Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning. Denna användarmanual bör förvaras på ett säkert ställe för framtida bruk. 1. Läs detta först 1 2. Lista med innehåll 5 3. Namn och funktioner Instrument Display Manöverpanel 8 4. Inställning Sätta fast remmen Montering av stativet Sätta in batterier Inställning av datum/tid Användning Grundläggande användning Slå på strömmen Val av läge Mätning Visa sparad data Slå av strömmen F (funktion) inställning Inställning av nivå Ta bort sparad data Inställning av datum/tid Anslutning till PC Underhåll Allmänt underhåll Underhåll av mätkammaren Byta batterier Felsökning Felkoder Andra problem och åtgärder Specifikation Yttre dimensioner Kundtjänst 26

2 Läs detta först Säker användning arna som beskrivs här nedan ska följas enligt beskrivningarna. Lumitester PD-20, designad för Kikkomans snabba hygienkontroll. Använd endast detta instrument för avsett bruk. Denna användarmanual har följande symboler för säkerhet och avsedd användning. Varnar för möjliga risker, som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall om inte dessa risker undviks. Krav Dessa instruktioner måste följas noggrant. Prohibited Dessa åtgärder är strängt förbjudna. Risk för brand Varnar för möjlig rökbildning eller brand. Risk för explosion Varnar för möjliga explosioner. Vid funktionsstörningar, stäng av instrumentet omedelbart och ta ut batterierna så snabbt som möjligt. Dra ut USB-kabeln om den är ansluten och ta ut batterierna. Vid funktionsstörningar som t.ex. brandlukt, rökbildning etc., finns det risk för brand eller explosion. Kontrollera att röken är kvävd och kontakta återförsäljaren eller oss. Reparera aldrig instrumentet själv, det kan vara mycket farligt. Använd inte kemikalier som kan skapa brandfarliga gaser. Använd inte instrumentet i miljöer med brandfarliga gaser. Risk för gasexplosioner. Du får inte modifiera, demontera eller reparera instrumentet. Detta kan orsaka brand eller explosioner. Förvara inte instrumentet på platser där vatten eller kemikalier kan tränga in i instrumentet. Detta kan orsaka brand eller explosioner. Instrumentet är inte vattentätt. Utsätt inte instrumentet för vatten och använd inte instrumentet med våta händer. Detta kan orsaka brand eller explosioner. Ta ut batterierna när instrumentet ska lagras en längre period. Om du inte tar ut batterierna kan de börja läcka vätska och orsaka en explosion. 1 2

3 Avsedd användning Tvätta händerna noga innan du använder instrumentet eller använd sterila handskar. För korrekt användning, följ instruktionerna nedan. Annars kan mätningen bli felaktig. Om inte instruktionerna följs, kan felfunktioner inträffa eller så försämras Undvik att prata när du använder instrumentet. noggrannheten på mätningarna. Salivstänk kan leda till felaktiga mätningar. Använd instrumentet i rätt temperatur ( C) och luftfuktighet (20-85%Rh). Förvara instrumentet i rätt temperatur ( C) och luftfuktighet (20-90%Rh). Använd inte instrumentet på extremt kalla platser, som t.ex. i ett fryshus, eller extremt varma platser, som t.ex. i närheten av ugnar. Använd och förvara inte instrumentet på platser som är utsatta för ånga och på platser utan kondensering. Använd och förvara inte instrumentet på platser med stora temperaturändringar. Använd och förvara inte instrumentet på platser som är utsatta för vind från luftkonditionering. Låt instrument stå i 30 minuter eller längre i rumstemperatur innan det används, om instrumentet har förvarats på ett kallt eller varmt ställe. Använd och förvara inte instrumentet där det utsätts för direkt solljus. Håll instrumentet 1 m eller mer från apparater som kan skapa elektromagnetiska störningar, som t.ex. blandare och mixrar. Använd inte kemikalier som kan skapa frätande gaser. Använd och förvara inte instrumentet i miljöer med frätande gaser. Använd och förvara instrumentet i stabila miljöer utan vibrationer. Tappa inte instrumentet och utsätt det inte för hårda slag. Använd och förvara instrumentet i rena miljöer Lägg aldrig någonting på instrumentet. Stäng mätkammaren sakta, försiktigt och säkert. Instrumentet ska stå i lodrät position vid mätningen. Håll instrumentet stilla under mätningen. Kontrollera att reagensen har tagits ut efter mätning. Annars kan vätska börja läcka. Spill inte vätskor, reagenser, organiska lösningsmedel, etc. på instrumentet. Om en vätska spills på instrumentet, slå av strömmen omedelbart, torka av vätskan omedelbart, ta sedan ut batterierna och låt instrumentet torka inomhus i 24 timmar eller längre Tryck och gnugga inte på displayen och manöverpanelen med hårda eller vassa föremål. Kontrollera att det inte finns några reagenser i mätkammaren och slå av strömmen innan du bär omkring på eller transporterar instrumentet. Dra ut USB-kabeln om den är ansluten och ta ut batterierna. Använd originalförpackningen vid transport. Om du inte använder originalförpackningen gäller inte garantin vid skador och felfunktioner. 3 4

4 Lista med innehåll Namn och funktioner 3.1 Instrument Lock för mätkammare 1 Mätkammare Display Lumitester PD-2 Stativ (fot och hållare) USB-kabel USB anslutning/-skydd Manöverpanel Rem 2 AA alkaline-batterier (för kontroll) Rengöringsborste Batterikåpa 1 Mätkammare En kammare där reagenserna sätts in. 2 USB-anslutning/-skydd Skydd för USB-anslutning. Kan anslutas till en PC. 3 Batterikåpa Kåpan skyddar batterierna. 4 Lock för mätkammare Ett lock till mätkammaren. Snabbmanual CD-ROM < Innehåll > Denna användarmanual Styrprogram Användarmanual för styrprogram 5 Display 6 Manöverpanel Visar mätresultat, aktuellt läge, etc. Se "3.2 Display" ( sid 7). Manöverpanel för mätningar eller inställningar. Se "3.3 Manöverpanel" ( sid 8) 5 6

5 3.2 Display 3.3 Manöverpanel Läge Uppmätt värde Reagensvarning, lock för mätkammare Indikator för batterinivå 1 ENTER Klass Datummarkering Nivå 2 Datum (om datum/tid är inställt) 2 MODE 4 F (funktion) Minnesnummer Nivå 1 3 Datum (om datum/tid är inställt) Datum (om datum/tid är inställt) 1 Läge Visar numret för läget. 2 Uppmätt värde Visar resultatet vid mätning av RLUs. 3 Klass Visar klasserna A, B och C, enligt uppmätt värde, nivå 1 och nivå 2. 5 POWER 4 Minnesnummer Datum (om datum/tid är inställt) 5 Reagensvarning 6, lock för mätkammare 7 Indikator för batterinivå Visar ett minnesnummer. Visar datum om datum/tid är inställt. Visas vid 3 tillfällen. 1: Reagens existerar vid kalibrering. 2: Ingen reagens existerar vid mätning. 3: Reagens existerar efter mätningen. Varnar om mätkammarens lock är öppet vid kalibrering och mätning. Visar batterinivån. 1 ENTER 2 MODE 3 4 F (funktion) Startar mätningar och bekräftar inställningar. Väljer ett nummer för ett läge. Ställer in värden. Väljer en funktion. 8 Datummarkering Visar år, månad eller datum. Visar en M-markering vid hänvisning till sparad data. 5 POWER Slå på/av strömmen. 9 Nivå 2 Datum (om datum/tid är inställt) Visar värdet på nivå 2. Visar datum om datum/tid är inställt. 10 Nivå 1 Datum (om datum/tid är inställt) 7 Visar värdet på nivå 1. Visar tiden om datum/tid är inställt. 8

6 Inställning 4.4 Inställning av datum/tid 1 När instrumentet slås på för första gången visas allting på displayen. 4.1 Sätta fast remmen Sätt fast remmen enligt figuren nedan. 2 Välj format för datum, JP, US, eller EU, använd knapparna ^v och tryck sedan på ENTER. -JP- -US- -EU- Sväng inte omkring instrument när du håller i remmen. YYYY/MM/DD MM/DD YYYY DD/MM YYYY Om inte instruktionerna följs, kan felfunktioner inträffa eller så försämras noggrannheten på mätningarna. 4.2 Montering av stativet Sätt in hållaren i spåret på foten. 3 Välj datum eller tid med knapparna och ställ sedan in datum/tid med knapparna. Datummarkeringen visar år, månad eller datum. 4.3 Sätta in batterier 1 Ta bort batterikåpan på instrumentets baksida. 2 Sätt in två nya AA alkaline-batterier eller två uppladdade AA nickel-hydrid-batterier, kontrollera att polerna ligger åt rätt håll. 3 Sätt tillbaka batterikåpan. Inställning YYYY Inställning MM Inställning DD 4 Tryck på ENTER. Instrumentet är redo för mätning efter nedräkningen. Sätt inte in batterierna åt fel håll AA batterierna ger ström åt klockan i instrumentet. Om batterierna Använd samma typer av batterier. tar slut eller tas bort när strömmen är på, nollställs klockan. I detta fall måste du ställa in klockan igen. Blanda inte nya och använda batterier. Använd inte alkaline-batterier där bäst-före-datumet har gått ut. Följ bruksanvisningen för de batterier som används. 10 9

7 5.1.2 Val av läge Välj ett läge före varje mätning. Användning Du kan välja ett lägesnummer mellan Nivå 1 och nivå 2 kan väljas för varje läge. Se "5.2.1 Inställning av nivå" ( sid 15) för detaljer. Läs noga igenom "1.1 Läs detta först"( sid 1) och använd instrumentet korrekt. Använd inte instrumentet på platser med stora temperaturändringar. Använd inte instrumentet där det utsätts för direkt solljus. Håll instrumentet stilla under mätningen. Kontrollera att reagensen har tagits ut efter mätning. Klassen bestäms av uppmätt värde, nivå 1 och nivå 2. 1 Tryck på MODE. Displayen visar val av läge. Lägesnumret blinkar på displayen. Värdena på nivå1 och nivå 2 visas. 5.1 Grundläggande användning Slå på strömmen 1 Tryck på POWER. 2 Displayen visar allting, enligt bilden nedan. Instrumentet är redo för mätning efter nedräkningen. AUTO ZERO-kalibrering utförs under nedräkningen. 2 Välj ett läge med knapparna och tryck sedan på ENTER. För att avsluta val av läge, tryck på MODE igen. När värdena på nivå 1 och nivå 2 är 0, bestäms inte klassen av mätningen. När signalen ljuder och reagensvarningen blinkar, öppna mätkammaren och ta bort reagensen. När signalen ljuder och varningen "lock för mätkammare" blinkar, stäng mätkammarens lock

8 5.1.3 Mätning Använd reagenser avsedda för engångsbruk. Följ bruksanvisningen för de reagenser som används Visa sparad data Använd knapparna för att visa sparad data. Använd knappen för att visa tidigare data och knappen för senare data. Håll in knappen för att "snabbspola" data framåt. Håll in knappen för att visa senaste data. Displayen kan ändras enligt bilderna nedan med knapparna. Öppna locket till mätkammaren. Placera reagensen i mätkammaren. Stäng locket till mätkammaren. Lägesnummer RLUs Upprepa stegen 1 till 7 för nästa mätning. Tryck på ENTER. Mätresultatet visas efter nedräkningen. Klass Minnesn ummer använd knapparna Nivå 2 Nivå 1 Visning av datum Visning av tid använd knapparna använd knapparna Stäng locket till mätkammaren. Ta ut reagensen från mätkammaren. Öppna locket till mätkammaren när reagensvarningen visas. När reagensvarningen blinkar och signalen ljuder efter att knappen ENTER har tryckts in, har ingen reagens placerats i mätkammaren. För att avsluta mätningen, tryck på ENTER igen. När reagensvarningen blinkar och signalen ljuder efter mätningen, har reagensen placerats i mätkammaren. Öppna mätkammaren och ta ut reagensen. När varningen "lock för mätkammare" blinkar och signalen ljuder, stäng mätkammarens lock. AUTO ZERO-kalibrering utförs efter 7. Vid stora temperaturskillnader, vänta 10 sekunder eller längre innan du utför nästa mätning. 13 använd knapparna Mätningen utförs när du trycker på knappen ENTER, även om sparad data visas. I vanliga fall raderas inte data när strömmen är avslagen. Men när mätningen utförs med en låg batterinivå eller när batterierna tas bort när strömmen är på, kan sparad data raderas. Vi tar inget ansvar för förluster orsakade av raderade data. 14

9 Minnesnummer Minnesnumren är #0001-#2000. Efter varje mätning ökas minnesnumret med ett steg. När minnesnumret #2000 används, är nästa minnesnummer #0001. När sparade data överskrider 2000, blir sparade data överskrivna. RLUs Mätområdet är RLUs. När mätvärdet överskrider RLUs, blinkar på displayen Klass Klassen bestäms av metoden som visas här nedan. Uppmätt värde Nivå 1 A (godkänt) Nivå 1 < uppmätt värde Nivå 2 B (försiktighet krävs) Nivå 2 < uppmätt värde C (inte godkänt) Se "5.2.1 Inställning av nivå" ( sid 15) för inställning av nivåer Slå av strömmen 1 Kontrollera att reagensen har tagits ut. 2 Tryck på POWER för att slå av instrumentet. Om inte instrumentet används under 20 minuter, stängs instrumentet av automatiskt. Kontrollera att reagensen har tagits ut efter mätning. Om inte instruktionerna följs, kan felfunktioner inträffa eller så försämras noggrannheten på mätningarna. 5.2 F (funktion) inställning När du använder flera funktionsinställningar samtidigt, använd styrprogrammet för att förenkla inställningen. Se Användarmanualen för styrprogram Inställning av nivå Med denna funktion kan man ställa in värden på nivå 1 och nivå 2 för varje läge. 1 Tryck på POWER för att slå på instrumentet. 2 Tryck på knappen F. 3 Tryck på knapparna. MODE blinkar på displayen. 4 Tryck på ENTER. MODE-numret blinkar på displayen. 5 Välj ett lägesnummer med knapparna och tryck sedan på ENTER. 6 Mata in värdena på Nivå 1 och Nivå 2 med knapparna och tryck sedan på ENTER. 7 Displayen återgår till 4. 8 För att avsluta inställningen av nivå, tryck på knappen F. För att fortsätta inställningen av nivå, upprepa från 5 till 6. Klassen bestäms av metoden som visas här nedan. Uppmätt värde Nivå 1 A (godkänt) Nivå 1 < uppmätt värde Nivå 2 B (försiktighet krävs) Nivå 2 < uppmätt värde C (inte godkänt) När värdena på nivå 1 och nivå 2 är 0, bestäms inte klassen av mätningen. Mata in ett större värde i nivå 2 än nivå 1. När ett värde matas in som är lika med eller mindre än nivå 1, ljuder en signal. I detta fall måste du ändra värdena. För att avbryta inställningen av nivå, tryck på knappen F Ta bort sparad data Denna funktion raderar all sparad data. 1 Tryck på POWER för att slå på instrumentet. 2 Tryck på knappen F. 3 Tryck på knapparna. CLEAR blinkar på displayen. 4 Tryck på ENTER. CLEAR visas på displayen och blinkar inte. 5 Tryck på ENTER igen. All sparad data har tagits bort. För att avbryta radering av sparad data (fram till steg 4), tryck på knappen F igen. När sparad data har raderats kan den inte återställas igen. Det går inte att bara radera vissa sparade data

10 5.2.3 Inställning av datum/tid Denna funktion ställer in datum och tid. 1. Tryck på POWER för att slå på instrumentet. 2. Tryck på knappen F. 3. Tryck på knapparna. Datummarkeringen blinkar på displayen. 4. Tryck på ENTER. Regionsmarkeringen blinkar på displayen. 5. Välj format för datum, JP, US, eller EU, använd knapparna och tryck sedan på ENTER. -JP- -US- -EU- YYYY MM/DD MM/DD YYYY DD/MM YYYY 5.3 Anslutning till PC När du använder flera funktionsinställningar samtidigt, som t.ex. Ladda sparad data, Inställning av nivå, etc. använd styrprogrammet för att förenkla inställningen. Se Användarmanualen för styrprogram Kontrollera att styrprogrammet är installerat innan du ansluter instrumentet med en PC. Använd den medföljande USB-kabeln för att ansluta instrumentet. Sätt in batterierna innan du ansluter instrumentet med en PC. Anslut inte apparaten med våta händer. Det går inte att utföra mätningar när instrumentet är ansluten till en PC. När USB-kabeln tas bort stängs strömmen av. Håll USB-skyddet stängt när USB-kabeln inte är ansluten. 6. Ställ in datum och tid med knapparna. Datummarkeringen visar år, månad eller datum. Inställning ÅÅÅ Å Inställning MM Inställning DD 7. Tryck på ENTER. Instrumentet är nu redo för mätning. För att avbryta inställningen av datum/tid, tryck på knappen F igen

11 6.3 Byta batterier Byt ut batterierna när indikatorn för batterinivå är tom, Underhåll enligt bilden till höger. 1. Slå av strömmen. 6.1 Allmänt underhåll 2. Ta bort batterikåpan på instrumentets baksida. Om instrumentet kontamineras, torka av det med en mjuk trasa eller en 3. Ta bort de gamla batterierna. mjuk pappershandduk. 4. Sätt in två nya AA alkaline-batterier eller två Om instrumentet är starkt kontaminerat, torka av det med en mjuk trasa uppladdade AA nickel-hydrid-batterier, kontrollera som är fuktad med ett milt rengöringsmedel. att polerna ligger åt rätt håll. 5. Sätta tillbaka batterikåpan. Spill inte vätskor, reagenser, organiska lösningsmedel, etc. på instrumentet. Om en vätska spills på instrumentet, torka av vätskan omedelbart, ta sedan ut batterierna och låt instrumentet torka inomhus i 24 timmar eller längre. 6.2 Underhåll av mätkammaren Om du spiller reagenser i mätkammaren, rengör mätkammaren. Dessutom, rengör mätkammaren en gång var sjätte månad. 1. Slå av strömmen. 2. Öppna locket till mätkammaren. 3. Rengör mätkammaren på insidan med en rengöringsborste som är fuktad med etanol. 4. Stäng locket till mätkammaren. Häll inte in etanol i mätkammaren. Använd inte etanol till något annat område än mätkammaren. Använd inte instrumentet innan det är torrt. Sätt inte in batterierna åt fel håll. Använd samma typer av batterier. Blanda inte nya och använda batterier. Använd inte alkaline-batterier där bäst-före-datumet har gått ut. Följ bruksanvisningen för de batterier som används. AA batterierna ger ström åt klockan i instrumentet. Om batterierna tar slut eller tas bort när strömmen är på, nollställs klockan. I detta fall måste du ställa in klockan igen. Följ lokala lagar och föreskrifter vid avfallshanteringen av batterierna

12 Felsökning Lista med felkoder Här nedan beskrivs felkoderna och åtgärderna i detalj. Om en felkod fortfarande visas efter att åtgärder har vidtagits, skriv upp modell- och serienummer (hittar du på insidan av batterikåpan) och kontakta återförsäljaren eller oss. Vid funktionsstörningar, stäng av instrumentet omedelbart och ta ut batterierna så snabbt som möjligt. Dra ut USB-kabeln om den är ansluten och ta ut batterierna. Vid funktionsstörningar som t.ex. brandlukt, rökbildning etc., finns det risk för brand eller explosion. Kontrollera att röken är kvävd och kontakta återförsäljaren eller oss. Reparera aldrig instrumentet själv, det kan vara mycket farligt. 7.1 Felkoder Felkoder visas vid felaktig användning och problem. Felkoder Detaljer Åtgärder E Minnesfel E Mätningsfel E Kalibreringsfel E Temperaturfel E Instrumentfel Visar fel för sparad data som kan ha orsakats av att batterierna har tagits bort medan data sparades eller lästes av. Visar fel på mätningen som kan ha orsakats av stora förändringar av temperaturen. Visar fel på mätningen som kan ha orsakats av direkt solljus. Visar fel på mätningen som kan ha orsakats av att locket till mätkammaren inte var helt stängt. Visar fel på kalibreringen som kan ha orsakats av stora förändringar av temperaturen. Visar fel på kalibreringen som kan ha orsakats av direkt solljus. Visar fel på kalibreringen som kan ha orsakats av att locket till mätkammaren inte var helt stängt. Visar fel på temperaturen, t.ex. utanför temperaturområdet. Visar fel på temperaturen som kan ha orsakats av stora förändringar av temperaturen. Visar fel på instrumentet som kan ha orsakats av felfunktioner på elektriska delar. Slå av instrumentet och slå på det igen. Om samma fel visas fortfarande, utför "5.2.2 Ta bort sparad data"( sid 16). Slå av strömmen. Låt instrument stå i 30 minuter eller längre i rumstemperatur innan det används, om instrumentet har förvarats på ett kallt eller varmt ställe. Slå av instrumentet och flytta det till en plats som inte är utsatt för direkt solljus. Slå av instrumentet och stäng locket till mätkammaren. Slå av strömmen. Låt instrument stå i 30 minuter eller längre i rumstemperatur innan det används, om instrumentet har förvarats på ett kallt eller varmt ställe. Slå av instrumentet och flytta det till en plats som inte är utsatt för direkt solljus. Slå av instrumentet och stäng locket till mätkammaren. Slå av instrumentet och flytta det till en plats som har en temperatur mellan C Slå av strömmen. Låt instrument stå i 30 minuter eller längre i rumstemperatur innan det används, om instrumentet har förvarats på ett kallt eller varmt ställe. Slå av instrumentet och slå på det igen

13 7.2 Andra problem och åtgärder Här nedan beskrivs övriga problem, orsaker och åtgärder. Om felet/problemet kvarstår efter att åtgärder har vidtagits, skriv upp modell- och serienummer (hittar du på insidan av batterikåpan) och kontakta återförsäljaren eller oss. Situationer Möjliga orsaker Åtgärder Det går inte att slå på instrumentet. Det går inte att stänga av instrumentet. Instrumentet stängs av automatiskt. Mätvärdena verkar vara lägre. Vattenskada. Batterierna är inte insatta.batterierna är tomma. Instrumentet fungerar inte normalt på grund av fel på elektriska komponenter. USB-kabeln är ansluten. Det går inte att utföra mätningar när instrumentet är ansluten till en PC. Batterierna är tomma. Om inte instrumentet används under 20 minuter, stängs instrumentet av automatiskt. Mätkammaren är kontaminerad. Instrumentets yta har utsatts för vatten. Vatten har kommit in i mätkammaren. Sätt in nya batterier.se "6.3 Byta batterier" ( sid 20) Sätt tillbaka batteriet igen. Stäng styrprogrammet och dra ut USB-kabeln. Sätt in nya batterier.se "6.3 Byta batterier" ( sid 20) Detta är inte en felfunktion. Utför "6.2 Underhåll av mätkammaren" ( sid 19). Slå av instrumentet omedelbart och torka bort vattnet från instrumentet. Ta bort batterikåpan, ta ut batterierna och torka instrumentet med manöverpanelen vänd uppåt och med öppen mätkammare. Låt instrumentet stå i rumstemperatur i cirka 24 timmar. Slå av instrumentet omedelbart och ta bort reagensen. Torka bort vattnet med rengöringsborsten och torka instrumentet med manöverpanelen vänd uppåt och med öppen mätkammare. Låt instrumentet stå i rumstemperatur i cirka 24 timmar. Se "6.2 Underhåll av mätkammaren" ( sid 19). Specifikationer Namn Lumitester Modell PD-20 Detekteringsmetod Analog integrering med hjälp av en fotodiod Värmebrus 10 RLUs eller mindre Detekteringsreagens Lämplig reagens för engångsbruk Mätområde RLUs Mättid 10 sekunder Mätläge Display Normal LCD AUTO ZERO-kalibrering Inbyggd (vanligen före varje mätning) Automatisk avstängning 20 minuter Klocka Inbyggd (datum och tid) Gränssnitt USB Mätdata RLUs, klasser (A, B, och C) Antal platser för sparad 2000 data Omgivningstemperatur C Luftfuktighet 20-85%Rh (utan kondensering) Förvaringstemperatur C Luftfuktighet vid förvaring 20-90%Rh (utan kondensering) Skyddsklass IEC IP-X0 (skyddsklass mot vatten: inget skydd) Strömförsörjning Två AA alkaline-batterier eller Två AA nickel-hydrid-batterier Dimensioner Cirka. 65mm (W) x 175mm (H) x 32mm (D) Vikt Cirka 235 g (utan batterier) 23 24

14 Yttre dimensioner Kundtjänst Cirka 175 Cirka 65 Cirka 32 Garanti Garantiperioden för LUMITESTER gäller ett år efter inköpsdatum. Om fel inträffar på apparaten under garantiperioden reparerar vi apparaten utan kostnad eller ersätter den. Men, garantin är begränsad för fel som orsakas av materialfel på apparaten eller tillverkningsfel. Dessautom täcker inte garantin förluster och skador vid följande situationer. 1. Förlust av sparad data om data eller inställningsdata inte sparas eller förs över till en PC, oberoende av fel. 2. Alla fel, skador eller förluster som uppkommer vid ej avsedd användning, felaktig användning, vårdslös användning, modifieringar eller ändringar av apparaten eller force majeure (inklusive men inte begränsat av oförutsebara händelser). Skadeersättning för fel på denna apparat är begränsad till skadeersättningen som nämns i detta avsnitt. Skadeersättning för andra förluster eller skador, inklusive men inte begränsat till, indirekta eller speciella förluster eller skador omfattas inte av skadeersättningen. Reparation Enhet: mm utskjutande delar är inte medräknade När garantiperioden har gått ut är reparationer inte längre kostnadsfria, om felen kan åtgärdas med reparationer. Vid reparationer, informera oss om tillverkningsnumret och beskriv symptomen. Vi gör vårt bästa för att reparera instrumentet så fort som möjligt. Men, i följande fall kan reparationer ta längre tid, vara mycket dyra eller inte vara möjliga. 1. Om det har gått mycket lång tid efter köpet. 2. Om tillverkaren av reservdelarna har slutat att tillverka delarna. 3. Om allvarliga skador hittas. 4. Om modifieringar eller ändringar hittas. 5. Om felen inte kan repareras av oss. 6. Om reparationerna är mycket svåra att utföra. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande

15 Utgivare Kikkoman Food Products Company, Biochemical Department 2-1-1, Nishi-Shinbashi,Minato-ku, Tokyo ,Japan TEL: FAX:

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Avsedd användning Reseväderstationen visar tid, datum, temperatur, luftfuktighet, väderprognos och månfas. Den har också en integrerad larmfunktion.

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV BO21 SV BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 2 Tekniska data... 2 Säkerhet... 3 Transport och lagring...

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR FULLSTÄNDIG BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har tagit det första steget mot yngre, piggare ögon genom att köpa denna produkt från FOREO. Passa på och

Läs mer

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Bruksanvisning Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Spisec AddOn spisvakt 1. Varningar Bruksanvisning Grattis till köpet av Spisec AddOn spisvakt. I denna anvisning beskrivs användning och underhåll av produkten.

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2 Manual FM-632ISLE Knappar och Funktioner FRAMSIDAN LCD DISPLAY Längd Vikt BMI BMI Symbol Undervikt Normal Övervikt Fetma = Bekräfta knapp för val = Ändra din längd Välj minne i Memory Mode & Recall Mode

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com Handhavande för KSFE 1 Display översikt Knappar Funktioner Av/På Nolla Navigation key Bekräfta val Tarera Navigation key Gå vidare i menyn För att ändra en numerisk angivelse Addera vikt till minnet för

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Ljudnivåmätare C.A 832

Ljudnivåmätare C.A 832 Ljudnivåmätare C.A 832 SVENSKA Användarmanual 1 Symbolens betydelse Varning! Läs igenom användarmanualen innan instrumentet används. Instruktioner som i manualen är märkta med symbolen ovan måste följas

Läs mer

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Tack för att du valde AEG från www.moon.se Applikation sektion Typ B Läs manualen och spara den för framtida bruk. Tänk på vår miljö! När produkten inte

Läs mer

INTRODUKTION INNEHÅLL. Trådlös Fjärrenhet Modell: THN122N BRUKSANVISNING P/N: 086-003693-016 SWE REV1 1/6 SWE

INTRODUKTION INNEHÅLL. Trådlös Fjärrenhet Modell: THN122N BRUKSANVISNING P/N: 086-003693-016 SWE REV1 1/6 SWE 1/6 INNEHÅLL Trådlös Fjärrenhet Modell: THN122N BRUKSANVISNING Introduktion.... 1 Produktöversikt... 2 Trådlös fjärrenhet (THN122N)... 2 Att Komma Igång... 3 Batterier... 3 Trådlös fjärrenhet (THN122N)...

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

SWE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SWE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om denna manual... 2 Produktöversikt... 3 Att komma igång... 7 Batterier... 7 AC nätadapter... 7 Ändra inställningar... 7 Klocka... 8 Alarm... 10 Temperatur... 11 Bakgrundsbelysning...

Läs mer

DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING

DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har köpt LUNA TM 2 for MEN med T-Sonic TM som rengör och förbereder huden för

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING

LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar till att du har tagit första steget mot en perfekt, vacker hy genom köpet av ansiktsrengöringsborsten LUNA TM mini

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Användarmanual QuickLan 6055 LAN-testare

Användarmanual QuickLan 6055 LAN-testare Användarmanual QuickLan 6055 LAN-testare EAN: 5706445500192 QuickLan 6055 side 1 Innehåll: 1. SÄKERHET..2 Inledande instruktion.2 Under användning..2 Efter användning.2 2. GENERELL BESKRIVNING.. 3 3. INNAN

Läs mer

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 Föreskriven användning Produkten kan motta och tolka GPS-signalen. Via en trådlös bluetooth-anslutning blir denna data tillgänglig

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Snabbstartsguide

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Snabbstartsguide WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Snabbstartsguide 1 1. Viktigt information om säkerhet och hantering - Denna produkt är lämplig för användning i icke-tropiska områden under 2 000 meters höjd, vilket indikeras

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning GS 42 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de S svenska Bästa kund! Vi gläder

Läs mer

NIKE. TimeWare LÖPARKLOCKA TRIAX 300 250 120 50 42 26. Bruksanvisning MODE INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kunskap är makt.

NIKE. TimeWare LÖPARKLOCKA TRIAX 300 250 120 50 42 26. Bruksanvisning MODE INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kunskap är makt. NIKE TimeWare TRIAX 300 250 120 50 42 26 LÖPARKLOCKA Kunskap är makt. Löparklockan Nike Triax är designad för att uppfylla de specifika användingskrav som en löpare har. Med en enstaka knapptryckning ger

Läs mer

Bruksanvisning MS 5900. Babyvåg 56-433. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.

Bruksanvisning MS 5900. Babyvåg 56-433. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. Bruksanvisning MS 5900 Babyvåg OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. 56-433 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 ALLMÄN INFORMATION...3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER...3 MILJÖ...4 RENGÖRING...4

Läs mer

Fukthaltsmätare. Bruksanvisning

Fukthaltsmätare. Bruksanvisning Fukthaltsmätare SV Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRUKSANVISNING FÖR Wile 55...4 1. Leveransens innehåll...4 2. Mätarens användning...4 2.1 Förberedelse för mätningen...4 2.2 Provtagning...4 2.3

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV BN30 SV BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles.

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. Akku Bruksanvisning 157 Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. sv VIKTIGA ANVISNINGAR... 158 Allmän information... 158 Utformning av säkerhetsanvisningar... 158 Hantering

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162

B R U K S A N V I S N I N G. Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 B R U K S A N V I S N I N G Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 1 Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Hårtrimmern är avsedd för klippning och

Läs mer

DP-CALC TM Micromanometer

DP-CALC TM Micromanometer ENERGI OCH KOMFORT Ventilationstest DP-CALC TM Micromanometer Modell 5815 Bruksanvisning och servicemanual Copyright TSI Incorporated / 2007 / Alla rättigheter förbehålles. Adress TSI Incorporated / 500

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. BD ProbeTec ET lyseringsvärmare BD ProbeTec ET primnings- och förvärmare

ANVÄNDARHANDBOK. BD ProbeTec ET lyseringsvärmare BD ProbeTec ET primnings- och förvärmare ANVÄNDARHANDBOK BD ProbeTec ET lyseringsvärmare BD ProbeTec ET primnings- och förvärmare Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning CLDC-55D Batteriladdare med motorstart Bruksanvisning I. Säkerhetsinstruktioner 1. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 2. Denna serie av batterier

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

ClearView + Version 120626

ClearView + Version 120626 ClearView + Version 120626 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grattis till din ClearView+... 3 2 Säkerhet och underhåll... 4 3 Beskrivning av ClearView +... 5 4 Handhavande... 7 5 Felsökning... 11 6 Garantivillkor...

Läs mer

DaggTemp II. Manual. (ver. 1.03 injektor solutions 2005)

DaggTemp II. Manual. (ver. 1.03 injektor solutions 2005) DaggTemp II Manual (ver. 1.03 injektor solutions 2005) Introduktion DaggTemp II från injektor solutions, är en elektronisk psykrometer med en inbyggd IR-termometer. DaggTemp II är ett kvalitetsinstrument

Läs mer

Portabel UV Monitor Modell: EB612 / UV888

Portabel UV Monitor Modell: EB612 / UV888 INNEHÅLL Portabel UV Monitor Modell: EB612 / UV888 BRUKSANVISNING Innehåll... 1 Introduktion... 2 Produktöversikt... 2 Vy Framsida... 2 Vy Baksida... 2 LCD Display... 3 Att Komma Igång... 3 Rem... 3 Batterier...

Läs mer

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202 Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR0 INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt... Vy Framsida... Vy Baksida... Fjärrsensor... Att Komma Igång... Sätta i batterier... Trådlös Fjärrenhet...

Läs mer

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning Inledning: Batteritestare EM är speciellt utvecklad för att kapacitetstesta batteripacken till Emotion drivhjul. Testet utförs genom att belasta batteripacken

Läs mer

SE Bruksanvisning TIMER

SE Bruksanvisning TIMER SE Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant! Säkerhetsinstruktioner Kontrollera att nätspänningen överrensstämmer med nätspänningen på apparaten (se undersida

Läs mer

PPA 20. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации. Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00

PPA 20. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации. Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00 PPA 20 Operating instructions Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации en da no fi ru Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00 1 2 Printed: 24.03.2014

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Översikt 2. Tekniska data 3. Etablera instrument 4. Funktioner 7. Meddelandekoder 9. Noggrannhetskontroll 10. Underhåll 13.

Översikt 2. Tekniska data 3. Etablera instrument 4. Funktioner 7. Meddelandekoder 9. Noggrannhetskontroll 10. Underhåll 13. Leica Lino L4P1 Översikt 2 Tekniska data 3 Etablera instrument 4 Funktioner 7 Meddelandekoder 9 Noggrannhetskontroll 10 Underhåll 13 Garanti 14 Säkerhetsföreskrifter 15 Leica Lino L4P1 1 Översikt Öv e

Läs mer

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska Doro Secure 211 + Doro Secure 271 Svenska 1 2 3 7 4 5 8 6 9 Översikt 1. Gul knapp 2. Nödknapp 3. Blå knapp 4. Högtalare 5. Mikrofon 6. Statuslysdioder 7. Radioutlösare 8. Väggmontering 9. Strömkälla I

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Tinytag. Strömtångspaket. Rev: 2013-05-23. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

Tinytag. Strömtångspaket. Rev: 2013-05-23. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Tinytag Strömtångspaket www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1 Rev: 2013-05-23 Intab strömlogger är en logger för växelström Strömloggern är användbar vid, till exempel,

Läs mer

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 SV A B C D E A F G H I G st lb kg G G 3 SVENSKA 29-36 4 SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR När du använder vågen första gången ska du vara uppmärksam på följande: 77Den

Läs mer

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGELS Bravo III Art. nr. 04.NE312 www.nineeagle.se / www.nineeagle.no 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa igenom manualen och noga

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

Bruksanvisning. Läs-TV Handläsglas Looky+

Bruksanvisning. Läs-TV Handläsglas Looky+ Bruksanvisning Läs-TV Handläsglas Looky+ Handläsglaset Looky+ är ett förstoringshjälpmedel med kamera. Med en handtag som är infällbart är den lämplig att ha med sig i väskan eller i fickan. 3,5 tum bildskärm

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

ph-mätare modell 8680

ph-mätare modell 8680 Proffsinstrument till amatörpriser ph-mätare modell 8680 Manual (ver. 1.1) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

MANUAL ALGOMETER TYP II

MANUAL ALGOMETER TYP II MANUAL till ALGOMETER TYP II 2005.09.16 Somedic Production AB Box 519 192 05 Sollentuna tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@somedicprod.se www.somedicprod.se 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271 Bruksanvisning Easy TILT Hygienstol Easy TILT/Gas 6-70 Easy TILT/El 6-7 Övriga instruktioner Kopplingsschema Styrbox Laddning Batteri Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat en Easy Hygienstol.

Läs mer

PERSONLIG ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING- BEHANDLING

PERSONLIG ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING- BEHANDLING PERSONLIG ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING- BEHANDLING BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar till att du har tagit första steget mot en perfekt, vacker hy genom köpet av ansiktsrengöringsborsten LUNA TM 2

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer