Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner. och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner. och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611"

Transkript

1 Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611

2 , 13, /2 7 1/2 7 3a b 3c 2 3

3 4 6 3d 5 3e 3f Klick 3g 3h 17 3i/

4 iso x a max V E I H G F E a a b A a C B D

5 x 1 5x sec F = 15 kg 1 sec.

6 Monteringsanvisning OBS! Läs anvisningen noggrant före monteringen! Montaget bör utföras av kunnig person! Vid felaktigt montage kan säkerhetssystemen åsidosättas! Tillverkarens ansvar upphör att gälla vid felaktigt montage! Monteringsförberedelser 1. För nätanslutningen måste ett jordat uttag monteras den medföljande nätkabeln har en längd på 0 cm. 2. Kontrollera portens stabilitet, kontrollera även skruvar och muttrar och drag fast dem om de är lösa. 3. Testa porten så att den löper lätt i skenor, smörj lagringar och axlar. Kontrollera fjäderspänningen och justera vid behov. 4. Markera portens högsta höjd (se bild 6). 5. Stäng porten och tag bort ev. låsanordningar eller blockera dem i öppet läge. 6. På garage med endast en ingång erfordras en nödöppningsanordning (tillbehör). 7. Om porten innehåller en gångdörr måste en karmkontakt monteras.. Skruva fast glödlampan i automatiken och fäst med 2 st skruvar 4,2 x Nödvändiga verktyg Borrmaskin med 10 mm och 4 mm borr. Bågfil Hylsnyckel 10, 13 och 17 mm Spårskruvmejsel Kryssmejsel Vattenpass OBS! Kontrollera innehållet i skruvpåsen för att försäkra er om att skruv och plugg kan användas för montaget, beroende på materialval i takkonstruktionen. 1 Leveransinnehåll Position 2 9 är förmonterade. 1 Motorenhet inklusive glödlampa 40W, sockel E14. 2 Fäste med kuggkrans för kedja. 3 C-profil, motorsida. 4 Löpsläde. 5 Kuggrem eller kedja. 6 Vändrulle för kedja. 7 Skarvdel. C-profil, portsida. 9 Spännanordning. 10 Väggfäste. 11 Portbeslag. 12 Tryckstång. 13 Mittenfäste. 14 Skruvpåse. 15 Sändare inklusive batteri Alkaline 23A, 12V. 16 Takfästen. 17 Vinklar för takfästen på motorenhet. 2 Översikt 3 C-profil Tag fram C-profilen och fäll ut den till totallängd. Centrera skarvdelen (7) över skarven. 4 Fastsättning av C-profilen på motorenheten Lägg C-profilen med kuggkransen (2) över axeln (1a) och fäst med 4 st plåtskruv x 16. (Se bild). 5 Montering av portbeslag 5aMedföljande portbeslag passar till vipportar och takskjutportar enl ISO 20. Lägg portbeslaget (11) i centrum på portens överkant. Markera skruvhålen och förborra med 4 mm borr (borra ej djupare än 10 mm). Fäst beslaget med medföljande plåtskuv 6,3 x 16. 5b Till andra typer av sektionsportar används teleskopbeslag (11a) (tillbehör). 6 Montering av väggfäste För att porten skall svänga fritt under C- profilen, måste mått X vara större än 20 mm. Mått X skall väljas så att tryckstången (12) inte får större vinkel än 45, (se bild 11). Den markerade högsta punkten (A) på portens rörelse, (se montageförberedelser), plus uppmätt X-mått markeras på väggen. Lägg väggfästet (10) enligt mått (A+ X) vinkelrätt över portbeslaget och markera skruvhålen. Vid tegelvägg; borra med 10 mm borr för plugg, annars lämplig borrstorlek för träskruv, och skruva fast väggfästet. 7 Takfäste på C-profilen Vrid fast mittenfästet (13) på C-profilen portsida () framför skarvdelen (7). Uppmontering av automatiken Luta upp C-profilen mot väggfästet (10) och skruva fast profilen. Lyft upp motorenheten, stötta upp den ordentligt, så att den inte kan falla ner, rikta in C-profilen så att den är i våg och ligger i centrum mellan portens löpskenor. 9 Mät upp längden för takfästena och såga ev. av dem till rätt längd och skruva fast dem på C-profil och motorenhet. Markera skruvhålen i taket och borra, vid betongtak, med 10 mm borr för plugg, annars lämplig borrstorlek för träskruv, och skruva fast takfästena. OBS! Skydda C-profilen och motorenheten från borrspån! 10 Om kuggremmen eller kedjan slackar, kan den enkelt spännas via skruven på spännanordningen. Kontrollera först att C-profilen ligger i våg, om inte, justera takfästena. 11 Tryckstången Montera tryckstången (12) mellan löpsläden (4) och portbeslaget (11). Se till att låsringarna hamnar ordentligt i spåret på tappen. 12 Frikoppling av löpsläden Frigör löpsläden (4) i C-profilen genom att dra i nödöppningsanordningen, sedan kan porten manövreras manuellt. Notera: Om porten skall manövreras manuellt under en längre tid; tag bort spärrstiftet ur position (a), drag i nödöppningsanordningen och placera spärrstiftet i position (b). Vid återgång till automatikläge flyttas spärrstiftet tillbaks till position (a). Löpsläden (4) kopplas in automatiskt vid nästa portrörelse. 12 Antennanslutning/ kopplingsschema OBS! Drag ur nätkontakten innan täckkåpan tas bort! Anslut endast potentialfria tryckknappar och reläutgångar. Sätt tillbaka täckkåpan och skruva fast den. Innan porten tas i bruk bör en säkerhetskontroll utföras (se Underhåll/Test). E F -Antennanslutning Anslut antennen och vinkla den ca 90 åt höger (se bild). Om en extern antenn används, måste avskärmningen anslutas på plint F, till höger. -Anslutning av extern impulsgivare (tillbehör, t.ex. nyckelbrytare eller kodläsare). G -Ingång STOP A Anslutning för säkerhetsanordning (tillbehör, t.ex. karmkontakt för

7 gångdörr). Vid en brytning på denna ingång stoppas porten alternativt startar ej. H -Ingång STOP B Anslutning för säkerhetsanordning (tillbehör, t.ex. fotoceller). Vid en brytning på denna ingång ändrar porten automatiskt rörelseriktning i lågfart. I -Utgång 24V~ (För, ex.vis fotoceller), får belastas med max 100 ma. Impulsgivare och externa säkerhetsanordningar Vid krav på högre personsäkerhet, rekommenderar vi, som komplement till den interna kraftbegränsaren, att fotoceller monteras (se kopplingsschema bild 13, ingång I och H). För mer information ang. tillbehör kontakta vår återförsäljare. Demontering av automatiken 1. Drag ur nätkontakten och koppla bort alla ev. anslutningar. 2. Demontera tryckstången mellan portbeslag (11) och löpsläde (4). 3. Punkterna 3 till 14 enl. monteringsanvisningen i omvänd ordning. Programmering av automatiken 14 Programmeringsknappar Programmeringsknapparna är skyddade av ett lock i genomskinlig plast som kan tas bort med hjälp av en skruvmejsel. Efter programmeringen skall skyddslocket åter sättas på plats. A -Siffran visar det aktuella menyläget och även det inställda värdet. a -Punkten lyser vid normalläge och blinkar vid kvittering av inlärd handsändarkod. B -Knapp används under inställningen för att öka siffran, och vid normalläge som startknapp. C -Knapp används under inställningen för att minska siffran. D -Knapp används för att hämta inställningsmenyn, för att växla mellan menyerna och för att låsa inställningen. Programmeringen av styrningen är menystyrd. Genom att trycka på knapp hämtas menytablån. Siffran visar menyläget. Efter ca 2 sek. börjar siffran att blinka och inställningen kan ändras genom att trycka på eller. Med knapp låses det inställda värdet varefter programmet flyttas automatiskt till nästa menyläge. Genom att trycka flera gånger på knapp kan man hoppa över menylägen. För att avsluta menyn, tryck på knapp ett flertal gånger tills siffran 0 visas. I normalläge kan knapp användas som startimpuls. Innan programmering Se till att porten kopplas ihop med löpsläden (4). Sätt i nätkontakten, punkten tänds (a). Kontrollera att antennen är riktigt monterad (se bild 13). Observera anvisningarna för sändaren. 15 Steg 1: Programmera startfunktion för sändaren Tryck kort på knapp. Siffran 1 tänds på displayen. När siffran börjar blinka, tryck in den knapp på sändaren som ni vill använda för öppningsimpuls och håll den intryckt i ca 1 sek. När koden är inläst börjar den röda punkten (a) att blinka 5 gånger som kvittens. Efter kvittens tryck på cirkeln två gånger och avsluta. Flera sändare kan programmeras (max 10 st). 16 Steg 2: Programmera belysning Tryck på knapp. Siffran 2 tänds på displayen. (OBS: om inte belysningen (4 minuter) skall programmeras, tryck en gång till på knapp. Siffran 0 tänds och programmeringen är avslutad.) Tryck på den andra knappen på sändaren, med vilken belysningen skall tändas. När koden är inläst börjar den röda punkten (a) att blinka 5 gånger som kvittens. Tryck sedan på knapp. Siffran 0 tänds och menyn är avslutad. Avprogrammering av sändare till automatiken Håll knapp intryckt samtidigt som nätkontakten sätts in i urtaget. (Alla sändare avprogrammeras). 17 Steg 3: Inställning av ändläge ÖPPEN port Tryck in knapp i 3 sek. Siffran 3 tänds i displayen, vänta till siffran börjar blinka. Tryck på knapp, porten börjar öppningsrörelsen och fortsätter så länge knappen är intryckt. Med knapp kan porten korrigeras i stängningsriktningen. När det önskade ändläget, i öppetposition, har nåtts, tryck på knapp. Styrningen läser in ändlägesposition ÖPPEN och siffran 4 tänds på displayen. 1 Steg 4: Inställning av ändläge STÄNGD port Vänta till siffran 4 börjar blinka. Tryck på knapp, porten börjar stängningsrörelsen och fortsätter så länge knappen är intryckt. Med knapp kan porten korrigeras i öppningsriktningen. När den önskade ändläget, i stängd position, har nåtts, tryck på knapp. Styrningen läser in ändlägesposition STÄNGD och siffran 5 tänds på displayen. Tryck två gånger på knapp så att siffran 0 tänds. 1a Inlärning av stängnings-/ öppningskraft Varning: Vid denna öppnings- och stängningsrörelse, lär sig automatiken rörelsekraften och den har ingen kraft-

8 begränsning. Portens öppnings- och stängningsrörelse får ej avbrytas. Displayen visar siffran 0 under dessa rörelser. Tryck på knapp. Porten öppnar till ändposition i öppet läge. Tryck åter på knapp. Porten stänger till ändposition i stängt läge. Efter ca 2 sekunder släcks siffran Steg 5: Kraftbegränsning under öppning Då inställningsmenyn släcktes i föregående moment, hämtas den genom att trycka på knapp i 3 sekunder till siffran 3 tänds. Tryck därefter 2 gånger på knapp till siffran 5 tänds. Efter ca 2 sekunder blinkar det inställda värdet på kraftbegränsningen för öppning. Tryck på knapp eller för att öka eller minska kraften. Tryck därefter på knapp och siffran 6 tänds. 20 Steg 6: Kraftbegränsning under stängning Efter ca 2 sekunder blinkar det inställda värdet på kraftbegränsningen för stängning. Tryck på knapp eller för att öka eller minska kraften. Tryck därefter på knapp och siffran 0 tänds. I samband med detta kontrolleras den inställda kraften, om den behöver ändras upprepa steg 5 och/eller steg 6. Stängningskraften får ej överstiga 150N på dörrens nederkant! Varning! För stark inställd kraft kan orsaka personskador. Fabriksinställd kraft har värde Test av kraftbegränsningsenhet Öppna porten med automatiken. Lägg ett hinder (t.ex. emballagekartongen) under portens nederkant. Starta portens stängningsrörelse. Porten stänger mot hindret, stannar och går sedan tillbaka till öppet läge. Punkten (a) skall släckas i ca 1 sekund. Sedan fungerar automatiken felfritt. Om fjädrarna till porten förändras, måste kraftinställningen göras om: gå till meny 5 och håll sedan knapp intryckt i 3 sekunder. Siffra 0 tänds, genomför sedan inställningen enligt punkt 1a. Specialinställningar Steg 7: Belysningstider Håll knapp intryckt i 3 sekunder. Siffra 3 visas i displayen. Tryck på knapp ett antal gånger till siffra 6 tänds. Tryck återigen på knapp och håll den intryckt i 3 sekunder till siffra 7 tänds. Menyvärde Belysningstid Förvarningstid 0 60 s s s s s 3 s 5 90 s 3 s s 3 s 7 0 s 10 s 90 s 10 s s 10 s Vid inställd förvarningstid blinkar belysningen innan automatiken startar och under hela portrörelsen. Fabriksinställning är värde 1. Steg : Lågfartsträcka Tryck på knapp. Siffra tänds. Meny Start Stop Start Stop värde Öppna Öppna Stäng Stäng Endast lågfart Siffrorna anger lågfartsträckan i cm på löpsläden (4). Observera! Det fabriksinställda värdet 4 bör behållas. Ev. förändring av lågfartsträckan bör endast göras efter samrådan med porttillverkaren. Tryck på knapp och siffra 0 tänds. Användarinstruktioner Drag alltid ur nätkontakten innan något görs på automatiken! Informera de personer som skall använda automatiken hur den fungerar. Öppna/stäng ej porten om den inte kan övervakas, personer kan befinna sig inom portens rörelseområde. Låt ej barn leka med sändarna. Funktion Automatiken kan startas via impuls från sändare, nyckelbrytare m.m. Endast en kort impuls behövs. Första impulsen: Automatiken startar och för porten mot ÖPPEN eller STÄNGD position. Ny impuls under rörelsen: Porten stannar. Ny impuls: Automatiken startar i motsatt riktning. Intern säkerhetsanordning Om porten stöter på ett hinder under stängning på lågfartsträckan, vänder automatiken och öppnar porten igen. Under de 2 sista sekunderna under lågfartsträckan öppnas porten endast en liten bit, för möjligheten att ta bort ev. hinder samt för att förhindra insyn i garaget.. Stöter porten på ett hinder under öppningsfasen, stannar porten omedelbart. Porten kan stängas med en ny impuls. Externa säkerhetsanordningar Kopplingsschema se bild 13. Karmkontakt för gångdörr (STOP A). En öppen gångdörr i porten stoppar automatiken omgående resp. förhindrar start av automatiken. Fotoceller (STOP B). Om fotocellstrålen bryts under stängning stannar porten och går sedan till öppet. Under öppning påverkas automatiken ej av bruten fotocellstråle. Nödöppning / Manuell öppning Vid injusteringsarbeten, strömavbrott eller andra störningar, kan porten manövreras manuellt genom att dra i dragknoppen vid löpsläden (4) varvid löpsläden frikopplas från automatiken och porten kan öppnas manuellt.

9 Om porten skall manövreras manuellt under en längre tid, kan spärrstiftet placeras enligt bild 12. Tillse då också att portens ordinarie låsanordning tas i bruk, då porten annars inte har någon låsning. Vid återgång till automatik, flyttas spärrstiftet tillbaks till position (a) och ordinarie låsanordningen blockeras åter i upplåst läge. Vid impuls kopplas porten automatiskt ihop med löpsläde / kedja. Belysning Belysningen tänds automatiskt vid impulsgivning och lyser under inställd tid, (fabriksinställning ca 90 sekunder), varefter belysningen släcks. Den andra knappen på sändaren kan programmeras till att tända belysningen i 4 minuter, (se bild 16). Vid tryck på knappen tänds belysningen i 4 minuter, oberoende av motorn, och släcks sedan automatiskt. Byte av glödlampa: Drag ur nätkontakten och öppna täckkåpan för lampan. Byt glödlampa, (230V, 40W och sockel E27), och skruva sedan fast täckkåpan igen. Signallampor Om signalanordning, för öppnings- och stängningsrörelser, är installerad, blinkar dessa samtidigt med den inbyggda belysningen så snart en startimpuls har getts. Autmatiken startar med fördröjning enligt den inställda förvarningstiden (se steg 7). Sändare Programmering av flera sändare: se steg 1 och 2 (bild 15 och 16). Batteribyte: skjut undan locket för batterifacket, byt batteri (Alkaline 23A, 12V). Se till att polerna placeras rätt, (+ mot +). Skjut tillbaka locket för batterifacket. Gamla batterier kastas i därför avsedda behållare, ej i soporna! Underhåll / Test För er egen säkerhet och trygghet, rekommenderar vi att, innan automatiken tas i bruk, och minst en gång per år, låter en fackman testa och ev. justera automatik/port. Övervakning av kraftbegränsningen Styrningen innehåller en 2-processorstyrt säkerhetssystem för övervakning av kraftbegränsningen. I varje ändläge testas den integrerade kraftavstängningen automatiskt. Innan automatiken tas i bruk och minst en gång per år bör porten kontrolleras. Samtidigt görs en test av kraftbegränsningen (se bild 21)! Varning! För högt inställd stängningskraft kan orsaka personskador. I steg 5 kan öppningskraften, och i steg 6 stängningskraften, efterjusteras. Garantibestämmelser Den av er inhandlade garageportautomatiken har av tillverkaren testats i flera led, för att garantera den höga kvaliteten. Om det trots detta skulle inträffa, att automatiken eller delar av automatiken, vara behäftade med material- eller fabrikationsfel som gör automatiken obrukbar eller ej kan användas på utlovat sätt, kommer vi, enligt vårt bedömande, att reparera eller byta ut varan eller felaktig detalj. För skador orsakade av felaktigt montage, felaktig igångsättning, felaktigt handhavande eller underhåll, felaktiga anspråk eller ändringar på automatiken och tillbehörsdelarna ansvaras ej. Detta gäller också för skador som uppkommit vid transport, våld, oaktsamhet, obehörigt brukande eller naturligt slitage. För egna förändringar eller kompletteringar tas heller inget ansvar. Felaktighet skall meddelas skriftligen och felaktiga detaljer skall på begäran återsändas till återförsäljaren. Vi åtager oss inga kostnader för demontering / montering, frakt- och portokostnader. Vid oriktigt anförda krav debiteras köparen ev. åsamkade kostnader för tillverkaren. Garantin gäller endast tillsammans med köpkvitto och räknas från köpdatum. För ev. felaktighet på produkten ansvarar tillverkaren. Garantitiden från tillverkaren är 24 månader om garantisedeln är riktigt ifylld. Annars avslutas garantitiden 27 månader efter tillverkningsdatum. Denna monterings-, användnings- och underhållsinstruktion sparas på lämplig plats!

10 Felsökningshjälp Observera!: Vid arbeten med automatiken skall ovillkorligen nätkontakten dras ur!!! Störning Möjlig orsak Åtgärd Porten stänger/öppnar Portbeslagen ändrade/skadade Testa porten, justera ej helt. Stängnings-/öppningskraften Justera kraftinställningen för svag. (steg 5 och steg 6). Ändlägespositionerna ej rätt Justera ändlägesposition inställda. (steg 3 och steg 4). Porten trycker mot Ändlägespositionerna ej Justera ändlägesposition ändlägena. optimalt inställda. (steg 3 och steg 4). Vid stängning öppnas Porten blockeras strax innan Tag bort hindret eller porten en liten bit. stängt läge. justera ändlägesposition STÄNG (steg 4). Automatiken startar ej Batteriet i sändaren slut. Byt batteri. vid impuls från sändaren Antenn ej monterad eller feljusterad. Montera / justera antenn. men vid impuls på start- Sändaren har ej programmerats. Programmera sändaren knappen eller annan (steg 1). impulsgivare. Automatiken startar ej Se diagnosanvisning. Se diagnosanvisning. vid impuls från sändare eller annan impulsgivare. Kort räckvidd på sändare. Batteriet i sändaren dåligt. Byt batteri. Antenn ej monterad eller feljusterad. Montera / justera antenn. Hinder för signal från sändare. Montera extern antenn (tillbehör).

11 Diagnosanvisning Vid drift tjänar anvisningen som hjälp vid eventuella störningar. Siffra Händelse Diagnos / Åtgärd 0 Automatiken startar och Automatiken får startimpuls på plint START siffra 0 tänds. eller via en sändare. Normalläge. 1 Automatiken startar ej. Anslutning STOP A är bruten. Extern säkerhetsanordning har aktiverats (ex.vis gångdörr i porten). 2 Porten öppnar ej. Anslutning STOP B är bruten. Extern säkerhetsanordning har aktiverats (ex.vis säkerhetsfotocell). 3 Motorn startar ej. Motorn fungerar ej. Kontakta återförsäljare. 4 Konstant impuls på Automatiken tar inte emot fler impulser. startingången. Extern impulsgivare ger konstant impuls (ex.vis knappen har fastnat intryckt). 5 Fel har uppträtt vid För lång gångsträcka. inställningen. Förnya inställningen steg 3 och steg 4. 0 Siffra 0 lyser vid nästa Automatiken genomför en inlärning för öppnings- och stäng- kraftbegränsningen. ningslågfart varefter Varning: Dessa rörelser är ej kraftbegränsade! siffran släcks. Kontrollera portbeslagen, porten går tungt. Siffra 0 lyser hela tiden. Rätten till ändringar förbehålles. Garantisedel Typbeteckning: Tillverkningsnummer: (se typskylt) Inköpsdatum: Datum för igångsättning: Återförsäljare/Montagefirma (stämpel)

12 DORMA Sverige AB Datavägen Askim Tel: Fax: Stenkullens Tryckeri AB, 0109

Monterings-, bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för

Monterings-, bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för WN 020324 01/04 Monterings-, bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för Portöppnare Dieden Favomatic 601 Denna monterings-, bruks-, och serviceinstruktion ska sparas under hela användningstiden!

Läs mer

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic)

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Del 2 Monteringsanvisning motor Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Montering motor Ta fram frikopplaren och studera dess funktion. Frikopplaren löper i kedjehusets spår och "klickas" i sitt läge. Dra

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic TakskjuTporTar med motor - kvalitet till rätt pris Monteringsanvisning version 1-2012-01-26 krafer takskjutport modell Nordic 2 innan Montering porten behöver en överhöjd på 22 cm Före montering- ta bort

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

Classicdoor s66 motormontage

Classicdoor s66 motormontage Classicdoor s66 motormontage Figur 1. Översiktsbild på motorupphängning Montera ihop skenorna och montera motorn på skenan Enligt bild Figur 3. Montage av väggfäste sker i närheten av fjäderstången och

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T 8 Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T Handhavandeinstruktion Deponeringsboxen har ett elektroniskt kodlås med tidsfördröjning. Låset drivs av ett 9 volts batteri. Låset har två programmerbara

Läs mer

Monterings-, Bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för

Monterings-, Bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för WN 02348 02/04 Monterings-, Bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för Portöppnare Novomatic 440/470 6 4 3b 0, 13, 17 1a 2 1 7 4 3 4 2 8 6 9 12 13 5 14 iso 20 1 15 16 5a 9 8 7 16 7 3 16 1 17 12

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Nordline. Monteringsanvisning Garageport. Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580

Nordline. Monteringsanvisning Garageport. Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580 Nordline Monteringsanvisning Garageport Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580 Byggmå& på din port A: ÖppningsmåC skall vara samma som angiven portbredd. Portbladen är några cm bredare. B: ÖppningsmåC

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07 Monterings- och bruksanvisning AL-KO Trailer Control ATC 1361877 a 04/07 Innehållsförteckning Intyg från tillverkaren Användningsområde Säkerhetsanvisningar Montering Manövrering Underhåll och rengöring

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

BRUKSANVISNING CARGARD

BRUKSANVISNING CARGARD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TYP 650S Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 650 S CSD 97-06-10 CARGARD 650 S är ett svenskt billarm baserat på den absolut senaste tekniken vad gäller

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder?

Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder? Garageportöppnare Sommer och Aperto garageportö Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder? Med en garageportöppnare slipper du gå ur bilen i regn och rusk bara för att öppna porten. Portöppnaren

Läs mer

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Solceller www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol anläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare Installationshandbok Styrsystem 9 30061.1003.S.01 2 Installationshandbok Styrsystem 9 Installationshandbok Styrsystem 9 3 Innehåll 1.0 Styrsystem 1.2 Kabel med 5-polig EU-stickkontakt 1.3 Manöverorgan

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner 125436/20111214 Swegon CASA PRE Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner Innehåll Användning 3 Underhållsanvisning 4 Eltekniska funktioner 5 2 www.swegon.com/casa Rätten

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3):

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3): TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Verktyg mm (Bild 2): Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft,

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar 1 Innehållsförteckning Viktigt...3 1 Inledning...4 2 Installation...4 2.1 Paketets Innehåll...4 2.2 Verktyg

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll (väggenhet) med 5 kanaler Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

Manual Elstyrning EL130

Manual Elstyrning EL130 Manual Elstyrning EL130-3 drifter Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL130_rev1 100-130 2008-06-10 1 20 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

NORDISO. AUTOMATISK GARAGPORTSöPPNARE Installations- och användarmanual. www.nordiso.se. www.nordiso.se V. 1.7. Automatic garage systems

NORDISO. AUTOMATISK GARAGPORTSöPPNARE Installations- och användarmanual. www.nordiso.se. www.nordiso.se V. 1.7. Automatic garage systems NORDISO Automatic garage systems www.nordiso.se V. 1.7 AUTOMATISK GARAGPORTSöPPNARE Installations- och användarmanual www.nordiso.se VARNING: Innan montering påbörjas läs säkerhetsföreskrifterna noggrant

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

italk2 Instruktioner och förslag till användning av Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information

italk2 Instruktioner och förslag till användning av Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information Instruktioner och förslag till användning av italk2 Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information Tel. 08-768 25 00 Fax. 08-792 49 49 e-mail: info@rehabcenter.se Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

Nova Plus & Classic Plus

Nova Plus & Classic Plus SV Installations- och skötselanvisning Nova Plus & Classic Plus Rev. 2014.1 FÖROR Tack för ditt köp av ett pooltak från Gullberg & Jansson AB. Produkten är framställd med hög kvalitet på material och hantverk

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

INSTRUKTION. M Duplex. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 07-1. Sid 1

INSTRUKTION. M Duplex. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 07-1. Sid 1 INSTRUKTION M Duplex Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 07-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Montage, drift och skötsel för ACSS Duschpanel 221 Art nr 24241.535.xxx

Montage, drift och skötsel för ACSS Duschpanel 221 Art nr 24241.535.xxx Montage, drift och skötsel för ACSS Duschpanel 221 Art nr 24241.535.xxx Innehåll: 1. Montage 2. Byta flödesbegränsare. 3. Justering av varmvattenstopp 4. Underhåll 5. Felsökning Reservdelslista finns på

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso.

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsprovning... 3 Kontroll av enhet... 4 Installation... 5 Handhavande... 6

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

S Monterings- och bruksanvisning 1-35

S Monterings- och bruksanvisning 1-35 sprint 550 S, 550 SL duo 500 S, 500 SL, 650 SL S marathon 550-, 800-, 1100 SL S Monterings- och bruksanvisning 1-35 41040V011-332004-0-OCE-Rev.D Innehållsförteckning Allmänna uppgifter.............................

Läs mer

TigerShark 2.0. Instruktionsbok. samt installationsanvisningar

TigerShark 2.0. Instruktionsbok. samt installationsanvisningar TigerShark 2.0 Instruktionsbok samt installationsanvisningar 1 TigerShark boat lift solutions Innehållsförteckning Komma-i-gång... 3 Kontrollpanelen...4 Lyfta/sänka båten med automatik...4 Lyfta/sänka

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original JF-Link Trådlös elmanövrering av hydraulik Instruktionsbok Bruksanvisning i original S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. JF-LINK TRÅDLÖS ELMANÖVRERING AV HYDRAULIK... 5 VENTILBOX... 5 INLÄRNING AV FJÄRRMANÖVRERING...

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271 Bruksanvisning Easy TILT Hygienstol Easy TILT/Gas 6-70 Easy TILT/El 6-7 Övriga instruktioner Kopplingsschema Styrbox Laddning Batteri Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat en Easy Hygienstol.

Läs mer

Del 1 Monteringsanvisning Garageport med motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic)

Del 1 Monteringsanvisning Garageport med motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Del 1 Monteringsanvisning Garageport med motor Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Tack för att du valt en av Handymanns prisvärda portar. Det är vår rekommendation att monteringen utförs tillsammans

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska 12040250B10A.docx NoKey FORCE K01 connector Monterings- och programmeringsinstruktion Svenska 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Säkerhet och miljö... 4 3 Allmänt... 5 4 Handhavande... 5 5 Kontrollera låskistans

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic Användaranvisning - Förbränningstoalett Cinderella Classic Cinderella förbränningstoalett Med korrekt användning och underhåll kan du ha nytta av din förbränningstoalett i många år. I den här användaranvisningen

Läs mer

Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning

Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning OBS! Läs igenom denna installations- och bruksanvisning noggrant innan installationen inleds. Installationen och användningen ska i övrigt

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60 INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 40 & 60 Innehåll 1. Allmänt 2. Installation 3. Användning 4. Reglage 5. Användarinstruktion, Kapacitet 6. Underhåll 7. Felsökning 8. Garanti 9. Standardutrustning 10.

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

TEB-3 / TN-3. Monteringsanvisning

TEB-3 / TN-3. Monteringsanvisning TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 8 7 26 24 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 11 14 13 14 10 21 22 2 Fläkt TEB-3 / TN-3 Använda symboler Symbolen anger

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Careousel Mk3. Bruksanvisning. Rätt medicin i rätt tid och i rätt mängd

Careousel Mk3. Bruksanvisning. Rätt medicin i rätt tid och i rätt mängd Mintell Minitell är en liten och lätt medicinpåminnare som får plats i fickan. Den har 5 fack och kan påminna upp till 5 gånger per dag eller en gång om dagen i fem dagar. Vi ser den som ett bra komplement

Läs mer