AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01"

Transkript

1 AnvändarmANUAL För Lansen Konfigurator Installera och Använda Innehåll 1 Installera och starta Lansen Konfigurator 2 Kom igång med Lansen Konfigurator 3 Sensorer/Sektioner/Driftlägen 4 Användare 5 Uppkopplingar 6 GSM/Sråk/Övrigt 7 Test 8 händelselogg 9 Felsökning Dokument version: DA01

2 Om Larmsystemet Lansens larmsystem är ett trådlöst säkerhetssystem baserat på en patenterad teknikplattform som utvecklats av Lansen Technology AB. Säkerhetssystemet utvecklas och designas i Sverige. Lansens larmsystem är ett smart säkerhetssystem som gör det möjligt att se vad som händer hemma, när du är borta, via din mobiltelefon. Systemet är trådlöst och enkelt att installera. Du väljer själv vem som ska ta emot larm ditt bevakningsföretag, du själv eller någon annan som snabbt kan rycka ut och vara på plats i ditt hem? Du kan dessutom larma på och larma av direkt från din mobiltelefonen eller beställa bilder till den. Produkterna i systemet säljs via utvalda återförsäljare runt om i landet. Välkommen in på Lansen Technology AB Rörkullsvägen 4 / Halmstad Telefon / Fax / Lansen Technology AB - User-manual - Lansen Configigurator - swe - DA01, , kl 11:14 2

3 Inledning Denna manual beskriver installation och användning av programvaran Lansen Konfigurator. Lansen Konfigurator används för att administrera larmsystemet via datorn istället för via Manöverpanelen. I Användarmanual för larmsystemet Lansen Home och Tillägg till Användarmanual för larmsystemet Lansen Home finns all grundläggande information om installation, användning och administration av larmsystemet. Denna programvara fungerar endast på Windows XP/Vista/Windows 7 datorer. Bilderna i denna manual kan vara hämtade från olika versioner av programvaran. Därför kan layouten se lite annorlunda ut än i versionen du installerar på din dator. DESIGNING SMART SECURITY 3

4 Innehåll 1 Installera och starta Lansen Konfigurator installation av Silab USB drivrutin installation av Lansen Konfigurator 5 2 Kom igång med Lansen Konfigurator Koppla in Datorn till larmsystemet Koppla från Dator från larmsystemet 7 Innehåll 2. 3 Logga in i Lansen Konfigurator 8 3 Sensorer/Sektioner/Driftlägen Lägg till sensorer 10 4 Användare Användarkoder 13 5 Uppkopplingar gör Inställningar för uppkopplingar 14 6 GSM/Sråk/Övrigt Gör Inställningar för GSM/Sråk/Övrigt 15 7 Test Kontroll av Batteri, GSM, Sabotage och Kameror Radiotest sensortest 20 8 händelselogg 22 9 Felsökning 23 4

5 1 Installera och starta Lansen Konfigurator 1. 1 installation av Silab USB drivrutin Börja med att installera Silab USB Drivrutin. Filen CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe finns på CD skivan som medföljer i Centralenhetens förpackning. Filen finns även på Windows uppdate. Då kommer hitar Windows själv drivrutinen när USB kabeln kopplas in. 1. Dubbelklicka på CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe. 2. Följ nu stegen i installationsguiden installation av Lansen Konfigurator Installera nu Lansen Konfigurator. Windows Installer filen finns på CD skivan som medföljer Centralenhetens förpackning. Installatera och starta Lansen PC Konfigurator 1. Dubbelklicka på Windows Installer filen. 2. Följ nu stegen i installationsguiden. DESIGNING SMART SECURITY 5

6 Kom igång med Lansen PC Konfigurator 2 Kom igång med Lansen Konfigurator 2. 1 Koppla in Datorn till larmsystemet 1. Koppla in USB kabeln till Centralenheten och datorn. - Se Bild 1. Bild 1 2. Kontrollera att Silabs USB Drivrutin har installerats på datorn. Högerklicka på Den här datorn och välj Egenskaper. Välj sedan fliken Maskinvara. Drivrutinen Silicon LabsCP210x USB to UART Bridge (COM3) finns under menyn Portar (COM & LPT). - Se Bild 2. Drivrutinen syns först när Centralenheten har kopplats in till datorn. 3. Notera vilken COM-port systemet har. Exemplet i Bild 2 visar COM-port COM3. 6

7 Bild 2 COM-port 2. 2 Koppla från Dator från larmsystemet Kom igång med Lansen PC Konfigurator Stäng av Lansen Konfigurator och dra sedan ut USB-sladden från Centralenhet och dator Logga in i Lansen Konfigurator Steg 1 1. Starta Lansen Konfigurator. 2. Välj Anslutningssätt: via USB 3. Välj COM-port. - Se Bild Tryck Anslut. - Se Bild 3. Datorn kopplas nu upp mot larmsystemet DESIGNING SMART SECURITY 7

8 Kom igång med Lansen PC Konfigurator Bild 3 När du är inloggad i PC Konfiguratorn och datorn är uppkopplad mot larmsystemet går det inte att styra det via SMS eller med Manövepanelen. Det går inte heller att beställa bilder. 8

9 Steg 2 1. Skriv in din Installatörskod. - Se Bild Tryck OK. - Se Bild 4. Kom igång med Lansen PC Konfigurator Bild 4 DESIGNING SMART SECURITY 9

10 3 Sensorer/Sektioner/Driftlägen Sensorer/Sektioner/Driftlägen Varning! - När Siren har installerats avger den en kort hög ton. Placera därför Sirenen en bra bit ifrån dig eller använd hörselskydd Lägg till sensorer Steg 1 Tryck Starta installationsläge för att starta installationen. Bild 5 Steg 2 Sätt i batterier i de sensorer som du vill lägga till i systemet. Se till att det inte finns sensorer i närheten som du inte vill lägga till i systemet om de har batterier i och inte är låsta till ett annat system. Det går att ta bort oönskade sensorer från systemet. 10

11 Steg 3 Följande inställning måste du göra i Manöverpanelen: När Manöverpanelen kommer med i systemet tänds displayen upp. Välj språk och sedan trycker du in Centralenhetens radionummer. Radionumret finns på bakstyckets etikett samt på etiketten som sitter på kretskortet. Exempel: Steg 4 En grön rullande indikation visar att installationen pågår. - Se Bild 6. Allt eftersom sensorerna installeras kommer de att visas i en lista. - Se Bild 6. Sensorer/Sektioner/Driftlägen Bild 6 Steg 5 När alla enheter är installerade och visas Välj driftläge på Manöverpanelens display. Tryck Avbryt installation i PC Konfiguratorn. DESIGNING SMART SECURITY 11

12 Steg 6 Sensorer/Sektioner/Driftlägen 1. Placera sensorerna i olika sektioner genom att trycka Sektionera sensorer. - Se Bild 7. Du kan även göra det manuellt. 2. Sätt den Sektionsfördröjning du vill ha på varje sektion. - Se Bild 7. Sektionsfördröjning används på de sektioner där in/utpassering sker (tex entrédörren). Sektionsfördröjning används för att man ska ha tid på sig att larma av/på systemet. 3. Ställ in vilka sektioner som ska vara pålarmade i de olika driftlägena. - Se Bild 7. Sirener, överfallsknappar och rökdetektorer är alltid aktiverade. 4. Välj vid vilken händelser du vill att sirenen ska börja tjuta. - Se Bild 7. Exemplet i Bild 7 visar Inbrott. Vi rekommenderar Brand (Systemet måste i detta fall innehåller en Rökdetektor) och Inbrott. 5. Tryck Uppdatera systemet för att spara ändringarna. - Se Bild 7. Bild 7 12

13 4 Användare 4. 1 Användarkoder Lägg till en Användare genom att skriva in en ny kod i rutan till höger om Kod:. Det går även att ändra i de koder som redan är tillagda. Ta bort en Användare genom att trycka Ta bort. Tryck på Uppdatera systemet när du vill spara ändringarna. Användare Bild 8 DESIGNING SMART SECURITY 13

14 5 Uppkopplingar 5. 1 gör Inställningar för uppkopplingar Välj uppkopplingstyp genom att välja en Tom ruta. Skriv in SMS-nummer, MMS-nummer eller -adress. Kryssa i de händelser som du vill att uppkopplingarna ska användas till. Uppkopplingarna prioriteras i den ordning som de ligger i listan. Du kan ändra prioritet genom att dra i listen på uppkopplingarna. Uppkopplingar Larmcentralsuppkopplingen prioriteras alltid högst. Fjärrstyrning Om fjärrstyrning ska vara aktiverad så kryssar du i Fjärrbest på den sms uppkoppling som ska göra detta. Aktivera bildbeställning genom att kryssa i rutan Fjärrbest vid . Larmcentral För att koppla systemet till en larmcentral så skriver du in de uppgifter du fått från din larmoperatör, längst ner. SOS Access V4 finns även som alternativ för larmcentralsuppkoppling. 14

