088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC"

Transkript

1 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

2 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09

3 Index 1. Introduktion CF2 + systemöversikt (bild 1) Funktionsöversikt (bild 2) Montering Vägg DIN-skena Installationsanvisning (i sekvens) V termomotorer Reläer för pump- och pannregulatorer Anslutning för globalt vänteläge Anslutning för värme och kylning Kabeldragning Strömförsörjning Extern antenn (CF-EA) Fler (2 till 3) huvudstyrenheter Övriga systemkomponenter Överföringstest (länktest) Konfiguration Termomotorutgångar Reläer för pump- och pannregulatorer Anslutning för globalt vänteläge och värme och kyla Värme/kyla Reläer på fler (2 3) huvudstyrenheter Trådlöst relä Byta ut/återställa huvudstyrenheten När? Hur? Specifikationer Felsökning Bilder och illustrationer A A B B Danfoss 2010/09 VIUHK707 Danfoss Heating Solutions 3

4 1. Inledning Huvudstyrenheten, CF-MC, är en del av det nya och banbrytande hydroniska trådlösa styrsystemet CF2 + från Danfoss för golvvärme. CF2 + baseras på teknik för trådlös tvåvägskommunikation som erbjuder hög överföringssäkerhet, enkel trådlös installation och stora möjligheter till styrning av temperaturen i enskilda rum vilket leder till optimal komfort och förbättrad energieffektivitet. Systemet har en mängd förmånliga funktioner och programfunktioner som är enkla att använda. Däribland finns huvudstyrenheten, CF-MC, med kortslutningsskyddade utgångar, styrning enligt PWM-principer (Pulse Width Modulation), globalt vänteläge, separata reläer för både pump- och pannstyrning, självdiagnostik och felvisning, möjlighet till trådlöst överföringstest för varje typ av rumstermostat, enkel åtkomst till det trådlösa systemet samt utökad funktionalitet med tillvalen fjärrstyrning och repeteringsenhet för utökat trådlöst omfång. 2. CF2 + Systemöversikt (bild 1) a) Huvudstyrenhet, CF-MC. b) Rumstermostater, CF-RS, -RP, -RD och -RF. c) Fjärrkontroll, CF-RC. d) Repeteringsenhet, CF-RU. e) Fuktgivare, CF-DS. f) Trådlöst relä, CF-WR. g) Extern antenn, CF-EA. 3. Funktionsöversikt (bild 2) Menyvalsknappar. Menylysdioder Knapp för utgångs- och konfigurationsval. OK-knapp. Utgångslysdioder Fäste för utgångskabel. Reläer för pump och panna. Ingång för värme/kylning (extern PÅ/AV-brytare). Ingång för globalt vänteläge (8 C) (extern PÅ/AV-brytare). Ingång för rörgivare, PT1000. Strömförsörjning (230 V). Frigöring för frontstycke. Extern antennanslutning. 4. Montering Huvudstyrenheten ska monteras i lodrätt och upprätt läge. 4.1 Vägg Avlägsna frontstycket (bild 3). Montera med skruvar och väggpluggar (bild 4). 4.2 DIN-skena Montera DIN-skenans delar (bild 5). Klicka fast DIN-skenan (bild 6). Frigör från DIN-skenan (bild 7). 4 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09

5 5. Installationsanvisning (i sekvens) Viktigt! Slutför hela installationen av huvudstyrenheten enligt beskrivningen nedan innan du ansluter den till strömförsörjning på 230 V! V termomotorer Anslut de två termomotorledningarna till en utgång (bild 8). Fäst kabeln rund kabel (bild 9), kvadratisk/platt kabel (bild 10). Obs! Om du installerar NC-termomotorer (termomotorer som normalt är stängda) för att reglera PÅ/AV-slagningen behövs ingen ytterligare konfiguration av termomotorutgångarna (se kapitel 6.1). 5.2 Reläer för pump- och pannstyrning Pump: Anslut den strömförande kabeln (L) runt pumpreläet från en extern strömförsörjningskälla. Se till att strömförsörjningen är avstängd. Anslut sedan den strömförande kabeln och färdigställ övriga anslutningar till pumpen i enlighet med gällande lagar (bild 11). Fäst kabeln (bild 12). Panna: Anslut den strömförande kabeln (L) runt pannreläet från en extern strömförsörjningskälla. Se till att strömförsörjningen är avstängd. Anslut sedan den strömförande kabeln och och färdigställ övriga anslutningar till pannan i enlighet med gällande lagar. Obs! Reläerna för pumpen och pannan är potentiellt fria kontakter och därför går det INTE att använda dem för direkt elanslutning. Maxbelastningen är 230 V och 8 A/2 A (induktiv)! 5.3 Ingång för globalt vänteläge Anslut de två kablarna från en extern PÅ/AV-brytare till de två plintarna för ingången för globalt vänteläge (bild 13). När brytaren är stängd (PÅ) åsidosätter systemet det aktuella börvärdet för alla rumstermostater och ställer i stället in värdet 8 C. Fäst kabeln (bild 14). Obs! Det globala vänteläget säkerställer en fixerad rumstemperatur på 8 C för alla rumstermostater. Detta kan ändras med fjärrkontrollen, CF-RC. Om systemet är konfigurerat för kylning kan en fuktgivare anslutas i stället för en extern brytare. 5.4 Ingång för värme och kylning Anslut båda kablarna från en extern PÅ/AV-brytare till plintarna för värme- och kylningsingång (bild 15). När brytaren är stängd (PÅ) kommer systemet att växla över från värme till kylning. Fäst kabeln (bild 16). Obs! När systemet befinner sig i kylningsläge aktiveras termomotorutgången (PÅ för NC-termomotorer/AV för NO-termomotorer) när temperaturen i ett rum överskrider börvärdet. När systemet befinner sig i kylningsläge bör en fuktgivare installeras, anslutas till ingången för globalt vänteläge och placeras på den primära försörjningssidan. 5.5 Kabeldragning Ingång Reläer Utgångar för termomotorer PT1000 Överstyrning Värme/Kyla Extern antenn L N L N Danfoss 2010/09 VIUHK707 Danfoss Heating Solutions 5

6 5.6 Strömförsörjning Anslut huvudstyrenhetens strömförsörjningskontakt till ett uttag med 230 V (bild 17) när alla styrenheter och ingångar för termomotorer, pumpar och pannor har installerats. Obs! Om du tar bort kontakten från strömförsörjningskabeln under installationen måste du se till att anslutningen följer den befintliga lagstiftningen. 5.7 Extern antenn (CF-EA) Den externa antennen installeras som en avledare när signalerna annars inte går att överföra. Kommunikationsproblemen kan bero på att byggnaden är stor, på att konstruktionen är tung eller på att det finns någon typ av metallbarriär, till exempel om huvudstyrenheten är placerad i ett metallskåp eller en metallåda. Ta bort plastskyddet från antennanslutningen på huvudstyrenheten (bild18). Anslut den externa antennen (bild 19). Placera den externa antennen på andra sidan signalhindret sett från huvudstyrenheten. 5.8 Flera (2 till 3) huvudstyrenheter Huvudstyrenhet 1 ska vara ansluten till den lokala försörjningspumpen. Upp till tre huvudstyrenheter kan anslutas inom ett system. Om det finns två eller 3 huvudstyrenheter ska de anslutas till en strömförsörjning på 230 V inom ett avstånd från huvudstyrenhet 1 som möjliggör samtidig hantering av alla huvudstyrenheter. Aktivera installationsläge på huvudstyrenheten (bild 20): Använd menyvalsknappen för att välja Installationsläge. Installationslysdioden blinkar. Aktivera Installationsläge genom trycka på OK. Installationslysdioden lyser. Initiera installation på huvudstyrenhet 2 eller 3 (bild 20/22): Aktivera installation till huvudstyrenhet 1 genom att trycka på OK. Installationslysdioderna och blinkar vid kommunikation och stängs AV när installationen är färdig. Flytta om nödvändigt huvudstyrenhet 2 och/eller 3. Ett länktest påbörjas automatiskt vid återanslutning till strömförsörjning på 230 V. Om huvudstyrenhet 2 och/eller 3 har egna pumpar måste reläerna för pump och panna konfigureras för detta (se kapitel 6.4). Obs! Det går endast att ta bort huvudstyrenhet 2 eller 3 från huvudstyrenhet 1 vid ett senare tillfälle om huvudstyrenhet 1 återställs (se kapitel 7.2). 5.9 Övriga systemkomponenter Installationsproceduren för övriga systemkomponenter till huvudstyrenheten (rumstermostater, fjärrkontroll och repeteringsenhet, se kapitel 2) beskrivs i de medföljande instruktionerna för dessa systemkomponenter. Specifika installationsanvisningar finns i dessa instruktioner Överföringstest (länktest) Överföringstestet (länktestet) mellan huvudstyrenheten och andra systemkomponenter initieras från de övriga systemkomponenterna som rumstermostater, repeteringsenhet, fjärrkontroll etc. Anvisningar för överföringstest (länktest) för dessa komponenter finns i medföljande instruktioner. Rumstermostater: När överföringstestet (länktestet) från en rumstermostat tas emot av huvudstyrenheten blinkar den tilldelade utgången. På detta sätt går det att identifiera till vilka utgångar en rumstermostat har anslutits (bild 22 - ). 6 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09

7 6. Konfiguration 6.1 Termomotorutgångar Aktivera utgångsläge på huvudstyrenheten (bild 22): Använd menyvalsknappen för att välja utgångsläge. Utgångslysdiod blinkar. Aktivera utgångsläge genom att trycka på OK. Utgångslysdiod tänds. Välj utgångskonfiguration. Tryck på utgångsvalsknappen och växla mellan de möjliga utgångskonfigurationerna - utgångslysdioderna lyser enligt följande: En lysdiod: Utgångarna är konfigurerade till NC-termomotorer med PÅ/AVstyrning (standard). Två lysdioder: Utgångarna är konfigurerade till NO-termomotorer med PÅ/AVstyrning Tre lysdioder: Utgångarna är konfigurerade till NC-termomotorer med pulsbreddsmoduleringsstyrning (PWM) för golvvärme. Fyra lysdioder: Utgångarna är konfigurerade till NO-termomotorer med pulsbreddsmoduleringsstyrning (PWM) för golvvärme. Fem lysdioder: En fjärrkontroll har installerats och det går inte att ändra inställningarna från huvudstyrenheten. Aktivera markerad utgångskonfiguration genom att trycka på OK. Obs! Under perioder utan utgångsaktiveringar kör huvudstyrenheten ett ventilrörelseprogram varannan vecka. Programmet pågår i upp till 12 minuter. Det går att göra individuella utgångskonfigurationer med fjärrkontroll CF-RC. Se separata instruktioner. 6.2 Reläer för pump- och pannstyrning Aktivera reläläge på huvudstyrenheten (bild 22): Använd menyvalsknappen för att välja reläläge. Relälysdioden blinkar. Aktivera reläläge genom att trycka på OK. Relälysdioden tänds. Välj reläkonfiguration: Tryck in utgångsvalsknappen och växla mellan de möjliga reläkonfigurationerna. Utgångslysdioderna lyser enligt följande: Inga lysdioder: Reläerna används inte. En lysdiod: Pumpstyrning. Två lysdioder: Pannstyrning. Tre lysdioder: Pump- och pannstyrning. Fyra lysdioder: Pumpstyrning med 2 minuters start/stopp-fördröjning. Fem lysdioder: Pump- och pannstyrning med 2 minuters start/stopp-fördröjning för pump (standard). Aktivera markerad reläkonfiguration genom att trycka OK. Obs! Om pumpreläet är aktivt kör huvudstyrenheten ett pumprörelseprogram var tredje dag. Programmet pågår i 1 minut. Det går att utföra fler reläkonfigurationer med fjärrkontroll CF-RC (se instruktioner för CF-MC). 6.3 Ingång för globalt vänteläge och värme och kyla Aktivera ingångsläge på huvudstyrenheten (bild 22): Använd menyvalsknappen för att välja ingångsläge. Ingångslysdioden blinkar. Aktivera ingångsläge genom att trycka på OK. Ingångslysdioden tänds. Danfoss 2010/09 VIUHK707 Danfoss Heating Solutions 7

8 Välj ingångskonfiguration: Tryck på utgångsvalsknappen och växla mellan möjliga ingångs konfigurationer. Utgångslysdioderna lyser enligt följande: En lysdiod: Ingångsportarna används inte. Två lysdioder: Huvudstyrenheten växlar till kylningsläge när ingången för värme/kyla aktiveras (bild 2 - ). Tre lysdioder: Huvudstyrenheten växlar till en fixerad rumstemperatur på 8 C för alla rumstermostater när ingången för globalt vänteläge är aktiverad (bild 2 - ). Fyra lysdioder: Huvudstyrenheten växlar till kylningsläge när ingången för värme/kyla är aktiverad (bild 2 - ). I uppvärmningsläge växlar huvudstyrenheten till en fixerad rumstemperatur på 8 C för alla rumstermostater när ingången för globalt vänteläge är aktiverad (bild 2 - ) (standard). Aktivera markerad ingångskonfiguration genom att trycka på OK. 6.4 Värme/kyla Ett tvårörssystem kan konfigureras för automatisk växling mellan uppvärmning/kylning. En PT-1000, rörgivare, måste anslutas till PT-1000-ingången. Konfigurationen går endast att utföra med fjärrkontroll CF-MC (se instruktioner för CF-MC). 6.5 Reläer på flera (2 till 3) huvudstyrenheter Om flera huvudstyrenheter är anslutna till huvudstyrenhet 1 i ett system ska reläerna för pump och panna konfigureras separat! Aktivera reläläge på huvudstyrenhet 2/3 (bild 22): Använd menyvalsknappen för att välja reläläge. Relälysdioden blinkar. Aktivera reläläge genom att trycka på OK. Relälysdioden tänds. Välj reläkonfiguration: Tryck in utgångsvalsknappen och växla mellan möjliga reläkonfigurationer. Utgångslysdioderna lyser enligt följande: Använder pump och panna ansluten till huvudstyrenhet 1: Inga lysdioder: Reläerna används inte (standard). Om lokal förgrening och pump är separata: En lysdiod: Pumpstyrning. Fyra lysdioder: Pumpstyrning med 2 minuters start/stopp-fördröjning. Aktivera markerad reläkonfiguration genom att trycka på OK. 6.6 Trådlöst relä Det trådlösa reläet CF-WR kan anslutas till huvudstyrenheten och konfigureras med fjärrkontroll CF-RC (se instruktioner för CF-RC). 7. Byta ut/återställa huvudstyrenheten 7.1 När? Om huvudstyrenheten i ett befintligt CF2 + -system återställs till fabriksinställningarna eller ersätts med en annan huvudstyrenhet måste alla övriga CF2 + -systemkomponenter också återställas. Detta för att de ska kunna återinstalleras till den återställda eller utbytta huvudstyrenheten. 7.2 Hur? Huvudstyrenheten bör endast återställas till fabriksinställningar om de normala installations- och avinstallationsproceduren inte kan genomföras. 8 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09

9 Återställa huvudstyrenheten, CF-MC (bild 22): Koppla ur strömförsörjningen på 230 V från huvudstyrenheten tills strömlysdioden stängs AV. Tryck och håll in menyvalsknappen, OK-knappen och utgångsvalsknappen samtidigt. Återanslut strömförsörjningen på 230 V till huvudstyrenheten och släpp de tre knapparna när strömlysdioden och samtliga utgångslysdioder är PÅ. Huvudstyrenheten är återställd när samtliga utgångslysdioder stängs AV igen. Återställa rumstermostater, CF-RS, -RP, -RD och -RF (bild 23): Ta bort rumstermostaten från bakplattan och koppla ur ett av batterierna. Tryck och håll ned tryckknappen (Länktest) och återanslut batteriet. Släpp tryckknappen när den röda lysdioden har tänts och släckts igen. Rumstermostaten är nu återställd och klar för anslutning till huvudstyrenheten. Återställa fjärrkontrollen, CF-RC (bild 24): Tryck på knapp 1, knapp 2 och nedåtväljaren samtidigt. Fjärrkontrollen begär bekräftelse innan den återställs. Bekräfta med yes om du vill återställa fjärrkontrollen. När du har bekräftat återställningen är fjärrkontrollen klar för att installeras till en huvudstyrenhet. Återställa repeteringsenheten, CF-RU (bild 25): Koppla bort repeteringsenheten från strömförsörjningen på 230 V. Tryck och håll nere tryckknappen (länktest) och återanslut strömförsörjningen på 230 V. Släpp tryckknappen när den röda lysdioden har tänts och släckts igen. Repeteringsenheten är nu återställd och klar för anslutning till huvudstyrenheten. 8. Specifikationer Överföringsfrekvens Räckvidd I normala byggnader (upp till) Överföringseffekt Nätförsörjning Termomotorutgångar Maximal fortsatt utgångsbelastning (totalt) Reläer 868,42 MHz 30 m <1 mw 230 V a.c. 10 x 24 V d.c. 35 VA Omgivande temperatur 0-50 C IP-klass V a.c./8 (2) A Danfoss 2010/09 VIUHK707 Danfoss Heating Solutions 9

10 9. Felsökning Felindikation Utgångslysdiod, alarmlysdiod och utgångsmenylysdiod blinkar. Signalen är PÅ* Utgångslysdiod, alarmlysdiod och ingångsmenylysdiod blinkar. Signal är PÅ efter 12 timmar** Utgångslysdiod 1 4, alarmlysdiod och ingångslysdiod blinkar Utgångslysdiod 1 5, alarmlysdiod och ingångsmenylysdiod blinkar Huvudstyrenhet 1: Alarm- och installationslysdioderna blinkar i cirka 20 sekunder. Huvudstyrenhet 2: Alarmlysdioden tänds i cirka 1 sekund. Möjliga orsaker Utgången eller termomotorn har kortslutits eller också har termomotorn kopplats ifrån. Ingen trådlös signal från rumstermostaten är ansluten till denna eller dessa utgångar, eller så är temperaturen i motsvarande rum under 5 C. (Försök verifiera att rumstermostaten fungerar genom att utföra ett länktest) Ingen signal från fjärrkontrollen Ingen signal från huvudstyrenhet 2 eller 3 Huvudstyrenhet 2 har en äldre programversion som inte är kompatibel med den nyare programvaran i huvudstyrenhet 1. * Signalen stängs av genom att trycka OK. Felindikeringen fortsätter tills felet har rätttats till. ** Om signalen från rumstermostaten försvinner aktiveras huvudstyrenhetens utgång 15 minuter varje timme för att förhindra frostskador tills felet är åtgärdat. 10 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09

11 Danfoss 2010/09 VIUHK707 Danfoss Heating Solutions 11

12 A1 Bild 1a Bild 1b Bild 1c Bild 1d Bild 1e Bild 1f Bild 1g Bild 2 12 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09

13 A2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Click! Bild 6 Click! Bild 7 Bild 8 Bild 9 Bild 10 Bild 11 Danfoss 2010/09 VIUHK707 Danfoss Heating Solutions 13

14 B Bild 12 Bild 13 Bild 14 Bild 15 Bild 16 Bild 17 Bild 18 Bild 19 Bild Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09

15 B Bild 21 Bild 22 Bild 23 Bild 24 Bild 25 Bild 26 Danfoss 2010/09 VIUHK707 Danfoss Heating Solutions 15

16 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09

Installationshandbok CF-MC huvudstyrenhet

Installationshandbok CF-MC huvudstyrenhet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationshandbok Danfoss heating solutions Innehåll 1. Inledning.... 4 2. CF2 + Systemöversikt... 4 3. Funktionsöversikt.... 4 4. Montering och installationsanvisning

Läs mer

088U0214. SE Bruksanvisning för CF-RD rumstermostat med display

088U0214. SE Bruksanvisning för CF-RD rumstermostat med display 088U0214 SE Bruksanvisning för 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ607 Danfoss 2011/03 Innehåll 1. Funktionsöversikt.................................. 4 2. Installation.........................................

Läs mer

CF2 Trådlöst styrsystem för golvvärme V5-85

CF2 Trådlöst styrsystem för golvvärme V5-85 CF2 Trådlöst styrsystem för golvvärme Datablad V5-85 Exempel på användning Enkelt golvvärmesystem CF-MC CF-RS CF-RD CF-RF CF-MC CF-RC CF-RP CF-RD CF-RF 2 Kombinerade golv- och radiatoruppvärmningssystem

Läs mer

088U0215. Bruksanvisning för CF-RF rumstermostat med infraröd golvgivare

088U0215. Bruksanvisning för CF-RF rumstermostat med infraröd golvgivare 088U0215 SE Bruksanvisning för 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR407 Danfoss 05/2011 Innehåll 1. Funktionsöversikt.................................. 4 2. Installation.........................................

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth NOVA+ TM trådlös golvvärmereglering. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth NOVA+ TM trådlös golvvärmereglering. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth NOVA+ TM... living full of energy! 1 Roth NOVA+ TM trådlöst reglersystem är baserat på en trådlös 2-vägs-kommunikation, vilket medför

Läs mer

Danfoss Link Central Controller

Danfoss Link Central Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsguide Danfoss Link Central Controller www.se.varme.danfoss.com Innehåll 1. Snabbguide för installation........................................157 2. Inledning.........................................................158

Läs mer

Upplev glädjen med äkta golvvärmekomfort

Upplev glädjen med äkta golvvärmekomfort image Upplev glädjen med äkta golvvärmekomfort Danfoss trådlösa golvvärmereglering CF2 Vad är äkta golvvärmekomfort? Golvvärme och värme i golvet! Golvvärme är inte entydigt med att man alltid har värme

Läs mer

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu Trådlös trivsel med Danfoss Avancerat ganska enkelt Danfoss trådlösa system CF2 för reglering av golvvärme är designat med tanke på det

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- och användarhandbok Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tack för att du köpte en Danfoss-produkt Danfoss Heating Solutions 3 Innehåll

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU 2 INNEHÅLL 1. FÖRE INSTALLATIONEN... 2 2. INSTALLATION AV STYRENHET UKU... 3 SYRPANEL - UKU... 4 KONTAKTORLÅDA... 4 TEMPERATURGIVARE

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

Installationsanvisning. BasicPlus 2 WT-D & WT-P Rumstermostat

Installationsanvisning. BasicPlus 2 WT-D & WT-P Rumstermostat Rumstermostat Installationsanvisning 1. Installation Bruksanvisningen kan du ladda ner på: heating.danfoss.com. 1. Installationen måste utföras av en behörig elektriker. 2. Rumstermostaten bör installeras

Läs mer

Installations och drifthandbok

Installations och drifthandbok Installations och drifthandbok EKRUCBS Installations och drifthandbok Svenska Innehåll Innehåll För användaren 2 1 Knappar 2 2 Statusikoner 2 För installatören 3 3 Överblick: Installation och konfiguration

Läs mer

BT-M6Z02-RF. BRUKSANVISNING Regelverteiler Funkline 2-8

BT-M6Z02-RF. BRUKSANVISNING Regelverteiler Funkline 2-8 BT-M6Z02-RF BRUKSANVISNING SE Regelverteiler Funkline 2-8 1. BRUKSANVISNING Trådlös (RF 868 MHz) kopplingsbox specialkonstruerad för att kontrollera din golvvärme styrd av styrdon av NC-typ (strömlöst

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso.

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsprovning... 3 Kontroll av enhet... 4 Installation... 5 Handhavande... 6

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Uponor Radio 24V, Room Controls DEM BRUKSANVISNING

Uponor Radio 24V, Room Controls DEM BRUKSANVISNING Uponor Radio 24V, Room Controls DEM SE I N S TA L L AT I O N S - O C H BRUKSANVISNING 05 2013 SE PT NO NL IT FR FI ES DK DE SE Innehåll 1 Upphovsrätt och friskrivning...3 2 Förord...4 2.1 Säkerhetsföreskrifter...4

Läs mer

Uponor Smatrix Wave PLUS SE SNABBGUIDE

Uponor Smatrix Wave PLUS SE SNABBGUIDE Uponor Smatrix Wave US SNABBGUI 03 2015 INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL 03 2015 03 2015 03 2015 SNABBGUI Innehållsförteckning Uponor

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Din samarbetspartner för energieffektivisering

Din samarbetspartner för energieffektivisering evohome KOMFORT Din samarbetspartner för energieffektivisering PIONEERS IN HOME COMFORT SOLUTIONS 30% Visa dina kunder hur de kan spara upp till 30 % i energikostnader utan att behöva göra avkall på komforten

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

23 % Total kontroll med helintegrerad värmereglering. living.danfoss.se. living by Danfoss värmereglering

23 % Total kontroll med helintegrerad värmereglering. living.danfoss.se. living by Danfoss värmereglering living by Danfoss värmereglering Total kontroll med helintegrerad värmereglering Danfoss Link är ett trådlöst värmeregleringssystem som gör det möjligt för dina kunder att enkelt och effektivt styra såväl

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik u niversell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmer funktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor,

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Manual. Danfoss termostat

Manual. Danfoss termostat Manual Danfoss termostat Innehållsförteckning Installera Danfoss termostat 1 Installera en termostat i taget 2 Montering av termostat 3 Konfigurera termostaten med Fortum Hemkontroll 4 Lägga till termostat

Läs mer

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT Innehållsförteckning Sida Instruktion Före

Läs mer

Konstantspänningslikriktare.

Konstantspänningslikriktare. Konstantspänningslikriktare. Sidan 1 av 8 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med hjälp av naturlig konvektion.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 L15, M6, S6, S3, K3, RXD, RX, RX DIN

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 L15, M6, S6, S3, K3, RXD, RX, RX DIN ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 L15, M6, S6, S3, K3, RXD, RX, RX DIN 941211-000-C3 2 (36) Innehållsförteckning 1 Introduktion 4 2 Omfattning 4 3 Teknisk specifikation 5 4 Systembeskrivning 7 4.1 Mottagare 7 4.2

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

Installationsanvisning. DEVIreg 330 (+5 till +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsanvisning. DEVIreg 330 (+5 till +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsanvisning DEVIreg 330 (+5 till +45 C) Elektronisk termostat www.devi.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen.

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Manual Likriktare SM3000

Manual Likriktare SM3000 Manual Likriktare SM3000 Postadress/Postal address Swansons Telemekanik AB Hålstensvägen 4 SE-446 37 Älvängen Telefon nr/telephone no +46(0)303-746 320 Hemsida/Webb www.swtm.se Telefax nr/telefax no +46(0)303-748

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll 253000 Fläktutrustning Installation/underhåll Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna

Läs mer

Artikelnummer: MSPOT100RF

Artikelnummer: MSPOT100RF Artikelnummer: MSPOT100RF Viktigt! Läs hela denna instruktion innan du börjar använda enheten. Enheten får inte användas i ett hermetiskt tillslutet utrymme. Enheten får inte övertäckas. Tillräcklig luftcirkulation

Läs mer

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare Installationshandbok Styrsystem 9 30061.1003.S.01 2 Installationshandbok Styrsystem 9 Installationshandbok Styrsystem 9 3 Innehåll 1.0 Styrsystem 1.2 Kabel med 5-polig EU-stickkontakt 1.3 Manöverorgan

Läs mer

TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri

TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri TAC Vista TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri TAC Xenta 102-VF är en zonregulator som främst är avsedd för VAV-applikationer med värme och kyla som har värmevattenbatteri och till-frånstyrning

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 632.1 1592P01 AVS71.390/109 QAA78.610/101 Trådlös rumsenhet med mottagare för användning med reglercentral RVS46.530/11 QAA78.610/101

Läs mer

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 L15, M6, S6, S3, K3, RXD, RX, RX DIN

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 L15, M6, S6, S3, K3, RXD, RX, RX DIN ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 L15, M6, S6, S3, K3, RXD, RX, RX DIN 941211-000-D1 2 (36) Innehållsförteckning 1 Introduktion 4 2 Omfattning 4 3 Teknisk specifikation 5 4 Systembeskrivning 7 4.1 Mottagare 7 4.2

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen STARTBOXEN innehåller INNEHÅLLER följande FÖLJANDE utrustning UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 946-060-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Point S3000 Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands Adaptern...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2.

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 2180 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller

Läs mer

LK Trådlös Rumsreglering Cq 8

LK Trådlös Rumsreglering Cq 8 LK Trådlös Rumsreglering Cq 8 Utförande LK Trådlös Rumsreglering Cq består av LK Rumstermostat Cq (sändare) och LK Mottagarenhet Cq 8 (mottagarenhet med 8 kanaler). I det trådlösa sortimentet finns även

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet SV AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Innehåll Säkerhetsanvisningar...3 Installation/idrifttagning...4 Manövrerings- och indikeringselement...6 Montering...6

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Installations- och användarhandbok living eco Elektronisk radiatortermostat

Installations- och användarhandbok living eco Elektronisk radiatortermostat Installations- och användarhandbok living eco Elektronisk radiatortermostat Danfoss Heating Solutions VIIDB207 09/2013 1 Installationsguide Installationsguide 1. Installation 1.1 Identifiera din living

Läs mer

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien DC-108 Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien INNEHÅLL I. SÄKERHETSINFORMATION II. III. IV. ALLMÄN BESKRIVNING SPECIFIKATION NAMN OCH FUNKTIONER V. ANVÄNDA DC-108 VI. VII. VIII.

Läs mer

LADDOMAT MR. Installation och användningsinstruktion

LADDOMAT MR. Installation och användningsinstruktion LADDOMAT MR Installation och användningsinstruktion Laddomat MR är en reglerutrustning med separat Anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 temperaturgivaringångar. Ett antal olika styrscheman

Läs mer

WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones

WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones MONTERINGSANVISNING S WFHC Trådlös kopplingsbox 6 uttag 7-10 & Slavmodul med4 eller 6 uttag 868MHz 1. MONTERINGSANVISNING Trådlös kopplingsbox med

Läs mer

Installation av digitala enheter

Installation av digitala enheter Installation av digitala enheter Wallpad Digital fastighetsbox Integration DinBox 02 DinBox Installation av digitala produkter 2015 Generella riktlinjer för kabeldragning Allmän information Elektroniska

Läs mer

Installationsanvisning. Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO

Installationsanvisning. Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO Installationsanvisning Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Echolog... 1 1.2 Versioner... 2 2 I/O-modul 3 2.1 Fastsättning... 4 2.2 Elmätare...

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING GARO SOLSYSTEM GARO AB 2015-09-30

INSTALLATIONSANVISNING GARO SOLSYSTEM GARO AB 2015-09-30 INSTALLATIONSANVISNING GARO SOLSYSTEM GARO AB 2015-09-30 Installationsanvisning GARO solsystem OBS! Följande installationer ska ske av behörig elinstallatör. Felaktig installation eller en felaktig hantering

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0 THERMOMATIC EC HOME Installations- och bruksanvisning Version 2.0 Innehållsförteckning: 1. Översikt, mått, val av reglerfunktion, tillägg, sid 2-3 2. Leveransomfattning, sid 4 3. Start-Guide, sid 5-7 (OBS!

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR 850/900/1800/1900 MHz GSMS-SW22 Manual FJÄR R ST Y R T G SM -RELÄ ME D B R E T T A N V Ä N D INGSOM R Å D E Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Devireg TM 550. Observera! Installationskod: 0044 Vid Installation se sidan 21

Devireg TM 550. Observera! Installationskod: 0044 Vid Installation se sidan 21 SE Devireg TM 550 Observera! Installationskod: 0044 Vid Installation se sidan 21 Tack för att du har köpt denna DEVI produkt. Genom detta köp har du fått en kvalitetsprodukt, designad för högsta komfort

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Installationshandbok. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Installationshandbok. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Installationshandbok Danfoss Heating Solutions Innehållsförteckning Introduktion.... 53 Installation... 53 Montering.... 53 Elektrisk anslutning....

Läs mer

Strömförsörjning. DC-UPS Mini

Strömförsörjning. DC-UPS Mini Strömförsörjning DC-UPS Mini Avbrottsfri strömförsörjning med inbyggt nätaggregat på 2 A tillsammans med MINI- BAT/24/DC 0,8 AH eller 1,3 AH. Särskilt kompakt och lättanvänd. 121015_121015:1 Nya MINI-DC-UPS/24

Läs mer

Fjärrkontroll Keygo io

Fjärrkontroll Keygo io Fjärrkontroll Keygo io Installationsanvisningar Fjärrkontroll Keygo 4 io Artikelnummer 1841134 Fjärrkontroll Keygo io 4 kanals fjärrkontroll utan återkoppling. Lämplig för kontroll av io-homecontrol motorer

Läs mer

250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll.

250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll. 250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer

Läs mer

1. Beskrivning av ingående komponenter

1. Beskrivning av ingående komponenter C External 1/9 Installationsmanual för G-CTRL STYRSYSTEM Det här dokumentet beskriver hur G-CTRL styrsystem ska installeras. Manualen är generell och kan därmed användas oavsett om systemet ska användas

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation CombiWin Installations och underhållsanvisningar för Luftvärmeaggregat CombiWin. Beskrivning Aggregatuppbyggnad Luftvärmeaggregat CombiWin Hölje Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren största

Läs mer

Intraoral kamera. Installations- och användarmanual

Intraoral kamera. Installations- och användarmanual Intraoral kamera Installations- och användarmanual 1. Paketets innehåll... 1 1.1. Standardkonfiguration... 1 1.2. Trådlöst tillval... 1 2. Installation av drivrutin... 2 3. Installation av SuperCam...

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer