Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom"

Transkript

1 Innehåll Reservdelslista Illustrationer Instruktioner Garanti Bästa kund! Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom är en prisbelönt barnstol som kan användas mycket tidigare än vanliga matstolar/barnestoler/spisestole tack vare den lutningsbara sitsen/hellbare setet/det hældningsbare sæde. blooms europeiska designteam har gett fresco/fresco loft bloom ett modernt formspråk. Resultatet har blivit en barnstol för måltider, lek och vila som harmoniserar med dagens boendemiljöer/bomiljøer. fresco och fresco loft bloom baseras på ett revolutionerande koncept för barnstolar med avancerade funktioner. Stolen kan t.ex. vridas 360 och har en unik, lättmanövrerad höjdjustering. VIKTIGT! BEHÅLL BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK. Rekommenderad/anbefalt ålder Den här stolen rekommenderas/anbefales för nyfödda barn och barn upp till 36 kg (5-8 år). Produktinformation Denna barnstol uppfyller alla gällande krav och har konstruerats och provats/testet i enlighet med aktuella säkerhetsstandarder. Barnstolen kan användas i olika/forskellige konfigurationer för spädbarn och småbarn med en vikt från 0 till 36 kg: som vagga/vugge: från 0 till 6 månader som matstol/spisestol: från 6 till 36 månader som lekstol/legestol: från 36 månader till 36 kg kan enkelt ställas in som vagga/vugge, matstol/spisestol eller lekstol/legestol

2 stolen kan vridas 360 för enkel åtkomlighet/tilgjengelighet den pneumatiska, lättmanövrerade höjdjusteringen möjliggör ett obegränsat antal höjdlägen/høydeinnstillinger flera lutningslägen/hellingsstillinger/hældningsindstillinger på sitsen/setet/sædet justerbar 5-punktssele stolklädseln/setetrekket/sædebetrækket finns i färgstark micro-suede eller elegant konstläder/kunstlæder stor, inställbar matbricka/matbrett/madbakke och en separat lekbricka/lekebrett/legeplade tillverkade/fremstillet av FDA-godkänd plast för livsmedelskontakt/næringsmiddelkontakt och rostfritt stål, diskmaskinsäkra/oppvaskmaskinsikre och avtagbara/aftagelige matbrickan/matbrettet/madbakken glider lätt och kan ställas in i olika lägen/stillinger avtagbart fotstöd/aftagelig fodstøtte med flera höjdlägen/høydeinnstillinger inbyggda hjul i stolens underrede/understell med lyft och rulla -funktion förvaringsfack/oppbevaringsrom för mindre tillbehör Modellnr.: E10501/E10505 PATENTSÖKT Färger och innehåll kan variera Instruktioner för säker användning läs noga igenom dessa instruktioner och spara dem för framtida referens Om du använder och sköter/plejer din barnstol på rätt sätt får du glädje av den under lång tid utan problem. Om andra personer använder barnstolen bör du se till att de också vet hur den ska användas, ställas in och vilka säkerhetsåtgärder/sikkerhetstiltak/sikkerhedsforanstaltniner som måste vidtas/træffes. Du ansvarar för ditt barns säkerhet. OBS: Stolen ska monteras av en vuxen. Del A: Grundläggande montering (se illustrationerna till del a) (a1) Montering av underrede/understell och sits/sete/sæde (Del nr. 01, 02) Stick in den vridbara axeln ordentligt i underredet/understellet tills plasthöljena/plasthylsene/plasthylstrene möts. Tryck axeln hårt nedåt och vrid den sedan så att den säkras. Tryck på knappen för att höja/heve/hæve den vridbara axeln. (Del nr. 10) Sätt fast sitsen/setet/sædet på den vridbara axeln och dra åt/stram låsskruven medurs. Kontrollera att sitsen/sædet sitter säkert genom att dra/trække den uppåt. (a2) Snurr-/höjdmotstånd

3 VIKTIGT! Motståndet har funktionen att förhindra att sitsen/sædet snurrar oavsiktligt/utilsigtet eller okontrollerat. Vuxna kan fortfarande vrida sitsen/setet/sædet. Åtdragning/tiltrekking/stramme til Tryck metallspaken/metalstangen inåt tills den sitter jäms/jevnt med plasthöljet/plasthylsen/plasthylsteret. Kontrollera att motståndet är åtdraget/trukket/strammet til genom att vrida på sitsen/setet/sædet. Lossning/løsning Dra/træk ut metallstangen helt. Kontrollera att motståndet är lossat/løsnet genom att vrida på sitsen/setet/sædet. (a3) Vrid- och höjdinställning Vrid sitsen/setet/sædet genom att lossa/løsne snurr-/höjdmotståndet och sedan vrida sitsen/setet/sædet till önskat läge/stilling. Justera sitthöjden/siddehøjden genom att först lossa/løsne snurr-/höjdmotståndet. Lyft spärrarna/spærremekanismerne A och B samtidigt medan du trycker sitsen/setet/sædet nedåt eller drar/trækker den uppåt till önskad höjd. Släpp sedan spärrarna/spærremekanismerne. VIKTIGT! Kontrollera att sitsen/setet/sædet sitter fast ordentligt på den vridbara axeln innan stolen används. Kontrollera att sitsen/setet/sædet är korrekt monterad genom att prova höjdinställningsfunktionen enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. Om höjdinställningen inte fungerar är sitsen/setet/sædet inte korrekt monterad. Försök igen genom att hårt trycka sitsen/setet/sædet nedåt på den vridbara axeln tills höjdinställningsmekanismen snäpper/klikker ordentligt i läge/stilling. (a4) Lyft och rulla lättrullande hjul När du förflyttar barnstolen över golvet ska du först vrida sitsen/setet/sædet så att den står rakt framåt och sedan dra åt/trekke til vridmotståndet. Luta/hell/hæld barnstolen framåt genom att lyfta i handtaget på sitsens/setets/sædets baksida. Sedan skjuter du barnstolen över golvet på hjulen som är inbyggda i underredets/understellets främre/forreste del. VARNING: - Fortsätt att montera barnstolen enligt den konfiguration som är lämplig/egnet för ditt barn. Följ tillhörande instruktioner noga. - Du ansvarar för barnets säkerhet. Del B: Vagga/vugge lämplig/egner seg för barn i åldern 0-6 månader (se illustrationerna till del b)

4 VARNING: Rekommenderas/anbefales inte för barn som kan sitta upp själva (från ungefär sex månaders ålder). Lämna/efterlad aldrig barnet utan uppsikt när barnstolen används som vagga/vugge. Det är farligt att ställa vaggan/vuggen på ett upphöjt/forhøyet eller ojämnt underlag. Håll produkten på säkert avstånd från öppen flamma, värmeelement/varmeovn och andra värmekällor. Använd aldrig produkten om inte alla komponenter är korrekt monterade och inställda. (b1-b3) Montering av stolklädsel/setetrekk/sædebetræk och säkerhetssele (Del nr. 05, 06) För in axelbanden/skulderbåndene genom stolklädselns/setetrekkets/sædebetrækkets slitsar/spalter/slidser vid den undre höjdinställningen. För in midjebanden/taljebåndene genom slitsarna/spaltene/slidserne i klädseln/trekket/betrækket. Placera klädseln/trekket/betrækket på sitsen/setet/sædet och säkra den med kardborrfästena/borrelåsfestene/velcrobånd. (Del nr. 10) Stick in låstungorna/låseklapperne på axelbandens/skulderbåndenes ändar i öppningarna på spännet/spændet som är placerat bakom klädseln/trekket/betrækket på sitsens/setets/sædets framsida. Kontrollera att banden/båndene sitter säkert genom att dra/trække i dem. (Del nr. 09) Öppna luckan till förvaringsfacket/oppbevaringsrommet som sitter bakom klädseln/trekket/betrækket på sitsens/setets/sædets framsida. Stick in låstungorna/låseklapperne på midjebandens/taljebåndenes ändar i öppningarna på båda sidor i förvaringsfacket/oppbevaringsrommet. Kontrollera att banden/båndene sitter säkert genom att dra/trække i dem. (Del nr. 12, 13) Ta ut de två C-formade clipsen och grenbandsskyddet/skrittbåndbeskyttelsen från förvaringsfacket/oppbevaringsrommet. Stäng luckan till förvaringsfacket/oppbevaringsrommet. Sätt fast de C-formade clipsen på båda sidor av sitsen/setet/sædet. Du ska höra ett tydligt klickljud. Placera spännet/spændet på grenbandets/skrittbåndets ände under grenbandsskyddet/skrittbåndbeskyttelsen och skjut sedan in grenbandsskyddet/skrittbåndbeskyttelsen i sitsen/setet/sædet. (Se till att bandet/båndet och spännet/spændet inte är vridna eller omkastade/omskiftede så att selen låses på korrekt sätt.) Justera längden på banden/båndet tills selen sitter stadigt/stabilt runt barnet. VARNING: Använd alltid säkerhetsselen.

5 Stolklädseln/setetrekket/sædebetrækket och säkerhetsselen kan tas bort för rengöring enligt instruktionerna i skötsel- och underhållsavsnittet/pleje- og vedligeholdelsesafsnittet i den här bruksanvisningen. (b4) Användning och justering av säkerhetssele Låsning av säkerhetsselen: Lås selen genom att trycka in låstungorna/låseklapperne på midjebandens/taljebåndenes ändar (som är anslutna till axelbandens/skulderbåndenes ändar) i spännet/spændet på grenbandet/skrittbåndet. Selen låses automatiskt när låstungorna/låseklapperne trycks in helt. Du ska höra ett tydligt klickljud. Frigöring av säkerhetsselen: Tryck ihop/sammen låstungornas/låseklappernes sidor och dra/træk sedan ut låstungorna/låseklapperne ur spännet/spændet. OBS: Varje gång du sätter barnet i stolen eller varje gång du ändrat sitsens/setets/sædets läge/stilling ska du kontrollera att selen är korrekt fastsatt. Dra åt/stram selen tills den sitter åt ordentligt runt barnet. (b5) Höjdinställning och lutning/helling/hældning av sits/sete/sæde Justera sitthöjden/siddehøjden genom att först lossa/løsne snurr-/höjdmotståndet. Lyft spärrarna/spærremekanismerne A och B samtidigt medan du trycker sitsen/setet/sædet nedåt eller drar/trækker den uppåt till önskad höjd. Släpp sedan spärrarna/spærremekanismerne. Placera sitsen/setet/sædet i vaggläge/vuggestilling genom att trycka ned handtaget på sitsens/setets/sædets baksida. Luta/hell/hæld sitsen/setet/sædet så långt det går och släpp sedan handtaget igen. Du ska höra ett tydligt klickljud. Kontrollera att sitsen/setet/sædet är låst i detta läge/stillingen genom att röra på den. Sitsen/setet/sædet ska stå i det lägsta/laveste vaggläget/vuggestillingen för barn i åldern 0-6 månader, dvs. tills barnet kan sitta utan hjälp. VARNING: För barn som inte kan sitta själva får denna barnstol endast användas i vaggläge/vuggestilling. Sitsen/setet/sædet måste vara ställd i maximalt lutningsläge/hellingsstilling/hældningsstilling. Använd alltid säkerhetsselen. Se alltid till att barnet befinner sig på säkert avstånd från rörliga/bevægelige delar innan du utför någon justering. Del C: Matstol/Spisestol lämplig/egnet för barn i åldern 6-36 månader (se illustrationerna till

6 del c) VARNING: DU ANSVARAR FÖR BARNETS SÄKERHET. LÄMNA/EFTERLAD ALDRIG BARNET UTAN UPPSIKT. ANVÄND INTE MATSTOLEN/SPISESTOLEN INNAN BARNET KAN SITTA UPP UTAN HJÄLP. ANVÄND INTE PRODUKTEN OM NÅGON DEL BRUTITS AV/ER BRÆKKET AF, GÅTT SÖNDER/ITU ELLER SAKNAS/MANGLER. VARNING: Håll matstolen/spisestolen på säkert avstånd från öppen flamma, värmeelement/varmeovn och andra värmekällor. VARNING: Använd aldrig matstolen/spisestolen om inte alla komponenter är korrekt monterade och inställda. Använd alltid säkerhetsselen. Kontrollera att selen är korrekt monterad innan du använder den. Se alltid till att barnet befinner sig på säkert avstånd från matstolens/spisestolens rörliga/bevægelige delar innan du utför någon justering. Kontrollera regelbundet/regelmæssigt att matstolen/spisestolen inte är skadad och att selen är säker och fungerar korrekt. Ingen smörjning krävs. Kontrollera alltid att brickan/brettet/bakken är ordentligt spärrad/sikret genom att försöka dra/trække bort den från matstolen/spisestolen. VIKTIGT: Varje gång du sätter barnet i matstolen/spisestolen eller varje gång du ändrat sitsens/setets/sædets läge/stilling ska du kontrollera att selen är korrekt fastsatt. Dra åt/stram selen tills den sitter åt ordentligt runt barnet. (c1) Montering och inställning av fotstöd/fodstøtte (Del nr. 07) Skjut in fotstödet/fodstøtten tills du hör ett tydligt klickljud. Kontrollera att fotstödet/fodstøtten sitter fast ordentligt genom att dra/trække det nedåt. Du tar bort fotstödet/fodstøtten genom att trycka på knappen som sitter på den del av fotstödet/fodstøtten som är monterad på sitsen/sædet. Dra/træk samtidigt ut fotstödet/fodstøtten mot sitsens/setets/sædets baksida. Fotstödet/fodstøtten har tre höjdlägen/høydeinnstillinger. Tryck på knappen på fotstödets/fodstøttens baksida samtidigt som du skjuter fotstödet/fodstøtten uppåt eller nedåt till önskat läge/stilling. När du hör ett tydligt klickljud har fotstödet/fodstøtten låsts i läget/posisjon/stilling. Kontrollera att fotstödet/fodstøtten sitter fast ordentligt genom att dra/trække det nedåt. (c2-c4) Montering av säkerhetsbåge/sikkerhetsbøyle, stolklädsel/setetrekk/sædebetræk och säkerhetssele (Del nr. 05, 06) För in axelbanden/skulderbåndene genom

7 stolklädselns/setetrekkets/sædebetrækkets slitsar/spalter/slidser vid önskad höjdinställning. För in midjebanden/taljebåndene genom slitsarna/spaltene/slidserne i klädselns/trekkets/betrækkets sidor. Placera klädseln/trekket/betrækket på sitsen/setet/sædet och säkra den med kardborrfästena/borrelåsfestene/velcrobånd. (Del nr. 10) Stick in låstungorna/låseklapperne på axelbandens/skulderbåndenes ändar i öppningarna på spännet/spændet som är placerat bakom klädseln/trekket/betrækket på sitsens/setets/sædets framsida. Kontrollera att banden/båndene sitter säkert genom att dra/trække i dem. (Del nr. 09) Öppna luckan till förvaringsfacket/oppbevaringsrommet som sitter bakom klädseln/trekket/betrækket på sitsens/setets/sædets framsida. Stick in låstungorna/låseklapperne på midjebandens/taljebåndenes ändar i öppningarna på båda sidor i förvaringsfacket/oppbevaringsrommet. Stäng luckan till förvaringsfacket/oppbevaringsrommet. Kontrollera att banden/båndene sitter säkert genom att dra/trække i dem. (Del nr. 11) Sätt fast de C-formade clipsen på båda sidor av säkerhetsbågen/sikkerhetsbøylen på sidostolparna och lås dem i läge/posisjon/stilling. Du ska höra ett tydligt klickljud. Tryck ned säkerhetsbågen/sikkerhetsbøylen ordentligt på båda sidor tills den sitter stabilt. De C-formade clipsen ska ligga jäms/langs med med sidostolparna. Stick in låstungan/låseklapperne på grenbandets/skrittbåndets ände i basen på grenstången/skrittstangen och skjut sedan in den i sitsen/setet/sædet. (Se till att bandet/båndet och spännet/spændet inte är vridna eller omkastade/omskiftet om så att selen låses på korrekt sätt.) 7 Justera längden på banden/båndene tills selen sitter stadigt/stabilt runt barnet. VARNING: Använd alltid säkerhetsselen. Stolklädseln/setetrekket/sædebetrækket och säkerhetsselen kan tas bort för rengöring enligt instruktionerna i skötsel- och underhållsavsnittet/pleje- og vedligeholdelsesafsnittet i den här bruksanvisningen. (c5) Användning och justering av säkerhetssele Låsning av säkerhetsselen: Lås selen genom att trycka in låstungorna/låseklapperne på midjebandens/taljebåndenes ändar (som är anslutna till axelbandens/skulderbåndenes ändar) i spännet/spændet på grenbandet/skrittbåndet. Selen låses automatiskt när låstungorna/låseklapperne trycks in helt. Du ska höra ett tydligt klickljud. Frigöring av säkerhetsselen:

8 Tryck ihop låstungornas/låseklappernes sidor och dra/træk sedan ut låstungorna/låseklapperne ur spännet/spændet. Justering av axelbandens/skulderbåndenes höjd: Du måste justera höjden på axelbanden/skulderbåndene i takt med att barnet växer. När barnets axlar/skuldre ligger ovanför stolklädselns/sædebetrækkets slitsar/slidser för axelbanden/skulderbåndene är det dags att justera höjden på axelbanden/skulderbåndene. OBS: Varje gång du sätter barnet i stolen eller varje gång du ändrat sitsens/setets/sædets läge/stilling ska du kontrollera att selen är korrekt fastsatt. Dra åt/stram selen tills den sitter åt ordentligt runt barnet. (c6) Montering av lekbricka/lekebrett/legeplade (Del nr. 03) Haka fast kroken på lekbrickans/lekebrettets/legepladens undersida på säkerhetsbågen/sikkerhedsbøjlen medan du vrider brickan/brettet/pladen nedåt. Spärra/sikre lekbrickan/lekebrettet/legepladen i läge/stilling genom att trycka ned den längst ut på vänstra och högra sidan. Stiften ska snäppa/klikke in i hålen på brickan/brettet/pladen. Du ska höra ett tydligt klickljud. Du tar bort lekbrickan/lekebrettet/legepladen genom att följa monteringsanvisningarna i omvänd ordningsföljd/rekkefølge. Lekbrickan/lekebrettet/legepladen är diskmaskinsäker/oppvaskmaskinsikkert och tillverkad/fremstillet av FDA-godkänd plast för livsmedelskontakt/næringsmiddelkontakt. (c7) Montering av matbricka/matbrett/madbakke (Del nr. 04) Tryck samtidigt på spärrarna/spærremekanismerne på vänster och höger sida under matbrickan/matbrettet/madbakken medan du skjuter upp matbrickan/matbrettet/madbakken på lekbrickan/lekebrettet/legepladen. Släpp spärrarna/spærremekanismerne i önskat läge/stilling. Du ska höra ett tydligt klickljud. Kontrollera att brickan/brettet/bakken är ordentligt spärrad/sikret genom att försöka dra/trække bort den från matstolen/spisestolen. Matbrickan/matbrettet/madbakken kan låsas i två lägen/stillinger. Tryck samtidigt på spärrarna/spærremekanismerne på vänster och höger sida under brickan/brettet/bakken medan du skjuter brickan/brettet/bakken framåt eller bakåt. Släpp spärrarna/spærremekanismerne i önskat läge/stilling. Du ska höra ett tydligt klickljud. Kontrollera att brickan/brettet/bakken är ordentligt spärrad/sikret genom att försöka dra/trække bort den från matstolen/spisestolen. Du tar bort matbrickan/matbrettet/madbakken genom att följa monteringsanvisningarna i omvänd ordningsföljd/rekkefølge. Matbrickan/matbrettet/madbakken är diskmaskinsäker/oppvaskmaskinsikkert och tillverkad/fremstillet av FDA-godkänd plast för livsmedelskontakt/næringsmiddelkontakt och rostfritt stål. OBS: Kontrollera alltid att brickan/brettet/bakken är ordentligt spärrad/sikret

9 genom att försöka dra/trække bort den från matstolen/spisestolen. (c8-c10) Höjdinställning och lutning/helling/hældning av sits/sete/sæde Justera sitthöjden/siddehøjden genom att först lossa/løsne snurr-/höjdmotståndet. Lyft spärrarna/spærremekanismerne A och B samtidigt medan du trycker sitsen/setet/sædet nedåt eller drar/trækker den uppåt till önskad höjd. Släpp sedan spärrarna/spærremekanismerne. - När stolen används som matstol/spisestol kan sitsen/setet/sædet ställas in i tre olika/forskellige lutningslägen/hellingsposisjoner/hældningsstillinger. Du ställer in sitsen/setet/sædet från det upprätta läget/stilling till det första lutningsläget/hellingsposisjon/hældningsstilling genom att dra/trække upp handtaget på sitsens/setets/sædets baksida samtidigt som du lutar/heller/hælder sitsen/setet/sædet uppåt eller nedåt till önskat läge/stilling. Släpp sedan handtaget igen. Du ska höra ett tydligt klickljud. Kontrollera att sitsen/setet/sædet är låst i detta läge/stilling genom att röra på den. Matbrickan/matbrettet/madbakken, lekbrickan/lekebrettet/legepladen och säkerhetsbågen/sikkerhetsbøylen kan monteras på stolen när sitsen/setet/sædet står upprätt eller i det första lutningsläget/hellingsposisjon/hældningsstilling. VARNING: Matstolsläget/matstolstillingen/spisestolsstilllingen är endast avsett/ment/beregnet för barn från ungefär sex månader (de ska kunna sitta upp utan hjälp) upp till 36 månader. Använd alltid säkerhetsselen. Se alltid till att barnet befinner sig på säkert avstånd från rörliga/bevægelige delar innan du utför någon justering. Del D: Lekstol/Legestol lämplig/egnet för barn i åldern 36 månader upp till 36 kg (se illustrationerna till del d) (d1-d2) Montering av stolklädsel/setetrekk/sædebetræk (Del nr. 05) Placera klädseln/trekket/betrækket på sitsen/setet/sædet och säkra den med kardborrfästena/borrelåsfestene/velcrobånd. (Del nr. 09) Öppna luckan till förvaringsfacket/oppbevaringsrommet som sitter bakom klädseln/trekket/betrækket på sitsens/setets/sædets framsida. (Del nr. 12, 13) Ta ut de två C-formade clipsen och grenbandsskyddet/skrittbåndbeskyttelsen från förvaringsfacket/oppbevaringsrommet. Stäng luckan till förvaringsfacket/oppbevaringsrommet. Sätt fast de C-formade clipsen på båda sidor av sitsen/setet/sædet. Du ska höra ett tydligt klickljud.

10 Skjut in grenbandsskyddet/skrittbåndbeskyttelsen i sitsen/setet/sædet. Stolklädseln/setetrekket/sædebetrækket kan tas bort för rengöring enligt instruktionerna i skötsel- och underhållsavsnittet/pleje- og vedligeholdelsesafsnittet i den här bruksanvisningen. (d3) Höjdinställning av sits/sete/sæde Justera sitthöjden/siddehøjden genom att först lossa/løsne snurr-/höjdmotståndet. Lyft spärrarna/spærremekanismerne A och B samtidigt medan du trycker sitsen/setet/sædet nedåt eller drar/trækker den uppåt till önskad höjd. Släpp sedan spärrarna/spærremekanismerne. Skötsel och underhåll/pleje og vedligeholdelse Borttagning av barnstolens klädsel/trekk/betræk 1. Ta bort axel- och midjebanden/skulder- og taljebåndene från sitsen/setet/sædet. Dra/træk banden/båndene genom slitsarna/spaltene/slidserne i sitsen/setet/sædet tills de är helt utdragna/taget ur klädseln/trekket/betrækket. 2. Ta bort stolklädseln/setetrekket/sædebetrækket. 3. Ta bort hela säkerhetsselen och frigör grenbandet/skrittbåndet genom att dra/trække bort grenstångens/skrittstangens bas/basis från sitsen/setet/sædet. 4. Nu kan du rengöra barnstolens klädsel/trekk/betræk och stomme/selve sædet enligt nedanstående anvisningar: Obs: De utsatta kanterna på stolklädseln/setetrekket/sædebetrækket av micro-suede och konstläder/kunstlæder är ofta de första delarna som slits och fransas/frynses opp. Tänk på det vid förvaring/opbevaring och transport av barnstolen. Lättare smuts på stolklädseln/setetrekket/sædebetrækket av micro-suede och konstläder/kunstlæder kan avlägsnas/fjernes med en fuktad svamp och ett milt rengöringsmedel. Torkas/tørres hängande. Får inte torkas i torktumlare/tørketrommel. Vid envisa/gjenstridige fläckar/pletter på stolklädseln/setetrekk/sædebetræk av micro-suede och konstläder/kunstlæder: 1. Skölj av löst sittande smuts under vattenkranen. 2. Torka upp överflödig vätska med en ren och torr vit trasa/klut eller en pappershandduk. 3. Applicera citronsaft eller fläckborttagningsmedel/pletfjernemiddel på fläcken/pletten enligt tillverkarens/producentens anvisningar. 4. För på en mindre mängd milt rengöringsmedel med varmt vatten. Torka. 5. Skölj med svamp och rent vatten. Torka. 6. Upprepa/gentag föregående arbetssteg vid behov. Textilvård/tekstilpleje: Endast handtvätt Tål ej klorblekning Får ej torktumlas/trommeltørkes Tål ej strykning Får ej vridas ur/vris opp Får ej kemtvättas/renses

11 Både lekbrickan/lekebrettet/legepladen och matbrickan/matbrettet/madbakken är diskmaskinsäkra/oppvaskmaskinsikre. Rengör matstolens/spisestolens plastdelar med en fuktig trasa/klut. Använd inte slipande eller blekande medel. Checklista Kontrollera regelbundet/reglemæssigt att säkerhetsselen är korrekt monterad och att vävmaterialet inte är uppfransat/frynset eller skadat. Om selen är skadad rekommenderar vi att en ny sele monteras. För närmare information, kontakta oss via e-post på Kontrollera regelbundet/regelmæssigt att alla låsanordningar är rena och fungerar korrekt. Eftermarknadsservice Om du behöver hjälp eller reservdelar till din bloom-produkt eller om du inte är nöjd/tilfreds med varorna är du välkommen att kontakta bloom via e-post på Våra välutbildade rådgivare ger dig all hjälp du behöver. Du hittar även den senaste produktinformationen på vår webbplats Feedback och synpunkter från kunderna hjälper bloom att kontinuerligt förbättra sina produkter. Skicka dina kommentarer om den här produkten till

Notera. Återförsäljare: Comfy Child. Cyklon AB, Snöåvägen 115A, 77194 Ludvika Sverige.

Notera. Återförsäljare: Comfy Child. Cyklon AB, Snöåvägen 115A, 77194 Ludvika Sverige. Notera 1. Det här är en säkerhets stol för barn, provad enligt standard ECE regel 44.04, för tre olika typer av användning: - Med användande av ISOFIX och toppförankring, är bilbarnstolen klassad som "Universal"

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Instruktionsbok Kidzofix Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Isofix size C/R3 Framåtvänd

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid ISOfix. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271 Bruksanvisning Easy TILT Hygienstol Easy TILT/Gas 6-70 Easy TILT/El 6-7 Övriga instruktioner Kopplingsschema Styrbox Laddning Batteri Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat en Easy Hygienstol.

Läs mer

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakåtvänd montering Instruktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 !! Tack för att du har valt BeSafe izi Sleep BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för att skydda

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt Instruktionsbok Minikid Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Minikid har

Läs mer

Notera. 4. Om det är några tveksamheter kontakta bilbarnstolens tillverkare eller återförsäljare.

Notera. 4. Om det är några tveksamheter kontakta bilbarnstolens tillverkare eller återförsäljare. Notera 1. Det här är en säkerhets stol för barn, provad enligt standard ECE regel 44.04, för användning i bilar, och den passar i de flesta, men inte i alla bilsäten. 2. Bilbarnstolen kan användas i bilen,

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

Monteringsanvisning elfa décor

Monteringsanvisning elfa décor Monteringsanvisning elfa décor 1 Montera nedanstående produkter före montering av elfa -hyllan. Placera hängskenorna på bärlisten. Notera att när bärlisten monteras från vägg till vägg måste hängskenorna

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

Zitzi Carseat & Carseat Mini

Zitzi Carseat & Carseat Mini Kombinationer Zitzi Carseat får ej kombineras med andra produkter. Reservdelar Zitzi Carseat får endast förses med reservdelar levererade av Anatomic SITT AB. BRUKSANVISNING Produkten är endast avsedd

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

my baby carrier SVENSKA BRUKSANVISNING

my baby carrier SVENSKA BRUKSANVISNING my baby carrier BRUKSANVISNING SVENSKA Integrerat huvudstöd VIKTIGT! SPARA BRUKS- ANVISNINGEN SÅ ATT DU HAR DEN TILL HANDS OM DU SKULLE BEHÖVA DEN IGEN! Integrerad ryggförlängning... > VARNINGAR VARNING:

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Bruksanvisning Emma I & Emma II

Bruksanvisning Emma I & Emma II Bruksanvisning Emma I & Emma II Tillhör säng med serienummer: 1 2014-03-04 Denna bruksanvisning ger information om användningsområde, montering och skötselråd för sängen Emma I och Emma II. Genom att läsa

Läs mer

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm a f d e b c i Monteringsanvisning g h 4 > 5 cm izi Modular: bakåt- & framåtvänd izi Modular RF: bakåtvänd 5 Bakåtvänd godkänd höjd 6-05 cm Framåtvänd godkänd höjd 88-05 cm maximal vikt 8 kg Ålder 6 mån

Läs mer

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A SERVICEANVISNINGAR SV WHEELDRIVE 9011310A Förberedelser före drivning med WheelDrive Monteringen av WheelDrive ska utföras av behöriga yrkespersoner. Före drivning med hjälpmotorn måste följande åtgärder

Läs mer

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi Double 56-203DB

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi Double 56-203DB Bruksanvisning Amfibi Hygienstol Amfibi Double 6-0DB . Uttag för batterikontakt. Uttag för stickpropp (OBS! För att IP-klassning ska gälla så ska stickpropp ALLTID vara ansluten till styrbox). Uttag för

Läs mer

Thule Ligginsats Instruktioner

Thule Ligginsats Instruktioner B 51100997 Thule Ligginsats Instruktioner B C A D E VARNING ASTM F2050-16 Lämna ALDRIG barnet utan uppsikt. Kvävningsrisk: Barnvagnen kan välta på mjuka underlag och orsaka att barnet kvävs. Ställ ALDRIG

Läs mer

Saab 9-3, Saab 9-5. 900 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab 9-5. 900 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Monteringsanvisning SITdefault Barnstol "Saab Child Seat" MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction

Läs mer

Denna produkt är certifierad enligt ECE R 44/04. Grupp 0+ 0-12 Månader. 0-13 kg. Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i ett framsäte med airbag.

Denna produkt är certifierad enligt ECE R 44/04. Grupp 0+ 0-12 Månader. 0-13 kg. Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i ett framsäte med airbag. EMM0016rev003 manual First Class:Layout 1 12-08-2008 15.00 Sida 2 Denna produkt är certifierad enligt ECE R 44/04. ECE R44/04 UNIVERSAL 0 13 kg Y E1 Grupp 0+ 0-12 Månader 0-13 kg EMM0016SE Rev003 Placera

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

Ryggsäckssystem 2012

Ryggsäckssystem 2012 Ryggsäckssystem 2012 Bruksanvisning Produktdata Ryggsäck Stort, löstagbart lock som väl täcker säcken Höjbart lock som kan anpassas till olika volymer. Stort topplocksfack. Hållare för hjälm eller kläder.

Läs mer

Bakåtvänd montering. 0+ 0-13 0-12 m. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder

Bakåtvänd montering. 0+ 0-13 0-12 m. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder Bakåtvänd montering Instruktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+ 0-13 0-12 m 1 Tack för att du valt BeSafe izi Go ISOfix BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda ditt

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw Tack för att du har köpt denna Pioneer-produkt. Läs igenom bruksanvisningen så att du lär dig hantera den här modellen på ett säkert och korrekt sätt. Spara och förvara bruksanvisningen så att du lätt

Läs mer

Vvälkomna. Grattis till ditt köp av en Mountain Buggy Babylift barnvagn.

Vvälkomna. Grattis till ditt köp av en Mountain Buggy Babylift barnvagn. Vvälkomna Grattis till ditt köp av en Mountain Buggy Babylift barnvagn. Vi vet hur värdefull och inspirerande en ny liten person kan vara i Ditt liv. Det är ganska viktigt att ha möjligheten att visa världen

Läs mer

click! a b c d g h Monteringsanvisning j k > 25 cm l m Godkänd höjd 40-75 cm maximal vikt 13 kg UN regulation no. R129 i-size Ålder 0-12m

click! a b c d g h Monteringsanvisning j k > 25 cm l m Godkänd höjd 40-75 cm maximal vikt 13 kg UN regulation no. R129 i-size Ålder 0-12m 1 3 a b c d e f g h click! Monteringsanvisning 4 i j k l m > 25 cm 2 5 Godkänd höjd 40-75 cm maximal vikt 13 kg Ålder 0-12m UN regulation no. R129 i-size 8 9 Tack för att du valde BeSafe izi Go Modular.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR HÖLLVIKEN

MONTERINGSANVISNING BADKAR HÖLLVIKEN SV MONTERINGSANVISNING BADKAR HÖLLVIKEN Art.nr. BH1270SLE BH1270NLE RSK.nr 7336114 7336113 Monteringsanvisning Höllviken 20160401-1.0 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ separata anvisningar

Läs mer

MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION

MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION medemagruppen Ver. 6-0-05 Ser.nr från: 053688 medemagruppen MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION Montering tillbehör Sufflett Fäste för handbåge / bord Handbåge Bord Bålstöd Huvudstöd / Huvudstöd låg modell

Läs mer

ROHO AGILITY sidostöd BRUKSANVISNING

ROHO AGILITY sidostöd BRUKSANVISNING SVENSKA ROHO AGILITY sidostöd BRUKSANVISNING LEVERANTÖR: Denna bruksanvisning måste lämnas ut till produktens användare. ANVÄNDARE: Läs instruktionerna och spara för eventuella framtida behov innan produkten

Läs mer

Span 300 VX Montageanvisning

Span 300 VX Montageanvisning Span 300 VX Montageanvisning BETECKNING: SPAN 300 VX Dubbel bredd EN1004 3-8/12 XXCX SPAN 300 VX Enkel bredd EN1004-3 8/8 XXCX Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144201 daterat den

Läs mer

Nya Perkinsmaskinen. Svensk bruksanvisning. Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner

Nya Perkinsmaskinen. Svensk bruksanvisning. Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner Nya Perkinsmaskinen Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner Svensk bruksanvisning Läs denna innan du börjar använda din nya Perkins. Såld i Sverige av: Iris Hjälpmedel AB Tel. 08 39 94

Läs mer

Skjutbara partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen

Skjutbara partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Skjutbara partier. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista på nästa sida. OBS! Nästan alla skruvar är Torx-skruvar. Du behöver en T20 Torx-bit

Läs mer

Vattenanslutning: Vattenspolning: Ström vattenspoln: Mått: Urinavlopp: Montering: Nedfallsrör: Toalettsits:

Vattenanslutning: Vattenspolning: Ström vattenspoln: Mått: Urinavlopp: Montering: Nedfallsrör: Toalettsits: MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Detta behövs för monteringen: Rev.nr 120116 Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Bågfil Tumstock Kniv Montering Skuggtaket passar under tak där avståndet emellan

Läs mer

Takavvattning - montering

Takavvattning - montering MONTERINGSANVISNING Takavvattning - montering MONT-Takavvattning-2013.pdf /.indd Datum 2014-06-25 Version 1.1 Verktyg Du behöver hammare, tumstock, bågsåg, riktsnöre, enklare plåtsax och falstång. Dessutom

Läs mer

Rea Spirea Spirea 2 & Spirea 3 Rekonditioneringsmanual

Rea Spirea Spirea 2 & Spirea 3 Rekonditioneringsmanual Rea Spirea Spirea 2 & Spirea 3 2009-03-03 Svenska Innehåll Innehåll Produktbeskrivning 3 Tvätt och desinfektion 5 Rekonditionering 6-8 Tillbehör 9 Checklista 10 2 Produktpresentation Produktbeskrivning

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

Servicemanual. Swing Dusch- och toalettstol. Tlf 0303 24 52 00 - www.minicrosser.se

Servicemanual. Swing Dusch- och toalettstol. Tlf 0303 24 52 00 - www.minicrosser.se Servicemanual Swing Dusch- och toalettstol Tlf 0303 24 52 00 - www.minicrosser.se Bästa kund! Vi tackar för förtroendet och för köpet av vår produkt. Innan du använder produkten för första gången vill

Läs mer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324. Kilar (boardremsor)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324. Kilar (boardremsor) Isomax,5 mm 4 mm Rev.nr: 404 Kilar (boardremsor) 5 mm T0 Innehållsförteckning: OBS!!! Luckorna bäres stående. A: Sortera upp luckorna per skjutparti. Kontrollera att storlek och antal stämmer. Stäm av

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Yttemått skena. Innermått skena Längd Höjd. Antal sektioner. Design. natural anodized. 4076 3650-2mm 6800 850 mm 3. 3x6

Yttemått skena. Innermått skena Längd Höjd. Antal sektioner. Design. natural anodized. 4076 3650-2mm 6800 850 mm 3. 3x6 Yttemått skena Innermått skena Längd Höjd Antal sektioner Design 4076 3650-2mm 6800 850 mm 3 natural anodized 3x6 Kryssmät skenor noggrant, Poolens uppstick enligt nedan Kit H / 4x8 Utvändigt skenmått

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Zitzi Sharky INNEHÅLL. Plats för etikett! BRUKSANVISNING

Zitzi Sharky INNEHÅLL. Plats för etikett! BRUKSANVISNING 16:1) Sammanfattning/Efterkontroll Fortsätt kontinuerligt att utföra efterkontrollerna som anges under respektive punkt. Kontrollera regelbundet att alla skruvar är ordentligt åtdragna. Kontrollera regelbundet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15 INSTRUKTIONSBOK 2 GRATTIS TILL DITT KLOKA VAL AV CYKEL! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cykelns delar.............................. 3 Tips och råd............................... 4 Montering.................................

Läs mer

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Camina Art Paris Bioetanolkamin Utgåva 1.2016 Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Innehållsförteckning Allmänt Mottagning av gods Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök

Läs mer

Våtrumskassett 2200K DRIFT OCH SKÖTSEL. Bild 1. Bild 2. Gäller för: Drift och skötsel: 150814 sida 1 av 8

Våtrumskassett 2200K DRIFT OCH SKÖTSEL. Bild 1. Bild 2. Gäller för: Drift och skötsel: 150814 sida 1 av 8 150814 sida 1 av 8 Gäller för: Denna drift- och skötselinstruktion gäller för Beulco Armaturs våtrumskassett typ 2200K. Drift och skötsel: Spolning Spolningsanordning är av pneumatisk typ. För att spola

Läs mer

Garageportsanvändning

Garageportsanvändning Garageportsanvändning Vi har valt en garageport som är beprövad och tillförlitlig. Det är inte meningen att vi som användare skall behöva lära oss monteringsdetaljer, uppbyggnad, felavhjälpning eller andra

Läs mer

medemagruppen Niga En småbarnsstol - för varierat sittande! Niga bruksanvisning Ver. 2012-12-18

medemagruppen Niga En småbarnsstol - för varierat sittande! Niga bruksanvisning Ver. 2012-12-18 Niga En småbarnsstol - för varierat sittande! medemagruppen Ver. 2012-12-18 medemagruppen Niga bruksanvisning Vad är NIGAstolen? NIGAstolen är en småbarnstol för barn upp till ca 4 år och utformningen

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use EN Stand Mixer CHKA100 INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use SWE Köksmaskinen CHKA100 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noga innan apparaten sätts i drift Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs mer

2ME LEKSTOL FERRARI. Tack för att ni har valt en Lekstol från Scandinavian Baby Alliance

2ME LEKSTOL FERRARI. Tack för att ni har valt en Lekstol från Scandinavian Baby Alliance 2ME LEKSTOL FERRARI Tack för att ni har valt en Lekstol från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

Rea Azalea Rea Azalea Assist Rea Azalea Tall Rea Azalea Minor Rea Azalea Base Rekonditioneringsmanual

Rea Azalea Rea Azalea Assist Rea Azalea Tall Rea Azalea Minor Rea Azalea Base Rekonditioneringsmanual Rea Azalea Rea Azalea Assist Rea Azalea Tall Rea Azalea Minor Rea Azalea Base Rekonditioneringsmanual Rekonditionering 2009-01-22 Svenska Innehåll Innehåll Produktbeskrivning 3-4 Tvätt och desinfektion

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med Er nya Morsø kamin. Morsø har tillverkat

Läs mer

-AireRx SPPC- -AireRx SPC-

-AireRx SPPC- -AireRx SPC- Brukar- och förskrivarmanual -AireRx SPPC- -AireRx SPC- AireRx SPPC och SPC är tillverkade och avsedda för att användas i alla på marknaden förekommande rullstolar. Denna manual skall användas för den

Läs mer

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING 11 VÄLKOMMEN TILL THE STEAMERY The Steamery är ett klädvårdsföretag baserat i Stockholm. Vi älskar kläder och vill att de ska hålla länge. Vårt mål är därför att ge

Läs mer

Alla mått är i mm. Summa 46 152 kr. Ritningens namn kök 25/11 Ritningsnummer 0000-8909-3071. Inkluderat i totalpriset Vitvaror 19 059 kr

Alla mått är i mm. Summa 46 152 kr. Ritningens namn kök 25/11 Ritningsnummer 0000-8909-3071. Inkluderat i totalpriset Vitvaror 19 059 kr Alla mått är i mm Ritningens namn kök 25/11 Ritningsnummer 0000-8909-3071 Inkluderat i totalpriset Vitvaror 19 059 kr Summa 46 152 kr Användarnamn (E-postadress eller IKEA FAMILYnummer) Ledtråd till ditt

Läs mer

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 VOX Art nr 273051 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bildöversikt CLA40 VOX sid 4-6 Instruktion för montering på vägg sid 5 Installation

Läs mer

QLASSIC Sängbord. Instruktion för användare av

QLASSIC Sängbord. Instruktion för användare av Instruktion för användare av QLASSIC Sängbord QLASSIC, det enkla smarta och stabila sängbordet med inbyggd serveringsskiva. Sängbordet kan enkelt anpassas till höger eller vänster sida av sängen. Två förvaringslådor

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Instruktionsbok TP11 V1.0 090101

Instruktionsbok TP11 V1.0 090101 Instruktionsbok TP11 V1.0 090101 Innehållsförteckning Sidan Introduktion 3 Maskinöversikt 4 Maskinöversikt 5 Montering av filmrulle 6 Start/användning av förpackningsmaskin TP11 7 Justering av inställningar

Läs mer

LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK. Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning

LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK. Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning Några tips NÅGRA TIPS Behåll emballaget på så länge som möjligt. * Behåll Vid emballaget avemballering, på så

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00

Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00 Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med Er nya Morsø kamin. Morsø

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 425 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap 1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap De här anvisningarna gäller för installation av KOMPAN FREEGAME-redskap. VIKTIGT! Läs de här anvisningarna före installationen. Utöver dessa allmänna anvisningar

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA Planering INNAN DU BÖRJAR MONTERA ATT BEAKTA MONTERINGSANVISNINGAR s. s. 4 s. 5 s. 6 S. 7-0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om anvisningarna Läs

Läs mer

Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006

Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006 Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006 Mörkläggningsgardiner för förarhytten Fiat Ducato Viktigt! Läs igenom denna instruktion noggrant: REMI front är inte avsedd

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

HOBBYVÄXTHUS MONTERINGSANVISNING

HOBBYVÄXTHUS MONTERINGSANVISNING HOBBYVÄXTHUS MONTERINGSANVISNING Modell: Lean-28 För att förebygga skador, läs och förstå monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. SIDA VIKTIG INFORMATION 3 PLOCKLISTA 4 KANALPLASTSRITNING 5 RITNING

Läs mer

Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500

Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500 Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500 (Bruksanvisning i original) Välkommen! Välkommen som ägare till en produkt från Pro-Terra! Vi tackar dig för förtroendet du visat oss

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60 INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 40 & 60 Innehåll 1. Allmänt 2. Installation 3. Användning 4. Reglage 5. Användarinstruktion, Kapacitet 6. Underhåll 7. Felsökning 8. Garanti 9. Standardutrustning 10.

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

ballingslov.se LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning

ballingslov.se LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning ballingslov.se LÄTT OCH RÄTT MONTERING AV DITT NYA KÖK Till montören: Lämna kvar denna monteringsanvisning NÅGRA TIPS * Behåll emballaget på så länge som möjligt. Vid avemballering, skär på baksidan eller

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. PFEVBE13710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? FÖRSIKTIGHET. Modellnr. PFEVBE13710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. Dekal med serienummer Modellnr. PFEVBE1710.0 Serienr. Anteckna serienumret ovan för referens. BRUKSANVISNING Dekal med serienummer FRÅGOR? Kontakta butiken där du handlade denna produkt om du har frågor eller om du fattas eller

Läs mer