Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan Strömstad Tel: Fax:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33"

Transkript

1 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan Strömstad Tel: Fax: Intergate AB reserverar sig för produktförändringar som skett efter manualens tryckning. Rev B Sid 1 av totalt 42 MekTRxxxstd.DOC-008

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING UNDERHÅLL FÖRSTA KONTROLLEN BÖR GÖRAS EFTER CYKLER UNDERHÅLL JUSTERINGAR OCH TEKNISKA FÖRÄNDRINGAR ALLMÄN ÖVERBLICK ÖVER MEKANISMEN FUNKTIONSPRINCIP ELEKTROMAGNETER Utbyte av en elektromagnet (mekanism typ A3, A5, B3 eller B5) Justering Utbyte av en elektromagnet (mekanism typ A4 eller B4) Justering GRÄNSLÄGEN Utbyte av ett gränsläge Justering UTBYTE AV EN ARM STÖTDÄMPARE Utbyte av stötdämpare Teoretisk kontroll FJÄDRING Utbyte av fjädring Justering UTJÄMNINGSARM Utbyte av utjämningsarm Justering NOCKFJÄDRAR Utbyte av nockfjäder riktning A Om den fastnat Utbyte av nockfjäder riktning B Om det fastnat REPARATIONER I VERKSTAD UTBYTE AV MEKANISK ENHET UTBYTE OCH JUSTERING AV EN REGEL DEMONTAGE AV ARMCENTRUM UTBYTE AV EN NOCKRULLE UTBYTE AV ETT KULLAGER OMBYGGNADER OMBYGGNAD AV EN MEKANISM FROM TYP A2 TILL TYP A OMBYGGNAD AV EN MEKANISM FROM TYP A3 TILL TYP A OMBYGGNAD AV EN MEKANISM FRÅN TYP A3 TILL TYP A OMBYGGNAD AV EN MEKANISM FRÅN TYP A4 TILL TYP A PLANER OCH SEKTIONER ÖVERSIKTSPLAN SEKTION AA' SEKTION BB' SEKTION CC' SEKTION DD' Ev. bilagor Elschema Rekommenderade reservdelar 2

3 1. INLEDNING Tack för att ni valde utrustning som utvecklas och produceras av Automatic Systems och som marknadsförs av Intergate AB. Vi är säkra på att ert val till fullo kommer att uppfylla era förväntningar. För att säkerställa en hög nyttjandegrad under lång tid rekommenderar vi att denna fältmanual genomläses före vändkorset tas i drift. Även om denna manual tagits fram med största möjliga noggrannhet så kanske saker verkar underliga eller oklara. I så fall skall Ni inte tveka att kontakta oss. VARNING: ERT VÄNDKORS INNEHÅLLER EN MEKANISK ENHET OCH OLIKA ELEKTRISKA KOMPONENTER. OVARSAMHET UNDER SERVICEARBETET KAN ORSAKA SKADOR. SÅ SNART SOM KAPSLINGEN ÖPPNAS SKALL STRÖMMEN BORTKOPPLAS. VAR FÖRSIKTIG VID HANDHAVANDET AV VARJE KOMPONENT SOM KAN SÄTTAS I RÖRELSE ELLER VARA STRÖMSATT. 3

4 2. UNDERHÅLL 2.1. Första kontrollen bör göras efter cykler 1:1 1:1 1:3 1:2 1:3 1:2 1:4 1:5 Säkerställ att (om existerande) elektromagnetens axel (1:1), den lilla armen (1:2) och regeln (1:3) är linjerade i bägge riktningarna och glider friktionsfritt, genom att påverka den lilla armen som illustrerats i figuren ovan. Kontrollera att armarna (1:4) sitter fast på armcentrumet (1:5). 4

5 2:1 2:2 2:3 2:4 Kontrollera att de fyra bultarna (2:1) som håller ramen (2:2) till konsolerna (2:3) är ordentligt åtdragna, liksom de fyra skruvarna(2:4) som håller hela ramen till kapslingen. 3:1 3:1 3:2 3:2 Om enheten innehåller en eller två elektromagneter, kontrollera att bultarna (3:1) och muttrarna (3:2) är ordentligt åtdragna. 5

6 4:1 4:1 4:2 4:2 4:3 Om ett eller två gränslägen (4:2) är monterade, kontrollera att skruvarna (4:1) som håller dom mot konsolen(4:3) är ordentligt åtdragna. 5:1 Kontrollera den möjliga justeringen av stötdämparen (5:1) och säkerställ att den arbetar korrekt, enligt kapitel [3.6. Stötdämpare]. Rotera vändkorsarmarna (1:4) flera gånger och kontrollera att dom varje gång återvänder till viloläge, enligt kapitel [3.7. Fjädring]. Om ett eller två gränslägen (4:2) är monterade, säkerställ att dom arbetar ordentligt och kontrollera den ledade rullen enligt kapitel [3.4. Gränslägen] Underhåll Vid varje cykler eller minst var sjätte månad, skall de kontroller utföras som beskrivs i kapitel [Kontrollista] i montagemanualen och [2.1. Första kontroll vidt cykler] ovan. Vid behov skall också utsidan på vändkorset behandlas med lämpligt medel. 6

7 3. JUSTERINGAR OCH TEKNISKA FÖRÄNDRINGAR VARNING! PÅMINNELSE: ERT VÄNDKORS INNEHÅLLER EN MEKANISK ENHET OCH OLIKA ELEKTRISKA KOMPONENTER. OVARSAMHET UNDER SERVICEARBETET KAN ORSAKA SKADOR. SÅ SNART SOM KAPSLINGEN ÖPPNAS SKALL STRÖMMEN BORTKOPPLAS. VAR FÖRSIKTIG VID HANDHAVANDET AV VARJE KOMPONENT SOM KAN SÄTTAS I RÖRELSE ELLER VARA STRÖMSATT Allmän överblick över mekanismen 6:2 Riktning B 6:1 6:3 6:4 6:6 6:5 6:7 6:8 Riktning A 6:10 6:11 6:9 6:13 6:12 6:3 6:4 6:5 A5-B5 6:6 Index: 6:1 Elektromagnet, riktning B 6:2 Elektromagnet, riktning A 6:3 Regel, riktning B 6:4 Regel, riktning A 6:5 Gränsläge, riktning A 6:8 Fjädring 6:9 Nock, riktning A 6:10 Nock, riktning B 6:11 Utjämningsarm 6:12 Armcentrum 6:6 Gränsläge, riktning B 6:13 Vändkorsarm 6:7 Stötdämpare 7

8 3.2. Funktionsprincip Riktning B Riktning A Funktionen är i princip densamma på enkla vändkors (Fig. 7 ovan) och dubbla vändkors. De båda riktningarnas funktion (utrustningen är på höger sida om den passerande vid riktning A och på vänster sida vid riktning B), beror på hur den mekaniska enheten är sammansatt: Typ 1: Fri passage. Mekanismen är frilagd, tillträde sker genom att trycka på vändkorsets arm. Typ 2: Passagen blockerad. Mekanismen är blockerad genom en regel, utan möjlighet för användaren att passera. Typ 3: Passagen är blockerad med en frikopplingsutrustning. Mekanismen är blockerad med en regel och en elektromagnet och frigörs i händelse av strömavbrott. Typ 4: Passagen kontrolleras elektriskt. Mekanismen kontrolleras av en regel, en elektromagnet och ett gränsläge. Typ 5: Passagen kontrolleras elektriskt med en frikopplingsutrustning. Mekanismen är blockerad och kontrolleras av en regel, en elektromagnet och ett gränsläge och frigörs i händelse av strömavbrott. Exempel: -- En mekanism av typ A3-B4 består av en passage, blockerad i ena riktningen med en automatisk frikopplingsutrustning som frigörs i händelse av strömavbrott och elektriskt kontrollerad i andra riktningen. -- En mekanism av typ A1-B2 ger fri passage i ena riktningen och är blockerad i den andra riktningen. -- En mekanism av typ A2-B5 är blockerad i ena riktningen och elektriskt kontrollerad i den andra riktningen med en frikopplingsutrustning som frigörs i händelse av strömavbrott. OBS: De flesta illustrationerna i denna manual exemplifierar den mekanismtyp som angivits. Illustrationer utan angiven typ gäller för alla typer. 8

9 3.3. Elektromagneter Utbyte av en elektromagnet (mekanism typ A3, A5, B3 eller B5) 8:8 8:2 8:4 8:7 8:9 8:1 8:10 8:6 8:3 8:5 -- Koppla loss kablarna till elektromagneten (8:1) i riktning A, illustrerad ovan, eller i riktning B. -- Vrid sprintlåset (8:2) och tag loss det från sprintgaffeln (8:3). -- Tag bort de två bultarna (8:4) och brickorna. -- Tag bort elektromagneten (8:1) med sina tillbehör. -- Demontera elektromagneten (8:1) från konsolen (8:5) genom att ta bort de tre bultarna (8:6) och brickorna samt den elektriska kabeln. -- Demontera tillbehören från elektromagneten: muttern (8:7), frikopplingsfjädern (8:8), brickan (8:9), sprintgaffeln (8:3) och muttern (8:10). -- Utför i omvänd ordning montaget av den nya elektromagneten med dess tillbehör. Muttern (8:7) skall monteras jäms med ändan på elektromagnetens axel. -- Samtidigt som bultarna (8:4) dras åt igen, kontrolleras att elektromagnetens (1:1) axel, den lilla armen (1:2) och regeln (1:3) är linjerade och glider friktionsfritt som beskrivits i kapitel [2.1. Första kontrollen bör göras efter cykler]. 9

10 Justering 9:2 9:5 9:6 9:7 9:1 9:4 A5-B5 9:3 1 till 3mm spel -- Lossa muttern (9:1). -- Tryck in axeln (9:2) som illustreras ovan för att föra regeln (9:3) till den position som den sakll ha när elektromagneten är under spänning. -- Vrid axeln (9:4) åt endera hållet tills ett spel på 1mm till 3mm erhålls mellan bulten (9:5) och slutet på det avlånga hålet (9:6) vid regelns sida. Släpp sedan axeln. -- Drag åt muttern (9:1) mot sprinthålet (9:7). 10

11 Utbyte av en elektromagnet (mekanism typ A4 eller B4) 10:9 10:10 10:2 10:1 10:4 10:8 10:7 10:6 10:3 10:5 -- Koppla loss kablarna till elektromagneten (10:1) i riktning A, illustrerad ovan, eller i riktning B. -- Vrid sprintlåset (10:2) och tag loss sprintgaffeln (10:3). -- Tag bort de båda bultarna (10:4) och brickorna. -- Tag bort elektromagneten (10:1) med sina tillbehör. -- Demontera elektromagneten (10:1) från konsolen (10:5) genom att ta bort de tre bultarna (10:6) och brickorna samt den elektriska kabeln. -- Demontera tillbehören från elektromagneten: sprintgaffeln (10:3), muttern (10:7), fjädern (10:8), brickan (10:9) och muttrarna (10:10). -- Utför i omvänd ordning montaget av den nya elektromagneten med dess tillbehör. Drag åt de båda muttrarna (10:10) ordentligt. -- Samtidigt som bultarna (10:4) dras åt igen, kontrolleras att elektromagnetens (1:1) axel, den lilla armen(1:2) och regeln (1:3) är linjerade och glider friktionsfritt som beskrivits i kapitel [2.1. Första kontrollen bör göras efter cykler]. 11

12 Justering 11:2 11:5 11:7 11:3 11:4 11:8 11:1 11:6 A4-B4 1 till 3mm spel -- Lossa muttern (11:1). -- Vrid axeln (11:2) åt endera hållet tills ett spel på 1mm till 3mm erhålls mellan bulten (11:3) och slutet på det avlånga hålet (11:4) vid regelns sida. -- Drag axeln (11:2) i riktningen som pilen visar enligt illustrationen ovan för att föra regeln (11:5) till den position den kommer att ha när elektromagneten är under spänning. Dvs fjädern (11:6) skall enbart tryckas ihop utan att pressas sönder och det skall finnas ett utrymme på ungefär 10 mm mellan regeln (11:5) och nockrullen (11:7). Släpp sedan axeln (11:2) och repetera, vid behov, enligt ovan tills önskat resultat uppnås. -- Drag åt låsmuttern (11:1) igen mot sprintlåset (11:8). 12

13 3.4. Gränslägen Utbyte av ett gränsläge 12:5 12:4 12:2 12:1 12:3 12:10 12:9 12:6 12:7 12:8 12:11 -- Beroende på om ett eller två gränslägen är monterade, monteras kablarna bort efter kontroll av hur de var monterade. -- Demontera den högra (12:1) [riktning A] eller vänstra gränslägesenheten (12:2) [riktning B] från konsolen (12:3) genom att lossa bultarna (12:4) och brickorna (12:5). -- Demontera det högra (12:6) eller vänstra gränsläget (12:7) från montageplåten (12:8) genom att lossa skruvarna (12:9) och brickorna (12:10). -- Montera det nya gränsläget på montageplåten (12:8) och kontrollera läget på den ledade rullen (12:11) samt drag åt med brickorna (12:10) och sfkruvarna (12:9). -- Anslut kablarna igen. -- Montera gränslägesenheten på konsolen (12:3) igen och drag åt med brickorna (12:5) och bultarna (12:4). 13

14 Justering X Y 13:1 13:5 13:4 0.1 till 0.3mm 13:3 13:1 13:2 A5-B5 -- Vrid vändkorset i riktning (X) som illustreras ovan för att påverka gränsläget (13:1): det måste finnas ett spel på 0,1 mm till 0,3 mm mellan navkammen (13:2) och gränslägesrullen (13:3) när den är maximalt intryckt. Mät detta med hjälp av ett bladmått. På en mekanism typ 4 (elektriskt kontrollerad passage), måste regeln frigöras för hand som det beskrivs om på sid 17 för att tillåta vändkorset att rotera. -- För att justera spelet, lossa skruvarna (13:4) och för konsolen (13:5) närmare eller längre bort från armcentrum. När det önskade resultatet är uppnått, drag åt skruvarna (13:4) igen och kontrollera att gränsläget fungerar tillfredsställande genom att testa enligt ovan. -- Vid behov, utför på samma sätt för att kontrollera inställningen på det motsatta gränsläget genom att vrida vändkorset i riktning (Y). 14

15 3.5. Utbyte av en arm 14:2 14:1 14:3 Tag bort den plattändade skruven (14:1) och skruven med konisk ände (14:2) från armen (14:3) som skall ersättas. Drag armen medturs, för att få loss den. Tag bort fettet från den nya armens gänga med fettlösningsmedel och lägg på lite Loctite 243 (blå) eller något liknande industriellt vidhäftningslim på gängan. Sätt den nya armen på plats, vrid den motdurs. Skruva in skruven med konisk ände (14:2) igen och drag åt. Lägg en droppe Loctite 243 (blå) på den plattändade skruven (14:1) och drag åt den för att blockera den koniska skruven (14:2). 15

16 3.6. Stötdämpare Utbyte av stötdämpare A5-B5 1 mm 15:5 15:6 15:4 15:2 15:1 15:3 -- Lossa muttern (15:1) och tag bort muttern (15:2). 16

17 -- Rotera vändkorset 60, dvs en halv passage och håll kvar i denna position. Vid en mekanism typ 2 (passage blockerad, se Fig. 16a) eller 4 (passage elektriskt kontrollerad, se Fig. 16b), behöver regeln frigöras för hand som visas nedan: påverka (16:1) i riktning enligt pil 1 för att frigöra regeln (16:2) i riktning enligt pil :1 16:2 2 16:1 16:2 -- Koppla bort hävarmen (15:3) och gänga ut stötdämparen (15:4) för att få bort den från stödet (15:5). -- Om den nya stötdämparen är utrustad med en vridknopp (15:6), vrid den till position 6 för att erhålla den bästa stötupptagningsförmågan. Om det inte finns någon vridknopp så är stötdämparen självjusterande. -- Montera den nya stötdämparen och stoppa in stötdämparens stång i hävarmen (15:3). -- Vrid vändkorset moturs (justeringen blir fel om det vrids medurs!). Vid en mekanism typ 2 eller 4, hänvisas till förklaringen ovan för att frigöra regeln för hand. Vid vridningens start, skall slutet på hävarmen (15:3) vara 1 mm från den fasta delen av stötdämparen som illustreras i Fig. 15 på föregående sida. -- Vrid vändkorset moturs igen: hävarmen (15:3) skall endast vidröra stötdämparen vid sin vidaste rörelse. -- Lägg en droppe Loctite 243 (blå) på stötdämparens gänga för att låsa muttrarna (15:1) och (15:2) och dra sedan åt dessa för att undvika onödiga krafter. -- Vid behov och om stötdämparen är manuellt justerbar (se ovan), justera detta ytterligare med hjälp av vridknoppen (15:6). Dämpningen måste vara sådan, att efter en rotation, skall vändkorset återvända till viloläge (neutralläge) utan att studsa tillbaka eller hindra kön av fotgängare Teoretisk kontroll -- Vrid vändkorset 60 dvs halva vägen: vändkorset skall återvända till viloläge inom 1,5 till 2,5 sekunder. 17

18 3.7. Fjädring Utbyte av fjädring 17:5 17:2 17:6 17:1 17:3 17:4 17:8 17:7 17:2 17:1 17:3 17:5 17:6 17:7 17:9 17:8 17:4 18

19 -- Lossa muttern (17:1) och lossa bulten (17:2). -- Tag bort den runda skivan (17:3). -- Lossa muttern (17:4) och demontera gummifjädringen (17:5). -- Montera den stora brickan (17:6), den lilla brickan (17:7), låsbrickan (17:8) och muttern (17:4) på den nya fjädringen. -- Montera tillbaka fjädringen i spåret (17:9) och se till att endast den stora brickan (17:6) kommer bakom konsolen som visas på förra sidan. -- Drag åt muttern (17:4) och sätt fast den runda skivan (17:3) på gummifjädringen, med centrumhålen mot bulten (17:2) Justering -- Vrid vändkorset medurs (juseringen blir felaktig om det vrids moturs!). Vid en mekanism typ 2 (passagen blockerad) eller 4 (passagen elektriskt kontrollerad), behöver regeln frigöras för hand som visats på sid 17. När vändkorset har roterat halva vägen (dvs 60 ), stoppa det i denna position. -- Drag åt bulten (17:2) försiktigt tills vändkorset återvänder till sitt viloläge och öka sedan trycket på fjädringen genom att dra åt bulten (17:2) ett halvt varv för att uppnå det bästa resultatet. -- Drag åt muttern (17:1) för att låsa bulten (17:2). -- Rotera vändkorset flera gånger och kontrollera att det återvänder till viloläge varje gång. Om några skakningar märks, hänvisas till kapitel [3.6. Stötdämpare]. 19

20 3.8. Utjämningsarm Utbyte av utjämningsarm 18:2 18:3 18:1 18:4 18:8 18:5 18:6 18:7 -- Demontera fjädringen (18:1) enligt kapitel [3.7. Fjädring]. 20

21 -- Demontera muttern (18:2) och brickan (18:3) och drag loss utjämningsarmen (18:4) från axeln(18:5). -- Montera den nya utjämningsarmen, sätt tillbaka brickan (18:3) och muttern (18:2) samt drag åt. -- Montera fjädringen igen och justera den lnligt kapitel [3.7. Fjädring] Justering -- Rotera vändkorset flera gånger i bägge riktningarna. Vid en mekanism typ 2 (passagen blockerad) eller 4 (passagen elektriskt kontrollerad), måste regeln frigöras för hand enligt förklaring på sid17. Varje gång som vändkorset återgår till viloläge, kontrollera att motsvarande regel faller tillbaka i låsposition. 19:1 19:2 A5-B5 Index: 19:1 Regel, riktning B 19:2 Regel, riktning A -- Vrid vändkorset moturs. Om regeln i riktning B (19:1) ej faller tillbaka i låsposition, lossa de båda bultarna(18:6) ett par varv, tag bort ett mellanlägg (18:7) som sitter på utsidan av utjämningsarmen(18:4) enligt illustration på föregående sida och placera det mellan utjämningsarmen (18:4) och nylonkammen (18:8). Drag sedan åt de båda skruvarna (18:6) igen. -- Vrid vändkorset medurs. Om regeln i riktning A (19:2) ej faller tillbaka i låsposition, lossa de båda bultarna(18:6) ett par varv, tag bort ett mellanlägg (18:7) som sitter på utsidan av utjämningsarmen (18:4) och nylonkammen (18:8) och sätt det på utsidan av utjämningsarmen (18:4). Drag sedan åt de båda skruvarna (18:6) igen. -- Kontrollera och repetera, vid behov, enligt ovan tills önskat resultat uppnås. 21

22 3.9. Nockfjädrar 20:2 A5-B5 20:1 Index: 20:1 Nockfjäder, riktning A 20:2 Nockfjäder, riktning B Utbyte av nockfjäder riktning A 21:1 21:7 21:4 21:2 21:3 21:5 21:9 21:6 21:8 22

23 -- Vrid vändkorset till en vinkel av 60, dvs halva vägen av en passage. -- Tag av de tre muttrarna (21:1) och brickorna (21:2). -- Tag bort den övre plåten (21:3), därefter fjäderlåset (21:4) och sedan fjädern (21:5). -- Kontrollera att brickan (21:6) är på plats och sätt den nya fjädern på axeln (21:7). Haka den böjda delen av fjädern över gummiaxeln (21:8) och stoppa ned änden i hålet som finns på nocken (21:9). -- Montera fjäderlåset (21:4) igen, montera övre plåten (21:3), sätt på brickorna (21:2) och tre nya skruvar (21:1) samt drag åt Om den fastnat -- När mekanismen utsatts för extremt hög användningsfrekvens kan den fastna. Utför enligt följande för att åtgärda det: Vrid vändkorset till en vinkel av 60 dvs en halv passage. Tag bort de tre muttrarna (21:1) och brickorna (21:2). Demontera den övre plåten (21:3), fjäderlåset (21:4), fjädern (21:5) och nocken (21:9). Tag bort allt damm, spån och annat som samlats där. Utför enligt ovan för att montera tillbaka allt Utbyte av nockfjäder riktning B 22:1 22:2 22:3 22:12 22:4 22:5 22:9 22:7 22:6 22:11 22:8 22:10 23

24 -- Vrid vändkorset till en vinkel av 60 dvs en halv passage. -- Demontera de båda muttrarna (22:1) och brickorna (22:2). -- Demontera den övre plåten (22:3). -- Drag enheten nedåt, tag bort hävarmen (22:4) och koppla bort stången (22:5). -- Tag bort fjäderlåset (22:6) och fjädern (22:7). -- Kontrollera att brickan (22:8) är på plats och sätt den nya fjädern på axeln (22:9). -- Haka den böjda delen av fjädern över gummiaxeln (22:10) och stoppa änden i håletsom finns på nocken (22:11). -- Montera fjäderlåset (22:6) igen. -- Sätt på stången (22:5) och hävarmen (22:4) på plats igen samt stick in stötdämparspetsen (22:12) i hävarmen. -- Montera den övre plåten (22:3). -- Montera brickorna (22:2) och två nya muttrar (22:1) samt drag åt Om det fastnat -- När mekanismen utsatts för extremt hög användningsfrekvens kan den fastna. Utför enligt följande för att åtgärda det: Vrid vändkorset till en vinkel av 60 dvs en halv passage. Tag bort de båda skruvarna (22:1) och brickorna (22:2). Tag bort den övre plåten (22:3). Drag enheten nedåt, tag bort hävarmen(22:4) och koppla bort stången (22:5). Tag bort fjäderlåset (22:6), fjädern (22:7) och nocken (22:11). Tag bort allt damm, spån och annat som samlats där. Följ det som beskrivits ovan för att montera ihop enheten igen. 24

25 4. REPARATIONER I VERKSTAD 4.1. Utbyte av mekanisk enhet 23:2 23:2 23:3 23:1 23:1 23:3 23:1 Koppla bort de elektriska kablarna. Demontera vändkorsets armar (23:1) genom att följa det som beskrivits i kapitel [3.5. Utbyte av en arm]. Tag bort de fyra bultarna (23:2) och brickorna, märk ut placeringen av den mekaniska enheten i förhållande till montageplåtarna (23:3) med hjälp av en märkpenna och tag därefter ut den mekaniska enheten. Utför i omvänd ordning för att montera den nya mekaniska enheten. 25

26 4.2. Utbyte och justering av en regel 24:1 24:1 24:6 24:5 24:5 24:4 24:3 24:2 Demontera armarna från vändkorset och den mekaniska enheten från kapslingen enligt kapitel [3.5. Utbyte av en arm] och [4.1. Utbyte av mekanisk enhet]. Om mekanismen innehåller en eller två elektromagneter, hänvisas till sid 9 eller 11 i denna manual. Lossa den (dessa) genom att vrida sprintlåset (8:2) eller (10:2) och lossa den (dessa) från sprintgaffeln (8:3) eller (10:3). Lossa de båda bultarna (24:1) och tag bort montageplåten (24:2) underifrån. Vrid vändkorset till en vinkel av 60 dvs en halv passage och tag bort regeln i riktning B (24:3) eller i riktning A (24:4) från dess axel. Medan vändkorset står i samma läge (60 ), kontrollera att brickan (24:5) är på plats och sätt den nya regeln på axeln underifrån. Säkerställ att gummidämparen (24:6) ej skadats! För tillbaka vändkorset till viloläget. Montera tillbaka montageplåten (24:2) och drag åt de båda skruvarna (24:1) igen. Om mekanismen innehåller en eller två elektromagneter, sätt tillbaka sprintlåset (8:2) eller (10:2) igen på sprintgaffeln (8:3) eller (10:3). 26

27 Montera tillbaka den mekaniska enheten i kapslingen och armarna enligt motsvarande kapitel. Om ett eller två gränslägen är monterade, justera dessa enligt kapitel [ Justering av gränsläge]. Kontrollera att reglarna (24:3) eller (24:4) glider friktionsfritt och att de faller tillbaka i låsposition. Om mekanismen innehåller en eller två elektromagneter, säkerställ att elektromagnetens axel (1:1) och den lilla armen (1:2) glider korrekt i bägge riktningarna som förklarats i kapitel [2.1. Första kontrollen bör göras efter cykler] Demontage av armcentrum 25:1 25:3 25:2 Demontera armarna från vändkorset samt den mekaniska enheten från kapslingen enligt kapitel [3.5. Utbyte av en arm] och [4.1. Utbyte av mekanisk enhet]. Tag loss låsringen (25:1) från spåret. Driv ut armcentrumet (25:2) från kullagren (25:3) genom att dra det nedåt som illustrerat ovan. Vid behov använd en hammare. Utför nödvändiga reparationer på armcentrumet (t ex utbyte av en nockrulle eller byte av ett kullager) enligt någon av de följande två kapitlen. Innan armcentrumet sätts tillbaka skall insidan fettas in. Centrera sedan armcentrumet på det lägsta kullagret (25:3). Säkra armcentrumet genom att driva det uppåt. Använd en hammare, vid behov, på ett mjukt sätt utan överdrivna krafter. När spåret för låsringen (25:1) syns ovanför det övre kullagret, monteras låsringen (25:1) igen. Montera tillbaka mekaniska enheten i kapslingen igen och armarna på armcentrumet enligt motsvarande kapitel. 27

28 4.4. Utbyte av en nockrulle 26:3 26:2 26:1 Demontera vändkorsets armar, den mekaniska enheten och armcentrumet som förklarats i kapitel [3.5. Utbyte av arm], [4.1. Utbyte av mekanisk enhet] och [4.3. Demontage av armcentrum]. Lossa muttern (26:1). Drag ut nockrullen (26:3) som skall ersättas. Montera den nya nockrullen med brickan (26:2) och drag åt muttern (26:1). Montera sedan tillbaka armcentrumet, mekaniska enheten och vändkorsets armar enligt motsvarande kapitel. 28

29 4.5. Utbyte av ett kullager 27:2 27:4 27:3 27:1 Demontera vändkorsets armar, den mekaniska enheten och armcentrumet enligt kapitel [3.5. Utbyte av en arm], [4.1. Utbyte av mekanisk enhet] och [4.3. Demontage av armcentrum]. Tag bort låsringen (27:1) från axeln (27:2) och tag bort kullagret (27:3) med en avdragare. Vid behov, tag bort de andra låsringarna upp till nästa kullager (27:4). Innan nya kullager monteras, skall axeln (27:2) fettas in. Montera därefter låsringarna i sina spår för att säkra kullagren på axeln. Montera sedan tillbaka armcentrumet, den mekaniska enheten och vändkorsets armar enligt motsvarande kapitel. 29

30 5. OMBYGGNADER Detta kapitel förklarar hur man bygger om en mekanism i riktning A. Eftersom funktionsprincipen är likadan i båda riktningarna, så gör man i princip på samma sätt i riktning B Ombyggnad av en mekanism from typ A2 till typ A4 Mekanism typ A2 är blockerad av en regel och passage är omöjlig. Ombyggnaden till typ A4 innebär byte av regel och montage av en elektromagnet samt en gränslägesbrytare för kontroll av passageriktning. Styrlogik och strömförsörjning måste också monteras eller bytas ut i utrustningen. Demontera armarna från armcentrumet och den mekaniska enheten ur kapslingen enligt kapitel [3.5. Utbyte av en arm] och [4.1. Utbyte av mekanisk enhet]. 28:1 28:6 28:5 28:3 28:4 28:2 Demontera de båda skruvarna (28:1) och tag bort montageplåten (28:2) från undersidan. Vrid armcentrumet 60 dvs ett halvt varv och tag bort regeln (28:3) från dess axel. Ersätt regeln i A2 utförande (28:3) med en regel i A4 utförande (28:4). Håll kvar armen i samma position och kontrollera att brickan (28:5) är på plats och sätt på den nya regeln på axeln underifrån. Undvik att skada gummidämparna (28:6)! För tillbaka armcentrumet till viloläge. Montera tillbaka montageplåten (28:2) och drag åt de båda skruvarna (28:1) igen. 30

31 29:3 29:2 29:1 Placera ett höger-gränsläge (29:1) på konsolen enligt Fig. 29, sätt på de båda brickorna (29:2) och drag åt de båda skruvarna (29:3). 30:3 30:2 30:6 30:1 30:4 30:5 Montera elektromagneten typ A4 (30:1) på stativet med de båda brickorna (30:2) och de båda skruvorna (30:3). För in regelns lilla arm (30:4) i sprintgaffeln (30:5), montera sprintlåset (30:6) och förankra det runt axeln. Drag åt bultarna (30:3) igen och kontrollera att elektromagnetens (1:1) axel, den lilla armen (1:2) och regeln (1:3) är i linje och fungerar enligt beskrivning i kapitel [2.1. Första kontrollen bör göras efter cykler]. Montera tillbaka den mekaniska enheten i kapslingen och armarna i armcentrumet enligt motsvarande kapitel. Justera elektromagneten och gränsläget enligt beskrivningen i kapitel [ Justering av elektromagnet typ A4] och [ Justering av gränsläge]. Utför de elektriska anslutningarna enligt motsvarande elschema och anslut den aktuella styrlogiken. Använd buntband eller självhäftande tejp för att fästa kablarna mot kapslingens väggar. Utför därefter en funktionstest. 31

32 5.2. Ombyggnad av en mekanism from typ A3 till typ A4 Mekanism typ A3 är blockerad av en regel och en elektromagnet och frigörs bara om det blir strömavbrott (för utrymning). Ombyggnaden till typ A4 innebär utbyte av elektromagnet och montage av ett gränsläge för att kontrollera passageriktning. 31:1 Hänvisning till [ Utbyte av elektromagnet, typ A3] för att demontera den befintliga elektromagneten (31:1) från ramen. Montera elektromagnet typ A4 enligt anvisningar i [ Utbyte av elektromagnet typ A4]. Om det är oklart vad som måste bytas hänvisas till "Reservdelsmanual vändkors" för att se vad som är olika mellan de båda typerna! 32:4 32:3 32:2 32:1 Montera ett höger-gränsläge (32:1) på konsolen (32:2) enligt Fig. 32. Åtkomst av konsolen är möjligt utan att demontera någonting. Montera de båda brickorna (32:3) och drag åt de båda skruvarna (32:4). Justera elektromagneten och gränsläget enligt [ Justering av elektromagnet typ A4] och [ Justering av gränsläge]. Utför de elektriska anslutningarna enligt motsvarande elschema och anslut den aktuella styrlogiken. Använd buntband eller självhäftande tejp för att fästa kablarna mot kapslingens väggar. Utför därefter en funktionstest. 32

33 5.3. Ombyggnad av en mekanism från typ A3 till typ A5 Mekanism typ A3 är blockerad av en regel och en elektromagnet och frigörs bara om det blir strömavbrott (för utrymning). Ombyggnaden till typ A5 innebär att ett gränsläge installeras för att kontrollera passageriktningen. Mekanismen behåller sin automatiska frikoppling vid strömavbrott. 33:4 33:3 33:2 33:1 Montera ett höger-gränsläge (33:1) på konsolen (33:2) enligt Fig. 33. Åtkomst av konsolen är möjligt utan att demontera någonting. Montera de båda brickorna (33:3) och drag åt de båda skruvarna (33:4). Justera gränsläget enligt [ Justering av gränsläge]. Utför de elektriska anslutningarna enligt motsvarande elschema och anslut den aktuella styrlogiken. Använd buntband eller självhäftande tejp för att fästa kablarna mot kapslingens väggar. Utför därefter en funktionstest. 33

34 5.4. Ombyggnad av en mekanism från typ A4 till typ A5 Mekanism typ A4 kontrolleras av en regel, en elektromagnet och ett gränsläge. Ombyggnaden till typ A5 innebär ett byte av den elektromagnetiska enheten för att erhålla frikoppling vid strömavbrott. 34:1 Hänvisning till [ Utbyte av elektromagnet typ A4] för att demontera den befintliga elektromagneten (34:1) från ramen. Typ A4 Typ A5 Montera elektromagneten typ A5 enligt instruktionerna i [ Utbyte av elektromagnet typ A5]. Hänvisning till "Reservdelsmanual vändkors" för att se vad som är olika mellan de båda typerna enligt Fig. 35 ovan. Utför de elektriska anslutningarna enligt motsvarande elschema och anslut den aktuella styrlogiken. Utför därefter en funktionstest. 34

35 OBS: För att bygga om ett höger-gränsläge till ett vänster-gränsläge, eller tvärt om, öppnar man försiktigt de hålförsedda delarna (36:1) så att man kan ta bort den rullförsedda hävarmen (36:3) från gränsläget (36:2), vända den rullförsedda hävarmen enligt Fig. 36 nedan och sätta tillbaka den i de motsatta hålen. Höger-gränsläge 36:1 36:2 36:1 36:3 Vänster-gränsläge 35

36 6. PLANER OCH SEKTIONER Planen nedan och sektionerna på följande sidor är märkta i enlighet med "Reservdelsmanual TRXXX". Exempel: delen märkt "310-01" hänvisar till pos 01 i " Reservdelsmanual TRXXX", sid 310. Dessa sektioner hjälper till att lokalisera de olika delarna som tillsammans bildar mekanismen hos ett vändkors. Mekanismen som visas är av typ A5-B Översiktsplan D C B KAPSLING D' C' B' A' STYRENHET A Plan (mekanism typ A5-B5) 36

37 6.2. Sektion AA' KAPSLING Sektion AA' 37

38 6.3. Sektion BB' KAPSLING ARM Sektion BB' 38

39 6.4. Sektion CC' Sektion CC' KAPSLING 39

40 6.5. Sektion DD' KAPSLING Sektion DD' 40

Intergate AB Hantverkaregatan 14, Stenungsund Tel:

Intergate AB Hantverkaregatan 14, Stenungsund Tel: Mekanisk enhet för vändkors med standardarm FÄLTMANUAL Intergate AB Hantverkaregatan 14, 444 32 Stenungsund Tel: 010 206 77 33 www.intergate.se Intergate AB reserverar sig för produktförändringar som skett

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Fallande arm vid strömavbrott TRXXX FÄLTMANUAL

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Fallande arm vid strömavbrott TRXXX FÄLTMANUAL A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Fallande arm vid strömavbrott TRXXX FÄLTMANUAL Intergate AB Uddevallavägen 3 452 31 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 www.intergate.se Intergate

Läs mer

FÄLTMANUAL TR4X MEKANISK ENHET (STANDARDARM)

FÄLTMANUAL TR4X MEKANISK ENHET (STANDARDARM) FÄLTMANUAL TR4X MEKANISK ENHET (STANDARDARM) Intergate AB reserverar sig för produktförändringar som skett efter manualens frisläppande. Copyright Intergate AB 2019 Översättning av det engelska originalet

Läs mer

FÄLTMANUAL MEKANISK ENHET TR49X (FALLANDE ARM)

FÄLTMANUAL MEKANISK ENHET TR49X (FALLANDE ARM) FÄLTMANUAL MEKANISK ENHET TR49X (FALLANDE ARM) Intergate AB reserverar sig för produktförändringar som skett efter manualens frisläppande. Copyright Intergate AB 2019 Översättning av det engelska originalet

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER Balder 210 Revolver (SP210) Manual Rel.1.2-sv-2004 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER Före anslutning av maskinen till batteriet läs instruktionerna noga. Lerduvekastare kan vara farliga och

Läs mer

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Detta behövs för monteringen: Rev.nr 120116 Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Bågfil Tumstock Kniv Montering Skuggtaket passar under tak där avståndet emellan

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A SERVICEANVISNINGAR SV WHEELDRIVE 9011310A Förberedelser före drivning med WheelDrive Monteringen av WheelDrive ska utföras av behöriga yrkespersoner. Före drivning med hjälpmotorn måste följande åtgärder

Läs mer

V5.0 SE 26.11.2015. Monteringsanvisning 101-serien

V5.0 SE 26.11.2015. Monteringsanvisning 101-serien V5.0 SE 26.11.2015 Monteringsanvisning 101-serien Innehåll Komplett monteringssett 1 2 3 4 5 6 7 Regel Fall 4 - Skruvset låskasse 7 - Skruvset slutstycke 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 14 15 17 - Skruvset

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

LK Fördelarskåp UNI. Monteringsdetaljer. Monteringsdetaljer som ingår i LK Fördelarskåp

LK Fördelarskåp UNI. Monteringsdetaljer. Monteringsdetaljer som ingår i LK Fördelarskåp LK Fördelarskåp UNI LK Skåpsgenomföring 25 tomrör, RSK 187 44 83 (Beställs separat) LK Fördelarskåp UNI 350, RSK 187 44 77 LK Fördelarskåp UNI 550, RSK 187 44 78 LK Fördelarskåp UNI 700, RSK 187 44 79

Läs mer

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3):

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3): TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Verktyg mm (Bild 2): Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft,

Läs mer

Automatdragstång 26-080000

Automatdragstång 26-080000 MOUNTING INSTRUCTION 0-0-8 8-05000h Automatdragstång 6-080000 Beskrivning VBG Automatdragstång 6-080000 är en förlängbar dragstång med två eller fler fasta inställningslägen med luftmanövrerad låsning.

Läs mer

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska 12040250B10A.docx NoKey FORCE K01 connector Monterings- och programmeringsinstruktion Svenska 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Säkerhet och miljö... 4 3 Allmänt... 5 4 Handhavande... 5 5 Kontrollera låskistans

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Färgkombination på tältdetaljer Dukarna är märkta vid kederlisten.

Färgkombination på tältdetaljer Dukarna är märkta vid kederlisten. MONTAGEBESKRIVNING Att tänka på före montaget Se till att ytan är tillräckligt plan. Mät ut ytan där tältet skall stå. (Uppmärksamma kablar i mark) För att få tältet rakt bör du mäta diagonalen mellan

Läs mer

Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1

Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1 Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1 Seiko 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd 1 26-03-09 09:54:52 Du är nu ägare till en SEIKO KINETIC KAL. 7D46/D48/7D56. För bästa resultat läs instruktionerna

Läs mer

monteringsanvisning vatette väggenomföringssystem Användningsområde arbetstryck

monteringsanvisning vatette väggenomföringssystem Användningsområde arbetstryck monteringsanvisning vatette väggenomföringssystem för rör-i-rör system med 25 mm skyddrör, för PEX-, PE-Rt-, PB- och Multilayer-rör Dy 15/16. Tappvatten, värmeanläggningar, luft. typgodkännande 0073/08,

Läs mer

Monteringsanvisning Novoroom Ultra

Monteringsanvisning Novoroom Ultra 2004-05-01 Uterum för hela året Monteringsanvisning Novoroom Ultra jus och inspiration i framtidens uterum Monteringsanvisning skjutbara dörrar och fönster. Novoroom Ultra levereras i skjutbara dörrar

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT

MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT Anvisningen gäller även 2-delad vikport. Utformningen av vissa detaljer skiljer sig mellan 2- och 4-delad port. 1 - Förberedelser Kontrollera

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION

MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION medemagruppen Ver. 6-0-05 Ser.nr från: 053688 medemagruppen MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION Montering tillbehör Sufflett Fäste för handbåge / bord Handbåge Bord Bålstöd Huvudstöd / Huvudstöd låg modell

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Vrid och vänd en rörande historia

Vrid och vänd en rörande historia Vrid och vänd en rörande historia Den lilla bilden nederst på s 68 visar en låda. Men vad finns i den? Om man vrider den vänstra pinnen, så rör sig den högra åt sidan. Titta på pilarna! Problemet har mer

Läs mer

MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT

MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT MONTERINGSANVISNING 4-DELAD UTANPÅLIGGANDE MASKINFÖRBEREDD VIKPORT 1 - Förberedelser Anvisningen gäller även 2-delad vikport. Utformningen av vissa detaljer skiljer sig mellan 2- och 4-delad port. Kontrollera

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Montering av Lustväxthus 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset. Följande

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic TakskjuTporTar med motor - kvalitet till rätt pris Monteringsanvisning version 1-2012-01-26 krafer takskjutport modell Nordic 2 innan Montering porten behöver en överhöjd på 22 cm Före montering- ta bort

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer

Ventiljustering, Honda CRF 450R

Ventiljustering, Honda CRF 450R Ventiljustering, Honda CRF 450R Honda Mc Svenska AB April 2002 22 Allmänt om ventiljusteringen En fyrtaktsmotor har ventiler som öppnas av en kamaxel. Denna kamaxel drivs med hjälp av en kedja från vevaxeln.

Läs mer

Instruktionsbok för Rasterrensare. Instructionbook for Copper grid cleaner. Rensning pågår Cleansing. Raster med slagg Copper grid with slag

Instruktionsbok för Rasterrensare. Instructionbook for Copper grid cleaner. Rensning pågår Cleansing. Raster med slagg Copper grid with slag Instruktionsbok för Rasterrensare Instructionbook for Copper grid cleaner 1105 Raster med slagg Copper grid with slag Rensning pågår Cleansing Rensat raster Cleansed copper grid RASTERRENSARE Tekniska

Läs mer

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom Innehåll Reservdelslista Illustrationer Instruktioner Garanti Bästa kund! Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom är en prisbelönt barnstol som kan användas mycket

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Instruktionsbok Kidzofix Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Isofix size C/R3 Framåtvänd

Läs mer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 SV SVENSKA 1 ALLMÄNT Denna symbol betyder VARNING. Personskada

Läs mer

Monteringsguide Mountainbike

Monteringsguide Mountainbike Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Montera hjulaxel med snabbkoppling 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 9 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera

Läs mer

HIDE A HOSE. Sid.1. Installation Guide

HIDE A HOSE. Sid.1. Installation Guide HIDE A HOSE Sid.1 Installation Guide Sid.2 Denna installationsguide rekommenderas att följas vid installationen och utföras av montörer som har vana av centraldammsugaranläggningar. Endast av oss rekommenderade

Läs mer

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic)

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Del 2 Monteringsanvisning motor Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Montering motor Ta fram frikopplaren och studera dess funktion. Frikopplaren löper i kedjehusets spår och "klickas" i sitt läge. Dra

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING

TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING Det behövs två människor att inställa trädgårdsskjul och det tar åtminstone 2-3 timmar att uppföra trädgårdsskjul. INNAN DU BÖRJAR: Innan du börjar installationen,

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING PÅLASTNINGSLÅDA OCH KAPSLING

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING PÅLASTNINGSLÅDA OCH KAPSLING Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Pålastningslådan kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller med förmonterade sidor färdiga för installation på plats. Första avsnittet

Läs mer

Nova Plus & Classic Plus

Nova Plus & Classic Plus SV Installations- och skötselanvisning Nova Plus & Classic Plus Rev. 2014.1 FÖROR Tack för ditt köp av ett pooltak från Gullberg & Jansson AB. Produkten är framställd med hög kvalitet på material och hantverk

Läs mer

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista Manual Kickbike Vänligen läs detta dokument samt om underhåll, varningar, garanti och tips också. Du kan följa den här handboken vid montering av din Kickbike. Hoppas du får stor nöje med din Kickbike!

Läs mer

Hydraulstyrning för Roder

Hydraulstyrning för Roder Hydraulstyrning för Roder Marsili 70/100/120/200 Installationsmanual 1 Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i denna manual skall vara korrekt och fullständig tar Flotec Marin AB inget

Läs mer

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw Tack för att du har köpt denna Pioneer-produkt. Läs igenom bruksanvisningen så att du lär dig hantera den här modellen på ett säkert och korrekt sätt. Spara och förvara bruksanvisningen så att du lätt

Läs mer

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel Monteringsguide Touring/City/Hybridcykel I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 9 V. Justera styret 10 VI. Montera sadeln

Läs mer

STRYKMODUL BRUKSANVISNING

STRYKMODUL BRUKSANVISNING STRYKMODUL BRUKSANVISNING INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING SID 2 TYPSKYLT SID 2 VIKTIGT OM SÄKERHET SID 3 INSTALLATION SID 4 HANDHAVANDE SID 6 SERVICE SID 7 SKÖTSEL SID 7 FELSÖKNING SID 7 TEKNISKA DATA SID

Läs mer

Installations - och service manual

Installations - och service manual glass made of ideas Installations - och service manual Schott Termofrost Glasdörrar för kommersiell kyla 1 Innehållsförteckning CE- deklaration Sidan 3 Karm installation Sidan 4 Dörr installation Sidan

Läs mer

öppnar för ett tryggare samhälle Automatic Systems TR4XX Vändkors med standardarmar MONTAGEMANUAL

öppnar för ett tryggare samhälle Automatic Systems TR4XX Vändkors med standardarmar MONTAGEMANUAL öppnar för ett tryggare samhälle Automatic Systems TR4XX Vändkors med standardarmar MONTAGEMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 www.intergate.se Intergate

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Box 2101-196 02 Kungsängen Tel. 08-584 50 920 Fax 08-584

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion PERIMETER 2010-12 Monteringsinstruktion 2 Innehåll Förord... 2 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 4 Gjutning... 5-6 Tvärbalk... 5 Stolpfundament...

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07 Monterings- och bruksanvisning AL-KO Trailer Control ATC 1361877 a 04/07 Innehållsförteckning Intyg från tillverkaren Användningsområde Säkerhetsanvisningar Montering Manövrering Underhåll och rengöring

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Läs mer

Instruktionsbok. progra

Instruktionsbok. progra 09-07 års nti gara 3 Instruktionsbok erings v o n e R m progra Kära Pro-Aqua ägare Vi vill gratulera er till köpet av städmaskinen Pro-Aqua. Ni har investerat i en produkt som kombinerar teknisk perfektion

Läs mer

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel Bruksanvisning GASGRILL BRÄNNARE ART.NR. 4090 Montering och skötsel ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK GOURMET BRÄNNARE På följande sidor finner du en steg-för-steg instruktion. Vi rekommenderar att du följer denna

Läs mer

Anvisningar steg för steg Skruva i metall

Anvisningar steg för steg Skruva i metall Anvisningar steg för steg Skruva i metall Bultar och skruvar Bultar och skruvar för metall finns med många olika huvudformer, som: 1. sexkantigt huvud 2. kullrigt huvud 3. försänkt huvud 4. runt huvud

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar

Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar Med den här guiden tar du dig enkelt igenom alla monteringsmoment! Se över produkterna före installation. Vi godkänner ingen reklamation (t.ex transportskada) när

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING 1189 INSTALLATIONSANVISNING LÅSA Revision 1 2 INSTALLATION ALLMÄNT Kombinerad läsare och lås. Används tillsammans med någon av våra centralenheter för att få ett komplett låsöppnings- och/eller larmförbikopplingssystem.

Läs mer

Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner

Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner Teknik för nyttofordon och industri Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner Kardanaxlar från ELBE Tillverkning Utbyte Reparation K3-0262/0909 Monteringsanvisningarr transport och förvaring Våra

Läs mer

Position. Reservdelsnr. För din information

Position. Reservdelsnr. För din information VIKTIGT! Åtdragningsmoment för 8.8-bult Bult dim Nm Kpm M 5 7 0,7 M 6 10 1,0 M 8 30 3,0 M 10 50 5,0 M 12 100 10,0 M 14 160 16,0 M 16 240 24,0 M 20 480 48,0 M 24 820 82,0 M 30 1 640 164,0 M 36 2 850 285,0

Läs mer

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Temag Pumpar AB Filaregatan 4 442 34 KUNGÄLV E-Post : info@temag.se www.temag.se CE deklaration Maskindirektiv 2006/42/EC Vi intygar under vårt ansvar att den utrustning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01

MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01 MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera

Läs mer

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll 253000 Fläktutrustning Installation/underhåll Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna

Läs mer

Monteringsanvisning MAFA Midi

Monteringsanvisning MAFA Midi Monteringsanvisning MAFA Midi Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor Manual_Midi_SE_rev2 100-35 2007-11-29 2 12 Garanti: MAFA Midi silo

Läs mer

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE. www.motocaddygolf.se/warranty-selector

M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE. www.motocaddygolf.se/warranty-selector M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE www.motocaddygolf.se/warranty-selector Hitta ditt serienummer Hitta ditt serienummer Serienummret för din Motocaddy vagn hittar du på undersidan av

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING MÅTT OCH VÄGGÖPPNING Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning.

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Jan 00 rev2 Barriär rulldraperi motordrivet Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Läs noggrant igenom monteringsanvisningen och följ de instruktioner som ges i denna. Scandistrip Door AB fråntar

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA52 - BC56

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA52 - BC56 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Zitzi Carseat & Carseat Mini

Zitzi Carseat & Carseat Mini Kombinationer Zitzi Carseat får ej kombineras med andra produkter. Reservdelar Zitzi Carseat får endast förses med reservdelar levererade av Anatomic SITT AB. BRUKSANVISNING Produkten är endast avsedd

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Patientstol 15601 med delade benstöd

Patientstol 15601 med delade benstöd Bruksanvisning Patientstol 15601 med delade benstöd Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna patientstol. Samtliga våra produkter har, liksom denna patientstol, slutmonterats

Läs mer

DJUPSTAPLINGSSTÄLL P90

DJUPSTAPLINGSSTÄLL P90 BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR DJUPSTAPLINGSSTÄLL P90 Läs noga igenom denna bruksanvisning innan djupstaplingsstället tas i drift samt använd informationen kontinuerligt under ställets hela driftstid

Läs mer

Manual - Sparkcyklar SE

Manual - Sparkcyklar SE SE Manual - Sparkcyklar Året var 1910. Då tillverkades den första Kroon-cykeln. Platsen var Vansbro i Dalarna. Idag har Monark tagit över produktionen av Kroons transportcyklar och specialcyklar. Design,

Läs mer

Monteringsanvisning elfa décor

Monteringsanvisning elfa décor Monteringsanvisning elfa décor 1 Montera nedanstående produkter före montering av elfa -hyllan. Placera hängskenorna på bärlisten. Notera att när bärlisten monteras från vägg till vägg måste hängskenorna

Läs mer

ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER 2 1 ALLMÄNT 3. 2 SKIVA OCH BROMSFUNDAMENT 3 2-1 Skiva 3 2-2 Bromsfundament 3

ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER 2 1 ALLMÄNT 3. 2 SKIVA OCH BROMSFUNDAMENT 3 2-1 Skiva 3 2-2 Bromsfundament 3 INNEHÅLL Kapitel Sidan Rubrik ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER 2 1 ALLMÄNT 3 2 SKIVA OCH BROMSFUNDAMENT 3 2-1 Skiva 3 2-2 Bromsfundament 3 3 INSTALLATION AV BROMSOK 3 3-1 Leverans utförande 4 3-2 Sidbyte av manuella

Läs mer

AVD.4 (41) KOPPLING PERSONVAGNAR VERKSTADS HANDBOK

AVD.4 (41) KOPPLING PERSONVAGNAR VERKSTADS HANDBOK AVD.4 (41) PERSONVAGNAR KOPPLING 164 VERKSTADS HANDBOK .. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Specifi kjtioner Verktyg..... Beskrivning.... Reparationsanvisn i ngar Justering av kopplingspedalens spel... Byte av kopplingsvajer............

Läs mer

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Beskrivning Roth QuickBox väggdosa till skivvägg och för inmurning, kan levereras för 12, 15 och 18mm MultiPex-rör-i-rör

Läs mer

MANUAL FÖR MODELL FYSIO I och II

MANUAL FÖR MODELL FYSIO I och II MANUAL MANUAL FÖR MODELL FYSIO I och II Hej och välkomna som ägare till en -behandlingsbänk. Manualen Ni håller i Er hand gäller för Modell Fysio I. Läs igenom denna manual för korrekt handhavande av produkten.

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB MOTORSPEL MT/MK2/MA2/M10. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB MOTORSPEL MT/MK2/MA2/M10. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB MOTORSPEL MT/MK2/MA2/M10 Utgåva 1 Revision: 9 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Innehåll EG Försäkran för inbyggnad...3

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK Driftinstruktion Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK DHV-S-DL P_MAZ_0028_SW DHV-S-DK Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas! Användaren är ansvarig för skador

Läs mer