation

33 Landsspecifik Dina anteckningar information Landsspecifik Dina anteckningar information 33

34

35

36 Legal Manufacturer Sivantos GmbH Henri-Dunant-Strasse Erlangen Germany Phone Sivantos A/S Box Kista Besöksadress Knarrarnäsgatan Kista Sivantos A/S använder varumärket Siemens enligt licensavtal med Siemens AG. Bording A/S /3/1000/0515 Document No. A91SAT T SV-DNK / D Master Rev03, Siemens AG,

Ace micon. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Ace micon. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Ace micon Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 9 Batteristorlek

Läs mer

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Motion SX micon Motion PX micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Användarkontroller

Läs mer

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Aquaris micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Inställningar 7 Batteristorlek

Läs mer

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Ace micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 8 Batteristorlek

Läs mer

Pure micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt. Pure micon Bruksanvisning www.siemens.se / horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 10 Batteristorlek

Läs mer

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Ace binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion SX micon Motion PX micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller

Läs mer

Pure micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Pure micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Pure micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 10

Läs mer

Pure micon. Bruksanvisning. Livet låter fantastiskt.

Pure micon. Bruksanvisning.  Livet låter fantastiskt. Pure micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Användarkontroller 7 Inställningar

Läs mer

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Aquaris micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Inställningar 7 Batteristorlek

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Ace primax. Användarguide

Ace primax. Användarguide Ace primax Användarguide Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar 9 Batterier 10 Batteristorlek och hanteringstips

Läs mer

Silk primax. Bruksanvisning. Hearing Systems

Silk primax. Bruksanvisning. Hearing Systems Silk primax Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Inställningar 8 Batterier 9 Batteristorlek och hanteringstips

Läs mer

I-örat hörapparater. Insio Nx CIC, Insio Nx IIC Bruksanvisning. Hearing Systems

I-örat hörapparater. Insio Nx CIC, Insio Nx IIC Bruksanvisning. Hearing Systems I-örat hörapparater Insio Nx CIC, Insio Nx IIC Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7

Läs mer

Silk Nx. Bruksanvisning. Hearing Systems

Silk Nx. Bruksanvisning. Hearing Systems Silk Nx Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Lyssningsprogram 7 Funktioner 7 Batterier 8 Batteristorlek

Läs mer

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt.

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt. Motion M micon Motion P micon Bruksanvisning www.siemens.se / horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Signia Silk primax. Bruksanvisning. Hearing Systems

Signia Silk primax. Bruksanvisning. Hearing Systems Signia Silk primax Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Inställningar 7 Batterier 8 Batteristorlek

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. Life sounds brilliant.

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning.  Life sounds brilliant. Motion M micon Motion P micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller

Läs mer

Pure 10 Nx. Bruksanvisning. Hearing Systems

Pure 10 Nx. Bruksanvisning. Hearing Systems Pure 10 Nx Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Lyssningsprogram 9 Funktioner 9 Batterier 10 Batteristorlek och hanteringstips

Läs mer

Nitro micon BTE. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Nitro micon BTE. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Nitro micon BTE Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter

Läs mer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Hörapparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn

Läs mer

Fjärrkontroll Bruksanvisning

Fjärrkontroll Bruksanvisning Fjärrkontroll Bruksanvisning Innehåll Avsedd användning 3 Allmänna kommentarer om säkerhet 4 Byta batterier 8 Standard fjärrkontroll (med display) 9 Standard fjärrkontroll (med lysdiod) 11 Pennformad fjärrkontroll

Läs mer

VoiceLink Bruksanvisning

VoiceLink Bruksanvisning VoiceLink Bruksanvisning Innehåll Innehåll VoiceLink 3 Ingår vid leverans 4 Avsedd användning 5 Viktig säkerhetsinformation 6 Innan du börjar 7 Använda VoiceLink 10 Underhåll och skötsel 12 Återvinning

Läs mer

Motion 13 Nx. Bruksanvisning. Hearing Systems

Motion 13 Nx. Bruksanvisning. Hearing Systems Motion 13 Nx Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 6 Komponenter och namn 7 Kontroller 9 Hörselprogram 10 Funktioner 10 Batterier

Läs mer

I-örat hörapparater. Insio Nx ITC, Insio Nx ITE Bruksanvisning. Hearing Systems

I-örat hörapparater. Insio Nx ITC, Insio Nx ITE Bruksanvisning. Hearing Systems I-örat hörapparater Insio Nx ITC, Insio Nx ITE Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 6 Komponenter och namn 6 Kontroller 7

Läs mer

Motion 13 Nx, Motion 13P Nx

Motion 13 Nx, Motion 13P Nx Motion 13 Nx, Motion 13P Nx Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 6 Komponenter och namn 7 Kontroller 10 Lyssningsprogram 11

Läs mer

Motion SX primax, Motion SA primax, Motion P primax

Motion SX primax, Motion SA primax, Motion P primax Motion SX primax, Motion SA primax, Motion P primax Bruksanvisning Hörsystem Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 9 Inställningar

Läs mer

Carat primax. Bruksanvisning. Hearing Systems

Carat primax. Bruksanvisning. Hearing Systems Carat primax Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar 9 Batterier 11 Batteristorlek

Läs mer

Pure primax. Bruksanvisning

Pure primax. Bruksanvisning Pure primax Bruksanvisning Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar 10 Batterier 12 Batteristorlek och hanteringstips

Läs mer

CROS Pure 312 Nx-sändare

CROS Pure 312 Nx-sändare CROS Pure 312 Nx-sändare Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din CROS-sändare 5 Komponenter och namn 7 Kontroller 9 Signaltoner 9 Batterier 10 Batteristorlek och hanteringstips 10 Byta

Läs mer

CROS Silk Nx Sändare. Bruksanvisning. Hearing Systems

CROS Silk Nx Sändare. Bruksanvisning. Hearing Systems CROS Silk Nx Sändare Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din CROS-sändare 5 Komponenter och namn 7 Signaltoner 8 Batterier 9 Batteristorlek och hanteringstips 9 Byta ut batterier 10 Daglig

Läs mer

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Din fjärrkontroll 4 Översikt 5 Sidoknappar 8 Knapplås 10 Batterier 11 Daglig användning

Läs mer

Pure 312 Nx, Pure 13 Nx

Pure 312 Nx, Pure 13 Nx Pure 312 Nx, Pure 13 Nx Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 6 Komponenter och namn 7 Kontroller 10 Hörselprogram 11 Funktioner

Läs mer

I-örat hörapparater. Insio primax Bruksanvisning. Hörsystem

I-örat hörapparater. Insio primax Bruksanvisning. Hörsystem I-örat hörapparater Insio primax Bruksanvisning Hörsystem Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar 10 Batterier

Läs mer

Pure 13 BT primax. Bruksanvisning. Hearing Systems

Pure 13 BT primax. Bruksanvisning. Hearing Systems Pure 13 BT primax Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 6 Komponenter och namn 7 Kontroller 9 Inställningar 10 Batterier 11

Läs mer

Styletto. Bruksanvisning. Hearing Systems

Styletto. Bruksanvisning. Hearing Systems Styletto Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Lyssningsprogram 8 Funktioner 8 Daglig användning 9

Läs mer

Motion SX primax, Motion SA primax, Motion P primax

Motion SX primax, Motion SA primax, Motion P primax Motion SX primax, Motion SA primax, Motion P primax Bruksanvisning Hörsystem Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 9 Inställningar

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM BRUKSANVISNING HANSATON - hörapparat SLIM Innehåll: Din hörapparat och sidomärkning 3 Slå på/av hörapparaten 4 Insättning och byte av batteri 5 Anvisningar om batterier 7 Inställning av volym 8 Växla hörselprogram

Läs mer

Pure 312 Nx, Pure 13 Nx

Pure 312 Nx, Pure 13 Nx Pure 312 Nx, Pure 13 Nx Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 6 Komponenter och namn 7 Kontroller 10 Lyssningsprogram 11 Funktioner

Läs mer

Pure primax Pure+ primax

Pure primax Pure+ primax Pure primax Pure+ primax Bruksanvisning Hörsystem Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar 10 Batterier 13

Läs mer

Pure primax Pure+ primax

Pure primax Pure+ primax Pure primax Pure+ primax Bruksanvisning Hörsystem Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar 11 Batterier 13

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Motion SX primax, Motion SA primax. Bruksanvisning

Motion SX primax, Motion SA primax. Bruksanvisning Motion SX primax, Motion SA primax Bruksanvisning Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar 9 Batterier 11

Läs mer

echarger Bruksanvisning Livet låter fantastiskt.

echarger Bruksanvisning   Livet låter fantastiskt. echarger Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Din laddare 3 Avsedd användning 4 Symbolförklaringar 4 Viktiga noteringar 5 Om batterierna 10 Så här laddar du 11 Förklaring

Läs mer

Motion SP primax. Bruksanvisning. Hearing Systems

Motion SP primax. Bruksanvisning. Hearing Systems Motion SP primax Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 9 Batterier 11 Batteristorlek

Läs mer

Motion SP primax. Bruksanvisning. Hörsystem

Motion SP primax. Bruksanvisning. Hörsystem Motion SP primax Bruksanvisning Hörsystem Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 9 Batterier 11 Batteristorlek

Läs mer

Säkerhetsmanual för hörapparater

Säkerhetsmanual för hörapparater Säkerhetsmanual för hörapparater Innehåll Säkerhetsinformation 3 Avsedd användning 3 Symbolförklaringar 3 Allmänna varningar 4 Advarsel for højt udgangslydtryk 6 BTE eller RIC eller specialmodeller 13

Läs mer

Cellion primax. Bruksanvisning. Hörsystem

Cellion primax. Bruksanvisning. Hörsystem Cellion primax Bruksanvisning Hörsystem Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 9 Inställningar 10 Daglig användning 12

Läs mer

Motion Charge&Go Nx. Bruksanvisning. Hearing Systems

Motion Charge&Go Nx. Bruksanvisning. Hearing Systems Motion Charge&Go Nx Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 6 Komponenter och namn 7 Kontroller 9 Lyssningsprogram 10 Funktioner

Läs mer

Bruksanvisning. Motion 101, 301, 501, 701 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning. Motion 101, 301, 501, 701 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Motion 101, 301, 501, 701 Bakom-örat hörapparat Innehåll Innehåll Din Motion bakom-örat hörapparat 4 Avsedd användning 6 Viktig säkerhetsinformation 7 Om batterier 10 Sätta i och ta ur

Läs mer

CROS Pure Charge&Go Nxsändare

CROS Pure Charge&Go Nxsändare CROS Pure Charge&Go Nxsändare Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din CROS-sändare 5 Komponenter och namn 7 Kontroller 9 Hörselprogram 10 Funktioner 10 Signaltoner 10 Daglig användning

Läs mer

Styletto Charger. Bruksanvisning. Hearing Systems

Styletto Charger. Bruksanvisning. Hearing Systems Styletto Charger Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Innan du börjar 3 Avsedd användning 3 Hur du kan använda laddaren 4 Komponenter 5 Starta och stänga av laddaren 6 Laddning och laddningsstatus 7

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1017-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

Bakom-örat hörapparat

Bakom-örat hörapparat Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din bakom-örat hörapparat 4 Avsedd användning 7 Allmänt om säkerhet 8 Om batterier 11 Sätta in och ta ut dina hörapparater 14 Slå på/stänga av din

Läs mer

Pure Charge&Go Nx. Bruksanvisning. Hearing Systems

Pure Charge&Go Nx. Bruksanvisning. Hearing Systems Pure Charge&Go Nx Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 6 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Lyssningsprogram 9 Funktioner

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater

SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5

Läs mer

Induktiv laddare. Hörsystem

Induktiv laddare. Hörsystem Induktiv laddare Bruksanvisning Hörsystem Innehåll Innan du börjar 5 Komponenter 6 Förbereda laddaren 7 Laddning 11 Korrekt position för hörapparaterna 13 Laddningsstatus 14 Laddningstips 17 Övrig information

Läs mer

Skötsel och underhåll -

Skötsel och underhåll - Skötsel och underhåll - att hålla hörapparaten i trim Innehåll Olika modeller av hörapparat 3 Skötsel och underhåll alla modeller 4 För att undvika reparationer 4 Byta batteri 4 Att ta ur ett gammalt batteri

Läs mer

Induktiv laddare. för användning med Cellion Bruksanvisning. Hörsystem

Induktiv laddare. för användning med Cellion Bruksanvisning. Hörsystem Induktiv laddare för användning med Cellion Bruksanvisning Hörsystem Innehåll Innan du börjar 3 Komponenter 4 Förbereda laddaren 4 Laddning 7 Korrekt position för hörapparaterna 8 Laddningsstatus 8 Laddningstips

Läs mer

Styletto Connect. Bruksanvisning

Styletto Connect. Bruksanvisning Styletto Connect Bruksanvisning Innehåll Välkommen 5 Avsedd användning 6 Din hörapparat 7 Apparatmodell 7 Bekanta dig med din hörapparat 8 Komponenter och namn 9 Lyssningsprogram 12 Funktioner 12 Daglig

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1015-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland Phonak

Läs mer

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Bruksanvisning - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Gratulerar till din nya digitala hörapparat från ReSound! ReSounds innovativa teknik och design kommer att ge dig möjlighet att

Läs mer

StreamLine TV. Bruksanvisning. Hearing Systems

StreamLine TV. Bruksanvisning. Hearing Systems StreamLine TV Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Innan du börjar 4 Ingår vid leverans 6 Komponenter 8 Komma igång 10 Placering 10 Ansluta till elnät 11 Ansluta till din elektroniska enhet 13 Parkoppla

Läs mer

BRUKSANVISNING. Allt-i-örat. Apparater

BRUKSANVISNING. Allt-i-örat. Apparater BRUKSANVISNING Allt-i-örat Apparater Innehållsförteckning Din nya hörapparat sid 3 Batterier/byte av batteri sid 4 Av-på och volymkontroll sid 6 Programval sid 8 Sätta i och ta ur hörapparaten sid 9 Återkoppling/rundgång

Läs mer

easypocket Version 2 Bruksanvisning Life sounds brilliant.

easypocket Version 2 Bruksanvisning  Life sounds brilliant. easypocket Version 2 Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Din fjärrkontroll 4 Översikt 5 Skärm 6 Kontrollknappar 8 Knapplås 10 Programmeringsanslutning 10 Batterier

Läs mer

Hörapparatguiden web ver 2

Hörapparatguiden web ver 2 Hörapparatguiden web ver 2 Vad innebär det att använda hörapparat? Hörapparaten förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har

Läs mer

StreamLine Mic. Bruksanvisning. Hearing Systems

StreamLine Mic. Bruksanvisning. Hearing Systems StreamLine Mic Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Innan du börjar 5 Inledning 5 Ingår i förpackning 10 Komponenter 12 Komma igång 14 Laddning 14 Parkoppla hörapparater 16 Parkoppla din smartmobil

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Flash-m Bakom-örat-hörapparat 2 Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g O T E. Öppen anpassning

B r u k s a n v i s n i n g O T E. Öppen anpassning B r u k s a n v i s n i n g O T E Öppen anpassning Innheållsförteckning Din hörapparat........................... 2 Hantering av apparaten.................... 5 Batterier................................

Läs mer

Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR05. Beltone Tinnitus Breaker

Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR05. Beltone Tinnitus Breaker Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR05 Beltone Tinnitus Breaker En ny ljudstimulator från Beltone Vi gratulerar dig till ditt val av ljudstimulator från Beltone! TBR05 är en ljudstimulator för tinnitus,

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g /06 All rights reserved BKLT WW-SW

B r u k s a n v i s n i n g /06 All rights reserved BKLT WW-SW B r u k s a n v i s n i n g CIC 79457-097 9/06 All rights reserved BKLT9457-00-WW-SW Innehållsförteckning DINA INSTÄLLNINGAR Din nya hörapparat....................... 1 Funktioner och kontroller...................

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Din hörapparat med tillbehör ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar som vi anser nödvändiga.

Läs mer

Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater

Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater Innehållsförteckning Allmän information... 6 VARNINGAR...6 Underhåll och skötsel...9 Höger/vänster-identifiering...9 Standard ear-tips för RIC-modeller...10

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0459 029-1011-09/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning s Välkommen till en bättre hörupplevelse Stort grattis till din nya hörapparat från Siemens. Vi är övertygade om att ditt beslut att använda hörapparat är det första

Läs mer

Hörapparater med extern hörtelefon

Hörapparater med extern hörtelefon Hörapparater med extern hörtelefon Bruksanvisning s Inledning Eftersom en hörselnedsättning som regel sker över en längre tid, måste du normalt vänja dig vid att höra många ljud igen. En hörapparat kompenserar

Läs mer

TV Transmitter. Bruksanvisning. Hearing Systems

TV Transmitter. Bruksanvisning. Hearing Systems TV Transmitter Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Innan du börjar 3 Ingår vid leverans 4 Komponenter 4 Komma igång 5 Ansluta till elnät 5 Ansluta till ljudenheter 6 Koppla ihop sändaren 7 Daglig användning

Läs mer

Bruksanvisning. Phonak CROS. Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater

Bruksanvisning. Phonak CROS. Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Bruksanvisning Phonak CROS Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder ditt Phonak CROS-system

Läs mer

easytek TM Bruksanvisning Livet låter fantastiskt.

easytek TM Bruksanvisning   Livet låter fantastiskt. easytek TM Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Innan du börjar 4 Ingår vid leverans 5 Kompatibla hörapparater 5 Komponenter 6 Komma igång 7 Laddning 7 Bära easytek

Läs mer

Phonak Audéo Q (Q90/Q70/Q50/Q30)

Phonak Audéo Q (Q90/Q70/Q50/Q30) Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Switzerland EU-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland 029-0254-09/V1.00/2013-02/misyst Printed in Switzerland Phonak AG

Läs mer

Life sounds brilliant. Hör ljudets färger. Tillbehör för hörapparater. Hearing Systems.

Life sounds brilliant. Hör ljudets färger. Tillbehör för hörapparater. Hearing Systems. Hör ljudets färger. Tillbehör för hörapparater Life sounds brilliant. Hearing Systems www.signia-hearing.se En individuell och personlig upplevelse. På morgonen kör du barnen till skolan, på lunchrasten

Läs mer

Bruksanvisning. Fjärrkontroll 2.0

Bruksanvisning. Fjärrkontroll 2.0 Bruksanvisning Fjärrkontroll 2.0 Avsedd användning Med Fjärrkontroll 2.0 kan du byta program eller justera volymen i dina trådlösa hörapparater. Den fungerar med Oticons hörapparater och är speciellt lämplig

Läs mer

Bakom-örat Modell LV71-DVI LV771-DVI LV571-DVI

Bakom-örat Modell LV71-DVI LV771-DVI LV571-DVI Bakom-örat Modell LV71-DVI LV771-DVI LV571-DVI Gratulerar till din nya hörapparat från GN ReSound. Vi är välkända för innovativ teknik och design. Din nya digitala hörapparat ReSound Live kommer att gör

Läs mer

Få en bra start med hörapparat

Få en bra start med hörapparat Få en bra start med hörapparat Vad kan du förvänta dig? Gratulerar till din nya hörapparat. För att du skall veta vad du kan förvänta dig och kunna få ut så mycket som möjligt av din nya hörapparat rekommender

Läs mer

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60

Bruks anvisning. ReSound PulseTM Model PS60 Bruks anvisning ReSound PulseTM Model PS60 SuperTuneTM Grattis till ditt val av hörapparat, en helt digital hörapparat från GN ReSound! GN ReSound s kunskaper inom hörselteknologi och de inställningar

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet 9 3. Beskrivning

Läs mer

Hörapparatguiden. Information till dig som använder hörapparat

Hörapparatguiden. Information till dig som använder hörapparat Hörapparatguiden Information till dig som använder hörapparat Vad innebär det att använda hörapparat? En hörapparat förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer

Läs mer

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Alta2 Nera2 Ria2 BRUKSANVISNING designrite Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Introduktion Bruksanvisningen vägleder dig för hur du använder och tar hand om dina nya hörapparater. Läs noga igenom innehållet,

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet

Läs mer

SÅ SKÖTER DU DIN HÖRAPPARAT

SÅ SKÖTER DU DIN HÖRAPPARAT SÅ SKÖTER DU DIN HÖRAPPARAT Slangfäste Filter Slang Programknapp Volymkontroll Batterifack Formgjuten insats Det är viktigt att rengöra och byta ut delar av hörapparaten regelbundet för att du ska kunna

Läs mer

(V90/V70/V50/30) Bruksanvisning

(V90/V70/V50/30) Bruksanvisning (V90/V70/V50/30) Bruksanvisning Innehåll 1. Din hörapparat i detalj Din hörapparat 1. Din hörapparat i detalj 2. Välkommen 3. Snabbguide 4. Beskrivning av hörapparaten Använda hörapparaten 5. Markering

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien. FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning Flash serien. FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning Flash serien FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat Innehåll Din hörapparat med tillbehör ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer