BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. Modell C4-CIC/C4-CIC-TR/C3-CIC/C3-CIC-TR/ C2-CIC/C2-CIC-TR Completely-in-canal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. Modell C4-CIC/C4-CIC-TR/C3-CIC/C3-CIC-TR/ C2-CIC/C2-CIC-TR Completely-in-canal"

Transkript

1 BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN Modell C4-CIC/C4-CIC-TR/C3-CIC/C3-CIC-TR/ C2-CIC/C2-CIC-TR Completely-in-canal

2 DIN WIDEX CLEAR -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Ventilationshål: Kort Full längd Ingen CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Program: Master Musik TV Komfort Audibility Extender Phone Zen Master + Zen Master + Audibility Extender Master + Telefon Zen+ Datum Din audionom 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÖRAPPARATEN...4 Akustiska indikatorer... 7 Batteri Sätta i batteri... 8 Indikation om låg batteriladdning Sätta igång och stänga av hörapparaten Höger/vänster-identifiering Placering av hörapparaten Ta ut hörapparaten Volymjustering Larm vid förlorad partnerkommunikation Program Byta mellan lyssningsprogrammen Zen RENGÖRING...22 HÖRAPPARATEN Ljudutgången Ventilationshålet Mikrofonöppningen NANOCARE TM VAXSKYDD...28 Byta ut vaxskyddet TILLBEHÖR VID FUNKTIONSFEL VÅRD AV DIN HÖRAPPARAT...35 VARNINGAR INFORMATION...42 Anpassning till hörapparaterna REGULATORY INFORMATION YTTERLIGARE PROGRAMFORMULÄR...50 SYMBOLER

4 HÖRAPPARATEN 1. Mikrofonöppning 2. Batterifack (på/av-funktion) 3. Nagelgrepp 4. Ljudutgång 5. NanoCare vaxskydd 6. Utdragstråd 7. Ventilationshål (kort) 8. Ventilationshål (full längd) På sidan 2 i denna broschyr kan din audionom ange vilken typ av ventilationshål som används i din hörapparat, om sådant finns. Om du behöver hjälp med att identifiera serienumret (oftast sex eller sju siffror) på produkten, kontakta din audionom. 4

5 VARNING Denna broschyr innehåller viktig information och instruktioner. Läs denna broschyr noggrant innan du börjar använda hörapparaten. OBSERVERA Din hörapparat och dina tillbehör kanske inte ser ut exakt så som visas i denna broschyr. Vi förbehåller oss också rätten att göra de ändringar som anses nödvändiga. 5

6 Avsedd användning Hörapparaterna är avsedda att användas som luftledningsförstärkare i vardagliga ljudmiljöer. Hörapparaterna kan förses med Zen-programmet, som är avsett att ge en avkopplande ljudbakgrund (dvs. musik/bruskälla) för vuxna som vill lyssna på en sådan bakgrund i tystnad. Avsedd användning Hörapparaterna är avsedda för personer med hörselnedsättning av varierande svårighetsgrad, från minimal (10 db hörselnedsättning) till måttlig (76 db hörselnedsättning), och alla typer av hörselnedsättningar. De ska programmeras av din audionom (audiologer, hörapparatsspecialister, otolaryngologer) som är utbildade i hörsel(re)habilitering. Beskrivning av enheten Hörapparaten använder en patentskyddad, trådlös teknik, WidexLink, för att möjliggöra kommunikation mellan vänster och höger hörapparat, samt mellan hörapparaterna och DEX-tillbehören. Din hörapparat kan förses med ett unikt lyssningsprogram som kallas Zen. Det genererar musiktoner (och ibland ett brusande ljud) i bakgrunden. Dessa ljud anpassas efter din hörselnedsättning. 6

7 Akustiska indikatorer Funktioner Justering av volym via fjärrkontroll Bekräfta användning av RC-programknapp Hörapparaten kan ställas in på att ge en signal som indikerar när vissa funktioner används. Signalen kan vara ett talat meddelande eller toner. Signalen kan även avaktiveras. Standard-inställningar Ton Klickljud Andra inställningar Av Byte av program via fjärrkontroll Meddelande Toner/av Sätta igång hörapparaten Meddelande Toner/av Varning om låg batterinivå Meddelande 4 toner/av Varning om bruten Av Meddelande partnerkommunikation Servicepåminnelse Av Meddelande Observera: Varning om bruten partnerkommunikation kan endast göras tillgänglig i CLEAR440 och CLEAR330. Av 7

8 Batteri Vi rekommenderar zink-luftbatterier. Använd batteristorlek 10 till hörapparaten. Fråga din audionom hur du skaffar utbytesbatterier. Det är viktigt att beakta utgångsdatumet och följa rekommendationerna på batteriförpackningen beträffande kassering av förbrukade batterier. Sätta i batteri Kom ihåg att ta bort klisterlappen innan du sätter i ett nytt batteri. När lappen har tagits bort, kommer batteriet att börja fungera efter några sekunder. FÖRSIKTIGHET Använd inte batterier som har kvar klisterrester från lappen eller annat oönskat material, eftersom det kan göra att hörapparaten inte fungerar. 8

9 Använd nagelgreppet för att öppna batteriluckan. Tryck inte upp batteriluckan längre än till ändläget. Placera batteriet i facket så att det lilla plus (+)-tecknet på batteriet syns när du håller hörapparaten så som visas. Du kan använda den medföljande batterimagneten för att styra batteriet på plats. Om batterifacket är svårt att stänga, är batteriet felvänt. När du byter batteri är det lämpligt att hålla hörapparaten över ett bord. 9

10 Indikation om låg batteriladdning En akustisk indikator kommer låta när batteriet nästan är slut, såvida inte den funktionen har inaktiverats (se sidan 7). Vi rekommenderar att du alltid har med dig ett reservbatteri. VARNING Låt aldrig ett urladdatbatteri sitta kvar i hörapparaten. Urladdade batterier kan läcka och skada hörapparaten. VARNING Din hörapparat kan sluta att fungera, till exempel om batteriet är urladdat. Du bör vara medveten om detta, i synnerhet om du befinner dig i trafiken eller på annat sätt är beroende av att kunna höra varningssignaler. 10

11 Sätta igång och stänga av hörapparaten Hörapparatens batterifack fungerar också som på/ av-knapp. Stäng batterifacket för att sätta igång hörapparaten. En akustisk signal talar om att hörapparaten har satts igång, om inte denna funktion har avaktiverats. Öppna batterifacket för att stänga av hörapparaten. NOTE: Ett annat sätt att kontrollera att hörapparaten är påslagen är att hålla den i handen. Om den är på, kommer den att vissla. Kom ihåg att stänga av hörapparaten när den inte används. Ta ut batteriet om hörapparaten inte kommer att användas på några dagar. 11

12 Höger/vänster-identifiering Dina hörapparater kommer att vara märkta med en röd Widex-logotyp för höger öra och en blå logotyp för vänster öra, eller kan de ha ett rött respektive blått skal. Pilen visar logotypens placering. 12

13 Placering av hörapparaten Stäng batteriluckan helt. Håll hörapparaten i utdragstråden med tummen och pekfingret. För sakta in hörapparaten i hörselgången tills du känner motstånd. Släpp utdragstråden och använd pekfingerspetsen för att försiktigt trycka in hörapparaten i örat tills den sitter bekvämt i hörselgången. För att underlätta placeringen av hörapparaten kan du dra ytterörat bakåt och uppåt med den andra handen. 13

14 Kontakta din audionom om din hörapparat inte passar eller inte sitter korrekt, orsakar obehag, irritation, rodnad, eller liknande. 14

15 Ta ut hörapparaten Dra försiktigt i utdragstråden med tummen och pekfingret. Om det är svårt, kan du försöka att försiktigt röra hörapparaten från sida till sida samtidigt som du drar i utdragstråden. Det kan också hjälpa att dra ytterörat bakåt och uppåt med den andra handen. 15

16 Volymjustering Volymen i hörapparaten justeras automatiskt efter den ljudmiljö du befinner dig i. Om du har en fjärrkontroll, kan du också justera volymen manuellt eller stänga hörapparaten. All justering av volyminställningen avbryts när hörapparaten stängs av eller när du byter program. Generellt påverkas båda hörapparaterna av volymjusteringar via fjärrkontrollen. Fråga din audionom hur du ändrar stegstorlek för höjning eller sänkning av volymen. Om du har en fjärrkontroll, se även bruksanvisningen för denna. VARNING Om volymen i hörapparaten överlag är för hög eller för låg, eller om de återskapade ljuden är förvrängda, eller om du vill ha mer information ska du kontakta din audionom. 16

17 För att stänga av hörapparaten med en fjärrkontroll: Fortsätt att trycka ner volymknappen på fjärrkontrollen tills den långa piptonen har hörts. Med ett kort tryck på en av volymknapparna får du tillbaka ljudet. Larm vid förlorad partnerkommunikation (Observera: Endast tillämpligt om denna funktion finns och har aktiverats av din audionom). Om en av dina hörapparater faller ur örat och/eller batteriet är slut, hörs en tonsignal och ett talat meddelande två gånger i den andra hörapparaten. 17

18 Program Som standard har din hörapparat ett program. Med en fjärrkontroll kan dock ytterligare ett antal program, plus det speciella Zen-programmet som kallas Zen+, göras tillgängliga. Se även bruksanvisningen för din fjärrkontroll. Master Musik TV Komfort Audibility Extender Phone Zen Sammansatta program Zen+ Standard För att lyssna på musik För att lyssna på TV Dämpar bakgrundsljud Gör högfrekventa ljud hörbara genom frekvenstransponering För att lyssna på telefonen Genererar olika typer av toner eller brus Masterprogrammet i ena hörapparaten och Audibility Extender, Telefon eller Zen i den andra Speciella Zen-program med upp till tre olika Zen-stilar. Om dina behov förändras med tiden, kan kombinationen av lyssningsprogram ändras. 18

19 Zen program Din hörapparat kan förses med ett unikt lyssningsprogram (tillval) som kallas Zen. Det genererar musiktoner (och ibland ett brusande ljud) i bakgrunden. Zen-programmet kan användas ensamt (utan förstärkning) i tystnad när du inte behöver höra omgivningsljud. Det kan också användas tillsammans med förstärkning, så att både omgivningsljuden och de genererade ljuden (fraktaltoner och buller) hörs samtidigt. FÖRSIKTIGHET När du använder de olika Zen-programmen kan de hindra dig från att höra omgivningsljud inklusive tal. Programmen bör därför inte användas när det är viktigt att kunna höra sådana ljud. Byt till ett icke-zen-program i dessa situationer. FÖRSIKTIGHET Kontakta din audionom om du upplever minskad ljudstyrka, minskad ljudtolerans, otydligt tal eller förvärrad tinnitus. 19

20 Fördelar Zen-programmet kan för vissa personer ge en avkopplande ljudbakgrund. När Zen-programmet används i ett program för tinnitusbehandling, kan användaren uppleva en viss lindring av sin tinnitus. Avsedd användning Zen-programmet är avsett att ge en avkopplande ljudbakgrund (dvs. musik/bullerkälla) för vuxna som vill lyssna på en sådan bakgrund i tystnad. Det kan användas som ett verktyg för ljudterapi i ett program för tinnitusbehandling som ordinerats av din audionom (audiologer, hörapparatsspecialister, otolaryngologer) som är utbildad i behandling av tinnitus. Bruksanvisning På grund av de unika sätt på vilka Zen programmeras i din hörapparat, ska du följa rekommendationerna från din audionom om hur du ska använda programmet, när du ska använda programmet och/eller hur länge du ska använda programmet. 20

21 Byta mellan lyssningsprogrammen Om du har en fjärrkontroll kan du ändra program med ett enkelt tryck på programknappen. Varje gång du byter program hörs en akustisk signal, om inte denna funktion har avaktiverats. Program 1: Meddelande eller ett kort pip Program 2: Meddelande eller två korta pip Program 3: Meddelande eller tre korta pip Program 4: Meddelande eller ett långt och ett kort Program 5: Meddelande eller ett långt och två korta pip Zen+: Meddelande eller ton Som standard påverkas båda dina hörapparater vid programbyte. Zen+ Detta program når du genom en lång tryckning (mer än en sekund) på fjärrkontrollens programknapp. Med en kort tryckning kan du sedan växla mellan de tillgängliga Zen-stilarna. Du kan lämna Zen+ genom att hålla programknappen intryckt i mer än en sekund. 21

22 RENGÖRING Det finns följande rengöringstillbehör för rengöring av hörapparaten. Fråga din audionom vilka tillbehör du behöver. 1. Borste 2. Duk 3. Verktyg för vaxborttagning med en kort och en lång ände 4. Långt verktyg för vaxborttagning Widex Kontakta din audionom om du behöver ytterligare rengöringstillbehör. 22

23 HÖRAPPARATEN Det är mycket viktigt för hörapparatens prestanda att den hålls ren från öronvax och smuts. Rengör din hörapparat efter användning med en mjuk duk för att hålla den torr och ren från öronvax och smuts. VARNING Rengör aldrig med vatten eller rengöringsmedel, eftersom det kan skada den och/eller göra den funktionsoduglig. När hörapparaten inte används, ska den förvaras på en varm, torr plats med batterifacket öppet så att hörapparaten luftas och kan torka. Vi rekommenderar att du, varje gång du tar ut din hörapparat ur örat, inspekterar ljudutgången, mikrofonöppningen i batterifacket och ventilationshålets öppning för att säkerställa att inget vax och ingen smuts har samlats där. 23

24 Nedan finns ett exempel på hur ljudutgången, ventilationshålet och mikrofonöppningen kan vara placerade i en hörapparat som är försedd med ett kort ventilationshål respektive ett ventilationshål av full längd. 1. Ljudutgång 2. Ventilationshål (kort) 3. Mikrofonöppning 1. Ljudutgång 2. Ventilationshål (full längd, utlopp) 3. Ventilationshål (full längd, inlopp) 4. Mikrofonöppning 24

25 Ljudutgången Det är viktigt att ljudutgången inte blockeras av öronvax. Om den blockeras, gör så här: Ta bort allt synligt öronvax från ljudutgången med en liten borste eller trasa. Försök inte rengöra vaxskyddet. Om ljudutgången fortfarande är blockerad bör du byta ut vaxskyddet (se sidorna 28-31). VARNING Om du inte kan rengöra ljudutgången helt, ska du kontakta din din audionom. Stick inte in någonting i ljudutgången, eftersom det kan skada hörapparaten. 25

26 Ventilationshålet Om det har samlats öronvax i och/eller runt ventilationshålets öppning, gör så här: Kort ventilationshål: Ta bort allt öronvax från ventilationshålet så långt den långa änden på vaxborttagningsverktyg nr 3 kan nå. Ventilationshål av full längd: Ta bort allt öronvax från ventilationshålet genom att sticka in det långa vaxborttagningsverktyget (nr 4) hela vägen genom ventilationshålet. VARNING Det är viktigt för hörapparatens prestanda att ventilationshålet aldrig är blockerat. Gör det till en vana att rengöra ventilationshålet varje dag! I sällsynta fall kan så mycket öronvax ansamlas i ventilationshålet att hörapparatens ljud påverkas. I så fall bör du uppsöka din audionom. 26

27 Mikrofonöppningen Om smuts eller öronvax har ansamlats runt mikrofonöppningen på hörapparatens framsida, gör så här: Öppna batterifacket och ta ut batteriet. Vänd hörapparaten så att det öppna batterifacket riktas nedåt. För in den korta änden av vaxborttagningsverktyg nr 3 genom mikrofonöppningen på batterifacket från insidan så som visas. VARNING Om du misstänker att öronvax eller smuts har kommit in i mikrofonöppningen och in i själva mikrofonen inuti hörapparaten, kontakta din audionom. För inte in något föremål in i själva mikrofonen. 27

28 NANOCARE TM VAXSKYDD NanoCare vaxskydd skyddar hörapparaten mot öronvax. Använd alltid NanoCare vaxskydd till din hörapparat. Annars blir hörapparatens garanti ogiltig. Vaxskyddet består av följande delar: 1. Hållare 2. Borttagningskrok 3. Vaxskydd FÖRSIKTIGHET Vaxskyddet är av engångstyp och enbart för engångsbruk Försök inte rengöra eller återanvända ett vaxskydd. Det kan skada hörapparaten och/eller göra så att vaxskyddet rubbas i örat. 28

29 Byta ut vaxskyddet För in borttagningshaken i det använda vaxskyddet som är placerat i ljudutgången. Dra vaxskyddet rakt utåt. 1. Ventilationshålets öppning 2. Ljudutgång 3. Använt vaxskydd 29

30 Vänd på hållaren så att det nya vaxskyddet är i rätt position för att föras in. Sätt i hållaren i öppningen på ljudutgången och tryck försiktigt in vaxskyddet i öppningen. Dra sedan hållaren rakt ut. Det nya vaxskyddet lossnar automatiskt från hållaren. Tryck försiktigt hörapparaten mot en plan yta för att säkerställa att vaxskyddet sitter kvar. 30

31 Kassera hållaren med det använda vaxskyddet. Hur ofta vaxskyddet bör bytas, varierar från en individ till en annan. Kontakta din audionom om du har frågor beträffande ditt vaxskydd. VARNING Om vaxskyddet sitter löst, ska du kassera det och sätta dit ett annat. Kontakta din läkare om vaxskyddet lossnar från hörapparaten när den sitter i hörselgången. Försök inte själv ta bort vaxskyddet från hörselgången. 31

32 TILLBEHÖR Det finns en mängd hörselhjälpmedel till din hörapparat. RC-DEX TV-DEX fjärrkontroll för att lyssna på TV och ljud M-DEXför mobiltelefonapplikationer och fjärrkontroll PHONE-DEX för enkel användning av fast telefonlinje* FM+DEX FM+DEX är en strömningsenhet av hög kvalitet som är speciellt utformad för Widex hörapparater *Finns endast i vissa länder Be din audionom om hjälp att avgöra om du kan ha nytta av en fjärrkontroll eller andra tillbehör. 32

33 VID FUNKTIONSFEL Följande sidor innehåller några snabba råd om vad du ska göra om din hörapparat slutar att fungera eller fungerar otillfredsställande. Om problemen kvarstår, kontakta din audionom för att få hjälp. Problem Möjlig orsak Lösning Hörapparaten är helt tyst Volymen i hörapparaten är för svag Hörapparaten tjuter oavbrutet Hörapparaten är inte påslagen Batteriet fungerar inte Ljudutgången är blockerad Mikrofonöppningen är blockerad. Ljudutgången är blockerad Ditt öra blockeras av öronvax Din hörsel kan ha ändrats Ditt öra blockeras av öronvax Hörapparaten är inte är korrekt placerad i din hörselgång Hörapparaten sitter för löst i din hörselgång Kontrollera att batterifacket är stängt Sätt i ett nytt batteri i hörapparatens batterifack Se sidan 25 Se sidan 27 Se sidan 25 Kontakta din ÖNH-läkare Kontakta din audionom Kontakta din ÖNH-läkare Ta ut hörapparaten och sätt in den igen Kontakta din audionom 33

34 Problem Möjlig orsak Lösning Hörapparaten är obekväm att bära De två hörapparaterna arbetar inte synkront Hörapparaterna svarar inte på volymjusteringar eller programbyten som görs på DEX-enheten Bäraren hör avbrutet (på och av) tal från hörapparaterna eller inget tal (avstängt) från den sändande hörapparaten Hörapparaten är inte rätt placerad i hörselgången Hörapparaten passar inte ordentligt i ditt öra Ditt ytteröra eller din öronkanal är öm Anslutningen mellan hörapparaterna har förlorats DEX-enheten används utanför sändningsområdet Kraftig elektromagnetisk störning i närheten DEX-enheten och hörapparaterna passar inte ihop Batteriet i en av hörapparaterna är förbrukat Kraftig elektromagnetisk störning i närheten Rådfråga din audionom om hur du placerar hörapparaten rätt i hörselgången.. Kontakta din audionom Kontakta din audionom Stäng av hörapparaterna och slå på dem igen Flytta DEX-enheten närmare hörapparaterna Flytta dig längre bort från den kända EM-störningskällan Kontrollera med din audionom att DEX-enheten passar ihop med hörapparaterna Byt batteri i den ena eller båda hörapparaterna Flytta dig längre bort från de kända EM-störningskällorna 34

35 VÅRD AV DIN HÖRAPPARAT Hörapparaten är ett värdefullt föremål och bör behandlas varsamt. Här är några tips som kan öka hörapparatens livslängd. FÖRSIKTIGHET Stäng av hörapparaten när du inte använder den. Ta ut batteriet om hörapparaten inte kommer att användas på några dagar. När hörapparaten inte används, ska du förvara den i dess etui på en torr plats utom räckhåll för barn och sällskapsdjur. Utsätt inte hörapparaten för extrema temperaturer eller hög fuktighet. Se till att torka hörapparaten noggrant om du har svettats mycket, såsom efter intensiv fysisk aktivitet, t.ex. idrottsutövning. Undvik att tappa hörapparaten håll hörapparaten över ett mjukt underlag vid rengöring och batteribyte. Ha inte hörapparaten på dig när du duschar, simmar eller använder hårtork, parfym, hår- eller kroppssprayer eller geler såsom solskyddslotioner eller krämer.. 35

36 VARNINGAR VARNING Hörapparater och batterier kan vara farliga om de sväljs eller används på felaktigt sätt. Nedsväljning eller felaktig användning kan resultera i allvarlig skada eller till och med få dödlig utgång. Vid nedsväljning, kontakta omedelbart läkare. Håll hörapparaten och dess delar, tillbehör och batterier utom räckhåll för barn och andra som kan svälja sådana föremål eller på annat sätt skada sig själva. Byt aldrig batterier när de ser på och låt dem inte se var batterierna förvaras. Kassera förbrukade batterier på rätt sätt. Batterierna är mycket små och kan lätt förväxlas med tabletter eller liknande. Sätt aldrig ett batteri eller en hörapparat i munnen av något skäl eftersom det finns risk för sväljning. Rengör och inspektera din hörapparat efter användning för att kontrollera att den är intakt. Om hörapparaten går sönder när den sitter i hörselgången, kontakta din audionom direkt. Försök inte avlägsna delarna själv. 36

37 VARNING Explosionsrisk föreligger om felaktig batterityp används eller vid försök till uppladdning. Kassera förbrukade batterier enligt anvisningarna. Låt aldrig andra personer använda din hörapparat, eftersom det kan ge dem bestående hörselskador. När du väljer ett lyssningsprogram, kom då ihåg att det finns situationer då det är särskilt viktigt att kunna höra omgivningsljud (t.ex. trafik, varningssignaler). 37

38 VARNING Hörapparaten är tillverkad av moderna, icke-allergiframkallande material. Trots det kan det i sällsynta fall förekomma hudirritation. Kontakta din audionom om det uppstår hudirritation i eller runt örat eller hörselgången. Observera att när du använder hörapparat i någon form, måste du regelbundet lufta örat. Om örat inte har fullgod ventilation kan det föreligga en något ökad risk för infektion eller sjukdom i hörselgången. Vi rekommenderar därför att du tar av dig hörapparaten när du ska sova, så att hörselgången kan luftas. Om möjligt bör du också ta av dig hörapparaten under dagen om det finns perioder då du inte behöver dem. Se till att du vid behov rengör och inspekterar hörapparaten. Om det skulle uppstå en infektion eller sjukdom ska du söka läkare och kontakta din audionom för att få råd om desinficering av hörapparaten. Använd under inga omständigheter alkohol, klorin eller liknande ämnen för rengöring. Regelbunden användning av en avfuktare rekommenderas för att undvika funktionsfel hos hörapparaten. Använd inte Widex hörapparater i gruvor eller andra områden med explosiva gaser. 38

39 VARNING Använd inte din hörapparat under strålning, röntgen, magnetisk resonanstomografi, datortomografi eller andra medicinska behandlingar och avläsningar. Strålningen vid dessa behandlingar, liksom andra typer av strålning, till exempel i en mikrovågsugn, kan skada din hörapparat och den kan bli mycket varm. Strålning från exempelvis utrustning för rumsövervakning, inbrottslarm och mobiltelefoner är svagare och skadar inte enheten, men kan orsaka hörbara störningar. 39

40 VARNING Störningar med aktiva implantat Som en försiktighetsåtgärd rekommenderar vi att du följer följande riktlinjer från tillverkare av defibrillatorer och pacemakrar angående användningen av mobiltelefoner: Om du bär en aktiv implanterbar enhet ska du hålla de trådlösa hörapparaterna och hörapparatstillbehören såsom trådlösa fjärrkontroller eller kommunikatörer på minst 15 cm avstånd från implantatet. Om du upplever störning ska du inte använda hörapparaterna utan kontakta tillverkaren av implantatet. Observera även att störning kan orsakas av elledningar, elektrostatisk urladdning, metalldetektorer på flygplatser osv. Om du har ett aktivt hjärnimplantat ska du kontakta tillverkaren av implantatet för en riskbedömning. Om du har en implanterbar enhet rekommenderar vi att du håller magneter* på minst 15 cm avstånd från implantatet. (*= kan gälla autotelefonmagneter, hörselinstrumenthöljen, magneter i ett verktyg osv.) 40

41 FÖRSIKTIGHET Hörapparaten har testats med avseende på störningar i enlighet med internationell standard. Trots det är det möjligt att oförutsedda störningar kan förekomma i hörapparaten på grund av elektromagnetisk strålning från andra produkter såsom larmsystem, utrustning för rumsövervakning och mobiltelefoner. Även om hörapparaten har konstruerats för att uppfylla de strängaste internationella standarderna för elektromagnetisk kompatibilitet, kan det inte uteslutas att den kan störa annan utrustning, såsom medicintekniska produkter. Försök aldrig öppna eller reparera hörapparaten själv. 41

42 INFORMATION OBSERVERA Hörapparaten ger inte tillbaka normal hörsel och förhindrar eller förbättrar inte en organiskt betingad hörselnedsättning. Däremot kan hörapparaten hjälpa dig att utnyttja din kvarvarande hörsel på bästa sätt. Du bör också vara medveten om att det tar tid att vänja sig vid en ny hörapparat och de nya ljuden. I de flesta fall får du inte fullt utbyte av hörapparaten om den endast används sporadiskt. Hörapparatsanvändning är bara en del av hörselhabiliteringen och kan behöva kompletteras med hörselträning och undervisning i läppavläsning. Användning av hörapparater ökar risken för att öronvax ansamlas. Kontakta läkare/önh-läkare om du misstänker att det har bildats en vaxpropp i örat. Öronvax kan medföra att både din hörsel och hörapparatens prestanda försämras avsevärt. Det är en god idé att be läkaren rengöra dina öron några gånger per år. 42

43 Anpassning till hörapparaterna Gratulerar till att du tagit de första stegen för att återställa din kommunikationsförmåga genom att köpa toppmoderna hörapparater från Widex. Eftersom många av de ljud som du nu kan höra inte har varit fullt hörbara utan hörapparater, uppmanar vi dig att ta några minuter för att utföra följande enkla övningar i den angivna ordningen. Gör dessa först i tysta miljöer och prova dem sedan i bullrigare miljöer. Övning 1: Lyssna först på en vän eller släkting som talar med dig medan du sluter dina ögon och dina hörapparater är avstängda. Sätt nu igång dina hörapparater och fortsätt att lyssna. Märker du skillnaden? Syftet med denna övning är inte att höra varje ord, utan bara att inse skillnaden med förstärkt tal från en välbekant källa. Övning 2: Lyssna när din vän eller släkting talar med dig när du har hörapparaterna på, men ögonen slutna. Fortsätt nu att lyssna med ögonen öppna. Målet är att visa vilket hjälp det är att få information från ögonen som komplement till öronen. Övning 3: Köp två exemplar av dagens tidning. Be en vän eller släkting att läsa en artikel högt medan du samtidigt läser samma artikel. Alternativt kan du läsa högt och lyssna på din egen röst. Det är också bra att titta på textad TV. 43

44 Vi hör med hjärnan, inte med öronen. Det kommer att ta lite tid för din hjärna att helt anpassa sig till de nya ljud som du hör. Det är inte ovanligt att till exempel höra vissa ljud, såsom dina egna fotsteg eller en tidning som prasslar eller kylskåpets brummande, sådant som personer med normal hörsel tar för givet och därför inte tänker på. Ha tålamod och ge dig själv några veckor att anpassa dig. Din hjärna kommer att lära sig att ignorera ljuden om de inte är viktiga. Om ljuden är för höga eller obehagliga, ska du naturligtvis kontakta din audionom. Samtal har många överflödiga ord. Om du oroar dig för ett ord som du kanske har missat, kommer det sannolikt att leda till att du missar ytterligare ord. Fokusera på det viktiga i samtalet. Det kan hjälpa att be någon som du är trygg med att diskret uppmärksamma dig på det allmänna samtalsämnet när du lyssnar i grupper. Innan du går på restaurang, ring i förväg och be att få en plats som inte är vid köket eller baren. Kom ihåg att på bullriga platser kan även normalt hörande personer ha svårt att höra. För att få mer övningar, övningsmaterial och bra kommunikationstips, gå till 44

45 REGULATORY INFORMATION FCC ID: TTY-C4CIC IC: 5676B-C4CIC Federal Communications Commission Statement This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. 45

46 NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment. Industry Canada Statement / Déclaration d industrie Canada Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Conformément à la réglementation d Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d un type et d un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l intensité nécessaire à l établissement d une communication satisfaisante. Le présent appareil est conforme aux CNR d Industrie Canada 46

47 applicables aux appareils radio exempts de licence. L exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l utilisateur de l appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d en compromettre le fonctionnement. 47

48 Härmed förklarar Widex A/S att C4-CIC, C4-CIC-TR, C3-CIC, C3-CIC-TR, C2-CIC, C2-CIC-TR uppfyller nödvändiga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG. En kopia av försäkran om överensstämmelse finns på: 48

49 Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och utgöra en risk för människors hälsa och för miljön om riktlinjer för avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte följs korrekt. Släng inte hörapparater, hörapparatstillbehör och batterier i det vanliga hushållsavfallet. Hörapparater, batterier och hörapparatstillbehör ska slängas på stationer som är avsedda för elektriskt och elektroniskt avfall, eller lämnas till din audionom för säker avfallshantering. Korrekt avfallshantering hjälper till att skydda människors hälsa och miljön. 49

50 YTTERLIGARE PROGRAMFORMULÄR Program som finns i din hörapparat: Program 1: Program 2: Program 3: Program 4: Program 5: Specialprogram: 50

51 Program som finns i din hörapparat: Program 1: Program 2: Program 3: Program 4: Program 5: Specialprogram: 51

52 SYMBOLER Symboler som Widex A/S ofta använder vid märkning av medicinska enheter (etiketter/ifu/osv.) Symbol Rubrik/beskrivning Tillverkare Produkten produceras av den tillverkare vars namn och adress anges intill symbolen. Om tillämpligt anges även tillverkningsdatumet. Tillverkningsdatum Det datum då produkten tillverkades. Bäst-före-datum Det datum efter vilket produkten inte bör användas. Satskod Produktens satskod (parti- eller satsidentifikation) Katalognummer Produktens katalognummer (artikelnummer). Serienummer Produktens serienummer.* Håll borta från solljus Produkten måste skyddas från ljuskällor och/eller Produkten måste hållas borta från värme 52

53 Symbol Rubrik/beskrivning Hålls torr Produkten måste skyddas från fukt och/eller Produkten måste hållas borta från regn Nedre temperaturgräns Den lägsta temperaturen för vilken produkten kan exponeras säkert. Övre temperaturgräns Den högsta temperaturen för vilken produkten kan exponeras säkert. Temperaturgränser De högsta och lägsta temperaturerna för vilka produkten kan exponeras säkert. Se bruksanvisningen Bruksanvisningen kan innehålla viktig försiktighetsinformation (varningar/försiktighetsåtgärder) och måste läsas innan produkten används. Försiktighet/varning Text som har markerats med symbolen för försiktighet/ varning måste läsas innan produkten används. WEEE-märkning Får inte kastas i vanligt avfall När produkten ska kasseras måste den lämnas till avsedd insamlingsstation för återvinning och återanvändning. 53

54 Symbol Rubrik/beskrivning CE-märkning Produkten överensstämmer med de krav som anges i de europeiska direktiven för CE-märkning. Larm Produkten identifieras av R&TTE-direktivet 1999/5/EG som utrustning i klass 2 med vissa restriktioner angående användning i vissa CE-medlemsstater. C-Tick-märkning Produkten uppfyller EMC:s och radiospektrumreglerande krav för produkter som levereras till Australien eller Nya Zeeland. Störning Elektromagnetisk störning kan förekomma i närheten av produkten. *Det sex- eller sjusiffriga numret på produkten är serienumret. Serienummer föregås inte alltid av 54

55 55

56 WIDEX A/S Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Denmark Handbok nr: #01 É[5qr0w6 d;;a;a] WIDEX, WIDEX CLEAR, NANOCARE och DEX är varumärken som tillhör Widex A/S

BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO. C2-PA (RIC) tinnitusapparat

BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO. C2-PA (RIC) tinnitusapparat BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO C2-PA (RIC) tinnitusapparat INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER...................................... 3 BESKRIVNING.................................... 4 Avsedd användning...............................

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal

BRUKSANVISNING MENU. ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal BRUKSANVISNING MENU ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 10 Ventilationskanal: Ej genomgående Genomgående

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-CIC/U-CIC TR/U-CIC-M/U-CIC-M TR Completely-in-canal DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Ventilationshål: Kort Full längd Ingen CIC

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. Modell C4-XP/C3-XP/C2-XP I-örat-hörapparat

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. Modell C4-XP/C3-XP/C2-XP I-örat-hörapparat BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN Modell C4-XP/C3-XP/C2-XP I-örat-hörapparat DIN WIDEX CLEAR -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Ventilation Ingen ventilationskanal CLEAR440 CLEAR330

Läs mer

BRUKSANVISNING RC-DEX FJÄRRKONTROLL

BRUKSANVISNING RC-DEX FJÄRRKONTROLL BRUKSANVISNING RC-DEX FJÄRRKONTROLL 2 INNEHÅLL DIN NYA DEX -FJÄRRKONTROLL... 5 Avsedd användning... 5 Beskrivning av enheten... 6 Framsida... 6 Baksida... 7 TILLBEHÖR... 8 BATTERIET... 9 Byta batteriet...

Läs mer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Användarhandbok Magnetic Charging Dock DK48 Innehåll Inledning...3 Om den magnetiska laddningsdockan...3 Använda den magnetiska laddningsdockan...4 Välja ett tillbehör för telefonen...4 Ladda telefonen...4

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-XP In-the-ear DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Ventilationskanal: Kort Full längd Ingen Din hörapparatserie: 2 PROGRAM Universell

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. C4-PA/C3-PA/C2-PA-modell RIC Receiver-in-canal

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. C4-PA/C3-PA/C2-PA-modell RIC Receiver-in-canal BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN C4-PA/C3-PA/C2-PA-modell RIC Receiver-in-canal DIN WIDEX CLEAR -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Program: Master Musik TV

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-PA Receiver-in-canal DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Din hörapparatserie: 2 PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö Fest Musik

Läs mer

Användarhandbok. USB Charger UCH20

Användarhandbok. USB Charger UCH20 Användarhandbok USB Charger UCH20 Innehåll Inledning...3 Om USB Charger...3 Använda USB-laddaren... 4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity...6 2 Inledning Om USB Charger

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIE. Modell D-PA Receiver-in-canal

BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIE. Modell D-PA Receiver-in-canal BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIE Modell D-PA Receiver-in-canal DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Din hörapparatserie: PROGRAM Master Musik TV Komfort Fokus bakåt Telefon Zen SPECIALPROGRAM

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell CROS-FA Bakom örat

BRUKSANVISNING. Modell CROS-FA Bakom örat BRUKSANVISNING Modell CROS-FA Bakom örat 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING WIDEX CROS-SÄNDAREN...4 Batteriet... 7 Sätta i batteriet... 7 Batterifack utan nagelgrepp...10 Identifiera höger/vänster sida...12 Placera

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-X Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING MENU. ME-X Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING MENU ME-X Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 312 Ventilationskanal Ingen ventilationskanal Program: 66Master Musik

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HÖRAPPARAT. Modell B-F2 RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear

BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HÖRAPPARAT. Modell B-F2 RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HÖRAPPARAT Modell B-F2 RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear DIN HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Dina hörapparatserier: PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-FS Receiver-in-the-ear DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Din hörapparatserie: 2 PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö Fest

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIEN. Modell D-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear

BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIEN. Modell D-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIEN Modell D-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear DIN WIDEX-HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Din hörapparatserie: 2 Program: Master Musik Tv Komfort Telefon

Läs mer

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. Modell U-FS Receiver-in-the-ear

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. Modell U-FS Receiver-in-the-ear WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-FS Receiver-in-the-ear DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Dina hörapparatserier: PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö Fest

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. Modell C4-FS/C3-FS/C2-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. Modell C4-FS/C3-FS/C2-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN Modell C4-FS/C3-FS/C2-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear DIN WIDEX CLEAR -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220

Läs mer

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. U-FA-/U-FP bakom-örat-modell

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. U-FA-/U-FP bakom-örat-modell WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN U-FA-/U-FP bakom-örat-modell DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) FA Dina hörapparatserier: FP PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö Fest

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-XP Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX CLEAR 440 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ventilationskanal: Ventilationskanal Ingen ventilationskanal 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. D-FA-modellen Bakom-örat modell

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. D-FA-modellen Bakom-örat modell BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN D-FA-modellen Bakom-örat modell DIN WIDEX HÖRAPPARAT (Ifylls av din audionom) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musik TV Komfort Lyssna bakåt Telefon T M+T

Läs mer

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21 Användarhandbok Xperia P TV Dock DK21 Innehåll Inledning...3 TV Dock baksida, översikt...3 Komma igång...4 LiveWare -hanteraren...4 Uppgradera LiveWare -hanteraren...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-9-modellen Bakom-örat hörapparat

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-9-modellen Bakom-örat hörapparat BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN D-9-modellen Bakom-örat hörapparat DIN WIDEX HÖRAPPARAT (Ifylls av din audionom) Din hörapparatserie: Program: Master Musik TV Komfort Lyssna bakåt Telefon T M+T 2 Zen

Läs mer

Bruksanvisning SUPER 440, 220. modell S4-VS/S2-VS RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear

Bruksanvisning SUPER 440, 220. modell S4-VS/S2-VS RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear Bruksanvisning SUPER 440, 220 modell S4-VS/S2-VS RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear Din hörapparat (Fylls i av din audionom) S4-VS S2-VS Program: Master Musik TV Komfort Fokus bakåt Audibility

Läs mer

Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater

Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater Innehållsförteckning Allmän information... 6 VARNINGAR...6 Underhåll och skötsel...9 Höger/vänster-identifiering...9 Standard ear-tips för RIC-modeller...10

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. Modell C4-9/C3-9/C2-9 Bakom-örat-hörapparat

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. Modell C4-9/C3-9/C2-9 Bakom-örat-hörapparat BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN Modell C4-9/C3-9/C2-9 Bakom-örat-hörapparat DIN WIDEX CLEAR -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Program: Master Musik TV Komfort

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-PA Receiver-in-canal

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-PA Receiver-in-canal BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-PA Receiver-in-canal DIN HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER...................................... 4 HÖRAPPARATEN.................................

Läs mer

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. Modell D-CIC/D-CIC-TR/D-CIC-M/D-CIC-M-TR Completely-in-canal

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. Modell D-CIC/D-CIC-TR/D-CIC-M/D-CIC-M-TR Completely-in-canal BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN Modell D-CIC/D-CIC-TR/D-CIC-M/D-CIC-M-TR Completely-in-canal DIN WIDEX HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) D-CIC Icke-trådlös D-CIC-M DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Fjärrkontroll

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 220 m2-x Allt-i-örat hörapparat Din hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Komfort Audibility Extender T Programnummer

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell CROS-FS

BRUKSANVISNING. Modell CROS-FS BRUKSANVISNING Modell CROS-FS 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING WIDEX CROS-SÄNDAREN... 4 Batteriet... 8 Sätta i batteriet... 8 Batterifack utan nagelgrepp.... 11 Höger-/vänsteridentifiering... 13 Placera sändaren

Läs mer

Presenter SNP6000. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 SV Användarhandbok 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been tested

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear DIN HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER............................................

Läs mer

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. Modell D-FA P Bakom-örat

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. Modell D-FA P Bakom-örat BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN Modell D-FA P Bakom-örat DIN WIDEX DREAM HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musik TV Komfort Lyssna bakåt Telefon T M+T

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-m/C4-m-CB Bakom-örat-hörapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-m/C4-m-CB Bakom-örat-hörapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-m/C4-m-CB Bakom-örat-hörapparat DIN HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER...................................... 4 HÖRAPPARATEN.................................

Läs mer

BRUKSANVISNING DREAM. D-PA-modellen RIC Receiver-in-canal

BRUKSANVISNING DREAM. D-PA-modellen RIC Receiver-in-canal BRUKSANVISNING DREAM D-PA-modellen RIC Receiver-in-canal DIN WIDEX HÖRAPPARAT (Ifylls av din audionom) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 2 Program: Master Musik TV Komfort Lyssna bakåt Telefon Zen Master

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Användarhandbok. Power Cover CP12

Användarhandbok. Power Cover CP12 Användarhandbok Power Cover CP12 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Specifikationer...3 Använda Power Case-skalet...4 Ladda telefonen...4 Juridisk information...6 2 Inledning Enkelt att ladda

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-CIC Completely-in-canal

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-CIC Completely-in-canal BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-CIC Completely-in-canal DIN WIDEX CLEAR 440 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ventilationskanal: Ej genomgående Genomgående Ingen 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH80 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Batteristatus...5 Sätta på och stänga av headsetet...5

Läs mer

BRUKSANVISNING MIND 220. m2-cic/iic Completely-in-canal/ Invisible-in-canal

BRUKSANVISNING MIND 220. m2-cic/iic Completely-in-canal/ Invisible-in-canal BRUKSANVISNING MIND 220 m2-cic/iic Completely-in-canal/ Invisible-in-canal DIN WIDEX MIND 220 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: 10 Ventilationskanal: Ej genomgående Genomgående Ingen

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. C4-m/C4-m-CB/C3-m/C3-m-CB/ C2-m/C2-m-CB Bakom-örat-hörapparat

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. C4-m/C4-m-CB/C3-m/C3-m-CB/ C2-m/C2-m-CB Bakom-örat-hörapparat BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN C4-m/C4-m-CB/C3-m/C3-m-CB/ C2-m/C2-m-CB Bakom-örat-hörapparat DIN WIDEX CLEAR -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Program:

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 330. C3-PA Receiver-in-canal

BRUKSANVISNING CLEAR 330. C3-PA Receiver-in-canal BRUKSANVISNING CLEAR 330 C3-PA Receiver-in-canal DIN WIDEX CLEAR 330 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER...................................... 4 HÖRAPPARATEN.................................

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Användarhandbok Stereo Bluetooth -headset SBH20 Innehåll Inledning...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ringa...6 Lyssna på musik...6 Multipoint-teknik...7 Felsökning...7 Juridisk information...7

Läs mer

BRUKSANVISNING. clear 440. c4-pa

BRUKSANVISNING. clear 440. c4-pa BRUKSANVISNING clear 440 c4-pa Receiver-in-canal Din hörapparat (ifylles av din audionom) Datum: Batteristorlek: Ear-set: Ventilerad ear-tip Öppen ear-tip Individuell ear-tip Ear-tip storlek: Vänster Höger

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Din hörapparat med tillbehör ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar som vi anser nödvändiga.

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 330. C3-CIC Completely-in-canal

BRUKSANVISNING CLEAR 330. C3-CIC Completely-in-canal BRUKSANVISNING CLEAR 330 C3-CIC Completely-in-canal DIN WIDEX CLEAR 330 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ventilationskanal: Ej genomgående Genomgående Ingen 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bruksanvisning. clear 440. C4-m/C4-m-CB

Bruksanvisning. clear 440. C4-m/C4-m-CB Bruksanvisning clear 440 C4-m/C4-m-CB BAKOM-ÖRAT-HÖRAPPARAT din widex clear 440 hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ear-set: Öroninsats Ear-tip Individuell ear-tip Ear-tip storlek:

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-9 Bakom-örat-hörapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-9 Bakom-örat-hörapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-9 Bakom-örat-hörapparat DIN HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER............................................ 4 HÖRAPPARATEN.......................................

Läs mer

BRUKSANVISNING DREAM. D-9-modellen Bakom-örat hörapparat

BRUKSANVISNING DREAM. D-9-modellen Bakom-örat hörapparat BRUKSANVISNING DREAM D-9-modellen Bakom-örat hörapparat DIN WIDEX HÖRAPPARAT (Ifylls av din audionom) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musik TV Komfort Lyssna bakåt Telefon T M+T Zen

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-9 Bakom-örat-hörapparat

BRUKSANVISNING MENU. ME-9 Bakom-örat-hörapparat BRUKSANVISNING MENU ME-9 Bakom-örat-hörapparat DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 13 Program: 66Master Musik TV T M+T Standard Nybörjare Audibility Extender

Läs mer

VH110 Användarhandbok

VH110 Användarhandbok VH110 Användarhandbok Innehåll Översikt över headsetet...5 Introduktion...6 Laddning...7 Starta och stänga av enheten...8 Koppla ihop headsetet...9 Koppla ihop headsetet med telefonen...9 Sätta på sig

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26 Användarhandbok Style Cover Window SCR26 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Laddning...3 One-touch-konfiguration...4 Grunderna...5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera skärmen...5

Läs mer

PREXISO XL2. Korslaser

PREXISO XL2. Korslaser PREXISO XL2 Korslaser Användarmanual Prexiso XL2... 5 1 Användarmanual Prexiso XL2 1.1 Översikt 1.2 Isättning av batterier Se skiss, öppna batterilocket på undersidan och sätt i batterierna med rätt

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien. FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning Flash serien. FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning Flash serien FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat Innehåll Din hörapparat med tillbehör ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Hantering av batteri och ström...5 Sätta på

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag

Läs mer

Bruksanvisning. clear 440. c4-9 bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning. clear 440. c4-9 bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning clear 440 c4-9 bakom-örat-hörapparat din widex clear 440 hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ear-set: Öroninsats Ear-tip Individuell ear-tip Ear-tip storlek: Vänster

Läs mer

BRUKSANVISNING M-DEX

BRUKSANVISNING M-DEX BRUKSANVISNING M-DEX PAKETINNEHÅLL M-DEX Bruksanvisning Halssnodd Laddare Kabel med stereopropp i båda ändar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER............................................ 5 DIN NYA M-DEX........................................

Läs mer

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Användarhandbok Smart Imaging Stand IPT-DS10M Innehåll Användarhandbok för Smart Imaging Stand...3 Inledning...4 Funktioner översikt...4 Maskinvara översikt...4 Basinformation...5 Montering...5 Batterier...5

Läs mer

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Flash-m Bakom-örat-hörapparat 2 Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Bruksanvisning mind440 serien. m4-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind440 serien. m4-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind440 serien m4-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar

Läs mer

TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING

TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 5 Introduktion 7 Översikt Telefonadapter 2 8 Installation 9 Aktivera telefonadapter första gången 10 Anslut telefonadapter

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) IM-PN-TX105-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

Bruksanvisning TV-DEX

Bruksanvisning TV-DEX Bruksanvisning TV-DEX 2 Innehållsförteckning PAKETETS INNEHÅLL... 4 BESKRIVNING AV ENHETEN...5 TV-kontroll...7 TV-BASENHET...8 LYSDIODER... 9 KOMMA IGÅNG....10 Ansluta enheterna:... 10 Använda mer än en

Läs mer

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 User guide Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Contents Inledning...3 TV Dock-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

Användarhandbok. Mono Bluetooth Headset MBH20

Användarhandbok. Mono Bluetooth Headset MBH20 Användarhandbok Mono Bluetooth Headset MBH20 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ladda handsetet...4 Sätta på och stänga av headsetet...4 Parkoppla

Läs mer

Bruksanvisning. TV-Dex

Bruksanvisning. TV-Dex Bruksanvisning TV-Dex Innehållsförteckning paketinnehåll....................................... 4 din nya tv-dex....................................... 5 TV-Controller (handenhet).........................

Läs mer

Bruksanvisning FM+DEX

Bruksanvisning FM+DEX Bruksanvisning FM+DEX FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL FM+DEX Laddare Halsremsantenn (två längder) Anslutningskabel med stereopropp i båda ändar Clip Fästmodul Bruksanvisning 2 Innehållsförteckning Din nya FM+DEX....4

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH60 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Sätta på och stänga av headsetet...5 Justera

Läs mer

Bruksanvisning Bravo B2-CIC

Bruksanvisning Bravo B2-CIC Bruksanvisning Bravo B2-CIC Innehåll Din hörapparat med tillbehör, ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar som vi anser nödvändiga.

Läs mer

Användarhandbok. Quick Charger UCH10

Användarhandbok. Quick Charger UCH10 Användarhandbok Quick Charger UCH10 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Använda Quick Charger...4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Inledning

Läs mer

Bruksanvisning FJÄRRKONTROLL RC-N

Bruksanvisning FJÄRRKONTROLL RC-N Bruksanvisning FJÄRRKONTROLL RC-N 2 Grattis till din nya RC-N-fjärrkontroll. Med den kan du justera dina hörapparaters volym och programinställ ningar. Vänligen läs hela innehållet innan du använder din

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Skötsel och underhåll -

Skötsel och underhåll - Skötsel och underhåll - att hålla hörapparaten i trim Innehåll Olika modeller av hörapparat 3 Skötsel och underhåll alla modeller 4 För att undvika reparationer 4 Byta batteri 4 Att ta ur ett gammalt batteri

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-19 Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-19 Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-19 Bakom-örat-hörapparat Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar

Läs mer

Vad finns med vid leverans

Vad finns med vid leverans Compact Mini 1. Introduktion...2 Vad finns med vid leverans...2 2. Beskrivning av Compact mini...3 Ovansidan...3 Undersida...4 Ovansida...5 Höger sida...6 Undersidan...7 3. Komma igång...8 Slå på och slå

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Flash serien FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat I denna bruksanvisning beskrivs två hörapparatmodeller: FL-9 och FL-9é Där inget annat anges gäller informationen för båda modellerna. Om

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46 Användarhandbok Style Cover Window SCR46 Innehåll Komma igång... 3 Inledning... 3 Översikt...3 One-touch-konfiguration... 3 Laddning...4 Grunderna... 5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10 Användarhandbok Bluetooth Speaker BSP10 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Status för aviseringslampan...3 Ladda...4 Ladda tillbehöret...4 Komma igång...5 Förbereda

Läs mer

Bruksanvisning Bravissimo serien. BV-9X allt-i-örat-hörapparater

Bruksanvisning Bravissimo serien. BV-9X allt-i-örat-hörapparater Bruksanvisning Bravissimo serien BV-9X allt-i-örat-hörapparater Innehåll I bruksanvisningen kan hörapparat, rensverktyg och liknande se annorlunda ut jämfört med det du har fått. Lycka till med din Bravissimo

Läs mer

Information till föräldrar

Information till föräldrar Information till föräldrar tm WIDEX BABY 440 the best start in life Ett barns hörsel spelar en avgörande roll för dess språkutveckling och hur det uppfattar världen. Barnet hör ljud framförallt föräldrarnas

Läs mer

SyncBraille. Rev:

SyncBraille. Rev: SyncBraille Rev: 20120130 Innehåll SYNCBRAILLE...0 1. KOMMA IGÅNG...5 2. VAD FÖLJER MED...5 3. ÖVERSIKT...5 4. ANSLUTNING TILL DATOR...6 4.1 Att ansluta SyncBraille till dator... 6 4.1.1 Installera drivrutinern

Läs mer

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Alta2 Nera2 Ria2 BRUKSANVISNING designrite Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Introduktion Bruksanvisningen vägleder dig för hur du använder och tar hand om dina nya hörapparater. Läs noga igenom innehållet,

Läs mer

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707541 SUOMI -FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 4 -TEKNISKA SPECIFIKATIONER 4 -TILLÄMPNING 4 -MASKINVARUINSTALLATION 5 -INSTALLERA PROGRAMVARAN 6 -PROGRAMVARA

Läs mer

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9 P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9 S U O M I - F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 - T E K N I S K A S P E C I F I K AT

Läs mer

Bruksanvisning AIKIA serien. AK-9 / AK-9 élan Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning AIKIA serien. AK-9 / AK-9 élan Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning AIKIA serien AK-9 / AK-9 élan Bakom-örat hörapparat I denna bruksanvisning beskrivs två hörapparatmodeller: AK-9 och AK-9 élan. Där inget annat anges gäller informationen för båda modellerna.

Läs mer

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Ace binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Installationsguide och bruksanvisning

Installationsguide och bruksanvisning Installationsguide och bruksanvisning TV-ADAPTER 2 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag

Läs mer

BE1310 Visit Smart hub

BE1310 Visit Smart hub SE BE1310 Visit Smart hub Innehåll Sätta upp Smart hub 3 Innan du börjar 4 Installation 5 Parkoppla 6 Testa 8 Välkomstsignal 9 Felsökning 10 Sätta upp sensorer 11 Telefonsensor 13 Dörrsensor 17 Ljudsensor

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

Bruksanvisning BB4 RITE

Bruksanvisning BB4 RITE Bruksanvisning BB4 RITE Receiver-in-the-ear hörapparaten Widex BABY TM 440 (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ear-set: Baby ear-tip Individuell Baby insats Lyssningsprogram Master Audibility

Läs mer

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Bruksanvisning - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Gratulerar till din nya digitala hörapparat från ReSound! ReSounds innovativa teknik och design kommer att ge dig möjlighet att

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer