Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat"

Transkript

1 Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat

2 Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som anses nödvändiga. Hörapparater, tillbehör och batterier bör inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Vänligen kontakta Widex återförsäljare eller din hörcentral för råd om hur du hanterar detta. Innehållsförteckning Tack Hörapparaten Funktionssignaler Markering höger/vänster Batteriet Sätta i batteri Batterivarning Starta och stänga av hörapparaten Placera hörapparaten i örat Ta ut hörapparaten ur örat Uppstartsinställningar Automatisk volymjustering Finjustering av volymen Lyssningsprogram Byta program Fjärrkontroll Rengöring Hörapparaten Ljudutgången Ventilationskanalen Widex vaxfilter Byta vaxfilter Vård av hörapparat Goda råd Felsökning Din hörapparat

3 Tack för att du har valt en hörapparat från Widex. Din hörapparat är ett avancerat hörhjälpmedel som kan anpassas för dina behov. Samtliga illustrationer i denna bruksanvisning visar en hörapparat avsedd för höger öra. Om inget annat anges gäller detsamma för den vänstra hörapparaten. Hörapparaten 1. Mikrofonöppningar - här kommer ljudet in i hörapparaten. 2. Volymkontroll för manuell finjustering av volymen. Finns på vissa hörapparatmodeller. 3. Programomkopplare 4. Strömbrytare integrerad med batterilocket. 5. Nagelgrepp gör det enkelt att öppna batterilocket. 6. Ljudutgång här leds det förstärkta ljudet in i örat. 7. Vaxfilter 8. Ventilationskanal (ej på samtliga modeller). Vi hoppas du kommer att trivas med din nya hörapparat från Widex. Viktigt Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda din hörapparat. 4 5

4 Funktionssignaler Din hörapparat kan vara inställd så att den indikerar när vissa funktioner används. I samråd med din audionom kan du välja att få denna information som ett röstmeddelande eller via tonsignaler. Indikeringen kan också avaktiveras. Markering höger/vänster Om du använder hörapparat på båda öronen anger färgen på Widex logotyp vilket öra hörapparaten är avsedd för: Röd text = höger öra Blå text = vänster öra Batteriet Till din hörapparat ska batteristorlek 312 användas. Vi rekommenderar Zink-Luft batterier. För optimal hörapparatprestanda är det viktigt att använda batterier av hög kvalité, exempelvis Widex Full Performance batterier. Fråga din audionom var du kan införskaffa batterier. På förpackningen anges bäst före datum samt hur förbrukade batterier ska hanteras. Det är viktigt att du följer dessa rekommendationer. Batterilivslängden påverkas bl.a. av hur din hörapparat är inställd, hur många timmar om dagen och i vilka ljudmiljöer den används. Pilen visar logotypens placering. 6 7

5 Sätta i batteri Ta bort förseglingslappen innan du placerar batteriet i batterifacket. Batteriet aktiveras då inom några sekunder. Använd inte batterier som har kvar klisterrester från förseglingslappen. 1. För batterilocket neråt med hjälp av nagelgreppet och öppna locket. Var noga med att batterilocket inte kommer förbi öppningspositionen. 2. Placera batteriet i batterihållaren så att plustecknet (+) är vänt uppåt. 3. Använd gärna den medföljande batterimagneten för att lättare få batteriet på plats. Batterivarning Som standard sänder hörapparaten ett röstmeddelande när batteriet nästan är urladdat (se sidan 6). Om du så önskar kan din audionom ändra så att hörapparaten istället indikerar detta med fyra korta toner. När batteriet är helt förbrukat tystnar hörapparaten. Exakt hur länge hörapparaten fungerar efter att den har varnat för svagt batteri varierar. Vi rekommenderar att du alltid har ett extra batteri tillgängligt. Låt aldrig ett urladdat batteri sitta kvar i hörapparaten. Ett urladdat batteri kan läcka och orsaka skador på hörapparaten. Vid byte av batteri kan det vara lämpligt att hålla hörapparaten över ett bord Om batterilocket är svårt att stänga är batteriet troligen felvänt. 8 9

6 Starta och stänga av hörapparaten Batterilocket fungerar även som strömbrytare. 1. Stäng batterilocket och för det uppåt för att starta hörapparaten. Om du precis har stängt av hörapparaten, vänta minst tre sekunder innan du startar den igen. 2. För batterilocket neråt för att stänga av hörapparaten. Placera hörapparaten i örat Stäng batterilocket ordentligt. 1. Håll hörapparaten med tummen och pekfingret. För försiktigt in hörapparaten i hörselgången tills det tar emot. 2. Släpp hörapparaten och tryck lätt med pekfingerspetsen tills hörapparaten sitter bekvämt i hörselgången. 3. Det kan underlätta att försiktigt dra ytterörat bakåt/ uppåt med den andra handen Som standard sänder hörapparaten ett röstmeddelande som informerar om att hörapparaten har aktiverats (se sidan 6). Kom ihåg att stänga av hörapparaten när den inte används. Ta ut batteriet om hörapparaten inte kommer att användas på några dagar

7 Ta ut hörapparaten ur örat Greppa hörapparaten med tummen och pekfingret och dra försiktigt. Ibland kan det underlätta att försiktigt röra hörapparaten i sidled. Det kan också underlätta om du försiktigt drar ytterörat bakåt/ uppåt med den andra handen. Uppstartsinställningar Hörapparaten kan starta på två olika sätt. Som standard är hörapparaten inställd så att den minimerar återkoppling (tjut) medan den placeras i örat, men ger då mindre förstärkning under de första sekunderna. Vid en alternativ inställning ger hörapparaten full kompensation för hörselnedsättningen utan fördröjning, men kan återkoppla något under tiden den placeras i örat. Rådgör med din audionom om vilket alternativ som passar dig bäst

8 Automatisk volymjustering Hörapparatens volym justeras automatiskt efter den ljudmiljö du befinner dig i. Finjustering av volymen Om din hörapparat har volymkontroll, är denna i form av en vippkontakt (vippkontakten kan vara annorlunda placerad än på bilden). Tryck vippkontakten uppåt för att stegvis öka den automatiskt inställda volymen. Tryck vippkontakten nedåt för att stegvis sänka volymen. Varje gång du justerar volymen hörs en bekräftelsesignal såvida du, i samråd med din audionom, inte valt att avaktivera signalen (se sidan 6). En ljusare signal hörs för varje steg volymen höjs. En mörkare signal hörs för varje steg volymen sänks. En konstant ton hörs när den övre eller undre justeringsnivån är uppnådd. Viktigt Om din hörapparat är för stark eller för svag, om ljudet är orent eller om du vill ha ytterligare information, kontakta din audionom. För att stänga av ljudet helt: Fortsätt att trycka volymkontrollen nedåt efter att den konstanta tonen har hörts. Observera att hörapparaten fortfarande är påslagen och förbrukar batteri

9 För att koppla till ljudet igen: Tryck volymkontrollen uppåt eller Byt lyssningsprogram eller Stäng av hörapparaten, vänta 3 sekunder och starta hörapparaten igen. När hörapparaten stängs av, eller du byter program, nollställs alla manuella justeringar av den automatiska volyminställningen. Om du önskar avaktivera volymkontrollen, kontakta din audionom. Lyssningsprogram Din hörapparat kan innehålla upp till fyra lyssningsprogram avsedda för olika lyssningssituationer. I slutet av bruksanvisningen kan din audionom anteckna vilka lyssningsprogram som finns tillgängliga i din hörapparat. Om dina behov ändras kan programkombinationen justeras. Du kan välja mellan följande program: Master: Standardprogram som anpassas automatiskt till olika ljudmiljöer. Nybörjare: Har samma egenskaper som Masterprogrammet, men ger något mindre förstärkning. Musik: För att lyssna på musik. TV: För att lyssna på TV. Komfort: För bekvämt lyssnade i bullriga och tysta miljöer, då tal inte står i fokus. Audibility Extender: Gör högfrekventa ljud hörbara genom frekvenstransponering

10 T: I detta program lyssnar du via telespolen (T) och inte via hörapparatmikrofonen (M). Telespolen används där det finns ett slingsystem installerat. När du aktiverar telespoleprogrammet förstärker hörapparaten endast de ljud som sänds via slingan. M + T: I detta program lyssnar du samtidigt via hörapparatmikrofonen (M) och telespolen (T). Byta program Du kan växla mellan programmen genom att trycka på programomkopplaren på batterilocket. Varje gång du trycker på programomkopplaren hörs ett klick. Som standard bekräftas ditt programval med ett röstmeddelande. Om du har valt att hörapparaten ska indikera aktuellt programval med tonsignaler istället för röstmeddelanden, bekräftas alternativen med olika tonkombinationer: Program 1: En kort ton Program 2: Två korta toner Program 3: Tre korta toner Program 4: En lång och en kort ton Om du önskar få programomkopplare, indikering av programval och/eller bekräftelseklick inaktiverade, kontakta din audionom

11 Fjärrkontroll - ett alternativt sätt att reglera hörapparaten Fjärrkontrollen är ett tillbehör till hörapparaten. Det går utmärkt att reglera hörapparaten utan fjärrkontroll, men den ger dig en del extra fördelar. För ytterligare information om fjärrkontroll, kontakta din audionom. Rengöring Till denna typ av hörapparat finns följande rengöringstillbehör. 1. Liten borste 2. Tygduk 3. Rensnål Widex 3. Behöver du extra rengöringstillbehör, kontakta din audionom

12 Hörapparaten Din hörapparat är en allt-i-örat hörapparat, vilket innebär att den delvis placeras i hörselgången. För optimal prestanda är det mycket viktigt att hörapparaten hålls fri från öronvax och smuts. 1. Torka av hörapparaten med den medföljande tygduken varje gång den använts. Rengör aldrig hörapparaten med vatten eller rengöringsmedel. 2. När hörapparaten inte används bör batterilocket lämnas öppet så att hörapparaten blir genomluftad och eventuell fukt kan torka. Nedan visas exempel på placering av ljudutgång och ventilationskanal. Eventuellt kan placeringen se annorlunda ut på din hörapparat. 1. Ljudutgång 2. Ventilationskanal Varje gång du tar ut hörapparaten ur örat bör du kontrollera att ljudutgång och ventilationskanal är fria från öronvax och smuts

13 Ljudutgången Det är viktigt att ljudutgången inte blockeras av öronvax. Om den är blockerad, gör följande: Avlägsna synligt vax runt ljudutgången med den lilla borsten eller tygduken. Ventilationskanalen Om det finns vax i eller runt ventilationskanalens mynning, gör följande: För rensnålen genom hela ventilationskanalen så att all vax avlägsnas. Om ljudutgången fortfarande är blockerad, byt vaxfiltret (se sidan 26). Viktigt Om du inte lyckas rengöra ljudutgången helt rekommenderar vi att du tar kontakt med din audionom. Stick aldrig ner något i ljudutgången. Det kan skada hörapparaten. Viktigt För att hörapparaten ska fungera optimalt är det viktigt att ventilationskanalen inte är igensatt. Rensa därför ventilationskanalen varje dag. I sällsynta fall kan ventilationskanalen bli så igensatt att det påverkar ljudet i hörapparaten. Om detta skulle hända bör du kontakta din audionom

14 Widex vaxfilter Vaxfiltret skyddar hörapparaten mot öronvax. Använd alltid Widex vaxfilter i din hörapparat. I annat fall upphör hörapparatens garanti att gälla. Widex vaxfiltersystem består av följande delar: 1. Styrpinne 2. Utdragskrok 3. Vaxfilter Byta vaxfilter För in utdragskroken i det begagnade vaxfiltret som sitter i hörapparatens ljudutgång. Dra vaxfiltret rakt ut. 1. Ventilationskanal 2. Ljudutgång 3. Begagnat vaxfilter Vaxfiltren levereras i en förpackning med 8 st. filter. Vaxfiltret är monterat på ena änden av styrpinnen

15 1. Vänd styrpinnen så att det nya vaxfiltret hamnar i rätt läge för montering. 2. Placera styrpinnen i ljudutgången och tryck varsamt fast vaxfiltret i öppningen. 3. Dra därefter styrpinnen rakt ut. 4. När vaxfiltret har bytts ut kastas det tillsammans med styrpinnen. Återanvänd aldrig ett vaxfilter Hur ofta man behöver byta vaxfilter är mycket individuellt. Det beror bland annat på hur mycket öronvax man producerar. Om du har frågor angående vaxfilter, kontakta din audionom. 3. Det nya vaxfiltret släpper automatiskt från styrpinnen och sitter kvar i ljudutgången när styrpinnen dras ut. Viktigt Om vaxfiltret inte sitter ordentligt fast ska det bytas mot ett nytt. Om vaxfiltret mot förmodan lossnar från hörapparaten inne i hörselgången, kontakta läkare. Försök inte själv ta bort vaxfiltret från hörselgången

16 Vård av hörapparat Hörapparaten håller längre om du sköter den på rätt sätt. Här är några tips som kan öka livslängden på din hörapparat: Stäng av hörapparaten när du inte använder den. Om den inte ska användas på flera dagar, ta ut batteriet. Behandla hörapparaten varsamt. När hörapparaten inte används, förvara den i avsett etui på en torr och sval plats, otillgänglig för barn och husdjur. När hörapparaten inte används, se till att den inte utsätts för extrem värme eller hög luftfuktighet. I miljöer med hög luftfuktighet kan du använda avfuktningskapslar för att minska mängden fukt i hörapparaten. Se vidare information som medföljer avfuktningskapslarna. Ha inte på dig hörapparaten när du duschar, simmar, använder hårtork, parfym eller andra sprayer. Försök inte att öppna eller reparera hörapparaten själv. Ha inte på dig hörapparaten vid röntgen, MR-skanning, CT-skanning, kortvågsdiatermi eller liknande strålbehandlingar och placera aldrig hörapparaten i en mikrovågsugn. Dessa typer av strålning kan skada din hörapparat. Strålning från exempelvis rumsövervakning, inbrottslarm och mobiltelefoner är svagare och kan inte skada hörapparaten. Widex hörapparater är inte certifierade för användning i gruvor eller andra områden med explosiva gaser

17 Goda råd Användande av hörapparat kan öka vaxproduktionen och därmed risken för vaxproppar. Kontakta din läkare/öronläkare om du misstänker att det har bildats en vaxpropp i örat. Öronvax kan medföra att både din hörsel och hörapparatens funktion försämras. Det kan vara en god vana att regelbundet, kanske några gånger per år, besöka sin öronläkare för att få hörselgångarna kontrollerade. Förvara alltid hörapparaten och dess tillbehör oåtkomligt för barn som annars kan stoppa dem i munnen. Förvara även batterier utom räckhåll för barn samt se till att förbrukade batterier tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Byt aldrig batterier när barn ser på och låt dem inte se var de förvaras. Batterier är mycket små och kan lätt förväxlas med tabletter eller liknande. Stoppa aldrig ett batteri eller en hörapparat i munnen eftersom det finns risk att du sväljer dem. Om en olycka sker kontakta omedelbart läkare. Hörapparaten ger inte tillbaka normal hörsel men kan hjälpa dig att utnyttja kvarvarande hörsel på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att vara medveten om att det tar tid att vänja sig vid en ny hörapparat och de nya ljud den medför. Hörapparaten är tillverkad av moderna icke allergiframkallande material. Dock kan det i sällsynta fall förekomma hudirritation. Om det uppstår irritation i eller omkring örat eller hörselgången, kontakta din audionom. Observera att när någon form av hörapparat används finns en något ökad risk för infektion i hörselgången. En infektion kan uppstå p.g.a. att hörselgången inte blir tillräckligt ventilerad. Därför rekommenderar vi att du tar av dig hörapparaten när du ska sova så att hörselgången kan luftas. Rengör och inspektera hörapparaten enligt anvisning. Om det skulle uppstå en infektion, uppsök medicinsk hjälp samt kontakta din audionom för råd om desinficering av hörapparaten. Använd under inga omständigheter alkohol, klorin eller liknande ämnen

18 Felsökning Om det uppstår problem med din hörapparat bör du följa nedanstående råd innan du kontaktar din audionom. Om hörapparaten är tyst kan det bero på: Hörapparaten är inte tillkopplad. Kontrollera att batteriet sitter rätt och att batterilocket är ordentligt stängt. Batteriet är urladdat eller fungerar inte. Sätt ett nytt batteri i hörapparaten. Ljudutgången är blockerad. Rengör området runt hörapparatens ljudutgång med den medföljande borsten eller tygduken (se sidan 24). Om ljudutgången fortfarande är blockerad, byt vaxfilter. Om du inte lyckas rengöra ljudutgången helt rekommenderar vi att du tar kontakt med din audionom. Stick aldrig ner något i ljudutgången. Det kan skada hörapparaten. Mikrofonöppningen är blockerad. Om du misstänker att öronvax och smuts har trängt in till mikrofonen i hörapparaten, kontakta din audionom. Stick inte in något i mikrofonöppningen. Om hörapparaten inte är tillräckligt stark kan det bero på: Ljudutgången är blockerad. Rengör området runt hörapparatens ljudutgång med den medföljande borsten eller tygduken (se sidan 24). Om ljudutgången fortfarande är blockerad, byt vaxfilter. Om du inte lyckas rengöra ljudutgången helt rekommenderar vi att du tar kontakt med din audionom. Stick aldrig ner något i ljudutgången. Det kan skada hörapparaten. Det finns vax i hörselgången. Kontakta läkare/öronläkare. Om hörapparaten återkopplar (tjuter) kan det bero på: Hörapparaten sitter inte riktigt på plats i hörselgången. Ta ut hörapparaten och försök igen. Det finns vax i hörselgången. Kontakta läkare/öronläkare. Hörapparaten sitter för löst i hörselgången. Kontakta din audionom

19 Om det känns obehagligt att ha hörapparaten på sig, kan det bero på: Hörapparaten sitter inte riktigt på plats i hörselgången. Kontakta din audionom för hjälp att placera hörapparaten korrekt. Hörapparaten har dålig passform. Kontakta din audionom. Ytteröra eller hörselgång ömmar. Det är viktigt att förstagångsbrukare enbart använder hörapparaten under korta intervaller i början. Huden i hörselgången är mycket tunn och kan svullna på grund av trycket från hörapparaten. Ta det försiktigt och öka användandet stegvis under de första 2-3 veckorna. Om besvären kvarstår, kontakta din audionom. Din hörapparat (ifylles av din audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Programnummer Komfort Audibility Extender T M + T 36 37

20 38 39

21 AB Widex Box Malmö Tel Fax E-post: Hemsida: Webbutik: #01v Printed by FB / #01

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Grunderna i Sublimeringstryck

Grunderna i Sublimeringstryck Grunderna i Sublimeringstryck Innehåll Vad är sublimering... 3 Temperatur, tryck och tid... 3 Transferpapper... 3 Tryckprodukten... 4 Textilprodukter... 4 Porslin, keramik och glasprodukter... 4 Subliboardprodukter...

Läs mer

Bruksanvisnin Cylinda 1-23

Bruksanvisnin Cylinda 1-23 Grytdisk Starkdisk Normaldisk Snabbdisk Avspolning C Torkvärme Start Stop Bruksanvisnin Cylinda 1-23 SERVICE & GARANTI I Sverige gäller Konsumentköp EHL 91 samt EHL Trygghetsförsäkring. Innan du beställer

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Version Firmware: 3.1x SV SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com. N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med

Läs mer

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande ren

Läs mer