TELE RADIO PANTHER. Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TELE RADIO PANTHER. Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel"

Transkript

1 TELE RADIO PANTHER Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel PN-RX-MN1H2 (PN-R8-20), PN-TX-MD3M (PN-T13-3), PN-TX-MD6M (PN-T13-6), PN-TX-MD8M (PN-T13-8), PN-TX-MD10M (PN-T13-10), PN-TX-MD3 (PN-T7-5), PN-TX-MD6 (PN-T7-4), PN-TX-MD8 (PN-T7-3), PN-TX-MN3 (PN-T7-16), PN-TX-MN6 (PN-T7-15), PN-TX-MN8 (PN-T7-14) Språk: Svenska (översättning från engelska) IM-PN-RX004-A03-SE

2 INNEHÅLL Kapitel 1:KUNDINFORMATION 3 Varningar & restriktioner 4 Kapitel 2:ANVÄNDARINSTRUKTION 5 Varningar och restriktioner för slutanvändare 5 Sändare PN-TX-MD, PN-TX-MD MONO och PN-TX-MN 5 Tekniska data 6 Sändarens baksida 6 On/Off-brytare 6 Starta sändaren i driftläge 6 Logga ut 7 Logga ut från mottagaren 7 Stäng av sändaren 7 Batteriinformation 7 Byt batterier 7 RoHS och WEEE 8 Garanti, service, reparationer & underhåll 8 Kapitel 3:PRODUKTSIDOR 10 Baskortsmottagare PN-RX-MN1H2 10 Anslutning till digitala ingångar 10 Plint för motor 1 11 Plint för motor 2 11 Tekniska data 11 Strömförbrukning 12 Sändare PN-TX-MD, PN-TX-MD MONO och PN-TX-MN 12 Tekniska data 12 Sändarens baksida 13 On/Off-brytare 13 Kapitel 4:INSTALLATÖRSGUIDE 14 Förvalt sändningsläge 14 Starta sändaren i driftläge 14 Registrera sändaren i mottagaren 14 Radera alla sändare från mottagaren 14 Stäng av sändaren 14 Frekvenser & kanaler 15 Byt kanal på sändaren 15 Autoavstängning 15 Logga ut 16 Snabb-logout 16 Operating mode 16 Kapitel 5:BATTERIGUIDE 17 Batteriinformation 17 Byt batterier 17 RoHS och WEEE 18 Garanti, service, reparationer & underhåll 18 Kapitel 6:FCC/IC 19 FCC/ IC etikett 19 FCC statement 19

3 Kapitel 1:KUNDINFORMATION KAPITEL 1:KUNDINFORMATION GRATULERAR TILL DITT VAL AV PRODUKT LÄS ALLA INSTRUKTIONER OCH VARNINGAR NOGGRANT INNAN DU MONTERAR, INSTALLERAR OCH KONFIGURERAR PRODUKTEN. Dessa instruktioner är utgivna av Tele Radio AB utan garanti. Instruktionerna kan komma att tas bort eller uppdateras av Tele Radio AB när som helst och utan vidare förvarning. Rättelser och tillägg kan komma att läggas till den senaste versionen av instruktionen. VIKTIGT! Dessa instruktioner innehåller ett separat kapitel för slutanvändare. Detta kapitel kan skrivas ut och överlämnas till slutanvändare. Sådana instruktioner som innehåller information om installation och konfigurering av radiostyrning av maskiner är inte avsedda att överlämnas till slutanvändare. Endast sådan information som krävs för att radiostyra maskinen korrekt får överlämnas till slutanvändare. Produkter från Tele Radio AB täcks av en garanti vad gäller material-, konstruktions- och tillverkningsfel. Under garantiperioden kan Tele Radio AB ersätta felaktiga produkter eller delar med nya. Garantiarbete måste utföras av Tele Radio AB eller dess auktoriserade servicecenter. Kontakta din återförsäljare om du behöver support eller service. Tele Radio AB, 2012 Datavägen ASKIM SVERIGE Tel: Fax:

4 Kapitel 1:KUNDINFORMATION VARNINGAR & RESTRIKTIONER VIKTIGT! Radiostyrningar från Tele Radio AB byggs ofta in i större applikationer. Vi rekommenderar att systemet förses med ett trådbundet nödstopp där det är lämpligt. INSTALLERA, ANSLUTA OCH MONTERA Tillåt endast licensierad eller på annat sätt kvalificerad personal att installera produkten. Stäng av strömförsörjningen till mottagaren innan du ansluter utrustningen. Kontrollera att du har anslutit ström till rätt anslutningsplint. Använd stoppreläerna i säkerhetskretsen på det objekt som du vill styra för att dra nytta av systemets inbyggda säkerhet. Använd oskadade kablar. Inga kablar ska hänga löst. Undvik att installera i områden som påverkas av starka vibrationer. Placera mottagaren så väl skyddad från vind, fukt och vatten som möjligt. Kabelförskruvning och ventiler måste riktas nedåt för att hindra vatten från att läcka in. ANVÄNDAREN Se till att användaren följer instruktionerna. Se till att användaren har uppnått den ålder som krävs i ditt land för att använda utrustningen. Se till att användaren inte är påverkad av alkohol, andra droger eller mediciner. Låt endast kvalificerad personal ha tillgång till sändaren och styra utrustningen. Se till att användaren inte lämnar sändaren utan tillsyn. Se till att användaren alltid stänger av sändaren korrekt när den inte används. Se till att användaren alltid har god överblick över arbetsområdet. UNDERHÅLL Använd stopp-knappen för att starta och stänga av sändaren så ofta som möjligt. När felmeddelanden visas är det mycket viktigt att ta reda på vad som orsakat dem. Om mekanisk skada har uppstått på stopp-knappen, kontakta din Tele Radio-representant för omedelbar service. Kontakta alltid din återförsäljare för service och underhållsarbete på produkten. Anteckna serienummer på de mottagare och sändare som används. Denna information ska noteras i inställningsdokumentet som hör till din produkt (ladda ner från vår webbplats). Undvik att lära in sändare i mottagare där de inte används. Spara instruktionerna för framtida bruk. Ladda alltid ner instruktioner från vår webbplats för att få med de senaste uppdateringarna

5 Kapitel 2:ANVÄNDARINSTRUKTION KAPITEL 2:ANVÄNDARINSTRUKTION VARNINGAR OCH RESTRIKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Endast kvalificerad personal ska utföra installation av och inställningar i systemet. Öppna inte mottagaren om du saknar erforderliga kunskaper. Läs och följ slutanvändarinstruktionerna noggrant. Du ska ha uppnått den ålder som krävs i ditt land för att styra utrustningen. Det är strängt förbjudet att styra utrustningen under påverkan av droger, alkohol eller mediciner. Förvara produkterna på ett rent och torrt ställe. Håll kontakter och antenner rena. Torka av smuts med en ren, lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller högtryckstvätt på produkten. Kontrollera sändarens kapsling och skyddsfolie varje arbetsdag. Att använda sändaren trots att kapsling eller skyddsfolie är skadad kan orsaka allvarlig skada på elektroniken. Garantin ersätter inte sådana skador som har orsakats av fukt. Kontakta din återförsäljare omgående om du upptäcker skada på sändaren, eller om du behöver service eller annan support på din sändare. SÄNDARE PN-TX-MD, PN-TX-MD MONO OCH PN-TX-MN PN-TX-MD PN-TX-MD MONO PN-TX-MN 1. Lysdiod 1 (röd) 1. Lysdiod 1 (röd) 1. Lysdiod 1 (röd) 2. Översta Lysdioden (röd, grön) 2. Översta Lysdioden (röd, grön) 2. Översta Lysdioden (röd, grön) 3. Lysdiod 2 (röd) 3. Lysdiod 2 (röd) 3. Lysdiod 2 (röd) 4. Lysdiod 3 (röd) 4. Knappar (1-10) 4. Knappar (1-8) 5. Lysdiod 4 (röd) 6. Knappar (1-8) - 5 -

6 Kapitel 2:ANVÄNDARINSTRUKTION TEKNISKA DATA Knappar PN-TX-MD PN-TX-MD MONO PN-TX-MN PN-TX-MD3: 3 x 2-stegsknappar PN-TX-MD6: 6 x 2-stegsknappar PN-TX-MD8: 8 x 2-stegsknappar PN-TX-MD3M: 3 x 1-stegsknappar PN-TX-MD6M: 6 x 1-stegsknappar PN-TX-MD8M: 8 x 1-stegsknappar PN-TX-MD10M: 10 x 1-stegsknappar On/Off-brytare Nej Ja Ja Användningsfrekvens 2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz PN-TX-MN3: 3 x 1-stegsknappar PN-TX-MN6: 6 x 1-stegsknappar PN-TX-MN8: 8 x 1-stegsknappar Kanaler 16 (kanal 11-26) 16 (kanal 11-26) 16 (kanal 11-26) Kanalseparation 5 MHz 5 MHz 5 MHz Duplexkommunikation Nej Nej Nej Antenn 1 intern PCB-antenn 1 intern PCB-antenn 1 intern PCB-antenn Storlek 65mm (2.599") x 112mm (4.409") x 35mm (1.378") 66mm (2.598") x 114mm (4.488") x 37.5mm (1.476") Vikt 100g (0.22Ibs) 135g (0.29Ibs) 70g (0.15Ibs) 52mm (2.047") x 83mm (3.267") x 17mm (0.669") SÄNDARENS BAKSIDA PN-TX-MD PN-TX-MD MONO PN-TX-MN 1. Clips. 2. FCC/IC etikett. 3. CE etikett (under clipset). 1. On/off-brytare. 2. Clips. 3. CE/FCC/IC etikett. 1. On/off-brytare. 2. Clips. 3. CE/FCC/IC etikett. ON/OFF-BRYTARE On/off-brytaren bryter strömmen från batteriet. I läge 0/av kan du inte starta sändaren. När sändaren transporteras med flyg, måste on/off-brytaren vara i 0/av-läge. Använd inte on/off-brytaren som sändarens on/off-knapp. STARTA SÄNDAREN I DRIFTLÄGE 1. Starta sändaren genom att trycka in valfri knapp på sändaren

7 Kapitel 2:ANVÄNDARINSTRUKTION LOGGA UT OBS! Gäller endast PN-TX-MD och när i kontinuerligt sändningsläge. OBS! Sändaren har avaktiverad logout-funktion som standard. Kontakta din återförsäljare för support. Logga ut från mottagaren 1. Tryck in mottagarens Select-knapp. Lysdiod 10 (orange) lyser. 2. Håll intryckt (i minst 4 sekunder). Lysdiod 10 (orange) slocknar. 3. Sändaren är nu utloggad. Nu kan du logga in andra registrerade sändare i mottagaren. STÄNG AV SÄNDAREN 1. Sändaren stänger av sig själv om ingen knapp är intryckt. BATTERIINFORMATION VARNING! Ladda inte. Att försöka ladda batterierna kan orsaka explosion eller läckage av farliga vätskor som fräter utrustningen. VIKTIGT! Elektronik och batterier måste separeras innan de läggs i återvinningen. Se till att elektronik eller batterier inte kastas bland hushållsavfall. Byt batterier PN-TX-MD Batterityp: 3 x 1.5V AAA / LR03 Alkaliska 1. Ta av clipset (2 skruvar). 2. Ta av batterilocket genom att skruva loss skruvarna (2). 3. Byt batterierna: 3 x 1.5V AAA. Använd alkaliska batterier för bästa resultat. 4. Sätt tillbaka batterilocket med hjälp av skruvmejsel. 5. Sätt tillbaka clipset. PN-TX-MD MONO Batterityp: 2 x 1.5V AAA / LR03 Alkaliska 1. Ta av sändarens baksida genom att skruva loss skruvarna (5). 2. Byt batterierna: 2 x 1.5V AAA. Använd alkaliska batterier för bästa resultat. 3. Sätt tillbaka sändarens baksida med hjälp av skruvmejsel

8 Kapitel 2:ANVÄNDARINSTRUKTION PN-TX-MN Batterityp: 2 x 1.5V AAA / LR03 Alkaliska 1. Ta av sändarens baksida genom att skruva loss skruvarna (3). 2. Byt batterierna: 2 x 1.5V AAA. Använd alkaliska batterier för bästa resultat. 3. Sätt tillbaka sändarens baksida med hjälp av skruvmejsel. Batterirestriktioner och -varningar Observera följande generella batteriråd: Eftersom batterier kan innehålla brandfarliga vätskor, såsom lithium eller andra organiska lösningar, kan de antändas, bli överhettade och orsaka sprickor. Risk för explosion om batteriet ersätts med ett batteri av fel typ. Kortslut inte batteriet. Ta inte isär, deformera eller upphetta batteriet. Ladda aldrig upp ett synbart skadat eller fruset batteri. Förvara utom synhåll för små barn. Om ett barn skulle svälja ett batteri, kontakta omedelbart läkare. Undvik att löda direkt på batteriet. När batterierna ska kasseras, isolera batteriernas + och - terminaler med isolerings- eller maskeringstejp. Lägg inte flera batterier i samma plastpåse. Om batterierna kasseras på ett olämpligt sätt kan de kortsluta och överhettas, antändas eller explodera. Förvara på en sval plats. Förvaras svalt. Undvik höga temperaturer och hög fuktighet. Släng inte batterier på eller i närheten av öppen eld. ROHS OCH WEEE I enlighet med direktiv 2011/65/EU om begränsningar för användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS) och med direktiv 2002/96/EC om avfall som utgörs av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) strävar Tele Radio AB efter att minimera användandet av riskfyllda material, förespråka återanvändning och återvinning, samt minska utsläpp till luft, jord och vatten. När ett kommersiellt gångbart alternativ är tillgängligt strävar Tele Radio AB efter att begränsa eller utesluta substanser och material som utgör en risk för miljö, hälsa och säkerhet. GARANTI, SERVICE, REPARATIONER & UNDERHÅLL Produkter från Tele Radio AB täcks av en garanti vad gäller material-, konstruktions- och tillverkningsfel. Under garantiperioden kan Tele Radio AB ersätta felaktiga produkter eller delar med nya. Garantiarbete måste utföras av Tele Radio AB eller dess auktoriserade servicecenter. Följande ersätts inte av garantin: Fel som har uppkommit genom normalt slitage Förbrukningsmaterial Produkter som har förändrats utan tillstånd från Tele Radio AB Fel som härrör från felaktig användning eller installation Fukt- och vattenskador - 8 -

9 Kapitel 2:ANVÄNDARINSTRUKTION Underhåll: Reparationer och underhåll måste utföras av personal med erforderliga kunskaper Använd endast reservdelar från Tele Radio AB Kontakta din återförsäljare om du behöver service eller support Förvara produkten på en torr, ren plats Håll kontakter och antenner rena Torka av damm med en lätt fuktad, ren trasa VIKTIGT! Använd aldrig rengöringsmedel eller högtryckstvätt på produkten

10 Kapitel 3:PRODUKTSIDOR KAPITEL 3:PRODUKTSIDOR VARNING! Mottagaren får inte öppnas av personal utan erforderliga kunskaper. Säkerställ att elektriciteten är avstängd innan mottagaren öppnas. BASKORTSMOTTAGARE PN-RX-MN1H2 1. Funktionslysdioder (1= röd, 2= gul, 3= grön, 4= orange) 7. Plint för motor 1 2. Function-knapp 8. Plint för motor 2 3. Relälysdiod (röd) 9. Reläplint 4. Programmeringskontakt 10. Funktionsrelä 5. Plint för digitala ingångar 11. Lysdioder (röda) som representerar motorutgångar M1A, M1B, 2A, M2B 6. Spänningslysdiod (gul) ANSLUTNING TILL DIGITALA INGÅNGAR 40 GND 45 Digital ingång 5 41 Digital ingång 1 46 Digital ingång 1 42 Digital ingång 2 47 Digital ingång 7 43 Digital ingång 3 48 Digital ingång 8 44 Digital ingång 4 49 GND

11 Kapitel 3:PRODUKTSIDOR PLINT FÖR MOTOR 1 1 Matningsspänning GND 2 Motorutgång M1A 3 Motorutgång M1B 4 Matningsspänning V DC PLINT FÖR MOTOR 2 5 Matningsspänning GND 6 Motorutgång M2A 7 Motorutgång M2B 8 Matningsspänning V DC TEKNISKA DATA Funktionsreläer Digitala ingångar 8 DC motorkontroll 2 Användningsfrekvens 1 (potentialfri*, 8A 250V AC) MHz Kanaler 16 (kanal 11-26) Kanalseparation 5 MHz Duplexkommunikation Nej Antenn IP-klass 66 Drifttemperatur Storlek 1 intern PCB-antenn C / C 121 x 117 x 51 mm./ 4.75 x 4.6 x 2 in. Vikt 420 g./ lbs. * potentialfri innebär att du måste tillföra spänning för att få ut spänning ur ett relä (t.ex. via anslutningskammen som levereras med produkten)

12 Kapitel 3:PRODUKTSIDOR STRÖMFÖRBRUKNING Matningsspänning Min.* Max.** 12V DC 0.5mA 20A 24V DC 0.5mA 20A * Minimum strömförbrukning= Spänning till mottagaren, ingen pågående radiosession, inget annat aktiverat på mottagaren. ** Maximal strömförbrukning= Maximal uteffekt (10A) för motor 1 och maximal uteffekt (10A) för motor 2. SÄNDARE PN-TX-MD, PN-TX-MD MONO OCH PN-TX-MN PN-TX-MD PN-TX-MD MONO PN-TX-MN 1. Lysdiod 1 (röd) 1. Lysdiod 1 (röd) 1. Lysdiod 1 (röd) 2. Översta Lysdioden (röd, grön) 2. Översta Lysdioden (röd, grön) 2. Översta Lysdioden (röd, grön) 3. Lysdiod 2 (röd) 3. Lysdiod 2 (röd) 3. Lysdiod 2 (röd) 4. Lysdiod 3 (röd) 4. Knappar (1-10) 4. Knappar (1-8) 5. Lysdiod 4 (röd) 6. Knappar (1-8) TEKNISKA DATA Knappar PN-TX-MD PN-TX-MD MONO PN-TX-MN PN-TX-MD3: 3 x 2-stegsknappar PN-TX-MD6: 6 x 2-stegsknappar PN-TX-MD8: 8 x 2-stegsknappar PN-TX-MD3M: 3 x 1-stegsknappar PN-TX-MD6M: 6 x 1-stegsknappar PN-TX-MD8M: 8 x 1-stegsknappar PN-TX-MD10M: 10 x 1-stegsknappar On/Off-brytare Nej Ja Ja Användningsfrekvens 2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz PN-TX-MN3: 3 x 1-stegsknappar PN-TX-MN6: 6 x 1-stegsknappar PN-TX-MN8: 8 x 1-stegsknappar Kanaler 16 (kanal 11-26) 16 (kanal 11-26) 16 (kanal 11-26) Kanalseparation 5 MHz 5 MHz 5 MHz Duplexkommunikation Nej Nej Nej Antenn 1 intern PCB-antenn 1 intern PCB-antenn 1 intern PCB-antenn Storlek 65mm (2.599") x 112mm (4.409") x 35mm (1.378") 66mm (2.598") x 114mm (4.488") x 37.5mm (1.476") Vikt 100g (0.22Ibs) 135g (0.29Ibs) 70g (0.15Ibs) 52mm (2.047") x 83mm (3.267") x 17mm (0.669")

13 Kapitel 3:PRODUKTSIDOR SÄNDARENS BAKSIDA PN-TX-MD PN-TX-MD MONO PN-TX-MN 1. Clips. 2. FCC/IC etikett. 3. CE etikett (under clipset). 1. On/off-brytare. 2. Clips. 3. CE/FCC/IC etikett. 1. On/off-brytare. 2. Clips. 3. CE/FCC/IC etikett. ON/OFF-BRYTARE On/off-brytaren bryter strömmen från batteriet. I läge 0/av kan du inte starta sändaren. När sändaren transporteras med flyg, måste on/off-brytaren vara i 0/av-läge. Använd inte on/off-brytaren som sändarens on/off-knapp

14 Kapitel 4:INSTALLATÖRSGUIDE KAPITEL 4:INSTALLATÖRSGUIDE FÖRVALT SÄNDNINGSLÄGE Sändaren har dikontinuerligt sändningsläge som standard. För att kunna upprätta radiolänk mellan sändaren och mottagaren behöver båda vara i samma sändningsläge. Sändaren börjar sända så fort du sätter i batterierna och trycker in valfri knapp. Sändaren slutar sända när ingen knapp är intryckt. STARTA SÄNDAREN I DRIFTLÄGE 1. Starta sändaren genom att trycka in valfri knapp på sändaren. REGISTRERA SÄNDAREN I MOTTAGAREN 1. Tryck in Function-knappen på mottagaren. Funktionslysdiod lyser rött. 2. Tryck in Select-knappen på mottagaren. Alla relälysdioder lyser rött. 3. Tryck in knapp 1 och 2 på sändaren. Håll intryckt. Alla relälysdioder lyser rött. 4. Relälysdioder blinkar 3 gånger. Släpp upp knapp 1 och 2. Sändaren har registrerats i mottagaren. RADERA ALLA SÄNDARE FRÅN MOTTAGAREN 1. Tryck in Function-knappen på mottagaren. Funktionslysdiod lyser rött. 2. Tryck in Select-knappen på mottagaren. Håll intryckt. Alla relälysdioder lyser rött. 3. Alla relälysdioder slocknar. Släpp upp Select-knappen. Alla sändare har raderats från mottagaren. OBS! Om funktionslysdiod på mottagaren blinkar rött, en eller flera sändare är fortfarande registrerade i mottagaren. STÄNG AV SÄNDAREN 1. Sändaren stänger av sig själv om ingen knapp är intryckt

15 Kapitel 4:INSTALLATÖRSGUIDE FREKVENSER & KANALER Kanal Frekvens Byt kanal på sändaren OBS! Gäller endast PN-TX-MD och när i kontinuerligt sändningsläge. 1. Starta sändaren. Den översta lysdioden blinkar rött. 2. Tryck in off-knappen på sändaren. Håll intryckt. Den översta lysdioden slocknar. 3. Håll off-knappen intryckt. Tryck in knapp 1 eller knapp 3 på sändaren. Knapp 1 = +1 Knapp 3 = -1 Den översta lysdioden lyser grönt. Kanalen är ändrad. Lysdiod 1 och lysdiod 2 visar kanalens siffra. Ex. Kanal 26: lysdiod 1 blinkar 2 gånger, lysdiod 2 blinkar 6 gånger. 4. Sändaren stänger av sig själv. AUTOAVSTÄNGNING OBS! Du kan inte ändra tiden för autoavstängning från mottagaren. Kontakta din återförsäljare för support. Sändarens tid för autoavstängning är förinställd till 3 minuter

16 Kapitel 4:INSTALLATÖRSGUIDE LOGGA UT OBS! Gäller endast PN-TX-MD och när i kontinuerligt sändningsläge. OBS! Sändaren har avaktiverad logout-funktion som standard. Kontakta din återförsäljare för support. Snabb-logout Det finns två alternativ att logga ut från sändaren. Alternativ 1: 1. Starta sändaren. 2. Tryck in Logout-knappen på sändaren. Håll intryckt. 3. Tryck in off-knappen.den översta lysdioden (röd) lyser. 4. Sändaren loggar ut och stänger av sig själv. Alternativ 2: 1. Starta sändaren. 2. Tryck in off-knappen. Håll intryckt. 3. Inom 2 sekunder, tryck in Logout-knappen. Den översta lysdioden (röd) lyser. 4. Sändaren loggar ut och stänger av sig själv. OPERATING MODE Mottagaren levereras alltid med kundanpassad funktionalitet

17 Kapitel 5:BATTERIGUIDE KAPITEL 5:BATTERIGUIDE BATTERIINFORMATION VARNING! Ladda inte. Att försöka ladda batterierna kan orsaka explosion eller läckage av farliga vätskor som fräter utrustningen. VIKTIGT! Elektronik och batterier måste separeras innan de läggs i återvinningen. Se till att elektronik eller batterier inte kastas bland hushållsavfall. Byt batterier PN-TX-MD Batterityp: 3 x 1.5V AAA / LR03 Alkaliska 1. Ta av clipset (2 skruvar). 2. Ta av batterilocket genom att skruva loss skruvarna (2). 3. Byt batterierna: 3 x 1.5V AAA. Använd alkaliska batterier för bästa resultat. 4. Sätt tillbaka batterilocket med hjälp av skruvmejsel. 5. Sätt tillbaka clipset. PN-TX-MD MONO Batterityp: 2 x 1.5V AAA / LR03 Alkaliska 1. Ta av sändarens baksida genom att skruva loss skruvarna (5). 2. Byt batterierna: 2 x 1.5V AAA. Använd alkaliska batterier för bästa resultat. 3. Sätt tillbaka sändarens baksida med hjälp av skruvmejsel. PN-TX-MN Batterityp: 2 x 1.5V AAA / LR03 Alkaliska 1. Ta av sändarens baksida genom att skruva loss skruvarna (3). 2. Byt batterierna: 2 x 1.5V AAA. Använd alkaliska batterier för bästa resultat. 3. Sätt tillbaka sändarens baksida med hjälp av skruvmejsel. Batterirestriktioner och -varningar Observera följande generella batteriråd: Eftersom batterier kan innehålla brandfarliga vätskor, såsom lithium eller andra organiska lösningar, kan de antändas, bli överhettade och orsaka sprickor. Risk för explosion om batteriet ersätts med ett batteri av fel typ. Kortslut inte batteriet. Ta inte isär, deformera eller upphetta batteriet. Ladda aldrig upp ett synbart skadat eller fruset batteri. Förvara utom synhåll för små barn. Om ett barn skulle svälja ett batteri, kontakta omedelbart läkare. Undvik att löda direkt på batteriet

18 Kapitel 5:BATTERIGUIDE När batterierna ska kasseras, isolera batteriernas + och - terminaler med isolerings- eller maskeringstejp. Lägg inte flera batterier i samma plastpåse. Om batterierna kasseras på ett olämpligt sätt kan de kortsluta och överhettas, antändas eller explodera. Förvara på en sval plats. Förvaras svalt. Undvik höga temperaturer och hög fuktighet. Släng inte batterier på eller i närheten av öppen eld. ROHS OCH WEEE I enlighet med direktiv 2011/65/EU om begränsningar för användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS) och med direktiv 2002/96/EC om avfall som utgörs av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) strävar Tele Radio AB efter att minimera användandet av riskfyllda material, förespråka återanvändning och återvinning, samt minska utsläpp till luft, jord och vatten. När ett kommersiellt gångbart alternativ är tillgängligt strävar Tele Radio AB efter att begränsa eller utesluta substanser och material som utgör en risk för miljö, hälsa och säkerhet. GARANTI, SERVICE, REPARATIONER & UNDERHÅLL Produkter från Tele Radio AB täcks av en garanti vad gäller material-, konstruktions- och tillverkningsfel. Under garantiperioden kan Tele Radio AB ersätta felaktiga produkter eller delar med nya. Garantiarbete måste utföras av Tele Radio AB eller dess auktoriserade servicecenter. Följande ersätts inte av garantin: Fel som har uppkommit genom normalt slitage Förbrukningsmaterial Produkter som har förändrats utan tillstånd från Tele Radio AB Fel som härrör från felaktig användning eller installation Fukt- och vattenskador Underhåll: Reparationer och underhåll måste utföras av personal med erforderliga kunskaper Använd endast reservdelar från Tele Radio AB Kontakta din återförsäljare om du behöver service eller support Förvara produkten på en torr, ren plats Håll kontakter och antenner rena Torka av damm med en lätt fuktad, ren trasa VIKTIGT! Använd aldrig rengöringsmedel eller högtryckstvätt på produkten

19 Kapitel 6:FCC/IC KAPITEL 6:FCC/IC FCC/ IC ETIKETT PN-TX-MD MONO PN-TX-MN PN-TX-MD 1. On/off-brytare. 2. Clips. 3. CE/FCC/IC etikett. FCC STATEMENT 1. On/off-brytare. 2. Clips. 3. CE/FCC/IC etikett. 1. Clips. 2. FCC/IC etikett. 3. CE etikett (under clipset). Statement for warning: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par (applicant name) peut invalider l habilitation de l utilisateur à utiliser l appareil. This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. L appareil est conforme à la réglementation FCC, section 15 et Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à deux conditions : (1) L appareil ne doit pas provoquer d interférences nuisibles, et (2) L appareil doit supporter les interférences reçues, y compris les interférences empêchant son fonctionnement correct. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Cet appareil est conforme aux limites d exposition au rayonnement RF stipulées par la FCC et l IC pour une utilisation dans un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions de fonctionnement spécifiques pour le respect d'exposition aux RF. Lesémetteurs ne doivent pas être placées près d autres antennes ou émetteurs ou fonctionner avec ceux-ci

20

TELE RADIO PANTHER. Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel

TELE RADIO PANTHER. Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel TELE RADIO PANTHER Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel PN-RX-MN5 (PN-R8-1), PN-RX-MNB5 (PN-R8-2), PN-RX-MD11 (PN-R8-6), PN-RX-MN5E (PN-R8-10), PN-RX-MD11E (PN-R8-11),

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

TELE RADIO PANTHER. Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel

TELE RADIO PANTHER. Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel TELE RADIO PANTHER Installationsinstruktioner Inkluderar ett separat slutanvändarkapitel PN-RX-MX9 (PN-R8-3), PN-RX-MXX14 (PN-R8-13), PN-RX-MXX19 (PN-R8-7), PN-TX-MX8 (PN-T7-2) Språk: Svenska (översättning

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

Slutanvändarinstruktioner

Slutanvändarinstruktioner Slutanvändarinstruktioner TG-R9-1 (TG-RX-MXL12), TG-R9-11 (TG-RX-MXL28), TG-R9-6 (TG-RX-MXLANY), TG-T12-20 (TG-TX-JDL20), TG-T12-21 (TG-TX-JDL21), TG-T12-22 (TG-TX-JDL22), TG-T12-23 (TG-TX-JDL23), TG-T12-24

Läs mer

Slutanvändarinstruktioner

Slutanvändarinstruktioner Slutanvändarinstruktioner TG-T12-20 (TG-TX-JDL20), TG-T12-21 (TG-TX-JDL21), TG-T12-22 (TG-TX-JDL22), TG-T12-23 (TG-TX-JDL23), TG-T12-24 (TG-TX-JDL24), TG-T12-25 (TG-TX-JDL25) TG-T12-30 (TG-TX-JDR20), TG-T12-31

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) IM-PN-TX105-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

Tele Radio Lynx. Installationsinstruktion SVENSKA IM-LX-RX001-A01-SE ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1

Tele Radio Lynx. Installationsinstruktion SVENSKA IM-LX-RX001-A01-SE ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1 Tele Radio Lynx Installationsinstruktion SVENSKA ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1 IM-LX-RX001-A01-SE SE INNEHÅLL Produktinställningar 4 Tillgängliga kanaler 5 Handenheter 6 Stationär enhet

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MX8B (PN-T19-2) IM-PN-TX103-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MX8B (PN-T19-2) IM-PN-TX103-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MX8B (PN-T19-2) IM-PN-TX103-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL Kapitel 1: KUNDINFORMATION 3 Kapitel 2: SÄKERHET 5 Kapitel 3: PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER T3-20/TX2-A

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER T3-20/TX2-A Tele Radio 860 Lion INSTALLATIONSINSTRUKTIONER T3-20/TX2-A SPRÅK: SVENSKA (ORIGINAL) ARTIKELKOD: Rx1-A, Rx2-A, Rx3-A, Rx4-A, 860 Tx2-A IM-860-TX018-A01-SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tekniska data mottagare 4

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Användarhandbok. USB Charger UCH20

Användarhandbok. USB Charger UCH20 Användarhandbok USB Charger UCH20 Innehåll Inledning...3 Om USB Charger...3 Använda USB-laddaren... 4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity...6 2 Inledning Om USB Charger

Läs mer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Användarhandbok Magnetic Charging Dock DK48 Innehåll Inledning...3 Om den magnetiska laddningsdockan...3 Använda den magnetiska laddningsdockan...4 Välja ett tillbehör för telefonen...4 Ladda telefonen...4

Läs mer

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Användarhandbok. Power Cover CP12

Användarhandbok. Power Cover CP12 Användarhandbok Power Cover CP12 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Specifikationer...3 Använda Power Case-skalet...4 Ladda telefonen...4 Juridisk information...6 2 Inledning Enkelt att ladda

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH80 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Batteristatus...5 Sätta på och stänga av headsetet...5

Läs mer

Presenter SNP6000. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 SV Användarhandbok 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been tested

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Hantering av batteri och ström...5 Sätta på

Läs mer

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21 Användarhandbok Xperia P TV Dock DK21 Innehåll Inledning...3 TV Dock baksida, översikt...3 Komma igång...4 LiveWare -hanteraren...4 Uppgradera LiveWare -hanteraren...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

BE1310 Visit Smart hub

BE1310 Visit Smart hub SE BE1310 Visit Smart hub Innehåll Sätta upp Smart hub 3 Innan du börjar 4 Installation 5 Parkoppla 6 Testa 8 Välkomstsignal 9 Felsökning 10 Sätta upp sensorer 11 Telefonsensor 13 Dörrsensor 17 Ljudsensor

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO. C2-PA (RIC) tinnitusapparat

BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO. C2-PA (RIC) tinnitusapparat BRUKSANVISNING WIDEX ZEN2GO C2-PA (RIC) tinnitusapparat INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER...................................... 3 BESKRIVNING.................................... 4 Avsedd användning...............................

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

Tele Radio T70 Jaguar

Tele Radio T70 Jaguar Tele Radio T0 Jaguar INSTALLATIONSINSTRUKTIONER RX-A, RX-A, TX-A, TX-B, TX-E, TX1-C SVENSKA/ SWEDISH IM-T0-RX00-A0-SE FREKVENSBANK CHANNEL FREQ.BANK 1 OPTION 1 4.05 111 4.15 11 4.5 11 4 4.5 114 5 4.45

Läs mer

VH110 Användarhandbok

VH110 Användarhandbok VH110 Användarhandbok Innehåll Översikt över headsetet...5 Introduktion...6 Laddning...7 Starta och stänga av enheten...8 Koppla ihop headsetet...9 Koppla ihop headsetet med telefonen...9 Sätta på sig

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Användarhandbok Stereo Bluetooth -headset SBH20 Innehåll Inledning...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ringa...6 Lyssna på musik...6 Multipoint-teknik...7 Felsökning...7 Juridisk information...7

Läs mer

TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING

TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 5 Introduktion 7 Översikt Telefonadapter 2 8 Installation 9 Aktivera telefonadapter första gången 10 Anslut telefonadapter

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26 Användarhandbok Style Cover Window SCR26 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Laddning...3 One-touch-konfiguration...4 Grunderna...5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera skärmen...5

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Outdoor H.264 Day/Night Weather-proof Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska IP8330 Supreme Night Visibility 60 fps @ VGA IP8332

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Manual för. Version 1.3. REPERTO AB Löpargatan 4, 711 34 Lindesberg, Sweden Telefon 0581-171 90 Fax 0581-171 56 www.reperto.se

Manual för. Version 1.3. REPERTO AB Löpargatan 4, 711 34 Lindesberg, Sweden Telefon 0581-171 90 Fax 0581-171 56 www.reperto.se Manual för Version 1.3 REPERTO AB Löpargatan 4, 711 34 Lindesberg, Sweden Telefon 0581-171 90 Fax 0581-171 56 www.reperto.se Innehåll Inledning 1 KAPITEL 1 Förvaring 1 Start och kanalinställning av mottagare

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

BRUKSANVISNING RC-DEX FJÄRRKONTROLL

BRUKSANVISNING RC-DEX FJÄRRKONTROLL BRUKSANVISNING RC-DEX FJÄRRKONTROLL 2 INNEHÅLL DIN NYA DEX -FJÄRRKONTROLL... 5 Avsedd användning... 5 Beskrivning av enheten... 6 Framsida... 6 Baksida... 7 TILLBEHÖR... 8 BATTERIET... 9 Byta batteriet...

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 2 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM 1. BESKRIVNING (se etuiets framsida) 1. Mikrofon

Läs mer

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Användarhandbok Smart Imaging Stand IPT-DS10M Innehåll Användarhandbok för Smart Imaging Stand...3 Inledning...4 Funktioner översikt...4 Maskinvara översikt...4 Basinformation...5 Montering...5 Batterier...5

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska SD7313/SD7323 Outdoor 35x Zoom Day&Night Varning innan installation Stäng av strömmen till

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska Doro Secure 211 + Doro Secure 271 Svenska 1 2 3 7 4 5 8 6 9 Översikt 1. Gul knapp 2. Nödknapp 3. Blå knapp 4. Högtalare 5. Mikrofon 6. Statuslysdioder 7. Radioutlösare 8. Väggmontering 9. Strömkälla I

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-03-28 Gällande: Den nya vinkelgivaren för radiomanövrering. Utbytt Vinkelgivare Ny Vinkelgivare

Läs mer

Användarhandbok. Mono Bluetooth Headset MBH20

Användarhandbok. Mono Bluetooth Headset MBH20 Användarhandbok Mono Bluetooth Headset MBH20 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ladda handsetet...4 Sätta på och stänga av headsetet...4 Parkoppla

Läs mer

Manual for. REPERTO AB Löpargatan 4, SE-711 34 Lindesberg, Sweden Telefon +46 (0)581-171 90 Fax +46 (0)581-171 56 www.reperto.se

Manual for. REPERTO AB Löpargatan 4, SE-711 34 Lindesberg, Sweden Telefon +46 (0)581-171 90 Fax +46 (0)581-171 56 www.reperto.se Manual for REPERTO AB Löpargatan 4, SE-711 34 Lindesberg, Sweden Telefon +46 (0)581-171 90 Fax +46 (0)581-171 56 www.reperto.se Contact Pro är en hundpejl med god riktningssäkerhet och 200 kanaler för

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Installationsguide och bruksanvisning

Installationsguide och bruksanvisning Installationsguide och bruksanvisning TV-ADAPTER 2 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag

Läs mer

Tele Radio T50 Cheetah

Tele Radio T50 Cheetah Tele Radio T50 Cheetah INSTALLATIONSINSTRUKTIONER T50-02AGSM SVENSKA/SWEDISH/ IM-T50-RX001-A03-SE SVENSKA Produktbeskrivning...2 Förberedelser...3 Mottagare...5 Programmering av mottagare...8 Styrning

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46 Användarhandbok Style Cover Window SCR46 Innehåll Komma igång... 3 Inledning... 3 Översikt...3 One-touch-konfiguration... 3 Laddning...4 Grunderna... 5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH60 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Sätta på och stänga av headsetet...5 Justera

Läs mer

Användarhandbok. Quick Charger UCH10

Användarhandbok. Quick Charger UCH10 Användarhandbok Quick Charger UCH10 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Använda Quick Charger...4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Inledning

Läs mer

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707541 SUOMI -FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 4 -TEKNISKA SPECIFIKATIONER 4 -TILLÄMPNING 4 -MASKINVARUINSTALLATION 5 -INSTALLERA PROGRAMVARAN 6 -PROGRAMVARA

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Bruksanvisning FJÄRRKONTROLL RC-N

Bruksanvisning FJÄRRKONTROLL RC-N Bruksanvisning FJÄRRKONTROLL RC-N 2 Grattis till din nya RC-N-fjärrkontroll. Med den kan du justera dina hörapparaters volym och programinställ ningar. Vänligen läs hela innehållet innan du använder din

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

BRUKSANVISNING M-DEX

BRUKSANVISNING M-DEX BRUKSANVISNING M-DEX PAKETINNEHÅLL M-DEX Bruksanvisning Halssnodd Laddare Kabel med stereopropp i båda ändar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER............................................ 5 DIN NYA M-DEX........................................

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning GS 42 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de S svenska Bästa kund! Vi gläder

Läs mer

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE SVENSKA Produktbeskrivning...3 Förberedelser...4 Koder...5 Mottagare...6 Programmering av mottagare...7 Sändare T20...17

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Användarhandbok. USB Type-C laddningsdocka DK60

Användarhandbok. USB Type-C laddningsdocka DK60 Användarhandbok USB Type-C laddningsdocka DK60 Innehåll Inledning...3 Om DK60 USB Type-C laddningsdocka...3 Använda DK60 USB Type-C laddningsdocka... 4 Använda tillbehören... 4 Ladda...5 Juridisk information...6

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGELS Bravo III Art. nr. 04.NE312 www.nineeagle.se / www.nineeagle.no 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa igenom manualen och noga

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

PREXISO XL2. Korslaser

PREXISO XL2. Korslaser PREXISO XL2 Korslaser Användarmanual Prexiso XL2... 5 1 Användarmanual Prexiso XL2 1.1 Översikt 1.2 Isättning av batterier Se skiss, öppna batterilocket på undersidan och sätt i batterierna med rätt

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

Din leverantör av ytbehandlingsutrustning. AC-Blastcontrol III. Manual för radiostyrning

Din leverantör av ytbehandlingsutrustning. AC-Blastcontrol III. Manual för radiostyrning Din leverantör av ytbehandlingsutrustning AC-Blastcontrol III Manual för radiostyrning Version A, 2014 INNEHÅLL Viktigt!... 1 Komponentförteckning - Grundpaket... 2 Funktioner... 2 Installation av grundpaket...3

Läs mer

Telis 1 RTS fjärrkontroll

Telis 1 RTS fjärrkontroll Telis 1 RTS fjärrkontroll Användningsmanual Telis 1 RTS Silver Art.nr.: 1810637 Telis 1 RTS Lounge Art.nr.: 1810649 Telis 1 RTS fjärrkontroll 1- kanals fjärrkontroll för RTS att serva applikationen Telis

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10

Användarhandbok. Bluetooth Speaker BSP10 Användarhandbok Bluetooth Speaker BSP10 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Status för aviseringslampan...3 Ladda...4 Ladda tillbehöret...4 Komma igång...5 Förbereda

Läs mer

Användarhandbok. SmartTags

Användarhandbok. SmartTags Användarhandbok SmartTags Innehåll Inledning...3 Komma igång...3 Använda SmartTags...4 Juridisk information...5 2 Inledning Vad är SmartTags? SmartTags använder enhetens NFC-funktioner för att utlösa snabba

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer