Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1"

Transkript

1 Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1 Seiko 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd :54:52 Du är nu ägare till en SEIKO KINETIC KAL. 7D46/D48/7D56. För bästa resultat läs instruktionerna i den här foldern noga innan du använder Din SEIKO KINETIC. Förvara den här manualen så att den enkelt kan användas. 2 INNEHÅLL PRESENTATION DISPLAY & KNAPPANVÄNDNING INNAN DU ANVÄNDER KLOCKAN FÖRSKRUVNINGS HUR MAN STARTAR UPP KLOCKAN FRÅN ENERGISPARLÄGE TID/DATUMINSTÄLLNING OM SEKUNDVISARNA BÖRJAR FLYTTA SIG I TVÅ-SEKUNDERS INTERVALL ENERGIRESERV, ANVISNING FÖR LADDNINGSBARA BATTERIER ENERGIKÄLLA LADDNINGSBARA BATTERIER SPECIFIKATIONER * För skötsel av klockan se "Bibehållande av klockans kvalitet" i den medföljande Worldwide Guarantee and Instruction Booklet. PRESENTATION Seiko kinetic Kal. 7D46/7D48/7D56 är ett analogt kvartsur som är försett med Kinetic teknologi utvecklad av SEIKO. Elektrisk energi genereras för att driva klockan genom tillvaratagande av kroppens rörelser och lagrar det i det laddningsbara batteriet som ej behöver bytas ut som ett konventionellt batteri av knapptyp. ENERGISPARLÄGE OCH TIDÅTERSTÄLLNINGSFUNKTION För att bevara lagrad energi ställer sig klockan automatiskt i ett energisparläge och visarna slutar att röra sig c:a 24 timmar efter det att klockan är avtagen. När du börjar använda klockan igen, behöver du bara svänga den ett par gånger för att starta den och visarna börjar indikera den korrekta tiden och återgå till normal funktion. * Den återvunna tiden i energisparläget kan inkludera en summa fortning/saktning inom ramen för klockans tillförlitlighet (±15 sekunder per månad). * Om en fullt lagrad klocka kommer i energisparläge gör energisparfunktionen att klockan är fullt användbar i cirka fyra år. 3 Seiko 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd Seiko 09:54:52 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd :54:52

2 EVIGHETSKALENDER Inställd, justeras kalendern automatiskt för jämna och ojämna månader inklusive februari skottår. (Eventuellt kan en manuell justering i slutet av februari behövas för år som är delbara med fyra men ej är skottår, detta inträffar endast en gång vart hundrade år till exempel år 2100.) * Det tar cirka två sekunder för kalendern att byta i displayen. Det kan emellertid ta två minuter om temperaturen är låg eller den lagrade energin börjar försvagas. När klockan står i energisparläge fortsätter evighetskalendern att fungera. Till och med när klockan stoppas totalt p.g.a. för lite lagrad energi, kan kalendern manuellt justeras genom några enkla procedurer. 4 Armens rörelser när du använder klockan generar elektrisk energi för att driva klockan. Om klockan bärs på armen och armen ej rör sej laddas den ej. Vi rekommenderar att du använder klockan dagligen under minst 10 timmar. DISPLAY OCH KNAPPANVÄNDNING (Kal. 7D46) Stor kalender (Kal. 7D48) Timvisare Sekundvisare Månadsindikator Stor kalender Timvisare Sekundvisare Minutvisare Medurs (uppåt) Moturs (Nedåt) 24-timmarsindikator. Minutvisare Läge 1 pos. Kalenderjustering Läge 2 pos. Tidinställning Medurs (uppåt) Moturs (Nedåt) Läge 1 pos. Kalenderjustering Läge 2 pos. Tidinställning Månadsindikator 24-timmarsindikator. * Placeringen på displayen för år, månad och 24-timmarsindikation kan vara olika beroende på modell. 5 Seiko 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd Seiko 09:54:52 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd :54:52 (Kal. 7D56) Stor kalender INNAN DU ANVÄNDER KLOCKAN ENERGISPARLÄGE Den här klockan drivs av elektrisk energi genererad och lagrad i det inbyggda automatiskt genererande systemet. Klockan är också utrustad med en "energisparfunktion," vilken automatiskt stoppar visarna från att röra sig om klockan ej används under en period, för att minska förbrukningen av elektrisk energi. När klockan står i energisparläge slutar visarna att röra sig men den inbyggda IC-kretsen fortsätter att beräkna tid och kalender. När klockan är i energisparläge, svänger man klockan flera gånger för att aktivera "tidåterställningsfunktionen" som automatiskt ställer visarna till korrekt tid. 6 Timvisare Sekundvisare Månadsindikator Minutvisare Medurs (uppåt) Läge 1 pos. Kalenderjustering Läge 2 pos. Tidinställning Moturs (Nedåt) 24-timmarsindikator. * Dra ej ut kronan till läge 2 medan klockan är i energisparläge. Detta kommer att nollställa energisparfunktionen och förorsaka att data lagrad inuti klockan raderas. * Lämna ej klockan med kronan utdragen till läge 2, eftersom klockan förbrukar större energi än den använder i energispar-modet. <Anm. Energisparläge> Om klockan ej används under cirka 24 timmar (ungefär ett dygn), aktiveras energisparläget automatiskt. * Medan sekundvisarna rör sig i tvåsekundsintervall kan energisparfunktionen ej aktiveras. När energisparfunktionen är aktiverad slutar tim-, minut- sekund och 24-timmarsvisarna att röra sig. * När klockan är i energispar-mode fortsätter kalendern att fungera normalt. * När klockan lämnas oanvänd i energispar-mode och om datum ej skiftar korrekt har den lagrade elektriska energin försvagats. Återladda klockan tills att klockan återgår till den vanliga en-sekundsintervallet, och ställ därefter om tid och kalender innan du börjar använda den igen. * När klockan startas upp från energispar-mode medan den använder en extrem låg elektrisk energi börjar sekundvisarna röra sig i tvåsekundsintervall. (Se "OM SEKUNDVISARNA BÖRJAR FLYTTA SIG I TVÅ-SEKUNDSINTERVALL" på sidan 18). 7 Seiko 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd Seiko 09:54:53 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd :54:53

3 TIDÅTERSTÄLLNINGSFUNKTION När klockan är i energispar-mode slutar visarna att röra sig men den inbyggda IC:n fortsätter att beräkna tiden. När en viss summa elektrisk kraft är genererad justeras visarna automatiskt till den tid som är beräknad inuti klockan. Driftstiden för tidåterställningsfunktionen skiftar beroende på mängd av elektrisk energi lagrad inuti klockan. Om den är fullständigt lagrad och klockan går in i energi sparfunktion fungerar klockan i cirka fyra år. * Om den lagrade elektriska energin alldeles tar slut medan klockan står i energispar-mode kommer svängning ej att aktivera tidåterställningsfunktionen. Istället börjar sekundvisarna att röra sig i tvåsekundersintervall. (Se "HUR MAN STARTAR UPP KLOCKAN FRÅN ENERGISPARLÄGE" på sid. 10 eller "OM SEKUNDVISARNA BÖRJAR FLYTTA SIG I TVÅ-SEKUNDERS- INTERVALL" på sid. 18.) FÖRSKRUVNINGS En del modeller har en förskruvningskrona, vilken kan låsas med skruven när den ej behöver att användas. Låsning av kronan förebygger driftsstörning. Lossa kronan innan någon kronanvändning. När justeringarna är utförda skruva kronan tillbaka tills den låser. HUR MAN ANVÄNDER FÖRSKRUVNINGSN Om din klocka har en krona av förskruvningstyp, lossa den innan någon kronanvändning. Ha alltid kronan låst om det ej är nödvändigt för att använda kronan. [För att lossa kronan] Vrid kronan moturs (nedåt) för att lossa den. Kronan är öppnad och kan användas. Kronan kan dras ut. 8 [För att låsa den] När alla justeringar är utförda skruva tillbaka kronan tills den stannar genom att vrida den medurs (uppåt) och samtidigt med en försiktig intryckning pressa den tillbaka i grundläget. Vrid kronan med samtidig intryckning. 9 Seiko 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd Seiko 09:54:53 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd :54:53 HUR MAN STARTAR UPP KLOCKAN FRÅN ENERGISPARLÄGE För att "väcka upp" klockan från energispar-mode sväng den försiktigt från sida till sida för att återladda den. * Vrid ej ut kronan till läge 2 innan du utfört följande procedurer. Det nollställer tidåterställningsfunktionen. Sväng klockan från sida till sida c:a 4 6 rytmiskt gånger i en hastighet av 2/ggr sekund, gör en båge av c:a 20 cm se bilden här nedan. 1. Endast tim-, minut- och 24-timmarsvisarna rör sig snabbare för att indikera aktuell tid vilken ursprungligen har behållits i den inbyggda IC:n. * Man uppnår ingen fördel av att svänga klockan i större bågar. * När du svängt klockan roterar svängningslodet i energisystemet för att driva mekanismen. När det roterar ljuder en signal, detta är ej någon felfunktion. 2. Sekundvisarna kommer att följa snabbt för att återgå till normal rörelse. Sekundvisarna står stilla Anm. * Om där är någon tidsskillnad mellan den fabriksinställda tiden och lokal tid där du bor nollställ tid och kalender innan du börjar använda klockan, efter inköp. * Medan klockan är i energispar-mode fortsätter den inbyggda IC:n mäta tiden i en tillförligtlighet av ± 15 sekunder per månad vilken är detsamma som tillförlitligheten hos ett konventionellt kvartsur. Därför kan den lagrade tiden från den inbyggda IC:n till visarna, med den automatiska tidssparfunktionen, inkludera en viss summa av tidsförlust eller ökning inom skalan för klockans tillförlitlighet (± 15 sekunder per månad, i så fall ställ in tiden rätt innan du börjar använda klockan). * När klockan startas upp från energispar-mode medan det går på en extremt låg elektrisk energi och sekundvisarna börjar röra sig i två-sekundsintervall (Se: "OM SEKUNDVISARNA BÖRJAR FLYTTA SIG I TVÅSEKUNDS INTERVALL" på sid. 18. TID/DATUMINSTÄLLNING Om där är någon tidsskillnad mellan den fabriksinställda tiden och lokal tid där du bor nollställ tid och kalender innan du börjar använda klockan, efter inköp. Om klockan slutat gå p.g.a för lite lagrad elektrisk energi, återladda klockan tills att sekundvisaren återgår till normal en-sekundsintervall och ställ därefter om klockan. (Se " OM SEKUNDVISARNA BÖRJAR FLYTTA SIG I TVÅ- SEKUNDERS INTERVALL" PÅ SID 18). 11 Seiko 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd Seiko 09:54:53 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd :54:53

4 HUR MAN STÄLLER IN TIDEN (Kal 7D46) (Kal. 7D48) (Kal. 7D56) 12 Position läge 2 Normalläge Position läge 2 Normalläge Position läge 2 Normalläge 1. Dra ut kronan till läge 2. Sekundvisarna stannar på märket. * Om klockan har en förskruvningskrona, lossa kronan först och dra därefter ut den till läge 2. * För att ställa sekundvisarna exakt, dra ut kronan till läge två när sekundvisarna pekar på kl 12-("0" sekund)-position. 2. Vrid kronan för att ställa in tiden. * Kom ihåg att kontrollera att 24-timmarsindikatorn är korrekt inställd AM/PM. * För att ställa in exakt tid flytta fram minutvisaren 4-5 minuter framför exakt tid och vrid dem därefter tillbaka. 3. Tryck tillbaka kronan i ursprunglig position. Klockan börjar omedelbart gå. * För att ställa in sekundvisaren exakt, tryck kronan tillbaka i ursprungligt läge i överensstämmelse med aktuell tid. Undvik att ställa in tid eller kalender mellan 23:00 och 01:00. * Om Du justerar tid eller kalender mellan 23:00 och 01:00 och datum är felaktig eller en dag sen, återställ klockan och undvik ovanstående tidsperiod. När klockan går normalt skiftar datum mellan 23:30 och 0:30. Leverantören av denna produkt är aktivt och globalt involverad i miljöförebyggande samarbete. Om du skall kasta denna produkt, så skall den lämnas in till din urmakare eller den lokala miljöstationen. 13 Seiko 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd Seiko 09:54:53 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd :54:53 HUR MAN STÄLLER IN EVIGHETSKALENDERN Datum, månad och år är sammankopplade med evighetskalendern. För att ställa in månad eller år framflytta datum genom vridning av kronan så att månad eller år blir justerbara. * Kalendern justeras genom vridning av kronan antingen uppåt eller nedåt i läge 1. <Anm. månad-, års-inställning> När datum framflyttas för att ändras till "1", indikerar månadsindikatorn en månad och visar följande månad. När datum framflyttas ytterligare till månadsindikatorn och flyttas framför December () till Januari (JAN), roterar årsindikatorn och visar följande år. Vid inställning av kalender bakåt, flytta datum tillbaka en eller två dagar bakom det datum du önskar ställa in, framflytta därefter till önskat datum. * Följ anvisningarna här ovan för inställning av kalendern bakåt, annars kanske inte datumsiffra visas i centrum av kalenderfönstret. Även om detta inträffar kommer datum att visas korrekt följande dag. * Vid inställning av kalender bakåt i december så visas eventuellt ej år korrekt. Inträffar detta ställ kalendern tillbaka till november och därefter framåt till korrekt datum i december. (Kal 7D46) (Kal. 7D48) (Kal. 7D56) Kronan i läge 1 Kronan i läge 1 Kronan i läge 1 1. Varje kalendermärke kan justeras i sekvenser av år, månad och datum. Dra ut kronan till läge 1. * Om klockan har en förskruvningskrona, lossa kronan först och dra därefter ut den till läge Vrid kronan tills året blir justerbart * Varje kalendermärke blir justerbar i sekvenser av datum, månad och år, genom vridning av kronan. * Kalendern kan justeras genom vridning av kronan antingen uppåt eller nedåt. * Året indikerar antal år sedan senaste skottår. Vid inställning av år, kontrollera om kommande år är ett skottår eller ej, om ej kontrollera hur många år som har passerat (1, 2 eller 3) sedan det senast var skottår Seiko 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd Seiko 09:54:53 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd :54:53

5 KAL. 7D46 3. Vrid kronan för att rotera årsindikatorn tills önskad indikation kommer fram. Fortsätt att vrida kronan tills månad blir justerbar. KAL 7D48 Månads-display KAL 7D56 Ex. Visarens position på månadsdisplayen (JUNI) 4. Vrid kronan för att ställa in månadsvisaren för att indikera korrekt månad. Fortsätt därefter vrida kronan för att ställa in datum. L.Y Antal år sedan det senast var Skottår Ett år Två år Tre år skottår År * n kan vara olika designad beroende på modell. Ex. Datum visas, För att slutföra kalenderjustering av år, månad samt datum, tryck kronan tillbaka till ursprungligt läge. 17 Seiko 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd Seiko 09:54:54 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd :54:54 OM SEKUNDVISARNA BÖRJAR FLYTTA SIG I TVÅ-SEKUNDERS INTERVALL (VARNINGSFUNKTION VID ENERGIBRIST) När sekundvisarna börjar flytta sig i tvåsekundsintervall antingen när den bärs eller ej används kommer klockan att sluta fungera inom cirka 12 timmar. När klockan startas upp från energisparläge medan det fungerar på en extremt låg elektrisk energi börjar sekundvisaren att flytta sig i tvåsekunders intervall. Inträffar detta sväng klockan från sida till sida för att ladda det laddningsbara batteriet tillräckligt, (se "HUR MAN LADDAR KLOCKAN" på sidan 18) ställ därefter in tid och kalender. HUR MAN LADDAR KLOCKAN 1. Sväng klockan rytmiskt från sida till sida i en hastighet av två svängningar/sek, som visas på illustrationen här nedan. Denna rörelse återladdar klockan och den börjar röra sig i det normala en-sekundersintervall från två-sekundersintervall. Om du ser att sekundvisaren fortsätter gå i två-sekundersintervall efter svängningen, fortsätt att svänga den tills att visarna rör sig i normala en-sekundersintervall. 18 * Efter svängning av klockan kontrollera att sekundvisaren rör sig i en-sekundsintervall. * För att ladda laddningsbara batterier tillfredsställande sväng klockan rytmiskt från sida till sida i en hastighet av 2 ggr/sek i en cirkel av c:a 20 cm. * Ingen ökad fördel uppnås genom att svänga klockan snabbare eller i en större cirkel. * När den elektriska energin lagrad i laddningsbara batterier, totalt tagit slut när klockan har lämnats oanvänd under en lång tid behöver klockan svängas minst 450 gånger för att generera tillräcklig energi för att återgå till normal funktion. 2. Det är rekommendabelt att svänga klockan ytterligare så att den uppnår tillräckligt mycket energi för att driva klockan under ca 1 dag. Till exempel: 200 svängningar ger energi för att driva klockan ungefär en dag. ENERGIRESERV ANVISNINGAR FÖR laddningsbara batterier Bär man klockan hela tiden i 12 timmar ackumuleras energi för att driva klockan under cirka en och en halv dag. * Till exempel, om du bär klockan varje dag under 12 timmar i en vecka så är energin som driver klockan under cirka 10 dagar garanterad. Om klockan kommer till energisparläge räcker summan av energi som driver klockan till cirka en och en halv månad. ENERGIKÄLLA (Laddningsbara batterier) Den här klockan behöver ej något periodiskt batteribyte eftersom den drivs av ett exklusivt sekundärt batteri som är totalt skilt från konventionella klockbatterier. Detta exklusiva sekundära batteri är en miljövårdsvänlig lagringsenhet. Installera aldrig ett silveroxidbatteri för konventionella klockor istället för laddningsbart batteri, det kan generera hetta och förorsaka explosion eller antändning. ANM. ÖVERSYN Klockan är ett precisionsinstrument. Om delarna blir utan olja eller utslitna kan klockan sluta fungera eller sakta sig. Vi rekommenderar att du kontrollerar klockan regelbundet för att den skall fungera med exakt. 19 Seiko 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd Seiko 09:54:54 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd :54:54

6 SPECIFIKATIONER 1. Frekvens på kristalloscillatorn... 32,768 Hz (Hz = Hertz Varv per sekund) 2. Fortning/saktning (per månad)... Mindre än 15 sekunder (buren på armen vid en normal temperaturskala 5 C ~ +35 C) 3. Driftstemperatur intervall C ~ +60 C 4. Driftsystem Stegmotor, 2 delar En för timmar och minutvisare rör sig i fem-sekundersintervall En för sekundvisaren rör sig i en-sekundersintervall Piezoelektrisk motor (för evighetskalender). 1 del 5. KINETIC elektrisk lagringsenhet... Knapptyp 1 del 6. Sammanhängande användningstid * Tidåterställningsfunktion.... Cirka 4 år om klockan är fullt laddad * Efter det att sekundvisaren börjar röra sig i tvåsekundsintervall.... Cirka 12 timmar 7. Ytterligare funktion.... Energisparfunktion, Evighetskalender, Förvarningsfunktion vid energibrist, Förebyggande överladdningsfunktion 8. IC (Integrerad IC-krets)... C-MOS-IC, 3 delar Oscillator, frekvensdelare, kontroll för drivning och laddning, krets för automatisk omkopplare, krets för kontroll av kalendern 9. Laddningssystem Miniatyr AC-generator. * Specifikationerna kan förändras utan förvarning beroende på produktutveckling Seiko 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd :54:54

KAL 5M54 (Ref SRN) KAL 5M63 (Ref SMY/SKJ) KINETIC. Bruksanvisning

KAL 5M54 (Ref SRN) KAL 5M63 (Ref SMY/SKJ) KINETIC. Bruksanvisning KAL 5M54 (Ref SRN) KAL 5M62 (Ref ska/skh) KAL 5M63 (Ref SMY/SKJ) KINETIC Bruksanvisning Du är nu ägare till en SEIKO KINETIC Kal. 5M54/5M62/5M63. För bästa resultat läs instruktionerna i den här foldern

Läs mer

Kal. 5Y66, 5Y67. Analogt kvarstur. Bruksanvisning

Kal. 5Y66, 5Y67. Analogt kvarstur. Bruksanvisning Kal. 5Y66, 5Y67 Analogt kvarstur Bruksanvisning Du är nu ägare till ett SEIKO Analogt Kvartsur Kal. 5Y66/5Y67. För bästa resultat läs instruktionerna i den här foldern noga innan du använder ditt SEIKO

Läs mer

Kal. 5M65. Bruksanvisning

Kal. 5M65. Bruksanvisning Kal. 5M65 Bruksanvisning Du är nu ägare till en SEIKO KINETIC Kal. 5M65. För bästa resultat läs instruktionerna i den här foldern noga innan du använder Din SEIKO KINETIC. Förvara den här manualen så att

Läs mer

Kal. 7T04 (Ref. SPC) Bruksanvisning

Kal. 7T04 (Ref. SPC) Bruksanvisning Kal. 7T04 (Ref. SPC) Analogt kvarstur Bruksanvisning 1 Du är nu ägare till ett SEIKO Analogt kvarstur Kal. 7T04. För bästa resultat läs noga instruktionerna i den här foldern innan du använder Ditt SEIKO

Läs mer

Kal. 7T11. Bruksanvisning

Kal. 7T11. Bruksanvisning Kal. 7T11 Analogt kvarstur Bruksanvisning Du är nu ägare till ett SEIKO analogt kvartsur Kal. 7T11. För att få ett optimalt användande av klockan studera den här foldern noga innan du använder den. Ha

Läs mer

ANALOGT KVARTSUR Bruksanvisning

ANALOGT KVARTSUR Bruksanvisning Kal. 6A32 (Ref. SNQ) ANALOGT KVARTSUR Bruksanvisning 2 Du är nu ägare till ett SEIKO Analogt kvartsur Kal. 6A32. För bästa resultat läs noga instruktionerna i den här foldern innan du använder Ditt SEIKO-

Läs mer

KAL. V145, V182 SOLCELLSLUR

KAL. V145, V182 SOLCELLSLUR KAL. V145, V182 SOLCELLSLUR DRIVS MED LJUSENERGI INGA BATTERIBYTEN BEHÖVS RÄCKER 6 MÅNADER (Kal. V145) / 2 MÅNADER (Kal. V182) EFTER FULL LADDNING VARNINGSFUNKTION VID ENERGIBRIST SNABBSTART ÖVERLADDNINGSSKYDD

Läs mer

ANALOGT KVARTSUR SOLCELL

ANALOGT KVARTSUR SOLCELL 1 Kal. V172 (Ref SSC) NLOGT KVRTSUR SOLCELL ruksanvisning KÄNNETECKEN TID/KLENDER KL. V172 MINUTERS STOPPUR I 1/5-SEKUNDSÖKNING MED FUNKTION FÖR DELTIDSMÄTNING ENGÅNGSLRM INOM TIMMR DRIVS MED LJUSENERGI

Läs mer

ANALOGT KVARSTUR Bruksanvisning

ANALOGT KVARSTUR Bruksanvisning Kal. 7T8 (Ref. nr. SPC) NLOGT KVRSTUR ruksanvisning 1 Du är nu ägare till ett SEIKO 1/-sekund Tillbakagående Kronograf Kal. 7T8. Studera de här instruktionerna i foldern noga för att få bästa resultat,

Läs mer

ANALOGT KVARSTUR Bruksanvisning

ANALOGT KVARSTUR Bruksanvisning Kal. 7T94 (Ref. nr. SNN) NLOGT KVRSTUR ruksanvisning 1 2 Du är nu ägare till ett SEIKO nalogt kvarstur Kal. 7T94. För bästa resultat läs noga instruktionerna i den här foldern innan du använder Ditt SEIKO

Läs mer

Direct Drive Bruksanvisning

Direct Drive Bruksanvisning Kal. 5D22, 5D44 Direct Drive Bruksanvisning 2 Du är nu ägare till en SEIKO KINETIC KAL. 5D22/5D44. För bästa resultat läs instruktionerna i den här foldern noga innan du använder Din SEIKO KINETIC. Förvara

Läs mer

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING AV KLOCKAN VID DYKNING

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING AV KLOCKAN VID DYKNING Kal. V175 Du är nu ägare till SEIKO Kal. V175, ett ur som är drivs med solcell. Studera de här instruktionerna noga för att få bästa resultat, innan du använder uret. Förvara den här manualen så att den

Läs mer

Kal. 5D22, 5D44 Direct Drive

Kal. 5D22, 5D44 Direct Drive Kal. 5D22, 5D44 Direct Drive Bruksanvisning Du är nu ägare till en SEIKO KINETIC KAL. 5D22/5D44. För bästa resultat läs instruktionerna i den här foldern noga innan du använder Din SEIKO KINETIC. Förvara

Läs mer

Kal. 7T86 Analogt Kvartsur

Kal. 7T86 Analogt Kvartsur Kal. 7T86 nalogt Kvartsur ruksanvisning Du är nu ägare till ett SEIKO analog kvartsur Kal. 7T86. För att försäkra dig om ett optimalt användande läs de här instruktionerna i foldern noga, innan du använder

Läs mer

KAL. NX04 DUBBEL-DISPLAY KVARTSUR

KAL. NX04 DUBBEL-DISPLAY KVARTSUR KAL. NX04 DUBBEL-DISPLAY KVARTSUR Display för tid/kalender Demonstrationsfunktion Världstid Stoppur Reguljärt alarm Engångs-alarm Belysning (Elektroluminicerande panel) SVENSKA KRONA/KNAPPAR OCH DISPLAYER

Läs mer

Bruksanvisning WVQ-550 WVQ-560

Bruksanvisning WVQ-550 WVQ-560 ruksanvisning WVQ-550 WVQ-560 Modul 4723 Start av sekundvisare och digital display För att spara ström, levereras klockan med alla fun ktioner avstängda. Tryck A, eller C för att starta sekudnvisning och

Läs mer

EVIGHETSKALENDER Bruksanvisning

EVIGHETSKALENDER Bruksanvisning Kal. 4F56 Kal. (Ref. 4F56 SUZ) Kal. 8F56 Kal. (Ref. 8F56 SLT/SNC) EVIGHETSKALENDER Bruksanvisning Du har nu blivit ägare av ett SEIKO analogt kvartsur. Läs denna bruksanvisning noga innan du tar ditt analoga

Läs mer

EVIGHETSKALENDER DYKARUR

EVIGHETSKALENDER DYKARUR KAL 8F35 (Serie SLR) EVIGHETSKALENDER DYKARUR Bruksanvisning Du är nu en stolt ägare till en analog SEIKO dykarur Kal. 8F35. För bästa resultat, läs noggrant denne instruktionsbok före du använder din

Läs mer

KRONOGRAF Bruksanvisning

KRONOGRAF Bruksanvisning Kal. 7T92 (Ref. nr.: SND) KRONOGRAF Bruksanvisning 1 Du har nu blivit ägare av ett SEIKO kvartsur Kal. 7T92. Läs denna bruksanvisning noga innan du tar ditt analoga kvartsur i bruk! Förvara bruksanvisningen

Läs mer

MEKANISKA KLOCKOR SVENSKA. Automatisk uppdragning 09.6.19, 4:13 PM

MEKANISKA KLOCKOR SVENSKA. Automatisk uppdragning 09.6.19, 4:13 PM MEKANISKA KLOCKOR Automatisk uppdragning SVENSKA 71 09.6.19, 4:13 PM 72 MEKANISKA KLOCKOR ANVÄNDA KLOCKAN FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] Upplåsning av kronan 1 Vrid kronan moturs

Läs mer

ANALOGA KLOCKOR. n FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] SVENSKA

ANALOGA KLOCKOR. n FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] SVENSKA ANALOGA KLOCKOR n FÖRSKRUVAD [för modeller med förskruvningskrona] Upplåsning av kronan 1 Vrid kronan moturs tills att du ej längre känner att gängorna tar. 2 Kronan kan dragas ut. Låsning av kronan 1

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

AUTOMATISK KLOCKA Bruksanvisning

AUTOMATISK KLOCKA Bruksanvisning Kal. 6R20 (Ref. SPB) AUTOMATISK KLOCKA Bruksanvisning Du är nu ägare till en SEIKO Automatisk klocka Kal. 6R20. För att få ett optimalt användande läs instruktionerna i foldern noga, innan du använder

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

ALARM & KRONOGRAF Bruksanvisning

ALARM & KRONOGRAF Bruksanvisning Du har nu blivit ägare av ett SEIKO kvartsur Kal. 7T62. Läs denna bruksanvisning noga innan du tar ditt analoga kvartsur i bruk! Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe. Kal. 7T62 INNEHÅLL Innställning

Läs mer

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL!

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL! Svenska VIKTIGT TT KÄNN TILL! nvänd aldrig knapparna/ringarna och ställ inte om tiden när klockan är våt eller i vatten. Klockan och armbandet bör sköljas noga i rent vatten efter att ha varit i saltvatten.

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Indikerar att förbrända kalorier visas 2. : Indikerar att pipton är Från 3.

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Snabbinstruktion Mas-Hamilton högsäkerhetslås Modell 100, 200, 400 1. Öppning/stängning av låset 2. Vrid ratten så att

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 INNEHÅLL ANVÄNDARMANUAL Snabb Introduktion...2 Översikt...2 Mottagare...2 LCD-display...4 Använda Temperaturstationen...4 Mottagning av Radiokontrollerad

Läs mer

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 5135. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur! Inställning av Hemstadskod

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 5135. Vi önskar dig lycka till med ditt nya armbandsur! Inställning av Hemstadskod Bruksanvisning Modul 5135 VIKTIGT! Innan du använder klockan skall klockan exponeras för ljus för att ladda klockans batteri Läs stycket om "Batteri" Om klockans display visar PS har strömsparfunktionen

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

DS Multi-8 S ET 328_SV / 11.14 1/7. DATUM Ständigt datum (byte av år och månad har programmerats fram till 2099) med: dag, veckodag, vecka, månad,

DS Multi-8 S ET 328_SV / 11.14 1/7. DATUM Ständigt datum (byte av år och månad har programmerats fram till 2099) med: dag, veckodag, vecka, månad, DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivning Visning Sida 2 T1 Första tidszon. Visare och/ digital T2 Andra tidszon. Visare och/ digital VÄXLING AV TID Alternativ för att välja tidszon för visarna. Visare

Läs mer

NIKE. TimeWare LÖPARKLOCKA TRIAX 300 250 120 50 42 26. Bruksanvisning MODE INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kunskap är makt.

NIKE. TimeWare LÖPARKLOCKA TRIAX 300 250 120 50 42 26. Bruksanvisning MODE INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kunskap är makt. NIKE TimeWare TRIAX 300 250 120 50 42 26 LÖPARKLOCKA Kunskap är makt. Löparklockan Nike Triax är designad för att uppfylla de specifika användingskrav som en löpare har. Med en enstaka knapptryckning ger

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Careousel Mk3. Bruksanvisning. Rätt medicin i rätt tid och i rätt mängd

Careousel Mk3. Bruksanvisning. Rätt medicin i rätt tid och i rätt mängd Mintell Minitell är en liten och lätt medicinpåminnare som får plats i fickan. Den har 5 fack och kan påminna upp till 5 gånger per dag eller en gång om dagen i fem dagar. Vi ser den som ett bra komplement

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

SWE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SWE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om denna manual... 2 Produktöversikt... 3 Att komma igång... 7 Batterier... 7 AC nätadapter... 7 Ändra inställningar... 7 Klocka... 8 Alarm... 10 Temperatur... 11 Bakgrundsbelysning...

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

INTRODUKTION INNEHÅLL. Trådlös Fjärrenhet Modell: THN122N BRUKSANVISNING P/N: 086-003693-016 SWE REV1 1/6 SWE

INTRODUKTION INNEHÅLL. Trådlös Fjärrenhet Modell: THN122N BRUKSANVISNING P/N: 086-003693-016 SWE REV1 1/6 SWE 1/6 INNEHÅLL Trådlös Fjärrenhet Modell: THN122N BRUKSANVISNING Introduktion.... 1 Produktöversikt... 2 Trådlös fjärrenhet (THN122N)... 2 Att Komma Igång... 3 Batterier... 3 Trådlös fjärrenhet (THN122N)...

Läs mer

Hörlursuttag För att ansluta hörlurar (ej inkl) till Metall Detektorn.

Hörlursuttag För att ansluta hörlurar (ej inkl) till Metall Detektorn. Funktioner Med er Velleman Discriminator Metall Detektor kan du söka efter mynt, reliker, juveler, guld och silver i princip varsomhelst. Metal Detektorn har många användningsområden och är enkel att använda.

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Radiokontrollerad projektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313P. Självjusterande atomprojektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313PA BRUKSANVISNING

Radiokontrollerad projektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313P. Självjusterande atomprojektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313PA BRUKSANVISNING Radiokontrollerad projektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313P Självjusterande atomprojektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313PA INNEHÅLL BRUKSANVISNING Introduktion... 2 Produktöversikt... 2 Vy Framsida...

Läs mer

Chrono Kal. 5030D. Bruksanvisning A HUVUDKOMPONENTER

Chrono Kal. 5030D. Bruksanvisning A HUVUDKOMPONENTER Chrono Kal. 5030D Bruksanvisning 2 När Du läser den här bruksanvisningen ha klockans diagram framme till vänster lätt synlig. Symbolerna (A, B etc) på diagrammet är de som hänvisar till den sektion som

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100

DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100 BRUKSANVISNING DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100 BESKRIVNING Med Velleman Discriminator Metalldetektor kan du söka efter mynt, fornlämningar, smycken, guld och silver i princip var som helst. Discriminator

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

ANALOGT UR Bruksanvisning

ANALOGT UR Bruksanvisning Du är nu en stolt ägare till en SEIKO kronograf /V657. För bästa resultat, läs noggrant denne instruktionsbok före du använder din SEIKO klocka. Spara denne instruktionsbok för framtida användning. KL.

Läs mer

SEIKO KVARTSUR. Bruksanvisning. DIGITALT KVARTSUR Kal. S651 KAL. S651 FUNKTIONSFÖRÄNDRINGAR TID/KALENDERINSTÄLLNING TID/KALENDER STOPPUR

SEIKO KVARTSUR. Bruksanvisning. DIGITALT KVARTSUR Kal. S651 KAL. S651 FUNKTIONSFÖRÄNDRINGAR TID/KALENDERINSTÄLLNING TID/KALENDER STOPPUR IGITLT KVRTSUR Kal. S651 SEIKO KVRTSUR ruksanvisning 1 Mäter upp till 10 timmar i 1/100 sekundökning. Minnesåterkallande funktion: 8 varvtider kan lagras i minnet. Förinställd timerfunktion: Fyra olika

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

JABRA EVOLVE 80. Bruksanvisning. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Bruksanvisning. jabra.com/evolve80 Bruksanvisning jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

Bruksanvisning G-2900

Bruksanvisning G-2900 Bruksanvisning G-2900 Modul 2548 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder. Tidvisning e-dataminne Världstid Alarm Timer Stoppur

Läs mer

OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING

Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion... 2 Produktöversikt... 2 VY Framsida... 2 VY Baksida... 3 LCD Display... 3 ATT Komma Igång... 4 Batterier...

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI DS105:0804 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer

Rad-Monitor GM1, GM2 och SD10 Bruksanvisning

Rad-Monitor GM1, GM2 och SD10 Bruksanvisning Rad-Monitor GM1, GM2 och SD10 Bruksanvisning KWD Nuclear Instruments AB, 611 29 Nyköping Telefon 0155-28 03 70 Telefax 0155-26 31 10 e-post info@kwdni.se www.kwdni.se GM1, GM2, GM2P Manual 1 1. BESKRIVNING

Läs mer

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf. MANUAL SVENSKA Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.com Skötsel och underhåll Neo XS klockan är tålig och vattentät.

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

STANDESSE Comfort (VCS4..)

STANDESSE Comfort (VCS4..) SV 1/1 STANDESSE Comfort (VCS4..) med DA Styrmodul (VCS-R-DA-..) VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V Fullständig manual DRIFT OCH UNDERHÅLL H04-0211-0511-15 STANDESSE Comfort VCS4X-. obsluhada control module 2 1. INNAN

Läs mer

M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE. www.motocaddygolf.se/warranty-selector

M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE. www.motocaddygolf.se/warranty-selector M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE www.motocaddygolf.se/warranty-selector Hitta ditt serienummer Hitta ditt serienummer Serienummret för din Motocaddy vagn hittar du på undersidan av

Läs mer

ph-mätare modell 8680

ph-mätare modell 8680 Proffsinstrument till amatörpriser ph-mätare modell 8680 Manual (ver. 1.1) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

ANALOGT KVARSTUR Bruksanvisning

ANALOGT KVARSTUR Bruksanvisning Kal. 5T82b (Ref. nr. SPL) NLOGT KVRSTUR ruksanvisning 1 Du är nu ägare till ett SEIKO nalogt kvartsur Kal. 5T82. För bästa resultat läs noga instruktionerna i den här foldern innan du använder Ditt SEIKO

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Inledning. Metod. Val av maskin. Vanliga funktioner som lätt blir fel

Inledning. Metod. Val av maskin. Vanliga funktioner som lätt blir fel Inledning Studenterna i Id-00 har fått i uppgift att analysera vars en apparat. Vår grupp har valt att analysera en mikrovågsugn, Whirlpool MT 257, som finns på en studentkorridor på Michael Hansens Kollegium

Läs mer

3. Tomma batterier ska tas ur Pulse Sonic och kastas på ett lämpligt sätt.

3. Tomma batterier ska tas ur Pulse Sonic och kastas på ett lämpligt sätt. Pulse Sonic Tack för att ni valde Pulse Sonic som er personliga tränare. För att få ut det mesta möjliga av eran apparat, var vänlig och läs instruktionerna noggrant, kasta inte bort dem, utan spara dem

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Din manual JANFIRE NH http://sv.yourpdfguides.com/dref/2471364

Din manual JANFIRE NH http://sv.yourpdfguides.com/dref/2471364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för JANFIRE NH. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1 DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 1999 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT Lafayette DC-110 är en kommunikationsradio förberedd för 6 kanaler. Radion

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan.

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan. STOLVÅG VEH-200-EC VEH-200-EC är krön / verifierbar och kalibrerad 200 kg / 100 g. (Samma våg kan levereras icke krön / verifierbar för andra kapaciteter) Anm Från senare delen av 2004 levereras vågen

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. SNABBGUIDE INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se. Snabb

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

DOWN/RESET(Knapp C) UP/START(Knapp D)

DOWN/RESET(Knapp C) UP/START(Knapp D) Tidszon/stad Tid och datum Klocka som räknar ner Indikator för 1 st till 9 nd PER Indikator som fylls i när matchen startar Indikator som fylls i när matchen stoppas Paus tid som räknar ner Klocka som

Läs mer

Information är makt. Funktioner i Imara HRM

Information är makt. Funktioner i Imara HRM Information är makt Genom att ge akt på intensitet (hjärtfrekvens) och träningspassets längd (tid) kan du undvika överträning och skador, samt maximera dina chanser att uppnå dina mål. Funktioner i Imara

Läs mer