BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat"

Transkript

1 BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-XP Allt-i-örat hörapparat

2 DIN WIDEX CLEAR 440 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ventilationskanal: Ventilationskanal Ingen ventilationskanal 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER HÖRAPPARATEN Markering höger/vänster Akustiska indikatorer Batteriet Sätta i batteri Batterivarning Starta och stänga av hörapparaten Placera hörapparaten i örat Ta av hörapparaten Justering av volym Varning vid bruten InterEar-kommunikation Lyssningsprogram Byta program Zen RENGÖRING Hörapparaten Ljudutgången Ventilationskanalen NANOCARE VAXFILTER Byta NanoCare vaxfilter TILLBEHÖR FELSÖKNING VÅRD AV HÖRAPPARAT VARNINGAR INFORMATION INFORMATION OM GÄLLANDE REGELVERK

4 SYMBOLER Nedanstående symboler används genomgående i bruksanvisningen: VARNING Meddelanden med denna rubrik uppmärksammar följdverkningar, potentiella säkerhetsrisker eller otillräcklig enhetsprestanda. IAKTTA FÖRSIKTIGHET Meddelanden med denna rubrik innehåller information om att tillämpa särskild försiktighet. Kasseras som el-avfall. 4

5 HÖRAPPARATEN 1. Mikrofonöppningar 2. Till/från funktion 3. Nagelgrepp 4. Ljudutgång 5. NanoCare vaxfilter 6. Ventilationskanal (ej på samtliga modeller). 5

6 VARNING Denna bruksanvisning innehåller viktig information. Läs igenom den noga innan du börjar använda hörapparaten. OBSERVERA Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som anses nödvändiga. 6

7 Avsedd användning CLEAR är hörapparater avsedda för ljudförstärkning i vardagssituationer. Det förstärkta ljudet leds in i hörselgången. Hörapparaterna kan även erbjuda Zen, ett lyssningsprogram med bakgrundsljud (t.ex. musik/ brus) för avslappning och/eller koncentration. Användningsområde Hörapparaterna är avsedda för personer med hörselnedsättningar av varierande typ och grad, från minimal (10 db HL) till måttlig/uttalad (85 db HL) hörselnedsättning. De skall provas ut av audionomer som är utbildade i hörsel(re)habilitering och tinnitusbehandling. Beskrivning Hörapparaten använder Widex patentskyddade trådlösa teknik, WidexLink, både för kommunikation mellan höger och vänster hörapparat samt till olika DEXenheter. Din hörapparat kan förses med ett lyssningsprogram som kallas Zen. Programmet genererar bakgrundsljud (musik eller brusljud), som anpassas till din hörselnedsättning. 7

8 Markering höger/vänster Höger hörapparat har en röd Widex logotyp och vänster en blå. Pilen visar logotypens placering. Akustiska indikatorer Hörapparaten indikerar när vissa funktioner används. Du kan i samråd med din audionom välja att få denna information som ett talat meddelande eller via tonsignaler. De akustiska indikatorerna kan även avaktiveras. Justering av volym via fjärrkontroll Ton* Av Bekräftelse användning av programomkopplare på fjärrkontroll Klickljud Av Byte av program via fjärrkontroll Tal Toner Av Uppstart av hörapparat Tal Ton Av Varning, låg batterinivå Tal 4 toner Av Varning, bruten InterEar-kommunikation Tal Av Servicepåminnelse Tal Av * Fetstil anger standardinställning 8

9 Batteriet Till hörapparaten ska batteristorlek 312 användas. Vi rekommenderar zink-luft batterier. För optimal hörapparatprestanda är det viktigt att använda batterier av hög kvalité, exempelvis Widex Full Performance batterier. Fråga din audionom var du kan införskaffa batterier. På förpackningen anges bäst före datum samt hur förbrukade batterier ska hanteras. Det är viktigt att följa dessa rekommendationer. Sätta i batteri Ta bort förseglingslappen innan batteriet placeras i batterifacket. Batteriet kommer att aktiveras inom några sekunder. IAKTTA FÖRSIKTIGHET Använd inte batterier som har kvar klisterrester från förseglingslappen eftersom det kan försämra hörapparatens prestanda. 9

10 För batterilocket neråt med hjälp av nagelgreppet och öppna locket. Var noga med att batterilocket inte pressas förbi ändläget. Placera batteriet i batterihållaren så att plustecknet (+) är vänt uppåt. För att lättare få batteriet på plats kan du med fördel använda den medföljande magneten. Om batterilocket är svårt att stänga är batteriet troligen felvänt. Vid byte av batteri kan det vara lämpligt att hålla hörapparaten över ett bord. 10

11 Batterivarning En akustisk varning hörs när det är dags att byta batteri. Vid behov kan din audionom avaktivera funktionen (se sidan 8). Vi rekommenderar att du alltid har ett extra batteri tillgängligt. VARNING Låt aldrig ett urladdat batteri sitta kvar i hörapparaten. Ett förbrukat batteri kan läcka och orsaka skador på hörapparaten. VARNING Din hörapparat kan sluta fungera, t.ex. om batteriet är urladdat. Du bör vara medveten om detta, särskilt om du befinner dig i trafiken eller på annat sätt är beroende av att kunna höra varningssignaler. 11

12 Starta och stänga av hörapparaten Batterilocket fungerar även som strömbrytare. Stäng batterilocket och för det uppåt för att starta hörapparaten. En akustisk indikationssignal meddelar att hörapparaten har satts igång. Din audionom kan avaktivera denna funktion. För batterilocket neråt för att stänga av hörapparaten. Kom ihåg att stänga av hörapparaten när den inte används. Ta ut batteriet om hörapparaten inte kommer att användas på några dagar. 12

13 Placera hörapparaten i örat Stäng batterilocket ordentligt. Håll hörapparaten med tummen och pekfingret. För försiktigt in hörapparaten i hörselgången tills det tar emot. Släpp hörapparaten och tryck lätt med pekfingerspetsen tills hörapparaten sitter bekvämt i hörselgången. Det kan underlätta att försiktigt dra ytterörat bakåt/uppåt med den andra handen. 13

14 Ta av hörapparaten Greppa hörapparaten med tummen och pekfingret och dra försiktigt. Ibland kan det underlätta att försiktigt röra hörapparaten i sidled. Det kan också underlätta om du försiktigt drar ytterörat bakåt/uppåt med den andra handen. 14

15 Justering av volym Hörapparatens volym justeras automatiskt efter den ljudmiljö du befinner dig i. Om du har en fjärrkontroll kan du justera volymen manuellt och även stänga av ljudet i hörapparaten. När du byter program eller stänger av hörapparaten, upphävs alla manuella justeringar av den automatiska volyminställningen. Generellt påverkas båda hörapparaterna av volymjusteringar via fjärrkontrollen. För att ändra stegstorlek när du höjer eller sänker volymen, kontakta din audionom. Om du har en fjärrkontroll beskrivs denna i en separat bruksanvisning. För att stänga av hörapparatljudet med hjälp av fjärrkontroll: Fortsätt att hålla ner knappen för volymsänkning tills den långa tonen tystnar. För att få tillbaka ljudet, tryck kortvarigt på en av volymknapparna. IAKTTA FÖRSIKTIGHET Om hörapparaten generellt är för stark eller för svag, om ljudet är orent eller för ytterligare information, kontakta din audionom. 15

16 Varning vid bruten InterEarkommunikation (Observera: Denna funktion måste aktiveras av din audionom). Om du har två hörapparater och en av dem faller av örat, och/eller batteriet är urladdat, bryts kommunikationen mellan hörapparaterna. Den kvarvarande hörapparaten uppmärksammar dig på detta genom en ton och ett talat meddelande som upprepas en gång. Lyssningsprogram Normalt har din hörapparat ett lyssningsprogram. Om du har en fjärrkontroll kan fem av nedanstående program göras tillgängliga i din hörapparat. Dessutom kan du få tillgång till det speciella Zenprogrammet, Zen+. Se även bruksanvisning för fjärrkontrollen. 16

17 Master Musik TV Komfort Lyssna bakåt Audibility Extender Telefon T M+T Zen Kombinerade program Zen+ Standardprogram avsett för alla ljudmiljöer För att lyssna på musik För att lyssna på TV För behagligt lyssnande i bullriga och tysta miljöer, då tal inte står i fokus Förstärker ljud som kommer bakifrån Gör högfrekventa ljud hörbara genom frekvenstransponering För telefonering I detta program lyssnar du via telespolen (T) och inte via hörapparatmikrofonerna (M). Telespolen används där det finns ett slingsystem installerat. När du aktiverar telespoleprogrammet förstärker hörapparaten endast de ljud som sänds via slingan I detta program lyssnar du samtidigt via hörapparatmikrofonerna (M) och telespolen (T) Spelar slumpmässiga, harmoniska tonslingor Masterprogrammet i ena hörapparaten och Lyssna bakåt, Audibility Extender, Telefon, T, MT eller Zen i den andra Speciellt Zenprogram med upp till tre olika Zenstilar 17

18 Om dina behov ändras kan programkombinationen justeras. Zenprogrammet kan användas tillsammans med förstärkning så att både omgivningsljuden och Zen tonerna hörs. Det kan även användas självständigt (utan förstärkning) när du inte behöver höra omgivningsljud. Med hänsyn till dina behov, kan din audionom tidsbegränsa speltiden för Zen. Fördelar Många upplever att Zenprogrammet erbjuder en ro givande ljudbakgrund. Zenprogrammet kan även med fördel användas vid tinnitusbehandling. IAKTTA FÖRSIKTIGHET När du använder de olika Zenprogrammen kan de hindra dig från att höra omgivningsljud inklusive tal. Programmen bör därför inte användas när det är viktigt att höra dessa ljud. Byt till ett icke-zen program i dessa situationer. IAKTTA FÖRSIKTIGHET Om du upplever nedsatt ljudstyrka, minskad ljudtolerans, otydligt tal eller förvärrad tinnitus, kontakta din audionom. 18

19 Byta program Varje gång du byter program via en fjärrkontroll hörs en akustisk indikering såvida du i samråd med din audionom inte valt att avaktivera funktionen. Program 1: Meddelande eller en kort ton Program 2: Meddelande eller två korta toner Program 3: Meddelande eller tre korta toner Program 4: Meddelande eller en lång och en kort ton Program 5: Meddelande eller en lång och två korta toner Zen+: Meddelande eller ton Som standard påverkas båda dina hörapparater vid programbyte. Zen+ Anropas genom en lång tryckning (två sekunder) på programomkopplaren på RC-DEX. Med hjälp av korta tryckningar växlar du sedan mellan tillgängliga Zenstilar. För att lämna Zen+ håller du programomkopplaren återigen intryckt i två sekunder. 19

20 RENGÖRING Till denna typ av hörapparat finns följande rengöringstillbehör. 1. Tygduk 2. Borste 3. Rensnål Behöver du extra rengöringstillbehör, kontakta din audionom. 20

21 Hörapparaten För optimal prestanda är det mycket viktigt att hörapparaten hålls fri från öronvax och smuts. Torka av hörapparaten med den medföljande tygduken varje gång den använts. VARNING Rengör aldrig hörapparaten med vatten eller rengöringsmedel eftersom det kan skada hörapparaten och/eller ge försämrad prestanda. När hörapparaten inte används bör batterilocket lämnas öppet så att hörapparaten blir genomluftad och eventuell fukt kan torka. 21

22 Varje gång du tar ut hörapparaten ur örat bör du kontrollera att ljudutgång och ventilationskanal är fria från öronvax och smuts. Nedan visas hur ljudutgång och ventilationskanal kan vara placerade. Eventuellt kan det se annorlunda ut på din hörapparat. 1. Ljudutgång 2. Ventilationskanal 22

23 Ljudutgången Det är viktigt att ljudutgången inte blockeras av öronvax. Om den är blockerad, gör följande: Avlägsna synligt vax runt ljudutgången med borsten eller tygduken. Försök inte att rengöra vaxfiltret. Om ljudutgången fortfarande är blockerad, byt vaxfilter (se sidorna 25-28). VARNING Om du inte lyckas rengöra ljudutgången helt rekommenderar vi att du tar kontakt med din audionom. Stick aldrig ner något i ljudutgången. Det kan skada hörapparaten. 23

24 Ventilationskanalen Om det finns vax i eller runt ventilationskanalens mynning, gör följande: För rensnålen genom hela ventilationskanalen så att all vax avlägsnas. VARNING För att hörapparaten ska fungera optimalt är det viktigt att ventilationskanalen inte är igensatt. Rensa därför ventilationskanalen varje dag. I sällsynta fall kan ventilationskanalen bli så igensatt att det påverkar ljudet i hörapparaten. Om detta skulle hända bör du kontakta din audionom. 24

25 NANOCARE VAXFILTER NanoCare vaxfilter skyddar hörapparaten mot öronvax. Använd alltid NanoCare vaxfilter i din hörapparat. I annat fall upphör hörapparatens garanti att gälla. NanoCare vaxfilter består av följande delar: 1. Styrpinne 2. Utdragskrok 3. Vaxfilter IAKTTA FÖRSIKTIGHET Vaxfiltret är endast avsett för engångsbruk. Försök aldrig att rengöra eller återanvända ett vaxfilter. Det kan skada hörapparaten och/eller medföra att vaxfiltret lossnar i ditt öra. 25

26 Byta NanoCare vaxfilter För in utdragskroken i vaxfiltret som sitter i ljudutgången. Dra vaxfiltret rakt ut. 1. Ventilationskanal 2. Ljudutgång 3. Begagnat vaxfilter 26

27 Vänd styrpinnen så att det nya vaxfiltret hamnar i rätt läge för montering. Placera styrpinnen i ljudutgången och tryck varsamt fast vaxfiltret i öppningen. Dra därefter styrpinnen rakt ut. Det nya vaxfiltret släpper automatiskt från styrpinnen. Tryck hörapparaten försiktigt mot en plan yta för att försäkra dig om att vaxfiltret sitter kvar. 27

28 Kasta styrpinnen med det begagnade vaxfiltret. Hur ofta man behöver byta NanoCare vaxfilter är mycket individuellt. Om du har frågor om NanoCare vaxfilter, kontakta din audionom. VARNING Om vaxfiltret inte sitter ordentligt fast ska det bytas mot ett nytt. Om vaxfiltret mot förmodan lossnar från hörapparaten inne i hörselgången, kontakta läkare. Försök inte själv ta bort vaxfiltret från hörselgången. 28

29 TILLBEHÖR Till din hörapparat finns olika tillbehör. RC-DEX TV-DEX M-DEX För mer information om fjärrkontroll och andra tillbehör, kontakta din audionom. 29

30 FELSÖKNING Följande sidor innehåller en del enkla råd om vad du kan göra om din hörapparat slutar fungera eller fungerar otillfredsställande. Om problemen kvarstår, kontakta din audionom. Problem Möjlig orsak Lösning Hörapparaten är helt tyst Hörapparaten är inte aktiverad Batteriet fungerar inte Ljudutgången är blockerad Mikrofonöppningen är blockerad Kontrollera att batteriet sitter rätt och att batterilocket är ordentligt stängt. Se sidan 12 Byt batteri i hörapparaten Se sidan 23 Om du misstänker att öronvax och smuts har trängt in till mikrofonen i hörapparaten, kontakta din audionom. Stick inte in något i mikrofonöppningen 30

31 Problem Möjlig orsak Lösning Hörapparaten är för svag Hörapparaten återkopplar (tjuter) ofta Batteriet är nästan urladdat Ljudutgången är blockerad Det finns vax i hörselgången Din hörsel har förändrats Det finns vax i hörselgången Hörapparaten sitter inte riktigt på plats i hörselgången Hörapparaten sitter för löst i hörselgången Byt batteri i hörapparaten Se sidan 23 Kontakta öronläkare Kontakta din audionom Kontakta öronläkare Ta ut hörapparaten och försök igen Kontakta din audionom 31

32 Problem Möjlig orsak Lösning Det känns obehagligt att ha hörapparaten på sig Hörapparaten sitter inte riktigt på plats i hörselgången Hörapparaten har dålig passform Ytteröra eller hörselgång ömmar Kontakta din audionom för hjälp att placera hörapparaten korrekt Kontakta din audionom Som förstagångsanvändare kan det vara idé att till en början använda hörapparaten under korta intervaller. Huden i hörselgången är mycket tunn och kan svullna på grund av trycket från hörapparaten. Ta det försiktigt och öka användandet gradvis under de första 2-3 veckorna. Om besvären kvarstår, kontakta din audionom Dina hörapparater arbetar inte synkront Förbindelsen mellan hörapparaterna är bruten Stäng av hörapparaterna och starta dem igen 32

33 Problem Möjlig orsak Lösning Hörapparaten svarar inte på volymjusteringar och programbyten som görs via DEX a. DEX-enheten används utanför räckvidden b. Kraftig elektromagnetisk störning i närheten c. DEX-enheten och CLEAR hörapparaterna är inte matchade a. Flytta DEX-enheten närmare hörapparaterna b. Flytta dig längre från störningskällan c. Kontakta din audionom för kontroll av att DEX-enheten är matchad med dina hörapparater Tal från hörapparaterna låter avbrutet (på och av) eller inget tal (avstängt) hörs från den sändande hörapparaten a. Batteriet i en av hörapparaterna är urladdat b. Kraftig elektromagnetisk störning i närheten a. Byt batteri i den ena eller båda hörapparaterna b. Flytta dig längre från störningskällan 33

34 VÅRD AV HÖRAPPARAT Din hörapparat är värdefull. Den håller längre och fungerar mer tillförlitligt om den sköts på rätt sätt. Här är några tips som kan öka livslängden på din hörapparat: IAKTTA FÖRSIKTIGHET Stäng av hörapparaten när du inte använder den. Ta ut batteriet om hörapparaten inte kommer att användas på några dagar. När hörapparaten inte används, förvara den i avsett etui på en torr och sval plats, otillgänglig för barn och husdjur. Utsätt inte hörapparaten för extrem värme eller hög luftfuktighet. Se till att torka hörapparaten noggrant om du har svettats mycket, exempelvis efter intensiv fysisk aktivitet. Undvik att tappa hörapparaten håll hörapparaten över ett mjukt underlag vid rengöring och batteribyte. Ha inte på dig hörapparaten när du duschar, simmar, använder hårtork, parfym, hår- och kroppssprayer eller geler som solskyddslotioner eller krämer. I miljöer med hög luftfuktighet kan du använda avfuktningskapslar för att minska mängden fukt i hörapparaten. Se vidare information som medföljer avfuktningskapslarna. 34

35 VARNINGAR VARNING Hörapparater och batterier kan vara farliga om de sväljs eller används felaktigt. Det kan resultera i allvarlig skada eller till och med ha dödlig utgång. Vid en sväljningsolycka, kontakta omedelbart läkare. Förvara hörapparater samt dess delar, tillbehör och batterier oåtkomliga för barn och andra som skulle kunna svälja sådana saker eller på annat sätt skada sig själva. Byt aldrig batterier när de ser på och låt dem inte se var batterierna förvaras. Se till att förbrukade batterier tas om hand på ett riktigt sätt. Batterier är mycket små och kan lätt förväxlas med tabletter eller liknande. Stoppa aldrig ett batteri eller en hörapparat i munnen eftersom det finns risk att du sväljer dem. 35

36 VARNING Vid användning av felaktig batterityp eller försök till uppladdning, föreligger explosionsrisk. Ta hand om förbrukade batterier enligt anvisningar. Låt aldrig andra personer använda din hörapparat eftersom det kan orsaka permanenta hörselskador. När du väljer ett lyssningsprogram, tänk då på att det finns situationer där det är extra viktigt att kunna höra omgivningsljud (t.ex. trafik och varningssignaler). Hörapparaten är tillverkad av moderna icke allergiframkallande material. Dock kan det i sällsynta fall förekomma hudirritation. Om det uppstår irritation i eller omkring örat eller hörselgången, kontakta din audionom. Observera att när någon form av hörapparat används finns en något ökad risk för infektion i hörselgången. En infektion kan uppstå p.g.a. att hörselgången inte blir tillräckligt ventilerad. Vi rekommenderar därför att du tar av dig hörapparaten när du ska sova så att hörselgången kan luftas. Rengör och inspektera hörapparaten enligt anvisning. Om det skulle uppstå en infektion, uppsök medicinsk hjälp samt kontakta din audionom för råd om desinficering av hörapparaten. Använd under inga omständigheter alkohol, klorin eller liknande ämnen. Använd inte Widex hörapparater i gruvor eller andra områden med explosiva gaser. 36

37 VARNING Ha inte på dig hörapparaten vid strålning, röntgen, MRI-, CTeller andra typer av skanningar eller medicinska behandlingar. Strålningen vid dessa behandlingar, liksom andra typer av strålning, till exempel i en mikrovågsugn, kan skada din hörapparat. Strålning från exempelvis rumsövervakning, inbrottslarm och mobiltelefoner är svagare och kan inte skada hörapparaten, men eventuellt orsaka hörbara störningar. IAKTTA FÖRSIKTIGHET Hörapparaten är testad för störningar enligt internationell standard. Trots det kan det på grund av elektromagnetiska störningar från andra produkter, t.ex. alarmsystem, rumsövervakning och mobiltelefoner, förekomma oförutsedda störningar i hörapparaten. Trots att hörapparaten är konstruerad för att uppfylla strängaste internationella krav om elektromagnetisk kompatibilitet, kan möjligheten att orsaka störningar på annan utrustning, exempelvis medicinsk utrustning, inte uteslutas. Försök inte att öppna eller reparera hörapparaten själv. 37

38 INFORMATION OBSERVERA Hörapparaten ger inte tillbaka normal hörsel och förhindrar eller förbättrar inte organiskt betingade hörselnedsättningar. Däremot kan hörapparaten hjälpa dig att utnyttja din kvarvarande hörsel på bästa möjliga sätt. Du bör också vara medveten om att det tar tid att vänja sig vid en ny hörapparat och de nya ljud den medför. I de flesta fall får du inte fullt utbyte av hörapparaten om den endast används sporadiskt. Hörapparatanvändningen utgör bara en del av hörsel(re)habiliteringen och kan behöva kompletteras med hörselträning och undervisning i läppavläsning. Användande av hörapparat kan öka vaxproduktionen och därmed risken för vaxproppar. Kontakta läkare/öronläkare om du misstänker att det har bildats en vaxpropp i örat. Öronvax kan medföra att både din hörsel och hörapparatens prestanda försämras. Det kan vara en god vana att regelbundet, kanske några gånger per år, besöka en öronläkare för att få hörselgångarna kontrollerade. 38

39 INFORMATION OM GÄLLANDE REGELVERK FCC ID: TTY-C4XP IC: 5676B-C4XP Federal Communications Commission Statement This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 39

40 Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment. Industry Canada Statement / Déclaration d industrie Canada Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. 40

41 This device complies with Industry Canada licenceexempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Conformément à la réglementation d Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d un type et d un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l intensité nécessaire à l établissement d une communication satisfaisante. Le présent appareil est conforme aux CNR d Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l utilisateur de l appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d en compromettre le fonctionnement. 41

42 Härmed intygar Widex A/S att denna C4-XP hörapparat står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En kopia av konformitetsdeklarationen finns på: 42

43 Hörapparater, tillbehör och batterier bör inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Vänligen kontakta Widex återförsäljare eller din hörcentral för råd om hur du hanterar detta. 43

44 AB Widex Box Malmö Tel Fax E-post: Hemsida: Webbutik: Tillverkare Printed by HTO / S #01v #01

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1 Produkthandbok Innehållsförteckning Komma igång... 1 Innehåll... 1 Hur du sätter på dig din Flex... 1 Välja armband... 1 Ta av spännet... 1 Knäppa fast spännet... 2 Sätt i trackern... 2 Hur du låser armbandet...

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

HA-2. Bärbar Hörlursförstärkare / USB DAC ANVÄNDARGUIDE

HA-2. Bärbar Hörlursförstärkare / USB DAC ANVÄNDARGUIDE HA-2 Bärbar Hörlursförstärkare / USB DAC ANVÄNDARGUIDE 1. Viktig Information Utropstecknet i en liksidig triangleis avsedd att varna användaren för närvaron av viktiga drift och underhåll (service) instruktioner

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 2671W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok Modellnummer: VS15453 Godkännandeinformation OBS! Detta avsnitt riktar sig till alla anslutningskrav och uttalanden

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

S8 Auto 25. User Guide. Svenska. Positive Airway pressure device

S8 Auto 25. User Guide. Svenska. Positive Airway pressure device S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide S8 Auto 25 ÖVERTRYCKSAPPARAT Bruksanvisning 2008 ResMed Ltd. 268224-Swe/1 08 09 Innehåll Inledning..................................................

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar

Läs mer

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Version Firmware: 3.1x SV SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com. N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer