BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-CIC Completely-in-canal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-CIC Completely-in-canal"

Transkript

1 BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-CIC Completely-in-canal

2 DIN WIDEX CLEAR 440 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ventilationskanal: Ej genomgående Genomgående Ingen 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER HÖRAPPARATEN Markering höger/vänster Akustiska indikatorer Batteriet Sätta i batteri Batterivarning Starta och stänga av hörapparaten Placera hörapparaten i örat Ta av hörapparaten Justering av volym Varning vid bruten InterEar-kommunikation Lyssningsprogram Byta program Zen RENGÖRING Hörapparaten Ljudutgången Ventilationskanalen Mikrofonöppningen NANOCARE VAXFILTER Byta NanoCare vaxfilter TILLBEHÖR FELSÖKNING VÅRD AV HÖRAPPARAT VARNINGAR INFORMATION REGULATORY INFORMATION

4 SYMBOLER Nedanstående symboler används genomgående i bruksanvisningen: VARNING Meddelanden med denna rubrik uppmärksammar följdverkningar, potentiella säkerhetsrisker eller otillräcklig enhetsprestanda. IAKTTA FÖRSIKTIGHET Meddelanden med denna rubrik innehåller information om att tillämpa särskild försiktighet. Kasseras som el-avfall. 4

5 HÖRAPPARATEN 1. Mikrofonöppning 2. Batterifack 3. Nagelgrepp 4. Till/från funktion 5. Ljudutgång 6. NanoCare vaxfilter 7. Utdragstråd 8. Ventilationskanal (ej genomgående) 9. Ventilationskanal (genomgående) På sidan 2 kan din audionom ange vilken typ av ventilationskanal som gäller för din hörapparat. 5

6 VARNING Denna bruksanvisning innehåller viktig information. Läs igenom den noga innan du börjar använda hörapparaten. OBSERVERA Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som anses nödvändiga. 6

7 Avsedd användning CLEAR är hörapparater avsedda för ljudförstärkning i vardagssituationer. Det förstärkta ljudet leds in i hörselgången. Hörapparaterna kan även erbjuda Zen, ett lyssningsprogram med bakgrundsljud (t.ex. musik/ brus) för avslappning och/eller koncentration. Användningsområde Hörapparaterna är avsedda för personer med hörselnedsättningar av varierande typ och grad, från minimal (10 db HL) till måttlig/uttalad (76 db HL) hörselnedsättning. De skall provas ut av audionomer som är utbildade i hörsel(re)habilitering och tinnitusbehandling. Beskrivning Hörapparaten använder Widex patentskyddade trådlösa teknik, WidexLink, både för kommunikation mellan höger och vänster hörapparat samt till olika DEXenheter. Din hörapparat kan förses med ett lyssningsprogram som kallas Zen. Programmet genererar bakgrundsljud (musik eller brusljud), som anpassas till din hörselnedsättning. 7

8 Markering höger/vänster Höger hörapparat har en röd Widex logotyp och vänster en blå. Pilen visar logotypens placering. Akustiska indikatorer Hörapparaten indikerar när vissa funktioner används. Du kan i samråd med din audionom välja att få denna information som ett talat meddelande eller via tonsignaler. De akustiska indikatorerna kan även avaktiveras. Justering av volym via fjärrkontroll Ton* Av Bekräftelse användning av programomkopplare på fjärrkontroll Klickljud Av Byte av program via fjärrkontroll Tal Toner Av Uppstart av hörapparat Tal Ton Av Varning, låg batterinivå Tal 4 toner Av Varning, bruten InterEar-kommunikation Tal Av Servicepåminnelse Tal Av * Fetstil anger standardinställning 8

9 Batteriet Till hörapparaten ska batteristorlek 10 användas. Vi rekommenderar zink-luft batterier. För optimal hörapparatprestanda är det viktigt att använda batterier av hög kvalité, exempelvis Widex Full Performance batterier. Fråga din audionom var du kan införskaffa batterier. På förpackningen anges bäst före datum samt hur förbrukade batterier ska hanteras. Det är viktigt att följa dessa rekommendationer. Sätta i batteri Ta bort förseglingslappen innan batteriet placeras i batterifacket. Batteriet kommer att aktiveras inom några sekunder. IAKTTA FÖRSIKTIGHET Använd inte batterier som har kvar klisterrester från förseglingslappen eftersom det kan försämra hörapparatens prestanda. 9

10 Använd nagelgreppet för att öppna batterifacket. Var noga med att batterifacket inte pressas förbi ändläget. Placera batteriet i batterihållaren så att plustecknet (+) på batteriet är synligt när du håller hörapparaten enligt illustrationen. För att lättare få batteriet på plats kan du med fördel använda den medföljande magneten. Om batterifacket är svårt att stänga är batteriet troligen felvänt. Vid byte av batteri kan det vara lämpligt att hålla hörapparaten över ett bord. 10

11 Batterivarning En akustisk varning hörs när det är dags att byta batteri. Vid behov kan din audionom avaktivera funktionen (se sidan 8). Vi rekommenderar att du alltid har ett extra batteri tillgängligt. VARNING Låt aldrig ett urladdat batteri sitta kvar i hörapparaten. Ett förbrukat batteri kan läcka och orsaka skador på hörapparaten. VARNING Din hörapparat kan sluta fungera, t.ex. om batteriet är urladdat. Du bör vara medveten om detta, särskilt om du befinner dig i trafiken eller på annat sätt är beroende av att kunna höra varningssignaler. 11

12 Starta och stänga av hörapparaten Batterifacket fungerar även som strömbrytare. Stäng batterifacket helt för att starta hörapparaten. En akustisk indikationssignal meddelar att hörapparaten har satts igång. Din audionom kan avaktivera denna funktion. Öppna batterifacket för att stänga av hörapparaten. Kom ihåg att stänga av hörapparaten när den inte används. Ta ut batteriet om hörapparaten inte kommer att användas på några dagar. 12

13 Placera hörapparaten i örat Stäng batterifacket ordentligt. Håll hörapparaten i utdragstråden med hjälp av tummen och pekfingret. För försiktigt in hörapparaten i hörselgången tills det tar emot. Släpp utdragstråden och tryck lätt på hörapparaten med pekfingerspetsen tills hörapparaten sitter bekvämt i hörselgången. Det kan underlätta att försiktigt dra ytterörat bakåt/uppåt med den andra handen. 13

14 Ta av hörapparaten Dra försiktigt i utdragstråden med tummen och pekfingret. Ibland kan det underlätta att försiktigt röra hörapparaten i sidled samtidigt som du drar i utdragstråden. Det kan också underlätta om du försiktigt drar ytterörat bakåt/uppåt med den andra handen. 14

15 Justering av volym Hörapparatens volym justeras automatiskt efter den ljudmiljö du befinner dig i. Om du har en fjärrkontroll kan du justera volymen manuellt och även stänga av ljudet i hörapparaten. När du byter program eller stänger av hörapparaten, upphävs alla manuella justeringar av den automatiska volyminställningen. Generellt påverkas båda hörapparaterna av volymjusteringar via fjärrkontrollen. För att ändra stegstorlek när du höjer eller sänker volymen, kontakta din audionom. Om du har en fjärrkontroll beskrivs denna i en separat bruksanvisning. För att stänga av hörapparatljudet med hjälp av fjärrkontroll: Fortsätt att hålla ner knappen för volymsänkning tills den långa tonen tystnar. För att få tillbaka ljudet, tryck kortvarigt på en av volymknapparna. IAKTTA FÖRSIKTIGHET Om hörapparaten generellt är för stark eller för svag, om ljudet är orent eller för ytterligare information, kontakta din audionom. 15

16 Varning vid bruten InterEar-kommunikation (Observera: Denna funktion måste aktiveras av din audionom). Om du har två hörapparater och en av dem faller av örat, och/eller batteriet är urladdat, bryts kommunikationen mellan hörapparaterna. Den kvarvarande hörapparaten uppmärksammar dig på detta genom en ton och ett talat meddelande som upprepas en gång. 16

17 Lyssningsprogram Normalt har din hörapparat ett lyssningsprogram. Om du har en fjärrkontroll kan fem av nedanstående program göras tillgängliga i din hörapparat. Dessutom kan du få tillgång till det speciella Zenprogrammet, Zen+. Se även bruksanvisning för fjärrkontrollen. Master Musik TV Komfort Audibility Extender Telefon Zen Kombinerade program Standardprogram avsett för alla ljudmiljöer För att lyssna på musik För att lyssna på TV För behagligt lyssnande i bullriga och tysta miljöer, då tal inte står i fokus Gör högfrekventa ljud hörbara genom frekvenstransponering För telefonering Spelar slumpmässiga, harmoniska tonslingor Masterprogrammet i ena hörapparaten och Audibility Extender, Telefon eller Zen i den andra Zen+ Speciellt Zenprogram med upp till tre olika Zenstilar 17

18 Om dina behov ändras kan programkombinationen justeras. Zenprogrammet kan användas tillsammans med förstärkning så att både omgivningsljuden och Zentonerna hörs. Det kan även användas självständigt (utan förstärkning) när du inte behöver höra omgivningsljud. Med hänsyn till dina behov, kan din audionom tidsbegränsa speltiden för Zen. Fördelar Många upplever att Zenprogrammet erbjuder en rogivande ljudbakgrund. Zenprogrammet kan även med fördel användas vid tinnitusbehandling. IAKTTA FÖRSIKTIGHET När du använder de olika Zenprogrammen kan de hindra dig från att höra omgivningsljud inklusive tal. Programmen bör därför inte användas när det är viktigt att höra dessa ljud. Byt till ett icke-zen program i dessa situationer. IAKTTA FÖRSIKTIGHET Om du upplever nedsatt ljudstyrka, minskad ljudtolerans, otydligt tal eller förvärrad tinnitus, kontakta din audionom. 18

19 Byta program Varje gång du byter program via en fjärrkontroll hörs en akustisk indikering såvida du i samråd med din audionom inte valt att avaktivera funktionen. Program 1: Meddelande eller en kort ton Program 2: Meddelande eller två korta toner Program 3: Meddelande eller tre korta toner Program 4: Meddelande eller en lång och en kort ton Program 5: Meddelande eller en lång och två korta toner Zen+: Meddelande eller ton Som standard påverkas båda dina hörapparater vid programbyte. Zen+ Anropas genom en lång tryckning (två sekunder) på programomkopplaren på RC-DEX. Med hjälp av korta tryckningar växlar du sedan mellan tillgängliga Zenstilar. För att lämna Zen+ håller du programomkopplaren återigen intryckt i två sekunder. 19

20 RENGÖRING Till denna typ av hörapparat finns följande rengöringstillbehör. Fråga din audionom om vilka tillbehör som kan användas till din hörapparat. 1. Tygduk 2. Borste 3. Rensnål med lång och kort ände 4. Lång rensnål Widex Behöver du extra rengöringstillbehör, kontakta din audionom. 20

21 Hörapparaten För optimal prestanda är det mycket viktigt att hörapparaten hålls fri från öronvax och smuts. Torka av hörapparaten med den medföljande tygduken varje gång den använts. VARNING Rengör aldrig hörapparaten med vatten eller rengöringsmedel eftersom det kan skada hörapparaten och/eller ge försämrad prestanda. När hörapparaten inte används bör batterifacket lämnas öppet så att hörapparaten blir genomluftad och eventuell fukt kan torka. Varje gång du tar ut hörapparaten ur örat bör du kontrollera att ljudutgång, mikrofonöppning och ventilationskanal är fria från vax och smuts. 21

22 Nedan visas exempel på placering av ljudutgång, ventilationskanal och mikrofonöppning på en hörapparat med ej genomgående respektive genomgående ventilationskanal. 1. Ljudutgång 2. Ventilationskanal (ej genomgående) 3. Mikrofonöppning 1. Ljudutgång 2. Ventilationskanal (genomgående, utgång) 3. Ventilationskanal (genomgående, ingång) 4. Mikrofonöppning 22

23 Ljudutgången Det är viktigt att ljudutgången inte blockeras av öronvax. Om den är blockerad, gör följande: Avlägsna synligt vax runt ljudutgången med borsten eller tygduken. Försök inte att rengöra vaxfiltret. Om ljudutgången fortfarande är blockerad, byt vaxfilter (se sidorna 26-29). VARNING Om du inte lyckas rengöra ljudutgången helt rekommenderar vi att du tar kontakt med din audionom. Stick aldrig ner något i ljudutgången. Det kan skada hörapparaten. 23

24 Ventilationskanalen Om det finns vax i eller runt ventilationskanalens mynning, gör följande: Ej genomgående ventilationskanal: Använd rensnål nr. 3 och rengör ventilationskanalen så långt in som den långa änden når. Genomgående ventilationskanal: För den långa rensnålen (nr. 4) helt genom ventilationskanalen så att all vax avlägsnas. VARNING För att hörapparaten ska fungera optimalt är det viktigt att ventilationskanalen inte är igensatt. Rensa därför ventilationskanalen varje dag. I sällsynta fall kan ventilationskanalen bli så igensatt att det påverkar ljudet i hörapparaten. Om detta skulle hända bör du kontakta din audionom. 24

25 Mikrofonöppningen Om det har samlats smuts eller vax runt mikrofonöppningen på hörapparatens framsida, gör följande: Öppna batterifacket och ta ut batteriet. Vänd hörapparaten så att det öppna batterifacket är vänt neråt. Från insidan av batterifacket för du den korta änden på rensnål nr. 3 genom mikrofonöppningen, se bild. VARNING Om du misstänker att öronvax eller smuts har trängt genom mikrofonöppningen in till själva mikrofonen i hörapparaten, kontakta din audionom. Stick inte in något i själva mikrofonen. 25

26 NANOCARE VAXFILTER NanoCare vaxfilter skyddar hörapparaten mot öronvax. Använd alltid NanoCare vaxfilter i din hörapparat. I annat fall upphör hörapparatens garanti att gälla. NanoCare vaxfilter består av följande delar: 1. Styrpinne 2. Utdragskrok 3. Vaxfilter IAKTTA FÖRSIKTIGHET Vaxfiltret är endast avsett för engångsbruk. Försök aldrig att rengöra eller återanvända ett vaxfilter. Det kan skada hörapparaten och/eller medföra att vaxfiltret lossnar i ditt öra. 26

27 Byta NanoCare vaxfilter För in utdragskroken i vaxfiltret som sitter i ljudutgången. Dra vaxfiltret rakt ut. 1. Ventilationskanal 2. Ljudutgång 3. Begagnat vaxfilter 27

28 Vänd styrpinnen så att det nya vaxfiltret hamnar i rätt läge för montering. Placera styrpinnen i ljudutgången och tryck varsamt fast vaxfiltret i öppningen. Dra därefter styrpinnen rakt ut. Det nya vaxfiltret släpper automatiskt från styrpinnen. Tryck hörapparaten försiktigt mot en plan yta för att försäkra dig om att vaxfiltret sitter kvar. 28

29 Kasta styrpinnen med det begagnade vaxfiltret. Hur ofta man behöver byta NanoCare vaxfilter är mycket individuellt. Om du har frågor om NanoCare vaxfilter, kontakta din audionom. VARNING Om vaxfiltret inte sitter ordentligt fast ska det bytas mot ett nytt. Om vaxfiltret mot förmodan lossnar från hörapparaten inne i hörselgången, kontakta läkare. Försök inte själv ta bort vaxfiltret från hörselgången. 29

30 TILLBEHÖR Till din hörapparat finns olika tillbehör. RC-DEX TV-DEX M-DEX För mer information om fjärrkontroll och andra tillbehör, kontakta din audionom. 30

31 FELSÖKNING Följande sidor innehåller en del enkla råd om vad du kan göra om din hörapparat slutar fungera eller fungerar otillfredsställande. Om problemen kvarstår, kontakta din audionom. Problem Möjlig orsak Lösning Hörapparaten är helt tyst Hörapparaten är för svag Hörapparaten är inte aktiverad Batteriet fungerar inte Ljudutgången är blockerad Mikrofonöppningen är blockerad Batteriet är nästan urladdat Ljudutgången är blockerad Det finns vax i hörselgången Din hörsel har förändrats Kontrollera att batteriluckan är stängd Byt batteri i hörapparaten Se sidan 23 Se sidan 25 Byt batteri i hörapparaten Se sidan 23 Kontakta öronläkare Kontakta din audionom 31

32 Problem Möjlig orsak Lösning Hörapparaten återkopplar (tjuter) ofta Det känns obehagligt att ha hörapparaten på sig Dina två hörapparater arbetar inte synkront Det finns vax i hörselgången Hörapparaten sitter inte riktigt på plats i hörselgången Hörapparaten sitter för löst i hörselgången Hörapparaten sitter inte riktigt på plats i hörselgången Hörapparaten har dålig passform Ytteröra eller hörselgång ömmar Förbindelsen mellan hörapparaterna är bruten Kontakta öronläkare Ta ut hörapparaten och försök igen Kontakta din audionom Kontakta din audionom för hjälp att placera hörapparaten korrekt Kontakta din audionom Som förstagångsanvändare kan det vara idé att till en början använda hörapparaten under korta intervaller. Huden i hörselgången är mycket tunn och kan svullna på grund av trycket från hörapparaten. Ta det försiktigt och öka användandet gradvis under de första 2-3 veckorna. Om besvären kvarstår, kontakta din audionom Stäng av hörapparaterna och starta dem igen 32

33 Problem Möjlig orsak Lösning Hörapparaten svarar inte på volymjusteringar och programbyten som görs via DEX Tal från hörapparaterna låter avbrutet (på och av) eller inget tal (avstängt) hörs från den sändande hörapparaten a. DEX-enheten används utanför räckvidden b. Kraftig elektromagnetisk störning i närheten c. DEX-enheten och CLEAR hörapparaterna är inte matchade a. Batteriet i en av hörapparaterna är urladdat b. Kraftig elektromagnetisk störning i närheten a. Flytta DEX-enheten närmare hörapparaterna b. Flytta dig längre från störningskällan c. Kontakta din audionom för kontroll av att DEX-enheten är matchad med dina hörapparater a. Byt batteri i den ena eller båda hörapparaterna b. Flytta dig längre från störningskällan 33

34 VÅRD AV HÖRAPPARAT Din hörapparat är värdefull. Den håller längre och fungerar mer tillförlitligt om den sköts på rätt sätt. Här är några tips som kan öka livslängden på din hörapparat: IAKTTA FÖRSIKTIGHET Stäng av hörapparaten när du inte använder den. Ta ut batteriet om hörapparaten inte kommer att användas på några dagar. När hörapparaten inte används, förvara den i avsett etui på en torr och sval plats, otillgänglig för barn och husdjur. Utsätt inte hörapparaten för extrem värme eller hög luftfuktighet. Se till att torka hörapparaten noggrant om du har svettats mycket, exempelvis efter intensiv fysisk aktivitet. Undvik att tappa hörapparaten håll hörapparaten över ett mjukt underlag vid rengöring och batteribyte. Ha inte på dig hörapparaten när du duschar, simmar, använder hårtork, parfym, hår- och kroppssprayer eller geler som solskyddslotioner eller krämer. I miljöer med hög luftfuktighet kan du använda avfuktningskapslar för att minska mängden fukt i hörapparaten. Se vidare information som medföljer avfuktningskapslarna. 34

35 VARNINGAR VARNING Hörapparater och batterier kan vara farliga om de sväljs eller används felaktigt. Det kan resultera i allvarlig skada eller till och med ha dödlig utgång. Vid en sväljningsolycka, kontakta omedelbart läkare. Förvara hörapparater samt dess delar, tillbehör och batterier oåtkomliga för barn och andra som skulle kunna svälja sådana saker eller på annat sätt skada sig själva. Byt aldrig batterier när de ser på och låt dem inte se var batterierna förvaras. Se till att förbrukade batterier tas om hand på ett riktigt sätt. Batterier är mycket små och kan lätt förväxlas med tabletter eller liknande. Stoppa aldrig ett batteri eller en hörapparat i munnen eftersom det finns risk att du sväljer dem. 35

36 VARNING Vid användning av felaktig batterityp eller försök till uppladdning, föreligger explosionsrisk. Ta hand om förbrukade batterier enligt anvisningar. Låt aldrig andra personer använda din hörapparat eftersom det kan orsaka permanenta hörselskador. När du väljer ett lyssningsprogram, tänk då på att det finns situationer där det är extra viktigt att kunna höra omgivningsljud (t.ex. trafik och varningssignaler). Hörapparaten är tillverkad av moderna icke allergiframkallande material. Dock kan det i sällsynta fall förekomma hudirritation. Om det uppstår irritation i eller omkring örat eller hörselgången, kontakta din audionom. Observera att när någon form av hörapparat används finns en något ökad risk för infektion i hörselgången. En infektion kan uppstå p.g.a. att hörselgången inte blir tillräckligt ventilerad. Vi rekommenderar därför att du tar av dig hörapparaten när du ska sova så att hörselgången kan luftas. Rengör och inspektera hörapparaten enligt anvisning. Om det skulle uppstå en infektion, uppsök medicinsk hjälp samt kontakta din audionom för råd om desinficering av hörapparaten. Använd under inga omständigheter alkohol, klorin eller liknande ämnen. Använd inte Widex hörapparater i gruvor eller andra områden med explosiva gaser. 36

37 VARNING Ha inte på dig hörapparaten vid strålning, röntgen, MRI-, CTeller andra typer av skanningar eller medicinska behandlingar. Strålningen vid dessa behandlingar, liksom andra typer av strålning, till exempel i en mikrovågsugn, kan skada din hörapparat. Strålning från exempelvis rumsövervakning, inbrottslarm och mobiltelefoner är svagare och kan inte skada hörapparaten, men eventuellt orsaka hörbara störningar. IAKTTA FÖRSIKTIGHET Hörapparaten är testad för störningar enligt internationell standard. Trots det kan det på grund av elektromagnetiska störningar från andra produkter, t.ex. alarmsystem, rumsövervakning och mobiltelefoner, förekomma oförutsedda störningar i hörapparaten. Trots att hörapparaten är konstruerad för att uppfylla strängaste internationella krav om elektromagnetisk kompatibilitet, kan möjligheten att orsaka störningar på annan utrustning, exempelvis medicinsk utrustning, inte uteslutas. Försök inte att öppna eller reparera hörapparaten själv. 37

38 INFORMATION OBSERVERA Hörapparaten ger inte tillbaka normal hörsel och förhindrar eller förbättrar inte organiskt betingade hörselnedsättningar. Däremot kan hörapparaten hjälpa dig att utnyttja din kvarvarande hörsel på bästa möjliga sätt. Du bör också vara medveten om att det tar tid att vänja sig vid en ny hörapparat och de nya ljud den medför. I de flesta fall får du inte fullt utbyte av hörapparaten om den endast används sporadiskt. Hörapparatanvändningen utgör bara en del av hörsel(re)- habiliteringen och kan behöva kompletteras med hörselträning och undervisning i läppavläsning. Användande av hörapparat kan öka vaxproduktionen och därmed risken för vaxproppar. Kontakta läkare/öronläkare om du misstänker att det har bildats en vaxpropp i örat. Öronvax kan medföra att både din hörsel och hörapparatens prestanda försämras. Det kan vara en god vana att regelbundet, kanske några gånger per år, besöka en öronläkare för att få hörselgångarna kontrollerade. 38

39 REGULATORY INFORMATION FCC ID: TTY-C4CIC IC: 5676B-C4CIC Federal Communications Commission Statement This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 39

40 Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment. Industry Canada Statement / Déclaration d industrie Canada Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. 40

41 This device complies with Industry Canada licenceexempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Conformément à la réglementation d Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d un type et d un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l intensité nécessaire à l établissement d une communication satisfaisante. Le présent appareil est conforme aux CNR d Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l utilisateur de l appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d en compromettre le fonctionnement. 41

42 Härmed intygar Widex A/S att denna C4-CIC och C4-CIC-TR hörapparat står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En kopia av konformitetsdeklarationen finns på: 42

43 Hörapparater, tillbehör och batterier bör inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Vänligen kontakta Widex återförsäljare eller din hörcentral för råd om hur du hanterar detta. 43

44 AB Widex Box Malmö Tel Fax E-post: Hemsida: Webbutik: Tillverkare Printed by HTO / I #01v #01

BRUKSANVISNING MIND 220. m2-cic/iic Completely-in-canal/ Invisible-in-canal

BRUKSANVISNING MIND 220. m2-cic/iic Completely-in-canal/ Invisible-in-canal BRUKSANVISNING MIND 220 m2-cic/iic Completely-in-canal/ Invisible-in-canal DIN WIDEX MIND 220 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: 10 Ventilationskanal: Ej genomgående Genomgående Ingen

Läs mer

BRUKSANVISNING. RC-Dex

BRUKSANVISNING. RC-Dex BRUKSANVISNING RC-Dex fjärrkontroll Innehållsförteckning din nya Dex fjärrkontroll........................ 4 TILLBEHÖR........................................... 7 Batteriet...........................................

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 220 m2-x Allt-i-örat hörapparat Din hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Komfort Audibility Extender T Programnummer

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 330. C3-CIC Completely-in-canal

BRUKSANVISNING CLEAR 330. C3-CIC Completely-in-canal BRUKSANVISNING CLEAR 330 C3-CIC Completely-in-canal DIN WIDEX CLEAR 330 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ventilationskanal: Ej genomgående Genomgående Ingen 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 330. C3-PA Receiver-in-canal

BRUKSANVISNING CLEAR 330. C3-PA Receiver-in-canal BRUKSANVISNING CLEAR 330 C3-PA Receiver-in-canal DIN WIDEX CLEAR 330 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER...................................... 4 HÖRAPPARATEN.................................

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-PA Receiver-in-canal

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-PA Receiver-in-canal BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-PA Receiver-in-canal DIN HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER...................................... 4 HÖRAPPARATEN.................................

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-XP Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX CLEAR 440 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ventilationskanal: Ventilationskanal Ingen ventilationskanal 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-m/C4-m-CB Bakom-örat-hörapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-m/C4-m-CB Bakom-örat-hörapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-m/C4-m-CB Bakom-örat-hörapparat DIN HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER...................................... 4 HÖRAPPARATEN.................................

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear DIN HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER............................................

Läs mer

Bruksanvisning mind440 serien. m4-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind440 serien. m4-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind440 serien m4-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-9 Bakom-örat-hörapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-9 Bakom-örat-hörapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-9 Bakom-örat-hörapparat DIN HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER............................................ 4 HÖRAPPARATEN.......................................

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal

BRUKSANVISNING MENU. ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal BRUKSANVISNING MENU ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 10 Ventilationskanal: Ej genomgående Genomgående

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO. C2-PA (RIC) tinnitusapparat

BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO. C2-PA (RIC) tinnitusapparat BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO C2-PA (RIC) tinnitusapparat INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER...................................... 3 BESKRIVNING.................................... 4 Avsedd användning...............................

Läs mer

Bruksanvisning. PA-440. Receiver-in-canal

Bruksanvisning. PA-440. Receiver-in-canal Bruksanvisning PA-440. Receiver-in-canal Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som anses

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Din hörapparat med tillbehör ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar som vi anser nödvändiga.

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Användarhandbok Magnetic Charging Dock DK48 Innehåll Inledning...3 Om den magnetiska laddningsdockan...3 Använda den magnetiska laddningsdockan...4 Välja ett tillbehör för telefonen...4 Ladda telefonen...4

Läs mer

BRUKSANVISNING. clear 440. c4-pa

BRUKSANVISNING. clear 440. c4-pa BRUKSANVISNING clear 440 c4-pa Receiver-in-canal Din hörapparat (ifylles av din audionom) Datum: Batteristorlek: Ear-set: Ventilerad ear-tip Öppen ear-tip Individuell ear-tip Ear-tip storlek: Vänster Höger

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Användarhandbok. USB Charger UCH20

Användarhandbok. USB Charger UCH20 Användarhandbok USB Charger UCH20 Innehåll Inledning...3 Om USB Charger...3 Använda USB-laddaren... 4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity...6 2 Inledning Om USB Charger

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-X Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING MENU. ME-X Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING MENU ME-X Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 312 Ventilationskanal Ingen ventilationskanal Program: 66Master Musik

Läs mer

Bruksanvisning. clear 440. C4-m/C4-m-CB

Bruksanvisning. clear 440. C4-m/C4-m-CB Bruksanvisning clear 440 C4-m/C4-m-CB BAKOM-ÖRAT-HÖRAPPARAT din widex clear 440 hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ear-set: Öroninsats Ear-tip Individuell ear-tip Ear-tip storlek:

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien. FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning Flash serien. FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning Flash serien FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat Innehåll Din hörapparat med tillbehör ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21 Användarhandbok Xperia P TV Dock DK21 Innehåll Inledning...3 TV Dock baksida, översikt...3 Komma igång...4 LiveWare -hanteraren...4 Uppgradera LiveWare -hanteraren...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Flash-m Bakom-örat-hörapparat 2 Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Presenter SNP6000. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 SV Användarhandbok 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been tested

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-19 Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-19 Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-19 Bakom-örat-hörapparat Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar

Läs mer

Bruksanvisning. clear 440. c4-9 bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning. clear 440. c4-9 bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning clear 440 c4-9 bakom-örat-hörapparat din widex clear 440 hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ear-set: Öroninsats Ear-tip Individuell ear-tip Ear-tip storlek: Vänster

Läs mer

Bruksanvisning mind440 serien. m4-m/m4-m-cb Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning mind440 serien. m4-m/m4-m-cb Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning mind440 serien m4-m/m4-m-cb Bakom-örat-hörapparat 2 Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att

Läs mer

Användarhandbok. Power Cover CP12

Användarhandbok. Power Cover CP12 Användarhandbok Power Cover CP12 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Specifikationer...3 Använda Power Case-skalet...4 Ladda telefonen...4 Juridisk information...6 2 Inledning Enkelt att ladda

Läs mer

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. Modell U-XP I-örat (ITE)

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. Modell U-XP I-örat (ITE) WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-XP I-örat (ITE) DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Ventilationskanal: Kort Full längd Ingen Dina hörapparatserier: PROGRAM Universell

Läs mer

BRUKSANVISNING RC-DEX FJÄRRKONTROLL

BRUKSANVISNING RC-DEX FJÄRRKONTROLL BRUKSANVISNING RC-DEX FJÄRRKONTROLL 2 INNEHÅLL DIN NYA DEX -FJÄRRKONTROLL... 5 Avsedd användning... 5 Beskrivning av enheten... 6 Framsida... 6 Baksida... 7 TILLBEHÖR... 8 BATTERIET... 9 Byta batteriet...

Läs mer

Bruksanvisning mind440 serien. m4-19 Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning mind440 serien. m4-19 Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning mind440 serien m4-19 Bakom-örat-hörapparat Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. Modell D-PA Receiver-in-canal

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. Modell D-PA Receiver-in-canal BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN Modell D-PA Receiver-in-canal DIN HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Dina hörapparatserier: PROGRAM Master Musik TV Komfort Fokus bakåt Telefon Zen SPECIALPROGRAM Master

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIE. Modell D-PA Receiver-in-canal

BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIE. Modell D-PA Receiver-in-canal BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIE Modell D-PA Receiver-in-canal DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Din hörapparatserie: PROGRAM Master Musik TV Komfort Fokus bakåt Telefon Zen SPECIALPROGRAM

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH80 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Batteristatus...5 Sätta på och stänga av headsetet...5

Läs mer

BRUKSANVISNING M-DEX

BRUKSANVISNING M-DEX BRUKSANVISNING M-DEX PAKETINNEHÅLL M-DEX Bruksanvisning Halssnodd Laddare Kabel med stereopropp i båda ändar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER............................................ 5 DIN NYA M-DEX........................................

Läs mer

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. U-FM-modellen Behind-the-ear

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. U-FM-modellen Behind-the-ear WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN U-FM-modellen Behind-the-ear DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Dina hörapparatserier: PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö Fest Musik

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. Modell D-CIC/D-CIC TR/D-CIC-M/D-CIC-M TR Hörselgångsapparat (CIC)

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. Modell D-CIC/D-CIC TR/D-CIC-M/D-CIC-M TR Hörselgångsapparat (CIC) BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN Modell D-CIC/D-CIC TR/D-CIC-M/D-CIC-M TR Hörselgångsapparat (CIC) DIN HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Ventilationskanal: Kort Full längd Ingen Dina hörapparatserier:

Läs mer

Bruksanvisning BB4 RITE

Bruksanvisning BB4 RITE Bruksanvisning BB4 RITE Receiver-in-the-ear hörapparaten Widex BABY TM 440 (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ear-set: Baby ear-tip Individuell Baby insats Lyssningsprogram Master Audibility

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. Modell D-m CB Bakom-örat

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. Modell D-m CB Bakom-örat BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN Modell D-m CB Bakom-örat DIN HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Dina hörapparatserier: PROGRAM Master Musik TV Komfort Telefon Zen SPECIALPROGRAM Master + Zen Master

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HÖRAPPARAT. Modell B-F2 RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear

BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HÖRAPPARAT. Modell B-F2 RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HÖRAPPARAT Modell B-F2 RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear DIN HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Dina hörapparatserier: PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö

Läs mer

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. Modell U-PA Receiver-in-canal

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. Modell U-PA Receiver-in-canal WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-PA Receiver-in-canal DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Dina hörapparatserier: PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö Fest Musik

Läs mer

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. Modell U-CIC/U-CIC TR/U-CIC-M/U-CIC-M TR Hörselgångsapparat (CIC)

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. Modell U-CIC/U-CIC TR/U-CIC-M/U-CIC-M TR Hörselgångsapparat (CIC) WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-CIC/U-CIC TR/U-CIC-M/U-CIC-M TR Hörselgångsapparat (CIC) DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Ventilationskanal: Kort Full längd Ingen

Läs mer

VH110 Användarhandbok

VH110 Användarhandbok VH110 Användarhandbok Innehåll Översikt över headsetet...5 Introduktion...6 Laddning...7 Starta och stänga av enheten...8 Koppla ihop headsetet...9 Koppla ihop headsetet med telefonen...9 Sätta på sig

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-9 Bakom-örat-hörapparat

BRUKSANVISNING MENU. ME-9 Bakom-örat-hörapparat BRUKSANVISNING MENU ME-9 Bakom-örat-hörapparat DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 13 Program: 66Master Musik TV T M+T Standard Nybörjare Audibility Extender

Läs mer

Bruksanvisning Bravo B2-CIC

Bruksanvisning Bravo B2-CIC Bruksanvisning Bravo B2-CIC Innehåll Din hörapparat med tillbehör, ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar som vi anser nödvändiga.

Läs mer

Bruksanvisning Bravissimo serien. BV-9X allt-i-örat-hörapparater

Bruksanvisning Bravissimo serien. BV-9X allt-i-örat-hörapparater Bruksanvisning Bravissimo serien BV-9X allt-i-örat-hörapparater Innehåll I bruksanvisningen kan hörapparat, rensverktyg och liknande se annorlunda ut jämfört med det du har fått. Lycka till med din Bravissimo

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX EVOKE FAMILJ. E-CIC/E-CIC TR/E-CIC-M/E-CIC-M TR-modell CIC Hörselgångsapparat (CIC)

BRUKSANVISNING WIDEX EVOKE FAMILJ. E-CIC/E-CIC TR/E-CIC-M/E-CIC-M TR-modell CIC Hörselgångsapparat (CIC) BRUKSANVISNING WIDEX EVOKE FAMILJ E-CIC/E-CIC TR/E-CIC-M/E-CIC-M TR-modell CIC Hörselgångsapparat (CIC) DIN HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Ventilationskanal: Kort Full längd Ingen CIC CIC-M Dina

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26 Användarhandbok Style Cover Window SCR26 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Laddning...3 One-touch-konfiguration...4 Grunderna...5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera skärmen...5

Läs mer

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. Modell U-FS Receiver-in-the-ear

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. Modell U-FS Receiver-in-the-ear WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-FS Receiver-in-the-ear DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Dina hörapparatserier: PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö Fest

Läs mer

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. Modell D-FA P Bakom-örat

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. Modell D-FA P Bakom-örat BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN Modell D-FA P Bakom-örat DIN WIDEX DREAM HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musik TV Komfort Lyssna bakåt Telefon T M+T

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Användarhandbok Stereo Bluetooth -headset SBH20 Innehåll Inledning...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ringa...6 Lyssna på musik...6 Multipoint-teknik...7 Felsökning...7 Juridisk information...7

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX EVOKE FAMILJ. E-PA-modell RIC Receiver-i-kanal

BRUKSANVISNING WIDEX EVOKE FAMILJ. E-PA-modell RIC Receiver-i-kanal BRUKSANVISNING WIDEX EVOKE FAMILJ E-PA-modell RIC Receiver-i-kanal DIN HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Dina hörapparatserier: PROGRAM Universell Tyst Komfort Transport Stadsmiljö Påverkan Fest Social

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX EVOKE FAMILJ. Modell E-FM BTE (Bakom-örat)

BRUKSANVISNING WIDEX EVOKE FAMILJ. Modell E-FM BTE (Bakom-örat) BRUKSANVISNING WIDEX EVOKE FAMILJ Modell E-FM BTE (Bakom-örat) DIN HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Dina hörapparatserier: PROGRAM Universell Tyst Komfort Transport Stadsmiljö Påverkan Fest Social

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX EVOKE FAMILJ. E-XP-modell ITE (I-örat)

BRUKSANVISNING WIDEX EVOKE FAMILJ. E-XP-modell ITE (I-örat) BRUKSANVISNING WIDEX EVOKE FAMILJ E-XP-modell ITE (I-örat) DIN HÖRAPPARAT (Fylls i av din hörselspecialist) Ventilationskanal: Kort Full längd Ingen Dina hörapparatserier: PROGRAM Universell Tyst Komfort

Läs mer

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. modell U-IM/U-IP Hörselgång/öra

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. modell U-IM/U-IP Hörselgång/öra WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN modell U-IM/U-IP Hörselgång/öra DIN HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Ventilationskanal Ingen ventilationskanal Utdragstråd Volymkontroll Tryckknapp

Läs mer

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. modell U-IM/U-IP Hörselgång/öra

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. modell U-IM/U-IP Hörselgång/öra WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN modell U-IM/U-IP Hörselgång/öra DIN HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Ventilationskanal Ingen ventilationskanal Utdragstråd Volymkontroll Tryckknapp

Läs mer

BRUKSANVISNING PRODUKTSERIEN WIDEX SUPER. Modell S-VS Receiver-in-canal (RIC)/Receiver-in-the-ear (RITE)

BRUKSANVISNING PRODUKTSERIEN WIDEX SUPER. Modell S-VS Receiver-in-canal (RIC)/Receiver-in-the-ear (RITE) BRUKSANVISNING PRODUKTSERIEN WIDEX SUPER Modell S-VS Receiver-in-canal (RIC)/Receiver-in-the-ear (RITE) DIN HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Dina hörapparatserier: PROGRAM Master Musik TV Komfort Fokus

Läs mer

Bruksanvisning. TV-Dex

Bruksanvisning. TV-Dex Bruksanvisning TV-Dex Innehållsförteckning paketinnehåll....................................... 4 din nya tv-dex....................................... 5 TV-Controller (handenhet).........................

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Hantering av batteri och ström...5 Sätta på

Läs mer

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag

Läs mer

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. U-FA-/U-FP bakom-örat-modell

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. U-FA-/U-FP bakom-örat-modell WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN U-FA-/U-FP bakom-örat-modell DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) FA Dina hörapparatserier: FP PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö Fest

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. Modell D-FS RIC/RITE Receiver-in-canal (RIC)/Receiver-in-the-ear (RITE)

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. Modell D-FS RIC/RITE Receiver-in-canal (RIC)/Receiver-in-the-ear (RITE) BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN Modell D-FS RIC/RITE Receiver-in-canal (RIC)/Receiver-in-the-ear (RITE) DIN HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Dina hörapparatserier: PROGRAM Master Musik TV Komfort

Läs mer

Bruksanvisning SOUNDGATE MIC. Används tillsammans med SoundGate 3

Bruksanvisning SOUNDGATE MIC. Används tillsammans med SoundGate 3 Bruksanvisning SOUNDGATE MIC Används tillsammans med SoundGate 3 Innehåll Generella varningar och säkerhetsföreskrifter 6 Introduktion 8 Översikt SoundGate Mic 9 Så fungerar SoundGate Mic 10 Bära SoundGate

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX EVOKE FAMILJ. E-IM/E-IP-modell ITE (I-örat)

BRUKSANVISNING WIDEX EVOKE FAMILJ. E-IM/E-IP-modell ITE (I-örat) BRUKSANVISNING WIDEX EVOKE FAMILJ E-IM/E-IP-modell ITE (I-örat) DIN HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Ventilationskanal Ingen ventilationskanal Utdragstråd Volymkontroll Tryckknapp Dina hörapparatserier:

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-XP-modellen Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-XP-modellen Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN D-XP-modellen Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX HÖRAPPARAT (Ifylls av din audionom) Ventilationskanal: Ventilationskanal Inget ventilationskanal Din hörapparatserie: Program:

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. Modell D-9 Bakom-örat

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. Modell D-9 Bakom-örat BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN Modell D-9 Bakom-örat DIN HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Dina hörapparatserier: PROGRAM Master Musik TV Komfort Fokus bakåt Telefon T M+T Zen SPECIALPROGRAM Master

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. Modell D-CIC/D-CIC TR/D-CIC-M/D-CIC-M TR Completely-in-canal

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. Modell D-CIC/D-CIC TR/D-CIC-M/D-CIC-M TR Completely-in-canal BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN Modell D-CIC/D-CIC TR/D-CIC-M/D-CIC-M TR Completely-in-canal DIN WIDEX HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) D-CIC Icke-trådlös D-CIC-M Din hörapparatserie: Fjärrkontroll

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. Modell D-FA/D-FA P Bakom-örat

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. Modell D-FA/D-FA P Bakom-örat BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN Modell D-FA/D-FA P Bakom-örat DIN HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) FA Dina hörapparatserier: FA P PROGRAM Master Musik TV Komfort Fokus bakåt Telefon T M+T Zen SPECIALPROGRAM

Läs mer

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. Modell U-FA/U-FP Bakom-örat

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. Modell U-FA/U-FP Bakom-örat WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-FA/U-FP Bakom-örat DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) FA Dina hörapparatserier: FP PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö Fest

Läs mer

BRUKSANVISNING PRODUKTSERIEN WIDEX SUPER. Modell S-VSD Receiver-in-canal (RIC)/Receiver-in-the-ear (RITE)

BRUKSANVISNING PRODUKTSERIEN WIDEX SUPER. Modell S-VSD Receiver-in-canal (RIC)/Receiver-in-the-ear (RITE) BRUKSANVISNING PRODUKTSERIEN WIDEX SUPER Modell S-VSD Receiver-in-canal (RIC)/Receiver-in-the-ear (RITE) DIN HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Dina hörapparatserier: PROGRAM Master Musik TV Komfort

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell CROS-FA Bakom örat

BRUKSANVISNING. Modell CROS-FA Bakom örat BRUKSANVISNING Modell CROS-FA Bakom örat 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING WIDEX CROS-SÄNDAREN...4 Batteriet... 7 Sätta i batteriet... 7 Batterifack utan nagelgrepp...10 Identifiera höger/vänster sida...12 Placera

Läs mer

PREXISO XL2. Korslaser

PREXISO XL2. Korslaser PREXISO XL2 Korslaser Användarmanual Prexiso XL2... 5 1 Användarmanual Prexiso XL2 1.1 Översikt 1.2 Isättning av batterier Se skiss, öppna batterilocket på undersidan och sätt i batterierna med rätt

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX EVOKE FAMILJ. E-FA/E-FP-modell BTE (Bakom-örat)

BRUKSANVISNING WIDEX EVOKE FAMILJ. E-FA/E-FP-modell BTE (Bakom-örat) BRUKSANVISNING WIDEX EVOKE FAMILJ E-FA/E-FP-modell BTE (Bakom-örat) DIN HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Dina hörapparatserier: PROGRAM Universell Tyst Komfort Transport Stadsmiljö Påverkan Fest Social

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIEN. Modell D-XP In-the-ear

BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIEN. Modell D-XP In-the-ear BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIEN Modell D-XP In-the-ear DIN WIDEX-HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Ventilationskanal: Ventilation Ingen ventilationskanal Din hörapparatserie: 2 Program: Master Musik

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Flash serien FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat I denna bruksanvisning beskrivs två hörapparatmodeller: FL-9 och FL-9é Där inget annat anges gäller informationen för båda modellerna. Om

Läs mer

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Användarhandbok Smart Imaging Stand IPT-DS10M Innehåll Användarhandbok för Smart Imaging Stand...3 Inledning...4 Funktioner översikt...4 Maskinvara översikt...4 Basinformation...5 Montering...5 Batterier...5

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-PA-modellen RIC Receiver-in-canal

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-PA-modellen RIC Receiver-in-canal BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN D-PA-modellen RIC Receiver-in-canal DIN WIDEX HÖRAPPARAT (Ifylls av din audionom) Din hörapparatserie: 2 Program: Master Musik TV Komfort Lyssna bakåt Telefon Zen Master

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HÖRAPPARAT. B-F2-modellen RIC/RITE Receiver-in-canal (RIC)/Receiver-in-the-ear (RITE)

BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HÖRAPPARAT. B-F2-modellen RIC/RITE Receiver-in-canal (RIC)/Receiver-in-the-ear (RITE) BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HÖRAPPARAT B-F2-modellen RIC/RITE Receiver-in-canal (RIC)/Receiver-in-the-ear (RITE) DIN HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Din hörapparatsserie: Zink-luftbatteri (stålfärgat)

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIE. Modell D-m CB Bakom örat-apparat

BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIE. Modell D-m CB Bakom örat-apparat BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIE Modell D-m CB Bakom örat-apparat DIN WIDEX-HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Din hörapparatserie: 2 Program: Master Musik Tv Komfort Telefon Zen Master + Zen Master

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. Modell C4-CIC/C4-CIC-TR/C3-CIC/C3-CIC-TR/ C2-CIC/C2-CIC-TR Completely-in-canal

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. Modell C4-CIC/C4-CIC-TR/C3-CIC/C3-CIC-TR/ C2-CIC/C2-CIC-TR Completely-in-canal BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN Modell C4-CIC/C4-CIC-TR/C3-CIC/C3-CIC-TR/ C2-CIC/C2-CIC-TR Completely-in-canal DIN WIDEX CLEAR -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Ventilationshål: Kort

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell CROS-FS

BRUKSANVISNING. Modell CROS-FS BRUKSANVISNING Modell CROS-FS 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING WIDEX CROS-SÄNDAREN... 4 Batteriet... 8 Sätta i batteriet... 8 Batterifack utan nagelgrepp.... 11 Höger-/vänsteridentifiering... 13 Placera sändaren

Läs mer

BRUKSANVISNING DREAM. D-PA-modellen RIC Receiver-in-canal

BRUKSANVISNING DREAM. D-PA-modellen RIC Receiver-in-canal BRUKSANVISNING DREAM D-PA-modellen RIC Receiver-in-canal DIN WIDEX HÖRAPPARAT (Ifylls av din audionom) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musik TV Komfort Lyssna bakåt Telefon Zen Master

Läs mer

BRUKSANVISNING DREAM. D-XP-modellen Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING DREAM. D-XP-modellen Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING DREAM D-XP-modellen Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX HÖRAPPARAT (Ifylls av din audionom) Ventilationskanal: Ventilationskanal Inget ventilationskanal DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110

Läs mer

Bruksanvisning AIKIA serien. AK-9 / AK-9 élan Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning AIKIA serien. AK-9 / AK-9 élan Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning AIKIA serien AK-9 / AK-9 élan Bakom-örat hörapparat I denna bruksanvisning beskrivs två hörapparatmodeller: AK-9 och AK-9 élan. Där inget annat anges gäller informationen för båda modellerna.

Läs mer

Installationsguide och bruksanvisning TELEFONADAPTER 2

Installationsguide och bruksanvisning TELEFONADAPTER 2 Installationsguide och bruksanvisning TELEFONADAPTER 2 2 Innehållsförteckning Varningar 5 Introduktion 7 Översikt Telefonadapter 2 8 Installation 9 Aktivera Telefonadapter 2 första gången 10 Anslut Telefonadapter

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIEN. Modell D-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear

BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIEN. Modell D-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIEN Modell D-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear DIN WIDEX-HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Din hörapparatserie: 2 Program: Master Musik Tv Komfort Telefon

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. C4-PA/C3-PA/C2-PA-modell RIC Receiver-in-canal

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. C4-PA/C3-PA/C2-PA-modell RIC Receiver-in-canal BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN C4-PA/C3-PA/C2-PA-modell RIC Receiver-in-canal DIN WIDEX CLEAR -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Program: Master Musik TV

Läs mer

RC3-1. Bruksanvisning RC3-1 fjärrkontroll

RC3-1. Bruksanvisning RC3-1 fjärrkontroll RC3-1 Bruksanvisning RC3-1 fjärrkontroll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som anses

Läs mer

TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING

TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 5 Introduktion 7 Översikt Telefonadapter 2 8 Installation 9 Aktivera telefonadapter första gången 10 Anslut telefonadapter

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. Modell C4-XP/C3-XP/C2-XP I-örat-hörapparat

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. Modell C4-XP/C3-XP/C2-XP I-örat-hörapparat BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN Modell C4-XP/C3-XP/C2-XP I-örat-hörapparat DIN WIDEX CLEAR -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Ventilation Ingen ventilationskanal CLEAR440 CLEAR330

Läs mer