Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC a 04/07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07"

Transkript

1 Monterings- och bruksanvisning AL-KO Trailer Control ATC a 04/07

2 Innehållsförteckning Intyg från tillverkaren Användningsområde Säkerhetsanvisningar Montering Manövrering Underhåll och rengöring Tillverkare: Alois Kober GmbH, Maschinenfabrik, D Kötz, Tyskland Tel. ( ) 970, fax , e-post: Läs igenom bruksanvisningen före handhavande. Förvara bruksanvisningen lättåtkomlig för alla som ska ha tillgång till den. Följ säkerhets- och varningsanvisningarna. OBS! står vid arbeten som ska utöras exakt enligt anvisning för att undvika att personer eller komponenter skadas. Särskilda anvisningar för att underlätta manövrering, kontroll, inställning och underhållsarbeten. Säkerhetskomponent. Vi rekommenderar att monteringen utförs av en fackverkstad! 2

3 Användningsområde ATC är ett säkerhetssystem som går att eftermontera på husvagnar/släpvagnar. Det identifierar automatiskt kritiska pendelrörelser och sätter an husvagnens/släpvagnens bromsar vid behov. Säkerhetsanvisningar Varning - klämrisk! Strömförsörjning får endast kopplas på efter det att monteringsarbetet är klart. Ta inte i rörliga delar när strömförsörjningen är ansluten. ATC får ENDAST monteras på släpfordon försedda med påskjutsbromsar, axlar och hjulbromsar från AL-KO! Brandfara! Konstant plus på dragfordonets 13-poliga kontakt måste vara säkrat med 15 eller 20 A säkring! Även om ATC innebär ökad säkerhet, tänk på att inte utsätta dig eller dina medtrafikanter för några säkerhetsrisker. Anpassa alltid hastigheten efter väderleks-, vägoch trafikförhållanden. De fysikaliska gränserna kan inte sättas ur spel genom ATC. Tänk på detta om vägbanan är våt eller hal! Innan ATC monteras måste en korrekt bromsinställning göras! ATC fungerar endast tillsammans med husvagnar/släpvagnar med fasta dragbalkar. Husvagnar/släpvagnar med hög tyngdpunkt kan välta innan de börjar pendla! Funktionen hos ATC är beroende av däckens skick. 3

4 El-anslutningen mellan bilen och husvagnen/släpvagnen måste fungera felfritt (kontrollera). Arbeten och ändringar som utförs på bromssystemet måste vara fackmässigt utförda. Om så inte är fallet kan ATC:s funktion påverkas! Viktindelning för ATC Enkelaxel Enkelaxel Enkelaxel Tandem Tandem Tandem 750 till 1300 kg 1301 till 1500 kg 1501 till 1800 kg 1300 till 1600 kg 1601 till 2000 kg 2001 till 2500 kg Leveransomfattning ATC St. Benämning 1 ATC 1 Fästvinkel (endast vid enkelaxel) 1 Skruvmateriel 1 Kabelsats bestående av: Kabel Lysdiod Strömförsörjningskabel 1 Lysdiodshållare (för påskjutsanordning med plastkåpa) plus skruvmateriel 1 Lysdiodshållare (för påskjutsanordning utan plastkåpa) 1 Bromsstångsförlängning 1 Tryckstångsförlängning 1 Monterings- och bruksanvisning 8 Buntband 8 Kabelklämma, stor 8 Kabelklämma, liten 4

5 Det finns tre olika varianter av montering. Monteringen sker alltid på samma sätt. Den enda skillnaden är monteringspositionen för ATC. Variant A: ATC fastskruvad på bromsvajerfästet med fästvinkel. Variant B: ATC fastskruvad på bromsvajerfästet upptill på fästvinkel. ATC är vriden 180. Variant C, tandemmontering: ATC direkt fastskruvad på bromsvajerfästet (utan fästvinkel). 5

6 Montering Komponent av vikt för säkerheten. Vi rekommenderar att monteringen utförs av en fackverkstad! Varning - klämrisk! Strömförsörjning får endast kopplas på efter det att monteringsarbetet är klart. Ta inte i rörliga delar när strömförsörjningen är ansluten. ATC får ENDAST monteras på släpfordon försedda med påskjutsbromsar, axlar och hjulbromsar från AL-KO. Innan ATC monteras måste en korrekt bromsinställning utföras! Montera lysdioden väl synlig på påskjutsanordningen. Före monteringen ska den 13-poliga kontakten lossas från dragfordonet! Montering av ATC variant A = ATC 2 = Skruvmateriel 3 = Fästvinkel (Endast för variant A och B) 4 = Plastbussning 5 = Bromsstångsförlängning 6 = Tryckstångsförlängning 7 = Sexkantsmutter 8 = Lysdiodshållare (för påskjutsanordning utan plastkåpa) 9 = Lysdiodshållare (för påskjutsanordning med plastkåpa) 6

7 1. Lossa och ta av låsmuttern samt eventuell bromsstångshållare (svart plasthylsa art.nr ) om sådan finns. 2. Korta gängans längd på stången till 10 mm. 10 mm 3. Skruva fast bromsstångsförlängningen (5) på stången och lås med muttern. 7

8 4. Montera plastbussningen (4) och skjut in tryckstångsförlängningen (6) i ATC. 5. Vrid sexkantsmuttern till anslaget. 6. Skruva in tryckstångsförlängningen så långt som möjligt i ATC. 8

9 7. Skjut fram ATC till bromsvajerhållaren. 8. Skruva fast fästvinkeln (3) i ATC. 2x Insexskruvar. 2x tandade brickor 2x självlåsande muttrar De tandade brickorna monteras under skruvskallarna. Gör växelvis åtdragning på höger och vänster sida för jämn åtdragning. Tryckstången måste vara centrerad i genomföringshålet! Åtdragningsmoment: 40 Nm Observera: ATC måste monteras lodrätt. 9. Skruva ur tryckstångsförlängningen (6) för hand tills den står mot bromsstångsförlängningens (5) sexkantsmutter (max. 1 mm spel). 9

10 10. Lås sexkantsmuttern på ATC. Håll emot på tryckstångens nyckelfattning. OBS! Inställning får inte ske via denna mutter! 10

11 Montering av lysdiod Vid påskjutsanordning med plastkåpa: 1. Demontera stödhjulet från påskjutsanordningen. 2. Ta bort plastkåpan. 3. Vänd kåpan och lägg i fästplåten. Fästplåten får endast monteras på detta ställe fästplåtens skänklar ska ligga mot förstärkningsflänsen. 4. Markera läget för de två fästhålen 11

12 5. Ta bort fästplåten och borra de tre i plastkåpan. Ø 3,5 Ø 13,5 6. Stick lysdioden genom borrhålet i plastkåpan. Montera därefter lysdioden på fästplåten. 7. Skruva fast fästplåten på ovansidan av plastkåpan. 2x krysskruvar 2x brickor 2x självlåsande muttrar 12

13 Vid påskjutsanordning utan plastkåpa: 1. Montera lysdioden på lysdiodshållaren. 2. Lossa sexkantsmuttern på påskjutsanordningen och skjut in lysdiodshållaren. 3. Dra åt sexkantsmuttern igen (åtdragningsmoment 86 Nm). 13

14 Komponent av vikt för säkerheten. Vi rekommenderar att monteringen utförs av en fackverkstad! Montering av kablage Den elektriska installationen ska utföras fackmässigt - såväl vid dragning, som vid anslutning av kablarna Brandfara! Anslut aldrig ATC utan säkring! Brandfara! Anslut aldrig ATC direkt till ett bilbatteri! Använd endast medlevererade kablar! Dra inte kablarna över hörn med vassa kanter! Använd kantskydd. Dra inte kablarna i närheten av apparater med en temperatur på över 50 C. Håll ett minimiavstånd ca 10 cm från kablar med en nätspänning på 230 V ~. 4. Stick in ATC-kabeln i ATC. 5. Leta upp 12 V elcentral. Om 12 V elcentral sitter i husvagnen måste kabeln föras igenom husvagnens golv. Se anvisning/ bruksanvisning från tillverkaren av husvagnen/släpvagnen. 14

15 Lämplig position för borrning av kabelgenomförningen måste kontrolleras med husvagnstillverkaren. 6. Borra ett hål i husvagnens golv (Ø 13,5 mm). 7. För igenom ATC-kabeln. 8. Täta hålet i husvagnens golv (med silikongummi eller liknande). 12 V elcentral och kabelfärger är inte normerade. För respektive ledares funktion: Se bruksanvisningen från tillverkaren av husvagnen/släpvagnen (kopplingsschema 13-pol./12 V). 9. Anslut kabeln till 12 V elcentral. 12 V elcentral före montering av ATC-kabeln 12 V elcentral efter montering av ATC-kabeln 1 = Kabelstam från 13pol.DIN kontakt 2 = ATC- Huvudledning 3 = Konstant plus (Pin 9) 4 = Konstant plus/atc Huvudledning (orange) 5 = Jord/ATC-kabel (vit) 6 = Kopplad plus/atc- Huvudledning (violett) 7 = Jord (Pin 13) Vit ledare (jord) (5) från ATC-kabeln (2) ansluts till en ledig jordanslutning i elcentralen. Orangefärgad ledare: Ledaren från pin 9 (konstant plus) (3) i den 13-poliga kontakten lossas från elcentralen och kopplas direkt samman med den oranga ledaren (4) från ATC-kabeln (2). Violett ledare: Anslut den violetta ledaren (6) (kopplad plus) från ATC-kabeln (2) till den anslutning i elcentralen där tidigare ledaren från pin 9 satt (3). Strömen går nu först till ATC och sedan till elcentralen. OBS! ATC måste alltid vara den första strömförbrukaren i vagnen. I en nödsituation slår ATC vid behov av övriga strömförbrukare för att säkerställa funktionen. Kommer det på något sätt ström bakvägen in i ATC fungerar inte systemet. Kontroll: Anslut den 13-poliga kontakten till dragfordonet. Kontrollera att de elektriska apparaterna i husvagnen fungerar. Kontrollera lysdioden lysdioden ska lysa grön! 15

16 Kopplingsschema A = 13-pol. DIN-kontakt B = 12 V Elcentral, husvagn C = 14-polig ATC-kontaktanslutning 1 = Jord för Pin 3 2 = Konstant plus Pin 9 3 = Jord, stift Pin 11 4 = Jord, stift Pin 13 5 = Konstant plus, orange 6 = Konstant plus (matarström) 7 = Jordanslutning för = Jordanslutning för 10 9 = Jordanslutning för 9 10 = Jord, vit 11 = Kopplad plus, violett 12 = Lysdiod gn+ 13 = Lysdiod rt+ 16

17 OBS! Tillse att det är en RIKTIGT monterad och installerad 13-polig släpvagnskontakt enl ISO-standard, inte en 7-polig med adapter eller liknande. Före färd 1. Koppla fast husvagnen/släpvagnen. 2. Anslut den 13-poliga släpvagnskabeln till dragfordonet. 3. Kontrollera lysdioden på ATC. ATC startar ett självtest lysdioden lyser röd i ca 3 sekunder. Lysdioden skall sedan börja lysa grönt med fast sken om allt är ok. Om inte, se tabellen nedan. 4. Kontrollera även att husvagnens/släpvagnens belysning fungerar. 17

18 Indikering Status Följd Åtgärd Indikering efter åtgärd Status Grön (fast ljus) Blinkar grönt Röd (fast ljus) Rött blinkande ATC aktiv Allt är OK ATC är aktiv men självtest är ej avslutat. Vidare färd möjlig. Kör framåt minst 30 m med minst 10 km/t. ATC är inaktiv Vidare färd möjlig. Lossa den 13-poliga släpvagnskabeln från dragfordonet. Vänta i minst fem sekunder. Anslut åter den 13-poliga släpvagnskabeln till dragfordonet. ATC kan ha aktiverat bromsarna. Fortsatt färd förbjuden. Lossa den 13-poliga släpvagnskabeln från dragfordonet. Vänta i minst fem sekunder. Anslut åter den 13-poliga släpvagnskabeln till dragfordonet. Fortsatt blinkande rött ljus Gör först optisk kontroll, se sida 19. Grön (fast ljus) Blinkar fortsatt grönt. Grön (fast ljus) Fortsatt röd (fast ljus) Grön (fast ljus) Optisk kontroll visar: 1. Blinkande rött ljus. Tryckstång ej utkörd. 2. Blinkande rött ljus. Tryckstång utkörd. Allt OK. Vidare färd möjlig. ATC är defekt. Vidare färd möjlig men uppsök verkstad för kontroll. Allt OK. Vidare färd möjlig. ATC är defekt. Vidare färd möjlig men uppsök verkstad för kontroll. Allt OK. Vidare färd möjlig. ATC är defekt. 1. Vidare färd möjlig. 2. Frikoppla ATC,se sid 20. I bägge fallen: Uppsök en verkstad Lysdioden (LED) ger ingen indikering ATC får ej ström Vidare färd får göras Kontrollera om det finns matarström Grön (fast ljus) Allt OK. Vidare färd möjlig. först efter (konstant plus) ända fram till ATC-enheten LED är defekt funktionskontroll! (orange ledare från ATC till elcentralen). LED lyser inte Lossa den 13-poliga släpvagnskabeln från dragfordonet. Vänta i minst fem sekunder. Anslut åter den 13-poliga släpvagnskabeln till dragfordonet. Om strömförsörjning är ok Gör optisk kontroll, se sid 19: 1. Röd markering syns ej Vidare färd möjlig. 2. Röd markering synlig Frikoppla ATC, se sid 20. I bägge fallen: Uppsök en verkstad. 18

19 Optisk kontroll Är tryckstången utskjuten så att den röda markeringen (vid svarta pilen) syns? Se tabell nedan för åtgärder. Kontrollera också förskruvningen mellan husvagnens/släpvagnens chassi och ATC. Sitter ATC riktigt monterad? Kan tryckstången röra sig fritt eller tar det i någonstans? Tryckstången utkörd (bromsställning) Tryckstången inkörd (ändläge) Röd markering visas. Röd markering visas ej. Kör inte! Frikoppla ATC, se sid 20 Fortsatt färd utan ATC-funktion. Uppsök en fackverkstad. 19

20 Frikoppling ATC 1. Lossa stoppmuttern på bromstångsförlängningen och skruva den till dennas huvud. 2. Skruva loss bromsstångsförlängningen från själva bromsstången. Lyft upp bromsstången något och dra ut bromsstångsförlängningen i riktning framåt. 3. Skruva loss stoppmuttern från bromsstångsförlängningen och säkra med hjälp av denna kulmuttern på bromsstången. Underhåll och rengöring Får inte rengöras med högtryckstvätt. Systemet är underhållsfritt. 20

21 Land Firma Tel Fax Alois Kober GmbH (+49) 8221/97-0 (+49) 8221/ AL-KO Kober Ltd. (+44) 1926/ ( / AL-KO S.A.S. (+33) 38576/35-00 (+33) 38576/35-81 AL-KO Kober GmbH (+39) 0472/ (+39) 0472/ AL-KO Espana S.A. (+34) 976/ (+34) 976/ AL-KO Kober B.V. (+31) 74/ (+31) 74/ JS Komponenter A/S (+45) (+45) AL-KO Kober A/S (+47) (+47) AL-KO Kober AB (+46)31/ (+46)31/ Kehä Caravan Tukku Oy (+358) 9/ (+358) 9/ AL-KO Kober Spol. S:R:O: (+420) 577/ (+420) 577/ AL-KO Kober Slovakia Spol. S:R:O: (+421)2/ (+421)2/ AL-KO KFT (+36) 29/ (+36) 29/ AL-KO Kober Sp. Z.O.O. (+48) 61/ (+48) 61/ OOO AL-KO Kober (+7) 495/ (+7) 495/ AL-KO Kober SIA (+371) 7/ (+371) 7/ AL-KO Kober SIA (+371) 7/ (+371) 7/ AL-KO Kober SIA (+371) 7/ (+371) 7/ Stand 11/2005 Alois Kober GmbH Maschinenfabrik Ichenhauser Str Koetz Telefon: (+49)8221/97-0 Telefax: (+49)8221/

22 Kortfattad bruksanvisning för AL-KO ATC Före färd: Koppla fast husvagnen/släpvagnen. Anslut släpvagnskabeln till dragfordonet, som måste ha en riktigt kopplad 13 polig kontakt enligt ISO-standard. Adapter mellan 7 och 13 polig fungerar ej. Kontrollera lysdioden på ATC. ATC startar ett självtest lysdioden lyser röd i ca 3 sekunder. Lysdioden skall sedan börja lysa grönt med fast sken om allt är ok. Om inte, se tabellen nedan. Kontrollera även att husvagnens/släpvagnens belysning fungerar. De åtgärder som beskrivs nedan bör leda till att kontrollampan (LED) växlar om till grönt fast ljus. Gör den inte det efter åtgärden, se sid 18 för utförligare information. Indikering Status Följd Åtgärd Grön ATC aktiv Allt ok Blinkar grönt Röd (fast ljus) Röd blinkande Lysdioden (LED) ger ingen indikering ATC är aktiv men självtest är ej avslutat. Vidare färd möjlig. Kör framåt minst 30 m med minst 10 km/t. ATC är inaktiv Vidare färd möjlig. Lossa den 13-poliga släpvagnskabeln från dragfordonet. Vänta i minst fem sekunder. Anslut åter den 13-poliga släpvagnskabeln till dragfordonet. ATC kan ha aktiverat bromsarna. ATC får ingen ström, alternativt att LED är defekt Fortsatt färd förbjuden. Fortsatt färd förbjuden. Lossa den 13-poliga släpvagnskabeln från dragfordonet. Vänta i minst fem sekunder. Anslut åter den 13-poliga släpvagnskabeln till dragfordonet. Kontrollera om det finns matarström (konstant plus) ända fram till ATCenheten (orange ledare från ATC till elcentralen). Om ström finns: Lossa den 13-poliga släpvagnskabeln från dragfordonet. Vänta i minst fem sekunder. Anslut åter den 13-poliga släpvagnskabeln till dragfordonet.

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

TEB-3 / TN-3. Monteringsanvisning

TEB-3 / TN-3. Monteringsanvisning TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 8 7 26 24 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 11 14 13 14 10 21 22 2 Fläkt TEB-3 / TN-3 Använda symboler Symbolen anger

Läs mer

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL

Läs mer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Sida Boiler Elektro Innehållsförteckning Använda symboler... 0 Modell... 0 Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Platsval och montering... 0 Vattenanslutning...

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Montageinstruktion och bruksanvisning. Lastplattform LST150. EG-godkännande nr: e1*74/483*xxxx

Montageinstruktion och bruksanvisning. Lastplattform LST150. EG-godkännande nr: e1*74/483*xxxx Montageinstruktion och bruksanvisning Lastplattform LST150 EG-godkännande nr: e1*74/483*xxxx 1564651 _ 15.11.2006 Innehållsförteckning Tillverkarupplysningar Användningsområde Säkerhetsföreskrifter Montering

Läs mer

Automatdragstång 26-080000

Automatdragstång 26-080000 MOUNTING INSTRUCTION 0-0-8 8-05000h Automatdragstång 6-080000 Beskrivning VBG Automatdragstång 6-080000 är en förlängbar dragstång med två eller fler fasta inställningslägen med luftmanövrerad låsning.

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Installationsanvisning - Spisvakt Prefi 2.2

Installationsanvisning - Spisvakt Prefi 2.2 Installationsanvisning - Spisvakt Prefi 2.2 Försäljning och support Rutab AB Tel: 0380-55 50 60 Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö order@rutab.se http://www.rutab.se Utvecklad och tillverkad av: Cabinova AB

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

STRYKMODUL BRUKSANVISNING

STRYKMODUL BRUKSANVISNING STRYKMODUL BRUKSANVISNING INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING SID 2 TYPSKYLT SID 2 VIKTIGT OM SÄKERHET SID 3 INSTALLATION SID 4 HANDHAVANDE SID 6 SERVICE SID 7 SKÖTSEL SID 7 FELSÖKNING SID 7 TEKNISKA DATA SID

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Bruks-och Instalationsanvisning

Bruks-och Instalationsanvisning Bruks-och Instalationsanvisning Innehål Delar&tilbehör Delar&tilbehör Delar&tilbehör Innehållsförteckning Förpackningens innehåll (partlista) Sid. 1 Inledning Sid. 2 Användning Sid. 2 Specifikationer Sid.

Läs mer

Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006

Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006 Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006 Mörkläggningsgardiner för förarhytten Fiat Ducato Viktigt! Läs igenom denna instruktion noggrant: REMI front är inte avsedd

Läs mer

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04 1. utgåvan, S TrendCon Instruktionsbok 0403-56-02-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT Sida ÖVERSIKT FUNKTIER.. 1 VARNING:S TEXT.. 1 ANVISNINGAR ALLMÄNT.. 2 INDIKERINGAR ALLMÄNT.. 2 FELSIGNALER.. 2 SYSTEM ÖVERSIKT..

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Montage, drift och skötsel för ACSS Duschpanel 221 Art nr 24241.535.xxx

Montage, drift och skötsel för ACSS Duschpanel 221 Art nr 24241.535.xxx Montage, drift och skötsel för ACSS Duschpanel 221 Art nr 24241.535.xxx Innehåll: 1. Montage 2. Byta flödesbegränsare. 3. Justering av varmvattenstopp 4. Underhåll 5. Felsökning Reservdelslista finns på

Läs mer

Bruksanvisning Torkskåp Cylinda TS 170

Bruksanvisning Torkskåp Cylinda TS 170 Bruksanvisning Torkskåp Cylinda TS 170 Bästa Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av ditt nya torkskåp. Torkskåpet har många finesser, för att få

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en liten vattenbehållare som sitter under vasken i köket. Behållaren

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Spiskåpa CPDD & CPDL. Teknisk anvisning

Spiskåpa CPDD & CPDL. Teknisk anvisning Mars 2015 Innehåll Drift & Skötsel (för brukaren) CPDD & CPDL - allmänt... 3 CPDL - inställning av tilluftstemperatur... 5 Montering (för installatör & servicepersonal) CPDD till värmeåtervinningsaggregat

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU 2 INNEHÅLL 1. FÖRE INSTALLATIONEN... 2 2. INSTALLATION AV STYRENHET UKU... 3 SYRPANEL - UKU... 4 KONTAKTORLÅDA... 4 TEMPERATURGIVARE

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Drift och underhållsanvisning för ACSS Duschenhet 221-I 24220.228.010. Kort beskrivning som avser installerade enheter.

Drift och underhållsanvisning för ACSS Duschenhet 221-I 24220.228.010. Kort beskrivning som avser installerade enheter. Drift och underhållsanvisning för ACSS Duschenhet 221-I 24220.228.010 Kort beskrivning som avser installerade enheter. Innehåller: 1. Montage 2. Inställning av varmvattenstop 3. Underhåll 4. Felsökning

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

Generell. Monterings/Installations anvisning 2009. Var sak har sin plats.

Generell. Monterings/Installations anvisning 2009. Var sak har sin plats. Generell Monterings/Installations anvisning 009 Var sak har sin plats. Viktigt, innan du börjar montera! Läs igenom denna anvisning noggrant! Att tänka på innan du börjar montera. Observera att detta är

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start TH50/TH90S/ST Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

Installation Farthållare Toyota iq 2009->

Installation Farthållare Toyota iq 2009-> Installation Farthållare Toyota iq 2009-> 00000-28072-00 Farthållaren passar alla motorer och växellådor samt med eller utan Start/Stopp funktion. Beskrivning: Denna farthållare är helt elektronisk och

Läs mer

ATC AL-KO Trailer Control. Betriebsanleitung. Vehicle Technology QUALITY FOR LIFE FIN EST RUS INFORMATION I MANUALS I SERVICE _b I 11/2010

ATC AL-KO Trailer Control. Betriebsanleitung. Vehicle Technology QUALITY FOR LIFE FIN EST RUS INFORMATION I MANUALS I SERVICE _b I 11/2010 Vehicle Technology QUALITY FOR LIFE D DK S N FIN EST LV LT RUS H GR INFORMATION I MANUALS I SERVICE ATC Betriebsanleitung MHHW 08 059 1366 608_b I 11/2010 Sicherheit geprüft tested safety Notice 2 Original-Betriebsanleitung

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner. och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611

Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner. och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611 Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611 1 7 10 4 3 4 2 6 9 10 10, 13, 17 12 13 5 14 11 0 1 15 16 17 3 1/2 7 1/2 7 3a 3 5 2 3b 3c 2 3

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start Thermo Top Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 DEL I - FUNDAMENT M16 M16 8x 2 PLACERING 1m Området runt flänsen måste vara fri från hinder inom en 1 meters radie. Placera anläggningen på en plats med så mycket

Läs mer

Bruksanvisning. Mkomfy 2G SPARA DENNA BRUKSANVISNING

Bruksanvisning. Mkomfy 2G SPARA DENNA BRUKSANVISNING Bruksanvisning Mkomfy 2G SPARA DENNA BRUKSANVISNING Användarinformation Microsafe Mkomfy är en säkerhetsprodukt från EnöQue Svenska AB. En spis bör aldrig lämnas utan uppsyn under användande, även om säkerhetsutrustning

Läs mer

AL-KO KUGELKUPPLUNG AK160 / AK300 / ( : AK7 / AK10/2) Betriebsanleitung. Vehicle Technology QUALITY FOR LIFE FIN EST SLO RUS

AL-KO KUGELKUPPLUNG AK160 / AK300 / ( : AK7 / AK10/2) Betriebsanleitung. Vehicle Technology QUALITY FOR LIFE FIN EST SLO RUS Vehicle Technology QUALITY FOR LIFE GB NL F E P I SLO PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS GR INFORMATION I MANUALS I SERVICE AL-KO KUGELKUPPLUNG AK60 / AK00 / ( : AK7 / AK0/) Betriebsanleitung D 605 6_h

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Touchsensor 3 Plus 2kanals F100 Best. nr. : 2042 xx Touchsensor 3 plus 3kanals (1+2) F100 Best. nr. : 2043 xx Touchsensor 3 Plus 6kanals (2+4) F100 Best. nr. : 2046 xx Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Multifunktionstestlampa 6-24V No: K 151

Multifunktionstestlampa 6-24V No: K 151 Fördelar med multifunktionell provningslampa K 151: Omedelbar polaritets-indikering med röd /grön LED-indikering Ej om-polning eller om-klämning av kontakterna för att bestämma polaritet Driftstesta elektriska

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning klimatfabriken.se Viktigt! Läs noga igenom denna anvisning innan användning. Fläkten är anpassad för fast installation och ska installeras

Läs mer

Spiskåpa CPDD & CPDL. Teknisk anvisning

Spiskåpa CPDD & CPDL. Teknisk anvisning Innehåll Drift & Skötsel (för brukaren) CPDD & CPDL - allmänt... 3 CPDL - inställning av tilluftstemperatur... 5 Montering (för installatör & servicepersonal) CPDD till värmeåtervinningsaggregat ACF...

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

MONTERING ANVISNINGAR

MONTERING ANVISNINGAR Tillbehör Används till Publikationsnr MONTERING ANVISNINGAR PACKVÄSKA (TILLBEHÖR) P/N 08L71-MJS-J90 NC750J MII Utfärdandedatum Mars 2014 LISTA ÖVER DELAR (4) (2) (12) (10) 1 INRE LÅSCYLINDER (Vågformad

Läs mer

TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING

TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING Det behövs två människor att inställa trädgårdsskjul och det tar åtminstone 2-3 timmar att uppföra trädgårdsskjul. INNAN DU BÖRJAR: Innan du börjar installationen,

Läs mer

Byta komponenter på Crescent elcykel... 1. 1.1 Ta bort den gamla kontrollenheten... 2. 1.2 Sätt dit en ny kontrollenhet... 2. 2. Byta batterilås...

Byta komponenter på Crescent elcykel... 1. 1.1 Ta bort den gamla kontrollenheten... 2. 1.2 Sätt dit en ny kontrollenhet... 2. 2. Byta batterilås... Hur man byter komponenter på Crescent elcykel Byta komponenter på Crescent elcykel... 1 1.1 Ta bort den gamla kontrollenheten... 2 1.2 Sätt dit en ny kontrollenhet... 2 2. Byta batterilås... 2 2.1 Ta bort

Läs mer

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering Värmetimer. 1 Tid 2 Förprogrammering 3 Värme 4 Bakåt 5 Framåt 6 Minnesindikator 7 Indikator för fjärrkontroll 8 Veckodag resp. förprogrammerad dag 9 Aktuell tid resp. förprogrammerad tid 10 Temperatur

Läs mer

Bruksanvisningar MaxiSign RGB

Bruksanvisningar MaxiSign RGB Bruksanvisningar MaxiSign RGB Utgåva 3, 2011-10-31 Copyright: Vicky Teknik AB Mekanikervägen 2A 146 33 Tullinge Tel. 08-7789450 E-mail: info@vickyteknik.se Innehållsförteckning Produktbeskrivning... 2

Läs mer

Monteringsinstruktion WiPro "all in one" Fiat Ducato 250 (Euro 5, from modell 2012) Version 05/12

Monteringsinstruktion WiPro all in one Fiat Ducato 250 (Euro 5, from modell 2012) Version 05/12 Monteringsinstruktion WiPro "all in one" Fiat Ducato 250 (Euro 5, from modell 2012) Version 05/12 Undantag från ansvar: Denna monteringsinstruktion vänder sig till professionella serviceverkstäder. Därför

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Classicdoor s66 motormontage

Classicdoor s66 motormontage Classicdoor s66 motormontage Figur 1. Översiktsbild på motorupphängning Montera ihop skenorna och montera motorn på skenan Enligt bild Figur 3. Montage av väggfäste sker i närheten av fjäderstången och

Läs mer

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 16 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125623/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 16 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

Monteringsanvisning. Utbyggnadssats 3. cykel. Utbyggnadssats 3. cykel, - cykelhållare för släpvagnskoppling (leveransomfattning 8R0.071.105.

Monteringsanvisning. Utbyggnadssats 3. cykel. Utbyggnadssats 3. cykel, - cykelhållare för släpvagnskoppling (leveransomfattning 8R0.071.105. ervice Monteringsanvisning Utbyggnadssats 3. cykel Karosseri Utbyggnadssats 3. cykel, - cykelhållare för släpvagnskoppling (leveransomfattning 8R0.071.10.A) Utgåva 8.09 Approval No: e11*74/483*79/488*0231*00

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING

KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING Läs igenom denna anvisning innan Ni tar bänken i bruk. Följer Ni dessa råd, får Ni största möjliga nytta av kylbänken och undviker onödiga

Läs mer

Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning)

Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning) GE Lighting Installationsanvisning Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning) INNAN DU BÖRJAR Läs dessa anvisningar noga i sin helhet. VARNING RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Stäng av strömmen

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel Luftvärmeaggregat ACJB för montering, drift och skötsel Mjukvaruversion: 1.2 November 2011 Luftvärmeaggregat ACJB Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) System, funktioner, huvuddelar... 3 Kontrollpanel,

Läs mer

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras:

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: MONTERINGSANVISNING FÖRBEREDELSER För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: LÄMPLIG ANSLUT- PUNKT FUNKTION SPÄNNING NINGSPUNKT A spänningsmatning

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK Driftinstruktion Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK DHV-S-DL P_MAZ_0028_SW DHV-S-DK Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas! Användaren är ansvarig för skador

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 6 Elektrisk anslutning Fläkten är dubbelisolerad så det krävs ingen jordförbindelse.

Läs mer

Installation av digitala enheter

Installation av digitala enheter Installation av digitala enheter Wallpad Digital fastighetsbox Integration DinBox 02 DinBox Installation av digitala produkter 2015 Generella riktlinjer för kabeldragning Allmän information Elektroniska

Läs mer

Saab 9-5. 900 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-5. 900 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Monteringsanvisning SITdefault Installationssats, extraljus MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual

Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual Innehåll: 1 Biltelefon kit... 3 2 Installationsdiagram... 5 3 Biltelefonens layout... 6 4 Förbered placering av telefonens utrustning... 7 4.1 Planera telefonens

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR ATT MONTERA, INSTALLERA SAMT ANVÄNDA WEATHER MONITOR II... 3 Installation... 3 Strömförsörjning... 3 Sammankoppling av väderstation och kopplingsbox... 3 Inkoppling

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för BIKEGARD S10 STÖLDSKYDD

MONTERINGSANVISNING för BIKEGARD S10 STÖLDSKYDD MONTERINGSANVISNING för BIKEGARD S10 STÖLDSKYDD CSD 2002-03-06 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet! Var noggrann med ledningsdragning, kabelskarvar och

Läs mer

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion PERIMETER 2010-12 Monteringsinstruktion 2 Innehåll Förord... 2 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 4 Gjutning... 5-6 Tvärbalk... 5 Stolpfundament...

Läs mer

Universal Installationsmanual GoldCruise GC90 med manöverspak GC5

Universal Installationsmanual GoldCruise GC90 med manöverspak GC5 Universal Installationsmanual GoldCruise GC90 med manöverspak GC5 Farthållaren passar de flesta bilar med elektronisk gaspedal samt både manuell och automat växellåda. För detaljerad information om kompatibla

Läs mer

Saab 9-3 5D M05- 900 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3 5D M05- 900 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Monteringsanvisning SITdefault Integrerad telefon MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Bruksanvisning Styrning EX

Bruksanvisning Styrning EX Bruksanvisning Styrning EX Index 004 10987074 sv /23.10.2006 Vi gratulerar! Du har valt en beprövad TYROLIT Hydrostress-apparat och därmed en teknologiskt ledande standard. Endast original TYROLIT Hydrostress-reservdelar

Läs mer

Installation. Kvik kök

Installation. Kvik kök Installation. Kvik kök Grattis till ditt nya Kvik-kök! Innan du kan börja laga den första maten i ditt nya kök måste du först klara av installationen. Med hjälp av den här guiden vill vi förbereda dig

Läs mer