15 GSM/Sråk/Övrigt Bild 9 6 GSM/Sråk/Övrigt 6. 1 Gör Inställningar för GSM/Sråk/Övrigt MMS Ange de inställningar som gäller för din teleoperatör. Uppgifterna får du från din teleoperatör. Ethernet För att kunna använda ethernet måste du vara uppkopplad mot ethernet. Koppla en ethernet kabel till Centralenheten och sedan till en router eller ett internet uttag i väggen. Se Bild 10 och Bild 11. DESIGNING SMART SECURITY 15

16 GSM/Sråk/Övrigt Bild 10 Ethernet kabel Router med ethernet anslutning. Bild 11 16

17 Vi rekomenderar att du använder DHCP. VIKTIGT! - DHCP Inaktivt räknas som ett expert läge. Inaktivera inte DHCP utan att först ha kontrollerat att alla adresser är korrekta. Avaktiverar du DHCP behöver du fylla i uppgifterna som visas i Bild 12. (När DHCP är aktiverad visas inte dessa fält.) Bild 12 MAC-adress Du kan inte ändra MAC-Adressen. GSM/Sråk/Övrigt Server för e-post via ethernet Ange IP-adress eller namn på e-post-servern, samt port. Radioinställningar Här kan man ange om radion i larmsystemet ska använda den inbyggda kretskortsantennen (Intern) eller en extern radio antenn (Extern). Du kan även ange vilket/vilka frekvensband som systemet ska använda. Normal är default och då används bara ett band. Vid frekvenshopp används två band, men bara om sensorerna stödjer detta. Fastmode anger om kameror ska köra ett höghastighetsläge när de skickar in bilder. Använd extern GSM-antenn väljs om man vill använda en extern GSM antenn. Om den är okryssad används den interna kretskortsantenn. Fjärrbeställnning Aktivera även fjärrbeställning om detta ska användas. DESIGNING SMART SECURITY 17

18 Test Bild 13 7 Test 7. 1 Kontroll av Batteri, GSM, Sabotage och Kameror Batterinivå Kontrollera att batterinivån är ok. - Se Bild 14. Nivån visas i 3 steg: Helt grönt betyder fullt batteri. Gult halvfyllt batteri betyder batteri lågt. Rött nästan tomt batteri betyder att batteriet är slut och måste bytas. OBS! - Skulle någon enhets batteri visa vitt betyder det att ingen batterimätning gjorts ännu. 18

19 Sabotager Sabotage indikeras för att kunna avgöras om sabotagekontakten är intryckt eller inte. Är sabotage kapsling avstängd kan SAB ignoreras annars måste man vid installationen se till att inga röda SAB syns, i denna ruta. - Se Bild 14. Pircam För PIRCAM sensorn går det även att Ta bild för att verifiera att kameran är riktad på rätt sätt. Tryck Ta bild för att beställa en bild från kameran. - Se Bild 14. Test av Siren Testa sirenen genom att trycka på Siren. Varning! - Använd hörselskydd eller placera sirenen i ett isolerat rum vid detta test. GSM-status GSM-status visar vilken signalstyrka som råder och om alla inställningar är korrekt gjorda. - Se Bild 14. Om signalstyrkan ligger under 12 måste Centralenheten flyttas eller en extern antenn anslutas. Signalstyrkan bör ligga på 15 och uppåt. Test Test av uppkopplingar För att testa uppkopplingar, tryck på test för varje uppkoppling. - Se Bild 14. Bild 14 DESIGNING SMART SECURITY 19

20 7. 2 Radiotest Radiotest Slå på radiotest genom att trycka på radiotest. Placera ut dina sensorer på den plats där du tänk att montera dem. Signalkvaliteten indikeras i en stapel till höger om varje sensor. 3 gröna prickar betyder utmärkt placering. 2 gula betyder att sensorn inte är optimalt placerad. Om placeringen inte är optimal batterilivslängden minska. Det kan också ge kommunikationsproblem om miljön ändras. Om det är möjligt flyttar du sensorn till ett bättre läge. 1 röd betyder att systemet inte har fullgod kontakt och sensorn måste flyttas för att garantera funktionalitet i systemet. Indikeringarna kan också ses på varje sensor genom att den röda lampan blinkar 1-3 gånger. 3 är bäst och 1 är sämst placering. Test I det fall du inte lyckas få bra radiovärde trots att du flyttat sensorerna så finns det möjlighet att montera en extern radio antenn på Centralenheten. Bild 15 20

21 7. 3 sensortest sensortest Slå på sensortestet genom att trycka på Sensor test. Sensorerna kommer nu att lysa med röd lampa då larm utlöses. PIR/PIR-Kamera kommer lysa med röd lampa när du går framför den. Magnetkontakten kommer lysa med röd lampa när du öppnar dörren. Test Bild 16 DESIGNING SMART SECURITY 21

22 8 händelselogg I händelseloggen kan man se de saker som har hänt i systemet. Det går också att hämta ut bilder genom att klicka på Hämta bild. Händelselogg Bild 17 22

23 9 Felsökning Vanliga frågor Sirenen tjuter inte vid inbrott Kontrollera att: sirenen tjuter genom att koppla in konfiguratorn och tryck på Siren i testfliken. är kopplad till händelsen inbrottslarm. att du har bra radiokontakt med sirenen. att sirenen har bra batterier. Det kommer inga sms när jag trycker på Test sms. Kontrollera att: PIN-koden är korrekt och att du har ett bra signalkvalitetsvärde på GSM, olika GSM-operatörer kan ha olika täckningsområden. du har skrivit in rätt telefonnummer det finns pengar på simkortet om du använder kontantkort. Detta kontrolleras genom att trycka på GSM saldo knappen. Det kommer inga när jag trycker på Test . Kontrollera att: PIN-koden är korrekt och att du har ett bra signalkvalitetsvärde på GSM, olika GSM-operatörer kan ha olika täckningsområden. du har skrivit in rätt adress- det finns pengar på simkortet om du använder kontantkort. Detta kontrolleras genom att trycka på GSM saldo knappen. e-posten inte hamnat i skräpmappen i din epostmottagare. Felsökning Det kommer inga bilder från kameran när inbrottslarmet går. Kontrollera att: kameran har bra radiokontakt. kameran har bra batterier. det går att ta bild från kameran genom att trycka på Ta bild i testfliken. du har kopplat till inbrottslarm. det står bild tagen i händelseloggen. OBS! - Larmar du av innan en bild har skickats från systemet avbryts förloppet och den skickas inte till din epost. Utskicken avbryts direkt när systemet larmas av antingen via SMS/MMS eller Manöverpanel. Det kan ta 1-2 minuter att skicka en bild om det finns SMS/MMS/epost meddelande i kö. Det går inte att fjärrstyra systemet. Kontrollera att: det SMS-nummer du försöker fjärrstyra ifrån finns med i Uppkopplingar. du skrivit rätt användarkod i SMS-meddelandet. funktionen du försöker utföra är giltig. För giltiga meddelanden konsultera manualen. DESIGNING SMART SECURITY 23

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 2 Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 Innehåll Systemkontroll...4 Inledning...4 Funktionstest av dörrcentral...5 Nollställning av central...7 Anslutning kommunikationsbuss...8 Inställning av adress...9

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord 1 (26) Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord Koneo Box 327, Sylveniusgatan 5 751 05 Uppsala Telefon 018-66 01 00 Fax 018-66 01 01 E-post info.uppsala@koneo.se Org nr 556528-0079 2 (26) Innehåll

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

EnergyWatch - Frågor & Svar

EnergyWatch - Frågor & Svar Frågor & Svar EnergyWatch - Frågor & Svar Innehållsförteckning Om Energy Watch. 2 Montering.... 4 Programinstallation.. 4 Start.. 5 Förbrukning... 5 Analys..... 6 Ständigt på...7 Inställningar... 7 Felsökning...

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Argon inet 1 - Snabbstartguide

Argon inet 1 - Snabbstartguide Argon inet 1 - Snabbstartguide Powered by Strävan efter kvalitet har alltid varit det som driver oss framåt, och grundandet av Argon Audio är en naturlig fortgång av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem...

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer