Bruksanvisning SUPER 440, 220. modell S4-VS/S2-VS RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning SUPER 440, 220. modell S4-VS/S2-VS RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear"

Transkript

1 Bruksanvisning SUPER 440, 220 modell S4-VS/S2-VS RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear

2 Din hörapparat (Fylls i av din audionom) S4-VS S2-VS Program: Master Musik TV Komfort Fokus bakåt Audibility Extender Telefon T M+T Zen Klassisk Master + Zen Master + fokus bakåt Master + Audibility Extender Master + T Master + M+T Master + Telefon Zen+ Telefon+ Datum 2 Din audionom

3 Innehållsförteckning HÖRAPPARATEN... 4 Akustiska indikatorer... 7 Batteri... 8 Sätta i batteri... 8 Varning om låg batterinivå...10 Sätta igång och stänga av hörapparaten...11 Höger/vänster-identifiering...12 Placera hörapparaten på örat...13 Ta ut hörapparaten...15 Volymjustering...16 Manuell volymjustering...16 Larm vid bruten IE-kommunikation Program...18 Byta mellan lyssningsprogrammen...23 Zen Telefon Prata i telefon...25 RENGÖRING TILLBEHÖR VID FUNKTIONSFEL Vård av din hörapparat Varningar Information Regulatory information SYMBOLER

4 HÖRAPPARATEN Illustrationen nedan visar hörapparaten utan ear-set. Ett ear-set består av en earwire och en ear-tip eller öroninsats där hörtelefonen är placerad. 1. Programknapp 2. LED 3. På-/avknapp 4. Batterilåda med nagelgrepp 5. Volymkontroll (i standardversioner) 6. Höger/vänster-identifiering 5 1/2 6 3/4 Om du behöver hjälp med att identifiera serienumret (oftast sex eller sju siffror) på produkten, kontakta din audionom. 4

5 OBSERVERA Denna bruksanvisning kompletteras med en separat bruksanvisning som beskriver de olika ear-set-lösningar som är tillgängliga för din hörapparat: Ear-set för Widex BTE-hörapparater VARNING Denna folder och bruksanvisningen Ear-set för Widex BTE-hörapparater (Ear-sets for Widex BTE hearing aids) innehåller viktig information och anvisningar. Läs dessa bruksanvisningar noga innan du börjar använda din hörapparat. OBSERVERA Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Vi förbehåller oss också rätten att göra de ändringar som anses nödvändiga. Avsedd användning SUPER -hörapparater är avsedda för ljudförstärkning i vardagssituationer. Hörapparaterna kan även erbjuda Zen, ett lyssningsprogram med bakgrundsljud (t.ex. musik/brus) för avslappning och/eller koncentration. Avsedd användning Hörapparaterna är avsedda för personer med hörselsättningar av varierande typ och grad, från måttlig (40 db HL) till svår (120 db HL) hörselnedsättning. De ska programmeras av din audionom som är utbildad i hörsel(re)habilitering. 5

6 Beskrivning av enheten Din SUPER -hörapparat används med ett ear-set som består av en earwire och insatsdel med hörtelefon. Hörapparaten använder en patentskyddad, trådlös teknik, WidexLink, för att möjliggöra kommunikation mellan vänster och höger hörapparat, samt mellan hörapparaterna och DEX-tillbehören. Hörapparaten drivs av ett batteri av typ 675. Din hörapparat kan förses med ett extra lyssningsprogram (tillval) som kallas Zen. Det genererar musiktoner (och ibland ett brusande ljud) i bakgrunden. Dessa ljud anpassas efter din hörselnedsättning. VARNING Denna hörapparat kan generera en ljudtrycknivå som överstiger 132 db SPL. Det kan finnas risk för att det som återstår av din hörsel skadas. Följ din audionoms rekommendationer. 6

7 Akustiska indikatorer Hörapparaten kan ställas in på att ge en signal som indikerar när vissa funktioner används. Signalen kan vara ett talat meddelande eller toner. Signalen kan även inaktiveras. Funktioner Standardinställningar Justering av volym Ton Av Bekräftelse, användning av programomkopplare Klickande ljud Byte av program Toner Tal/av Sätta igång hörapparaten Ton Tal/av Andra inställningar Varning om låg batterinivå 4 toner Tal/av Varning om bruten IE-kommunikation* Av Meddelande Servicepåminnelse Av Meddelande *Endast tillgängligt för SUPER440 Av 7

8 Batteri Vi rekommenderar zink-luftbatterier. Använd batteristorlek 675 till hörapparaten. Fråga din audionom hur du skaffar utbytesbatterier. Det är viktigt att beakta utgångsdatumet och följa rekommendationerna på batteriförpackningen beträffande kassering av förbrukade batterier. Sätta i batteri Kom ihåg att ta bort klisterlappen innan du sätter i ett nytt batteri. När lappen har tagits bort, kommer batteriet att börja fungera efter några sekunder. försiktighet Använd inte batterier som har kvar klisterrester från lappen eller annat oönskat material, eftersom det kan göra att hörapparaten inte fungerar. Använd nagelgreppet och sväng försiktigt ut batterifacket tills det är helt öppet. Var noga med att batteriluckan inte pressas förbi ändläget. 8

9 Placera batteriet i facket så att plustecknet (+) på batteriet pekar uppåt. Du kan använda den medföljande batterimagneten för att styra batteriet på plats. Om batterifacket är svårt att stänga, är batteriet felvänt. När du byter batteri är det lämpligt att hålla hörapparaten över ett bord. Hörapparaten har eventuellt ett batterifack utan nagelgrepp. Ett särskilt facköppningsverktyg kan medfölja med denna typ av fack. 9

10 Batterifacket öppnas enligt illustrationen. Varning om låg batterinivå En akustisk indikator kommer låta när batteriet nästan är slut, såvida inte den funktionen har inaktiverats (se sidan 7). Vi rekommenderar att du alltid har med dig ett reservbatteri. VARNING Låt aldrig ett urladdat batteri sitta kvar i hörapparaten. Urladdade batterier kan läcka och skada hörapparaten. VARNING Din hörapparat kan sluta att fungera, till exempel om batteriet är urladdat. Du bör vara medveten om detta, i synnerhet om du befinner dig i trafiken eller på annat sätt är beroende av att kunna höra varningssignaler. 10

11 Sätta igång och stänga av hörapparaten Hörapparatens batterifack fungerar också som på/avknapp. Stäng batterifacket helt för att starta hörapparaten. En akustisk indikationssignal meddelar att hörapparaten har satts igång. Din audionom kan inaktivera denna funktion. För att stänga av hörapparaten, öppna batterifacket delvis. När batterifacket öppnats tillräckligt känns ett klick. Observera: Ett annat sätt att kontrollera att hörapparaten är påslagen är att hålla den i handen. Om den är på kommer den att vissla. Kom ihåg att stänga av hörapparaten när den inte används. Ta ut batteriet om hörapparaten inte kommer att användas på några dagar. 11

12 Höger/vänster-identifiering Pilen visar färgmarkeringens placering (röd markering = höger och blå markering = vänster). 12

13 Placera hörapparaten på örat Fatta tag om insatsen med tummen och pekfingret och för in den försiktigt i hörselgången tills du känner ett motstånd. Släpp insatsen och använd toppen på pekfingret för att försiktigt skjuta in den i örat tills den vilar bekvämt i öronkanalen. För att placera insatsen rätt kan det hjälpa att dra ytterörat bakåt och uppåt med motsatt hand. Placera hörapparaten bakom örat så att earwire vilar bekvämt på örat, tätt invid huvudet. Illustrationerna visar en öroninsats. För ytterligare information om ear-tip/öroninsatser och förfaringssätt, se bifogad bruksanvisning för ear-set. 13

14 Kontakta din audionom om ditt ear-set inte passar eller inte sitter korrekt, orsakar obehag, irritation, rodnad, eller liknande. 14

15 Ta ut hörapparaten Ta bort hörapparaten från dess position bakom örat. Håll insatsen mellan tummen och pekfingret och dra försiktigt. VARNING Dra inte i din earwire när du försöker ta bort insatsen eftersom det kan skada din earwire. Om det är svårt kan du prova att försiktigt flytta insatsen från sida till sida. Det kan också hjälpa att dra ytterörat bakåt och uppåt med den andra handen. 15

16 Volymjustering Volymen i hörapparaten justeras automatiskt efter den ljudmiljö du befinner dig i. Manuell volymjustering På hörapparaten finns en volymkontroll i form av en vippkontakt (den kan dock ha avlägsnats av din audionom). För reglaget uppåt för att öka volymen gradvis. För reglaget nedåt för att sänka volymen gradvis. Om du har två hörapparater är de normalt inställda så att båda påverkas vid en volymjustering. Fråga din audionom hur du ändrar stegstorlek för höjning eller sänkning av volymen. Varje gång du använder volymkontrollen hörs en ton såvida du i samråd med din audionom inte valt att inaktivera funktionen. En ihållande signal hörs när du når den högsta eller lägsta justeringsnivån. 16

17 Varning Om volymen i hörapparaten överlag är för hög eller för låg, de återskapade ljuden är förvrängda, eller om du vill ha mer information ska du kontakta din audionom. För att stänga av ljudet helt: Fortsätt att föra ned volymkontrollsreglaget när du hör den ihållande signalen. För att få tillbaka ljudet: Tryck volymkontrollen uppåt eller Byt lyssningsprogram eller Stäng av hörapparaten och starta den igen. All justering av volyminställningen avbryts när hörapparaten stängs av eller när du byter program. Om du önskar inaktivera eller avlägsna volymkontrollen, kontakta din audionom. 17

18 Larm vid bruten IE-kommunikation (Observera: Denna funktion måste aktiveras av din audionom). Om du har två hörapparater och en av dem faller av örat, och/eller batteriet är urladdat, bryts kommunikationen mellan hörapparaterna. Den kvarvarande hörapparaten uppmärksammar dig på detta genom en ton och ett talat meddelande som upprepas en gång. Dessutom blinkar en lysdiod i båda hörapparaterna. När hörapparaten åter sitter på plats, och/eller batteriet har bytts ut, upphör dioderna att blinka. Program Din hörapparat kan innehålla flera av nedanstående program. Dessutom kan du få tillgång till något av programmen Zen+ eller Telefon+. Master Musik TV Komfort Fokus bakåt Audibility Extender Telefon Standard För att lyssna på musik För att lyssna på TV Dämpar bakgrundsljud Förstärker ljud som kommer bakifrån Gör högfrekventa ljud hörbara genom frekvenstransponering För att lyssna på telefonen 18

19 T M+T Zen (tillval för S2-VS) Klassisk Sammansatta program I detta program lyssnar du via telespolen (T) och inte via hörapparatmikrofonerna (M). Telespolen används där det finns ett slingsystem installerat. När du aktiverar telespoleprogrammet förstärker hörapparaten endast de ljud som sänds via slingan I detta program lyssnar du samtidigt via hörapparatmikrofonerna (M) och telespolen (T) Genererar olika typer av toner eller brus. Framtagen för brukare med långvarig vana av super power hörapparater. Efterliknar ljudkvaliteten i traditionella super power hörapparater. Masterprogrammet i ena hörapparaten och fokus bakåt, Audibility Extender, Telefon, T, MT eller Zen i den andra Zen+ (tillval för S2-VS) Telefon+ Speciella Zen-program med upp till tre olika Zen-stilar. Endast för telefonsamtal. Telefonljudet som tas emot av ena hörapparaten överförs även till andra hörapparaten. Observera att på den hörapparat som ljudet överförs till är mikrofonerna avstängda 19

20 Om dina behov förändras med tiden, kan kombinationen av lyssningsprogram ändras. FÖRSIKTIGHET Det finns situationer där det är extra viktigt att kunna höra omgivningsljud, detta bör du ta hänsyn till när du väljer Telefon+ som lyssningsprogram. Zen program Din hörapparat kan förses med ett unikt lyssningsprogram (tillval) som kallas Zen. Det genererar musiktoner (och ibland ett brusande ljud) i bakgrunden. Dessa ljud anpassas efter din hörselnedsättning. Zen-programmet kan användas ensamt (utan förstärkning) i tystnad när du inte behöver höra omgivningsljud. Det kan också användas tillsammans med förstärkning, så att både omgivningsljuden och de genererade ljuden (fraktaltoner och buller) hörs samtidigt. 20

21 Fördelar Zen-programmet kan för vissa personer ge en avkopplande ljudbakgrund. När Zen-programmet används i ett program för tinnitusbehandling, kan användaren uppleva en viss lindring av sin tinnitus. Avsedd användning Zen-programmet är avsett att ge en avkopplande ljudbakgrund (dvs. musik/bruskälla) för vuxna som vill lyssna på en sådan bakgrund i tystnad. Det kan användas som ett verktyg för ljudterapi i ett program för tinnitusbehandling som ordinerats av din audionom, som är utbildad i behandling av tinnitus. 21

22 Bruksanvisning På grund av de unika sätt på vilka Zen programmeras i din hörapparat, ska du följa rekommendationerna från din audionom om hur du ska använda programmet, när du ska använda programmet och/eller hur länge du ska använda programmet. FÖRSIKTIGHET När du använder de olika Zen-programmen kan de hindra dig från att höra omgivningsljud inklusive tal. Programmen bör därför inte användas när det är viktigt att kunna höra sådana ljud. Byt till ett icke-zen-program i dessa situationer. FÖRSIKTIGHET Kontakta din audionom om du upplever minskad ljudstyrka, minskad ljudtolerans, otydligt tal eller förvärrad tinnitus. 22

23 Byta mellan lyssningsprogrammen Varje gång du byter program hörs en akustisk signal, om inte denna funktion har inaktiverats. Program 1: En kort ton eller ett meddelande Program 2: Två korta toner eller ett meddelande Program 3: Tre korta toner eller ett meddelande Program 4: En lång och en kort ton eller ett meddelande Program 5: En lång och två korta toner eller ett meddelande Zen+ eller Telefon+: Ton eller meddelande Som standard påverkas båda dina hörapparater vid programbyte. 23

24 Zen+ Detta program aktiveras genom en lång tryckning (mer än 1 sekund) på programomkopplaren på hörapparaten eller RC-DEX-fjärrkontrollen. Med en kort tryckning kan du sedan växla mellan de tillgängliga Zen-stilarna. För att lämna Zen+ håller du programomkopplaren intryckt i mer än en sekund. Telefon+ Detta program aktiveras genom en lång tryckning (mer än 1 sekund) på programomkopplaren på hörapparaten. Notera att åtkomst till programmet inte kan ske via RC- DEX. För att lämna Telefon+ håller du programomkopplaren intryckt i mer än en sekund. Om du önskar få programomkopplare, indikering av programval och/eller bekräftelseklick inaktiverade, kontakta din audionom. 24

25 Prata i telefon När du talar i telefon rekommenderar vi att du håller luren vinklad mot huvudet ovanför örat istället för direkt mot örat. Om ljudet inte är optimalt, prova att flytta luren så att högtalaren kommer i ett annat läge. 25

26 RENGÖRING Till hörapparat och ear-set finns följande rengöringstillbehör.* För rengöring av ditt ear-set, se bruksanvisningen Ear-set för Widex BTE-hörapparater (Ear-sets for Widex BTE hearing aids). 1. Duk 2. Borste 3. Verktyg för vaxborttagning Kontakta din audionom om du behöver ytterligare rengöringstillbehör. *Utbudet beror på typ av ear-set 26

27 Rengör hörapparaten med den mjuka trasan efter användning. Om mikrofonens öppningar fortfarande är blockerade, kontakta din audionom. VARNING Rengör aldrig hörapparaten med vatten eller rengöringsmedel eftersom det kan skada hörapparaten och/eller ge försämrad prestanda. När hörapparaten inte används ska den förvaras på en varm, torr plats med batterifacket öppet så att hörapparaten luftas och kan torka. 27

28 TILLBEHÖR Det finns en mängd hörselhjälpmedel till din hörapparat. Be din audionom om hjälp att avgöra om du kan ha nytta av en fjärrkontroll eller andra tillbehör. 28

29 VID FUNKTIONSFEL Problem Möjlig orsak Lösning Hörapparaten är helt tyst Hörapparaten är inte påslagen Kontrollera att batterifacket är helt stängt Batteriet fungerar inte Sätt in ett nytt batteri i hörapparaten Volymen i hörapparaten är för svag Ditt öra blockeras av öronvax Din hörsel kan ha ändrats Kontakta din ÖNH-läkare Kontakta din audionom Earwire är inte korrekt ansluten till hörapparaten Kontrollera att earwire-kontakten är ordentligt isatt i hörapparaten Hörapparaten tjuter oavbrutet Ditt öra blockeras av öronvax Kontakta din ÖNH-läkare De två hörapparaterna arbetar inte synkront Anslutningen mellan hörapparaterna har förlorats Stäng av hörapparaterna och slå på dem igen 29

30 Problem Möjlig orsak Lösning Hörapparaterna svarar inte på volymjusteringar eller programbyten som görs på DEX-enheten DEX-enheten används utanför räckvidden (> 1 m) Kraftig elektromagnetisk störning i närheten Flytta DEX-enheten närmare hörapparaterna Flytta dig längre bort från den kända EM-störningskällan DEX-enheten och hörapparaterna är inte matchade Kontakta din audionom för kontroll av att DEX-enheten är matchad med dina hörapparater Tal från hörapparaterna låter avbrutet (på och av) eller inget tal (avstängt) hörs från den sändande hörapparaten Batteriet i en av hörapparaterna är förbrukat Kraftig elektromagnetisk störning i närheten Byt batteri i den ena eller båda hörapparaterna Flytta dig längre bort från de kända störningskällorna Observera: Denna information omfattar endast hörapparaten. Se bruksanvisningen Ear-set för Widex BTE-hörapparater (Ear-sets for Widex BTE hearing aids) för information som är specifik för ditt ear-set. Om problemen kvarstår, kontakta din audionom för att få hjälp. 30

31 Vård av din hörapparat Hörapparaten är ett värdefullt föremål och bör behandlas varsamt. Här är några tips som kan öka hörapparatens livslängd. FÖRSIKTIGHET Stäng av hörapparaten när du inte använder den. Ta ut batteriet om hörapparaten inte kommer att användas på några dagar. När hörapparaten inte används, ska du förvara den i dess etui på en torr plats utom räckhåll för barn och sällskapsdjur. Utsätt inte hörapparaten för extrema temperaturer eller hög fuktighet. Se till att torka hörapparaten noggrant om du har svettats mycket, såsom efter intensiv fysisk aktivitet, t.ex. idrottsutövning. Undvik att tappa hörapparaten håll hörapparaten över ett mjukt underlag vid rengöring och batteribyte. Ha inte hörapparaten på dig när du duschar, simmar eller använder hårtork. Hörapparaten får heller inte komma i kontakt med klibbiga eller oljiga ämnen, t.ex. hårspray eller solskyddsmedel. 31

32 Varningar VARNING Hörapparater och batterier kan vara farliga om de sväljs eller används på felaktigt sätt. Nedsväljning eller felaktig användning kan resultera i allvarlig skada eller till och med få dödlig utgång. Vid nedsväljning, kontakta omedelbart läkare. Håll hörapparaten och dess delar, tillbehör och batterier utom räckhåll för barn och andra som kan svälja sådana föremål eller på annat sätt skada sig själva. Byt aldrig batterier när de ser på och låt dem inte se var batterierna förvaras. Kassera förbrukade batterier på rätt sätt. Batterierna är mycket små och kan lätt förväxlas med tabletter eller liknande. Sätt aldrig ett batteri eller en hörapparat i munnen av något skäl eftersom det finns risk för sväljning. Rengör och inspektera din hörapparat efter användning för att kontrollera att den är intakt. Om hörapparaten eller öroninsatsen går sönder när den sitter i hörselgången, kontakta din audionom direkt. Försök inte avlägsna delarna själv. 32

33 varning Explosionsrisk föreligger om felaktig batterityp används eller vid försök till uppladdning. Kassera förbrukade batterier enligt anvisningar på batteriförpackningen. Låt aldrig andra personer använda din hörapparat, eftersom det kan ge dem bestående hörselskador. När du väljer ett lyssningsprogram, kom då ihåg att det finns situationer då det är särskilt viktigt att kunna höra omgivningsljud (t.ex. trafik, varningssignaler). Hörapparaten är tillverkad av moderna, icke-allergiframkallande material. Trots det kan det i sällsynta fall förekomma hudirritation. Kontakta din audionom om det uppstår hudirritation i eller runt örat eller hörselgången. Observera att när du använder hörapparat i någon form, måste du regelbundet lufta örat. Om örat inte har fullgod ventilation kan det föreligga en något ökad risk för infektion eller sjukdom i hörselgången. Vi rekommenderar därför att du tar bort hörapparat och ear-set från örat när du går och lägger dig för att förse hörselgången med ventilation. Om möjligt ska du också ta bort hörapparat och ear-set under dagen om det finns perioder när de inte behövs. Se till att du rengör och kontrollerar hörapparat och ear-set vid behov. Om en öroninfektion eller -sjukdom inträffar ska du uppsöka läkare och kontakta din audionom för att få råd om hur du desinficerar hörapparatens olika delar. Använd under inga omständigheter alkohol, klorin eller liknande ämnen för rengöring. Regelbunden användning av en avfuktare rekommenderas för att förbygga fel i hörapparatens funktion. Använd inte Widex hörapparater i gruvor eller andra områden med explosiva gaser. 33

34 varning Använd inte din hörapparat under strålning, röntgen, magnetisk resonanstomografi, datortomografi eller andra medicinska behandlingar och avläsningar. Strålningen vid dessa behandlingar, liksom andra typer av strålning, till exempel i en mikrovågsugn, kan skada din hörapparat och den kan bli mycket varm. Strålning från exempelvis utrustning för rumsövervakning, inbrottslarm och mobiltelefoner är svagare och skadar inte enheten, men kan orsaka hörbara störningar. 34

35 varning Störningar med aktiva implantat Som en försiktighetsåtgärd rekommenderar vi att du följer följande riktlinjer från tillverkare av defibrillatorer och pacemakrar angående användningen av mobiltelefoner: Om du bär en aktiv implanterbar enhet ska du hålla de trådlösa hörapparaterna och hörapparatstillbehören såsom trådlösa fjärrkontroller eller kommunikatörer på minst 15 cm avstånd från implantatet. Om du upplever störning ska du inte använda hörapparaterna utan kontakta tillverkaren av implantatet. Observera även att störning kan orsakas av elledningar, elektrostatisk urladdning, metalldetektorer på flygplatser osv. Om du har ett aktivt hjärnimplantat ska du kontakta tillverkaren av implantatet för en riskbedömning. Om du har en implanterbar enhet rekommenderar vi att du håller magneter* på minst 15 cm avstånd från implantatet. (*= kan gälla autotelefonmagneter, hörselinstrumenthöljen, magneter i ett verktyg osv.) 35

36 FÖRSIKTIGHET Hörapparaten har testats med avseende på störningar i enlighet med internationell standard. Trots det är det möjligt att oförutsedda störningar kan förekomma i hörapparaten på grund av elektromagnetisk strålning från andra produkter såsom larmsystem, utrustning för rumsövervakning och mobiltelefoner. Även om hörapparaten har konstruerats för att uppfylla de strängaste internationella standarderna för elektromagnetisk kompatibilitet, kan det inte uteslutas att den kan störa annan utrustning, såsom medicintekniska produkter. Försök aldrig öppna eller reparera hörapparaten själv. 36

37 Information OBSERVERA Hörapparaten ger inte tillbaka normal hörsel och förhindrar eller förbättrar inte en organiskt betingad hörselnedsättning. Däremot kan hörapparaten hjälpa dig att utnyttja din kvarvarande hörsel på bästa sätt. Du bör också vara medveten om att det tar tid att vänja sig vid en ny hörapparat och de nya ljuden. I de flesta fall får du inte fullt utbyte av hörapparaten om den endast används sporadiskt. Hörapparatsanvändning är bara en del av hörselhabiliteringen och kan behöva kompletteras med hörselträning och undervisning i läppavläsning. Användning av hörapparater ökar risken för att öronvax ansamlas. Kontakta läkare/önh-läkare om du misstänker att det har bildats en vaxpropp i örat. Öronvax kan medföra att både din hörsel och hörapparatens prestanda försämras avsevärt. Det är en god idé att be läkaren rengöra dina öron några gånger per år. 37

38 Regulatory information FCC ID: TTY-S4VS IC: 5676B-S4VS Federal Communications Commission Statement This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 38

39 Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment. Industry Canada Statement / Déclaration d industrie Canada Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. 39

40 This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Conformément à la réglementation d Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d un type et d un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l intensité nécessaire à l établissement d une communication satisfaisante. Le présent appareil est conforme aux CNR d Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l utilisateur de l appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d en compromettre le fonctionnement. 40

41 Direktiv 1999/5/EG Härmed intygar Widex A/S att denna S4-VS och S2-VS-hörapparat står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En kopia av försäkran om överensstämmelse i enlighet med direktiv 1999/5/EG finns på: 41

42 Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och utgöra en risk för människors hälsa och för miljön om riktlinjer för avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte följs korrekt. Släng inte hörapparater, hörapparatstillbehör och batterier i det vanliga hushållsavfallet. Hörapparater, batterier och hörapparatstillbehör ska slängas på stationer som är avsedda för elektriskt och elektroniskt avfall, eller lämnas till din audionom för säker avfallshantering. Korrekt avfallshantering hjälper till att skydda människors hälsa och miljön. 42

43 Din hörapparat (Fylls i av din audionom) Datum: Batteristorlek: 675 Program som finns i din hörapparat: Program 1: Program 2: Program 3: Program 4: Program 5: Specialprogram: 43

44 Program som finns i din hörapparat: Program 1: Program 2: Program 3: Program 4: Program 5: Specialprogram: 44

45 SYMBOLER Symboler som Widex A/S ofta använder vid märkning av medicinska enheter (etiketter/ifu/osv.) Symbol Rubrik/beskrivning Tillverkare Produkten produceras av den tillverkare vars namn och adress anges intill symbolen. Om tillämpligt anges även tillverkningsdatumet. Tillverkningsdatum Det datum då produkten tillverkades. Bäst-före-datum Det datum efter vilket produkten inte bör användas. Satskod Produktens satskod (parti- eller satsidentifikation) Katalognummer Produktens katalognummer (artikelnummer). Serienummer Produktens serienummer.* Håll borta från solljus Produkten måste skyddas från ljuskällor och/eller Produkten måste hållas borta från värme 45

46 Symbol Rubrik/beskrivning Hålls torr Produkten måste skyddas från fukt och/eller Produkten måste hållas borta från regn Nedre temperaturgräns Den lägsta temperaturen för vilken produkten kan exponeras säkert. Övre temperaturgräns Den högsta temperaturen för vilken produkten kan exponeras säkert. Temperaturgränser De högsta och lägsta temperaturerna för vilka produkten kan exponeras säkert. Se bruksanvisningen Bruksanvisningen kan innehålla viktig försiktighetsinformation (varningar/försiktighetsåtgärder) och måste läsas innan produkten används. Försiktighet/varning Text som har markerats med symbolen för försiktighet/ varning måste läsas innan produkten används. WEEE-märkning Får inte kastas i vanligt avfall När produkten ska kasseras måste den lämnas till avsedd insamlingsstation för återvinning och återanvändning. 46

47 Symbol Rubrik/beskrivning CE-märkning Produkten överensstämmer med de krav som anges i de europeiska direktiven för CE-märkning. Larm Produkten identifieras av R&TTE-direktivet 1999/5/EG som utrustning i klass 2 med vissa restriktioner angående användning i vissa CE-medlemsstater. C-Tick-märkning Produkten uppfyller EMC:s och radiospektrumreglerande krav för produkter som levereras till Australien eller Nya Zeeland. Störning Elektromagnetisk störning kan förekomma i närheten av produkten. *Det sex- eller sjusiffriga numret på produkten är serienumret. Serienummer föregås inte alltid av 47

48 WIDEX A/S Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Denmark Handbok nr: #01 Utgåva: É[5qr0w9 s;as;j]

BRUKSANVISNING RC-DEX FJÄRRKONTROLL

BRUKSANVISNING RC-DEX FJÄRRKONTROLL BRUKSANVISNING RC-DEX FJÄRRKONTROLL 2 INNEHÅLL DIN NYA DEX -FJÄRRKONTROLL... 5 Avsedd användning... 5 Beskrivning av enheten... 6 Framsida... 6 Baksida... 7 TILLBEHÖR... 8 BATTERIET... 9 Byta batteriet...

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO. C2-PA (RIC) tinnitusapparat

BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO. C2-PA (RIC) tinnitusapparat BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO C2-PA (RIC) tinnitusapparat INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER...................................... 3 BESKRIVNING.................................... 4 Avsedd användning...............................

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal

BRUKSANVISNING MENU. ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal BRUKSANVISNING MENU ME-CIC/IIC Completely-in-canal/Invisible-in-canal DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 10 Ventilationskanal: Ej genomgående Genomgående

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-X Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING MENU. ME-X Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING MENU ME-X Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 312 Ventilationskanal Ingen ventilationskanal Program: 66Master Musik

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell CROS-FA Bakom örat

BRUKSANVISNING. Modell CROS-FA Bakom örat BRUKSANVISNING Modell CROS-FA Bakom örat 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING WIDEX CROS-SÄNDAREN...4 Batteriet... 7 Sätta i batteriet... 7 Batterifack utan nagelgrepp...10 Identifiera höger/vänster sida...12 Placera

Läs mer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Användarhandbok Magnetic Charging Dock DK48 Innehåll Inledning...3 Om den magnetiska laddningsdockan...3 Använda den magnetiska laddningsdockan...4 Välja ett tillbehör för telefonen...4 Ladda telefonen...4

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIEN. Modell D-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear

BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIEN. Modell D-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIEN Modell D-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear DIN WIDEX-HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Din hörapparatserie: 2 Program: Master Musik Tv Komfort Telefon

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIE. Modell D-PA Receiver-in-canal

BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIE. Modell D-PA Receiver-in-canal BRUKSANVISNING WIDEX DAILY -SERIE Modell D-PA Receiver-in-canal DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Din hörapparatserie: PROGRAM Master Musik TV Komfort Fokus bakåt Telefon Zen SPECIALPROGRAM

Läs mer

Användarhandbok. USB Charger UCH20

Användarhandbok. USB Charger UCH20 Användarhandbok USB Charger UCH20 Innehåll Inledning...3 Om USB Charger...3 Använda USB-laddaren... 4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity...6 2 Inledning Om USB Charger

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. Modell U-FS Receiver-in-the-ear

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. Modell U-FS Receiver-in-the-ear WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-FS Receiver-in-the-ear DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Dina hörapparatserier: PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö Fest

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HÖRAPPARAT. Modell B-F2 RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear

BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HÖRAPPARAT. Modell B-F2 RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HÖRAPPARAT Modell B-F2 RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear DIN HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Dina hörapparatserier: PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-PA Receiver-in-canal DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Din hörapparatserie: 2 PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö Fest Musik

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell CROS-FS

BRUKSANVISNING. Modell CROS-FS BRUKSANVISNING Modell CROS-FS 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING WIDEX CROS-SÄNDAREN... 4 Batteriet... 8 Sätta i batteriet... 8 Batterifack utan nagelgrepp.... 11 Höger-/vänsteridentifiering... 13 Placera sändaren

Läs mer

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. U-FA-/U-FP bakom-örat-modell

WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN. U-FA-/U-FP bakom-örat-modell WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN U-FA-/U-FP bakom-örat-modell DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) FA Dina hörapparatserier: FP PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö Fest

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear DIN HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER............................................

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. Modell C4-FS/C3-FS/C2-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. Modell C4-FS/C3-FS/C2-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN Modell C4-FS/C3-FS/C2-FS RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear DIN WIDEX CLEAR -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 220 m2-x Allt-i-örat hörapparat Din hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Komfort Audibility Extender T Programnummer

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. Modell C4-9/C3-9/C2-9 Bakom-örat-hörapparat

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. Modell C4-9/C3-9/C2-9 Bakom-örat-hörapparat BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN Modell C4-9/C3-9/C2-9 Bakom-örat-hörapparat DIN WIDEX CLEAR -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Program: Master Musik TV Komfort

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-FS Receiver-in-the-ear DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Din hörapparatserie: 2 PROGRAM Universell Tyst Transport Stadsmiljö Fest

Läs mer

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21 Användarhandbok Xperia P TV Dock DK21 Innehåll Inledning...3 TV Dock baksida, översikt...3 Komma igång...4 LiveWare -hanteraren...4 Uppgradera LiveWare -hanteraren...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater

Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater Innehållsförteckning Allmän information... 6 VARNINGAR...6 Underhåll och skötsel...9 Höger/vänster-identifiering...9 Standard ear-tips för RIC-modeller...10

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. C4-PA/C3-PA/C2-PA-modell RIC Receiver-in-canal

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. C4-PA/C3-PA/C2-PA-modell RIC Receiver-in-canal BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN C4-PA/C3-PA/C2-PA-modell RIC Receiver-in-canal DIN WIDEX CLEAR -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Program: Master Musik TV

Läs mer

Presenter SNP6000. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 SV Användarhandbok 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been tested

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-PA Receiver-in-canal

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-PA Receiver-in-canal BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-PA Receiver-in-canal DIN HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER...................................... 4 HÖRAPPARATEN.................................

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-XP Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX CLEAR 440 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ventilationskanal: Ventilationskanal Ingen ventilationskanal 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. D-FA-modellen Bakom-örat modell

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. D-FA-modellen Bakom-örat modell BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN D-FA-modellen Bakom-örat modell DIN WIDEX HÖRAPPARAT (Ifylls av din audionom) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musik TV Komfort Lyssna bakåt Telefon T M+T

Läs mer

BRUKSANVISNING MENU. ME-9 Bakom-örat-hörapparat

BRUKSANVISNING MENU. ME-9 Bakom-örat-hörapparat BRUKSANVISNING MENU ME-9 Bakom-örat-hörapparat DIN WIDEX HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) MENU3 MENU5 MENU10 Datum: Batteristorlek: 13 Program: 66Master Musik TV T M+T Standard Nybörjare Audibility Extender

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-9-modellen Bakom-örat hörapparat

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-9-modellen Bakom-örat hörapparat BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN D-9-modellen Bakom-örat hörapparat DIN WIDEX HÖRAPPARAT (Ifylls av din audionom) Din hörapparatserie: Program: Master Musik TV Komfort Lyssna bakåt Telefon T M+T 2 Zen

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-m/C4-m-CB Bakom-örat-hörapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-m/C4-m-CB Bakom-örat-hörapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-m/C4-m-CB Bakom-örat-hörapparat DIN HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER...................................... 4 HÖRAPPARATEN.................................

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. Modell C4-CIC/C4-CIC-TR/C3-CIC/C3-CIC-TR/ C2-CIC/C2-CIC-TR Completely-in-canal

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. Modell C4-CIC/C4-CIC-TR/C3-CIC/C3-CIC-TR/ C2-CIC/C2-CIC-TR Completely-in-canal BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN Modell C4-CIC/C4-CIC-TR/C3-CIC/C3-CIC-TR/ C2-CIC/C2-CIC-TR Completely-in-canal DIN WIDEX CLEAR -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Ventilationshål: Kort

Läs mer

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. Modell D-FA P Bakom-örat

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. Modell D-FA P Bakom-örat BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN Modell D-FA P Bakom-örat DIN WIDEX DREAM HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musik TV Komfort Lyssna bakåt Telefon T M+T

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-9 Bakom-örat-hörapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-9 Bakom-örat-hörapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-9 Bakom-örat-hörapparat DIN HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER............................................ 4 HÖRAPPARATEN.......................................

Läs mer

Användarhandbok. Power Cover CP12

Användarhandbok. Power Cover CP12 Användarhandbok Power Cover CP12 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Specifikationer...3 Använda Power Case-skalet...4 Ladda telefonen...4 Juridisk information...6 2 Inledning Enkelt att ladda

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-XP In-the-ear DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Ventilationskanal: Kort Full längd Ingen Din hörapparatserie: 2 PROGRAM Universell

Läs mer

Bruksanvisning. clear 440. C4-m/C4-m-CB

Bruksanvisning. clear 440. C4-m/C4-m-CB Bruksanvisning clear 440 C4-m/C4-m-CB BAKOM-ÖRAT-HÖRAPPARAT din widex clear 440 hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ear-set: Öroninsats Ear-tip Individuell ear-tip Ear-tip storlek:

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. Modell C4-XP/C3-XP/C2-XP I-örat-hörapparat

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. Modell C4-XP/C3-XP/C2-XP I-örat-hörapparat BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN Modell C4-XP/C3-XP/C2-XP I-örat-hörapparat DIN WIDEX CLEAR -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Ventilation Ingen ventilationskanal CLEAR440 CLEAR330

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH80 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Batteristatus...5 Sätta på och stänga av headsetet...5

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 330. C3-PA Receiver-in-canal

BRUKSANVISNING CLEAR 330. C3-PA Receiver-in-canal BRUKSANVISNING CLEAR 330 C3-PA Receiver-in-canal DIN WIDEX CLEAR 330 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER...................................... 4 HÖRAPPARATEN.................................

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -SERIEN Modell U-CIC/U-CIC TR/U-CIC-M/U-CIC-M TR Completely-in-canal DIN WIDEX -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) Ventilationshål: Kort Full längd Ingen CIC

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

BRUKSANVISNING. clear 440. c4-pa

BRUKSANVISNING. clear 440. c4-pa BRUKSANVISNING clear 440 c4-pa Receiver-in-canal Din hörapparat (ifylles av din audionom) Datum: Batteristorlek: Ear-set: Ventilerad ear-tip Öppen ear-tip Individuell ear-tip Ear-tip storlek: Vänster Höger

Läs mer

Bruksanvisning. clear 440. c4-9 bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning. clear 440. c4-9 bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning clear 440 c4-9 bakom-örat-hörapparat din widex clear 440 hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ear-set: Öroninsats Ear-tip Individuell ear-tip Ear-tip storlek: Vänster

Läs mer

BRUKSANVISNING DREAM. D-PA-modellen RIC Receiver-in-canal

BRUKSANVISNING DREAM. D-PA-modellen RIC Receiver-in-canal BRUKSANVISNING DREAM D-PA-modellen RIC Receiver-in-canal DIN WIDEX HÖRAPPARAT (Ifylls av din audionom) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 2 Program: Master Musik TV Komfort Lyssna bakåt Telefon Zen Master

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien. FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning Flash serien. FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning Flash serien FL-X/FL-XP Allt-i-örat hörapparat Innehåll Din hörapparat med tillbehör ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Användarhandbok Stereo Bluetooth -headset SBH20 Innehåll Inledning...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ringa...6 Lyssna på musik...6 Multipoint-teknik...7 Felsökning...7 Juridisk information...7

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-CIC Completely-in-canal

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-CIC Completely-in-canal BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-CIC Completely-in-canal DIN WIDEX CLEAR 440 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ventilationskanal: Ej genomgående Genomgående Ingen 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VH110 Användarhandbok

VH110 Användarhandbok VH110 Användarhandbok Innehåll Översikt över headsetet...5 Introduktion...6 Laddning...7 Starta och stänga av enheten...8 Koppla ihop headsetet...9 Koppla ihop headsetet med telefonen...9 Sätta på sig

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26 Användarhandbok Style Cover Window SCR26 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Laddning...3 One-touch-konfiguration...4 Grunderna...5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera skärmen...5

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Hantering av batteri och ström...5 Sätta på

Läs mer

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag

Läs mer

BRUKSANVISNING MIND 220. m2-cic/iic Completely-in-canal/ Invisible-in-canal

BRUKSANVISNING MIND 220. m2-cic/iic Completely-in-canal/ Invisible-in-canal BRUKSANVISNING MIND 220 m2-cic/iic Completely-in-canal/ Invisible-in-canal DIN WIDEX MIND 220 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: 10 Ventilationskanal: Ej genomgående Genomgående Ingen

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. C4-m/C4-m-CB/C3-m/C3-m-CB/ C2-m/C2-m-CB Bakom-örat-hörapparat

BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN. C4-m/C4-m-CB/C3-m/C3-m-CB/ C2-m/C2-m-CB Bakom-örat-hörapparat BRUKSANVISNING WIDEX CLEAR 440-, 330-, 220-SERIEN C4-m/C4-m-CB/C3-m/C3-m-CB/ C2-m/C2-m-CB Bakom-örat-hörapparat DIN WIDEX CLEAR -HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Program:

Läs mer

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Flash-m Bakom-örat-hörapparat 2 Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Bruksanvisning mind440 serien. m4-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind440 serien. m4-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind440 serien m4-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar

Läs mer

BRUKSANVISNING M-DEX

BRUKSANVISNING M-DEX BRUKSANVISNING M-DEX PAKETINNEHÅLL M-DEX Bruksanvisning Halssnodd Laddare Kabel med stereopropp i båda ändar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER............................................ 5 DIN NYA M-DEX........................................

Läs mer

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. Modell D-CIC/D-CIC-TR/D-CIC-M/D-CIC-M-TR Completely-in-canal

BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN. Modell D-CIC/D-CIC-TR/D-CIC-M/D-CIC-M-TR Completely-in-canal BRUKSANVISNING DREAM -SERIEN Modell D-CIC/D-CIC-TR/D-CIC-M/D-CIC-M-TR Completely-in-canal DIN WIDEX HÖRAPPARAT (Fylls i av din audionom) D-CIC Icke-trådlös D-CIC-M DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Fjärrkontroll

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC

Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Bruksanvisning Flash serien FL-CIC Din hörapparat med tillbehör ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar som vi anser nödvändiga.

Läs mer

PREXISO XL2. Korslaser

PREXISO XL2. Korslaser PREXISO XL2 Korslaser Användarmanual Prexiso XL2... 5 1 Användarmanual Prexiso XL2 1.1 Översikt 1.2 Isättning av batterier Se skiss, öppna batterilocket på undersidan och sätt i batterierna med rätt

Läs mer

BRUKSANVISNING CLEAR 330. C3-CIC Completely-in-canal

BRUKSANVISNING CLEAR 330. C3-CIC Completely-in-canal BRUKSANVISNING CLEAR 330 C3-CIC Completely-in-canal DIN WIDEX CLEAR 330 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ventilationskanal: Ej genomgående Genomgående Ingen 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

BRUKSANVISNING DREAM. D-9-modellen Bakom-örat hörapparat

BRUKSANVISNING DREAM. D-9-modellen Bakom-örat hörapparat BRUKSANVISNING DREAM D-9-modellen Bakom-örat hörapparat DIN WIDEX HÖRAPPARAT (Ifylls av din audionom) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musik TV Komfort Lyssna bakåt Telefon T M+T Zen

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-19 Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-19 Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-19 Bakom-örat-hörapparat Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar

Läs mer

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Flash serien. FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Flash serien FL-9 / FL-9é Bakom-örat hörapparat I denna bruksanvisning beskrivs två hörapparatmodeller: FL-9 och FL-9é Där inget annat anges gäller informationen för båda modellerna. Om

Läs mer

Bruksanvisning TV-DEX

Bruksanvisning TV-DEX Bruksanvisning TV-DEX 2 Innehållsförteckning PAKETETS INNEHÅLL... 4 BESKRIVNING AV ENHETEN...5 TV-kontroll...7 TV-BASENHET...8 LYSDIODER... 9 KOMMA IGÅNG....10 Ansluta enheterna:... 10 Använda mer än en

Läs mer

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Användarhandbok Smart Imaging Stand IPT-DS10M Innehåll Användarhandbok för Smart Imaging Stand...3 Inledning...4 Funktioner översikt...4 Maskinvara översikt...4 Basinformation...5 Montering...5 Batterier...5

Läs mer

Bruksanvisning. TV-Dex

Bruksanvisning. TV-Dex Bruksanvisning TV-Dex Innehållsförteckning paketinnehåll....................................... 4 din nya tv-dex....................................... 5 TV-Controller (handenhet).........................

Läs mer

Bruksanvisning FM+DEX

Bruksanvisning FM+DEX Bruksanvisning FM+DEX FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL FM+DEX Laddare Halsremsantenn (två längder) Anslutningskabel med stereopropp i båda ändar Clip Fästmodul Bruksanvisning 2 Innehållsförteckning Din nya FM+DEX....4

Läs mer

TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING

TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 5 Introduktion 7 Översikt Telefonadapter 2 8 Installation 9 Aktivera telefonadapter första gången 10 Anslut telefonadapter

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) IM-PN-TX105-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

Bruksanvisning mind440 serien. m4-19 Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning mind440 serien. m4-19 Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning mind440 serien m4-19 Bakom-örat-hörapparat Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de

Läs mer

Bruksanvisning AIKIA serien. AK-9 / AK-9 élan Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning AIKIA serien. AK-9 / AK-9 élan Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning AIKIA serien AK-9 / AK-9 élan Bakom-örat hörapparat I denna bruksanvisning beskrivs två hörapparatmodeller: AK-9 och AK-9 élan. Där inget annat anges gäller informationen för båda modellerna.

Läs mer

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 User guide Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Contents Inledning...3 TV Dock-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

Bruksanvisning BB4 RITE

Bruksanvisning BB4 RITE Bruksanvisning BB4 RITE Receiver-in-the-ear hörapparaten Widex BABY TM 440 (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ear-set: Baby ear-tip Individuell Baby insats Lyssningsprogram Master Audibility

Läs mer

Användarhandbok. Mono Bluetooth Headset MBH20

Användarhandbok. Mono Bluetooth Headset MBH20 Användarhandbok Mono Bluetooth Headset MBH20 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ladda handsetet...4 Sätta på och stänga av headsetet...4 Parkoppla

Läs mer

Användarhandbok. Quick Charger UCH10

Användarhandbok. Quick Charger UCH10 Användarhandbok Quick Charger UCH10 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Använda Quick Charger...4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Inledning

Läs mer

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH60 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Sätta på och stänga av headsetet...5 Justera

Läs mer

Bruksanvisning FJÄRRKONTROLL RC-N

Bruksanvisning FJÄRRKONTROLL RC-N Bruksanvisning FJÄRRKONTROLL RC-N 2 Grattis till din nya RC-N-fjärrkontroll. Med den kan du justera dina hörapparaters volym och programinställ ningar. Vänligen läs hela innehållet innan du använder din

Läs mer

Bruksanvisning till Bravissimo élan. BV-8é Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning till Bravissimo élan. BV-8é Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning till Bravissimo élan BV-8é Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten

Läs mer

Bruksanvisning Bravissimo serien. BV-9X allt-i-örat-hörapparater

Bruksanvisning Bravissimo serien. BV-9X allt-i-örat-hörapparater Bruksanvisning Bravissimo serien BV-9X allt-i-örat-hörapparater Innehåll I bruksanvisningen kan hörapparat, rensverktyg och liknande se annorlunda ut jämfört med det du har fått. Lycka till med din Bravissimo

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Bruksanvisning Bravissimo serien. BV-38 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Bravissimo serien. BV-38 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Bravissimo serien BV-38 Bakom-örat hörapparat I bruksanvisningen kan hörapparat, öroninsats, rensverktyg och liknande se annorlunda ut jämfört med det du har fått. 2 Innehåll Lycka till

Läs mer

Vad finns med vid leverans

Vad finns med vid leverans Compact Mini 1. Introduktion...2 Vad finns med vid leverans...2 2. Beskrivning av Compact mini...3 Ovansidan...3 Undersida...4 Ovansida...5 Höger sida...6 Undersidan...7 3. Komma igång...8 Slå på och slå

Läs mer

SyncBraille. Rev:

SyncBraille. Rev: SyncBraille Rev: 20120130 Innehåll SYNCBRAILLE...0 1. KOMMA IGÅNG...5 2. VAD FÖLJER MED...5 3. ÖVERSIKT...5 4. ANSLUTNING TILL DATOR...6 4.1 Att ansluta SyncBraille till dator... 6 4.1.1 Installera drivrutinern

Läs mer

BE1310 Visit Smart hub

BE1310 Visit Smart hub SE BE1310 Visit Smart hub Innehåll Sätta upp Smart hub 3 Innan du börjar 4 Installation 5 Parkoppla 6 Testa 8 Välkomstsignal 9 Felsökning 10 Sätta upp sensorer 11 Telefonsensor 13 Dörrsensor 17 Ljudsensor

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46 Användarhandbok Style Cover Window SCR46 Innehåll Komma igång... 3 Inledning... 3 Översikt...3 One-touch-konfiguration... 3 Laddning...4 Grunderna... 5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera

Läs mer

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Ace binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

BRUKSANVISNING. Allt-i-örat. Apparater

BRUKSANVISNING. Allt-i-örat. Apparater BRUKSANVISNING Allt-i-örat Apparater Innehållsförteckning Din nya hörapparat sid 3 Batterier/byte av batteri sid 4 Av-på och volymkontroll sid 6 Programval sid 8 Sätta i och ta ur hörapparaten sid 9 Återkoppling/rundgång

Läs mer

Bruksanvisning Bravo B2-CIC

Bruksanvisning Bravo B2-CIC Bruksanvisning Bravo B2-CIC Innehåll Din hörapparat med tillbehör, ser kanske inte exakt likadana ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar som vi anser nödvändiga.

Läs mer

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10 Användarhandbok Bluetooth Speaker BSP10 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Status för aviseringslampan...3 Ladda...4 Ladda tillbehöret...4 Komma igång...5 Förbereda

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Alta2 Nera2 Ria2 BRUKSANVISNING designrite Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Introduktion Bruksanvisningen vägleder dig för hur du använder och tar hand om dina nya hörapparater. Läs noga igenom innehållet,

Läs mer

Skötsel och underhåll -

Skötsel och underhåll - Skötsel och underhåll - att hålla hörapparaten i trim Innehåll Olika modeller av hörapparat 3 Skötsel och underhåll alla modeller 4 För att undvika reparationer 4 Byta batteri 4 Att ta ur ett gammalt batteri

Läs mer

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707541 SUOMI -FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 4 -TEKNISKA SPECIFIKATIONER 4 -TILLÄMPNING 4 -MASKINVARUINSTALLATION 5 -INSTALLERA PROGRAMVARAN 6 -PROGRAMVARA

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer