BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. Modell D-FA P Bakom-örat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. Modell D-FA P Bakom-örat"

Transkript

1 BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN Modell D-FA P Bakom-örat

2 DIN WIDEX DREAM HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musik TV Komfort Lyssna bakåt Telefon T M+T Zen Master + Zen Master + lyssna bakåt Master + T Master + M+T Master + Telefon Zen+ Telefon+ Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Datum Din audionom 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÖRAPPARATEN...4 Akustiska indikatorer... 7 Batteri Sätta i batteri... 8 Varning om låg batterinivå Sätta igång och stänga av hörapparaten Höger/vänster-identifiering Placering av hörapparaten Ta ut hörapparaten Volymjustering Larm vid bruten IE-kommunikation Program Byta mellan lyssningsprogrammen Zen Telefon Användning av telefon RENGÖRING...25 HÖRAPPARATEN TILLBEHÖR VID FUNKTIONSFEL VÅRD AV DIN HÖRAPPARAT...30 VARNINGAR INFORMATION...36 Anpassning till hörapparaterna REGULATORY INFORMATION YTTERLIGARE PROGRAMFORMULÄR...43 SYMBOLER

4 HÖRAPPARATEN Bilden nedan visar hörapparaten utan ear-set. Valet av ear-set-lösning beror på dina specifika behov. Se separat användarmanual för ear-set. 1. Mikrofonöppningar 2. Volymkontroll 3. Programknapp 4. På-/avknapp 5. Batterifack med nagelgrepp 6. LED & 5 Kontakta din audionom om du behöver hjälp med att identifiera serienumret (oftast sex eller sju siffror) på produkten. 3 4

5 OBSERVERA Förutom denna bruksanvisning medföljer en separat användarmanual som beskriver de olika ear-set-lösningarna som finns till din hörapparat: Ear-set för Widex BTE-hörapparater VARNING Denna broschyr och manualen Ear-set för Widex BTE-hörapparater innehåller viktig information och instruktioner. Läs dessa broschyrer noga innan du börjar använda din hörapparat. OBSERVERA Hörapparaten, ditt ear-set och dina tillbehör kanske inte ser ut exakt så som visas i denna broschyr. Vi förbehåller oss också rätten att göra de ändringar som anses nödvändiga. Avsedd användning Hörapparaterna är avsedda att användas som luftledningsförstärkare i vardagliga ljudmiljöer. Hörapparaterna kan förses med Zen-programmet, som är avsett att ge en avkopplande ljudbakgrund (dvs. musik/bruskälla) för vuxna som vill lyssna på en sådan bakgrund i tystnad. 5

6 Avsedd användning Hörapparaterna är avsedda för personer med hörselnedsättningar av varierande typ och grad, från lindrig (10 db HL) till svår/uttalad (100 db HL) hörselnedsättning. De ska programmeras av din audionom som är utbildad i hörsel(re)habilitering. BESKRIVNING AV ENHETEN Din hörapparat används med ett ear-set som består av en slang och en öroninsats. Hörapparaten använder en patentskyddad, trådlös teknik, WidexLink, för att möjliggöra kommunikation mellan vänster och höger hörapparat, samt mellan hörapparaterna och DEX-tillbehören. Din hörapparat kan förses med ett unikt lyssningsprogram som kallas Zen. Det genererar musiktoner (och ibland ett brusande ljud) i bakgrunden. Dessa ljud anpassas efter din hörselnedsättning. VARNING Denna hörapparat kan generera en ljudtrycknivå som överstiger 132 db SPL. Det kan finnas risk för att din kvarvarande hörsel skadas. 6

7 Akustiska indikatorer Hörapparaten kan ställas in på att ge en signal som indikerar när vissa funktioner används. Signalen kan vara ett talat meddelande eller toner. Signalen kan även avaktiveras. Funktioner Standardinställningar Andra inställningar Justering av volym Ton Av Bekräfta användning av Klickljud Av programknapp BYTA PROGRAM Meddelande Toner/av Sätta igång hörapparaten Meddelande Toner/av Varning om låg batterinivå Meddelande 4 toner/av Varning om bruten Av Meddelande IE-kommunikation Servicepåminnelse Av Meddelande Observera: Varning om bruten IE-kommunikation kan endast göras tillgänglig i DREAM440. 7

8 Batteri Vi rekommenderar zink-luftbatterier. Använd batteri-storlek 13 till hörapparaten. Fråga din audionom hur du skaffar nya batterier. Det är viktigt att beakta utgångsdatumet och följa rekommendationerna på batteriförpackningen beträffande kassering av förbrukade batterier. Sätta i batteri Kom ihåg att ta bort klisterlappen innan du sätter i ett nytt batteri. När lappen har tagits bort, kommer batteriet att börja fungera efter några sekunder. FÖRSIKTIGHET Använd inte batterier som har kvar klisterrester från lappen eller annat oönskat material, eftersom det kan göra att hörapparaten inte fungerar. Använd nagelgreppet för att försiktigt svänga upp batteriluckan. 8

9 Placera batteriet i luckan så att plustecknet (+) på batteriet är vänt uppåt. Du kan använda den medföljande batterimagneten för att styra batteriet på plats. Om batteriluckan är svår att stänga, är batteriet felvänt. När du byter batteri är det lämpligt att hålla hörapparaten över ett bord. 9

10 Batterilucka utan nagelgrepp. Hörapparaten kan även förses med en batterilucka utan nagelgrepp. Denna typ av batterilucka rekommenderas bl.a. till barn. Ett specialverktyg följer med denna typ av lucka. Öppna batteriluckan enligt bilden. 10

11 Varning om låg batterinivå En akustisk signal kommer låta när batteriet nästan är slut, om inte denna funktion har avaktiverats (se sidan 7). Vi rekommenderar att du alltid har ett reservbatteri med dig. VARNING Låt aldrig ett urladdat batteri sitta kvar i hörapparaten. Urladdade batterier kan läcka och skada hörapparaten. VARNING Din hörapparat kan sluta att fungera, till exempel om batteriet är urladdat. Du bör vara medveten om detta, i synnerhet om du befinner dig i trafiken eller på annat sätt är beroende av att kunna höra varningssignaler. 11

12 Sätta igång och stänga av hörapparaten Hörapparatens batterilucka fungerar också som på/avknapp. Stäng batteriluckan för att sätta igång hörapparaten. En akustisk signal talar om att hörapparaten har satts igång, om inte denna funktion ha avaktiverats. För att stänga av hörapparaten öppnar du batteriluckan något till första läget där det känns ett klick. Observera: Ett annat sätt att kontrollera att hörapparaten är påslagen är att hålla den i handen. Om den är på, kommer den att vissla. Kom ihåg att stänga av hörapparaten när den inte används. Ta ut batteriet om hörapparaten inte kommer att användas på några dagar. 12

13 Höger/vänster-identifiering Om du har hörapparater på båda öronen kan hörapparaterna förses med färgmarkeringar (röd markering = höger och blå markering = vänster). Pilen visar identifieringsmarkeringens placering. 13

14 Placering av hörapparaten Sätt in öroninsatsen i hörselgången samtidigt som du håller i nedre delen av ljudslangen. Det kan hjälpa att dra ytterörat bakåt och uppåt med den andra handen. Placera hörapparaten bakom örat så att hörapparaten och ljudslangen vilar bekvämt på örat, nära huvudet. Bilden visar en silhuettöroninsats. För ytterligare information om öroninsatser och tillvägagångssätt, se medföljande, separat, användarmanual för ear-set. 14

15 Kontakta din audionom om öroninsatsen inte passar eller inte sitter korrekt, orsakar obehag, irritation, rodnad eller liknande. Ta ut hörapparaten Ta bort hörapparaten från dess placering bakom örat. Dra försiktigt ut öroninsatsen ur hörselgången samtidigt som du håller i nedre delen av ljudslangen. 15

16 Volymjustering Volymen i hörapparaten justeras automatiskt efter den ljudmiljö du befinner dig i. Din hörapparat är även försedd med en volymkontroll. + - Tryck på den övre delen av volymreglaget för att gradvis höja volymen. Tryck på den nedre delen för att gradvis sänka volymen. Beroende på hörapparatens funktioner och inställningar, kommer alla ändringar du gör att påverka båda hörapparaterna. Fråga din audionom hur du ändrar stegstorlek för höjning eller sänkning av volymen. Varje gång du använder volymkontrollen, hör du en pipton, om inte denna funktion har avaktiverats. När högsta eller lägsta inställning har nåtts, hörs en ihållande ton. 16

17 VARNING Om volymen i hörapparaten överlag är för hög eller för låg, eller om de återskapade ljuden är förvrängda, eller om du vill ha mer information ska du kontakta din audionom. Stänga av ljudet helt Fortsätt att trycka på den nedre delen av volymkontrollen tills den ihållande tonen har hörts. Om du vill sätta på ljudet igen Tryck på den övre delen av volymkontrollen eller. Byt lyssningsprogram All justering av volyminställningen avbryts när hörapparaten stängs av eller när du byter program. NOTERA: Din hörapparat kan ställas in för att successivt öka förstärkningen så att du ska vänja dig vid ljudet genom hörapparaten. Därför kan du märka en ökad nivå efter en tid. 17

18 Larm vid bruten IE-kommunikation (Observera: Endast tillämpligt om denna funktion finns och har aktiverats av din audionom). Om en av dina hörapparater faller av örat och/eller batteriet är slut, hörs en tonsignal och ett talat meddelande två gånger i den andra hörapparaten och en diod (LED) blinkar på båda hörapparaterna. När den förlorade hörapparaten åter sitter på plats, och/ eller batteriet har bytts ut, slutar dioderna att blinka. Program Din hörapparat kan förses med flera av följande program + det speciella Zenprogrammet som heter Zen+. I vissa DREAM hörapparater kan programmet Telefon+ göras tillgängligt istället för Zen+. Master Musik TV Komfort Lyssna bakåt Telefon T Standard För att lyssna på musik För att lyssna på TV Dämpar bakgrundsljud Förstärker ljud som kommer bakifrån För att prata i telefonen I detta program lyssnar du via telespolen (T) och inte via hörapparatmikrofonerna (M). Telespolen används där det finns en teleslinga installerad. Om du aktiverar telespoleprogrammet lyssnar du på en specifik ljudkälla och utestänger omgivande ljud. 18

19 M+T Zen Kombinerade program Zen+ Telefon+* I detta program lyssnar du via hörapparatmikrofonerna (M) och via telespolen (T) Genererar olika typer av toner eller brus. Master-programmet i ena örat och Zen, Lyssna bakåt, T, MT eller Telefon i det andra. Speciella Zen-program med upp till tre olika Zen-stilar. Endast för telefonanvändning. Överför det telefonljud som tas emot i den ena hörapparaten till den andra hörapparaten. Kontrollera att mikrofonerna i de hörapparater till vilka ljudet överförs är avstängda * endast i vissa DREAM-hörapparater Din hörapparat har en funktion som kallas Audibility Extender. Denna funktion gör högfrekventa ljud hörbara och kan ställas in för att fungera för ett eller flera eller alla tillgängliga program. Om dina behov förändras med tiden, kan kombinationen av lyssningsprogram ändras. IAKTTA FÖRSIKTIGHET När du väljer Telefon+ som lyssningsprogram, kom ihåg att det finns situationer då det är särskilt viktigt att kunna höra omgivningsljud. 19

20 Zen program Din hörapparat kan förses med ett unikt lyssningsprogram (tillval) som kallas Zen. Det genererar musiktoner (och ibland ett brusande ljud) i bakgrunden. Zen-programmet kan användas ensamt (utan förstärkning) i tystnad när du inte behöver höra omgivningsljud. Det kan också användas tillsammans med förstärkning, så att både omgivningsljuden och de genererade ljuden (fraktaltoner och buller) hörs samtidigt. IAKKTA FÖRSIKTIGHET När du använder de olika Zen-programmen kan de hindra dig från att höra omgivningsljud inklusive tal. Programmen bör därför inte användas när det är viktigt att kunna höra sådana ljud. Byt till ett icke-zen-program i dessa situationer. IAKTTA FÖRSIKTIGHET Kontakta din audionom om du upplever minskad ljudstyrka, minskad ljudtolerans, otydligt tal eller förvärrad tinnitus. 20

21 Fördelar Zen-programmet kan för vissa personer ge en avkopplande ljudbakgrund. När Zen-programmet används i ett program för tinnitusbehandling, kan användaren uppleva en viss lindring av sin tinnitus. Avsedd användning Zen-programmet är avsett att ge en avkopplande ljudbakgrund (dvs. musik/bruskälla) för vuxna som vill lyssna på en sådan bakgrund i tystnad. Det kan användas som ett verktyg för ljudterapi i ett program för tinnitusbehandling som ordinerats av din audionom, som är utbildad i behandling av tinnitus. Bruksanvisning På grund av de unika sätt på vilka Zen programmeras i din hörapparat, ska du följa rekommendationerna från din audionom om hur du ska använda programmet, när du ska använda programmet och/eller hur länge du ska använda programmet. 21

22 Byta mellan lyssningsprogrammen För att byta program trycker du kort på programknappen. Varje gång du byter till ett annat program hörs en akustisk signal, om inte denna funktion har avaktiverats. Program 1: Meddelande eller ett kort pip Program 2: Meddelande eller två korta pip Program 3: Meddelande eller tre korta pip Program 4: Meddelande eller ett långt och ett kort Program 5: Meddelande eller ett långt och två korta pip Zen+ eller Telefon+: Meddelande eller ton Beroende på hörapparatens funktioner och inställningar, kommer alla ändringar du gör att påverka båda hörapparaterna. 22

23 Zen+ Detta program når du genom en lång tryckning (mer än 1 sekund) på programknappen på hörapparaten eller RC-DEX. Med en kort tryckning kan du sedan växla mellan de tillgängliga Zen-stilarna. Du kan lämna Zen+ genom att hålla programknappen intryckt i mer än en sekund. Telefon+ Om din hörapparat är programmerad med Telefon+ istället för Zen+ når du detta program genom en lång tryckning (mer än 1 sekund) på programknappen på hörapparaten. Observera att programmet inte kan nås via RC-DEX. Du kan lämna Telefon+ genom att hålla samma programknapp intryckt i mer än en sekund. Rådfråga din audionom om du vill avaktivera programknappen. 23

24 Användning av telefon När du använder en telefon, rekommenderar vi att du håller telefonluren vinklad mot huvudet ovanför örat, istället för direkt mot örat. Om ljudet inte är optimalt, försök då att flytta telefonluren något så att den kommer i ett annat läge. 24

25 RENGÖRING Det finns följande rengöringstillbehör för hörapparat och ear-set*. För rengöring av ditt ear-set, seanvändarmanualen Ear-set för Widex BTE hörapparater. 1. Duk 2. Verktyg för vaxborttagning Kontakta din audionom om du behöver ytterligare rengöringstillbehör. *Valet beror på typ av ear-set. 25

26 HÖRAPPARATEN Torka av hörapparaten med den mjuka duken efter användning. Om mikrofonens öppningar fortfarande är blockerade, kontakta din audionom. VARNING Använd aldrig vatten eller rengöringsmedel för att rengöra hörapparaten, eftersom det kan skada den och/eller göra den funktionsoduglig. När hörapparaten inte används, ska den förvaras på en varm, torr plats med batterifacket öppet så att hörapparaten luftas och kan torka. 26

27 TILLBEHÖR Det finns en mängd hörselhjälpmedel till din hörapparat. RC-DEX TV-DEX fjärrkontroll för att lyssna på TV och stereo M-DEX för mobiltelefonapplikationer och fjärrkontroll PHONE-DEX för enkel användning av fast telefonlinje* T-DEX för anslutning av hörapparater till mobiltelefoner med en telespole FM+DEX FM+DEX är en strömningsenhet av hög kvalitet som är speciellt utformad för Widex hörapparater UNI-DEX En trådbunden plug-and-play-anslutning till mobiltelefoner *Finns endast i vissa länder 27

28 VID FUNKTIONSFEL Problem Möjlig orsak Lösning Hörapparaten är helt tyst Volymen i hörapparaten är för svag Hörapparaten tjuter oavbrutet De två hörapparaterna arbetar inte synkront Hörapparaten har inte satts på Batteriet fungerar inte Du har en vaxpropp i örat Din hörsel kan ha förändrats Du har en vaxpropp i örat Förbindelsen mellan hörapparaterna är bruten Kontrollera att batterifacket är helt stängt Byt batteri i hörapparaten Kontakta din ÖNH-läkare Kontakta din audionom Kontakta din ÖNH-läkare Stäng av hörapparaterna och sätt igång dem igen 28

29 Problem Möjlig orsak Lösning Hörapparaterna svarar inte på volymjusteringar eller programbyten som görs på DEX-enheten Du hör avbrutet (på och av) tal från hörapparaterna eller inget tal (avstängt) från den sändande hörapparaten. DEX-enheten används utanför sin räckvidd Kraftig elektromagnetisk störning i närheten DEX-enheten och hörapparaterna passar inte ihop Batteriet i en av hörapparaterna är slut Kraftig elektromagnetisk störning i närheten Flytta DEX-enheten närmare hörapparaterna Flytta dig längre bort från den kända elektromagnetiska störningskällan Kontrollera med din audionom att DEX-enheten passar ihop med hörapparaterna Byt batteri i den ena eller båda hörapparaterna Flytta dig längre bort från kända störningskällor Observera: Denna information omfattar endast hörapparaten. Se användarmanualen Ear-set för Widex BTE hörapparater för specifik information om ditt ear-set. Om problemen kvarstår, kontakta din audionom för att få hjälp. 29

30 VÅRD AV DIN HÖRAPPARAT Hörapparaten är ett värdefullt föremål och bör behandlas varsamt. Här är några tips som kan öka hörapparatens livslängd. IAKTTA FÖRSIKTIGHET Stäng av hörapparaten när du inte använder den. Ta ut batteriet om hörapparaten inte kommer att användas på några dagar. När hörapparaten inte används, ska du förvara den i dess etui på en torr plats utom räckhåll för barn och sällskapsdjur. Utsätt inte hörapparaten för extrema temperaturer eller hög fuktighet. Se till att torka hörapparaten noggrant om du har svettats mycket, såsom efter intensiv fysisk aktivitet, t.ex. idrottsutövning. Undvik att tappa hörapparaten håll hörapparaten över ett mjukt underlag vid rengöring och batteribyte. Ha inte hörapparaten på dig när du duschar, simmar eller använder hårtork, parfym, hår- eller kroppssprayer eller geler såsom solskyddlotioner eller krämer. 30

31 VARNINGAR VARNING Hörapparater och batterier kan vara farliga om de sväljs eller används på felaktigt sätt. Nedsväljning eller felaktig användning kan resultera i allvarlig skada eller till och med få dödlig utgång. Vid nedsväljning, kontakta omedelbart läkare. Håll hörapparaten och dess delar, tillbehör och batterier utom räckhåll för barn och andra som kan svälja sådana föremål eller på annat sätt skada sig själva. Byt aldrig batterier när de ser på och låt dem inte se var batterierna förvaras. Kassera förbrukade batterier på rätt sätt. Batterierna är mycket små och kan lätt förväxlas med tabletter eller liknande. Sätt aldrig ett batteri eller en hörapparat i munnen av något skäl eftersom det finns risk för att du sväljer dem. Rengör och inspektera din hörapparat efter användning för att kontrollera att den är intakt. Om hörapparaten eller öroninsatsen går sönder när den sitter i hörselgången, kontakta din audionom direkt. Försök inte avlägsna delarna själv. 31

32 VARNING Explosionsrisk föreligger om felaktig batterityp används eller vid försök till uppladdning. Kassera förbrukade batterier enligt anvisningarna. Låt aldrig andra personer använda din hörapparat, eftersom det kan ge dem bestående hörselskador. När du väljer ett lyssningsprogram, kom då ihåg att det finns situationer då det är särskilt viktigt att kunna höra omgivningsljud (t.ex. trafik, varningssignaler). Hörapparaten är tillverkad av moderna, icke-allergiframkallande material. Trots det kan det i sällsynta fall förekomma hudirritation. Kontakta din audionom om det uppstår hudirritation i eller runt örat eller hörselgången. 32

33 VARNING Observera att när du använder hörapparat i någon form, måste du regelbundet lufta örat. Om örat inte nlir tillräckligt luftat, finns det en något ökad risk för infektion eller sjukdom i hörselgången. Vi rekommenderar därför att du tar bort hörapparaten och ear-set när du ska sova, så att hörselgången kan luftas. Om möjligt bör du också ta av dig hörapparat och earset under dagen om det finns perioder då du inte behöver dem. Se till att du vid behov rengör och inspekterar hörapparat och ear-set. Om det skulle uppstå en infektion eller sjukdom ska du söka läkare och kontakta din audionom för att få råd om desinficering av de olika hörapparatdelarna. Använd under inga omständigheter alkohol, klorin eller liknande ämnen för rengöring. Regelbunden användning av en avfuktare rekommenderas för att undvika funktionsfel hos hörapparaten. Använd inte Widex hörapparater i gruvor eller andra områden med explosiva gaser. Använd inte din hörapparat under strålning, röntgen, magnetisk resonanstomografi, datortomografi eller andra medicinska behandlingar och avläsningar. Strålningen från dessa procedurer samt från annan typ av strålning, som den i mikrovågsugnar, kan skada din hörapparat och göra den mycket varm. Strålning från exempelvis rumsövervakningsutrustning, tjuvlarm och mobiltelefoner är svagare och kommer inte skada hörapparaten, men kan ge upphov till hörbar störning. 33

34 VARNING Störningar från aktiva implantat För säkerhetsskull rekommenderar vi att de riktlinjer som tillverkare av defibrillatorer och pacemakers rekommenderar för användning av mobiltelefoner följs: Om du har en aktiv implanterad enhet ska de trådlösa hörapparaterna och hörapparattillbehören såsom trådlösa fjärrkontroller eller kommunikationsenheter vara minst 15 cm från implantatet. Använd inte hörapparaterna och kontakta tillverkaren av implantatet om du får störningar. Observera att störningar även kan orsakas av kraftledningar, elektrostatisk urladdning, metalldetektorer på flygplatser m.m. Om du har ett aktivt implantat i hjärnan, kontakta tillverkaren av implantatet för riskbedömning. Om du har en implanterad enhet rekommenderar vi att magneter* är minst 15 cm från implantatet. (*= kan specificeras som AutoPhone-magnet, hörinstrumentsfodral, magnet i ett verktyg m.m.) 34

35 IAKTTA FÖRSIKTIGHET Hörapparaten har testats med avseende på störningar i enlighet med internationell standard. Trots det är det möjligt att oförutsedda störningar kan förekomma i hörapparaten på grund av elektromagnetisk strålning från andra produkter såsom larmsystem, utrustning för rumsövervakning och mobiltelefoner. Även om hörapparaten har konstruerats för att uppfylla de strängaste internationella standarderna för elektromagnetisk kompatibilitet, kan det inte uteslutas att den kan störa annan utrustning, såsom medicintekniska produkter. Försök aldrig öppna eller reparera hörapparaten själv (får endast utföras av behörig personal). 35

36 INFORMATION OBSERVERA Hörapparaten ger inte tillbaka normal hörsel och förhindrar eller förbättrar inte en organiskt betingad hörselnedsättning. Däremot kan hörapparaten hjälpa dig att utnyttja din kvarvarande hörsel på bästa sätt. Du bör också vara medveten om att det tar tid att vänja sig vid en ny hörapparat och de nya ljuden. I de flesta fall får du inte fullt utbyte av hörapparaten om den endast används sporadiskt. Hörapparatsanvändning är bara en del av hörselhabiliteringen och kan behöva kompletteras med hörselträning och undervisning i läppavläsning. Användning av hörapparater ökar risken för att öronvax ansamlas. Kontakta läkare/önh-läkare om du misstänker att det har bildats en vaxpropp i örat. Öronvax kan medföra att både din hörsel och hörapparatens prestanda försämras avsevärt. Det är en god idé att be läkaren rengöra dina öron några gånger per år. 36

37 Anpassning till hörapparaterna Gratulerar till att du tagit de första stegen för att höra bättre genom att köpa toppmoderna hörapparater från Widex. Eftersom många av de ljud som du nu kan höra inte har varit fullt hörbara utan hörapparater, uppmanar vi dig att ta några minuter för att utföra följande enkla övningar i den angivna ordningen. Gör dessa först i tysta miljöer och prova dem sedan i bullrigare miljöer. Övning 1: Lyssna först på en vän eller släkting som talar med dig medan du sluter dina ögon och dina hörapparater är avstängda. Sätt nu igång dina hörapparater och fortsätt att lyssna. Märker du skillnaden? Syftet med denna övning är inte att höra varje ord, utan bara att inse skillnaden med förstärkt tal från en välbekant källa. Övning 2: Lyssna när din vän eller släkting talar med dig när du har hörapparaterna på, men ögonen slutna. Fortsätt nu att lyssna med ögonen öppna. Målet är att visa vilket hjälp det är att få information från ögonen som komplement till öronen. Övning 3: Köp två exemplar av dagens tidning. Be en vän eller släkting att läsa en artikel högt medan du samtidigt läser samma artikel. Alternativt kan du läsa högt och lyssna på din egen röst. Det är också bra att titta på textad TV. 37

38 Vi hör med hjärnan, inte med öronen. Det kommer att ta lite tid för din hjärna att helt anpassa sig till de nya ljud som du hör. Det är inte ovanligt att till exempel höra vissa ljud, såsom dina egna fotsteg eller en tidning som prasslar eller kylskåpets brummande, sådant som personer med normal hörsel tar för givet och därför inte tänker på. Ha tålamod och ge dig själv några veckor att anpassa dig. Din hjärna kommer att lära sig att ignorera ljuden om de inte är viktiga. Om ljuden är för höga eller obehagliga, ska du naturligtvis kontakta din audionom. Samtal har många överflödiga ord. Om du oroar dig för ett ord som du kanske har missat, kommer det sannolikt att leda till att du missar ytterligare ord. Fokusera på det viktiga i samtalet. Det kan hjälpa att be någon som du är trygg med att diskret uppmärksamma dig på det allmänna samtalsämnet när du lyssnar i grupper. Innan du går på restaurang, ring i förväg och be att få en plats som inte är vid köket eller baren. Kom ihåg att på bullriga platser kan även normalt hörande personer ha svårt att höra. För att få mer övningar, övningsmaterial och bra kommunikationstips, gå till 38

39 REGULATORY INFORMATION FCC ID: TTY-DFAP IC: 5676B-DFAP Federal Communications Commission Statement This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 39

40 Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment. Industry Canada Statement / Déclaration d industrie Canada Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Conformément à la réglementation d Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d un type et d un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l intensité nécessaire à l établissement d une communication satisfaisante. Le présent appareil est conforme aux CNR d Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l utilisateur de l appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d en compromettre le fonctionnement. 40

41 Direktiv 1999/5/EG Härmed förklarar Widex A/S att denna D-FA P uppfyller de nödvändiga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG. En kopia av deklarationen om överensstämmelse finns på: 41

42 Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och utgöra en risk för människors hälsa och för miljön om riktlinjer för avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte följs korrekt. Släng inte hörapparater, hörapparattillbehör och batterier i det vanliga hushållsavfallet. Hörapparater, batterier och hörapparattillbehör ska slängas på stationer som är avsedda för elektriskt och elektroniskt avfall, eller lämnas till din audionom för säker avfallshantering. Korrekt avfallshantering hjälper till att skydda människors hälsa och miljön. 42

43 YTTERLIGARE PROGRAMFORMULÄR Program som finns i din hörapparat: Program 1: Program 2: Program 3: Program 4: Program 5: Specialprogram: 43

44 SYMBOLER Symboler som Widex A/S ofta använder vid märkning av medicinska enheter (etiketter/ifu/osv.) Symbol Rubrik/beskrivning Tillverkare Produkten produceras av den tillverkare vars namn och adress anges intill symbolen. Om tillämpligt anges även tillverkningsdatumet. Tillverkningsdatum Det datum då produkten tillverkades. Bäst-före-datum Det datum efter vilket produkten inte bör användas. Satskod Produktens satskod (parti- eller satsidentifikation) Katalognummer Produktens katalognummer (artikelnummer). Serienummer Produktens serienummer.* Håll borta från solljus Produkten måste skyddas från ljuskällor och/eller Produkten måste hållas borta från värme 44 2

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-XP Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX CLEAR 440 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ventilationskanal: Ventilationskanal Ingen ventilationskanal 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Flash-m Bakom-örat-hörapparat 2 Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Användarhandbok. SmartWatch 3 SWR50

Användarhandbok. SmartWatch 3 SWR50 Användarhandbok SmartWatch 3 SWR50 Innehåll Komma igång...4 Inledning...4 Översikt...4 Laddning...4 Starta och stänga av...5 Konfigurera SmartWatch 3...5 Grunderna...7 Använda pekskärmen...7 Tona ned och

Läs mer

1 INTRODUKTION...3. 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3

1 INTRODUKTION...3. 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3 140210 1 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION...3 1.1 Vad följer med vid leverans... 3 2 KOM IGÅNG...3 2.1 Att använda i öppet eller stängt läge... 4 2.2 Rengör lins och spegel... 5 2.3 Knappar... 5 2.4

Läs mer

AirPort Extreme Installationshandbok

AirPort Extreme Installationshandbok AirPort Extreme Installationshandbok Innehåll 3 Kapitel 1: Komma igång 11 Kapitel 2: AirPort Extreme-nätverk 12 Använda AirPort Extreme med din bredbandsanslutning till Internet 14 Använda AirPort Extreme

Läs mer

iphone 4 Produktguide Viktig information

iphone 4 Produktguide Viktig information iphone 4 Produktguide Viktig information Denna Produktguide Viktig information innehåller information om säkerhet, hantering, lagar och bestämmelser, programvarulicenser, samt garantiinformation för iphone.

Läs mer

NW-HD3. Bruksanvisning. Network Walkman. Bärbar spelare med hårddisk. 2004 Sony Corporation

NW-HD3. Bruksanvisning. Network Walkman. Bärbar spelare med hårddisk. 2004 Sony Corporation NW-HD3 Bruksanvisning SV Network Walkman Bärbar spelare med hårddisk 2004 Sony Corporation Ägarens register Modell- och serienummer finns på spelarens baksida. Anteckna serienumret i utrymmet nedan. Hänvisa

Läs mer

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 SE Komma igång INSTRUKTIONER Fickminnets delar Uttag hörlurar

Läs mer

ipod touch Produktguide - Viktig information

ipod touch Produktguide - Viktig information ipod touch Produktguide - Viktig information Den här produktguiden innehåller viktig information om säkerhet, hantering, bestämmelser och programvarulicenser, samt en ettårig begränsad garanti för ipod

Läs mer

ipod touch Produktguide Viktig information

ipod touch Produktguide Viktig information ipod touch Produktguide Viktig information Denna Produktguide Viktig information innehåller information om säkerhet, hantering, kassering, återvinning och programvarulicenser, samt garantiinformation för

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 DISTRIBUTÖR www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 udirect Bruksanvisning Innehållsförteckning Din udirect...1 Beskrivning av din udirect...2 Batteriinformation...4 Slå PÅ och stänga AV din udirect...6

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2020D, FS-3920DN och FS-4020DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C5150DN/FS-C5250DN. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

Copyright 2009 Huawei Technologies Co., Ltd.

Copyright 2009 Huawei Technologies Co., Ltd. Table of Contents Densk Quick Guide E180...3 Förpackningens innehåll...3 Lära känna din E180...4 Förberedelse...6 Installation/borttagning...7 Varningar...9 Akronymer och förkortningar...15 English Quick

Läs mer

Appendix till Snabbstart - översiktsblad

Appendix till Snabbstart - översiktsblad Qsadd78-SE-Rev. 08A Appendix till Snabbstart - översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din ADSL Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok 2013 Med ensamrätt. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok Denna revidering: 06/2013 AcerCloud ger dig friheten att njuta av ditt

Läs mer

Hörapparatguiden web ver 2

Hörapparatguiden web ver 2 Hörapparatguiden web ver 2 Vad innebär det att använda hörapparat? Hörapparaten förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har

Läs mer

Din manual PHILIPS 200P7EB http://sv.yourpdfguides.com/dref/4239655

Din manual PHILIPS 200P7EB http://sv.yourpdfguides.com/dref/4239655 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 200P7EB. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Ställa in Fitbit One på en dator... 2. Krav för Mac och PC... 2

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Ställa in Fitbit One på en dator... 2. Krav för Mac och PC... 2 Produkthandbok Innehållsförteckning Komma igång... 1 Innehåll... 1 Ställa in Fitbit One på en dator... 2 Krav för Mac och PC... 2 Installera Fitbit Connect på en dator... 2 Installera Fitbit Connect på

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien N PCG-FR-serien Läs detta först Läs detta först För kännedom 2003 Sony Corporation. Med ensamrätt. 1 Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer